c575fe3fa5fa5e72ad285df1553daba1a1d71aa3
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 # Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003.
8 # Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
9 # Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008.
10 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2012.
11 # Asia Słowik <asiaslowik@gmail.com>, 2011.
12 # Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2012.
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: empathy\n"
16 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
17 "POT-Creation-Date: 2012-09-27 15:02+0200\n"
18 "PO-Revision-Date: 2012-09-27 15:05+0200\n"
19 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
20 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
21 "Language: pl\n"
22 "MIME-Version: 1.0\n"
23 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
26 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
27 "X-Poedit-Language: Polish\n"
28 "X-Poedit-Country: Poland\n"
29
30 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
31 msgid "Empathy"
32 msgstr "Empathy"
33
34 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
35 msgid "IM Client"
36 msgstr "Komunikator"
37
38 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
39 msgid "Empathy Internet Messaging"
40 msgstr "Komunikator Empathy"
41
42 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
43 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
44 msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
45
46 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:1
47 msgid "Connection managers should be used"
48 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
49
50 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:2
51 msgid ""
52 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
53 "reconnect."
54 msgstr ""
55 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
56 "rozłączenia/ponownego połączenia."
57
58 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:3
59 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
60 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
61
62 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:4
63 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
64 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
65
66 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:5
67 msgid "Empathy should auto-away when idle"
68 msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
69
70 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:6
71 msgid ""
72 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
73 msgstr ""
74 "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
75 "bezczynności."
76
77 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:7
78 msgid "Empathy default download folder"
79 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
80
81 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:8
82 msgid "The default folder to save file transfers in."
83 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
84
85 #. translators: Automatic tasks which are run once to port/update account settings. Ideally, this shouldn't be exposed to users at all, we just use a gsettings key here as an optimization to only run it only once.
86 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:10
87 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
88 msgstr ""
89 "Magiczny numer używany do sprawdzania, czy należy wykonać zadania czyszczenia"
90
91 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:11
92 msgid ""
93 "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
94 "should be executed or not. Users should not change this key manually."
95 msgstr ""
96 "Kod w empathy-sanity-cleaning.c używa tego numeru do sprawdzania, czy należy "
97 "wykonać zadania czyszczenia. Użytkownicy nie powinni ręcznie zmieniać tego "
98 "klucza."
99
100 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:12
101 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
102 msgid "Show offline contacts"
103 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
104
105 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:13
106 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
107 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
108
109 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:14
110 msgid "Show Balance in contact list"
111 msgstr "Wyświetlanie salda na liście kontaktów"
112
113 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:15
114 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
115 msgstr "Określa, czy wyświetlać saldo kont na liście kontaktów."
116
117 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:16
118 msgid "Hide main window"
119 msgstr "Ukrycie głównego okna"
120
121 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:17
122 msgid "Hide the main window."
123 msgstr "Ukrycie głównego okna."
124
125 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:18
126 msgid "Default directory to select an avatar image from"
127 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
128
129 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:19
130 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
131 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
132
133 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:20
134 msgid "Open new chats in separate windows"
135 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
136
137 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:21
138 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
139 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
140
141 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:22
142 msgid "Display incoming events in the status area"
143 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
144
145 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:23
146 msgid ""
147 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
148 "user immediately."
149 msgstr ""
150 "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
151 "będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
152
153 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:24
154 msgid "The position for the chat window side pane"
155 msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
156
157 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:25
158 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
159 msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
160
161 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:26
162 msgid "Show contact groups"
163 msgstr "Wyświetlanie grup kontaktów"
164
165 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:27
166 msgid "Whether to show groups in the contact list."
167 msgstr "Określa, czy wyświetlać grupy na liście kontaktów."
168
169 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:28
170 msgid "Use notification sounds"
171 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
172
173 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:29
174 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
175 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
176
177 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:30
178 msgid "Disable sounds when away"
179 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
180
181 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:31
182 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
183 msgstr ""
184 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
185 "zajętości."
186
187 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:32
188 msgid "Play a sound for incoming messages"
189 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
190
191 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:33
192 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
193 msgstr ""
194 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
195
196 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:34
197 msgid "Play a sound for outgoing messages"
198 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
199
200 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:35
201 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
202 msgstr ""
203 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
204
205 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:36
206 msgid "Play a sound for new conversations"
207 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
208
209 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:37
210 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
211 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
212
213 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:38
214 msgid "Play a sound when a contact logs in"
215 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
216
217 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:39
218 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
219 msgstr ""
220 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
221 "sieci."
222
223 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:40
224 msgid "Play a sound when a contact logs out"
225 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
226
227 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:41
228 msgid ""
229 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
230 msgstr ""
231 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
232
233 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:42
234 msgid "Play a sound when we log in"
235 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
236
237 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:43
238 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
239 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
240
241 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:44
242 msgid "Play a sound when we log out"
243 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
244
245 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:45
246 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
247 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
248
249 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:46
250 msgid "Enable popup notifications for new messages"
251 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
252
253 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:47
254 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
255 msgstr ""
256 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
257 "wiadomości."
258
259 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:48
260 msgid "Disable popup notifications when away"
261 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
262
263 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:49
264 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
265 msgstr ""
266 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
267 "zajętości."
268
269 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:50
270 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
271 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
272
273 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:51
274 msgid ""
275 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
276 "the chat is already opened, but not focused."
277 msgstr ""
278 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
279 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
280
281 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:52
282 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
283 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
284
285 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:53
286 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
287 msgstr ""
288 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
289 "do trybu online."
290
291 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:54
292 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
293 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
294
295 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:55
296 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
297 msgstr ""
298 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
299 "do trybu offline."
300
301 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:56
302 msgid "Use graphical smileys"
303 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
304
305 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:57
306 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
307 msgstr ""
308 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
309
310 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:58
311 msgid "Show contact list in rooms"
312 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
313
314 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:59
315 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
316 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
317
318 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:60
319 msgid "Chat window theme"
320 msgstr "Motyw okna rozmowy"
321
322 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:61
323 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
324 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
325
326 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:62
327 msgid "Chat window theme variant"
328 msgstr "Wariant motywu okna rozmowy"
329
330 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:63
331 msgid ""
332 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
333 msgstr "Wariant motywu używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
334
335 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:64
336 msgid "Path of the Adium theme to use"
337 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
338
339 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:65
340 msgid ""
341 "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. "
342 "Deprecated."
343 msgstr ""
344 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
345 "Adium. Przestarzałe."
346
347 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:66
348 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
349 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
350
351 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:67
352 msgid ""
353 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
354 msgstr ""
355 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
356 "Inspector."
357
358 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:68
359 msgid "Inform other users when you are typing to them"
360 msgstr "Informowanie innych użytkowników o pisaniu"
361
362 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:69
363 msgid ""
364 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
365 "affect the 'gone' state."
366 msgstr ""
367 "Określa, czy wysyłać stany rozmowy \"pisanie\" lub \"wstrzymano\". Obecnie "
368 "nie wpływa na stan \"nieobecny\"."
369
370 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:70
371 msgid "Use theme for chat rooms"
372 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
373
374 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:71
375 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
376 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
377
378 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:72
379 msgid "Spell checking languages"
380 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
381
382 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:73
383 msgid ""
384 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
385 msgstr ""
386 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
387 "\")."
388
389 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:74
390 msgid "Enable spell checker"
391 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
392
393 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:75
394 msgid ""
395 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
396 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
397
398 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:76
399 msgid "Nick completed character"
400 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
401
402 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:77
403 msgid ""
404 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
405 "chat."
406 msgstr ""
407 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
408 "podczas rozmowy grupowej."
409
410 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:78
411 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
412 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
413
414 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:79
415 msgid ""
416 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
417 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
418
419 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:80
420 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
421 msgstr "Ostatnie konto wybrane w oknie Dołącz do pokoju"
422
423 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:81
424 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
425 msgstr ""
426 "Ścieżka do obiektu D-Bus ostatnio wybranego konta do dołączenia do pokoju."
427
428 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:82
429 msgid "Camera device"
430 msgstr "Urządzenie kamery"
431
432 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:83
433 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
434 msgstr ""
435 "Domyślne urządzenie kamery do użycia w wideorozmowach, np. /dev/video0."
436
437 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:84
438 msgid "Camera position"
439 msgstr "Pozycja kamery"
440
441 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:85
442 msgid "Position the camera preview should be during a call."
443 msgstr "Położenie podglądu kamery podczas rozmowy."
444
445 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:86
446 msgid "Echo cancellation support"
447 msgstr "Obsługa usuwania echa"
448
449 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:87
450 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
451 msgstr "Określa, czy włączyć filtr usuwania echa usługi PulseAudio."
452
453 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:88
454 msgid "Show hint about closing the main window"
455 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
456
457 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:89
458 msgid ""
459 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
460 "'x' button in the title bar."
461 msgstr ""
462 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
463 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
464
465 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:90
466 msgid "Empathy can publish the user's location"
467 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
468
469 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:91
470 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
471 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
472
473 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:92
474 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
475 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
476
477 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:93
478 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
479 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
480
481 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:94
482 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
483 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
484
485 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:95
486 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
487 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
488
489 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:96
490 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
491 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
492
493 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:97
494 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
495 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
496
497 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:98
498 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
499 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
500
501 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:99
502 msgid ""
503 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
504 msgstr ""
505 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
506
507 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
508 msgid "No reason was specified"
509 msgstr "Nie podano powodu"
510
511 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
512 msgid "The change in state was requested"
513 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
514
515 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
516 msgid "You canceled the file transfer"
517 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
518
519 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
520 msgid "The other participant canceled the file transfer"
521 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
522
523 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
524 msgid "Error while trying to transfer the file"
525 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
526
527 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748
528 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
529 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
530
531 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:751 ../libempathy/empathy-utils.c:306
532 msgid "Unknown reason"
533 msgstr "Nieznany powód"
534
535 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:914
536 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
537 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
538
539 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1200
540 msgid "File transfer not supported by remote contact"
541 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
542
543 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1256
544 msgid "The selected file is not a regular file"
545 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
546
547 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1265
548 msgid "The selected file is empty"
549 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
550
551 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:85 ../libempathy/empathy-keyring.c:194
552 msgid "Password not found"
553 msgstr "Nie odnaleziono hasła"
554
555 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:594
556 #, c-format
557 msgid "IM account password for %s (%s)"
558 msgstr "Hasło konta komunikatora dla %s (%s)"
559
560 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:631
561 #, c-format
562 msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
563 msgstr "Hasło dla pokoju rozmowy \"%s\" na koncie %s (%s)"
564
565 #: ../libempathy/empathy-message.c:403 ../src/empathy-call-observer.c:116
566 #, c-format
567 msgid "Missed call from %s"
568 msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
569
570 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
571 #: ../libempathy/empathy-message.c:407
572 #, c-format
573 msgid "Called %s"
574 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
575
576 #: ../libempathy/empathy-message.c:410
577 #, c-format
578 msgid "Call from %s"
579 msgstr "Rozmowa głosowa od użytkownika %s"
580
581 #: ../libempathy/empathy-time.c:90
582 #, c-format
583 msgid "%d second ago"
584 msgid_plural "%d seconds ago"
585 msgstr[0] "%d sekundę temu"
586 msgstr[1] "%d sekundy temu"
587 msgstr[2] "%d sekund temu"
588
589 #: ../libempathy/empathy-time.c:96
590 #, c-format
591 msgid "%d minute ago"
592 msgid_plural "%d minutes ago"
593 msgstr[0] "%d minutę temu"
594 msgstr[1] "%d minuty temu"
595 msgstr[2] "%d minut temu"
596
597 #: ../libempathy/empathy-time.c:102
598 #, c-format
599 msgid "%d hour ago"
600 msgid_plural "%d hours ago"
601 msgstr[0] "%d godzinę temu"
602 msgstr[1] "%d godziny temu"
603 msgstr[2] "%d godzin temu"
604
605 #: ../libempathy/empathy-time.c:108
606 #, c-format
607 msgid "%d day ago"
608 msgid_plural "%d days ago"
609 msgstr[0] "%d dzień temu"
610 msgstr[1] "%d dni temu"
611 msgstr[2] "%d dni temu"
612
613 #: ../libempathy/empathy-time.c:114
614 #, c-format
615 msgid "%d week ago"
616 msgid_plural "%d weeks ago"
617 msgstr[0] "%d tydzień temu"
618 msgstr[1] "%d tygodnie temu"
619 msgstr[2] "%d tygodni temu"
620
621 #: ../libempathy/empathy-time.c:120
622 #, c-format
623 msgid "%d month ago"
624 msgid_plural "%d months ago"
625 msgstr[0] "%d miesiąc temu"
626 msgstr[1] "%d miesiące temu"
627 msgstr[2] "%d miesięcy emu"
628
629 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
630 msgid "in the future"
631 msgstr "w przyszłości"
632
633 #: ../libempathy/empathy-utils.c:226
634 msgid "Available"
635 msgstr "Dostępny"
636
637 #: ../libempathy/empathy-utils.c:228
638 msgid "Busy"
639 msgstr "Zajęty"
640
641 #: ../libempathy/empathy-utils.c:231
642 msgid "Away"
643 msgstr "Nieobecny"
644
645 #: ../libempathy/empathy-utils.c:233
646 msgid "Invisible"
647 msgstr "Niewidoczny"
648
649 #: ../libempathy/empathy-utils.c:235
650 msgid "Offline"
651 msgstr "Offline"
652
653 #. translators: presence type is unknown
654 #: ../libempathy/empathy-utils.c:238
655 msgctxt "presence"
656 msgid "Unknown"
657 msgstr "Nieznany"
658
659 #: ../libempathy/empathy-utils.c:278
660 msgid "No reason specified"
661 msgstr "Nie podano powodu"
662
663 #: ../libempathy/empathy-utils.c:280 ../libempathy/empathy-utils.c:336
664 msgid "Status is set to offline"
665 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
666
667 #: ../libempathy/empathy-utils.c:282 ../libempathy/empathy-utils.c:316
668 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
669 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:80
670 msgid "Network error"
671 msgstr "Błąd sieci"
672
673 #: ../libempathy/empathy-utils.c:284 ../libempathy/empathy-utils.c:318
674 msgid "Authentication failed"
675 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
676
677 #: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:320
678 msgid "Encryption error"
679 msgstr "Błąd szyfrowania"
680
681 #: ../libempathy/empathy-utils.c:288
682 msgid "Name in use"
683 msgstr "Pseudonim jest już używany"
684
685 #: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:322
686 msgid "Certificate not provided"
687 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
688
689 #: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:324
690 msgid "Certificate untrusted"
691 msgstr "Niezaufany certyfikat"
692
693 #: ../libempathy/empathy-utils.c:294 ../libempathy/empathy-utils.c:326
694 msgid "Certificate expired"
695 msgstr "Certyfikat wygasł"
696
697 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
698 msgid "Certificate not activated"
699 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
700
701 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
702 msgid "Certificate hostname mismatch"
703 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
704
705 #: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:332
706 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
707 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
708
709 #: ../libempathy/empathy-utils.c:302 ../libempathy/empathy-utils.c:334
710 msgid "Certificate self-signed"
711 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
712
713 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304
714 msgid "Certificate error"
715 msgstr "Błąd certyfikatu"
716
717 #: ../libempathy/empathy-utils.c:338
718 msgid "Encryption is not available"
719 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
720
721 #: ../libempathy/empathy-utils.c:340
722 msgid "Certificate is invalid"
723 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
724
725 #: ../libempathy/empathy-utils.c:342
726 msgid "Connection has been refused"
727 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
728
729 #: ../libempathy/empathy-utils.c:344
730 msgid "Connection can't be established"
731 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
732
733 #: ../libempathy/empathy-utils.c:346
734 msgid "Connection has been lost"
735 msgstr "Połączenie zostało utracone"
736
737 #: ../libempathy/empathy-utils.c:348
738 msgid "This account is already connected to the server"
739 msgstr "To konto jest już połączone z serwerem"
740
741 #: ../libempathy/empathy-utils.c:350
742 msgid ""
743 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
744 msgstr ""
745 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
746
747 #: ../libempathy/empathy-utils.c:353
748 msgid "The account already exists on the server"
749 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
750
751 #: ../libempathy/empathy-utils.c:355
752 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
753 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
754
755 #: ../libempathy/empathy-utils.c:357
756 msgid "Certificate has been revoked"
757 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
758
759 #: ../libempathy/empathy-utils.c:359
760 msgid ""
761 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
762 msgstr ""
763 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
764 "kryptograficznie słaby"
765
766 #: ../libempathy/empathy-utils.c:362
767 msgid ""
768 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
769 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
770 msgstr ""
771 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
772 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
773
774 #: ../libempathy/empathy-utils.c:366
775 msgid "Your software is too old"
776 msgstr "Oprogramowanie jest za stare"
777
778 #: ../libempathy/empathy-utils.c:368
779 msgid "Internal error"
780 msgstr "Wewnętrzny błąd"
781
782 #: ../libempathy/empathy-utils.c:497
783 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:30
784 msgid "People Nearby"
785 msgstr "Osoby w pobliżu"
786
787 #: ../libempathy/empathy-utils.c:502
788 msgid "Yahoo! Japan"
789 msgstr "Yahoo! Japonia"
790
791 #: ../libempathy/empathy-utils.c:531
792 msgid "Google Talk"
793 msgstr "Google Talk"
794
795 #: ../libempathy/empathy-utils.c:532
796 msgid "Facebook Chat"
797 msgstr "Facebook Chat"
798
799 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:689
800 msgid "All accounts"
801 msgstr "Wszystkie konta"
802
803 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
804 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
805 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
806 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
807 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
808 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
809 msgid "Pass_word"
810 msgstr "_Hasło"
811
812 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
813 msgid "Screen _Name"
814 msgstr "_Nazwa użytkownika"
815
816 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
817 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
818 msgstr "<b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika"
819
820 #. remember password ticky box
821 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
822 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
823 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
824 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
825 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
826 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
827 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
828 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:261
829 msgid "Remember password"
830 msgstr "Zapamiętywanie hasła"
831
832 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
833 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
834 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
835 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
836 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
837 msgid "_Port"
838 msgstr "_Port"
839
840 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
841 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
842 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
843 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
844 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
845 msgid "_Server"
846 msgstr "_Serwer"
847
848 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
849 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
850 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
851 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
852 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:16
853 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
854 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
855 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
856 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
857 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
858 msgid "Advanced"
859 msgstr "Zaawansowane"
860
861 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
862 msgid "What is your AIM screen name?"
863 msgstr "Nazwa użytkownika AIM:"
864
865 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
866 msgid "What is your AIM password?"
867 msgstr "Hasło AIM:"
868
869 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
870 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
871 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
872 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
873 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
874 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:25
875 msgid "Remember Password"
876 msgstr "Zapamiętaj hasło"
877
878 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:675
879 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
880 #: ../src/empathy-import-widget.c:322
881 msgid "Account"
882 msgstr "Konto"
883
884 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:676
885 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
886 msgid "Password"
887 msgstr "Hasło"
888
889 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:677
890 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
891 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:511
892 msgid "Server"
893 msgstr "Serwer"
894
895 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:678
896 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
897 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:529
898 msgid "Port"
899 msgstr "Port"
900
901 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:762
902 #, c-format
903 msgid "%s"
904 msgstr "%s"
905
906 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:817
907 #, c-format
908 msgid "%s:"
909 msgstr "%s:"
910
911 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1429
912 msgid "Username:"
913 msgstr "Nazwa użytkownika:"
914
915 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1746
916 msgid "A_pply"
917 msgstr "Za_stosuj"
918
919 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1775
920 msgid "L_og in"
921 msgstr "Zal_oguj"
922
923 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1845
924 msgid "This account already exists on the server"
925 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
926
927 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1849
928 msgid "Create a new account on the server"
929 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
930
931 #. To translators: The first parameter is the login id and the
932 #. * second one is the network. The resulting string will be something
933 #. * like: "MyUserName on freenode".
934 #. * You should reverse the order of these arguments if the
935 #. * server should come before the login id in your locale.
936 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2270
937 #, c-format
938 msgid "%1$s on %2$s"
939 msgstr "%1$s na %2$s"
940
941 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
942 #. * string will be something like: "Jabber Account"
943 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2296
944 #, c-format
945 msgid "%s Account"
946 msgstr "Konto %s"
947
948 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2300
949 msgid "New account"
950 msgstr "Nowe konto"
951
952 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
953 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
954 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
955 msgid "Login I_D"
956 msgstr "Id_entyfikator logowania"
957
958 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
959 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
960 msgid "<b>Example:</b> username"
961 msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
962
963 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
964 msgid "What is your GroupWise User ID?"
965 msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise:"
966
967 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
968 msgid "What is your GroupWise password?"
969 msgstr "Hasło GroupWise:"
970
971 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
972 msgid "ICQ _UIN"
973 msgstr "_UIN ICQ"
974
975 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
976 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
977 msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
978
979 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
980 msgid "Ch_aracter set"
981 msgstr "Zest_aw znaków"
982
983 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
984 msgid "What is your ICQ UIN?"
985 msgstr "UIN ICQ:"
986
987 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
988 msgid "What is your ICQ password?"
989 msgstr "Hasło ICQ:"
990
991 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
992 msgid "Network"
993 msgstr "Sieć"
994
995 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
996 msgid "Character set"
997 msgstr "Zestaw znaków"
998
999 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
1000 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
1001 msgid "Add…"
1002 msgstr "Dodaj…"
1003
1004 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
1005 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1006 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1007 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
1008 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1009 msgid "Remove"
1010 msgstr "Usuń"
1011
1012 #. Translators: tooltip on a 'Go Up' button used to sort IRC servers by priority
1013 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1014 msgid "Up"
1015 msgstr "W górę"
1016
1017 #. Translators: tooltip on a 'Go Down' button used to sort IRC servers by priority
1018 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1019 msgid "Down"
1020 msgstr "W dół"
1021
1022 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1023 msgid "Servers"
1024 msgstr "Serwery"
1025
1026 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
1027 msgid ""
1028 "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
1029 "password."
1030 msgstr ""
1031 "Większość serwerów IRC nie wymaga hasła, więc w razie niepewności nie należy "
1032 "go podawać."
1033
1034 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
1035 msgid "Nickname"
1036 msgstr "Pseudonim"
1037
1038 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
1039 msgid "Quit message"
1040 msgstr "Komunikat podczas zakończenia"
1041
1042 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:14
1043 msgid "Real name"
1044 msgstr "Imię i nazwisko"
1045
1046 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:15
1047 msgid "Username"
1048 msgstr "Nazwa użytkownika"
1049
1050 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:17
1051 msgid "Which IRC network?"
1052 msgstr "Sieć IRC:"
1053
1054 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:18
1055 msgid "What is your IRC nickname?"
1056 msgstr "Pseudonim IRC:"
1057
1058 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1059 msgid "What is your Facebook username?"
1060 msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
1061
1062 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1063 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
1064 msgid ""
1065 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1066 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1067 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1068 "Facebook username if you don't have one."
1069 msgstr ""
1070 "To jest nazwa użytkownika, a nie login serwisu Facebook.\n"
1071 "Jeśli używane jest facebook.com/<b>badger</b>, należy wpisać <b>badger</b>.\n"
1072 "Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, "
1073 "aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie "
1074 "ustawiono."
1075
1076 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
1077 msgid "What is your Facebook password?"
1078 msgstr "Hasło serwisu Facebook:"
1079
1080 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
1081 msgid "What is your Google ID?"
1082 msgstr "Identyfikator Google:"
1083
1084 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1085 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1086 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
1087
1088 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
1089 msgid "What is your Google password?"
1090 msgstr "Hasło Google:"
1091
1092 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
1093 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1094 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org"
1095
1096 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
1097 msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1098 msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
1099
1100 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
1101 msgid "Priori_ty"
1102 msgstr "Pri_orytet"
1103
1104 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1105 msgid "Reso_urce"
1106 msgstr "_Zasób"
1107
1108 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1109 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1110 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
1111
1112 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1113 msgid "Override server settings"
1114 msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
1115
1116 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1117 msgid "Use old SS_L"
1118 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
1119
1120 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1121 msgid "What is your Jabber ID?"
1122 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
1123
1124 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1125 msgid "What is your desired Jabber ID?"
1126 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera:"
1127
1128 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
1129 msgid "What is your Jabber password?"
1130 msgstr "Hasło Jabbera:"
1131
1132 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
1133 msgid "What is your desired Jabber password?"
1134 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
1135
1136 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
1137 msgid "Nic_kname"
1138 msgstr "Pseu_donim"
1139
1140 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1141 msgid "_Last Name"
1142 msgstr "Na_zwisko"
1143
1144 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1145 msgid "_First Name"
1146 msgstr "I_mię"
1147
1148 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1149 msgid "_Published Name"
1150 msgstr "Nazwa _opublikowana"
1151
1152 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1153 msgid "_Jabber ID"
1154 msgstr "Identyfikator Ja_bbera"
1155
1156 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1157 msgid "E-_mail address"
1158 msgstr "Adres _e-mail"
1159
1160 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
1161 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1162 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
1163
1164 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1165 msgid "What is your Windows Live ID?"
1166 msgstr "Identyfikator Windows Live:"
1167
1168 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
1169 msgid "What is your Windows Live password?"
1170 msgstr "Hasło Windows Live:"
1171
1172 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:207
1173 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:240
1174 msgid "Auto"
1175 msgstr "Automatycznie"
1176
1177 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:210
1178 msgid "UDP"
1179 msgstr "UDP"
1180
1181 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:213
1182 msgid "TCP"
1183 msgstr "TCP"
1184
1185 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
1186 msgid "TLS"
1187 msgstr "TLS"
1188
1189 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:245
1190 msgid "Register"
1191 msgstr "Rejestrator"
1192
1193 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:250
1194 msgid "Options"
1195 msgstr "Opcje"
1196
1197 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:253
1198 msgid "None"
1199 msgstr "Brak"
1200
1201 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
1202 msgid "_Username"
1203 msgstr "Nazwa _użytkownika"
1204
1205 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1206 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1207 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip"
1208
1209 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1210 msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
1211 msgstr "Użycie tego konta do połączeń na telefony _stacjonarne i komórkowe"
1212
1213 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1214 msgid "NAT Traversal Options"
1215 msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
1216
1217 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1218 msgid "Proxy Options"
1219 msgstr "Opcje pośrednika"
1220
1221 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1222 msgid "Miscellaneous Options"
1223 msgstr "Różne opcje"
1224
1225 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1226 msgid "STUN Server"
1227 msgstr "Serwer STUN"
1228
1229 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1230 msgid "Discover the STUN server automatically"
1231 msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
1232
1233 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1234 msgid "Discover Binding"
1235 msgstr "Wykrywanie dowiązywania"
1236
1237 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1238 msgid "Keep-Alive Options"
1239 msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
1240
1241 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1242 msgid "Mechanism"
1243 msgstr "Mechanizm"
1244
1245 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1246 msgid "Interval (seconds)"
1247 msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
1248
1249 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
1250 msgid "Authentication username"
1251 msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia"
1252
1253 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1254 msgid "Transport"
1255 msgstr "Transport"
1256
1257 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1258 msgid "Loose Routing"
1259 msgstr "Swobodne trasowanie"
1260
1261 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1262 msgid "Ignore TLS Errors"
1263 msgstr "Ignorowanie błędów TLS"
1264
1265 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
1266 msgid "Local IP Address"
1267 msgstr "Lokalny adres IP"
1268
1269 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
1270 msgid "What is your SIP login ID?"
1271 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
1272
1273 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
1274 msgid "What is your SIP account password?"
1275 msgstr "Hasło konta SIP:"
1276
1277 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
1278 msgid "Pass_word:"
1279 msgstr "_Hasło:"
1280
1281 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
1282 msgid "Yahoo! I_D:"
1283 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
1284
1285 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
1286 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1287 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
1288
1289 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
1290 msgid "_Room List locale:"
1291 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
1292
1293 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1294 msgid "Ch_aracter set:"
1295 msgstr "Zest_aw znaków:"
1296
1297 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1298 msgid "_Port:"
1299 msgstr "_Port:"
1300
1301 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
1302 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1303 msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
1304
1305 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1306 msgid "What is your Yahoo! password?"
1307 msgstr "Hasło Yahoo!:"
1308
1309 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:545
1310 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:630
1311 msgid "Couldn't convert image"
1312 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
1313
1314 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:546
1315 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1316 msgstr ""
1317 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
1318
1319 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:906
1320 msgid "Couldn't save picture to file"
1321 msgstr "Nie można zapisać obrazu do pliku"
1322
1323 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1030
1324 msgid "Select Your Avatar Image"
1325 msgstr "Wybór obrazu awatara"
1326
1327 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1038
1328 msgid "Take a picture..."
1329 msgstr "Zrób zdjęcie..."
1330
1331 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1051
1332 msgid "No Image"
1333 msgstr "Brak obrazu"
1334
1335 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1108
1336 msgid "Images"
1337 msgstr "Obrazy"
1338
1339 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1112
1340 msgid "All Files"
1341 msgstr "Wszystkie pliki"
1342
1343 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1344 msgid "Click to enlarge"
1345 msgstr "Kliknięcie powiększy"
1346
1347 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
1348 #, c-format
1349 msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
1350 msgstr "Uwierzytelnienie konta <b>%s</b> się nie powiodło"
1351
1352 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
1353 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3724
1354 msgid "Retry"
1355 msgstr "Ponów"
1356
1357 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
1358 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
1359 #, c-format
1360 msgid ""
1361 "Enter your password for account\n"
1362 "<b>%s</b>"
1363 msgstr ""
1364 "Proszę wprowadzić hasło\n"
1365 "<b>%s</b>"
1366
1367 #: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:66
1368 msgid "Select..."
1369 msgstr "Wybierz..."
1370
1371 #: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:154
1372 msgid "_Select"
1373 msgstr "_Wybierz"
1374
1375 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
1376 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
1377 msgid "There was an error starting the call"
1378 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy głosowej"
1379
1380 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
1381 msgid "The specified contact doesn't support calls"
1382 msgstr "Podany kontakt nie obsługuje rozmów głosowych"
1383
1384 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
1385 msgid "The specified contact is offline"
1386 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline"
1387
1388 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
1389 msgid "The specified contact is not valid"
1390 msgstr "Wybrany kontakt nie jest prawidłowy"
1391
1392 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
1393 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
1394 msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
1395
1396 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
1397 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
1398 msgstr "Brak wystarczających środków, aby zadzwonić"
1399
1400 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:727
1401 msgid "Failed to open private chat"
1402 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
1403
1404 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:785
1405 msgid "Topic not supported on this conversation"
1406 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
1407
1408 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:791
1409 msgid "You are not allowed to change the topic"
1410 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
1411
1412 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:967
1413 msgid "Invalid contact ID"
1414 msgstr "Nieprawidłowy identyfikator kontaktu"
1415
1416 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
1417 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1418 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
1419
1420 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
1421 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1422 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
1423
1424 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
1425 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1426 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1427
1428 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1063
1429 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1430 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1431
1432 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
1433 msgid ""
1434 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1435 "current one"
1436 msgstr ""
1437 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
1438 "domyślnie bieżący"
1439
1440 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
1441 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1442 msgstr ""
1443 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
1444
1445 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
1446 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1447 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
1448
1449 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
1450 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1451 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
1452
1453 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
1454 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1455 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
1456
1457 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
1458 msgid ""
1459 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1460 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1461 "join a new chat room\""
1462 msgstr ""
1463 "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
1464 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
1465 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
1466
1467 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
1468 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
1469 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
1470
1471 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1091
1472 msgid ""
1473 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1474 "show its usage."
1475 msgstr ""
1476 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
1477 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
1478
1479 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
1480 #, c-format
1481 msgid "Usage: %s"
1482 msgstr "Użycie: %s"
1483
1484 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1155
1485 msgid "Unknown command"
1486 msgstr "Nieznane polecenie"
1487
1488 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1281
1489 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1490 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
1491
1492 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1538
1493 msgid "insufficient balance to send message"
1494 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
1495
1496 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1542 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1556
1497 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1619
1498 #, c-format
1499 msgid "Error sending message '%s': %s"
1500 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
1501
1502 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1544 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1561
1503 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1623
1504 #, c-format
1505 msgid "Error sending message: %s"
1506 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
1507
1508 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
1509 #. * account to send the message.
1510 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1550
1511 #, c-format
1512 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
1513 msgstr ""
1514 "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość. <a href='%s'>Doładuj</a>."
1515
1516 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1590
1517 msgid "not capable"
1518 msgstr "brak możliwości"
1519
1520 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1597
1521 msgid "offline"
1522 msgstr "offline"
1523
1524 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1600
1525 msgid "invalid contact"
1526 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
1527
1528 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1603
1529 msgid "permission denied"
1530 msgstr "brak dostępu"
1531
1532 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1606
1533 msgid "too long message"
1534 msgstr "za długa wiadomość"
1535
1536 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1609
1537 msgid "not implemented"
1538 msgstr "niezaimplementowane"
1539
1540 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1613
1541 msgid "unknown"
1542 msgstr "nieznany"
1543
1544 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1680 ../src/empathy-chat-window.c:967
1545 msgid "Topic:"
1546 msgstr "Temat:"
1547
1548 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1695
1549 #, c-format
1550 msgid "Topic set to: %s"
1551 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
1552
1553 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1697
1554 #, c-format
1555 msgid "Topic set by %s to: %s"
1556 msgstr "Temat ustawiony przez użytkownika %s na: %s"
1557
1558 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
1559 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1702
1560 msgid "No topic defined"
1561 msgstr "Temat nie został określony"
1562
1563 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2218
1564 msgid "(No Suggestions)"
1565 msgstr "(brak podpowiedzi)"
1566
1567 #. translators: %s is the selected word
1568 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2286
1569 #, c-format
1570 msgid "Add '%s' to Dictionary"
1571 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
1572
1573 #. translators: first %s is the selected word,
1574 #. * second %s is the language name of the target dictionary
1575 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2323
1576 #, c-format
1577 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1578 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
1579
1580 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2393
1581 msgid "Insert Smiley"
1582 msgstr "Wstaw emotikonę"
1583
1584 #. send button
1585 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2411
1586 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1180
1587 msgid "_Send"
1588 msgstr "_Wyślij"
1589
1590 #. Spelling suggestions
1591 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2468
1592 msgid "_Spelling Suggestions"
1593 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
1594
1595 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2574
1596 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1597 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
1598
1599 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2718
1600 #, c-format
1601 msgid "%s has disconnected"
1602 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
1603
1604 #. translators: reverse the order of these arguments
1605 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1606 #.
1607 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2725
1608 #, c-format
1609 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1610 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
1611
1612 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2728
1613 #, c-format
1614 msgid "%s was kicked"
1615 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
1616
1617 #. translators: reverse the order of these arguments
1618 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1619 #.
1620 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2736
1621 #, c-format
1622 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1623 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
1624
1625 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2739
1626 #, c-format
1627 msgid "%s was banned"
1628 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
1629
1630 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2743
1631 #, c-format
1632 msgid "%s has left the room"
1633 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
1634
1635 #. Note to translators: this string is appended to
1636 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1637 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1638 #. * please let us know. :-)
1639 #.
1640 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2752
1641 #, c-format
1642 msgid " (%s)"
1643 msgstr " (%s)"
1644
1645 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2777
1646 #, c-format
1647 msgid "%s has joined the room"
1648 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1649
1650 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2802
1651 #, c-format
1652 msgid "%s is now known as %s"
1653 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
1654
1655 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1656 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1657 #. * we get the new handler.
1658 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2989 ../src/empathy-call-window.c:1467
1659 #: ../src/empathy-call-window.c:1517 ../src/empathy-call-window.c:2570
1660 #: ../src/empathy-call-window.c:2876 ../src/empathy-event-manager.c:1166
1661 msgid "Disconnected"
1662 msgstr "Rozłączony"
1663
1664 #. Add message
1665 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3664
1666 msgid "Would you like to store this password?"
1667 msgstr "Zachować hasło?"
1668
1669 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3670
1670 msgid "Remember"
1671 msgstr "Zapamiętaj"
1672
1673 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3680
1674 msgid "Not now"
1675 msgstr "Nie teraz"
1676
1677 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3728
1678 msgid "Wrong password; please try again:"
1679 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
1680
1681 #. Add message
1682 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3858
1683 msgid "This room is protected by a password:"
1684 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
1685
1686 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3885
1687 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:780
1688 msgid "Join"
1689 msgstr "Dołącz"
1690
1691 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4077 ../src/empathy-event-manager.c:1187
1692 msgid "Connected"
1693 msgstr "Połączony"
1694
1695 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4132
1696 msgid "Conversation"
1697 msgstr "Rozmowa"
1698
1699 #. Translators: this string is a something like
1700 #. * "Escher Cat (SMS)"
1701 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4137
1702 #, c-format
1703 msgid "%s (SMS)"
1704 msgstr "%s (SMS)"
1705
1706 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:262
1707 msgid "Unknown or invalid identifier"
1708 msgstr "Nieznany lub nieprawidłowy identyfikator"
1709
1710 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
1711 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1712 msgstr "Blokowanie kontaktów jest tymczasowo niedostępne"
1713
1714 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
1715 msgid "Contact blocking unavailable"
1716 msgstr "Blokowanie kontaktów jest niedostępne"
1717
1718 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
1719 msgid "Permission Denied"
1720 msgstr "Brak dostępu"
1721
1722 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:272
1723 msgid "Could not block contact"
1724 msgstr "Nie można zablokować kontaktu"
1725
1726 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:611
1727 msgid "Edit Blocked Contacts"
1728 msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
1729
1730 #. Account and Identifier
1731 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1732 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
1733 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1485
1734 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
1735 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
1736 msgid "Account:"
1737 msgstr "Konto:"
1738
1739 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1740 msgid "Blocked Contacts"
1741 msgstr "Zablokowane kontakty"
1742
1743 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:102
1744 msgid "Full name"
1745 msgstr "Imię i nazwisko"
1746
1747 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:103
1748 msgid "Phone number"
1749 msgstr "Numer telefonu"
1750
1751 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
1752 msgid "E-mail address"
1753 msgstr "Adres e-mail"
1754
1755 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
1756 msgid "Website"
1757 msgstr "Witryna WWW"
1758
1759 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
1760 msgid "Birthday"
1761 msgstr "Urodziny"
1762
1763 #. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
1764 #. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
1765 #. * with their IM client.
1766 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:111
1767 msgid "Last seen:"
1768 msgstr "Ostatnio widziany:"
1769
1770 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:112
1771 msgid "Server:"
1772 msgstr "Serwer"
1773
1774 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
1775 msgid "Connected from:"
1776 msgstr "Połączony z:"
1777
1778 #. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
1779 #. * and should bin this.
1780 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:117
1781 msgid "Away message:"
1782 msgstr "Wiadomość podczas nieobecności:"
1783
1784 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:130
1785 msgid "work"
1786 msgstr "praca"
1787
1788 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:131
1789 msgid "home"
1790 msgstr "dom"
1791
1792 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
1793 msgid "mobile"
1794 msgstr "komórka"
1795
1796 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
1797 msgid "voice"
1798 msgstr "głosowa"
1799
1800 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
1801 msgid "preferred"
1802 msgstr "preferowane"
1803
1804 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
1805 msgid "postal"
1806 msgstr "pocztowy"
1807
1808 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
1809 msgid "parcel"
1810 msgstr "paczka"
1811
1812 #. Title
1813 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:522
1814 msgid "Search contacts"
1815 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
1816
1817 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
1818 msgid "Search: "
1819 msgstr "Wyszukiwanie:"
1820
1821 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:610
1822 msgid "_Add Contact"
1823 msgstr "_Dodaj kontakt"
1824
1825 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:628
1826 msgid "No contacts found"
1827 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
1828
1829 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:644
1830 msgid "Your message introducing yourself:"
1831 msgstr "Wiadomość z powitaniem:"
1832
1833 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:652
1834 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1835 msgstr "Daj znać, jak pojawisz się w sieci. Dzięki."
1836
1837 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:168
1838 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
1839 msgid "Save Avatar"
1840 msgstr "Zapisanie awatara"
1841
1842 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:224
1843 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
1844 msgid "Unable to save avatar"
1845 msgstr "Nie można zapisać awatara"
1846
1847 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1848 #. Setup id label
1849 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1850 #: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:444
1851 msgid "Identifier"
1852 msgstr "Identyfikator"
1853
1854 #. Setup nickname entry
1855 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1856 #: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:449
1857 msgid "Alias"
1858 msgstr "Alias"
1859
1860 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1861 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1862 msgid "Contact Details"
1863 msgstr "Szczegóły kontaktu"
1864
1865 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1866 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
1867 msgid "Information requested…"
1868 msgstr "Żądanie informacji…"
1869
1870 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
1871 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1872 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
1873
1874 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1875 msgid "Client Information"
1876 msgstr "Informacje o kliencie"
1877
1878 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1879 msgid "OS"
1880 msgstr "System operacyjny"
1881
1882 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1883 msgid "Version"
1884 msgstr "Wersja"
1885
1886 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1887 msgid "Client"
1888 msgstr "Klient"
1889
1890 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:327
1891 msgid "Groups"
1892 msgstr "Grupy"
1893
1894 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:339
1895 msgid ""
1896 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1897 "select more than one group or no groups."
1898 msgstr ""
1899 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
1900 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
1901
1902 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:358
1903 msgid "_Add Group"
1904 msgstr "_Dodaj grupę"
1905
1906 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:393
1907 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1908 msgid "Select"
1909 msgstr "Wybór"
1910
1911 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:403
1912 msgid "Group"
1913 msgstr "Grupa"
1914
1915 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
1916 msgid "New Contact"
1917 msgstr "Nowy kontakt"
1918
1919 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:193
1920 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:121
1921 #, c-format
1922 msgid "Block %s?"
1923 msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
1924
1925 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:248
1926 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:125
1927 #, c-format
1928 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1929 msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
1930
1931 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:253
1932 msgid "The following identity will be blocked:"
1933 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
1934 msgstr[0] "Następująca osoba zostanie zablokowana:"
1935 msgstr[1] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
1936 msgstr[2] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
1937
1938 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:260
1939 msgid "The following identity can not be blocked:"
1940 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
1941 msgstr[0] "Następująca osoba nie może zostać zablokowana:"
1942 msgstr[1] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
1943 msgstr[2] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
1944
1945 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
1946 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:130
1947 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:275
1948 msgid "_Block"
1949 msgstr "Za_blokuj"
1950
1951 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:279
1952 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:150
1953 msgid "_Report this contact as abusive"
1954 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1955 msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
1956 msgstr[1] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1957 msgstr[2] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1958
1959 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
1960 msgid "Edit Contact Information"
1961 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
1962
1963 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1964 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:293
1965 msgid "Linked Contacts"
1966 msgstr "Połączone kontakty"
1967
1968 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:332
1969 msgid "gnome-contacts not installed"
1970 msgstr "Pakiet gnome-contacts nie jest zainstalowany"
1971
1972 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:335
1973 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
1974 msgstr ""
1975 "Proszę zainstalować pakiet gnome-contacts, aby uzyskać dostęp do szczegółów "
1976 "kontaktów."
1977
1978 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1979 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1980 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1981 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:172
1982 #, c-format
1983 msgid "%s (%s)"
1984 msgstr "%s (%s)"
1985
1986 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:348
1987 msgid "Select account to use to place the call"
1988 msgstr "Wybór konta do umieszczenia tej rozmowy głosowej"
1989
1990 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:352
1991 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
1992 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
1993 msgid "Call"
1994 msgstr "Rozmowa głosowa"
1995
1996 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:417
1997 msgid "Mobile"
1998 msgstr "Komórka"
1999
2000 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:419
2001 msgid "Work"
2002 msgstr "Praca"
2003
2004 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:421
2005 msgid "HOME"
2006 msgstr "Dom"
2007
2008 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:662
2009 msgid "_Block Contact"
2010 msgstr "Za_blokuj kontakt"
2011
2012 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:718
2013 msgid "Delete and _Block"
2014 msgstr "Usuń i za_blokuj"
2015
2016 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:780
2017 #, c-format
2018 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
2019 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
2020
2021 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:789
2022 #, c-format
2023 msgid ""
2024 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
2025 "remove all the contacts which make up this linked contact."
2026 msgstr ""
2027 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
2028 "zostaną usunięte."
2029
2030 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:800
2031 msgid "Removing contact"
2032 msgstr "Usuwanie kontaktu"
2033
2034 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:864
2035 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2453
2036 msgid "_Remove"
2037 msgstr "_Usuń"
2038
2039 #. add chat button
2040 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1227
2041 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:318
2042 msgid "_Chat"
2043 msgstr "_Rozmowa"
2044
2045 #. add SMS button
2046 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1262
2047 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:312
2048 msgid "_SMS"
2049 msgstr "_SMS"
2050
2051 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1295
2052 msgctxt "menu item"
2053 msgid "_Audio Call"
2054 msgstr "Rozmow_a głosowa"
2055
2056 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1328
2057 msgctxt "menu item"
2058 msgid "_Video Call"
2059 msgstr "_Wideorozmowa"
2060
2061 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1369
2062 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
2063 msgid "_Previous Conversations"
2064 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
2065
2066 # to jest w menu
2067 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1398
2068 msgid "Send File"
2069 msgstr "Wyślij plik"
2070
2071 # to jest w menu
2072 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1428
2073 msgid "Share My Desktop"
2074 msgstr "Współdziel pulpit"
2075
2076 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1454
2077 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1368
2078 msgid "Favorite"
2079 msgstr "Ulubione"
2080
2081 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1483
2082 msgid "Infor_mation"
2083 msgstr "Infor_macje"
2084
2085 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1532
2086 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2087 msgid "_Edit"
2088 msgstr "_Modyfikuj"
2089
2090 #. send invitation
2091 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1648
2092 #: ../src/empathy-chat-window.c:1233
2093 msgid "Inviting you to this room"
2094 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
2095
2096 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1694
2097 msgid "_Invite to Chat Room"
2098 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
2099
2100 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1890
2101 msgid "_Add Contact…"
2102 msgstr "_Dodaj kontakt…"
2103
2104 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2373
2105 #, c-format
2106 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
2107 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
2108
2109 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2376
2110 msgid "Removing group"
2111 msgstr "Usuwanie grupy"
2112
2113 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2444
2114 msgid "Re_name"
2115 msgstr "Zmień _nazwę"
2116
2117 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:304
2118 msgid "Channels:"
2119 msgstr "Kanały:"
2120
2121 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
2122 msgid "Country ISO Code:"
2123 msgstr "Kod ISO kraju:"
2124
2125 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
2126 msgid "Country:"
2127 msgstr "Kraj:"
2128
2129 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
2130 msgid "State:"
2131 msgstr "Stan/województwo:"
2132
2133 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
2134 msgid "City:"
2135 msgstr "Miasto:"
2136
2137 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
2138 msgid "Area:"
2139 msgstr "Obszar:"
2140
2141 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
2142 msgid "Postal Code:"
2143 msgstr "Kod pocztowy:"
2144
2145 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
2146 msgid "Street:"
2147 msgstr "Ulica:"
2148
2149 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
2150 msgid "Building:"
2151 msgstr "Budynek:"
2152
2153 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
2154 msgid "Floor:"
2155 msgstr "Piętro:"
2156
2157 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
2158 msgid "Room:"
2159 msgstr "Pokój:"
2160
2161 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
2162 msgid "Text:"
2163 msgstr "Tekst:"
2164
2165 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
2166 msgid "Description:"
2167 msgstr "Opis:"
2168
2169 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
2170 msgid "URI:"
2171 msgstr "Adres URI:"
2172
2173 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
2174 msgid "Accuracy Level:"
2175 msgstr "Poziom dokładności:"
2176
2177 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
2178 msgid "Error:"
2179 msgstr "Błąd:"
2180
2181 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
2182 msgid "Vertical Error (meters):"
2183 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
2184
2185 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
2186 msgid "Horizontal Error (meters):"
2187 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
2188
2189 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
2190 msgid "Speed:"
2191 msgstr "Prędkość:"
2192
2193 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
2194 msgid "Bearing:"
2195 msgstr "Kierunek:"
2196
2197 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
2198 msgid "Climb Speed:"
2199 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
2200
2201 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
2202 msgid "Last Updated on:"
2203 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
2204
2205 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
2206 msgid "Longitude:"
2207 msgstr "Długość geograficzna:"
2208
2209 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
2210 msgid "Latitude:"
2211 msgstr "Szerokość geograficzna:"
2212
2213 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
2214 msgid "Altitude:"
2215 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
2216
2217 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
2218 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
2219 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
2220 msgid "Location"
2221 msgstr "Położenie"
2222
2223 #. translators: format is "Location, $date"
2224 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:610
2225 #, c-format
2226 msgid "%s, %s"
2227 msgstr "%s, %s"
2228
2229 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:659
2230 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
2231 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
2232
2233 #. Alias
2234 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1304
2235 msgid "Alias:"
2236 msgstr "Alias:"
2237
2238 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
2239 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1513
2240 msgid "Identifier:"
2241 msgstr "Identyfikator:"
2242
2243 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1652
2244 #, c-format
2245 msgid "Linked contact containing %u contact"
2246 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2247 msgstr[0] "Metakontakt zawierający %u kontakt"
2248 msgstr[1] "Metakontakt zawierający %u kontakty"
2249 msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
2250
2251 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2252 msgid "<b>Location</b> at (date)"
2253 msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
2254
2255 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
2256 msgid "Online from a phone or mobile device"
2257 msgstr "Online z telefonu lub urządzenia przenośnego"
2258
2259 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:335
2260 msgid "New Network"
2261 msgstr "Nowa sieć"
2262
2263 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:530
2264 msgid "Choose an IRC network"
2265 msgstr "Wybór sieci IRC"
2266
2267 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:587
2268 msgid "Reset _Networks List"
2269 msgstr "Przywróć listę _sieci"
2270
2271 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:591
2272 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2273 msgid "Select"
2274 msgstr "Wybierz"
2275
2276 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2277 msgid "new server"
2278 msgstr "nowy serwer"
2279
2280 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:539
2281 msgid "SSL"
2282 msgstr "SSL"
2283
2284 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:81
2285 msgid ""
2286 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
2287 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
2288 "details below are correct."
2289 msgstr ""
2290 "Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
2291 "połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
2292 "czy poniższe dane są poprawne."
2293
2294 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:101
2295 msgid "People nearby"
2296 msgstr "Osoby w pobliżu"
2297
2298 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:116
2299 msgid ""
2300 "You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
2301 "style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
2302 msgstr ""
2303 "Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie lub wyłączyć tę funkcję "
2304 "wybierając <span style=\"italic\">Edycja → Konta</span> na liście kontaktów."
2305
2306 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:622
2307 msgid "History"
2308 msgstr "Historia"
2309
2310 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:677
2311 msgid "Show"
2312 msgstr "Wyświetlenie"
2313
2314 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:699
2315 msgid "Search"
2316 msgstr "Wyszukiwanie"
2317
2318 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
2319 #, c-format
2320 msgid "Chat in %s"
2321 msgstr "Rozmowa w %s"
2322
2323 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
2324 #, c-format
2325 msgid "Chat with %s"
2326 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
2327
2328 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1202
2329 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1346
2330 msgctxt "A date with the time"
2331 msgid "%A, %e %B %Y %X"
2332 msgstr "%A %e %B %Y, %X"
2333
2334 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
2335 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1289
2336 #, c-format
2337 msgid "<i>* %s %s</i>"
2338 msgstr "<i>* %s %s</i>"
2339
2340 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
2341 #. * The string in bold is the sender's name
2342 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1295
2343 #, c-format
2344 msgid "<b>%s:</b> %s"
2345 msgstr "<b>%s:</b> %s"
2346
2347 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1370
2348 #, c-format
2349 msgid "%s second"
2350 msgid_plural "%s seconds"
2351 msgstr[0] "%s sekunda"
2352 msgstr[1] "%s sekundy"
2353 msgstr[2] "%s sekund"
2354
2355 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1377
2356 #, c-format
2357 msgid "%s minute"
2358 msgid_plural "%s minutes"
2359 msgstr[0] "%s minuta"
2360 msgstr[1] "%s minuty"
2361 msgstr[2] "%s minut"
2362
2363 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1385
2364 #, c-format
2365 msgid "Call took %s, ended at %s"
2366 msgstr "Rozmowa głosowa miała miejsce %s, została zakończona %s"
2367
2368 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1716
2369 msgid "Today"
2370 msgstr "Dzisiaj"
2371
2372 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
2373 msgid "Yesterday"
2374 msgstr "Wczoraj"
2375
2376 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
2377 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1735
2378 msgid "%e %B %Y"
2379 msgstr "%e %B %Y"
2380
2381 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1839
2382 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3462
2383 msgid "Anytime"
2384 msgstr "Zawsze"
2385
2386 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1938
2387 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2397
2388 msgid "Anyone"
2389 msgstr "Wszyscy"
2390
2391 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2710
2392 msgid "Who"
2393 msgstr "Kto"
2394
2395 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2919
2396 msgid "When"
2397 msgstr "Kiedy"
2398
2399 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3037
2400 msgid "Anything"
2401 msgstr "Wszystko"
2402
2403 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3039
2404 msgid "Text chats"
2405 msgstr "Rozmowy tekstowe"
2406
2407 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
2408 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
2409 msgid "Calls"
2410 msgstr "Rozmowy głosowe"
2411
2412 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3044
2413 msgid "Incoming calls"
2414 msgstr "Przychodzące rozmowy głosowe"
2415
2416 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3045
2417 msgid "Outgoing calls"
2418 msgstr "Wychodzące rozmowy głosowe"
2419
2420 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
2421 msgid "Missed calls"
2422 msgstr "Nieodebrane rozmowy głosowe"
2423
2424 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3066
2425 msgid "What"
2426 msgstr "Co"
2427
2428 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3755
2429 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
2430 msgstr "Na pewno usunąć wszystkie dzienniki poprzednich rozmów?"
2431
2432 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3759
2433 msgid "Clear All"
2434 msgstr "Wyczyść wszystko"
2435
2436 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3766
2437 msgid "Delete from:"
2438 msgstr "Usunięcie od:"
2439
2440 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
2441 msgid "_File"
2442 msgstr "_Plik"
2443
2444 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2445 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2446 msgid "_Edit"
2447 msgstr "_Edycja"
2448
2449 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2450 msgid "Delete All History..."
2451 msgstr "Usuń całą historię..."
2452
2453 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2454 msgid "Profile"
2455 msgstr "Profil"
2456
2457 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2458 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
2459 msgid "Chat"
2460 msgstr "Rozmowa"
2461
2462 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2463 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
2464 msgid "Video"
2465 msgstr "Wideo"
2466
2467 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
2468 msgid "page 2"
2469 msgstr "strona 2"
2470
2471 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2472 msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
2473 msgstr "<span size=\"x-large\">Wczytywanie...</span>"
2474
2475 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:129
2476 msgid "What kind of chat account do you have?"
2477 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
2478
2479 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:151
2480 msgid "Adding new account"
2481 msgstr "Dodawanie nowego konta"
2482
2483 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:199
2484 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:289
2485 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
2486 msgstr "Proszę wpisać identyfikator lub numer telefonu kontaktu:"
2487
2488 #. add video button
2489 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
2490 msgid "_Video Call"
2491 msgstr "_Wideorozmowa"
2492
2493 #. add audio button
2494 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
2495 msgid "_Audio Call"
2496 msgstr "Rozmow_a głosowa"
2497
2498 #. Tweak the dialog
2499 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:242
2500 msgid "New Call"
2501 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
2502
2503 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:82
2504 msgid "The contact is offline"
2505 msgstr "Kontakt jest w trybie offline"
2506
2507 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
2508 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
2509 msgstr "Wybrany kontakt jest nieprawidłowy lub nieznany"
2510
2511 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
2512 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
2513 msgstr "Kontakt nie obsługuje tego rodzaju rozmowy"
2514
2515 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
2516 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
2517 msgstr "Żądana funkcjonalność nie jest zaimplementowana dla tego protokołu"
2518
2519 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
2520 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
2521 msgstr "Nie można rozpocząć rozmowy z podanym kontaktem"
2522
2523 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:96
2524 msgid "You are banned from this channel"
2525 msgstr "Użytkownik został zablokowany na tym kanale"
2526
2527 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:98
2528 msgid "This channel is full"
2529 msgstr "Ten kanał jest pełny"
2530
2531 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
2532 msgid "You must be invited to join this channel"
2533 msgstr "Wymagane jest zaproszenie, aby dołączyć do tego kanału"
2534
2535 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:102
2536 msgid "Can't proceed while disconnected"
2537 msgstr "Nie można kontynuować podczas rozłączenia"
2538
2539 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:104
2540 msgid "Permission denied"
2541 msgstr "Odmowa dostępu"
2542
2543 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:110
2544 msgid "There was an error starting the conversation"
2545 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy"
2546
2547 #. Tweak the dialog
2548 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:332
2549 msgid "New Conversation"
2550 msgstr "Nowa rozmowa"
2551
2552 #. COL_STATUS_TEXT
2553 #. COL_STATE_ICON_NAME
2554 #. COL_STATE
2555 #. COL_DISPLAY_MARKUP
2556 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2557 #. COL_TYPE
2558 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:164
2559 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:200
2560 msgid "Custom Message…"
2561 msgstr "Własna wiadomość…"
2562
2563 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:217
2564 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:219
2565 msgid "Edit Custom Messages…"
2566 msgstr "Modyfikuj własne wiadomości…"
2567
2568 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:341
2569 msgid "Click to remove this status as a favorite"
2570 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
2571
2572 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:350
2573 msgid "Click to make this status a favorite"
2574 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
2575
2576 #. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
2577 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:384
2578 #, c-format
2579 msgid ""
2580 "<b>Current message: %s</b>\n"
2581 "<small><i>Press Enter to set the new message or Esc to cancel.</i></small>"
2582 msgstr ""
2583 "<b>Obecna wiadomość: %s</b>\n"
2584 "<small><i>Naciśnięcie klawisza Enter ustawi nową wiadomość, a naciśnięcie "
2585 "klawisza Esc anuluje.</i></small>"
2586
2587 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:393
2588 msgid "Set status"
2589 msgstr "Ustaw stan"
2590
2591 #. Custom messages
2592 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1101
2593 msgid "Custom messages…"
2594 msgstr "Własne wiadomości…"
2595
2596 #. Create account
2597 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2598 #. * "Yahoo!"
2599 #.
2600 #: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:608
2601 #, c-format
2602 msgid "New %s account"
2603 msgstr "Nowe konto %s"
2604
2605 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
2606 msgid "_Match case"
2607 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
2608
2609 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2610 msgid "Find:"
2611 msgstr "Wyszukiwanie:"
2612
2613 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2614 msgid "_Previous"
2615 msgstr "_Poprzednie"
2616
2617 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2618 msgid "_Next"
2619 msgstr "_Następne"
2620
2621 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2622 msgid "Mat_ch case"
2623 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
2624
2625 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2626 msgid "Phrase not found"
2627 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
2628
2629 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2630 msgid "Received an instant message"
2631 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
2632
2633 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2634 msgid "Sent an instant message"
2635 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
2636
2637 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2638 msgid "Incoming chat request"
2639 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
2640
2641 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2642 msgid "Contact connected"
2643 msgstr "Kontakt połączony"
2644
2645 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2646 msgid "Contact disconnected"
2647 msgstr "Kontakt rozłączony"
2648
2649 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2650 msgid "Connected to server"
2651 msgstr "Połączony z serwerem"
2652
2653 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2654 msgid "Disconnected from server"
2655 msgstr "Rozłączony z serwera"
2656
2657 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2658 msgid "Incoming voice call"
2659 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
2660
2661 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2662 msgid "Outgoing voice call"
2663 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
2664
2665 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2666 msgid "Voice call ended"
2667 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
2668
2669 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
2670 msgid "Edit Custom Messages"
2671 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
2672
2673 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:234
2674 msgid "Subscription Request"
2675 msgstr "Prośba o upoważnienie"
2676
2677 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
2678 #: ../src/empathy-event-manager.c:1104
2679 #, c-format
2680 msgid "%s would like permission to see when you are online"
2681 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
2682
2683 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
2684 #: ../src/empathy-event-manager.c:729
2685 msgid "_Decline"
2686 msgstr "_Odmów"
2687
2688 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:282
2689 msgid "_Accept"
2690 msgstr "Z_aakceptuj"
2691
2692 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1125
2693 #, c-format
2694 msgid "Message edited at %s"
2695 msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
2696
2697 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1841
2698 msgid "Normal"
2699 msgstr "Zwykły"
2700
2701 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2702 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2703 msgstr "Nie można zweryfikować tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów."
2704
2705 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2706 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2707 msgstr "Certyfikat nie został podpisany przez ośrodek certyfikacji."
2708
2709 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2710 msgid "The certificate has expired."
2711 msgstr "Certyfikat wygasł."
2712
2713 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2714 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2715 msgstr "Certyfikat nie jest jeszcze aktywny."
2716
2717 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2718 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2719 msgstr "Certyfikat nie zawiera oczekiwanego odcisku palca."
2720
2721 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2722 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2723 msgstr ""
2724 "Nazwa komputera zweryfikowana przez certyfikat nie zgadza się z nazwą "
2725 "serwera."
2726
2727 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2728 msgid "The certificate is self-signed."
2729 msgstr "Certyfikat został podpisany przez wystawcę."
2730
2731 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2732 msgid ""
2733 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2734 msgstr "Certyfikat został cofnięty przez odpowiedni ośrodek certyfikacji."
2735
2736 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2737 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2738 msgstr "Certyfikat jest kryptograficznie słaby."
2739
2740 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2741 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2742 msgstr "Długość certyfikatu przekracza weryfikowalne ograniczenia."
2743
2744 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2745 msgid "The certificate is malformed."
2746 msgstr "Nieprawidłowy format certyfikatu."
2747
2748 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2749 #, c-format
2750 msgid "Expected hostname: %s"
2751 msgstr "Oczekiwana nazwa komputera: %s"
2752
2753 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2754 #, c-format
2755 msgid "Certificate hostname: %s"
2756 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
2757
2758 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2759 msgid "C_ontinue"
2760 msgstr "K_ontynuuj"
2761
2762 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2763 msgid "Untrusted connection"
2764 msgstr "Niezaufane połączenie"
2765
2766 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:288
2767 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2768 msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
2769
2770 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:298
2771 msgid "Remember this choice for future connections"
2772 msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
2773
2774 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:304
2775 msgid "Certificate Details"
2776 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
2777
2778 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1050
2779 msgid "Unable to open URI"
2780 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
2781
2782 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1174
2783 msgid "Select a file"
2784 msgstr "Wybór pliku"
2785
2786 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1248
2787 msgid "Insufficient free space to save file"
2788 msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
2789
2790 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1256
2791 #, c-format
2792 msgid ""
2793 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2794 "Please choose another location."
2795 msgstr ""
2796 "Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
2797 "tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
2798
2799 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1302
2800 #, c-format
2801 msgid "Incoming file from %s"
2802 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2803
2804 #: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:384
2805 msgid "Go online to edit your personal information."
2806 msgstr "Proszę przejść do trybu online, aby modyfikować informacje osobiste."
2807
2808 #: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:464
2809 msgid "<b>Personal Details</b>"
2810 msgstr "<b>Szczegóły osobiste</b>"
2811
2812 #. Copy Link Address menu item
2813 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:278
2814 msgid "_Copy Link Address"
2815 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
2816
2817 #. Open Link menu item
2818 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:285
2819 msgid "_Open Link"
2820 msgstr "_Otwórz odnośnik"
2821
2822 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2823 msgid "Current Locale"
2824 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
2825
2826 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2827 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2828 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2829 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2830 msgid "Arabic"
2831 msgstr "arabskie"
2832
2833 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2834 msgid "Armenian"
2835 msgstr "armeńskie"
2836
2837 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2838 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2839 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2840 msgid "Baltic"
2841 msgstr "bałtyckie"
2842
2843 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2844 msgid "Celtic"
2845 msgstr "celtyckie"
2846
2847 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2848 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2849 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2850 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2851 msgid "Central European"
2852 msgstr "środkowoeuropejskie"
2853
2854 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2855 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2856 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2857 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2858 msgid "Chinese Simplified"
2859 msgstr "chińskie uproszczone"
2860
2861 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2862 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2863 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2864 msgid "Chinese Traditional"
2865 msgstr "chińskie tradycyjne"
2866
2867 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2868 msgid "Croatian"
2869 msgstr "chorwackie"
2870
2871 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2872 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2873 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2874 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2875 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2876 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2877 msgid "Cyrillic"
2878 msgstr "cyrylica"
2879
2880 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2881 msgid "Cyrillic/Russian"
2882 msgstr "cyrylica/rosyjskie"
2883
2884 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2885 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2886 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2887 msgstr "cyrylica/ukraińskie"
2888
2889 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2890 msgid "Georgian"
2891 msgstr "gruzińskie"
2892
2893 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2894 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2895 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2896 msgid "Greek"
2897 msgstr "greckie"
2898
2899 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2900 msgid "Gujarati"
2901 msgstr "gudżarackie"
2902
2903 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2904 msgid "Gurmukhi"
2905 msgstr "gurmukhi"
2906
2907 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2908 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2909 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2910 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2911 msgid "Hebrew"
2912 msgstr "hebrajskie"
2913
2914 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2915 msgid "Hebrew Visual"
2916 msgstr "hebrajskie wizualne"
2917
2918 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2919 msgid "Hindi"
2920 msgstr "hinduskie"
2921
2922 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2923 msgid "Icelandic"
2924 msgstr "islandzkie"
2925
2926 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2927 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2928 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2929 msgid "Japanese"
2930 msgstr "japońskie"
2931
2932 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2933 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2934 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2935 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2936 msgid "Korean"
2937 msgstr "koreańskie"
2938
2939 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2940 msgid "Nordic"
2941 msgstr "nordyckie"
2942
2943 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2944 msgid "Persian"
2945 msgstr "perskie"
2946
2947 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2948 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2949 msgid "Romanian"
2950 msgstr "rumuńskie"
2951
2952 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2953 msgid "South European"
2954 msgstr "południowoeuropejskie"
2955
2956 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2957 msgid "Thai"
2958 msgstr "tajskie"
2959
2960 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2961 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2962 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2963 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2964 msgid "Turkish"
2965 msgstr "tureckie"
2966
2967 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2968 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2969 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2970 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2971 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2972 msgid "Unicode"
2973 msgstr "Unikod"
2974
2975 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2976 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2977 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2978 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2979 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2980 msgid "Western"
2981 msgstr "zachodnie"
2982
2983 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2984 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2985 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2986 msgid "Vietnamese"
2987 msgstr "wietnamskie"
2988
2989 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:29
2990 msgid "Top Contacts"
2991 msgstr "Najczęściej używane kontakty"
2992
2993 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:31
2994 msgid "Ungrouped"
2995 msgstr "Kontakty bez grup"
2996
2997 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:231
2998 msgid "No error message"
2999 msgstr "Brak komunikatu błędu"
3000
3001 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:304
3002 msgid "Instant Message (Empathy)"
3003 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
3004
3005 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
3006 msgid ""
3007 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
3008 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
3009 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
3010 "version."
3011 msgstr ""
3012 "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
3013 "lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
3014 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
3015 "wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
3016
3017 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
3018 msgid ""
3019 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
3020 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
3021 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
3022 "details."
3023 msgstr ""
3024 "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
3025 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
3026 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
3027 "bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
3028
3029 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
3030 msgid ""
3031 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3032 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
3033 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
3034 msgstr ""
3035 "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
3036 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
3037 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
3038 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
3039
3040 #: ../src/empathy-about-dialog.c:109
3041 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
3042 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
3043
3044 #: ../src/empathy-about-dialog.c:115
3045 msgid "translator-credits"
3046 msgstr ""
3047 "Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003\n"
3048 "Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009\n"
3049 "Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008\n"
3050 "Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2012\n"
3051 "Asia Słowik <asiaslowik@gmail.com>, 2011\n"
3052 "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2012"
3053
3054 #: ../src/empathy-accounts.c:182
3055 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
3056 msgstr ""
3057 "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
3058 "działanie"
3059
3060 #: ../src/empathy-accounts.c:186
3061 msgid ""
3062 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
3063 msgstr ""
3064 "Bez wyświetlania żadnych okien, o ile istnieją tylko konta \"Osób w pobliżu\""
3065
3066 #: ../src/empathy-accounts.c:190
3067 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
3068 msgstr ""
3069 "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
3070
3071 #: ../src/empathy-accounts.c:192
3072 msgid "<account-id>"
3073 msgstr "<identyfikator-konta>"
3074
3075 #: ../src/empathy-accounts.c:197
3076 msgid "- Empathy Accounts"
3077 msgstr "- konta programu Empathy"
3078
3079 #: ../src/empathy-accounts.c:240
3080 msgid "Empathy Accounts"
3081 msgstr "Konta programu Empathy"
3082
3083 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3084 #. * unsaved changes
3085 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
3086 #, c-format
3087 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
3088 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
3089
3090 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3091 #. * an unsaved new account
3092 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:72
3093 msgid "Your new account has not been saved yet."
3094 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
3095
3096 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:404 ../src/empathy-call-window.c:1267
3097 msgid "Connecting…"
3098 msgstr "Łączenie…"
3099
3100 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:445
3101 #, c-format
3102 msgid "Offline — %s"
3103 msgstr "Offline — %s"
3104
3105 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:457
3106 #, c-format
3107 msgid "Disconnected — %s"
3108 msgstr "Rozłączony — %s"
3109
3110 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:468
3111 msgid "Offline — No Network Connection"
3112 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
3113
3114 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:475
3115 msgid "Unknown Status"
3116 msgstr "Nieznany stan"
3117
3118 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:492
3119 msgid ""
3120 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
3121 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
3122 "the account."
3123 msgstr ""
3124 "To konto zostało wyłączone, ponieważ używa ono starego, nieobsługiwanego "
3125 "mechanizmu. Proszę zainstalować pakiet telepathy-haze i ponownie uruchomić "
3126 "sesję, aby migrować konto."
3127
3128 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:502
3129 msgid "Offline — Account Disabled"
3130 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
3131
3132 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:608
3133 msgid "Edit Connection Parameters"
3134 msgstr "Modyfikacja parametrów połączenia"
3135
3136 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:733
3137 msgid "_Edit Connection Parameters..."
3138 msgstr "_Modyfikuj parametry połączenia..."
3139
3140 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1266
3141 #, c-format
3142 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
3143 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
3144
3145 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1270
3146 msgid "This will not remove your account on the server."
3147 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
3148
3149 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1475
3150 msgid ""
3151 "You are about to select another account, which will discard\n"
3152 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3153 msgstr ""
3154 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
3155 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3156
3157 #. Menu item: to enabled/disable the account
3158 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1666
3159 msgid "_Enabled"
3160 msgstr "_Włączone"
3161
3162 #. Menu item: Rename
3163 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1689
3164 msgid "Rename"
3165 msgstr "Zmień nazwę"
3166
3167 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2105
3168 msgid "_Skip"
3169 msgstr "_Pomiń"
3170
3171 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2109
3172 msgid "_Connect"
3173 msgstr "P_ołącz"
3174
3175 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2288
3176 msgid ""
3177 "You are about to close the window, which will discard\n"
3178 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3179 msgstr ""
3180 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
3181 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3182
3183 #. Tweak the dialog
3184 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2431
3185 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
3186 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
3187
3188 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
3189 msgid "_Import…"
3190 msgstr "_Zaimportuj…"
3191
3192 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
3193 msgid "Loading account information"
3194 msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
3195
3196 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
3197 msgid ""
3198 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
3199 "you want to use."
3200 msgstr ""
3201 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
3202 "wymaganego protokołu."
3203
3204 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
3205 msgid "No protocol backends installed"
3206 msgstr "Brak zainstalowanych mechanizmów protokołów"
3207
3208 #: ../src/empathy-auth-client.c:296
3209 msgid " - Empathy authentication client"
3210 msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
3211
3212 #: ../src/empathy-auth-client.c:312
3213 msgid "Empathy authentication client"
3214 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
3215
3216 #: ../src/empathy.c:427
3217 msgid "Don't connect on startup"
3218 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
3219
3220 #: ../src/empathy.c:431
3221 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
3222 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
3223
3224 #: ../src/empathy.c:447
3225 msgid "- Empathy IM Client"
3226 msgstr "- komunikator Empathy"
3227
3228 #: ../src/empathy.c:623
3229 msgid "Error contacting the Account Manager"
3230 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
3231
3232 #: ../src/empathy.c:625
3233 #, c-format
3234 msgid ""
3235 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
3236 "The error was:\n"
3237 "\n"
3238 "%s"
3239 msgstr ""
3240 "Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. "
3241 "Błąd:\n"
3242 "\n"
3243 "%s"
3244
3245 #: ../src/empathy-call.c:193
3246 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
3247 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
3248
3249 #: ../src/empathy-call.c:217
3250 msgid "Empathy Audio/Video Client"
3251 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
3252
3253 #: ../src/empathy-call-observer.c:119
3254 #, c-format
3255 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
3256 msgstr ""
3257 "Użytkownik %s próbował się dodzwonić, ale w tym czasie prowadzono inną "
3258 "rozmowę."
3259
3260 #. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
3261 #. * as possible.
3262 #: ../src/empathy-call-window.c:1124 ../src/empathy-call-window.c:1140
3263 msgid "i"
3264 msgstr "i"
3265
3266 #: ../src/empathy-call-window.c:1484 ../src/empathy-event-manager.c:508
3267 msgid "Incoming call"
3268 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
3269
3270 #: ../src/empathy-call-window.c:1490 ../src/empathy-event-manager.c:913
3271 #, c-format
3272 msgid "Incoming video call from %s"
3273 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
3274
3275 #: ../src/empathy-call-window.c:1490 ../src/empathy-event-manager.c:516
3276 #: ../src/empathy-event-manager.c:913
3277 #, c-format
3278 msgid "Incoming call from %s"
3279 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
3280
3281 #: ../src/empathy-call-window.c:1494
3282 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:197
3283 msgid "Reject"
3284 msgstr "Odrzuć"
3285
3286 #: ../src/empathy-call-window.c:1495
3287 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:202
3288 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:207
3289 msgid "Answer"
3290 msgstr "Odbierz"
3291
3292 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
3293 #. * is used in the window title
3294 #: ../src/empathy-call-window.c:1861
3295 #, c-format
3296 msgid "Call with %s"
3297 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
3298
3299 #: ../src/empathy-call-window.c:2113
3300 msgid "The IP address as seen by the machine"
3301 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
3302
3303 #: ../src/empathy-call-window.c:2115
3304 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
3305 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
3306
3307 #: ../src/empathy-call-window.c:2117
3308 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3309 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
3310
3311 #: ../src/empathy-call-window.c:2119
3312 msgid "The IP address of a relay server"
3313 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
3314
3315 #: ../src/empathy-call-window.c:2121
3316 msgid "The IP address of the multicast group"
3317 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
3318
3319 #: ../src/empathy-call-window.c:2522 ../src/empathy-call-window.c:2523
3320 #: ../src/empathy-call-window.c:2524 ../src/empathy-call-window.c:2525
3321 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
3322 msgid "Unknown"
3323 msgstr "Nieznany"
3324
3325 #: ../src/empathy-call-window.c:2874
3326 msgid "On hold"
3327 msgstr "Odłożone"
3328
3329 #: ../src/empathy-call-window.c:2878
3330 msgid "Mute"
3331 msgstr "Wycisz"
3332
3333 #: ../src/empathy-call-window.c:2880
3334 msgid "Duration"
3335 msgstr "Czas trwania"
3336
3337 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
3338 #: ../src/empathy-call-window.c:2883
3339 #, c-format
3340 msgid "%s — %d:%02dm"
3341 msgstr "%s — %d:%02dm"
3342
3343 #: ../src/empathy-call-window.c:2979
3344 msgid "Technical Details"
3345 msgstr "Szczegóły techniczne"
3346
3347 #: ../src/empathy-call-window.c:3018
3348 #, c-format
3349 msgid ""
3350 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
3351 "computer"
3352 msgstr ""
3353 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
3354 "używanego przez ten komputer"
3355
3356 #: ../src/empathy-call-window.c:3023
3357 #, c-format
3358 msgid ""
3359 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
3360 "computer"
3361 msgstr ""
3362 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
3363 "przez ten komputer"
3364
3365 #: ../src/empathy-call-window.c:3029
3366 #, c-format
3367 msgid ""
3368 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3369 "does not allow direct connections."
3370 msgstr ""
3371 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
3372 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
3373
3374 #: ../src/empathy-call-window.c:3035
3375 msgid "There was a failure on the network"
3376 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
3377
3378 #: ../src/empathy-call-window.c:3039
3379 msgid ""
3380 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3381 msgstr ""
3382 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3383
3384 #: ../src/empathy-call-window.c:3042
3385 msgid ""
3386 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3387 msgstr ""
3388 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3389
3390 #: ../src/empathy-call-window.c:3054
3391 #, c-format
3392 msgid ""
3393 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3394 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3395 "the Help menu."
3396 msgstr ""
3397 "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
3398 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
3399 "w menu Pomoc."
3400
3401 #: ../src/empathy-call-window.c:3063
3402 msgid "There was a failure in the call engine"
3403 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
3404
3405 #: ../src/empathy-call-window.c:3066
3406 msgid "The end of the stream was reached"
3407 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
3408
3409 #: ../src/empathy-call-window.c:3106
3410 msgid "Can't establish audio stream"
3411 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
3412
3413 #: ../src/empathy-call-window.c:3116
3414 msgid "Can't establish video stream"
3415 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
3416
3417 #: ../src/empathy-call-window.c:3153
3418 #, c-format
3419 msgid "Your current balance is %s."
3420 msgstr "Obecnie saldo wynosi %s."
3421
3422 #: ../src/empathy-call-window.c:3157
3423 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
3424 msgstr "Brak wystarczających środków na tę rozmowę głosową."
3425
3426 #: ../src/empathy-call-window.c:3159
3427 msgid "Top Up"
3428 msgstr "Doładuj"
3429
3430 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
3431 msgid "_Call"
3432 msgstr "_Zadzwoń"
3433
3434 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3435 msgid "_Microphone"
3436 msgstr "_Mikrofon"
3437
3438 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3439 msgid "_Camera"
3440 msgstr "_Kamera"
3441
3442 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3443 msgid "_Settings"
3444 msgstr "_Ustawienia"
3445
3446 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3447 msgid "_View"
3448 msgstr "_Widok"
3449
3450 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
3451 msgid "_Help"
3452 msgstr "Pomo_c"
3453
3454 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3455 msgid "_Contents"
3456 msgstr "_Spis treści"
3457
3458 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3459 msgid "_Debug"
3460 msgstr "_Debugowanie"
3461
3462 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3463 msgid "Swap camera"
3464 msgstr "Przełącz kamery"
3465
3466 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3467 msgid "Minimise me"
3468 msgstr "Zminimalizuj"
3469
3470 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3471 msgid "Maximise me"
3472 msgstr "Zmaksymalizuj"
3473
3474 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3475 msgid "Disable camera"
3476 msgstr "Wyłącz kamerę"
3477
3478 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3479 msgid "Hang up"
3480 msgstr "Rozłącz"
3481
3482 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3483 msgid "Hang up current call"
3484 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
3485
3486 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3487 msgid "Video call"
3488 msgstr "Wideorozmowa"
3489
3490 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3491 msgid "Start a video call"
3492 msgstr "Rozpocznij wideorozmowę"
3493
3494 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3495 msgid "Start an audio call"
3496 msgstr "Rozpocznij rozmowę głosową"
3497
3498 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3499 msgid "Show dialpad"
3500 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
3501
3502 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3503 msgid "Display the dialpad"
3504 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
3505
3506 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
3507 msgid "Toggle video transmission"
3508 msgstr "Przełącza przesyłanie obrazu wideo"
3509
3510 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3511 msgid "Toggle audio transmission"
3512 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
3513
3514 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
3515 msgid "Encoding Codec:"
3516 msgstr "Koder:"
3517
3518 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
3519 msgid "Decoding Codec:"
3520 msgstr "Dekoder:"
3521
3522 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
3523 msgid "Remote Candidate:"
3524 msgstr "Zdalny kandydat:"
3525
3526 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
3527 msgid "Local Candidate:"
3528 msgstr "Lokalny kandydat:"
3529
3530 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30 ../src/empathy-preferences.ui.h:28
3531 msgid "Audio"
3532 msgstr "Dźwięk"
3533
3534 #: ../src/empathy-chat.c:104
3535 msgid "- Empathy Chat Client"
3536 msgstr "- komunikator Empathy"
3537
3538 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
3539 msgid "Name"
3540 msgstr "Nazwa"
3541
3542 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
3543 msgid "Room"
3544 msgstr "Pokój"
3545
3546 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
3547 msgid "Auto-Connect"
3548 msgstr "Automatyczne łączenie"
3549
3550 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
3551 msgid "Manage Favorite Rooms"
3552 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
3553
3554 #: ../src/empathy-chat-window.c:280
3555 msgid "Close this window?"
3556 msgstr "Zamknąć to okno?"
3557
3558 #: ../src/empathy-chat-window.c:286
3559 #, c-format
3560 msgid ""
3561 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
3562 "until you rejoin it."
3563 msgstr ""
3564 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju %s. Wiadomości nie będą "
3565 "odbierane aż do ponownego dołączenia."
3566
3567 #: ../src/empathy-chat-window.c:299
3568 #, c-format
3569 msgid ""
3570 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
3571 "messages until you rejoin it."
3572 msgid_plural ""
3573 "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
3574 "further messages until you rejoin them."
3575 msgstr[0] ""
3576 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju rozmów. Wiadomości nie "
3577 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3578 msgstr[1] ""
3579 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
3580 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3581 msgstr[2] ""
3582 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
3583 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3584
3585 #: ../src/empathy-chat-window.c:310
3586 #, c-format
3587 msgid "Leave %s?"
3588 msgstr "Opuścić %s?"
3589
3590 #: ../src/empathy-chat-window.c:312
3591 msgid ""
3592 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
3593 "rejoin it."
3594 msgstr ""
3595 "Wiadomości z tego pokoju rozmów nie będą odbierane aż do ponownego "
3596 "dołączenia."
3597
3598 #: ../src/empathy-chat-window.c:331
3599 msgid "Close window"
3600 msgstr "Zamknij okno"
3601
3602 #: ../src/empathy-chat-window.c:331
3603 msgid "Leave room"
3604 msgstr "Opuść pokój"
3605
3606 #: ../src/empathy-chat-window.c:665 ../src/empathy-chat-window.c:688
3607 #, c-format
3608 msgid "%s (%d unread)"
3609 msgid_plural "%s (%d unread)"
3610 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
3611 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
3612 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
3613
3614 #: ../src/empathy-chat-window.c:680
3615 #, c-format
3616 msgid "%s (and %u other)"
3617 msgid_plural "%s (and %u others)"
3618 msgstr[0] "%s (i %u inna)"
3619 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
3620 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
3621
3622 #: ../src/empathy-chat-window.c:696
3623 #, c-format
3624 msgid "%s (%d unread from others)"
3625 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3626 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
3627 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
3628 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
3629
3630 #: ../src/empathy-chat-window.c:705
3631 #, c-format
3632 msgid "%s (%d unread from all)"
3633 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3634 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
3635 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
3636 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
3637
3638 #: ../src/empathy-chat-window.c:942
3639 msgid "SMS:"
3640 msgstr "SMS:"
3641
3642 #: ../src/empathy-chat-window.c:950
3643 #, c-format
3644 msgid "Sending %d message"
3645 msgid_plural "Sending %d messages"
3646 msgstr[0] "Wysyłanie %d wiadomości"
3647 msgstr[1] "Wysyłanie %d wiadomości"
3648 msgstr[2] "Wysyłanie %d wiadomości"
3649
3650 #: ../src/empathy-chat-window.c:970
3651 msgid "Typing a message."
3652 msgstr "Pisze wiadomość."
3653
3654 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3655 msgid "_Conversation"
3656 msgstr "_Rozmowa"
3657
3658 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3659 msgid "C_lear"
3660 msgstr "_Wyczyść"
3661
3662 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3663 msgid "Insert _Smiley"
3664 msgstr "Wstaw _emotikonę"
3665
3666 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3667 msgid "_Favorite Chat Room"
3668 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
3669
3670 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3671 msgid "Notify for All Messages"
3672 msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
3673
3674 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3675 msgid "_Show Contact List"
3676 msgstr "_Lista kontaktów"
3677
3678 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3679 msgid "Invite _Participant…"
3680 msgstr "Zaproś _uczestnika…"
3681
3682 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3683 msgid "C_ontact"
3684 msgstr "K_ontakt"
3685
3686 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3687 msgid "_Tabs"
3688 msgstr "_Karty"
3689
3690 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3691 msgid "_Previous Tab"
3692 msgstr "_Poprzednia karta"
3693
3694 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
3695 msgid "_Next Tab"
3696 msgstr "_Następna karta"
3697
3698 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3699 msgid "_Undo Close Tab"
3700 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
3701
3702 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
3703 msgid "Move Tab _Left"
3704 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
3705
3706 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3707 msgid "Move Tab _Right"
3708 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
3709
3710 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3711 msgid "_Detach Tab"
3712 msgstr "_Odłącz kartę"
3713
3714 #: ../src/empathy-debugger.c:69
3715 msgid "Show a particular service"
3716 msgstr "Wyświetla konkretną usługę"
3717
3718 #: ../src/empathy-debugger.c:74
3719 msgid "- Empathy Debugger"
3720 msgstr "- debuger programu Empathy"
3721
3722 #: ../src/empathy-debugger.c:113
3723 msgid "Empathy Debugger"
3724 msgstr "Debuger programu Empathy"
3725
3726 #: ../src/empathy-debug-window.c:1599
3727 msgid "Save"
3728 msgstr "Zapisz"
3729
3730 #: ../src/empathy-debug-window.c:1659
3731 msgid "Pastebin link"
3732 msgstr "Odnośnik serwisu Pastebin"
3733
3734 #: ../src/empathy-debug-window.c:1668
3735 msgid "Pastebin response"
3736 msgstr "Odpowiedź serwisu Pastebin"
3737
3738 #: ../src/empathy-debug-window.c:1675
3739 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
3740 msgstr "Dane są za duże na jeden raz. Proszę zapisać dzienniki do pliku."
3741
3742 #: ../src/empathy-debug-window.c:1856
3743 msgid "Debug Window"
3744 msgstr "Okno debugowania"
3745
3746 #: ../src/empathy-debug-window.c:1916
3747 msgid "Send to pastebin"
3748 msgstr "Wyślij do serwisu Pastebin"
3749
3750 #: ../src/empathy-debug-window.c:1960
3751 msgid "Pause"
3752 msgstr "Wstrzymaj"
3753
3754 #: ../src/empathy-debug-window.c:1972
3755 msgid "Level "
3756 msgstr "Poziom "
3757
3758 #: ../src/empathy-debug-window.c:1991
3759 msgid "Debug"
3760 msgstr "Debugowanie"
3761
3762 #: ../src/empathy-debug-window.c:1996
3763 msgid "Info"
3764 msgstr "Informacje"
3765
3766 #: ../src/empathy-debug-window.c:2001 ../src/empathy-debug-window.c:2050
3767 msgid "Message"
3768 msgstr "Wiadomość"
3769
3770 #: ../src/empathy-debug-window.c:2006
3771 msgid "Warning"
3772 msgstr "Ostrzeżenie"
3773
3774 #: ../src/empathy-debug-window.c:2011
3775 msgid "Critical"
3776 msgstr "Krytyczny"
3777
3778 #: ../src/empathy-debug-window.c:2016
3779 msgid "Error"
3780 msgstr "Błąd"
3781
3782 #: ../src/empathy-debug-window.c:2035
3783 msgid "Time"
3784 msgstr "Czas"
3785
3786 #: ../src/empathy-debug-window.c:2038
3787 msgid "Domain"
3788 msgstr "Domena"
3789
3790 #: ../src/empathy-debug-window.c:2041
3791 msgid "Category"
3792 msgstr "Kategoria"
3793
3794 #: ../src/empathy-debug-window.c:2044
3795 msgid "Level"
3796 msgstr "Poziom"
3797
3798 #: ../src/empathy-debug-window.c:2073
3799 msgid ""
3800 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
3801 "extension."
3802 msgstr ""
3803 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
3804
3805 #: ../src/empathy-event-manager.c:508
3806 msgid "Incoming video call"
3807 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
3808
3809 #: ../src/empathy-event-manager.c:512
3810 #, c-format
3811 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3812 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3813
3814 #: ../src/empathy-event-manager.c:513
3815 #, c-format
3816 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3817 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3818
3819 #: ../src/empathy-event-manager.c:541
3820 msgid "_Reject"
3821 msgstr "_Odrzuć"
3822
3823 #: ../src/empathy-event-manager.c:549 ../src/empathy-event-manager.c:557
3824 msgid "_Answer"
3825 msgstr "_Odbierz"
3826
3827 #: ../src/empathy-event-manager.c:557
3828 msgid "_Answer with video"
3829 msgstr "_Odbierz z obrazem wideo"
3830
3831 #: ../src/empathy-event-manager.c:712
3832 msgid "Room invitation"
3833 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
3834
3835 #: ../src/empathy-event-manager.c:714
3836 #, c-format
3837 msgid "Invitation to join %s"
3838 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
3839
3840 #: ../src/empathy-event-manager.c:721
3841 #, c-format
3842 msgid "%s is inviting you to join %s"
3843 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
3844
3845 #: ../src/empathy-event-manager.c:734
3846 msgid "_Join"
3847 msgstr "_Dołącz"
3848
3849 #: ../src/empathy-event-manager.c:760
3850 #, c-format
3851 msgid "%s invited you to join %s"
3852 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
3853
3854 #: ../src/empathy-event-manager.c:766
3855 #, c-format
3856 msgid "You have been invited to join %s"
3857 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
3858
3859 #: ../src/empathy-event-manager.c:945
3860 #, c-format
3861 msgid "Incoming file transfer from %s"
3862 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
3863
3864 #: ../src/empathy-event-manager.c:973 ../src/empathy-roster-window.c:225
3865 msgid "Password required"
3866 msgstr "Hasło wymagane"
3867
3868 #: ../src/empathy-event-manager.c:1110
3869 #, c-format
3870 msgid ""
3871 "\n"
3872 "Message: %s"
3873 msgstr ""
3874 "\n"
3875 "Wiadomość: %s"
3876
3877 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3878 #: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3879 #, c-format
3880 msgid "%u:%02u.%02u"
3881 msgstr "%u:%02u.%02u"
3882
3883 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3884 #: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3885 #, c-format
3886 msgid "%02u.%02u"
3887 msgstr "%02u.%02u"
3888
3889 #: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3890 msgctxt "file transfer percent"
3891 msgid "Unknown"
3892 msgstr "Nieznany"
3893
3894 #: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3895 #, c-format
3896 msgid "%s of %s at %s/s"
3897 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
3898
3899 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3900 #, c-format
3901 msgid "%s of %s"
3902 msgstr "%s z %s"
3903
3904 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3905 #: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3906 #, c-format
3907 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3908 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3909
3910 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3911 #: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3912 #, c-format
3913 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3914 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3915
3916 #. translators: first %s is filename, second %s
3917 #. * is the contact name
3918 #: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3919 #, c-format
3920 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3921 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3922
3923 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3924 msgid "Error receiving a file"
3925 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
3926
3927 #: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3928 #, c-format
3929 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3930 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3931
3932 #: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3933 msgid "Error sending a file"
3934 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
3935
3936 #. translators: first %s is filename, second %s
3937 #. * is the contact name
3938 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3939 #, c-format
3940 msgid "\"%s\" received from %s"
3941 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
3942
3943 #. translators: first %s is filename, second %s
3944 #. * is the contact name
3945 #: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3946 #, c-format
3947 msgid "\"%s\" sent to %s"
3948 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
3949
3950 #: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3951 msgid "File transfer completed"
3952 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
3953
3954 #: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:779
3955 msgid "Waiting for the other participant's response"
3956 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
3957
3958 #: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
3959 #, c-format
3960 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3961 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
3962
3963 #: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
3964 #, c-format
3965 msgid "Hashing \"%s\""
3966 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
3967
3968 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
3969 msgid "%"
3970 msgstr "%"
3971
3972 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1037
3973 msgid "File"
3974 msgstr "Plik"
3975
3976 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1059
3977 msgid "Remaining"
3978 msgstr "Pozostało"
3979
3980 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3981 msgid "File Transfers"
3982 msgstr "Przesyłanie plików"
3983
3984 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3985 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3986 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
3987
3988 #: ../src/empathy-import-dialog.c:76
3989 msgid "_Import"
3990 msgstr "_Zaimportuj"
3991
3992 #: ../src/empathy-import-dialog.c:88
3993 msgid ""
3994 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3995 "importing accounts from Pidgin."
3996 msgstr ""
3997 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
3998 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
3999
4000 #: ../src/empathy-import-dialog.c:209
4001 msgid "Import Accounts"
4002 msgstr "Importowanie kont"
4003
4004 #. Translators: this is the header of a treeview column
4005 #: ../src/empathy-import-widget.c:302
4006 msgid "Import"
4007 msgstr "Import"
4008
4009 #: ../src/empathy-import-widget.c:311
4010 msgid "Protocol"
4011 msgstr "Protokół"
4012
4013 #: ../src/empathy-import-widget.c:335
4014 msgid "Source"
4015 msgstr "Źródło"
4016
4017 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:201
4018 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:229
4019 msgid "Invite Participant"
4020 msgstr "Zaproszenie uczestnika"
4021
4022 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:202
4023 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
4024 msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
4025
4026 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:225
4027 msgid "Invite"
4028 msgstr "Zaproś"
4029
4030 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:194
4031 msgid "Chat Room"
4032 msgstr "Pokój rozmowy"
4033
4034 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:209
4035 msgid "Members"
4036 msgstr "Członkowie"
4037
4038 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:410
4039 msgid "Failed to list rooms"
4040 msgstr "Wyświetlenie listy pokoi się nie powiodło"
4041
4042 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
4043 #, c-format
4044 msgid ""
4045 "%s\n"
4046 "Invite required: %s\n"
4047 "Password required: %s\n"
4048 "Members: %s"
4049 msgstr ""
4050 "%s\n"
4051 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
4052 "Wymagane hasło: %s\n"
4053 "Członkowie: %s"
4054
4055 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:441
4056 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:442
4057 msgid "Yes"
4058 msgstr "Tak"
4059
4060 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:441
4061 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:442
4062 msgid "No"
4063 msgstr "Nie"
4064
4065 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:784
4066 msgid "Join Room"
4067 msgstr "Dołączenie do pokoju"
4068
4069 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
4070 msgid ""
4071 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
4072 msgstr ""
4073 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
4074 "pokoi na liście."
4075
4076 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
4077 msgid "_Room:"
4078 msgstr "_Pokój:"
4079
4080 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
4081 msgid ""
4082 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
4083 "the current account&apos;s server"
4084 msgstr ""
4085 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
4086 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
4087
4088 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
4089 msgid ""
4090 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
4091 "the current account's server"
4092 msgstr ""
4093 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
4094 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
4095
4096 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
4097 msgid "_Server:"
4098 msgstr "_Serwer:"
4099
4100 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
4101 msgid "Couldn't load room list"
4102 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
4103
4104 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
4105 msgid "Room List"
4106 msgstr "Listy pokoi"
4107
4108 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:188
4109 msgid "Respond"
4110 msgstr "Odpowiedz"
4111
4112 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:207
4113 msgid "Answer with video"
4114 msgstr "Odbierz z obrazem wideo"
4115
4116 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:215
4117 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:225
4118 msgid "Decline"
4119 msgstr "Odmów"
4120
4121 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
4122 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:230
4123 msgid "Accept"
4124 msgstr "Zaakceptuj"
4125
4126 #. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
4127 #. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
4128 #. * brings the password popup.
4129 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:240
4130 msgid "Provide"
4131 msgstr "Wprowadź"
4132
4133 #: ../src/empathy-preferences.c:143
4134 msgid "Message received"
4135 msgstr "Otrzymano wiadomość"
4136
4137 #: ../src/empathy-preferences.c:144
4138 msgid "Message sent"
4139 msgstr "Wysłano wiadomość"
4140
4141 #: ../src/empathy-preferences.c:145
4142 msgid "New conversation"
4143 msgstr "Nowa rozmowa"
4144
4145 #: ../src/empathy-preferences.c:146
4146 msgid "Contact comes online"
4147 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
4148
4149 #: ../src/empathy-preferences.c:147
4150 msgid "Contact goes offline"
4151 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
4152
4153 #: ../src/empathy-preferences.c:148
4154 msgid "Account connected"
4155 msgstr "Połączono konto"
4156
4157 #: ../src/empathy-preferences.c:149
4158 msgid "Account disconnected"
4159 msgstr "Rozłączono konto"
4160
4161 #: ../src/empathy-preferences.c:386
4162 msgid "Language"
4163 msgstr "Język"
4164
4165 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4166 #: ../src/empathy-preferences.c:637
4167 msgid "Juliet"
4168 msgstr "Julia"
4169
4170 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4171 #: ../src/empathy-preferences.c:644
4172 msgid "Romeo"
4173 msgstr "Romeo"
4174
4175 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4176 #: ../src/empathy-preferences.c:650
4177 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
4178 msgstr "Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!"
4179
4180 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4181 #: ../src/empathy-preferences.c:654
4182 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
4183 msgstr "Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!"
4184
4185 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4186 #: ../src/empathy-preferences.c:657
4187 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
4188 msgstr "Lub jeśli tego nie możesz uczynić,"
4189
4190 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4191 #: ../src/empathy-preferences.c:660
4192 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
4193 msgstr "To przysiąż wiernym być mojej miłości,"
4194
4195 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4196 #: ../src/empathy-preferences.c:663
4197 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
4198 msgstr "A ja przestanę być z krwi Kapuletów."
4199
4200 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4201 #: ../src/empathy-preferences.c:666
4202 msgid "Juliet has disconnected"
4203 msgstr "Użytkownik Julia został rozłączony"
4204
4205 #: ../src/empathy-preferences.c:1032
4206 msgid "Preferences"
4207 msgstr "Preferencje"
4208
4209 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
4210 msgid "Show groups"
4211 msgstr "Wyświetlanie grup"
4212
4213 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
4214 msgid "Show account balances"
4215 msgstr "Wyświetlanie salda konta"
4216
4217 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2108
4218 msgid "Contact List"
4219 msgstr "Lista kontaktów"
4220
4221 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
4222 msgid "Start chats in:"
4223 msgstr "Rozpoczynanie rozmów w:"
4224
4225 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
4226 msgid "new ta_bs"
4227 msgstr "nowych _kartach"
4228
4229 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
4230 msgid "new _windows"
4231 msgstr "nowych _oknach"
4232
4233 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
4234 msgid "Show _smileys as images"
4235 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
4236
4237 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
4238 msgid "Show contact _list in rooms"
4239 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
4240
4241 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
4242 msgid "Log conversations"
4243 msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
4244
4245 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
4246 msgid "Display incoming events in the notification area"
4247 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
4248
4249 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
4250 msgid "_Automatically connect on startup"
4251 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
4252
4253 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
4254 msgid "Behavior"
4255 msgstr "Zachowanie"
4256
4257 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
4258 msgid "General"
4259 msgstr "Ogólne"
4260
4261 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
4262 msgid "_Enable bubble notifications"
4263 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
4264
4265 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
4266 msgid "Disable notifications when _away or busy"
4267 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
4268
4269 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
4270 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
4271 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
4272
4273 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
4274 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
4275 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
4276
4277 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
4278 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
4279 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
4280
4281 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
4282 msgid "Notifications"
4283 msgstr "Powiadomienia"
4284
4285 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
4286 msgid "_Enable sound notifications"
4287 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
4288
4289 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
4290 msgid "Disable sounds when _away or busy"
4291 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
4292
4293 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
4294 msgid "Play sound for events"
4295 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
4296
4297 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
4298 msgid "Sounds"
4299 msgstr "Dźwięki"
4300
4301 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
4302 msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
4303 msgstr "Usuwanie _echa w celu zwiększenia jakości rozmowy"
4304
4305 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
4306 msgid ""
4307 "Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
4308 "person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
4309 "hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
4310 "off and restarting the call."
4311 msgstr ""
4312 "Usuwanie echa zwiększa czystość głosu użytkownika dla osoby po drugiej "
4313 "stronie, ale może powodować problemy na niektórych komputerach. Jeśli "
4314 "słychać dziwne dźwięki lub piski podczas rozmów, to należy spróbować "
4315 "wyłączyć usuwanie echa i ponownie rozpocząć rozmowę głosową."
4316
4317 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
4318 msgid "_Publish location to my contacts"
4319 msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
4320
4321 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
4322 msgid ""
4323 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
4324 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
4325 "decimal place."
4326 msgstr ""
4327 "Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
4328 "miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
4329 "po przecinku."
4330
4331 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
4332 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
4333 msgid "_Reduce location accuracy"
4334 msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
4335
4336 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
4337 msgid "Privacy"
4338 msgstr "Prywatność"
4339
4340 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
4341 msgid "_GPS"
4342 msgstr "_GPS"
4343
4344 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
4345 msgid "_Cellphone"
4346 msgstr "_Telefon komórkowy"
4347
4348 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
4349 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
4350 msgstr "_Sieć (IP, Wi-Fi)"
4351
4352 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
4353 msgid "Location sources:"
4354 msgstr "Źródła położenia:"
4355
4356 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
4357 msgid ""
4358 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
4359 "dictionary installed."
4360 msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
4361
4362 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
4363 msgid "Enable spell checking for languages:"
4364 msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
4365
4366 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:42
4367 msgid "Spell Checking"
4368 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
4369
4370 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:43
4371 msgid "Chat Th_eme:"
4372 msgstr "Motyw _rozmowy:"
4373
4374 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:44
4375 msgid "Variant:"
4376 msgstr "Wariant:"
4377
4378 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:45
4379 msgid "Themes"
4380 msgstr "Motywy"
4381
4382 #: ../src/empathy-roster-window.c:242
4383 msgid "Provide Password"
4384 msgstr "Wprowadź hasło"
4385
4386 #: ../src/empathy-roster-window.c:248
4387 msgid "Disconnect"
4388 msgstr "Rozłącz"
4389
4390 #: ../src/empathy-roster-window.c:442
4391 msgid "You need to setup an account to see contacts here."
4392 msgstr "Należy ustawić konto, aby wyświetlić kontakty."
4393
4394 #: ../src/empathy-roster-window.c:518
4395 #, c-format
4396 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
4397 msgstr ""
4398 "Konta %s nie mogą być używane, dopóki oprogramowanie %s nie zostanie "
4399 "zaktualizowane."
4400
4401 #: ../src/empathy-roster-window.c:636
4402 msgid "Update software..."
4403 msgstr "Zaktualizuj oprogramowanie..."
4404
4405 #: ../src/empathy-roster-window.c:642
4406 msgid "Reconnect"
4407 msgstr "Połącz ponownie"
4408
4409 #: ../src/empathy-roster-window.c:646
4410 msgid "Edit Account"
4411 msgstr "Modyfikuj konto"
4412
4413 #: ../src/empathy-roster-window.c:651
4414 msgid "Close"
4415 msgstr "Zamknij"
4416
4417 #: ../src/empathy-roster-window.c:788
4418 msgid "Top up account"
4419 msgstr "Doładuj konto"
4420
4421 #: ../src/empathy-roster-window.c:1470
4422 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
4423 msgstr "Należy włączyć jedno z kont, aby wyświetlić kontakty."
4424
4425 #. translators: argument is an account name
4426 #: ../src/empathy-roster-window.c:1478
4427 #, c-format
4428 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
4429 msgstr "Należy włączyć konto %s, aby wyświetlić kontakty."
4430
4431 #: ../src/empathy-roster-window.c:1556
4432 msgid "Change your presence to see contacts here"
4433 msgstr "Należy zmienić stan, aby wyświetlić kontakty"
4434
4435 #: ../src/empathy-roster-window.c:1565
4436 msgid "No match found"
4437 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
4438
4439 #: ../src/empathy-roster-window.c:1570
4440 msgid "No online contacts"
4441 msgstr "Brak kontaktów w trybie online"
4442
4443 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
4444 msgid "_New Conversation..."
4445 msgstr "_Nowa rozmowa..."
4446
4447 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
4448 msgid "New _Call..."
4449 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa..."
4450
4451 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
4452 msgid "Contacts"
4453 msgstr "Kontakty"
4454
4455 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
4456 msgid "_Add Contacts..."
4457 msgstr "_Dodaj kontakty..."
4458
4459 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
4460 msgid "_Search for Contacts..."
4461 msgstr "_Wyszukaj kontakty..."
4462
4463 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
4464 msgid "_Blocked Contacts"
4465 msgstr "Za_blokowane kontakty"
4466
4467 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
4468 msgid "_Rooms"
4469 msgstr "_Pokoje"
4470
4471 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
4472 msgid "_Join..."
4473 msgstr "_Dołącz..."
4474
4475 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
4476 msgid "Join _Favorites"
4477 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
4478
4479 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
4480 msgid "_Manage Favorites"
4481 msgstr "_Zarządzaj ulubionymi"
4482
4483 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
4484 msgid "_File Transfers"
4485 msgstr "_Przesyłanie plików"
4486
4487 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
4488 msgid "_Accounts"
4489 msgstr "_Konta"
4490
4491 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
4492 msgid "P_references"
4493 msgstr "P_referencje"
4494
4495 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
4496 msgid "Help"
4497 msgstr "Pomoc"
4498
4499 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
4500 msgid "About Empathy"
4501 msgstr "O programie Empathy"
4502
4503 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
4504 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
4505 msgid "_Quit"
4506 msgstr "Za_kończ"
4507
4508 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
4509 msgid "Account settings"
4510 msgstr "Ustawienia konta"
4511
4512 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:2
4513 msgid "Go _Online"
4514 msgstr "Przejdź do trybu _online"
4515
4516 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
4517 msgid "_New Conversation…"
4518 msgstr "_Nowa rozmowa…"
4519
4520 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
4521 msgid "New _Call…"
4522 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
4523
4524 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
4525 msgid "Status"
4526 msgstr "Stan"
4527
4528 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:179
4529 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:126
4530 msgid "Done"
4531 msgstr "Gotowe"
4532
4533 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:210
4534 msgid "Please enter your account details"
4535 msgstr "Proszę podać informacje o koncie"
4536
4537 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:160
4538 #, c-format
4539 msgid "Edit %s account options"
4540 msgstr "Modyfikuj opcje konta %s"
4541
4542 #: ../ubuntu-online-accounts/empathy.application.in.h:1
4543 msgid "Integrate your IM accounts"
4544 msgstr "Integracja kont komunikatora"