Updated Polish translation
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2011-03-09 21:20+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2011-03-09 21:21+0100\n"
13 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
15 "Language: pl\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
20 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
21 "X-Poedit-Language: Polish\n"
22 "X-Poedit-Country: Poland\n"
23
24 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
25 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
26 msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
27
28 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
29 msgid "Empathy"
30 msgstr "Empathy"
31
32 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
33 msgid "Empathy Internet Messaging"
34 msgstr "Komunikator Empathy"
35
36 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
37 msgid "IM Client"
38 msgstr "Komunikator"
39
40 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
41 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
42 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
43
44 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
45 msgid ""
46 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
47 "chat."
48 msgstr ""
49 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
50 "podczas rozmowy grupowej."
51
52 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
53 msgid "Chat window theme"
54 msgstr "Motyw okna rozmowy"
55
56 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
57 msgid ""
58 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
59 msgstr ""
60 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
61 "\")."
62
63 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
64 msgid "Compact contact list"
65 msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
66
67 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
68 msgid "Connection managers should be used"
69 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
70
71 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
72 msgid "Contact list sort criterion"
73 msgstr "Kryterium sortowania listy kontaktów"
74
75 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
76 msgid "Default directory to select an avatar image from"
77 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
78
79 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
80 msgid "Disable popup notifications when away"
81 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
82
83 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
84 msgid "Disable sounds when away"
85 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
86
87 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
88 msgid "Display incoming events in the status area"
89 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
90
91 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
92 msgid ""
93 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
94 "user immediately."
95 msgstr ""
96 "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
97 "będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
98
99 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
100 msgid "Empathy can publish the user's location"
101 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
102
103 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
104 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
105 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
106
107 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
108 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
109 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
110
111 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
112 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
113 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
114
115 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
116 msgid "Empathy default download folder"
117 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
118
119 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
120 msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
121 msgstr "Przeprowadzono migrację dzienników butterfly"
122
123 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
124 msgid "Empathy should auto-away when idle"
125 msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
126
127 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
128 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
129 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
130
131 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
132 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
133 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
134
135 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
136 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
137 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
138
139 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
140 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
141 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
142
143 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
144 msgid "Enable popup notifications for new messages"
145 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
146
147 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
148 msgid "Enable spell checker"
149 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
150
151 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
152 msgid "Hide main window"
153 msgstr "Ukrycie głównego okna"
154
155 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
156 msgid "Hide the main window."
157 msgstr "Ukrycie głównego okna."
158
159 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
160 msgid "Nick completed character"
161 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
162
163 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
164 msgid "Open new chats in separate windows"
165 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
166
167 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
168 msgid "Path of the Adium theme to use"
169 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
170
171 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
172 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
173 msgstr ""
174 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
175 "Adium."
176
177 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
178 msgid "Play a sound for incoming messages"
179 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
180
181 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
182 msgid "Play a sound for new conversations"
183 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
184
185 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
186 msgid "Play a sound for outgoing messages"
187 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
188
189 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
190 msgid "Play a sound when a contact logs in"
191 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
192
193 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
194 msgid "Play a sound when a contact logs out"
195 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
196
197 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
198 msgid "Play a sound when we log in"
199 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
200
201 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
202 msgid "Play a sound when we log out"
203 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
204
205 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
206 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
207 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
208
209 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
210 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
211 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
212
213 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
214 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
215 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
216
217 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
218 msgid "Show avatars"
219 msgstr "Wyświetlanie awatarów"
220
221 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
222 msgid "Show contact list in rooms"
223 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
224
225 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
226 msgid "Show hint about closing the main window"
227 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
228
229 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
230 msgid "Show offline contacts"
231 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
232
233 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
234 msgid "Show protocols"
235 msgstr "Wyświetlanie protokołów"
236
237 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
238 msgid "Spell checking languages"
239 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
240
241 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
242 msgid "The default folder to save file transfers in."
243 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
244
245 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
246 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
247 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
248
249 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
250 msgid "The position for the chat window side pane"
251 msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
252
253 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
254 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
255 msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
256
257 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
258 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
259 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
260
261 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
262 msgid "Use graphical smileys"
263 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
264
265 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
266 msgid "Use notification sounds"
267 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
268
269 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
270 msgid "Use theme for chat rooms"
271 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
272
273 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
274 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
275 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
276
277 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
278 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
279 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
280
281 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
282 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
283 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
284
285 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
286 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
287 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
288
289 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
290 msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
291 msgstr "Określa, czy przeprowadzono migrację dzienników butterfly."
292
293 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
294 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
295 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
296
297 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
298 msgid ""
299 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
300 msgstr ""
301 "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
302 "bezczynności."
303
304 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
305 msgid ""
306 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
307 msgstr ""
308 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
309
310 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
311 msgid ""
312 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
313 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
314
315 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
316 msgid ""
317 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
318 msgstr ""
319 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
320 "Inspector."
321
322 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
323 msgid ""
324 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
325 "reconnect."
326 msgstr ""
327 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
328 "rozłączenia/ponownego połączenia."
329
330 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
331 msgid ""
332 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
333 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
334
335 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
336 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
337 msgstr ""
338 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
339
340 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
341 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
342 msgstr ""
343 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
344 "sieci."
345
346 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
347 msgid ""
348 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
349 msgstr ""
350 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
351
352 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
353 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
354 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
355
356 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
357 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
358 msgstr ""
359 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
360
361 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
362 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
363 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
364
365 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
366 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
367 msgstr ""
368 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
369
370 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
371 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
372 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
373
374 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
375 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
376 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
377
378 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
379 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
380 msgstr ""
381 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
382 "zajętości."
383
384 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
385 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
386 msgstr ""
387 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
388 "do trybu offline."
389
390 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
391 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
392 msgstr ""
393 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
394 "do trybu online."
395
396 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
397 msgid ""
398 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
399 "the chat is already opened, but not focused."
400 msgstr ""
401 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
402 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
403
404 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
405 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
406 msgstr ""
407 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
408 "wiadomości."
409
410 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
411 msgid ""
412 "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
413 msgstr ""
414 "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
415
416 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
417 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
418 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
419
420 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
421 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
422 msgstr ""
423 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
424 "zajętości."
425
426 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
427 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
428 msgstr "Określa, czy wyświetlać protokoły dla kontaktów na liście."
429
430 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
431 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
432 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
433
434 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
435 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
436 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
437
438 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
439 msgid ""
440 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
441 "'x' button in the title bar."
442 msgstr ""
443 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
444 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
445
446 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
447 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
448 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
449
450 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
451 msgid ""
452 "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
453 "the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
454 "the contact list by state."
455 msgstr ""
456 "Określa, jakie kryterium używać podczas sortowania listy kontaktów. "
457 "Domyślnie sortowane jest według nazwy kontaktów za pomocą wartości \"name\". "
458 "Wartość \"state\" spowoduje sortowanie według stanu kontaktu."
459
460 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
461 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
462 msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
463
464 #. Tweak the dialog
465 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
466 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2242
467 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
468 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
469
470 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:825
471 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
472 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
473
474 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1116
475 msgid "File transfer not supported by remote contact"
476 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
477
478 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1172
479 msgid "The selected file is not a regular file"
480 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
481
482 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1181
483 msgid "The selected file is empty"
484 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
485
486 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:268
487 msgid "Socket type not supported"
488 msgstr "Typ gniazda nie jest obsługiwany"
489
490 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:387
491 msgid "No reason was specified"
492 msgstr "Nie podano powodu"
493
494 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:390
495 msgid "The change in state was requested"
496 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
497
498 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:393
499 msgid "You canceled the file transfer"
500 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
501
502 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:396
503 msgid "The other participant canceled the file transfer"
504 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
505
506 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
507 msgid "Error while trying to transfer the file"
508 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
509
510 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
511 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
512 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
513
514 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:383
515 msgid "Unknown reason"
516 msgstr "Nieznany powód"
517
518 #: ../libempathy/empathy-utils.c:305
519 msgid "Available"
520 msgstr "Dostępny"
521
522 #: ../libempathy/empathy-utils.c:307
523 msgid "Busy"
524 msgstr "Zajęty"
525
526 #: ../libempathy/empathy-utils.c:310
527 msgid "Away"
528 msgstr "Nieobecny"
529
530 #: ../libempathy/empathy-utils.c:312
531 msgid "Invisible"
532 msgstr "Niewidoczny"
533
534 #: ../libempathy/empathy-utils.c:314
535 msgid "Offline"
536 msgstr "Offline"
537
538 #: ../libempathy/empathy-utils.c:316
539 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1897
540 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1898
541 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1899
542 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1900
543 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
544 msgid "Unknown"
545 msgstr "Nieznany"
546
547 #: ../libempathy/empathy-utils.c:355
548 msgid "No reason specified"
549 msgstr "Nie podano powodu"
550
551 #: ../libempathy/empathy-utils.c:357 ../libempathy/empathy-utils.c:413
552 msgid "Status is set to offline"
553 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
554
555 #: ../libempathy/empathy-utils.c:359 ../libempathy/empathy-utils.c:393
556 msgid "Network error"
557 msgstr "Błąd sieci"
558
559 #: ../libempathy/empathy-utils.c:361 ../libempathy/empathy-utils.c:395
560 msgid "Authentication failed"
561 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
562
563 #: ../libempathy/empathy-utils.c:363 ../libempathy/empathy-utils.c:397
564 msgid "Encryption error"
565 msgstr "Błąd szyfrowania"
566
567 #: ../libempathy/empathy-utils.c:365
568 msgid "Name in use"
569 msgstr "Pseudonim jest już używany"
570
571 #: ../libempathy/empathy-utils.c:367 ../libempathy/empathy-utils.c:399
572 msgid "Certificate not provided"
573 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
574
575 #: ../libempathy/empathy-utils.c:369 ../libempathy/empathy-utils.c:401
576 msgid "Certificate untrusted"
577 msgstr "Niezaufany certyfikat"
578
579 #: ../libempathy/empathy-utils.c:371 ../libempathy/empathy-utils.c:403
580 msgid "Certificate expired"
581 msgstr "Certyfikat wygasł"
582
583 #: ../libempathy/empathy-utils.c:373 ../libempathy/empathy-utils.c:405
584 msgid "Certificate not activated"
585 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
586
587 #: ../libempathy/empathy-utils.c:375 ../libempathy/empathy-utils.c:407
588 msgid "Certificate hostname mismatch"
589 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
590
591 #: ../libempathy/empathy-utils.c:377 ../libempathy/empathy-utils.c:409
592 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
593 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
594
595 #: ../libempathy/empathy-utils.c:379 ../libempathy/empathy-utils.c:411
596 msgid "Certificate self-signed"
597 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
598
599 #: ../libempathy/empathy-utils.c:381
600 msgid "Certificate error"
601 msgstr "Błąd certyfikatu"
602
603 #: ../libempathy/empathy-utils.c:415
604 msgid "Encryption is not available"
605 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
606
607 #: ../libempathy/empathy-utils.c:417
608 msgid "Certificate is invalid"
609 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
610
611 #: ../libempathy/empathy-utils.c:419
612 msgid "Connection has been refused"
613 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
614
615 #: ../libempathy/empathy-utils.c:421
616 msgid "Connection can't be established"
617 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
618
619 #: ../libempathy/empathy-utils.c:423
620 msgid "Connection has been lost"
621 msgstr "Połączenie zostało utracone"
622
623 #: ../libempathy/empathy-utils.c:425
624 msgid "This resource is already connected to the server"
625 msgstr "Ten zasób jest już połączony z serwerem"
626
627 #: ../libempathy/empathy-utils.c:427
628 msgid ""
629 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
630 msgstr ""
631 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
632
633 #: ../libempathy/empathy-utils.c:430
634 msgid "The account already exists on the server"
635 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
636
637 #: ../libempathy/empathy-utils.c:432
638 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
639 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
640
641 #: ../libempathy/empathy-utils.c:434
642 msgid "Certificate has been revoked"
643 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
644
645 #: ../libempathy/empathy-utils.c:436
646 msgid ""
647 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
648 msgstr ""
649 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
650 "kryptograficznie słaby"
651
652 #: ../libempathy/empathy-utils.c:439
653 msgid ""
654 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
655 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
656 msgstr ""
657 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
658 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
659
660 #: ../libempathy/empathy-utils.c:602
661 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
662 msgid "People Nearby"
663 msgstr "Osoby w pobliżu"
664
665 #: ../libempathy/empathy-utils.c:607
666 msgid "Yahoo! Japan"
667 msgstr "Yahoo! Japonia"
668
669 #: ../libempathy/empathy-utils.c:636
670 msgid "Google Talk"
671 msgstr "Google Talk"
672
673 #: ../libempathy/empathy-utils.c:637
674 msgid "Facebook Chat"
675 msgstr "Facebook Chat"
676
677 #: ../libempathy/empathy-time.c:137
678 #, c-format
679 msgid "%d second ago"
680 msgid_plural "%d seconds ago"
681 msgstr[0] "%d sekundę temu"
682 msgstr[1] "%d sekundy temu"
683 msgstr[2] "%d sekund temu"
684
685 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
686 #, c-format
687 msgid "%d minute ago"
688 msgid_plural "%d minutes ago"
689 msgstr[0] "%d minutę temu"
690 msgstr[1] "%d minuty temu"
691 msgstr[2] "%d minut temu"
692
693 #: ../libempathy/empathy-time.c:147
694 #, c-format
695 msgid "%d hour ago"
696 msgid_plural "%d hours ago"
697 msgstr[0] "%d godzinę temu"
698 msgstr[1] "%d godziny temu"
699 msgstr[2] "%d godzin temu"
700
701 #: ../libempathy/empathy-time.c:152
702 #, c-format
703 msgid "%d day ago"
704 msgid_plural "%d days ago"
705 msgstr[0] "%d dzień temu"
706 msgstr[1] "%d dni temu"
707 msgstr[2] "%d dni temu"
708
709 #: ../libempathy/empathy-time.c:157
710 #, c-format
711 msgid "%d week ago"
712 msgid_plural "%d weeks ago"
713 msgstr[0] "%d tydzień temu"
714 msgstr[1] "%d tygodnie temu"
715 msgstr[2] "%d tygodni temu"
716
717 #: ../libempathy/empathy-time.c:162
718 #, c-format
719 msgid "%d month ago"
720 msgid_plural "%d months ago"
721 msgstr[0] "%d miesiąc temu"
722 msgstr[1] "%d miesiące temu"
723 msgstr[2] "%d miesięcy emu"
724
725 #: ../libempathy/empathy-time.c:167
726 msgid "in the future"
727 msgstr "w przyszłości"
728
729 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:501
730 msgid "All"
731 msgstr "Wszystkie"
732
733 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:679
734 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:647
735 #: ../src/empathy-import-widget.c:321
736 msgid "Account"
737 msgstr "Konto"
738
739 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:680
740 msgid "Password"
741 msgstr "Hasło"
742
743 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:681
744 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
745 msgid "Server"
746 msgstr "Serwer"
747
748 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
749 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
750 msgid "Port"
751 msgstr "Port"
752
753 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:754
754 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:811
755 #, c-format
756 msgid "%s:"
757 msgstr "%s:"
758
759 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1163
760 #, c-format
761 msgid "The account %s is edited via My Web Accounts."
762 msgstr "Konto %s modyfikowane w opcji Moje konta internetowe."
763
764 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1169
765 #, c-format
766 msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
767 msgstr "Konta %s nie można modyfikować w programie Empathy."
768
769 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1189
770 msgid "Launch My Web Accounts"
771 msgstr "Uruchom Moje konta internetowe"
772
773 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1527
774 msgid "Username:"
775 msgstr "Nazwa użytkownika:"
776
777 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1894
778 msgid "A_pply"
779 msgstr "Za_stosuj"
780
781 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1924
782 msgid "L_og in"
783 msgstr "Zal_oguj się"
784
785 #. Account and Identifier
786 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1990
787 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:515
788 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
789 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1479
790 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
791 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
792 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
793 msgid "Account:"
794 msgstr "Konto:"
795
796 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2001
797 msgid "_Enabled"
798 msgstr "_Włączone"
799
800 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2066
801 msgid "This account already exists on the server"
802 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
803
804 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2069
805 msgid "Create a new account on the server"
806 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
807
808 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2261
809 msgid "Ca_ncel"
810 msgstr "A_nuluj"
811
812 #. To translators: The first parameter is the login id and the
813 #. * second one is the network. The resulting string will be something
814 #. * like: "MyUserName on freenode".
815 #. * You should reverse the order of these arguments if the
816 #. * server should come before the login id in your locale.
817 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2558
818 #, c-format
819 msgid "%1$s on %2$s"
820 msgstr "%1$s na %2$s"
821
822 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
823 #. * string will be something like: "Jabber Account"
824 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2584
825 #, c-format
826 msgid "%s Account"
827 msgstr "Konto %s"
828
829 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2588
830 msgid "New account"
831 msgstr "Nowe konto"
832
833 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
834 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
835 msgstr "<b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika"
836
837 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
838 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
839 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
840 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
841 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
842 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
843 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
844 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
845 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
846 msgid "Advanced"
847 msgstr "Zaawansowane"
848
849 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
850 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
851 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
852 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
853 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
854 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
855 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
856 msgid "Pass_word:"
857 msgstr "_Hasło:"
858
859 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
860 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
861 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
862 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
863 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
864 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
865 msgid "Remember Password"
866 msgstr "Zapamiętaj hasło"
867
868 #. remember password ticky box
869 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
870 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
871 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
872 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
873 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
874 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
875 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
876 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:311
877 msgid "Remember password"
878 msgstr "Zapamiętywanie hasła"
879
880 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
881 msgid "Screen _Name:"
882 msgstr "_Nazwa użytkownika:"
883
884 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
885 msgid "What is your AIM password?"
886 msgstr "Hasło AIM:"
887
888 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
889 msgid "What is your AIM screen name?"
890 msgstr "Nazwa użytkownika AIM:"
891
892 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
893 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
894 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
895 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
896 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
897 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
898 msgid "_Port:"
899 msgstr "_Port:"
900
901 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
902 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
903 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
904 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
905 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
906 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
907 msgid "_Server:"
908 msgstr "_Serwer:"
909
910 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
911 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
912 msgid "<b>Example:</b> username"
913 msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
914
915 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
916 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
917 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
918 msgid "Login I_D:"
919 msgstr "Id_entyfikator logowania:"
920
921 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
922 msgid "What is your GroupWise User ID?"
923 msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise:"
924
925 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
926 msgid "What is your GroupWise password?"
927 msgstr "Hasło GroupWise:"
928
929 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
930 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
931 msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
932
933 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
934 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
935 msgid "Ch_aracter set:"
936 msgstr "Zest_aw znaków:"
937
938 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
939 msgid "ICQ _UIN:"
940 msgstr "_UIN ICQ:"
941
942 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
943 msgid "What is your ICQ UIN?"
944 msgstr "UIN ICQ:"
945
946 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
947 msgid "What is your ICQ password?"
948 msgstr "Hasło ICQ:"
949
950 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:183
951 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
952 msgid "Auto"
953 msgstr "Automatycznie"
954
955 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:186
956 msgid "UDP"
957 msgstr "UDP"
958
959 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:189
960 msgid "TCP"
961 msgstr "TCP"
962
963 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:192
964 msgid "TLS"
965 msgstr "TLS"
966
967 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
968 #. * best to keep the English version.
969 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:221
970 msgid "Register"
971 msgstr "Rejestrator"
972
973 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
974 #. * best to keep the English version.
975 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:226
976 msgid "Options"
977 msgstr "Opcje"
978
979 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:229
980 msgid "None"
981 msgstr "Brak"
982
983 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
984 msgid "Character set:"
985 msgstr "Zestaw znaków:"
986
987 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
988 msgid "Network"
989 msgstr "Sieć"
990
991 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
992 msgid "Network:"
993 msgstr "Sieć:"
994
995 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
996 msgid "Nickname:"
997 msgstr "Pseudonim:"
998
999 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
1000 msgid "Password:"
1001 msgstr "Hasło:"
1002
1003 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1004 msgid "Quit message:"
1005 msgstr "Komunikat podczas zakończenia:"
1006
1007 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
1008 msgid "Real name:"
1009 msgstr "Imię i nazwisko:"
1010
1011 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1012 msgid "Servers"
1013 msgstr "Serwery"
1014
1015 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1016 msgid "What is your IRC nickname?"
1017 msgstr "Pseudonim IRC:"
1018
1019 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
1020 msgid "Which IRC network?"
1021 msgstr "Sieć IRC:"
1022
1023 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1024 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1025 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
1026
1027 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
1028 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1029 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org"
1030
1031 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
1032 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1033 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
1034
1035 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
1036 msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1037 msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
1038
1039 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
1040 msgid "Override server settings"
1041 msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
1042
1043 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1044 msgid "Priori_ty:"
1045 msgstr "Pri_orytet:"
1046
1047 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
1048 msgid "Reso_urce:"
1049 msgstr "_Zasób:"
1050
1051 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1052 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
1053 msgid ""
1054 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1055 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1056 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1057 "Facebook username if you don't have one."
1058 msgstr ""
1059 "To jest nazwa użytkownika, a nie login serwisu Facebook.\n"
1060 "Jeśli używane jest facebook.com/<b>badger</b>, należy wpisać <b>badger</b>.\n"
1061 "Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, "
1062 "aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie "
1063 "ustawiono."
1064
1065 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1066 msgid "Use old SS_L"
1067 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
1068
1069 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1070 msgid "What is your Facebook password?"
1071 msgstr "Hasło serwisu Facebook:"
1072
1073 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1074 msgid "What is your Facebook username?"
1075 msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
1076
1077 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
1078 msgid "What is your Google ID?"
1079 msgstr "Identyfikator Google:"
1080
1081 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
1082 msgid "What is your Google password?"
1083 msgstr "Hasło Google:"
1084
1085 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1086 msgid "What is your Jabber ID?"
1087 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
1088
1089 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
1090 msgid "What is your Jabber password?"
1091 msgstr "Hasło Jabbera:"
1092
1093 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1094 msgid "What is your desired Jabber ID?"
1095 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera:"
1096
1097 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1098 msgid "What is your desired Jabber password?"
1099 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
1100
1101 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
1102 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1103 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
1104
1105 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
1106 msgid "What is your Windows Live ID?"
1107 msgstr "Identyfikator Windows Live:"
1108
1109 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1110 msgid "What is your Windows Live password?"
1111 msgstr "Hasło Windows Live:"
1112
1113 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1114 msgid "E-_mail address:"
1115 msgstr "Adres _e-mail:"
1116
1117 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1118 msgid "Nic_kname:"
1119 msgstr "Pseu_donim:"
1120
1121 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1122 msgid "_First Name:"
1123 msgstr "I_mię:"
1124
1125 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1126 msgid "_Jabber ID:"
1127 msgstr "Identyfikator Ja_bbera:"
1128
1129 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1130 msgid "_Last Name:"
1131 msgstr "Na_zwisko:"
1132
1133 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
1134 msgid "_Published Name:"
1135 msgstr "Nazwa _opublikowana:"
1136
1137 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
1138 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1139 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip"
1140
1141 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1142 msgid "Authentication username:"
1143 msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia:"
1144
1145 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
1146 msgid "Discover Binding"
1147 msgstr "Wykrywanie dowiązywania"
1148
1149 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1150 msgid "Discover the STUN server automatically"
1151 msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
1152
1153 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1154 msgid "Interval (seconds)"
1155 msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
1156
1157 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1158 msgid "Keep-Alive Options"
1159 msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
1160
1161 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1162 msgid "Loose Routing"
1163 msgstr "Swobodne trasowanie"
1164
1165 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1166 msgid "Mechanism:"
1167 msgstr "Mechanizm:"
1168
1169 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1170 msgid "Miscellaneous Options"
1171 msgstr "Różne opcje"
1172
1173 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1174 msgid "NAT Traversal Options"
1175 msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
1176
1177 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1178 msgid "Port:"
1179 msgstr "Port:"
1180
1181 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1182 msgid "Proxy Options"
1183 msgstr "Opcje pośrednika"
1184
1185 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1186 msgid "STUN Server:"
1187 msgstr "Serwer STUN:"
1188
1189 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1190 msgid "Server:"
1191 msgstr "Serwer"
1192
1193 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1194 msgid "Transport:"
1195 msgstr "Transport:"
1196
1197 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1198 msgid "What is your SIP account password?"
1199 msgstr "Hasło konta SIP:"
1200
1201 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
1202 msgid "What is your SIP login ID?"
1203 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
1204
1205 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1206 msgid "_Username:"
1207 msgstr "Nazwa _użytkownika:"
1208
1209 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1210 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1211 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
1212
1213 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1214 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1215 msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
1216
1217 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1218 msgid "What is your Yahoo! password?"
1219 msgstr "Hasło Yahoo!:"
1220
1221 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
1222 msgid "Yahoo! I_D:"
1223 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
1224
1225 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1226 msgid "_Room List locale:"
1227 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
1228
1229 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:448
1230 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:524
1231 msgid "Couldn't convert image"
1232 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
1233
1234 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:449
1235 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1236 msgstr ""
1237 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
1238
1239 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:936
1240 msgid "Select Your Avatar Image"
1241 msgstr "Wybór obrazu awatara"
1242
1243 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
1244 msgid "No Image"
1245 msgstr "Brak obrazu"
1246
1247 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1001
1248 msgid "Images"
1249 msgstr "Obrazy"
1250
1251 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1005
1252 msgid "All Files"
1253 msgstr "Wszystkie pliki"
1254
1255 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1256 msgid "Click to enlarge"
1257 msgstr "Kliknięcie powiększy"
1258
1259 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:655
1260 msgid "Failed to open private chat"
1261 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
1262
1263 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:720
1264 msgid "Topic not supported on this conversation"
1265 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
1266
1267 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:726
1268 msgid "You are not allowed to change the topic"
1269 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
1270
1271 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:909
1272 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1273 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
1274
1275 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:912
1276 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1277 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
1278
1279 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:915
1280 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1281 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1282
1283 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:918
1284 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1285 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1286
1287 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:923
1288 msgid ""
1289 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1290 "current one"
1291 msgstr ""
1292 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
1293 "domyślnie bieżący"
1294
1295 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:928
1296 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1297 msgstr ""
1298 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
1299
1300 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:931
1301 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1302 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
1303
1304 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:934
1305 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1306 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
1307
1308 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:937
1309 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1310 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
1311
1312 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:940
1313 msgid ""
1314 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1315 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1316 "join a new chat room\""
1317 msgstr ""
1318 "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
1319 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
1320 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
1321
1322 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:945
1323 msgid ""
1324 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1325 "show its usage."
1326 msgstr ""
1327 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
1328 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
1329
1330 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:955
1331 #, c-format
1332 msgid "Usage: %s"
1333 msgstr "Użycie: %s"
1334
1335 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:997
1336 msgid "Unknown command"
1337 msgstr "Nieznane polecenie"
1338
1339 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1123
1340 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1341 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
1342
1343 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1263
1344 msgid "offline"
1345 msgstr "offline"
1346
1347 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1266
1348 msgid "invalid contact"
1349 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
1350
1351 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1269
1352 msgid "permission denied"
1353 msgstr "brak dostępu"
1354
1355 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1272
1356 msgid "too long message"
1357 msgstr "za długa wiadomość"
1358
1359 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1275
1360 msgid "not implemented"
1361 msgstr "niezaimplementowane"
1362
1363 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1279
1364 msgid "unknown"
1365 msgstr "nieznany"
1366
1367 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1283
1368 #, c-format
1369 msgid "Error sending message '%s': %s"
1370 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
1371
1372 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1344 ../src/empathy-chat-window.c:704
1373 msgid "Topic:"
1374 msgstr "Temat:"
1375
1376 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1356
1377 #, c-format
1378 msgid "Topic set to: %s"
1379 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
1380
1381 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1358
1382 msgid "No topic defined"
1383 msgstr "Temat nie został określony"
1384
1385 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1857
1386 msgid "(No Suggestions)"
1387 msgstr "(brak podpowiedzi)"
1388
1389 #. translators: %s is the selected word
1390 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1925
1391 #, c-format
1392 msgid "Add '%s' to Dictionary"
1393 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
1394
1395 #. translators: first %s is the selected word,
1396 #. * second %s is the language name of the target dictionary
1397 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1962
1398 #, c-format
1399 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1400 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
1401
1402 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2021
1403 msgid "Insert Smiley"
1404 msgstr "Wstaw emotikonę"
1405
1406 #. send button
1407 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2039
1408 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1810
1409 msgid "_Send"
1410 msgstr "_Wyślij"
1411
1412 #. Spelling suggestions
1413 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2074
1414 msgid "_Spelling Suggestions"
1415 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
1416
1417 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2163
1418 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1419 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
1420
1421 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2274
1422 #, c-format
1423 msgid "%s has disconnected"
1424 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
1425
1426 #. translators: reverse the order of these arguments
1427 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1428 #.
1429 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2281
1430 #, c-format
1431 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1432 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
1433
1434 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2284
1435 #, c-format
1436 msgid "%s was kicked"
1437 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
1438
1439 #. translators: reverse the order of these arguments
1440 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1441 #.
1442 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2292
1443 #, c-format
1444 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1445 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
1446
1447 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2295
1448 #, c-format
1449 msgid "%s was banned"
1450 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
1451
1452 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2299
1453 #, c-format
1454 msgid "%s has left the room"
1455 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
1456
1457 #. Note to translators: this string is appended to
1458 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1459 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1460 #. * please let us know. :-)
1461 #.
1462 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2308
1463 #, c-format
1464 msgid " (%s)"
1465 msgstr " (%s)"
1466
1467 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2333
1468 #, c-format
1469 msgid "%s has joined the room"
1470 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1471
1472 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2358
1473 #, c-format
1474 msgid "%s is now known as %s"
1475 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
1476
1477 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2497
1478 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1942
1479 #: ../src/empathy-event-manager.c:1122
1480 msgid "Disconnected"
1481 msgstr "Rozłączony"
1482
1483 #. Add message
1484 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3127
1485 msgid "Would you like to store this password?"
1486 msgstr "Zachować hasło?"
1487
1488 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3133
1489 msgid "Remember"
1490 msgstr "Zapamiętaj"
1491
1492 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3143
1493 msgid "Not now"
1494 msgstr "Nie teraz"
1495
1496 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3187
1497 msgid "Retry"
1498 msgstr "Ponów"
1499
1500 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3191
1501 msgid "Wrong password; please try again:"
1502 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
1503
1504 #. Add message
1505 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3308
1506 msgid "This room is protected by a password:"
1507 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
1508
1509 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3335
1510 msgid "Join"
1511 msgstr "Dołącz"
1512
1513 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3505 ../src/empathy-event-manager.c:1144
1514 msgid "Connected"
1515 msgstr "Połączony"
1516
1517 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3558
1518 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:654
1519 msgid "Conversation"
1520 msgstr "Rozmowa"
1521
1522 #. Copy Link Address menu item
1523 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:320
1524 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:794
1525 msgid "_Copy Link Address"
1526 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
1527
1528 #. Open Link menu item
1529 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:327
1530 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:801
1531 msgid "_Open Link"
1532 msgstr "_Otwórz odnośnik"
1533
1534 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
1535 #. * chat windows (strftime format string)
1536 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:420
1537 msgid "%A %B %d %Y"
1538 msgstr "%A %d %B %Y"
1539
1540 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:265
1541 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
1542 msgid "Edit Contact Information"
1543 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
1544
1545 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:316
1546 msgid "Personal Information"
1547 msgstr "Informacje osobiste"
1548
1549 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:425
1550 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:115
1551 msgid "New Contact"
1552 msgstr "Nowy kontakt"
1553
1554 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1555 msgid "Decide _Later"
1556 msgstr "Z_decyduj później"
1557
1558 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1559 msgid "Subscription Request"
1560 msgstr "Prośba o upoważnienie"
1561
1562 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:71
1563 msgid "Ungrouped"
1564 msgstr "Nie w grupach"
1565
1566 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:72
1567 msgid "Favorite People"
1568 msgstr "Ulubione osoby"
1569
1570 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2012
1571 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2309
1572 #, c-format
1573 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1574 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
1575
1576 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2014
1577 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2312
1578 msgid "Removing group"
1579 msgstr "Usuwanie grupy"
1580
1581 #. Remove
1582 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2063
1583 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2140
1584 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2367
1585 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2514
1586 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
1587 msgid "_Remove"
1588 msgstr "_Usuń"
1589
1590 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2093
1591 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2417
1592 #, c-format
1593 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1594 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
1595
1596 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2095
1597 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2433
1598 msgid "Removing contact"
1599 msgstr "Usuwanie kontaktu"
1600
1601 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:204
1602 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
1603 msgid "_Add Contact…"
1604 msgstr "_Dodaj kontakt…"
1605
1606 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:231
1607 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:517
1608 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
1609 msgid "_Chat"
1610 msgstr "_Rozmowa"
1611
1612 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:262
1613 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:560
1614 msgctxt "menu item"
1615 msgid "_Audio Call"
1616 msgstr "Rozmow_a głosowa"
1617
1618 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:293
1619 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:602
1620 msgctxt "menu item"
1621 msgid "_Video Call"
1622 msgstr "_Wideorozmowa"
1623
1624 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:339
1625 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:645
1626 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
1627 msgid "_Previous Conversations"
1628 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
1629
1630 # to jest w menu
1631 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:361
1632 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:686
1633 msgid "Send File"
1634 msgstr "Wyślij plik"
1635
1636 # to jest w menu
1637 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:384
1638 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:728
1639 msgid "Share My Desktop"
1640 msgstr "Współdziel pulpit"
1641
1642 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:424
1643 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1719
1644 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:762
1645 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1370
1646 msgid "Favorite"
1647 msgstr "Ulubione"
1648
1649 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:453
1650 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:789
1651 msgid "Infor_mation"
1652 msgstr "Infor_macje"
1653
1654 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:499
1655 msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
1656 msgid "_Edit"
1657 msgstr "_Modyfikuj"
1658
1659 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:553
1660 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:970
1661 #: ../src/empathy-chat-window.c:916
1662 msgid "Inviting you to this room"
1663 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
1664
1665 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:584
1666 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1017
1667 msgid "_Invite to Chat Room"
1668 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
1669
1670 #. Title
1671 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:508
1672 msgid "Search contacts"
1673 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
1674
1675 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:538
1676 msgid "Search: "
1677 msgstr "Wyszukaj:"
1678
1679 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:596
1680 msgid "_Add Contact"
1681 msgstr "_Dodaj kontakt"
1682
1683 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:614
1684 msgid "No contacts found"
1685 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
1686
1687 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1688 msgid "Select a contact"
1689 msgstr "Wybór kontaktu"
1690
1691 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:295
1692 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:153
1693 msgid "Full name:"
1694 msgstr "Imię i nazwisko:"
1695
1696 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:296
1697 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:154
1698 msgid "Phone number:"
1699 msgstr "Numer telefonu:"
1700
1701 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:297
1702 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:155
1703 msgid "E-mail address:"
1704 msgstr "Adres e-mail:"
1705
1706 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:298
1707 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:156
1708 msgid "Website:"
1709 msgstr "Witryna WWW:"
1710
1711 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:299
1712 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:157
1713 msgid "Birthday:"
1714 msgstr "Urodziny:"
1715
1716 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:762
1717 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
1718 msgid "Country ISO Code:"
1719 msgstr "Kod ISO kraju:"
1720
1721 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:764
1722 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
1723 msgid "Country:"
1724 msgstr "Kraj:"
1725
1726 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:766
1727 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
1728 msgid "State:"
1729 msgstr "Stan/województwo:"
1730
1731 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:768
1732 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
1733 msgid "City:"
1734 msgstr "Miasto:"
1735
1736 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:770
1737 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
1738 msgid "Area:"
1739 msgstr "Obszar:"
1740
1741 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:772
1742 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
1743 msgid "Postal Code:"
1744 msgstr "Kod pocztowy:"
1745
1746 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:774
1747 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
1748 msgid "Street:"
1749 msgstr "Ulica:"
1750
1751 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:776
1752 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
1753 msgid "Building:"
1754 msgstr "Budynek:"
1755
1756 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:778
1757 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:503
1758 msgid "Floor:"
1759 msgstr "Piętro:"
1760
1761 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:780
1762 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:505
1763 msgid "Room:"
1764 msgstr "Pokój:"
1765
1766 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:782
1767 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:507
1768 msgid "Text:"
1769 msgstr "Tekst:"
1770
1771 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:784
1772 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:509
1773 msgid "Description:"
1774 msgstr "Opis:"
1775
1776 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:786
1777 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:511
1778 msgid "URI:"
1779 msgstr "Adres URI:"
1780
1781 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:788
1782 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:513
1783 msgid "Accuracy Level:"
1784 msgstr "Poziom dokładności:"
1785
1786 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:790
1787 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:515
1788 msgid "Error:"
1789 msgstr "Błąd:"
1790
1791 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:792
1792 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:517
1793 msgid "Vertical Error (meters):"
1794 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
1795
1796 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:794
1797 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:519
1798 msgid "Horizontal Error (meters):"
1799 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
1800
1801 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:796
1802 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:521
1803 msgid "Speed:"
1804 msgstr "Prędkość:"
1805
1806 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:798
1807 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:523
1808 msgid "Bearing:"
1809 msgstr "Kierunek:"
1810
1811 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:800
1812 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:525
1813 msgid "Climb Speed:"
1814 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
1815
1816 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:802
1817 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:527
1818 msgid "Last Updated on:"
1819 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
1820
1821 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:804
1822 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:529
1823 msgid "Longitude:"
1824 msgstr "Długość geograficzna:"
1825
1826 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:806
1827 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:531
1828 msgid "Latitude:"
1829 msgstr "Szerokość geograficzna:"
1830
1831 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:808
1832 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:533
1833 msgid "Altitude:"
1834 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
1835
1836 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:871
1837 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:888
1838 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:615
1839 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:632
1840 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
1841 msgid "Location"
1842 msgstr "Położenie"
1843
1844 #. translators: format is "Location, $date"
1845 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:890
1846 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:634
1847 #, c-format
1848 msgid "%s, %s"
1849 msgstr "%s, %s"
1850
1851 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:942
1852 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:683
1853 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1854 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
1855
1856 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1024
1857 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:918
1858 msgid "Save Avatar"
1859 msgstr "Zapisanie awatara"
1860
1861 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1080
1862 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:976
1863 msgid "Unable to save avatar"
1864 msgstr "Nie można zapisać awatara"
1865
1866 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1867 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1868 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
1869
1870 #. Alias
1871 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1872 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1305
1873 msgid "Alias:"
1874 msgstr "Alias:"
1875
1876 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1877 msgid "Client Information"
1878 msgstr "Informacje o kliencie"
1879
1880 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1881 msgid "Client:"
1882 msgstr "Klient:"
1883
1884 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1885 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1886 msgid "Contact Details"
1887 msgstr "Szczegóły kontaktu"
1888
1889 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1890 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1891 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1892 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1509
1893 msgid "Identifier:"
1894 msgstr "Identyfikator:"
1895
1896 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1897 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1898 msgid "Information requested…"
1899 msgstr "Żądanie informacji…"
1900
1901 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1902 msgid "OS:"
1903 msgstr "System operacyjny:"
1904
1905 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1906 msgid "Version:"
1907 msgstr "Wersja:"
1908
1909 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:332
1910 msgid "Groups"
1911 msgstr "Grupy"
1912
1913 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:344
1914 msgid ""
1915 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1916 "select more than one group or no groups."
1917 msgstr ""
1918 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
1919 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
1920
1921 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:363
1922 msgid "_Add Group"
1923 msgstr "Dod_aj grupę"
1924
1925 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:398
1926 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1927 msgid "Select"
1928 msgstr "Wybór"
1929
1930 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:408
1931 #: ../src/empathy-main-window.c:1435
1932 msgid "Group"
1933 msgstr "Grupa"
1934
1935 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1936 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:281
1937 msgid "Linked Contacts"
1938 msgstr "Połączone kontakty"
1939
1940 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:354
1941 msgid "Select contacts to link"
1942 msgstr "Wybór kontaktów do połączenia"
1943
1944 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:428
1945 msgid "New contact preview"
1946 msgstr "Podgląd nowego kontaktu"
1947
1948 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:472
1949 msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
1950 msgstr "Kontakty zaznaczone na liście po lewej stronie zostaną połączone."
1951
1952 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1953 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1954 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1955 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:131
1956 #, c-format
1957 msgid "%s (%s)"
1958 msgstr "%s (%s)"
1959
1960 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:837
1961 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
1962 msgid "_Edit"
1963 msgstr "_Modyfikuj"
1964
1965 #. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
1966 #. * to form a meta-contact".
1967 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:863
1968 msgctxt "Link individual (contextual menu)"
1969 msgid "_Link Contacts…"
1970 msgstr "_Połącz kontakty…"
1971
1972 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2425
1973 #, c-format
1974 msgid ""
1975 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
1976 "remove all the contacts which make up this linked contact."
1977 msgstr ""
1978 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
1979 "zostaną usunięte."
1980
1981 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1650
1982 #, c-format
1983 msgid "Linked contact containing %u contact"
1984 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
1985 msgstr[0] "Metakontakt zawierający %u kontakt"
1986 msgstr[1] "Metakontakt zawierający %u kontakty"
1987 msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
1988
1989 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
1990 msgid "<b>Location</b> at (date)"
1991 msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
1992
1993 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
1994 msgid "Online from a phone or mobile device"
1995 msgstr "Online z telefonu lub urządzenia przenośnego"
1996
1997 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:332
1998 msgid "New Network"
1999 msgstr "Nowa sieć"
2000
2001 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:527
2002 msgid "Choose an IRC network"
2003 msgstr "Wybór sieci IRC"
2004
2005 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:584
2006 msgid "Reset _Networks List"
2007 msgstr "Przywróć listę _sieci"
2008
2009 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:588
2010 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2011 msgid "Select"
2012 msgstr "Wybierz"
2013
2014 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2015 msgid "new server"
2016 msgstr "nowy serwer"
2017
2018 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
2019 msgid "SSL"
2020 msgstr "SSL"
2021
2022 #. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
2023 #. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
2024 #. * is a verb.
2025 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:115
2026 msgid "Link Contacts"
2027 msgstr "Połączenie kontaktów"
2028
2029 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:120
2030 msgctxt "Unlink individual (button)"
2031 msgid "_Unlink…"
2032 msgstr "_Rozłącz…"
2033
2034 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
2035 msgid ""
2036 "Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
2037 msgstr "Całkowicie rozdziela wyświetlany metakontakt na tworzące go kontakty."
2038
2039 #. Add button
2040 #. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
2041 #. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
2042 #. * meta-contact".
2043 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:136
2044 msgid "_Link"
2045 msgstr "_Połącz"
2046
2047 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
2048 #, c-format
2049 msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
2050 msgstr "Rozłączyć metakontakt \"%s\"?"
2051
2052 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
2053 msgid ""
2054 "Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely "
2055 "split the linked contacts into separate contacts."
2056 msgstr ""
2057 "Na pewno rozłączyć ten metakontakt? Metakontakty zostaną całkowicie "
2058 "rozłączone na tworzące go kontakty."
2059
2060 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
2061 msgctxt "Unlink individual (button)"
2062 msgid "_Unlink"
2063 msgstr "_Rozłącz"
2064
2065 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:664
2066 msgid "Date"
2067 msgstr "Data"
2068
2069 #. Tab Label
2070 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2071 msgid "Conversations"
2072 msgstr "Rozmowy"
2073
2074 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2075 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2076 msgid "Find Next"
2077 msgstr "Znajdź następny"
2078
2079 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2080 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2081 msgid "Find Previous"
2082 msgstr "Znajdź poprzedni"
2083
2084 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2085 msgid "Previous Conversations"
2086 msgstr "Poprzednie rozmowy"
2087
2088 #. Tab Label
2089 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2090 msgid "Search"
2091 msgstr "Wyszukiwanie"
2092
2093 #. Searching *for* something
2094 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2095 msgid "_For:"
2096 msgstr "Wy_szukaj:"
2097
2098 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
2099 msgid "Contact ID:"
2100 msgstr "Identyfikator kontaktu:"
2101
2102 #. add chat button
2103 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:171
2104 msgid "C_hat"
2105 msgstr "_Rozmowa"
2106
2107 #. Tweak the dialog
2108 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:181
2109 msgid "New Conversation"
2110 msgstr "Nowa rozmowa"
2111
2112 #. add video toggle
2113 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:252
2114 msgid "Send _Video"
2115 msgstr "Wyślij obraz _wideo"
2116
2117 #. add chat button
2118 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:260
2119 msgid "C_all"
2120 msgstr "_Rozmowa głosowa"
2121
2122 #. Tweak the dialog
2123 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:270
2124 msgid "New Call"
2125 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
2126
2127 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:274
2128 #, c-format
2129 msgid ""
2130 "Enter your password for account\n"
2131 "<b>%s</b>"
2132 msgstr ""
2133 "Proszę wprowadzić hasło\n"
2134 "<b>%s</b>"
2135
2136 #. COL_STATUS_TEXT
2137 #. COL_STATE_ICON_NAME
2138 #. COL_STATE
2139 #. COL_DISPLAY_MARKUP
2140 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2141 #. COL_TYPE
2142 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:170
2143 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:206
2144 msgid "Custom Message…"
2145 msgstr "Własna wiadomość…"
2146
2147 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:223
2148 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:225
2149 msgid "Edit Custom Messages…"
2150 msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości…"
2151
2152 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:348
2153 msgid "Click to remove this status as a favorite"
2154 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
2155
2156 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:357
2157 msgid "Click to make this status a favorite"
2158 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
2159
2160 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:391
2161 msgid "Set status"
2162 msgstr "Ustaw stan"
2163
2164 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:948
2165 msgid "Set your presence and current status"
2166 msgstr "Ustawienie obecności i obecnego stanu"
2167
2168 #. Custom messages
2169 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1136
2170 msgid "Custom messages…"
2171 msgstr "Własne wiadomości…"
2172
2173 #. Create account
2174 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2175 #. * "Yahoo!"
2176 #.
2177 #: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:584
2178 #, c-format
2179 msgid "New %s account"
2180 msgstr "Nowe konto %s"
2181
2182 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2183 msgid "Find:"
2184 msgstr "Wyszukiwanie:"
2185
2186 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2187 msgid "Match case"
2188 msgstr "Rozróżnianie wielkości liter"
2189
2190 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2191 msgid "Phrase not found"
2192 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
2193
2194 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2195 msgid "Received an instant message"
2196 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
2197
2198 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2199 msgid "Sent an instant message"
2200 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
2201
2202 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2203 msgid "Incoming chat request"
2204 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
2205
2206 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2207 msgid "Contact connected"
2208 msgstr "Kontakt połączony"
2209
2210 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2211 msgid "Contact disconnected"
2212 msgstr "Kontakt rozłączony"
2213
2214 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2215 msgid "Connected to server"
2216 msgstr "Połączony z serwerem"
2217
2218 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2219 msgid "Disconnected from server"
2220 msgstr "Rozłączony z serwera"
2221
2222 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2223 msgid "Incoming voice call"
2224 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
2225
2226 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2227 msgid "Outgoing voice call"
2228 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
2229
2230 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2231 msgid "Voice call ended"
2232 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
2233
2234 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:364
2235 msgid "Enter Custom Message"
2236 msgstr "Wprowadzenie własnej wiadomości"
2237
2238 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:523
2239 msgid "Edit Custom Messages"
2240 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
2241
2242 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
2243 msgid "Save _New Status Message"
2244 msgstr "Zapisz _nową wiadomość stanu"
2245
2246 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
2247 msgid "Saved Status Messages"
2248 msgstr "Zapisane wiadomości stanu"
2249
2250 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
2251 msgid "Classic"
2252 msgstr "Klasyczny"
2253
2254 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
2255 msgid "Simple"
2256 msgstr "Prosty"
2257
2258 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
2259 msgid "Clean"
2260 msgstr "Czysty"
2261
2262 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2263 msgid "Blue"
2264 msgstr "Niebieski"
2265
2266 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2267 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2268 msgstr "Nie można zweryfikować tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów."
2269
2270 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2271 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2272 msgstr "Certyfikat nie został podpisany przez ośrodek certyfikacji."
2273
2274 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2275 msgid "The certificate has expired."
2276 msgstr "Certyfikat wygasł."
2277
2278 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2279 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2280 msgstr "Certyfikat nie jest jeszcze aktywny."
2281
2282 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2283 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2284 msgstr "Certyfikat nie zawiera oczekiwanego odcisku palca."
2285
2286 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2287 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2288 msgstr ""
2289 "Nazwa komputera zweryfikowana przez certyfikat nie zgadza się z nazwą "
2290 "serwera."
2291
2292 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2293 msgid "The certificate is self-signed."
2294 msgstr "Certyfikat został podpisany przez wystawcę."
2295
2296 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2297 msgid ""
2298 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2299 msgstr "Certyfikat został cofnięty przez odpowiedni ośrodek certyfikacji."
2300
2301 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2302 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2303 msgstr "Certyfikat jest kryptograficznie słaby."
2304
2305 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2306 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2307 msgstr "Długość certyfikatu przekracza weryfikowalne ograniczenia."
2308
2309 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2310 msgid "The certificate is malformed."
2311 msgstr "Nieprawidłowy format certyfikatu."
2312
2313 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2314 #, c-format
2315 msgid "Expected hostname: %s"
2316 msgstr "Oczekiwana nazwa komputera: %s"
2317
2318 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2319 #, c-format
2320 msgid "Certificate hostname: %s"
2321 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
2322
2323 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2324 msgid "Continue"
2325 msgstr "Kontynuuj"
2326
2327 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2328 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2329 msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
2330
2331 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:297
2332 msgid "Remember this choice for future connections"
2333 msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
2334
2335 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:303
2336 msgid "Certificate Details"
2337 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
2338
2339 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1707
2340 msgid "Unable to open URI"
2341 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
2342
2343 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1802
2344 msgid "Select a file"
2345 msgstr "Wybór pliku"
2346
2347 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1874
2348 msgid "Insufficient free space to save file"
2349 msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
2350
2351 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1882
2352 #, c-format
2353 msgid ""
2354 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2355 "Please choose another location."
2356 msgstr ""
2357 "Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
2358 "tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
2359
2360 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1926
2361 #, c-format
2362 msgid "Incoming file from %s"
2363 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2364
2365 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2366 msgid "Current Locale"
2367 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
2368
2369 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2370 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2371 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2372 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2373 msgid "Arabic"
2374 msgstr "arabskie"
2375
2376 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2377 msgid "Armenian"
2378 msgstr "armeńskie"
2379
2380 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2381 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2382 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2383 msgid "Baltic"
2384 msgstr "bałtyckie"
2385
2386 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2387 msgid "Celtic"
2388 msgstr "celtyckie"
2389
2390 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2391 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2392 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2393 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2394 msgid "Central European"
2395 msgstr "środkowoeuropejskie"
2396
2397 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2398 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2399 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2400 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2401 msgid "Chinese Simplified"
2402 msgstr "chińskie uproszczone"
2403
2404 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2405 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2406 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2407 msgid "Chinese Traditional"
2408 msgstr "chińskie tradycyjne"
2409
2410 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2411 msgid "Croatian"
2412 msgstr "chorwackie"
2413
2414 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2415 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2416 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2417 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2418 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2419 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2420 msgid "Cyrillic"
2421 msgstr "cyrylica"
2422
2423 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2424 msgid "Cyrillic/Russian"
2425 msgstr "cyrylica/rosyjskie"
2426
2427 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2428 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2429 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2430 msgstr "cyrylica/ukraińskie"
2431
2432 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2433 msgid "Georgian"
2434 msgstr "gruzińskie"
2435
2436 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2437 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2438 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2439 msgid "Greek"
2440 msgstr "greckie"
2441
2442 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2443 msgid "Gujarati"
2444 msgstr "gudżarackie"
2445
2446 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2447 msgid "Gurmukhi"
2448 msgstr "gurmukhi"
2449
2450 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2451 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2452 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2453 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2454 msgid "Hebrew"
2455 msgstr "hebrajskie"
2456
2457 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2458 msgid "Hebrew Visual"
2459 msgstr "hebrajskie wizualne"
2460
2461 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2462 msgid "Hindi"
2463 msgstr "hinduskie"
2464
2465 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2466 msgid "Icelandic"
2467 msgstr "islandzkie"
2468
2469 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2470 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2471 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2472 msgid "Japanese"
2473 msgstr "japońskie"
2474
2475 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2476 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2477 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2478 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2479 msgid "Korean"
2480 msgstr "koreańskie"
2481
2482 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2483 msgid "Nordic"
2484 msgstr "nordyckie"
2485
2486 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2487 msgid "Persian"
2488 msgstr "perskie"
2489
2490 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2491 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2492 msgid "Romanian"
2493 msgstr "rumuńskie"
2494
2495 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2496 msgid "South European"
2497 msgstr "południowoeuropejskie"
2498
2499 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2500 msgid "Thai"
2501 msgstr "tajskie"
2502
2503 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2504 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2505 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2506 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2507 msgid "Turkish"
2508 msgstr "tureckie"
2509
2510 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2511 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2512 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2513 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2514 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2515 msgid "Unicode"
2516 msgstr "Unikod"
2517
2518 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2519 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2520 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2521 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2522 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2523 msgid "Western"
2524 msgstr "zachodnie"
2525
2526 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2527 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2528 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2529 msgid "Vietnamese"
2530 msgstr "wietnamskie"
2531
2532 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
2533 msgid "The selected contact cannot receive files."
2534 msgstr "Wybrany kontakt nie może odbierać plików."
2535
2536 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
2537 msgid "The selected contact is offline."
2538 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline."
2539
2540 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
2541 msgid "No error message"
2542 msgstr "Brak komunikatu błędu"
2543
2544 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
2545 msgid "Instant Message (Empathy)"
2546 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
2547
2548 #: ../src/empathy.c:308
2549 msgid "Don't connect on startup"
2550 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
2551
2552 #: ../src/empathy.c:312
2553 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2554 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
2555
2556 #: ../src/empathy.c:320
2557 msgid "- Empathy IM Client"
2558 msgstr " - komunikator Empathy"
2559
2560 #: ../src/empathy.c:499
2561 msgid "Error contacting the Account Manager"
2562 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
2563
2564 #: ../src/empathy.c:501
2565 #, c-format
2566 msgid ""
2567 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
2568 "The error was:\n"
2569 "\n"
2570 "%s"
2571 msgstr ""
2572 "Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. "
2573 "Błąd:\n"
2574 "\n"
2575 "%s"
2576
2577 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
2578 msgid ""
2579 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
2580 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
2581 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
2582 "version."
2583 msgstr ""
2584 "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
2585 "lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
2586 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
2587 "wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
2588
2589 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
2590 msgid ""
2591 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
2592 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
2593 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
2594 "details."
2595 msgstr ""
2596 "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
2597 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
2598 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
2599 "bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
2600
2601 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
2602 msgid ""
2603 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2604 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
2605 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2606 msgstr ""
2607 "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
2608 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
2609 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
2610 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
2611
2612 #: ../src/empathy-about-dialog.c:107
2613 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2614 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
2615
2616 #: ../src/empathy-about-dialog.c:113
2617 msgid "translator-credits"
2618 msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009, 2010, 2011"
2619
2620 #: ../src/empathy-account-assistant.c:167
2621 msgid "There was an error while importing the accounts."
2622 msgstr "Wystąpił błąd podczas importowania kont."
2623
2624 #: ../src/empathy-account-assistant.c:170
2625 msgid "There was an error while parsing the account details."
2626 msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania szczegółów konta."
2627
2628 #: ../src/empathy-account-assistant.c:173
2629 msgid "There was an error while creating the account."
2630 msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia konta."
2631
2632 #: ../src/empathy-account-assistant.c:175
2633 msgid "There was an error."
2634 msgstr "Wystąpił błąd."
2635
2636 #: ../src/empathy-account-assistant.c:179
2637 #, c-format
2638 msgid "The error message was: %s"
2639 msgstr "Komunikat błędu: %s"
2640
2641 #: ../src/empathy-account-assistant.c:183
2642 msgid ""
2643 "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
2644 "this assistant and add accounts later from the Edit menu."
2645 msgstr ""
2646 "Można wrócić i spróbować ponownie wprowadzić szczegóły konta lub zakończyć "
2647 "tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
2648
2649 #: ../src/empathy-account-assistant.c:220
2650 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1268
2651 msgid "An error occurred"
2652 msgstr "Wystąpił błąd"
2653
2654 #: ../src/empathy-account-assistant.c:467
2655 msgid "What kind of chat account do you have?"
2656 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
2657
2658 #: ../src/empathy-account-assistant.c:473
2659 msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
2660 msgstr "Inne posiadane konta rozmów do ustawienia:"
2661
2662 #: ../src/empathy-account-assistant.c:479
2663 msgid "Enter your account details"
2664 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły konta"
2665
2666 #: ../src/empathy-account-assistant.c:484
2667 msgid "What kind of chat account do you want to create?"
2668 msgstr "Rodzaj konta rozmów do utworzenia:"
2669
2670 #: ../src/empathy-account-assistant.c:490
2671 msgid "Do you want to create other chat accounts?"
2672 msgstr "Utworzyć inne konta rozmów?"
2673
2674 #: ../src/empathy-account-assistant.c:497
2675 msgid "Enter the details for the new account"
2676 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły nowego konta"
2677
2678 #: ../src/empathy-account-assistant.c:612
2679 msgid ""
2680 "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
2681 "colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
2682 "programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
2683 "calls."
2684 msgstr ""
2685 "Za pomocą programu Empathy można rozmawiać z ludźmi w sieci będącymi w "
2686 "pobliżu oraz przyjaciółmi i znajomymi, którzy używają Google Talk, AIM, "
2687 "Windows Live i wielu innych komunikatorów. Za pomocą mikrofonu lub kamery "
2688 "internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideokonferencje."
2689
2690 #: ../src/empathy-account-assistant.c:629
2691 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
2692 msgstr "Czy konto było już używane za pomocą innego komunikatora?"
2693
2694 #: ../src/empathy-account-assistant.c:652
2695 msgid "Yes, import my account details from "
2696 msgstr "Tak, zaimportuj szczegóły konta z "
2697
2698 #: ../src/empathy-account-assistant.c:673
2699 msgid "Yes, I'll enter my account details now"
2700 msgstr "Tak, wprowadzę teraz szczegóły konta"
2701
2702 #: ../src/empathy-account-assistant.c:695
2703 msgid "No, I want a new account"
2704 msgstr "Nie, chcę utworzyć nowe konto"
2705
2706 #: ../src/empathy-account-assistant.c:705
2707 msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
2708 msgstr "Nie, chcę na razie widzieć tylko osoby w sieci będące w pobliżu"
2709
2710 #: ../src/empathy-account-assistant.c:726
2711 msgid "Select the accounts you want to import:"
2712 msgstr "Proszę wybrać konta do zaimportowania:"
2713
2714 #: ../src/empathy-account-assistant.c:810
2715 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
2716 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
2717 msgid "Yes"
2718 msgstr "Tak"
2719
2720 #: ../src/empathy-account-assistant.c:817
2721 msgid "No, that's all for now"
2722 msgstr "Nie, to na razie wszytko"
2723
2724 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1082
2725 msgid ""
2726 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
2727 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
2728 "details below are correct. You can easily change these details later or "
2729 "disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
2730 msgstr ""
2731 "Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
2732 "połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
2733 "czy poniższe dane są poprawne. Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie "
2734 "lub wyłączyć tę funkcję używając okna \"Konta\""
2735
2736 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1088
2737 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1144
2738 msgid "Edit->Accounts"
2739 msgstr "Edycja->Konta"
2740
2741 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1104
2742 msgid "I do _not want to enable this feature for now"
2743 msgstr "_Nie chcę na razie włączać tej funkcji"
2744
2745 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1140
2746 msgid ""
2747 "You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
2748 "telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
2749 "install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
2750 "the Accounts dialog"
2751 msgstr ""
2752 "Nie będzie można rozmawiać z osobami połączonymi do lokalnej sieci, jeśli "
2753 "pakiet telepathy-salut nie zostanie zainstalowany. Aby włączyć tę funkcję, "
2754 "proszę zainstalować pakiet telepathy-salut i utworzyć konto \"Osoby w pobliżu"
2755 "\" z okna Konta"
2756
2757 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1146
2758 msgid "telepathy-salut not installed"
2759 msgstr "Pakiet telepathy-salut nie jest zainstalowany"
2760
2761 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1192
2762 msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
2763 msgstr "Asystent kont komunikatora i VoIP"
2764
2765 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1226
2766 msgid "Welcome to Empathy"
2767 msgstr "Witamy w programie Empathy"
2768
2769 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1235
2770 msgid "Import your existing accounts"
2771 msgstr "Importowanie istniejących kont"
2772
2773 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1253
2774 msgid "Please enter personal details"
2775 msgstr "Proszę wprowadzić dane osobiste"
2776
2777 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2778 #. * unsaved changes
2779 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:64
2780 #, c-format
2781 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
2782 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
2783
2784 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2785 #. * an unsaved new account
2786 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
2787 msgid "Your new account has not been saved yet."
2788 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
2789
2790 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:286
2791 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:809
2792 msgid "Connecting…"
2793 msgstr "Łączenie…"
2794
2795 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:327
2796 #, c-format
2797 msgid "Offline — %s"
2798 msgstr "Offline — %s"
2799
2800 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:339
2801 #, c-format
2802 msgid "Disconnected — %s"
2803 msgstr "Rozłączony — %s"
2804
2805 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:350
2806 msgid "Offline — No Network Connection"
2807 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
2808
2809 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:357
2810 msgid "Unknown Status"
2811 msgstr "Nieznany stan"
2812
2813 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:369
2814 msgid "Offline — Account Disabled"
2815 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
2816
2817 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:772
2818 msgid ""
2819 "You are about to create a new account, which will discard\n"
2820 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2821 msgstr ""
2822 "Za chwilę nastąpi utworzenie nowego konta, co\n"
2823 "spowoduje utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2824
2825 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1133
2826 #, c-format
2827 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
2828 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
2829
2830 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1137
2831 msgid "This will not remove your account on the server."
2832 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
2833
2834 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1375
2835 msgid ""
2836 "You are about to select another account, which will discard\n"
2837 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2838 msgstr ""
2839 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
2840 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2841
2842 #. Menu items: to enabled/disable the account
2843 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1571
2844 msgid "_Enable"
2845 msgstr "_Włączone"
2846
2847 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1572
2848 msgid "_Disable"
2849 msgstr "Wyłą_czone"
2850
2851 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2086
2852 msgid ""
2853 "You are about to close the window, which will discard\n"
2854 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2855 msgstr ""
2856 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
2857 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2858
2859 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2860 msgid "Loading account information"
2861 msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
2862
2863 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
2864 msgid "No protocol installed"
2865 msgstr "Brak zainstalowanych protokołów"
2866
2867 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2868 msgid "Protocol:"
2869 msgstr "Protokół:"
2870
2871 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2872 msgid ""
2873 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2874 "you want to use."
2875 msgstr ""
2876 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
2877 "wymaganego protokołu."
2878
2879 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2880 msgid "_Add…"
2881 msgstr "_Dodaj…"
2882
2883 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2884 msgid "_Import…"
2885 msgstr "_Zaimportuj…"
2886
2887 #: ../src/empathy-auth-client.c:243
2888 msgid " - Empathy authentication client"
2889 msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
2890
2891 #: ../src/empathy-auth-client.c:259
2892 msgid "Empathy authentication client"
2893 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
2894
2895 #: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
2896 msgid "People nearby"
2897 msgstr "Osoby w pobliżu"
2898
2899 #: ../src/empathy-av.c:118
2900 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
2901 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
2902
2903 #: ../src/empathy-av.c:134
2904 msgid "Empathy Audio/Video Client"
2905 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
2906
2907 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:479
2908 msgid "Contrast"
2909 msgstr "Kontrast"
2910
2911 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:482
2912 msgid "Brightness"
2913 msgstr "Jasność"
2914
2915 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:485
2916 msgid "Gamma"
2917 msgstr "Gamma"
2918
2919 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:590
2920 msgid "Volume"
2921 msgstr "Głośność"
2922
2923 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1165
2924 msgid "_Sidebar"
2925 msgstr "_Panel"
2926
2927 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1185
2928 msgid "Audio input"
2929 msgstr "Wejście dźwięku"
2930
2931 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1189
2932 msgid "Video input"
2933 msgstr "Wejście obrazu"
2934
2935 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1193
2936 msgid "Dialpad"
2937 msgstr "Panel wybierania"
2938
2939 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1198
2940 msgid "Details"
2941 msgstr "Szczegóły"
2942
2943 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
2944 #. * is used in the window title
2945 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1267
2946 #, c-format
2947 msgid "Call with %s"
2948 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
2949
2950 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2951 #. * title
2952 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1346
2953 msgid "Call"
2954 msgstr "Rozmowa głosowa"
2955
2956 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1500
2957 msgid "The IP address as seen by the machine"
2958 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
2959
2960 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1502
2961 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
2962 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
2963
2964 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1504
2965 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
2966 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
2967
2968 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1506
2969 msgid "The IP address of a relay server"
2970 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
2971
2972 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1508
2973 msgid "The IP address of the multicast group"
2974 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
2975
2976 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
2977 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2259
2978 #, c-format
2979 msgid "Connected — %d:%02dm"
2980 msgstr "Połączony — %d:%02dm"
2981
2982 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2320
2983 msgid "Technical Details"
2984 msgstr "Szczegóły techniczne"
2985
2986 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2358
2987 #, c-format
2988 msgid ""
2989 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
2990 "computer"
2991 msgstr ""
2992 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
2993 "używanego przez ten komputer"
2994
2995 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2363
2996 #, c-format
2997 msgid ""
2998 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
2999 "computer"
3000 msgstr ""
3001 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
3002 "przez ten komputer"
3003
3004 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2369
3005 #, c-format
3006 msgid ""
3007 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3008 "does not allow direct connections."
3009 msgstr ""
3010 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
3011 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
3012
3013 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2375
3014 msgid "There was a failure on the network"
3015 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
3016
3017 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2379
3018 msgid ""
3019 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3020 msgstr ""
3021 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3022
3023 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2382
3024 msgid ""
3025 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3026 msgstr ""
3027 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3028
3029 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2392
3030 #, c-format
3031 msgid ""
3032 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3033 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3034 "the Help menu."
3035 msgstr ""
3036 "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
3037 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
3038 "w menu Pomoc."
3039
3040 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2400
3041 msgid "There was a failure in the call engine"
3042 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
3043
3044 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2403
3045 msgid "The end of the stream was reached"
3046 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
3047
3048 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2443
3049 msgid "Can't establish audio stream"
3050 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
3051
3052 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2453
3053 msgid "Can't establish video stream"
3054 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
3055
3056 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
3057 msgid "Audio"
3058 msgstr "Dźwięk"
3059
3060 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
3061 msgid "Call the contact again"
3062 msgstr "Zadzwoń jeszcze raz"
3063
3064 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3065 msgid "Camera Off"
3066 msgstr "Kamera jest wyłączona"
3067
3068 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3069 msgid "Camera On"
3070 msgstr "Kamera jest włączona"
3071
3072 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3073 msgid "Decoding Codec:"
3074 msgstr "Dekoder:"
3075
3076 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3077 msgid "Disable camera and stop sending video"
3078 msgstr "Wyłączenie kamery i zatrzymanie wysyłania obrazu"
3079
3080 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
3081 msgid "Enable camera and send video"
3082 msgstr "Włączenie kamery i wysyłania obrazu"
3083
3084 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
3085 msgid "Enable camera but don't send video"
3086 msgstr "Włączenie kamery, ale bez wysyłania obrazu"
3087
3088 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3089 msgid "Encoding Codec:"
3090 msgstr "Koder:"
3091
3092 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3093 msgid "Hang up"
3094 msgstr "Rozłącz"
3095
3096 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3097 msgid "Hang up current call"
3098 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
3099
3100 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3101 msgid "Local Candidate:"
3102 msgstr "Lokalny kandydat:"
3103
3104 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3105 msgid "Preview"
3106 msgstr "Podgląd"
3107
3108 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3109 msgid "Redial"
3110 msgstr "Wybierz ponownie"
3111
3112 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3113 msgid "Remote Candidate:"
3114 msgstr "Zdalny kandydat:"
3115
3116 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3117 msgid "Send Audio"
3118 msgstr "Wyślij dźwięk"
3119
3120 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3121 msgid "Toggle audio transmission"
3122 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
3123
3124 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3125 msgid "V_ideo"
3126 msgstr "_Wideo"
3127
3128 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3129 msgid "Video"
3130 msgstr "Wideo"
3131
3132 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3133 msgid "Video Off"
3134 msgstr "Obraz jest wyłączony"
3135
3136 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
3137 msgid "Video On"
3138 msgstr "Obraz jest włączony"
3139
3140 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3141 msgid "Video Preview"
3142 msgstr "Podgląd obrazu"
3143
3144 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3145 msgid "_Call"
3146 msgstr "_Zadzwoń"
3147
3148 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25 ../src/empathy-main-window.ui.h:28
3149 msgid "_View"
3150 msgstr "_Widok"
3151
3152 #: ../src/empathy-chat-window.c:469 ../src/empathy-chat-window.c:489
3153 #, c-format
3154 msgid "%s (%d unread)"
3155 msgid_plural "%s (%d unread)"
3156 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
3157 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
3158 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
3159
3160 #: ../src/empathy-chat-window.c:481
3161 #, c-format
3162 msgid "%s (and %u other)"
3163 msgid_plural "%s (and %u others)"
3164 msgstr[0] "%s (i %u inna)"
3165 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
3166 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
3167
3168 #: ../src/empathy-chat-window.c:497
3169 #, c-format
3170 msgid "%s (%d unread from others)"
3171 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3172 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
3173 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
3174 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
3175
3176 #: ../src/empathy-chat-window.c:506
3177 #, c-format
3178 msgid "%s (%d unread from all)"
3179 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3180 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
3181 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
3182 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
3183
3184 #: ../src/empathy-chat-window.c:708
3185 msgid "Typing a message."
3186 msgstr "Pisze wiadomość."
3187
3188 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3189 msgid "C_lear"
3190 msgstr "_Wyczyść"
3191
3192 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3193 msgid "C_ontact"
3194 msgstr "K_ontakt"
3195
3196 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3197 msgid "Chat"
3198 msgstr "Rozmowa"
3199
3200 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3201 msgid "Insert _Smiley"
3202 msgstr "Wstaw _emotikonę"
3203
3204 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3205 msgid "Invite _Participant…"
3206 msgstr "Zaproś _uczestnika…"
3207
3208 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
3209 msgid "Move Tab _Left"
3210 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
3211
3212 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3213 msgid "Move Tab _Right"
3214 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
3215
3216 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3217 msgid "Notify for All Messages"
3218 msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
3219
3220 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9 ../src/empathy-main-window.ui.h:16
3221 msgid "_Contents"
3222 msgstr "_Spis treści"
3223
3224 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3225 msgid "_Conversation"
3226 msgstr "_Rozmowa"
3227
3228 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3229 msgid "_Detach Tab"
3230 msgstr "_Odłącz kartę"
3231
3232 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:18
3233 msgid "_Edit"
3234 msgstr "_Edycja"
3235
3236 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3237 msgid "_Favorite Chat Room"
3238 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
3239
3240 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14 ../src/empathy-main-window.ui.h:20
3241 msgid "_Help"
3242 msgstr "Pomo_c"
3243
3244 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3245 msgid "_Next Tab"
3246 msgstr "_Następna karta"
3247
3248 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3249 msgid "_Previous Tab"
3250 msgstr "_Poprzednia karta"
3251
3252 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3253 msgid "_Show Contact List"
3254 msgstr "_Lista kontaktów"
3255
3256 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3257 msgid "_Tabs"
3258 msgstr "_Karty"
3259
3260 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
3261 msgid "_Undo Close Tab"
3262 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
3263
3264 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:241
3265 msgid "Name"
3266 msgstr "Nazwa"
3267
3268 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:259
3269 msgid "Room"
3270 msgstr "Pokój"
3271
3272 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:267
3273 msgid "Auto-Connect"
3274 msgstr "Automatyczne łączenie"
3275
3276 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
3277 msgid "Manage Favorite Rooms"
3278 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
3279
3280 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
3281 msgid "Incoming video call"
3282 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
3283
3284 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
3285 msgid "Incoming call"
3286 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
3287
3288 #: ../src/empathy-event-manager.c:511
3289 #, c-format
3290 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3291 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3292
3293 #: ../src/empathy-event-manager.c:512
3294 #, c-format
3295 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3296 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3297
3298 #: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:660
3299 #, c-format
3300 msgid "Incoming call from %s"
3301 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
3302
3303 #: ../src/empathy-event-manager.c:540
3304 msgid "_Reject"
3305 msgstr "_Odrzuć"
3306
3307 #: ../src/empathy-event-manager.c:546
3308 msgid "_Answer"
3309 msgstr "_Odbierz"
3310
3311 #: ../src/empathy-event-manager.c:660
3312 #, c-format
3313 msgid "Incoming video call from %s"
3314 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
3315
3316 #: ../src/empathy-event-manager.c:737
3317 msgid "Room invitation"
3318 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
3319
3320 #: ../src/empathy-event-manager.c:739
3321 #, c-format
3322 msgid "Invitation to join %s"
3323 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
3324
3325 #: ../src/empathy-event-manager.c:746
3326 #, c-format
3327 msgid "%s is inviting you to join %s"
3328 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
3329
3330 #: ../src/empathy-event-manager.c:754
3331 msgid "_Decline"
3332 msgstr "_Odmów"
3333
3334 #: ../src/empathy-event-manager.c:759
3335 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3336 msgid "_Join"
3337 msgstr "_Dołącz"
3338
3339 #: ../src/empathy-event-manager.c:786
3340 #, c-format
3341 msgid "%s invited you to join %s"
3342 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
3343
3344 #: ../src/empathy-event-manager.c:792
3345 #, c-format
3346 msgid "You have been invited to join %s"
3347 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
3348
3349 #: ../src/empathy-event-manager.c:843
3350 #, c-format
3351 msgid "Incoming file transfer from %s"
3352 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
3353
3354 #: ../src/empathy-event-manager.c:1013 ../src/empathy-main-window.c:369
3355 msgid "Password required"
3356 msgstr "Hasło wymagane"
3357
3358 #: ../src/empathy-event-manager.c:1069
3359 #, c-format
3360 msgid "%s would like permission to see when you are online"
3361 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
3362
3363 #: ../src/empathy-event-manager.c:1073
3364 #, c-format
3365 msgid ""
3366 "\n"
3367 "Message: %s"
3368 msgstr ""
3369 "\n"
3370 "Wiadomość: %s"
3371
3372 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3373 #: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3374 #, c-format
3375 msgid "%u:%02u.%02u"
3376 msgstr "%u:%02u.%02u"
3377
3378 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3379 #: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3380 #, c-format
3381 msgid "%02u.%02u"
3382 msgstr "%02u.%02u"
3383
3384 #: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3385 msgctxt "file transfer percent"
3386 msgid "Unknown"
3387 msgstr "Nieznany"
3388
3389 #: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3390 #, c-format
3391 msgid "%s of %s at %s/s"
3392 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
3393
3394 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3395 #, c-format
3396 msgid "%s of %s"
3397 msgstr "%s z %s"
3398
3399 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3400 #: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3401 #, c-format
3402 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3403 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3404
3405 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3406 #: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3407 #, c-format
3408 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3409 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3410
3411 #. translators: first %s is filename, second %s
3412 #. * is the contact name
3413 #: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3414 #, c-format
3415 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3416 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3417
3418 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3419 msgid "Error receiving a file"
3420 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
3421
3422 #: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3423 #, c-format
3424 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3425 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3426
3427 #: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3428 msgid "Error sending a file"
3429 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
3430
3431 #. translators: first %s is filename, second %s
3432 #. * is the contact name
3433 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3434 #, c-format
3435 msgid "\"%s\" received from %s"
3436 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
3437
3438 #. translators: first %s is filename, second %s
3439 #. * is the contact name
3440 #: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3441 #, c-format
3442 msgid "\"%s\" sent to %s"
3443 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
3444
3445 #: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3446 msgid "File transfer completed"
3447 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
3448
3449 #: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:782
3450 msgid "Waiting for the other participant's response"
3451 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
3452
3453 #: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
3454 #, c-format
3455 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3456 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
3457
3458 #: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
3459 #, c-format
3460 msgid "Hashing \"%s\""
3461 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
3462
3463 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1016
3464 msgid "%"
3465 msgstr "%"
3466
3467 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1028
3468 msgid "File"
3469 msgstr "Plik"
3470
3471 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1050
3472 msgid "Remaining"
3473 msgstr "Pozostało"
3474
3475 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3476 msgid "File Transfers"
3477 msgstr "Przesyłanie plików"
3478
3479 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3480 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3481 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
3482
3483 #: ../src/empathy-import-dialog.c:84
3484 msgid ""
3485 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3486 "importing accounts from Pidgin."
3487 msgstr ""
3488 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
3489 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
3490
3491 #: ../src/empathy-import-dialog.c:199
3492 msgid "Import Accounts"
3493 msgstr "Importowanie kont"
3494
3495 #. Translators: this is the header of a treeview column
3496 #: ../src/empathy-import-widget.c:301
3497 msgid "Import"
3498 msgstr "Zaimportuj"
3499
3500 #: ../src/empathy-import-widget.c:310
3501 msgid "Protocol"
3502 msgstr "Protokół"
3503
3504 #: ../src/empathy-import-widget.c:334
3505 msgid "Source"
3506 msgstr "Źródło"
3507
3508 #: ../src/empathy-main-window.c:386
3509 msgid "Provide Password"
3510 msgstr "Wprowadź hasło"
3511
3512 #: ../src/empathy-main-window.c:392
3513 msgid "Disconnect"
3514 msgstr "Rozłącz"
3515
3516 #: ../src/empathy-main-window.c:532
3517 msgid "No match found"
3518 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
3519
3520 #: ../src/empathy-main-window.c:687
3521 msgid "Reconnect"
3522 msgstr "Połącz ponownie"
3523
3524 #: ../src/empathy-main-window.c:693
3525 msgid "Edit Account"
3526 msgstr "Modyfikuj konto"
3527
3528 #: ../src/empathy-main-window.c:699
3529 msgid "Close"
3530 msgstr "Zamknij"
3531
3532 #: ../src/empathy-main-window.c:1417
3533 msgid "Contact"
3534 msgstr "Kontakt"
3535
3536 #: ../src/empathy-main-window.c:1751
3537 msgid "Contact List"
3538 msgstr "Lista kontaktów"
3539
3540 #: ../src/empathy-main-window.c:1866
3541 msgid "Show and edit accounts"
3542 msgstr "Wyświetla i umożliwia modyfikowanie kont"
3543
3544 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
3545 msgid "Contacts on a _Map"
3546 msgstr "Kontakty na _mapie"
3547
3548 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
3549 msgid "Find in Contact _List"
3550 msgstr "Znajdź na _liście kontaktów"
3551
3552 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
3553 msgid "Join _Favorites"
3554 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
3555
3556 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
3557 msgid "Manage Favorites"
3558 msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
3559
3560 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
3561 msgid "N_ormal Size"
3562 msgstr "N_ormalny rozmiar"
3563
3564 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3565 msgid "New _Call…"
3566 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
3567
3568 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
3569 msgid "Normal Size With _Avatars"
3570 msgstr "Normalny rozmiar z _awatarami"
3571
3572 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
3573 msgid "P_references"
3574 msgstr "P_referencje"
3575
3576 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
3577 msgid "Show P_rotocols"
3578 msgstr "Wyświetlanie p_rotokołów"
3579
3580 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
3581 msgid "Sort by _Name"
3582 msgstr "Porządkowanie według _nazwy"
3583
3584 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
3585 msgid "Sort by _Status"
3586 msgstr "Porządkowanie według _stanu"
3587
3588 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
3589 msgid "_Accounts"
3590 msgstr "_Konta"
3591
3592 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
3593 msgid "_Compact Size"
3594 msgstr "Zmniejszony ro_zmiar"
3595
3596 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:17
3597 msgid "_Debug"
3598 msgstr "_Debugowanie"
3599
3600 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:19
3601 msgid "_File Transfers"
3602 msgstr "_Przesyłanie plików"
3603
3604 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:21
3605 msgid "_Join…"
3606 msgstr "_Dołącz…"
3607
3608 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:22 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3609 msgid "_New Conversation…"
3610 msgstr "_Nowa rozmowa…"
3611
3612 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:23
3613 msgid "_Offline Contacts"
3614 msgstr "K_ontakty w trybie offline"
3615
3616 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
3617 msgid "_Personal Information"
3618 msgstr "I_nformacje osobiste"
3619
3620 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
3621 msgid "_Room"
3622 msgstr "_Pokój"
3623
3624 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
3625 msgid "_Search for Contacts…"
3626 msgstr "_Wyszukaj kontakty…"
3627
3628 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:337
3629 msgid "Chat Room"
3630 msgstr "Pokój rozmowy"
3631
3632 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:353
3633 msgid "Members"
3634 msgstr "Członkowie"
3635
3636 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
3637 #. yes/no, yes/no and a number.
3638 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:560
3639 #, c-format
3640 msgid ""
3641 "%s\n"
3642 "Invite required: %s\n"
3643 "Password required: %s\n"
3644 "Members: %s"
3645 msgstr ""
3646 "%s\n"
3647 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
3648 "Wymagane hasło: %s\n"
3649 "Członkowie: %s"
3650
3651 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
3652 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
3653 msgid "No"
3654 msgstr "Nie"
3655
3656 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:591
3657 msgid "Could not start room listing"
3658 msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
3659
3660 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:601
3661 msgid "Could not stop room listing"
3662 msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
3663
3664 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3665 msgid "Couldn't load room list"
3666 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
3667
3668 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3669 msgid ""
3670 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3671 msgstr ""
3672 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
3673 "pokoi na liście."
3674
3675 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3676 msgid ""
3677 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3678 "the current account's server"
3679 msgstr ""
3680 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
3681 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
3682
3683 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3684 msgid "Join Room"
3685 msgstr "Dołączenie do pokoju"
3686
3687 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
3688 msgid "Room List"
3689 msgstr "Listy pokoi"
3690
3691 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3692 msgid "_Room:"
3693 msgstr "_Pokój:"
3694
3695 #: ../src/empathy-preferences.c:139
3696 msgid "Message received"
3697 msgstr "Otrzymano wiadomość"
3698
3699 #: ../src/empathy-preferences.c:140
3700 msgid "Message sent"
3701 msgstr "Wysłano wiadomość"
3702
3703 #: ../src/empathy-preferences.c:141
3704 msgid "New conversation"
3705 msgstr "Nowa rozmowa"
3706
3707 #: ../src/empathy-preferences.c:142
3708 msgid "Contact goes online"
3709 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
3710
3711 #: ../src/empathy-preferences.c:143
3712 msgid "Contact goes offline"
3713 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
3714
3715 #: ../src/empathy-preferences.c:144
3716 msgid "Account connected"
3717 msgstr "Konto połączone"
3718
3719 #: ../src/empathy-preferences.c:145
3720 msgid "Account disconnected"
3721 msgstr "Konto rozłączone"
3722
3723 #: ../src/empathy-preferences.c:446
3724 msgid "Language"
3725 msgstr "Język"
3726
3727 #: ../src/empathy-preferences.c:875
3728 msgid "Preferences"
3729 msgstr "Preferencje"
3730
3731 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
3732 msgid "Appearance"
3733 msgstr "Wygląd"
3734
3735 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3736 msgid "Behavior"
3737 msgstr "Zachowanie"
3738
3739 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3740 msgid "Chat Th_eme:"
3741 msgstr "Motyw _rozmowy:"
3742
3743 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
3744 msgid "Disable notifications when _away or busy"
3745 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
3746
3747 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3748 msgid "Disable sounds when _away or busy"
3749 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
3750
3751 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3752 msgid "Display incoming events in the notification area"
3753 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
3754
3755 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3756 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3757 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
3758
3759 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3760 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3761 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
3762
3763 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3764 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3765 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
3766
3767 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3768 msgid "Enable spell checking for languages:"
3769 msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
3770
3771 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
3772 msgid "General"
3773 msgstr "Ogólne"
3774
3775 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3776 msgid "Location sources:"
3777 msgstr "Źródła położenia:"
3778
3779 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3780 msgid "Log conversations"
3781 msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
3782
3783 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3784 msgid "Notifications"
3785 msgstr "Powiadomienia"
3786
3787 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3788 msgid "Play sound for events"
3789 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
3790
3791 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3792 msgid "Privacy"
3793 msgstr "Prywatność"
3794
3795 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3796 msgid ""
3797 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3798 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3799 "decimal place."
3800 msgstr ""
3801 "Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
3802 "miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
3803 "po przecinku."
3804
3805 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3806 msgid "Show _smileys as images"
3807 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
3808
3809 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3810 msgid "Show contact _list in rooms"
3811 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
3812
3813 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3814 msgid "Sounds"
3815 msgstr "Dźwięki"
3816
3817 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3818 msgid "Spell Checking"
3819 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
3820
3821 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3822 msgid ""
3823 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3824 "dictionary installed."
3825 msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
3826
3827 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3828 msgid "Themes"
3829 msgstr "Motywy"
3830
3831 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3832 msgid "_Automatically connect on startup"
3833 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
3834
3835 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3836 msgid "_Cellphone"
3837 msgstr "_Telefon komórkowy"
3838
3839 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3840 msgid "_Enable bubble notifications"
3841 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
3842
3843 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
3844 msgid "_Enable sound notifications"
3845 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
3846
3847 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
3848 msgid "_GPS"
3849 msgstr "_GPS"
3850
3851 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3852 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
3853 msgstr "_Sieć (IP, Wi-Fi)"
3854
3855 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3856 msgid "_Open new chats in separate windows"
3857 msgstr "_Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
3858
3859 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
3860 msgid "_Publish location to my contacts"
3861 msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
3862
3863 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
3864 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
3865 msgid "_Reduce location accuracy"
3866 msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
3867
3868 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3869 msgid "Status"
3870 msgstr "Stan"
3871
3872 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3873 msgid "_Quit"
3874 msgstr "Za_kończ"
3875
3876 #: ../src/empathy-map-view.c:442
3877 msgid "Contact Map View"
3878 msgstr "Widok mapy kontaktów"
3879
3880 #: ../src/empathy-debug-window.c:1218
3881 msgid "Save"
3882 msgstr "Zapisz"
3883
3884 #: ../src/empathy-debug-window.c:1394
3885 msgid "Debug Window"
3886 msgstr "Okno debugowania"
3887
3888 #: ../src/empathy-debug-window.c:1476
3889 msgid "Pause"
3890 msgstr "Wstrzymaj"
3891
3892 #: ../src/empathy-debug-window.c:1488
3893 msgid "Level "
3894 msgstr "Poziom "
3895
3896 #: ../src/empathy-debug-window.c:1508
3897 msgid "Debug"
3898 msgstr "Debugowanie"
3899
3900 #: ../src/empathy-debug-window.c:1514
3901 msgid "Info"
3902 msgstr "Informacje"
3903
3904 #: ../src/empathy-debug-window.c:1520 ../src/empathy-debug-window.c:1569
3905 msgid "Message"
3906 msgstr "Wiadomość"
3907
3908 #: ../src/empathy-debug-window.c:1526
3909 msgid "Warning"
3910 msgstr "Ostrzeżenie"
3911
3912 #: ../src/empathy-debug-window.c:1532
3913 msgid "Critical"
3914 msgstr "Krytyczny"
3915
3916 #: ../src/empathy-debug-window.c:1538
3917 msgid "Error"
3918 msgstr "Błąd"
3919
3920 #: ../src/empathy-debug-window.c:1557
3921 msgid "Time"
3922 msgstr "Czas"
3923
3924 #: ../src/empathy-debug-window.c:1560
3925 msgid "Domain"
3926 msgstr "Domena"
3927
3928 #: ../src/empathy-debug-window.c:1562
3929 msgid "Category"
3930 msgstr "Kategoria"
3931
3932 #: ../src/empathy-debug-window.c:1564
3933 msgid "Level"
3934 msgstr "Poziom"
3935
3936 #: ../src/empathy-debug-window.c:1601
3937 msgid ""
3938 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
3939 "extension."
3940 msgstr ""
3941 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
3942
3943 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
3944 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
3945 msgid "Invite Participant"
3946 msgstr "Zaproszenie uczestnika"
3947
3948 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:35
3949 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
3950 msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
3951
3952 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:45
3953 msgid "Invite"
3954 msgstr "Zaproś"
3955
3956 #: ../src/empathy-accounts.c:183
3957 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
3958 msgstr ""
3959 "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
3960 "działanie"
3961
3962 #: ../src/empathy-accounts.c:187
3963 msgid ""
3964 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
3965 msgstr ""
3966 "Bez wyświetlania żadnych okien, o ile istnieją tylko konta \"Osób w pobliżu\""
3967
3968 #: ../src/empathy-accounts.c:191
3969 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
3970 msgstr ""
3971 "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
3972
3973 #: ../src/empathy-accounts.c:193
3974 msgid "<account-id>"
3975 msgstr "<identyfikator-konta>"
3976
3977 #: ../src/empathy-accounts.c:198
3978 msgid "- Empathy Accounts"
3979 msgstr "- Konta programu Empathy"
3980
3981 #: ../src/empathy-accounts.c:237
3982 msgid "Empathy Accounts"
3983 msgstr "Konta programu Empathy"
3984
3985 #: ../src/empathy-debugger.c:66
3986 msgid "Empathy Debugger"
3987 msgstr "Debuger programu Empathy"
3988
3989 #: ../src/empathy-chat.c:107
3990 msgid "- Empathy Chat Client"
3991 msgstr " - komunikator Empathy"
3992
3993 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:184
3994 msgid "Respond"
3995 msgstr "Odpowiedz"
3996
3997 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:190
3998 msgid "Reject"
3999 msgstr "Odrzuć"
4000
4001 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:194
4002 msgid "Answer"
4003 msgstr "Odbierz"
4004
4005 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
4006 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:211
4007 msgid "Decline"
4008 msgstr "Odmów"
4009
4010 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:205
4011 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:216
4012 msgid "Accept"
4013 msgstr "Zaakceptuj"
4014
4015 #: ../src/empathy-call-observer.c:130
4016 #, c-format
4017 msgid "Missed call from %s"
4018 msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
4019
4020 #: ../src/empathy-call-observer.c:133
4021 #, c-format
4022 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
4023 msgstr ""
4024 "Użytkownik %s próbował się dodzwonić, ale w tym czasie przeprowadzano inną "
4025 "rozmowę."