Updated Polish translation
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2010-03-03 13:17+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2010-03-03 13:15+0100\n"
13 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Poedit-Language: Polish\n"
21 "X-Poedit-Country: Poland\n"
22
23 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
24 msgid "Empathy"
25 msgstr "Empathy"
26
27 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
28 msgid "Empathy IM Client"
29 msgstr "Komunikator Empathy"
30
31 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
32 msgid "IM Client"
33 msgstr "Komunikator"
34
35 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
36 msgid "Send and receive messages"
37 msgstr "Wysyłanie i odbieranie wiadomości"
38
39 #: ../data/empathy.schemas.in.h:1
40 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
41 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
42
43 #: ../data/empathy.schemas.in.h:2
44 msgid ""
45 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
46 "chat."
47 msgstr ""
48 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
49 "podczas rozmowy grupowej."
50
51 #: ../data/empathy.schemas.in.h:3
52 msgid "Chat window theme"
53 msgstr "Motyw okna rozmowy"
54
55 #: ../data/empathy.schemas.in.h:4
56 msgid ""
57 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
58 msgstr ""
59 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
60 "\")."
61
62 #: ../data/empathy.schemas.in.h:5
63 msgid "Compact contact list"
64 msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
65
66 #: ../data/empathy.schemas.in.h:6
67 msgid "Connection managers should be used"
68 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
69
70 #: ../data/empathy.schemas.in.h:7
71 msgid "Contact list sort criterion"
72 msgstr "Kryterium sortowania listy kontaktów"
73
74 #: ../data/empathy.schemas.in.h:8
75 msgid "Default directory to select an avatar image from"
76 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
77
78 #: ../data/empathy.schemas.in.h:9
79 msgid "Disable popup notifications when away"
80 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
81
82 #: ../data/empathy.schemas.in.h:10
83 msgid "Disable sounds when away"
84 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
85
86 #: ../data/empathy.schemas.in.h:11
87 msgid "Empathy can publish the user's location"
88 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
89
90 #: ../data/empathy.schemas.in.h:12
91 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
92 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
93
94 #: ../data/empathy.schemas.in.h:13
95 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
96 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
97
98 #: ../data/empathy.schemas.in.h:14
99 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
100 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
101
102 #: ../data/empathy.schemas.in.h:15
103 msgid "Empathy default download folder"
104 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
105
106 #: ../data/empathy.schemas.in.h:16
107 msgid "Empathy has asked about importing accounts"
108 msgstr "Zapytano o zaimportowanie kont"
109
110 #: ../data/empathy.schemas.in.h:17
111 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
112 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
113
114 #: ../data/empathy.schemas.in.h:18
115 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
116 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
117
118 #: ../data/empathy.schemas.in.h:19
119 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
120 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
121
122 #: ../data/empathy.schemas.in.h:20
123 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
124 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
125
126 #: ../data/empathy.schemas.in.h:21
127 msgid "Enable popup notifications for new messages"
128 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
129
130 #: ../data/empathy.schemas.in.h:22
131 msgid "Enable spell checker"
132 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
133
134 #: ../data/empathy.schemas.in.h:23
135 msgid "Hide main window"
136 msgstr "Ukrycie głównego okna"
137
138 #: ../data/empathy.schemas.in.h:24
139 msgid "Hide the main window."
140 msgstr "Ukrycie głównego okna."
141
142 #: ../data/empathy.schemas.in.h:25
143 msgid "MC 4 accounts have been imported"
144 msgstr "Konta MC 4 zostały zaimportowane"
145
146 #: ../data/empathy.schemas.in.h:26
147 msgid "MC 4 accounts have been imported."
148 msgstr "Konta MC 4 zostały zaimportowane."
149
150 #: ../data/empathy.schemas.in.h:27
151 msgid "Nick completed character"
152 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
153
154 #: ../data/empathy.schemas.in.h:28
155 msgid "Open new chats in separate windows"
156 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
157
158 #: ../data/empathy.schemas.in.h:29
159 msgid "Path of the Adium theme to use"
160 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
161
162 #: ../data/empathy.schemas.in.h:30
163 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
164 msgstr ""
165 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
166 "Adium."
167
168 #: ../data/empathy.schemas.in.h:31
169 msgid "Play a sound for incoming messages"
170 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
171
172 #: ../data/empathy.schemas.in.h:32
173 msgid "Play a sound for new conversations"
174 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
175
176 #: ../data/empathy.schemas.in.h:33
177 msgid "Play a sound for outgoing messages"
178 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
179
180 #: ../data/empathy.schemas.in.h:34
181 msgid "Play a sound when a contact logs in"
182 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
183
184 #: ../data/empathy.schemas.in.h:35
185 msgid "Play a sound when a contact logs out"
186 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
187
188 #: ../data/empathy.schemas.in.h:36
189 msgid "Play a sound when we log in"
190 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
191
192 #: ../data/empathy.schemas.in.h:37
193 msgid "Play a sound when we log out"
194 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
195
196 #: ../data/empathy.schemas.in.h:38
197 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
198 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
199
200 #: ../data/empathy.schemas.in.h:39
201 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
202 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
203
204 #: ../data/empathy.schemas.in.h:40
205 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
206 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
207
208 #: ../data/empathy.schemas.in.h:41
209 msgid "Salut account is created"
210 msgstr "Utworzono konto Salut"
211
212 #: ../data/empathy.schemas.in.h:42
213 msgid "Show avatars"
214 msgstr "Wyświetlanie awatarów"
215
216 #: ../data/empathy.schemas.in.h:43
217 msgid "Show contact list in rooms"
218 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
219
220 #: ../data/empathy.schemas.in.h:44
221 msgid "Show hint about closing the main window"
222 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
223
224 #: ../data/empathy.schemas.in.h:45
225 msgid "Show offline contacts"
226 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
227
228 #: ../data/empathy.schemas.in.h:46
229 msgid "Show protocols"
230 msgstr "Wyświetlanie protokołów"
231
232 #: ../data/empathy.schemas.in.h:47
233 msgid "Spell checking languages"
234 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
235
236 #: ../data/empathy.schemas.in.h:48
237 msgid "The default folder to save file transfers in."
238 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
239
240 #: ../data/empathy.schemas.in.h:49
241 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
242 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
243
244 #: ../data/empathy.schemas.in.h:50
245 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
246 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
247
248 #: ../data/empathy.schemas.in.h:51
249 msgid "Use graphical smileys"
250 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
251
252 #: ../data/empathy.schemas.in.h:52
253 msgid "Use notification sounds"
254 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
255
256 #: ../data/empathy.schemas.in.h:53
257 msgid "Use theme for chat rooms"
258 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
259
260 #: ../data/empathy.schemas.in.h:54
261 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
262 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
263
264 #: ../data/empathy.schemas.in.h:55
265 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
266 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
267
268 #: ../data/empathy.schemas.in.h:56
269 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
270 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
271
272 #: ../data/empathy.schemas.in.h:57
273 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
274 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
275
276 #: ../data/empathy.schemas.in.h:58
277 msgid "Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs."
278 msgstr ""
279 "Określa, czy program Empathy zapytał o zaimportowanie kont z innych "
280 "programów."
281
282 #: ../data/empathy.schemas.in.h:59
283 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
284 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
285
286 #: ../data/empathy.schemas.in.h:60
287 msgid ""
288 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
289 msgstr ""
290 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
291
292 #: ../data/empathy.schemas.in.h:61
293 msgid ""
294 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
295 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
296
297 #: ../data/empathy.schemas.in.h:62
298 msgid ""
299 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
300 msgstr ""
301 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
302 "Inspector."
303
304 #: ../data/empathy.schemas.in.h:63
305 msgid ""
306 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
307 "reconnect."
308 msgstr ""
309 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
310 "rozłączenia/ponownego połączenia."
311
312 #: ../data/empathy.schemas.in.h:64
313 msgid "Whether the Salut account has been created on the first Empathy run."
314 msgstr ""
315 "Określa, czy konto Salut zostało stworzone podczas pierwszego uruchomienia "
316 "programu Empathy."
317
318 #: ../data/empathy.schemas.in.h:65
319 msgid ""
320 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
321 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
322
323 #: ../data/empathy.schemas.in.h:66
324 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
325 msgstr ""
326 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
327
328 #: ../data/empathy.schemas.in.h:67
329 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
330 msgstr ""
331 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
332 "sieci."
333
334 #: ../data/empathy.schemas.in.h:68
335 msgid ""
336 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
337 msgstr ""
338 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
339
340 #: ../data/empathy.schemas.in.h:69
341 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
342 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
343
344 #: ../data/empathy.schemas.in.h:70
345 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
346 msgstr ""
347 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
348
349 #: ../data/empathy.schemas.in.h:71
350 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
351 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
352
353 #: ../data/empathy.schemas.in.h:72
354 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
355 msgstr ""
356 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
357
358 #: ../data/empathy.schemas.in.h:73
359 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
360 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
361
362 #: ../data/empathy.schemas.in.h:74
363 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
364 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
365
366 #: ../data/empathy.schemas.in.h:75
367 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
368 msgstr ""
369 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
370 "zajętości."
371
372 #: ../data/empathy.schemas.in.h:76
373 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
374 msgstr ""
375 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
376 "do trybu offline."
377
378 #: ../data/empathy.schemas.in.h:77
379 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
380 msgstr ""
381 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
382 "do trybu online."
383
384 #: ../data/empathy.schemas.in.h:78
385 msgid ""
386 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
387 "the chat is already opened, but not focused."
388 msgstr ""
389 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
390 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
391
392 #: ../data/empathy.schemas.in.h:79
393 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
394 msgstr ""
395 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
396 "wiadomości."
397
398 #: ../data/empathy.schemas.in.h:80
399 msgid ""
400 "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
401 msgstr ""
402 "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
403
404 #: ../data/empathy.schemas.in.h:81
405 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
406 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
407
408 #: ../data/empathy.schemas.in.h:82
409 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
410 msgstr ""
411 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
412 "zajętości."
413
414 #: ../data/empathy.schemas.in.h:83
415 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
416 msgstr "Określa, czy wyświetlać protokoły dla kontaktów na liście."
417
418 #: ../data/empathy.schemas.in.h:84
419 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
420 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
421
422 #: ../data/empathy.schemas.in.h:85
423 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
424 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
425
426 #: ../data/empathy.schemas.in.h:86
427 msgid ""
428 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
429 "'x' button in the title bar."
430 msgstr ""
431 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
432 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
433
434 #: ../data/empathy.schemas.in.h:87
435 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
436 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
437
438 #: ../data/empathy.schemas.in.h:88
439 msgid ""
440 "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
441 "the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
442 "the contact list by state."
443 msgstr ""
444 "Określa, jakie kryterium używać podczas sortowania listy kontaktów. "
445 "Domyślnie sortowane jest według nazwy kontaktów za pomocą wartości \"name\". "
446 "Wartość \"state\" spowoduje sortowanie według stanu kontaktu."
447
448 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
449 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
450 msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
451
452 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
453 #: ../src/cc-empathy-accounts-page.c:207 ../src/cc-empathy-accounts-panel.c:70
454 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
455 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
456
457 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:842
458 msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
459 msgstr "Sumy kontrolne pobranego i wysłanego pliku nie zgadzają się"
460
461 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1102
462 msgid "File transfer not supported by remote contact"
463 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
464
465 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1160
466 msgid "The selected file is not a regular file"
467 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
468
469 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1169
470 msgid "The selected file is empty"
471 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
472
473 #: ../libempathy/empathy-tp-contact-list.c:834
474 #: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:96
475 msgid "People nearby"
476 msgstr "Osoby w pobliżu"
477
478 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:280
479 msgid "Socket type not supported"
480 msgstr "Typ gniazda nie jest obsługiwany"
481
482 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
483 msgid "No reason was specified"
484 msgstr "Nie podano powodu"
485
486 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
487 msgid "The change in state was requested"
488 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
489
490 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405
491 msgid "You canceled the file transfer"
492 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
493
494 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:408
495 msgid "The other participant canceled the file transfer"
496 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
497
498 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:411
499 msgid "Error while trying to transfer the file"
500 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
501
502 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:414
503 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
504 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
505
506 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:417 ../libempathy/empathy-utils.c:314
507 msgid "Unknown reason"
508 msgstr "Nieznany powód"
509
510 #: ../libempathy/empathy-utils.c:238
511 msgid "Available"
512 msgstr "Dostępny"
513
514 #: ../libempathy/empathy-utils.c:240
515 msgid "Busy"
516 msgstr "Zajęty"
517
518 #: ../libempathy/empathy-utils.c:243
519 msgid "Away"
520 msgstr "Nieobecny"
521
522 #: ../libempathy/empathy-utils.c:245
523 msgid "Invisible"
524 msgstr "Niewidoczny"
525
526 #: ../libempathy/empathy-utils.c:247
527 msgid "Offline"
528 msgstr "Offline"
529
530 #: ../libempathy/empathy-utils.c:286
531 msgid "No reason specified"
532 msgstr "Nie podano powodu"
533
534 #: ../libempathy/empathy-utils.c:288
535 msgid "Status is set to offline"
536 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
537
538 #: ../libempathy/empathy-utils.c:290
539 msgid "Network error"
540 msgstr "Błąd sieci"
541
542 #: ../libempathy/empathy-utils.c:292
543 msgid "Authentication failed"
544 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
545
546 #: ../libempathy/empathy-utils.c:294
547 msgid "Encryption error"
548 msgstr "Błąd szyfrowania"
549
550 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296
551 msgid "Name in use"
552 msgstr "Pseudonim jest już używany"
553
554 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298
555 msgid "Certificate not provided"
556 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
557
558 #: ../libempathy/empathy-utils.c:300
559 msgid "Certificate untrusted"
560 msgstr "Niezaufany certyfikat"
561
562 #: ../libempathy/empathy-utils.c:302
563 msgid "Certificate expired"
564 msgstr "Certyfikat wygasł"
565
566 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304
567 msgid "Certificate not activated"
568 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
569
570 #: ../libempathy/empathy-utils.c:306
571 msgid "Certificate hostname mismatch"
572 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
573
574 #: ../libempathy/empathy-utils.c:308
575 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
576 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
577
578 #: ../libempathy/empathy-utils.c:310
579 msgid "Certificate self-signed"
580 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
581
582 #: ../libempathy/empathy-utils.c:312
583 msgid "Certificate error"
584 msgstr "Błąd certyfikatu"
585
586 #: ../libempathy/empathy-utils.c:429 ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:104
587 msgid "People Nearby"
588 msgstr "Osoby w pobliżu"
589
590 #: ../libempathy/empathy-utils.c:434
591 msgid "Yahoo! Japan"
592 msgstr "Yahoo! Japonia"
593
594 #: ../libempathy/empathy-utils.c:435
595 msgid "Facebook Chat"
596 msgstr "Facebook Chat"
597
598 #: ../libempathy/empathy-time.c:137
599 #, c-format
600 msgid "%d second ago"
601 msgid_plural "%d seconds ago"
602 msgstr[0] "%d sekundę temu"
603 msgstr[1] "%d sekundy temu"
604 msgstr[2] "%d sekund temu"
605
606 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
607 #, c-format
608 msgid "%d minute ago"
609 msgid_plural "%d minutes ago"
610 msgstr[0] "%d minutę temu"
611 msgstr[1] "%d minuty temu"
612 msgstr[2] "%d minut temu"
613
614 #: ../libempathy/empathy-time.c:147
615 #, c-format
616 msgid "%d hour ago"
617 msgid_plural "%d hours ago"
618 msgstr[0] "%d godzinę temu"
619 msgstr[1] "%d godziny temu"
620 msgstr[2] "%d godzin temu"
621
622 #: ../libempathy/empathy-time.c:152
623 #, c-format
624 msgid "%d day ago"
625 msgid_plural "%d days ago"
626 msgstr[0] "%d dzień temu"
627 msgstr[1] "%d dni temu"
628 msgstr[2] "%d dni temu"
629
630 #: ../libempathy/empathy-time.c:157
631 #, c-format
632 msgid "%d week ago"
633 msgid_plural "%d weeks ago"
634 msgstr[0] "%d tydzień temu"
635 msgstr[1] "%d tygodnie temu"
636 msgstr[2] "%d tygodni temu"
637
638 #: ../libempathy/empathy-time.c:162
639 #, c-format
640 msgid "%d month ago"
641 msgid_plural "%d months ago"
642 msgstr[0] "%d miesiąc temu"
643 msgstr[1] "%d miesiące temu"
644 msgstr[2] "%d miesięcy emu"
645
646 #: ../libempathy/empathy-time.c:167
647 msgid "in the future"
648 msgstr "w przyszłości"
649
650 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:462
651 msgid "All"
652 msgstr "Wszystkie"
653
654 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:538
655 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:594
656 #, c-format
657 msgid "%s:"
658 msgstr "%s:"
659
660 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1126
661 msgid "Username:"
662 msgstr "Nazwa użytkownika:"
663
664 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1474
665 msgid "L_og in"
666 msgstr "Zal_oguj się"
667
668 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1542
669 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
670 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
671 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
672 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
673 msgid "Account:"
674 msgstr "Konto:"
675
676 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1553
677 msgid "Enabled"
678 msgstr "Włączone"
679
680 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1618
681 msgid "This account already exists on the server"
682 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
683
684 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1621
685 msgid "Create a new account on the server"
686 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
687
688 #. To translators: The first parameter is the login id and the
689 #. * second one is the server. The resulting string will be something
690 #. * like: "MyUserName on chat.freenode.net".
691 #. * You should reverse the order of these arguments if the
692 #. * server should come before the login id in your locale.
693 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2013
694 #, c-format
695 msgid "%1$s on %2$s"
696 msgstr "%1$s na %2$s"
697
698 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
699 #. * string will be something like: "Jabber Account"
700 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2039
701 #, c-format
702 msgid "%s Account"
703 msgstr "Konto %s"
704
705 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2043
706 msgid "New account"
707 msgstr "Nowe konto"
708
709 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
710 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
711 msgstr "<b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika"
712
713 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
714 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
715 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
716 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
717 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
718 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
719 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
720 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
721 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
722 msgid "Advanced"
723 msgstr "Zaawansowane"
724
725 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
726 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
727 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
728 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
729 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
730 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
731 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
732 msgid "Pass_word:"
733 msgstr "_Hasło:"
734
735 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
736 msgid "Screen _Name:"
737 msgstr "_Nazwa użytkownika:"
738
739 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
740 msgid "What is your AIM password?"
741 msgstr "Hasło AIM:"
742
743 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
744 msgid "What is your AIM screen name?"
745 msgstr "Nazwa użytkownika AIM:"
746
747 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
748 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
749 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
750 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
751 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
752 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
753 msgid "_Port:"
754 msgstr "_Port:"
755
756 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
757 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
758 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
759 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
760 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
761 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:12
762 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
763 msgid "_Server:"
764 msgstr "_Serwer:"
765
766 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
767 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
768 msgid "<b>Example:</b> username"
769 msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
770
771 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
772 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
773 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
774 msgid "Login I_D:"
775 msgstr "Id_entyfikator logowania:"
776
777 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
778 msgid "What is your GroupWise User ID?"
779 msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise:"
780
781 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
782 msgid "What is your GroupWise password?"
783 msgstr "Hasło GroupWise:"
784
785 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
786 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
787 msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
788
789 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
790 msgid "ICQ _UIN:"
791 msgstr "_UIN ICQ:"
792
793 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
794 msgid "What is your ICQ UIN?"
795 msgstr "UIN ICQ:"
796
797 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
798 msgid "What is your ICQ password?"
799 msgstr "Hasło ICQ:"
800
801 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
802 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
803 msgid "_Character set:"
804 msgstr "_Zestaw znaków:"
805
806 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.c:244
807 msgid "New Network"
808 msgstr "Nowa sieć"
809
810 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:184
811 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:217
812 msgid "Auto"
813 msgstr "Automatycznie"
814
815 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:187
816 msgid "UDP"
817 msgstr "UDP"
818
819 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:190
820 msgid "TCP"
821 msgstr "TCP"
822
823 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:193
824 msgid "TLS"
825 msgstr "TLS"
826
827 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
828 #. * best to keep the English version.
829 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:222
830 msgid "Register"
831 msgstr "Rejestrator"
832
833 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
834 #. * best to keep the English version.
835 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:227
836 msgid "Options"
837 msgstr "Opcje"
838
839 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:230
840 msgid "None"
841 msgstr "Brak"
842
843 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
844 msgid "Character set:"
845 msgstr "Zestaw znaków:"
846
847 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
848 msgid "Network"
849 msgstr "Sieć"
850
851 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
852 msgid "Network:"
853 msgstr "Sieć:"
854
855 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
856 msgid "Nickname:"
857 msgstr "Pseudonim:"
858
859 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
860 msgid "Password:"
861 msgstr "Hasło:"
862
863 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
864 msgid "Quit message:"
865 msgstr "Komunikat podczas zakończenia:"
866
867 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
868 msgid "Real name:"
869 msgstr "Imię i nazwisko:"
870
871 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
872 msgid "Servers"
873 msgstr "Serwery"
874
875 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
876 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
877 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
878
879 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
880 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
881 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org"
882
883 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
884 msgid "Override server settings"
885 msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
886
887 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
888 msgid "Pri_ority:"
889 msgstr "Pri_orytet:"
890
891 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
892 msgid "Reso_urce:"
893 msgstr "_Zasób:"
894
895 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
896 msgid ""
897 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
898 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
899 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
900 "Facebook username if you don't have one."
901 msgstr ""
902 "To jest nazwa użytkownika, a nie login serwisu Facebook.\n"
903 "Jeśli używane jest facebook.com/<b>badger</b>, należy wpisać <b>badger</b>.\n"
904 "Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, "
905 "aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie "
906 "ustawiono."
907
908 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
909 msgid "Use old SS_L"
910 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
911
912 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
913 msgid "What is your Facebook password?"
914 msgstr "Hasło serwisu Facebook:"
915
916 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
917 msgid "What is your Facebook username?"
918 msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
919
920 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
921 msgid "What is your Google ID?"
922 msgstr "Identyfikator Google:"
923
924 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
925 msgid "What is your Google password?"
926 msgstr "Hasło Google:"
927
928 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
929 msgid "What is your Jabber ID?"
930 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
931
932 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
933 msgid "What is your Jabber password?"
934 msgstr "Hasło Jabbera:"
935
936 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
937 msgid "What is your desired Jabber ID?"
938 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera:"
939
940 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
941 msgid "What is your desired Jabber password?"
942 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
943
944 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
945 msgid "_Encryption required (TLS/SSL)"
946 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
947
948 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
949 msgid "_Ignore SSL certificate errors"
950 msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
951
952 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
953 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
954 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
955
956 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
957 msgid "What is your Windows Live ID?"
958 msgstr "Identyfikator Windows Live:"
959
960 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
961 msgid "What is your Windows Live password?"
962 msgstr "Hasło Windows Live:"
963
964 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
965 msgid "_E-mail address:"
966 msgstr "Adres _e-mail:"
967
968 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
969 msgid "_First Name:"
970 msgstr "I_mię:"
971
972 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
973 msgid "_Jabber ID:"
974 msgstr "Identyfikator Ja_bbera:"
975
976 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
977 msgid "_Last Name:"
978 msgstr "Na_zwisko:"
979
980 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
981 msgid "_Nickname:"
982 msgstr "_Pseudonim:"
983
984 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
985 msgid "_Published Name:"
986 msgstr "Nazwa _opublikowana:"
987
988 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
989 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
990 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip"
991
992 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
993 msgid "Authentication username:"
994 msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia:"
995
996 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
997 msgid "Discover Binding"
998 msgstr "Wykrywanie dowiązywania"
999
1000 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1001 msgid "Discover the STUN server automatically"
1002 msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
1003
1004 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1005 msgid "Hostname of the proxy for outbound requests."
1006 msgstr "Nazwa komputera pośrednika sieciowego dla żądań wychodzących."
1007
1008 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1009 msgid "Interval (seconds)"
1010 msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
1011
1012 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1013 msgid "Keep-Alive Options"
1014 msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
1015
1016 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1017 msgid ""
1018 "Look up the DNS SRV record at the service's domain for the host name of a "
1019 "STUN server."
1020 msgstr ""
1021 "Wyszukiwanie nazwy serwera STUN we wpisie SRV usługi DNS domeny serwisu."
1022
1023 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1024 msgid "Loose Routing"
1025 msgstr "Swobodne trasowanie"
1026
1027 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1028 msgid "Mechanism:"
1029 msgstr "Mechanizm:"
1030
1031 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
1032 msgid "Miscellaneous Options"
1033 msgstr "Różne opcje"
1034
1035 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1036 msgid "NAT Traversal Options"
1037 msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
1038
1039 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1040 msgid "Port of the proxy for outbound requests."
1041 msgstr "Port pośrednika sieciowego dla żądań wychodzących."
1042
1043 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
1044 msgid "Port:"
1045 msgstr "Port:"
1046
1047 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1048 msgid "Proxy Options"
1049 msgstr "Opcje pośrednika"
1050
1051 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1052 msgid "STUN Server:"
1053 msgstr "Serwer STUN:"
1054
1055 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1056 msgid "Server:"
1057 msgstr "Serwer"
1058
1059 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1060 msgid ""
1061 "The username for SIP authentication, if different from the SIP URI\n"
1062 "username."
1063 msgstr ""
1064 "Nazwa użytkownika uwierzytelniania SIP, jeśli różni się od\n"
1065 "nazwy użytkownika."
1066
1067 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1068 msgid "Transport:"
1069 msgstr "Transport:"
1070
1071 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
1072 msgid ""
1073 "Update the registration binding if the external address for the client is "
1074 "discovered to be different from the local binding."
1075 msgstr ""
1076 "Aktualizacja dowiązania rejestracji, jeśli wykryto, że zewnętrzny adres dla "
1077 "klienta różni się od lokalnego dowiązania."
1078
1079 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
1080 msgid ""
1081 "Use the loose routing behavior and the Route header as recommended in RFC "
1082 "3261."
1083 msgstr ""
1084 "Użycie swobodnego trasowania i nagłówka trasy zalecanego w dokumencie RFC "
1085 "3261."
1086
1087 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:25
1088 msgid "What is your SIP account password?"
1089 msgstr "Hasło konta SIP:"
1090
1091 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:26
1092 msgid "What is your SIP login ID?"
1093 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
1094
1095 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:27
1096 msgid "_Username:"
1097 msgstr "Nazwa _użytkownika:"
1098
1099 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1100 msgid "Use _Yahoo! Japan"
1101 msgstr "Użycie _Yahoo! Japonia"
1102
1103 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
1104 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1105 msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
1106
1107 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
1108 msgid "What is your Yahoo! password?"
1109 msgstr "Hasło Yahoo!:"
1110
1111 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1112 msgid "Yahoo! I_D:"
1113 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
1114
1115 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
1116 msgid "_Ignore conference and chat room invitations"
1117 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
1118
1119 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1120 msgid "_Room List locale:"
1121 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
1122
1123 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:449
1124 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:525
1125 msgid "Couldn't convert image"
1126 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
1127
1128 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:450
1129 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1130 msgstr ""
1131 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
1132
1133 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:915
1134 msgid "Select Your Avatar Image"
1135 msgstr "Wybór obrazu awatara"
1136
1137 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:918
1138 msgid "No Image"
1139 msgstr "Brak obrazu"
1140
1141 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:980
1142 msgid "Images"
1143 msgstr "Obrazy"
1144
1145 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:984
1146 msgid "All Files"
1147 msgstr "Wszystkie pliki"
1148
1149 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:327
1150 msgid "Click to enlarge"
1151 msgstr "Kliknięcie powiększy"
1152
1153 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:232
1154 msgid "Failed to reconnect this chat"
1155 msgstr "Ponowne połączenie z tą rozmową się nie powiodło"
1156
1157 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:654
1158 msgid "Failed to join chat room"
1159 msgstr "Dołączenie do pokoju rozmów się nie powiodło"
1160
1161 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:672
1162 msgid "Failed to open private chat"
1163 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
1164
1165 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:711
1166 msgid "Topic not supported on this conversation"
1167 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
1168
1169 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:717
1170 msgid "You are not allowed to change the topic"
1171 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
1172
1173 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:846
1174 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1175 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
1176
1177 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:849
1178 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1179 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
1180
1181 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:852
1182 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1183 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1184
1185 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:855
1186 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1187 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1188
1189 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:858
1190 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1191 msgstr ""
1192 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
1193
1194 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:861
1195 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1196 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
1197
1198 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:864
1199 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1200 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
1201
1202 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:867
1203 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1204 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
1205
1206 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:870
1207 msgid ""
1208 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1209 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1210 "join a new chat room\""
1211 msgstr ""
1212 "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
1213 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
1214 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
1215
1216 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:875
1217 msgid ""
1218 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1219 "show its usage."
1220 msgstr ""
1221 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
1222 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
1223
1224 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:885
1225 #, c-format
1226 msgid "Usage: %s"
1227 msgstr "Użycie: %s"
1228
1229 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:914
1230 msgid "Unknown command"
1231 msgstr "Nieznane polecenie"
1232
1233 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1035
1234 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1235 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
1236
1237 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1173
1238 msgid "offline"
1239 msgstr "offline"
1240
1241 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1176
1242 msgid "invalid contact"
1243 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
1244
1245 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1179
1246 msgid "permission denied"
1247 msgstr "brak dostępu"
1248
1249 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1182
1250 msgid "too long message"
1251 msgstr "za długa wiadomość"
1252
1253 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1185
1254 msgid "not implemented"
1255 msgstr "niezaimplementowane"
1256
1257 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1188
1258 msgid "unknown"
1259 msgstr "nieznany"
1260
1261 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1192
1262 #, c-format
1263 msgid "Error sending message '%s': %s"
1264 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
1265
1266 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1222
1267 #, c-format
1268 msgid "Topic set to: %s"
1269 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
1270
1271 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1224
1272 msgid "No topic defined"
1273 msgstr "Temat nie został określony"
1274
1275 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1623
1276 msgid "(No Suggestions)"
1277 msgstr "(brak podpowiedzi)"
1278
1279 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1677
1280 msgid "Insert Smiley"
1281 msgstr "Wstaw emotikonę"
1282
1283 #. send button
1284 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1695
1285 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1658
1286 msgid "_Send"
1287 msgstr "_Wyślij"
1288
1289 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1729
1290 msgid "_Spelling Suggestions"
1291 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
1292
1293 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1823
1294 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1295 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
1296
1297 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1954
1298 #, c-format
1299 msgid "%s has disconnected"
1300 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
1301
1302 #. translators: reverse the order of these arguments
1303 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1304 #.
1305 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1961
1306 #, c-format
1307 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1308 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
1309
1310 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1964
1311 #, c-format
1312 msgid "%s was kicked"
1313 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
1314
1315 #. translators: reverse the order of these arguments
1316 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1317 #.
1318 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1972
1319 #, c-format
1320 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1321 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
1322
1323 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1975
1324 #, c-format
1325 msgid "%s was banned"
1326 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
1327
1328 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1979
1329 #, c-format
1330 msgid "%s has left the room"
1331 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
1332
1333 #. Note to translators: this string is appended to
1334 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1335 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1336 #. * please let us know. :-)
1337 #.
1338 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1988
1339 #, c-format
1340 msgid " (%s)"
1341 msgstr " (%s)"
1342
1343 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2013
1344 #, c-format
1345 msgid "%s has joined the room"
1346 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1347
1348 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2038
1349 #, c-format
1350 msgid "%s is now known as %s"
1351 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
1352
1353 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2173 ../src/empathy-call-window.c:1531
1354 msgid "Disconnected"
1355 msgstr "Rozłączony"
1356
1357 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2695
1358 msgid "Wrong password; please try again:"
1359 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
1360
1361 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2696
1362 msgid "Retry"
1363 msgstr "Ponów"
1364
1365 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2701
1366 msgid "This room is protected by a password:"
1367 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
1368
1369 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2702
1370 msgid "Join"
1371 msgstr "Dołącz"
1372
1373 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2842
1374 msgid "Connected"
1375 msgstr "Połączony"
1376
1377 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2895
1378 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:707
1379 msgid "Conversation"
1380 msgstr "Rozmowa"
1381
1382 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.ui.h:1 ../src/empathy-chat-window.c:680
1383 msgid "Topic:"
1384 msgstr "Temat:"
1385
1386 #. Copy Link Address menu item
1387 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:317
1388 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:823
1389 msgid "_Copy Link Address"
1390 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
1391
1392 #. Open Link menu item
1393 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:324
1394 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:830
1395 msgid "_Open Link"
1396 msgstr "_Otwórz odnośnik"
1397
1398 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
1399 #. * chat windows (strftime format string)
1400 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:422
1401 msgid "%A %B %d %Y"
1402 msgstr "%A %d %B %Y"
1403
1404 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:249
1405 msgid "Edit Contact Information"
1406 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
1407
1408 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:300
1409 msgid "Personal Information"
1410 msgstr "Informacje osobiste"
1411
1412 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:405
1413 msgid "New Contact"
1414 msgstr "Nowy kontakt"
1415
1416 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1417 msgid "Decide _Later"
1418 msgstr "Z_decyduj później"
1419
1420 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1421 msgid "Subscription Request"
1422 msgstr "Prośba o upoważnienie"
1423
1424 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1516
1425 #, c-format
1426 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1427 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
1428
1429 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1518
1430 msgid "Removing group"
1431 msgstr "Usuwanie grupy"
1432
1433 #. Remove
1434 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1565
1435 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1642
1436 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
1437 msgid "_Remove"
1438 msgstr "_Usuń"
1439
1440 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1595
1441 #, c-format
1442 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1443 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
1444
1445 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1597
1446 msgid "Removing contact"
1447 msgstr "Usuwanie kontaktu"
1448
1449 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:199
1450 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
1451 msgid "_Add Contact…"
1452 msgstr "_Dodaj kontakt…"
1453
1454 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:226
1455 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
1456 msgid "_Chat"
1457 msgstr "_Rozmowa"
1458
1459 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:257
1460 msgctxt "menu item"
1461 msgid "_Audio Call"
1462 msgstr "Rozmow_a głosowa"
1463
1464 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:289
1465 msgctxt "menu item"
1466 msgid "_Video Call"
1467 msgstr "_Wideorozmowa"
1468
1469 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:340
1470 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
1471 msgid "_Previous Conversations"
1472 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
1473
1474 # to jest w menu
1475 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:362
1476 msgid "Send file"
1477 msgstr "Wyślij plik"
1478
1479 # to jest w menu
1480 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:385
1481 msgid "Share my desktop"
1482 msgstr "Współdziel pulpit"
1483
1484 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:413
1485 msgid "Infor_mation"
1486 msgstr "Infor_macje"
1487
1488 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:459
1489 msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
1490 msgid "_Edit"
1491 msgstr "Z_modyfikuj"
1492
1493 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:513
1494 #: ../src/empathy-chat-window.c:865
1495 msgid "Inviting you to this room"
1496 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
1497
1498 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:544
1499 msgid "_Invite to chat room"
1500 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
1501
1502 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1503 msgid "Select a contact"
1504 msgstr "Wybór kontaktu"
1505
1506 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:235
1507 msgid "Select"
1508 msgstr "Wybór"
1509
1510 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:244
1511 #: ../src/empathy-main-window.c:1045
1512 msgid "Group"
1513 msgstr "Grupa"
1514
1515 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:476
1516 msgid "Country ISO Code:"
1517 msgstr "Kod ISO kraju:"
1518
1519 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:478
1520 msgid "Country:"
1521 msgstr "Kraj:"
1522
1523 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:480
1524 msgid "State:"
1525 msgstr "Stan/województwo:"
1526
1527 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:482
1528 msgid "City:"
1529 msgstr "Miasto:"
1530
1531 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:484
1532 msgid "Area:"
1533 msgstr "Obszar:"
1534
1535 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:486
1536 msgid "Postal Code:"
1537 msgstr "Kod pocztowy:"
1538
1539 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:488
1540 msgid "Street:"
1541 msgstr "Ulica:"
1542
1543 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:490
1544 msgid "Building:"
1545 msgstr "Budynek:"
1546
1547 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:492
1548 msgid "Floor:"
1549 msgstr "Piętro:"
1550
1551 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:494
1552 msgid "Room:"
1553 msgstr "Pokój:"
1554
1555 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:496
1556 msgid "Text:"
1557 msgstr "Tekst:"
1558
1559 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:498
1560 msgid "Description:"
1561 msgstr "Opis:"
1562
1563 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:500
1564 msgid "URI:"
1565 msgstr "Adres URI:"
1566
1567 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:502
1568 msgid "Accuracy Level:"
1569 msgstr "Poziom dokładności:"
1570
1571 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:504
1572 msgid "Error:"
1573 msgstr "Błąd:"
1574
1575 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:506
1576 msgid "Vertical Error (meters):"
1577 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
1578
1579 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:508
1580 msgid "Horizontal Error (meters):"
1581 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
1582
1583 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:510
1584 msgid "Speed:"
1585 msgstr "Prędkość:"
1586
1587 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:512
1588 msgid "Bearing:"
1589 msgstr "Kierunek:"
1590
1591 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:514
1592 msgid "Climb Speed:"
1593 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
1594
1595 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:516
1596 msgid "Last Updated on:"
1597 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
1598
1599 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:518
1600 msgid "Longitude:"
1601 msgstr "Długość geograficzna:"
1602
1603 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:520
1604 msgid "Latitude:"
1605 msgstr "Szerokość geograficzna:"
1606
1607 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:522
1608 msgid "Altitude:"
1609 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
1610
1611 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:585
1612 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
1613 msgid "Location"
1614 msgstr "Położenie"
1615
1616 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:601
1617 msgid "<b>Location</b>, "
1618 msgstr "<b>Położenie</b>, "
1619
1620 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:651
1621 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1622 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
1623
1624 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:734
1625 msgid "Save Avatar"
1626 msgstr "Zapisanie awatara"
1627
1628 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:790
1629 msgid "Unable to save avatar"
1630 msgstr "Nie można zapisać awatara"
1631
1632 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1633 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1634 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
1635
1636 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1637 msgid "Alias:"
1638 msgstr "Alias:"
1639
1640 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1641 msgid "Birthday:"
1642 msgstr "Urodziny:"
1643
1644 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1645 msgid "Client Information"
1646 msgstr "Informacje o kliencie"
1647
1648 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1649 msgid "Client:"
1650 msgstr "Klient:"
1651
1652 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
1653 msgid "Contact Details"
1654 msgstr "Szczegóły kontaktu"
1655
1656 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1657 msgid "E-mail address:"
1658 msgstr "Adres e-mail:"
1659
1660 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1661 msgid "Full name:"
1662 msgstr "Imię i nazwisko:"
1663
1664 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1665 msgid "Groups"
1666 msgstr "Grupy"
1667
1668 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1669 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:12
1670 msgid "Identifier:"
1671 msgstr "Identyfikator:"
1672
1673 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:13
1674 msgid "Information requested&#x2026;"
1675 msgstr "Żądanie informacji&#x2026;"
1676
1677 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:14
1678 msgid "OS:"
1679 msgstr "System operacyjny:"
1680
1681 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:15
1682 msgid ""
1683 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1684 "select more than one group or no groups."
1685 msgstr ""
1686 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
1687 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
1688
1689 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:16
1690 msgid "Version:"
1691 msgstr "Wersja:"
1692
1693 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:17
1694 msgid "Website:"
1695 msgstr "Witryna WWW:"
1696
1697 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:18
1698 msgid "_Add Group"
1699 msgstr "Dod_aj grupę"
1700
1701 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
1702 msgid "new server"
1703 msgstr "nowy serwer"
1704
1705 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
1706 msgid "Server"
1707 msgstr "Serwer"
1708
1709 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
1710 msgid "Port"
1711 msgstr "Port"
1712
1713 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
1714 msgid "SSL"
1715 msgstr "SSL"
1716
1717 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:700
1718 #: ../src/empathy-import-widget.c:310
1719 msgid "Account"
1720 msgstr "Konto"
1721
1722 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:717
1723 msgid "Date"
1724 msgstr "Data"
1725
1726 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
1727 msgid "Conversations"
1728 msgstr "Rozmowy"
1729
1730 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
1731 msgid "Previous Conversations"
1732 msgstr "Poprzednie rozmowy"
1733
1734 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
1735 msgid "Search"
1736 msgstr "Wyszukiwanie"
1737
1738 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
1739 msgid "_For:"
1740 msgstr "Wy_szukaj:"
1741
1742 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
1743 msgid "Contact ID:"
1744 msgstr "Identyfikator kontaktu:"
1745
1746 #. add chat button
1747 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:144
1748 msgid "C_hat"
1749 msgstr "_Rozmowa"
1750
1751 #. Tweak the dialog
1752 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:154
1753 msgid "New Conversation"
1754 msgstr "Nowa rozmowa"
1755
1756 #. add video toggle
1757 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:188
1758 msgid "Send _Video"
1759 msgstr "Wyślij obraz _wideo"
1760
1761 #. add chat button
1762 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:196
1763 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
1764 msgid "_Call"
1765 msgstr "_Zadzwoń"
1766
1767 #. Tweak the dialog
1768 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:206
1769 msgid "New Call"
1770 msgstr "Nowa rozmowa"
1771
1772 #. COL_STATUS_TEXT
1773 #. COL_STATE_ICON_NAME
1774 #. COL_STATE
1775 #. COL_DISPLAY_MARKUP
1776 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
1777 #. COL_TYPE
1778 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:168
1779 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:204
1780 msgid "Custom Message…"
1781 msgstr "Własna wiadomość…"
1782
1783 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:221
1784 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:223
1785 msgid "Edit Custom Messages…"
1786 msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości…"
1787
1788 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:346
1789 msgid "Click to remove this status as a favorite"
1790 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
1791
1792 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:355
1793 msgid "Click to make this status a favorite"
1794 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
1795
1796 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:389
1797 msgid "Set status"
1798 msgstr "Ustaw stan"
1799
1800 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:936
1801 msgid "Set your presence and current status"
1802 msgstr "Ustawienie obecności i obecnego stanu"
1803
1804 #. Custom messages
1805 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1124
1806 msgid "Custom messages…"
1807 msgstr "Własne wiadomości…"
1808
1809 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
1810 msgid "Find:"
1811 msgstr "Wyszukiwanie:"
1812
1813 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
1814 msgid "Match case"
1815 msgstr "Rozróżnianie wielkości liter"
1816
1817 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
1818 msgid "Phrase not found"
1819 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
1820
1821 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:51
1822 msgid "Received an instant message"
1823 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
1824
1825 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:53
1826 msgid "Sent an instant message"
1827 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
1828
1829 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:55
1830 msgid "Incoming chat request"
1831 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
1832
1833 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:57
1834 msgid "Contact connected"
1835 msgstr "Kontakt połączony"
1836
1837 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:59
1838 msgid "Contact disconnected"
1839 msgstr "Kontakt rozłączony"
1840
1841 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:61
1842 msgid "Connected to server"
1843 msgstr "Połączony z serwerem"
1844
1845 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:63
1846 msgid "Disconnected from server"
1847 msgstr "Rozłączony z serwera"
1848
1849 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:65
1850 msgid "Incoming voice call"
1851 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
1852
1853 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:67
1854 msgid "Outgoing voice call"
1855 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
1856
1857 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:69
1858 msgid "Voice call ended"
1859 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
1860
1861 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:364
1862 msgid "Enter Custom Message"
1863 msgstr "Wprowadzenie własnej wiadomości"
1864
1865 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:523
1866 msgid "Edit Custom Messages"
1867 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
1868
1869 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1870 msgid "Add _New Preset"
1871 msgstr "Dodaj _nową własną wiadomość"
1872
1873 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
1874 msgid "Saved Presets"
1875 msgstr "Zapisane własne wiadomości"
1876
1877 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
1878 msgid "Classic"
1879 msgstr "Klasyczny"
1880
1881 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
1882 msgid "Simple"
1883 msgstr "Prosty"
1884
1885 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
1886 msgid "Clean"
1887 msgstr "Czysty"
1888
1889 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
1890 msgid "Blue"
1891 msgstr "Niebieski"
1892
1893 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1520
1894 msgid "Unable to open URI"
1895 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
1896
1897 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1650
1898 msgid "Select a file"
1899 msgstr "Wybór pliku"
1900
1901 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1710
1902 msgid "Select a destination"
1903 msgstr "Wybór miejsca docelowego"
1904
1905 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
1906 msgid "Current Locale"
1907 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
1908
1909 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
1910 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
1911 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
1912 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
1913 msgid "Arabic"
1914 msgstr "arabskie"
1915
1916 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
1917 msgid "Armenian"
1918 msgstr "armeńskie"
1919
1920 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
1921 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
1922 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
1923 msgid "Baltic"
1924 msgstr "bałtyckie"
1925
1926 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
1927 msgid "Celtic"
1928 msgstr "celtyckie"
1929
1930 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
1931 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
1932 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
1933 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
1934 msgid "Central European"
1935 msgstr "środkowoeuropejskie"
1936
1937 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
1938 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
1939 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
1940 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
1941 msgid "Chinese Simplified"
1942 msgstr "chińskie uproszczone"
1943
1944 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
1945 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
1946 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
1947 msgid "Chinese Traditional"
1948 msgstr "chińskie tradycyjne"
1949
1950 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
1951 msgid "Croatian"
1952 msgstr "chorwackie"
1953
1954 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
1955 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
1956 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
1957 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
1958 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
1959 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
1960 msgid "Cyrillic"
1961 msgstr "cyrylica"
1962
1963 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
1964 msgid "Cyrillic/Russian"
1965 msgstr "cyrylica/rosyjskie"
1966
1967 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
1968 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
1969 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1970 msgstr "cyrylica/ukraińskie"
1971
1972 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
1973 msgid "Georgian"
1974 msgstr "gruzińskie"
1975
1976 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
1977 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
1978 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
1979 msgid "Greek"
1980 msgstr "greckie"
1981
1982 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
1983 msgid "Gujarati"
1984 msgstr "gudżarackie"
1985
1986 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
1987 msgid "Gurmukhi"
1988 msgstr "gurmukhi"
1989
1990 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
1991 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
1992 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
1993 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
1994 msgid "Hebrew"
1995 msgstr "hebrajskie"
1996
1997 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
1998 msgid "Hebrew Visual"
1999 msgstr "hebrajskie wizualne"
2000
2001 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2002 msgid "Hindi"
2003 msgstr "hinduskie"
2004
2005 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2006 msgid "Icelandic"
2007 msgstr "islandzkie"
2008
2009 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2010 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2011 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2012 msgid "Japanese"
2013 msgstr "japońskie"
2014
2015 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2016 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2017 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2018 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2019 msgid "Korean"
2020 msgstr "koreańskie"
2021
2022 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2023 msgid "Nordic"
2024 msgstr "nordyckie"
2025
2026 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2027 msgid "Persian"
2028 msgstr "perskie"
2029
2030 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2031 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2032 msgid "Romanian"
2033 msgstr "rumuńskie"
2034
2035 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2036 msgid "South European"
2037 msgstr "południowoeuropejskie"
2038
2039 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2040 msgid "Thai"
2041 msgstr "tajskie"
2042
2043 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2044 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2045 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2046 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2047 msgid "Turkish"
2048 msgstr "tureckie"
2049
2050 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2051 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2052 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2053 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2054 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2055 msgid "Unicode"
2056 msgstr "Unikod"
2057
2058 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2059 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2060 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2061 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2062 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2063 msgid "Western"
2064 msgstr "zachodnie"
2065
2066 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2067 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2068 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2069 msgid "Vietnamese"
2070 msgstr "wietnamskie"
2071
2072 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
2073 msgid "The selected contact cannot receive files."
2074 msgstr "Wybrany kontakt nie może odbierać plików."
2075
2076 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
2077 msgid "The selected contact is offline."
2078 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline."
2079
2080 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
2081 msgid "No error message"
2082 msgstr "Brak komunikatu błędu"
2083
2084 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
2085 msgid "Instant Message (Empathy)"
2086 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
2087
2088 #: ../src/empathy.c:596
2089 msgid "Don't connect on startup"
2090 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
2091
2092 #: ../src/empathy.c:600
2093 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2094 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
2095
2096 #: ../src/empathy.c:612
2097 msgid "- Empathy IM Client"
2098 msgstr " - komunikator Empathy"
2099
2100 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
2101 msgid ""
2102 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
2103 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
2104 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
2105 "version."
2106 msgstr ""
2107 "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
2108 "lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
2109 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
2110 "wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
2111
2112 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
2113 msgid ""
2114 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
2115 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
2116 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
2117 "details."
2118 msgstr ""
2119 "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
2120 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
2121 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
2122 "bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
2123
2124 #: ../src/empathy-about-dialog.c:93
2125 msgid ""
2126 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2127 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
2128 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2129 msgstr ""
2130 "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
2131 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
2132 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
2133 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
2134
2135 #: ../src/empathy-about-dialog.c:121
2136 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2137 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
2138
2139 #: ../src/empathy-about-dialog.c:127
2140 msgid "translator-credits"
2141 msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009, 2010"
2142
2143 #: ../src/empathy-account-assistant.c:167
2144 msgid "There was an error while importing the accounts."
2145 msgstr "Wystąpił błąd podczas importowania kont."
2146
2147 #: ../src/empathy-account-assistant.c:170
2148 msgid "There was an error while parsing the account details."
2149 msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania szczegółów konta."
2150
2151 #: ../src/empathy-account-assistant.c:173
2152 msgid "There was an error while creating the account."
2153 msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia konta."
2154
2155 #: ../src/empathy-account-assistant.c:175
2156 msgid "There was an error."
2157 msgstr "Wystąpił błąd."
2158
2159 #: ../src/empathy-account-assistant.c:179
2160 #, c-format
2161 msgid "The error message was: %s"
2162 msgstr "Komunikat błędu: %s"
2163
2164 #: ../src/empathy-account-assistant.c:183
2165 msgid ""
2166 "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
2167 "this assistant and add accounts later from the Edit menu."
2168 msgstr ""
2169 "Można wrócić i spróbować ponownie wprowadzić szczegóły konta lub zakończyć "
2170 "tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
2171
2172 #: ../src/empathy-account-assistant.c:220
2173 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1293
2174 msgid "An error occurred"
2175 msgstr "Wystąpił błąd"
2176
2177 #. To translator: %s is the protocol name
2178 #. Create account
2179 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2180 #. * "Yahoo!"
2181 #.
2182 #: ../src/empathy-account-assistant.c:414 ../src/empathy-accounts-dialog.c:579
2183 #, c-format
2184 msgid "New %s account"
2185 msgstr "Nowe konto %s"
2186
2187 #: ../src/empathy-account-assistant.c:501
2188 msgid "What kind of chat account do you have?"
2189 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
2190
2191 #: ../src/empathy-account-assistant.c:507
2192 msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
2193 msgstr "Inne posiadane konta rozmów do ustawienia:"
2194
2195 #: ../src/empathy-account-assistant.c:513
2196 msgid "Enter your account details"
2197 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły konta"
2198
2199 #: ../src/empathy-account-assistant.c:518
2200 msgid "What kind of chat account do you want to create?"
2201 msgstr "Rodzaj konta rozmów do utworzenia:"
2202
2203 #: ../src/empathy-account-assistant.c:524
2204 msgid "Do you want to create other chat accounts?"
2205 msgstr "Utworzyć inne konta rozmów?"
2206
2207 #: ../src/empathy-account-assistant.c:531
2208 msgid "Enter the details for the new account"
2209 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły nowego konta"
2210
2211 #: ../src/empathy-account-assistant.c:646
2212 msgid ""
2213 "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
2214 "colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
2215 "programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
2216 "calls."
2217 msgstr ""
2218 "Za pomocą programu Empathy można rozmawiać z ludźmi w sieci będącymi w "
2219 "pobliżu oraz przyjaciółmi i znajomymi, którzy używają Google Talk, AIM, "
2220 "Windows Live i wielu innych komunikatorów. Za pomocą mikrofonu lub kamery "
2221 "internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideokonferencje."
2222
2223 #: ../src/empathy-account-assistant.c:663
2224 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
2225 msgstr "Czy konto było już używane za pomocą innego komunikatora?"
2226
2227 #: ../src/empathy-account-assistant.c:686
2228 msgid "Yes, import my account details from "
2229 msgstr "Tak, zaimportuj szczegóły konta z "
2230
2231 #: ../src/empathy-account-assistant.c:707
2232 msgid "Yes, I'll enter my account details now"
2233 msgstr "Tak, wprowadzę teraz szczegóły konta"
2234
2235 #: ../src/empathy-account-assistant.c:729
2236 msgid "No, I want a new account"
2237 msgstr "Nie, chcę utworzyć nowe konto"
2238
2239 #: ../src/empathy-account-assistant.c:739
2240 msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
2241 msgstr "Nie, chcę na razie widzieć tylko osoby w sieci będące w pobliżu"
2242
2243 #: ../src/empathy-account-assistant.c:760
2244 msgid "Select the accounts you want to import:"
2245 msgstr "Proszę wybrać konta do zaimportowania:"
2246
2247 #: ../src/empathy-account-assistant.c:844
2248 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:541
2249 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:542
2250 msgid "Yes"
2251 msgstr "Tak"
2252
2253 #: ../src/empathy-account-assistant.c:851
2254 msgid "No, that's all for now"
2255 msgstr "Nie, to na razie wszytko"
2256
2257 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1110
2258 msgid ""
2259 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
2260 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
2261 "details below are correct. You can easily change these details later or "
2262 "disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
2263 msgstr ""
2264 "Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
2265 "połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
2266 "czy poniższe dane są poprawne. Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie "
2267 "lub wyłączyć tę funkcję używając okna \"Konta\""
2268
2269 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1116
2270 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1172
2271 msgid "Edit->Accounts"
2272 msgstr "Edycja->Konta"
2273
2274 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1132
2275 msgid "I don't want to enable this feature for now"
2276 msgstr "Nie chcę na razie włączać tej funkcji"
2277
2278 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1168
2279 msgid ""
2280 "You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
2281 "telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
2282 "install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
2283 "the Accounts dialog"
2284 msgstr ""
2285 "Nie będzie można rozmawiać z osobami połączonymi do lokalnej sieci, jeśli "
2286 "pakiet telepathy-salut nie zostanie zainstalowany. Aby włączyć tę funkcję, "
2287 "proszę zainstalować pakiet telepathy-salut i utworzyć konto \"Osoby w pobliżu"
2288 "\" z okna Konta"
2289
2290 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1174
2291 msgid "telepathy-salut not installed"
2292 msgstr "Pakiet telepathy-salut nie jest zainstalowany"
2293
2294 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1251
2295 msgid "Welcome to Empathy"
2296 msgstr "Witamy w programie Empathy"
2297
2298 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1260
2299 msgid "Import your existing accounts"
2300 msgstr "Importowanie istniejących kont"
2301
2302 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1278
2303 msgid "Please enter personal details"
2304 msgstr "Proszę wprowadzić dane osobiste"
2305
2306 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2307 #. * unsaved changes
2308 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:66
2309 #, c-format
2310 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
2311 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
2312
2313 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2314 #. * an unsaved new account
2315 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:70
2316 msgid "Your new account has not been saved yet."
2317 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
2318
2319 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:263 ../src/empathy-call-window.c:729
2320 msgid "Connecting…"
2321 msgstr "Łączenie…"
2322
2323 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:290
2324 #, c-format
2325 msgid "Disconnected — %s"
2326 msgstr "Rozłączony — %s"
2327
2328 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:295
2329 #, c-format
2330 msgid "Offline — %s"
2331 msgstr "Offline — %s"
2332
2333 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:308
2334 msgid "Offline — No Network Connection"
2335 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
2336
2337 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:316
2338 msgid "Unknown Status"
2339 msgstr "Nieznany stan"
2340
2341 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:327
2342 msgid "Offline — Account Disabled"
2343 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
2344
2345 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:759
2346 msgid ""
2347 "You are about to create a new account, which will discard\n"
2348 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2349 msgstr ""
2350 "Za chwilę nastąpi utworzenie nowego konta, co\n"
2351 "spowoduje utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2352
2353 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1106
2354 #, c-format
2355 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
2356 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
2357
2358 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1110
2359 msgid "This will not remove your account on the server."
2360 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
2361
2362 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1347
2363 msgid ""
2364 "You are about to select another account, which will discard\n"
2365 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2366 msgstr ""
2367 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
2368 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2369
2370 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1924
2371 msgid ""
2372 "You are about to close the window, which will discard\n"
2373 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2374 msgstr ""
2375 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
2376 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2377
2378 #. Tweak the dialog
2379 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2057
2380 msgid "Accounts"
2381 msgstr "Konta"
2382
2383 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2384 msgid "No protocol installed"
2385 msgstr "Brak zainstalowanych protokołów"
2386
2387 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
2388 msgid "Protocol:"
2389 msgstr "Protokół:"
2390
2391 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2392 msgid ""
2393 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2394 "you want to use."
2395 msgstr ""
2396 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
2397 "wymaganego protokołu."
2398
2399 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2400 msgid "_Add&#x2026;"
2401 msgstr "_Dodaj&#x2026;"
2402
2403 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2404 msgid "_Import&#x2026;"
2405 msgstr "_Zaimportuj&#x2026;"
2406
2407 #: ../src/empathy-call-window.c:453
2408 msgid "Contrast"
2409 msgstr "Kontrast"
2410
2411 #: ../src/empathy-call-window.c:456
2412 msgid "Brightness"
2413 msgstr "Jasność"
2414
2415 #: ../src/empathy-call-window.c:459
2416 msgid "Gamma"
2417 msgstr "Gamma"
2418
2419 #: ../src/empathy-call-window.c:567
2420 msgid "Volume"
2421 msgstr "Głośność"
2422
2423 #: ../src/empathy-call-window.c:1022
2424 msgid "_Sidebar"
2425 msgstr "_Panel"
2426
2427 #: ../src/empathy-call-window.c:1041
2428 msgid "Dialpad"
2429 msgstr "Panel wybierania"
2430
2431 #: ../src/empathy-call-window.c:1047
2432 msgid "Audio input"
2433 msgstr "Wejście dźwięku"
2434
2435 #: ../src/empathy-call-window.c:1051
2436 msgid "Video input"
2437 msgstr "Wejście obrazu"
2438
2439 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
2440 #. * is used in the window title
2441 #: ../src/empathy-call-window.c:1116
2442 #, c-format
2443 msgid "Call with %s"
2444 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
2445
2446 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2447 #. * title
2448 #: ../src/empathy-call-window.c:1197
2449 msgid "Call"
2450 msgstr "Rozmowa"
2451
2452 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
2453 #: ../src/empathy-call-window.c:1694
2454 #, c-format
2455 msgid "Connected — %d:%02dm"
2456 msgstr "Połączony — %d:%02dm"
2457
2458 #: ../src/empathy-call-window.c:1755
2459 msgid "Technical Details"
2460 msgstr "Szczegóły techniczne"
2461
2462 #: ../src/empathy-call-window.c:1793
2463 #, c-format
2464 msgid ""
2465 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
2466 "computer"
2467 msgstr ""
2468 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
2469 "używanego przez ten komputer"
2470
2471 #: ../src/empathy-call-window.c:1798
2472 #, c-format
2473 msgid ""
2474 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
2475 "computer"
2476 msgstr ""
2477 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
2478 "przez ten komputer"
2479
2480 #: ../src/empathy-call-window.c:1804
2481 #, c-format
2482 msgid ""
2483 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
2484 "does not allow direct connections."
2485 msgstr ""
2486 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
2487 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
2488
2489 #: ../src/empathy-call-window.c:1810
2490 msgid "There was a failure on the network"
2491 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
2492
2493 #: ../src/empathy-call-window.c:1814
2494 msgid ""
2495 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
2496 msgstr ""
2497 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
2498
2499 #: ../src/empathy-call-window.c:1817
2500 msgid ""
2501 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
2502 msgstr ""
2503 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
2504
2505 #: ../src/empathy-call-window.c:1827
2506 #, c-format
2507 msgid ""
2508 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
2509 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
2510 "the Help menu."
2511 msgstr ""
2512 "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
2513 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
2514 "w menu Pomoc."
2515
2516 #: ../src/empathy-call-window.c:1835
2517 msgid "There was a failure in the call engine"
2518 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
2519
2520 #: ../src/empathy-call-window.c:1874
2521 msgid "Can't establish audio stream"
2522 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
2523
2524 #: ../src/empathy-call-window.c:1884
2525 msgid "Can't establish video stream"
2526 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
2527
2528 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
2529 msgid "Call the contact again"
2530 msgstr "Zadzwoń jeszcze raz"
2531
2532 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
2533 msgid "Camera Off"
2534 msgstr "Kamera jest wyłączona"
2535
2536 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
2537 msgid "Camera On"
2538 msgstr "Kamera jest włączona"
2539
2540 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
2541 msgid "Disable camera and stop sending video"
2542 msgstr "Wyłączenie kamery i zatrzymanie wysyłania obrazu"
2543
2544 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
2545 msgid "Enable camera and send video"
2546 msgstr "Włączenie kamery i wysyłania obrazu"
2547
2548 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
2549 msgid "Enable camera but don't send video"
2550 msgstr "Włączenie kamery, ale bez wysyłania obrazu"
2551
2552 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
2553 msgid "Hang up"
2554 msgstr "Rozłącz"
2555
2556 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
2557 msgid "Hang up current call"
2558 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
2559
2560 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
2561 msgid "Preview"
2562 msgstr "Podgląd"
2563
2564 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
2565 msgid "Redial"
2566 msgstr "Wybierz ponownie"
2567
2568 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
2569 msgid "Send Audio"
2570 msgstr "Wyślij dźwięk"
2571
2572 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
2573 msgid "Toggle audio transmission"
2574 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
2575
2576 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
2577 msgid "V_ideo"
2578 msgstr "_Wideo"
2579
2580 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
2581 msgid "Video Off"
2582 msgstr "Obraz jest wyłączony"
2583
2584 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
2585 msgid "Video On"
2586 msgstr "Obraz jest włączony"
2587
2588 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
2589 msgid "Video Preview"
2590 msgstr "Podgląd obrazu"
2591
2592 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18 ../src/empathy-main-window.ui.h:28
2593 msgid "_View"
2594 msgstr "_Widok"
2595
2596 #: ../src/empathy-chat-window.c:436 ../src/empathy-chat-window.c:456
2597 #, c-format
2598 msgid "%s (%d unread)"
2599 msgid_plural "%s (%d unread)"
2600 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
2601 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
2602 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
2603
2604 #: ../src/empathy-chat-window.c:448
2605 #, c-format
2606 msgid "%s (and %u other)"
2607 msgid_plural "%s (and %u others)"
2608 msgstr[0] "%s (i %u inna)"
2609 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
2610 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
2611
2612 #: ../src/empathy-chat-window.c:464
2613 #, c-format
2614 msgid "%s (%d unread from others)"
2615 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
2616 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
2617 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
2618 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
2619
2620 #: ../src/empathy-chat-window.c:473
2621 #, c-format
2622 msgid "%s (%d unread from all)"
2623 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
2624 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
2625 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
2626 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
2627
2628 #: ../src/empathy-chat-window.c:684
2629 msgid "Typing a message."
2630 msgstr "Pisze wiadomość."
2631
2632 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
2633 msgid "C_lear"
2634 msgstr "_Wyczyść"
2635
2636 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
2637 msgid "C_ontact"
2638 msgstr "K_ontakt"
2639
2640 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
2641 msgid "Chat"
2642 msgstr "Rozmowa"
2643
2644 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
2645 msgid "Insert _Smiley"
2646 msgstr "Wstaw _emotikonę"
2647
2648 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
2649 msgid "Invite _Participant…"
2650 msgstr "Zaproś _uczestnika…"
2651
2652 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
2653 msgid "Move Tab _Left"
2654 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
2655
2656 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
2657 msgid "Move Tab _Right"
2658 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
2659
2660 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8 ../src/empathy-main-window.ui.h:17
2661 msgid "_Contents"
2662 msgstr "_Spis treści"
2663
2664 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2665 msgid "_Conversation"
2666 msgstr "_Rozmowa"
2667
2668 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
2669 msgid "_Detach Tab"
2670 msgstr "_Odłącz kartę"
2671
2672 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11 ../src/empathy-main-window.ui.h:19
2673 msgid "_Edit"
2674 msgstr "_Edycja"
2675
2676 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
2677 msgid "_Favorite Chat Room"
2678 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
2679
2680 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13 ../src/empathy-main-window.ui.h:21
2681 msgid "_Help"
2682 msgstr "Pomo_c"
2683
2684 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
2685 msgid "_Next Tab"
2686 msgstr "_Następna karta"
2687
2688 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
2689 msgid "_Previous Tab"
2690 msgstr "_Poprzednia karta"
2691
2692 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
2693 msgid "_Show Contact List"
2694 msgstr "_Lista kontaktów"
2695
2696 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
2697 msgid "_Tabs"
2698 msgstr "_Karty"
2699
2700 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:256
2701 msgid "Name"
2702 msgstr "Nazwa"
2703
2704 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:274
2705 msgid "Room"
2706 msgstr "Pokój"
2707
2708 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:282
2709 msgid "Auto-Connect"
2710 msgstr "Automatyczne łączenie"
2711
2712 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
2713 msgid "Manage Favorite Rooms"
2714 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
2715
2716 #: ../src/empathy-event-manager.c:339
2717 msgid "Incoming video call"
2718 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
2719
2720 #: ../src/empathy-event-manager.c:339
2721 msgid "Incoming call"
2722 msgstr "Rozmowa przychodząca"
2723
2724 #: ../src/empathy-event-manager.c:343
2725 #, c-format
2726 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
2727 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
2728
2729 #: ../src/empathy-event-manager.c:344
2730 #, c-format
2731 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
2732 msgstr "Rozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
2733
2734 #: ../src/empathy-event-manager.c:366
2735 msgid "_Reject"
2736 msgstr "_Odrzuć"
2737
2738 #: ../src/empathy-event-manager.c:372
2739 msgid "_Answer"
2740 msgstr "_Odbierz"
2741
2742 #: ../src/empathy-event-manager.c:489
2743 #, c-format
2744 msgid "Incoming video call from %s"
2745 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
2746
2747 #: ../src/empathy-event-manager.c:489
2748 #, c-format
2749 msgid "Incoming call from %s"
2750 msgstr "Rozmowa przychodząca od użytkownika %s"
2751
2752 #: ../src/empathy-event-manager.c:579
2753 msgid "Room invitation"
2754 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
2755
2756 #: ../src/empathy-event-manager.c:582
2757 #, c-format
2758 msgid "%s is inviting you to join %s"
2759 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
2760
2761 #: ../src/empathy-event-manager.c:590
2762 msgid "_Decline"
2763 msgstr "_Odmów"
2764
2765 #: ../src/empathy-event-manager.c:595
2766 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
2767 msgid "_Join"
2768 msgstr "_Dołącz"
2769
2770 #: ../src/empathy-event-manager.c:634
2771 #, c-format
2772 msgid "%s invited you to join %s"
2773 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
2774
2775 #: ../src/empathy-event-manager.c:660
2776 #, c-format
2777 msgid "Incoming file transfer from %s"
2778 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2779
2780 #: ../src/empathy-event-manager.c:818
2781 #, c-format
2782 msgid "Subscription requested by %s"
2783 msgstr "Żądanie subskrypcji wysłane przez użytkownika %s"
2784
2785 #: ../src/empathy-event-manager.c:822
2786 #, c-format
2787 msgid ""
2788 "\n"
2789 "Message: %s"
2790 msgstr ""
2791 "\n"
2792 "Wiadomość: %s"
2793
2794 #. someone is logging off
2795 #: ../src/empathy-event-manager.c:862
2796 #, c-format
2797 msgid "%s is now offline."
2798 msgstr "Użytkownik %s przeszedł do trybu offline."
2799
2800 #. someone is logging in
2801 #: ../src/empathy-event-manager.c:878
2802 #, c-format
2803 msgid "%s is now online."
2804 msgstr "Użytkownik %s przeszedł do trybu online."
2805
2806 #. Translators: time left, when it is more than one hour
2807 #: ../src/empathy-ft-manager.c:100
2808 #, c-format
2809 msgid "%u:%02u.%02u"
2810 msgstr "%u:%02u.%02u"
2811
2812 #. Translators: time left, when is is less than one hour
2813 #: ../src/empathy-ft-manager.c:103
2814 #, c-format
2815 msgid "%02u.%02u"
2816 msgstr "%02u.%02u"
2817
2818 #: ../src/empathy-ft-manager.c:179
2819 msgctxt "file transfer percent"
2820 msgid "Unknown"
2821 msgstr "Nieznany"
2822
2823 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
2824 #, c-format
2825 msgid "%s of %s at %s/s"
2826 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
2827
2828 #: ../src/empathy-ft-manager.c:275
2829 #, c-format
2830 msgid "%s of %s"
2831 msgstr "%s z %s"
2832
2833 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
2834 #: ../src/empathy-ft-manager.c:306
2835 #, c-format
2836 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
2837 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
2838
2839 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
2840 #: ../src/empathy-ft-manager.c:309
2841 #, c-format
2842 msgid "Sending \"%s\" to %s"
2843 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
2844
2845 #. translators: first %s is filename, second %s
2846 #. * is the contact name
2847 #: ../src/empathy-ft-manager.c:339
2848 #, c-format
2849 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
2850 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
2851
2852 #: ../src/empathy-ft-manager.c:342
2853 msgid "Error receiving a file"
2854 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
2855
2856 #: ../src/empathy-ft-manager.c:347
2857 #, c-format
2858 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
2859 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
2860
2861 #: ../src/empathy-ft-manager.c:350
2862 msgid "Error sending a file"
2863 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
2864
2865 #. translators: first %s is filename, second %s
2866 #. * is the contact name
2867 #: ../src/empathy-ft-manager.c:489
2868 #, c-format
2869 msgid "\"%s\" received from %s"
2870 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
2871
2872 #. translators: first %s is filename, second %s
2873 #. * is the contact name
2874 #: ../src/empathy-ft-manager.c:494
2875 #, c-format
2876 msgid "\"%s\" sent to %s"
2877 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
2878
2879 #: ../src/empathy-ft-manager.c:497
2880 msgid "File transfer completed"
2881 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
2882
2883 #: ../src/empathy-ft-manager.c:616 ../src/empathy-ft-manager.c:783
2884 msgid "Waiting for the other participant's response"
2885 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
2886
2887 #: ../src/empathy-ft-manager.c:642 ../src/empathy-ft-manager.c:680
2888 #, c-format
2889 msgid "Checking integrity of \"%s\""
2890 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
2891
2892 #: ../src/empathy-ft-manager.c:645 ../src/empathy-ft-manager.c:683
2893 #, c-format
2894 msgid "Hashing \"%s\""
2895 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
2896
2897 #: ../src/empathy-ft-manager.c:991
2898 msgid "%"
2899 msgstr "%"
2900
2901 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1003
2902 msgid "File"
2903 msgstr "Plik"
2904
2905 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
2906 msgid "Remaining"
2907 msgstr "Pozostało"
2908
2909 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
2910 msgid "File Transfers"
2911 msgstr "Przesyłanie plików"
2912
2913 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
2914 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
2915 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
2916
2917 #: ../src/empathy-import-dialog.c:84
2918 msgid ""
2919 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
2920 "importing accounts from Pidgin."
2921 msgstr ""
2922 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
2923 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
2924
2925 #: ../src/empathy-import-dialog.c:199
2926 msgid "Import Accounts"
2927 msgstr "Importowanie kont"
2928
2929 #. Translators: this is the header of a treeview column
2930 #: ../src/empathy-import-widget.c:290
2931 msgid "Import"
2932 msgstr "Zaimportuj"
2933
2934 #: ../src/empathy-import-widget.c:299
2935 msgid "Protocol"
2936 msgstr "Protokół"
2937
2938 #: ../src/empathy-import-widget.c:323
2939 msgid "Source"
2940 msgstr "Źródło"
2941
2942 #: ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:106
2943 #, c-format
2944 msgid "%s account"
2945 msgstr "Konto %s"
2946
2947 #: ../src/empathy-main-window.c:433
2948 msgid "Reconnect"
2949 msgstr "Połącz ponownie"
2950
2951 #: ../src/empathy-main-window.c:439
2952 msgid "Edit Account"
2953 msgstr "Zmodyfikuj konto"
2954
2955 #: ../src/empathy-main-window.c:445
2956 msgid "Close"
2957 msgstr "Zamknij"
2958
2959 #: ../src/empathy-main-window.c:1028
2960 msgid "Contact"
2961 msgstr "Kontakt"
2962
2963 #: ../src/empathy-main-window.c:1369
2964 msgid "Show and edit accounts"
2965 msgstr "Wyświetla i umożliwia modyfikowanie kont"
2966
2967 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
2968 msgid "Contact List"
2969 msgstr "Lista kontaktów"
2970
2971 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
2972 msgid "Contacts on a _Map"
2973 msgstr "Kontakty na _mapie"
2974
2975 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
2976 msgid "Context"
2977 msgstr "Kontekst"
2978
2979 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
2980 msgid "Join _Favorites"
2981 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
2982
2983 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
2984 msgid "Manage Favorites"
2985 msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
2986
2987 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:6
2988 msgid "N_ormal Size"
2989 msgstr "N_ormalny rozmiar"
2990
2991 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:7 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
2992 msgid "New _Call…"
2993 msgstr "Nowa _rozmowa…"
2994
2995 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
2996 msgid "Normal Size With _Avatars"
2997 msgstr "Normalny rozmiar z _awatarami"
2998
2999 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
3000 msgid "P_references"
3001 msgstr "P_referencje"
3002
3003 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
3004 msgid "Show P_rotocols"
3005 msgstr "Wyświetlanie p_rotokołów"
3006
3007 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
3008 msgid "Sort by _Name"
3009 msgstr "Porządkowanie według _nazwy"
3010
3011 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
3012 msgid "Sort by _Status"
3013 msgstr "Porządkowanie według _stanu"
3014
3015 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
3016 msgid "_Accounts"
3017 msgstr "_Konta"
3018
3019 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:16
3020 msgid "_Compact Size"
3021 msgstr "Zmniejszony ro_zmiar"
3022
3023 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:18
3024 msgid "_Debug"
3025 msgstr "_Debugowanie"
3026
3027 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:20
3028 msgid "_File Transfers"
3029 msgstr "_Przesyłanie plików"
3030
3031 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
3032 msgid "_Join…"
3033 msgstr "_Dołącz…"
3034
3035 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:23 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3036 msgid "_New Conversation…"
3037 msgstr "_Nowa rozmowa…"
3038
3039 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
3040 msgid "_Offline Contacts"
3041 msgstr "K_ontakty w trybie offline"
3042
3043 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
3044 msgid "_Personal Information"
3045 msgstr "I_nformacje osobiste"
3046
3047 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
3048 msgid "_Room"
3049 msgstr "_Pokój"
3050
3051 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:338
3052 msgid "Chat Room"
3053 msgstr "Pokój rozmowy"
3054
3055 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:354
3056 msgid "Members"
3057 msgstr "Członkowie"
3058
3059 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
3060 #. yes/no, yes/no and a number.
3061 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:539
3062 #, c-format
3063 msgid ""
3064 "<b>%s</b>\n"
3065 "Invite required: %s\n"
3066 "Password required: %s\n"
3067 "Members: %s"
3068 msgstr ""
3069 "<b>%s</b>\n"
3070 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
3071 "Wymagane hasło: %s\n"
3072 "Członkowie: %s"
3073
3074 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:541
3075 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:542
3076 msgid "No"
3077 msgstr "Nie"
3078
3079 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:569
3080 msgid "Could not start room listing"
3081 msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
3082
3083 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:579
3084 msgid "Could not stop room listing"
3085 msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
3086
3087 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3088 msgid "Couldn't load room list"
3089 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
3090
3091 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3092 msgid ""
3093 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3094 msgstr ""
3095 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
3096 "pokoi na liście."
3097
3098 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3099 msgid ""
3100 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3101 "the current account's server"
3102 msgstr ""
3103 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
3104 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
3105
3106 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3107 msgid "Join Room"
3108 msgstr "Dołączenie do pokoju"
3109
3110 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
3111 msgid "Room List"
3112 msgstr "Listy pokoi"
3113
3114 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3115 msgid "_Room:"
3116 msgstr "_Pokój:"
3117
3118 #: ../src/empathy-preferences.c:148
3119 msgid "Message received"
3120 msgstr "Otrzymano wiadomość"
3121
3122 #: ../src/empathy-preferences.c:149
3123 msgid "Message sent"
3124 msgstr "Wysłano wiadomość"
3125
3126 #: ../src/empathy-preferences.c:150
3127 msgid "New conversation"
3128 msgstr "Nowa rozmowa"
3129
3130 #: ../src/empathy-preferences.c:151
3131 msgid "Contact goes online"
3132 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
3133
3134 #: ../src/empathy-preferences.c:152
3135 msgid "Contact goes offline"
3136 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
3137
3138 #: ../src/empathy-preferences.c:153
3139 msgid "Account connected"
3140 msgstr "Konto połączone"
3141
3142 #: ../src/empathy-preferences.c:154
3143 msgid "Account disconnected"
3144 msgstr "Konto rozłączone"
3145
3146 #: ../src/empathy-preferences.c:394
3147 msgid "Language"
3148 msgstr "Język"
3149
3150 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
3151 msgid "Appearance"
3152 msgstr "Wygląd"
3153
3154 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3155 msgid "Automatically _connect on startup "
3156 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania "
3157
3158 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3159 msgid "Behavior"
3160 msgstr "Zachowanie"
3161
3162 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
3163 msgid "Chat Th_eme:"
3164 msgstr "Motyw _rozmowy:"
3165
3166 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3167 msgid "Disable notifications when _away or busy"
3168 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
3169
3170 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3171 msgid "Disable sounds when _away or busy"
3172 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
3173
3174 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3175 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3176 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
3177
3178 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3179 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3180 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
3181
3182 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3183 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3184 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
3185
3186 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3187 msgid "Enable spell checking for languages:"
3188 msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
3189
3190 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
3191 msgid "General"
3192 msgstr "Ogólne"
3193
3194 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3195 msgid "Location sources:"
3196 msgstr "Źródła położenia:"
3197
3198 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3199 msgid "Notifications"
3200 msgstr "Powiadomienia"
3201
3202 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3203 msgid "Play sound for events"
3204 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
3205
3206 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3207 msgid "Preferences"
3208 msgstr "Preferencje"
3209
3210 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3211 msgid "Privacy"
3212 msgstr "Prywatność"
3213
3214 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3215 msgid ""
3216 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3217 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3218 "decimal place."
3219 msgstr ""
3220 "Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
3221 "miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
3222 "po przecinku."
3223
3224 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3225 msgid "Show _smileys as images"
3226 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
3227
3228 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3229 msgid "Show contact _list in rooms"
3230 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
3231
3232 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3233 msgid "Sounds"
3234 msgstr "Dźwięki"
3235
3236 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3237 msgid "Spell Checking"
3238 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
3239
3240 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3241 msgid ""
3242 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3243 "dictionary installed."
3244 msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
3245
3246 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3247 msgid "Themes"
3248 msgstr "Motywy"
3249
3250 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3251 msgid "_Cellphone"
3252 msgstr "_Telefon komórkowy"
3253
3254 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3255 msgid "_Enable bubble notifications"
3256 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
3257
3258 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3259 msgid "_Enable sound notifications"
3260 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
3261
3262 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
3263 msgid "_GPS"
3264 msgstr "_GPS"
3265
3266 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
3267 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
3268 msgstr "_Sieć (IP, Wi-Fi)"
3269
3270 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3271 msgid "_Open new chats in separate windows"
3272 msgstr "_Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
3273
3274 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3275 msgid "_Publish location to my contacts"
3276 msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
3277
3278 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
3279 msgid "_Reduce location accuracy"
3280 msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
3281
3282 #: ../src/empathy-status-icon.c:176
3283 msgid "Respond"
3284 msgstr "Odpowiedz"
3285
3286 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3287 msgid "Status"
3288 msgstr "Stan"
3289
3290 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3291 msgid "_Quit"
3292 msgstr "Za_kończ"
3293
3294 #: ../src/empathy-map-view.ui.h:1
3295 msgid "Contact Map View"
3296 msgstr "Widok mapy kontaktów"
3297
3298 #: ../src/empathy-debug-window.c:1066
3299 msgid "Save"
3300 msgstr "Zapisz"
3301
3302 #: ../src/empathy-debug-window.c:1219
3303 msgid "Debug Window"
3304 msgstr "Okno debugowania"
3305
3306 #: ../src/empathy-debug-window.c:1299
3307 msgid "Pause"
3308 msgstr "Wstrzymaj"
3309
3310 #: ../src/empathy-debug-window.c:1311
3311 msgid "Level "
3312 msgstr "Poziom "
3313
3314 #: ../src/empathy-debug-window.c:1331
3315 msgid "Debug"
3316 msgstr "Debugowanie"
3317
3318 #: ../src/empathy-debug-window.c:1337
3319 msgid "Info"
3320 msgstr "Informacje"
3321
3322 #: ../src/empathy-debug-window.c:1343 ../src/empathy-debug-window.c:1392
3323 msgid "Message"
3324 msgstr "Wiadomość"
3325
3326 #: ../src/empathy-debug-window.c:1349
3327 msgid "Warning"
3328 msgstr "Ostrzeżenie"
3329
3330 #: ../src/empathy-debug-window.c:1355
3331 msgid "Critical"
3332 msgstr "Krytyczny"
3333
3334 #: ../src/empathy-debug-window.c:1361
3335 msgid "Error"
3336 msgstr "Błąd"
3337
3338 #: ../src/empathy-debug-window.c:1380
3339 msgid "Time"
3340 msgstr "Czas"
3341
3342 #: ../src/empathy-debug-window.c:1383
3343 msgid "Domain"
3344 msgstr "Domena"
3345
3346 #: ../src/empathy-debug-window.c:1385
3347 msgid "Category"
3348 msgstr "Kategoria"
3349
3350 #: ../src/empathy-debug-window.c:1387
3351 msgid "Level"
3352 msgstr "Poziom"
3353
3354 #: ../src/empathy-debug-window.c:1424
3355 msgid ""
3356 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
3357 "extension."
3358 msgstr ""
3359 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
3360
3361 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
3362 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
3363 msgid "Invite Participant"
3364 msgstr "Zaproszenie uczestnika"
3365
3366 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:35
3367 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
3368 msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
3369
3370 #: ../src/empathy-accounts.c:213
3371 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
3372 msgstr ""
3373 "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
3374 "działanie"
3375
3376 #: ../src/empathy-accounts.c:217
3377 msgid "Don't display any dialogs if there are any non-salut accounts"
3378 msgstr ""
3379 "Bez wyświetlania żadnych okien, jeśli istnieją jakieś konta poza kontem salut"
3380
3381 #: ../src/empathy-accounts.c:221
3382 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
3383 msgstr ""
3384 "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
3385
3386 #: ../src/empathy-accounts.c:223
3387 msgid "<account-id>"
3388 msgstr "<identyfikator-konta>"
3389
3390 #: ../src/empathy-accounts.c:231
3391 msgid "- Empathy Accounts"
3392 msgstr "- Konta programu Empathy"
3393
3394 #: ../src/empathy-accounts.c:247
3395 msgid " Accounts"
3396 msgstr " Konta"