Updated Polish translation
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2009-09-07 17:50+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2009-09-07 17:47+0200\n"
13 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Poedit-Language: Polish\n"
21 "X-Poedit-Country: Poland\n"
22
23 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
24 msgid "Empathy"
25 msgstr "Empathy"
26
27 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
28 msgid "Empathy IM Client"
29 msgstr "Komunikator Empathy"
30
31 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
32 msgid "IM Client"
33 msgstr "Komunikator"
34
35 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
36 msgid "Send and receive messages"
37 msgstr "Wysyłanie i odbieranie wiadomości"
38
39 #: ../data/empathy.schemas.in.h:1
40 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
41 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
42
43 #: ../data/empathy.schemas.in.h:2
44 msgid ""
45 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
46 "chat."
47 msgstr ""
48 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
49 "podczas rozmowy grupowej."
50
51 #: ../data/empathy.schemas.in.h:3
52 msgid "Chat window theme"
53 msgstr "Motyw okna rozmowy"
54
55 #: ../data/empathy.schemas.in.h:4
56 msgid ""
57 "Comma separated list of spell checker languages to use (e.g. en, fr, nl)."
58 msgstr ""
59 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. en, fr, pl)."
60
61 #: ../data/empathy.schemas.in.h:5
62 msgid "Compact contact list"
63 msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
64
65 #: ../data/empathy.schemas.in.h:6
66 msgid "Connection managers should be used"
67 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
68
69 #: ../data/empathy.schemas.in.h:7
70 msgid "Contact list sort criterium"
71 msgstr "Kryterium sortowania listy kontaktów"
72
73 #: ../data/empathy.schemas.in.h:8
74 msgid "Default directory to select an avatar image from"
75 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
76
77 #: ../data/empathy.schemas.in.h:9
78 msgid "Disable popup notifications when away"
79 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
80
81 #: ../data/empathy.schemas.in.h:10
82 msgid "Disable sounds when away"
83 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
84
85 #: ../data/empathy.schemas.in.h:11
86 msgid "Empathy can publish the user's location"
87 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
88
89 #: ../data/empathy.schemas.in.h:12
90 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
91 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
92
93 #: ../data/empathy.schemas.in.h:13
94 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
95 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
96
97 #: ../data/empathy.schemas.in.h:14
98 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
99 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
100
101 #: ../data/empathy.schemas.in.h:15
102 msgid "Empathy default download folder"
103 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
104
105 #: ../data/empathy.schemas.in.h:16
106 msgid "Empathy has asked about importing accounts"
107 msgstr "Zapytano o zaimportowanie kont"
108
109 #: ../data/empathy.schemas.in.h:17
110 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
111 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
112
113 #: ../data/empathy.schemas.in.h:18
114 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
115 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
116
117 #: ../data/empathy.schemas.in.h:19
118 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
119 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
120
121 #: ../data/empathy.schemas.in.h:20
122 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
123 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
124
125 #: ../data/empathy.schemas.in.h:21
126 msgid "Enable popup notifications for new messages"
127 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
128
129 #: ../data/empathy.schemas.in.h:22
130 msgid "Enable spell checker"
131 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
132
133 #: ../data/empathy.schemas.in.h:23
134 msgid "Hide main window"
135 msgstr "Ukrycie głównego okna"
136
137 #: ../data/empathy.schemas.in.h:24
138 msgid "Hide the main window."
139 msgstr "Ukrycie głównego okna."
140
141 #: ../data/empathy.schemas.in.h:25
142 msgid "MC 4 accounts have been imported"
143 msgstr "Konta MC 4 zostały zaimportowane"
144
145 #: ../data/empathy.schemas.in.h:26
146 msgid "MC 4 accounts have been imported."
147 msgstr "Konta MC 4 zostały zaimportowane."
148
149 #: ../data/empathy.schemas.in.h:27
150 msgid "Nick completed character"
151 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
152
153 #: ../data/empathy.schemas.in.h:28
154 msgid "Open new chats in separate windows"
155 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
156
157 #: ../data/empathy.schemas.in.h:29
158 msgid "Path of the adium theme to use"
159 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
160
161 #: ../data/empathy.schemas.in.h:30
162 msgid "Path of the adium theme to use if the theme used for chat is adium."
163 msgstr ""
164 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
165 "Adium."
166
167 #: ../data/empathy.schemas.in.h:31
168 msgid "Play a sound for incoming messages"
169 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
170
171 #: ../data/empathy.schemas.in.h:32
172 msgid "Play a sound for new conversations"
173 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
174
175 #: ../data/empathy.schemas.in.h:33
176 msgid "Play a sound for outgoing messages"
177 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
178
179 #: ../data/empathy.schemas.in.h:34
180 msgid "Play a sound when a contact logs in"
181 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
182
183 #: ../data/empathy.schemas.in.h:35
184 msgid "Play a sound when a contact logs out"
185 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
186
187 #: ../data/empathy.schemas.in.h:36
188 msgid "Play a sound when we log in"
189 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
190
191 #: ../data/empathy.schemas.in.h:37
192 msgid "Play a sound when we log out"
193 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
194
195 #: ../data/empathy.schemas.in.h:38
196 msgid "Popup notifications if the chat isn't focused"
197 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
198
199 #: ../data/empathy.schemas.in.h:39
200 msgid "Popup notifications when a contact sign in"
201 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
202
203 #: ../data/empathy.schemas.in.h:40
204 msgid "Popup notifications when a contact sign out"
205 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
206
207 #: ../data/empathy.schemas.in.h:41
208 msgid "Salut account is created"
209 msgstr "Utworzono konto Salut"
210
211 #: ../data/empathy.schemas.in.h:42
212 msgid "Show avatars"
213 msgstr "Wyświetlanie awatarów"
214
215 #: ../data/empathy.schemas.in.h:43
216 msgid "Show contact list in rooms"
217 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
218
219 #: ../data/empathy.schemas.in.h:44
220 msgid "Show hint about closing the main window"
221 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
222
223 #: ../data/empathy.schemas.in.h:45
224 msgid "Show offline contacts"
225 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
226
227 #: ../data/empathy.schemas.in.h:46
228 msgid "Spell checking languages"
229 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
230
231 #: ../data/empathy.schemas.in.h:47
232 msgid "The default folder to save file transfers in."
233 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
234
235 #: ../data/empathy.schemas.in.h:48
236 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
237 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
238
239 #: ../data/empathy.schemas.in.h:49
240 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
241 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
242
243 #: ../data/empathy.schemas.in.h:50
244 msgid "Use graphical smileys"
245 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
246
247 #: ../data/empathy.schemas.in.h:51
248 msgid "Use notification sounds"
249 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
250
251 #: ../data/empathy.schemas.in.h:52
252 msgid "Use theme for chat rooms"
253 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
254
255 #: ../data/empathy.schemas.in.h:53
256 msgid ""
257 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
258 msgstr ""
259 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
260 "Inspector."
261
262 #: ../data/empathy.schemas.in.h:54
263 msgid "Whether or not Empathy can publish the user's location to his contacts."
264 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
265
266 #: ../data/empathy.schemas.in.h:55
267 msgid "Whether or not Empathy can use the GPS to guess the location."
268 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
269
270 #: ../data/empathy.schemas.in.h:56
271 msgid ""
272 "Whether or not Empathy can use the cellular network to guess the location."
273 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
274
275 #: ../data/empathy.schemas.in.h:57
276 msgid "Whether or not Empathy can use the network to guess the location."
277 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
278
279 #: ../data/empathy.schemas.in.h:58
280 msgid ""
281 "Whether or not Empathy has asked about importing accounts from other "
282 "programs."
283 msgstr ""
284 "Określa, czy program Empathy zapytał o zaimportowanie kont z innych "
285 "programów."
286
287 #: ../data/empathy.schemas.in.h:59
288 msgid ""
289 "Whether or not Empathy should automatically log in to your accounts on "
290 "startup."
291 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
292
293 #: ../data/empathy.schemas.in.h:60
294 msgid ""
295 "Whether or not Empathy should reduce the location's accuracy for privacy "
296 "reasons."
297 msgstr ""
298 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
299
300 #: ../data/empathy.schemas.in.h:61
301 msgid ""
302 "Whether or not Empathy should use the avatar of the contact as the chat "
303 "window icon."
304 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
305
306 #: ../data/empathy.schemas.in.h:62
307 msgid ""
308 "Whether or not connectivity managers should be used to automatically "
309 "disconnect/reconnect."
310 msgstr ""
311 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
312 "rozłączenia/ponownego połączenia."
313
314 #: ../data/empathy.schemas.in.h:63
315 msgid ""
316 "Whether or not the Salut account has been created on the first Empathy run."
317 msgstr ""
318 "Określa, czy konto Salut zostało stworzone podczas pierwszego uruchomienia "
319 "programu Empathy."
320
321 #: ../data/empathy.schemas.in.h:64
322 msgid ""
323 "Whether or not to check words typed against the languages you want to check "
324 "with."
325 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
326
327 #: ../data/empathy.schemas.in.h:65
328 msgid ""
329 "Whether or not to convert smileys into graphical images in conversations."
330 msgstr "Określa, czy konwertować emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
331
332 #: ../data/empathy.schemas.in.h:66
333 msgid ""
334 "Whether or not to play a sound to notify for contacts logging in the network."
335 msgstr ""
336 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
337 "sieci."
338
339 #: ../data/empathy.schemas.in.h:67
340 msgid ""
341 "Whether or not to play a sound to notify for contacts logging off the "
342 "network."
343 msgstr ""
344 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
345
346 #: ../data/empathy.schemas.in.h:68
347 msgid "Whether or not to play a sound to notify for events."
348 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
349
350 #: ../data/empathy.schemas.in.h:69
351 msgid "Whether or not to play a sound to notify for incoming messages."
352 msgstr ""
353 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
354
355 #: ../data/empathy.schemas.in.h:70
356 msgid "Whether or not to play a sound to notify for new conversations."
357 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
358
359 #: ../data/empathy.schemas.in.h:71
360 msgid "Whether or not to play a sound to notify for outgoing messages."
361 msgstr ""
362 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
363
364 #: ../data/empathy.schemas.in.h:72
365 msgid "Whether or not to play a sound when logging in a network."
366 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu do sieci."
367
368 #: ../data/empathy.schemas.in.h:73
369 msgid "Whether or not to play a sound when logging off a network."
370 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu z sieci."
371
372 #: ../data/empathy.schemas.in.h:74
373 msgid "Whether or not to play sound notifications when away or busy."
374 msgstr ""
375 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
376 "zajętości."
377
378 #: ../data/empathy.schemas.in.h:75
379 msgid ""
380 "Whether or not to show a popup notification when a contact goes offline."
381 msgstr ""
382 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
383 "do trybu offline."
384
385 #: ../data/empathy.schemas.in.h:76
386 msgid "Whether or not to show a popup notification when a contact goes online."
387 msgstr ""
388 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
389 "do trybu online."
390
391 #: ../data/empathy.schemas.in.h:77
392 msgid ""
393 "Whether or not to show a popup notification when receiving a new message "
394 "even if the chat is already opened, but not focused."
395 msgstr ""
396 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
397 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
398
399 #: ../data/empathy.schemas.in.h:78
400 msgid ""
401 "Whether or not to show a popup notification when receiving a new message."
402 msgstr ""
403 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
404 "wiadomości."
405
406 #: ../data/empathy.schemas.in.h:79
407 msgid ""
408 "Whether or not to show avatars for contacts in the contact list and chat "
409 "windows."
410 msgstr ""
411 "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
412
413 #: ../data/empathy.schemas.in.h:80
414 msgid "Whether or not to show contacts that are offline in the contact list."
415 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
416
417 #: ../data/empathy.schemas.in.h:81
418 msgid "Whether or not to show popup notifications when away or busy."
419 msgstr ""
420 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
421 "zajętości."
422
423 #: ../data/empathy.schemas.in.h:82
424 msgid "Whether or not to show the contact list in chat rooms."
425 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
426
427 #: ../data/empathy.schemas.in.h:83
428 msgid ""
429 "Whether or not to show the message dialog about closing the main window with "
430 "the 'x' button in the title bar."
431 msgstr ""
432 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
433 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
434
435 #: ../data/empathy.schemas.in.h:84
436 msgid "Whether to show the contact list in compact mode or not."
437 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
438
439 #: ../data/empathy.schemas.in.h:85
440 msgid "Whether to use the theme for chat rooms or not."
441 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
442
443 #: ../data/empathy.schemas.in.h:86
444 msgid ""
445 "Which criterium to use when sorting the contact list. Default is to use sort "
446 "by the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will "
447 "sort the contact list by state."
448 msgstr ""
449 "Określa, jakie kryterium używać podczas sortowania listy kontaktów. "
450 "Domyślnie jest używane sortowanie według nazwy kontaktów za pomocą wartości "
451 "\"name\". Wartość \"state\" spowoduje sortowanie według stanu kontaktu."
452
453 #: ../libempathy/empathy-account.c:1158
454 msgid "Can't set an empty display name"
455 msgstr "Nie można ustawić pustej wyświetlanej nazwy"
456
457 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:839
458 msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
459 msgstr "Sumy kontrolne pobranego i wysłanego pliku nie zgadzają się"
460
461 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1099
462 msgid "File transfer not supported by remote contact"
463 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
464
465 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1157
466 msgid "The selected file is not a regular file"
467 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
468
469 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1166
470 msgid "The selected file is empty"
471 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
472
473 #: ../libempathy/empathy-tp-contact-list.c:844 ../src/empathy.c:285
474 msgid "People nearby"
475 msgstr "Osoby w pobliżu"
476
477 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:280
478 msgid "Socket type not supported"
479 msgstr "Typ gniazda nie jest obsługiwany"
480
481 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
482 msgid "No reason was specified"
483 msgstr "Nie podano powodu"
484
485 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
486 msgid "The change in state was requested"
487 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
488
489 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405
490 msgid "You canceled the file transfer"
491 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
492
493 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:408
494 msgid "The other participant canceled the file transfer"
495 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
496
497 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:411
498 msgid "Error while trying to transfer the file"
499 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
500
501 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:414
502 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
503 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
504
505 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:417
506 msgid "Unknown reason"
507 msgstr "Nieznany powód"
508
509 #: ../libempathy/empathy-utils.c:235
510 msgid "Available"
511 msgstr "Dostępny"
512
513 #: ../libempathy/empathy-utils.c:237
514 msgid "Busy"
515 msgstr "Zajęty"
516
517 #: ../libempathy/empathy-utils.c:240
518 msgid "Away"
519 msgstr "Nieobecny"
520
521 #: ../libempathy/empathy-utils.c:242
522 msgid "Hidden"
523 msgstr "Ukryty"
524
525 #: ../libempathy/empathy-utils.c:244
526 msgid "Offline"
527 msgstr "Offline"
528
529 #: ../libempathy/empathy-utils.c:380 ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:104
530 msgid "People Nearby"
531 msgstr "Osoby w pobliżu"
532
533 #: ../libempathy/empathy-utils.c:385
534 msgid "Yahoo! Japan"
535 msgstr "Yahoo! Japonia"
536
537 #: ../libempathy/empathy-utils.c:386
538 msgid "Facebook Chat"
539 msgstr "Facebook Chat"
540
541 #: ../libempathy/empathy-time.c:137
542 #, c-format
543 msgid "%d second ago"
544 msgid_plural "%d seconds ago"
545 msgstr[0] "%d sekundę temu"
546 msgstr[1] "%d sekundy temu"
547 msgstr[2] "%d sekund temu"
548
549 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
550 #, c-format
551 msgid "%d minute ago"
552 msgid_plural "%d minutes ago"
553 msgstr[0] "%d minutę temu"
554 msgstr[1] "%d minuty temu"
555 msgstr[2] "%d minut temu"
556
557 #: ../libempathy/empathy-time.c:147
558 #, c-format
559 msgid "%d hour ago"
560 msgid_plural "%d hours ago"
561 msgstr[0] "%d godzinę temu"
562 msgstr[1] "%d godziny temu"
563 msgstr[2] "%d godzin temu"
564
565 #: ../libempathy/empathy-time.c:152
566 #, c-format
567 msgid "%d day ago"
568 msgid_plural "%d days ago"
569 msgstr[0] "%d dzień temu"
570 msgstr[1] "%d dni temu"
571 msgstr[2] "%d dni temu"
572
573 #: ../libempathy/empathy-time.c:157
574 #, c-format
575 msgid "%d week ago"
576 msgid_plural "%d weeks ago"
577 msgstr[0] "%d tydzień temu"
578 msgstr[1] "%d tygodnie temu"
579 msgstr[2] "%d tygodni temu"
580
581 #: ../libempathy/empathy-time.c:162
582 #, c-format
583 msgid "%d month ago"
584 msgid_plural "%d months ago"
585 msgstr[0] "%d miesiąc temu"
586 msgstr[1] "%d miesiące temu"
587 msgstr[2] "%d miesięcy emu"
588
589 #: ../libempathy/empathy-time.c:167
590 msgid "in the future"
591 msgstr "w przyszłości"
592
593 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:424
594 msgid "All"
595 msgstr "Wszystkie"
596
597 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:430
598 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:486
599 #, c-format
600 msgid "%s:"
601 msgstr "%s:"
602
603 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1264
604 msgid "Enabled"
605 msgstr "Włączone"
606
607 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
608 msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> MyScreenName</span>"
609 msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika</span>"
610
611 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
612 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
613 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
614 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
615 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
616 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
617 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
618 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
619 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
620 msgid "Advanced"
621 msgstr "Zaawansowane"
622
623 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
624 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
625 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
626 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
627 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
628 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
629 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
630 msgid "Pass_word:"
631 msgstr "_Hasło:"
632
633 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
634 msgid "Screen _Name:"
635 msgstr "_Nazwa użytkownika:"
636
637 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
638 msgid "What is your AIM password?"
639 msgstr "Hasło AIM?"
640
641 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
642 msgid "What is your AIM screen name?"
643 msgstr "Nazwa użytkownika AIM?"
644
645 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
646 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
647 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
648 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
649 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
650 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
651 msgid "_Port:"
652 msgstr "_Port:"
653
654 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
655 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
656 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
657 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
658 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
659 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:12
660 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
661 msgid "_Server:"
662 msgstr "_Serwer:"
663
664 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
665 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
666 msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> username</span>"
667 msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika</span>"
668
669 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
670 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
671 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
672 msgid "Login I_D:"
673 msgstr "Id_entyfikator logowania:"
674
675 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
676 msgid "What is your GroupWise User ID?"
677 msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise?"
678
679 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
680 msgid "What is your GroupWise password?"
681 msgstr "Hasło GroupWise?"
682
683 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
684 msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> 123456789</span>"
685 msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> 123456789</span>"
686
687 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
688 msgid "ICQ _UIN:"
689 msgstr "_UIN ICQ:"
690
691 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
692 msgid "What is your ICQ UIN?"
693 msgstr "UIN ICQ?"
694
695 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
696 msgid "What is your ICQ password?"
697 msgstr "Hasło ICQ?"
698
699 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
700 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
701 msgid "_Charset:"
702 msgstr "_Zestaw znaków:"
703
704 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.c:244
705 msgid "New Network"
706 msgstr "Nowa sieć"
707
708 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
709 msgid "Charset:"
710 msgstr "Zestaw znaków:"
711
712 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
713 msgid "Network"
714 msgstr "Sieć"
715
716 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
717 msgid "Network:"
718 msgstr "Sieć:"
719
720 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
721 msgid "Nickname:"
722 msgstr "Pseudonim:"
723
724 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
725 msgid "Password:"
726 msgstr "Hasło:"
727
728 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
729 msgid "Quit message:"
730 msgstr "Komunikat przy zakończeniu:"
731
732 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
733 msgid "Real name:"
734 msgstr "Imię i nazwisko:"
735
736 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
737 msgid "Servers"
738 msgstr "Serwery"
739
740 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
741 msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@gmail.com</span>"
742 msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com</span>"
743
744 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
745 msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@jabber.org</span>"
746 msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org</span>"
747
748 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
749 msgid "Override server settings"
750 msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
751
752 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
753 msgid "Pri_ority:"
754 msgstr "Pri_orytet:"
755
756 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
757 msgid "Reso_urce:"
758 msgstr "_Zasób:"
759
760 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
761 msgid "Use old SS_L"
762 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
763
764 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
765 msgid "What is your Google ID?"
766 msgstr "Identyfikator Google?"
767
768 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
769 msgid "What is your Google password?"
770 msgstr "Hasło Google?"
771
772 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
773 msgid "What is your Jabber ID?"
774 msgstr "Identyfikator Jabbera?"
775
776 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
777 msgid "What is your Jabber password?"
778 msgstr "Hasło Jabbera?"
779
780 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
781 msgid "What is your desired Jabber ID?"
782 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera?"
783
784 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
785 msgid "What is your desired Jabber password?"
786 msgstr "Żądane hasło Jabbera?"
787
788 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
789 msgid "_Encryption required (TLS/SSL)"
790 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
791
792 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
793 msgid "_Ignore SSL certificate errors"
794 msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
795
796 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
797 msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@hotmail.com</span>"
798 msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com</span>"
799
800 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
801 msgid "What is your Windows Live password?"
802 msgstr "Hasło Windows Live?"
803
804 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
805 msgid "What is your Windows Live user name?"
806 msgstr "Nazwa użytkownika Windows Live?"
807
808 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
809 msgid "_Email:"
810 msgstr "Adres _e-mail:"
811
812 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
813 msgid "_First Name:"
814 msgstr "I_mię:"
815
816 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
817 msgid "_Jabber ID:"
818 msgstr "Identyfikator Ja_bbera:"
819
820 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
821 msgid "_Last Name:"
822 msgstr "Na_zwisko:"
823
824 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
825 msgid "_Nickname:"
826 msgstr "_Pseudonim:"
827
828 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
829 msgid "_Published Name:"
830 msgstr "Nazwa _opublikowana:"
831
832 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
833 msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@my.sip.server</span>"
834 msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip</span>"
835
836 #. look up the DNS SRV record at the service's domain for the host name of a STUN server.
837 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
838 msgid "Discover STUN"
839 msgstr "Wykrywanie STUN"
840
841 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
842 msgid "STUN Server:"
843 msgstr "Serwer STUN:"
844
845 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
846 msgid "STUN port:"
847 msgstr "Port STUN:"
848
849 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
850 msgid "What is your SIP account password?"
851 msgstr "Hasło konta SIP?"
852
853 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
854 msgid "What is your SIP login ID?"
855 msgstr "Identyfikator loginu SIP?"
856
857 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
858 msgid "_Username:"
859 msgstr "Nazwa _użytkownika:"
860
861 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
862 msgid "Use _Yahoo Japan"
863 msgstr "Użycie _Yahoo! Japonia"
864
865 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
866 msgid "What is your Yahoo! ID?"
867 msgstr "Identyfikator Yahoo!"
868
869 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
870 msgid "What is your Yahoo! password?"
871 msgstr "Hasło Yahoo!"
872
873 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
874 msgid "Yahoo I_D:"
875 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
876
877 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
878 msgid "_Ignore conference and chatroom invitations"
879 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
880
881 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
882 msgid "_Room List locale:"
883 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
884
885 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:449
886 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:525
887 msgid "Couldn't convert image"
888 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
889
890 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:450
891 msgid "None of the accepted image formats is supported on your system"
892 msgstr ""
893 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
894
895 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:933
896 msgid "Select Your Avatar Image"
897 msgstr "Proszę wybrać obraz awatara"
898
899 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:936
900 msgid "No Image"
901 msgstr "Brak obrazu"
902
903 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:998
904 msgid "Images"
905 msgstr "Obrazy"
906
907 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1002
908 msgid "All Files"
909 msgstr "Wszystkie pliki"
910
911 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:324
912 msgid "Click to enlarge"
913 msgstr "Kliknięcie powiększa"
914
915 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:186
916 msgid "Failed to reconnect this chat"
917 msgstr "Ponowne połączenie z tą rozmową nie powiodło się"
918
919 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:403
920 msgid "Unsupported command"
921 msgstr "Nieobsługiwane polecenie"
922
923 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:535
924 msgid "offline"
925 msgstr "offline"
926
927 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:538
928 msgid "invalid contact"
929 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
930
931 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:541
932 msgid "permission denied"
933 msgstr "brak dostępu"
934
935 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:544
936 msgid "too long message"
937 msgstr "za długa wiadomość"
938
939 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:547
940 msgid "not implemented"
941 msgstr "niezaimplementowane"
942
943 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:550
944 msgid "unknown"
945 msgstr "nieznany"
946
947 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:554
948 #, c-format
949 msgid "Error sending message '%s': %s"
950 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
951
952 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:584
953 #, c-format
954 msgid "Topic set to: %s"
955 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
956
957 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:586
958 msgid "No topic defined"
959 msgstr "Temat nie został określony"
960
961 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:956
962 msgid "(No Suggestions)"
963 msgstr "(brak podpowiedzi)"
964
965 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1010
966 msgid "Insert Smiley"
967 msgstr "Wstaw emotikonę"
968
969 #. send button
970 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1028
971 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1494
972 msgid "_Send"
973 msgstr "_Wyślij"
974
975 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1062
976 msgid "_Spelling Suggestions"
977 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
978
979 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1177
980 #, c-format
981 msgid "%s has disconnected"
982 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
983
984 #. translators: reverse the order of these arguments
985 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
986 #.
987 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1184
988 #, c-format
989 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
990 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
991
992 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1187
993 #, c-format
994 msgid "%s was kicked"
995 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
996
997 #. translators: reverse the order of these arguments
998 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
999 #.
1000 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1195
1001 #, c-format
1002 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1003 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
1004
1005 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1198
1006 #, c-format
1007 msgid "%s was banned"
1008 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
1009
1010 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1202
1011 #, c-format
1012 msgid "%s has left the room"
1013 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
1014
1015 #. Note to translators: this string is appended to
1016 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1017 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1018 #. * please let us know. :-)
1019 #.
1020 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1211
1021 #, c-format
1022 msgid " (%s)"
1023 msgstr " (%s)"
1024
1025 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1234
1026 #, c-format
1027 msgid "%s has joined the room"
1028 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1029
1030 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1367 ../src/empathy-call-window.c:1277
1031 msgid "Disconnected"
1032 msgstr "Rozłączony"
1033
1034 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1803
1035 msgid "Connected"
1036 msgstr "Połączony"
1037
1038 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1853
1039 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:502
1040 msgid "Conversation"
1041 msgstr "Rozmowa"
1042
1043 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.ui.h:1 ../src/empathy-chat-window.c:471
1044 msgid "Topic:"
1045 msgstr "Temat:"
1046
1047 #. Copy Link Address menu item
1048 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:316
1049 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:276
1050 msgid "_Copy Link Address"
1051 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
1052
1053 #. Open Link menu item
1054 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:323
1055 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:284
1056 msgid "_Open Link"
1057 msgstr "_Otwórz odnośnik"
1058
1059 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
1060 #. * chat windows (strftime format string)
1061 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:421
1062 msgid "%A %B %d %Y"
1063 msgstr "%A %d %B %Y"
1064
1065 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:177
1066 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:236
1067 msgid "Edit Contact Information"
1068 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
1069
1070 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:287
1071 msgid "Personal Information"
1072 msgstr "Informacje osobiste"
1073
1074 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:392
1075 msgid "New Contact"
1076 msgstr "Nowy kontakt"
1077
1078 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1079 msgid "Decide _Later"
1080 msgstr "Z_decyduj później"
1081
1082 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1083 msgid "Subscription Request"
1084 msgstr "Prośba o upoważnienie"
1085
1086 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1412
1087 #, c-format
1088 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1089 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
1090
1091 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1414
1092 msgid "Removing group"
1093 msgstr "Usuwanie grupy"
1094
1095 #. Remove
1096 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1461
1097 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1538
1098 msgid "_Remove"
1099 msgstr "_Usuń"
1100
1101 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1491
1102 #, c-format
1103 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1104 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
1105
1106 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1493
1107 msgid "Removing contact"
1108 msgstr "Usuwanie kontaktu"
1109
1110 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:195
1111 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
1112 msgid "_Add Contact..."
1113 msgstr "_Dodaj kontakt..."
1114
1115 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:222
1116 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
1117 msgid "_Chat"
1118 msgstr "_Rozmowa"
1119
1120 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:253
1121 msgctxt "menu item"
1122 msgid "_Audio Call"
1123 msgstr "Rozmow_a głosowa"
1124
1125 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:285
1126 msgctxt "menu item"
1127 msgid "_Video Call"
1128 msgstr "_Wideorozmowa"
1129
1130 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:324
1131 msgid "_View Previous Conversations"
1132 msgstr "_Wyświetl poprzednie rozmowy"
1133
1134 # pd: to jest w menu
1135 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:346
1136 msgid "Send file"
1137 msgstr "Wyślij plik"
1138
1139 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:369
1140 msgid "Share my desktop"
1141 msgstr "Współdzieli pulpit"
1142
1143 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:397
1144 msgid "Infor_mation"
1145 msgstr "Infor_macje"
1146
1147 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:441
1148 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10 ../src/empathy-main-window.ui.h:16
1149 msgid "_Edit"
1150 msgstr "_Edycja"
1151
1152 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:501
1153 msgid "Inviting to this room"
1154 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
1155
1156 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:532
1157 msgid "_Invite to chatroom"
1158 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
1159
1160 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1161 msgid "Select a contact"
1162 msgstr "Wybór kontaktu"
1163
1164 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:447
1165 msgid "Save Avatar"
1166 msgstr "Zapisanie awatara"
1167
1168 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:503
1169 msgid "Unable to save avatar"
1170 msgstr "Nie można zapisać awatara"
1171
1172 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1000
1173 msgid "Select"
1174 msgstr "Wybierz"
1175
1176 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1009
1177 #: ../src/empathy-main-window.c:1019
1178 msgid "Group"
1179 msgstr "Grupa"
1180
1181 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1260
1182 msgid "Country ISO Code:"
1183 msgstr "Kod ISO kraju:"
1184
1185 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1262
1186 msgid "Country:"
1187 msgstr "Kraj:"
1188
1189 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1264
1190 msgid "State:"
1191 msgstr "Stan/województwo:"
1192
1193 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1266
1194 msgid "City:"
1195 msgstr "Miasto:"
1196
1197 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1268
1198 msgid "Area:"
1199 msgstr "Obszar:"
1200
1201 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1270
1202 msgid "Postal Code:"
1203 msgstr "Kod pocztowy:"
1204
1205 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1272
1206 msgid "Street:"
1207 msgstr "Ulica:"
1208
1209 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1274
1210 msgid "Building:"
1211 msgstr "Budynek:"
1212
1213 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1276
1214 msgid "Floor:"
1215 msgstr "Piętro:"
1216
1217 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1278
1218 msgid "Room:"
1219 msgstr "Pokój:"
1220
1221 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1280
1222 msgid "Text:"
1223 msgstr "Tekst:"
1224
1225 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1282
1226 msgid "Description:"
1227 msgstr "Opis:"
1228
1229 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1284
1230 msgid "URI:"
1231 msgstr "Adres URI:"
1232
1233 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1286
1234 msgid "Accuracy Level:"
1235 msgstr "Poziom dokładności:"
1236
1237 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1288
1238 msgid "Error:"
1239 msgstr "Błąd:"
1240
1241 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1290
1242 msgid "Vertical Error (meters):"
1243 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
1244
1245 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1292
1246 msgid "Horizontal Error (meters):"
1247 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
1248
1249 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1294
1250 msgid "Speed:"
1251 msgstr "Prędkość:"
1252
1253 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1296
1254 msgid "Bearing:"
1255 msgstr "Kierunek:"
1256
1257 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1298
1258 msgid "Climb Speed:"
1259 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
1260
1261 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1300
1262 msgid "Last Updated on:"
1263 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
1264
1265 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1302
1266 msgid "Longitude:"
1267 msgstr "Długość geograficzna:"
1268
1269 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1304
1270 msgid "Latitude:"
1271 msgstr "Szerokość geograficzna:"
1272
1273 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1306
1274 msgid "Altitude:"
1275 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
1276
1277 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1353
1278 msgid "<b>Location</b>"
1279 msgstr "<b>Położenie</b>"
1280
1281 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1366
1282 msgid "<b>Location</b>, "
1283 msgstr "<b>Położenie</b>, "
1284
1285 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1416
1286 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1287 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
1288
1289 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1290 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1291 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
1292
1293 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
1294 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:1
1295 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
1296 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
1297 msgid "Account:"
1298 msgstr "Konto:"
1299
1300 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1301 msgid "Alias:"
1302 msgstr "Alias:"
1303
1304 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1305 msgid "Birthday:"
1306 msgstr "Urodziny:"
1307
1308 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1309 msgid "Client Information"
1310 msgstr "Informacje o kliencie"
1311
1312 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1313 msgid "Client:"
1314 msgstr "Klient:"
1315
1316 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
1317 #: ../src/empathy-main-window.c:1002
1318 msgid "Contact"
1319 msgstr "Kontakt"
1320
1321 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1322 msgid "Contact Details"
1323 msgstr "Szczegóły kontaktu"
1324
1325 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1326 msgid "Email:"
1327 msgstr "Adres e-mail:"
1328
1329 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1330 msgid "Fullname:"
1331 msgstr "Imię i nazwisko:"
1332
1333 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1334 msgid "Groups"
1335 msgstr "Grupy"
1336
1337 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1338 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:13
1339 msgid "Identifier:"
1340 msgstr "Identyfikator:"
1341
1342 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:14
1343 msgid "Information requested..."
1344 msgstr "Żądanie informacji..."
1345
1346 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:15
1347 msgid "OS:"
1348 msgstr "System operacyjny:"
1349
1350 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:16
1351 msgid ""
1352 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1353 "select more than one group or no groups."
1354 msgstr ""
1355 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
1356 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
1357
1358 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:17
1359 msgid "Version:"
1360 msgstr "Wersja:"
1361
1362 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:18
1363 msgid "Web site:"
1364 msgstr "Witryna WWW:"
1365
1366 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:19
1367 msgid "_Add Group"
1368 msgstr "Dod_aj grupę"
1369
1370 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:281
1371 msgid "new server"
1372 msgstr "nowy serwer"
1373
1374 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:508
1375 msgid "Server"
1376 msgstr "Serwer"
1377
1378 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:523
1379 msgid "Port"
1380 msgstr "Port"
1381
1382 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:536
1383 msgid "SSL"
1384 msgstr "SSL"
1385
1386 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:495
1387 #: ../src/empathy-import-widget.c:321
1388 msgid "Account"
1389 msgstr "Konto"
1390
1391 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:512
1392 msgid "Date"
1393 msgstr "Data"
1394
1395 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
1396 msgid "Conversations"
1397 msgstr "Rozmowy"
1398
1399 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
1400 msgid "Previous Conversations"
1401 msgstr "Poprzednie rozmowy"
1402
1403 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
1404 msgid "Search"
1405 msgstr "Wyszukiwanie"
1406
1407 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
1408 msgid "_For:"
1409 msgstr "Wy_szukaj:"
1410
1411 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:2
1412 msgid "C_all"
1413 msgstr "Z_adzwoń"
1414
1415 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:3
1416 msgid "C_hat"
1417 msgstr "_Rozmowa"
1418
1419 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:4
1420 msgid "Contact ID:"
1421 msgstr "Identyfikator kontaktu:"
1422
1423 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:5
1424 msgid "New Conversation"
1425 msgstr "Nowa rozmowa"
1426
1427 #. COL_STATUS_TEXT
1428 #. COL_STATE_ICON_NAME
1429 #. COL_STATE
1430 #. COL_DISPLAY_MARKUP
1431 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
1432 #. COL_TYPE
1433 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:176
1434 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:212
1435 msgid "Custom Message..."
1436 msgstr "Własna wiadomość..."
1437
1438 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:229
1439 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:231
1440 msgid "Edit Custom Messages..."
1441 msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości..."
1442
1443 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:330
1444 msgid "Click to remove this status as a favorite"
1445 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
1446
1447 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:339
1448 msgid "Click to make this status a favorite"
1449 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
1450
1451 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:373
1452 msgid "Set status"
1453 msgstr "Ustaw stan"
1454
1455 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:794
1456 msgid "Set your presence and current status"
1457 msgstr "Ustawienie obecności i obecnego stanu"
1458
1459 #. Custom messages
1460 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1043
1461 msgid "Custom messages..."
1462 msgstr "Własne wiadomości..."
1463
1464 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:51
1465 msgid "Received an instant message"
1466 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
1467
1468 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:53
1469 msgid "Sent an instant message"
1470 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
1471
1472 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:55
1473 msgid "Incoming chat request"
1474 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
1475
1476 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:57
1477 msgid "Contact connected"
1478 msgstr "Kontakt połączony"
1479
1480 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:59
1481 msgid "Contact disconnected"
1482 msgstr "Kontakt rozłączony"
1483
1484 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:61
1485 msgid "Connected to server"
1486 msgstr "Połączony z serwerem"
1487
1488 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:63
1489 msgid "Disconnected from server"
1490 msgstr "Rozłączony z serwera"
1491
1492 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:65
1493 msgid "Incoming voice call"
1494 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
1495
1496 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:67
1497 msgid "Outgoing voice call"
1498 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
1499
1500 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:69
1501 msgid "Voice call ended"
1502 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
1503
1504 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:362
1505 msgid "Enter Custom Message"
1506 msgstr "Wprowadzenie własnej wiadomości"
1507
1508 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:521
1509 msgid "Edit Custom Messages"
1510 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
1511
1512 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1513 msgid "Add _New Preset"
1514 msgstr "Dodaj _nową własną wiadomość"
1515
1516 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
1517 msgid "Saved Presets"
1518 msgstr "Zapisane własne wiadomości"
1519
1520 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
1521 msgid "Classic"
1522 msgstr "Klasyczny"
1523
1524 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
1525 msgid "Simple"
1526 msgstr "Prosty"
1527
1528 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
1529 msgid "Clean"
1530 msgstr "Czysty"
1531
1532 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
1533 msgid "Blue"
1534 msgstr "Niebieski"
1535
1536 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1396
1537 msgid "Unable to open URI"
1538 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
1539
1540 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1486
1541 msgid "Select a file"
1542 msgstr "Wybór pliku"
1543
1544 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1546
1545 msgid "Select a destination"
1546 msgstr "Wybór miejsca docelowego"
1547
1548 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
1549 msgid "Current Locale"
1550 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
1551
1552 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
1553 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
1554 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
1555 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
1556 msgid "Arabic"
1557 msgstr "arabskie"
1558
1559 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
1560 msgid "Armenian"
1561 msgstr "armeńskie"
1562
1563 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
1564 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
1565 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
1566 msgid "Baltic"
1567 msgstr "bałtyckie"
1568
1569 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
1570 msgid "Celtic"
1571 msgstr "celtyckie"
1572
1573 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
1574 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
1575 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
1576 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
1577 msgid "Central European"
1578 msgstr "środkowoeuropejskie"
1579
1580 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
1581 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
1582 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
1583 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
1584 msgid "Chinese Simplified"
1585 msgstr "chińskie uproszczone"
1586
1587 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
1588 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
1589 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
1590 msgid "Chinese Traditional"
1591 msgstr "chińskie tradycyjne"
1592
1593 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
1594 msgid "Croatian"
1595 msgstr "chorwackie"
1596
1597 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
1598 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
1599 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
1600 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
1601 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
1602 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
1603 msgid "Cyrillic"
1604 msgstr "cyrylica"
1605
1606 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
1607 msgid "Cyrillic/Russian"
1608 msgstr "cyrylica/rosyjskie"
1609
1610 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
1611 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
1612 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1613 msgstr "cyrylica/ukraińskie"
1614
1615 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
1616 msgid "Georgian"
1617 msgstr "gruzińskie"
1618
1619 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
1620 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
1621 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
1622 msgid "Greek"
1623 msgstr "greckie"
1624
1625 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
1626 msgid "Gujarati"
1627 msgstr "gudżarackie"
1628
1629 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
1630 msgid "Gurmukhi"
1631 msgstr "gurmukhi"
1632
1633 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
1634 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
1635 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
1636 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
1637 msgid "Hebrew"
1638 msgstr "hebrajskie"
1639
1640 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
1641 msgid "Hebrew Visual"
1642 msgstr "hebrajskie wizualne"
1643
1644 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
1645 msgid "Hindi"
1646 msgstr "hinduskie"
1647
1648 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
1649 msgid "Icelandic"
1650 msgstr "islandzkie"
1651
1652 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
1653 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
1654 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
1655 msgid "Japanese"
1656 msgstr "japońskie"
1657
1658 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
1659 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
1660 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
1661 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
1662 msgid "Korean"
1663 msgstr "koreańskie"
1664
1665 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
1666 msgid "Nordic"
1667 msgstr "nordyckie"
1668
1669 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
1670 msgid "Persian"
1671 msgstr "perskie"
1672
1673 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
1674 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
1675 msgid "Romanian"
1676 msgstr "rumuńskie"
1677
1678 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
1679 msgid "South European"
1680 msgstr "południowoeuropejskie"
1681
1682 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
1683 msgid "Thai"
1684 msgstr "tajskie"
1685
1686 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
1687 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
1688 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
1689 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
1690 msgid "Turkish"
1691 msgstr "tureckie"
1692
1693 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
1694 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
1695 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
1696 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
1697 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
1698 msgid "Unicode"
1699 msgstr "Unicode"
1700
1701 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
1702 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
1703 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
1704 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
1705 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
1706 msgid "Western"
1707 msgstr "zachodnie"
1708
1709 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
1710 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
1711 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
1712 msgid "Vietnamese"
1713 msgstr "wietnamskie"
1714
1715 #.
1716 #. * vim: sw=2 ts=8 cindent noai bs=2
1717 #.
1718 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.schemas.in.h:1
1719 msgid ""
1720 "The contact to display in the applet. Empty means no contact is displayed."
1721 msgstr ""
1722 "Kontakt do wyświetlenia w aplecie. Wartość \"Empty\" oznacza wyłączenie "
1723 "wyświetlania kontaktów."
1724
1725 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.schemas.in.h:2
1726 msgid "The contact's avatar token. Empty means contact has no avatar."
1727 msgstr "Element awatara użytkownika. Wartość \"Empty\" oznacza brak awatara."
1728
1729 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.server.in.in.h:1
1730 msgid "Megaphone"
1731 msgstr "Megafon"
1732
1733 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.server.in.in.h:2
1734 #: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:518
1735 msgid "Talk!"
1736 msgstr "Porozmawiaj!"
1737
1738 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:1
1739 #: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.xml.h:1
1740 msgid "_About"
1741 msgstr "_O programie"
1742
1743 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:2
1744 msgid "_Information"
1745 msgstr "I_nformacje"
1746
1747 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:3
1748 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:23
1749 msgid "_Preferences"
1750 msgstr "_Preferencje"
1751
1752 #: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:166
1753 msgid "Please configure a contact."
1754 msgstr "Proszę skonfigurować kontakt."
1755
1756 #: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:256
1757 msgid "Select contact..."
1758 msgstr "Wybierz kontakt..."
1759
1760 #: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.server.in.in.h:1
1761 msgid "Presence"
1762 msgstr "Obecność"
1763
1764 #: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.server.in.in.h:2
1765 #: ../nothere/src/nothere-applet.c:105
1766 msgid "Set your own presence"
1767 msgstr "Ustawianie własnej obecności"
1768
1769 #: ../src/empathy.c:658
1770 msgid "Don't connect on startup"
1771 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
1772
1773 #: ../src/empathy.c:662
1774 msgid "Don't show the contact list on startup"
1775 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów podczas uruchamiania"
1776
1777 #: ../src/empathy.c:666
1778 msgid "Show the accounts dialog"
1779 msgstr "Wyświetlanie okna dialogowego kont"
1780
1781 #: ../src/empathy.c:678
1782 msgid "- Empathy IM Client"
1783 msgstr " - komunikator Empathy"
1784
1785 #: ../src/empathy-about-dialog.c:83
1786 msgid ""
1787 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
1788 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
1789 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
1790 "version."
1791 msgstr ""
1792 "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
1793 "lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
1794 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
1795 "wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
1796
1797 #: ../src/empathy-about-dialog.c:87
1798 msgid ""
1799 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
1800 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
1801 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
1802 "details."
1803 msgstr ""
1804 "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
1805 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
1806 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
1807 "bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
1808
1809 #: ../src/empathy-about-dialog.c:91
1810 msgid ""
1811 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
1812 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
1813 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
1814 msgstr ""
1815 "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
1816 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
1817 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
1818 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
1819
1820 #: ../src/empathy-about-dialog.c:119
1821 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
1822 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
1823
1824 #: ../src/empathy-about-dialog.c:125
1825 msgid "translator-credits"
1826 msgstr ""
1827 "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009\n"
1828 "Tomasz Dominikowski <tdominikowski@aviary.pl>, 2007, 2008, 2009\n"
1829 "Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009"
1830
1831 #: ../src/empathy-account-assistant.c:118
1832 msgid "There has been an error while importing the accounts."
1833 msgstr "Wystąpił błąd podczas importowania kont."
1834
1835 #: ../src/empathy-account-assistant.c:121
1836 msgid "There has been an error while parsing the account details."
1837 msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania szczegółów konta."
1838
1839 #: ../src/empathy-account-assistant.c:124
1840 msgid "There has been an error while creating the account."
1841 msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia konta."
1842
1843 #: ../src/empathy-account-assistant.c:126
1844 msgid "There has been an error."
1845 msgstr "Wystąpił błąd."
1846
1847 #: ../src/empathy-account-assistant.c:141
1848 #, c-format
1849 msgid "The error message was: <span style=\"italic\">%s</span>"
1850 msgstr "Komunikat błędu: <span style=\"italic\">%s</span>"
1851
1852 #: ../src/empathy-account-assistant.c:149
1853 msgid ""
1854 "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
1855 "this assistant and add accounts later from the Edit menu."
1856 msgstr ""
1857 "Można wrócić i spróbować ponownie wprowadzić szczegóły konta lub zakończyć "
1858 "tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
1859
1860 #: ../src/empathy-account-assistant.c:184
1861 msgid "An error occurred"
1862 msgstr "Wystąpił błąd"
1863
1864 #. Create account
1865 #. To translator: %s is the protocol name
1866 #. Create account
1867 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
1868 #. * "Yahoo!"
1869 #.
1870 #: ../src/empathy-account-assistant.c:321
1871 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1400
1872 #, c-format
1873 msgid "New %s account"
1874 msgstr "Nowe konto %s"
1875
1876 #: ../src/empathy-account-assistant.c:393
1877 msgid "What kind of chat account do you have?"
1878 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów?"
1879
1880 #: ../src/empathy-account-assistant.c:399
1881 msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
1882 msgstr "Inne posiadane konta rozmów do ustawienia?"
1883
1884 #: ../src/empathy-account-assistant.c:405
1885 msgid "Enter your account details"
1886 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły konta"
1887
1888 #: ../src/empathy-account-assistant.c:410
1889 msgid "What kind of chat account do you want to create?"
1890 msgstr "Rodzaj konta rozmów do utworzenia?"
1891
1892 #: ../src/empathy-account-assistant.c:416
1893 msgid "Do you want to create other chat accounts?"
1894 msgstr "Utworzyć inne konta rozmów?"
1895
1896 #: ../src/empathy-account-assistant.c:423
1897 msgid "Enter the details for the new account"
1898 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły nowego konta"
1899
1900 #: ../src/empathy-account-assistant.c:509
1901 msgid ""
1902 "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
1903 "colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
1904 "programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
1905 "calls."
1906 msgstr ""
1907 "Za pomocą programu Empathy można rozmawiać z ludźmi w sieci będącymi w "
1908 "pobliżu oraz przyjaciółmi i kolegami, którzy używają Google Talk, AIM, "
1909 "Windows Live i wielu innych programów rozmów. Za pomocą mikrofonu lub kamery "
1910 "internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideorozmowy."
1911
1912 #: ../src/empathy-account-assistant.c:526
1913 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
1914 msgstr "Czy konto było już używany za pomocą innego programu rozmów?"
1915
1916 #: ../src/empathy-account-assistant.c:549
1917 msgid "Yes, import my account details from "
1918 msgstr "Tak, zaimportuj szczegóły konta z "
1919
1920 #: ../src/empathy-account-assistant.c:570
1921 msgid "Yes, I'll enter my account details now"
1922 msgstr "Tak, wprowadzę teraz szczegóły konta"
1923
1924 #: ../src/empathy-account-assistant.c:592
1925 msgid "No, I want a new account"
1926 msgstr "Nie, chcę utworzyć nowe konto"
1927
1928 #: ../src/empathy-account-assistant.c:602
1929 msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
1930 msgstr "Nie, chcę na razie widzieć tylko osoby w sieci będące w pobliżu"
1931
1932 #: ../src/empathy-account-assistant.c:623
1933 msgid "Select the accounts you want to import:"
1934 msgstr "Proszę wybrać konta do zaimportowania:"
1935
1936 #: ../src/empathy-account-assistant.c:710
1937 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:496
1938 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:497
1939 msgid "Yes"
1940 msgstr "Tak"
1941
1942 #: ../src/empathy-account-assistant.c:717
1943 msgid "No, that's all for now"
1944 msgstr "Nie, to na razie wszytko"
1945
1946 #: ../src/empathy-account-assistant.c:910
1947 msgid "Welcome to Empathy"
1948 msgstr "Witamy w programie Empathy"
1949
1950 #: ../src/empathy-account-assistant.c:919
1951 msgid "Import your existing accounts"
1952 msgstr "Importowanie istniejących kont"
1953
1954 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
1955 #. * unsaved changes
1956 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:63
1957 #, c-format
1958 msgid "There are unsaved modification regarding your %s account."
1959 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
1960
1961 #. To translators: The first parameter is the login id and the
1962 #. * second one is the server. The resulting string will be something
1963 #. * like: "MyUserName on chat.freenode.net".
1964 #. * You should reverse the order of these arguments if the
1965 #. * server should come before the login id in your locale.
1966 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:236
1967 #, c-format
1968 msgid "%1$s on %2$s"
1969 msgstr "%1$s na %2$s"
1970
1971 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
1972 #. * string will be something like: "Jabber Account"
1973 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:248
1974 #, c-format
1975 msgid "%s Account"
1976 msgstr "Konto %s"
1977
1978 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:252
1979 msgid "New account"
1980 msgstr "Nowe konto"
1981
1982 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:502
1983 msgid ""
1984 "You are about to create a new account, which will discard\n"
1985 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
1986 msgstr ""
1987 "Za chwilę nastąpi utworzenie nowego konta, co\n"
1988 "spowoduje utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
1989
1990 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:787
1991 #, c-format
1992 msgid ""
1993 "You are about to remove your %s account!\n"
1994 "Are you sure you want to proceed?"
1995 msgstr ""
1996 "Za chwilę nastąpi usunięcie konta %s.\n"
1997 "Na pewno kontynuować?"
1998
1999 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:792
2000 msgid ""
2001 "Any associated conversations and chat rooms will NOT be removed if you "
2002 "decide to proceed.\n"
2003 "\n"
2004 "Should you decide to add the account back at a later time, they will still "
2005 "be available."
2006 msgstr ""
2007 "Usunięcie konta NIE spowoduje usunięcia związanych z tym kontem rozmów i "
2008 "pokoi rozmowy.\n"
2009 "\n"
2010 "Ponowne dodanie tego konta spowoduje ich ponowną dostępność."
2011
2012 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:980
2013 msgid ""
2014 "You are about to select another account, which will discard\n"
2015 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2016 msgstr ""
2017 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
2018 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2019
2020 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1475
2021 msgid ""
2022 "You are about to close the window, which will discard\n"
2023 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2024 msgstr ""
2025 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
2026 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2027
2028 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2029 msgid "Accounts"
2030 msgstr "Konta"
2031
2032 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
2033 msgid "Add new"
2034 msgstr "Dodaje nowe"
2035
2036 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2037 msgid "Cr_eate"
2038 msgstr "_Utwórz"
2039
2040 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2041 msgid "No protocol installed"
2042 msgstr "Brak zainstalowanych protokołów"
2043
2044 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2045 msgid ""
2046 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2047 "you want to use."
2048 msgstr ""
2049 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
2050 "wymaganego protokołu."
2051
2052 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2053 msgid "_Add..."
2054 msgstr "Dod_aj..."
2055
2056 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
2057 msgid "_Create a new account"
2058 msgstr "_Utwórz nowe konto"
2059
2060 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:8
2061 msgid "_Reuse an existing account"
2062 msgstr "_Ponownie użyj istniejące konto"
2063
2064 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:9
2065 msgid "account"
2066 msgstr "konto"
2067
2068 #: ../src/empathy-call-window.c:426
2069 msgid "Contrast"
2070 msgstr "Kontrast"
2071
2072 #: ../src/empathy-call-window.c:429
2073 msgid "Brightness"
2074 msgstr "Jasność"
2075
2076 #: ../src/empathy-call-window.c:432
2077 msgid "Gamma"
2078 msgstr "Gamma"
2079
2080 #: ../src/empathy-call-window.c:539
2081 msgid "Volume"
2082 msgstr "Głośność"
2083
2084 #: ../src/empathy-call-window.c:671
2085 msgid "Connecting..."
2086 msgstr "Łączenie..."
2087
2088 #: ../src/empathy-call-window.c:778
2089 msgid "_Sidebar"
2090 msgstr "_Panel"
2091
2092 #: ../src/empathy-call-window.c:797
2093 msgid "Dialpad"
2094 msgstr "Panel wybierania"
2095
2096 #: ../src/empathy-call-window.c:803
2097 msgid "Audio input"
2098 msgstr "Wejście dźwięku"
2099
2100 #: ../src/empathy-call-window.c:807
2101 msgid "Video input"
2102 msgstr "Wejście obrazu"
2103
2104 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string is used
2105 #. * in the window title
2106 #: ../src/empathy-call-window.c:868
2107 #, c-format
2108 msgid "Call with %s"
2109 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
2110
2111 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window title
2112 #: ../src/empathy-call-window.c:938
2113 msgid "Call"
2114 msgstr "Rozmowa"
2115
2116 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
2117 #: ../src/empathy-call-window.c:1437
2118 #, c-format
2119 msgid "Connected — %d:%02dm"
2120 msgstr "Połączony - %d:%02dm"
2121
2122 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
2123 msgid "Hang up"
2124 msgstr "Rozłącz"
2125
2126 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
2127 msgid "Redial"
2128 msgstr "Wybierz ponownie"
2129
2130 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
2131 msgid "Send Audio"
2132 msgstr "Wyślij dźwięk"
2133
2134 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
2135 msgid "Send video"
2136 msgstr "Wyślij obraz wideo"
2137
2138 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
2139 msgid "Video preview"
2140 msgstr "Podgląd obrazu"
2141
2142 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
2143 msgid "_Call"
2144 msgstr "_Zadzwoń"
2145
2146 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-main-window.ui.h:26
2147 msgid "_View"
2148 msgstr "_Widok"
2149
2150 #: ../src/empathy-chat-window.c:343
2151 #, c-format
2152 msgid "Conversations (%d)"
2153 msgstr "Rozmowy (%d)"
2154
2155 #: ../src/empathy-chat-window.c:475
2156 msgid "Typing a message."
2157 msgstr "Pisze wiadomość."
2158
2159 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
2160 msgid "C_lear"
2161 msgstr "_Wyczyść"
2162
2163 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
2164 msgid "Chat"
2165 msgstr "Rozmowa"
2166
2167 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
2168 msgid "Insert _Smiley"
2169 msgstr "Wstaw _emotikonę"
2170
2171 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
2172 msgid "Move Tab _Left"
2173 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
2174
2175 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
2176 msgid "Move Tab _Right"
2177 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
2178
2179 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
2180 msgid "_Contact"
2181 msgstr "_Kontakt"
2182
2183 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7 ../src/empathy-main-window.ui.h:14
2184 msgid "_Contents"
2185 msgstr "_Zawartość"
2186
2187 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
2188 msgid "_Conversation"
2189 msgstr "_Rozmowa"
2190
2191 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2192 msgid "_Detach Tab"
2193 msgstr "_Odłącz kartę"
2194
2195 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
2196 msgid "_Favorite Chatroom"
2197 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
2198
2199 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:18
2200 msgid "_Help"
2201 msgstr "Pomo_c"
2202
2203 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
2204 msgid "_Next Tab"
2205 msgstr "_Następna karta"
2206
2207 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
2208 msgid "_Previous Tab"
2209 msgstr "_Poprzednia karta"
2210
2211 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15 ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
2212 msgid "_Show Contact List"
2213 msgstr "_Lista kontaktów"
2214
2215 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
2216 msgid "_Tabs"
2217 msgstr "_Karty"
2218
2219 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:258
2220 msgid "Name"
2221 msgstr "Nazwa"
2222
2223 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:276
2224 msgid "Room"
2225 msgstr "Pokój"
2226
2227 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:285
2228 msgid "Auto-Connect"
2229 msgstr "Automatyczne łączenie"
2230
2231 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
2232 msgid "Manage Favorite Rooms"
2233 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
2234
2235 #: ../src/empathy-event-manager.c:322
2236 msgid "Incoming call"
2237 msgstr "Rozmowa przychodząca"
2238
2239 #: ../src/empathy-event-manager.c:325
2240 #, c-format
2241 msgid "%s is calling you, do you want to answer?"
2242 msgstr "Rozmowa przychodząca od użytkownika %s, odebrać?"
2243
2244 #: ../src/empathy-event-manager.c:332
2245 msgid "_Reject"
2246 msgstr "_Odrzuć"
2247
2248 #: ../src/empathy-event-manager.c:338
2249 msgid "_Answer"
2250 msgstr "_Odbierz"
2251
2252 #: ../src/empathy-event-manager.c:453
2253 #, c-format
2254 msgid "Incoming call from %s"
2255 msgstr "Rozmowa przychodząca od użytkownika %s"
2256
2257 #: ../src/empathy-event-manager.c:497
2258 #, c-format
2259 msgid "%s is offering you an invitation"
2260 msgstr "Użytkownik %s przesyła zaproszenie"
2261
2262 #: ../src/empathy-event-manager.c:503
2263 msgid "An external application will be started to handle it."
2264 msgstr "Do obsługi zostanie uruchomiony zewnętrzny program."
2265
2266 #: ../src/empathy-event-manager.c:508
2267 msgid "You don't have the needed external application to handle it."
2268 msgstr "Brak wymaganego programu zewnętrznego, aby obsłużyć działanie."
2269
2270 #: ../src/empathy-event-manager.c:635
2271 msgid "Room invitation"
2272 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
2273
2274 #: ../src/empathy-event-manager.c:638
2275 #, c-format
2276 msgid "%s is inviting you to join %s"
2277 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
2278
2279 #: ../src/empathy-event-manager.c:646
2280 msgid "_Decline"
2281 msgstr "_Odmów"
2282
2283 #: ../src/empathy-event-manager.c:651
2284 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
2285 msgid "_Join"
2286 msgstr "_Dołącz"
2287
2288 #: ../src/empathy-event-manager.c:690
2289 #, c-format
2290 msgid "%s invited you to join %s"
2291 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
2292
2293 #: ../src/empathy-event-manager.c:716
2294 #, c-format
2295 msgid "Incoming file transfer from %s"
2296 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2297
2298 #: ../src/empathy-event-manager.c:896
2299 #, c-format
2300 msgid "Subscription requested by %s"
2301 msgstr "Żądanie subskrypcji wysłane przez użytkownika %s"
2302
2303 #: ../src/empathy-event-manager.c:900
2304 #, c-format
2305 msgid ""
2306 "\n"
2307 "Message: %s"
2308 msgstr ""
2309 "\n"
2310 "Wiadomość: %s"
2311
2312 #. someone is logging off
2313 #: ../src/empathy-event-manager.c:936
2314 #, c-format
2315 msgid "%s is now offline."
2316 msgstr "Użytkownik %s przeszedł do trybu offline."
2317
2318 #. someone is logging in
2319 #: ../src/empathy-event-manager.c:952
2320 #, c-format
2321 msgid "%s is now online."
2322 msgstr "Użytkownik %s przeszedł do trybu online."
2323
2324 #. Translators: time left, when it is more than one hour
2325 #: ../src/empathy-ft-manager.c:101
2326 #, c-format
2327 msgid "%u:%02u.%02u"
2328 msgstr "%u:%02u.%02u"
2329
2330 #. Translators: time left, when is is less than one hour
2331 #: ../src/empathy-ft-manager.c:104
2332 #, c-format
2333 msgid "%02u.%02u"
2334 msgstr "%02u.%02u"
2335
2336 #: ../src/empathy-ft-manager.c:180
2337 msgctxt "file transfer percent"
2338 msgid "Unknown"
2339 msgstr "Nieznany"
2340
2341 #: ../src/empathy-ft-manager.c:275
2342 #, c-format
2343 msgid "%s of %s at %s/s"
2344 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
2345
2346 #: ../src/empathy-ft-manager.c:276
2347 #, c-format
2348 msgid "%s of %s"
2349 msgstr "%s z %s"
2350
2351 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
2352 #: ../src/empathy-ft-manager.c:307
2353 #, c-format
2354 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
2355 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
2356
2357 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
2358 #: ../src/empathy-ft-manager.c:310
2359 #, c-format
2360 msgid "Sending \"%s\" to %s"
2361 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
2362
2363 #. translators: first %s is filename, second %s
2364 #. * is the contact name
2365 #: ../src/empathy-ft-manager.c:340
2366 #, c-format
2367 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
2368 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
2369
2370 #: ../src/empathy-ft-manager.c:343
2371 msgid "Error receiving a file"
2372 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
2373
2374 #: ../src/empathy-ft-manager.c:348
2375 #, c-format
2376 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
2377 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
2378
2379 #: ../src/empathy-ft-manager.c:351
2380 msgid "Error sending a file"
2381 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
2382
2383 #. translators: first %s is filename, second %s
2384 #. * is the contact name
2385 #: ../src/empathy-ft-manager.c:490
2386 #, c-format
2387 msgid "\"%s\" received from %s"
2388 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
2389
2390 #. translators: first %s is filename, second %s
2391 #. * is the contact name
2392 #: ../src/empathy-ft-manager.c:495
2393 #, c-format
2394 msgid "\"%s\" sent to %s"
2395 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
2396
2397 #: ../src/empathy-ft-manager.c:498
2398 msgid "File transfer completed"
2399 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
2400
2401 #: ../src/empathy-ft-manager.c:617 ../src/empathy-ft-manager.c:784
2402 msgid "Waiting for the other participant's response"
2403 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
2404
2405 #: ../src/empathy-ft-manager.c:643 ../src/empathy-ft-manager.c:681
2406 #, c-format
2407 msgid "Checking integrity of \"%s\""
2408 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
2409
2410 #: ../src/empathy-ft-manager.c:646 ../src/empathy-ft-manager.c:684
2411 #, c-format
2412 msgid "Hashing \"%s\""
2413 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
2414
2415 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1024
2416 msgid "%"
2417 msgstr "%"
2418
2419 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1036
2420 msgid "File"
2421 msgstr "Plik"
2422
2423 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1058
2424 msgid "Remaining"
2425 msgstr "Pozostało"
2426
2427 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
2428 msgid "File Transfers"
2429 msgstr "Przesyłanie plików"
2430
2431 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
2432 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
2433 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
2434
2435 #: ../src/empathy-import-dialog.c:84
2436 msgid ""
2437 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
2438 "importing accounts from Pidgin."
2439 msgstr ""
2440 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
2441 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
2442
2443 #: ../src/empathy-import-dialog.c:199
2444 msgid "Import Accounts"
2445 msgstr "Importowanie kont"
2446
2447 #. Translators: this is the header of a treeview column
2448 #: ../src/empathy-import-widget.c:301
2449 msgid "Import"
2450 msgstr "Zaimportuj"
2451
2452 #: ../src/empathy-import-widget.c:310
2453 msgid "Protocol"
2454 msgstr "Protokół"
2455
2456 #: ../src/empathy-import-widget.c:334
2457 msgid "Source"
2458 msgstr "Źródło"
2459
2460 #: ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:106
2461 #, c-format
2462 msgid "%s account"
2463 msgstr "Konto %s"
2464
2465 #: ../src/empathy-main-window.c:399
2466 msgid "_Edit account"
2467 msgstr "Z_modyfikuj konto"
2468
2469 #: ../src/empathy-main-window.c:502
2470 msgid "No error specified"
2471 msgstr "Nie podano błędu"
2472
2473 #: ../src/empathy-main-window.c:505
2474 msgid "Network error"
2475 msgstr "Błąd sieci"
2476
2477 #: ../src/empathy-main-window.c:508
2478 msgid "Authentication failed"
2479 msgstr "Uwierzytelnienie nie powiodło się"
2480
2481 #: ../src/empathy-main-window.c:511
2482 msgid "Encryption error"
2483 msgstr "Błąd szyfrowania"
2484
2485 #: ../src/empathy-main-window.c:514
2486 msgid "Name in use"
2487 msgstr "Pseudonim jest już używany"
2488
2489 #: ../src/empathy-main-window.c:517
2490 msgid "Certificate not provided"
2491 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
2492
2493 #: ../src/empathy-main-window.c:520
2494 msgid "Certificate untrusted"
2495 msgstr "Niezaufany certyfikat"
2496
2497 #: ../src/empathy-main-window.c:523
2498 msgid "Certificate expired"
2499 msgstr "Certyfikat wygasł"
2500
2501 #: ../src/empathy-main-window.c:526
2502 msgid "Certificate not activated"
2503 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
2504
2505 #: ../src/empathy-main-window.c:529
2506 msgid "Certificate hostname mismatch"
2507 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
2508
2509 #: ../src/empathy-main-window.c:532
2510 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
2511 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
2512
2513 #: ../src/empathy-main-window.c:535
2514 msgid "Certificate self-signed"
2515 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
2516
2517 #: ../src/empathy-main-window.c:538
2518 msgid "Certificate error"
2519 msgstr "Błąd certyfikatu"
2520
2521 #: ../src/empathy-main-window.c:541
2522 msgid "Unknown error"
2523 msgstr "Nieznany błąd"
2524
2525 #: ../src/empathy-main-window.c:1288
2526 msgid "Show and edit accounts"
2527 msgstr "Wyświetla i umożliwia modyfikowanie kont"
2528
2529 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
2530 msgid "Contact List"
2531 msgstr "Lista kontaktów"
2532
2533 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
2534 msgid "Contacts on a _Map"
2535 msgstr "Kontakty na _mapie"
2536
2537 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
2538 msgid "Context"
2539 msgstr "Kontekst"
2540
2541 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
2542 msgid "Join _Favorites"
2543 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
2544
2545 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
2546 msgid "Manage Favorites"
2547 msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
2548
2549 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:6
2550 msgid "N_ormal Size"
2551 msgstr "N_ormalny rozmiar"
2552
2553 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
2554 msgid "Normal Size With _Avatars"
2555 msgstr "Normalny rozmiar z _awatarami"
2556
2557 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
2558 msgid "Sort by _Name"
2559 msgstr "Sortowanie według _nazwy"
2560
2561 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
2562 msgid "Sort by _Status"
2563 msgstr "Sortowanie według _stanu"
2564
2565 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
2566 msgid "_Accounts"
2567 msgstr "_Konta"
2568
2569 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
2570 msgid "_Compact Size"
2571 msgstr "Zmniejszony ro_zmiar"
2572
2573 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
2574 msgid "_Debug"
2575 msgstr "_Debugowanie"
2576
2577 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:17
2578 msgid "_File Transfers"
2579 msgstr "_Przesyłanie plików"
2580
2581 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:19
2582 msgid "_Join..."
2583 msgstr "_Dołącz..."
2584
2585 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:20 ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
2586 msgid "_New Conversation..."
2587 msgstr "_Nowa rozmowa..."
2588
2589 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:21
2590 msgid "_Offline Contacts"
2591 msgstr "K_ontakty w trybie offline"
2592
2593 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
2594 msgid "_Personal Information"
2595 msgstr "I_nformacje osobiste"
2596
2597 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
2598 msgid "_Previous Conversations"
2599 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
2600
2601 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
2602 msgid "_Room"
2603 msgstr "_Pokój"
2604
2605 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:328
2606 msgid "Chat Room"
2607 msgstr "Pokój rozmowy"
2608
2609 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:344
2610 msgid "Members"
2611 msgstr "Członkowie"
2612
2613 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:494
2614 #, c-format
2615 msgctxt ""
2616 "Room/Join's roomlist tooltip. Parametersare a channel name, yes/no, yes/no "
2617 "and a number."
2618 msgid ""
2619 "<b>%s</b>\n"
2620 "Invite required: %s\n"
2621 "Password required: %s\n"
2622 "Members: %s"
2623 msgstr ""
2624 "<b>%s</b>\n"
2625 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
2626 "Wymagane hasło: %s\n"
2627 "Członkowie: %s"
2628
2629 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:496
2630 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:497
2631 msgid "No"
2632 msgstr "Nie"
2633
2634 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:524
2635 msgid "Could not start room listing"
2636 msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
2637
2638 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:534
2639 msgid "Could not stop room listing"
2640 msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
2641
2642 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
2643 msgid "Couldn't load room list"
2644 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
2645
2646 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
2647 msgid ""
2648 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
2649 msgstr ""
2650 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
2651 "pokoi na liście."
2652
2653 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
2654 msgid ""
2655 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
2656 "the current account's server"
2657 msgstr ""
2658 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
2659 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
2660
2661 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
2662 msgid "Join Room"
2663 msgstr "Dołączenie do pokoju"
2664
2665 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
2666 msgid "Room List"
2667 msgstr "Listy pokoi"
2668
2669 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
2670 msgid "_Room:"
2671 msgstr "_Pokój:"
2672
2673 #: ../src/empathy-preferences.c:148
2674 msgid "Message received"
2675 msgstr "Otrzymano wiadomość"
2676
2677 #: ../src/empathy-preferences.c:149
2678 msgid "Message sent"
2679 msgstr "Wysłano wiadomość"
2680
2681 #: ../src/empathy-preferences.c:150
2682 msgid "New conversation"
2683 msgstr "Nowa rozmowa"
2684
2685 #: ../src/empathy-preferences.c:151
2686 msgid "Contact goes online"
2687 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
2688
2689 #: ../src/empathy-preferences.c:152
2690 msgid "Contact goes offline"
2691 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
2692
2693 #: ../src/empathy-preferences.c:153
2694 msgid "Account connected"
2695 msgstr "Konto połączone"
2696
2697 #: ../src/empathy-preferences.c:154
2698 msgid "Account disconnected"
2699 msgstr "Konto rozłączone"
2700
2701 #: ../src/empathy-preferences.c:394
2702 msgid "Language"
2703 msgstr "Język"
2704
2705 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
2706 msgid "Allow _GPS usage"
2707 msgstr "Zezwolenie na użycie _GPS"
2708
2709 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
2710 msgid "Allow _cellphone usage"
2711 msgstr "Zezwolenie na użycie telefonu _komórkowego"
2712
2713 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
2714 msgid "Allow _network usage"
2715 msgstr "Zezwole_nie na użycie sieci"
2716
2717 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
2718 msgid "Appearance"
2719 msgstr "Wygląd"
2720
2721 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
2722 msgid "Automatically _connect on startup "
2723 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania "
2724
2725 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
2726 msgid "Behavior"
2727 msgstr "Zachowanie"
2728
2729 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
2730 msgid "Chat Th_eme:"
2731 msgstr "Motyw _rozmowy:"
2732
2733 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
2734 msgid "Disable notifications when _away or busy"
2735 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
2736
2737 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
2738 msgid "Disable sounds when _away or busy"
2739 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
2740
2741 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
2742 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
2743 msgstr "Wyświetlanie powiadomień, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
2744
2745 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
2746 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
2747 msgstr "Wyświetlanie powiadomień, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
2748
2749 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
2750 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
2751 msgstr "Wyświetlanie powiadomień, gdy okno _rozmowy jest nieaktywne"
2752
2753 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
2754 msgid "Enable spell checking for languages:"
2755 msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
2756
2757 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
2758 msgid "General"
2759 msgstr "Ogólne"
2760
2761 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
2762 msgid "Geoclue Settings"
2763 msgstr "Ustawienia programu Geoclue"
2764
2765 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
2766 msgid "Location"
2767 msgstr "Położenie"
2768
2769 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
2770 msgid "Notifications"
2771 msgstr "Powiadomienia"
2772
2773 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
2774 msgid "Play sound for events"
2775 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
2776
2777 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
2778 msgid "Preferences"
2779 msgstr "Preferencje"
2780
2781 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
2782 msgid "Privacy"
2783 msgstr "Prywatność"
2784
2785 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
2786 msgid ""
2787 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
2788 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
2789 "decimal place."
2790 msgstr ""
2791 "Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
2792 "miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
2793 "po przecinku."
2794
2795 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
2796 msgid "Show _smileys as images"
2797 msgstr "Wyświetlanie _emotikon jako obrazy"
2798
2799 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
2800 msgid "Show contact _list in rooms"
2801 msgstr "_Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
2802
2803 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
2804 msgid "Sounds"
2805 msgstr "Dźwięki"
2806
2807 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
2808 msgid "Spell Checking"
2809 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
2810
2811 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
2812 msgid ""
2813 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
2814 "dictionary installed."
2815 msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
2816
2817 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
2818 msgid "Themes"
2819 msgstr "Motywy"
2820
2821 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
2822 msgid "_Enable bubble notifications"
2823 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
2824
2825 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
2826 msgid "_Enable sound notifications"
2827 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
2828
2829 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
2830 msgid "_Open new chats in separate windows"
2831 msgstr "_Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
2832
2833 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
2834 msgid "_Publish location to my contacts"
2835 msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
2836
2837 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
2838 msgid "_Reduce location accuracy"
2839 msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
2840
2841 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
2842 msgid "Status"
2843 msgstr "Stan"
2844
2845 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
2846 msgid "_Quit"
2847 msgstr "Za_kończ"
2848
2849 #: ../src/empathy-tube-dispatch.c:376
2850 #, c-format
2851 msgid "Unable to start application for service %s: %s"
2852 msgstr "Nie można uruchomić programu dla usługi %s: %s"
2853
2854 #: ../src/empathy-tube-dispatch.c:447
2855 #, c-format
2856 msgid ""
2857 "An invitation was offered for service %s, but you don't have the needed "
2858 "application to handle it"
2859 msgstr ""
2860 "Otrzymano zaproszenie do usługi %s, ale brak wymaganego programu "
2861 "zewnętrznego do jej obsługi"
2862
2863 #: ../src/empathy-map-view.ui.h:1
2864 msgid "Contact Map View"
2865 msgstr "Widok mapy kontaktów"
2866
2867 #: ../src/empathy-debug-window.c:111 ../src/empathy-debug-window.c:1081
2868 msgid "Error"
2869 msgstr "Błąd"
2870
2871 #: ../src/empathy-debug-window.c:114 ../src/empathy-debug-window.c:1075
2872 msgid "Critical"
2873 msgstr "Krytyczny"
2874
2875 #: ../src/empathy-debug-window.c:117 ../src/empathy-debug-window.c:1069
2876 msgid "Warning"
2877 msgstr "Ostrzeżenie"
2878
2879 #: ../src/empathy-debug-window.c:120 ../src/empathy-debug-window.c:1063
2880 #: ../src/empathy-debug-window.c:1111
2881 msgid "Message"
2882 msgstr "Wiadomość"
2883
2884 #: ../src/empathy-debug-window.c:123 ../src/empathy-debug-window.c:1057
2885 msgid "Info"
2886 msgstr "Informacje"
2887
2888 #: ../src/empathy-debug-window.c:126 ../src/empathy-debug-window.c:1051
2889 msgid "Debug"
2890 msgstr "Debugowanie"
2891
2892 #: ../src/empathy-debug-window.c:841
2893 msgid "Save"
2894 msgstr "Zapisz"
2895
2896 #: ../src/empathy-debug-window.c:944
2897 msgid "Debug Window"
2898 msgstr "Okno debugowania"
2899
2900 #: ../src/empathy-debug-window.c:1019
2901 msgid "Pause"
2902 msgstr "Wstrzymaj"
2903
2904 #: ../src/empathy-debug-window.c:1031
2905 msgid "Level "
2906 msgstr "Poziom "
2907
2908 #: ../src/empathy-debug-window.c:1100
2909 msgid "Time"
2910 msgstr "Czas"
2911
2912 #: ../src/empathy-debug-window.c:1102
2913 msgid "Domain"
2914 msgstr "Domena"
2915
2916 #: ../src/empathy-debug-window.c:1104
2917 msgid "Category"
2918 msgstr "Kategoria"
2919
2920 #: ../src/empathy-debug-window.c:1106
2921 msgid "Level"
2922 msgstr "Poziom"
2923
2924 #: ../src/empathy-debug-window.c:1138
2925 msgid ""
2926 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
2927 "extension."
2928 msgstr ""
2929 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."