e3ed6b1a4716312c9964f8deaf5e052e6047027b
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 # Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003.
8 # Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
9 # Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008.
10 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2013.
11 # Asia Słowik <asiaslowik@gmail.com>, 2011.
12 # Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2013.
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: empathy\n"
16 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
17 "POT-Creation-Date: 2013-08-20 22:47+0200\n"
18 "PO-Revision-Date: 2013-08-20 22:48+0200\n"
19 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
20 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
21 "Language: pl\n"
22 "MIME-Version: 1.0\n"
23 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
26 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
27 "X-Poedit-Language: Polish\n"
28 "X-Poedit-Country: Poland\n"
29
30 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
31 msgid "Empathy"
32 msgstr "Empathy"
33
34 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
35 msgid "IM Client"
36 msgstr "Komunikator"
37
38 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
39 msgid "Empathy Internet Messaging"
40 msgstr "Komunikator Empathy"
41
42 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
43 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
44 msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
45
46 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:5
47 msgid "chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
48 msgstr ""
49 "rozmowa;chat;czat;komunikator;im;wiadomość;gadu;irc;voip;gtalk;facebook;"
50 "jabber;"
51
52 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:1
53 msgid "Connection managers should be used"
54 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
55
56 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:2
57 msgid ""
58 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
59 "reconnect."
60 msgstr ""
61 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
62 "rozłączenia/ponownego połączenia."
63
64 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:3
65 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
66 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
67
68 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:4
69 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
70 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
71
72 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:5
73 msgid "Empathy should auto-away when idle"
74 msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
75
76 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:6
77 msgid ""
78 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
79 msgstr ""
80 "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
81 "bezczynności."
82
83 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:7
84 msgid "Empathy default download folder"
85 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
86
87 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:8
88 msgid "The default folder to save file transfers in."
89 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
90
91 #. translators: Automatic tasks which are run once to port/update account settings. Ideally, this shouldn't be exposed to users at all, we just use a gsettings key here as an optimization to only run it only once.
92 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:10
93 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
94 msgstr ""
95 "Magiczny numer używany do sprawdzania, czy należy wykonać zadania czyszczenia"
96
97 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:11
98 msgid ""
99 "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
100 "should be executed or not. Users should not change this key manually."
101 msgstr ""
102 "Kod w empathy-sanity-cleaning.c używa tego numeru do sprawdzania, czy należy "
103 "wykonać zadania czyszczenia. Użytkownicy nie powinni ręcznie zmieniać tego "
104 "klucza."
105
106 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:12
107 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
108 msgid "Show offline contacts"
109 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
110
111 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:13
112 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
113 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
114
115 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:14
116 msgid "Show Balance in contact list"
117 msgstr "Wyświetlanie salda na liście kontaktów"
118
119 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:15
120 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
121 msgstr "Określa, czy wyświetlać saldo kont na liście kontaktów."
122
123 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:16
124 msgid "Hide main window"
125 msgstr "Ukrycie głównego okna"
126
127 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:17
128 msgid "Hide the main window."
129 msgstr "Ukrycie głównego okna."
130
131 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:18
132 msgid "Default directory to select an avatar image from"
133 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
134
135 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:19
136 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
137 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
138
139 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:20
140 msgid "Open new chats in separate windows"
141 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
142
143 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:21
144 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
145 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
146
147 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:22
148 msgid "Display incoming events in the status area"
149 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
150
151 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:23
152 msgid ""
153 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
154 "user immediately."
155 msgstr ""
156 "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
157 "będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
158
159 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:24
160 msgid "The position for the chat window side pane"
161 msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
162
163 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:25
164 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
165 msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
166
167 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:26
168 msgid "Show contact groups"
169 msgstr "Wyświetlanie grup kontaktów"
170
171 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:27
172 msgid "Whether to show groups in the contact list."
173 msgstr "Określa, czy wyświetlać grupy na liście kontaktów."
174
175 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:28
176 msgid "Use notification sounds"
177 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
178
179 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:29
180 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
181 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
182
183 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:30
184 msgid "Disable sounds when away"
185 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
186
187 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:31
188 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
189 msgstr ""
190 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
191 "zajętości."
192
193 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:32
194 msgid "Play a sound for incoming messages"
195 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
196
197 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:33
198 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
199 msgstr ""
200 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
201
202 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:34
203 msgid "Play a sound for outgoing messages"
204 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
205
206 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:35
207 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
208 msgstr ""
209 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
210
211 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:36
212 msgid "Play a sound for new conversations"
213 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
214
215 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:37
216 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
217 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
218
219 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:38
220 msgid "Play a sound when a contact logs in"
221 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
222
223 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:39
224 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
225 msgstr ""
226 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
227 "sieci."
228
229 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:40
230 msgid "Play a sound when a contact logs out"
231 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
232
233 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:41
234 msgid ""
235 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
236 msgstr ""
237 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
238
239 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:42
240 msgid "Play a sound when we log in"
241 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
242
243 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:43
244 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
245 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
246
247 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:44
248 msgid "Play a sound when we log out"
249 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
250
251 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:45
252 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
253 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
254
255 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:46
256 msgid "Enable popup notifications for new messages"
257 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
258
259 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:47
260 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
261 msgstr ""
262 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
263 "wiadomości."
264
265 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:48
266 msgid "Disable popup notifications when away"
267 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
268
269 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:49
270 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
271 msgstr ""
272 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
273 "zajętości."
274
275 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:50
276 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
277 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
278
279 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:51
280 msgid ""
281 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
282 "the chat is already opened, but not focused."
283 msgstr ""
284 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
285 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
286
287 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:52
288 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
289 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
290
291 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:53
292 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
293 msgstr ""
294 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
295 "do trybu online."
296
297 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:54
298 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
299 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
300
301 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:55
302 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
303 msgstr ""
304 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
305 "do trybu offline."
306
307 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:56
308 msgid "Use graphical smileys"
309 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
310
311 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:57
312 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
313 msgstr ""
314 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
315
316 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:58
317 msgid "Show contact list in rooms"
318 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
319
320 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:59
321 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
322 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
323
324 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:60
325 msgid "Chat window theme"
326 msgstr "Motyw okna rozmowy"
327
328 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:61
329 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
330 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
331
332 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:62
333 msgid "Chat window theme variant"
334 msgstr "Wariant motywu okna rozmowy"
335
336 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:63
337 msgid ""
338 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
339 msgstr "Wariant motywu używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
340
341 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:64
342 msgid "Path of the Adium theme to use"
343 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
344
345 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:65
346 msgid ""
347 "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. "
348 "Deprecated."
349 msgstr ""
350 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
351 "Adium. Przestarzałe."
352
353 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:66
354 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
355 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
356
357 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:67
358 msgid ""
359 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
360 msgstr ""
361 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
362 "Inspector."
363
364 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:68
365 msgid "Inform other users when you are typing to them"
366 msgstr "Informowanie innych użytkowników o pisaniu"
367
368 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:69
369 msgid ""
370 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
371 "affect the 'gone' state."
372 msgstr ""
373 "Określa, czy wysyłać stany rozmowy \"pisanie\" lub \"wstrzymano\". Obecnie "
374 "nie wpływa na stan \"nieobecny\"."
375
376 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:70
377 msgid "Use theme for chat rooms"
378 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
379
380 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:71
381 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
382 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
383
384 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:72
385 msgid "Spell checking languages"
386 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
387
388 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:73
389 msgid ""
390 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
391 msgstr ""
392 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
393 "\")."
394
395 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:74
396 msgid "Enable spell checker"
397 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
398
399 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:75
400 msgid ""
401 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
402 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
403
404 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:76
405 msgid "Nick completed character"
406 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
407
408 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:77
409 msgid ""
410 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
411 "chat."
412 msgstr ""
413 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
414 "podczas rozmowy grupowej."
415
416 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:78
417 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
418 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
419
420 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:79
421 msgid ""
422 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
423 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
424
425 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:80
426 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
427 msgstr "Ostatnie konto wybrane w oknie Dołącz do pokoju"
428
429 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:81
430 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
431 msgstr ""
432 "Ścieżka do obiektu D-Bus ostatnio wybranego konta do dołączenia do pokoju."
433
434 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:82
435 msgid "Camera device"
436 msgstr "Urządzenie kamery"
437
438 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:83
439 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
440 msgstr ""
441 "Domyślne urządzenie kamery do użycia w wideorozmowach, np. /dev/video0."
442
443 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:84
444 msgid "Camera position"
445 msgstr "Pozycja kamery"
446
447 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:85
448 msgid "Position the camera preview should be during a call."
449 msgstr "Położenie podglądu kamery podczas rozmowy."
450
451 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:86
452 msgid "Echo cancellation support"
453 msgstr "Obsługa usuwania echa"
454
455 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:87
456 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
457 msgstr "Określa, czy włączyć filtr usuwania echa usługi PulseAudio."
458
459 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:88
460 msgid "Show hint about closing the main window"
461 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
462
463 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:89
464 msgid ""
465 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
466 "'x' button in the title bar."
467 msgstr ""
468 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
469 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
470
471 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:90
472 msgid "Empathy can publish the user's location"
473 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
474
475 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:91
476 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
477 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
478
479 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:92
480 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
481 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
482
483 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:93
484 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
485 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
486
487 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:94
488 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
489 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
490
491 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:95
492 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
493 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
494
495 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:96
496 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
497 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
498
499 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:97
500 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
501 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
502
503 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:98
504 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
505 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
506
507 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:99
508 msgid ""
509 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
510 msgstr ""
511 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
512
513 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
514 msgid "No reason was specified"
515 msgstr "Nie podano powodu"
516
517 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
518 msgid "The change in state was requested"
519 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
520
521 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
522 msgid "You canceled the file transfer"
523 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
524
525 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
526 msgid "The other participant canceled the file transfer"
527 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
528
529 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
530 msgid "Error while trying to transfer the file"
531 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
532
533 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748
534 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
535 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
536
537 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:751 ../libempathy/empathy-utils.c:259
538 msgid "Unknown reason"
539 msgstr "Nieznany powód"
540
541 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:914
542 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
543 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
544
545 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1200
546 msgid "File transfer not supported by remote contact"
547 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
548
549 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1256
550 msgid "The selected file is not a regular file"
551 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
552
553 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1265
554 msgid "The selected file is empty"
555 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
556
557 #: ../libempathy/empathy-message.c:402 ../src/empathy-call-observer.c:107
558 #, c-format
559 msgid "Missed call from %s"
560 msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
561
562 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
563 #: ../libempathy/empathy-message.c:406
564 #, c-format
565 msgid "Called %s"
566 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
567
568 #: ../libempathy/empathy-message.c:409
569 #, c-format
570 msgid "Call from %s"
571 msgstr "Rozmowa głosowa od użytkownika %s"
572
573 #: ../libempathy/empathy-utils.c:179
574 msgid "Available"
575 msgstr "Dostępny"
576
577 #: ../libempathy/empathy-utils.c:181
578 msgid "Busy"
579 msgstr "Zajęty"
580
581 #: ../libempathy/empathy-utils.c:184
582 msgid "Away"
583 msgstr "Nieobecny"
584
585 #: ../libempathy/empathy-utils.c:186
586 msgid "Invisible"
587 msgstr "Niewidoczny"
588
589 #: ../libempathy/empathy-utils.c:188
590 msgid "Offline"
591 msgstr "Offline"
592
593 #. translators: presence type is unknown
594 #: ../libempathy/empathy-utils.c:191
595 msgctxt "presence"
596 msgid "Unknown"
597 msgstr "Nieznany"
598
599 #: ../libempathy/empathy-utils.c:231
600 msgid "No reason specified"
601 msgstr "Nie podano powodu"
602
603 #: ../libempathy/empathy-utils.c:233 ../libempathy/empathy-utils.c:289
604 msgid "Status is set to offline"
605 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
606
607 #: ../libempathy/empathy-utils.c:235 ../libempathy/empathy-utils.c:269
608 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:41
609 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:70
610 msgid "Network error"
611 msgstr "Błąd sieci"
612
613 #: ../libempathy/empathy-utils.c:237 ../libempathy/empathy-utils.c:271
614 msgid "Authentication failed"
615 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
616
617 #: ../libempathy/empathy-utils.c:239 ../libempathy/empathy-utils.c:273
618 msgid "Encryption error"
619 msgstr "Błąd szyfrowania"
620
621 #: ../libempathy/empathy-utils.c:241
622 msgid "Name in use"
623 msgstr "Pseudonim jest już używany"
624
625 #: ../libempathy/empathy-utils.c:243 ../libempathy/empathy-utils.c:275
626 msgid "Certificate not provided"
627 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
628
629 #: ../libempathy/empathy-utils.c:245 ../libempathy/empathy-utils.c:277
630 msgid "Certificate untrusted"
631 msgstr "Niezaufany certyfikat"
632
633 #: ../libempathy/empathy-utils.c:247 ../libempathy/empathy-utils.c:279
634 msgid "Certificate expired"
635 msgstr "Certyfikat wygasł"
636
637 #: ../libempathy/empathy-utils.c:249 ../libempathy/empathy-utils.c:281
638 msgid "Certificate not activated"
639 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
640
641 #: ../libempathy/empathy-utils.c:251 ../libempathy/empathy-utils.c:283
642 msgid "Certificate hostname mismatch"
643 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
644
645 #: ../libempathy/empathy-utils.c:253 ../libempathy/empathy-utils.c:285
646 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
647 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
648
649 #: ../libempathy/empathy-utils.c:255 ../libempathy/empathy-utils.c:287
650 msgid "Certificate self-signed"
651 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
652
653 #: ../libempathy/empathy-utils.c:257
654 msgid "Certificate error"
655 msgstr "Błąd certyfikatu"
656
657 #: ../libempathy/empathy-utils.c:291
658 msgid "Encryption is not available"
659 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
660
661 #: ../libempathy/empathy-utils.c:293
662 msgid "Certificate is invalid"
663 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
664
665 #: ../libempathy/empathy-utils.c:295
666 msgid "Connection has been refused"
667 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
668
669 #: ../libempathy/empathy-utils.c:297
670 msgid "Connection can't be established"
671 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
672
673 #: ../libempathy/empathy-utils.c:299
674 msgid "Connection has been lost"
675 msgstr "Połączenie zostało utracone"
676
677 #: ../libempathy/empathy-utils.c:301
678 msgid "This account is already connected to the server"
679 msgstr "To konto jest już połączone z serwerem"
680
681 #: ../libempathy/empathy-utils.c:303
682 msgid ""
683 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
684 msgstr ""
685 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
686
687 #: ../libempathy/empathy-utils.c:306
688 msgid "The account already exists on the server"
689 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
690
691 #: ../libempathy/empathy-utils.c:308
692 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
693 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
694
695 #: ../libempathy/empathy-utils.c:310
696 msgid "Certificate has been revoked"
697 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
698
699 #: ../libempathy/empathy-utils.c:312
700 msgid ""
701 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
702 msgstr ""
703 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
704 "kryptograficznie słaby"
705
706 #: ../libempathy/empathy-utils.c:315
707 msgid ""
708 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
709 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
710 msgstr ""
711 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
712 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
713
714 #: ../libempathy/empathy-utils.c:319
715 msgid "Your software is too old"
716 msgstr "Oprogramowanie jest za stare"
717
718 #: ../libempathy/empathy-utils.c:321
719 msgid "Internal error"
720 msgstr "Wewnętrzny błąd"
721
722 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:683
723 msgid "All accounts"
724 msgstr "Wszystkie konta"
725
726 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:320
727 msgid "Click to enlarge"
728 msgstr "Kliknięcie powiększy"
729
730 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:128
731 #, c-format
732 msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
733 msgstr "Uwierzytelnienie konta <b>%s</b> się nie powiodło"
734
735 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:140
736 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3846
737 msgid "Retry"
738 msgstr "Ponów"
739
740 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:225
741 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
742 #, c-format
743 msgid ""
744 "Enter your password for account\n"
745 "<b>%s</b>"
746 msgstr ""
747 "Proszę wprowadzić hasło\n"
748 "<b>%s</b>"
749
750 #. remember password ticky box
751 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:262
752 msgid "Remember password"
753 msgstr "Zapamiętywanie hasła"
754
755 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:36
756 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:54
757 msgid "There was an error starting the call"
758 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy głosowej"
759
760 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:43
761 msgid "The specified contact doesn't support calls"
762 msgstr "Podany kontakt nie obsługuje rozmów głosowych"
763
764 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:45
765 msgid "The specified contact is offline"
766 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline"
767
768 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
769 msgid "The specified contact is not valid"
770 msgstr "Wybrany kontakt nie jest prawidłowy"
771
772 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
773 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
774 msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
775
776 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
777 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
778 msgstr "Brak wystarczających środków, aby zadzwonić"
779
780 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:733
781 msgid "Failed to open private chat"
782 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
783
784 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:791
785 msgid "Topic not supported on this conversation"
786 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
787
788 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:797
789 msgid "You are not allowed to change the topic"
790 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
791
792 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:973
793 msgid "Invalid contact ID"
794 msgstr "Nieprawidłowy identyfikator kontaktu"
795
796 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
797 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
798 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
799
800 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1063
801 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
802 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
803
804 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1066
805 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
806 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
807
808 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1069
809 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
810 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
811
812 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1073
813 msgid ""
814 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
815 "current one"
816 msgstr ""
817 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
818 "domyślnie bieżący"
819
820 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
821 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
822 msgstr ""
823 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
824
825 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
826 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
827 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
828
829 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
830 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
831 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
832
833 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1086
834 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
835 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
836
837 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1089
838 msgid ""
839 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
840 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
841 "join a new chat room\""
842 msgstr ""
843 "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
844 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
845 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
846
847 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1094
848 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
849 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
850
851 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1097
852 msgid ""
853 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
854 "show its usage."
855 msgstr ""
856 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
857 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
858
859 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1116
860 #, c-format
861 msgid "Usage: %s"
862 msgstr "Użycie: %s"
863
864 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1161
865 msgid "Unknown command"
866 msgstr "Nieznane polecenie"
867
868 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1287
869 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
870 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
871
872 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1544
873 msgid "insufficient balance to send message"
874 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
875
876 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1548 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1562
877 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1625
878 #, c-format
879 msgid "Error sending message '%s': %s"
880 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
881
882 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1550 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1567
883 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1629
884 #, c-format
885 msgid "Error sending message: %s"
886 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
887
888 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
889 #. * account to send the message.
890 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1556
891 #, c-format
892 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
893 msgstr ""
894 "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość. <a href='%s'>Doładuj</a>."
895
896 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1596
897 msgid "not capable"
898 msgstr "brak możliwości"
899
900 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1603
901 msgid "offline"
902 msgstr "offline"
903
904 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1606
905 msgid "invalid contact"
906 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
907
908 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1609
909 msgid "permission denied"
910 msgstr "brak dostępu"
911
912 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1612
913 msgid "too long message"
914 msgstr "za długa wiadomość"
915
916 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1615
917 msgid "not implemented"
918 msgstr "niezaimplementowane"
919
920 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1619
921 msgid "unknown"
922 msgstr "nieznany"
923
924 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1686 ../src/empathy-chat-window.c:971
925 msgid "Topic:"
926 msgstr "Temat:"
927
928 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1701
929 #, c-format
930 msgid "Topic set to: %s"
931 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
932
933 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1703
934 #, c-format
935 msgid "Topic set by %s to: %s"
936 msgstr "Temat ustawiony przez użytkownika %s na: %s"
937
938 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
939 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1708
940 msgid "No topic defined"
941 msgstr "Temat nie został określony"
942
943 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2224
944 msgid "(No Suggestions)"
945 msgstr "(brak podpowiedzi)"
946
947 #. translators: %s is the selected word
948 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2292
949 #, c-format
950 msgid "Add '%s' to Dictionary"
951 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
952
953 #. translators: first %s is the selected word,
954 #. * second %s is the language name of the target dictionary
955 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2329
956 #, c-format
957 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
958 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
959
960 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2399
961 msgid "Insert Smiley"
962 msgstr "Wstaw emotikonę"
963
964 #. send button
965 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2417
966 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:815
967 msgid "_Send"
968 msgstr "_Wyślij"
969
970 #. Spelling suggestions
971 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2474
972 msgid "_Spelling Suggestions"
973 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
974
975 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2585
976 msgid "Failed to retrieve recent logs"
977 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
978
979 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2828
980 #, c-format
981 msgid "%s has disconnected"
982 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
983
984 #. translators: reverse the order of these arguments
985 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
986 #.
987 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2835
988 #, c-format
989 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
990 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
991
992 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2838
993 #, c-format
994 msgid "%s was kicked"
995 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
996
997 #. translators: reverse the order of these arguments
998 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
999 #.
1000 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2846
1001 #, c-format
1002 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1003 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
1004
1005 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2849
1006 #, c-format
1007 msgid "%s was banned"
1008 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
1009
1010 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2853
1011 #, c-format
1012 msgid "%s has left the room"
1013 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
1014
1015 #. Note to translators: this string is appended to
1016 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1017 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1018 #. * please let us know. :-)
1019 #.
1020 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2862
1021 #, c-format
1022 msgid " (%s)"
1023 msgstr " (%s)"
1024
1025 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2887
1026 #, c-format
1027 msgid "%s has joined the room"
1028 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1029
1030 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2912
1031 #, c-format
1032 msgid "%s is now known as %s"
1033 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
1034
1035 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1036 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1037 #. * we get the new handler.
1038 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3099 ../src/empathy-call-window.c:1524
1039 #: ../src/empathy-call-window.c:1574 ../src/empathy-call-window.c:2653
1040 #: ../src/empathy-call-window.c:2960 ../src/empathy-event-manager.c:1171
1041 msgid "Disconnected"
1042 msgstr "Rozłączony"
1043
1044 #. Add message
1045 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3786
1046 msgid "Would you like to store this password?"
1047 msgstr "Zachować hasło?"
1048
1049 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3792
1050 msgid "Remember"
1051 msgstr "Zapamiętaj"
1052
1053 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3802
1054 msgid "Not now"
1055 msgstr "Nie teraz"
1056
1057 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3850
1058 msgid "Wrong password; please try again:"
1059 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
1060
1061 #. Add message
1062 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3974
1063 msgid "This room is protected by a password:"
1064 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
1065
1066 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4001
1067 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:787
1068 msgid "Join"
1069 msgstr "Dołącz"
1070
1071 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4193 ../src/empathy-event-manager.c:1192
1072 msgid "Connected"
1073 msgstr "Połączony"
1074
1075 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4248
1076 msgid "Conversation"
1077 msgstr "Rozmowa"
1078
1079 #. Translators: this string is a something like
1080 #. * "Escher Cat (SMS)"
1081 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4253
1082 #, c-format
1083 msgid "%s (SMS)"
1084 msgstr "%s (SMS)"
1085
1086 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:262
1087 msgid "Unknown or invalid identifier"
1088 msgstr "Nieznany lub nieprawidłowy identyfikator"
1089
1090 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
1091 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1092 msgstr "Blokowanie kontaktów jest tymczasowo niedostępne"
1093
1094 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
1095 msgid "Contact blocking unavailable"
1096 msgstr "Blokowanie kontaktów jest niedostępne"
1097
1098 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
1099 msgid "Permission Denied"
1100 msgstr "Brak dostępu"
1101
1102 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:272
1103 msgid "Could not block contact"
1104 msgstr "Nie można zablokować kontaktu"
1105
1106 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:611
1107 msgid "Edit Blocked Contacts"
1108 msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
1109
1110 #. Account and Identifier
1111 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1112 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:559
1113 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1539
1114 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
1115 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
1116 msgid "Account:"
1117 msgstr "Konto:"
1118
1119 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1120 msgid "Blocked Contacts"
1121 msgstr "Zablokowane kontakty"
1122
1123 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1124 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1125 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
1126 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1127 msgid "Remove"
1128 msgstr "Usuń"
1129
1130 #. Title
1131 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
1132 msgid "Search contacts"
1133 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
1134
1135 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:582
1136 msgid "Search: "
1137 msgstr "Wyszukiwanie: "
1138
1139 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:640
1140 msgid "_Add Contact"
1141 msgstr "_Dodaj kontakt"
1142
1143 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:659
1144 msgid "No contacts found"
1145 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
1146
1147 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:660
1148 msgid "Contact search is not supported on this account"
1149 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów nie jest obsługiwane na tym koncie"
1150
1151 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:666
1152 msgid "Your message introducing yourself:"
1153 msgstr "Wiadomość z powitaniem:"
1154
1155 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:674
1156 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1157 msgstr "Daj znać, jak pojawisz się w sieci. Dzięki."
1158
1159 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:158
1160 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:954
1161 msgid "Save Avatar"
1162 msgstr "Zapisanie awatara"
1163
1164 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:214
1165 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1012
1166 msgid "Unable to save avatar"
1167 msgstr "Nie można zapisać awatara"
1168
1169 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1170 #: ../src/empathy-import-widget.c:318
1171 msgid "Account"
1172 msgstr "Konto"
1173
1174 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1175 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1176 msgid "Identifier"
1177 msgstr "Identyfikator"
1178
1179 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1180 msgid "Alias"
1181 msgstr "Alias"
1182
1183 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1184 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1185 msgid "Contact Details"
1186 msgstr "Szczegóły kontaktu"
1187
1188 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1189 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
1190 msgid "Information requested…"
1191 msgstr "Żądanie informacji…"
1192
1193 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
1194 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1195 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
1196
1197 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1198 msgid "Client Information"
1199 msgstr "Informacje o kliencie"
1200
1201 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1202 msgid "OS"
1203 msgstr "System operacyjny"
1204
1205 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1206 msgid "Version"
1207 msgstr "Wersja"
1208
1209 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1210 msgid "Client"
1211 msgstr "Klient"
1212
1213 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:318
1214 msgid "Groups"
1215 msgstr "Grupy"
1216
1217 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:330
1218 msgid ""
1219 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1220 "select more than one group or no groups."
1221 msgstr ""
1222 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
1223 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
1224
1225 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:349
1226 msgid "_Add Group"
1227 msgstr "_Dodaj grupę"
1228
1229 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:384
1230 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1231 msgid "Select"
1232 msgstr "Wybór"
1233
1234 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:394
1235 msgid "Group"
1236 msgstr "Grupa"
1237
1238 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:108
1239 msgid "New Contact"
1240 msgstr "Nowy kontakt"
1241
1242 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:183
1243 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:120
1244 #, c-format
1245 msgid "Block %s?"
1246 msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
1247
1248 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:238
1249 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:124
1250 #, c-format
1251 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1252 msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
1253
1254 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:243
1255 msgid "The following identity will be blocked:"
1256 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
1257 msgstr[0] "Następująca osoba zostanie zablokowana:"
1258 msgstr[1] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
1259 msgstr[2] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
1260
1261 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:250
1262 msgid "The following identity can not be blocked:"
1263 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
1264 msgstr[0] "Następująca osoba nie może zostać zablokowana:"
1265 msgstr[1] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
1266 msgstr[2] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
1267
1268 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:260
1269 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:129
1270 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:274
1271 msgid "_Block"
1272 msgstr "Za_blokuj"
1273
1274 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:269
1275 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:149
1276 msgid "_Report this contact as abusive"
1277 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1278 msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
1279 msgstr[1] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1280 msgstr[2] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1281
1282 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:237
1283 msgid "Edit Contact Information"
1284 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
1285
1286 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1287 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:283
1288 msgid "Linked Contacts"
1289 msgstr "Połączone kontakty"
1290
1291 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:322
1292 msgid "gnome-contacts not installed"
1293 msgstr "Pakiet gnome-contacts nie jest zainstalowany"
1294
1295 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:325
1296 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
1297 msgstr ""
1298 "Proszę zainstalować pakiet gnome-contacts, aby uzyskać dostęp do szczegółów "
1299 "kontaktów."
1300
1301 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1302 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1303 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1304 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:170
1305 #, c-format
1306 msgid "%s (%s)"
1307 msgstr "%s (%s)"
1308
1309 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:346
1310 msgid "Select account to use to place the call"
1311 msgstr "Wybór konta do umieszczenia tej rozmowy głosowej"
1312
1313 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:350
1314 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
1315 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
1316 msgid "Call"
1317 msgstr "Rozmowa głosowa"
1318
1319 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:415
1320 msgid "Mobile"
1321 msgstr "Komórka"
1322
1323 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:417
1324 msgid "Work"
1325 msgstr "Praca"
1326
1327 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:419
1328 msgid "HOME"
1329 msgstr "Dom"
1330
1331 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:662
1332 msgid "_Block Contact"
1333 msgstr "Za_blokuj kontakt"
1334
1335 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:717
1336 #, c-format
1337 msgid "Remove from _Group '%s'"
1338 msgstr "Usuń z g_rupy \"%s\""
1339
1340 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:738
1341 msgid "Delete and _Block"
1342 msgstr "Usuń i za_blokuj"
1343
1344 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:826
1345 #, c-format
1346 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1347 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
1348
1349 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:835
1350 #, c-format
1351 msgid ""
1352 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
1353 "remove all the contacts which make up this linked contact."
1354 msgstr ""
1355 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
1356 "zostaną usunięte."
1357
1358 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:846
1359 msgid "Removing contact"
1360 msgstr "Usuwanie kontaktu"
1361
1362 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:922
1363 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2442
1364 msgid "_Remove"
1365 msgstr "_Usuń"
1366
1367 #. add chat button
1368 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1317
1369 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:308
1370 msgid "_Chat"
1371 msgstr "_Rozmowa"
1372
1373 #. add SMS button
1374 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1352
1375 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:302
1376 msgid "_SMS"
1377 msgstr "_SMS"
1378
1379 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1385
1380 msgctxt "menu item"
1381 msgid "_Audio Call"
1382 msgstr "Rozmow_a głosowa"
1383
1384 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1418
1385 msgctxt "menu item"
1386 msgid "_Video Call"
1387 msgstr "_Wideorozmowa"
1388
1389 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1459
1390 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
1391 msgid "_Previous Conversations"
1392 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
1393
1394 # to jest w menu
1395 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1488
1396 msgid "Send File"
1397 msgstr "Wyślij plik"
1398
1399 # to jest w menu
1400 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1518
1401 msgid "Share My Desktop"
1402 msgstr "Współdziel pulpit"
1403
1404 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1544
1405 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1422
1406 msgid "Favorite"
1407 msgstr "Ulubione"
1408
1409 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1573
1410 msgid "Infor_mation"
1411 msgstr "Infor_macje"
1412
1413 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1622
1414 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
1415 msgid "_Edit"
1416 msgstr "_Modyfikuj"
1417
1418 #. send invitation
1419 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1738
1420 #: ../src/empathy-chat-window.c:1274
1421 msgid "Inviting you to this room"
1422 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
1423
1424 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1784
1425 msgid "_Invite to Chat Room"
1426 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
1427
1428 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1980
1429 msgid "_Add Contact…"
1430 msgstr "_Dodaj kontakt…"
1431
1432 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2362
1433 #, c-format
1434 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1435 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
1436
1437 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2365
1438 msgid "Removing group"
1439 msgstr "Usuwanie grupy"
1440
1441 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2433
1442 msgid "Re_name"
1443 msgstr "Zmień _nazwę"
1444
1445 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:360
1446 msgid "Channels:"
1447 msgstr "Kanały:"
1448
1449 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:511
1450 msgid "Country ISO Code:"
1451 msgstr "Kod ISO kraju:"
1452
1453 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:513
1454 msgid "Country:"
1455 msgstr "Kraj:"
1456
1457 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:515
1458 msgid "State:"
1459 msgstr "Stan/województwo:"
1460
1461 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:517
1462 msgid "City:"
1463 msgstr "Miasto:"
1464
1465 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:519
1466 msgid "Area:"
1467 msgstr "Obszar:"
1468
1469 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:521
1470 msgid "Postal Code:"
1471 msgstr "Kod pocztowy:"
1472
1473 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:523
1474 msgid "Street:"
1475 msgstr "Ulica:"
1476
1477 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:525
1478 msgid "Building:"
1479 msgstr "Budynek:"
1480
1481 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:527
1482 msgid "Floor:"
1483 msgstr "Piętro:"
1484
1485 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:529
1486 msgid "Room:"
1487 msgstr "Pokój:"
1488
1489 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:531
1490 msgid "Text:"
1491 msgstr "Tekst:"
1492
1493 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:533
1494 msgid "Description:"
1495 msgstr "Opis:"
1496
1497 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:535
1498 msgid "URI:"
1499 msgstr "Adres URI:"
1500
1501 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:537
1502 msgid "Accuracy Level:"
1503 msgstr "Poziom dokładności:"
1504
1505 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:539
1506 msgid "Error:"
1507 msgstr "Błąd:"
1508
1509 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:541
1510 msgid "Vertical Error (meters):"
1511 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
1512
1513 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:543
1514 msgid "Horizontal Error (meters):"
1515 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
1516
1517 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:545
1518 msgid "Speed:"
1519 msgstr "Prędkość:"
1520
1521 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:547
1522 msgid "Bearing:"
1523 msgstr "Kierunek:"
1524
1525 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:549
1526 msgid "Climb Speed:"
1527 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
1528
1529 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:551
1530 msgid "Last Updated on:"
1531 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
1532
1533 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:553
1534 msgid "Longitude:"
1535 msgstr "Długość geograficzna:"
1536
1537 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:555
1538 msgid "Latitude:"
1539 msgstr "Szerokość geograficzna:"
1540
1541 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:557
1542 msgid "Altitude:"
1543 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
1544
1545 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:649
1546 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:664
1547 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
1548 msgid "Location"
1549 msgstr "Położenie"
1550
1551 #. translators: format is "Location, $date"
1552 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:666
1553 #, c-format
1554 msgid "%s, %s"
1555 msgstr "%s, %s"
1556
1557 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:715
1558 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1559 msgstr "%e %B %Y o %H∶%M UTC"
1560
1561 #. Alias
1562 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1358
1563 msgid "Alias:"
1564 msgstr "Alias:"
1565
1566 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1567 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1567
1568 msgid "Identifier:"
1569 msgstr "Identyfikator:"
1570
1571 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1706
1572 #, c-format
1573 msgid "Linked contact containing %u contact"
1574 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
1575 msgstr[0] "Metakontakt zawierający %u kontakt"
1576 msgstr[1] "Metakontakt zawierający %u kontakty"
1577 msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
1578
1579 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
1580 msgid "<b>Location</b> at (date)"
1581 msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
1582
1583 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1584 msgid "Online from a phone or mobile device"
1585 msgstr "Online z telefonu lub urządzenia przenośnego"
1586
1587 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:82
1588 msgid ""
1589 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
1590 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
1591 "details below are correct."
1592 msgstr ""
1593 "Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
1594 "połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
1595 "czy poniższe dane są poprawne."
1596
1597 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:102
1598 msgid "People nearby"
1599 msgstr "Osoby w pobliżu"
1600
1601 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:117
1602 msgid ""
1603 "You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
1604 "style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
1605 msgstr ""
1606 "Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie lub wyłączyć tę funkcję "
1607 "wybierając <span style=\"italic\">Edycja → Konta</span> na liście kontaktów."
1608
1609 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:630
1610 msgid "History"
1611 msgstr "Historia"
1612
1613 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:685
1614 msgid "Show"
1615 msgstr "Wyświetlenie"
1616
1617 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:707
1618 msgid "Search"
1619 msgstr "Wyszukiwanie"
1620
1621 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1158
1622 #, c-format
1623 msgid "Chat in %s"
1624 msgstr "Rozmowa w %s"
1625
1626 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1160
1627 #, c-format
1628 msgid "Chat with %s"
1629 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
1630
1631 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1210
1632 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1354
1633 msgctxt "A date with the time"
1634 msgid "%A, %e %B %Y %X"
1635 msgstr "%A %e %B %Y, %X"
1636
1637 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
1638 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1297
1639 #, c-format
1640 msgid "<i>* %s %s</i>"
1641 msgstr "<i>* %s %s</i>"
1642
1643 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
1644 #. * The string in bold is the sender's name
1645 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1303
1646 #, c-format
1647 msgid "<b>%s:</b> %s"
1648 msgstr "<b>%s:</b> %s"
1649
1650 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1378
1651 #, c-format
1652 msgid "%s second"
1653 msgid_plural "%s seconds"
1654 msgstr[0] "%s sekunda"
1655 msgstr[1] "%s sekundy"
1656 msgstr[2] "%s sekund"
1657
1658 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1385
1659 #, c-format
1660 msgid "%s minute"
1661 msgid_plural "%s minutes"
1662 msgstr[0] "%s minuta"
1663 msgstr[1] "%s minuty"
1664 msgstr[2] "%s minut"
1665
1666 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1393
1667 #, c-format
1668 msgid "Call took %s, ended at %s"
1669 msgstr "Rozmowa głosowa miała miejsce %s, została zakończona %s"
1670
1671 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1724
1672 msgid "Today"
1673 msgstr "Dzisiaj"
1674
1675 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1728
1676 msgid "Yesterday"
1677 msgstr "Wczoraj"
1678
1679 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
1680 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1743
1681 msgid "%e %B %Y"
1682 msgstr "%e %B %Y"
1683
1684 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1847
1685 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3470
1686 msgid "Anytime"
1687 msgstr "Zawsze"
1688
1689 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1946
1690 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2405
1691 msgid "Anyone"
1692 msgstr "Wszyscy"
1693
1694 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2718
1695 msgid "Who"
1696 msgstr "Kto"
1697
1698 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2927
1699 msgid "When"
1700 msgstr "Kiedy"
1701
1702 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3045
1703 msgid "Anything"
1704 msgstr "Wszystko"
1705
1706 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
1707 msgid "Text chats"
1708 msgstr "Rozmowy tekstowe"
1709
1710 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
1711 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
1712 msgid "Calls"
1713 msgstr "Rozmowy głosowe"
1714
1715 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3052
1716 msgid "Incoming calls"
1717 msgstr "Przychodzące rozmowy głosowe"
1718
1719 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3053
1720 msgid "Outgoing calls"
1721 msgstr "Wychodzące rozmowy głosowe"
1722
1723 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3054
1724 msgid "Missed calls"
1725 msgstr "Nieodebrane rozmowy głosowe"
1726
1727 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3074
1728 msgid "What"
1729 msgstr "Co"
1730
1731 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3763
1732 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
1733 msgstr "Na pewno usunąć wszystkie dzienniki poprzednich rozmów?"
1734
1735 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3767
1736 msgid "Clear All"
1737 msgstr "Wyczyść wszystko"
1738
1739 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3774
1740 msgid "Delete from:"
1741 msgstr "Usunięcie od:"
1742
1743 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
1744 msgid "_File"
1745 msgstr "_Plik"
1746
1747 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
1748 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
1749 msgid "_Edit"
1750 msgstr "_Edycja"
1751
1752 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
1753 msgid "Delete All History..."
1754 msgstr "Usuń całą historię..."
1755
1756 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
1757 msgid "Profile"
1758 msgstr "Profil"
1759
1760 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
1761 #: ../src/empathy-chat-window.c:1490 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
1762 msgid "Chat"
1763 msgstr "Rozmowa"
1764
1765 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
1766 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
1767 msgid "Video"
1768 msgstr "Wideo"
1769
1770 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
1771 msgid "page 2"
1772 msgstr "strona 2"
1773
1774 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
1775 msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
1776 msgstr "<span size=\"x-large\">Wczytywanie...</span>"
1777
1778 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:130
1779 msgid "What kind of chat account do you have?"
1780 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
1781
1782 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:152
1783 msgid "Add new account"
1784 msgstr "Dodanie nowego konta"
1785
1786 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:189
1787 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:279
1788 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
1789 msgstr "Proszę wpisać identyfikator lub numer telefonu kontaktu:"
1790
1791 #. add video button
1792 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:212
1793 msgid "_Video Call"
1794 msgstr "_Wideorozmowa"
1795
1796 #. add audio button
1797 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
1798 msgid "_Audio Call"
1799 msgstr "Rozmow_a głosowa"
1800
1801 #. Tweak the dialog
1802 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
1803 msgid "New Call"
1804 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
1805
1806 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:72
1807 msgid "The contact is offline"
1808 msgstr "Kontakt jest w trybie offline"
1809
1810 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:74
1811 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
1812 msgstr "Wybrany kontakt jest nieprawidłowy lub nieznany"
1813
1814 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:76
1815 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
1816 msgstr "Kontakt nie obsługuje tego rodzaju rozmowy"
1817
1818 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:78
1819 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
1820 msgstr "Żądana funkcjonalność nie jest zaimplementowana dla tego protokołu"
1821
1822 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
1823 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
1824 msgstr "Nie można rozpocząć rozmowy z podanym kontaktem"
1825
1826 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
1827 msgid "You are banned from this channel"
1828 msgstr "Użytkownik został zablokowany na tym kanale"
1829
1830 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
1831 msgid "This channel is full"
1832 msgstr "Ten kanał jest pełny"
1833
1834 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:90
1835 msgid "You must be invited to join this channel"
1836 msgstr "Wymagane jest zaproszenie, aby dołączyć do tego kanału"
1837
1838 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:92
1839 msgid "Can't proceed while disconnected"
1840 msgstr "Nie można kontynuować podczas rozłączenia"
1841
1842 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
1843 msgid "Permission denied"
1844 msgstr "Odmowa dostępu"
1845
1846 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
1847 msgid "There was an error starting the conversation"
1848 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy"
1849
1850 #. Tweak the dialog
1851 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:322
1852 msgid "New Conversation"
1853 msgstr "Nowa rozmowa"
1854
1855 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:132
1856 msgid "Password Required"
1857 msgstr "Wymagane jest hasło"
1858
1859 #. COL_STATUS_TEXT
1860 #. COL_STATE_ICON_NAME
1861 #. COL_STATE
1862 #. COL_DISPLAY_MARKUP
1863 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
1864 #. COL_TYPE
1865 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:158
1866 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:194
1867 msgid "Custom Message…"
1868 msgstr "Własna wiadomość…"
1869
1870 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:211
1871 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:213
1872 msgid "Edit Custom Messages…"
1873 msgstr "Modyfikuj własne wiadomości…"
1874
1875 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:335
1876 msgid "Click to remove this status as a favorite"
1877 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
1878
1879 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:344
1880 msgid "Click to make this status a favorite"
1881 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
1882
1883 #. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
1884 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:378
1885 #, c-format
1886 msgid ""
1887 "<b>Current message: %s</b>\n"
1888 "<small><i>Press Enter to set the new message or Esc to cancel.</i></small>"
1889 msgstr ""
1890 "<b>Obecna wiadomość: %s</b>\n"
1891 "<small><i>Naciśnięcie klawisza Enter ustawi nową wiadomość, a naciśnięcie "
1892 "klawisza Esc anuluje.</i></small>"
1893
1894 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:387
1895 msgid "Set status"
1896 msgstr "Ustaw stan"
1897
1898 #. Custom messages
1899 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1095
1900 msgid "Custom messages…"
1901 msgstr "Własne wiadomości…"
1902
1903 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:239
1904 msgid "_Match case"
1905 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
1906
1907 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
1908 msgid "Find:"
1909 msgstr "Wyszukiwanie:"
1910
1911 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
1912 msgid "_Previous"
1913 msgstr "_Poprzednie"
1914
1915 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
1916 msgid "_Next"
1917 msgstr "_Następne"
1918
1919 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
1920 msgid "Mat_ch case"
1921 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
1922
1923 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
1924 msgid "Phrase not found"
1925 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
1926
1927 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:50
1928 msgid "Received an instant message"
1929 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
1930
1931 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:52
1932 msgid "Sent an instant message"
1933 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
1934
1935 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:54
1936 msgid "Incoming chat request"
1937 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
1938
1939 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:56
1940 msgid "Contact connected"
1941 msgstr "Kontakt połączony"
1942
1943 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:58
1944 msgid "Contact disconnected"
1945 msgstr "Kontakt rozłączony"
1946
1947 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:60
1948 msgid "Connected to server"
1949 msgstr "Połączony z serwerem"
1950
1951 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:62
1952 msgid "Disconnected from server"
1953 msgstr "Rozłączony z serwera"
1954
1955 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:64
1956 msgid "Incoming voice call"
1957 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
1958
1959 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:66
1960 msgid "Outgoing voice call"
1961 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
1962
1963 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:68
1964 msgid "Voice call ended"
1965 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
1966
1967 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:295
1968 msgid "Edit Custom Messages"
1969 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
1970
1971 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:233
1972 msgid "Subscription Request"
1973 msgstr "Prośba o upoważnienie"
1974
1975 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:239
1976 #: ../src/empathy-event-manager.c:1109
1977 #, c-format
1978 msgid "%s would like permission to see when you are online"
1979 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
1980
1981 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:280
1982 #: ../src/empathy-event-manager.c:723
1983 msgid "_Decline"
1984 msgstr "_Odmów"
1985
1986 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
1987 msgid "_Accept"
1988 msgstr "Z_aakceptuj"
1989
1990 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1214
1991 #, c-format
1992 msgid "Message edited at %s"
1993 msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
1994
1995 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1916
1996 msgid "Normal"
1997 msgstr "Zwykły"
1998
1999 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:147
2000 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2001 msgstr "Nie można zweryfikować tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów."
2002
2003 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:154
2004 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2005 msgstr "Certyfikat nie został podpisany przez ośrodek certyfikacji."
2006
2007 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:158
2008 msgid "The certificate has expired."
2009 msgstr "Certyfikat wygasł."
2010
2011 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2012 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2013 msgstr "Certyfikat nie jest jeszcze aktywny."
2014
2015 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2016 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2017 msgstr "Certyfikat nie zawiera oczekiwanego odcisku palca."
2018
2019 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2020 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2021 msgstr ""
2022 "Nazwa komputera zweryfikowana przez certyfikat nie zgadza się z nazwą "
2023 "serwera."
2024
2025 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:171
2026 msgid "The certificate is self-signed."
2027 msgstr "Certyfikat został podpisany przez wystawcę."
2028
2029 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2030 msgid ""
2031 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2032 msgstr "Certyfikat został cofnięty przez odpowiedni ośrodek certyfikacji."
2033
2034 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:178
2035 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2036 msgstr "Certyfikat jest kryptograficznie słaby."
2037
2038 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2039 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2040 msgstr "Długość certyfikatu przekracza weryfikowalne ograniczenia."
2041
2042 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:185
2043 msgid "The certificate is malformed."
2044 msgstr "Nieprawidłowy format certyfikatu."
2045
2046 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:203
2047 #, c-format
2048 msgid "Expected hostname: %s"
2049 msgstr "Oczekiwana nazwa komputera: %s"
2050
2051 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2052 #, c-format
2053 msgid "Certificate hostname: %s"
2054 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
2055
2056 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:278
2057 msgid "C_ontinue"
2058 msgstr "K_ontynuuj"
2059
2060 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:284
2061 msgid "Untrusted connection"
2062 msgstr "Niezaufane połączenie"
2063
2064 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:285
2065 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2066 msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
2067
2068 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:295
2069 msgid "Remember this choice for future connections"
2070 msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
2071
2072 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:301
2073 msgid "Certificate Details"
2074 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
2075
2076 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:685
2077 msgid "Unable to open URI"
2078 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
2079
2080 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:809
2081 msgid "Select a file"
2082 msgstr "Wybór pliku"
2083
2084 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:883
2085 msgid "Insufficient free space to save file"
2086 msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
2087
2088 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:891
2089 #, c-format
2090 msgid ""
2091 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2092 "Please choose another location."
2093 msgstr ""
2094 "Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
2095 "tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
2096
2097 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:937
2098 #, c-format
2099 msgid "Incoming file from %s"
2100 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2101
2102 #. Copy Link Address menu item
2103 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:285
2104 msgid "_Copy Link Address"
2105 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
2106
2107 #. Open Link menu item
2108 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:292
2109 msgid "_Open Link"
2110 msgstr "_Otwórz odnośnik"
2111
2112 #. Inspector
2113 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:306
2114 msgid "Inspect HTML"
2115 msgstr "Zbadaj kod HTML"
2116
2117 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:27
2118 msgid "Top Contacts"
2119 msgstr "Najczęściej używane kontakty"
2120
2121 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:28
2122 msgid "People Nearby"
2123 msgstr "Osoby w pobliżu"
2124
2125 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:29
2126 msgid "Ungrouped"
2127 msgstr "Kontakty bez grup"
2128
2129 #. Add a prefix explaining that something goes wrong when trying to
2130 #. * fetch contact's presence.
2131 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-contact.c:202
2132 #, c-format
2133 msgid "Server cannot find contact: %s"
2134 msgstr "Serwer nie może odnaleźć kontaktu: %s"
2135
2136 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:223
2137 msgid "No error message"
2138 msgstr "Brak komunikatu błędu"
2139
2140 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:296
2141 msgid "Instant Message (Empathy)"
2142 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
2143
2144 #: ../src/empathy-about-dialog.c:77
2145 msgid ""
2146 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
2147 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
2148 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
2149 "version."
2150 msgstr ""
2151 "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
2152 "lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
2153 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
2154 "wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
2155
2156 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
2157 msgid ""
2158 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
2159 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
2160 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
2161 "details."
2162 msgstr ""
2163 "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
2164 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
2165 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
2166 "bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
2167
2168 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
2169 msgid ""
2170 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2171 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
2172 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2173 msgstr ""
2174 "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
2175 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
2176 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
2177 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
2178
2179 #: ../src/empathy-about-dialog.c:105
2180 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2181 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
2182
2183 #: ../src/empathy-about-dialog.c:111
2184 msgid "translator-credits"
2185 msgstr ""
2186 "Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003\n"
2187 "Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009\n"
2188 "Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008\n"
2189 "Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2013\n"
2190 "Asia Słowik <asiaslowik@gmail.com>, 2011\n"
2191 "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2013"
2192
2193 #: ../src/empathy-accounts.c:171
2194 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
2195 msgstr ""
2196 "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
2197 "działanie"
2198
2199 #: ../src/empathy-accounts.c:175
2200 msgid ""
2201 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
2202 msgstr ""
2203 "Bez wyświetlania żadnych okien, o ile istnieją tylko konta \"Osób w pobliżu\""
2204
2205 #: ../src/empathy-accounts.c:179
2206 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
2207 msgstr ""
2208 "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
2209
2210 #: ../src/empathy-accounts.c:181
2211 msgid "<account-id>"
2212 msgstr "<identyfikator-konta>"
2213
2214 #: ../src/empathy-accounts.c:186
2215 msgid "- Empathy Accounts"
2216 msgstr "- konta programu Empathy"
2217
2218 #: ../src/empathy-accounts.c:239
2219 msgid "Empathy Accounts"
2220 msgstr "Konta programu Empathy"
2221
2222 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2223 #. * unsaved changes
2224 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:55
2225 #, c-format
2226 msgid "There are unsaved modifications to your %.50s account."
2227 msgstr "Modyfikacje konta %.50s nie zostały zapisane."
2228
2229 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2230 #. * an unsaved new account
2231 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:59
2232 msgid "Your new account has not been saved yet."
2233 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
2234
2235 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:385 ../src/empathy-call-window.c:1266
2236 msgid "Connecting…"
2237 msgstr "Łączenie…"
2238
2239 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:426
2240 #, c-format
2241 msgid "Offline — %s"
2242 msgstr "Offline — %s"
2243
2244 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:438
2245 #, c-format
2246 msgid "Disconnected — %s"
2247 msgstr "Rozłączony — %s"
2248
2249 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:449
2250 msgid "Offline — No Network Connection"
2251 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
2252
2253 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:456
2254 msgid "Unknown Status"
2255 msgstr "Nieznany stan"
2256
2257 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:473
2258 msgid ""
2259 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
2260 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
2261 "the account."
2262 msgstr ""
2263 "To konto zostało wyłączone, ponieważ używa ono starego, nieobsługiwanego "
2264 "mechanizmu. Proszę zainstalować pakiet telepathy-haze i ponownie uruchomić "
2265 "sesję, aby migrować konto."
2266
2267 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:483
2268 msgid "Offline — Account Disabled"
2269 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
2270
2271 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:589
2272 msgid "Edit Connection Parameters"
2273 msgstr "Modyfikacja parametrów połączenia"
2274
2275 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:716
2276 msgid "_Edit Connection Parameters..."
2277 msgstr "_Modyfikuj parametry połączenia..."
2278
2279 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1246
2280 #, c-format
2281 msgid "Do you want to remove %.50s from your computer?"
2282 msgstr "Na pewno usunąć %.50s z komputera?"
2283
2284 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1250
2285 msgid "This will not remove your account on the server."
2286 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
2287
2288 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1455
2289 msgid ""
2290 "You are about to select another account, which will discard\n"
2291 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2292 msgstr ""
2293 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
2294 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2295
2296 #. Menu item: to enabled/disable the account
2297 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1646
2298 msgid "_Enabled"
2299 msgstr "_Włączone"
2300
2301 #. Menu item: Rename
2302 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1669
2303 msgid "Rename"
2304 msgstr "Zmień nazwę"
2305
2306 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2071
2307 msgid "_Skip"
2308 msgstr "_Pomiń"
2309
2310 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2075
2311 msgid "_Connect"
2312 msgstr "P_ołącz"
2313
2314 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2254
2315 msgid ""
2316 "You are about to close the window, which will discard\n"
2317 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2318 msgstr ""
2319 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
2320 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2321
2322 #. Tweak the dialog
2323 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2398
2324 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
2325 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
2326
2327 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2328 msgid "Add…"
2329 msgstr "Dodaj…"
2330
2331 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2332 msgid "_Import…"
2333 msgstr "_Zaimportuj…"
2334
2335 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2336 msgid "Loading account information"
2337 msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
2338
2339 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2340 msgid ""
2341 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2342 "you want to use."
2343 msgstr ""
2344 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
2345 "wymaganego protokołu."
2346
2347 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2348 msgid "No protocol backends installed"
2349 msgstr "Brak zainstalowanych mechanizmów protokołów"
2350
2351 #: ../src/empathy-auth-client.c:285
2352 msgid " - Empathy authentication client"
2353 msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
2354
2355 #: ../src/empathy-auth-client.c:301
2356 msgid "Empathy authentication client"
2357 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
2358
2359 #: ../src/empathy.c:408
2360 msgid "Don't connect on startup"
2361 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
2362
2363 #: ../src/empathy.c:412
2364 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2365 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
2366
2367 #: ../src/empathy.c:441
2368 msgid "- Empathy IM Client"
2369 msgstr "- komunikator Empathy"
2370
2371 #: ../src/empathy.c:627
2372 msgid "Error contacting the Account Manager"
2373 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
2374
2375 #: ../src/empathy.c:629
2376 #, c-format
2377 msgid ""
2378 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
2379 "The error was:\n"
2380 "\n"
2381 "%s"
2382 msgstr ""
2383 "Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. "
2384 "Błąd:\n"
2385 "\n"
2386 "%s"
2387
2388 #: ../src/empathy-call.c:116
2389 msgid "In a call"
2390 msgstr "W czasie rozmowy"
2391
2392 #: ../src/empathy-call.c:224
2393 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
2394 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
2395
2396 #: ../src/empathy-call.c:248
2397 msgid "Empathy Audio/Video Client"
2398 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
2399
2400 #: ../src/empathy-call-observer.c:110
2401 #, c-format
2402 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
2403 msgstr ""
2404 "Użytkownik %s próbował się dodzwonić, ale w tym czasie prowadzono inną "
2405 "rozmowę."
2406
2407 #: ../src/empathy-call-window.c:1541 ../src/empathy-event-manager.c:502
2408 msgid "Incoming call"
2409 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
2410
2411 #: ../src/empathy-call-window.c:1547 ../src/empathy-event-manager.c:907
2412 #, c-format
2413 msgid "Incoming video call from %s"
2414 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
2415
2416 #: ../src/empathy-call-window.c:1547 ../src/empathy-event-manager.c:510
2417 #: ../src/empathy-event-manager.c:907
2418 #, c-format
2419 msgid "Incoming call from %s"
2420 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
2421
2422 #: ../src/empathy-call-window.c:1551
2423 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:191
2424 msgid "Reject"
2425 msgstr "Odrzuć"
2426
2427 #: ../src/empathy-call-window.c:1552
2428 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
2429 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
2430 msgid "Answer"
2431 msgstr "Odbierz"
2432
2433 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
2434 #. * is used in the window title
2435 #: ../src/empathy-call-window.c:1922
2436 #, c-format
2437 msgid "Call with %s"
2438 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
2439
2440 #: ../src/empathy-call-window.c:2174
2441 msgid "The IP address as seen by the machine"
2442 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
2443
2444 #: ../src/empathy-call-window.c:2176
2445 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
2446 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
2447
2448 #: ../src/empathy-call-window.c:2178
2449 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
2450 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
2451
2452 #: ../src/empathy-call-window.c:2180
2453 msgid "The IP address of a relay server"
2454 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
2455
2456 #: ../src/empathy-call-window.c:2182
2457 msgid "The IP address of the multicast group"
2458 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
2459
2460 #: ../src/empathy-call-window.c:2596 ../src/empathy-call-window.c:2597
2461 #: ../src/empathy-call-window.c:2598 ../src/empathy-call-window.c:2599
2462 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
2463 msgid "Unknown"
2464 msgstr "Nieznany"
2465
2466 #: ../src/empathy-call-window.c:2958
2467 msgid "On hold"
2468 msgstr "Odłożone"
2469
2470 #: ../src/empathy-call-window.c:2962
2471 msgid "Mute"
2472 msgstr "Wycisz"
2473
2474 #: ../src/empathy-call-window.c:2964
2475 msgid "Duration"
2476 msgstr "Czas trwania"
2477
2478 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
2479 #: ../src/empathy-call-window.c:2967
2480 #, c-format
2481 msgid "%s — %d:%02dm"
2482 msgstr "%s — %d∶%02dm"
2483
2484 #: ../src/empathy-call-window.c:3063
2485 msgid "Technical Details"
2486 msgstr "Szczegóły techniczne"
2487
2488 #: ../src/empathy-call-window.c:3102
2489 #, c-format
2490 msgid ""
2491 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
2492 "computer"
2493 msgstr ""
2494 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
2495 "używanego przez ten komputer"
2496
2497 #: ../src/empathy-call-window.c:3107
2498 #, c-format
2499 msgid ""
2500 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
2501 "computer"
2502 msgstr ""
2503 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
2504 "przez ten komputer"
2505
2506 #: ../src/empathy-call-window.c:3113
2507 #, c-format
2508 msgid ""
2509 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
2510 "does not allow direct connections."
2511 msgstr ""
2512 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
2513 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
2514
2515 #: ../src/empathy-call-window.c:3119
2516 msgid "There was a failure on the network"
2517 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
2518
2519 #: ../src/empathy-call-window.c:3123
2520 msgid ""
2521 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
2522 msgstr ""
2523 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
2524
2525 #: ../src/empathy-call-window.c:3126
2526 msgid ""
2527 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
2528 msgstr ""
2529 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
2530
2531 #: ../src/empathy-call-window.c:3138
2532 #, c-format
2533 msgid ""
2534 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
2535 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
2536 "the Help menu."
2537 msgstr ""
2538 "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
2539 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
2540 "w menu Pomoc."
2541
2542 #: ../src/empathy-call-window.c:3147
2543 msgid "There was a failure in the call engine"
2544 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
2545
2546 #: ../src/empathy-call-window.c:3150
2547 msgid "The end of the stream was reached"
2548 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
2549
2550 #: ../src/empathy-call-window.c:3190
2551 msgid "Can't establish audio stream"
2552 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
2553
2554 #: ../src/empathy-call-window.c:3200
2555 msgid "Can't establish video stream"
2556 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
2557
2558 #: ../src/empathy-call-window.c:3237
2559 #, c-format
2560 msgid "Your current balance is %s."
2561 msgstr "Obecnie saldo wynosi %s."
2562
2563 #: ../src/empathy-call-window.c:3241
2564 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
2565 msgstr "Brak wystarczających środków na tę rozmowę głosową."
2566
2567 #: ../src/empathy-call-window.c:3243
2568 msgid "Top Up"
2569 msgstr "Doładuj"
2570
2571 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
2572 msgid "_Call"
2573 msgstr "_Zadzwoń"
2574
2575 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
2576 msgid "_Microphone"
2577 msgstr "_Mikrofon"
2578
2579 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
2580 msgid "_Camera"
2581 msgstr "_Kamera"
2582
2583 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
2584 msgid "_Settings"
2585 msgstr "_Ustawienia"
2586
2587 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
2588 msgid "_View"
2589 msgstr "_Widok"
2590
2591 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
2592 msgid "_Help"
2593 msgstr "Pomo_c"
2594
2595 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:20
2596 msgid "_Contents"
2597 msgstr "_Spis treści"
2598
2599 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
2600 msgid "_Debug"
2601 msgstr "_Debugowanie"
2602
2603 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
2604 msgid "_GStreamer"
2605 msgstr "_GStreamer"
2606
2607 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
2608 msgid "_Telepathy"
2609 msgstr "_Telepathy"
2610
2611 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
2612 msgid "Swap camera"
2613 msgstr "Przełącz kamery"
2614
2615 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
2616 msgid "Minimise me"
2617 msgstr "Zminimalizuj"
2618
2619 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
2620 msgid "Maximise me"
2621 msgstr "Zmaksymalizuj"
2622
2623 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
2624 msgid "Disable camera"
2625 msgstr "Wyłącz kamerę"
2626
2627 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
2628 msgid "Hang up"
2629 msgstr "Rozłącz"
2630
2631 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
2632 msgid "Hang up current call"
2633 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
2634
2635 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
2636 msgid "Video call"
2637 msgstr "Wideorozmowa"
2638
2639 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
2640 msgid "Start a video call"
2641 msgstr "Rozpocznij wideorozmowę"
2642
2643 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
2644 msgid "Start an audio call"
2645 msgstr "Rozpocznij rozmowę głosową"
2646
2647 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
2648 msgid "Show dialpad"
2649 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
2650
2651 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
2652 msgid "Display the dialpad"
2653 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
2654
2655 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
2656 msgid "Toggle video transmission"
2657 msgstr "Przełącza przesyłanie obrazu wideo"
2658
2659 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
2660 msgid "Toggle audio transmission"
2661 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
2662
2663 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
2664 msgid "Encoding Codec:"
2665 msgstr "Koder:"
2666
2667 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
2668 msgid "Decoding Codec:"
2669 msgstr "Dekoder:"
2670
2671 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
2672 msgid "Remote Candidate:"
2673 msgstr "Zdalny kandydat:"
2674
2675 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
2676 msgid "Local Candidate:"
2677 msgstr "Lokalny kandydat:"
2678
2679 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:28
2680 msgid "Audio"
2681 msgstr "Dźwięk"
2682
2683 #: ../src/empathy-chat.c:101
2684 msgid "- Empathy Chat Client"
2685 msgstr "- komunikator Empathy"
2686
2687 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:244
2688 msgid "Name"
2689 msgstr "Nazwa"
2690
2691 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:262
2692 msgid "Room"
2693 msgstr "Pokój"
2694
2695 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:270
2696 msgid "Auto-Connect"
2697 msgstr "Automatyczne łączenie"
2698
2699 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
2700 msgid "Manage Favorite Rooms"
2701 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
2702
2703 #: ../src/empathy-chat-window.c:279
2704 msgid "Close this window?"
2705 msgstr "Zamknąć to okno?"
2706
2707 #: ../src/empathy-chat-window.c:285
2708 #, c-format
2709 msgid ""
2710 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
2711 "until you rejoin it."
2712 msgstr ""
2713 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju %s. Wiadomości nie będą "
2714 "odbierane aż do ponownego dołączenia."
2715
2716 #: ../src/empathy-chat-window.c:298
2717 #, c-format
2718 msgid ""
2719 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
2720 "messages until you rejoin it."
2721 msgid_plural ""
2722 "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
2723 "further messages until you rejoin them."
2724 msgstr[0] ""
2725 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju rozmów. Wiadomości nie "
2726 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
2727 msgstr[1] ""
2728 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
2729 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
2730 msgstr[2] ""
2731 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
2732 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
2733
2734 #: ../src/empathy-chat-window.c:309
2735 #, c-format
2736 msgid "Leave %s?"
2737 msgstr "Opuścić %s?"
2738
2739 #: ../src/empathy-chat-window.c:311
2740 msgid ""
2741 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
2742 "rejoin it."
2743 msgstr ""
2744 "Wiadomości z tego pokoju rozmów nie będą odbierane aż do ponownego "
2745 "dołączenia."
2746
2747 #: ../src/empathy-chat-window.c:330
2748 msgid "Close window"
2749 msgstr "Zamknij okno"
2750
2751 #: ../src/empathy-chat-window.c:330
2752 msgid "Leave room"
2753 msgstr "Opuść pokój"
2754
2755 #: ../src/empathy-chat-window.c:669 ../src/empathy-chat-window.c:692
2756 #, c-format
2757 msgid "%s (%d unread)"
2758 msgid_plural "%s (%d unread)"
2759 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
2760 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
2761 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
2762
2763 #: ../src/empathy-chat-window.c:684
2764 #, c-format
2765 msgid "%s (and %u other)"
2766 msgid_plural "%s (and %u others)"
2767 msgstr[0] "%s (i %u inna)"
2768 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
2769 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
2770
2771 #: ../src/empathy-chat-window.c:700
2772 #, c-format
2773 msgid "%s (%d unread from others)"
2774 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
2775 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
2776 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
2777 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
2778
2779 #: ../src/empathy-chat-window.c:709
2780 #, c-format
2781 msgid "%s (%d unread from all)"
2782 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
2783 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
2784 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
2785 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
2786
2787 #: ../src/empathy-chat-window.c:946
2788 msgid "SMS:"
2789 msgstr "SMS:"
2790
2791 #: ../src/empathy-chat-window.c:954
2792 #, c-format
2793 msgid "Sending %d message"
2794 msgid_plural "Sending %d messages"
2795 msgstr[0] "Wysyłanie %d wiadomości"
2796 msgstr[1] "Wysyłanie %d wiadomości"
2797 msgstr[2] "Wysyłanie %d wiadomości"
2798
2799 #: ../src/empathy-chat-window.c:974
2800 msgid "Typing a message."
2801 msgstr "Pisze wiadomość."
2802
2803 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
2804 msgid "_Conversation"
2805 msgstr "_Rozmowa"
2806
2807 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
2808 msgid "C_lear"
2809 msgstr "_Wyczyść"
2810
2811 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
2812 msgid "Insert _Smiley"
2813 msgstr "Wstaw _emotikonę"
2814
2815 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
2816 msgid "_Favorite Chat Room"
2817 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
2818
2819 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
2820 msgid "Notify for All Messages"
2821 msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
2822
2823 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
2824 msgid "_Show Contact List"
2825 msgstr "_Lista kontaktów"
2826
2827 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
2828 msgid "Invite _Participant…"
2829 msgstr "Zaproś _uczestnika…"
2830
2831 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
2832 msgid "_Join Chat"
2833 msgstr "_Dołącz do rozmowy"
2834
2835 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2836 msgid "Le_ave Chat"
2837 msgstr "Opuść _rozmowę"
2838
2839 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
2840 msgid "C_ontact"
2841 msgstr "K_ontakt"
2842
2843 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
2844 msgid "_Tabs"
2845 msgstr "_Karty"
2846
2847 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
2848 msgid "_Previous Tab"
2849 msgstr "_Poprzednia karta"
2850
2851 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
2852 msgid "_Next Tab"
2853 msgstr "_Następna karta"
2854
2855 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
2856 msgid "_Undo Close Tab"
2857 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
2858
2859 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
2860 msgid "Move Tab _Left"
2861 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
2862
2863 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
2864 msgid "Move Tab _Right"
2865 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
2866
2867 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
2868 msgid "_Detach Tab"
2869 msgstr "_Odłącz kartę"
2870
2871 #: ../src/empathy-debugger.c:77
2872 msgid "Show a particular service"
2873 msgstr "Wyświetla konkretną usługę"
2874
2875 #: ../src/empathy-debugger.c:82
2876 msgid "- Empathy Debugger"
2877 msgstr "- debuger programu Empathy"
2878
2879 #: ../src/empathy-debugger.c:142
2880 msgid "Empathy Debugger"
2881 msgstr "Debuger programu Empathy"
2882
2883 #: ../src/empathy-debug-window.c:1590
2884 msgid "Save"
2885 msgstr "Zapisz"
2886
2887 #: ../src/empathy-debug-window.c:1650
2888 msgid "Pastebin link"
2889 msgstr "Odnośnik serwisu Pastebin"
2890
2891 #: ../src/empathy-debug-window.c:1659
2892 msgid "Pastebin response"
2893 msgstr "Odpowiedź serwisu Pastebin"
2894
2895 #: ../src/empathy-debug-window.c:1666
2896 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
2897 msgstr "Dane są za duże na jeden raz. Proszę zapisać dzienniki do pliku."
2898
2899 #: ../src/empathy-debug-window.c:1848
2900 msgid "Debug Window"
2901 msgstr "Okno debugowania"
2902
2903 #: ../src/empathy-debug-window.c:1908
2904 msgid "Send to pastebin"
2905 msgstr "Wyślij do serwisu Pastebin"
2906
2907 #: ../src/empathy-debug-window.c:1952
2908 msgid "Pause"
2909 msgstr "Wstrzymaj"
2910
2911 #: ../src/empathy-debug-window.c:1964
2912 msgid "Level "
2913 msgstr "Poziom "
2914
2915 #: ../src/empathy-debug-window.c:1983
2916 msgid "Debug"
2917 msgstr "Debugowanie"
2918
2919 #: ../src/empathy-debug-window.c:1988
2920 msgid "Info"
2921 msgstr "Informacje"
2922
2923 #: ../src/empathy-debug-window.c:1993 ../src/empathy-debug-window.c:2068
2924 msgid "Message"
2925 msgstr "Wiadomość"
2926
2927 #: ../src/empathy-debug-window.c:1998
2928 msgid "Warning"
2929 msgstr "Ostrzeżenie"
2930
2931 #: ../src/empathy-debug-window.c:2003
2932 msgid "Critical"
2933 msgstr "Krytyczny"
2934
2935 #: ../src/empathy-debug-window.c:2008
2936 msgid "Error"
2937 msgstr "Błąd"
2938
2939 #: ../src/empathy-debug-window.c:2021
2940 msgid ""
2941 "Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
2942 "such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
2943 "received.\n"
2944 "If you don't want to see such information available in a public bug report, "
2945 "you can choose to limit the visibility of your bug to Empathy developers "
2946 "when reporting it by displaying the advanced fields in the <a href=\"https://"
2947 "bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">bug report</a>."
2948 msgstr ""
2949 "Nawet, jeśli nie widać haseł, dzienniki mogą zawierać prywatne informacje, "
2950 "takie jak listy kontaktów lub ostatnio wysłane i odebrane wiadomości.\n"
2951 "Aby takie informacje nie znalazły się w publicznym zgłoszeniu błędu, można "
2952 "ograniczyć jego widoczność do programistów programu podczas jego zgłaszania "
2953 "za pomocą zaawansowanych pól w <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/"
2954 "enter_bug.cgi?product=empathy\">zgłoszeniu błędu</a>."
2955
2956 #: ../src/empathy-debug-window.c:2053
2957 msgid "Time"
2958 msgstr "Czas"
2959
2960 #: ../src/empathy-debug-window.c:2056
2961 msgid "Domain"
2962 msgstr "Domena"
2963
2964 #: ../src/empathy-debug-window.c:2059
2965 msgid "Category"
2966 msgstr "Kategoria"
2967
2968 #: ../src/empathy-debug-window.c:2062
2969 msgid "Level"
2970 msgstr "Poziom"
2971
2972 #: ../src/empathy-debug-window.c:2091
2973 msgid ""
2974 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
2975 "extension."
2976 msgstr ""
2977 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
2978
2979 #: ../src/empathy-event-manager.c:502
2980 msgid "Incoming video call"
2981 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
2982
2983 #: ../src/empathy-event-manager.c:506
2984 #, c-format
2985 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
2986 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
2987
2988 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
2989 #, c-format
2990 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
2991 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
2992
2993 #: ../src/empathy-event-manager.c:535
2994 msgid "_Reject"
2995 msgstr "_Odrzuć"
2996
2997 #: ../src/empathy-event-manager.c:543 ../src/empathy-event-manager.c:551
2998 msgid "_Answer"
2999 msgstr "_Odbierz"
3000
3001 #: ../src/empathy-event-manager.c:551
3002 msgid "_Answer with video"
3003 msgstr "_Odbierz z obrazem wideo"
3004
3005 #: ../src/empathy-event-manager.c:706
3006 msgid "Room invitation"
3007 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
3008
3009 #: ../src/empathy-event-manager.c:708
3010 #, c-format
3011 msgid "Invitation to join %s"
3012 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
3013
3014 #: ../src/empathy-event-manager.c:715
3015 #, c-format
3016 msgid "%s is inviting you to join %s"
3017 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
3018
3019 #: ../src/empathy-event-manager.c:728
3020 msgid "_Join"
3021 msgstr "_Dołącz"
3022
3023 #: ../src/empathy-event-manager.c:754
3024 #, c-format
3025 msgid "%s invited you to join %s"
3026 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
3027
3028 #: ../src/empathy-event-manager.c:760
3029 #, c-format
3030 msgid "You have been invited to join %s"
3031 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
3032
3033 #: ../src/empathy-event-manager.c:950
3034 #, c-format
3035 msgid "Incoming file transfer from %s"
3036 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
3037
3038 #: ../src/empathy-event-manager.c:978 ../src/empathy-roster-window.c:213
3039 msgid "Password required"
3040 msgstr "Hasło wymagane"
3041
3042 #: ../src/empathy-event-manager.c:1115
3043 #, c-format
3044 msgid ""
3045 "\n"
3046 "Message: %s"
3047 msgstr ""
3048 "\n"
3049 "Wiadomość: %s"
3050
3051 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3052 #: ../src/empathy-ft-manager.c:94
3053 #, c-format
3054 msgid "%u:%02u.%02u"
3055 msgstr "%u∶%02u.%02u"
3056
3057 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3058 #: ../src/empathy-ft-manager.c:97
3059 #, c-format
3060 msgid "%02u.%02u"
3061 msgstr "%02u.%02u"
3062
3063 #: ../src/empathy-ft-manager.c:173
3064 msgctxt "file transfer percent"
3065 msgid "Unknown"
3066 msgstr "Nieznany"
3067
3068 #: ../src/empathy-ft-manager.c:268
3069 #, c-format
3070 msgid "%s of %s at %s/s"
3071 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
3072
3073 #: ../src/empathy-ft-manager.c:269
3074 #, c-format
3075 msgid "%s of %s"
3076 msgstr "%s z %s"
3077
3078 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3079 #: ../src/empathy-ft-manager.c:300
3080 #, c-format
3081 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3082 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3083
3084 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3085 #: ../src/empathy-ft-manager.c:303
3086 #, c-format
3087 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3088 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3089
3090 #. translators: first %s is filename, second %s
3091 #. * is the contact name
3092 #: ../src/empathy-ft-manager.c:333
3093 #, c-format
3094 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3095 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3096
3097 #: ../src/empathy-ft-manager.c:336
3098 msgid "Error receiving a file"
3099 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
3100
3101 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3102 #, c-format
3103 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3104 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3105
3106 #: ../src/empathy-ft-manager.c:344
3107 msgid "Error sending a file"
3108 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
3109
3110 #. translators: first %s is filename, second %s
3111 #. * is the contact name
3112 #: ../src/empathy-ft-manager.c:483
3113 #, c-format
3114 msgid "\"%s\" received from %s"
3115 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
3116
3117 #. translators: first %s is filename, second %s
3118 #. * is the contact name
3119 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3120 #, c-format
3121 msgid "\"%s\" sent to %s"
3122 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
3123
3124 #: ../src/empathy-ft-manager.c:491
3125 msgid "File transfer completed"
3126 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
3127
3128 #: ../src/empathy-ft-manager.c:610 ../src/empathy-ft-manager.c:774
3129 msgid "Waiting for the other participant's response"
3130 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
3131
3132 #: ../src/empathy-ft-manager.c:636 ../src/empathy-ft-manager.c:674
3133 #, c-format
3134 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3135 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
3136
3137 #: ../src/empathy-ft-manager.c:639 ../src/empathy-ft-manager.c:677
3138 #, c-format
3139 msgid "Hashing \"%s\""
3140 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
3141
3142 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1020
3143 msgid "%"
3144 msgstr "%"
3145
3146 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1032
3147 msgid "File"
3148 msgstr "Plik"
3149
3150 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1054
3151 msgid "Remaining"
3152 msgstr "Pozostało"
3153
3154 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3155 msgid "File Transfers"
3156 msgstr "Przesyłanie plików"
3157
3158 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3159 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3160 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
3161
3162 #: ../src/empathy-import-dialog.c:70
3163 msgid "_Import"
3164 msgstr "_Zaimportuj"
3165
3166 #: ../src/empathy-import-dialog.c:82
3167 msgid ""
3168 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3169 "importing accounts from Pidgin."
3170 msgstr ""
3171 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
3172 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
3173
3174 #: ../src/empathy-import-dialog.c:203
3175 msgid "Import Accounts"
3176 msgstr "Importowanie kont"
3177
3178 #. Translators: this is the header of a treeview column
3179 #: ../src/empathy-import-widget.c:298
3180 msgid "Import"
3181 msgstr "Import"
3182
3183 #: ../src/empathy-import-widget.c:307
3184 msgid "Protocol"
3185 msgstr "Protokół"
3186
3187 #: ../src/empathy-import-widget.c:331
3188 msgid "Source"
3189 msgstr "Źródło"
3190
3191 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:196
3192 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:224
3193 msgid "Invite Participant"
3194 msgstr "Zaproszenie uczestnika"
3195
3196 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:197
3197 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
3198 msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
3199
3200 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:220
3201 msgid "Invite"
3202 msgstr "Zaproś"
3203
3204 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:186
3205 msgid "Chat Room"
3206 msgstr "Pokój rozmowy"
3207
3208 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:201
3209 msgid "Members"
3210 msgstr "Członkowie"
3211
3212 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:402
3213 msgid "Failed to list rooms"
3214 msgstr "Wyświetlenie listy pokoi się nie powiodło"
3215
3216 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:437
3217 #, c-format
3218 msgid ""
3219 "%s\n"
3220 "Invite required: %s\n"
3221 "Password required: %s\n"
3222 "Members: %s"
3223 msgstr ""
3224 "%s\n"
3225 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
3226 "Wymagane hasło: %s\n"
3227 "Członkowie: %s"
3228
3229 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
3230 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
3231 msgid "Yes"
3232 msgstr "Tak"
3233
3234 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
3235 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
3236 msgid "No"
3237 msgstr "Nie"
3238
3239 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:791
3240 msgid "Join Room"
3241 msgstr "Dołączenie do pokoju"
3242
3243 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
3244 msgid ""
3245 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3246 msgstr ""
3247 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
3248 "pokoi na liście."
3249
3250 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3251 msgid "_Room:"
3252 msgstr "_Pokój:"
3253
3254 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3255 msgid ""
3256 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3257 "the current account&apos;s server"
3258 msgstr ""
3259 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
3260 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
3261
3262 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3263 msgid ""
3264 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3265 "the current account's server"
3266 msgstr ""
3267 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
3268 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
3269
3270 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3271 msgid "_Server:"
3272 msgstr "_Serwer:"
3273
3274 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3275 msgid "Couldn't load room list"
3276 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
3277
3278 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3279 msgid "Room List"
3280 msgstr "Listy pokoi"
3281
3282 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:182
3283 msgid "Respond"
3284 msgstr "Odpowiedz"
3285
3286 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
3287 msgid "Answer with video"
3288 msgstr "Odbierz z obrazem wideo"
3289
3290 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:209
3291 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
3292 msgid "Decline"
3293 msgstr "Odmów"
3294
3295 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
3296 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:224
3297 msgid "Accept"
3298 msgstr "Zaakceptuj"
3299
3300 #. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
3301 #. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
3302 #. * brings the password popup.
3303 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:234
3304 msgid "Provide"
3305 msgstr "Wprowadź"
3306
3307 #: ../src/empathy-preferences.c:137
3308 msgid "Message received"
3309 msgstr "Otrzymano wiadomość"
3310
3311 #: ../src/empathy-preferences.c:138
3312 msgid "Message sent"
3313 msgstr "Wysłano wiadomość"
3314
3315 #: ../src/empathy-preferences.c:139
3316 msgid "New conversation"
3317 msgstr "Nowa rozmowa"
3318
3319 #: ../src/empathy-preferences.c:140
3320 msgid "Contact comes online"
3321 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
3322
3323 #: ../src/empathy-preferences.c:141
3324 msgid "Contact goes offline"
3325 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
3326
3327 #: ../src/empathy-preferences.c:142
3328 msgid "Account connected"
3329 msgstr "Połączono konto"
3330
3331 #: ../src/empathy-preferences.c:143
3332 msgid "Account disconnected"
3333 msgstr "Rozłączono konto"
3334
3335 #: ../src/empathy-preferences.c:380
3336 msgid "Language"
3337 msgstr "Język"
3338
3339 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3340 #: ../src/empathy-preferences.c:631
3341 msgid "Juliet"
3342 msgstr "Julia"
3343
3344 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3345 #: ../src/empathy-preferences.c:638
3346 msgid "Romeo"
3347 msgstr "Romeo"
3348
3349 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3350 #: ../src/empathy-preferences.c:644
3351 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
3352 msgstr "Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!"
3353
3354 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3355 #: ../src/empathy-preferences.c:648
3356 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
3357 msgstr "Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!"
3358
3359 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3360 #: ../src/empathy-preferences.c:651
3361 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
3362 msgstr "Lub jeśli tego nie możesz uczynić,"
3363
3364 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3365 #: ../src/empathy-preferences.c:654
3366 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
3367 msgstr "To przysiąż wiernym być mojej miłości,"
3368
3369 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3370 #: ../src/empathy-preferences.c:657
3371 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
3372 msgstr "A ja przestanę być z krwi Kapuletów."
3373
3374 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3375 #: ../src/empathy-preferences.c:660
3376 msgid "Juliet has disconnected"
3377 msgstr "Użytkownik Julia został rozłączony"
3378
3379 #: ../src/empathy-preferences.c:1026
3380 msgid "Preferences"
3381 msgstr "Preferencje"
3382
3383 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3384 msgid "Show groups"
3385 msgstr "Wyświetlanie grup"
3386
3387 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3388 msgid "Show account balances"
3389 msgstr "Wyświetlanie salda konta"
3390
3391 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2239
3392 msgid "Contact List"
3393 msgstr "Lista kontaktów"
3394
3395 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3396 msgid "Start chats in:"
3397 msgstr "Rozpoczynanie rozmów w:"
3398
3399 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3400 msgid "new ta_bs"
3401 msgstr "nowych _kartach"
3402
3403 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3404 msgid "new _windows"
3405 msgstr "nowych _oknach"
3406
3407 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3408 msgid "Show _smileys as images"
3409 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
3410
3411 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3412 msgid "Show contact _list in rooms"
3413 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
3414
3415 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3416 msgid "Log conversations"
3417 msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
3418
3419 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
3420 msgid "Display incoming events in the notification area"
3421 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
3422
3423 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3424 msgid "_Automatically connect on startup"
3425 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
3426
3427 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3428 msgid "Behavior"
3429 msgstr "Zachowanie"
3430
3431 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3432 msgid "General"
3433 msgstr "Ogólne"
3434
3435 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3436 msgid "_Enable bubble notifications"
3437 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
3438
3439 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3440 msgid "Disable notifications when _away or busy"
3441 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
3442
3443 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3444 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3445 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
3446
3447 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3448 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3449 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
3450
3451 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3452 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3453 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
3454
3455 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3456 msgid "Notifications"
3457 msgstr "Powiadomienia"
3458
3459 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3460 msgid "_Enable sound notifications"
3461 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
3462
3463 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3464 msgid "Disable sounds when _away or busy"
3465 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
3466
3467 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3468 msgid "Play sound for events"
3469 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
3470
3471 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3472 msgid "Sounds"
3473 msgstr "Dźwięki"
3474
3475 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3476 msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
3477 msgstr "Usuwanie _echa w celu zwiększenia jakości rozmowy"
3478
3479 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3480 msgid ""
3481 "Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
3482 "person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
3483 "hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
3484 "off and restarting the call."
3485 msgstr ""
3486 "Usuwanie echa zwiększa czystość głosu użytkownika dla osoby po drugiej "
3487 "stronie, ale może powodować problemy na niektórych komputerach. Jeśli "
3488 "słychać dziwne dźwięki lub piski podczas rozmów, to należy spróbować "
3489 "wyłączyć usuwanie echa i ponownie rozpocząć rozmowę głosową."
3490
3491 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3492 msgid "_Publish location to my contacts"
3493 msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
3494
3495 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3496 msgid ""
3497 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3498 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3499 "decimal place."
3500 msgstr ""
3501 "Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
3502 "miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
3503 "po przecinku."
3504
3505 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
3506 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
3507 msgid "_Reduce location accuracy"
3508 msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
3509
3510 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
3511 msgid "Privacy"
3512 msgstr "Prywatność"
3513
3514 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
3515 msgid "_GPS"
3516 msgstr "_GPS"
3517
3518 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
3519 msgid "_Cellphone"
3520 msgstr "_Telefon komórkowy"
3521
3522 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
3523 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
3524 msgstr "_Sieć (IP, Wi-Fi)"
3525
3526 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
3527 msgid "Location sources:"
3528 msgstr "Źródła położenia:"
3529
3530 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
3531 msgid ""
3532 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3533 "dictionary installed."
3534 msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
3535
3536 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
3537 msgid "Enable spell checking for languages:"
3538 msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
3539
3540 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:42
3541 msgid "Spell Checking"
3542 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
3543
3544 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:43
3545 msgid "Chat Th_eme:"
3546 msgstr "Motyw _rozmowy:"
3547
3548 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:44
3549 msgid "Variant:"
3550 msgstr "Wariant:"
3551
3552 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:45
3553 msgid "Themes"
3554 msgstr "Motywy"
3555
3556 #: ../src/empathy-roster-window.c:230
3557 msgid "Provide Password"
3558 msgstr "Wprowadź hasło"
3559
3560 #: ../src/empathy-roster-window.c:236
3561 msgid "Disconnect"
3562 msgstr "Rozłącz"
3563
3564 #: ../src/empathy-roster-window.c:479
3565 msgid "You need to set up an account to see contacts here."
3566 msgstr "Należy ustawić konto, aby wyświetlić kontakty."
3567
3568 #: ../src/empathy-roster-window.c:555
3569 #, c-format
3570 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
3571 msgstr ""
3572 "Konta %s nie mogą być używane, dopóki oprogramowanie %s nie zostanie "
3573 "zaktualizowane."
3574
3575 #: ../src/empathy-roster-window.c:656
3576 msgid "Windows Live"
3577 msgstr "Windows Live"
3578
3579 #: ../src/empathy-roster-window.c:658
3580 msgid "Google Talk"
3581 msgstr "Google Talk"
3582
3583 #: ../src/empathy-roster-window.c:660
3584 msgid "Facebook"
3585 msgstr "Facebook"
3586
3587 #. translators: %s is an account name like 'Facebook' or 'Google Talk'
3588 #: ../src/empathy-roster-window.c:675
3589 #, c-format
3590 msgid "%s account requires authorisation"
3591 msgstr "Konto serwisu %s wymaga upoważnienia"
3592
3593 #: ../src/empathy-roster-window.c:686
3594 msgid "Online Accounts"
3595 msgstr "Konta online"
3596
3597 #: ../src/empathy-roster-window.c:733
3598 msgid "Update software..."
3599 msgstr "Zaktualizuj oprogramowanie..."
3600
3601 #: ../src/empathy-roster-window.c:739
3602 msgid "Reconnect"
3603 msgstr "Połącz ponownie"
3604
3605 #: ../src/empathy-roster-window.c:743
3606 msgid "Edit Account"
3607 msgstr "Modyfikuj konto"
3608
3609 #: ../src/empathy-roster-window.c:748
3610 msgid "Close"
3611 msgstr "Zamknij"
3612
3613 #: ../src/empathy-roster-window.c:890
3614 msgid "Top up account"
3615 msgstr "Doładuj konto"
3616
3617 #: ../src/empathy-roster-window.c:1576
3618 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
3619 msgstr "Należy włączyć jedno z kont, aby wyświetlić kontakty."
3620
3621 #. translators: argument is an account name
3622 #: ../src/empathy-roster-window.c:1584
3623 #, c-format
3624 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
3625 msgstr "Należy włączyć konto %s, aby wyświetlić kontakty."
3626
3627 #: ../src/empathy-roster-window.c:1662
3628 msgid "Change your presence to see contacts here"
3629 msgstr "Należy zmienić stan, aby wyświetlić kontakty"
3630
3631 #: ../src/empathy-roster-window.c:1671
3632 msgid "No match found"
3633 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
3634
3635 #: ../src/empathy-roster-window.c:1678
3636 msgid "You haven't added any contact yet"
3637 msgstr "Nie dodano jeszcze żadnych kontaktów"
3638
3639 #: ../src/empathy-roster-window.c:1681
3640 msgid "No online contacts"
3641 msgstr "Brak kontaktów w trybie online"
3642
3643 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
3644 msgid "_New Conversation..."
3645 msgstr "_Nowa rozmowa..."
3646
3647 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
3648 msgid "New _Call..."
3649 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa..."
3650
3651 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
3652 msgid "Contacts"
3653 msgstr "Kontakty"
3654
3655 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
3656 msgid "_Add Contacts..."
3657 msgstr "_Dodaj kontakty..."
3658
3659 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
3660 msgid "_Search for Contacts..."
3661 msgstr "_Wyszukaj kontakty..."
3662
3663 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
3664 msgid "_Blocked Contacts"
3665 msgstr "Za_blokowane kontakty"
3666
3667 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
3668 msgid "_Rooms"
3669 msgstr "_Pokoje"
3670
3671 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
3672 msgid "_Join..."
3673 msgstr "_Dołącz..."
3674
3675 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
3676 msgid "Join _Favorites"
3677 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
3678
3679 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
3680 msgid "_Manage Favorites"
3681 msgstr "_Zarządzaj ulubionymi"
3682
3683 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
3684 msgid "_File Transfers"
3685 msgstr "_Przesyłanie plików"
3686
3687 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
3688 msgid "_Accounts"
3689 msgstr "_Konta"
3690
3691 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
3692 msgid "P_references"
3693 msgstr "P_referencje"
3694
3695 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
3696 msgid "Help"
3697 msgstr "Pomoc"
3698
3699 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
3700 msgid "About Empathy"
3701 msgstr "O programie Empathy"
3702
3703 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
3704 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3705 msgid "_Quit"
3706 msgstr "Za_kończ"
3707
3708 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
3709 msgid "Account settings"
3710 msgstr "Ustawienia konta"
3711
3712 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:2
3713 msgid "Go _Online"
3714 msgstr "Przejdź do trybu _online"
3715
3716 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:3
3717 msgid "Show _Offline Contacts"
3718 msgstr "Wyświetl kontakty w trybie _offline"
3719
3720 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:4
3721 msgid "_Add Contact..."
3722 msgstr "_Dodaj kontakt..."
3723
3724 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3725 msgid "_New Conversation…"
3726 msgstr "_Nowa rozmowa…"
3727
3728 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3729 msgid "New _Call…"
3730 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
3731
3732 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3733 msgid "Status"
3734 msgstr "Stan"
3735
3736 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:183
3737 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:126
3738 msgid "Done"
3739 msgstr "Gotowe"
3740
3741 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:214
3742 msgid "Please enter your account details"
3743 msgstr "Proszę podać informacje o koncie"
3744
3745 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:160
3746 #, c-format
3747 msgid "Edit %s account options"
3748 msgstr "Modyfikuj opcje konta %s"
3749
3750 #: ../ubuntu-online-accounts/empathy.application.in.h:1
3751 msgid "Integrate your IM accounts"
3752 msgstr "Integracja kont komunikatora"