Updated Polish translation
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2010-09-22 17:47+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2010-09-22 17:32+0200\n"
13 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Language: pl\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
20 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
21 "X-Poedit-Language: Polish\n"
22 "X-Poedit-Country: Poland\n"
23
24 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
25 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
26 msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
27
28 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
29 msgid "Empathy"
30 msgstr "Empathy"
31
32 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
33 msgid "Empathy Internet Messaging"
34 msgstr "Komunikator Empathy"
35
36 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
37 msgid "IM Client"
38 msgstr "Komunikator"
39
40 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
41 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
42 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
43
44 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
45 msgid ""
46 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
47 "chat."
48 msgstr ""
49 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
50 "podczas rozmowy grupowej."
51
52 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
53 msgid "Chat window theme"
54 msgstr "Motyw okna rozmowy"
55
56 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
57 msgid ""
58 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
59 msgstr ""
60 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
61 "\")."
62
63 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
64 msgid "Compact contact list"
65 msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
66
67 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
68 msgid "Connection managers should be used"
69 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
70
71 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
72 msgid "Contact list sort criterion"
73 msgstr "Kryterium sortowania listy kontaktów"
74
75 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
76 msgid "Default directory to select an avatar image from"
77 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
78
79 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
80 msgid "Disable popup notifications when away"
81 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
82
83 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
84 msgid "Disable sounds when away"
85 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
86
87 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
88 msgid "Display incoming events in the status area"
89 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
90
91 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
92 msgid ""
93 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
94 "user immediately."
95 msgstr ""
96 "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
97 "będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
98
99 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
100 msgid "Empathy can publish the user's location"
101 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
102
103 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
104 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
105 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
106
107 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
108 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
109 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
110
111 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
112 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
113 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
114
115 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
116 msgid "Empathy default download folder"
117 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
118
119 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
120 msgid "Empathy has asked about importing accounts"
121 msgstr "Zapytano o zaimportowanie kont"
122
123 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
124 msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
125 msgstr "Przeprowadzono migrację dzienników butterfly"
126
127 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
128 msgid "Empathy should auto-away when idle"
129 msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
130
131 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
132 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
133 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
134
135 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
136 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
137 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
138
139 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
140 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
141 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
142
143 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
144 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
145 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
146
147 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
148 msgid "Enable popup notifications for new messages"
149 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
150
151 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
152 msgid "Enable spell checker"
153 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
154
155 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
156 msgid "Hide main window"
157 msgstr "Ukrycie głównego okna"
158
159 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
160 msgid "Hide the main window."
161 msgstr "Ukrycie głównego okna."
162
163 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
164 msgid "Nick completed character"
165 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
166
167 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
168 msgid "Open new chats in separate windows"
169 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
170
171 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
172 msgid "Path of the Adium theme to use"
173 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
174
175 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
176 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
177 msgstr ""
178 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
179 "Adium."
180
181 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
182 msgid "Play a sound for incoming messages"
183 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
184
185 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
186 msgid "Play a sound for new conversations"
187 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
188
189 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
190 msgid "Play a sound for outgoing messages"
191 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
192
193 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
194 msgid "Play a sound when a contact logs in"
195 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
196
197 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
198 msgid "Play a sound when a contact logs out"
199 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
200
201 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
202 msgid "Play a sound when we log in"
203 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
204
205 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
206 msgid "Play a sound when we log out"
207 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
208
209 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
210 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
211 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
212
213 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
214 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
215 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
216
217 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
218 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
219 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
220
221 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
222 msgid "Show avatars"
223 msgstr "Wyświetlanie awatarów"
224
225 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
226 msgid "Show contact list in rooms"
227 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
228
229 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
230 msgid "Show hint about closing the main window"
231 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
232
233 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
234 msgid "Show offline contacts"
235 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
236
237 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
238 msgid "Show protocols"
239 msgstr "Wyświetlanie protokołów"
240
241 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
242 msgid "Spell checking languages"
243 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
244
245 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
246 msgid "The default folder to save file transfers in."
247 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
248
249 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
250 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
251 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
252
253 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
254 msgid "The position for the chat window side pane"
255 msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
256
257 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
258 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
259 msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
260
261 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
262 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
263 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
264
265 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
266 msgid "Use graphical smileys"
267 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
268
269 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
270 msgid "Use notification sounds"
271 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
272
273 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
274 msgid "Use theme for chat rooms"
275 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
276
277 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
278 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
279 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
280
281 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
282 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
283 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
284
285 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
286 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
287 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
288
289 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
290 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
291 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
292
293 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
294 msgid "Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs."
295 msgstr "Określa, czy zapytano o zaimportowanie kont z innych programów."
296
297 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
298 msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
299 msgstr "Określa, czy przeprowadzono migrację dzienników butterfly."
300
301 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
302 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
303 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
304
305 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
306 msgid ""
307 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
308 msgstr ""
309 "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
310 "bezczynności."
311
312 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
313 msgid ""
314 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
315 msgstr ""
316 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
317
318 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
319 msgid ""
320 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
321 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
322
323 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
324 msgid ""
325 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
326 msgstr ""
327 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
328 "Inspector."
329
330 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
331 msgid ""
332 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
333 "reconnect."
334 msgstr ""
335 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
336 "rozłączenia/ponownego połączenia."
337
338 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
339 msgid ""
340 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
341 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
342
343 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
344 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
345 msgstr ""
346 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
347
348 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
349 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
350 msgstr ""
351 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
352 "sieci."
353
354 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
355 msgid ""
356 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
357 msgstr ""
358 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
359
360 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
361 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
362 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
363
364 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
365 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
366 msgstr ""
367 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
368
369 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
370 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
371 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
372
373 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
374 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
375 msgstr ""
376 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
377
378 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
379 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
380 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
381
382 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
383 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
384 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
385
386 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
387 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
388 msgstr ""
389 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
390 "zajętości."
391
392 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
393 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
394 msgstr ""
395 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
396 "do trybu offline."
397
398 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
399 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
400 msgstr ""
401 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
402 "do trybu online."
403
404 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
405 msgid ""
406 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
407 "the chat is already opened, but not focused."
408 msgstr ""
409 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
410 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
411
412 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
413 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
414 msgstr ""
415 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
416 "wiadomości."
417
418 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
419 msgid ""
420 "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
421 msgstr ""
422 "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
423
424 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
425 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
426 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
427
428 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
429 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
430 msgstr ""
431 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
432 "zajętości."
433
434 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
435 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
436 msgstr "Określa, czy wyświetlać protokoły dla kontaktów na liście."
437
438 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
439 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
440 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
441
442 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
443 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
444 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
445
446 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
447 msgid ""
448 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
449 "'x' button in the title bar."
450 msgstr ""
451 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
452 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
453
454 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
455 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
456 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
457
458 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
459 msgid ""
460 "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
461 "the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
462 "the contact list by state."
463 msgstr ""
464 "Określa, jakie kryterium używać podczas sortowania listy kontaktów. "
465 "Domyślnie sortowane jest według nazwy kontaktów za pomocą wartości \"name\". "
466 "Wartość \"state\" spowoduje sortowanie według stanu kontaktu."
467
468 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
469 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
470 msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
471
472 #. Tweak the dialog
473 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
474 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2157
475 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
476 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
477
478 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:851
479 msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
480 msgstr "Sumy kontrolne pobranego i wysłanego pliku nie zgadzają się"
481
482 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1111
483 msgid "File transfer not supported by remote contact"
484 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
485
486 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1169
487 msgid "The selected file is not a regular file"
488 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
489
490 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1178
491 msgid "The selected file is empty"
492 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
493
494 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:283
495 msgid "Socket type not supported"
496 msgstr "Typ gniazda nie jest obsługiwany"
497
498 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
499 msgid "No reason was specified"
500 msgstr "Nie podano powodu"
501
502 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405
503 msgid "The change in state was requested"
504 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
505
506 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:408
507 msgid "You canceled the file transfer"
508 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
509
510 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:411
511 msgid "The other participant canceled the file transfer"
512 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
513
514 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:414
515 msgid "Error while trying to transfer the file"
516 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
517
518 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:417
519 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
520 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
521
522 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:420 ../libempathy/empathy-utils.c:324
523 msgid "Unknown reason"
524 msgstr "Nieznany powód"
525
526 #: ../libempathy/empathy-utils.c:246
527 msgid "Available"
528 msgstr "Dostępny"
529
530 #: ../libempathy/empathy-utils.c:248
531 msgid "Busy"
532 msgstr "Zajęty"
533
534 #: ../libempathy/empathy-utils.c:251
535 msgid "Away"
536 msgstr "Nieobecny"
537
538 #: ../libempathy/empathy-utils.c:253
539 msgid "Invisible"
540 msgstr "Niewidoczny"
541
542 #: ../libempathy/empathy-utils.c:255
543 msgid "Offline"
544 msgstr "Offline"
545
546 #: ../libempathy/empathy-utils.c:257 ../src/empathy-call-window.c:1893
547 #: ../src/empathy-call-window.c:1894 ../src/empathy-call-window.c:1895
548 #: ../src/empathy-call-window.c:1896 ../src/empathy-call-window.ui.h:18
549 msgid "Unknown"
550 msgstr "Nieznany"
551
552 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296
553 msgid "No reason specified"
554 msgstr "Nie podano powodu"
555
556 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:354
557 msgid "Status is set to offline"
558 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
559
560 #: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:334
561 msgid "Network error"
562 msgstr "Błąd sieci"
563
564 #: ../libempathy/empathy-utils.c:302 ../libempathy/empathy-utils.c:336
565 msgid "Authentication failed"
566 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
567
568 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304 ../libempathy/empathy-utils.c:338
569 msgid "Encryption error"
570 msgstr "Błąd szyfrowania"
571
572 #: ../libempathy/empathy-utils.c:306
573 msgid "Name in use"
574 msgstr "Pseudonim jest już używany"
575
576 #: ../libempathy/empathy-utils.c:308 ../libempathy/empathy-utils.c:340
577 msgid "Certificate not provided"
578 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
579
580 #: ../libempathy/empathy-utils.c:310 ../libempathy/empathy-utils.c:342
581 msgid "Certificate untrusted"
582 msgstr "Niezaufany certyfikat"
583
584 #: ../libempathy/empathy-utils.c:312 ../libempathy/empathy-utils.c:344
585 msgid "Certificate expired"
586 msgstr "Certyfikat wygasł"
587
588 #: ../libempathy/empathy-utils.c:314 ../libempathy/empathy-utils.c:346
589 msgid "Certificate not activated"
590 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
591
592 #: ../libempathy/empathy-utils.c:316 ../libempathy/empathy-utils.c:348
593 msgid "Certificate hostname mismatch"
594 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
595
596 #: ../libempathy/empathy-utils.c:318 ../libempathy/empathy-utils.c:350
597 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
598 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
599
600 #: ../libempathy/empathy-utils.c:320 ../libempathy/empathy-utils.c:352
601 msgid "Certificate self-signed"
602 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
603
604 #: ../libempathy/empathy-utils.c:322
605 msgid "Certificate error"
606 msgstr "Błąd certyfikatu"
607
608 #: ../libempathy/empathy-utils.c:356
609 msgid "Encryption is not available"
610 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
611
612 #: ../libempathy/empathy-utils.c:358
613 msgid "Certificate is invalid"
614 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
615
616 #: ../libempathy/empathy-utils.c:360
617 msgid "Connection has been refused"
618 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
619
620 #: ../libempathy/empathy-utils.c:362
621 msgid "Connection can't be established"
622 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
623
624 #: ../libempathy/empathy-utils.c:364
625 msgid "Connection has been lost"
626 msgstr "Połączenie zostało utracone"
627
628 #: ../libempathy/empathy-utils.c:366
629 msgid "This resource is already connected to the server"
630 msgstr "Ten zasób jest już połączony z serwerem"
631
632 #: ../libempathy/empathy-utils.c:368
633 msgid ""
634 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
635 msgstr ""
636 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
637
638 #: ../libempathy/empathy-utils.c:371
639 msgid "The account already exists on the server"
640 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
641
642 #: ../libempathy/empathy-utils.c:373
643 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
644 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
645
646 #: ../libempathy/empathy-utils.c:375
647 msgid "Certificate has been revoked"
648 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
649
650 #: ../libempathy/empathy-utils.c:377
651 msgid ""
652 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
653 msgstr ""
654 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
655 "kryptograficznie słaby"
656
657 #: ../libempathy/empathy-utils.c:380
658 msgid ""
659 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
660 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
661 msgstr ""
662 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
663 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
664
665 #: ../libempathy/empathy-utils.c:544
666 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
667 msgid "People Nearby"
668 msgstr "Osoby w pobliżu"
669
670 #: ../libempathy/empathy-utils.c:549
671 msgid "Yahoo! Japan"
672 msgstr "Yahoo! Japonia"
673
674 #: ../libempathy/empathy-utils.c:550
675 msgid "Facebook Chat"
676 msgstr "Facebook Chat"
677
678 #: ../libempathy/empathy-time.c:137
679 #, c-format
680 msgid "%d second ago"
681 msgid_plural "%d seconds ago"
682 msgstr[0] "%d sekundę temu"
683 msgstr[1] "%d sekundy temu"
684 msgstr[2] "%d sekund temu"
685
686 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
687 #, c-format
688 msgid "%d minute ago"
689 msgid_plural "%d minutes ago"
690 msgstr[0] "%d minutę temu"
691 msgstr[1] "%d minuty temu"
692 msgstr[2] "%d minut temu"
693
694 #: ../libempathy/empathy-time.c:147
695 #, c-format
696 msgid "%d hour ago"
697 msgid_plural "%d hours ago"
698 msgstr[0] "%d godzinę temu"
699 msgstr[1] "%d godziny temu"
700 msgstr[2] "%d godzin temu"
701
702 #: ../libempathy/empathy-time.c:152
703 #, c-format
704 msgid "%d day ago"
705 msgid_plural "%d days ago"
706 msgstr[0] "%d dzień temu"
707 msgstr[1] "%d dni temu"
708 msgstr[2] "%d dni temu"
709
710 #: ../libempathy/empathy-time.c:157
711 #, c-format
712 msgid "%d week ago"
713 msgid_plural "%d weeks ago"
714 msgstr[0] "%d tydzień temu"
715 msgstr[1] "%d tygodnie temu"
716 msgstr[2] "%d tygodni temu"
717
718 #: ../libempathy/empathy-time.c:162
719 #, c-format
720 msgid "%d month ago"
721 msgid_plural "%d months ago"
722 msgstr[0] "%d miesiąc temu"
723 msgstr[1] "%d miesiące temu"
724 msgstr[2] "%d miesięcy emu"
725
726 #: ../libempathy/empathy-time.c:167
727 msgid "in the future"
728 msgstr "w przyszłości"
729
730 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:463
731 msgid "All"
732 msgstr "Wszystkie"
733
734 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:514
735 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:646
736 #: ../src/empathy-import-widget.c:312
737 msgid "Account"
738 msgstr "Konto"
739
740 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:515
741 msgid "Password"
742 msgstr "Hasło"
743
744 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:516
745 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
746 msgid "Server"
747 msgstr "Serwer"
748
749 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:517
750 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
751 msgid "Port"
752 msgstr "Port"
753
754 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:589
755 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:646
756 #, c-format
757 msgid "%s:"
758 msgstr "%s:"
759
760 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1192
761 msgid "Username:"
762 msgstr "Nazwa użytkownika:"
763
764 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1521
765 msgid "A_pply"
766 msgstr "Za_stosuj"
767
768 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1551
769 msgid "L_og in"
770 msgstr "Zal_oguj się"
771
772 #. Account and Identifier
773 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1617
774 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
775 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1401
776 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
777 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
778 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
779 msgid "Account:"
780 msgstr "Konto:"
781
782 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1628
783 msgid "_Enabled"
784 msgstr "_Włączone"
785
786 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1693
787 msgid "This account already exists on the server"
788 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
789
790 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1696
791 msgid "Create a new account on the server"
792 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
793
794 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1789
795 msgid "Ca_ncel"
796 msgstr "A_nuluj"
797
798 #. To translators: The first parameter is the login id and the
799 #. * second one is the network. The resulting string will be something
800 #. * like: "MyUserName on freenode".
801 #. * You should reverse the order of these arguments if the
802 #. * server should come before the login id in your locale.
803 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2077
804 #, c-format
805 msgid "%1$s on %2$s"
806 msgstr "%1$s na %2$s"
807
808 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
809 #. * string will be something like: "Jabber Account"
810 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2103
811 #, c-format
812 msgid "%s Account"
813 msgstr "Konto %s"
814
815 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2107
816 msgid "New account"
817 msgstr "Nowe konto"
818
819 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
820 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
821 msgstr "<b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika"
822
823 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
824 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
825 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
826 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
827 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
828 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
829 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
830 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
831 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
832 msgid "Advanced"
833 msgstr "Zaawansowane"
834
835 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
836 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
837 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
838 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
839 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
840 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
841 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
842 msgid "Pass_word:"
843 msgstr "_Hasło:"
844
845 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
846 msgid "Screen _Name:"
847 msgstr "_Nazwa użytkownika:"
848
849 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
850 msgid "What is your AIM password?"
851 msgstr "Hasło AIM:"
852
853 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
854 msgid "What is your AIM screen name?"
855 msgstr "Nazwa użytkownika AIM:"
856
857 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
858 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
859 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
860 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
861 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
862 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
863 msgid "_Port:"
864 msgstr "_Port:"
865
866 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
867 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
868 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
869 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
870 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
871 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
872 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
873 msgid "_Server:"
874 msgstr "_Serwer:"
875
876 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
877 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
878 msgid "<b>Example:</b> username"
879 msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
880
881 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
882 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
883 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
884 msgid "Login I_D:"
885 msgstr "Id_entyfikator logowania:"
886
887 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
888 msgid "What is your GroupWise User ID?"
889 msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise:"
890
891 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
892 msgid "What is your GroupWise password?"
893 msgstr "Hasło GroupWise:"
894
895 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
896 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
897 msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
898
899 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
900 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
901 msgid "Ch_aracter set:"
902 msgstr "Zest_aw znaków:"
903
904 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
905 msgid "ICQ _UIN:"
906 msgstr "_UIN ICQ:"
907
908 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
909 msgid "What is your ICQ UIN?"
910 msgstr "UIN ICQ:"
911
912 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
913 msgid "What is your ICQ password?"
914 msgstr "Hasło ICQ:"
915
916 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:183
917 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
918 msgid "Auto"
919 msgstr "Automatycznie"
920
921 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:186
922 msgid "UDP"
923 msgstr "UDP"
924
925 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:189
926 msgid "TCP"
927 msgstr "TCP"
928
929 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:192
930 msgid "TLS"
931 msgstr "TLS"
932
933 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
934 #. * best to keep the English version.
935 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:221
936 msgid "Register"
937 msgstr "Rejestrator"
938
939 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
940 #. * best to keep the English version.
941 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:226
942 msgid "Options"
943 msgstr "Opcje"
944
945 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:229
946 msgid "None"
947 msgstr "Brak"
948
949 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
950 msgid "Character set:"
951 msgstr "Zestaw znaków:"
952
953 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
954 msgid "Network"
955 msgstr "Sieć"
956
957 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
958 msgid "Network:"
959 msgstr "Sieć:"
960
961 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
962 msgid "Nickname:"
963 msgstr "Pseudonim:"
964
965 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
966 msgid "Password:"
967 msgstr "Hasło:"
968
969 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
970 msgid "Quit message:"
971 msgstr "Komunikat podczas zakończenia:"
972
973 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
974 msgid "Real name:"
975 msgstr "Imię i nazwisko:"
976
977 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
978 msgid "Servers"
979 msgstr "Serwery"
980
981 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
982 msgid "What is your IRC nickname?"
983 msgstr "Pseudonim IRC:"
984
985 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
986 msgid "Which IRC network?"
987 msgstr "Sieć IRC:"
988
989 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
990 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
991 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
992
993 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
994 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
995 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org"
996
997 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
998 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
999 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
1000
1001 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
1002 msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1003 msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
1004
1005 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
1006 msgid "Override server settings"
1007 msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
1008
1009 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1010 msgid "Priori_ty:"
1011 msgstr "Pri_orytet:"
1012
1013 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
1014 msgid "Reso_urce:"
1015 msgstr "_Zasób:"
1016
1017 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1018 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
1019 msgid ""
1020 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1021 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1022 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1023 "Facebook username if you don't have one."
1024 msgstr ""
1025 "To jest nazwa użytkownika, a nie login serwisu Facebook.\n"
1026 "Jeśli używane jest facebook.com/<b>badger</b>, należy wpisać <b>badger</b>.\n"
1027 "Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, "
1028 "aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie "
1029 "ustawiono."
1030
1031 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
1032 msgid "Use old SS_L"
1033 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
1034
1035 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
1036 msgid "What is your Facebook password?"
1037 msgstr "Hasło serwisu Facebook:"
1038
1039 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1040 msgid "What is your Facebook username?"
1041 msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
1042
1043 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1044 msgid "What is your Google ID?"
1045 msgstr "Identyfikator Google:"
1046
1047 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1048 msgid "What is your Google password?"
1049 msgstr "Hasło Google:"
1050
1051 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
1052 msgid "What is your Jabber ID?"
1053 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
1054
1055 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
1056 msgid "What is your Jabber password?"
1057 msgstr "Hasło Jabbera:"
1058
1059 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1060 msgid "What is your desired Jabber ID?"
1061 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera:"
1062
1063 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
1064 msgid "What is your desired Jabber password?"
1065 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
1066
1067 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
1068 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1069 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
1070
1071 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
1072 msgid "What is your Windows Live ID?"
1073 msgstr "Identyfikator Windows Live:"
1074
1075 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
1076 msgid "What is your Windows Live password?"
1077 msgstr "Hasło Windows Live:"
1078
1079 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1080 msgid "E-_mail address:"
1081 msgstr "Adres _e-mail:"
1082
1083 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1084 msgid "Nic_kname:"
1085 msgstr "Pseu_donim:"
1086
1087 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1088 msgid "_First Name:"
1089 msgstr "I_mię:"
1090
1091 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1092 msgid "_Jabber ID:"
1093 msgstr "Identyfikator Ja_bbera:"
1094
1095 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1096 msgid "_Last Name:"
1097 msgstr "Na_zwisko:"
1098
1099 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
1100 msgid "_Published Name:"
1101 msgstr "Nazwa _opublikowana:"
1102
1103 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
1104 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1105 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip"
1106
1107 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1108 msgid "Authentication username:"
1109 msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia:"
1110
1111 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
1112 msgid "Discover Binding"
1113 msgstr "Wykrywanie dowiązywania"
1114
1115 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1116 msgid "Discover the STUN server automatically"
1117 msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
1118
1119 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1120 msgid "Interval (seconds)"
1121 msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
1122
1123 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1124 msgid "Keep-Alive Options"
1125 msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
1126
1127 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1128 msgid "Loose Routing"
1129 msgstr "Swobodne trasowanie"
1130
1131 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1132 msgid "Mechanism:"
1133 msgstr "Mechanizm:"
1134
1135 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1136 msgid "Miscellaneous Options"
1137 msgstr "Różne opcje"
1138
1139 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1140 msgid "NAT Traversal Options"
1141 msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
1142
1143 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1144 msgid "Port:"
1145 msgstr "Port:"
1146
1147 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1148 msgid "Proxy Options"
1149 msgstr "Opcje pośrednika"
1150
1151 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1152 msgid "STUN Server:"
1153 msgstr "Serwer STUN:"
1154
1155 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
1156 msgid "Server:"
1157 msgstr "Serwer"
1158
1159 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1160 msgid "Transport:"
1161 msgstr "Transport:"
1162
1163 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1164 msgid "What is your SIP account password?"
1165 msgstr "Hasło konta SIP:"
1166
1167 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1168 msgid "What is your SIP login ID?"
1169 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
1170
1171 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1172 msgid "_Username:"
1173 msgstr "Nazwa _użytkownika:"
1174
1175 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1176 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1177 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
1178
1179 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
1180 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1181 msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
1182
1183 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1184 msgid "What is your Yahoo! password?"
1185 msgstr "Hasło Yahoo!:"
1186
1187 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1188 msgid "Yahoo! I_D:"
1189 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
1190
1191 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
1192 msgid "_Room List locale:"
1193 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
1194
1195 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:443
1196 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:519
1197 msgid "Couldn't convert image"
1198 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
1199
1200 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:444
1201 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1202 msgstr ""
1203 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
1204
1205 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:935
1206 msgid "Select Your Avatar Image"
1207 msgstr "Wybór obrazu awatara"
1208
1209 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:938
1210 msgid "No Image"
1211 msgstr "Brak obrazu"
1212
1213 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1000
1214 msgid "Images"
1215 msgstr "Obrazy"
1216
1217 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1004
1218 msgid "All Files"
1219 msgstr "Wszystkie pliki"
1220
1221 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:323
1222 msgid "Click to enlarge"
1223 msgstr "Kliknięcie powiększy"
1224
1225 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:642
1226 msgid "Failed to open private chat"
1227 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
1228
1229 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:682
1230 msgid "Topic not supported on this conversation"
1231 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
1232
1233 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:688
1234 msgid "You are not allowed to change the topic"
1235 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
1236
1237 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:822
1238 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1239 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
1240
1241 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:825
1242 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1243 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
1244
1245 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:828
1246 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1247 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1248
1249 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:831
1250 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1251 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1252
1253 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:836
1254 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1255 msgstr ""
1256 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
1257
1258 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:839
1259 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1260 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
1261
1262 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:843
1263 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1264 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
1265
1266 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:846
1267 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1268 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
1269
1270 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:849
1271 msgid ""
1272 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1273 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1274 "join a new chat room\""
1275 msgstr ""
1276 "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
1277 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
1278 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
1279
1280 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:854
1281 msgid ""
1282 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1283 "show its usage."
1284 msgstr ""
1285 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
1286 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
1287
1288 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:864
1289 #, c-format
1290 msgid "Usage: %s"
1291 msgstr "Użycie: %s"
1292
1293 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:893
1294 msgid "Unknown command"
1295 msgstr "Nieznane polecenie"
1296
1297 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1014
1298 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1299 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
1300
1301 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1152
1302 msgid "offline"
1303 msgstr "offline"
1304
1305 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1155
1306 msgid "invalid contact"
1307 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
1308
1309 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1158
1310 msgid "permission denied"
1311 msgstr "brak dostępu"
1312
1313 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1161
1314 msgid "too long message"
1315 msgstr "za długa wiadomość"
1316
1317 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1164
1318 msgid "not implemented"
1319 msgstr "niezaimplementowane"
1320
1321 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1168
1322 msgid "unknown"
1323 msgstr "nieznany"
1324
1325 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1172
1326 #, c-format
1327 msgid "Error sending message '%s': %s"
1328 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
1329
1330 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1282 ../src/empathy-chat-window.c:691
1331 msgid "Topic:"
1332 msgstr "Temat:"
1333
1334 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1294
1335 #, c-format
1336 msgid "Topic set to: %s"
1337 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
1338
1339 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1296
1340 msgid "No topic defined"
1341 msgstr "Temat nie został określony"
1342
1343 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1775
1344 msgid "(No Suggestions)"
1345 msgstr "(brak podpowiedzi)"
1346
1347 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1829
1348 msgid "Insert Smiley"
1349 msgstr "Wstaw emotikonę"
1350
1351 #. send button
1352 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1847
1353 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1801
1354 msgid "_Send"
1355 msgstr "_Wyślij"
1356
1357 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1881
1358 msgid "_Spelling Suggestions"
1359 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
1360
1361 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1958
1362 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1363 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
1364
1365 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2064
1366 #, c-format
1367 msgid "%s has disconnected"
1368 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
1369
1370 #. translators: reverse the order of these arguments
1371 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1372 #.
1373 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2071
1374 #, c-format
1375 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1376 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
1377
1378 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2074
1379 #, c-format
1380 msgid "%s was kicked"
1381 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
1382
1383 #. translators: reverse the order of these arguments
1384 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1385 #.
1386 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2082
1387 #, c-format
1388 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1389 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
1390
1391 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2085
1392 #, c-format
1393 msgid "%s was banned"
1394 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
1395
1396 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2089
1397 #, c-format
1398 msgid "%s has left the room"
1399 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
1400
1401 #. Note to translators: this string is appended to
1402 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1403 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1404 #. * please let us know. :-)
1405 #.
1406 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2098
1407 #, c-format
1408 msgid " (%s)"
1409 msgstr " (%s)"
1410
1411 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2123
1412 #, c-format
1413 msgid "%s has joined the room"
1414 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1415
1416 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2148
1417 #, c-format
1418 msgid "%s is now known as %s"
1419 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
1420
1421 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2287 ../src/empathy-call-window.c:1932
1422 msgid "Disconnected"
1423 msgstr "Rozłączony"
1424
1425 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2934
1426 msgid "Wrong password; please try again:"
1427 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
1428
1429 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2935
1430 msgid "Retry"
1431 msgstr "Ponów"
1432
1433 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2940
1434 msgid "This room is protected by a password:"
1435 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
1436
1437 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2941
1438 msgid "Join"
1439 msgstr "Dołącz"
1440
1441 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3081
1442 msgid "Connected"
1443 msgstr "Połączony"
1444
1445 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3134
1446 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:653
1447 msgid "Conversation"
1448 msgstr "Rozmowa"
1449
1450 #. Copy Link Address menu item
1451 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:324
1452 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:791
1453 msgid "_Copy Link Address"
1454 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
1455
1456 #. Open Link menu item
1457 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:331
1458 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:798
1459 msgid "_Open Link"
1460 msgstr "_Otwórz odnośnik"
1461
1462 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
1463 #. * chat windows (strftime format string)
1464 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:424
1465 msgid "%A %B %d %Y"
1466 msgstr "%A %d %B %Y"
1467
1468 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:243
1469 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:248
1470 msgid "Edit Contact Information"
1471 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
1472
1473 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:295
1474 msgid "Personal Information"
1475 msgstr "Informacje osobiste"
1476
1477 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:401
1478 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:112
1479 msgid "New Contact"
1480 msgstr "Nowy kontakt"
1481
1482 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1483 msgid "Decide _Later"
1484 msgstr "Z_decyduj później"
1485
1486 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1487 msgid "Subscription Request"
1488 msgstr "Prośba o upoważnienie"
1489
1490 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:71
1491 msgid "Ungrouped"
1492 msgstr "Nie w grupach"
1493
1494 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:72
1495 msgid "Favorite People"
1496 msgstr "Ulubione osoby"
1497
1498 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2004
1499 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2232
1500 #, c-format
1501 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1502 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
1503
1504 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2006
1505 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2235
1506 msgid "Removing group"
1507 msgstr "Usuwanie grupy"
1508
1509 #. Remove
1510 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2055
1511 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2132
1512 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2289
1513 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2387
1514 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
1515 msgid "_Remove"
1516 msgstr "_Usuń"
1517
1518 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2085
1519 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2320
1520 #, c-format
1521 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1522 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
1523
1524 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2087
1525 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2322
1526 msgid "Removing contact"
1527 msgstr "Usuwanie kontaktu"
1528
1529 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:203
1530 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
1531 msgid "_Add Contact…"
1532 msgstr "_Dodaj kontakt…"
1533
1534 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:230
1535 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:514
1536 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
1537 msgid "_Chat"
1538 msgstr "_Rozmowa"
1539
1540 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:260
1541 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:557
1542 msgctxt "menu item"
1543 msgid "_Audio Call"
1544 msgstr "Rozmow_a głosowa"
1545
1546 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:290
1547 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:599
1548 msgctxt "menu item"
1549 msgid "_Video Call"
1550 msgstr "_Wideorozmowa"
1551
1552 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:330
1553 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:642
1554 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
1555 msgid "_Previous Conversations"
1556 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
1557
1558 # to jest w menu
1559 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:352
1560 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:683
1561 msgid "Send File"
1562 msgstr "Wyślij plik"
1563
1564 # to jest w menu
1565 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:375
1566 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:725
1567 msgid "Share My Desktop"
1568 msgstr "Współdziel pulpit"
1569
1570 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:415
1571 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1539
1572 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:759
1573 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1292
1574 msgid "Favorite"
1575 msgstr "Ulubione"
1576
1577 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:444
1578 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:786
1579 msgid "Infor_mation"
1580 msgstr "Infor_macje"
1581
1582 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:490
1583 msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
1584 msgid "_Edit"
1585 msgstr "_Modyfikuj"
1586
1587 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:544
1588 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:970
1589 #: ../src/empathy-chat-window.c:903
1590 msgid "Inviting you to this room"
1591 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
1592
1593 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:575
1594 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1017
1595 msgid "_Invite to Chat Room"
1596 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
1597
1598 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1599 msgid "Select a contact"
1600 msgstr "Wybór kontaktu"
1601
1602 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:217
1603 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:148
1604 msgid "Full name:"
1605 msgstr "Imię i nazwisko:"
1606
1607 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:218
1608 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:149
1609 msgid "Phone number:"
1610 msgstr "Numer telefonu:"
1611
1612 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:219
1613 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:150
1614 msgid "E-mail address:"
1615 msgstr "Adres e-mail:"
1616
1617 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:220
1618 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:151
1619 msgid "Website:"
1620 msgstr "Witryna WWW:"
1621
1622 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:221
1623 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:152
1624 msgid "Birthday:"
1625 msgstr "Urodziny:"
1626
1627 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:578
1628 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:454
1629 msgid "Country ISO Code:"
1630 msgstr "Kod ISO kraju:"
1631
1632 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:580
1633 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:456
1634 msgid "Country:"
1635 msgstr "Kraj:"
1636
1637 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:582
1638 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:458
1639 msgid "State:"
1640 msgstr "Stan/województwo:"
1641
1642 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:584
1643 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:460
1644 msgid "City:"
1645 msgstr "Miasto:"
1646
1647 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:586
1648 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:462
1649 msgid "Area:"
1650 msgstr "Obszar:"
1651
1652 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:588
1653 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:464
1654 msgid "Postal Code:"
1655 msgstr "Kod pocztowy:"
1656
1657 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:590
1658 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:466
1659 msgid "Street:"
1660 msgstr "Ulica:"
1661
1662 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:592
1663 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:468
1664 msgid "Building:"
1665 msgstr "Budynek:"
1666
1667 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:594
1668 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:470
1669 msgid "Floor:"
1670 msgstr "Piętro:"
1671
1672 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:596
1673 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:472
1674 msgid "Room:"
1675 msgstr "Pokój:"
1676
1677 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:598
1678 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:474
1679 msgid "Text:"
1680 msgstr "Tekst:"
1681
1682 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:600
1683 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:476
1684 msgid "Description:"
1685 msgstr "Opis:"
1686
1687 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:602
1688 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:478
1689 msgid "URI:"
1690 msgstr "Adres URI:"
1691
1692 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:604
1693 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:480
1694 msgid "Accuracy Level:"
1695 msgstr "Poziom dokładności:"
1696
1697 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:606
1698 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:482
1699 msgid "Error:"
1700 msgstr "Błąd:"
1701
1702 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:608
1703 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:484
1704 msgid "Vertical Error (meters):"
1705 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
1706
1707 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:610
1708 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:486
1709 msgid "Horizontal Error (meters):"
1710 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
1711
1712 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:612
1713 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:488
1714 msgid "Speed:"
1715 msgstr "Prędkość:"
1716
1717 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:614
1718 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:490
1719 msgid "Bearing:"
1720 msgstr "Kierunek:"
1721
1722 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:616
1723 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:492
1724 msgid "Climb Speed:"
1725 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
1726
1727 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:618
1728 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:494
1729 msgid "Last Updated on:"
1730 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
1731
1732 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:620
1733 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:496
1734 msgid "Longitude:"
1735 msgstr "Długość geograficzna:"
1736
1737 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:622
1738 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:498
1739 msgid "Latitude:"
1740 msgstr "Szerokość geograficzna:"
1741
1742 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:624
1743 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:500
1744 msgid "Altitude:"
1745 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
1746
1747 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:687
1748 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:704
1749 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:582
1750 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:599
1751 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
1752 msgid "Location"
1753 msgstr "Położenie"
1754
1755 #. translators: format is "Location, $date"
1756 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:706
1757 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:601
1758 #, c-format
1759 msgid "%s, %s"
1760 msgstr "%s, %s"
1761
1762 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:758
1763 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:650
1764 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1765 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
1766
1767 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:841
1768 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:841
1769 msgid "Save Avatar"
1770 msgstr "Zapisanie awatara"
1771
1772 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:897
1773 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:899
1774 msgid "Unable to save avatar"
1775 msgstr "Nie można zapisać awatara"
1776
1777 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1778 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1779 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
1780
1781 #. Alias
1782 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1783 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1227
1784 msgid "Alias:"
1785 msgstr "Alias:"
1786
1787 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1788 msgid "Client Information"
1789 msgstr "Informacje o kliencie"
1790
1791 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1792 msgid "Client:"
1793 msgstr "Klient:"
1794
1795 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1796 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1797 msgid "Contact Details"
1798 msgstr "Szczegóły kontaktu"
1799
1800 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1801 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1802 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1803 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1431
1804 msgid "Identifier:"
1805 msgstr "Identyfikator:"
1806
1807 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1808 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1809 msgid "Information requested…"
1810 msgstr "Żądanie informacji…"
1811
1812 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1813 msgid "OS:"
1814 msgstr "System operacyjny:"
1815
1816 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1817 msgid "Version:"
1818 msgstr "Wersja:"
1819
1820 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:332
1821 msgid "Groups"
1822 msgstr "Grupy"
1823
1824 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:344
1825 msgid ""
1826 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1827 "select more than one group or no groups."
1828 msgstr ""
1829 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
1830 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
1831
1832 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:363
1833 msgid "_Add Group"
1834 msgstr "Dod_aj grupę"
1835
1836 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:397
1837 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:554
1838 msgid "Select"
1839 msgstr "Wybór"
1840
1841 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:407
1842 #: ../src/empathy-main-window.c:1247
1843 msgid "Group"
1844 msgstr "Grupa"
1845
1846 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1847 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:282
1848 msgid "Linked Contacts"
1849 msgstr "Połączone kontakty"
1850
1851 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:354
1852 msgid "Select contacts to link"
1853 msgstr "Wybór kontaktów do połączenia"
1854
1855 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:428
1856 msgid "New contact preview"
1857 msgstr "Podgląd nowego kontaktu"
1858
1859 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:472
1860 msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
1861 msgstr "Kontakty zaznaczone na liście po lewej stronie zostaną połączone."
1862
1863 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1864 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1865 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1866 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:132
1867 #, c-format
1868 msgid "%s (%s)"
1869 msgstr "%s (%s)"
1870
1871 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:837
1872 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
1873 msgid "_Edit"
1874 msgstr "_Modyfikuj"
1875
1876 #. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
1877 #. * to form a meta-contact".
1878 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:863
1879 msgctxt "Link individual (contextual menu)"
1880 msgid "_Link Contacts…"
1881 msgstr "_Połącz kontakty…"
1882
1883 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1569
1884 #, c-format
1885 msgid "Meta-contact containing %u contact"
1886 msgid_plural "Meta-contact containing %u contacts"
1887 msgstr[0] "Metakontakt zawierający %u kontakt"
1888 msgstr[1] "Metakontakt zawierający %u kontakty"
1889 msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
1890
1891 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
1892 msgid "<b>Location</b> at (date)"
1893 msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
1894
1895 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:328
1896 msgid "New Network"
1897 msgstr "Nowa sieć"
1898
1899 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:495
1900 msgid "Choose an IRC network"
1901 msgstr "Wybór sieci IRC"
1902
1903 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
1904 msgid "new server"
1905 msgstr "nowy serwer"
1906
1907 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
1908 msgid "SSL"
1909 msgstr "SSL"
1910
1911 #. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
1912 #. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
1913 #. * is a verb.
1914 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:116
1915 msgid "Link Contacts"
1916 msgstr "Połączenie kontaktów"
1917
1918 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
1919 msgctxt "Unlink individual (button)"
1920 msgid "_Unlink…"
1921 msgstr "_Rozłącz…"
1922
1923 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:122
1924 msgid ""
1925 "Completely split the displayed meta-contact into the contacts it contains."
1926 msgstr ""
1927 "Całkowicie rozdziela wyświetlany metakontakt w kontakty, które zawiera."
1928
1929 #. Add button
1930 #. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
1931 #. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
1932 #. * meta-contact".
1933 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:137
1934 msgid "_Link"
1935 msgstr "_Połącz"
1936
1937 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
1938 #, c-format
1939 msgid "Unlink meta-contact '%s'?"
1940 msgstr "Rozłączyć metakontakt \"%s\"?"
1941
1942 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
1943 msgid ""
1944 "Are you sure you want to unlink this meta-contact? This will completely "
1945 "split the meta-contact into the contacts it contains."
1946 msgstr ""
1947 "Na pewno rozłączyć ten metakontakt? Spowoduje to całkowite rozdzielenie "
1948 "metakontaktu w kontakty, które zawiera."
1949
1950 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:191
1951 msgctxt "Unlink individual (button)"
1952 msgid "_Unlink"
1953 msgstr "_Rozłącz"
1954
1955 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:663
1956 msgid "Date"
1957 msgstr "Data"
1958
1959 #. Tab Label
1960 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
1961 msgid "Conversations"
1962 msgstr "Rozmowy"
1963
1964 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
1965 msgid "Find Next"
1966 msgstr "Znajdź następny"
1967
1968 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
1969 msgid "Find Previous"
1970 msgstr "Znajdź poprzedni"
1971
1972 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
1973 msgid "Previous Conversations"
1974 msgstr "Poprzednie rozmowy"
1975
1976 #. Tab Label
1977 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
1978 msgid "Search"
1979 msgstr "Wyszukiwanie"
1980
1981 #. Searching *for* something
1982 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
1983 msgid "_For:"
1984 msgstr "Wy_szukaj:"
1985
1986 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
1987 msgid "Contact ID:"
1988 msgstr "Identyfikator kontaktu:"
1989
1990 #. add chat button
1991 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:145
1992 msgid "C_hat"
1993 msgstr "_Rozmowa"
1994
1995 #. Tweak the dialog
1996 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:155
1997 msgid "New Conversation"
1998 msgstr "Nowa rozmowa"
1999
2000 #. add video toggle
2001 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:205
2002 msgid "Send _Video"
2003 msgstr "Wyślij obraz _wideo"
2004
2005 #. add chat button
2006 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:213
2007 msgid "C_all"
2008 msgstr "_Rozmowa głosowa"
2009
2010 #. Tweak the dialog
2011 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:223
2012 msgid "New Call"
2013 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
2014
2015 #. COL_STATUS_TEXT
2016 #. COL_STATE_ICON_NAME
2017 #. COL_STATE
2018 #. COL_DISPLAY_MARKUP
2019 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2020 #. COL_TYPE
2021 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:168
2022 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:204
2023 msgid "Custom Message…"
2024 msgstr "Własna wiadomość…"
2025
2026 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:221
2027 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:223
2028 msgid "Edit Custom Messages…"
2029 msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości…"
2030
2031 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:346
2032 msgid "Click to remove this status as a favorite"
2033 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
2034
2035 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:355
2036 msgid "Click to make this status a favorite"
2037 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
2038
2039 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:389
2040 msgid "Set status"
2041 msgstr "Ustaw stan"
2042
2043 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:939
2044 msgid "Set your presence and current status"
2045 msgstr "Ustawienie obecności i obecnego stanu"
2046
2047 #. Custom messages
2048 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1124
2049 msgid "Custom messages…"
2050 msgstr "Własne wiadomości…"
2051
2052 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2053 msgid "Find:"
2054 msgstr "Wyszukiwanie:"
2055
2056 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2057 msgid "Match case"
2058 msgstr "Rozróżnianie wielkości liter"
2059
2060 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2061 msgid "Phrase not found"
2062 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
2063
2064 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:50
2065 msgid "Received an instant message"
2066 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
2067
2068 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:52
2069 msgid "Sent an instant message"
2070 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
2071
2072 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:54
2073 msgid "Incoming chat request"
2074 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
2075
2076 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:56
2077 msgid "Contact connected"
2078 msgstr "Kontakt połączony"
2079
2080 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:58
2081 msgid "Contact disconnected"
2082 msgstr "Kontakt rozłączony"
2083
2084 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:60
2085 msgid "Connected to server"
2086 msgstr "Połączony z serwerem"
2087
2088 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:62
2089 msgid "Disconnected from server"
2090 msgstr "Rozłączony z serwera"
2091
2092 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:64
2093 msgid "Incoming voice call"
2094 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
2095
2096 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:66
2097 msgid "Outgoing voice call"
2098 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
2099
2100 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:68
2101 msgid "Voice call ended"
2102 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
2103
2104 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:364
2105 msgid "Enter Custom Message"
2106 msgstr "Wprowadzenie własnej wiadomości"
2107
2108 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:523
2109 msgid "Edit Custom Messages"
2110 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
2111
2112 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
2113 msgid "Add _New Preset"
2114 msgstr "Dodaj _nową własną wiadomość"
2115
2116 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
2117 msgid "Saved Presets"
2118 msgstr "Zapisane własne wiadomości"
2119
2120 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
2121 msgid "Classic"
2122 msgstr "Klasyczny"
2123
2124 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
2125 msgid "Simple"
2126 msgstr "Prosty"
2127
2128 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
2129 msgid "Clean"
2130 msgstr "Czysty"
2131
2132 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2133 msgid "Blue"
2134 msgstr "Niebieski"
2135
2136 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2137 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified.\n"
2138 msgstr "Nie można sprawdzić tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów.\n"
2139
2140 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:156
2141 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority"
2142 msgstr "Certyfikat nie został podpisany przez centrum certyfikacji"
2143
2144 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:160
2145 msgid "The certificate has expired"
2146 msgstr "Certyfikat wygasł"
2147
2148 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:163
2149 msgid "The certificate hasn't yet been activated"
2150 msgstr "Certyfikat nie jest jeszcze aktywny"
2151
2152 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:166
2153 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint"
2154 msgstr "Certyfikat nie zawiera oczekiwanego odcisku"
2155
2156 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:169
2157 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name"
2158 msgstr ""
2159 "Nazwa komputera sprawdzana przez certyfikat nie pasuje do nazwy serwera"
2160
2161 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:173
2162 msgid "The certificate is self-signed"
2163 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
2164
2165 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:176
2166 msgid "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority"
2167 msgstr ""
2168 "Certyfikat został unieważniony przez centrum certyfikacji, które go wydało"
2169
2170 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:180
2171 msgid "The certificate is cryptographically weak"
2172 msgstr "Certyfikat jest słaby kryptograficznie"
2173
2174 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:183
2175 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits"
2176 msgstr "Długość certyfikatu przekracza sprawdzalne ograniczenia"
2177
2178 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:187
2179 msgid "The certificate is malformed"
2180 msgstr "Certyfikat jest błędnie sformatowany"
2181
2182 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:205
2183 #, c-format
2184 msgid "Expected hostname: %s"
2185 msgstr "Oczekiwana nazwa komputera: %s"
2186
2187 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:208
2188 #, c-format
2189 msgid "Certificate hostname: %s"
2190 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
2191
2192 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:263
2193 msgid "Continue"
2194 msgstr "Kontynuuj"
2195
2196 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:269
2197 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2198 msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
2199
2200 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:286
2201 msgid "Remember this choice for future connections"
2202 msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
2203
2204 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:294
2205 msgid "Certificate Details"
2206 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
2207
2208 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1698
2209 msgid "Unable to open URI"
2210 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
2211
2212 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1793
2213 msgid "Select a file"
2214 msgstr "Wybór pliku"
2215
2216 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1862
2217 #, c-format
2218 msgid "Incoming file from %s"
2219 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2220
2221 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2222 msgid "Current Locale"
2223 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
2224
2225 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2226 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2227 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2228 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2229 msgid "Arabic"
2230 msgstr "arabskie"
2231
2232 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2233 msgid "Armenian"
2234 msgstr "armeńskie"
2235
2236 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2237 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2238 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2239 msgid "Baltic"
2240 msgstr "bałtyckie"
2241
2242 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2243 msgid "Celtic"
2244 msgstr "celtyckie"
2245
2246 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2247 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2248 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2249 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2250 msgid "Central European"
2251 msgstr "środkowoeuropejskie"
2252
2253 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2254 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2255 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2256 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2257 msgid "Chinese Simplified"
2258 msgstr "chińskie uproszczone"
2259
2260 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2261 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2262 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2263 msgid "Chinese Traditional"
2264 msgstr "chińskie tradycyjne"
2265
2266 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2267 msgid "Croatian"
2268 msgstr "chorwackie"
2269
2270 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2271 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2272 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2273 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2274 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2275 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2276 msgid "Cyrillic"
2277 msgstr "cyrylica"
2278
2279 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2280 msgid "Cyrillic/Russian"
2281 msgstr "cyrylica/rosyjskie"
2282
2283 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2284 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2285 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2286 msgstr "cyrylica/ukraińskie"
2287
2288 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2289 msgid "Georgian"
2290 msgstr "gruzińskie"
2291
2292 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2293 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2294 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2295 msgid "Greek"
2296 msgstr "greckie"
2297
2298 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2299 msgid "Gujarati"
2300 msgstr "gudżarackie"
2301
2302 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2303 msgid "Gurmukhi"
2304 msgstr "gurmukhi"
2305
2306 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2307 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2308 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2309 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2310 msgid "Hebrew"
2311 msgstr "hebrajskie"
2312
2313 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2314 msgid "Hebrew Visual"
2315 msgstr "hebrajskie wizualne"
2316
2317 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2318 msgid "Hindi"
2319 msgstr "hinduskie"
2320
2321 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2322 msgid "Icelandic"
2323 msgstr "islandzkie"
2324
2325 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2326 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2327 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2328 msgid "Japanese"
2329 msgstr "japońskie"
2330
2331 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2332 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2333 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2334 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2335 msgid "Korean"
2336 msgstr "koreańskie"
2337
2338 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2339 msgid "Nordic"
2340 msgstr "nordyckie"
2341
2342 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2343 msgid "Persian"
2344 msgstr "perskie"
2345
2346 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2347 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2348 msgid "Romanian"
2349 msgstr "rumuńskie"
2350
2351 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2352 msgid "South European"
2353 msgstr "południowoeuropejskie"
2354
2355 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2356 msgid "Thai"
2357 msgstr "tajskie"
2358
2359 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2360 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2361 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2362 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2363 msgid "Turkish"
2364 msgstr "tureckie"
2365
2366 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2367 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2368 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2369 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2370 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2371 msgid "Unicode"
2372 msgstr "Unikod"
2373
2374 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2375 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2376 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2377 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2378 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2379 msgid "Western"
2380 msgstr "zachodnie"
2381
2382 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2383 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2384 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2385 msgid "Vietnamese"
2386 msgstr "wietnamskie"
2387
2388 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
2389 msgid "The selected contact cannot receive files."
2390 msgstr "Wybrany kontakt nie może odbierać plików."
2391
2392 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
2393 msgid "The selected contact is offline."
2394 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline."
2395
2396 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
2397 msgid "No error message"
2398 msgstr "Brak komunikatu błędu"
2399
2400 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
2401 msgid "Instant Message (Empathy)"
2402 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
2403
2404 #: ../src/empathy.c:414
2405 msgid "Don't connect on startup"
2406 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
2407
2408 #: ../src/empathy.c:418
2409 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2410 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
2411
2412 #: ../src/empathy.c:435
2413 msgid "- Empathy IM Client"
2414 msgstr " - komunikator Empathy"
2415
2416 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
2417 msgid ""
2418 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
2419 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
2420 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
2421 "version."
2422 msgstr ""
2423 "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
2424 "lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
2425 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
2426 "wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
2427
2428 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
2429 msgid ""
2430 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
2431 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
2432 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
2433 "details."
2434 msgstr ""
2435 "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
2436 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
2437 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
2438 "bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
2439
2440 #: ../src/empathy-about-dialog.c:93
2441 msgid ""
2442 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2443 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
2444 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2445 msgstr ""
2446 "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
2447 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
2448 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
2449 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
2450
2451 #: ../src/empathy-about-dialog.c:121
2452 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2453 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
2454
2455 #: ../src/empathy-about-dialog.c:127
2456 msgid "translator-credits"
2457 msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009, 2010"
2458
2459 #: ../src/empathy-account-assistant.c:167
2460 msgid "There was an error while importing the accounts."
2461 msgstr "Wystąpił błąd podczas importowania kont."
2462
2463 #: ../src/empathy-account-assistant.c:170
2464 msgid "There was an error while parsing the account details."
2465 msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania szczegółów konta."
2466
2467 #: ../src/empathy-account-assistant.c:173
2468 msgid "There was an error while creating the account."
2469 msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia konta."
2470
2471 #: ../src/empathy-account-assistant.c:175
2472 msgid "There was an error."
2473 msgstr "Wystąpił błąd."
2474
2475 #: ../src/empathy-account-assistant.c:179
2476 #, c-format
2477 msgid "The error message was: %s"
2478 msgstr "Komunikat błędu: %s"
2479
2480 #: ../src/empathy-account-assistant.c:183
2481 msgid ""
2482 "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
2483 "this assistant and add accounts later from the Edit menu."
2484 msgstr ""
2485 "Można wrócić i spróbować ponownie wprowadzić szczegóły konta lub zakończyć "
2486 "tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
2487
2488 #: ../src/empathy-account-assistant.c:220
2489 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1316
2490 msgid "An error occurred"
2491 msgstr "Wystąpił błąd"
2492
2493 #. To translator: %s is the protocol name
2494 #. Create account
2495 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2496 #. * "Yahoo!"
2497 #.
2498 #: ../src/empathy-account-assistant.c:412 ../src/empathy-accounts-dialog.c:614
2499 #, c-format
2500 msgid "New %s account"
2501 msgstr "Nowe konto %s"
2502
2503 #: ../src/empathy-account-assistant.c:515
2504 msgid "What kind of chat account do you have?"
2505 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
2506
2507 #: ../src/empathy-account-assistant.c:521
2508 msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
2509 msgstr "Inne posiadane konta rozmów do ustawienia:"
2510
2511 #: ../src/empathy-account-assistant.c:527
2512 msgid "Enter your account details"
2513 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły konta"
2514
2515 #: ../src/empathy-account-assistant.c:532
2516 msgid "What kind of chat account do you want to create?"
2517 msgstr "Rodzaj konta rozmów do utworzenia:"
2518
2519 #: ../src/empathy-account-assistant.c:538
2520 msgid "Do you want to create other chat accounts?"
2521 msgstr "Utworzyć inne konta rozmów?"
2522
2523 #: ../src/empathy-account-assistant.c:545
2524 msgid "Enter the details for the new account"
2525 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły nowego konta"
2526
2527 #: ../src/empathy-account-assistant.c:660
2528 msgid ""
2529 "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
2530 "colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
2531 "programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
2532 "calls."
2533 msgstr ""
2534 "Za pomocą programu Empathy można rozmawiać z ludźmi w sieci będącymi w "
2535 "pobliżu oraz przyjaciółmi i znajomymi, którzy używają Google Talk, AIM, "
2536 "Windows Live i wielu innych komunikatorów. Za pomocą mikrofonu lub kamery "
2537 "internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideokonferencje."
2538
2539 #: ../src/empathy-account-assistant.c:677
2540 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
2541 msgstr "Czy konto było już używane za pomocą innego komunikatora?"
2542
2543 #: ../src/empathy-account-assistant.c:700
2544 msgid "Yes, import my account details from "
2545 msgstr "Tak, zaimportuj szczegóły konta z "
2546
2547 #: ../src/empathy-account-assistant.c:721
2548 msgid "Yes, I'll enter my account details now"
2549 msgstr "Tak, wprowadzę teraz szczegóły konta"
2550
2551 #: ../src/empathy-account-assistant.c:743
2552 msgid "No, I want a new account"
2553 msgstr "Nie, chcę utworzyć nowe konto"
2554
2555 #: ../src/empathy-account-assistant.c:753
2556 msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
2557 msgstr "Nie, chcę na razie widzieć tylko osoby w sieci będące w pobliżu"
2558
2559 #: ../src/empathy-account-assistant.c:774
2560 msgid "Select the accounts you want to import:"
2561 msgstr "Proszę wybrać konta do zaimportowania:"
2562
2563 #: ../src/empathy-account-assistant.c:858
2564 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:609
2565 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:610
2566 msgid "Yes"
2567 msgstr "Tak"
2568
2569 #: ../src/empathy-account-assistant.c:865
2570 msgid "No, that's all for now"
2571 msgstr "Nie, to na razie wszytko"
2572
2573 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1130
2574 msgid ""
2575 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
2576 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
2577 "details below are correct. You can easily change these details later or "
2578 "disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
2579 msgstr ""
2580 "Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
2581 "połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
2582 "czy poniższe dane są poprawne. Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie "
2583 "lub wyłączyć tę funkcję używając okna \"Konta\""
2584
2585 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1136
2586 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1192
2587 msgid "Edit->Accounts"
2588 msgstr "Edycja->Konta"
2589
2590 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1152
2591 msgid "I don't want to enable this feature for now"
2592 msgstr "Nie chcę na razie włączać tej funkcji"
2593
2594 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1188
2595 msgid ""
2596 "You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
2597 "telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
2598 "install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
2599 "the Accounts dialog"
2600 msgstr ""
2601 "Nie będzie można rozmawiać z osobami połączonymi do lokalnej sieci, jeśli "
2602 "pakiet telepathy-salut nie zostanie zainstalowany. Aby włączyć tę funkcję, "
2603 "proszę zainstalować pakiet telepathy-salut i utworzyć konto \"Osoby w pobliżu"
2604 "\" z okna Konta"
2605
2606 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1194
2607 msgid "telepathy-salut not installed"
2608 msgstr "Pakiet telepathy-salut nie jest zainstalowany"
2609
2610 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1240
2611 msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
2612 msgstr "Asystent kont komunikatora i VoIP"
2613
2614 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1274
2615 msgid "Welcome to Empathy"
2616 msgstr "Witamy w programie Empathy"
2617
2618 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1283
2619 msgid "Import your existing accounts"
2620 msgstr "Importowanie istniejących kont"
2621
2622 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1301
2623 msgid "Please enter personal details"
2624 msgstr "Proszę wprowadzić dane osobiste"
2625
2626 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2627 #. * unsaved changes
2628 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:65
2629 #, c-format
2630 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
2631 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
2632
2633 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2634 #. * an unsaved new account
2635 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:69
2636 msgid "Your new account has not been saved yet."
2637 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
2638
2639 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:281 ../src/empathy-call-window.c:818
2640 msgid "Connecting…"
2641 msgstr "Łączenie…"
2642
2643 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:322
2644 #, c-format
2645 msgid "Offline — %s"
2646 msgstr "Offline — %s"
2647
2648 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:334
2649 #, c-format
2650 msgid "Disconnected — %s"
2651 msgstr "Rozłączony — %s"
2652
2653 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:345
2654 msgid "Offline — No Network Connection"
2655 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
2656
2657 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:352
2658 msgid "Unknown Status"
2659 msgstr "Nieznany stan"
2660
2661 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:364
2662 msgid "Offline — Account Disabled"
2663 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
2664
2665 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:811
2666 msgid ""
2667 "You are about to create a new account, which will discard\n"
2668 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2669 msgstr ""
2670 "Za chwilę nastąpi utworzenie nowego konta, co\n"
2671 "spowoduje utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2672
2673 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1158
2674 #, c-format
2675 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
2676 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
2677
2678 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1162
2679 msgid "This will not remove your account on the server."
2680 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
2681
2682 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1400
2683 msgid ""
2684 "You are about to select another account, which will discard\n"
2685 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2686 msgstr ""
2687 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
2688 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2689
2690 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2003
2691 msgid ""
2692 "You are about to close the window, which will discard\n"
2693 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2694 msgstr ""
2695 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
2696 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2697
2698 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2699 msgid "Loading account information"
2700 msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
2701
2702 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
2703 msgid "No protocol installed"
2704 msgstr "Brak zainstalowanych protokołów"
2705
2706 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2707 msgid "Protocol:"
2708 msgstr "Protokół:"
2709
2710 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2711 msgid ""
2712 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2713 "you want to use."
2714 msgstr ""
2715 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
2716 "wymaganego protokołu."
2717
2718 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2719 msgid "_Add…"
2720 msgstr "_Dodaj…"
2721
2722 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2723 msgid "_Import…"
2724 msgstr "_Zaimportuj…"
2725
2726 #: ../src/empathy-auth-client.c:217
2727 msgid " - Empathy authentication client"
2728 msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
2729
2730 #: ../src/empathy-auth-client.c:233
2731 msgid "Empathy authentication client"
2732 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
2733
2734 #: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
2735 msgid "People nearby"
2736 msgstr "Osoby w pobliżu"
2737
2738 #: ../src/empathy-av.c:133
2739 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
2740 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
2741
2742 #: ../src/empathy-av.c:149
2743 msgid "Empathy Audio/Video Client"
2744 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
2745
2746 #: ../src/empathy-call-window.c:479
2747 msgid "Contrast"
2748 msgstr "Kontrast"
2749
2750 #: ../src/empathy-call-window.c:482
2751 msgid "Brightness"
2752 msgstr "Jasność"
2753
2754 #: ../src/empathy-call-window.c:485
2755 msgid "Gamma"
2756 msgstr "Gamma"
2757
2758 #: ../src/empathy-call-window.c:590
2759 msgid "Volume"
2760 msgstr "Głośność"
2761
2762 #: ../src/empathy-call-window.c:1173
2763 msgid "_Sidebar"
2764 msgstr "_Panel"
2765
2766 #: ../src/empathy-call-window.c:1192
2767 msgid "Audio input"
2768 msgstr "Wejście dźwięku"
2769
2770 #: ../src/empathy-call-window.c:1196
2771 msgid "Video input"
2772 msgstr "Wejście obrazu"
2773
2774 #: ../src/empathy-call-window.c:1200
2775 msgid "Dialpad"
2776 msgstr "Panel wybierania"
2777
2778 #: ../src/empathy-call-window.c:1205
2779 msgid "Details"
2780 msgstr "Szczegóły"
2781
2782 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
2783 #. * is used in the window title
2784 #: ../src/empathy-call-window.c:1273
2785 #, c-format
2786 msgid "Call with %s"
2787 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
2788
2789 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2790 #. * title
2791 #: ../src/empathy-call-window.c:1352
2792 msgid "Call"
2793 msgstr "Rozmowa głosowa"
2794
2795 #: ../src/empathy-call-window.c:1506
2796 msgid "The IP address as seen by the machine"
2797 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
2798
2799 #: ../src/empathy-call-window.c:1508
2800 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
2801 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
2802
2803 #: ../src/empathy-call-window.c:1510
2804 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
2805 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
2806
2807 #: ../src/empathy-call-window.c:1512
2808 msgid "The IP address of a relay server"
2809 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
2810
2811 #: ../src/empathy-call-window.c:1514
2812 msgid "The IP address of the multicast group"
2813 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
2814
2815 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
2816 #: ../src/empathy-call-window.c:2247
2817 #, c-format
2818 msgid "Connected — %d:%02dm"
2819 msgstr "Połączony — %d:%02dm"
2820
2821 #: ../src/empathy-call-window.c:2308
2822 msgid "Technical Details"
2823 msgstr "Szczegóły techniczne"
2824
2825 #: ../src/empathy-call-window.c:2346
2826 #, c-format
2827 msgid ""
2828 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
2829 "computer"
2830 msgstr ""
2831 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
2832 "używanego przez ten komputer"
2833
2834 #: ../src/empathy-call-window.c:2351
2835 #, c-format
2836 msgid ""
2837 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
2838 "computer"
2839 msgstr ""
2840 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
2841 "przez ten komputer"
2842
2843 #: ../src/empathy-call-window.c:2357
2844 #, c-format
2845 msgid ""
2846 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
2847 "does not allow direct connections."
2848 msgstr ""
2849 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
2850 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
2851
2852 #: ../src/empathy-call-window.c:2363
2853 msgid "There was a failure on the network"
2854 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
2855
2856 #: ../src/empathy-call-window.c:2367
2857 msgid ""
2858 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
2859 msgstr ""
2860 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
2861
2862 #: ../src/empathy-call-window.c:2370
2863 msgid ""
2864 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
2865 msgstr ""
2866 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
2867
2868 #: ../src/empathy-call-window.c:2380
2869 #, c-format
2870 msgid ""
2871 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
2872 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
2873 "the Help menu."
2874 msgstr ""
2875 "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
2876 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
2877 "w menu Pomoc."
2878
2879 #: ../src/empathy-call-window.c:2388
2880 msgid "There was a failure in the call engine"
2881 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
2882
2883 #: ../src/empathy-call-window.c:2391
2884 msgid "The end of the stream was reached"
2885 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
2886
2887 #: ../src/empathy-call-window.c:2431
2888 msgid "Can't establish audio stream"
2889 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
2890
2891 #: ../src/empathy-call-window.c:2441
2892 msgid "Can't establish video stream"
2893 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
2894
2895 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
2896 msgid "Audio"
2897 msgstr "Dźwięk"
2898
2899 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
2900 msgid "Call the contact again"
2901 msgstr "Zadzwoń jeszcze raz"
2902
2903 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
2904 msgid "Camera Off"
2905 msgstr "Kamera jest wyłączona"
2906
2907 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
2908 msgid "Camera On"
2909 msgstr "Kamera jest włączona"
2910
2911 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
2912 msgid "Decoding Codec:"
2913 msgstr "Dekoder:"
2914
2915 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
2916 msgid "Disable camera and stop sending video"
2917 msgstr "Wyłączenie kamery i zatrzymanie wysyłania obrazu"
2918
2919 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
2920 msgid "Enable camera and send video"
2921 msgstr "Włączenie kamery i wysyłania obrazu"
2922
2923 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
2924 msgid "Enable camera but don't send video"
2925 msgstr "Włączenie kamery, ale bez wysyłania obrazu"
2926
2927 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
2928 msgid "Encoding Codec:"
2929 msgstr "Koder:"
2930
2931 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
2932 msgid "Hang up"
2933 msgstr "Rozłącz"
2934
2935 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
2936 msgid "Hang up current call"
2937 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
2938
2939 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
2940 msgid "Local Candidate:"
2941 msgstr "Lokalny kandydat:"
2942
2943 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
2944 msgid "Preview"
2945 msgstr "Podgląd"
2946
2947 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
2948 msgid "Redial"
2949 msgstr "Wybierz ponownie"
2950
2951 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
2952 msgid "Remote Candidate:"
2953 msgstr "Zdalny kandydat:"
2954
2955 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
2956 msgid "Send Audio"
2957 msgstr "Wyślij dźwięk"
2958
2959 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
2960 msgid "Toggle audio transmission"
2961 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
2962
2963 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
2964 msgid "V_ideo"
2965 msgstr "_Wideo"
2966
2967 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
2968 msgid "Video"
2969 msgstr "Wideo"
2970
2971 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
2972 msgid "Video Off"
2973 msgstr "Obraz jest wyłączony"
2974
2975 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
2976 msgid "Video On"
2977 msgstr "Obraz jest włączony"
2978
2979 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
2980 msgid "Video Preview"
2981 msgstr "Podgląd obrazu"
2982
2983 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
2984 msgid "_Call"
2985 msgstr "_Zadzwoń"
2986
2987 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25 ../src/empathy-main-window.ui.h:27
2988 msgid "_View"
2989 msgstr "_Widok"
2990
2991 #: ../src/empathy-chat-window.c:452 ../src/empathy-chat-window.c:472
2992 #, c-format
2993 msgid "%s (%d unread)"
2994 msgid_plural "%s (%d unread)"
2995 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
2996 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
2997 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
2998
2999 #: ../src/empathy-chat-window.c:464
3000 #, c-format
3001 msgid "%s (and %u other)"
3002 msgid_plural "%s (and %u others)"
3003 msgstr[0] "%s (i %u inna)"
3004 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
3005 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
3006
3007 #: ../src/empathy-chat-window.c:480
3008 #, c-format
3009 msgid "%s (%d unread from others)"
3010 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3011 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
3012 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
3013 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
3014
3015 #: ../src/empathy-chat-window.c:489
3016 #, c-format
3017 msgid "%s (%d unread from all)"
3018 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3019 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
3020 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
3021 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
3022
3023 #: ../src/empathy-chat-window.c:695
3024 msgid "Typing a message."
3025 msgstr "Pisze wiadomość."
3026
3027 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3028 msgid "C_lear"
3029 msgstr "_Wyczyść"
3030
3031 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3032 msgid "C_ontact"
3033 msgstr "K_ontakt"
3034
3035 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3036 msgid "Chat"
3037 msgstr "Rozmowa"
3038
3039 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3040 msgid "Insert _Smiley"
3041 msgstr "Wstaw _emotikonę"
3042
3043 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3044 msgid "Invite _Participant…"
3045 msgstr "Zaproś _uczestnika…"
3046
3047 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
3048 msgid "Move Tab _Left"
3049 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
3050
3051 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3052 msgid "Move Tab _Right"
3053 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
3054
3055 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3056 msgid "Notify for All Messages"
3057 msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
3058
3059 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9 ../src/empathy-main-window.ui.h:16
3060 msgid "_Contents"
3061 msgstr "_Spis treści"
3062
3063 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3064 msgid "_Conversation"
3065 msgstr "_Rozmowa"
3066
3067 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3068 msgid "_Detach Tab"
3069 msgstr "_Odłącz kartę"
3070
3071 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:18
3072 msgid "_Edit"
3073 msgstr "_Edycja"
3074
3075 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3076 msgid "_Favorite Chat Room"
3077 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
3078
3079 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14 ../src/empathy-main-window.ui.h:20
3080 msgid "_Help"
3081 msgstr "Pomo_c"
3082
3083 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3084 msgid "_Next Tab"
3085 msgstr "_Następna karta"
3086
3087 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3088 msgid "_Previous Tab"
3089 msgstr "_Poprzednia karta"
3090
3091 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3092 msgid "_Show Contact List"
3093 msgstr "_Lista kontaktów"
3094
3095 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3096 msgid "_Tabs"
3097 msgstr "_Karty"
3098
3099 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
3100 msgid "_Undo Close Tab"
3101 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
3102
3103 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:241
3104 msgid "Name"
3105 msgstr "Nazwa"
3106
3107 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:259
3108 msgid "Room"
3109 msgstr "Pokój"
3110
3111 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:267
3112 msgid "Auto-Connect"
3113 msgstr "Automatyczne łączenie"
3114
3115 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
3116 msgid "Manage Favorite Rooms"
3117 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
3118
3119 #: ../src/empathy-event-manager.c:468
3120 msgid "Incoming video call"
3121 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
3122
3123 #: ../src/empathy-event-manager.c:468
3124 msgid "Incoming call"
3125 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
3126
3127 #: ../src/empathy-event-manager.c:472
3128 #, c-format
3129 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3130 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3131
3132 #: ../src/empathy-event-manager.c:473
3133 #, c-format
3134 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3135 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3136
3137 #: ../src/empathy-event-manager.c:476 ../src/empathy-event-manager.c:618
3138 #, c-format
3139 msgid "Incoming call from %s"
3140 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
3141
3142 #: ../src/empathy-event-manager.c:501
3143 msgid "_Reject"
3144 msgstr "_Odrzuć"
3145
3146 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
3147 msgid "_Answer"
3148 msgstr "_Odbierz"
3149
3150 #: ../src/empathy-event-manager.c:618
3151 #, c-format
3152 msgid "Incoming video call from %s"
3153 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
3154
3155 #: ../src/empathy-event-manager.c:695
3156 msgid "Room invitation"
3157 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
3158
3159 #: ../src/empathy-event-manager.c:697
3160 #, c-format
3161 msgid "Invitation to join %s"
3162 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
3163
3164 #: ../src/empathy-event-manager.c:704
3165 #, c-format
3166 msgid "%s is inviting you to join %s"
3167 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
3168
3169 #: ../src/empathy-event-manager.c:712
3170 msgid "_Decline"
3171 msgstr "_Odmów"
3172
3173 #: ../src/empathy-event-manager.c:717
3174 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3175 msgid "_Join"
3176 msgstr "_Dołącz"
3177
3178 #: ../src/empathy-event-manager.c:743
3179 #, c-format
3180 msgid "%s invited you to join %s"
3181 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
3182
3183 #: ../src/empathy-event-manager.c:749
3184 #, c-format
3185 msgid "You have been invited to join %s"
3186 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
3187
3188 #: ../src/empathy-event-manager.c:797
3189 #, c-format
3190 msgid "Incoming file transfer from %s"
3191 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
3192
3193 #: ../src/empathy-event-manager.c:1005
3194 #, c-format
3195 msgid "Subscription requested by %s"
3196 msgstr "Żądanie subskrypcji wysłane przez użytkownika %s"
3197
3198 #: ../src/empathy-event-manager.c:1009
3199 #, c-format
3200 msgid ""
3201 "\n"
3202 "Message: %s"
3203 msgstr ""
3204 "\n"
3205 "Wiadomość: %s"
3206
3207 #: ../src/empathy-event-manager.c:1052
3208 #, c-format
3209 msgid "%s is now offline."
3210 msgstr "Użytkownik %s przeszedł do trybu offline."
3211
3212 #: ../src/empathy-event-manager.c:1072
3213 #, c-format
3214 msgid "%s is now online."
3215 msgstr "Użytkownik %s przeszedł do trybu online."
3216
3217 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3218 #: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3219 #, c-format
3220 msgid "%u:%02u.%02u"
3221 msgstr "%u:%02u.%02u"
3222
3223 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3224 #: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3225 #, c-format
3226 msgid "%02u.%02u"
3227 msgstr "%02u.%02u"
3228
3229 #: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3230 msgctxt "file transfer percent"
3231 msgid "Unknown"
3232 msgstr "Nieznany"
3233
3234 #: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3235 #, c-format
3236 msgid "%s of %s at %s/s"
3237 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
3238
3239 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3240 #, c-format
3241 msgid "%s of %s"
3242 msgstr "%s z %s"
3243
3244 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3245 #: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3246 #, c-format
3247 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3248 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3249
3250 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3251 #: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3252 #, c-format
3253 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3254 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3255
3256 #. translators: first %s is filename, second %s
3257 #. * is the contact name
3258 #: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3259 #, c-format
3260 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3261 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3262
3263 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3264 msgid "Error receiving a file"
3265 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
3266
3267 #: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3268 #, c-format
3269 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3270 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3271
3272 #: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3273 msgid "Error sending a file"
3274 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
3275
3276 #. translators: first %s is filename, second %s
3277 #. * is the contact name
3278 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3279 #, c-format
3280 msgid "\"%s\" received from %s"
3281 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
3282
3283 #. translators: first %s is filename, second %s
3284 #. * is the contact name
3285 #: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3286 #, c-format
3287 msgid "\"%s\" sent to %s"
3288 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
3289
3290 #: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3291 msgid "File transfer completed"
3292 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
3293
3294 #: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:782
3295 msgid "Waiting for the other participant's response"
3296 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
3297
3298 #: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
3299 #, c-format
3300 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3301 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
3302
3303 #: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
3304 #, c-format
3305 msgid "Hashing \"%s\""
3306 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
3307
3308 #: ../src/empathy-ft-manager.c:996
3309 msgid "%"
3310 msgstr "%"
3311
3312 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1008
3313 msgid "File"
3314 msgstr "Plik"
3315
3316 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1030
3317 msgid "Remaining"
3318 msgstr "Pozostało"
3319
3320 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3321 msgid "File Transfers"
3322 msgstr "Przesyłanie plików"
3323
3324 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3325 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3326 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
3327
3328 #: ../src/empathy-import-dialog.c:84
3329 msgid ""
3330 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3331 "importing accounts from Pidgin."
3332 msgstr ""
3333 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
3334 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
3335
3336 #: ../src/empathy-import-dialog.c:199
3337 msgid "Import Accounts"
3338 msgstr "Importowanie kont"
3339
3340 #. Translators: this is the header of a treeview column
3341 #: ../src/empathy-import-widget.c:292
3342 msgid "Import"
3343 msgstr "Zaimportuj"
3344
3345 #: ../src/empathy-import-widget.c:301
3346 msgid "Protocol"
3347 msgstr "Protokół"
3348
3349 #: ../src/empathy-import-widget.c:325
3350 msgid "Source"
3351 msgstr "Źródło"
3352
3353 #: ../src/empathy-main-window.c:383
3354 msgid "No match found"
3355 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
3356
3357 #: ../src/empathy-main-window.c:535
3358 msgid "Reconnect"
3359 msgstr "Połącz ponownie"
3360
3361 #: ../src/empathy-main-window.c:541
3362 msgid "Edit Account"
3363 msgstr "Modyfikuj konto"
3364
3365 #: ../src/empathy-main-window.c:547
3366 msgid "Close"
3367 msgstr "Zamknij"
3368
3369 #: ../src/empathy-main-window.c:1229
3370 msgid "Contact"
3371 msgstr "Kontakt"
3372
3373 #: ../src/empathy-main-window.c:1554
3374 msgid "Contact List"
3375 msgstr "Lista kontaktów"
3376
3377 #: ../src/empathy-main-window.c:1663
3378 msgid "Show and edit accounts"
3379 msgstr "Wyświetla i umożliwia modyfikowanie kont"
3380
3381 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
3382 msgid "Contacts on a _Map"
3383 msgstr "Kontakty na _mapie"
3384
3385 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
3386 msgid "Context"
3387 msgstr "Kontekst"
3388
3389 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
3390 msgid "Join _Favorites"
3391 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
3392
3393 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
3394 msgid "Manage Favorites"
3395 msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
3396
3397 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
3398 msgid "N_ormal Size"
3399 msgstr "N_ormalny rozmiar"
3400
3401 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3402 msgid "New _Call…"
3403 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
3404
3405 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
3406 msgid "Normal Size With _Avatars"
3407 msgstr "Normalny rozmiar z _awatarami"
3408
3409 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
3410 msgid "P_references"
3411 msgstr "P_referencje"
3412
3413 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
3414 msgid "Show P_rotocols"
3415 msgstr "Wyświetlanie p_rotokołów"
3416
3417 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
3418 msgid "Sort by _Name"
3419 msgstr "Porządkowanie według _nazwy"
3420
3421 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
3422 msgid "Sort by _Status"
3423 msgstr "Porządkowanie według _stanu"
3424
3425 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
3426 msgid "_Accounts"
3427 msgstr "_Konta"
3428
3429 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
3430 msgid "_Compact Size"
3431 msgstr "Zmniejszony ro_zmiar"
3432
3433 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:17
3434 msgid "_Debug"
3435 msgstr "_Debugowanie"
3436
3437 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:19
3438 msgid "_File Transfers"
3439 msgstr "_Przesyłanie plików"
3440
3441 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:21
3442 msgid "_Join…"
3443 msgstr "_Dołącz…"
3444
3445 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:22 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3446 msgid "_New Conversation…"
3447 msgstr "_Nowa rozmowa…"
3448
3449 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:23
3450 msgid "_Offline Contacts"
3451 msgstr "K_ontakty w trybie offline"
3452
3453 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
3454 msgid "_Personal Information"
3455 msgstr "I_nformacje osobiste"
3456
3457 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
3458 msgid "_Room"
3459 msgstr "_Pokój"
3460
3461 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:379
3462 msgid "Chat Room"
3463 msgstr "Pokój rozmowy"
3464
3465 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:395
3466 msgid "Members"
3467 msgstr "Członkowie"
3468
3469 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
3470 #. yes/no, yes/no and a number.
3471 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:607
3472 #, c-format
3473 msgid ""
3474 "%s\n"
3475 "Invite required: %s\n"
3476 "Password required: %s\n"
3477 "Members: %s"
3478 msgstr ""
3479 "%s\n"
3480 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
3481 "Wymagane hasło: %s\n"
3482 "Członkowie: %s"
3483
3484 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:609
3485 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:610
3486 msgid "No"
3487 msgstr "Nie"
3488
3489 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:638
3490 msgid "Could not start room listing"
3491 msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
3492
3493 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:648
3494 msgid "Could not stop room listing"
3495 msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
3496
3497 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3498 msgid "Couldn't load room list"
3499 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
3500
3501 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3502 msgid ""
3503 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3504 msgstr ""
3505 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
3506 "pokoi na liście."
3507
3508 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3509 msgid ""
3510 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3511 "the current account's server"
3512 msgstr ""
3513 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
3514 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
3515
3516 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3517 msgid "Join Room"
3518 msgstr "Dołączenie do pokoju"
3519
3520 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
3521 msgid "Room List"
3522 msgstr "Listy pokoi"
3523
3524 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3525 msgid "_Room:"
3526 msgstr "_Pokój:"
3527
3528 #: ../src/empathy-preferences.c:138
3529 msgid "Message received"
3530 msgstr "Otrzymano wiadomość"
3531
3532 #: ../src/empathy-preferences.c:139
3533 msgid "Message sent"
3534 msgstr "Wysłano wiadomość"
3535
3536 #: ../src/empathy-preferences.c:140
3537 msgid "New conversation"
3538 msgstr "Nowa rozmowa"
3539
3540 #: ../src/empathy-preferences.c:141
3541 msgid "Contact goes online"
3542 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
3543
3544 #: ../src/empathy-preferences.c:142
3545 msgid "Contact goes offline"
3546 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
3547
3548 #: ../src/empathy-preferences.c:143
3549 msgid "Account connected"
3550 msgstr "Konto połączone"
3551
3552 #: ../src/empathy-preferences.c:144
3553 msgid "Account disconnected"
3554 msgstr "Konto rozłączone"
3555
3556 #: ../src/empathy-preferences.c:445
3557 msgid "Language"
3558 msgstr "Język"
3559
3560 #: ../src/empathy-preferences.c:882
3561 msgid "Preferences"
3562 msgstr "Preferencje"
3563
3564 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
3565 msgid "Appearance"
3566 msgstr "Wygląd"
3567
3568 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3569 msgid "Behavior"
3570 msgstr "Zachowanie"
3571
3572 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3573 msgid "Chat Th_eme:"
3574 msgstr "Motyw _rozmowy:"
3575
3576 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
3577 msgid "Disable notifications when _away or busy"
3578 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
3579
3580 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3581 msgid "Disable sounds when _away or busy"
3582 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
3583
3584 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3585 msgid "Display incoming events in the notification area"
3586 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
3587
3588 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3589 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3590 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
3591
3592 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3593 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3594 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
3595
3596 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3597 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3598 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
3599
3600 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3601 msgid "Enable spell checking for languages:"
3602 msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
3603
3604 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
3605 msgid "General"
3606 msgstr "Ogólne"
3607
3608 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3609 msgid "Location sources:"
3610 msgstr "Źródła położenia:"
3611
3612 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3613 msgid "Log conversations"
3614 msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
3615
3616 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3617 msgid "Notifications"
3618 msgstr "Powiadomienia"
3619
3620 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3621 msgid "Play sound for events"
3622 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
3623
3624 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3625 msgid "Privacy"
3626 msgstr "Prywatność"
3627
3628 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3629 msgid ""
3630 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3631 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3632 "decimal place."
3633 msgstr ""
3634 "Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
3635 "miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
3636 "po przecinku."
3637
3638 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3639 msgid "Show _smileys as images"
3640 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
3641
3642 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3643 msgid "Show contact _list in rooms"
3644 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
3645
3646 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3647 msgid "Sounds"
3648 msgstr "Dźwięki"
3649
3650 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3651 msgid "Spell Checking"
3652 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
3653
3654 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3655 msgid ""
3656 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3657 "dictionary installed."
3658 msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
3659
3660 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3661 msgid "Themes"
3662 msgstr "Motywy"
3663
3664 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3665 msgid "_Automatically connect on startup"
3666 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
3667
3668 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3669 msgid "_Cellphone"
3670 msgstr "_Telefon komórkowy"
3671
3672 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3673 msgid "_Enable bubble notifications"
3674 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
3675
3676 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
3677 msgid "_Enable sound notifications"
3678 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
3679
3680 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
3681 msgid "_GPS"
3682 msgstr "_GPS"
3683
3684 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3685 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
3686 msgstr "_Sieć (IP, Wi-Fi)"
3687
3688 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3689 msgid "_Open new chats in separate windows"
3690 msgstr "_Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
3691
3692 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
3693 msgid "_Publish location to my contacts"
3694 msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
3695
3696 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
3697 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
3698 msgid "_Reduce location accuracy"
3699 msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
3700
3701 #: ../src/empathy-status-icon.c:141
3702 msgid "Respond"
3703 msgstr "Odpowiedz"
3704
3705 #: ../src/empathy-status-icon.c:147
3706 msgid "Reject"
3707 msgstr "Odrzuć"
3708
3709 #: ../src/empathy-status-icon.c:151
3710 msgid "Answer"
3711 msgstr "Odbierz"
3712
3713 #: ../src/empathy-status-icon.c:158
3714 msgid "Decline"
3715 msgstr "Odmów"
3716
3717 #: ../src/empathy-status-icon.c:162
3718 msgid "Accept"
3719 msgstr "Zaakceptuj"
3720
3721 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3722 msgid "Status"
3723 msgstr "Stan"
3724
3725 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3726 msgid "_Quit"
3727 msgstr "Za_kończ"
3728
3729 #: ../src/empathy-map-view.c:452
3730 msgid "Contact Map View"
3731 msgstr "Widok mapy kontaktów"
3732
3733 #: ../src/empathy-debug-window.c:1219
3734 msgid "Save"
3735 msgstr "Zapisz"
3736
3737 #: ../src/empathy-debug-window.c:1395
3738 msgid "Debug Window"
3739 msgstr "Okno debugowania"
3740
3741 #: ../src/empathy-debug-window.c:1475
3742 msgid "Pause"
3743 msgstr "Wstrzymaj"
3744
3745 #: ../src/empathy-debug-window.c:1487
3746 msgid "Level "
3747 msgstr "Poziom "
3748
3749 #: ../src/empathy-debug-window.c:1507
3750 msgid "Debug"
3751 msgstr "Debugowanie"
3752
3753 #: ../src/empathy-debug-window.c:1513
3754 msgid "Info"
3755 msgstr "Informacje"
3756
3757 #: ../src/empathy-debug-window.c:1519 ../src/empathy-debug-window.c:1568
3758 msgid "Message"
3759 msgstr "Wiadomość"
3760
3761 #: ../src/empathy-debug-window.c:1525
3762 msgid "Warning"
3763 msgstr "Ostrzeżenie"
3764
3765 #: ../src/empathy-debug-window.c:1531
3766 msgid "Critical"
3767 msgstr "Krytyczny"
3768
3769 #: ../src/empathy-debug-window.c:1537
3770 msgid "Error"
3771 msgstr "Błąd"
3772
3773 #: ../src/empathy-debug-window.c:1556
3774 msgid "Time"
3775 msgstr "Czas"
3776
3777 #: ../src/empathy-debug-window.c:1559
3778 msgid "Domain"
3779 msgstr "Domena"
3780
3781 #: ../src/empathy-debug-window.c:1561
3782 msgid "Category"
3783 msgstr "Kategoria"
3784
3785 #: ../src/empathy-debug-window.c:1563
3786 msgid "Level"
3787 msgstr "Poziom"
3788
3789 #: ../src/empathy-debug-window.c:1600
3790 msgid ""
3791 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
3792 "extension."
3793 msgstr ""
3794 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
3795
3796 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
3797 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
3798 msgid "Invite Participant"
3799 msgstr "Zaproszenie uczestnika"
3800
3801 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:35
3802 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
3803 msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
3804
3805 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:45
3806 msgid "Invite"
3807 msgstr "Zaproś"
3808
3809 #: ../src/empathy-accounts.c:182
3810 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
3811 msgstr ""
3812 "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
3813 "działanie"
3814
3815 #: ../src/empathy-accounts.c:186
3816 msgid "Don't display any dialogs if there are any non-Salut accounts"
3817 msgstr ""
3818 "Bez wyświetlania żadnych okien, jeśli istnieją jakieś konta poza kontem Salut"
3819
3820 #: ../src/empathy-accounts.c:190
3821 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
3822 msgstr ""
3823 "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
3824
3825 #: ../src/empathy-accounts.c:192
3826 msgid "<account-id>"
3827 msgstr "<identyfikator-konta>"
3828
3829 #: ../src/empathy-accounts.c:200
3830 msgid "- Empathy Accounts"
3831 msgstr "- Konta programu Empathy"
3832
3833 #: ../src/empathy-accounts.c:216
3834 msgid "Empathy Accounts"
3835 msgstr "Konta programu Empathy"
3836
3837 #: ../src/empathy-debugger.c:40
3838 msgid "Empathy Debugger"
3839 msgstr "Debuger programu Empathy"