eea09bc7e2370291976e2e8912e3cc37522f4094
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy&component=general\n"
11 "POT-Creation-Date: 2011-02-10 10:58+0000\n"
12 "PO-Revision-Date: 2011-02-16 19:58+0100\n"
13 "Last-Translator: js <asiaslowik@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Language: pl\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Poedit-Language: Polish\n"
21 "X-Poedit-Country: Poland\n"
22
23 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
24 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
25 msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
26
27 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
28 msgid "Empathy"
29 msgstr "Empathy"
30
31 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
32 msgid "Empathy Internet Messaging"
33 msgstr "Komunikator Empathy"
34
35 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
36 msgid "IM Client"
37 msgstr "Komunikator"
38
39 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
40 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
41 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
42
43 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
44 msgid "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group chat."
45 msgstr "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) podczas rozmowy grupowej."
46
47 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
48 msgid "Chat window theme"
49 msgstr "Motyw okna rozmowy"
50
51 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
52 msgid "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
53 msgstr "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl\")."
54
55 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
56 msgid "Compact contact list"
57 msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
58
59 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
60 msgid "Connection managers should be used"
61 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
62
63 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
64 msgid "Contact list sort criterion"
65 msgstr "Kryterium sortowania listy kontaktów"
66
67 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
68 msgid "Default directory to select an avatar image from"
69 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
70
71 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
72 msgid "Disable popup notifications when away"
73 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
74
75 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
76 msgid "Disable sounds when away"
77 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
78
79 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
80 msgid "Display incoming events in the status area"
81 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
82
83 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
84 msgid "Display incoming events in the status area. If false, present them to the user immediately."
85 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
86
87 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
88 msgid "Empathy can publish the user's location"
89 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
90
91 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
92 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
93 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
94
95 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
96 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
97 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
98
99 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
100 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
101 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
102
103 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
104 msgid "Empathy default download folder"
105 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
106
107 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
108 msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
109 msgstr "Przeprowadzono migrację dzienników butterfly"
110
111 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
112 msgid "Empathy should auto-away when idle"
113 msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
114
115 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
116 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
117 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
118
119 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
120 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
121 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
122
123 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
124 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
125 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
126
127 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
128 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
129 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
130
131 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
132 msgid "Enable popup notifications for new messages"
133 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
134
135 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
136 msgid "Enable spell checker"
137 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
138
139 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
140 msgid "Hide main window"
141 msgstr "Ukrycie głównego okna"
142
143 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
144 msgid "Hide the main window."
145 msgstr "Ukrycie głównego okna."
146
147 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
148 msgid "Nick completed character"
149 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
150
151 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
152 msgid "Open new chats in separate windows"
153 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
154
155 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
156 msgid "Path of the Adium theme to use"
157 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
158
159 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
160 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
161 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw Adium."
162
163 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
164 msgid "Play a sound for incoming messages"
165 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
166
167 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
168 msgid "Play a sound for new conversations"
169 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
170
171 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
172 msgid "Play a sound for outgoing messages"
173 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
174
175 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
176 msgid "Play a sound when a contact logs in"
177 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
178
179 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
180 msgid "Play a sound when a contact logs out"
181 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
182
183 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
184 msgid "Play a sound when we log in"
185 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
186
187 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
188 msgid "Play a sound when we log out"
189 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
190
191 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
192 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
193 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
194
195 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
196 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
197 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
198
199 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
200 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
201 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
202
203 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
204 msgid "Show avatars"
205 msgstr "Wyświetlanie awatarów"
206
207 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
208 msgid "Show contact list in rooms"
209 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
210
211 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
212 msgid "Show hint about closing the main window"
213 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
214
215 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
216 msgid "Show offline contacts"
217 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
218
219 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
220 msgid "Show protocols"
221 msgstr "Wyświetlanie protokołów"
222
223 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
224 msgid "Spell checking languages"
225 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
226
227 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
228 msgid "The default folder to save file transfers in."
229 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
230
231 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
232 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
233 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
234
235 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
236 msgid "The position for the chat window side pane"
237 msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
238
239 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
240 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
241 msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
242
243 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
244 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
245 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
246
247 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
248 msgid "Use graphical smileys"
249 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
250
251 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
252 msgid "Use notification sounds"
253 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
254
255 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
256 msgid "Use theme for chat rooms"
257 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
258
259 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
260 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
261 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
262
263 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
264 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
265 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
266
267 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
268 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
269 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
270
271 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
272 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
273 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
274
275 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
276 msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
277 msgstr "Określa, czy przeprowadzono migrację dzienników butterfly."
278
279 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
280 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
281 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
282
283 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
284 msgid "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
285 msgstr "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas bezczynności."
286
287 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
288 msgid "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
289 msgstr "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
290
291 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
292 msgid "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
293 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
294
295 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
296 msgid "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
297 msgstr "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web Inspector."
298
299 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
300 msgid "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/reconnect."
301 msgstr "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego rozłączenia/ponownego połączenia."
302
303 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
304 msgid "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
305 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
306
307 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
308 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
309 msgstr "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
310
311 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
312 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
313 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do sieci."
314
315 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
316 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
317 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
318
319 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
320 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
321 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
322
323 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
324 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
325 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
326
327 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
328 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
329 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
330
331 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
332 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
333 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
334
335 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
336 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
337 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
338
339 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
340 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
341 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
342
343 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
344 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
345 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub zajętości."
346
347 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
348 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
349 msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi do trybu offline."
350
351 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
352 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
353 msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi do trybu online."
354
355 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
356 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if the chat is already opened, but not focused."
357 msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
358
359 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
360 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
361 msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej wiadomości."
362
363 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
364 msgid "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
365 msgstr "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
366
367 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
368 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
369 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
370
371 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
372 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
373 msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub zajętości."
374
375 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
376 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
377 msgstr "Określa, czy wyświetlać protokoły dla kontaktów na liście."
378
379 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
380 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
381 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
382
383 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
384 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
385 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
386
387 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
388 msgid "Whether to show the message dialog about closing the main window with the 'x' button in the title bar."
389 msgstr "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
390
391 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
392 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
393 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
394
395 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
396 msgid "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort the contact list by state."
397 msgstr "Określa, jakie kryterium używać podczas sortowania listy kontaktów. Domyślnie sortowane jest według nazwy kontaktów za pomocą wartości \"name\". Wartość \"state\" spowoduje sortowanie według stanu kontaktu."
398
399 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
400 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
401 msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
402
403 #. Tweak the dialog
404 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
405 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2215
406 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
407 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
408
409 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:835
410 #| msgid "File transfer completed"
411 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
412 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
413
414 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1126
415 msgid "File transfer not supported by remote contact"
416 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
417
418 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1182
419 msgid "The selected file is not a regular file"
420 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
421
422 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1191
423 msgid "The selected file is empty"
424 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
425
426 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:268
427 msgid "Socket type not supported"
428 msgstr "Typ gniazda nie jest obsługiwany"
429
430 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:387
431 msgid "No reason was specified"
432 msgstr "Nie podano powodu"
433
434 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:390
435 msgid "The change in state was requested"
436 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
437
438 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:393
439 msgid "You canceled the file transfer"
440 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
441
442 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:396
443 msgid "The other participant canceled the file transfer"
444 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
445
446 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
447 msgid "Error while trying to transfer the file"
448 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
449
450 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
451 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
452 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
453
454 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405
455 #: ../libempathy/empathy-utils.c:383
456 msgid "Unknown reason"
457 msgstr "Nieznany powód"
458
459 #: ../libempathy/empathy-utils.c:305
460 msgid "Available"
461 msgstr "Dostępny"
462
463 #: ../libempathy/empathy-utils.c:307
464 msgid "Busy"
465 msgstr "Zajęty"
466
467 #: ../libempathy/empathy-utils.c:310
468 msgid "Away"
469 msgstr "Nieobecny"
470
471 #: ../libempathy/empathy-utils.c:312
472 msgid "Invisible"
473 msgstr "Niewidoczny"
474
475 #: ../libempathy/empathy-utils.c:314
476 msgid "Offline"
477 msgstr "Offline"
478
479 #: ../libempathy/empathy-utils.c:316
480 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1897
481 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1898
482 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1899
483 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1900
484 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
485 msgid "Unknown"
486 msgstr "Nieznany"
487
488 #: ../libempathy/empathy-utils.c:355
489 msgid "No reason specified"
490 msgstr "Nie podano powodu"
491
492 #: ../libempathy/empathy-utils.c:357
493 #: ../libempathy/empathy-utils.c:413
494 msgid "Status is set to offline"
495 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
496
497 #: ../libempathy/empathy-utils.c:359
498 #: ../libempathy/empathy-utils.c:393
499 msgid "Network error"
500 msgstr "Błąd sieci"
501
502 #: ../libempathy/empathy-utils.c:361
503 #: ../libempathy/empathy-utils.c:395
504 msgid "Authentication failed"
505 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
506
507 #: ../libempathy/empathy-utils.c:363
508 #: ../libempathy/empathy-utils.c:397
509 msgid "Encryption error"
510 msgstr "Błąd szyfrowania"
511
512 #: ../libempathy/empathy-utils.c:365
513 msgid "Name in use"
514 msgstr "Pseudonim jest już używany"
515
516 #: ../libempathy/empathy-utils.c:367
517 #: ../libempathy/empathy-utils.c:399
518 msgid "Certificate not provided"
519 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
520
521 #: ../libempathy/empathy-utils.c:369
522 #: ../libempathy/empathy-utils.c:401
523 msgid "Certificate untrusted"
524 msgstr "Niezaufany certyfikat"
525
526 #: ../libempathy/empathy-utils.c:371
527 #: ../libempathy/empathy-utils.c:403
528 msgid "Certificate expired"
529 msgstr "Certyfikat wygasł"
530
531 #: ../libempathy/empathy-utils.c:373
532 #: ../libempathy/empathy-utils.c:405
533 msgid "Certificate not activated"
534 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
535
536 #: ../libempathy/empathy-utils.c:375
537 #: ../libempathy/empathy-utils.c:407
538 msgid "Certificate hostname mismatch"
539 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
540
541 #: ../libempathy/empathy-utils.c:377
542 #: ../libempathy/empathy-utils.c:409
543 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
544 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
545
546 #: ../libempathy/empathy-utils.c:379
547 #: ../libempathy/empathy-utils.c:411
548 msgid "Certificate self-signed"
549 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
550
551 #: ../libempathy/empathy-utils.c:381
552 msgid "Certificate error"
553 msgstr "Błąd certyfikatu"
554
555 #: ../libempathy/empathy-utils.c:415
556 msgid "Encryption is not available"
557 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
558
559 #: ../libempathy/empathy-utils.c:417
560 msgid "Certificate is invalid"
561 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
562
563 #: ../libempathy/empathy-utils.c:419
564 msgid "Connection has been refused"
565 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
566
567 #: ../libempathy/empathy-utils.c:421
568 msgid "Connection can't be established"
569 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
570
571 #: ../libempathy/empathy-utils.c:423
572 msgid "Connection has been lost"
573 msgstr "Połączenie zostało utracone"
574
575 #: ../libempathy/empathy-utils.c:425
576 msgid "This resource is already connected to the server"
577 msgstr "Ten zasób jest już połączony z serwerem"
578
579 #: ../libempathy/empathy-utils.c:427
580 msgid "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
581 msgstr "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
582
583 #: ../libempathy/empathy-utils.c:430
584 msgid "The account already exists on the server"
585 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
586
587 #: ../libempathy/empathy-utils.c:432
588 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
589 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
590
591 #: ../libempathy/empathy-utils.c:434
592 msgid "Certificate has been revoked"
593 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
594
595 #: ../libempathy/empathy-utils.c:436
596 msgid "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
597 msgstr "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest kryptograficznie słaby"
598
599 #: ../libempathy/empathy-utils.c:439
600 msgid "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
601 msgstr "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
602
603 #: ../libempathy/empathy-utils.c:602
604 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
605 msgid "People Nearby"
606 msgstr "Osoby w pobliżu"
607
608 #: ../libempathy/empathy-utils.c:607
609 msgid "Yahoo! Japan"
610 msgstr "Yahoo! Japonia"
611
612 #: ../libempathy/empathy-utils.c:636
613 msgid "Google Talk"
614 msgstr "Google Talk"
615
616 #: ../libempathy/empathy-utils.c:637
617 msgid "Facebook Chat"
618 msgstr "Facebook Chat"
619
620 #: ../libempathy/empathy-time.c:137
621 #, c-format
622 msgid "%d second ago"
623 msgid_plural "%d seconds ago"
624 msgstr[0] "%d sekundę temu"
625 msgstr[1] "%d sekundy temu"
626 msgstr[2] "%d sekund temu"
627
628 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
629 #, c-format
630 msgid "%d minute ago"
631 msgid_plural "%d minutes ago"
632 msgstr[0] "%d minutę temu"
633 msgstr[1] "%d minuty temu"
634 msgstr[2] "%d minut temu"
635
636 #: ../libempathy/empathy-time.c:147
637 #, c-format
638 msgid "%d hour ago"
639 msgid_plural "%d hours ago"
640 msgstr[0] "%d godzinę temu"
641 msgstr[1] "%d godziny temu"
642 msgstr[2] "%d godzin temu"
643
644 #: ../libempathy/empathy-time.c:152
645 #, c-format
646 msgid "%d day ago"
647 msgid_plural "%d days ago"
648 msgstr[0] "%d dzień temu"
649 msgstr[1] "%d dni temu"
650 msgstr[2] "%d dni temu"
651
652 #: ../libempathy/empathy-time.c:157
653 #, c-format
654 msgid "%d week ago"
655 msgid_plural "%d weeks ago"
656 msgstr[0] "%d tydzień temu"
657 msgstr[1] "%d tygodnie temu"
658 msgstr[2] "%d tygodni temu"
659
660 #: ../libempathy/empathy-time.c:162
661 #, c-format
662 msgid "%d month ago"
663 msgid_plural "%d months ago"
664 msgstr[0] "%d miesiąc temu"
665 msgstr[1] "%d miesiące temu"
666 msgstr[2] "%d miesięcy emu"
667
668 #: ../libempathy/empathy-time.c:167
669 msgid "in the future"
670 msgstr "w przyszłości"
671
672 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:501
673 msgid "All"
674 msgstr "Wszystkie"
675
676 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:679
677 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:650
678 #: ../src/empathy-import-widget.c:321
679 msgid "Account"
680 msgstr "Konto"
681
682 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:680
683 msgid "Password"
684 msgstr "Hasło"
685
686 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:681
687 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
688 msgid "Server"
689 msgstr "Serwer"
690
691 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
692 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
693 msgid "Port"
694 msgstr "Port"
695
696 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:754
697 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:811
698 #, c-format
699 msgid "%s:"
700 msgstr "%s:"
701
702 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1152
703 #, c-format
704 msgid "The account %s is edited via My Web Accounts."
705 msgstr "Konto %s modyfikowane w opcji Moje konta internetowe."
706
707 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1158
708 #, c-format
709 msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
710 msgstr "Konta %s nie można modyfikować w programie Empathy."
711
712 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1178
713 #| msgid "Empathy Accounts"
714 msgid "Launch My Web Accounts"
715 msgstr "Uruchom Moje konta internetowe"
716
717 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1516
718 msgid "Username:"
719 msgstr "Nazwa użytkownika:"
720
721 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1883
722 msgid "A_pply"
723 msgstr "Za_stosuj"
724
725 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1913
726 msgid "L_og in"
727 msgstr "Zal_oguj się"
728
729 #. Account and Identifier
730 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1979
731 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:451
732 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
733 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1489
734 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
735 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
736 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
737 msgid "Account:"
738 msgstr "Konto:"
739
740 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1990
741 msgid "_Enabled"
742 msgstr "_Włączone"
743
744 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2055
745 msgid "This account already exists on the server"
746 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
747
748 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2058
749 msgid "Create a new account on the server"
750 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
751
752 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2250
753 msgid "Ca_ncel"
754 msgstr "A_nuluj"
755
756 #. To translators: The first parameter is the login id and the
757 #. * second one is the network. The resulting string will be something
758 #. * like: "MyUserName on freenode".
759 #. * You should reverse the order of these arguments if the
760 #. * server should come before the login id in your locale.
761 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2547
762 #, c-format
763 msgid "%1$s on %2$s"
764 msgstr "%1$s na %2$s"
765
766 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
767 #. * string will be something like: "Jabber Account"
768 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2573
769 #, c-format
770 msgid "%s Account"
771 msgstr "Konto %s"
772
773 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2577
774 msgid "New account"
775 msgstr "Nowe konto"
776
777 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
778 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
779 msgstr "<b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika"
780
781 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
782 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
783 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
784 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
785 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
786 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
787 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
788 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
789 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
790 msgid "Advanced"
791 msgstr "Zaawansowane"
792
793 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
794 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
795 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
796 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
797 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
798 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
799 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
800 msgid "Pass_word:"
801 msgstr "_Hasło:"
802
803 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
804 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
805 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
806 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
807 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
808 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
809 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
810 #| msgid "Password"
811 msgid "Remember Password"
812 msgstr "Zapamiętaj hasło"
813
814 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
815 msgid "Screen _Name:"
816 msgstr "_Nazwa użytkownika:"
817
818 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
819 msgid "What is your AIM password?"
820 msgstr "Hasło AIM:"
821
822 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
823 msgid "What is your AIM screen name?"
824 msgstr "Nazwa użytkownika AIM:"
825
826 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
827 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
828 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
829 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
830 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
831 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
832 msgid "_Port:"
833 msgstr "_Port:"
834
835 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
836 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
837 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
838 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
839 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
840 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
841 msgid "_Server:"
842 msgstr "_Serwer:"
843
844 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
845 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
846 msgid "<b>Example:</b> username"
847 msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
848
849 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
850 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
851 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
852 msgid "Login I_D:"
853 msgstr "Id_entyfikator logowania:"
854
855 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
856 msgid "What is your GroupWise User ID?"
857 msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise:"
858
859 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
860 msgid "What is your GroupWise password?"
861 msgstr "Hasło GroupWise:"
862
863 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
864 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
865 msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
866
867 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
868 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
869 msgid "Ch_aracter set:"
870 msgstr "Zest_aw znaków:"
871
872 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
873 msgid "ICQ _UIN:"
874 msgstr "_UIN ICQ:"
875
876 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
877 msgid "What is your ICQ UIN?"
878 msgstr "UIN ICQ:"
879
880 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
881 msgid "What is your ICQ password?"
882 msgstr "Hasło ICQ:"
883
884 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:183
885 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
886 msgid "Auto"
887 msgstr "Automatycznie"
888
889 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:186
890 msgid "UDP"
891 msgstr "UDP"
892
893 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:189
894 msgid "TCP"
895 msgstr "TCP"
896
897 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:192
898 msgid "TLS"
899 msgstr "TLS"
900
901 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
902 #. * best to keep the English version.
903 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:221
904 msgid "Register"
905 msgstr "Rejestrator"
906
907 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
908 #. * best to keep the English version.
909 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:226
910 msgid "Options"
911 msgstr "Opcje"
912
913 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:229
914 msgid "None"
915 msgstr "Brak"
916
917 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
918 msgid "Character set:"
919 msgstr "Zestaw znaków:"
920
921 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
922 msgid "Network"
923 msgstr "Sieć"
924
925 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
926 msgid "Network:"
927 msgstr "Sieć:"
928
929 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
930 msgid "Nickname:"
931 msgstr "Pseudonim:"
932
933 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
934 msgid "Password:"
935 msgstr "Hasło:"
936
937 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
938 msgid "Quit message:"
939 msgstr "Komunikat podczas zakończenia:"
940
941 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
942 msgid "Real name:"
943 msgstr "Imię i nazwisko:"
944
945 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
946 msgid "Servers"
947 msgstr "Serwery"
948
949 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
950 msgid "What is your IRC nickname?"
951 msgstr "Pseudonim IRC:"
952
953 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
954 msgid "Which IRC network?"
955 msgstr "Sieć IRC:"
956
957 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
958 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
959 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
960
961 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
962 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
963 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org"
964
965 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
966 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
967 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
968
969 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
970 msgid "I_gnore SSL certificate errors"
971 msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
972
973 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
974 msgid "Override server settings"
975 msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
976
977 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
978 msgid "Priori_ty:"
979 msgstr "Pri_orytet:"
980
981 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
982 msgid "Reso_urce:"
983 msgstr "_Zasób:"
984
985 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
986 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
987 msgid ""
988 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
989 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
990 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a Facebook username if you don't have one."
991 msgstr ""
992 "To jest nazwa użytkownika, a nie login serwisu Facebook.\n"
993 "Jeśli używane jest facebook.com/<b>badger</b>, należy wpisać <b>badger</b>.\n"
994 "Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie ustawiono."
995
996 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
997 msgid "Use old SS_L"
998 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
999
1000 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1001 msgid "What is your Facebook password?"
1002 msgstr "Hasło serwisu Facebook:"
1003
1004 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1005 msgid "What is your Facebook username?"
1006 msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
1007
1008 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1009 msgid "What is your Google ID?"
1010 msgstr "Identyfikator Google:"
1011
1012 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
1013 msgid "What is your Google password?"
1014 msgstr "Hasło Google:"
1015
1016 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
1017 msgid "What is your Jabber ID?"
1018 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
1019
1020 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1021 msgid "What is your Jabber password?"
1022 msgstr "Hasło Jabbera:"
1023
1024 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
1025 msgid "What is your desired Jabber ID?"
1026 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera:"
1027
1028 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1029 msgid "What is your desired Jabber password?"
1030 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
1031
1032 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
1033 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1034 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
1035
1036 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
1037 msgid "What is your Windows Live ID?"
1038 msgstr "Identyfikator Windows Live:"
1039
1040 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
1041 msgid "What is your Windows Live password?"
1042 msgstr "Hasło Windows Live:"
1043
1044 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1045 msgid "E-_mail address:"
1046 msgstr "Adres _e-mail:"
1047
1048 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1049 msgid "Nic_kname:"
1050 msgstr "Pseu_donim:"
1051
1052 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1053 msgid "_First Name:"
1054 msgstr "I_mię:"
1055
1056 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1057 msgid "_Jabber ID:"
1058 msgstr "Identyfikator Ja_bbera:"
1059
1060 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1061 msgid "_Last Name:"
1062 msgstr "Na_zwisko:"
1063
1064 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
1065 msgid "_Published Name:"
1066 msgstr "Nazwa _opublikowana:"
1067
1068 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
1069 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1070 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip"
1071
1072 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1073 msgid "Authentication username:"
1074 msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia:"
1075
1076 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
1077 msgid "Discover Binding"
1078 msgstr "Wykrywanie dowiązywania"
1079
1080 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1081 msgid "Discover the STUN server automatically"
1082 msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
1083
1084 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1085 msgid "Interval (seconds)"
1086 msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
1087
1088 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1089 msgid "Keep-Alive Options"
1090 msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
1091
1092 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1093 msgid "Loose Routing"
1094 msgstr "Swobodne trasowanie"
1095
1096 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1097 msgid "Mechanism:"
1098 msgstr "Mechanizm:"
1099
1100 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1101 msgid "Miscellaneous Options"
1102 msgstr "Różne opcje"
1103
1104 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1105 msgid "NAT Traversal Options"
1106 msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
1107
1108 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1109 msgid "Port:"
1110 msgstr "Port:"
1111
1112 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1113 msgid "Proxy Options"
1114 msgstr "Opcje pośrednika"
1115
1116 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
1117 msgid "STUN Server:"
1118 msgstr "Serwer STUN:"
1119
1120 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1121 msgid "Server:"
1122 msgstr "Serwer"
1123
1124 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1125 msgid "Transport:"
1126 msgstr "Transport:"
1127
1128 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1129 msgid "What is your SIP account password?"
1130 msgstr "Hasło konta SIP:"
1131
1132 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1133 msgid "What is your SIP login ID?"
1134 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
1135
1136 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
1137 msgid "_Username:"
1138 msgstr "Nazwa _użytkownika:"
1139
1140 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1141 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1142 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
1143
1144 #. remember password ticky box
1145 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1146 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:302
1147 msgid "Remember password"
1148 msgstr "Zapamiętywanie hasła"
1149
1150 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1151 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1152 msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
1153
1154 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
1155 msgid "What is your Yahoo! password?"
1156 msgstr "Hasło Yahoo!:"
1157
1158 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
1159 msgid "Yahoo! I_D:"
1160 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
1161
1162 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:12
1163 msgid "_Room List locale:"
1164 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
1165
1166 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:448
1167 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:524
1168 msgid "Couldn't convert image"
1169 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
1170
1171 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:449
1172 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1173 msgstr "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
1174
1175 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:936
1176 msgid "Select Your Avatar Image"
1177 msgstr "Wybór obrazu awatara"
1178
1179 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
1180 msgid "No Image"
1181 msgstr "Brak obrazu"
1182
1183 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1001
1184 msgid "Images"
1185 msgstr "Obrazy"
1186
1187 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1005
1188 msgid "All Files"
1189 msgstr "Wszystkie pliki"
1190
1191 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1192 msgid "Click to enlarge"
1193 msgstr "Kliknięcie powiększy"
1194
1195 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:646
1196 msgid "Failed to open private chat"
1197 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
1198
1199 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:697
1200 msgid "Topic not supported on this conversation"
1201 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
1202
1203 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:703
1204 msgid "You are not allowed to change the topic"
1205 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
1206
1207 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:842
1208 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1209 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
1210
1211 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:845
1212 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1213 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
1214
1215 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:848
1216 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1217 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1218
1219 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:851
1220 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1221 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1222
1223 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:856
1224 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1225 msgstr "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
1226
1227 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:859
1228 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1229 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
1230
1231 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:863
1232 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1233 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
1234
1235 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:866
1236 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1237 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
1238
1239 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:869
1240 msgid "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to join a new chat room\""
1241 msgstr "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
1242
1243 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:874
1244 msgid "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, show its usage."
1245 msgstr "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano <polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
1246
1247 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:884
1248 #, c-format
1249 msgid "Usage: %s"
1250 msgstr "Użycie: %s"
1251
1252 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:926
1253 msgid "Unknown command"
1254 msgstr "Nieznane polecenie"
1255
1256 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1052
1257 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1258 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
1259
1260 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1192
1261 msgid "offline"
1262 msgstr "offline"
1263
1264 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1195
1265 msgid "invalid contact"
1266 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
1267
1268 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1198
1269 msgid "permission denied"
1270 msgstr "brak dostępu"
1271
1272 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1201
1273 msgid "too long message"
1274 msgstr "za długa wiadomość"
1275
1276 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1204
1277 msgid "not implemented"
1278 msgstr "niezaimplementowane"
1279
1280 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1208
1281 msgid "unknown"
1282 msgstr "nieznany"
1283
1284 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1212
1285 #, c-format
1286 msgid "Error sending message '%s': %s"
1287 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
1288
1289 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1273
1290 #: ../src/empathy-chat-window.c:711
1291 msgid "Topic:"
1292 msgstr "Temat:"
1293
1294 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1285
1295 #, c-format
1296 msgid "Topic set to: %s"
1297 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
1298
1299 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1287
1300 msgid "No topic defined"
1301 msgstr "Temat nie został określony"
1302
1303 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1786
1304 msgid "(No Suggestions)"
1305 msgstr "(brak podpowiedzi)"
1306
1307 #. translators: %s is the selected word
1308 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1854
1309 #, c-format
1310 msgid "Add '%s' to Dictionary"
1311 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
1312
1313 #. translators: first %s is the selected word,
1314 #. * second %s is the language name of the target dictionary
1315 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1891
1316 #, c-format
1317 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1318 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
1319
1320 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1950
1321 msgid "Insert Smiley"
1322 msgstr "Wstaw emotikonę"
1323
1324 #. send button
1325 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1968
1326 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1810
1327 msgid "_Send"
1328 msgstr "_Wyślij"
1329
1330 #. Spelling suggestions
1331 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2003
1332 msgid "_Spelling Suggestions"
1333 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
1334
1335 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2092
1336 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1337 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
1338
1339 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2198
1340 #, c-format
1341 msgid "%s has disconnected"
1342 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
1343
1344 #. translators: reverse the order of these arguments
1345 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1346 #.
1347 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2205
1348 #, c-format
1349 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1350 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
1351
1352 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2208
1353 #, c-format
1354 msgid "%s was kicked"
1355 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
1356
1357 #. translators: reverse the order of these arguments
1358 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1359 #.
1360 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2216
1361 #, c-format
1362 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1363 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
1364
1365 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2219
1366 #, c-format
1367 msgid "%s was banned"
1368 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
1369
1370 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2223
1371 #, c-format
1372 msgid "%s has left the room"
1373 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
1374
1375 #. Note to translators: this string is appended to
1376 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1377 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1378 #. * please let us know. :-)
1379 #.
1380 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2232
1381 #, c-format
1382 msgid " (%s)"
1383 msgstr " (%s)"
1384
1385 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2257
1386 #, c-format
1387 msgid "%s has joined the room"
1388 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1389
1390 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2282
1391 #, c-format
1392 msgid "%s is now known as %s"
1393 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
1394
1395 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2421
1396 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1942
1397 #: ../src/empathy-event-manager.c:1122
1398 msgid "Disconnected"
1399 msgstr "Rozłączony"
1400
1401 #. Add message
1402 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3048
1403 msgid "Would you like to store this password?"
1404 msgstr "Zachować hasło?"
1405
1406 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3054
1407 #| msgid "Members"
1408 msgid "Remember"
1409 msgstr "Zapamiętaj"
1410
1411 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3064
1412 msgid "Not now"
1413 msgstr "Nie teraz"
1414
1415 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3108
1416 msgid "Retry"
1417 msgstr "Ponów"
1418
1419 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3112
1420 msgid "Wrong password; please try again:"
1421 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
1422
1423 #. Add message
1424 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3229
1425 msgid "This room is protected by a password:"
1426 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
1427
1428 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3256
1429 msgid "Join"
1430 msgstr "Dołącz"
1431
1432 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3426
1433 #: ../src/empathy-event-manager.c:1144
1434 msgid "Connected"
1435 msgstr "Połączony"
1436
1437 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3479
1438 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:657
1439 msgid "Conversation"
1440 msgstr "Rozmowa"
1441
1442 #. Copy Link Address menu item
1443 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:320
1444 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:794
1445 msgid "_Copy Link Address"
1446 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
1447
1448 #. Open Link menu item
1449 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:327
1450 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:801
1451 msgid "_Open Link"
1452 msgstr "_Otwórz odnośnik"
1453
1454 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
1455 #. * chat windows (strftime format string)
1456 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:420
1457 msgid "%A %B %d %Y"
1458 msgstr "%A %d %B %Y"
1459
1460 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:265
1461 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
1462 msgid "Edit Contact Information"
1463 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
1464
1465 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:316
1466 msgid "Personal Information"
1467 msgstr "Informacje osobiste"
1468
1469 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:425
1470 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:115
1471 msgid "New Contact"
1472 msgstr "Nowy kontakt"
1473
1474 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1475 msgid "Decide _Later"
1476 msgstr "Z_decyduj później"
1477
1478 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1479 msgid "Subscription Request"
1480 msgstr "Prośba o upoważnienie"
1481
1482 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:71
1483 msgid "Ungrouped"
1484 msgstr "Nie w grupach"
1485
1486 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:72
1487 msgid "Favorite People"
1488 msgstr "Ulubione osoby"
1489
1490 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2016
1491 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2296
1492 #, c-format
1493 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1494 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
1495
1496 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2018
1497 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2299
1498 msgid "Removing group"
1499 msgstr "Usuwanie grupy"
1500
1501 #. Remove
1502 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2067
1503 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2144
1504 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2354
1505 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2501
1506 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
1507 msgid "_Remove"
1508 msgstr "_Usuń"
1509
1510 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2097
1511 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2404
1512 #, c-format
1513 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1514 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
1515
1516 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2099
1517 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2420
1518 msgid "Removing contact"
1519 msgstr "Usuwanie kontaktu"
1520
1521 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:204
1522 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
1523 msgid "_Add Contact…"
1524 msgstr "_Dodaj kontakt…"
1525
1526 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:231
1527 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:517
1528 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
1529 msgid "_Chat"
1530 msgstr "_Rozmowa"
1531
1532 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:262
1533 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:560
1534 msgctxt "menu item"
1535 msgid "_Audio Call"
1536 msgstr "Rozmow_a głosowa"
1537
1538 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:293
1539 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:602
1540 msgctxt "menu item"
1541 msgid "_Video Call"
1542 msgstr "_Wideorozmowa"
1543
1544 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:334
1545 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:645
1546 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
1547 msgid "_Previous Conversations"
1548 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
1549
1550 # to jest w menu
1551 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:356
1552 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:686
1553 msgid "Send File"
1554 msgstr "Wyślij plik"
1555
1556 # to jest w menu
1557 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:379
1558 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:728
1559 msgid "Share My Desktop"
1560 msgstr "Współdziel pulpit"
1561
1562 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:419
1563 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1684
1564 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:762
1565 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1380
1566 msgid "Favorite"
1567 msgstr "Ulubione"
1568
1569 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:448
1570 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:789
1571 msgid "Infor_mation"
1572 msgstr "Infor_macje"
1573
1574 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:494
1575 msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
1576 msgid "_Edit"
1577 msgstr "_Modyfikuj"
1578
1579 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:548
1580 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:970
1581 #: ../src/empathy-chat-window.c:923
1582 msgid "Inviting you to this room"
1583 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
1584
1585 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:579
1586 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1017
1587 msgid "_Invite to Chat Room"
1588 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
1589
1590 #. Title
1591 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:445
1592 #| msgid "Select a contact"
1593 msgid "Search contacts"
1594 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
1595
1596 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:473
1597 #| msgid "Search"
1598 msgid "Search: "
1599 msgstr "Wyszukaj:"
1600
1601 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:534
1602 #| msgid "No match found"
1603 msgid "No contacts found"
1604 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
1605
1606 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1607 msgid "Select a contact"
1608 msgstr "Wybór kontaktu"
1609
1610 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:276
1611 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:153
1612 msgid "Full name:"
1613 msgstr "Imię i nazwisko:"
1614
1615 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:277
1616 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:154
1617 msgid "Phone number:"
1618 msgstr "Numer telefonu:"
1619
1620 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:278
1621 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:155
1622 msgid "E-mail address:"
1623 msgstr "Adres e-mail:"
1624
1625 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:279
1626 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:156
1627 msgid "Website:"
1628 msgstr "Witryna WWW:"
1629
1630 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:280
1631 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:157
1632 msgid "Birthday:"
1633 msgstr "Urodziny:"
1634
1635 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:724
1636 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
1637 msgid "Country ISO Code:"
1638 msgstr "Kod ISO kraju:"
1639
1640 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:726
1641 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
1642 msgid "Country:"
1643 msgstr "Kraj:"
1644
1645 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:728
1646 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
1647 msgid "State:"
1648 msgstr "Stan/województwo:"
1649
1650 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:730
1651 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
1652 msgid "City:"
1653 msgstr "Miasto:"
1654
1655 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:732
1656 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
1657 msgid "Area:"
1658 msgstr "Obszar:"
1659
1660 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:734
1661 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
1662 msgid "Postal Code:"
1663 msgstr "Kod pocztowy:"
1664
1665 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:736
1666 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
1667 msgid "Street:"
1668 msgstr "Ulica:"
1669
1670 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:738
1671 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
1672 msgid "Building:"
1673 msgstr "Budynek:"
1674
1675 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:740
1676 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:503
1677 msgid "Floor:"
1678 msgstr "Piętro:"
1679
1680 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:742
1681 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:505
1682 msgid "Room:"
1683 msgstr "Pokój:"
1684
1685 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:744
1686 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:507
1687 msgid "Text:"
1688 msgstr "Tekst:"
1689
1690 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:746
1691 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:509
1692 msgid "Description:"
1693 msgstr "Opis:"
1694
1695 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:748
1696 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:511
1697 msgid "URI:"
1698 msgstr "Adres URI:"
1699
1700 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:750
1701 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:513
1702 msgid "Accuracy Level:"
1703 msgstr "Poziom dokładności:"
1704
1705 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:752
1706 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:515
1707 msgid "Error:"
1708 msgstr "Błąd:"
1709
1710 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:754
1711 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:517
1712 msgid "Vertical Error (meters):"
1713 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
1714
1715 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:756
1716 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:519
1717 msgid "Horizontal Error (meters):"
1718 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
1719
1720 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:758
1721 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:521
1722 msgid "Speed:"
1723 msgstr "Prędkość:"
1724
1725 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:760
1726 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:523
1727 msgid "Bearing:"
1728 msgstr "Kierunek:"
1729
1730 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:762
1731 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:525
1732 msgid "Climb Speed:"
1733 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
1734
1735 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:764
1736 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:527
1737 msgid "Last Updated on:"
1738 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
1739
1740 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:766
1741 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:529
1742 msgid "Longitude:"
1743 msgstr "Długość geograficzna:"
1744
1745 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:768
1746 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:531
1747 msgid "Latitude:"
1748 msgstr "Szerokość geograficzna:"
1749
1750 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:770
1751 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:533
1752 msgid "Altitude:"
1753 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
1754
1755 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:833
1756 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:850
1757 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:615
1758 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:632
1759 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
1760 msgid "Location"
1761 msgstr "Położenie"
1762
1763 #. translators: format is "Location, $date"
1764 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:852
1765 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:634
1766 #, c-format
1767 msgid "%s, %s"
1768 msgstr "%s, %s"
1769
1770 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:904
1771 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:683
1772 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1773 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
1774
1775 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:987
1776 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:925
1777 msgid "Save Avatar"
1778 msgstr "Zapisanie awatara"
1779
1780 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1043
1781 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:983
1782 msgid "Unable to save avatar"
1783 msgstr "Nie można zapisać awatara"
1784
1785 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1786 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1787 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
1788
1789 #. Alias
1790 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1791 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1315
1792 msgid "Alias:"
1793 msgstr "Alias:"
1794
1795 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1796 msgid "Client Information"
1797 msgstr "Informacje o kliencie"
1798
1799 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1800 msgid "Client:"
1801 msgstr "Klient:"
1802
1803 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1804 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1805 msgid "Contact Details"
1806 msgstr "Szczegóły kontaktu"
1807
1808 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1809 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1810 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1811 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1519
1812 msgid "Identifier:"
1813 msgstr "Identyfikator:"
1814
1815 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1816 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1817 msgid "Information requested…"
1818 msgstr "Żądanie informacji…"
1819
1820 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1821 msgid "OS:"
1822 msgstr "System operacyjny:"
1823
1824 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1825 msgid "Version:"
1826 msgstr "Wersja:"
1827
1828 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:332
1829 msgid "Groups"
1830 msgstr "Grupy"
1831
1832 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:344
1833 msgid "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can select more than one group or no groups."
1834 msgstr "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
1835
1836 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:363
1837 msgid "_Add Group"
1838 msgstr "Dod_aj grupę"
1839
1840 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:398
1841 #| msgid "Select"
1842 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1843 msgid "Select"
1844 msgstr "Wybór"
1845
1846 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:408
1847 #: ../src/empathy-main-window.c:1432
1848 msgid "Group"
1849 msgstr "Grupa"
1850
1851 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1852 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:281
1853 msgid "Linked Contacts"
1854 msgstr "Połączone kontakty"
1855
1856 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:354
1857 msgid "Select contacts to link"
1858 msgstr "Wybór kontaktów do połączenia"
1859
1860 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:428
1861 msgid "New contact preview"
1862 msgstr "Podgląd nowego kontaktu"
1863
1864 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:472
1865 msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
1866 msgstr "Kontakty zaznaczone na liście po lewej stronie zostaną połączone."
1867
1868 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1869 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1870 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1871 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:131
1872 #, c-format
1873 msgid "%s (%s)"
1874 msgstr "%s (%s)"
1875
1876 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:837
1877 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
1878 msgid "_Edit"
1879 msgstr "_Modyfikuj"
1880
1881 #. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
1882 #. * to form a meta-contact".
1883 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:863
1884 msgctxt "Link individual (contextual menu)"
1885 msgid "_Link Contacts…"
1886 msgstr "_Połącz kontakty…"
1887
1888 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2412
1889 #, c-format
1890 msgid "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will remove all the contacts which make up this linked contact."
1891 msgstr "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt zostaną usunięte."
1892
1893 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1660
1894 #, c-format
1895 #| msgid "Meta-contact containing %u contact"
1896 #| msgid_plural "Meta-contact containing %u contacts"
1897 msgid "Linked contact containing %u contact"
1898 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
1899 msgstr[0] "Metakontakt zawierający %u kontakt"
1900 msgstr[1] "Metakontakt zawierający %u kontakty"
1901 msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
1902
1903 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
1904 msgid "<b>Location</b> at (date)"
1905 msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
1906
1907 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
1908 msgid "Online from a phone or mobile device"
1909 msgstr "Online z telefonu lub urządzenia przenośnego"
1910
1911 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:328
1912 msgid "New Network"
1913 msgstr "Nowa sieć"
1914
1915 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:495
1916 msgid "Choose an IRC network"
1917 msgstr "Wybór sieci IRC"
1918
1919 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:555
1920 #| msgid "Select"
1921 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
1922 msgid "Select"
1923 msgstr "Wybierz"
1924
1925 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
1926 msgid "new server"
1927 msgstr "nowy serwer"
1928
1929 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
1930 msgid "SSL"
1931 msgstr "SSL"
1932
1933 #. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
1934 #. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
1935 #. * is a verb.
1936 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:115
1937 msgid "Link Contacts"
1938 msgstr "Połączenie kontaktów"
1939
1940 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:120
1941 msgctxt "Unlink individual (button)"
1942 msgid "_Unlink…"
1943 msgstr "_Rozłącz…"
1944
1945 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
1946 #| msgid ""
1947 #| "Completely split the displayed meta-contact into the contacts it contains."
1948 msgid "Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
1949 msgstr "Całkowicie rozdziela wyświetlany metakontakt na tworzące go kontakty."
1950
1951 #. Add button
1952 #. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
1953 #. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
1954 #. * meta-contact".
1955 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:136
1956 msgid "_Link"
1957 msgstr "_Połącz"
1958
1959 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
1960 #, c-format
1961 #| msgid "Unlink meta-contact '%s'?"
1962 msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
1963 msgstr "Rozłączyć metakontakt \"%s\"?"
1964
1965 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
1966 #| msgid ""
1967 #| "Are you sure you want to unlink this meta-contact? This will completely "
1968 #| "split the meta-contact into the contacts it contains."
1969 msgid "Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely split the linked contacts into separate contacts."
1970 msgstr "Na pewno rozłączyć ten metakontakt? Metakontakty zostaną całkowicie rozłączone na tworzące go kontakty."
1971
1972 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
1973 msgctxt "Unlink individual (button)"
1974 msgid "_Unlink"
1975 msgstr "_Rozłącz"
1976
1977 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:667
1978 msgid "Date"
1979 msgstr "Data"
1980
1981 #. Tab Label
1982 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
1983 msgid "Conversations"
1984 msgstr "Rozmowy"
1985
1986 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
1987 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
1988 msgid "Find Next"
1989 msgstr "Znajdź następny"
1990
1991 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
1992 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
1993 msgid "Find Previous"
1994 msgstr "Znajdź poprzedni"
1995
1996 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
1997 msgid "Previous Conversations"
1998 msgstr "Poprzednie rozmowy"
1999
2000 #. Tab Label
2001 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2002 msgid "Search"
2003 msgstr "Wyszukiwanie"
2004
2005 #. Searching *for* something
2006 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2007 msgid "_For:"
2008 msgstr "Wy_szukaj:"
2009
2010 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
2011 msgid "Contact ID:"
2012 msgstr "Identyfikator kontaktu:"
2013
2014 #. add chat button
2015 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:171
2016 msgid "C_hat"
2017 msgstr "_Rozmowa"
2018
2019 #. Tweak the dialog
2020 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:181
2021 msgid "New Conversation"
2022 msgstr "Nowa rozmowa"
2023
2024 #. add video toggle
2025 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:252
2026 msgid "Send _Video"
2027 msgstr "Wyślij obraz _wideo"
2028
2029 #. add chat button
2030 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:260
2031 msgid "C_all"
2032 msgstr "_Rozmowa głosowa"
2033
2034 #. Tweak the dialog
2035 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:270
2036 msgid "New Call"
2037 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
2038
2039 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:267
2040 #, c-format
2041 msgid ""
2042 "Enter your password for account\n"
2043 "<b>%s</b>"
2044 msgstr ""
2045 "Proszę wprowadzić hasło\n"
2046 "<b>%s</b>"
2047
2048 #. COL_STATUS_TEXT
2049 #. COL_STATE_ICON_NAME
2050 #. COL_STATE
2051 #. COL_DISPLAY_MARKUP
2052 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2053 #. COL_TYPE
2054 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:170
2055 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:206
2056 msgid "Custom Message…"
2057 msgstr "Własna wiadomość…"
2058
2059 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:223
2060 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:225
2061 msgid "Edit Custom Messages…"
2062 msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości…"
2063
2064 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:348
2065 msgid "Click to remove this status as a favorite"
2066 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
2067
2068 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:357
2069 msgid "Click to make this status a favorite"
2070 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
2071
2072 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:391
2073 msgid "Set status"
2074 msgstr "Ustaw stan"
2075
2076 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:948
2077 msgid "Set your presence and current status"
2078 msgstr "Ustawienie obecności i obecnego stanu"
2079
2080 #. Custom messages
2081 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1136
2082 msgid "Custom messages…"
2083 msgstr "Własne wiadomości…"
2084
2085 #. Create account
2086 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2087 #. * "Yahoo!"
2088 #.
2089 #: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:584
2090 #, c-format
2091 msgid "New %s account"
2092 msgstr "Nowe konto %s"
2093
2094 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2095 msgid "Find:"
2096 msgstr "Wyszukiwanie:"
2097
2098 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2099 msgid "Match case"
2100 msgstr "Rozróżnianie wielkości liter"
2101
2102 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2103 msgid "Phrase not found"
2104 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
2105
2106 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2107 msgid "Received an instant message"
2108 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
2109
2110 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2111 msgid "Sent an instant message"
2112 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
2113
2114 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2115 msgid "Incoming chat request"
2116 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
2117
2118 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2119 msgid "Contact connected"
2120 msgstr "Kontakt połączony"
2121
2122 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2123 msgid "Contact disconnected"
2124 msgstr "Kontakt rozłączony"
2125
2126 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2127 msgid "Connected to server"
2128 msgstr "Połączony z serwerem"
2129
2130 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2131 msgid "Disconnected from server"
2132 msgstr "Rozłączony z serwera"
2133
2134 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2135 msgid "Incoming voice call"
2136 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
2137
2138 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2139 msgid "Outgoing voice call"
2140 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
2141
2142 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2143 msgid "Voice call ended"
2144 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
2145
2146 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:364
2147 msgid "Enter Custom Message"
2148 msgstr "Wprowadzenie własnej wiadomości"
2149
2150 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:523
2151 msgid "Edit Custom Messages"
2152 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
2153
2154 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
2155 msgid "Save _New Status Message"
2156 msgstr "Zapisz _nową wiadomość stanu"
2157
2158 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
2159 #| msgid "Edit Custom Messages"
2160 msgid "Saved Status Messages"
2161 msgstr "Zapisane wiadomości stanu"
2162
2163 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
2164 msgid "Classic"
2165 msgstr "Klasyczny"
2166
2167 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
2168 msgid "Simple"
2169 msgstr "Prosty"
2170
2171 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
2172 msgid "Clean"
2173 msgstr "Czysty"
2174
2175 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2176 msgid "Blue"
2177 msgstr "Niebieski"
2178
2179 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2180 #| msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified.\n"
2181 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2182 msgstr "Nie można zweryfikować tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów."
2183
2184 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2185 #| msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority"
2186 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2187 msgstr "Certyfikat nie został podpisany przez ośrodek certyfikacji."
2188
2189 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2190 #| msgid "The certificate has expired"
2191 msgid "The certificate has expired."
2192 msgstr "Certyfikat wygasł."
2193
2194 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2195 #| msgid "The certificate hasn't yet been activated"
2196 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2197 msgstr "Certyfikat nie jest jeszcze aktywny."
2198
2199 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2200 #| msgid "The certificate does not have the expected fingerprint"
2201 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2202 msgstr "Certyfikat nie zawiera oczekiwanego odcisku palca."
2203
2204 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2205 #| msgid ""
2206 #| "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name"
2207 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2208 msgstr "Nazwa komputera zweryfikowana przez certyfikat nie zgadza się z nazwą serwera."
2209
2210 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2211 #| msgid "The certificate is self-signed"
2212 msgid "The certificate is self-signed."
2213 msgstr "Certyfikat został podpisany przez wystawcę."
2214
2215 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2216 #| msgid ""
2217 #| "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority"
2218 msgid "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2219 msgstr "Certyfikat został cofnięty przez odpowiedni ośrodek certyfikacji."
2220
2221 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2222 #| msgid "The certificate is cryptographically weak"
2223 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2224 msgstr "Certyfikat jest kryptograficznie słaby."
2225
2226 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2227 #| msgid "The certificate length exceeds verifiable limits"
2228 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2229 msgstr "Długość certyfikatu przekracza weryfikowalne ograniczenia."
2230
2231 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2232 #| msgid "The certificate is malformed"
2233 msgid "The certificate is malformed."
2234 msgstr "Nieprawidłowy format certyfikatu."
2235
2236 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2237 #, c-format
2238 msgid "Expected hostname: %s"
2239 msgstr "Oczekiwana nazwa komputera: %s"
2240
2241 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2242 #, c-format
2243 msgid "Certificate hostname: %s"
2244 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
2245
2246 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:271
2247 msgid "Continue"
2248 msgstr "Kontynuuj"
2249
2250 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:277
2251 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2252 msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
2253
2254 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:294
2255 msgid "Remember this choice for future connections"
2256 msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
2257
2258 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:302
2259 msgid "Certificate Details"
2260 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
2261
2262 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1707
2263 msgid "Unable to open URI"
2264 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
2265
2266 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1802
2267 msgid "Select a file"
2268 msgstr "Wybór pliku"
2269
2270 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1871
2271 #, c-format
2272 msgid "Incoming file from %s"
2273 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2274
2275 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2276 msgid "Current Locale"
2277 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
2278
2279 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2280 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2281 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2282 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2283 msgid "Arabic"
2284 msgstr "arabskie"
2285
2286 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2287 msgid "Armenian"
2288 msgstr "armeńskie"
2289
2290 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2291 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2292 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2293 msgid "Baltic"
2294 msgstr "bałtyckie"
2295
2296 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2297 msgid "Celtic"
2298 msgstr "celtyckie"
2299
2300 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2301 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2302 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2303 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2304 msgid "Central European"
2305 msgstr "środkowoeuropejskie"
2306
2307 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2308 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2309 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2310 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2311 msgid "Chinese Simplified"
2312 msgstr "chińskie uproszczone"
2313
2314 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2315 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2316 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2317 msgid "Chinese Traditional"
2318 msgstr "chińskie tradycyjne"
2319
2320 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2321 msgid "Croatian"
2322 msgstr "chorwackie"
2323
2324 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2325 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2326 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2327 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2328 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2329 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2330 msgid "Cyrillic"
2331 msgstr "cyrylica"
2332
2333 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2334 msgid "Cyrillic/Russian"
2335 msgstr "cyrylica/rosyjskie"
2336
2337 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2338 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2339 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2340 msgstr "cyrylica/ukraińskie"
2341
2342 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2343 msgid "Georgian"
2344 msgstr "gruzińskie"
2345
2346 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2347 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2348 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2349 msgid "Greek"
2350 msgstr "greckie"
2351
2352 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2353 msgid "Gujarati"
2354 msgstr "gudżarackie"
2355
2356 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2357 msgid "Gurmukhi"
2358 msgstr "gurmukhi"
2359
2360 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2361 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2362 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2363 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2364 msgid "Hebrew"
2365 msgstr "hebrajskie"
2366
2367 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2368 msgid "Hebrew Visual"
2369 msgstr "hebrajskie wizualne"
2370
2371 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2372 msgid "Hindi"
2373 msgstr "hinduskie"
2374
2375 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2376 msgid "Icelandic"
2377 msgstr "islandzkie"
2378
2379 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2380 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2381 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2382 msgid "Japanese"
2383 msgstr "japońskie"
2384
2385 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2386 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2387 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2388 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2389 msgid "Korean"
2390 msgstr "koreańskie"
2391
2392 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2393 msgid "Nordic"
2394 msgstr "nordyckie"
2395
2396 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2397 msgid "Persian"
2398 msgstr "perskie"
2399
2400 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2401 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2402 msgid "Romanian"
2403 msgstr "rumuńskie"
2404
2405 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2406 msgid "South European"
2407 msgstr "południowoeuropejskie"
2408
2409 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2410 msgid "Thai"
2411 msgstr "tajskie"
2412
2413 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2414 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2415 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2416 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2417 msgid "Turkish"
2418 msgstr "tureckie"
2419
2420 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2421 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2422 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2423 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2424 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2425 msgid "Unicode"
2426 msgstr "Unikod"
2427
2428 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2429 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2430 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2431 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2432 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2433 msgid "Western"
2434 msgstr "zachodnie"
2435
2436 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2437 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2438 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2439 msgid "Vietnamese"
2440 msgstr "wietnamskie"
2441
2442 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
2443 msgid "The selected contact cannot receive files."
2444 msgstr "Wybrany kontakt nie może odbierać plików."
2445
2446 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
2447 msgid "The selected contact is offline."
2448 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline."
2449
2450 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
2451 msgid "No error message"
2452 msgstr "Brak komunikatu błędu"
2453
2454 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
2455 msgid "Instant Message (Empathy)"
2456 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
2457
2458 #: ../src/empathy.c:310
2459 msgid "Don't connect on startup"
2460 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
2461
2462 #: ../src/empathy.c:314
2463 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2464 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
2465
2466 #: ../src/empathy.c:322
2467 msgid "- Empathy IM Client"
2468 msgstr " - komunikator Empathy"
2469
2470 #: ../src/empathy.c:501
2471 msgid "Error contacting the Account Manager"
2472 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
2473
2474 #: ../src/empathy.c:503
2475 #, c-format
2476 #| msgid "There was an error while parsing the account details."
2477 msgid ""
2478 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. The error was:\n"
2479 "\n"
2480 "%s"
2481 msgstr ""
2482 "Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. Błąd:\n"
2483 "\n"
2484 "%s"
2485
2486 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
2487 msgid "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
2488 msgstr "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
2489
2490 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
2491 msgid "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details."
2492 msgstr "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
2493
2494 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
2495 msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2496 msgstr "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
2497
2498 #: ../src/empathy-about-dialog.c:107
2499 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2500 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
2501
2502 #: ../src/empathy-about-dialog.c:113
2503 msgid "translator-credits"
2504 msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009, 2010, 2011"
2505
2506 #: ../src/empathy-account-assistant.c:167
2507 msgid "There was an error while importing the accounts."
2508 msgstr "Wystąpił błąd podczas importowania kont."
2509
2510 #: ../src/empathy-account-assistant.c:170
2511 msgid "There was an error while parsing the account details."
2512 msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania szczegółów konta."
2513
2514 #: ../src/empathy-account-assistant.c:173
2515 msgid "There was an error while creating the account."
2516 msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia konta."
2517
2518 #: ../src/empathy-account-assistant.c:175
2519 msgid "There was an error."
2520 msgstr "Wystąpił błąd."
2521
2522 #: ../src/empathy-account-assistant.c:179
2523 #, c-format
2524 msgid "The error message was: %s"
2525 msgstr "Komunikat błędu: %s"
2526
2527 #: ../src/empathy-account-assistant.c:183
2528 msgid "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit this assistant and add accounts later from the Edit menu."
2529 msgstr "Można wrócić i spróbować ponownie wprowadzić szczegóły konta lub zakończyć tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
2530
2531 #: ../src/empathy-account-assistant.c:220
2532 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1268
2533 msgid "An error occurred"
2534 msgstr "Wystąpił błąd"
2535
2536 #: ../src/empathy-account-assistant.c:467
2537 msgid "What kind of chat account do you have?"
2538 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
2539
2540 #: ../src/empathy-account-assistant.c:473
2541 msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
2542 msgstr "Inne posiadane konta rozmów do ustawienia:"
2543
2544 #: ../src/empathy-account-assistant.c:479
2545 msgid "Enter your account details"
2546 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły konta"
2547
2548 #: ../src/empathy-account-assistant.c:484
2549 msgid "What kind of chat account do you want to create?"
2550 msgstr "Rodzaj konta rozmów do utworzenia:"
2551
2552 #: ../src/empathy-account-assistant.c:490
2553 msgid "Do you want to create other chat accounts?"
2554 msgstr "Utworzyć inne konta rozmów?"
2555
2556 #: ../src/empathy-account-assistant.c:497
2557 msgid "Enter the details for the new account"
2558 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły nowego konta"
2559
2560 #: ../src/empathy-account-assistant.c:612
2561 msgid "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video calls."
2562 msgstr "Za pomocą programu Empathy można rozmawiać z ludźmi w sieci będącymi w pobliżu oraz przyjaciółmi i znajomymi, którzy używają Google Talk, AIM, Windows Live i wielu innych komunikatorów. Za pomocą mikrofonu lub kamery internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideokonferencje."
2563
2564 #: ../src/empathy-account-assistant.c:629
2565 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
2566 msgstr "Czy konto było już używane za pomocą innego komunikatora?"
2567
2568 #: ../src/empathy-account-assistant.c:652
2569 msgid "Yes, import my account details from "
2570 msgstr "Tak, zaimportuj szczegóły konta z "
2571
2572 #: ../src/empathy-account-assistant.c:673
2573 msgid "Yes, I'll enter my account details now"
2574 msgstr "Tak, wprowadzę teraz szczegóły konta"
2575
2576 #: ../src/empathy-account-assistant.c:695
2577 msgid "No, I want a new account"
2578 msgstr "Nie, chcę utworzyć nowe konto"
2579
2580 #: ../src/empathy-account-assistant.c:705
2581 msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
2582 msgstr "Nie, chcę na razie widzieć tylko osoby w sieci będące w pobliżu"
2583
2584 #: ../src/empathy-account-assistant.c:726
2585 msgid "Select the accounts you want to import:"
2586 msgstr "Proszę wybrać konta do zaimportowania:"
2587
2588 #: ../src/empathy-account-assistant.c:810
2589 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:567
2590 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:568
2591 msgid "Yes"
2592 msgstr "Tak"
2593
2594 #: ../src/empathy-account-assistant.c:817
2595 msgid "No, that's all for now"
2596 msgstr "Nie, to na razie wszytko"
2597
2598 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1082
2599 msgid "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the same network as you. If you want to use this feature, please check that the details below are correct. You can easily change these details later or disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
2600 msgstr "Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, czy poniższe dane są poprawne. Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie lub wyłączyć tę funkcję używając okna \"Konta\""
2601
2602 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1088
2603 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1144
2604 msgid "Edit->Accounts"
2605 msgstr "Edycja->Konta"
2606
2607 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1104
2608 msgid "I don't want to enable this feature for now"
2609 msgstr "Nie chcę na razie włączać tej funkcji"
2610
2611 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1140
2612 msgid "You won't be able to chat with people connected to your local network, as telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from the Accounts dialog"
2613 msgstr "Nie będzie można rozmawiać z osobami połączonymi do lokalnej sieci, jeśli pakiet telepathy-salut nie zostanie zainstalowany. Aby włączyć tę funkcję, proszę zainstalować pakiet telepathy-salut i utworzyć konto \"Osoby w pobliżu\" z okna Konta"
2614
2615 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1146
2616 msgid "telepathy-salut not installed"
2617 msgstr "Pakiet telepathy-salut nie jest zainstalowany"
2618
2619 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1192
2620 msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
2621 msgstr "Asystent kont komunikatora i VoIP"
2622
2623 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1226
2624 msgid "Welcome to Empathy"
2625 msgstr "Witamy w programie Empathy"
2626
2627 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1235
2628 msgid "Import your existing accounts"
2629 msgstr "Importowanie istniejących kont"
2630
2631 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1253
2632 msgid "Please enter personal details"
2633 msgstr "Proszę wprowadzić dane osobiste"
2634
2635 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2636 #. * unsaved changes
2637 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:64
2638 #, c-format
2639 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
2640 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
2641
2642 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2643 #. * an unsaved new account
2644 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
2645 msgid "Your new account has not been saved yet."
2646 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
2647
2648 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:286
2649 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:809
2650 msgid "Connecting…"
2651 msgstr "Łączenie…"
2652
2653 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:327
2654 #, c-format
2655 msgid "Offline — %s"
2656 msgstr "Offline — %s"
2657
2658 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:339
2659 #, c-format
2660 msgid "Disconnected — %s"
2661 msgstr "Rozłączony — %s"
2662
2663 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:350
2664 msgid "Offline — No Network Connection"
2665 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
2666
2667 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:357
2668 msgid "Unknown Status"
2669 msgstr "Nieznany stan"
2670
2671 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:369
2672 msgid "Offline — Account Disabled"
2673 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
2674
2675 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:772
2676 msgid ""
2677 "You are about to create a new account, which will discard\n"
2678 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2679 msgstr ""
2680 "Za chwilę nastąpi utworzenie nowego konta, co\n"
2681 "spowoduje utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2682
2683 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1119
2684 #, c-format
2685 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
2686 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
2687
2688 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1123
2689 msgid "This will not remove your account on the server."
2690 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
2691
2692 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1361
2693 msgid ""
2694 "You are about to select another account, which will discard\n"
2695 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2696 msgstr ""
2697 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
2698 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2699
2700 #. Menu items: to enabled/disable the account
2701 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1557
2702 #| msgid "_Enabled"
2703 msgid "_Enable"
2704 msgstr "_Włączone"
2705
2706 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1558
2707 #| msgid "_Enabled"
2708 msgid "_Disable"
2709 msgstr "Wyłą_czone"
2710
2711 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2059
2712 msgid ""
2713 "You are about to close the window, which will discard\n"
2714 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2715 msgstr ""
2716 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
2717 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2718
2719 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2720 msgid "Loading account information"
2721 msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
2722
2723 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
2724 msgid "No protocol installed"
2725 msgstr "Brak zainstalowanych protokołów"
2726
2727 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2728 msgid "Protocol:"
2729 msgstr "Protokół:"
2730
2731 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2732 msgid "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol you want to use."
2733 msgstr "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego wymaganego protokołu."
2734
2735 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2736 msgid "_Add…"
2737 msgstr "_Dodaj…"
2738
2739 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2740 msgid "_Import…"
2741 msgstr "_Zaimportuj…"
2742
2743 #: ../src/empathy-auth-client.c:243
2744 msgid " - Empathy authentication client"
2745 msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
2746
2747 #: ../src/empathy-auth-client.c:259
2748 msgid "Empathy authentication client"
2749 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
2750
2751 #: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
2752 msgid "People nearby"
2753 msgstr "Osoby w pobliżu"
2754
2755 #: ../src/empathy-av.c:118
2756 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
2757 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
2758
2759 #: ../src/empathy-av.c:134
2760 msgid "Empathy Audio/Video Client"
2761 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
2762
2763 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:479
2764 msgid "Contrast"
2765 msgstr "Kontrast"
2766
2767 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:482
2768 msgid "Brightness"
2769 msgstr "Jasność"
2770
2771 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:485
2772 msgid "Gamma"
2773 msgstr "Gamma"
2774
2775 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:590
2776 msgid "Volume"
2777 msgstr "Głośność"
2778
2779 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1165
2780 msgid "_Sidebar"
2781 msgstr "_Panel"
2782
2783 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1185
2784 msgid "Audio input"
2785 msgstr "Wejście dźwięku"
2786
2787 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1189
2788 msgid "Video input"
2789 msgstr "Wejście obrazu"
2790
2791 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1193
2792 msgid "Dialpad"
2793 msgstr "Panel wybierania"
2794
2795 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1198
2796 msgid "Details"
2797 msgstr "Szczegóły"
2798
2799 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
2800 #. * is used in the window title
2801 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1267
2802 #, c-format
2803 msgid "Call with %s"
2804 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
2805
2806 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2807 #. * title
2808 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1346
2809 msgid "Call"
2810 msgstr "Rozmowa głosowa"
2811
2812 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1500
2813 msgid "The IP address as seen by the machine"
2814 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
2815
2816 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1502
2817 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
2818 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
2819
2820 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1504
2821 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
2822 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
2823
2824 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1506
2825 msgid "The IP address of a relay server"
2826 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
2827
2828 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1508
2829 msgid "The IP address of the multicast group"
2830 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
2831
2832 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
2833 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2259
2834 #, c-format
2835 msgid "Connected — %d:%02dm"
2836 msgstr "Połączony — %d:%02dm"
2837
2838 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2320
2839 msgid "Technical Details"
2840 msgstr "Szczegóły techniczne"
2841
2842 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2358
2843 #, c-format
2844 msgid "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your computer"
2845 msgstr "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku używanego przez ten komputer"
2846
2847 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2363
2848 #, c-format
2849 msgid "%s's software does not understand any of the video formats supported by your computer"
2850 msgstr "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego przez ten komputer"
2851
2852 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2369
2853 #, c-format
2854 msgid "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that does not allow direct connections."
2855 msgstr "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
2856
2857 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2375
2858 msgid "There was a failure on the network"
2859 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
2860
2861 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2379
2862 msgid "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
2863 msgstr "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
2864
2865 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2382
2866 msgid "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
2867 msgstr "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
2868
2869 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2392
2870 #, c-format
2871 msgid "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in the Help menu."
2872 msgstr "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" w menu Pomoc."
2873
2874 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2400
2875 msgid "There was a failure in the call engine"
2876 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
2877
2878 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2403
2879 msgid "The end of the stream was reached"
2880 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
2881
2882 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2443
2883 msgid "Can't establish audio stream"
2884 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
2885
2886 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2453
2887 msgid "Can't establish video stream"
2888 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
2889
2890 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
2891 msgid "Audio"
2892 msgstr "Dźwięk"
2893
2894 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
2895 msgid "Call the contact again"
2896 msgstr "Zadzwoń jeszcze raz"
2897
2898 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
2899 msgid "Camera Off"
2900 msgstr "Kamera jest wyłączona"
2901
2902 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
2903 msgid "Camera On"
2904 msgstr "Kamera jest włączona"
2905
2906 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
2907 msgid "Decoding Codec:"
2908 msgstr "Dekoder:"
2909
2910 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
2911 msgid "Disable camera and stop sending video"
2912 msgstr "Wyłączenie kamery i zatrzymanie wysyłania obrazu"
2913
2914 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
2915 msgid "Enable camera and send video"
2916 msgstr "Włączenie kamery i wysyłania obrazu"
2917
2918 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
2919 msgid "Enable camera but don't send video"
2920 msgstr "Włączenie kamery, ale bez wysyłania obrazu"
2921
2922 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
2923 msgid "Encoding Codec:"
2924 msgstr "Koder:"
2925
2926 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
2927 msgid "Hang up"
2928 msgstr "Rozłącz"
2929
2930 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
2931 msgid "Hang up current call"
2932 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
2933
2934 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
2935 msgid "Local Candidate:"
2936 msgstr "Lokalny kandydat:"
2937
2938 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
2939 msgid "Preview"
2940 msgstr "Podgląd"
2941
2942 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
2943 msgid "Redial"
2944 msgstr "Wybierz ponownie"
2945
2946 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
2947 msgid "Remote Candidate:"
2948 msgstr "Zdalny kandydat:"
2949
2950 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
2951 msgid "Send Audio"
2952 msgstr "Wyślij dźwięk"
2953
2954 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
2955 msgid "Toggle audio transmission"
2956 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
2957
2958 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
2959 msgid "V_ideo"
2960 msgstr "_Wideo"
2961
2962 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
2963 msgid "Video"
2964 msgstr "Wideo"
2965
2966 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
2967 msgid "Video Off"
2968 msgstr "Obraz jest wyłączony"
2969
2970 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
2971 msgid "Video On"
2972 msgstr "Obraz jest włączony"
2973
2974 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
2975 msgid "Video Preview"
2976 msgstr "Podgląd obrazu"
2977
2978 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
2979 msgid "_Call"
2980 msgstr "_Zadzwoń"
2981
2982 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
2983 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:28
2984 msgid "_View"
2985 msgstr "_Widok"
2986
2987 #: ../src/empathy-chat-window.c:476
2988 #: ../src/empathy-chat-window.c:496
2989 #, c-format
2990 msgid "%s (%d unread)"
2991 msgid_plural "%s (%d unread)"
2992 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
2993 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
2994 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
2995
2996 #: ../src/empathy-chat-window.c:488
2997 #, c-format
2998 msgid "%s (and %u other)"
2999 msgid_plural "%s (and %u others)"
3000 msgstr[0] "%s (i %u inna)"
3001 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
3002 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
3003
3004 #: ../src/empathy-chat-window.c:504
3005 #, c-format
3006 msgid "%s (%d unread from others)"
3007 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3008 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
3009 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
3010 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
3011
3012 #: ../src/empathy-chat-window.c:513
3013 #, c-format
3014 msgid "%s (%d unread from all)"
3015 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3016 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
3017 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
3018 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
3019
3020 #: ../src/empathy-chat-window.c:715
3021 msgid "Typing a message."
3022 msgstr "Pisze wiadomość."
3023
3024 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3025 msgid "C_lear"
3026 msgstr "_Wyczyść"
3027
3028 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3029 msgid "C_ontact"
3030 msgstr "K_ontakt"
3031
3032 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3033 msgid "Chat"
3034 msgstr "Rozmowa"
3035
3036 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3037 msgid "Insert _Smiley"
3038 msgstr "Wstaw _emotikonę"
3039
3040 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3041 msgid "Invite _Participant…"
3042 msgstr "Zaproś _uczestnika…"
3043
3044 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
3045 msgid "Move Tab _Left"
3046 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
3047
3048 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3049 msgid "Move Tab _Right"
3050 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
3051
3052 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3053 msgid "Notify for All Messages"
3054 msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
3055
3056 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
3057 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:16
3058 msgid "_Contents"
3059 msgstr "_Spis treści"
3060
3061 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3062 msgid "_Conversation"
3063 msgstr "_Rozmowa"
3064
3065 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3066 msgid "_Detach Tab"
3067 msgstr "_Odłącz kartę"
3068
3069 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
3070 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:18
3071 msgid "_Edit"
3072 msgstr "_Edycja"
3073
3074 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3075 msgid "_Favorite Chat Room"
3076 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
3077
3078 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
3079 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:20
3080 msgid "_Help"
3081 msgstr "Pomo_c"
3082
3083 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3084 msgid "_Next Tab"
3085 msgstr "_Następna karta"
3086
3087 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3088 msgid "_Previous Tab"
3089 msgstr "_Poprzednia karta"
3090
3091 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
3092 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3093 msgid "_Show Contact List"
3094 msgstr "_Lista kontaktów"
3095
3096 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3097 msgid "_Tabs"
3098 msgstr "_Karty"
3099
3100 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
3101 msgid "_Undo Close Tab"
3102 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
3103
3104 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:241
3105 msgid "Name"
3106 msgstr "Nazwa"
3107
3108 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:259
3109 msgid "Room"
3110 msgstr "Pokój"
3111
3112 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:267
3113 msgid "Auto-Connect"
3114 msgstr "Automatyczne łączenie"
3115
3116 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
3117 msgid "Manage Favorite Rooms"
3118 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
3119
3120 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
3121 msgid "Incoming video call"
3122 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
3123
3124 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
3125 msgid "Incoming call"
3126 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
3127
3128 #: ../src/empathy-event-manager.c:511
3129 #, c-format
3130 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3131 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3132
3133 #: ../src/empathy-event-manager.c:512
3134 #, c-format
3135 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3136 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3137
3138 #: ../src/empathy-event-manager.c:515
3139 #: ../src/empathy-event-manager.c:660
3140 #, c-format
3141 msgid "Incoming call from %s"
3142 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
3143
3144 #: ../src/empathy-event-manager.c:540
3145 msgid "_Reject"
3146 msgstr "_Odrzuć"
3147
3148 #: ../src/empathy-event-manager.c:546
3149 msgid "_Answer"
3150 msgstr "_Odbierz"
3151
3152 #: ../src/empathy-event-manager.c:660
3153 #, c-format
3154 msgid "Incoming video call from %s"
3155 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
3156
3157 #: ../src/empathy-event-manager.c:737
3158 msgid "Room invitation"
3159 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
3160
3161 #: ../src/empathy-event-manager.c:739
3162 #, c-format
3163 msgid "Invitation to join %s"
3164 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
3165
3166 #: ../src/empathy-event-manager.c:746
3167 #, c-format
3168 msgid "%s is inviting you to join %s"
3169 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
3170
3171 #: ../src/empathy-event-manager.c:754
3172 msgid "_Decline"
3173 msgstr "_Odmów"
3174
3175 #: ../src/empathy-event-manager.c:759
3176 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3177 msgid "_Join"
3178 msgstr "_Dołącz"
3179
3180 #: ../src/empathy-event-manager.c:786
3181 #, c-format
3182 msgid "%s invited you to join %s"
3183 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
3184
3185 #: ../src/empathy-event-manager.c:792
3186 #, c-format
3187 msgid "You have been invited to join %s"
3188 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
3189
3190 #: ../src/empathy-event-manager.c:843
3191 #, c-format
3192 msgid "Incoming file transfer from %s"
3193 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
3194
3195 #: ../src/empathy-event-manager.c:1013
3196 #: ../src/empathy-main-window.c:367
3197 #| msgid "Password"
3198 msgid "Password required"
3199 msgstr "Hasło wymagane"
3200
3201 #: ../src/empathy-event-manager.c:1069
3202 #, c-format
3203 msgid "%s would like permission to see when you are online"
3204 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
3205
3206 #: ../src/empathy-event-manager.c:1073
3207 #, c-format
3208 msgid ""
3209 "\n"
3210 "Message: %s"
3211 msgstr ""
3212 "\n"
3213 "Wiadomość: %s"
3214
3215 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3216 #: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3217 #, c-format
3218 msgid "%u:%02u.%02u"
3219 msgstr "%u:%02u.%02u"
3220
3221 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3222 #: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3223 #, c-format
3224 msgid "%02u.%02u"
3225 msgstr "%02u.%02u"
3226
3227 #: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3228 msgctxt "file transfer percent"
3229 msgid "Unknown"
3230 msgstr "Nieznany"
3231
3232 #: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3233 #, c-format
3234 msgid "%s of %s at %s/s"
3235 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
3236
3237 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3238 #, c-format
3239 msgid "%s of %s"
3240 msgstr "%s z %s"
3241
3242 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3243 #: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3244 #, c-format
3245 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3246 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3247
3248 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3249 #: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3250 #, c-format
3251 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3252 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3253
3254 #. translators: first %s is filename, second %s
3255 #. * is the contact name
3256 #: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3257 #, c-format
3258 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3259 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3260
3261 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3262 msgid "Error receiving a file"
3263 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
3264
3265 #: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3266 #, c-format
3267 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3268 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3269
3270 #: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3271 msgid "Error sending a file"
3272 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
3273
3274 #. translators: first %s is filename, second %s
3275 #. * is the contact name
3276 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3277 #, c-format
3278 msgid "\"%s\" received from %s"
3279 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
3280
3281 #. translators: first %s is filename, second %s
3282 #. * is the contact name
3283 #: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3284 #, c-format
3285 msgid "\"%s\" sent to %s"
3286 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
3287
3288 #: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3289 msgid "File transfer completed"
3290 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
3291
3292 #: ../src/empathy-ft-manager.c:615
3293 #: ../src/empathy-ft-manager.c:782
3294 msgid "Waiting for the other participant's response"
3295 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
3296
3297 #: ../src/empathy-ft-manager.c:641
3298 #: ../src/empathy-ft-manager.c:679
3299 #, c-format
3300 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3301 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
3302
3303 #: ../src/empathy-ft-manager.c:644
3304 #: ../src/empathy-ft-manager.c:682
3305 #, c-format
3306 msgid "Hashing \"%s\""
3307 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
3308
3309 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1016
3310 msgid "%"
3311 msgstr "%"
3312
3313 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1028
3314 msgid "File"
3315 msgstr "Plik"
3316
3317 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1050
3318 msgid "Remaining"
3319 msgstr "Pozostało"
3320
3321 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3322 msgid "File Transfers"
3323 msgstr "Przesyłanie plików"
3324
3325 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3326 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3327 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
3328
3329 #: ../src/empathy-import-dialog.c:84
3330 msgid "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports importing accounts from Pidgin."
3331 msgstr "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje importowanie kont tylko z programu Pidgin."
3332
3333 #: ../src/empathy-import-dialog.c:199
3334 msgid "Import Accounts"
3335 msgstr "Importowanie kont"
3336
3337 #. Translators: this is the header of a treeview column
3338 #: ../src/empathy-import-widget.c:301
3339 msgid "Import"
3340 msgstr "Zaimportuj"
3341
3342 #: ../src/empathy-import-widget.c:310
3343 msgid "Protocol"
3344 msgstr "Protokół"
3345
3346 #: ../src/empathy-import-widget.c:334
3347 msgid "Source"
3348 msgstr "Źródło"
3349
3350 #: ../src/empathy-main-window.c:384
3351 #| msgid "Password"
3352 msgid "Provide Password"
3353 msgstr "Wprowadź hasło"
3354
3355 #: ../src/empathy-main-window.c:390
3356 #| msgid "Disconnected"
3357 msgid "Disconnect"
3358 msgstr "Rozłącz"
3359
3360 #: ../src/empathy-main-window.c:530
3361 msgid "No match found"
3362 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
3363
3364 #: ../src/empathy-main-window.c:685
3365 msgid "Reconnect"
3366 msgstr "Połącz ponownie"
3367
3368 #: ../src/empathy-main-window.c:691
3369 msgid "Edit Account"
3370 msgstr "Modyfikuj konto"
3371
3372 #: ../src/empathy-main-window.c:697
3373 msgid "Close"
3374 msgstr "Zamknij"
3375
3376 #: ../src/empathy-main-window.c:1414
3377 msgid "Contact"
3378 msgstr "Kontakt"
3379
3380 #: ../src/empathy-main-window.c:1748
3381 msgid "Contact List"
3382 msgstr "Lista kontaktów"
3383
3384 #: ../src/empathy-main-window.c:1862
3385 msgid "Show and edit accounts"
3386 msgstr "Wyświetla i umożliwia modyfikowanie kont"
3387
3388 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
3389 msgid "Contacts on a _Map"
3390 msgstr "Kontakty na _mapie"
3391
3392 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
3393 #| msgid "Contact List"
3394 msgid "Find in Contact _List"
3395 msgstr "Znajdź na _liście kontaktów"
3396
3397 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
3398 msgid "Join _Favorites"
3399 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
3400
3401 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
3402 msgid "Manage Favorites"
3403 msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
3404
3405 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
3406 msgid "N_ormal Size"
3407 msgstr "N_ormalny rozmiar"
3408
3409 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:6
3410 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3411 msgid "New _Call…"
3412 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
3413
3414 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
3415 msgid "Normal Size With _Avatars"
3416 msgstr "Normalny rozmiar z _awatarami"
3417
3418 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
3419 msgid "P_references"
3420 msgstr "P_referencje"
3421
3422 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
3423 msgid "Show P_rotocols"
3424 msgstr "Wyświetlanie p_rotokołów"
3425
3426 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
3427 msgid "Sort by _Name"
3428 msgstr "Porządkowanie według _nazwy"
3429
3430 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
3431 msgid "Sort by _Status"
3432 msgstr "Porządkowanie według _stanu"
3433
3434 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
3435 msgid "_Accounts"
3436 msgstr "_Konta"
3437
3438 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
3439 msgid "_Compact Size"
3440 msgstr "Zmniejszony ro_zmiar"
3441
3442 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:17
3443 msgid "_Debug"
3444 msgstr "_Debugowanie"
3445
3446 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:19
3447 msgid "_File Transfers"
3448 msgstr "_Przesyłanie plików"
3449
3450 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:21
3451 msgid "_Join…"
3452 msgstr "_Dołącz…"
3453
3454 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
3455 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3456 msgid "_New Conversation…"
3457 msgstr "_Nowa rozmowa…"
3458
3459 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:23
3460 msgid "_Offline Contacts"
3461 msgstr "K_ontakty w trybie offline"
3462
3463 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
3464 msgid "_Personal Information"
3465 msgstr "I_nformacje osobiste"
3466
3467 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
3468 msgid "_Room"
3469 msgstr "_Pokój"
3470
3471 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
3472 #| msgctxt "Link individual (contextual menu)"
3473 #| msgid "_Link Contacts…"
3474 msgid "_Search for Contacts…"
3475 msgstr "_Wyszukaj kontakty…"
3476
3477 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:337
3478 msgid "Chat Room"
3479 msgstr "Pokój rozmowy"
3480
3481 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:353
3482 msgid "Members"
3483 msgstr "Członkowie"
3484
3485 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
3486 #. yes/no, yes/no and a number.
3487 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:565
3488 #, c-format
3489 msgid ""
3490 "%s\n"
3491 "Invite required: %s\n"
3492 "Password required: %s\n"
3493 "Members: %s"
3494 msgstr ""
3495 "%s\n"
3496 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
3497 "Wymagane hasło: %s\n"
3498 "Członkowie: %s"
3499
3500 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:567
3501 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:568
3502 msgid "No"
3503 msgstr "Nie"
3504
3505 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:596
3506 msgid "Could not start room listing"
3507 msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
3508
3509 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:606
3510 msgid "Could not stop room listing"
3511 msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
3512
3513 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3514 msgid "Couldn't load room list"
3515 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
3516
3517 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3518 msgid "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3519 msgstr "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej pokoi na liście."
3520
3521 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3522 msgid "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on the current account's server"
3523 msgstr "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
3524
3525 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3526 msgid "Join Room"
3527 msgstr "Dołączenie do pokoju"
3528
3529 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
3530 msgid "Room List"
3531 msgstr "Listy pokoi"
3532
3533 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3534 msgid "_Room:"
3535 msgstr "_Pokój:"
3536
3537 #: ../src/empathy-preferences.c:139
3538 msgid "Message received"
3539 msgstr "Otrzymano wiadomość"
3540
3541 #: ../src/empathy-preferences.c:140
3542 msgid "Message sent"
3543 msgstr "Wysłano wiadomość"
3544
3545 #: ../src/empathy-preferences.c:141
3546 msgid "New conversation"
3547 msgstr "Nowa rozmowa"
3548
3549 #: ../src/empathy-preferences.c:142
3550 msgid "Contact goes online"
3551 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
3552
3553 #: ../src/empathy-preferences.c:143
3554 msgid "Contact goes offline"
3555 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
3556
3557 #: ../src/empathy-preferences.c:144
3558 msgid "Account connected"
3559 msgstr "Konto połączone"
3560
3561 #: ../src/empathy-preferences.c:145
3562 msgid "Account disconnected"
3563 msgstr "Konto rozłączone"
3564
3565 #: ../src/empathy-preferences.c:446
3566 msgid "Language"
3567 msgstr "Język"
3568
3569 #: ../src/empathy-preferences.c:875
3570 msgid "Preferences"
3571 msgstr "Preferencje"
3572
3573 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
3574 msgid "Appearance"
3575 msgstr "Wygląd"
3576
3577 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3578 msgid "Behavior"
3579 msgstr "Zachowanie"
3580
3581 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3582 msgid "Chat Th_eme:"
3583 msgstr "Motyw _rozmowy:"
3584
3585 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
3586 msgid "Disable notifications when _away or busy"
3587 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
3588
3589 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3590 msgid "Disable sounds when _away or busy"
3591 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
3592
3593 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3594 msgid "Display incoming events in the notification area"
3595 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
3596
3597 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3598 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3599 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
3600
3601 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3602 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3603 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
3604
3605 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3606 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3607 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
3608
3609 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3610 msgid "Enable spell checking for languages:"
3611 msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
3612
3613 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
3614 msgid "General"
3615 msgstr "Ogólne"
3616
3617 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3618 msgid "Location sources:"
3619 msgstr "Źródła położenia:"
3620
3621 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3622 msgid "Log conversations"
3623 msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
3624
3625 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3626 msgid "Notifications"
3627 msgstr "Powiadomienia"
3628
3629 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3630 msgid "Play sound for events"
3631 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
3632
3633 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3634 msgid "Privacy"
3635 msgstr "Prywatność"
3636
3637 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3638 msgid "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 decimal place."
3639 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca po przecinku."
3640
3641 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3642 msgid "Show _smileys as images"
3643 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
3644
3645 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3646 msgid "Show contact _list in rooms"
3647 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
3648
3649 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3650 msgid "Sounds"
3651 msgstr "Dźwięki"
3652
3653 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3654 msgid "Spell Checking"
3655 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
3656
3657 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3658 msgid "The list of languages reflects only the languages for which you have a dictionary installed."
3659 msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
3660
3661 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3662 msgid "Themes"
3663 msgstr "Motywy"
3664
3665 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3666 msgid "_Automatically connect on startup"
3667 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
3668
3669 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3670 msgid "_Cellphone"
3671 msgstr "_Telefon komórkowy"
3672
3673 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3674 msgid "_Enable bubble notifications"
3675 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
3676
3677 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
3678 msgid "_Enable sound notifications"
3679 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
3680
3681 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
3682 msgid "_GPS"
3683 msgstr "_GPS"
3684
3685 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3686 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
3687 msgstr "_Sieć (IP, Wi-Fi)"
3688
3689 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3690 msgid "_Open new chats in separate windows"
3691 msgstr "_Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
3692
3693 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
3694 msgid "_Publish location to my contacts"
3695 msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
3696
3697 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
3698 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
3699 msgid "_Reduce location accuracy"
3700 msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
3701
3702 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3703 msgid "Status"
3704 msgstr "Stan"
3705
3706 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3707 msgid "_Quit"
3708 msgstr "Za_kończ"
3709
3710 #: ../src/empathy-map-view.c:453
3711 msgid "Contact Map View"
3712 msgstr "Widok mapy kontaktów"
3713
3714 #: ../src/empathy-debug-window.c:1219
3715 msgid "Save"
3716 msgstr "Zapisz"
3717
3718 #: ../src/empathy-debug-window.c:1395
3719 msgid "Debug Window"
3720 msgstr "Okno debugowania"
3721
3722 #: ../src/empathy-debug-window.c:1475
3723 msgid "Pause"
3724 msgstr "Wstrzymaj"
3725
3726 #: ../src/empathy-debug-window.c:1487
3727 msgid "Level "
3728 msgstr "Poziom "
3729
3730 #: ../src/empathy-debug-window.c:1507
3731 msgid "Debug"
3732 msgstr "Debugowanie"
3733
3734 #: ../src/empathy-debug-window.c:1513
3735 msgid "Info"
3736 msgstr "Informacje"
3737
3738 #: ../src/empathy-debug-window.c:1519
3739 #: ../src/empathy-debug-window.c:1568
3740 msgid "Message"
3741 msgstr "Wiadomość"
3742
3743 #: ../src/empathy-debug-window.c:1525
3744 msgid "Warning"
3745 msgstr "Ostrzeżenie"
3746
3747 #: ../src/empathy-debug-window.c:1531
3748 msgid "Critical"
3749 msgstr "Krytyczny"
3750
3751 #: ../src/empathy-debug-window.c:1537
3752 msgid "Error"
3753 msgstr "Błąd"
3754
3755 #: ../src/empathy-debug-window.c:1556
3756 msgid "Time"
3757 msgstr "Czas"
3758
3759 #: ../src/empathy-debug-window.c:1559
3760 msgid "Domain"
3761 msgstr "Domena"
3762
3763 #: ../src/empathy-debug-window.c:1561
3764 msgid "Category"
3765 msgstr "Kategoria"
3766
3767 #: ../src/empathy-debug-window.c:1563
3768 msgid "Level"
3769 msgstr "Poziom"
3770
3771 #: ../src/empathy-debug-window.c:1600
3772 msgid "The selected connection manager does not support the remote debugging extension."
3773 msgstr "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
3774
3775 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
3776 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
3777 msgid "Invite Participant"
3778 msgstr "Zaproszenie uczestnika"
3779
3780 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:35
3781 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
3782 msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
3783
3784 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:45
3785 msgid "Invite"
3786 msgstr "Zaproś"
3787
3788 #: ../src/empathy-accounts.c:178
3789 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
3790 msgstr "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy działanie"
3791
3792 #: ../src/empathy-accounts.c:182
3793 #| msgid "Don't display any dialogs if there are any non-Salut accounts"
3794 msgid "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
3795 msgstr "Bez wyświetlania żadnych okien, o ile istnieją tylko konta \"Osób w pobliżu\""
3796
3797 #: ../src/empathy-accounts.c:186
3798 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
3799 msgstr "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
3800
3801 #: ../src/empathy-accounts.c:188
3802 msgid "<account-id>"
3803 msgstr "<identyfikator-konta>"
3804
3805 #: ../src/empathy-accounts.c:193
3806 msgid "- Empathy Accounts"
3807 msgstr "- Konta programu Empathy"
3808
3809 #: ../src/empathy-accounts.c:232
3810 msgid "Empathy Accounts"
3811 msgstr "Konta programu Empathy"
3812
3813 #: ../src/empathy-debugger.c:66
3814 msgid "Empathy Debugger"
3815 msgstr "Debuger programu Empathy"
3816
3817 #: ../src/empathy-chat.c:104
3818 #| msgid "- Empathy IM Client"
3819 msgid "- Empathy Chat Client"
3820 msgstr " - komunikator Empathy"
3821
3822 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:184
3823 msgid "Respond"
3824 msgstr "Odpowiedz"
3825
3826 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:190
3827 msgid "Reject"
3828 msgstr "Odrzuć"
3829
3830 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:194
3831 msgid "Answer"
3832 msgstr "Odbierz"
3833
3834 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
3835 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:211
3836 msgid "Decline"
3837 msgstr "Odmów"
3838
3839 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:205
3840 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:216
3841 msgid "Accept"
3842 msgstr "Zaakceptuj"
3843
3844 #~ msgid "Empathy has asked about importing accounts"
3845 #~ msgstr "Zapytano o zaimportowanie kont"
3846
3847 #~ msgid ""
3848 #~ "Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs."
3849 #~ msgstr "Określa, czy zapytano o zaimportowanie kont z innych programów."
3850
3851 #~ msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
3852 #~ msgstr "Sumy kontrolne pobranego i wysłanego pliku nie zgadzają się"
3853
3854 #~ msgid "Add _New Preset"
3855 #~ msgstr "Dodaj _nową własną wiadomość"
3856
3857 #~ msgid "Saved Presets"
3858 #~ msgstr "Zapisane własne wiadomości"
3859
3860 #~ msgid "Subscription requested by %s"
3861 #~ msgstr "Żądanie subskrypcji wysłane przez użytkownika %s"
3862
3863 #~ msgid "%s is now offline."
3864 #~ msgstr "Użytkownik %s przeszedł do trybu offline."
3865
3866 #~ msgid "%s is now online."
3867 #~ msgstr "Użytkownik %s przeszedł do trybu online."
3868
3869 #~ msgid "Context"
3870 #~ msgstr "Kontekst"