c047442c2cb647ed847e145b1df239bda5be4266
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2011-03-19 16:12+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2011-03-19 16:13+0100\n"
13 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
15 "Language: pl\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
20 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
21 "X-Poedit-Language: Polish\n"
22 "X-Poedit-Country: Poland\n"
23
24 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
25 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
26 msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
27
28 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
29 msgid "Empathy"
30 msgstr "Empathy"
31
32 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
33 msgid "Empathy Internet Messaging"
34 msgstr "Komunikator Empathy"
35
36 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
37 msgid "IM Client"
38 msgstr "Komunikator"
39
40 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
41 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
42 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
43
44 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
45 msgid ""
46 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
47 "chat."
48 msgstr ""
49 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
50 "podczas rozmowy grupowej."
51
52 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
53 msgid "Chat window theme"
54 msgstr "Motyw okna rozmowy"
55
56 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
57 msgid ""
58 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
59 msgstr ""
60 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
61 "\")."
62
63 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
64 msgid "Compact contact list"
65 msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
66
67 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
68 msgid "Connection managers should be used"
69 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
70
71 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
72 msgid "Contact list sort criterion"
73 msgstr "Kryterium sortowania listy kontaktów"
74
75 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
76 msgid "Default directory to select an avatar image from"
77 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
78
79 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
80 msgid "Disable popup notifications when away"
81 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
82
83 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
84 msgid "Disable sounds when away"
85 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
86
87 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
88 msgid "Display incoming events in the status area"
89 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
90
91 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
92 msgid ""
93 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
94 "user immediately."
95 msgstr ""
96 "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
97 "będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
98
99 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
100 msgid "Empathy can publish the user's location"
101 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
102
103 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
104 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
105 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
106
107 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
108 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
109 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
110
111 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
112 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
113 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
114
115 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
116 msgid "Empathy default download folder"
117 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
118
119 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
120 msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
121 msgstr "Przeprowadzono migrację dzienników butterfly"
122
123 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
124 msgid "Empathy should auto-away when idle"
125 msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
126
127 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
128 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
129 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
130
131 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
132 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
133 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
134
135 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
136 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
137 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
138
139 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
140 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
141 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
142
143 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
144 msgid "Enable popup notifications for new messages"
145 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
146
147 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
148 msgid "Enable spell checker"
149 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
150
151 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
152 msgid "Hide main window"
153 msgstr "Ukrycie głównego okna"
154
155 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
156 msgid "Hide the main window."
157 msgstr "Ukrycie głównego okna."
158
159 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
160 msgid "Nick completed character"
161 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
162
163 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
164 msgid "Open new chats in separate windows"
165 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
166
167 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
168 msgid "Path of the Adium theme to use"
169 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
170
171 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
172 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
173 msgstr ""
174 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
175 "Adium."
176
177 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
178 msgid "Play a sound for incoming messages"
179 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
180
181 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
182 msgid "Play a sound for new conversations"
183 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
184
185 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
186 msgid "Play a sound for outgoing messages"
187 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
188
189 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
190 msgid "Play a sound when a contact logs in"
191 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
192
193 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
194 msgid "Play a sound when a contact logs out"
195 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
196
197 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
198 msgid "Play a sound when we log in"
199 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
200
201 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
202 msgid "Play a sound when we log out"
203 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
204
205 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
206 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
207 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
208
209 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
210 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
211 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
212
213 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
214 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
215 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
216
217 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
218 msgid "Show avatars"
219 msgstr "Wyświetlanie awatarów"
220
221 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
222 msgid "Show contact list in rooms"
223 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
224
225 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
226 msgid "Show hint about closing the main window"
227 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
228
229 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
230 msgid "Show offline contacts"
231 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
232
233 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
234 msgid "Show protocols"
235 msgstr "Wyświetlanie protokołów"
236
237 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
238 msgid "Spell checking languages"
239 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
240
241 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
242 msgid "The default folder to save file transfers in."
243 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
244
245 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
246 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
247 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
248
249 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
250 msgid "The position for the chat window side pane"
251 msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
252
253 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
254 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
255 msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
256
257 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
258 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
259 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
260
261 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
262 msgid "Use graphical smileys"
263 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
264
265 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
266 msgid "Use notification sounds"
267 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
268
269 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
270 msgid "Use theme for chat rooms"
271 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
272
273 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
274 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
275 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
276
277 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
278 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
279 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
280
281 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
282 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
283 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
284
285 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
286 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
287 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
288
289 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
290 msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
291 msgstr "Określa, czy przeprowadzono migrację dzienników butterfly."
292
293 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
294 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
295 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
296
297 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
298 msgid ""
299 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
300 msgstr ""
301 "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
302 "bezczynności."
303
304 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
305 msgid ""
306 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
307 msgstr ""
308 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
309
310 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
311 msgid ""
312 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
313 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
314
315 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
316 msgid ""
317 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
318 msgstr ""
319 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
320 "Inspector."
321
322 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
323 msgid ""
324 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
325 "reconnect."
326 msgstr ""
327 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
328 "rozłączenia/ponownego połączenia."
329
330 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
331 msgid ""
332 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
333 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
334
335 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
336 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
337 msgstr ""
338 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
339
340 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
341 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
342 msgstr ""
343 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
344 "sieci."
345
346 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
347 msgid ""
348 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
349 msgstr ""
350 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
351
352 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
353 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
354 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
355
356 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
357 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
358 msgstr ""
359 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
360
361 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
362 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
363 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
364
365 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
366 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
367 msgstr ""
368 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
369
370 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
371 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
372 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
373
374 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
375 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
376 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
377
378 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
379 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
380 msgstr ""
381 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
382 "zajętości."
383
384 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
385 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
386 msgstr ""
387 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
388 "do trybu offline."
389
390 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
391 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
392 msgstr ""
393 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
394 "do trybu online."
395
396 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
397 msgid ""
398 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
399 "the chat is already opened, but not focused."
400 msgstr ""
401 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
402 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
403
404 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
405 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
406 msgstr ""
407 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
408 "wiadomości."
409
410 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
411 msgid ""
412 "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
413 msgstr ""
414 "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
415
416 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
417 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
418 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
419
420 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
421 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
422 msgstr ""
423 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
424 "zajętości."
425
426 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
427 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
428 msgstr "Określa, czy wyświetlać protokoły dla kontaktów na liście."
429
430 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
431 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
432 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
433
434 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
435 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
436 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
437
438 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
439 msgid ""
440 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
441 "'x' button in the title bar."
442 msgstr ""
443 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
444 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
445
446 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
447 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
448 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
449
450 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
451 msgid ""
452 "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
453 "the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
454 "the contact list by state."
455 msgstr ""
456 "Określa, jakie kryterium używać podczas sortowania listy kontaktów. "
457 "Domyślnie sortowane jest według nazwy kontaktów za pomocą wartości \"name\". "
458 "Wartość \"state\" spowoduje sortowanie według stanu kontaktu."
459
460 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
461 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
462 msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
463
464 #. Tweak the dialog
465 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
466 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2242
467 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
468 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
469
470 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:825
471 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
472 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
473
474 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1113
475 msgid "File transfer not supported by remote contact"
476 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
477
478 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1169
479 msgid "The selected file is not a regular file"
480 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
481
482 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1178
483 msgid "The selected file is empty"
484 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
485
486 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:268
487 msgid "Socket type not supported"
488 msgstr "Typ gniazda nie jest obsługiwany"
489
490 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:387
491 msgid "No reason was specified"
492 msgstr "Nie podano powodu"
493
494 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:390
495 msgid "The change in state was requested"
496 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
497
498 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:393
499 msgid "You canceled the file transfer"
500 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
501
502 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:396
503 msgid "The other participant canceled the file transfer"
504 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
505
506 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
507 msgid "Error while trying to transfer the file"
508 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
509
510 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
511 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
512 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
513
514 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:382
515 msgid "Unknown reason"
516 msgstr "Nieznany powód"
517
518 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304
519 msgid "Available"
520 msgstr "Dostępny"
521
522 #: ../libempathy/empathy-utils.c:306
523 msgid "Busy"
524 msgstr "Zajęty"
525
526 #: ../libempathy/empathy-utils.c:309
527 msgid "Away"
528 msgstr "Nieobecny"
529
530 #: ../libempathy/empathy-utils.c:311
531 msgid "Invisible"
532 msgstr "Niewidoczny"
533
534 #: ../libempathy/empathy-utils.c:313
535 msgid "Offline"
536 msgstr "Offline"
537
538 #: ../libempathy/empathy-utils.c:315
539 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1904
540 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1905
541 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1906
542 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1907
543 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
544 msgid "Unknown"
545 msgstr "Nieznany"
546
547 #: ../libempathy/empathy-utils.c:354
548 msgid "No reason specified"
549 msgstr "Nie podano powodu"
550
551 #: ../libempathy/empathy-utils.c:356 ../libempathy/empathy-utils.c:412
552 msgid "Status is set to offline"
553 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
554
555 #: ../libempathy/empathy-utils.c:358 ../libempathy/empathy-utils.c:392
556 msgid "Network error"
557 msgstr "Błąd sieci"
558
559 #: ../libempathy/empathy-utils.c:360 ../libempathy/empathy-utils.c:394
560 msgid "Authentication failed"
561 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
562
563 #: ../libempathy/empathy-utils.c:362 ../libempathy/empathy-utils.c:396
564 msgid "Encryption error"
565 msgstr "Błąd szyfrowania"
566
567 #: ../libempathy/empathy-utils.c:364
568 msgid "Name in use"
569 msgstr "Pseudonim jest już używany"
570
571 #: ../libempathy/empathy-utils.c:366 ../libempathy/empathy-utils.c:398
572 msgid "Certificate not provided"
573 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
574
575 #: ../libempathy/empathy-utils.c:368 ../libempathy/empathy-utils.c:400
576 msgid "Certificate untrusted"
577 msgstr "Niezaufany certyfikat"
578
579 #: ../libempathy/empathy-utils.c:370 ../libempathy/empathy-utils.c:402
580 msgid "Certificate expired"
581 msgstr "Certyfikat wygasł"
582
583 #: ../libempathy/empathy-utils.c:372 ../libempathy/empathy-utils.c:404
584 msgid "Certificate not activated"
585 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
586
587 #: ../libempathy/empathy-utils.c:374 ../libempathy/empathy-utils.c:406
588 msgid "Certificate hostname mismatch"
589 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
590
591 #: ../libempathy/empathy-utils.c:376 ../libempathy/empathy-utils.c:408
592 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
593 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
594
595 #: ../libempathy/empathy-utils.c:378 ../libempathy/empathy-utils.c:410
596 msgid "Certificate self-signed"
597 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
598
599 #: ../libempathy/empathy-utils.c:380
600 msgid "Certificate error"
601 msgstr "Błąd certyfikatu"
602
603 #: ../libempathy/empathy-utils.c:414
604 msgid "Encryption is not available"
605 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
606
607 #: ../libempathy/empathy-utils.c:416
608 msgid "Certificate is invalid"
609 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
610
611 #: ../libempathy/empathy-utils.c:418
612 msgid "Connection has been refused"
613 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
614
615 #: ../libempathy/empathy-utils.c:420
616 msgid "Connection can't be established"
617 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
618
619 #: ../libempathy/empathy-utils.c:422
620 msgid "Connection has been lost"
621 msgstr "Połączenie zostało utracone"
622
623 #: ../libempathy/empathy-utils.c:424
624 msgid "This resource is already connected to the server"
625 msgstr "Ten zasób jest już połączony z serwerem"
626
627 #: ../libempathy/empathy-utils.c:426
628 msgid ""
629 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
630 msgstr ""
631 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
632
633 #: ../libempathy/empathy-utils.c:429
634 msgid "The account already exists on the server"
635 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
636
637 #: ../libempathy/empathy-utils.c:431
638 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
639 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
640
641 #: ../libempathy/empathy-utils.c:433
642 msgid "Certificate has been revoked"
643 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
644
645 #: ../libempathy/empathy-utils.c:435
646 msgid ""
647 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
648 msgstr ""
649 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
650 "kryptograficznie słaby"
651
652 #: ../libempathy/empathy-utils.c:438
653 msgid ""
654 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
655 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
656 msgstr ""
657 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
658 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
659
660 #: ../libempathy/empathy-utils.c:601
661 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
662 msgid "People Nearby"
663 msgstr "Osoby w pobliżu"
664
665 #: ../libempathy/empathy-utils.c:606
666 msgid "Yahoo! Japan"
667 msgstr "Yahoo! Japonia"
668
669 #: ../libempathy/empathy-utils.c:635
670 msgid "Google Talk"
671 msgstr "Google Talk"
672
673 #: ../libempathy/empathy-utils.c:636
674 msgid "Facebook Chat"
675 msgstr "Facebook Chat"
676
677 #: ../libempathy/empathy-time.c:137
678 #, c-format
679 msgid "%d second ago"
680 msgid_plural "%d seconds ago"
681 msgstr[0] "%d sekundę temu"
682 msgstr[1] "%d sekundy temu"
683 msgstr[2] "%d sekund temu"
684
685 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
686 #, c-format
687 msgid "%d minute ago"
688 msgid_plural "%d minutes ago"
689 msgstr[0] "%d minutę temu"
690 msgstr[1] "%d minuty temu"
691 msgstr[2] "%d minut temu"
692
693 #: ../libempathy/empathy-time.c:147
694 #, c-format
695 msgid "%d hour ago"
696 msgid_plural "%d hours ago"
697 msgstr[0] "%d godzinę temu"
698 msgstr[1] "%d godziny temu"
699 msgstr[2] "%d godzin temu"
700
701 #: ../libempathy/empathy-time.c:152
702 #, c-format
703 msgid "%d day ago"
704 msgid_plural "%d days ago"
705 msgstr[0] "%d dzień temu"
706 msgstr[1] "%d dni temu"
707 msgstr[2] "%d dni temu"
708
709 #: ../libempathy/empathy-time.c:157
710 #, c-format
711 msgid "%d week ago"
712 msgid_plural "%d weeks ago"
713 msgstr[0] "%d tydzień temu"
714 msgstr[1] "%d tygodnie temu"
715 msgstr[2] "%d tygodni temu"
716
717 #: ../libempathy/empathy-time.c:162
718 #, c-format
719 msgid "%d month ago"
720 msgid_plural "%d months ago"
721 msgstr[0] "%d miesiąc temu"
722 msgstr[1] "%d miesiące temu"
723 msgstr[2] "%d miesięcy emu"
724
725 #: ../libempathy/empathy-time.c:167
726 msgid "in the future"
727 msgstr "w przyszłości"
728
729 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:491
730 msgid "All"
731 msgstr "Wszystkie"
732
733 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
734 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:643
735 #: ../src/empathy-import-widget.c:321
736 msgid "Account"
737 msgstr "Konto"
738
739 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:683
740 msgid "Password"
741 msgstr "Hasło"
742
743 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:684
744 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
745 msgid "Server"
746 msgstr "Serwer"
747
748 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:685
749 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
750 msgid "Port"
751 msgstr "Port"
752
753 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:757
754 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:814
755 #, c-format
756 msgid "%s:"
757 msgstr "%s:"
758
759 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1166
760 #, c-format
761 msgid "The account %s is edited via My Web Accounts."
762 msgstr "Konto %s modyfikowane w opcji Moje konta internetowe."
763
764 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1172
765 #, c-format
766 msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
767 msgstr "Konta %s nie można modyfikować w programie Empathy."
768
769 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1192
770 msgid "Launch My Web Accounts"
771 msgstr "Uruchom Moje konta internetowe"
772
773 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1530
774 msgid "Username:"
775 msgstr "Nazwa użytkownika:"
776
777 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1897
778 msgid "A_pply"
779 msgstr "Za_stosuj"
780
781 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1927
782 msgid "L_og in"
783 msgstr "Zal_oguj się"
784
785 #. Account and Identifier
786 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1993
787 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
788 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:520
789 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
790 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1481
791 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
792 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
793 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
794 msgid "Account:"
795 msgstr "Konto:"
796
797 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2004
798 msgid "_Enabled"
799 msgstr "_Włączone"
800
801 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2069
802 msgid "This account already exists on the server"
803 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
804
805 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2072
806 msgid "Create a new account on the server"
807 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
808
809 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2264
810 msgid "Ca_ncel"
811 msgstr "A_nuluj"
812
813 #. To translators: The first parameter is the login id and the
814 #. * second one is the network. The resulting string will be something
815 #. * like: "MyUserName on freenode".
816 #. * You should reverse the order of these arguments if the
817 #. * server should come before the login id in your locale.
818 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2561
819 #, c-format
820 msgid "%1$s on %2$s"
821 msgstr "%1$s na %2$s"
822
823 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
824 #. * string will be something like: "Jabber Account"
825 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2587
826 #, c-format
827 msgid "%s Account"
828 msgstr "Konto %s"
829
830 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2591
831 msgid "New account"
832 msgstr "Nowe konto"
833
834 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
835 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
836 msgstr "<b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika"
837
838 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
839 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
840 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
841 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
842 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
843 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
844 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
845 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
846 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
847 msgid "Advanced"
848 msgstr "Zaawansowane"
849
850 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
851 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
852 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
853 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
854 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
855 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
856 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
857 msgid "Pass_word:"
858 msgstr "_Hasło:"
859
860 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
861 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
862 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
863 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
864 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
865 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
866 msgid "Remember Password"
867 msgstr "Zapamiętaj hasło"
868
869 #. remember password ticky box
870 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
871 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
872 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
873 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
874 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
875 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
876 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
877 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:311
878 msgid "Remember password"
879 msgstr "Zapamiętywanie hasła"
880
881 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
882 msgid "Screen _Name:"
883 msgstr "_Nazwa użytkownika:"
884
885 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
886 msgid "What is your AIM password?"
887 msgstr "Hasło AIM:"
888
889 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
890 msgid "What is your AIM screen name?"
891 msgstr "Nazwa użytkownika AIM:"
892
893 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
894 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
895 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
896 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
897 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
898 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
899 msgid "_Port:"
900 msgstr "_Port:"
901
902 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
903 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
904 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
905 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
906 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
907 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
908 msgid "_Server:"
909 msgstr "_Serwer:"
910
911 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
912 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
913 msgid "<b>Example:</b> username"
914 msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
915
916 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
917 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
918 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
919 msgid "Login I_D:"
920 msgstr "Id_entyfikator logowania:"
921
922 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
923 msgid "What is your GroupWise User ID?"
924 msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise:"
925
926 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
927 msgid "What is your GroupWise password?"
928 msgstr "Hasło GroupWise:"
929
930 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
931 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
932 msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
933
934 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
935 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
936 msgid "Ch_aracter set:"
937 msgstr "Zest_aw znaków:"
938
939 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
940 msgid "ICQ _UIN:"
941 msgstr "_UIN ICQ:"
942
943 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
944 msgid "What is your ICQ UIN?"
945 msgstr "UIN ICQ:"
946
947 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
948 msgid "What is your ICQ password?"
949 msgstr "Hasło ICQ:"
950
951 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:183
952 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
953 msgid "Auto"
954 msgstr "Automatycznie"
955
956 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:186
957 msgid "UDP"
958 msgstr "UDP"
959
960 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:189
961 msgid "TCP"
962 msgstr "TCP"
963
964 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:192
965 msgid "TLS"
966 msgstr "TLS"
967
968 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
969 #. * best to keep the English version.
970 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:221
971 msgid "Register"
972 msgstr "Rejestrator"
973
974 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
975 #. * best to keep the English version.
976 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:226
977 msgid "Options"
978 msgstr "Opcje"
979
980 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:229
981 msgid "None"
982 msgstr "Brak"
983
984 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
985 msgid "Character set:"
986 msgstr "Zestaw znaków:"
987
988 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
989 msgid "Network"
990 msgstr "Sieć"
991
992 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
993 msgid "Network:"
994 msgstr "Sieć:"
995
996 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
997 msgid "Nickname:"
998 msgstr "Pseudonim:"
999
1000 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
1001 msgid "Password:"
1002 msgstr "Hasło:"
1003
1004 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1005 msgid "Quit message:"
1006 msgstr "Komunikat podczas zakończenia:"
1007
1008 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
1009 msgid "Real name:"
1010 msgstr "Imię i nazwisko:"
1011
1012 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1013 msgid "Servers"
1014 msgstr "Serwery"
1015
1016 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1017 msgid "What is your IRC nickname?"
1018 msgstr "Pseudonim IRC:"
1019
1020 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
1021 msgid "Which IRC network?"
1022 msgstr "Sieć IRC:"
1023
1024 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1025 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1026 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
1027
1028 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
1029 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1030 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org"
1031
1032 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
1033 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1034 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
1035
1036 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
1037 msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1038 msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
1039
1040 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
1041 msgid "Override server settings"
1042 msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
1043
1044 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1045 msgid "Priori_ty:"
1046 msgstr "Pri_orytet:"
1047
1048 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
1049 msgid "Reso_urce:"
1050 msgstr "_Zasób:"
1051
1052 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1053 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
1054 msgid ""
1055 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1056 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1057 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1058 "Facebook username if you don't have one."
1059 msgstr ""
1060 "To jest nazwa użytkownika, a nie login serwisu Facebook.\n"
1061 "Jeśli używane jest facebook.com/<b>badger</b>, należy wpisać <b>badger</b>.\n"
1062 "Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, "
1063 "aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie "
1064 "ustawiono."
1065
1066 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1067 msgid "Use old SS_L"
1068 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
1069
1070 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1071 msgid "What is your Facebook password?"
1072 msgstr "Hasło serwisu Facebook:"
1073
1074 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1075 msgid "What is your Facebook username?"
1076 msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
1077
1078 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
1079 msgid "What is your Google ID?"
1080 msgstr "Identyfikator Google:"
1081
1082 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
1083 msgid "What is your Google password?"
1084 msgstr "Hasło Google:"
1085
1086 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1087 msgid "What is your Jabber ID?"
1088 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
1089
1090 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
1091 msgid "What is your Jabber password?"
1092 msgstr "Hasło Jabbera:"
1093
1094 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1095 msgid "What is your desired Jabber ID?"
1096 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera:"
1097
1098 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1099 msgid "What is your desired Jabber password?"
1100 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
1101
1102 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
1103 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1104 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
1105
1106 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
1107 msgid "What is your Windows Live ID?"
1108 msgstr "Identyfikator Windows Live:"
1109
1110 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1111 msgid "What is your Windows Live password?"
1112 msgstr "Hasło Windows Live:"
1113
1114 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1115 msgid "E-_mail address:"
1116 msgstr "Adres _e-mail:"
1117
1118 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1119 msgid "Nic_kname:"
1120 msgstr "Pseu_donim:"
1121
1122 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1123 msgid "_First Name:"
1124 msgstr "I_mię:"
1125
1126 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1127 msgid "_Jabber ID:"
1128 msgstr "Identyfikator Ja_bbera:"
1129
1130 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1131 msgid "_Last Name:"
1132 msgstr "Na_zwisko:"
1133
1134 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
1135 msgid "_Published Name:"
1136 msgstr "Nazwa _opublikowana:"
1137
1138 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
1139 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1140 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip"
1141
1142 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1143 msgid "Authentication username:"
1144 msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia:"
1145
1146 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
1147 msgid "Discover Binding"
1148 msgstr "Wykrywanie dowiązywania"
1149
1150 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1151 msgid "Discover the STUN server automatically"
1152 msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
1153
1154 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1155 msgid "Interval (seconds)"
1156 msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
1157
1158 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1159 msgid "Keep-Alive Options"
1160 msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
1161
1162 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1163 msgid "Loose Routing"
1164 msgstr "Swobodne trasowanie"
1165
1166 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1167 msgid "Mechanism:"
1168 msgstr "Mechanizm:"
1169
1170 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1171 msgid "Miscellaneous Options"
1172 msgstr "Różne opcje"
1173
1174 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1175 msgid "NAT Traversal Options"
1176 msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
1177
1178 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1179 msgid "Port:"
1180 msgstr "Port:"
1181
1182 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1183 msgid "Proxy Options"
1184 msgstr "Opcje pośrednika"
1185
1186 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1187 msgid "STUN Server:"
1188 msgstr "Serwer STUN:"
1189
1190 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1191 msgid "Server:"
1192 msgstr "Serwer"
1193
1194 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1195 msgid "Transport:"
1196 msgstr "Transport:"
1197
1198 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1199 msgid "What is your SIP account password?"
1200 msgstr "Hasło konta SIP:"
1201
1202 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
1203 msgid "What is your SIP login ID?"
1204 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
1205
1206 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1207 msgid "_Username:"
1208 msgstr "Nazwa _użytkownika:"
1209
1210 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1211 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1212 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
1213
1214 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1215 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1216 msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
1217
1218 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1219 msgid "What is your Yahoo! password?"
1220 msgstr "Hasło Yahoo!:"
1221
1222 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
1223 msgid "Yahoo! I_D:"
1224 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
1225
1226 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1227 msgid "_Room List locale:"
1228 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
1229
1230 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:448
1231 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:524
1232 msgid "Couldn't convert image"
1233 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
1234
1235 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:449
1236 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1237 msgstr ""
1238 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
1239
1240 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:930
1241 msgid "Select Your Avatar Image"
1242 msgstr "Wybór obrazu awatara"
1243
1244 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:933
1245 msgid "No Image"
1246 msgstr "Brak obrazu"
1247
1248 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:995
1249 msgid "Images"
1250 msgstr "Obrazy"
1251
1252 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:999
1253 msgid "All Files"
1254 msgstr "Wszystkie pliki"
1255
1256 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1257 msgid "Click to enlarge"
1258 msgstr "Kliknięcie powiększy"
1259
1260 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:652
1261 msgid "Failed to open private chat"
1262 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
1263
1264 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:717
1265 msgid "Topic not supported on this conversation"
1266 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
1267
1268 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:723
1269 msgid "You are not allowed to change the topic"
1270 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
1271
1272 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:906
1273 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1274 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
1275
1276 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:909
1277 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1278 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
1279
1280 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:912
1281 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1282 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1283
1284 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:915
1285 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1286 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1287
1288 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:920
1289 msgid ""
1290 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1291 "current one"
1292 msgstr ""
1293 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
1294 "domyślnie bieżący"
1295
1296 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:925
1297 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1298 msgstr ""
1299 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
1300
1301 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:928
1302 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1303 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
1304
1305 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:931
1306 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1307 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
1308
1309 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:934
1310 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1311 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
1312
1313 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:937
1314 msgid ""
1315 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1316 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1317 "join a new chat room\""
1318 msgstr ""
1319 "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
1320 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
1321 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
1322
1323 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:942
1324 msgid ""
1325 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1326 "show its usage."
1327 msgstr ""
1328 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
1329 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
1330
1331 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:952
1332 #, c-format
1333 msgid "Usage: %s"
1334 msgstr "Użycie: %s"
1335
1336 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:991
1337 msgid "Unknown command"
1338 msgstr "Nieznane polecenie"
1339
1340 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1117
1341 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1342 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
1343
1344 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1254
1345 msgid "offline"
1346 msgstr "offline"
1347
1348 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1257
1349 msgid "invalid contact"
1350 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
1351
1352 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1260
1353 msgid "permission denied"
1354 msgstr "brak dostępu"
1355
1356 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1263
1357 msgid "too long message"
1358 msgstr "za długa wiadomość"
1359
1360 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1266
1361 msgid "not implemented"
1362 msgstr "niezaimplementowane"
1363
1364 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1270
1365 msgid "unknown"
1366 msgstr "nieznany"
1367
1368 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1274
1369 #, c-format
1370 msgid "Error sending message '%s': %s"
1371 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
1372
1373 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1335 ../src/empathy-chat-window.c:717
1374 msgid "Topic:"
1375 msgstr "Temat:"
1376
1377 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1347
1378 #, c-format
1379 msgid "Topic set to: %s"
1380 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
1381
1382 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1349
1383 msgid "No topic defined"
1384 msgstr "Temat nie został określony"
1385
1386 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1848
1387 msgid "(No Suggestions)"
1388 msgstr "(brak podpowiedzi)"
1389
1390 #. translators: %s is the selected word
1391 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1916
1392 #, c-format
1393 msgid "Add '%s' to Dictionary"
1394 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
1395
1396 #. translators: first %s is the selected word,
1397 #. * second %s is the language name of the target dictionary
1398 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1953
1399 #, c-format
1400 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1401 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
1402
1403 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2010
1404 msgid "Insert Smiley"
1405 msgstr "Wstaw emotikonę"
1406
1407 #. send button
1408 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2028
1409 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1808
1410 msgid "_Send"
1411 msgstr "_Wyślij"
1412
1413 #. Spelling suggestions
1414 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2063
1415 msgid "_Spelling Suggestions"
1416 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
1417
1418 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2152
1419 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1420 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
1421
1422 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2263
1423 #, c-format
1424 msgid "%s has disconnected"
1425 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
1426
1427 #. translators: reverse the order of these arguments
1428 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1429 #.
1430 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2270
1431 #, c-format
1432 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1433 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
1434
1435 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2273
1436 #, c-format
1437 msgid "%s was kicked"
1438 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
1439
1440 #. translators: reverse the order of these arguments
1441 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1442 #.
1443 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2281
1444 #, c-format
1445 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1446 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
1447
1448 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2284
1449 #, c-format
1450 msgid "%s was banned"
1451 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
1452
1453 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2288
1454 #, c-format
1455 msgid "%s has left the room"
1456 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
1457
1458 #. Note to translators: this string is appended to
1459 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1460 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1461 #. * please let us know. :-)
1462 #.
1463 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2297
1464 #, c-format
1465 msgid " (%s)"
1466 msgstr " (%s)"
1467
1468 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2322
1469 #, c-format
1470 msgid "%s has joined the room"
1471 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1472
1473 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2347
1474 #, c-format
1475 msgid "%s is now known as %s"
1476 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
1477
1478 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2486
1479 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1949
1480 #: ../src/empathy-event-manager.c:1122
1481 msgid "Disconnected"
1482 msgstr "Rozłączony"
1483
1484 #. Add message
1485 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3116
1486 msgid "Would you like to store this password?"
1487 msgstr "Zachować hasło?"
1488
1489 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3122
1490 msgid "Remember"
1491 msgstr "Zapamiętaj"
1492
1493 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3132
1494 msgid "Not now"
1495 msgstr "Nie teraz"
1496
1497 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3176
1498 msgid "Retry"
1499 msgstr "Ponów"
1500
1501 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3180
1502 msgid "Wrong password; please try again:"
1503 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
1504
1505 #. Add message
1506 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3297
1507 msgid "This room is protected by a password:"
1508 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
1509
1510 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3324
1511 msgid "Join"
1512 msgstr "Dołącz"
1513
1514 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3494 ../src/empathy-event-manager.c:1144
1515 msgid "Connected"
1516 msgstr "Połączony"
1517
1518 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3547
1519 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:650
1520 msgid "Conversation"
1521 msgstr "Rozmowa"
1522
1523 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:422
1524 msgid "Unknown or invalid identifier"
1525 msgstr "Nieznany lub nieprawidłowy identyfikator"
1526
1527 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:424
1528 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1529 msgstr "Blokowanie kontaktów jest tymczasowo niedostępne"
1530
1531 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:426
1532 msgid "Contact blocking unavailable"
1533 msgstr "Blokowanie kontaktów jest niedostępne"
1534
1535 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:428
1536 msgid "Permission Denied"
1537 msgstr "Brak dostępu"
1538
1539 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:432
1540 msgid "Could not block contact"
1541 msgstr "Nie można zablokować kontaktu"
1542
1543 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:701
1544 msgid "Edit Blocked Contacts"
1545 msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
1546
1547 #. Copy Link Address menu item
1548 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:320
1549 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:794
1550 msgid "_Copy Link Address"
1551 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
1552
1553 #. Open Link menu item
1554 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:327
1555 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:801
1556 msgid "_Open Link"
1557 msgstr "_Otwórz odnośnik"
1558
1559 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
1560 #. * chat windows (strftime format string)
1561 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:420
1562 msgid "%A %B %d %Y"
1563 msgstr "%A %d %B %Y"
1564
1565 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:299
1566 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
1567 msgid "Edit Contact Information"
1568 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
1569
1570 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:350
1571 msgid "Personal Information"
1572 msgstr "Informacje osobiste"
1573
1574 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:459
1575 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:119
1576 msgid "New Contact"
1577 msgstr "Nowy kontakt"
1578
1579 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:532
1580 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:199
1581 #, c-format
1582 msgid "Block %s?"
1583 msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
1584
1585 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:537
1586 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:247
1587 #, c-format
1588 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1589 msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
1590
1591 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:542
1592 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:269
1593 msgid "_Block"
1594 msgstr "Za_blokuj"
1595
1596 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:552
1597 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:278
1598 msgid "_Report this contact as abusive"
1599 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1600 msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
1601 msgstr[1] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1602 msgstr[2] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1603
1604 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1605 msgid "Decide _Later"
1606 msgstr "Z_decyduj później"
1607
1608 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1609 msgid "Subscription Request"
1610 msgstr "Prośba o upoważnienie"
1611
1612 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
1613 msgid "_Block User"
1614 msgstr "Za_blokuj użytkownika"
1615
1616 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:71
1617 msgid "Ungrouped"
1618 msgstr "Nie w grupach"
1619
1620 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:72
1621 msgid "Favorite People"
1622 msgstr "Ulubione osoby"
1623
1624 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2001
1625 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2336
1626 #, c-format
1627 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1628 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
1629
1630 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2003
1631 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2339
1632 msgid "Removing group"
1633 msgstr "Usuwanie grupy"
1634
1635 #. Remove
1636 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2052
1637 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2129
1638 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2394
1639 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2588
1640 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
1641 msgid "_Remove"
1642 msgstr "_Usuń"
1643
1644 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2082
1645 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2458
1646 #, c-format
1647 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1648 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
1649
1650 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2084
1651 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2479
1652 msgid "Removing contact"
1653 msgstr "Usuwanie kontaktu"
1654
1655 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:219
1656 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
1657 msgid "_Add Contact…"
1658 msgstr "_Dodaj kontakt…"
1659
1660 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:296
1661 msgid "_Block Contact"
1662 msgstr "Za_blokuj kontakt"
1663
1664 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:325
1665 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:517
1666 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
1667 msgid "_Chat"
1668 msgstr "_Rozmowa"
1669
1670 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:356
1671 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:560
1672 msgctxt "menu item"
1673 msgid "_Audio Call"
1674 msgstr "Rozmow_a głosowa"
1675
1676 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:387
1677 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:602
1678 msgctxt "menu item"
1679 msgid "_Video Call"
1680 msgstr "_Wideorozmowa"
1681
1682 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:433
1683 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:645
1684 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
1685 msgid "_Previous Conversations"
1686 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
1687
1688 # to jest w menu
1689 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:455
1690 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:686
1691 msgid "Send File"
1692 msgstr "Wyślij plik"
1693
1694 # to jest w menu
1695 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:478
1696 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:728
1697 msgid "Share My Desktop"
1698 msgstr "Współdziel pulpit"
1699
1700 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:518
1701 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1763
1702 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:763
1703 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1372
1704 msgid "Favorite"
1705 msgstr "Ulubione"
1706
1707 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:547
1708 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:791
1709 msgid "Infor_mation"
1710 msgstr "Infor_macje"
1711
1712 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:593
1713 msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
1714 msgid "_Edit"
1715 msgstr "_Modyfikuj"
1716
1717 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:647
1718 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:972
1719 #: ../src/empathy-chat-window.c:935
1720 msgid "Inviting you to this room"
1721 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
1722
1723 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:678
1724 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1019
1725 msgid "_Invite to Chat Room"
1726 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
1727
1728 #. Title
1729 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:513
1730 msgid "Search contacts"
1731 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
1732
1733 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:543
1734 msgid "Search: "
1735 msgstr "Wyszukaj:"
1736
1737 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:601
1738 msgid "_Add Contact"
1739 msgstr "_Dodaj kontakt"
1740
1741 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:619
1742 msgid "No contacts found"
1743 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
1744
1745 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1746 msgid "Select a contact"
1747 msgstr "Wybór kontaktu"
1748
1749 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:295
1750 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:153
1751 msgid "Full name:"
1752 msgstr "Imię i nazwisko:"
1753
1754 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:296
1755 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:154
1756 msgid "Phone number:"
1757 msgstr "Numer telefonu:"
1758
1759 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:297
1760 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:155
1761 msgid "E-mail address:"
1762 msgstr "Adres e-mail:"
1763
1764 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:298
1765 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:156
1766 msgid "Website:"
1767 msgstr "Witryna WWW:"
1768
1769 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:299
1770 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:157
1771 msgid "Birthday:"
1772 msgstr "Urodziny:"
1773
1774 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:762
1775 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:488
1776 msgid "Country ISO Code:"
1777 msgstr "Kod ISO kraju:"
1778
1779 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:764
1780 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:490
1781 msgid "Country:"
1782 msgstr "Kraj:"
1783
1784 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:766
1785 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:492
1786 msgid "State:"
1787 msgstr "Stan/województwo:"
1788
1789 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:768
1790 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:494
1791 msgid "City:"
1792 msgstr "Miasto:"
1793
1794 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:770
1795 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:496
1796 msgid "Area:"
1797 msgstr "Obszar:"
1798
1799 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:772
1800 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:498
1801 msgid "Postal Code:"
1802 msgstr "Kod pocztowy:"
1803
1804 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:774
1805 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:500
1806 msgid "Street:"
1807 msgstr "Ulica:"
1808
1809 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:776
1810 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:502
1811 msgid "Building:"
1812 msgstr "Budynek:"
1813
1814 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:778
1815 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:504
1816 msgid "Floor:"
1817 msgstr "Piętro:"
1818
1819 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:780
1820 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:506
1821 msgid "Room:"
1822 msgstr "Pokój:"
1823
1824 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:782
1825 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:508
1826 msgid "Text:"
1827 msgstr "Tekst:"
1828
1829 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:784
1830 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:510
1831 msgid "Description:"
1832 msgstr "Opis:"
1833
1834 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:786
1835 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:512
1836 msgid "URI:"
1837 msgstr "Adres URI:"
1838
1839 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:788
1840 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:514
1841 msgid "Accuracy Level:"
1842 msgstr "Poziom dokładności:"
1843
1844 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:790
1845 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:516
1846 msgid "Error:"
1847 msgstr "Błąd:"
1848
1849 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:792
1850 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:518
1851 msgid "Vertical Error (meters):"
1852 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
1853
1854 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:794
1855 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:520
1856 msgid "Horizontal Error (meters):"
1857 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
1858
1859 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:796
1860 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:522
1861 msgid "Speed:"
1862 msgstr "Prędkość:"
1863
1864 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:798
1865 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:524
1866 msgid "Bearing:"
1867 msgstr "Kierunek:"
1868
1869 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:800
1870 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:526
1871 msgid "Climb Speed:"
1872 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
1873
1874 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:802
1875 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:528
1876 msgid "Last Updated on:"
1877 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
1878
1879 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:804
1880 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:530
1881 msgid "Longitude:"
1882 msgstr "Długość geograficzna:"
1883
1884 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:806
1885 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:532
1886 msgid "Latitude:"
1887 msgstr "Szerokość geograficzna:"
1888
1889 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:808
1890 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:534
1891 msgid "Altitude:"
1892 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
1893
1894 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:871
1895 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:888
1896 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:616
1897 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:633
1898 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
1899 msgid "Location"
1900 msgstr "Położenie"
1901
1902 #. translators: format is "Location, $date"
1903 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:890
1904 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:635
1905 #, c-format
1906 msgid "%s, %s"
1907 msgstr "%s, %s"
1908
1909 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:942
1910 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:684
1911 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1912 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
1913
1914 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1024
1915 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:919
1916 msgid "Save Avatar"
1917 msgstr "Zapisanie awatara"
1918
1919 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1080
1920 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:977
1921 msgid "Unable to save avatar"
1922 msgstr "Nie można zapisać awatara"
1923
1924 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1925 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1926 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
1927
1928 #. Alias
1929 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1930 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1307
1931 msgid "Alias:"
1932 msgstr "Alias:"
1933
1934 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1935 msgid "Client Information"
1936 msgstr "Informacje o kliencie"
1937
1938 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1939 msgid "Client:"
1940 msgstr "Klient:"
1941
1942 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1943 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1944 msgid "Contact Details"
1945 msgstr "Szczegóły kontaktu"
1946
1947 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1948 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1949 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1950 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1511
1951 msgid "Identifier:"
1952 msgstr "Identyfikator:"
1953
1954 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1955 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1956 msgid "Information requested…"
1957 msgstr "Żądanie informacji…"
1958
1959 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1960 msgid "OS:"
1961 msgstr "System operacyjny:"
1962
1963 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1964 msgid "Version:"
1965 msgstr "Wersja:"
1966
1967 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:332
1968 msgid "Groups"
1969 msgstr "Grupy"
1970
1971 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:344
1972 msgid ""
1973 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1974 "select more than one group or no groups."
1975 msgstr ""
1976 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
1977 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
1978
1979 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:363
1980 msgid "_Add Group"
1981 msgstr "Dod_aj grupę"
1982
1983 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:398
1984 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1985 msgid "Select"
1986 msgstr "Wybór"
1987
1988 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:408
1989 #: ../src/empathy-main-window.c:1436
1990 msgid "Group"
1991 msgstr "Grupa"
1992
1993 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:252
1994 msgid "The following identity will be blocked:"
1995 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
1996 msgstr[0] "Następująca osoba zostanie zablokowana:"
1997 msgstr[1] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
1998 msgstr[2] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
1999
2000 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:259
2001 msgid "The following identity can not be blocked:"
2002 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
2003 msgstr[0] "Następująca osoba nie może zostać zablokowana:"
2004 msgstr[1] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
2005 msgstr[2] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
2006
2007 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
2008 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:281
2009 msgid "Linked Contacts"
2010 msgstr "Połączone kontakty"
2011
2012 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:354
2013 msgid "Select contacts to link"
2014 msgstr "Wybór kontaktów do połączenia"
2015
2016 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:428
2017 msgid "New contact preview"
2018 msgstr "Podgląd nowego kontaktu"
2019
2020 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:472
2021 msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
2022 msgstr "Kontakty zaznaczone na liście po lewej stronie zostaną połączone."
2023
2024 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
2025 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
2026 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
2027 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:131
2028 #, c-format
2029 msgid "%s (%s)"
2030 msgstr "%s (%s)"
2031
2032 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:839
2033 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2034 msgid "_Edit"
2035 msgstr "_Modyfikuj"
2036
2037 #. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
2038 #. * to form a meta-contact".
2039 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:865
2040 msgctxt "Link individual (contextual menu)"
2041 msgid "_Link Contacts…"
2042 msgstr "_Połącz kontakty…"
2043
2044 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2301
2045 msgid "Delete and _Block"
2046 msgstr "Usuń i za_blokuj"
2047
2048 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2467
2049 #, c-format
2050 msgid ""
2051 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
2052 "remove all the contacts which make up this linked contact."
2053 msgstr ""
2054 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
2055 "zostaną usunięte."
2056
2057 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1652
2058 #, c-format
2059 msgid "Linked contact containing %u contact"
2060 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2061 msgstr[0] "Metakontakt zawierający %u kontakt"
2062 msgstr[1] "Metakontakt zawierający %u kontakty"
2063 msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
2064
2065 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2066 msgid "<b>Location</b> at (date)"
2067 msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
2068
2069 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
2070 msgid "Online from a phone or mobile device"
2071 msgstr "Online z telefonu lub urządzenia przenośnego"
2072
2073 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:332
2074 msgid "New Network"
2075 msgstr "Nowa sieć"
2076
2077 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:527
2078 msgid "Choose an IRC network"
2079 msgstr "Wybór sieci IRC"
2080
2081 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:584
2082 msgid "Reset _Networks List"
2083 msgstr "Przywróć listę _sieci"
2084
2085 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:588
2086 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2087 msgid "Select"
2088 msgstr "Wybierz"
2089
2090 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2091 msgid "new server"
2092 msgstr "nowy serwer"
2093
2094 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
2095 msgid "SSL"
2096 msgstr "SSL"
2097
2098 #. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
2099 #. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
2100 #. * is a verb.
2101 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:115
2102 msgid "Link Contacts"
2103 msgstr "Połączenie kontaktów"
2104
2105 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:120
2106 msgctxt "Unlink individual (button)"
2107 msgid "_Unlink…"
2108 msgstr "_Rozłącz…"
2109
2110 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
2111 msgid ""
2112 "Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
2113 msgstr "Całkowicie rozdziela wyświetlany metakontakt na tworzące go kontakty."
2114
2115 #. Add button
2116 #. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
2117 #. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
2118 #. * meta-contact".
2119 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:136
2120 msgid "_Link"
2121 msgstr "_Połącz"
2122
2123 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
2124 #, c-format
2125 msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
2126 msgstr "Rozłączyć metakontakt \"%s\"?"
2127
2128 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
2129 msgid ""
2130 "Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely "
2131 "split the linked contacts into separate contacts."
2132 msgstr ""
2133 "Na pewno rozłączyć ten metakontakt? Metakontakty zostaną całkowicie "
2134 "rozłączone na tworzące go kontakty."
2135
2136 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
2137 msgctxt "Unlink individual (button)"
2138 msgid "_Unlink"
2139 msgstr "_Rozłącz"
2140
2141 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:660
2142 msgid "Date"
2143 msgstr "Data"
2144
2145 #. Tab Label
2146 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2147 msgid "Conversations"
2148 msgstr "Rozmowy"
2149
2150 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2151 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2152 msgid "Find Next"
2153 msgstr "Znajdź następny"
2154
2155 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2156 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2157 msgid "Find Previous"
2158 msgstr "Znajdź poprzedni"
2159
2160 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2161 msgid "Previous Conversations"
2162 msgstr "Poprzednie rozmowy"
2163
2164 #. Tab Label
2165 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2166 msgid "Search"
2167 msgstr "Wyszukiwanie"
2168
2169 #. Searching *for* something
2170 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2171 msgid "_For:"
2172 msgstr "Wy_szukaj:"
2173
2174 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
2175 msgid "Contact ID:"
2176 msgstr "Identyfikator kontaktu:"
2177
2178 #. add chat button
2179 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:171
2180 msgid "C_hat"
2181 msgstr "_Rozmowa"
2182
2183 #. Tweak the dialog
2184 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:181
2185 msgid "New Conversation"
2186 msgstr "Nowa rozmowa"
2187
2188 #. add video toggle
2189 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:253
2190 msgid "Send _Video"
2191 msgstr "Wyślij obraz _wideo"
2192
2193 #. add chat button
2194 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:261
2195 msgid "C_all"
2196 msgstr "_Rozmowa głosowa"
2197
2198 #. Tweak the dialog
2199 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:271
2200 msgid "New Call"
2201 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
2202
2203 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:274
2204 #, c-format
2205 msgid ""
2206 "Enter your password for account\n"
2207 "<b>%s</b>"
2208 msgstr ""
2209 "Proszę wprowadzić hasło\n"
2210 "<b>%s</b>"
2211
2212 #. COL_STATUS_TEXT
2213 #. COL_STATE_ICON_NAME
2214 #. COL_STATE
2215 #. COL_DISPLAY_MARKUP
2216 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2217 #. COL_TYPE
2218 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:170
2219 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:206
2220 msgid "Custom Message…"
2221 msgstr "Własna wiadomość…"
2222
2223 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:223
2224 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:225
2225 msgid "Edit Custom Messages…"
2226 msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości…"
2227
2228 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:348
2229 msgid "Click to remove this status as a favorite"
2230 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
2231
2232 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:357
2233 msgid "Click to make this status a favorite"
2234 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
2235
2236 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:391
2237 msgid "Set status"
2238 msgstr "Ustaw stan"
2239
2240 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:946
2241 msgid "Set your presence and current status"
2242 msgstr "Ustawienie obecności i obecnego stanu"
2243
2244 #. Custom messages
2245 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1134
2246 msgid "Custom messages…"
2247 msgstr "Własne wiadomości…"
2248
2249 #. Create account
2250 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2251 #. * "Yahoo!"
2252 #.
2253 #: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:584
2254 #, c-format
2255 msgid "New %s account"
2256 msgstr "Nowe konto %s"
2257
2258 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2259 msgid "Find:"
2260 msgstr "Wyszukiwanie:"
2261
2262 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2263 msgid "Match case"
2264 msgstr "Rozróżnianie wielkości liter"
2265
2266 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2267 msgid "Phrase not found"
2268 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
2269
2270 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2271 msgid "Received an instant message"
2272 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
2273
2274 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2275 msgid "Sent an instant message"
2276 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
2277
2278 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2279 msgid "Incoming chat request"
2280 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
2281
2282 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2283 msgid "Contact connected"
2284 msgstr "Kontakt połączony"
2285
2286 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2287 msgid "Contact disconnected"
2288 msgstr "Kontakt rozłączony"
2289
2290 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2291 msgid "Connected to server"
2292 msgstr "Połączony z serwerem"
2293
2294 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2295 msgid "Disconnected from server"
2296 msgstr "Rozłączony z serwera"
2297
2298 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2299 msgid "Incoming voice call"
2300 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
2301
2302 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2303 msgid "Outgoing voice call"
2304 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
2305
2306 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2307 msgid "Voice call ended"
2308 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
2309
2310 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:364
2311 msgid "Enter Custom Message"
2312 msgstr "Wprowadzenie własnej wiadomości"
2313
2314 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:523
2315 msgid "Edit Custom Messages"
2316 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
2317
2318 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
2319 msgid "Save _New Status Message"
2320 msgstr "Zapisz _nową wiadomość stanu"
2321
2322 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
2323 msgid "Saved Status Messages"
2324 msgstr "Zapisane wiadomości stanu"
2325
2326 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
2327 msgid "Classic"
2328 msgstr "Klasyczny"
2329
2330 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
2331 msgid "Simple"
2332 msgstr "Prosty"
2333
2334 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
2335 msgid "Clean"
2336 msgstr "Czysty"
2337
2338 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2339 msgid "Blue"
2340 msgstr "Niebieski"
2341
2342 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2343 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2344 msgstr "Nie można zweryfikować tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów."
2345
2346 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2347 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2348 msgstr "Certyfikat nie został podpisany przez ośrodek certyfikacji."
2349
2350 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2351 msgid "The certificate has expired."
2352 msgstr "Certyfikat wygasł."
2353
2354 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2355 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2356 msgstr "Certyfikat nie jest jeszcze aktywny."
2357
2358 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2359 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2360 msgstr "Certyfikat nie zawiera oczekiwanego odcisku palca."
2361
2362 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2363 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2364 msgstr ""
2365 "Nazwa komputera zweryfikowana przez certyfikat nie zgadza się z nazwą "
2366 "serwera."
2367
2368 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2369 msgid "The certificate is self-signed."
2370 msgstr "Certyfikat został podpisany przez wystawcę."
2371
2372 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2373 msgid ""
2374 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2375 msgstr "Certyfikat został cofnięty przez odpowiedni ośrodek certyfikacji."
2376
2377 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2378 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2379 msgstr "Certyfikat jest kryptograficznie słaby."
2380
2381 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2382 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2383 msgstr "Długość certyfikatu przekracza weryfikowalne ograniczenia."
2384
2385 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2386 msgid "The certificate is malformed."
2387 msgstr "Nieprawidłowy format certyfikatu."
2388
2389 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2390 #, c-format
2391 msgid "Expected hostname: %s"
2392 msgstr "Oczekiwana nazwa komputera: %s"
2393
2394 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2395 #, c-format
2396 msgid "Certificate hostname: %s"
2397 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
2398
2399 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2400 msgid "Continue"
2401 msgstr "Kontynuuj"
2402
2403 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2404 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2405 msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
2406
2407 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:297
2408 msgid "Remember this choice for future connections"
2409 msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
2410
2411 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:303
2412 msgid "Certificate Details"
2413 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
2414
2415 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1705
2416 msgid "Unable to open URI"
2417 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
2418
2419 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1800
2420 msgid "Select a file"
2421 msgstr "Wybór pliku"
2422
2423 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1872
2424 msgid "Insufficient free space to save file"
2425 msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
2426
2427 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1880
2428 #, c-format
2429 msgid ""
2430 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2431 "Please choose another location."
2432 msgstr ""
2433 "Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
2434 "tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
2435
2436 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1924
2437 #, c-format
2438 msgid "Incoming file from %s"
2439 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2440
2441 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2442 msgid "Current Locale"
2443 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
2444
2445 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2446 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2447 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2448 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2449 msgid "Arabic"
2450 msgstr "arabskie"
2451
2452 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2453 msgid "Armenian"
2454 msgstr "armeńskie"
2455
2456 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2457 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2458 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2459 msgid "Baltic"
2460 msgstr "bałtyckie"
2461
2462 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2463 msgid "Celtic"
2464 msgstr "celtyckie"
2465
2466 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2467 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2468 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2469 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2470 msgid "Central European"
2471 msgstr "środkowoeuropejskie"
2472
2473 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2474 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2475 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2476 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2477 msgid "Chinese Simplified"
2478 msgstr "chińskie uproszczone"
2479
2480 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2481 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2482 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2483 msgid "Chinese Traditional"
2484 msgstr "chińskie tradycyjne"
2485
2486 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2487 msgid "Croatian"
2488 msgstr "chorwackie"
2489
2490 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2491 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2492 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2493 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2494 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2495 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2496 msgid "Cyrillic"
2497 msgstr "cyrylica"
2498
2499 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2500 msgid "Cyrillic/Russian"
2501 msgstr "cyrylica/rosyjskie"
2502
2503 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2504 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2505 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2506 msgstr "cyrylica/ukraińskie"
2507
2508 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2509 msgid "Georgian"
2510 msgstr "gruzińskie"
2511
2512 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2513 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2514 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2515 msgid "Greek"
2516 msgstr "greckie"
2517
2518 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2519 msgid "Gujarati"
2520 msgstr "gudżarackie"
2521
2522 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2523 msgid "Gurmukhi"
2524 msgstr "gurmukhi"
2525
2526 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2527 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2528 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2529 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2530 msgid "Hebrew"
2531 msgstr "hebrajskie"
2532
2533 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2534 msgid "Hebrew Visual"
2535 msgstr "hebrajskie wizualne"
2536
2537 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2538 msgid "Hindi"
2539 msgstr "hinduskie"
2540
2541 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2542 msgid "Icelandic"
2543 msgstr "islandzkie"
2544
2545 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2546 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2547 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2548 msgid "Japanese"
2549 msgstr "japońskie"
2550
2551 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2552 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2553 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2554 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2555 msgid "Korean"
2556 msgstr "koreańskie"
2557
2558 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2559 msgid "Nordic"
2560 msgstr "nordyckie"
2561
2562 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2563 msgid "Persian"
2564 msgstr "perskie"
2565
2566 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2567 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2568 msgid "Romanian"
2569 msgstr "rumuńskie"
2570
2571 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2572 msgid "South European"
2573 msgstr "południowoeuropejskie"
2574
2575 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2576 msgid "Thai"
2577 msgstr "tajskie"
2578
2579 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2580 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2581 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2582 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2583 msgid "Turkish"
2584 msgstr "tureckie"
2585
2586 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2587 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2588 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2589 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2590 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2591 msgid "Unicode"
2592 msgstr "Unikod"
2593
2594 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2595 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2596 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2597 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2598 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2599 msgid "Western"
2600 msgstr "zachodnie"
2601
2602 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2603 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2604 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2605 msgid "Vietnamese"
2606 msgstr "wietnamskie"
2607
2608 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
2609 msgid "The selected contact cannot receive files."
2610 msgstr "Wybrany kontakt nie może odbierać plików."
2611
2612 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
2613 msgid "The selected contact is offline."
2614 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline."
2615
2616 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
2617 msgid "No error message"
2618 msgstr "Brak komunikatu błędu"
2619
2620 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
2621 msgid "Instant Message (Empathy)"
2622 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
2623
2624 #: ../src/empathy.c:308
2625 msgid "Don't connect on startup"
2626 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
2627
2628 #: ../src/empathy.c:312
2629 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2630 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
2631
2632 #: ../src/empathy.c:320
2633 msgid "- Empathy IM Client"
2634 msgstr " - komunikator Empathy"
2635
2636 #: ../src/empathy.c:499
2637 msgid "Error contacting the Account Manager"
2638 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
2639
2640 #: ../src/empathy.c:501
2641 #, c-format
2642 msgid ""
2643 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
2644 "The error was:\n"
2645 "\n"
2646 "%s"
2647 msgstr ""
2648 "Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. "
2649 "Błąd:\n"
2650 "\n"
2651 "%s"
2652
2653 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
2654 msgid ""
2655 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
2656 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
2657 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
2658 "version."
2659 msgstr ""
2660 "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
2661 "lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
2662 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
2663 "wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
2664
2665 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
2666 msgid ""
2667 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
2668 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
2669 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
2670 "details."
2671 msgstr ""
2672 "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
2673 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
2674 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
2675 "bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
2676
2677 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
2678 msgid ""
2679 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2680 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
2681 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2682 msgstr ""
2683 "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
2684 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
2685 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
2686 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
2687
2688 #: ../src/empathy-about-dialog.c:107
2689 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2690 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
2691
2692 #: ../src/empathy-about-dialog.c:113
2693 msgid "translator-credits"
2694 msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009, 2010, 2011"
2695
2696 #: ../src/empathy-account-assistant.c:167
2697 msgid "There was an error while importing the accounts."
2698 msgstr "Wystąpił błąd podczas importowania kont."
2699
2700 #: ../src/empathy-account-assistant.c:170
2701 msgid "There was an error while parsing the account details."
2702 msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania szczegółów konta."
2703
2704 #: ../src/empathy-account-assistant.c:173
2705 msgid "There was an error while creating the account."
2706 msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia konta."
2707
2708 #: ../src/empathy-account-assistant.c:175
2709 msgid "There was an error."
2710 msgstr "Wystąpił błąd."
2711
2712 #: ../src/empathy-account-assistant.c:179
2713 #, c-format
2714 msgid "The error message was: %s"
2715 msgstr "Komunikat błędu: %s"
2716
2717 #: ../src/empathy-account-assistant.c:183
2718 msgid ""
2719 "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
2720 "this assistant and add accounts later from the Edit menu."
2721 msgstr ""
2722 "Można wrócić i spróbować ponownie wprowadzić szczegóły konta lub zakończyć "
2723 "tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
2724
2725 #: ../src/empathy-account-assistant.c:220
2726 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1271
2727 msgid "An error occurred"
2728 msgstr "Wystąpił błąd"
2729
2730 #: ../src/empathy-account-assistant.c:467
2731 msgid "What kind of chat account do you have?"
2732 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
2733
2734 #: ../src/empathy-account-assistant.c:473
2735 msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
2736 msgstr "Inne posiadane konta rozmów do ustawienia:"
2737
2738 #: ../src/empathy-account-assistant.c:479
2739 msgid "Enter your account details"
2740 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły konta"
2741
2742 #: ../src/empathy-account-assistant.c:484
2743 msgid "What kind of chat account do you want to create?"
2744 msgstr "Rodzaj konta rozmów do utworzenia:"
2745
2746 #: ../src/empathy-account-assistant.c:490
2747 msgid "Do you want to create other chat accounts?"
2748 msgstr "Utworzyć inne konta rozmów?"
2749
2750 #: ../src/empathy-account-assistant.c:497
2751 msgid "Enter the details for the new account"
2752 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły nowego konta"
2753
2754 #: ../src/empathy-account-assistant.c:612
2755 msgid ""
2756 "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
2757 "colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
2758 "programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
2759 "calls."
2760 msgstr ""
2761 "Za pomocą programu Empathy można rozmawiać z ludźmi w sieci będącymi w "
2762 "pobliżu oraz przyjaciółmi i znajomymi, którzy używają Google Talk, AIM, "
2763 "Windows Live i wielu innych komunikatorów. Za pomocą mikrofonu lub kamery "
2764 "internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideokonferencje."
2765
2766 #: ../src/empathy-account-assistant.c:629
2767 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
2768 msgstr "Czy konto było już używane za pomocą innego komunikatora?"
2769
2770 #: ../src/empathy-account-assistant.c:652
2771 msgid "Yes, import my account details from "
2772 msgstr "Tak, zaimportuj szczegóły konta z "
2773
2774 #: ../src/empathy-account-assistant.c:673
2775 msgid "Yes, I'll enter my account details now"
2776 msgstr "Tak, wprowadzę teraz szczegóły konta"
2777
2778 #: ../src/empathy-account-assistant.c:695
2779 msgid "No, I want a new account"
2780 msgstr "Nie, chcę utworzyć nowe konto"
2781
2782 #: ../src/empathy-account-assistant.c:705
2783 msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
2784 msgstr "Nie, chcę na razie widzieć tylko osoby w sieci będące w pobliżu"
2785
2786 #: ../src/empathy-account-assistant.c:726
2787 msgid "Select the accounts you want to import:"
2788 msgstr "Proszę wybrać konta do zaimportowania:"
2789
2790 #: ../src/empathy-account-assistant.c:813
2791 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
2792 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
2793 msgid "Yes"
2794 msgstr "Tak"
2795
2796 #: ../src/empathy-account-assistant.c:820
2797 msgid "No, that's all for now"
2798 msgstr "Nie, to na razie wszytko"
2799
2800 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1085
2801 msgid ""
2802 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
2803 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
2804 "details below are correct. You can easily change these details later or "
2805 "disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
2806 msgstr ""
2807 "Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
2808 "połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
2809 "czy poniższe dane są poprawne. Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie "
2810 "lub wyłączyć tę funkcję używając okna \"Konta\""
2811
2812 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1091
2813 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1147
2814 msgid "Edit->Accounts"
2815 msgstr "Edycja->Konta"
2816
2817 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1107
2818 msgid "I do _not want to enable this feature for now"
2819 msgstr "_Nie chcę na razie włączać tej funkcji"
2820
2821 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1143
2822 msgid ""
2823 "You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
2824 "telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
2825 "install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
2826 "the Accounts dialog"
2827 msgstr ""
2828 "Nie będzie można rozmawiać z osobami połączonymi do lokalnej sieci, jeśli "
2829 "pakiet telepathy-salut nie zostanie zainstalowany. Aby włączyć tę funkcję, "
2830 "proszę zainstalować pakiet telepathy-salut i utworzyć konto \"Osoby w pobliżu"
2831 "\" z okna Konta"
2832
2833 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1149
2834 msgid "telepathy-salut not installed"
2835 msgstr "Pakiet telepathy-salut nie jest zainstalowany"
2836
2837 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1195
2838 msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
2839 msgstr "Asystent kont komunikatora i VoIP"
2840
2841 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1229
2842 msgid "Welcome to Empathy"
2843 msgstr "Witamy w programie Empathy"
2844
2845 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1238
2846 msgid "Import your existing accounts"
2847 msgstr "Importowanie istniejących kont"
2848
2849 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1256
2850 msgid "Please enter personal details"
2851 msgstr "Proszę wprowadzić dane osobiste"
2852
2853 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2854 #. * unsaved changes
2855 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:64
2856 #, c-format
2857 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
2858 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
2859
2860 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2861 #. * an unsaved new account
2862 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
2863 msgid "Your new account has not been saved yet."
2864 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
2865
2866 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:286
2867 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:809
2868 msgid "Connecting…"
2869 msgstr "Łączenie…"
2870
2871 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:327
2872 #, c-format
2873 msgid "Offline — %s"
2874 msgstr "Offline — %s"
2875
2876 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:339
2877 #, c-format
2878 msgid "Disconnected — %s"
2879 msgstr "Rozłączony — %s"
2880
2881 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:350
2882 msgid "Offline — No Network Connection"
2883 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
2884
2885 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:357
2886 msgid "Unknown Status"
2887 msgstr "Nieznany stan"
2888
2889 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:369
2890 msgid "Offline — Account Disabled"
2891 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
2892
2893 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:772
2894 msgid ""
2895 "You are about to create a new account, which will discard\n"
2896 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2897 msgstr ""
2898 "Za chwilę nastąpi utworzenie nowego konta, co\n"
2899 "spowoduje utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2900
2901 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1133
2902 #, c-format
2903 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
2904 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
2905
2906 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1137
2907 msgid "This will not remove your account on the server."
2908 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
2909
2910 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1375
2911 msgid ""
2912 "You are about to select another account, which will discard\n"
2913 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2914 msgstr ""
2915 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
2916 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2917
2918 #. Menu items: to enabled/disable the account
2919 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1571
2920 msgid "_Enable"
2921 msgstr "_Włączone"
2922
2923 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1572
2924 msgid "_Disable"
2925 msgstr "Wyłą_czone"
2926
2927 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2086
2928 msgid ""
2929 "You are about to close the window, which will discard\n"
2930 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2931 msgstr ""
2932 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
2933 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2934
2935 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2936 msgid "Loading account information"
2937 msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
2938
2939 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
2940 msgid "No protocol installed"
2941 msgstr "Brak zainstalowanych protokołów"
2942
2943 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2944 msgid "Protocol:"
2945 msgstr "Protokół:"
2946
2947 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2948 msgid ""
2949 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2950 "you want to use."
2951 msgstr ""
2952 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
2953 "wymaganego protokołu."
2954
2955 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2956 msgid "_Add…"
2957 msgstr "_Dodaj…"
2958
2959 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2960 msgid "_Import…"
2961 msgstr "_Zaimportuj…"
2962
2963 #: ../src/empathy-auth-client.c:246
2964 msgid " - Empathy authentication client"
2965 msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
2966
2967 #: ../src/empathy-auth-client.c:262
2968 msgid "Empathy authentication client"
2969 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
2970
2971 #: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
2972 msgid "People nearby"
2973 msgstr "Osoby w pobliżu"
2974
2975 #: ../src/empathy-av.c:118
2976 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
2977 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
2978
2979 #: ../src/empathy-av.c:134
2980 msgid "Empathy Audio/Video Client"
2981 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
2982
2983 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:479
2984 msgid "Contrast"
2985 msgstr "Kontrast"
2986
2987 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:482
2988 msgid "Brightness"
2989 msgstr "Jasność"
2990
2991 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:485
2992 msgid "Gamma"
2993 msgstr "Gamma"
2994
2995 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:590
2996 msgid "Volume"
2997 msgstr "Głośność"
2998
2999 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1166
3000 msgid "_Sidebar"
3001 msgstr "_Panel"
3002
3003 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1186
3004 msgid "Audio input"
3005 msgstr "Wejście dźwięku"
3006
3007 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1190
3008 msgid "Video input"
3009 msgstr "Wejście obrazu"
3010
3011 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1194
3012 msgid "Dialpad"
3013 msgstr "Panel wybierania"
3014
3015 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1205
3016 msgid "Details"
3017 msgstr "Szczegóły"
3018
3019 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
3020 #. * is used in the window title
3021 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1274
3022 #, c-format
3023 msgid "Call with %s"
3024 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
3025
3026 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
3027 #. * title
3028 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1353
3029 msgid "Call"
3030 msgstr "Rozmowa głosowa"
3031
3032 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1507
3033 msgid "The IP address as seen by the machine"
3034 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
3035
3036 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1509
3037 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
3038 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
3039
3040 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1511
3041 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3042 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
3043
3044 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1513
3045 msgid "The IP address of a relay server"
3046 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
3047
3048 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1515
3049 msgid "The IP address of the multicast group"
3050 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
3051
3052 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
3053 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2266
3054 #, c-format
3055 msgid "Connected — %d:%02dm"
3056 msgstr "Połączony — %d:%02dm"
3057
3058 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2327
3059 msgid "Technical Details"
3060 msgstr "Szczegóły techniczne"
3061
3062 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2365
3063 #, c-format
3064 msgid ""
3065 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
3066 "computer"
3067 msgstr ""
3068 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
3069 "używanego przez ten komputer"
3070
3071 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2370
3072 #, c-format
3073 msgid ""
3074 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
3075 "computer"
3076 msgstr ""
3077 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
3078 "przez ten komputer"
3079
3080 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2376
3081 #, c-format
3082 msgid ""
3083 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3084 "does not allow direct connections."
3085 msgstr ""
3086 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
3087 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
3088
3089 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2382
3090 msgid "There was a failure on the network"
3091 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
3092
3093 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2386
3094 msgid ""
3095 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3096 msgstr ""
3097 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3098
3099 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2389
3100 msgid ""
3101 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3102 msgstr ""
3103 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3104
3105 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2399
3106 #, c-format
3107 msgid ""
3108 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3109 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3110 "the Help menu."
3111 msgstr ""
3112 "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
3113 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
3114 "w menu Pomoc."
3115
3116 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2407
3117 msgid "There was a failure in the call engine"
3118 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
3119
3120 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2410
3121 msgid "The end of the stream was reached"
3122 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
3123
3124 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2450
3125 msgid "Can't establish audio stream"
3126 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
3127
3128 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2460
3129 msgid "Can't establish video stream"
3130 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
3131
3132 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
3133 msgid "Audio"
3134 msgstr "Dźwięk"
3135
3136 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
3137 msgid "Call the contact again"
3138 msgstr "Zadzwoń jeszcze raz"
3139
3140 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3141 msgid "Camera Off"
3142 msgstr "Kamera jest wyłączona"
3143
3144 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3145 msgid "Camera On"
3146 msgstr "Kamera jest włączona"
3147
3148 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3149 msgid "Decoding Codec:"
3150 msgstr "Dekoder:"
3151
3152 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3153 msgid "Disable camera and stop sending video"
3154 msgstr "Wyłączenie kamery i zatrzymanie wysyłania obrazu"
3155
3156 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
3157 msgid "Enable camera and send video"
3158 msgstr "Włączenie kamery i wysyłania obrazu"
3159
3160 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
3161 msgid "Enable camera but don't send video"
3162 msgstr "Włączenie kamery, ale bez wysyłania obrazu"
3163
3164 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3165 msgid "Encoding Codec:"
3166 msgstr "Koder:"
3167
3168 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3169 msgid "Hang up"
3170 msgstr "Rozłącz"
3171
3172 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3173 msgid "Hang up current call"
3174 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
3175
3176 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3177 msgid "Local Candidate:"
3178 msgstr "Lokalny kandydat:"
3179
3180 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3181 msgid "Preview"
3182 msgstr "Podgląd"
3183
3184 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3185 msgid "Redial"
3186 msgstr "Wybierz ponownie"
3187
3188 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3189 msgid "Remote Candidate:"
3190 msgstr "Zdalny kandydat:"
3191
3192 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3193 msgid "Send Audio"
3194 msgstr "Wyślij dźwięk"
3195
3196 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3197 msgid "Toggle audio transmission"
3198 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
3199
3200 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3201 msgid "V_ideo"
3202 msgstr "_Wideo"
3203
3204 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3205 msgid "Video"
3206 msgstr "Wideo"
3207
3208 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3209 msgid "Video Off"
3210 msgstr "Obraz jest wyłączony"
3211
3212 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
3213 msgid "Video On"
3214 msgstr "Obraz jest włączony"
3215
3216 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3217 msgid "Video Preview"
3218 msgstr "Podgląd obrazu"
3219
3220 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3221 msgid "_Call"
3222 msgstr "_Zadzwoń"
3223
3224 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25 ../src/empathy-main-window.ui.h:29
3225 msgid "_View"
3226 msgstr "_Widok"
3227
3228 #: ../src/empathy-chat-window.c:474 ../src/empathy-chat-window.c:494
3229 #, c-format
3230 msgid "%s (%d unread)"
3231 msgid_plural "%s (%d unread)"
3232 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
3233 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
3234 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
3235
3236 #: ../src/empathy-chat-window.c:486
3237 #, c-format
3238 msgid "%s (and %u other)"
3239 msgid_plural "%s (and %u others)"
3240 msgstr[0] "%s (i %u inna)"
3241 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
3242 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
3243
3244 #: ../src/empathy-chat-window.c:502
3245 #, c-format
3246 msgid "%s (%d unread from others)"
3247 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3248 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
3249 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
3250 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
3251
3252 #: ../src/empathy-chat-window.c:511
3253 #, c-format
3254 msgid "%s (%d unread from all)"
3255 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3256 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
3257 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
3258 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
3259
3260 #: ../src/empathy-chat-window.c:721
3261 msgid "Typing a message."
3262 msgstr "Pisze wiadomość."
3263
3264 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3265 msgid "C_lear"
3266 msgstr "_Wyczyść"
3267
3268 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3269 msgid "C_ontact"
3270 msgstr "K_ontakt"
3271
3272 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3273 msgid "Chat"
3274 msgstr "Rozmowa"
3275
3276 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3277 msgid "Insert _Smiley"
3278 msgstr "Wstaw _emotikonę"
3279
3280 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3281 msgid "Invite _Participant…"
3282 msgstr "Zaproś _uczestnika…"
3283
3284 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
3285 msgid "Move Tab _Left"
3286 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
3287
3288 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3289 msgid "Move Tab _Right"
3290 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
3291
3292 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3293 msgid "Notify for All Messages"
3294 msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
3295
3296 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9 ../src/empathy-main-window.ui.h:17
3297 msgid "_Contents"
3298 msgstr "_Spis treści"
3299
3300 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3301 msgid "_Conversation"
3302 msgstr "_Rozmowa"
3303
3304 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3305 msgid "_Detach Tab"
3306 msgstr "_Odłącz kartę"
3307
3308 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:19
3309 msgid "_Edit"
3310 msgstr "_Edycja"
3311
3312 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3313 msgid "_Favorite Chat Room"
3314 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
3315
3316 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14 ../src/empathy-main-window.ui.h:21
3317 msgid "_Help"
3318 msgstr "Pomo_c"
3319
3320 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3321 msgid "_Next Tab"
3322 msgstr "_Następna karta"
3323
3324 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3325 msgid "_Previous Tab"
3326 msgstr "_Poprzednia karta"
3327
3328 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3329 msgid "_Show Contact List"
3330 msgstr "_Lista kontaktów"
3331
3332 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3333 msgid "_Tabs"
3334 msgstr "_Karty"
3335
3336 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
3337 msgid "_Undo Close Tab"
3338 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
3339
3340 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:241
3341 msgid "Name"
3342 msgstr "Nazwa"
3343
3344 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:259
3345 msgid "Room"
3346 msgstr "Pokój"
3347
3348 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:267
3349 msgid "Auto-Connect"
3350 msgstr "Automatyczne łączenie"
3351
3352 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
3353 msgid "Manage Favorite Rooms"
3354 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
3355
3356 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
3357 msgid "Incoming video call"
3358 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
3359
3360 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
3361 msgid "Incoming call"
3362 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
3363
3364 #: ../src/empathy-event-manager.c:511
3365 #, c-format
3366 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3367 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3368
3369 #: ../src/empathy-event-manager.c:512
3370 #, c-format
3371 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3372 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3373
3374 #: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:660
3375 #, c-format
3376 msgid "Incoming call from %s"
3377 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
3378
3379 #: ../src/empathy-event-manager.c:540
3380 msgid "_Reject"
3381 msgstr "_Odrzuć"
3382
3383 #: ../src/empathy-event-manager.c:546
3384 msgid "_Answer"
3385 msgstr "_Odbierz"
3386
3387 #: ../src/empathy-event-manager.c:660
3388 #, c-format
3389 msgid "Incoming video call from %s"
3390 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
3391
3392 #: ../src/empathy-event-manager.c:737
3393 msgid "Room invitation"
3394 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
3395
3396 #: ../src/empathy-event-manager.c:739
3397 #, c-format
3398 msgid "Invitation to join %s"
3399 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
3400
3401 #: ../src/empathy-event-manager.c:746
3402 #, c-format
3403 msgid "%s is inviting you to join %s"
3404 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
3405
3406 #: ../src/empathy-event-manager.c:754
3407 msgid "_Decline"
3408 msgstr "_Odmów"
3409
3410 #: ../src/empathy-event-manager.c:759
3411 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3412 msgid "_Join"
3413 msgstr "_Dołącz"
3414
3415 #: ../src/empathy-event-manager.c:786
3416 #, c-format
3417 msgid "%s invited you to join %s"
3418 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
3419
3420 #: ../src/empathy-event-manager.c:792
3421 #, c-format
3422 msgid "You have been invited to join %s"
3423 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
3424
3425 #: ../src/empathy-event-manager.c:843
3426 #, c-format
3427 msgid "Incoming file transfer from %s"
3428 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
3429
3430 #: ../src/empathy-event-manager.c:1013 ../src/empathy-main-window.c:370
3431 msgid "Password required"
3432 msgstr "Hasło wymagane"
3433
3434 #: ../src/empathy-event-manager.c:1069
3435 #, c-format
3436 msgid "%s would like permission to see when you are online"
3437 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
3438
3439 #: ../src/empathy-event-manager.c:1073
3440 #, c-format
3441 msgid ""
3442 "\n"
3443 "Message: %s"
3444 msgstr ""
3445 "\n"
3446 "Wiadomość: %s"
3447
3448 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3449 #: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3450 #, c-format
3451 msgid "%u:%02u.%02u"
3452 msgstr "%u:%02u.%02u"
3453
3454 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3455 #: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3456 #, c-format
3457 msgid "%02u.%02u"
3458 msgstr "%02u.%02u"
3459
3460 #: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3461 msgctxt "file transfer percent"
3462 msgid "Unknown"
3463 msgstr "Nieznany"
3464
3465 #: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3466 #, c-format
3467 msgid "%s of %s at %s/s"
3468 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
3469
3470 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3471 #, c-format
3472 msgid "%s of %s"
3473 msgstr "%s z %s"
3474
3475 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3476 #: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3477 #, c-format
3478 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3479 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3480
3481 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3482 #: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3483 #, c-format
3484 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3485 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3486
3487 #. translators: first %s is filename, second %s
3488 #. * is the contact name
3489 #: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3490 #, c-format
3491 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3492 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3493
3494 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3495 msgid "Error receiving a file"
3496 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
3497
3498 #: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3499 #, c-format
3500 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3501 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3502
3503 #: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3504 msgid "Error sending a file"
3505 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
3506
3507 #. translators: first %s is filename, second %s
3508 #. * is the contact name
3509 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3510 #, c-format
3511 msgid "\"%s\" received from %s"
3512 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
3513
3514 #. translators: first %s is filename, second %s
3515 #. * is the contact name
3516 #: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3517 #, c-format
3518 msgid "\"%s\" sent to %s"
3519 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
3520
3521 #: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3522 msgid "File transfer completed"
3523 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
3524
3525 #: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:782
3526 msgid "Waiting for the other participant's response"
3527 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
3528
3529 #: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
3530 #, c-format
3531 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3532 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
3533
3534 #: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
3535 #, c-format
3536 msgid "Hashing \"%s\""
3537 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
3538
3539 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1016
3540 msgid "%"
3541 msgstr "%"
3542
3543 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1028
3544 msgid "File"
3545 msgstr "Plik"
3546
3547 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1050
3548 msgid "Remaining"
3549 msgstr "Pozostało"
3550
3551 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3552 msgid "File Transfers"
3553 msgstr "Przesyłanie plików"
3554
3555 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3556 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3557 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
3558
3559 #: ../src/empathy-import-dialog.c:84
3560 msgid ""
3561 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3562 "importing accounts from Pidgin."
3563 msgstr ""
3564 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
3565 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
3566
3567 #: ../src/empathy-import-dialog.c:199
3568 msgid "Import Accounts"
3569 msgstr "Importowanie kont"
3570
3571 #. Translators: this is the header of a treeview column
3572 #: ../src/empathy-import-widget.c:301
3573 msgid "Import"
3574 msgstr "Zaimportuj"
3575
3576 #: ../src/empathy-import-widget.c:310
3577 msgid "Protocol"
3578 msgstr "Protokół"
3579
3580 #: ../src/empathy-import-widget.c:334
3581 msgid "Source"
3582 msgstr "Źródło"
3583
3584 #: ../src/empathy-main-window.c:387
3585 msgid "Provide Password"
3586 msgstr "Wprowadź hasło"
3587
3588 #: ../src/empathy-main-window.c:393
3589 msgid "Disconnect"
3590 msgstr "Rozłącz"
3591
3592 #: ../src/empathy-main-window.c:533
3593 msgid "No match found"
3594 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
3595
3596 #: ../src/empathy-main-window.c:688
3597 msgid "Reconnect"
3598 msgstr "Połącz ponownie"
3599
3600 #: ../src/empathy-main-window.c:694
3601 msgid "Edit Account"
3602 msgstr "Modyfikuj konto"
3603
3604 #: ../src/empathy-main-window.c:700
3605 msgid "Close"
3606 msgstr "Zamknij"
3607
3608 #: ../src/empathy-main-window.c:1418
3609 msgid "Contact"
3610 msgstr "Kontakt"
3611
3612 #: ../src/empathy-main-window.c:1765
3613 msgid "Contact List"
3614 msgstr "Lista kontaktów"
3615
3616 #: ../src/empathy-main-window.c:1881
3617 msgid "Show and edit accounts"
3618 msgstr "Wyświetla i umożliwia modyfikowanie kont"
3619
3620 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
3621 msgid "Contacts on a _Map"
3622 msgstr "Kontakty na _mapie"
3623
3624 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
3625 msgid "Find in Contact _List"
3626 msgstr "Znajdź na _liście kontaktów"
3627
3628 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
3629 msgid "Join _Favorites"
3630 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
3631
3632 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
3633 msgid "Manage Favorites"
3634 msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
3635
3636 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
3637 msgid "N_ormal Size"
3638 msgstr "N_ormalny rozmiar"
3639
3640 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3641 msgid "New _Call…"
3642 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
3643
3644 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
3645 msgid "Normal Size With _Avatars"
3646 msgstr "Normalny rozmiar z _awatarami"
3647
3648 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
3649 msgid "P_references"
3650 msgstr "P_referencje"
3651
3652 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
3653 msgid "Show P_rotocols"
3654 msgstr "Wyświetlanie p_rotokołów"
3655
3656 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
3657 msgid "Sort by _Name"
3658 msgstr "Porządkowanie według _nazwy"
3659
3660 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
3661 msgid "Sort by _Status"
3662 msgstr "Porządkowanie według _stanu"
3663
3664 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
3665 msgid "_Accounts"
3666 msgstr "_Konta"
3667
3668 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
3669 msgid "_Blocked Contacts"
3670 msgstr "Za_blokowane kontakty"
3671
3672 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:16
3673 msgid "_Compact Size"
3674 msgstr "Zmniejszony ro_zmiar"
3675
3676 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:18
3677 msgid "_Debug"
3678 msgstr "_Debugowanie"
3679
3680 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:20
3681 msgid "_File Transfers"
3682 msgstr "_Przesyłanie plików"
3683
3684 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
3685 msgid "_Join…"
3686 msgstr "_Dołącz…"
3687
3688 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:23 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3689 msgid "_New Conversation…"
3690 msgstr "_Nowa rozmowa…"
3691
3692 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
3693 msgid "_Offline Contacts"
3694 msgstr "K_ontakty w trybie offline"
3695
3696 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
3697 msgid "_Personal Information"
3698 msgstr "I_nformacje osobiste"
3699
3700 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
3701 msgid "_Room"
3702 msgstr "_Pokój"
3703
3704 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:28
3705 msgid "_Search for Contacts…"
3706 msgstr "_Wyszukaj kontakty…"
3707
3708 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:337
3709 msgid "Chat Room"
3710 msgstr "Pokój rozmowy"
3711
3712 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:353
3713 msgid "Members"
3714 msgstr "Członkowie"
3715
3716 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
3717 #. yes/no, yes/no and a number.
3718 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:560
3719 #, c-format
3720 msgid ""
3721 "%s\n"
3722 "Invite required: %s\n"
3723 "Password required: %s\n"
3724 "Members: %s"
3725 msgstr ""
3726 "%s\n"
3727 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
3728 "Wymagane hasło: %s\n"
3729 "Członkowie: %s"
3730
3731 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
3732 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
3733 msgid "No"
3734 msgstr "Nie"
3735
3736 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:591
3737 msgid "Could not start room listing"
3738 msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
3739
3740 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:601
3741 msgid "Could not stop room listing"
3742 msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
3743
3744 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3745 msgid "Couldn't load room list"
3746 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
3747
3748 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3749 msgid ""
3750 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3751 msgstr ""
3752 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
3753 "pokoi na liście."
3754
3755 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3756 msgid ""
3757 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3758 "the current account's server"
3759 msgstr ""
3760 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
3761 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
3762
3763 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3764 msgid "Join Room"
3765 msgstr "Dołączenie do pokoju"
3766
3767 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
3768 msgid "Room List"
3769 msgstr "Listy pokoi"
3770
3771 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3772 msgid "_Room:"
3773 msgstr "_Pokój:"
3774
3775 #: ../src/empathy-preferences.c:139
3776 msgid "Message received"
3777 msgstr "Otrzymano wiadomość"
3778
3779 #: ../src/empathy-preferences.c:140
3780 msgid "Message sent"
3781 msgstr "Wysłano wiadomość"
3782
3783 #: ../src/empathy-preferences.c:141
3784 msgid "New conversation"
3785 msgstr "Nowa rozmowa"
3786
3787 #: ../src/empathy-preferences.c:142
3788 msgid "Contact goes online"
3789 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
3790
3791 #: ../src/empathy-preferences.c:143
3792 msgid "Contact goes offline"
3793 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
3794
3795 #: ../src/empathy-preferences.c:144
3796 msgid "Account connected"
3797 msgstr "Konto połączone"
3798
3799 #: ../src/empathy-preferences.c:145
3800 msgid "Account disconnected"
3801 msgstr "Konto rozłączone"
3802
3803 #: ../src/empathy-preferences.c:446
3804 msgid "Language"
3805 msgstr "Język"
3806
3807 #: ../src/empathy-preferences.c:875
3808 msgid "Preferences"
3809 msgstr "Preferencje"
3810
3811 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
3812 msgid "Appearance"
3813 msgstr "Wygląd"
3814
3815 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3816 msgid "Behavior"
3817 msgstr "Zachowanie"
3818
3819 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3820 msgid "Chat Th_eme:"
3821 msgstr "Motyw _rozmowy:"
3822
3823 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
3824 msgid "Disable notifications when _away or busy"
3825 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
3826
3827 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3828 msgid "Disable sounds when _away or busy"
3829 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
3830
3831 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3832 msgid "Display incoming events in the notification area"
3833 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
3834
3835 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3836 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3837 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
3838
3839 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3840 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3841 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
3842
3843 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3844 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3845 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
3846
3847 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3848 msgid "Enable spell checking for languages:"
3849 msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
3850
3851 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
3852 msgid "General"
3853 msgstr "Ogólne"
3854
3855 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3856 msgid "Location sources:"
3857 msgstr "Źródła położenia:"
3858
3859 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3860 msgid "Log conversations"
3861 msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
3862
3863 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3864 msgid "Notifications"
3865 msgstr "Powiadomienia"
3866
3867 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3868 msgid "Play sound for events"
3869 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
3870
3871 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3872 msgid "Privacy"
3873 msgstr "Prywatność"
3874
3875 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3876 msgid ""
3877 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3878 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3879 "decimal place."
3880 msgstr ""
3881 "Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
3882 "miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
3883 "po przecinku."
3884
3885 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3886 msgid "Show _smileys as images"
3887 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
3888
3889 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3890 msgid "Show contact _list in rooms"
3891 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
3892
3893 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3894 msgid "Sounds"
3895 msgstr "Dźwięki"
3896
3897 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3898 msgid "Spell Checking"
3899 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
3900
3901 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3902 msgid ""
3903 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3904 "dictionary installed."
3905 msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
3906
3907 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3908 msgid "Themes"
3909 msgstr "Motywy"
3910
3911 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3912 msgid "_Automatically connect on startup"
3913 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
3914
3915 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3916 msgid "_Cellphone"
3917 msgstr "_Telefon komórkowy"
3918
3919 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3920 msgid "_Enable bubble notifications"
3921 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
3922
3923 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
3924 msgid "_Enable sound notifications"
3925 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
3926
3927 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
3928 msgid "_GPS"
3929 msgstr "_GPS"
3930
3931 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3932 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
3933 msgstr "_Sieć (IP, Wi-Fi)"
3934
3935 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3936 msgid "_Open new chats in separate windows"
3937 msgstr "_Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
3938
3939 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
3940 msgid "_Publish location to my contacts"
3941 msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
3942
3943 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
3944 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
3945 msgid "_Reduce location accuracy"
3946 msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
3947
3948 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3949 msgid "Status"
3950 msgstr "Stan"
3951
3952 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3953 msgid "_Quit"
3954 msgstr "Za_kończ"
3955
3956 #: ../src/empathy-map-view.c:442
3957 msgid "Contact Map View"
3958 msgstr "Widok mapy kontaktów"
3959
3960 #: ../src/empathy-debug-window.c:1218
3961 msgid "Save"
3962 msgstr "Zapisz"
3963
3964 #: ../src/empathy-debug-window.c:1394
3965 msgid "Debug Window"
3966 msgstr "Okno debugowania"
3967
3968 #: ../src/empathy-debug-window.c:1476
3969 msgid "Pause"
3970 msgstr "Wstrzymaj"
3971
3972 #: ../src/empathy-debug-window.c:1488
3973 msgid "Level "
3974 msgstr "Poziom "
3975
3976 #: ../src/empathy-debug-window.c:1508
3977 msgid "Debug"
3978 msgstr "Debugowanie"
3979
3980 #: ../src/empathy-debug-window.c:1514
3981 msgid "Info"
3982 msgstr "Informacje"
3983
3984 #: ../src/empathy-debug-window.c:1520 ../src/empathy-debug-window.c:1569
3985 msgid "Message"
3986 msgstr "Wiadomość"
3987
3988 #: ../src/empathy-debug-window.c:1526
3989 msgid "Warning"
3990 msgstr "Ostrzeżenie"
3991
3992 #: ../src/empathy-debug-window.c:1532
3993 msgid "Critical"
3994 msgstr "Krytyczny"
3995
3996 #: ../src/empathy-debug-window.c:1538
3997 msgid "Error"
3998 msgstr "Błąd"
3999
4000 #: ../src/empathy-debug-window.c:1557
4001 msgid "Time"
4002 msgstr "Czas"
4003
4004 #: ../src/empathy-debug-window.c:1560
4005 msgid "Domain"
4006 msgstr "Domena"
4007
4008 #: ../src/empathy-debug-window.c:1562
4009 msgid "Category"
4010 msgstr "Kategoria"
4011
4012 #: ../src/empathy-debug-window.c:1564
4013 msgid "Level"
4014 msgstr "Poziom"
4015
4016 #: ../src/empathy-debug-window.c:1601
4017 msgid ""
4018 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
4019 "extension."
4020 msgstr ""
4021 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
4022
4023 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
4024 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
4025 msgid "Invite Participant"
4026 msgstr "Zaproszenie uczestnika"
4027
4028 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:35
4029 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
4030 msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
4031
4032 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:45
4033 msgid "Invite"
4034 msgstr "Zaproś"
4035
4036 #: ../src/empathy-accounts.c:183
4037 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
4038 msgstr ""
4039 "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
4040 "działanie"
4041
4042 #: ../src/empathy-accounts.c:187
4043 msgid ""
4044 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
4045 msgstr ""
4046 "Bez wyświetlania żadnych okien, o ile istnieją tylko konta \"Osób w pobliżu\""
4047
4048 #: ../src/empathy-accounts.c:191
4049 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
4050 msgstr ""
4051 "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
4052
4053 #: ../src/empathy-accounts.c:193
4054 msgid "<account-id>"
4055 msgstr "<identyfikator-konta>"
4056
4057 #: ../src/empathy-accounts.c:198
4058 msgid "- Empathy Accounts"
4059 msgstr "- Konta programu Empathy"
4060
4061 #: ../src/empathy-accounts.c:237
4062 msgid "Empathy Accounts"
4063 msgstr "Konta programu Empathy"
4064
4065 #: ../src/empathy-debugger.c:66
4066 msgid "Empathy Debugger"
4067 msgstr "Debuger programu Empathy"
4068
4069 #: ../src/empathy-chat.c:107
4070 msgid "- Empathy Chat Client"
4071 msgstr " - komunikator Empathy"
4072
4073 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:184
4074 msgid "Respond"
4075 msgstr "Odpowiedz"
4076
4077 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:190
4078 msgid "Reject"
4079 msgstr "Odrzuć"
4080
4081 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:194
4082 msgid "Answer"
4083 msgstr "Odbierz"
4084
4085 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
4086 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:211
4087 msgid "Decline"
4088 msgstr "Odmów"
4089
4090 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:205
4091 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:216
4092 msgid "Accept"
4093 msgstr "Zaakceptuj"
4094
4095 #: ../src/empathy-call-observer.c:130
4096 #, c-format
4097 msgid "Missed call from %s"
4098 msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
4099
4100 #: ../src/empathy-call-observer.c:133
4101 #, c-format
4102 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
4103 msgstr ""
4104 "Użytkownik %s próbował się dodzwonić, ale w tym czasie prowadzono inną "
4105 "rozmowę."