Updated Polish translation
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2012-03-13 15:36+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2012-03-13 13:37+0100\n"
13 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
15 "Language: pl\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
20 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
21 "X-Poedit-Language: Polish\n"
22 "X-Poedit-Country: Poland\n"
23
24 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
25 msgid "Empathy"
26 msgstr "Empathy"
27
28 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
29 msgid "IM Client"
30 msgstr "Komunikator"
31
32 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
33 msgid "Empathy Internet Messaging"
34 msgstr "Komunikator Empathy"
35
36 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
37 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
38 msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
39
40 #. Tweak the dialog
41 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
42 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2454
43 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
44 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
45
46 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
47 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
48 msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
49
50 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
51 msgid "Connection managers should be used"
52 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
53
54 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
55 msgid ""
56 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
57 "reconnect."
58 msgstr ""
59 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
60 "rozłączenia/ponownego połączenia."
61
62 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
63 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
64 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
65
66 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
67 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
68 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
69
70 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
71 msgid "Empathy should auto-away when idle"
72 msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
73
74 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
75 msgid ""
76 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
77 msgstr ""
78 "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
79 "bezczynności."
80
81 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
82 msgid "Empathy default download folder"
83 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
84
85 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
86 msgid "The default folder to save file transfers in."
87 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
88
89 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
90 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
91 msgstr ""
92 "Magiczny numer używany do sprawdzania, czy należy wykonać zadania czyszczenia"
93
94 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
95 msgid ""
96 "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
97 "should be executed or not. Users should not change this key manually."
98 msgstr ""
99 "Kod w empathy-sanity-cleaning.c używa tego numeru do sprawdzania, czy należy "
100 "wykonać zadania czyszczenia. Użytkownicy nie powinni ręcznie zmieniać tego "
101 "klucza."
102
103 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
104 msgid "Show offline contacts"
105 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
106
107 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
108 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
109 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
110
111 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
112 msgid "Show avatars"
113 msgstr "Wyświetlanie awatarów"
114
115 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
116 msgid ""
117 "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
118 msgstr ""
119 "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
120
121 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
122 msgid "Show protocols"
123 msgstr "Wyświetlanie protokołów"
124
125 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
126 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
127 msgstr "Określa, czy wyświetlać protokoły dla kontaktów na liście."
128
129 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
130 msgid "Show Balance in contact list"
131 msgstr "Wyświetlanie salda na liście kontaktów"
132
133 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
134 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
135 msgstr "Określa, czy wyświetlać saldo kont na liście kontaktów."
136
137 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
138 msgid "Compact contact list"
139 msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
140
141 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
142 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
143 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
144
145 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
146 msgid "Hide main window"
147 msgstr "Ukrycie głównego okna"
148
149 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
150 msgid "Hide the main window."
151 msgstr "Ukrycie głównego okna."
152
153 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
154 msgid "Default directory to select an avatar image from"
155 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
156
157 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
158 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
159 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
160
161 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
162 msgid "Open new chats in separate windows"
163 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
164
165 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
166 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
167 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
168
169 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
170 msgid "Display incoming events in the status area"
171 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
172
173 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
174 msgid ""
175 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
176 "user immediately."
177 msgstr ""
178 "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
179 "będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
180
181 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
182 msgid "The position for the chat window side pane"
183 msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
184
185 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
186 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
187 msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
188
189 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
190 msgid "Show contact groups"
191 msgstr "Wyświetlanie grup kontaktów"
192
193 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
194 msgid "Whether to show groups in the contact list."
195 msgstr "Określa, czy wyświetlać grupy na liście kontaktów."
196
197 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
198 msgid "Contact list sort criterion"
199 msgstr "Kryterium porządkowania listy kontaktów"
200
201 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
202 msgid ""
203 "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
204 "the contact's state with the value \"state\". A value of \"name\" will sort "
205 "the contact list by name."
206 msgstr ""
207 "Określa, jakie kryterium używać podczas porządkowania listy kontaktów. "
208 "Domyślnie porządkowane jest według stanu kontaktów za pomocą wartości \"state"
209 "\". Wartość \"name\" spowoduje porządkowanie według nazw kontaktów."
210
211 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
212 msgid "Use notification sounds"
213 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
214
215 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
216 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
217 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
218
219 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
220 msgid "Disable sounds when away"
221 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
222
223 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
224 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
225 msgstr ""
226 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
227 "zajętości."
228
229 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
230 msgid "Play a sound for incoming messages"
231 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
232
233 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
234 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
235 msgstr ""
236 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
237
238 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
239 msgid "Play a sound for outgoing messages"
240 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
241
242 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
243 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
244 msgstr ""
245 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
246
247 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
248 msgid "Play a sound for new conversations"
249 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
250
251 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
252 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
253 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
254
255 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
256 msgid "Play a sound when a contact logs in"
257 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
258
259 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
260 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
261 msgstr ""
262 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
263 "sieci."
264
265 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
266 msgid "Play a sound when a contact logs out"
267 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
268
269 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
270 msgid ""
271 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
272 msgstr ""
273 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
274
275 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
276 msgid "Play a sound when we log in"
277 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
278
279 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
280 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
281 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
282
283 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
284 msgid "Play a sound when we log out"
285 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
286
287 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
288 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
289 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
290
291 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
292 msgid "Enable popup notifications for new messages"
293 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
294
295 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
296 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
297 msgstr ""
298 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
299 "wiadomości."
300
301 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
302 msgid "Disable popup notifications when away"
303 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
304
305 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
306 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
307 msgstr ""
308 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
309 "zajętości."
310
311 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
312 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
313 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
314
315 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
316 msgid ""
317 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
318 "the chat is already opened, but not focused."
319 msgstr ""
320 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
321 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
322
323 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
324 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
325 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
326
327 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
328 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
329 msgstr ""
330 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
331 "do trybu online."
332
333 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
334 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
335 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
336
337 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
338 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
339 msgstr ""
340 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
341 "do trybu offline."
342
343 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
344 msgid "Use graphical smileys"
345 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
346
347 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
348 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
349 msgstr ""
350 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
351
352 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
353 msgid "Show contact list in rooms"
354 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
355
356 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
357 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
358 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
359
360 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
361 msgid "Chat window theme"
362 msgstr "Motyw okna rozmowy"
363
364 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
365 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
366 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
367
368 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
369 msgid "Chat window theme variant"
370 msgstr "Wariant motywu okna rozmowy"
371
372 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
373 msgid ""
374 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
375 msgstr "Wariant motywu używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
376
377 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
378 msgid "Path of the Adium theme to use"
379 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
380
381 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
382 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
383 msgstr ""
384 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
385 "Adium."
386
387 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
388 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
389 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
390
391 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
392 msgid ""
393 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
394 msgstr ""
395 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
396 "Inspector."
397
398 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
399 msgid "Inform other users when you are typing to them"
400 msgstr "Informowanie innych użytkowników o pisaniu"
401
402 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
403 msgid ""
404 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
405 "affect the 'gone' state."
406 msgstr ""
407 "Określa, czy wysyłać stany rozmowy \"pisanie\" lub \"wstrzymano\". Obecnie "
408 "nie wpływa na stan \"nieobecny\"."
409
410 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
411 msgid "Use theme for chat rooms"
412 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
413
414 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
415 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
416 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
417
418 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
419 msgid "Spell checking languages"
420 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
421
422 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
423 msgid ""
424 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
425 msgstr ""
426 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
427 "\")."
428
429 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
430 msgid "Enable spell checker"
431 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
432
433 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
434 msgid ""
435 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
436 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
437
438 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
439 msgid "Nick completed character"
440 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
441
442 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
443 msgid ""
444 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
445 "chat."
446 msgstr ""
447 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
448 "podczas rozmowy grupowej."
449
450 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
451 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
452 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
453
454 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
455 msgid ""
456 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
457 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
458
459 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
460 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
461 msgstr "Ostatnie konto wybrane w oknie Dołącz do pokoju"
462
463 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
464 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
465 msgstr ""
466 "Ścieżka do obiektu D-Bus ostatnio wybranego konta do dołączenia do pokoju."
467
468 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
469 msgid "Camera device"
470 msgstr "Urządzenie kamery"
471
472 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
473 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
474 msgstr ""
475 "Domyślne urządzenie kamery do użycia w wideorozmowach, np. /dev/video0."
476
477 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
478 msgid "Camera position"
479 msgstr "Pozycja kamery"
480
481 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
482 msgid "Position the camera preview should be during a call."
483 msgstr "Położenie podglądu kamery podczas rozmowy."
484
485 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
486 msgid "Echo cancellation support"
487 msgstr "Obsługa usuwania echa"
488
489 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
490 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
491 msgstr "Określa, czy włączyć filtr usuwania echa usługi PulseAudio."
492
493 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
494 msgid "Show hint about closing the main window"
495 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
496
497 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
498 msgid ""
499 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
500 "'x' button in the title bar."
501 msgstr ""
502 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
503 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
504
505 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
506 msgid "Empathy can publish the user's location"
507 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
508
509 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
510 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
511 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
512
513 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
514 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
515 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
516
517 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
518 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
519 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
520
521 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
522 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
523 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
524
525 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
526 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
527 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
528
529 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:103
530 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
531 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
532
533 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:104
534 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
535 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
536
537 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:105
538 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
539 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
540
541 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:106
542 msgid ""
543 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
544 msgstr ""
545 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
546
547 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:738
548 msgid "No reason was specified"
549 msgstr "Nie podano powodu"
550
551 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:741
552 msgid "The change in state was requested"
553 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
554
555 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:744
556 msgid "You canceled the file transfer"
557 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
558
559 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:747
560 msgid "The other participant canceled the file transfer"
561 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
562
563 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:750
564 msgid "Error while trying to transfer the file"
565 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
566
567 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:753
568 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
569 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
570
571 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:756 ../libempathy/empathy-utils.c:313
572 msgid "Unknown reason"
573 msgstr "Nieznany powód"
574
575 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:919
576 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
577 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
578
579 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1205
580 msgid "File transfer not supported by remote contact"
581 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
582
583 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1261
584 msgid "The selected file is not a regular file"
585 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
586
587 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1270
588 msgid "The selected file is empty"
589 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
590
591 #: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:129
592 #, c-format
593 msgid "Missed call from %s"
594 msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
595
596 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
597 #: ../libempathy/empathy-message.c:419
598 #, c-format
599 msgid "Called %s"
600 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
601
602 #: ../libempathy/empathy-message.c:422
603 #, c-format
604 msgid "Call from %s"
605 msgstr "Rozmowa głosowa od użytkownika %s"
606
607 #: ../libempathy/empathy-utils.c:233
608 msgid "Available"
609 msgstr "Dostępny"
610
611 #: ../libempathy/empathy-utils.c:235
612 msgid "Busy"
613 msgstr "Zajęty"
614
615 #: ../libempathy/empathy-utils.c:238
616 msgid "Away"
617 msgstr "Nieobecny"
618
619 #: ../libempathy/empathy-utils.c:240
620 msgid "Invisible"
621 msgstr "Niewidoczny"
622
623 #: ../libempathy/empathy-utils.c:242
624 msgid "Offline"
625 msgstr "Offline"
626
627 #. translators: presence type is unknown
628 #: ../libempathy/empathy-utils.c:245
629 msgctxt "presence"
630 msgid "Unknown"
631 msgstr "Nieznany"
632
633 #: ../libempathy/empathy-utils.c:285
634 msgid "No reason specified"
635 msgstr "Nie podano powodu"
636
637 #: ../libempathy/empathy-utils.c:287 ../libempathy/empathy-utils.c:343
638 msgid "Status is set to offline"
639 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
640
641 #: ../libempathy/empathy-utils.c:289 ../libempathy/empathy-utils.c:323
642 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
643 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:81
644 msgid "Network error"
645 msgstr "Błąd sieci"
646
647 #: ../libempathy/empathy-utils.c:291 ../libempathy/empathy-utils.c:325
648 msgid "Authentication failed"
649 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
650
651 #: ../libempathy/empathy-utils.c:293 ../libempathy/empathy-utils.c:327
652 msgid "Encryption error"
653 msgstr "Błąd szyfrowania"
654
655 #: ../libempathy/empathy-utils.c:295
656 msgid "Name in use"
657 msgstr "Pseudonim jest już używany"
658
659 #: ../libempathy/empathy-utils.c:297 ../libempathy/empathy-utils.c:329
660 msgid "Certificate not provided"
661 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
662
663 #: ../libempathy/empathy-utils.c:299 ../libempathy/empathy-utils.c:331
664 msgid "Certificate untrusted"
665 msgstr "Niezaufany certyfikat"
666
667 #: ../libempathy/empathy-utils.c:301 ../libempathy/empathy-utils.c:333
668 msgid "Certificate expired"
669 msgstr "Certyfikat wygasł"
670
671 #: ../libempathy/empathy-utils.c:303 ../libempathy/empathy-utils.c:335
672 msgid "Certificate not activated"
673 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
674
675 #: ../libempathy/empathy-utils.c:305 ../libempathy/empathy-utils.c:337
676 msgid "Certificate hostname mismatch"
677 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
678
679 #: ../libempathy/empathy-utils.c:307 ../libempathy/empathy-utils.c:339
680 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
681 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
682
683 #: ../libempathy/empathy-utils.c:309 ../libempathy/empathy-utils.c:341
684 msgid "Certificate self-signed"
685 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
686
687 #: ../libempathy/empathy-utils.c:311
688 msgid "Certificate error"
689 msgstr "Błąd certyfikatu"
690
691 #: ../libempathy/empathy-utils.c:345
692 msgid "Encryption is not available"
693 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
694
695 #: ../libempathy/empathy-utils.c:347
696 msgid "Certificate is invalid"
697 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
698
699 #: ../libempathy/empathy-utils.c:349
700 msgid "Connection has been refused"
701 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
702
703 #: ../libempathy/empathy-utils.c:351
704 msgid "Connection can't be established"
705 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
706
707 #: ../libempathy/empathy-utils.c:353
708 msgid "Connection has been lost"
709 msgstr "Połączenie zostało utracone"
710
711 #: ../libempathy/empathy-utils.c:355
712 msgid "This account is already connected to the server"
713 msgstr "To konto jest już połączone z serwerem"
714
715 #: ../libempathy/empathy-utils.c:357
716 msgid ""
717 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
718 msgstr ""
719 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
720
721 #: ../libempathy/empathy-utils.c:360
722 msgid "The account already exists on the server"
723 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
724
725 #: ../libempathy/empathy-utils.c:362
726 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
727 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
728
729 #: ../libempathy/empathy-utils.c:364
730 msgid "Certificate has been revoked"
731 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
732
733 #: ../libempathy/empathy-utils.c:366
734 msgid ""
735 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
736 msgstr ""
737 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
738 "kryptograficznie słaby"
739
740 #: ../libempathy/empathy-utils.c:369
741 msgid ""
742 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
743 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
744 msgstr ""
745 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
746 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
747
748 #: ../libempathy/empathy-utils.c:373
749 msgid "Your software is too old"
750 msgstr "Oprogramowanie jest za stare"
751
752 #: ../libempathy/empathy-utils.c:375
753 msgid "Internal error"
754 msgstr "Wewnętrzny błąd"
755
756 #: ../libempathy/empathy-utils.c:534
757 msgid "People Nearby"
758 msgstr "Osoby w pobliżu"
759
760 #: ../libempathy/empathy-utils.c:539
761 msgid "Yahoo! Japan"
762 msgstr "Yahoo! Japonia"
763
764 #: ../libempathy/empathy-utils.c:568
765 msgid "Google Talk"
766 msgstr "Google Talk"
767
768 #: ../libempathy/empathy-utils.c:569
769 msgid "Facebook Chat"
770 msgstr "Facebook Chat"
771
772 #: ../libempathy/empathy-time.c:90
773 #, c-format
774 msgid "%d second ago"
775 msgid_plural "%d seconds ago"
776 msgstr[0] "%d sekundę temu"
777 msgstr[1] "%d sekundy temu"
778 msgstr[2] "%d sekund temu"
779
780 #: ../libempathy/empathy-time.c:96
781 #, c-format
782 msgid "%d minute ago"
783 msgid_plural "%d minutes ago"
784 msgstr[0] "%d minutę temu"
785 msgstr[1] "%d minuty temu"
786 msgstr[2] "%d minut temu"
787
788 #: ../libempathy/empathy-time.c:102
789 #, c-format
790 msgid "%d hour ago"
791 msgid_plural "%d hours ago"
792 msgstr[0] "%d godzinę temu"
793 msgstr[1] "%d godziny temu"
794 msgstr[2] "%d godzin temu"
795
796 #: ../libempathy/empathy-time.c:108
797 #, c-format
798 msgid "%d day ago"
799 msgid_plural "%d days ago"
800 msgstr[0] "%d dzień temu"
801 msgstr[1] "%d dni temu"
802 msgstr[2] "%d dni temu"
803
804 #: ../libempathy/empathy-time.c:114
805 #, c-format
806 msgid "%d week ago"
807 msgid_plural "%d weeks ago"
808 msgstr[0] "%d tydzień temu"
809 msgstr[1] "%d tygodnie temu"
810 msgstr[2] "%d tygodni temu"
811
812 #: ../libempathy/empathy-time.c:120
813 #, c-format
814 msgid "%d month ago"
815 msgid_plural "%d months ago"
816 msgstr[0] "%d miesiąc temu"
817 msgstr[1] "%d miesiące temu"
818 msgstr[2] "%d miesięcy emu"
819
820 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
821 msgid "in the future"
822 msgstr "w przyszłości"
823
824 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:75
825 msgid "Password not found"
826 msgstr "Nie odnaleziono hasła"
827
828 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:218
829 #, c-format
830 msgid "IM account password for %s (%s)"
831 msgstr "Hasło konta komunikatora dla %s (%s)"
832
833 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:253
834 #, c-format
835 msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
836 msgstr "Hasło dla pokoju rozmowy \"%s\" na koncie %s (%s)"
837
838 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:692
839 msgid "All accounts"
840 msgstr "Wszystkie konta"
841
842 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
843 #: ../src/empathy-import-widget.c:336
844 msgid "Account"
845 msgstr "Konto"
846
847 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:683
848 msgid "Password"
849 msgstr "Hasło"
850
851 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:684
852 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
853 msgid "Server"
854 msgstr "Serwer"
855
856 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:685
857 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
858 msgid "Port"
859 msgstr "Port"
860
861 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:765
862 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:817
863 #, c-format
864 msgid "%s:"
865 msgstr "%s:"
866
867 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1398
868 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
869 msgid "Username:"
870 msgstr "Nazwa użytkownika:"
871
872 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1710
873 msgid "A_pply"
874 msgstr "Za_stosuj"
875
876 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1739
877 msgid "L_og in"
878 msgstr "Zal_oguj"
879
880 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1812
881 msgid "This account already exists on the server"
882 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
883
884 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1816
885 msgid "Create a new account on the server"
886 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
887
888 #. To translators: The first parameter is the login id and the
889 #. * second one is the network. The resulting string will be something
890 #. * like: "MyUserName on freenode".
891 #. * You should reverse the order of these arguments if the
892 #. * server should come before the login id in your locale.
893 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2241
894 #, c-format
895 msgid "%1$s on %2$s"
896 msgstr "%1$s na %2$s"
897
898 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
899 #. * string will be something like: "Jabber Account"
900 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2267
901 #, c-format
902 msgid "%s Account"
903 msgstr "Konto %s"
904
905 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2271
906 msgid "New account"
907 msgstr "Nowe konto"
908
909 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
910 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
911 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
912 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
913 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
914 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
915 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
916 msgid "Pass_word:"
917 msgstr "_Hasło:"
918
919 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
920 msgid "Screen _Name:"
921 msgstr "_Nazwa użytkownika:"
922
923 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
924 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
925 msgstr "<b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika"
926
927 #. remember password ticky box
928 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
929 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
930 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
931 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
932 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
933 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
934 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
935 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:261
936 msgid "Remember password"
937 msgstr "Zapamiętywanie hasła"
938
939 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
940 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
941 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
942 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
943 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
944 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
945 msgid "_Port:"
946 msgstr "_Port:"
947
948 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
949 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
950 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
951 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
952 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
953 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
954 msgid "_Server:"
955 msgstr "_Serwer:"
956
957 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
958 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
959 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
960 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
961 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
962 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
963 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
964 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
965 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
966 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
967 msgid "Advanced"
968 msgstr "Zaawansowane"
969
970 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
971 msgid "What is your AIM screen name?"
972 msgstr "Nazwa użytkownika AIM:"
973
974 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
975 msgid "What is your AIM password?"
976 msgstr "Hasło AIM:"
977
978 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
979 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
980 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
981 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
982 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
983 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
984 msgid "Remember Password"
985 msgstr "Zapamiętaj hasło"
986
987 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
988 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
989 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
990 msgid "Login I_D:"
991 msgstr "Id_entyfikator logowania:"
992
993 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
994 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
995 msgid "<b>Example:</b> username"
996 msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
997
998 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
999 msgid "What is your GroupWise User ID?"
1000 msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise:"
1001
1002 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
1003 msgid "What is your GroupWise password?"
1004 msgstr "Hasło GroupWise:"
1005
1006 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
1007 msgid "ICQ _UIN:"
1008 msgstr "_UIN ICQ:"
1009
1010 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
1011 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
1012 msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
1013
1014 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
1015 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1016 msgid "Ch_aracter set:"
1017 msgstr "Zest_aw znaków:"
1018
1019 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
1020 msgid "What is your ICQ UIN?"
1021 msgstr "UIN ICQ:"
1022
1023 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
1024 msgid "What is your ICQ password?"
1025 msgstr "Hasło ICQ:"
1026
1027 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:206
1028 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:239
1029 msgid "Auto"
1030 msgstr "Automatycznie"
1031
1032 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:209
1033 msgid "UDP"
1034 msgstr "UDP"
1035
1036 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:212
1037 msgid "TCP"
1038 msgstr "TCP"
1039
1040 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:215
1041 msgid "TLS"
1042 msgstr "TLS"
1043
1044 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1045 #. * best to keep the English version.
1046 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:244
1047 msgid "Register"
1048 msgstr "Rejestrator"
1049
1050 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1051 #. * best to keep the English version.
1052 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:249
1053 msgid "Options"
1054 msgstr "Opcje"
1055
1056 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:252
1057 msgid "None"
1058 msgstr "Brak"
1059
1060 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
1061 msgid "Network"
1062 msgstr "Sieć"
1063
1064 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
1065 msgid "Network:"
1066 msgstr "Sieć:"
1067
1068 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
1069 msgid "Character set:"
1070 msgstr "Zestaw znaków:"
1071
1072 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
1073 msgid "Servers"
1074 msgstr "Serwery"
1075
1076 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
1077 msgid ""
1078 "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
1079 "password."
1080 msgstr ""
1081 "Większość serwerów IRC nie wymaga hasła, więc w razie niepewności nie należy "
1082 "go podawać."
1083
1084 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1085 msgid "Nickname:"
1086 msgstr "Pseudonim:"
1087
1088 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
1089 msgid "Password:"
1090 msgstr "Hasło:"
1091
1092 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1093 msgid "Quit message:"
1094 msgstr "Komunikat podczas zakończenia:"
1095
1096 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1097 msgid "Real name:"
1098 msgstr "Imię i nazwisko:"
1099
1100 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
1101 msgid "Which IRC network?"
1102 msgstr "Sieć IRC:"
1103
1104 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
1105 msgid "What is your IRC nickname?"
1106 msgstr "Pseudonim IRC:"
1107
1108 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1109 msgid "What is your Facebook username?"
1110 msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
1111
1112 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1113 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
1114 msgid ""
1115 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1116 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1117 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1118 "Facebook username if you don't have one."
1119 msgstr ""
1120 "To jest nazwa użytkownika, a nie login serwisu Facebook.\n"
1121 "Jeśli używane jest facebook.com/<b>badger</b>, należy wpisać <b>badger</b>.\n"
1122 "Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, "
1123 "aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie "
1124 "ustawiono."
1125
1126 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
1127 msgid "What is your Facebook password?"
1128 msgstr "Hasło serwisu Facebook:"
1129
1130 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
1131 msgid "What is your Google ID?"
1132 msgstr "Identyfikator Google:"
1133
1134 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1135 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1136 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
1137
1138 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
1139 msgid "What is your Google password?"
1140 msgstr "Hasło Google:"
1141
1142 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
1143 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1144 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org"
1145
1146 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
1147 msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1148 msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
1149
1150 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
1151 msgid "Priori_ty:"
1152 msgstr "Pri_orytet:"
1153
1154 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1155 msgid "Reso_urce:"
1156 msgstr "_Zasób:"
1157
1158 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1159 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1160 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
1161
1162 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1163 msgid "Use old SS_L"
1164 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
1165
1166 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1167 msgid "Override server settings"
1168 msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
1169
1170 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1171 msgid "What is your Jabber ID?"
1172 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
1173
1174 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1175 msgid "What is your desired Jabber ID?"
1176 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera:"
1177
1178 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
1179 msgid "What is your Jabber password?"
1180 msgstr "Hasło Jabbera:"
1181
1182 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
1183 msgid "What is your desired Jabber password?"
1184 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
1185
1186 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
1187 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1188 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
1189
1190 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1191 msgid "What is your Windows Live ID?"
1192 msgstr "Identyfikator Windows Live:"
1193
1194 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
1195 msgid "What is your Windows Live password?"
1196 msgstr "Hasło Windows Live:"
1197
1198 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
1199 msgid "Nic_kname:"
1200 msgstr "Pseu_donim:"
1201
1202 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1203 msgid "_Last Name:"
1204 msgstr "Na_zwisko:"
1205
1206 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1207 msgid "_First Name:"
1208 msgstr "I_mię:"
1209
1210 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1211 msgid "_Published Name:"
1212 msgstr "Nazwa _opublikowana:"
1213
1214 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1215 msgid "_Jabber ID:"
1216 msgstr "Identyfikator Ja_bbera:"
1217
1218 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1219 msgid "E-_mail address:"
1220 msgstr "Adres _e-mail:"
1221
1222 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
1223 msgid "_Username:"
1224 msgstr "Nazwa _użytkownika:"
1225
1226 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1227 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1228 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip"
1229
1230 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1231 msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
1232 msgstr "Użycie tego konta do połączeń na telefony _stacjonarne i komórkowe"
1233
1234 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1235 msgid "NAT Traversal Options"
1236 msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
1237
1238 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1239 msgid "Proxy Options"
1240 msgstr "Opcje pośrednika"
1241
1242 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1243 msgid "Miscellaneous Options"
1244 msgstr "Różne opcje"
1245
1246 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1247 msgid "STUN Server:"
1248 msgstr "Serwer STUN:"
1249
1250 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1251 msgid "Discover the STUN server automatically"
1252 msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
1253
1254 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1255 msgid "Discover Binding"
1256 msgstr "Wykrywanie dowiązywania"
1257
1258 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
1259 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
1260 msgid "Server:"
1261 msgstr "Serwer"
1262
1263 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1264 msgid "Keep-Alive Options"
1265 msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
1266
1267 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1268 msgid "Mechanism:"
1269 msgstr "Mechanizm:"
1270
1271 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1272 msgid "Interval (seconds)"
1273 msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
1274
1275 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
1276 msgid "Authentication username:"
1277 msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia:"
1278
1279 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1280 msgid "Transport:"
1281 msgstr "Transport:"
1282
1283 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1284 msgid "Loose Routing"
1285 msgstr "Swobodne trasowanie"
1286
1287 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1288 msgid "Ignore TLS Errors"
1289 msgstr "Ignorowanie błędów TLS"
1290
1291 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1292 msgid "Port:"
1293 msgstr "Port:"
1294
1295 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1296 msgid "What is your SIP login ID?"
1297 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
1298
1299 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
1300 msgid "What is your SIP account password?"
1301 msgstr "Hasło konta SIP:"
1302
1303 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
1304 msgid "Yahoo! I_D:"
1305 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
1306
1307 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
1308 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1309 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
1310
1311 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
1312 msgid "_Room List locale:"
1313 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
1314
1315 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
1316 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1317 msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
1318
1319 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1320 msgid "What is your Yahoo! password?"
1321 msgstr "Hasło Yahoo!:"
1322
1323 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
1324 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:556
1325 msgid "Couldn't convert image"
1326 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
1327
1328 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:472
1329 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1330 msgstr ""
1331 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
1332
1333 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:819
1334 msgid "Couldn't save picture to file"
1335 msgstr "Nie można zapisać obrazu do pliku"
1336
1337 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
1338 msgid "Select Your Avatar Image"
1339 msgstr "Wybór obrazu awatara"
1340
1341 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:947
1342 msgid "Take a picture..."
1343 msgstr "Zrób zdjęcie..."
1344
1345 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:960
1346 msgid "No Image"
1347 msgstr "Brak obrazu"
1348
1349 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1017
1350 msgid "Images"
1351 msgstr "Obrazy"
1352
1353 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1021
1354 msgid "All Files"
1355 msgstr "Wszystkie pliki"
1356
1357 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1358 msgid "Click to enlarge"
1359 msgstr "Kliknięcie powiększy"
1360
1361 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
1362 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
1363 msgid "There was an error starting the call"
1364 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy głosowej"
1365
1366 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
1367 msgid "The specified contact doesn't support calls"
1368 msgstr "Podany kontakt nie obsługuje rozmów głosowych"
1369
1370 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
1371 msgid "The specified contact is offline"
1372 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline"
1373
1374 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
1375 msgid "The specified contact is not valid"
1376 msgstr "Wybrany kontakt nie jest prawidłowy"
1377
1378 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
1379 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
1380 msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
1381
1382 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
1383 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
1384 msgstr "Brak wystarczających środków, aby zadzwonić"
1385
1386 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:729
1387 msgid "Failed to open private chat"
1388 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
1389
1390 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:787
1391 msgid "Topic not supported on this conversation"
1392 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
1393
1394 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:793
1395 msgid "You are not allowed to change the topic"
1396 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
1397
1398 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:992
1399 #, c-format
1400 msgid "“%s” is not a valid contact ID"
1401 msgstr "\"%s\" nie jest prawidłowym identyfikatorem kontaktu"
1402
1403 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
1404 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1405 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
1406
1407 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
1408 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1409 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
1410
1411 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1093
1412 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1413 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1414
1415 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1096
1416 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1417 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1418
1419 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1100
1420 msgid ""
1421 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1422 "current one"
1423 msgstr ""
1424 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
1425 "domyślnie bieżący"
1426
1427 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1104
1428 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1429 msgstr ""
1430 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
1431
1432 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1107
1433 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1434 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
1435
1436 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
1437 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1438 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
1439
1440 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1113
1441 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1442 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
1443
1444 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1116
1445 msgid ""
1446 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1447 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1448 "join a new chat room\""
1449 msgstr ""
1450 "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
1451 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
1452 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
1453
1454 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1121
1455 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
1456 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
1457
1458 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1124
1459 msgid ""
1460 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1461 "show its usage."
1462 msgstr ""
1463 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
1464 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
1465
1466 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1143
1467 #, c-format
1468 msgid "Usage: %s"
1469 msgstr "Użycie: %s"
1470
1471 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1188
1472 msgid "Unknown command"
1473 msgstr "Nieznane polecenie"
1474
1475 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1314
1476 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1477 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
1478
1479 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1565
1480 msgid "insufficient balance to send message"
1481 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
1482
1483 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1569 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1583
1484 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1646
1485 #, c-format
1486 msgid "Error sending message '%s': %s"
1487 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
1488
1489 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1571 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1588
1490 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1650
1491 #, c-format
1492 msgid "Error sending message: %s"
1493 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
1494
1495 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
1496 #. * account to send the message.
1497 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1577
1498 #, c-format
1499 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
1500 msgstr ""
1501 "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość. <a href='%s'>Doładuj</a>."
1502
1503 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1617
1504 msgid "not capable"
1505 msgstr "brak możliwości"
1506
1507 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
1508 msgid "offline"
1509 msgstr "offline"
1510
1511 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1627
1512 msgid "invalid contact"
1513 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
1514
1515 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1630
1516 msgid "permission denied"
1517 msgstr "brak dostępu"
1518
1519 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1633
1520 msgid "too long message"
1521 msgstr "za długa wiadomość"
1522
1523 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1636
1524 msgid "not implemented"
1525 msgstr "niezaimplementowane"
1526
1527 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1640
1528 msgid "unknown"
1529 msgstr "nieznany"
1530
1531 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1707 ../src/empathy-chat-window.c:920
1532 msgid "Topic:"
1533 msgstr "Temat:"
1534
1535 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1722
1536 #, c-format
1537 msgid "Topic set to: %s"
1538 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
1539
1540 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1724
1541 #, c-format
1542 msgid "Topic set by %s to: %s"
1543 msgstr "Temat ustawiony przez użytkownika %s na: %s"
1544
1545 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
1546 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1729
1547 msgid "No topic defined"
1548 msgstr "Temat nie został określony"
1549
1550 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2245
1551 msgid "(No Suggestions)"
1552 msgstr "(brak podpowiedzi)"
1553
1554 #. translators: %s is the selected word
1555 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2313
1556 #, c-format
1557 msgid "Add '%s' to Dictionary"
1558 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
1559
1560 #. translators: first %s is the selected word,
1561 #. * second %s is the language name of the target dictionary
1562 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2350
1563 #, c-format
1564 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1565 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
1566
1567 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2420
1568 msgid "Insert Smiley"
1569 msgstr "Wstaw emotikonę"
1570
1571 #. send button
1572 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2438
1573 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1880
1574 msgid "_Send"
1575 msgstr "_Wyślij"
1576
1577 #. Spelling suggestions
1578 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2495
1579 msgid "_Spelling Suggestions"
1580 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
1581
1582 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2584
1583 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1584 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
1585
1586 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2723
1587 #, c-format
1588 msgid "%s has disconnected"
1589 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
1590
1591 #. translators: reverse the order of these arguments
1592 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1593 #.
1594 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2730
1595 #, c-format
1596 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1597 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
1598
1599 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2733
1600 #, c-format
1601 msgid "%s was kicked"
1602 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
1603
1604 #. translators: reverse the order of these arguments
1605 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1606 #.
1607 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2741
1608 #, c-format
1609 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1610 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
1611
1612 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2744
1613 #, c-format
1614 msgid "%s was banned"
1615 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
1616
1617 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2748
1618 #, c-format
1619 msgid "%s has left the room"
1620 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
1621
1622 #. Note to translators: this string is appended to
1623 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1624 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1625 #. * please let us know. :-)
1626 #.
1627 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2757
1628 #, c-format
1629 msgid " (%s)"
1630 msgstr " (%s)"
1631
1632 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2782
1633 #, c-format
1634 msgid "%s has joined the room"
1635 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1636
1637 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2807
1638 #, c-format
1639 msgid "%s is now known as %s"
1640 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
1641
1642 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1643 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1644 #. * we get the new handler.
1645 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2994
1646 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1888
1647 #: ../src/empathy-event-manager.c:1279 ../src/empathy-call-window.c:1502
1648 #: ../src/empathy-call-window.c:1552 ../src/empathy-call-window.c:2585
1649 msgid "Disconnected"
1650 msgstr "Rozłączony"
1651
1652 #. Add message
1653 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3658
1654 msgid "Would you like to store this password?"
1655 msgstr "Zachować hasło?"
1656
1657 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3664
1658 msgid "Remember"
1659 msgstr "Zapamiętaj"
1660
1661 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3674
1662 msgid "Not now"
1663 msgstr "Nie teraz"
1664
1665 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3718
1666 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
1667 msgid "Retry"
1668 msgstr "Ponów"
1669
1670 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3722
1671 msgid "Wrong password; please try again:"
1672 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
1673
1674 #. Add message
1675 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3852
1676 msgid "This room is protected by a password:"
1677 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
1678
1679 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3879
1680 msgid "Join"
1681 msgstr "Dołącz"
1682
1683 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4071 ../src/empathy-event-manager.c:1300
1684 msgid "Connected"
1685 msgstr "Połączony"
1686
1687 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4126
1688 msgid "Conversation"
1689 msgstr "Rozmowa"
1690
1691 #. Translators: this string is a something like
1692 #. * "Escher Cat (SMS)"
1693 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4131
1694 #, c-format
1695 msgid "%s (SMS)"
1696 msgstr "%s (SMS)"
1697
1698 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:262
1699 msgid "Unknown or invalid identifier"
1700 msgstr "Nieznany lub nieprawidłowy identyfikator"
1701
1702 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
1703 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1704 msgstr "Blokowanie kontaktów jest tymczasowo niedostępne"
1705
1706 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
1707 msgid "Contact blocking unavailable"
1708 msgstr "Blokowanie kontaktów jest niedostępne"
1709
1710 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
1711 msgid "Permission Denied"
1712 msgstr "Brak dostępu"
1713
1714 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:272
1715 msgid "Could not block contact"
1716 msgstr "Nie można zablokować kontaktu"
1717
1718 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:610
1719 msgid "Edit Blocked Contacts"
1720 msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
1721
1722 #. Account and Identifier
1723 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1724 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:506
1725 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1726 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1474
1727 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
1728 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
1729 msgid "Account:"
1730 msgstr "Konto:"
1731
1732 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1733 msgid "Blocked Contacts"
1734 msgstr "Zablokowane kontakty"
1735
1736 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1737 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1738 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
1739 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1740 msgid "Remove"
1741 msgstr "Usuń"
1742
1743 #. Copy Link Address menu item
1744 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:322
1745 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:277
1746 msgid "_Copy Link Address"
1747 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
1748
1749 #. Open Link menu item
1750 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:329
1751 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
1752 msgid "_Open Link"
1753 msgstr "_Otwórz odnośnik"
1754
1755 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
1756 #. * chat windows (strftime format string)
1757 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:417
1758 msgid "%A %B %d %Y"
1759 msgstr "%A %d %B %Y"
1760
1761 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:326
1762 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
1763 msgid "New Contact"
1764 msgstr "Nowy kontakt"
1765
1766 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:395
1767 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:197
1768 #, c-format
1769 msgid "Block %s?"
1770 msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
1771
1772 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:400
1773 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:252
1774 #, c-format
1775 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1776 msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
1777
1778 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:405
1779 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:274
1780 msgid "_Block"
1781 msgstr "Za_blokuj"
1782
1783 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:423
1784 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:283
1785 msgid "_Report this contact as abusive"
1786 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1787 msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
1788 msgstr[1] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1789 msgstr[2] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1790
1791 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1792 msgid "Subscription Request"
1793 msgstr "Prośba o upoważnienie"
1794
1795 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1796 msgid "_Block User"
1797 msgstr "Za_blokuj użytkownika"
1798
1799 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
1800 msgid "Decide _Later"
1801 msgstr "Z_decyduj później"
1802
1803 #. Title
1804 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:499
1805 msgid "Search contacts"
1806 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
1807
1808 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
1809 msgid "Search: "
1810 msgstr "Wyszukiwanie:"
1811
1812 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:587
1813 msgid "_Add Contact"
1814 msgstr "_Dodaj kontakt"
1815
1816 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:605
1817 msgid "No contacts found"
1818 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
1819
1820 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:621
1821 msgid "Your message introducing yourself:"
1822 msgstr "Wiadomość z powitaniem:"
1823
1824 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:629
1825 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1826 msgstr "Daj znać, jak pojawisz się w sieci. Dzięki."
1827
1828 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:569
1829 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:304
1830 msgid "Channels:"
1831 msgstr "Kanały:"
1832
1833 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:749
1834 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
1835 msgid "Country ISO Code:"
1836 msgstr "Kod ISO kraju:"
1837
1838 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:751
1839 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
1840 msgid "Country:"
1841 msgstr "Kraj:"
1842
1843 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:753
1844 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
1845 msgid "State:"
1846 msgstr "Stan/województwo:"
1847
1848 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:755
1849 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
1850 msgid "City:"
1851 msgstr "Miasto:"
1852
1853 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:757
1854 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
1855 msgid "Area:"
1856 msgstr "Obszar:"
1857
1858 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:759
1859 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
1860 msgid "Postal Code:"
1861 msgstr "Kod pocztowy:"
1862
1863 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:761
1864 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
1865 msgid "Street:"
1866 msgstr "Ulica:"
1867
1868 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:763
1869 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
1870 msgid "Building:"
1871 msgstr "Budynek:"
1872
1873 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:765
1874 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
1875 msgid "Floor:"
1876 msgstr "Piętro:"
1877
1878 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:767
1879 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
1880 msgid "Room:"
1881 msgstr "Pokój:"
1882
1883 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:769
1884 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
1885 msgid "Text:"
1886 msgstr "Tekst:"
1887
1888 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:771
1889 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
1890 msgid "Description:"
1891 msgstr "Opis:"
1892
1893 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:773
1894 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
1895 msgid "URI:"
1896 msgstr "Adres URI:"
1897
1898 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:775
1899 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
1900 msgid "Accuracy Level:"
1901 msgstr "Poziom dokładności:"
1902
1903 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:777
1904 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
1905 msgid "Error:"
1906 msgstr "Błąd:"
1907
1908 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:779
1909 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
1910 msgid "Vertical Error (meters):"
1911 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
1912
1913 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:781
1914 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
1915 msgid "Horizontal Error (meters):"
1916 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
1917
1918 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:783
1919 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
1920 msgid "Speed:"
1921 msgstr "Prędkość:"
1922
1923 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:785
1924 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
1925 msgid "Bearing:"
1926 msgstr "Kierunek:"
1927
1928 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:787
1929 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
1930 msgid "Climb Speed:"
1931 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
1932
1933 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:789
1934 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
1935 msgid "Last Updated on:"
1936 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
1937
1938 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:791
1939 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
1940 msgid "Longitude:"
1941 msgstr "Długość geograficzna:"
1942
1943 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:793
1944 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
1945 msgid "Latitude:"
1946 msgstr "Szerokość geograficzna:"
1947
1948 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:795
1949 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
1950 msgid "Altitude:"
1951 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
1952
1953 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:848
1954 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:863
1955 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
1956 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
1957 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
1958 msgid "Location"
1959 msgstr "Położenie"
1960
1961 #. translators: format is "Location, $date"
1962 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:865
1963 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:610
1964 #, c-format
1965 msgid "%s, %s"
1966 msgstr "%s, %s"
1967
1968 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:917
1969 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:659
1970 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1971 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
1972
1973 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:999
1974 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
1975 msgid "Save Avatar"
1976 msgstr "Zapisanie awatara"
1977
1978 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1055
1979 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
1980 msgid "Unable to save avatar"
1981 msgstr "Nie można zapisać awatara"
1982
1983 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1446
1984 msgid "Personal Details"
1985 msgstr "Szczegóły osobiste"
1986
1987 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1449
1988 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1989 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1990 msgid "Contact Details"
1991 msgstr "Szczegóły kontaktu"
1992
1993 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
1994 msgid "Full name"
1995 msgstr "Imię i nazwisko"
1996
1997 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
1998 msgid "Phone number"
1999 msgstr "Numer telefonu"
2000
2001 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
2002 msgid "E-mail address"
2003 msgstr "Adres e-mail"
2004
2005 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:107
2006 msgid "Website"
2007 msgstr "Witryna WWW"
2008
2009 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:108
2010 msgid "Birthday"
2011 msgstr "Urodziny"
2012
2013 #. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
2014 #. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
2015 #. * with their IM client.
2016 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
2017 msgid "Last seen:"
2018 msgstr "Ostatnio widziany:"
2019
2020 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:115
2021 msgid "Connected from:"
2022 msgstr "Połączony z:"
2023
2024 #. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
2025 #. * and should bin this.
2026 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:119
2027 msgid "Away message:"
2028 msgstr "Wiadomość podczas nieobecności:"
2029
2030 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
2031 msgid "work"
2032 msgstr "praca"
2033
2034 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
2035 msgid "home"
2036 msgstr "dom"
2037
2038 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
2039 msgid "mobile"
2040 msgstr "komórka"
2041
2042 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
2043 msgid "voice"
2044 msgstr "głosowa"
2045
2046 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
2047 msgid "preferred"
2048 msgstr "preferowane"
2049
2050 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:137
2051 msgid "postal"
2052 msgstr "pocztowy"
2053
2054 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:138
2055 msgid "parcel"
2056 msgstr "paczka"
2057
2058 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
2059 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
2060 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
2061 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1502
2062 msgid "Identifier:"
2063 msgstr "Identyfikator:"
2064
2065 #. Alias
2066 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
2067 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1293
2068 msgid "Alias:"
2069 msgstr "Alias:"
2070
2071 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
2072 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
2073 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
2074
2075 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
2076 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
2077 msgid "Information requested…"
2078 msgstr "Żądanie informacji…"
2079
2080 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
2081 msgid "Client Information"
2082 msgstr "Informacje o kliencie"
2083
2084 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
2085 msgid "OS:"
2086 msgstr "System operacyjny:"
2087
2088 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
2089 msgid "Version:"
2090 msgstr "Wersja:"
2091
2092 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
2093 msgid "Client:"
2094 msgstr "Klient:"
2095
2096 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:331
2097 msgid "Groups"
2098 msgstr "Grupy"
2099
2100 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:343
2101 msgid ""
2102 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
2103 "select more than one group or no groups."
2104 msgstr ""
2105 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
2106 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
2107
2108 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:362
2109 msgid "_Add Group"
2110 msgstr "Dod_aj grupę"
2111
2112 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:397
2113 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
2114 msgid "Select"
2115 msgstr "Wybór"
2116
2117 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:407
2118 #: ../src/empathy-roster-window.c:1970
2119 msgid "Group"
2120 msgstr "Grupa"
2121
2122 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:257
2123 msgid "The following identity will be blocked:"
2124 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
2125 msgstr[0] "Następująca osoba zostanie zablokowana:"
2126 msgstr[1] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
2127 msgstr[2] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
2128
2129 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:264
2130 msgid "The following identity can not be blocked:"
2131 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
2132 msgstr[0] "Następująca osoba nie może zostać zablokowana:"
2133 msgstr[1] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
2134 msgstr[2] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
2135
2136 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
2137 msgid "Edit Contact Information"
2138 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
2139
2140 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
2141 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:288
2142 msgid "Linked Contacts"
2143 msgstr "Połączone kontakty"
2144
2145 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
2146 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
2147 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
2148 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:173
2149 #, c-format
2150 msgid "%s (%s)"
2151 msgstr "%s (%s)"
2152
2153 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:345
2154 msgid "Select account to use to place the call"
2155 msgstr "Wybór konta do umieszczenia tej rozmowy głosowej"
2156
2157 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2158 #. * title
2159 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:349
2160 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
2161 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1290
2162 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
2163 msgid "Call"
2164 msgstr "Rozmowa głosowa"
2165
2166 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:414
2167 msgid "Mobile"
2168 msgstr "Komórka"
2169
2170 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:416
2171 msgid "Work"
2172 msgstr "Praca"
2173
2174 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:418
2175 msgid "HOME"
2176 msgstr "Dom"
2177
2178 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:659
2179 msgid "_Block Contact"
2180 msgstr "Za_blokuj kontakt"
2181
2182 #. add chat button
2183 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1018
2184 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:319
2185 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
2186 msgid "_Chat"
2187 msgstr "_Rozmowa"
2188
2189 #. add SMS button
2190 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1053
2191 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:313
2192 msgid "_SMS"
2193 msgstr "_SMS"
2194
2195 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1086
2196 msgctxt "menu item"
2197 msgid "_Audio Call"
2198 msgstr "Rozmow_a głosowa"
2199
2200 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1119
2201 msgctxt "menu item"
2202 msgid "_Video Call"
2203 msgstr "_Wideorozmowa"
2204
2205 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1160
2206 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
2207 msgid "_Previous Conversations"
2208 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
2209
2210 # to jest w menu
2211 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1189
2212 msgid "Send File"
2213 msgstr "Wyślij plik"
2214
2215 # to jest w menu
2216 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1219
2217 msgid "Share My Desktop"
2218 msgstr "Współdziel pulpit"
2219
2220 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1245
2221 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1357
2222 msgid "Favorite"
2223 msgstr "Ulubione"
2224
2225 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1264
2226 msgid "gnome-contacts not installed"
2227 msgstr "Pakiet gnome-contacts nie jest zainstalowany"
2228
2229 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1267
2230 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
2231 msgstr ""
2232 "Proszę zainstalować pakiet gnome-contacts, aby uzyskać dostęp do szczegółów "
2233 "kontaktów."
2234
2235 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1398
2236 msgid "Infor_mation"
2237 msgstr "Infor_macje"
2238
2239 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1447
2240 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2241 msgid "_Edit"
2242 msgstr "_Modyfikuj"
2243
2244 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1564
2245 #: ../src/empathy-chat-window.c:1192
2246 msgid "Inviting you to this room"
2247 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
2248
2249 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1610
2250 msgid "_Invite to Chat Room"
2251 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
2252
2253 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1806
2254 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
2255 msgid "_Add Contact…"
2256 msgstr "_Dodaj kontakt…"
2257
2258 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2304
2259 msgid "Delete and _Block"
2260 msgstr "Usuń i za_blokuj"
2261
2262 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2339
2263 #, c-format
2264 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
2265 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
2266
2267 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2342
2268 msgid "Removing group"
2269 msgstr "Usuwanie grupy"
2270
2271 #. Remove
2272 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2397
2273 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2601
2274 msgid "_Remove"
2275 msgstr "_Usuń"
2276
2277 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2474
2278 #, c-format
2279 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
2280 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
2281
2282 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2483
2283 #, c-format
2284 msgid ""
2285 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
2286 "remove all the contacts which make up this linked contact."
2287 msgstr ""
2288 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
2289 "zostaną usunięte."
2290
2291 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2495
2292 msgid "Removing contact"
2293 msgstr "Usuwanie kontaktu"
2294
2295 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1641
2296 #, c-format
2297 msgid "Linked contact containing %u contact"
2298 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2299 msgstr[0] "Metakontakt zawierający %u kontakt"
2300 msgstr[1] "Metakontakt zawierający %u kontakty"
2301 msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
2302
2303 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2304 msgid "<b>Location</b> at (date)"
2305 msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
2306
2307 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
2308 msgid "Online from a phone or mobile device"
2309 msgstr "Online z telefonu lub urządzenia przenośnego"
2310
2311 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:335
2312 msgid "New Network"
2313 msgstr "Nowa sieć"
2314
2315 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:530
2316 msgid "Choose an IRC network"
2317 msgstr "Wybór sieci IRC"
2318
2319 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:587
2320 msgid "Reset _Networks List"
2321 msgstr "Przywróć listę _sieci"
2322
2323 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:591
2324 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2325 msgid "Select"
2326 msgstr "Wybierz"
2327
2328 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2329 msgid "new server"
2330 msgstr "nowy serwer"
2331
2332 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
2333 msgid "SSL"
2334 msgstr "SSL"
2335
2336 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:620
2337 msgid "History"
2338 msgstr "Historia"
2339
2340 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:675
2341 msgid "Show"
2342 msgstr "Wyświetlenie"
2343
2344 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:697
2345 msgid "Search"
2346 msgstr "Wyszukiwanie"
2347
2348 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1148
2349 #, c-format
2350 msgid "Chat in %s"
2351 msgstr "Rozmowa w %s"
2352
2353 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
2354 #, c-format
2355 msgid "Chat with %s"
2356 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
2357
2358 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1200
2359 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1347
2360 msgctxt "A date with the time"
2361 msgid "%A, %e %B %Y %X"
2362 msgstr "%A %e %B %Y, %X"
2363
2364 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
2365 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1289
2366 #, c-format
2367 msgid "<i>* %s %s</i>"
2368 msgstr "<i>* %s %s</i>"
2369
2370 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
2371 #. * The string in bold is the sender's name
2372 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1295
2373 #, c-format
2374 msgid "<b>%s:</b> %s"
2375 msgstr "<b>%s:</b> %s"
2376
2377 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1371
2378 #, c-format
2379 msgid "%s second"
2380 msgid_plural "%s seconds"
2381 msgstr[0] "%s sekunda"
2382 msgstr[1] "%s sekundy"
2383 msgstr[2] "%s sekund"
2384
2385 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1378
2386 #, c-format
2387 msgid "%s minute"
2388 msgid_plural "%s minutes"
2389 msgstr[0] "%s minuta"
2390 msgstr[1] "%s minuty"
2391 msgstr[2] "%s minut"
2392
2393 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
2394 #, c-format
2395 msgid "Call took %s, ended at %s"
2396 msgstr "Rozmowa głosowa miała miejsce %s, została zakończona %s"
2397
2398 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
2399 msgid "Today"
2400 msgstr "Dzisiaj"
2401
2402 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1724
2403 msgid "Yesterday"
2404 msgstr "Wczoraj"
2405
2406 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
2407 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1739
2408 msgid "%e %B %Y"
2409 msgstr "%e %B %Y"
2410
2411 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1827
2412 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3487
2413 msgid "Anytime"
2414 msgstr "Zawsze"
2415
2416 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1916
2417 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2400
2418 msgid "Anyone"
2419 msgstr "Wszyscy"
2420
2421 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2713
2422 msgid "Who"
2423 msgstr "Kto"
2424
2425 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2922
2426 msgid "When"
2427 msgstr "Kiedy"
2428
2429 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3038
2430 msgid "Anything"
2431 msgstr "Wszystko"
2432
2433 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
2434 msgid "Text chats"
2435 msgstr "Rozmowy tekstowe"
2436
2437 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
2438 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
2439 msgid "Calls"
2440 msgstr "Rozmowy głosowe"
2441
2442 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
2443 msgid "Incoming calls"
2444 msgstr "Przychodzące rozmowy głosowe"
2445
2446 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
2447 msgid "Outgoing calls"
2448 msgstr "Wychodzące rozmowy głosowe"
2449
2450 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
2451 msgid "Missed calls"
2452 msgstr "Nieodebrane rozmowy głosowe"
2453
2454 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3071
2455 msgid "What"
2456 msgstr "Co"
2457
2458 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3780
2459 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
2460 msgstr "Na pewno usunąć wszystkie dzienniki poprzednich rozmów?"
2461
2462 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3784
2463 msgid "Clear All"
2464 msgstr "Wyczyść wszystko"
2465
2466 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3791
2467 msgid "Delete from:"
2468 msgstr "Usunięcie od:"
2469
2470 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
2471 msgid "_File"
2472 msgstr "_Plik"
2473
2474 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2475 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2476 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
2477 msgid "_Edit"
2478 msgstr "_Edycja"
2479
2480 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2481 msgid "Delete All History..."
2482 msgstr "Usuń całą historię..."
2483
2484 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2485 msgid "Profile"
2486 msgstr "Profil"
2487
2488 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2489 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
2490 msgid "Chat"
2491 msgstr "Rozmowa"
2492
2493 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2494 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
2495 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:19
2496 msgid "Video"
2497 msgstr "Wideo"
2498
2499 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
2500 msgid "page 2"
2501 msgstr "strona 2"
2502
2503 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2504 msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
2505 msgstr "<span size=\"x-large\">Wczytywanie...</span>"
2506
2507 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:83
2508 msgid "The contact is offline"
2509 msgstr "Kontakt jest w trybie offline"
2510
2511 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:85
2512 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
2513 msgstr "Wybrany kontakt jest nieprawidłowy lub nieznany"
2514
2515 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:87
2516 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
2517 msgstr "Kontakt nie obsługuje tego rodzaju rozmowy"
2518
2519 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:89
2520 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
2521 msgstr "Żądana funkcjonalność nie jest zaimplementowana dla tego protokołu"
2522
2523 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:95
2524 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
2525 msgstr "Nie można rozpocząć rozmowy z podanym kontaktem"
2526
2527 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:97
2528 msgid "You are banned from this channel"
2529 msgstr "Użytkownik został zablokowany na tym kanale"
2530
2531 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:99
2532 msgid "This channel is full"
2533 msgstr "Ten kanał jest pełny"
2534
2535 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:101
2536 msgid "You must be invited to join this channel"
2537 msgstr "Wymagane jest zaproszenie, aby dołączyć do tego kanału"
2538
2539 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:103
2540 msgid "Can't proceed while disconnected"
2541 msgstr "Nie można kontynuować podczas rozłączenia"
2542
2543 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:105
2544 msgid "Permission denied"
2545 msgstr "Odmowa dostępu"
2546
2547 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:111
2548 msgid "There was an error starting the conversation"
2549 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy"
2550
2551 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:290
2552 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:200
2553 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
2554 msgstr "Proszę wpisać identyfikator lub numer telefonu kontaktu:"
2555
2556 #. Tweak the dialog
2557 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:333
2558 msgid "New Conversation"
2559 msgstr "Nowa rozmowa"
2560
2561 #. add video button
2562 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:223
2563 msgid "_Video Call"
2564 msgstr "_Wideorozmowa"
2565
2566 #. add audio button
2567 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:233
2568 msgid "_Audio Call"
2569 msgstr "Rozmow_a głosowa"
2570
2571 #. Tweak the dialog
2572 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:243
2573 msgid "New Call"
2574 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
2575
2576 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
2577 #, c-format
2578 msgid "Authentification failed for account <b>%s</b>"
2579 msgstr "Uwierzytelnienie konta <b>%s</b> się nie powiodło"
2580
2581 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
2582 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
2583 #, c-format
2584 msgid ""
2585 "Enter your password for account\n"
2586 "<b>%s</b>"
2587 msgstr ""
2588 "Proszę wprowadzić hasło\n"
2589 "<b>%s</b>"
2590
2591 #. COL_STATUS_TEXT
2592 #. COL_STATE_ICON_NAME
2593 #. COL_STATE
2594 #. COL_DISPLAY_MARKUP
2595 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2596 #. COL_TYPE
2597 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:167
2598 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:203
2599 msgid "Custom Message…"
2600 msgstr "Własna wiadomość…"
2601
2602 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
2603 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:222
2604 msgid "Edit Custom Messages…"
2605 msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości…"
2606
2607 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:345
2608 msgid "Click to remove this status as a favorite"
2609 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
2610
2611 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:354
2612 msgid "Click to make this status a favorite"
2613 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
2614
2615 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:388
2616 msgid "Set status"
2617 msgstr "Ustaw stan"
2618
2619 #. Custom messages
2620 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1135
2621 msgid "Custom messages…"
2622 msgstr "Własne wiadomości…"
2623
2624 #. Create account
2625 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2626 #. * "Yahoo!"
2627 #.
2628 #: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:588
2629 #, c-format
2630 msgid "New %s account"
2631 msgstr "Nowe konto %s"
2632
2633 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2634 msgid "Find:"
2635 msgstr "Wyszukiwanie:"
2636
2637 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2638 msgid "_Previous"
2639 msgstr "_Poprzednie"
2640
2641 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2642 msgid "_Next"
2643 msgstr "_Następne"
2644
2645 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2646 msgid "Mat_ch case"
2647 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
2648
2649 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2650 msgid "Phrase not found"
2651 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
2652
2653 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2654 msgid "Received an instant message"
2655 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
2656
2657 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2658 msgid "Sent an instant message"
2659 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
2660
2661 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2662 msgid "Incoming chat request"
2663 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
2664
2665 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2666 msgid "Contact connected"
2667 msgstr "Kontakt połączony"
2668
2669 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2670 msgid "Contact disconnected"
2671 msgstr "Kontakt rozłączony"
2672
2673 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2674 msgid "Connected to server"
2675 msgstr "Połączony z serwerem"
2676
2677 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2678 msgid "Disconnected from server"
2679 msgstr "Rozłączony z serwera"
2680
2681 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2682 msgid "Incoming voice call"
2683 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
2684
2685 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2686 msgid "Outgoing voice call"
2687 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
2688
2689 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2690 msgid "Voice call ended"
2691 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
2692
2693 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
2694 msgid "Edit Custom Messages"
2695 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
2696
2697 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1051
2698 #, c-format
2699 msgid "Message edited at %s"
2700 msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
2701
2702 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1757
2703 msgid "Normal"
2704 msgstr "Zwykły"
2705
2706 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2707 msgid "Classic"
2708 msgstr "Klasyczny"
2709
2710 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:71
2711 msgid "Simple"
2712 msgstr "Prosty"
2713
2714 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:72
2715 msgid "Clean"
2716 msgstr "Czysty"
2717
2718 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:73
2719 msgid "Blue"
2720 msgstr "Niebieski"
2721
2722 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2723 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2724 msgstr "Nie można zweryfikować tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów."
2725
2726 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2727 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2728 msgstr "Certyfikat nie został podpisany przez ośrodek certyfikacji."
2729
2730 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2731 msgid "The certificate has expired."
2732 msgstr "Certyfikat wygasł."
2733
2734 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2735 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2736 msgstr "Certyfikat nie jest jeszcze aktywny."
2737
2738 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2739 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2740 msgstr "Certyfikat nie zawiera oczekiwanego odcisku palca."
2741
2742 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2743 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2744 msgstr ""
2745 "Nazwa komputera zweryfikowana przez certyfikat nie zgadza się z nazwą "
2746 "serwera."
2747
2748 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2749 msgid "The certificate is self-signed."
2750 msgstr "Certyfikat został podpisany przez wystawcę."
2751
2752 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2753 msgid ""
2754 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2755 msgstr "Certyfikat został cofnięty przez odpowiedni ośrodek certyfikacji."
2756
2757 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2758 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2759 msgstr "Certyfikat jest kryptograficznie słaby."
2760
2761 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2762 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2763 msgstr "Długość certyfikatu przekracza weryfikowalne ograniczenia."
2764
2765 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2766 msgid "The certificate is malformed."
2767 msgstr "Nieprawidłowy format certyfikatu."
2768
2769 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2770 #, c-format
2771 msgid "Expected hostname: %s"
2772 msgstr "Oczekiwana nazwa komputera: %s"
2773
2774 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2775 #, c-format
2776 msgid "Certificate hostname: %s"
2777 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
2778
2779 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2780 msgid "C_ontinue"
2781 msgstr "K_ontynuuj"
2782
2783 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2784 msgid "Untrusted connection"
2785 msgstr "Niezaufane połączenie"
2786
2787 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:288
2788 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2789 msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
2790
2791 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:298
2792 msgid "Remember this choice for future connections"
2793 msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
2794
2795 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:304
2796 msgid "Certificate Details"
2797 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
2798
2799 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1754
2800 msgid "Unable to open URI"
2801 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
2802
2803 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1872
2804 msgid "Select a file"
2805 msgstr "Wybór pliku"
2806
2807 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1947
2808 msgid "Insufficient free space to save file"
2809 msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
2810
2811 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1955
2812 #, c-format
2813 msgid ""
2814 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2815 "Please choose another location."
2816 msgstr ""
2817 "Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
2818 "tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
2819
2820 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1999
2821 #, c-format
2822 msgid "Incoming file from %s"
2823 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2824
2825 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2826 msgid "Current Locale"
2827 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
2828
2829 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2830 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2831 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2832 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2833 msgid "Arabic"
2834 msgstr "arabskie"
2835
2836 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2837 msgid "Armenian"
2838 msgstr "armeńskie"
2839
2840 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2841 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2842 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2843 msgid "Baltic"
2844 msgstr "bałtyckie"
2845
2846 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2847 msgid "Celtic"
2848 msgstr "celtyckie"
2849
2850 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2851 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2852 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2853 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2854 msgid "Central European"
2855 msgstr "środkowoeuropejskie"
2856
2857 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2858 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2859 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2860 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2861 msgid "Chinese Simplified"
2862 msgstr "chińskie uproszczone"
2863
2864 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2865 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2866 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2867 msgid "Chinese Traditional"
2868 msgstr "chińskie tradycyjne"
2869
2870 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2871 msgid "Croatian"
2872 msgstr "chorwackie"
2873
2874 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2875 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2876 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2877 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2878 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2879 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2880 msgid "Cyrillic"
2881 msgstr "cyrylica"
2882
2883 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2884 msgid "Cyrillic/Russian"
2885 msgstr "cyrylica/rosyjskie"
2886
2887 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2888 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2889 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2890 msgstr "cyrylica/ukraińskie"
2891
2892 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2893 msgid "Georgian"
2894 msgstr "gruzińskie"
2895
2896 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2897 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2898 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2899 msgid "Greek"
2900 msgstr "greckie"
2901
2902 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2903 msgid "Gujarati"
2904 msgstr "gudżarackie"
2905
2906 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2907 msgid "Gurmukhi"
2908 msgstr "gurmukhi"
2909
2910 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2911 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2912 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2913 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2914 msgid "Hebrew"
2915 msgstr "hebrajskie"
2916
2917 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2918 msgid "Hebrew Visual"
2919 msgstr "hebrajskie wizualne"
2920
2921 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2922 msgid "Hindi"
2923 msgstr "hinduskie"
2924
2925 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2926 msgid "Icelandic"
2927 msgstr "islandzkie"
2928
2929 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2930 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2931 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2932 msgid "Japanese"
2933 msgstr "japońskie"
2934
2935 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2936 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2937 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2938 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2939 msgid "Korean"
2940 msgstr "koreańskie"
2941
2942 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2943 msgid "Nordic"
2944 msgstr "nordyckie"
2945
2946 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2947 msgid "Persian"
2948 msgstr "perskie"
2949
2950 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2951 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2952 msgid "Romanian"
2953 msgstr "rumuńskie"
2954
2955 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2956 msgid "South European"
2957 msgstr "południowoeuropejskie"
2958
2959 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2960 msgid "Thai"
2961 msgstr "tajskie"
2962
2963 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2964 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2965 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2966 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2967 msgid "Turkish"
2968 msgstr "tureckie"
2969
2970 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2971 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2972 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2973 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2974 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2975 msgid "Unicode"
2976 msgstr "Unikod"
2977
2978 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2979 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2980 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2981 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2982 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2983 msgid "Western"
2984 msgstr "zachodnie"
2985
2986 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2987 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2988 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2989 msgid "Vietnamese"
2990 msgstr "wietnamskie"
2991
2992 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:202
2993 msgid "No error message"
2994 msgstr "Brak komunikatu błędu"
2995
2996 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:275
2997 msgid "Instant Message (Empathy)"
2998 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
2999
3000 #: ../src/empathy.c:435
3001 msgid "Don't connect on startup"
3002 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
3003
3004 #: ../src/empathy.c:439
3005 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
3006 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
3007
3008 #: ../src/empathy.c:454
3009 msgid "- Empathy IM Client"
3010 msgstr "- komunikator Empathy"
3011
3012 #: ../src/empathy.c:641
3013 msgid "Error contacting the Account Manager"
3014 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
3015
3016 #: ../src/empathy.c:643
3017 #, c-format
3018 msgid ""
3019 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
3020 "The error was:\n"
3021 "\n"
3022 "%s"
3023 msgstr ""
3024 "Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. "
3025 "Błąd:\n"
3026 "\n"
3027 "%s"
3028
3029 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
3030 msgid ""
3031 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
3032 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
3033 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
3034 "version."
3035 msgstr ""
3036 "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
3037 "lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
3038 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
3039 "wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
3040
3041 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
3042 msgid ""
3043 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
3044 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
3045 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
3046 "details."
3047 msgstr ""
3048 "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
3049 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
3050 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
3051 "bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
3052
3053 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
3054 msgid ""
3055 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3056 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
3057 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
3058 msgstr ""
3059 "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
3060 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
3061 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
3062 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
3063
3064 #: ../src/empathy-about-dialog.c:109
3065 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
3066 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
3067
3068 #: ../src/empathy-about-dialog.c:115
3069 msgid "translator-credits"
3070 msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012"
3071
3072 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3073 #. * unsaved changes
3074 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:72
3075 #, c-format
3076 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
3077 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
3078
3079 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3080 #. * an unsaved new account
3081 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:76
3082 msgid "Your new account has not been saved yet."
3083 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
3084
3085 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:370
3086 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:759
3087 #: ../src/empathy-call-window.c:1289
3088 msgid "Connecting…"
3089 msgstr "Łączenie…"
3090
3091 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:411
3092 #, c-format
3093 msgid "Offline — %s"
3094 msgstr "Offline — %s"
3095
3096 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:423
3097 #, c-format
3098 msgid "Disconnected — %s"
3099 msgstr "Rozłączony — %s"
3100
3101 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:434
3102 msgid "Offline — No Network Connection"
3103 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
3104
3105 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:441
3106 msgid "Unknown Status"
3107 msgstr "Nieznany stan"
3108
3109 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:458
3110 msgid ""
3111 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
3112 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
3113 "the account."
3114 msgstr ""
3115 "To konto zostało wyłączone, ponieważ używa ono starego, nieobsługiwanego "
3116 "mechanizmu. Proszę zainstalować pakiet telepathy-haze i ponownie uruchomić "
3117 "sesję, aby migrować konto."
3118
3119 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:468
3120 msgid "Offline — Account Disabled"
3121 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
3122
3123 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:574
3124 msgid "Edit Connection Parameters"
3125 msgstr "Modyfikacja parametrów połączenia"
3126
3127 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:739
3128 msgid "Failed to retrieve your personal information from the server."
3129 msgstr "Pobranie informacji osobistych z serwera się nie powiodło."
3130
3131 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:745
3132 msgid "Go online to edit your personal information."
3133 msgstr "Proszę przejść do trybu online, aby modyfikować informacje osobiste."
3134
3135 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:830
3136 msgid "_Edit Connection Parameters..."
3137 msgstr "_Modyfikuj parametry połączenia..."
3138
3139 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1326
3140 #, c-format
3141 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
3142 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
3143
3144 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1330
3145 msgid "This will not remove your account on the server."
3146 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
3147
3148 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1566
3149 msgid ""
3150 "You are about to select another account, which will discard\n"
3151 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3152 msgstr ""
3153 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
3154 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3155
3156 #. Menu items: to enabled/disable the account
3157 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1742
3158 msgid "_Enable"
3159 msgstr "_Włączone"
3160
3161 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1743
3162 msgid "_Disable"
3163 msgstr "Wyłą_czone"
3164
3165 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2126
3166 msgid "_Skip"
3167 msgstr "_Pomiń"
3168
3169 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2130
3170 msgid "_Connect"
3171 msgstr "P_ołącz"
3172
3173 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2307
3174 msgid ""
3175 "You are about to close the window, which will discard\n"
3176 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3177 msgstr ""
3178 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
3179 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3180
3181 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
3182 msgid "Add…"
3183 msgstr "Dodaj…"
3184
3185 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
3186 msgid "_Import…"
3187 msgstr "_Zaimportuj…"
3188
3189 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
3190 msgid "Loading account information"
3191 msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
3192
3193 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
3194 msgid ""
3195 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
3196 "you want to use."
3197 msgstr ""
3198 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
3199 "wymaganego protokołu."
3200
3201 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
3202 msgid "No protocol backends installed"
3203 msgstr "Brak zainstalowanych mechanizmów protokołów"
3204
3205 #: ../src/empathy-auth-client.c:288
3206 msgid " - Empathy authentication client"
3207 msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
3208
3209 #: ../src/empathy-auth-client.c:304
3210 msgid "Empathy authentication client"
3211 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
3212
3213 #: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:201
3214 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
3215 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
3216
3217 #: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:223
3218 msgid "Empathy Audio/Video Client"
3219 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
3220
3221 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:434
3222 msgid "Contrast"
3223 msgstr "Kontrast"
3224
3225 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:437
3226 msgid "Brightness"
3227 msgstr "Jasność"
3228
3229 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:440
3230 msgid "Gamma"
3231 msgstr "Gamma"
3232
3233 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:547
3234 msgid "Volume"
3235 msgstr "Głośność"
3236
3237 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1099
3238 msgid "_Sidebar"
3239 msgstr "_Panel"
3240
3241 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1119
3242 msgid "Audio input"
3243 msgstr "Wejście dźwięku"
3244
3245 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1123
3246 msgid "Video input"
3247 msgstr "Wejście obrazu"
3248
3249 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1131
3250 msgid "Dialpad"
3251 msgstr "Panel wybierania"
3252
3253 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1142
3254 msgid "Details"
3255 msgstr "Szczegóły"
3256
3257 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
3258 #. * is used in the window title
3259 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1211
3260 #: ../src/empathy-call-window.c:1889
3261 #, c-format
3262 msgid "Call with %s"
3263 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
3264
3265 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1444
3266 #: ../src/empathy-call-window.c:2133
3267 msgid "The IP address as seen by the machine"
3268 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
3269
3270 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1446
3271 #: ../src/empathy-call-window.c:2135
3272 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
3273 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
3274
3275 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1448
3276 #: ../src/empathy-call-window.c:2137
3277 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3278 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
3279
3280 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1450
3281 #: ../src/empathy-call-window.c:2139
3282 msgid "The IP address of a relay server"
3283 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
3284
3285 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1452
3286 #: ../src/empathy-call-window.c:2141
3287 msgid "The IP address of the multicast group"
3288 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
3289
3290 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1837
3291 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1840
3292 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1843
3293 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1846
3294 msgctxt "codec"
3295 msgid "Unknown"
3296 msgstr "Nieznany"
3297
3298 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
3299 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2138
3300 #, c-format
3301 msgid "Connected — %d:%02dm"
3302 msgstr "Połączony — %d:%02dm"
3303
3304 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2199
3305 #: ../src/empathy-call-window.c:2987
3306 msgid "Technical Details"
3307 msgstr "Szczegóły techniczne"
3308
3309 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2237
3310 #: ../src/empathy-call-window.c:3026
3311 #, c-format
3312 msgid ""
3313 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
3314 "computer"
3315 msgstr ""
3316 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
3317 "używanego przez ten komputer"
3318
3319 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2242
3320 #: ../src/empathy-call-window.c:3031
3321 #, c-format
3322 msgid ""
3323 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
3324 "computer"
3325 msgstr ""
3326 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
3327 "przez ten komputer"
3328
3329 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
3330 #: ../src/empathy-call-window.c:3037
3331 #, c-format
3332 msgid ""
3333 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3334 "does not allow direct connections."
3335 msgstr ""
3336 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
3337 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
3338
3339 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
3340 #: ../src/empathy-call-window.c:3043
3341 msgid "There was a failure on the network"
3342 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
3343
3344 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2258
3345 #: ../src/empathy-call-window.c:3047
3346 msgid ""
3347 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3348 msgstr ""
3349 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3350
3351 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2261
3352 #: ../src/empathy-call-window.c:3050
3353 msgid ""
3354 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3355 msgstr ""
3356 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3357
3358 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2271
3359 #: ../src/empathy-call-window.c:3062
3360 #, c-format
3361 msgid ""
3362 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3363 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3364 "the Help menu."
3365 msgstr ""
3366 "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
3367 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
3368 "w menu Pomoc."
3369
3370 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2279
3371 #: ../src/empathy-call-window.c:3071
3372 msgid "There was a failure in the call engine"
3373 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
3374
3375 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2282
3376 #: ../src/empathy-call-window.c:3074
3377 msgid "The end of the stream was reached"
3378 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
3379
3380 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2322
3381 #: ../src/empathy-call-window.c:3114
3382 msgid "Can't establish audio stream"
3383 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
3384
3385 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2332
3386 #: ../src/empathy-call-window.c:3124
3387 msgid "Can't establish video stream"
3388 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
3389
3390 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
3391 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
3392 msgid "_Call"
3393 msgstr "_Zadzwoń"
3394
3395 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3396 msgid "_Microphone"
3397 msgstr "_Mikrofon"
3398
3399 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3400 msgid "_Camera"
3401 msgstr "_Kamera"
3402
3403 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3404 msgid "_Settings"
3405 msgstr "_Ustawienia"
3406
3407 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3408 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
3409 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:8
3410 msgid "_View"
3411 msgstr "_Widok"
3412
3413 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
3414 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:27
3415 msgid "_Help"
3416 msgstr "Pomo_c"
3417
3418 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3419 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:28
3420 msgid "_Contents"
3421 msgstr "_Spis treści"
3422
3423 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3424 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:29
3425 msgid "_Debug"
3426 msgstr "_Debugowanie"
3427
3428 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3429 msgid "Swap camera"
3430 msgstr "Przełącz kamery"
3431
3432 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3433 msgid "Minimise me"
3434 msgstr "Zminimalizuj"
3435
3436 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3437 msgid "Maximise me"
3438 msgstr "Zmaksymalizuj"
3439
3440 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3441 msgid "Disable camera"
3442 msgstr "Wyłącz kamerę"
3443
3444 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3445 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:2
3446 msgid "Hang up"
3447 msgstr "Rozłącz"
3448
3449 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3450 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
3451 msgid "Hang up current call"
3452 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
3453
3454 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3455 msgid "Video call"
3456 msgstr "Wideorozmowa"
3457
3458 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3459 msgid "Start a video call"
3460 msgstr "Rozpocznij wideorozmowę"
3461
3462 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3463 msgid "Start an audio call"
3464 msgstr "Rozpocznij rozmowę głosową"
3465
3466 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3467 msgid "Show dialpad"
3468 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
3469
3470 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3471 msgid "Display the dialpad"
3472 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
3473
3474 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
3475 msgid "Send Video"
3476 msgstr "Wyślij obraz wideo"
3477
3478 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3479 msgid "Toggle video transmission"
3480 msgstr "Przełącza przesyłanie obrazu wideo"
3481
3482 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3483 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
3484 msgid "Send Audio"
3485 msgstr "Wyślij dźwięk"
3486
3487 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
3488 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
3489 msgid "Toggle audio transmission"
3490 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
3491
3492 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
3493 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
3494 msgid "Encoding Codec:"
3495 msgstr "Koder:"
3496
3497 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
3498 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:21
3499 #: ../src/empathy-call-window.c:2537 ../src/empathy-call-window.c:2538
3500 #: ../src/empathy-call-window.c:2539 ../src/empathy-call-window.c:2540
3501 msgid "Unknown"
3502 msgstr "Nieznany"
3503
3504 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
3505 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:22
3506 msgid "Decoding Codec:"
3507 msgstr "Dekoder:"
3508
3509 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
3510 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:23
3511 msgid "Remote Candidate:"
3512 msgstr "Zdalny kandydat:"
3513
3514 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
3515 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
3516 msgid "Local Candidate:"
3517 msgstr "Lokalny kandydat:"
3518
3519 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3520 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
3521 msgid "Audio"
3522 msgstr "Dźwięk"
3523
3524 #: ../src/empathy-chat-window.c:289
3525 msgid "Close this window?"
3526 msgstr "Zamknąć to okno?"
3527
3528 #: ../src/empathy-chat-window.c:294
3529 #, c-format
3530 msgid ""
3531 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
3532 "until you rejoin it."
3533 msgstr ""
3534 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju %s. Wiadomości nie będą "
3535 "odbierane aż do ponownego dołączenia."
3536
3537 #: ../src/empathy-chat-window.c:305
3538 #, c-format
3539 msgid ""
3540 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
3541 "messages until you rejoin it."
3542 msgid_plural ""
3543 "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
3544 "further messages until you rejoin them."
3545 msgstr[0] ""
3546 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju rozmów. Wiadomości nie "
3547 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3548 msgstr[1] ""
3549 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
3550 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3551 msgstr[2] ""
3552 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
3553 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3554
3555 #: ../src/empathy-chat-window.c:314
3556 #, c-format
3557 msgid "Leave %s?"
3558 msgstr "Opuścić %s?"
3559
3560 #: ../src/empathy-chat-window.c:315
3561 msgid ""
3562 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
3563 "rejoin it."
3564 msgstr ""
3565 "Wiadomości z tego pokoju rozmów nie będą odbierane aż do ponownego "
3566 "dołączenia."
3567
3568 #: ../src/empathy-chat-window.c:334
3569 msgid "Close window"
3570 msgstr "Zamknij okno"
3571
3572 #: ../src/empathy-chat-window.c:334
3573 msgid "Leave room"
3574 msgstr "Opuść pokój"
3575
3576 #: ../src/empathy-chat-window.c:640 ../src/empathy-chat-window.c:660
3577 #, c-format
3578 msgid "%s (%d unread)"
3579 msgid_plural "%s (%d unread)"
3580 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
3581 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
3582 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
3583
3584 #: ../src/empathy-chat-window.c:652
3585 #, c-format
3586 msgid "%s (and %u other)"
3587 msgid_plural "%s (and %u others)"
3588 msgstr[0] "%s (i %u inna)"
3589 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
3590 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
3591
3592 #: ../src/empathy-chat-window.c:668
3593 #, c-format
3594 msgid "%s (%d unread from others)"
3595 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3596 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
3597 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
3598 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
3599
3600 #: ../src/empathy-chat-window.c:677
3601 #, c-format
3602 msgid "%s (%d unread from all)"
3603 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3604 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
3605 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
3606 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
3607
3608 #: ../src/empathy-chat-window.c:892
3609 msgid "SMS:"
3610 msgstr "SMS:"
3611
3612 #: ../src/empathy-chat-window.c:902
3613 #, c-format
3614 msgid "Sending %d message"
3615 msgid_plural "Sending %d messages"
3616 msgstr[0] "Wysyłanie %d wiadomości"
3617 msgstr[1] "Wysyłanie %d wiadomości"
3618 msgstr[2] "Wysyłanie %d wiadomości"
3619
3620 #: ../src/empathy-chat-window.c:924
3621 msgid "Typing a message."
3622 msgstr "Pisze wiadomość."
3623
3624 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3625 msgid "_Conversation"
3626 msgstr "_Rozmowa"
3627
3628 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3629 msgid "C_lear"
3630 msgstr "_Wyczyść"
3631
3632 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3633 msgid "Insert _Smiley"
3634 msgstr "Wstaw _emotikonę"
3635
3636 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3637 msgid "_Favorite Chat Room"
3638 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
3639
3640 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3641 msgid "Notify for All Messages"
3642 msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
3643
3644 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3645 msgid "_Show Contact List"
3646 msgstr "_Lista kontaktów"
3647
3648 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3649 msgid "Invite _Participant…"
3650 msgstr "Zaproś _uczestnika…"
3651
3652 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3653 msgid "C_ontact"
3654 msgstr "K_ontakt"
3655
3656 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3657 msgid "_Tabs"
3658 msgstr "_Karty"
3659
3660 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3661 msgid "_Previous Tab"
3662 msgstr "_Poprzednia karta"
3663
3664 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
3665 msgid "_Next Tab"
3666 msgstr "_Następna karta"
3667
3668 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3669 msgid "_Undo Close Tab"
3670 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
3671
3672 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
3673 msgid "Move Tab _Left"
3674 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
3675
3676 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3677 msgid "Move Tab _Right"
3678 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
3679
3680 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3681 msgid "_Detach Tab"
3682 msgstr "_Odłącz kartę"
3683
3684 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
3685 msgid "Name"
3686 msgstr "Nazwa"
3687
3688 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
3689 msgid "Room"
3690 msgstr "Pokój"
3691
3692 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
3693 msgid "Auto-Connect"
3694 msgstr "Automatyczne łączenie"
3695
3696 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
3697 msgid "Manage Favorite Rooms"
3698 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
3699
3700 #: ../src/empathy-event-manager.c:522
3701 msgid "Incoming video call"
3702 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
3703
3704 #: ../src/empathy-event-manager.c:522 ../src/empathy-call-window.c:1519
3705 msgid "Incoming call"
3706 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
3707
3708 #: ../src/empathy-event-manager.c:526
3709 #, c-format
3710 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3711 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3712
3713 #: ../src/empathy-event-manager.c:527
3714 #, c-format
3715 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3716 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3717
3718 #: ../src/empathy-event-manager.c:530 ../src/empathy-event-manager.c:731
3719 #: ../src/empathy-event-manager.c:764 ../src/empathy-call-window.c:1525
3720 #, c-format
3721 msgid "Incoming call from %s"
3722 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
3723
3724 #: ../src/empathy-event-manager.c:555
3725 msgid "_Reject"
3726 msgstr "_Odrzuć"
3727
3728 #: ../src/empathy-event-manager.c:563 ../src/empathy-event-manager.c:571
3729 msgid "_Answer"
3730 msgstr "_Odbierz"
3731
3732 #: ../src/empathy-event-manager.c:571
3733 msgid "_Answer with video"
3734 msgstr "_Odbierz z obrazem wideo"
3735
3736 #: ../src/empathy-event-manager.c:731 ../src/empathy-event-manager.c:764
3737 #: ../src/empathy-call-window.c:1525
3738 #, c-format
3739 msgid "Incoming video call from %s"
3740 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
3741
3742 #: ../src/empathy-event-manager.c:837
3743 msgid "Room invitation"
3744 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
3745
3746 #: ../src/empathy-event-manager.c:839
3747 #, c-format
3748 msgid "Invitation to join %s"
3749 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
3750
3751 #: ../src/empathy-event-manager.c:846
3752 #, c-format
3753 msgid "%s is inviting you to join %s"
3754 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
3755
3756 #: ../src/empathy-event-manager.c:854
3757 msgid "_Decline"
3758 msgstr "_Odmów"
3759
3760 #: ../src/empathy-event-manager.c:859
3761 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3762 msgid "_Join"
3763 msgstr "_Dołącz"
3764
3765 #: ../src/empathy-event-manager.c:886
3766 #, c-format
3767 msgid "%s invited you to join %s"
3768 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
3769
3770 #: ../src/empathy-event-manager.c:892
3771 #, c-format
3772 msgid "You have been invited to join %s"
3773 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
3774
3775 #: ../src/empathy-event-manager.c:943
3776 #, c-format
3777 msgid "Incoming file transfer from %s"
3778 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
3779
3780 #: ../src/empathy-event-manager.c:1146 ../src/empathy-roster-window.c:374
3781 msgid "Password required"
3782 msgstr "Hasło wymagane"
3783
3784 #: ../src/empathy-event-manager.c:1216
3785 #, c-format
3786 msgid "%s would like permission to see when you are online"
3787 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
3788
3789 #: ../src/empathy-event-manager.c:1222
3790 #, c-format
3791 msgid ""
3792 "\n"
3793 "Message: %s"
3794 msgstr ""
3795 "\n"
3796 "Wiadomość: %s"
3797
3798 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3799 #: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3800 #, c-format
3801 msgid "%u:%02u.%02u"
3802 msgstr "%u:%02u.%02u"
3803
3804 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3805 #: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3806 #, c-format
3807 msgid "%02u.%02u"
3808 msgstr "%02u.%02u"
3809
3810 #: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3811 msgctxt "file transfer percent"
3812 msgid "Unknown"
3813 msgstr "Nieznany"
3814
3815 #: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3816 #, c-format
3817 msgid "%s of %s at %s/s"
3818 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
3819
3820 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3821 #, c-format
3822 msgid "%s of %s"
3823 msgstr "%s z %s"
3824
3825 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3826 #: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3827 #, c-format
3828 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3829 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3830
3831 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3832 #: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3833 #, c-format
3834 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3835 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3836
3837 #. translators: first %s is filename, second %s
3838 #. * is the contact name
3839 #: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3840 #, c-format
3841 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3842 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3843
3844 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3845 msgid "Error receiving a file"
3846 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
3847
3848 #: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3849 #, c-format
3850 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3851 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3852
3853 #: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3854 msgid "Error sending a file"
3855 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
3856
3857 #. translators: first %s is filename, second %s
3858 #. * is the contact name
3859 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3860 #, c-format
3861 msgid "\"%s\" received from %s"
3862 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
3863
3864 #. translators: first %s is filename, second %s
3865 #. * is the contact name
3866 #: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3867 #, c-format
3868 msgid "\"%s\" sent to %s"
3869 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
3870
3871 #: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3872 msgid "File transfer completed"
3873 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
3874
3875 #: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:779
3876 msgid "Waiting for the other participant's response"
3877 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
3878
3879 #: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
3880 #, c-format
3881 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3882 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
3883
3884 #: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
3885 #, c-format
3886 msgid "Hashing \"%s\""
3887 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
3888
3889 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
3890 msgid "%"
3891 msgstr "%"
3892
3893 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1037
3894 msgid "File"
3895 msgstr "Plik"
3896
3897 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1059
3898 msgid "Remaining"
3899 msgstr "Pozostało"
3900
3901 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3902 msgid "File Transfers"
3903 msgstr "Przesyłanie plików"
3904
3905 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3906 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3907 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
3908
3909 #: ../src/empathy-import-dialog.c:76
3910 msgid "_Import"
3911 msgstr "_Zaimportuj"
3912
3913 #: ../src/empathy-import-dialog.c:88
3914 msgid ""
3915 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3916 "importing accounts from Pidgin."
3917 msgstr ""
3918 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
3919 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
3920
3921 #: ../src/empathy-import-dialog.c:209
3922 msgid "Import Accounts"
3923 msgstr "Importowanie kont"
3924
3925 #. Translators: this is the header of a treeview column
3926 #: ../src/empathy-import-widget.c:316
3927 msgid "Import"
3928 msgstr "Import"
3929
3930 #: ../src/empathy-import-widget.c:325
3931 msgid "Protocol"
3932 msgstr "Protokół"
3933
3934 #: ../src/empathy-import-widget.c:349
3935 msgid "Source"
3936 msgstr "Źródło"
3937
3938 #: ../src/empathy-roster-window.c:391
3939 msgid "Provide Password"
3940 msgstr "Wprowadź hasło"
3941
3942 #: ../src/empathy-roster-window.c:397
3943 msgid "Disconnect"
3944 msgstr "Rozłącz"
3945
3946 #: ../src/empathy-roster-window.c:657
3947 msgid "You need to setup an account to see contacts here."
3948 msgstr "Należy ustawić konto, aby wyświetlić kontakty."
3949
3950 #: ../src/empathy-roster-window.c:673
3951 msgid "No match found"
3952 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
3953
3954 #: ../src/empathy-roster-window.c:783
3955 #, c-format
3956 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
3957 msgstr ""
3958 "Konta %s nie mogą być używane, dopóki oprogramowanie %s nie zostanie "
3959 "zaktualizowane."
3960
3961 #: ../src/empathy-roster-window.c:849
3962 msgid "Update software..."
3963 msgstr "Zaktualizuj oprogramowanie..."
3964
3965 #: ../src/empathy-roster-window.c:855 ../src/empathy-roster-window.c:972
3966 msgid "Close"
3967 msgstr "Zamknij"
3968
3969 #: ../src/empathy-roster-window.c:960
3970 msgid "Reconnect"
3971 msgstr "Połącz ponownie"
3972
3973 #: ../src/empathy-roster-window.c:966
3974 msgid "Edit Account"
3975 msgstr "Modyfikuj konto"
3976
3977 #. Translators: this string will be something like:
3978 #. * Top up My Account ($1.23)..."
3979 #: ../src/empathy-roster-window.c:1110
3980 #, c-format
3981 msgid "Top up %s (%s)..."
3982 msgstr "Doładuj %s (%s)..."
3983
3984 #: ../src/empathy-roster-window.c:1156
3985 msgid "Top up account credit"
3986 msgstr "Doładowuje konto kredytowe"
3987
3988 #. top up button
3989 #: ../src/empathy-roster-window.c:1228
3990 msgid "Top Up..."
3991 msgstr "Doładuj..."
3992
3993 #: ../src/empathy-roster-window.c:1952
3994 msgid "Contact"
3995 msgstr "Kontakt"
3996
3997 #: ../src/empathy-roster-window.c:2150
3998 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
3999 msgstr "Należy włączyć jedno z kont, aby wyświetlić kontakty."
4000
4001 #. translators: argument is an account name
4002 #: ../src/empathy-roster-window.c:2158
4003 #, c-format
4004 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
4005 msgstr "Należy włączyć konto %s, aby wyświetlić kontakty."
4006
4007 #: ../src/empathy-roster-window.c:2460
4008 msgid "Contact List"
4009 msgstr "Lista kontaktów"
4010
4011 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
4012 msgid "Account settings"
4013 msgstr "Ustawienia konta"
4014
4015 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
4016 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
4017 msgid "_New Conversation…"
4018 msgstr "_Nowa rozmowa…"
4019
4020 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
4021 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
4022 msgid "New _Call…"
4023 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
4024
4025 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
4026 msgid "_Search for Contacts…"
4027 msgstr "_Wyszukaj kontakty…"
4028
4029 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
4030 msgid "_File Transfers"
4031 msgstr "_Przesyłanie plików"
4032
4033 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
4034 msgid "_Offline Contacts"
4035 msgstr "K_ontakty w trybie offline"
4036
4037 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
4038 msgid "Show P_rotocols"
4039 msgstr "Wyświetlanie p_rotokołów"
4040
4041 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
4042 msgid "Credit Balance"
4043 msgstr "Saldo kredytowe"
4044
4045 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
4046 msgid "Contacts on a _Map"
4047 msgstr "Kontakty na _mapie"
4048
4049 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
4050 msgid "_Accounts"
4051 msgstr "_Konta"
4052
4053 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
4054 msgid "_Blocked Contacts"
4055 msgstr "Za_blokowane kontakty"
4056
4057 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
4058 msgid "P_references"
4059 msgstr "P_referencje"
4060
4061 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
4062 msgid "Find in Contact _List"
4063 msgstr "Znajdź na _liście kontaktów"
4064
4065 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:18
4066 msgid "Sort by _Name"
4067 msgstr "Porządkowanie według _nazwy"
4068
4069 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:19
4070 msgid "Sort by _Status"
4071 msgstr "Porządkowanie według _stanu"
4072
4073 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:20
4074 msgid "Normal Size With _Avatars"
4075 msgstr "Zwykły rozmiar z _awatarami"
4076
4077 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:21
4078 msgid "N_ormal Size"
4079 msgstr "Zwykły r_ozmiar"
4080
4081 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:22
4082 msgid "_Compact Size"
4083 msgstr "Zmniejszony ro_zmiar"
4084
4085 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:23
4086 msgid "_Room"
4087 msgstr "_Pokój"
4088
4089 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:24
4090 msgid "_Join…"
4091 msgstr "_Dołącz…"
4092
4093 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:25
4094 msgid "Join _Favorites"
4095 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
4096
4097 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:26
4098 msgid "Manage Favorites"
4099 msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
4100
4101 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:369
4102 msgid "Chat Room"
4103 msgstr "Pokój rozmowy"
4104
4105 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:385
4106 msgid "Members"
4107 msgstr "Członkowie"
4108
4109 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
4110 #. yes/no, yes/no and a number.
4111 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:637
4112 #, c-format
4113 msgid ""
4114 "%s\n"
4115 "Invite required: %s\n"
4116 "Password required: %s\n"
4117 "Members: %s"
4118 msgstr ""
4119 "%s\n"
4120 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
4121 "Wymagane hasło: %s\n"
4122 "Członkowie: %s"
4123
4124 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
4125 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
4126 msgid "Yes"
4127 msgstr "Tak"
4128
4129 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
4130 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
4131 msgid "No"
4132 msgstr "Nie"
4133
4134 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:668
4135 msgid "Could not start room listing"
4136 msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
4137
4138 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:678
4139 msgid "Could not stop room listing"
4140 msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
4141
4142 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
4143 msgid "Join Room"
4144 msgstr "Dołączenie do pokoju"
4145
4146 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
4147 msgid ""
4148 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
4149 msgstr ""
4150 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
4151 "pokoi na liście."
4152
4153 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
4154 msgid "_Room:"
4155 msgstr "_Pokój:"
4156
4157 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
4158 msgid ""
4159 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
4160 "the current account's server"
4161 msgstr ""
4162 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
4163 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
4164
4165 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
4166 msgid "Couldn't load room list"
4167 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
4168
4169 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
4170 msgid "Room List"
4171 msgstr "Listy pokoi"
4172
4173 #: ../src/empathy-preferences.c:166
4174 msgid "Message received"
4175 msgstr "Otrzymano wiadomość"
4176
4177 #: ../src/empathy-preferences.c:167
4178 msgid "Message sent"
4179 msgstr "Wysłano wiadomość"
4180
4181 #: ../src/empathy-preferences.c:168
4182 msgid "New conversation"
4183 msgstr "Nowa rozmowa"
4184
4185 #: ../src/empathy-preferences.c:169
4186 msgid "Contact comes online"
4187 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
4188
4189 #: ../src/empathy-preferences.c:170
4190 msgid "Contact goes offline"
4191 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
4192
4193 #: ../src/empathy-preferences.c:171
4194 msgid "Account connected"
4195 msgstr "Połączono konto"
4196
4197 #: ../src/empathy-preferences.c:172
4198 msgid "Account disconnected"
4199 msgstr "Rozłączono konto"
4200
4201 #: ../src/empathy-preferences.c:475
4202 msgid "Language"
4203 msgstr "Język"
4204
4205 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4206 #: ../src/empathy-preferences.c:726
4207 msgid "Juliet"
4208 msgstr "Julia"
4209
4210 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4211 #: ../src/empathy-preferences.c:733
4212 msgid "Romeo"
4213 msgstr "Romeo"
4214
4215 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4216 #: ../src/empathy-preferences.c:739
4217 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
4218 msgstr "Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!"
4219
4220 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4221 #: ../src/empathy-preferences.c:743
4222 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
4223 msgstr "Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!"
4224
4225 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4226 #: ../src/empathy-preferences.c:746
4227 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
4228 msgstr "Lub jeśli tego nie możesz uczynić,"
4229
4230 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4231 #: ../src/empathy-preferences.c:749
4232 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
4233 msgstr "To przysiąż wiernym być mojej miłości,"
4234
4235 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4236 #: ../src/empathy-preferences.c:752
4237 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
4238 msgstr "A ja przestanę być z krwi Kapuletów."
4239
4240 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4241 #: ../src/empathy-preferences.c:755
4242 msgid "Juliet has disconnected"
4243 msgstr "Użytkownik Julia został rozłączony"
4244
4245 #: ../src/empathy-preferences.c:1159
4246 msgid "Preferences"
4247 msgstr "Preferencje"
4248
4249 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
4250 msgid "Show _smileys as images"
4251 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
4252
4253 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
4254 msgid "Show contact _list in rooms"
4255 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
4256
4257 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
4258 msgid "Appearance"
4259 msgstr "Wygląd"
4260
4261 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
4262 msgid "Start chats in:"
4263 msgstr "Rozpoczynanie rozmów w:"
4264
4265 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
4266 msgid "new ta_bs"
4267 msgstr "nowych _kartach"
4268
4269 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
4270 msgid "new _windows"
4271 msgstr "nowych _oknach"
4272
4273 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
4274 msgid "Display incoming events in the notification area"
4275 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
4276
4277 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
4278 msgid "_Automatically connect on startup"
4279 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
4280
4281 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
4282 msgid "Log conversations"
4283 msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
4284
4285 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
4286 msgid "Behavior"
4287 msgstr "Zachowanie"
4288
4289 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
4290 msgid "General"
4291 msgstr "Ogólne"
4292
4293 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
4294 msgid "_Enable bubble notifications"
4295 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
4296
4297 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
4298 msgid "Disable notifications when _away or busy"
4299 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
4300
4301 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
4302 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
4303 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
4304
4305 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
4306 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
4307 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
4308
4309 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
4310 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
4311 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
4312
4313 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
4314 msgid "Notifications"
4315 msgstr "Powiadomienia"