Updated Polish translation
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2010-03-15 17:19+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2010-03-15 17:10+0100\n"
13 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Poedit-Language: Polish\n"
21 "X-Poedit-Country: Poland\n"
22
23 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
24 msgid "Empathy"
25 msgstr "Empathy"
26
27 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
28 msgid "Empathy IM Client"
29 msgstr "Komunikator Empathy"
30
31 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
32 msgid "IM Client"
33 msgstr "Komunikator"
34
35 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
36 msgid "Send and receive messages"
37 msgstr "Wysyłanie i odbieranie wiadomości"
38
39 #: ../data/empathy.schemas.in.h:1
40 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
41 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
42
43 #: ../data/empathy.schemas.in.h:2
44 msgid ""
45 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
46 "chat."
47 msgstr ""
48 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
49 "podczas rozmowy grupowej."
50
51 #: ../data/empathy.schemas.in.h:3
52 msgid "Chat window theme"
53 msgstr "Motyw okna rozmowy"
54
55 #: ../data/empathy.schemas.in.h:4
56 msgid ""
57 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
58 msgstr ""
59 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
60 "\")."
61
62 #: ../data/empathy.schemas.in.h:5
63 msgid "Compact contact list"
64 msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
65
66 #: ../data/empathy.schemas.in.h:6
67 msgid "Connection managers should be used"
68 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
69
70 #: ../data/empathy.schemas.in.h:7
71 msgid "Contact list sort criterion"
72 msgstr "Kryterium sortowania listy kontaktów"
73
74 #: ../data/empathy.schemas.in.h:8
75 msgid "Default directory to select an avatar image from"
76 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
77
78 #: ../data/empathy.schemas.in.h:9
79 msgid "Disable popup notifications when away"
80 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
81
82 #: ../data/empathy.schemas.in.h:10
83 msgid "Disable sounds when away"
84 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
85
86 #: ../data/empathy.schemas.in.h:11
87 msgid "Empathy can publish the user's location"
88 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
89
90 #: ../data/empathy.schemas.in.h:12
91 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
92 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
93
94 #: ../data/empathy.schemas.in.h:13
95 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
96 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
97
98 #: ../data/empathy.schemas.in.h:14
99 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
100 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
101
102 #: ../data/empathy.schemas.in.h:15
103 msgid "Empathy default download folder"
104 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
105
106 #: ../data/empathy.schemas.in.h:16
107 msgid "Empathy has asked about importing accounts"
108 msgstr "Zapytano o zaimportowanie kont"
109
110 #: ../data/empathy.schemas.in.h:17
111 msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
112 msgstr "Przeprowadzono migrację dzienników butterfly"
113
114 #: ../data/empathy.schemas.in.h:18
115 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
116 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
117
118 #: ../data/empathy.schemas.in.h:19
119 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
120 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
121
122 #: ../data/empathy.schemas.in.h:20
123 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
124 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
125
126 #: ../data/empathy.schemas.in.h:21
127 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
128 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
129
130 #: ../data/empathy.schemas.in.h:22
131 msgid "Enable popup notifications for new messages"
132 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
133
134 #: ../data/empathy.schemas.in.h:23
135 msgid "Enable spell checker"
136 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
137
138 #: ../data/empathy.schemas.in.h:24
139 msgid "Hide main window"
140 msgstr "Ukrycie głównego okna"
141
142 #: ../data/empathy.schemas.in.h:25
143 msgid "Hide the main window."
144 msgstr "Ukrycie głównego okna."
145
146 #: ../data/empathy.schemas.in.h:26
147 msgid "MC 4 accounts have been imported"
148 msgstr "Konta MC 4 zostały zaimportowane"
149
150 #: ../data/empathy.schemas.in.h:27
151 msgid "MC 4 accounts have been imported."
152 msgstr "Konta MC 4 zostały zaimportowane."
153
154 #: ../data/empathy.schemas.in.h:28
155 msgid "Nick completed character"
156 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
157
158 #: ../data/empathy.schemas.in.h:29
159 msgid "Open new chats in separate windows"
160 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
161
162 #: ../data/empathy.schemas.in.h:30
163 msgid "Path of the Adium theme to use"
164 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
165
166 #: ../data/empathy.schemas.in.h:31
167 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
168 msgstr ""
169 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
170 "Adium."
171
172 #: ../data/empathy.schemas.in.h:32
173 msgid "Play a sound for incoming messages"
174 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
175
176 #: ../data/empathy.schemas.in.h:33
177 msgid "Play a sound for new conversations"
178 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
179
180 #: ../data/empathy.schemas.in.h:34
181 msgid "Play a sound for outgoing messages"
182 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
183
184 #: ../data/empathy.schemas.in.h:35
185 msgid "Play a sound when a contact logs in"
186 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
187
188 #: ../data/empathy.schemas.in.h:36
189 msgid "Play a sound when a contact logs out"
190 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
191
192 #: ../data/empathy.schemas.in.h:37
193 msgid "Play a sound when we log in"
194 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
195
196 #: ../data/empathy.schemas.in.h:38
197 msgid "Play a sound when we log out"
198 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
199
200 #: ../data/empathy.schemas.in.h:39
201 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
202 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
203
204 #: ../data/empathy.schemas.in.h:40
205 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
206 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
207
208 #: ../data/empathy.schemas.in.h:41
209 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
210 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
211
212 #: ../data/empathy.schemas.in.h:42
213 msgid "Show avatars"
214 msgstr "Wyświetlanie awatarów"
215
216 #: ../data/empathy.schemas.in.h:43
217 msgid "Show contact list in rooms"
218 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
219
220 #: ../data/empathy.schemas.in.h:44
221 msgid "Show hint about closing the main window"
222 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
223
224 #: ../data/empathy.schemas.in.h:45
225 msgid "Show offline contacts"
226 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
227
228 #: ../data/empathy.schemas.in.h:46
229 msgid "Show protocols"
230 msgstr "Wyświetlanie protokołów"
231
232 #: ../data/empathy.schemas.in.h:47
233 msgid "Spell checking languages"
234 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
235
236 #: ../data/empathy.schemas.in.h:48
237 msgid "The default folder to save file transfers in."
238 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
239
240 #: ../data/empathy.schemas.in.h:49
241 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
242 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
243
244 #: ../data/empathy.schemas.in.h:50
245 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
246 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
247
248 #: ../data/empathy.schemas.in.h:51
249 msgid "Use graphical smileys"
250 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
251
252 #: ../data/empathy.schemas.in.h:52
253 msgid "Use notification sounds"
254 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
255
256 #: ../data/empathy.schemas.in.h:53
257 msgid "Use theme for chat rooms"
258 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
259
260 #: ../data/empathy.schemas.in.h:54
261 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
262 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
263
264 #: ../data/empathy.schemas.in.h:55
265 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
266 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
267
268 #: ../data/empathy.schemas.in.h:56
269 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
270 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
271
272 #: ../data/empathy.schemas.in.h:57
273 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
274 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
275
276 #: ../data/empathy.schemas.in.h:58
277 msgid "Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs."
278 msgstr "Określa, czy zapytano o zaimportowanie kont z innych programów."
279
280 #: ../data/empathy.schemas.in.h:59
281 msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
282 msgstr "Określa, czy przeprowadzono migrację dzienników butterfly."
283
284 #: ../data/empathy.schemas.in.h:60
285 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
286 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
287
288 #: ../data/empathy.schemas.in.h:61
289 msgid ""
290 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
291 msgstr ""
292 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
293
294 #: ../data/empathy.schemas.in.h:62
295 msgid ""
296 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
297 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
298
299 #: ../data/empathy.schemas.in.h:63
300 msgid ""
301 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
302 msgstr ""
303 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
304 "Inspector."
305
306 #: ../data/empathy.schemas.in.h:64
307 msgid ""
308 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
309 "reconnect."
310 msgstr ""
311 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
312 "rozłączenia/ponownego połączenia."
313
314 #: ../data/empathy.schemas.in.h:65
315 msgid ""
316 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
317 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
318
319 #: ../data/empathy.schemas.in.h:66
320 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
321 msgstr ""
322 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
323
324 #: ../data/empathy.schemas.in.h:67
325 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
326 msgstr ""
327 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
328 "sieci."
329
330 #: ../data/empathy.schemas.in.h:68
331 msgid ""
332 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
333 msgstr ""
334 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
335
336 #: ../data/empathy.schemas.in.h:69
337 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
338 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
339
340 #: ../data/empathy.schemas.in.h:70
341 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
342 msgstr ""
343 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
344
345 #: ../data/empathy.schemas.in.h:71
346 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
347 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
348
349 #: ../data/empathy.schemas.in.h:72
350 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
351 msgstr ""
352 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
353
354 #: ../data/empathy.schemas.in.h:73
355 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
356 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
357
358 #: ../data/empathy.schemas.in.h:74
359 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
360 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
361
362 #: ../data/empathy.schemas.in.h:75
363 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
364 msgstr ""
365 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
366 "zajętości."
367
368 #: ../data/empathy.schemas.in.h:76
369 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
370 msgstr ""
371 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
372 "do trybu offline."
373
374 #: ../data/empathy.schemas.in.h:77
375 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
376 msgstr ""
377 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
378 "do trybu online."
379
380 #: ../data/empathy.schemas.in.h:78
381 msgid ""
382 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
383 "the chat is already opened, but not focused."
384 msgstr ""
385 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
386 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
387
388 #: ../data/empathy.schemas.in.h:79
389 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
390 msgstr ""
391 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
392 "wiadomości."
393
394 #: ../data/empathy.schemas.in.h:80
395 msgid ""
396 "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
397 msgstr ""
398 "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
399
400 #: ../data/empathy.schemas.in.h:81
401 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
402 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
403
404 #: ../data/empathy.schemas.in.h:82
405 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
406 msgstr ""
407 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
408 "zajętości."
409
410 #: ../data/empathy.schemas.in.h:83
411 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
412 msgstr "Określa, czy wyświetlać protokoły dla kontaktów na liście."
413
414 #: ../data/empathy.schemas.in.h:84
415 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
416 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
417
418 #: ../data/empathy.schemas.in.h:85
419 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
420 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
421
422 #: ../data/empathy.schemas.in.h:86
423 msgid ""
424 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
425 "'x' button in the title bar."
426 msgstr ""
427 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
428 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
429
430 #: ../data/empathy.schemas.in.h:87
431 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
432 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
433
434 #: ../data/empathy.schemas.in.h:88
435 msgid ""
436 "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
437 "the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
438 "the contact list by state."
439 msgstr ""
440 "Określa, jakie kryterium używać podczas sortowania listy kontaktów. "
441 "Domyślnie sortowane jest według nazwy kontaktów za pomocą wartości \"name\". "
442 "Wartość \"state\" spowoduje sortowanie według stanu kontaktu."
443
444 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
445 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
446 msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
447
448 #. Tweak the dialog
449 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
450 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2066 ../src/cc-empathy-accounts-page.c:243
451 #: ../src/cc-empathy-accounts-panel.c:91
452 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
453 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
454
455 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:842
456 msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
457 msgstr "Sumy kontrolne pobranego i wysłanego pliku nie zgadzają się"
458
459 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1102
460 msgid "File transfer not supported by remote contact"
461 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
462
463 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1160
464 msgid "The selected file is not a regular file"
465 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
466
467 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1169
468 msgid "The selected file is empty"
469 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
470
471 #: ../libempathy/empathy-tp-contact-list.c:834
472 #: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:77
473 msgid "People nearby"
474 msgstr "Osoby w pobliżu"
475
476 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:280
477 msgid "Socket type not supported"
478 msgstr "Typ gniazda nie jest obsługiwany"
479
480 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
481 msgid "No reason was specified"
482 msgstr "Nie podano powodu"
483
484 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
485 msgid "The change in state was requested"
486 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
487
488 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405
489 msgid "You canceled the file transfer"
490 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
491
492 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:408
493 msgid "The other participant canceled the file transfer"
494 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
495
496 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:411
497 msgid "Error while trying to transfer the file"
498 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
499
500 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:414
501 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
502 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
503
504 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:417 ../libempathy/empathy-utils.c:314
505 msgid "Unknown reason"
506 msgstr "Nieznany powód"
507
508 #: ../libempathy/empathy-utils.c:238
509 msgid "Available"
510 msgstr "Dostępny"
511
512 #: ../libempathy/empathy-utils.c:240
513 msgid "Busy"
514 msgstr "Zajęty"
515
516 #: ../libempathy/empathy-utils.c:243
517 msgid "Away"
518 msgstr "Nieobecny"
519
520 #: ../libempathy/empathy-utils.c:245
521 msgid "Invisible"
522 msgstr "Niewidoczny"
523
524 #: ../libempathy/empathy-utils.c:247
525 msgid "Offline"
526 msgstr "Offline"
527
528 #: ../libempathy/empathy-utils.c:286
529 msgid "No reason specified"
530 msgstr "Nie podano powodu"
531
532 #: ../libempathy/empathy-utils.c:288
533 msgid "Status is set to offline"
534 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
535
536 #: ../libempathy/empathy-utils.c:290
537 msgid "Network error"
538 msgstr "Błąd sieci"
539
540 #: ../libempathy/empathy-utils.c:292
541 msgid "Authentication failed"
542 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
543
544 #: ../libempathy/empathy-utils.c:294
545 msgid "Encryption error"
546 msgstr "Błąd szyfrowania"
547
548 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296
549 msgid "Name in use"
550 msgstr "Pseudonim jest już używany"
551
552 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298
553 msgid "Certificate not provided"
554 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
555
556 #: ../libempathy/empathy-utils.c:300
557 msgid "Certificate untrusted"
558 msgstr "Niezaufany certyfikat"
559
560 #: ../libempathy/empathy-utils.c:302
561 msgid "Certificate expired"
562 msgstr "Certyfikat wygasł"
563
564 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304
565 msgid "Certificate not activated"
566 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
567
568 #: ../libempathy/empathy-utils.c:306
569 msgid "Certificate hostname mismatch"
570 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
571
572 #: ../libempathy/empathy-utils.c:308
573 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
574 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
575
576 #: ../libempathy/empathy-utils.c:310
577 msgid "Certificate self-signed"
578 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
579
580 #: ../libempathy/empathy-utils.c:312
581 msgid "Certificate error"
582 msgstr "Błąd certyfikatu"
583
584 #: ../libempathy/empathy-utils.c:429 ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:104
585 msgid "People Nearby"
586 msgstr "Osoby w pobliżu"
587
588 #: ../libempathy/empathy-utils.c:434
589 msgid "Yahoo! Japan"
590 msgstr "Yahoo! Japonia"
591
592 #: ../libempathy/empathy-utils.c:435
593 msgid "Facebook Chat"
594 msgstr "Facebook Chat"
595
596 #: ../libempathy/empathy-time.c:137
597 #, c-format
598 msgid "%d second ago"
599 msgid_plural "%d seconds ago"
600 msgstr[0] "%d sekundę temu"
601 msgstr[1] "%d sekundy temu"
602 msgstr[2] "%d sekund temu"
603
604 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
605 #, c-format
606 msgid "%d minute ago"
607 msgid_plural "%d minutes ago"
608 msgstr[0] "%d minutę temu"
609 msgstr[1] "%d minuty temu"
610 msgstr[2] "%d minut temu"
611
612 #: ../libempathy/empathy-time.c:147
613 #, c-format
614 msgid "%d hour ago"
615 msgid_plural "%d hours ago"
616 msgstr[0] "%d godzinę temu"
617 msgstr[1] "%d godziny temu"
618 msgstr[2] "%d godzin temu"
619
620 #: ../libempathy/empathy-time.c:152
621 #, c-format
622 msgid "%d day ago"
623 msgid_plural "%d days ago"
624 msgstr[0] "%d dzień temu"
625 msgstr[1] "%d dni temu"
626 msgstr[2] "%d dni temu"
627
628 #: ../libempathy/empathy-time.c:157
629 #, c-format
630 msgid "%d week ago"
631 msgid_plural "%d weeks ago"
632 msgstr[0] "%d tydzień temu"
633 msgstr[1] "%d tygodnie temu"
634 msgstr[2] "%d tygodni temu"
635
636 #: ../libempathy/empathy-time.c:162
637 #, c-format
638 msgid "%d month ago"
639 msgid_plural "%d months ago"
640 msgstr[0] "%d miesiąc temu"
641 msgstr[1] "%d miesiące temu"
642 msgstr[2] "%d miesięcy emu"
643
644 #: ../libempathy/empathy-time.c:167
645 msgid "in the future"
646 msgstr "w przyszłości"
647
648 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:462
649 msgid "All"
650 msgstr "Wszystkie"
651
652 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:538
653 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:594
654 #, c-format
655 msgid "%s:"
656 msgstr "%s:"
657
658 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1126
659 msgid "Username:"
660 msgstr "Nazwa użytkownika:"
661
662 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1474
663 msgid "L_og in"
664 msgstr "Zal_oguj się"
665
666 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1542
667 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
668 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
669 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
670 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
671 msgid "Account:"
672 msgstr "Konto:"
673
674 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1553
675 msgid "Enabled"
676 msgstr "Włączone"
677
678 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1618
679 msgid "This account already exists on the server"
680 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
681
682 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1621
683 msgid "Create a new account on the server"
684 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
685
686 #. To translators: The first parameter is the login id and the
687 #. * second one is the server. The resulting string will be something
688 #. * like: "MyUserName on chat.freenode.net".
689 #. * You should reverse the order of these arguments if the
690 #. * server should come before the login id in your locale.
691 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2013
692 #, c-format
693 msgid "%1$s on %2$s"
694 msgstr "%1$s na %2$s"
695
696 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
697 #. * string will be something like: "Jabber Account"
698 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2039
699 #, c-format
700 msgid "%s Account"
701 msgstr "Konto %s"
702
703 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2043
704 msgid "New account"
705 msgstr "Nowe konto"
706
707 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
708 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
709 msgstr "<b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika"
710
711 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
712 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
713 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
714 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
715 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
716 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
717 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
718 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
719 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
720 msgid "Advanced"
721 msgstr "Zaawansowane"
722
723 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
724 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
725 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
726 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
727 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
728 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
729 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
730 msgid "Pass_word:"
731 msgstr "_Hasło:"
732
733 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
734 msgid "Screen _Name:"
735 msgstr "_Nazwa użytkownika:"
736
737 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
738 msgid "What is your AIM password?"
739 msgstr "Hasło AIM:"
740
741 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
742 msgid "What is your AIM screen name?"
743 msgstr "Nazwa użytkownika AIM:"
744
745 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
746 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
747 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
748 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
749 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
750 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
751 msgid "_Port:"
752 msgstr "_Port:"
753
754 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
755 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
756 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
757 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
758 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
759 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:12
760 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
761 msgid "_Server:"
762 msgstr "_Serwer:"
763
764 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
765 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
766 msgid "<b>Example:</b> username"
767 msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
768
769 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
770 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
771 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
772 msgid "Login I_D:"
773 msgstr "Id_entyfikator logowania:"
774
775 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
776 msgid "What is your GroupWise User ID?"
777 msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise:"
778
779 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
780 msgid "What is your GroupWise password?"
781 msgstr "Hasło GroupWise:"
782
783 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
784 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
785 msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
786
787 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
788 msgid "ICQ _UIN:"
789 msgstr "_UIN ICQ:"
790
791 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
792 msgid "What is your ICQ UIN?"
793 msgstr "UIN ICQ:"
794
795 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
796 msgid "What is your ICQ password?"
797 msgstr "Hasło ICQ:"
798
799 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
800 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
801 msgid "_Character set:"
802 msgstr "_Zestaw znaków:"
803
804 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.c:244
805 msgid "New Network"
806 msgstr "Nowa sieć"
807
808 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:184
809 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:217
810 msgid "Auto"
811 msgstr "Automatycznie"
812
813 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:187
814 msgid "UDP"
815 msgstr "UDP"
816
817 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:190
818 msgid "TCP"
819 msgstr "TCP"
820
821 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:193
822 msgid "TLS"
823 msgstr "TLS"
824
825 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
826 #. * best to keep the English version.
827 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:222
828 msgid "Register"
829 msgstr "Rejestrator"
830
831 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
832 #. * best to keep the English version.
833 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:227
834 msgid "Options"
835 msgstr "Opcje"
836
837 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:230
838 msgid "None"
839 msgstr "Brak"
840
841 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
842 msgid "Character set:"
843 msgstr "Zestaw znaków:"
844
845 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
846 msgid "Network"
847 msgstr "Sieć"
848
849 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
850 msgid "Network:"
851 msgstr "Sieć:"
852
853 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
854 msgid "Nickname:"
855 msgstr "Pseudonim:"
856
857 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
858 msgid "Password:"
859 msgstr "Hasło:"
860
861 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
862 msgid "Quit message:"
863 msgstr "Komunikat podczas zakończenia:"
864
865 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
866 msgid "Real name:"
867 msgstr "Imię i nazwisko:"
868
869 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
870 msgid "Servers"
871 msgstr "Serwery"
872
873 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
874 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
875 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
876
877 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
878 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
879 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org"
880
881 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
882 msgid "Override server settings"
883 msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
884
885 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
886 msgid "Pri_ority:"
887 msgstr "Pri_orytet:"
888
889 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
890 msgid "Reso_urce:"
891 msgstr "_Zasób:"
892
893 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
894 msgid ""
895 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
896 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
897 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
898 "Facebook username if you don't have one."
899 msgstr ""
900 "To jest nazwa użytkownika, a nie login serwisu Facebook.\n"
901 "Jeśli używane jest facebook.com/<b>badger</b>, należy wpisać <b>badger</b>.\n"
902 "Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, "
903 "aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie "
904 "ustawiono."
905
906 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
907 msgid "Use old SS_L"
908 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
909
910 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
911 msgid "What is your Facebook password?"
912 msgstr "Hasło serwisu Facebook:"
913
914 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
915 msgid "What is your Facebook username?"
916 msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
917
918 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
919 msgid "What is your Google ID?"
920 msgstr "Identyfikator Google:"
921
922 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
923 msgid "What is your Google password?"
924 msgstr "Hasło Google:"
925
926 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
927 msgid "What is your Jabber ID?"
928 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
929
930 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
931 msgid "What is your Jabber password?"
932 msgstr "Hasło Jabbera:"
933
934 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
935 msgid "What is your desired Jabber ID?"
936 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera:"
937
938 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
939 msgid "What is your desired Jabber password?"
940 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
941
942 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
943 msgid "_Encryption required (TLS/SSL)"
944 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
945
946 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
947 msgid "_Ignore SSL certificate errors"
948 msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
949
950 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
951 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
952 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
953
954 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
955 msgid "What is your Windows Live ID?"
956 msgstr "Identyfikator Windows Live:"
957
958 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
959 msgid "What is your Windows Live password?"
960 msgstr "Hasło Windows Live:"
961
962 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
963 msgid "_E-mail address:"
964 msgstr "Adres _e-mail:"
965
966 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
967 msgid "_First Name:"
968 msgstr "I_mię:"
969
970 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
971 msgid "_Jabber ID:"
972 msgstr "Identyfikator Ja_bbera:"
973
974 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
975 msgid "_Last Name:"
976 msgstr "Na_zwisko:"
977
978 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
979 msgid "_Nickname:"
980 msgstr "_Pseudonim:"
981
982 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
983 msgid "_Published Name:"
984 msgstr "Nazwa _opublikowana:"
985
986 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
987 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
988 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip"
989
990 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
991 msgid "Authentication username:"
992 msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia:"
993
994 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
995 msgid "Discover Binding"
996 msgstr "Wykrywanie dowiązywania"
997
998 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
999 msgid "Discover the STUN server automatically"
1000 msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
1001
1002 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1003 msgid "Hostname of the proxy for outbound requests."
1004 msgstr "Nazwa komputera pośrednika sieciowego dla żądań wychodzących."
1005
1006 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1007 msgid "Interval (seconds)"
1008 msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
1009
1010 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1011 msgid "Keep-Alive Options"
1012 msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
1013
1014 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1015 msgid ""
1016 "Look up the DNS SRV record at the service's domain for the host name of a "
1017 "STUN server."
1018 msgstr ""
1019 "Wyszukiwanie nazwy serwera STUN we wpisie SRV usługi DNS domeny serwisu."
1020
1021 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1022 msgid "Loose Routing"
1023 msgstr "Swobodne trasowanie"
1024
1025 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1026 msgid "Mechanism:"
1027 msgstr "Mechanizm:"
1028
1029 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
1030 msgid "Miscellaneous Options"
1031 msgstr "Różne opcje"
1032
1033 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1034 msgid "NAT Traversal Options"
1035 msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
1036
1037 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1038 msgid "Port of the proxy for outbound requests."
1039 msgstr "Port pośrednika sieciowego dla żądań wychodzących."
1040
1041 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
1042 msgid "Port:"
1043 msgstr "Port:"
1044
1045 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1046 msgid "Proxy Options"
1047 msgstr "Opcje pośrednika"
1048
1049 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1050 msgid "STUN Server:"
1051 msgstr "Serwer STUN:"
1052
1053 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1054 msgid "Server:"
1055 msgstr "Serwer"
1056
1057 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1058 msgid ""
1059 "The username for SIP authentication, if different from the SIP URI\n"
1060 "username."
1061 msgstr ""
1062 "Nazwa użytkownika uwierzytelniania SIP, jeśli różni się od\n"
1063 "nazwy użytkownika."
1064
1065 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1066 msgid "Transport:"
1067 msgstr "Transport:"
1068
1069 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
1070 msgid ""
1071 "Update the registration binding if the external address for the client is "
1072 "discovered to be different from the local binding."
1073 msgstr ""
1074 "Aktualizacja dowiązania rejestracji, jeśli wykryto, że zewnętrzny adres dla "
1075 "klienta różni się od lokalnego dowiązania."
1076
1077 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
1078 msgid ""
1079 "Use the loose routing behavior and the Route header as recommended in RFC "
1080 "3261."
1081 msgstr ""
1082 "Użycie swobodnego trasowania i nagłówka trasy zalecanego w dokumencie RFC "
1083 "3261."
1084
1085 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:25
1086 msgid "What is your SIP account password?"
1087 msgstr "Hasło konta SIP:"
1088
1089 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:26
1090 msgid "What is your SIP login ID?"
1091 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
1092
1093 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:27
1094 msgid "_Username:"
1095 msgstr "Nazwa _użytkownika:"
1096
1097 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1098 msgid "Use _Yahoo! Japan"
1099 msgstr "Użycie _Yahoo! Japonia"
1100
1101 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
1102 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1103 msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
1104
1105 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
1106 msgid "What is your Yahoo! password?"
1107 msgstr "Hasło Yahoo!:"
1108
1109 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1110 msgid "Yahoo! I_D:"
1111 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
1112
1113 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
1114 msgid "_Ignore conference and chat room invitations"
1115 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
1116
1117 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1118 msgid "_Room List locale:"
1119 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
1120
1121 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:449
1122 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:525
1123 msgid "Couldn't convert image"
1124 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
1125
1126 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:450
1127 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1128 msgstr ""
1129 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
1130
1131 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:915
1132 msgid "Select Your Avatar Image"
1133 msgstr "Wybór obrazu awatara"
1134
1135 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:918
1136 msgid "No Image"
1137 msgstr "Brak obrazu"
1138
1139 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:980
1140 msgid "Images"
1141 msgstr "Obrazy"
1142
1143 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:984
1144 msgid "All Files"
1145 msgstr "Wszystkie pliki"
1146
1147 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:327
1148 msgid "Click to enlarge"
1149 msgstr "Kliknięcie powiększy"
1150
1151 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:233
1152 msgid "Failed to reconnect this chat"
1153 msgstr "Ponowne połączenie z tą rozmową się nie powiodło"
1154
1155 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:655
1156 msgid "Failed to join chat room"
1157 msgstr "Dołączenie do pokoju rozmów się nie powiodło"
1158
1159 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:673
1160 msgid "Failed to open private chat"
1161 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
1162
1163 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:712
1164 msgid "Topic not supported on this conversation"
1165 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
1166
1167 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:718
1168 msgid "You are not allowed to change the topic"
1169 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
1170
1171 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:847
1172 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1173 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
1174
1175 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:850
1176 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1177 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
1178
1179 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:853
1180 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1181 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1182
1183 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:856
1184 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1185 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1186
1187 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:859
1188 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1189 msgstr ""
1190 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
1191
1192 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:862
1193 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1194 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
1195
1196 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:865
1197 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1198 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
1199
1200 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:868
1201 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1202 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
1203
1204 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:871
1205 msgid ""
1206 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1207 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1208 "join a new chat room\""
1209 msgstr ""
1210 "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
1211 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
1212 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
1213
1214 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:876
1215 msgid ""
1216 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1217 "show its usage."
1218 msgstr ""
1219 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
1220 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
1221
1222 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:886
1223 #, c-format
1224 msgid "Usage: %s"
1225 msgstr "Użycie: %s"
1226
1227 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:915
1228 msgid "Unknown command"
1229 msgstr "Nieznane polecenie"
1230
1231 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1036
1232 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1233 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
1234
1235 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1174
1236 msgid "offline"
1237 msgstr "offline"
1238
1239 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1177
1240 msgid "invalid contact"
1241 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
1242
1243 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1180
1244 msgid "permission denied"
1245 msgstr "brak dostępu"
1246
1247 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1183
1248 msgid "too long message"
1249 msgstr "za długa wiadomość"
1250
1251 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1186
1252 msgid "not implemented"
1253 msgstr "niezaimplementowane"
1254
1255 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1189
1256 msgid "unknown"
1257 msgstr "nieznany"
1258
1259 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1193
1260 #, c-format
1261 msgid "Error sending message '%s': %s"
1262 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
1263
1264 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1228
1265 #, c-format
1266 msgid "Topic set to: %s"
1267 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
1268
1269 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1230
1270 msgid "No topic defined"
1271 msgstr "Temat nie został określony"
1272
1273 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1629
1274 msgid "(No Suggestions)"
1275 msgstr "(brak podpowiedzi)"
1276
1277 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1683
1278 msgid "Insert Smiley"
1279 msgstr "Wstaw emotikonę"
1280
1281 #. send button
1282 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1701
1283 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1626
1284 msgid "_Send"
1285 msgstr "_Wyślij"
1286
1287 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1735
1288 msgid "_Spelling Suggestions"
1289 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
1290
1291 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1829
1292 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1293 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
1294
1295 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1960
1296 #, c-format
1297 msgid "%s has disconnected"
1298 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
1299
1300 #. translators: reverse the order of these arguments
1301 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1302 #.
1303 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1967
1304 #, c-format
1305 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1306 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
1307
1308 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1970
1309 #, c-format
1310 msgid "%s was kicked"
1311 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
1312
1313 #. translators: reverse the order of these arguments
1314 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1315 #.
1316 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1978
1317 #, c-format
1318 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1319 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
1320
1321 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1981
1322 #, c-format
1323 msgid "%s was banned"
1324 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
1325
1326 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1985
1327 #, c-format
1328 msgid "%s has left the room"
1329 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
1330
1331 #. Note to translators: this string is appended to
1332 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1333 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1334 #. * please let us know. :-)
1335 #.
1336 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1994
1337 #, c-format
1338 msgid " (%s)"
1339 msgstr " (%s)"
1340
1341 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2019
1342 #, c-format
1343 msgid "%s has joined the room"
1344 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1345
1346 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2044
1347 #, c-format
1348 msgid "%s is now known as %s"
1349 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
1350
1351 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2179 ../src/empathy-call-window.c:1532
1352 msgid "Disconnected"
1353 msgstr "Rozłączony"
1354
1355 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2701
1356 msgid "Wrong password; please try again:"
1357 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
1358
1359 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2702
1360 msgid "Retry"
1361 msgstr "Ponów"
1362
1363 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2707
1364 msgid "This room is protected by a password:"
1365 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
1366
1367 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2708
1368 msgid "Join"
1369 msgstr "Dołącz"
1370
1371 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2848
1372 msgid "Connected"
1373 msgstr "Połączony"
1374
1375 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2901
1376 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:707
1377 msgid "Conversation"
1378 msgstr "Rozmowa"
1379
1380 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.ui.h:1 ../src/empathy-chat-window.c:680
1381 msgid "Topic:"
1382 msgstr "Temat:"
1383
1384 #. Copy Link Address menu item
1385 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:318
1386 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:786
1387 msgid "_Copy Link Address"
1388 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
1389
1390 #. Open Link menu item
1391 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:325
1392 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:793
1393 msgid "_Open Link"
1394 msgstr "_Otwórz odnośnik"
1395
1396 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
1397 #. * chat windows (strftime format string)
1398 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:423
1399 msgid "%A %B %d %Y"
1400 msgstr "%A %d %B %Y"
1401
1402 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:249
1403 msgid "Edit Contact Information"
1404 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
1405
1406 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:301
1407 msgid "Personal Information"
1408 msgstr "Informacje osobiste"
1409
1410 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:406
1411 msgid "New Contact"
1412 msgstr "Nowy kontakt"
1413
1414 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1415 msgid "Decide _Later"
1416 msgstr "Z_decyduj później"
1417
1418 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1419 msgid "Subscription Request"
1420 msgstr "Prośba o upoważnienie"
1421
1422 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1631
1423 #, c-format
1424 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1425 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
1426
1427 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1633
1428 msgid "Removing group"
1429 msgstr "Usuwanie grupy"
1430
1431 #. Remove
1432 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1682
1433 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1759
1434 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
1435 msgid "_Remove"
1436 msgstr "_Usuń"
1437
1438 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1712
1439 #, c-format
1440 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1441 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
1442
1443 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1714
1444 msgid "Removing contact"
1445 msgstr "Usuwanie kontaktu"
1446
1447 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:206
1448 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
1449 msgid "_Add Contact…"
1450 msgstr "_Dodaj kontakt…"
1451
1452 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:233
1453 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
1454 msgid "_Chat"
1455 msgstr "_Rozmowa"
1456
1457 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:264
1458 msgctxt "menu item"
1459 msgid "_Audio Call"
1460 msgstr "Rozmow_a głosowa"
1461
1462 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:296
1463 msgctxt "menu item"
1464 msgid "_Video Call"
1465 msgstr "_Wideorozmowa"
1466
1467 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:347
1468 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
1469 msgid "_Previous Conversations"
1470 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
1471
1472 # to jest w menu
1473 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:369
1474 msgid "Send file"
1475 msgstr "Wyślij plik"
1476
1477 # to jest w menu
1478 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:392
1479 msgid "Share my desktop"
1480 msgstr "Współdziel pulpit"
1481
1482 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:432
1483 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1379
1484 msgid "Favorite"
1485 msgstr "Ulubione"
1486
1487 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:462
1488 msgid "Infor_mation"
1489 msgstr "Infor_macje"
1490
1491 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:508
1492 msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
1493 msgid "_Edit"
1494 msgstr "Z_modyfikuj"
1495
1496 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:562
1497 #: ../src/empathy-chat-window.c:865
1498 msgid "Inviting you to this room"
1499 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
1500
1501 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:593
1502 msgid "_Invite to chat room"
1503 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
1504
1505 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1506 msgid "Select a contact"
1507 msgstr "Wybór kontaktu"
1508
1509 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:238
1510 msgid "Select"
1511 msgstr "Wybór"
1512
1513 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:247
1514 #: ../src/empathy-main-window.c:1050
1515 msgid "Group"
1516 msgstr "Grupa"
1517
1518 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:478
1519 msgid "Country ISO Code:"
1520 msgstr "Kod ISO kraju:"
1521
1522 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:480
1523 msgid "Country:"
1524 msgstr "Kraj:"
1525
1526 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:482
1527 msgid "State:"
1528 msgstr "Stan/województwo:"
1529
1530 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:484
1531 msgid "City:"
1532 msgstr "Miasto:"
1533
1534 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:486
1535 msgid "Area:"
1536 msgstr "Obszar:"
1537
1538 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:488
1539 msgid "Postal Code:"
1540 msgstr "Kod pocztowy:"
1541
1542 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:490
1543 msgid "Street:"
1544 msgstr "Ulica:"
1545
1546 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:492
1547 msgid "Building:"
1548 msgstr "Budynek:"
1549
1550 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:494
1551 msgid "Floor:"
1552 msgstr "Piętro:"
1553
1554 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:496
1555 msgid "Room:"
1556 msgstr "Pokój:"
1557
1558 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:498
1559 msgid "Text:"
1560 msgstr "Tekst:"
1561
1562 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:500
1563 msgid "Description:"
1564 msgstr "Opis:"
1565
1566 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:502
1567 msgid "URI:"
1568 msgstr "Adres URI:"
1569
1570 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:504
1571 msgid "Accuracy Level:"
1572 msgstr "Poziom dokładności:"
1573
1574 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:506
1575 msgid "Error:"
1576 msgstr "Błąd:"
1577
1578 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:508
1579 msgid "Vertical Error (meters):"
1580 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
1581
1582 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:510
1583 msgid "Horizontal Error (meters):"
1584 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
1585
1586 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:512
1587 msgid "Speed:"
1588 msgstr "Prędkość:"
1589
1590 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:514
1591 msgid "Bearing:"
1592 msgstr "Kierunek:"
1593
1594 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:516
1595 msgid "Climb Speed:"
1596 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
1597
1598 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:518
1599 msgid "Last Updated on:"
1600 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
1601
1602 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:520
1603 msgid "Longitude:"
1604 msgstr "Długość geograficzna:"
1605
1606 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:522
1607 msgid "Latitude:"
1608 msgstr "Szerokość geograficzna:"
1609
1610 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:524
1611 msgid "Altitude:"
1612 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
1613
1614 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:587
1615 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
1616 msgid "Location"
1617 msgstr "Położenie"
1618
1619 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:603
1620 msgid "<b>Location</b>, "
1621 msgstr "<b>Położenie</b>, "
1622
1623 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:653
1624 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1625 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
1626
1627 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:736
1628 msgid "Save Avatar"
1629 msgstr "Zapisanie awatara"
1630
1631 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:792
1632 msgid "Unable to save avatar"
1633 msgstr "Nie można zapisać awatara"
1634
1635 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1636 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1637 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
1638
1639 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1640 msgid "Alias:"
1641 msgstr "Alias:"
1642
1643 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1644 msgid "Birthday:"
1645 msgstr "Urodziny:"
1646
1647 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1648 msgid "Client Information"
1649 msgstr "Informacje o kliencie"
1650
1651 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1652 msgid "Client:"
1653 msgstr "Klient:"
1654
1655 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
1656 msgid "Contact Details"
1657 msgstr "Szczegóły kontaktu"
1658
1659 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1660 msgid "E-mail address:"
1661 msgstr "Adres e-mail:"
1662
1663 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1664 msgid "Full name:"
1665 msgstr "Imię i nazwisko:"
1666
1667 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1668 msgid "Groups"
1669 msgstr "Grupy"
1670
1671 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1672 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:12
1673 msgid "Identifier:"
1674 msgstr "Identyfikator:"
1675
1676 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:13
1677 msgid "Information requested&#x2026;"
1678 msgstr "Żądanie informacji&#x2026;"
1679
1680 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:14
1681 msgid "OS:"
1682 msgstr "System operacyjny:"
1683
1684 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:15
1685 msgid ""
1686 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1687 "select more than one group or no groups."
1688 msgstr ""
1689 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
1690 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
1691
1692 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:16
1693 msgid "Version:"
1694 msgstr "Wersja:"
1695
1696 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:17
1697 msgid "Website:"
1698 msgstr "Witryna WWW:"
1699
1700 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:18
1701 msgid "_Add Group"
1702 msgstr "Dod_aj grupę"
1703
1704 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
1705 msgid "new server"
1706 msgstr "nowy serwer"
1707
1708 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
1709 msgid "Server"
1710 msgstr "Serwer"
1711
1712 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
1713 msgid "Port"
1714 msgstr "Port"
1715
1716 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
1717 msgid "SSL"
1718 msgstr "SSL"
1719
1720 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:700
1721 #: ../src/empathy-import-widget.c:310
1722 msgid "Account"
1723 msgstr "Konto"
1724
1725 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:717
1726 msgid "Date"
1727 msgstr "Data"
1728
1729 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
1730 msgid "Conversations"
1731 msgstr "Rozmowy"
1732
1733 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
1734 msgid "Previous Conversations"
1735 msgstr "Poprzednie rozmowy"
1736
1737 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
1738 msgid "Search"
1739 msgstr "Wyszukiwanie"
1740
1741 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
1742 msgid "_For:"
1743 msgstr "Wy_szukaj:"
1744
1745 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
1746 msgid "Contact ID:"
1747 msgstr "Identyfikator kontaktu:"
1748
1749 #. add chat button
1750 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:144
1751 msgid "C_hat"
1752 msgstr "_Rozmowa"
1753
1754 #. Tweak the dialog
1755 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:154
1756 msgid "New Conversation"
1757 msgstr "Nowa rozmowa"
1758
1759 #. add video toggle
1760 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:188
1761 msgid "Send _Video"
1762 msgstr "Wyślij obraz _wideo"
1763
1764 #. add chat button
1765 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:196
1766 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
1767 msgid "_Call"
1768 msgstr "_Zadzwoń"
1769
1770 #. Tweak the dialog
1771 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:206
1772 msgid "New Call"
1773 msgstr "Nowa rozmowa"
1774
1775 #. COL_STATUS_TEXT
1776 #. COL_STATE_ICON_NAME
1777 #. COL_STATE
1778 #. COL_DISPLAY_MARKUP
1779 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
1780 #. COL_TYPE
1781 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:168
1782 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:204
1783 msgid "Custom Message…"
1784 msgstr "Własna wiadomość…"
1785
1786 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:221
1787 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:223
1788 msgid "Edit Custom Messages…"
1789 msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości…"
1790
1791 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:346
1792 msgid "Click to remove this status as a favorite"
1793 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
1794
1795 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:355
1796 msgid "Click to make this status a favorite"
1797 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
1798
1799 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:389
1800 msgid "Set status"
1801 msgstr "Ustaw stan"
1802
1803 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:939
1804 msgid "Set your presence and current status"
1805 msgstr "Ustawienie obecności i obecnego stanu"
1806
1807 #. Custom messages
1808 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1128
1809 msgid "Custom messages…"
1810 msgstr "Własne wiadomości…"
1811
1812 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
1813 msgid "Find:"
1814 msgstr "Wyszukiwanie:"
1815
1816 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
1817 msgid "Match case"
1818 msgstr "Rozróżnianie wielkości liter"
1819
1820 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
1821 msgid "Phrase not found"
1822 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
1823
1824 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:51
1825 msgid "Received an instant message"
1826 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
1827
1828 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:53
1829 msgid "Sent an instant message"
1830 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
1831
1832 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:55
1833 msgid "Incoming chat request"
1834 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
1835
1836 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:57
1837 msgid "Contact connected"
1838 msgstr "Kontakt połączony"
1839
1840 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:59
1841 msgid "Contact disconnected"
1842 msgstr "Kontakt rozłączony"
1843
1844 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:61
1845 msgid "Connected to server"
1846 msgstr "Połączony z serwerem"
1847
1848 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:63
1849 msgid "Disconnected from server"
1850 msgstr "Rozłączony z serwera"
1851
1852 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:65
1853 msgid "Incoming voice call"
1854 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
1855
1856 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:67
1857 msgid "Outgoing voice call"
1858 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
1859
1860 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:69
1861 msgid "Voice call ended"
1862 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
1863
1864 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:364
1865 msgid "Enter Custom Message"
1866 msgstr "Wprowadzenie własnej wiadomości"
1867
1868 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:523
1869 msgid "Edit Custom Messages"
1870 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
1871
1872 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1873 msgid "Add _New Preset"
1874 msgstr "Dodaj _nową własną wiadomość"
1875
1876 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
1877 msgid "Saved Presets"
1878 msgstr "Zapisane własne wiadomości"
1879
1880 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
1881 msgid "Classic"
1882 msgstr "Klasyczny"
1883
1884 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
1885 msgid "Simple"
1886 msgstr "Prosty"
1887
1888 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
1889 msgid "Clean"
1890 msgstr "Czysty"
1891
1892 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
1893 msgid "Blue"
1894 msgstr "Niebieski"
1895
1896 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1501
1897 msgid "Unable to open URI"
1898 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
1899
1900 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1618
1901 msgid "Select a file"
1902 msgstr "Wybór pliku"
1903
1904 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1682
1905 msgid "Select a destination"
1906 msgstr "Wybór miejsca docelowego"
1907
1908 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
1909 msgid "Current Locale"
1910 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
1911
1912 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
1913 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
1914 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
1915 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
1916 msgid "Arabic"
1917 msgstr "arabskie"
1918
1919 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
1920 msgid "Armenian"
1921 msgstr "armeńskie"
1922
1923 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
1924 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
1925 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
1926 msgid "Baltic"
1927 msgstr "bałtyckie"
1928
1929 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
1930 msgid "Celtic"
1931 msgstr "celtyckie"
1932
1933 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
1934 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
1935 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
1936 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
1937 msgid "Central European"
1938 msgstr "środkowoeuropejskie"
1939
1940 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
1941 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
1942 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
1943 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
1944 msgid "Chinese Simplified"
1945 msgstr "chińskie uproszczone"
1946
1947 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
1948 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
1949 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
1950 msgid "Chinese Traditional"
1951 msgstr "chińskie tradycyjne"
1952
1953 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
1954 msgid "Croatian"
1955 msgstr "chorwackie"
1956
1957 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
1958 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
1959 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
1960 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
1961 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
1962 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
1963 msgid "Cyrillic"
1964 msgstr "cyrylica"
1965
1966 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
1967 msgid "Cyrillic/Russian"
1968 msgstr "cyrylica/rosyjskie"
1969
1970 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
1971 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
1972 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1973 msgstr "cyrylica/ukraińskie"
1974
1975 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
1976 msgid "Georgian"
1977 msgstr "gruzińskie"
1978
1979 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
1980 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
1981 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
1982 msgid "Greek"
1983 msgstr "greckie"
1984
1985 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
1986 msgid "Gujarati"
1987 msgstr "gudżarackie"
1988
1989 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
1990 msgid "Gurmukhi"
1991 msgstr "gurmukhi"
1992
1993 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
1994 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
1995 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
1996 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
1997 msgid "Hebrew"
1998 msgstr "hebrajskie"
1999
2000 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2001 msgid "Hebrew Visual"
2002 msgstr "hebrajskie wizualne"
2003
2004 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2005 msgid "Hindi"
2006 msgstr "hinduskie"
2007
2008 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2009 msgid "Icelandic"
2010 msgstr "islandzkie"
2011
2012 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2013 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2014 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2015 msgid "Japanese"
2016 msgstr "japońskie"
2017
2018 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2019 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2020 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2021 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2022 msgid "Korean"
2023 msgstr "koreańskie"
2024
2025 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2026 msgid "Nordic"
2027 msgstr "nordyckie"
2028
2029 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2030 msgid "Persian"
2031 msgstr "perskie"
2032
2033 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2034 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2035 msgid "Romanian"
2036 msgstr "rumuńskie"
2037
2038 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2039 msgid "South European"
2040 msgstr "południowoeuropejskie"
2041
2042 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2043 msgid "Thai"
2044 msgstr "tajskie"
2045
2046 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2047 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2048 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2049 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2050 msgid "Turkish"
2051 msgstr "tureckie"
2052
2053 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2054 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2055 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2056 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2057 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2058 msgid "Unicode"
2059 msgstr "Unikod"
2060
2061 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2062 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2063 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2064 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2065 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2066 msgid "Western"
2067 msgstr "zachodnie"
2068
2069 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2070 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2071 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2072 msgid "Vietnamese"
2073 msgstr "wietnamskie"
2074
2075 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
2076 msgid "The selected contact cannot receive files."
2077 msgstr "Wybrany kontakt nie może odbierać plików."
2078
2079 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
2080 msgid "The selected contact is offline."
2081 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline."
2082
2083 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
2084 msgid "No error message"
2085 msgstr "Brak komunikatu błędu"
2086
2087 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
2088 msgid "Instant Message (Empathy)"
2089 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
2090
2091 #: ../src/empathy.c:596
2092 msgid "Don't connect on startup"
2093 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
2094
2095 #: ../src/empathy.c:600
2096 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2097 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
2098
2099 #: ../src/empathy.c:612
2100 msgid "- Empathy IM Client"
2101 msgstr " - komunikator Empathy"
2102
2103 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
2104 msgid ""
2105 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
2106 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
2107 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
2108 "version."
2109 msgstr ""
2110 "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
2111 "lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
2112 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
2113 "wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
2114
2115 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
2116 msgid ""
2117 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
2118 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
2119 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
2120 "details."
2121 msgstr ""
2122 "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
2123 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
2124 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
2125 "bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
2126
2127 #: ../src/empathy-about-dialog.c:93
2128 msgid ""
2129 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2130 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
2131 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2132 msgstr ""
2133 "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
2134 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
2135 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
2136 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
2137
2138 #: ../src/empathy-about-dialog.c:121
2139 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2140 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
2141
2142 #: ../src/empathy-about-dialog.c:127
2143 msgid "translator-credits"
2144 msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009, 2010"
2145
2146 #: ../src/empathy-account-assistant.c:167
2147 msgid "There was an error while importing the accounts."
2148 msgstr "Wystąpił błąd podczas importowania kont."
2149
2150 #: ../src/empathy-account-assistant.c:170
2151 msgid "There was an error while parsing the account details."
2152 msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania szczegółów konta."
2153
2154 #: ../src/empathy-account-assistant.c:173
2155 msgid "There was an error while creating the account."
2156 msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia konta."
2157
2158 #: ../src/empathy-account-assistant.c:175
2159 msgid "There was an error."
2160 msgstr "Wystąpił błąd."
2161
2162 #: ../src/empathy-account-assistant.c:179
2163 #, c-format
2164 msgid "The error message was: %s"
2165 msgstr "Komunikat błędu: %s"
2166
2167 #: ../src/empathy-account-assistant.c:183
2168 msgid ""
2169 "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
2170 "this assistant and add accounts later from the Edit menu."
2171 msgstr ""
2172 "Można wrócić i spróbować ponownie wprowadzić szczegóły konta lub zakończyć "
2173 "tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
2174
2175 #: ../src/empathy-account-assistant.c:220
2176 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1303
2177 msgid "An error occurred"
2178 msgstr "Wystąpił błąd"
2179
2180 #. To translator: %s is the protocol name
2181 #. Create account
2182 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2183 #. * "Yahoo!"
2184 #.
2185 #: ../src/empathy-account-assistant.c:413 ../src/empathy-accounts-dialog.c:580
2186 #, c-format
2187 msgid "New %s account"
2188 msgstr "Nowe konto %s"
2189
2190 #: ../src/empathy-account-assistant.c:508
2191 msgid "What kind of chat account do you have?"
2192 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
2193
2194 #: ../src/empathy-account-assistant.c:514
2195 msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
2196 msgstr "Inne posiadane konta rozmów do ustawienia:"
2197
2198 #: ../src/empathy-account-assistant.c:520
2199 msgid "Enter your account details"
2200 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły konta"
2201
2202 #: ../src/empathy-account-assistant.c:525
2203 msgid "What kind of chat account do you want to create?"
2204 msgstr "Rodzaj konta rozmów do utworzenia:"
2205
2206 #: ../src/empathy-account-assistant.c:531
2207 msgid "Do you want to create other chat accounts?"
2208 msgstr "Utworzyć inne konta rozmów?"
2209
2210 #: ../src/empathy-account-assistant.c:538
2211 msgid "Enter the details for the new account"
2212 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły nowego konta"
2213
2214 #: ../src/empathy-account-assistant.c:653
2215 msgid ""
2216 "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
2217 "colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
2218 "programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
2219 "calls."
2220 msgstr ""
2221 "Za pomocą programu Empathy można rozmawiać z ludźmi w sieci będącymi w "
2222 "pobliżu oraz przyjaciółmi i znajomymi, którzy używają Google Talk, AIM, "
2223 "Windows Live i wielu innych komunikatorów. Za pomocą mikrofonu lub kamery "
2224 "internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideokonferencje."
2225
2226 #: ../src/empathy-account-assistant.c:670
2227 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
2228 msgstr "Czy konto było już używane za pomocą innego komunikatora?"
2229
2230 #: ../src/empathy-account-assistant.c:693
2231 msgid "Yes, import my account details from "
2232 msgstr "Tak, zaimportuj szczegóły konta z "
2233
2234 #: ../src/empathy-account-assistant.c:714
2235 msgid "Yes, I'll enter my account details now"
2236 msgstr "Tak, wprowadzę teraz szczegóły konta"
2237
2238 #: ../src/empathy-account-assistant.c:736
2239 msgid "No, I want a new account"
2240 msgstr "Nie, chcę utworzyć nowe konto"
2241
2242 #: ../src/empathy-account-assistant.c:746
2243 msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
2244 msgstr "Nie, chcę na razie widzieć tylko osoby w sieci będące w pobliżu"
2245
2246 #: ../src/empathy-account-assistant.c:767
2247 msgid "Select the accounts you want to import:"
2248 msgstr "Proszę wybrać konta do zaimportowania:"
2249
2250 #: ../src/empathy-account-assistant.c:851
2251 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:541
2252 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:542
2253 msgid "Yes"
2254 msgstr "Tak"
2255
2256 #: ../src/empathy-account-assistant.c:858
2257 msgid "No, that's all for now"
2258 msgstr "Nie, to na razie wszytko"
2259
2260 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1117
2261 msgid ""
2262 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
2263 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
2264 "details below are correct. You can easily change these details later or "
2265 "disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
2266 msgstr ""
2267 "Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
2268 "połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
2269 "czy poniższe dane są poprawne. Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie "
2270 "lub wyłączyć tę funkcję używając okna \"Konta\""
2271
2272 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1123
2273 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1179
2274 msgid "Edit->Accounts"
2275 msgstr "Edycja->Konta"
2276
2277 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1139
2278 msgid "I don't want to enable this feature for now"
2279 msgstr "Nie chcę na razie włączać tej funkcji"
2280
2281 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1175
2282 msgid ""
2283 "You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
2284 "telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
2285 "install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
2286 "the Accounts dialog"
2287 msgstr ""
2288 "Nie będzie można rozmawiać z osobami połączonymi do lokalnej sieci, jeśli "
2289 "pakiet telepathy-salut nie zostanie zainstalowany. Aby włączyć tę funkcję, "
2290 "proszę zainstalować pakiet telepathy-salut i utworzyć konto \"Osoby w pobliżu"
2291 "\" z okna Konta"
2292
2293 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1181
2294 msgid "telepathy-salut not installed"
2295 msgstr "Pakiet telepathy-salut nie jest zainstalowany"
2296
2297 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1227
2298 msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
2299 msgstr "Asystent kont komunikatora i VoIP"
2300
2301 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1261
2302 msgid "Welcome to Empathy"
2303 msgstr "Witamy w programie Empathy"
2304
2305 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1270
2306 msgid "Import your existing accounts"
2307 msgstr "Importowanie istniejących kont"
2308
2309 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1288
2310 msgid "Please enter personal details"
2311 msgstr "Proszę wprowadzić dane osobiste"
2312
2313 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2314 #. * unsaved changes
2315 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:66
2316 #, c-format
2317 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
2318 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
2319
2320 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2321 #. * an unsaved new account
2322 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:70
2323 msgid "Your new account has not been saved yet."
2324 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
2325
2326 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:263 ../src/empathy-call-window.c:729
2327 msgid "Connecting…"
2328 msgstr "Łączenie…"
2329
2330 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:290
2331 #, c-format
2332 msgid "Disconnected — %s"
2333 msgstr "Rozłączony — %s"
2334
2335 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:295
2336 #, c-format
2337 msgid "Offline — %s"
2338 msgstr "Offline — %s"
2339
2340 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:308
2341 msgid "Offline — No Network Connection"
2342 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
2343
2344 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:316
2345 msgid "Unknown Status"
2346 msgstr "Nieznany stan"
2347
2348 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:327
2349 msgid "Offline — Account Disabled"
2350 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
2351
2352 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:768
2353 msgid ""
2354 "You are about to create a new account, which will discard\n"
2355 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2356 msgstr ""
2357 "Za chwilę nastąpi utworzenie nowego konta, co\n"
2358 "spowoduje utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2359
2360 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1115
2361 #, c-format
2362 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
2363 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
2364
2365 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1119
2366 msgid "This will not remove your account on the server."
2367 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
2368
2369 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1356
2370 msgid ""
2371 "You are about to select another account, which will discard\n"
2372 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2373 msgstr ""
2374 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
2375 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2376
2377 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1933
2378 msgid ""
2379 "You are about to close the window, which will discard\n"
2380 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2381 msgstr ""
2382 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
2383 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2384
2385 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2386 msgid "No protocol installed"
2387 msgstr "Brak zainstalowanych protokołów"
2388
2389 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
2390 msgid "Protocol:"
2391 msgstr "Protokół:"
2392
2393 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2394 msgid ""
2395 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2396 "you want to use."
2397 msgstr ""
2398 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
2399 "wymaganego protokołu."
2400
2401 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2402 msgid "_Add&#x2026;"
2403 msgstr "_Dodaj&#x2026;"
2404
2405 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2406 msgid "_Import&#x2026;"
2407 msgstr "_Zaimportuj&#x2026;"
2408
2409 #: ../src/empathy-call-window.c:453
2410 msgid "Contrast"
2411 msgstr "Kontrast"
2412
2413 #: ../src/empathy-call-window.c:456
2414 msgid "Brightness"
2415 msgstr "Jasność"
2416
2417 #: ../src/empathy-call-window.c:459
2418 msgid "Gamma"
2419 msgstr "Gamma"
2420
2421 #: ../src/empathy-call-window.c:567
2422 msgid "Volume"
2423 msgstr "Głośność"
2424
2425 #: ../src/empathy-call-window.c:1022
2426 msgid "_Sidebar"
2427 msgstr "_Panel"
2428
2429 #: ../src/empathy-call-window.c:1041
2430 msgid "Audio input"
2431 msgstr "Wejście dźwięku"
2432
2433 #: ../src/empathy-call-window.c:1045
2434 msgid "Video input"
2435 msgstr "Wejście obrazu"
2436
2437 #: ../src/empathy-call-window.c:1049
2438 msgid "Dialpad"
2439 msgstr "Panel wybierania"
2440
2441 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
2442 #. * is used in the window title
2443 #: ../src/empathy-call-window.c:1117
2444 #, c-format
2445 msgid "Call with %s"
2446 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
2447
2448 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2449 #. * title
2450 #: ../src/empathy-call-window.c:1198
2451 msgid "Call"
2452 msgstr "Rozmowa"
2453
2454 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
2455 #: ../src/empathy-call-window.c:1695
2456 #, c-format
2457 msgid "Connected — %d:%02dm"
2458 msgstr "Połączony — %d:%02dm"
2459
2460 #: ../src/empathy-call-window.c:1756
2461 msgid "Technical Details"
2462 msgstr "Szczegóły techniczne"
2463
2464 #: ../src/empathy-call-window.c:1794
2465 #, c-format
2466 msgid ""
2467 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
2468 "computer"
2469 msgstr ""
2470 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
2471 "używanego przez ten komputer"
2472
2473 #: ../src/empathy-call-window.c:1799
2474 #, c-format
2475 msgid ""
2476 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
2477 "computer"
2478 msgstr ""
2479 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
2480 "przez ten komputer"
2481
2482 #: ../src/empathy-call-window.c:1805
2483 #, c-format
2484 msgid ""
2485 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
2486 "does not allow direct connections."
2487 msgstr ""
2488 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
2489 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
2490
2491 #: ../src/empathy-call-window.c:1811
2492 msgid "There was a failure on the network"
2493 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
2494
2495 #: ../src/empathy-call-window.c:1815
2496 msgid ""
2497 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
2498 msgstr ""
2499 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
2500
2501 #: ../src/empathy-call-window.c:1818
2502 msgid ""
2503 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
2504 msgstr ""
2505 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
2506
2507 #: ../src/empathy-call-window.c:1828
2508 #, c-format
2509 msgid ""
2510 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
2511 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
2512 "the Help menu."
2513 msgstr ""
2514 "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
2515 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
2516 "w menu Pomoc."
2517
2518 #: ../src/empathy-call-window.c:1836
2519 msgid "There was a failure in the call engine"
2520 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
2521
2522 #: ../src/empathy-call-window.c:1875
2523 msgid "Can't establish audio stream"
2524 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
2525
2526 #: ../src/empathy-call-window.c:1885
2527 msgid "Can't establish video stream"
2528 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
2529
2530 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
2531 msgid "Call the contact again"
2532 msgstr "Zadzwoń jeszcze raz"
2533
2534 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
2535 msgid "Camera Off"
2536 msgstr "Kamera jest wyłączona"
2537
2538 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
2539 msgid "Camera On"
2540 msgstr "Kamera jest włączona"
2541
2542 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
2543 msgid "Disable camera and stop sending video"
2544 msgstr "Wyłączenie kamery i zatrzymanie wysyłania obrazu"
2545
2546 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
2547 msgid "Enable camera and send video"
2548 msgstr "Włączenie kamery i wysyłania obrazu"
2549
2550 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
2551 msgid "Enable camera but don't send video"
2552 msgstr "Włączenie kamery, ale bez wysyłania obrazu"
2553
2554 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
2555 msgid "Hang up"
2556 msgstr "Rozłącz"
2557
2558 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
2559 msgid "Hang up current call"
2560 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
2561
2562 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
2563 msgid "Preview"
2564 msgstr "Podgląd"
2565
2566 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
2567 msgid "Redial"
2568 msgstr "Wybierz ponownie"
2569
2570 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
2571 msgid "Send Audio"
2572 msgstr "Wyślij dźwięk"
2573
2574 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
2575 msgid "Toggle audio transmission"
2576 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
2577
2578 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
2579 msgid "V_ideo"
2580 msgstr "_Wideo"
2581
2582 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
2583 msgid "Video Off"
2584 msgstr "Obraz jest wyłączony"
2585
2586 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
2587 msgid "Video On"
2588 msgstr "Obraz jest włączony"
2589
2590 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
2591 msgid "Video Preview"
2592 msgstr "Podgląd obrazu"
2593
2594 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18 ../src/empathy-main-window.ui.h:28
2595 msgid "_View"
2596 msgstr "_Widok"
2597
2598 #: ../src/empathy-chat-window.c:436 ../src/empathy-chat-window.c:456
2599 #, c-format
2600 msgid "%s (%d unread)"
2601 msgid_plural "%s (%d unread)"
2602 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
2603 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
2604 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
2605
2606 #: ../src/empathy-chat-window.c:448
2607 #, c-format
2608 msgid "%s (and %u other)"
2609 msgid_plural "%s (and %u others)"
2610 msgstr[0] "%s (i %u inna)"
2611 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
2612 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
2613
2614 #: ../src/empathy-chat-window.c:464
2615 #, c-format
2616 msgid "%s (%d unread from others)"
2617 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
2618 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
2619 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
2620 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
2621
2622 #: ../src/empathy-chat-window.c:473
2623 #, c-format
2624 msgid "%s (%d unread from all)"
2625 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
2626 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
2627 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
2628 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
2629
2630 #: ../src/empathy-chat-window.c:684
2631 msgid "Typing a message."
2632 msgstr "Pisze wiadomość."
2633
2634 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
2635 msgid "C_lear"
2636 msgstr "_Wyczyść"
2637
2638 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
2639 msgid "C_ontact"
2640 msgstr "K_ontakt"
2641
2642 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
2643 msgid "Chat"
2644 msgstr "Rozmowa"
2645
2646 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
2647 msgid "Insert _Smiley"
2648 msgstr "Wstaw _emotikonę"
2649
2650 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
2651 msgid "Invite _Participant…"
2652 msgstr "Zaproś _uczestnika…"
2653
2654 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
2655 msgid "Move Tab _Left"
2656 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
2657
2658 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
2659 msgid "Move Tab _Right"
2660 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
2661
2662 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8 ../src/empathy-main-window.ui.h:17
2663 msgid "_Contents"
2664 msgstr "_Spis treści"
2665
2666 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2667 msgid "_Conversation"
2668 msgstr "_Rozmowa"
2669
2670 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
2671 msgid "_Detach Tab"
2672 msgstr "_Odłącz kartę"
2673
2674 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11 ../src/empathy-main-window.ui.h:19
2675 msgid "_Edit"
2676 msgstr "_Edycja"
2677
2678 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
2679 msgid "_Favorite Chat Room"
2680 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
2681
2682 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13 ../src/empathy-main-window.ui.h:21
2683 msgid "_Help"
2684 msgstr "Pomo_c"
2685
2686 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
2687 msgid "_Next Tab"
2688 msgstr "_Następna karta"
2689
2690 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
2691 msgid "_Previous Tab"
2692 msgstr "_Poprzednia karta"
2693
2694 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
2695 msgid "_Show Contact List"
2696 msgstr "_Lista kontaktów"
2697
2698 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
2699 msgid "_Tabs"
2700 msgstr "_Karty"
2701
2702 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:256
2703 msgid "Name"
2704 msgstr "Nazwa"
2705
2706 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:274
2707 msgid "Room"
2708 msgstr "Pokój"
2709
2710 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:282
2711 msgid "Auto-Connect"
2712 msgstr "Automatyczne łączenie"
2713
2714 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
2715 msgid "Manage Favorite Rooms"
2716 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
2717
2718 #: ../src/empathy-event-manager.c:339
2719 msgid "Incoming video call"
2720 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
2721
2722 #: ../src/empathy-event-manager.c:339
2723 msgid "Incoming call"
2724 msgstr "Rozmowa przychodząca"
2725
2726 #: ../src/empathy-event-manager.c:343
2727 #, c-format
2728 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
2729 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
2730
2731 #: ../src/empathy-event-manager.c:344
2732 #, c-format
2733 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
2734 msgstr "Rozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
2735
2736 #: ../src/empathy-event-manager.c:366
2737 msgid "_Reject"
2738 msgstr "_Odrzuć"
2739
2740 #: ../src/empathy-event-manager.c:372
2741 msgid "_Answer"
2742 msgstr "_Odbierz"
2743
2744 #: ../src/empathy-event-manager.c:489
2745 #, c-format
2746 msgid "Incoming video call from %s"
2747 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
2748
2749 #: ../src/empathy-event-manager.c:489
2750 #, c-format
2751 msgid "Incoming call from %s"
2752 msgstr "Rozmowa przychodząca od użytkownika %s"
2753
2754 #: ../src/empathy-event-manager.c:579
2755 msgid "Room invitation"
2756 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
2757
2758 #: ../src/empathy-event-manager.c:582
2759 #, c-format
2760 msgid "%s is inviting you to join %s"
2761 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
2762
2763 #: ../src/empathy-event-manager.c:590
2764 msgid "_Decline"
2765 msgstr "_Odmów"
2766
2767 #: ../src/empathy-event-manager.c:595
2768 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
2769 msgid "_Join"
2770 msgstr "_Dołącz"
2771
2772 #: ../src/empathy-event-manager.c:634
2773 #, c-format
2774 msgid "%s invited you to join %s"
2775 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
2776
2777 #: ../src/empathy-event-manager.c:660
2778 #, c-format
2779 msgid "Incoming file transfer from %s"
2780 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2781
2782 #: ../src/empathy-event-manager.c:818
2783 #, c-format
2784 msgid "Subscription requested by %s"
2785 msgstr "Żądanie subskrypcji wysłane przez użytkownika %s"
2786
2787 #: ../src/empathy-event-manager.c:822
2788 #, c-format
2789 msgid ""
2790 "\n"
2791 "Message: %s"
2792 msgstr ""
2793 "\n"
2794 "Wiadomość: %s"
2795
2796 #. someone is logging off
2797 #: ../src/empathy-event-manager.c:862
2798 #, c-format
2799 msgid "%s is now offline."
2800 msgstr "Użytkownik %s przeszedł do trybu offline."
2801
2802 #. someone is logging in
2803 #: ../src/empathy-event-manager.c:878
2804 #, c-format
2805 msgid "%s is now online."
2806 msgstr "Użytkownik %s przeszedł do trybu online."
2807
2808 #. Translators: time left, when it is more than one hour
2809 #: ../src/empathy-ft-manager.c:100
2810 #, c-format
2811 msgid "%u:%02u.%02u"
2812 msgstr "%u:%02u.%02u"
2813
2814 #. Translators: time left, when is is less than one hour
2815 #: ../src/empathy-ft-manager.c:103
2816 #, c-format
2817 msgid "%02u.%02u"
2818 msgstr "%02u.%02u"
2819
2820 #: ../src/empathy-ft-manager.c:179
2821 msgctxt "file transfer percent"
2822 msgid "Unknown"
2823 msgstr "Nieznany"
2824
2825 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
2826 #, c-format
2827 msgid "%s of %s at %s/s"
2828 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
2829
2830 #: ../src/empathy-ft-manager.c:275
2831 #, c-format
2832 msgid "%s of %s"
2833 msgstr "%s z %s"
2834
2835 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
2836 #: ../src/empathy-ft-manager.c:306
2837 #, c-format
2838 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
2839 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
2840
2841 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
2842 #: ../src/empathy-ft-manager.c:309
2843 #, c-format
2844 msgid "Sending \"%s\" to %s"
2845 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
2846
2847 #. translators: first %s is filename, second %s
2848 #. * is the contact name
2849 #: ../src/empathy-ft-manager.c:339
2850 #, c-format
2851 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
2852 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
2853
2854 #: ../src/empathy-ft-manager.c:342
2855 msgid "Error receiving a file"
2856 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
2857
2858 #: ../src/empathy-ft-manager.c:347
2859 #, c-format
2860 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
2861 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
2862
2863 #: ../src/empathy-ft-manager.c:350
2864 msgid "Error sending a file"
2865 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
2866
2867 #. translators: first %s is filename, second %s
2868 #. * is the contact name
2869 #: ../src/empathy-ft-manager.c:489
2870 #, c-format
2871 msgid "\"%s\" received from %s"
2872 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
2873
2874 #. translators: first %s is filename, second %s
2875 #. * is the contact name
2876 #: ../src/empathy-ft-manager.c:494
2877 #, c-format
2878 msgid "\"%s\" sent to %s"
2879 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
2880
2881 #: ../src/empathy-ft-manager.c:497
2882 msgid "File transfer completed"
2883 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
2884
2885 #: ../src/empathy-ft-manager.c:616 ../src/empathy-ft-manager.c:783
2886 msgid "Waiting for the other participant's response"
2887 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
2888
2889 #: ../src/empathy-ft-manager.c:642 ../src/empathy-ft-manager.c:680
2890 #, c-format
2891 msgid "Checking integrity of \"%s\""
2892 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
2893
2894 #: ../src/empathy-ft-manager.c:645 ../src/empathy-ft-manager.c:683
2895 #, c-format
2896 msgid "Hashing \"%s\""
2897 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
2898
2899 #: ../src/empathy-ft-manager.c:991
2900 msgid "%"
2901 msgstr "%"
2902
2903 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1003
2904 msgid "File"
2905 msgstr "Plik"
2906
2907 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
2908 msgid "Remaining"
2909 msgstr "Pozostało"
2910
2911 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
2912 msgid "File Transfers"
2913 msgstr "Przesyłanie plików"
2914
2915 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
2916 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
2917 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
2918
2919 #: ../src/empathy-import-dialog.c:84
2920 msgid ""
2921 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
2922 "importing accounts from Pidgin."
2923 msgstr ""
2924 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
2925 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
2926
2927 #: ../src/empathy-import-dialog.c:199
2928 msgid "Import Accounts"
2929 msgstr "Importowanie kont"
2930
2931 #. Translators: this is the header of a treeview column
2932 #: ../src/empathy-import-widget.c:290
2933 msgid "Import"
2934 msgstr "Zaimportuj"
2935
2936 #: ../src/empathy-import-widget.c:299
2937 msgid "Protocol"
2938 msgstr "Protokół"
2939
2940 #: ../src/empathy-import-widget.c:323
2941 msgid "Source"
2942 msgstr "Źródło"
2943
2944 #: ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:106
2945 #, c-format
2946 msgid "%s account"
2947 msgstr "Konto %s"
2948
2949 #: ../src/empathy-main-window.c:437
2950 msgid "Reconnect"
2951 msgstr "Połącz ponownie"
2952
2953 #: ../src/empathy-main-window.c:443
2954 msgid "Edit Account"
2955 msgstr "Zmodyfikuj konto"
2956
2957 #: ../src/empathy-main-window.c:449
2958 msgid "Close"
2959 msgstr "Zamknij"
2960
2961 #: ../src/empathy-main-window.c:1033
2962 msgid "Contact"
2963 msgstr "Kontakt"
2964
2965 #: ../src/empathy-main-window.c:1414
2966 msgid "Show and edit accounts"
2967 msgstr "Wyświetla i umożliwia modyfikowanie kont"
2968
2969 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
2970 msgid "Contact List"
2971 msgstr "Lista kontaktów"
2972
2973 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
2974 msgid "Contacts on a _Map"
2975 msgstr "Kontakty na _mapie"
2976
2977 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
2978 msgid "Context"
2979 msgstr "Kontekst"
2980
2981 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
2982 msgid "Join _Favorites"
2983 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
2984
2985 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
2986 msgid "Manage Favorites"
2987 msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
2988
2989 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:6
2990 msgid "N_ormal Size"
2991 msgstr "N_ormalny rozmiar"
2992
2993 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:7 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
2994 msgid "New _Call…"
2995 msgstr "Nowa _rozmowa…"
2996
2997 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
2998 msgid "Normal Size With _Avatars"
2999 msgstr "Normalny rozmiar z _awatarami"
3000
3001 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
3002 msgid "P_references"
3003 msgstr "P_referencje"
3004
3005 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
3006 msgid "Show P_rotocols"
3007 msgstr "Wyświetlanie p_rotokołów"
3008
3009 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
3010 msgid "Sort by _Name"
3011 msgstr "Porządkowanie według _nazwy"
3012
3013 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
3014 msgid "Sort by _Status"
3015 msgstr "Porządkowanie według _stanu"
3016
3017 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
3018 msgid "_Accounts"
3019 msgstr "_Konta"
3020
3021 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:16
3022 msgid "_Compact Size"
3023 msgstr "Zmniejszony ro_zmiar"
3024
3025 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:18
3026 msgid "_Debug"
3027 msgstr "_Debugowanie"
3028
3029 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:20
3030 msgid "_File Transfers"
3031 msgstr "_Przesyłanie plików"
3032
3033 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
3034 msgid "_Join…"
3035 msgstr "_Dołącz…"
3036
3037 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:23 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3038 msgid "_New Conversation…"
3039 msgstr "_Nowa rozmowa…"
3040
3041 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
3042 msgid "_Offline Contacts"
3043 msgstr "K_ontakty w trybie offline"
3044
3045 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
3046 msgid "_Personal Information"
3047 msgstr "I_nformacje osobiste"
3048
3049 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
3050 msgid "_Room"
3051 msgstr "_Pokój"
3052
3053 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:338
3054 msgid "Chat Room"
3055 msgstr "Pokój rozmowy"
3056
3057 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:354
3058 msgid "Members"
3059 msgstr "Członkowie"
3060
3061 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
3062 #. yes/no, yes/no and a number.
3063 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:539
3064 #, c-format
3065 msgid ""
3066 "<b>%s</b>\n"
3067 "Invite required: %s\n"
3068 "Password required: %s\n"
3069 "Members: %s"
3070 msgstr ""
3071 "<b>%s</b>\n"
3072 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
3073 "Wymagane hasło: %s\n"
3074 "Członkowie: %s"
3075
3076 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:541
3077 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:542
3078 msgid "No"
3079 msgstr "Nie"
3080
3081 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:569
3082 msgid "Could not start room listing"
3083 msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
3084
3085 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:579
3086 msgid "Could not stop room listing"
3087 msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
3088
3089 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3090 msgid "Couldn't load room list"
3091 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
3092
3093 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3094 msgid ""
3095 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3096 msgstr ""
3097 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
3098 "pokoi na liście."
3099
3100 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3101 msgid ""
3102 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3103 "the current account's server"
3104 msgstr ""
3105 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
3106 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
3107
3108 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3109 msgid "Join Room"
3110 msgstr "Dołączenie do pokoju"
3111
3112 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
3113 msgid "Room List"
3114 msgstr "Listy pokoi"
3115
3116 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3117 msgid "_Room:"
3118 msgstr "_Pokój:"
3119
3120 #: ../src/empathy-preferences.c:148
3121 msgid "Message received"
3122 msgstr "Otrzymano wiadomość"
3123
3124 #: ../src/empathy-preferences.c:149
3125 msgid "Message sent"
3126 msgstr "Wysłano wiadomość"
3127
3128 #: ../src/empathy-preferences.c:150
3129 msgid "New conversation"
3130 msgstr "Nowa rozmowa"
3131
3132 #: ../src/empathy-preferences.c:151
3133 msgid "Contact goes online"
3134 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
3135
3136 #: ../src/empathy-preferences.c:152
3137 msgid "Contact goes offline"
3138 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
3139
3140 #: ../src/empathy-preferences.c:153
3141 msgid "Account connected"
3142 msgstr "Konto połączone"
3143
3144 #: ../src/empathy-preferences.c:154
3145 msgid "Account disconnected"
3146 msgstr "Konto rozłączone"
3147
3148 #: ../src/empathy-preferences.c:394
3149 msgid "Language"
3150 msgstr "Język"
3151
3152 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
3153 msgid "Appearance"
3154 msgstr "Wygląd"
3155
3156 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3157 msgid "Automatically _connect on startup "
3158 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania "
3159
3160 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3161 msgid "Behavior"
3162 msgstr "Zachowanie"
3163
3164 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
3165 msgid "Chat Th_eme:"
3166 msgstr "Motyw _rozmowy:"
3167
3168 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3169 msgid "Disable notifications when _away or busy"
3170 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
3171
3172 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3173 msgid "Disable sounds when _away or busy"
3174 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
3175
3176 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3177 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3178 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
3179
3180 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3181 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3182 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
3183
3184 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3185 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3186 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
3187
3188 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3189 msgid "Enable spell checking for languages:"
3190 msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
3191
3192 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
3193 msgid "General"
3194 msgstr "Ogólne"
3195
3196 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3197 msgid "Location sources:"
3198 msgstr "Źródła położenia:"
3199
3200 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3201 msgid "Notifications"
3202 msgstr "Powiadomienia"
3203
3204 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3205 msgid "Play sound for events"
3206 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
3207
3208 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3209 msgid "Preferences"
3210 msgstr "Preferencje"
3211
3212 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3213 msgid "Privacy"
3214 msgstr "Prywatność"
3215
3216 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3217 msgid ""
3218 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3219 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3220 "decimal place."
3221 msgstr ""
3222 "Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
3223 "miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
3224 "po przecinku."
3225
3226 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3227 msgid "Show _smileys as images"
3228 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
3229
3230 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3231 msgid "Show contact _list in rooms"
3232 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
3233
3234 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3235 msgid "Sounds"
3236 msgstr "Dźwięki"
3237
3238 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3239 msgid "Spell Checking"
3240 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
3241
3242 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3243 msgid ""
3244 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3245 "dictionary installed."
3246 msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
3247
3248 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3249 msgid "Themes"
3250 msgstr "Motywy"
3251
3252 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3253 msgid "_Cellphone"
3254 msgstr "_Telefon komórkowy"
3255
3256 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3257 msgid "_Enable bubble notifications"
3258 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
3259
3260 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3261 msgid "_Enable sound notifications"
3262 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
3263
3264 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
3265 msgid "_GPS"
3266 msgstr "_GPS"
3267
3268 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
3269 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
3270 msgstr "_Sieć (IP, Wi-Fi)"
3271
3272 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3273 msgid "_Open new chats in separate windows"
3274 msgstr "_Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
3275
3276 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3277 msgid "_Publish location to my contacts"
3278 msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
3279
3280 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
3281 msgid "_Reduce location accuracy"
3282 msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
3283
3284 #: ../src/empathy-status-icon.c:176
3285 msgid "Respond"
3286 msgstr "Odpowiedz"
3287
3288 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3289 msgid "Status"
3290 msgstr "Stan"
3291
3292 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3293 msgid "_Quit"
3294 msgstr "Za_kończ"
3295
3296 #: ../src/empathy-map-view.ui.h:1
3297 msgid "Contact Map View"
3298 msgstr "Widok mapy kontaktów"
3299
3300 #: ../src/empathy-debug-window.c:1066
3301 msgid "Save"
3302 msgstr "Zapisz"
3303
3304 #: ../src/empathy-debug-window.c:1219
3305 msgid "Debug Window"
3306 msgstr "Okno debugowania"
3307
3308 #: ../src/empathy-debug-window.c:1299
3309 msgid "Pause"
3310 msgstr "Wstrzymaj"
3311
3312 #: ../src/empathy-debug-window.c:1311
3313 msgid "Level "
3314 msgstr "Poziom "
3315
3316 #: ../src/empathy-debug-window.c:1331
3317 msgid "Debug"
3318 msgstr "Debugowanie"
3319
3320 #: ../src/empathy-debug-window.c:1337
3321 msgid "Info"
3322 msgstr "Informacje"
3323
3324 #: ../src/empathy-debug-window.c:1343 ../src/empathy-debug-window.c:1392
3325 msgid "Message"
3326 msgstr "Wiadomość"
3327
3328 #: ../src/empathy-debug-window.c:1349
3329 msgid "Warning"
3330 msgstr "Ostrzeżenie"
3331
3332 #: ../src/empathy-debug-window.c:1355
3333 msgid "Critical"
3334 msgstr "Krytyczny"
3335
3336 #: ../src/empathy-debug-window.c:1361
3337 msgid "Error"
3338 msgstr "Błąd"
3339
3340 #: ../src/empathy-debug-window.c:1380
3341 msgid "Time"
3342 msgstr "Czas"
3343
3344 #: ../src/empathy-debug-window.c:1383
3345 msgid "Domain"
3346 msgstr "Domena"
3347
3348 #: ../src/empathy-debug-window.c:1385
3349 msgid "Category"
3350 msgstr "Kategoria"
3351
3352 #: ../src/empathy-debug-window.c:1387
3353 msgid "Level"
3354 msgstr "Poziom"
3355
3356 #: ../src/empathy-debug-window.c:1424
3357 msgid ""
3358 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
3359 "extension."
3360 msgstr ""
3361 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
3362
3363 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
3364 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
3365 msgid "Invite Participant"
3366 msgstr "Zaproszenie uczestnika"
3367
3368 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:35
3369 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
3370 msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
3371
3372 #: ../src/empathy-accounts.c:213
3373 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
3374 msgstr ""
3375 "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
3376 "działanie"
3377
3378 #: ../src/empathy-accounts.c:217
3379 msgid "Don't display any dialogs if there are any non-salut accounts"
3380 msgstr ""
3381 "Bez wyświetlania żadnych okien, jeśli istnieją jakieś konta poza kontem salut"
3382
3383 #: ../src/empathy-accounts.c:221
3384 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
3385 msgstr ""
3386 "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
3387
3388 #: ../src/empathy-accounts.c:223
3389 msgid "<account-id>"
3390 msgstr "<identyfikator-konta>"
3391
3392 #: ../src/empathy-accounts.c:231
3393 msgid "- Empathy Accounts"
3394 msgstr "- Konta programu Empathy"
3395
3396 #: ../src/empathy-accounts.c:247
3397 msgid "Empathy Accounts"
3398 msgstr "Konta programu Empathy"
3399
3400 #: ../src/empathy-debugger.c:40
3401 msgid "Empathy Debugger"
3402 msgstr "Debuger programu Empathy"