Updated Polish translation
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 # Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003.
8 # Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
9 # Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008.
10 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2013.
11 # Asia Słowik <asiaslowik@gmail.com>, 2011.
12 # Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2013.
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: empathy\n"
16 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
17 "POT-Creation-Date: 2013-09-04 02:20+0200\n"
18 "PO-Revision-Date: 2013-09-04 02:21+0200\n"
19 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
20 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
21 "Language: pl\n"
22 "MIME-Version: 1.0\n"
23 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
26 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
27 "X-Poedit-Language: Polish\n"
28 "X-Poedit-Country: Poland\n"
29
30 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
31 msgid "Empathy"
32 msgstr "Empathy"
33
34 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
35 msgid "IM Client"
36 msgstr "Komunikator"
37
38 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
39 msgid "Empathy Internet Messaging"
40 msgstr "Komunikator Empathy"
41
42 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
43 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
44 msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
45
46 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:5
47 msgid "chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
48 msgstr ""
49 "rozmowa;chat;czat;komunikator;im;wiadomość;gadu;irc;voip;gtalk;facebook;"
50 "jabber;"
51
52 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:1
53 msgid "Connection managers should be used"
54 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
55
56 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:2
57 msgid ""
58 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
59 "reconnect."
60 msgstr ""
61 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
62 "rozłączenia/ponownego połączenia."
63
64 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:3
65 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
66 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
67
68 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:4
69 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
70 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
71
72 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:5
73 msgid "Empathy should auto-away when idle"
74 msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
75
76 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:6
77 msgid ""
78 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
79 msgstr ""
80 "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
81 "bezczynności."
82
83 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:7
84 msgid "Empathy default download folder"
85 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
86
87 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:8
88 msgid "The default folder to save file transfers in."
89 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
90
91 #. translators: Automatic tasks which are run once to port/update account settings. Ideally, this shouldn't be exposed to users at all, we just use a gsettings key here as an optimization to only run it only once.
92 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:10
93 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
94 msgstr ""
95 "Magiczny numer używany do sprawdzania, czy należy wykonać zadania czyszczenia"
96
97 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:11
98 msgid ""
99 "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
100 "should be executed or not. Users should not change this key manually."
101 msgstr ""
102 "Kod w empathy-sanity-cleaning.c używa tego numeru do sprawdzania, czy należy "
103 "wykonać zadania czyszczenia. Użytkownicy nie powinni ręcznie zmieniać tego "
104 "klucza."
105
106 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:12
107 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
108 msgid "Show offline contacts"
109 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
110
111 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:13
112 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
113 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
114
115 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:14
116 msgid "Show Balance in contact list"
117 msgstr "Wyświetlanie salda na liście kontaktów"
118
119 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:15
120 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
121 msgstr "Określa, czy wyświetlać saldo kont na liście kontaktów."
122
123 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:16
124 msgid "Hide main window"
125 msgstr "Ukrycie głównego okna"
126
127 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:17
128 msgid "Hide the main window."
129 msgstr "Ukrycie głównego okna."
130
131 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:18
132 msgid "Default directory to select an avatar image from"
133 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
134
135 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:19
136 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
137 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
138
139 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:20
140 msgid "Open new chats in separate windows"
141 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
142
143 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:21
144 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
145 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
146
147 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:22
148 msgid "Display incoming events in the status area"
149 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
150
151 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:23
152 msgid ""
153 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
154 "user immediately."
155 msgstr ""
156 "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
157 "będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
158
159 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:24
160 msgid "The position for the chat window side pane"
161 msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
162
163 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:25
164 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
165 msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
166
167 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:26
168 msgid "Show contact groups"
169 msgstr "Wyświetlanie grup kontaktów"
170
171 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:27
172 msgid "Whether to show groups in the contact list."
173 msgstr "Określa, czy wyświetlać grupy na liście kontaktów."
174
175 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:28
176 msgid "Use notification sounds"
177 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
178
179 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:29
180 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
181 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
182
183 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:30
184 msgid "Disable sounds when away"
185 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
186
187 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:31
188 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
189 msgstr ""
190 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
191 "zajętości."
192
193 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:32
194 msgid "Play a sound for incoming messages"
195 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
196
197 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:33
198 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
199 msgstr ""
200 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
201
202 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:34
203 msgid "Play a sound for outgoing messages"
204 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
205
206 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:35
207 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
208 msgstr ""
209 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
210
211 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:36
212 msgid "Play a sound for new conversations"
213 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
214
215 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:37
216 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
217 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
218
219 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:38
220 msgid "Play a sound when a contact logs in"
221 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
222
223 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:39
224 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
225 msgstr ""
226 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
227 "sieci."
228
229 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:40
230 msgid "Play a sound when a contact logs out"
231 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
232
233 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:41
234 msgid ""
235 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
236 msgstr ""
237 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
238
239 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:42
240 msgid "Play a sound when we log in"
241 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
242
243 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:43
244 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
245 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
246
247 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:44
248 msgid "Play a sound when we log out"
249 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
250
251 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:45
252 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
253 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
254
255 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:46
256 msgid "Enable popup notifications for new messages"
257 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
258
259 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:47
260 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
261 msgstr ""
262 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
263 "wiadomości."
264
265 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:48
266 msgid "Disable popup notifications when away"
267 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
268
269 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:49
270 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
271 msgstr ""
272 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
273 "zajętości."
274
275 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:50
276 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
277 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
278
279 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:51
280 msgid ""
281 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
282 "the chat is already opened, but not focused."
283 msgstr ""
284 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
285 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
286
287 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:52
288 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
289 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
290
291 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:53
292 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
293 msgstr ""
294 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
295 "do trybu online."
296
297 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:54
298 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
299 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
300
301 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:55
302 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
303 msgstr ""
304 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
305 "do trybu offline."
306
307 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:56
308 msgid "Use graphical smileys"
309 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
310
311 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:57
312 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
313 msgstr ""
314 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
315
316 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:58
317 msgid "Show contact list in rooms"
318 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
319
320 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:59
321 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
322 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
323
324 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:60
325 msgid "Chat window theme"
326 msgstr "Motyw okna rozmowy"
327
328 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:61
329 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
330 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
331
332 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:62
333 msgid "Chat window theme variant"
334 msgstr "Wariant motywu okna rozmowy"
335
336 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:63
337 msgid ""
338 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
339 msgstr "Wariant motywu używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
340
341 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:64
342 msgid "Path of the Adium theme to use"
343 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
344
345 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:65
346 msgid ""
347 "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. "
348 "Deprecated."
349 msgstr ""
350 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
351 "Adium. Przestarzałe."
352
353 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:66
354 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
355 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
356
357 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:67
358 msgid ""
359 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
360 msgstr ""
361 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
362 "Inspector."
363
364 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:68
365 msgid "Inform other users when you are typing to them"
366 msgstr "Informowanie innych użytkowników o pisaniu"
367
368 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:69
369 msgid ""
370 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
371 "affect the 'gone' state."
372 msgstr ""
373 "Określa, czy wysyłać stany rozmowy \"pisanie\" lub \"wstrzymano\". Obecnie "
374 "nie wpływa na stan \"nieobecny\"."
375
376 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:70
377 msgid "Use theme for chat rooms"
378 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
379
380 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:71
381 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
382 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
383
384 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:72
385 msgid "Spell checking languages"
386 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
387
388 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:73
389 msgid ""
390 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
391 msgstr ""
392 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
393 "\")."
394
395 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:74
396 msgid "Enable spell checker"
397 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
398
399 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:75
400 msgid ""
401 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
402 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
403
404 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:76
405 msgid "Nick completed character"
406 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
407
408 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:77
409 msgid ""
410 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
411 "chat."
412 msgstr ""
413 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
414 "podczas rozmowy grupowej."
415
416 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:78
417 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
418 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
419
420 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:79
421 msgid ""
422 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
423 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
424
425 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:80
426 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
427 msgstr "Ostatnie konto wybrane w oknie Dołącz do pokoju"
428
429 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:81
430 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
431 msgstr ""
432 "Ścieżka do obiektu D-Bus ostatnio wybranego konta do dołączenia do pokoju."
433
434 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:82
435 msgid "Camera device"
436 msgstr "Urządzenie kamery"
437
438 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:83
439 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
440 msgstr ""
441 "Domyślne urządzenie kamery do użycia w wideorozmowach, np. /dev/video0."
442
443 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:84
444 msgid "Camera position"
445 msgstr "Pozycja kamery"
446
447 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:85
448 msgid "Position the camera preview should be during a call."
449 msgstr "Położenie podglądu kamery podczas rozmowy."
450
451 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:86
452 msgid "Echo cancellation support"
453 msgstr "Obsługa usuwania echa"
454
455 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:87
456 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
457 msgstr "Określa, czy włączyć filtr usuwania echa usługi PulseAudio."
458
459 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:88
460 msgid "Show hint about closing the main window"
461 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
462
463 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:89
464 msgid ""
465 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
466 "'x' button in the title bar."
467 msgstr ""
468 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
469 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
470
471 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:90
472 msgid "Empathy can publish the user's location"
473 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
474
475 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:91
476 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
477 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
478
479 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:92
480 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
481 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
482
483 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:93
484 msgid ""
485 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
486 msgstr ""
487 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
488
489 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
490 msgid "No reason was specified"
491 msgstr "Nie podano powodu"
492
493 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
494 msgid "The change in state was requested"
495 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
496
497 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
498 msgid "You canceled the file transfer"
499 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
500
501 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
502 msgid "The other participant canceled the file transfer"
503 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
504
505 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
506 msgid "Error while trying to transfer the file"
507 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
508
509 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748
510 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
511 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
512
513 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:751 ../libempathy/empathy-utils.c:259
514 msgid "Unknown reason"
515 msgstr "Nieznany powód"
516
517 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:914
518 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
519 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
520
521 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1200
522 msgid "File transfer not supported by remote contact"
523 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
524
525 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1256
526 msgid "The selected file is not a regular file"
527 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
528
529 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1265
530 msgid "The selected file is empty"
531 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
532
533 #: ../libempathy/empathy-message.c:402 ../src/empathy-call-observer.c:107
534 #, c-format
535 msgid "Missed call from %s"
536 msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
537
538 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
539 #: ../libempathy/empathy-message.c:406
540 #, c-format
541 msgid "Called %s"
542 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
543
544 #: ../libempathy/empathy-message.c:409
545 #, c-format
546 msgid "Call from %s"
547 msgstr "Rozmowa głosowa od użytkownika %s"
548
549 #: ../libempathy/empathy-utils.c:179
550 msgid "Available"
551 msgstr "Dostępny"
552
553 #: ../libempathy/empathy-utils.c:181
554 msgid "Busy"
555 msgstr "Zajęty"
556
557 #: ../libempathy/empathy-utils.c:184
558 msgid "Away"
559 msgstr "Nieobecny"
560
561 #: ../libempathy/empathy-utils.c:186
562 msgid "Invisible"
563 msgstr "Niewidoczny"
564
565 #: ../libempathy/empathy-utils.c:188
566 msgid "Offline"
567 msgstr "Offline"
568
569 #. translators: presence type is unknown
570 #: ../libempathy/empathy-utils.c:191
571 msgctxt "presence"
572 msgid "Unknown"
573 msgstr "Nieznany"
574
575 #: ../libempathy/empathy-utils.c:231
576 msgid "No reason specified"
577 msgstr "Nie podano powodu"
578
579 #: ../libempathy/empathy-utils.c:233 ../libempathy/empathy-utils.c:289
580 msgid "Status is set to offline"
581 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
582
583 #: ../libempathy/empathy-utils.c:235 ../libempathy/empathy-utils.c:269
584 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:41
585 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:70
586 msgid "Network error"
587 msgstr "Błąd sieci"
588
589 #: ../libempathy/empathy-utils.c:237 ../libempathy/empathy-utils.c:271
590 msgid "Authentication failed"
591 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
592
593 #: ../libempathy/empathy-utils.c:239 ../libempathy/empathy-utils.c:273
594 msgid "Encryption error"
595 msgstr "Błąd szyfrowania"
596
597 #: ../libempathy/empathy-utils.c:241
598 msgid "Name in use"
599 msgstr "Pseudonim jest już używany"
600
601 #: ../libempathy/empathy-utils.c:243 ../libempathy/empathy-utils.c:275
602 msgid "Certificate not provided"
603 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
604
605 #: ../libempathy/empathy-utils.c:245 ../libempathy/empathy-utils.c:277
606 msgid "Certificate untrusted"
607 msgstr "Niezaufany certyfikat"
608
609 #: ../libempathy/empathy-utils.c:247 ../libempathy/empathy-utils.c:279
610 msgid "Certificate expired"
611 msgstr "Certyfikat wygasł"
612
613 #: ../libempathy/empathy-utils.c:249 ../libempathy/empathy-utils.c:281
614 msgid "Certificate not activated"
615 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
616
617 #: ../libempathy/empathy-utils.c:251 ../libempathy/empathy-utils.c:283
618 msgid "Certificate hostname mismatch"
619 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
620
621 #: ../libempathy/empathy-utils.c:253 ../libempathy/empathy-utils.c:285
622 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
623 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
624
625 #: ../libempathy/empathy-utils.c:255 ../libempathy/empathy-utils.c:287
626 msgid "Certificate self-signed"
627 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
628
629 #: ../libempathy/empathy-utils.c:257
630 msgid "Certificate error"
631 msgstr "Błąd certyfikatu"
632
633 #: ../libempathy/empathy-utils.c:291
634 msgid "Encryption is not available"
635 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
636
637 #: ../libempathy/empathy-utils.c:293
638 msgid "Certificate is invalid"
639 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
640
641 #: ../libempathy/empathy-utils.c:295
642 msgid "Connection has been refused"
643 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
644
645 #: ../libempathy/empathy-utils.c:297
646 msgid "Connection can't be established"
647 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
648
649 #: ../libempathy/empathy-utils.c:299
650 msgid "Connection has been lost"
651 msgstr "Połączenie zostało utracone"
652
653 #: ../libempathy/empathy-utils.c:301
654 msgid "This account is already connected to the server"
655 msgstr "To konto jest już połączone z serwerem"
656
657 #: ../libempathy/empathy-utils.c:303
658 msgid ""
659 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
660 msgstr ""
661 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
662
663 #: ../libempathy/empathy-utils.c:306
664 msgid "The account already exists on the server"
665 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
666
667 #: ../libempathy/empathy-utils.c:308
668 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
669 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
670
671 #: ../libempathy/empathy-utils.c:310
672 msgid "Certificate has been revoked"
673 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
674
675 #: ../libempathy/empathy-utils.c:312
676 msgid ""
677 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
678 msgstr ""
679 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
680 "kryptograficznie słaby"
681
682 #: ../libempathy/empathy-utils.c:315
683 msgid ""
684 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
685 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
686 msgstr ""
687 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
688 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
689
690 #: ../libempathy/empathy-utils.c:319
691 msgid "Your software is too old"
692 msgstr "Oprogramowanie jest za stare"
693
694 #: ../libempathy/empathy-utils.c:321
695 msgid "Internal error"
696 msgstr "Wewnętrzny błąd"
697
698 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:683
699 msgid "All accounts"
700 msgstr "Wszystkie konta"
701
702 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:320
703 msgid "Click to enlarge"
704 msgstr "Kliknięcie powiększy"
705
706 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:128
707 #, c-format
708 msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
709 msgstr "Uwierzytelnienie konta <b>%s</b> się nie powiodło"
710
711 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:140
712 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3846
713 msgid "Retry"
714 msgstr "Ponów"
715
716 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:225
717 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
718 #, c-format
719 msgid ""
720 "Enter your password for account\n"
721 "<b>%s</b>"
722 msgstr ""
723 "Proszę wprowadzić hasło\n"
724 "<b>%s</b>"
725
726 #. remember password ticky box
727 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:262
728 msgid "Remember password"
729 msgstr "Zapamiętywanie hasła"
730
731 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:36
732 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:54
733 msgid "There was an error starting the call"
734 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy głosowej"
735
736 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:43
737 msgid "The specified contact doesn't support calls"
738 msgstr "Podany kontakt nie obsługuje rozmów głosowych"
739
740 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:45
741 msgid "The specified contact is offline"
742 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline"
743
744 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
745 msgid "The specified contact is not valid"
746 msgstr "Wybrany kontakt nie jest prawidłowy"
747
748 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
749 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
750 msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
751
752 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
753 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
754 msgstr "Brak wystarczających środków, aby zadzwonić"
755
756 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:733
757 msgid "Failed to open private chat"
758 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
759
760 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:791
761 msgid "Topic not supported on this conversation"
762 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
763
764 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:797
765 msgid "You are not allowed to change the topic"
766 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
767
768 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:973
769 msgid "Invalid contact ID"
770 msgstr "Nieprawidłowy identyfikator kontaktu"
771
772 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
773 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
774 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
775
776 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1063
777 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
778 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
779
780 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1066
781 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
782 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
783
784 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1069
785 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
786 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
787
788 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1073
789 msgid ""
790 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
791 "current one"
792 msgstr ""
793 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
794 "domyślnie bieżący"
795
796 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
797 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
798 msgstr ""
799 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
800
801 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
802 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
803 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
804
805 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
806 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
807 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
808
809 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1086
810 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
811 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
812
813 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1089
814 msgid ""
815 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
816 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
817 "join a new chat room\""
818 msgstr ""
819 "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
820 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
821 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
822
823 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1094
824 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
825 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
826
827 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1097
828 msgid ""
829 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
830 "show its usage."
831 msgstr ""
832 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
833 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
834
835 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1116
836 #, c-format
837 msgid "Usage: %s"
838 msgstr "Użycie: %s"
839
840 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1161
841 msgid "Unknown command"
842 msgstr "Nieznane polecenie"
843
844 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1287
845 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
846 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
847
848 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1544
849 msgid "insufficient balance to send message"
850 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
851
852 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1548 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1562
853 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1625
854 #, c-format
855 msgid "Error sending message '%s': %s"
856 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
857
858 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1550 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1567
859 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1629
860 #, c-format
861 msgid "Error sending message: %s"
862 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
863
864 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
865 #. * account to send the message.
866 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1556
867 #, c-format
868 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
869 msgstr ""
870 "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość. <a href='%s'>Doładuj</a>."
871
872 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1596
873 msgid "not capable"
874 msgstr "brak możliwości"
875
876 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1603
877 msgid "offline"
878 msgstr "offline"
879
880 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1606
881 msgid "invalid contact"
882 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
883
884 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1609
885 msgid "permission denied"
886 msgstr "brak dostępu"
887
888 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1612
889 msgid "too long message"
890 msgstr "za długa wiadomość"
891
892 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1615
893 msgid "not implemented"
894 msgstr "niezaimplementowane"
895
896 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1619
897 msgid "unknown"
898 msgstr "nieznany"
899
900 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1686 ../src/empathy-chat-window.c:971
901 msgid "Topic:"
902 msgstr "Temat:"
903
904 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1701
905 #, c-format
906 msgid "Topic set to: %s"
907 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
908
909 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1703
910 #, c-format
911 msgid "Topic set by %s to: %s"
912 msgstr "Temat ustawiony przez użytkownika %s na: %s"
913
914 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
915 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1708
916 msgid "No topic defined"
917 msgstr "Temat nie został określony"
918
919 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2224
920 msgid "(No Suggestions)"
921 msgstr "(brak podpowiedzi)"
922
923 #. translators: %s is the selected word
924 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2292
925 #, c-format
926 msgid "Add '%s' to Dictionary"
927 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
928
929 #. translators: first %s is the selected word,
930 #. * second %s is the language name of the target dictionary
931 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2329
932 #, c-format
933 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
934 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
935
936 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2399
937 msgid "Insert Smiley"
938 msgstr "Wstaw emotikonę"
939
940 #. send button
941 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2417
942 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:815
943 msgid "_Send"
944 msgstr "_Wyślij"
945
946 #. Spelling suggestions
947 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2474
948 msgid "_Spelling Suggestions"
949 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
950
951 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2585
952 msgid "Failed to retrieve recent logs"
953 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
954
955 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2828
956 #, c-format
957 msgid "%s has disconnected"
958 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
959
960 #. translators: reverse the order of these arguments
961 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
962 #.
963 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2835
964 #, c-format
965 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
966 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
967
968 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2838
969 #, c-format
970 msgid "%s was kicked"
971 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
972
973 #. translators: reverse the order of these arguments
974 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
975 #.
976 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2846
977 #, c-format
978 msgid "%1$s was banned by %2$s"
979 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
980
981 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2849
982 #, c-format
983 msgid "%s was banned"
984 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
985
986 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2853
987 #, c-format
988 msgid "%s has left the room"
989 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
990
991 #. Note to translators: this string is appended to
992 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
993 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
994 #. * please let us know. :-)
995 #.
996 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2862
997 #, c-format
998 msgid " (%s)"
999 msgstr " (%s)"
1000
1001 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2887
1002 #, c-format
1003 msgid "%s has joined the room"
1004 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1005
1006 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2912
1007 #, c-format
1008 msgid "%s is now known as %s"
1009 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
1010
1011 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1012 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1013 #. * we get the new handler.
1014 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3099 ../src/empathy-call-window.c:1524
1015 #: ../src/empathy-call-window.c:1574 ../src/empathy-call-window.c:2653
1016 #: ../src/empathy-call-window.c:2960 ../src/empathy-event-manager.c:1171
1017 msgid "Disconnected"
1018 msgstr "Rozłączony"
1019
1020 #. Add message
1021 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3786
1022 msgid "Would you like to store this password?"
1023 msgstr "Zachować hasło?"
1024
1025 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3792
1026 msgid "Remember"
1027 msgstr "Zapamiętaj"
1028
1029 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3802
1030 msgid "Not now"
1031 msgstr "Nie teraz"
1032
1033 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3850
1034 msgid "Wrong password; please try again:"
1035 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
1036
1037 #. Add message
1038 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3974
1039 msgid "This room is protected by a password:"
1040 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
1041
1042 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4001
1043 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:787
1044 msgid "Join"
1045 msgstr "Dołącz"
1046
1047 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4193 ../src/empathy-event-manager.c:1192
1048 msgid "Connected"
1049 msgstr "Połączony"
1050
1051 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4248
1052 msgid "Conversation"
1053 msgstr "Rozmowa"
1054
1055 #. Translators: this string is a something like
1056 #. * "Escher Cat (SMS)"
1057 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4253
1058 #, c-format
1059 msgid "%s (SMS)"
1060 msgstr "%s (SMS)"
1061
1062 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:262
1063 msgid "Unknown or invalid identifier"
1064 msgstr "Nieznany lub nieprawidłowy identyfikator"
1065
1066 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
1067 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1068 msgstr "Blokowanie kontaktów jest tymczasowo niedostępne"
1069
1070 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
1071 msgid "Contact blocking unavailable"
1072 msgstr "Blokowanie kontaktów jest niedostępne"
1073
1074 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
1075 msgid "Permission Denied"
1076 msgstr "Brak dostępu"
1077
1078 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:272
1079 msgid "Could not block contact"
1080 msgstr "Nie można zablokować kontaktu"
1081
1082 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:611
1083 msgid "Edit Blocked Contacts"
1084 msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
1085
1086 #. Account and Identifier
1087 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1088 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:559
1089 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1539
1090 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
1091 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
1092 msgid "Account:"
1093 msgstr "Konto:"
1094
1095 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1096 msgid "Blocked Contacts"
1097 msgstr "Zablokowane kontakty"
1098
1099 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1100 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1101 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
1102 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1103 msgid "Remove"
1104 msgstr "Usuń"
1105
1106 #. Title
1107 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
1108 msgid "Search contacts"
1109 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
1110
1111 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:582
1112 msgid "Search: "
1113 msgstr "Wyszukiwanie: "
1114
1115 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:640
1116 msgid "_Add Contact"
1117 msgstr "_Dodaj kontakt"
1118
1119 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:659
1120 msgid "No contacts found"
1121 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
1122
1123 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:660
1124 msgid "Contact search is not supported on this account"
1125 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów nie jest obsługiwane na tym koncie"
1126
1127 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:666
1128 msgid "Your message introducing yourself:"
1129 msgstr "Wiadomość z powitaniem:"
1130
1131 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:674
1132 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1133 msgstr "Daj znać, jak pojawisz się w sieci. Dzięki."
1134
1135 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:158
1136 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:954
1137 msgid "Save Avatar"
1138 msgstr "Zapisanie awatara"
1139
1140 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:214
1141 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1012
1142 msgid "Unable to save avatar"
1143 msgstr "Nie można zapisać awatara"
1144
1145 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1146 #: ../src/empathy-import-widget.c:318
1147 msgid "Account"
1148 msgstr "Konto"
1149
1150 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1151 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1152 msgid "Identifier"
1153 msgstr "Identyfikator"
1154
1155 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1156 msgid "Alias"
1157 msgstr "Alias"
1158
1159 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1160 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1161 msgid "Contact Details"
1162 msgstr "Szczegóły kontaktu"
1163
1164 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1165 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
1166 msgid "Information requested…"
1167 msgstr "Żądanie informacji…"
1168
1169 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
1170 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1171 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
1172
1173 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1174 msgid "Client Information"
1175 msgstr "Informacje o kliencie"
1176
1177 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1178 msgid "OS"
1179 msgstr "System operacyjny"
1180
1181 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1182 msgid "Version"
1183 msgstr "Wersja"
1184
1185 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1186 msgid "Client"
1187 msgstr "Klient"
1188
1189 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:318
1190 msgid "Groups"
1191 msgstr "Grupy"
1192
1193 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:330
1194 msgid ""
1195 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1196 "select more than one group or no groups."
1197 msgstr ""
1198 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
1199 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
1200
1201 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:349
1202 msgid "_Add Group"
1203 msgstr "_Dodaj grupę"
1204
1205 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:384
1206 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1207 msgid "Select"
1208 msgstr "Wybór"
1209
1210 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:394
1211 msgid "Group"
1212 msgstr "Grupa"
1213
1214 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:108
1215 msgid "New Contact"
1216 msgstr "Nowy kontakt"
1217
1218 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:183
1219 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:120
1220 #, c-format
1221 msgid "Block %s?"
1222 msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
1223
1224 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:238
1225 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:124
1226 #, c-format
1227 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1228 msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
1229
1230 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:243
1231 msgid "The following identity will be blocked:"
1232 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
1233 msgstr[0] "Następująca osoba zostanie zablokowana:"
1234 msgstr[1] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
1235 msgstr[2] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
1236
1237 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:250
1238 msgid "The following identity can not be blocked:"
1239 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
1240 msgstr[0] "Następująca osoba nie może zostać zablokowana:"
1241 msgstr[1] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
1242 msgstr[2] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
1243
1244 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:260
1245 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:129
1246 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:274
1247 msgid "_Block"
1248 msgstr "Za_blokuj"
1249
1250 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:269
1251 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:149
1252 msgid "_Report this contact as abusive"
1253 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1254 msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
1255 msgstr[1] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1256 msgstr[2] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1257
1258 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:237
1259 msgid "Edit Contact Information"
1260 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
1261
1262 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1263 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:283
1264 msgid "Linked Contacts"
1265 msgstr "Połączone kontakty"
1266
1267 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:322
1268 msgid "gnome-contacts not installed"
1269 msgstr "Pakiet gnome-contacts nie jest zainstalowany"
1270
1271 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:325
1272 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
1273 msgstr ""
1274 "Proszę zainstalować pakiet gnome-contacts, aby uzyskać dostęp do szczegółów "
1275 "kontaktów."
1276
1277 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1278 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1279 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1280 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:178
1281 #, c-format
1282 msgid "%s (%s)"
1283 msgstr "%s (%s)"
1284
1285 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:356
1286 msgid "Select account to use to place the call"
1287 msgstr "Wybór konta do umieszczenia tej rozmowy głosowej"
1288
1289 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:360
1290 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
1291 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
1292 msgid "Call"
1293 msgstr "Rozmowa głosowa"
1294
1295 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:425
1296 msgid "Mobile"
1297 msgstr "Komórka"
1298
1299 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:427
1300 msgid "Work"
1301 msgstr "Praca"
1302
1303 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:429
1304 msgid "HOME"
1305 msgstr "Dom"
1306
1307 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:672
1308 msgid "_Block Contact"
1309 msgstr "Za_blokuj kontakt"
1310
1311 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:727
1312 #, c-format
1313 msgid "Remove from _Group '%s'"
1314 msgstr "Usuń z g_rupy \"%s\""
1315
1316 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:748
1317 msgid "Delete and _Block"
1318 msgstr "Usuń i za_blokuj"
1319
1320 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:836
1321 #, c-format
1322 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1323 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
1324
1325 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:845
1326 #, c-format
1327 msgid ""
1328 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
1329 "remove all the contacts which make up this linked contact."
1330 msgstr ""
1331 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
1332 "zostaną usunięte."
1333
1334 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:856
1335 msgid "Removing contact"
1336 msgstr "Usuwanie kontaktu"
1337
1338 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:932
1339 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2442
1340 msgid "_Remove"
1341 msgstr "_Usuń"
1342
1343 #. add chat button
1344 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1351
1345 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:308
1346 msgid "_Chat"
1347 msgstr "_Rozmowa"
1348
1349 #. add SMS button
1350 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1390
1351 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:302
1352 msgid "_SMS"
1353 msgstr "_SMS"
1354
1355 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1427
1356 msgctxt "menu item"
1357 msgid "_Audio Call"
1358 msgstr "Rozmow_a głosowa"
1359
1360 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1464
1361 msgctxt "menu item"
1362 msgid "_Video Call"
1363 msgstr "_Wideorozmowa"
1364
1365 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1506
1366 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
1367 msgid "_Previous Conversations"
1368 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
1369
1370 # to jest w menu
1371 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1538
1372 msgid "Send File"
1373 msgstr "Wyślij plik"
1374
1375 # to jest w menu
1376 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1572
1377 msgid "Share My Desktop"
1378 msgstr "Współdziel pulpit"
1379
1380 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1599
1381 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1422
1382 msgid "Favorite"
1383 msgstr "Ulubione"
1384
1385 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1628
1386 msgid "Infor_mation"
1387 msgstr "Infor_macje"
1388
1389 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1677
1390 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
1391 msgid "_Edit"
1392 msgstr "_Modyfikuj"
1393
1394 #. send invitation
1395 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1793
1396 #: ../src/empathy-chat-window.c:1274
1397 msgid "Inviting you to this room"
1398 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
1399
1400 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1839
1401 msgid "_Invite to Chat Room"
1402 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
1403
1404 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2035
1405 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:4
1406 msgid "_Add Contact…"
1407 msgstr "_Dodaj kontakt…"
1408
1409 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2362
1410 #, c-format
1411 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1412 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
1413
1414 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2365
1415 msgid "Removing group"
1416 msgstr "Usuwanie grupy"
1417
1418 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2433
1419 msgid "Re_name"
1420 msgstr "Zmień _nazwę"
1421
1422 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:360
1423 msgid "Channels:"
1424 msgstr "Kanały:"
1425
1426 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:511
1427 msgid "Country ISO Code:"
1428 msgstr "Kod ISO kraju:"
1429
1430 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:513
1431 msgid "Country:"
1432 msgstr "Kraj:"
1433
1434 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:515
1435 msgid "State:"
1436 msgstr "Stan/województwo:"
1437
1438 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:517
1439 msgid "City:"
1440 msgstr "Miasto:"
1441
1442 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:519
1443 msgid "Area:"
1444 msgstr "Obszar:"
1445
1446 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:521
1447 msgid "Postal Code:"
1448 msgstr "Kod pocztowy:"
1449
1450 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:523
1451 msgid "Street:"
1452 msgstr "Ulica:"
1453
1454 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:525
1455 msgid "Building:"
1456 msgstr "Budynek:"
1457
1458 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:527
1459 msgid "Floor:"
1460 msgstr "Piętro:"
1461
1462 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:529
1463 msgid "Room:"
1464 msgstr "Pokój:"
1465
1466 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:531
1467 msgid "Text:"
1468 msgstr "Tekst:"
1469
1470 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:533
1471 msgid "Description:"
1472 msgstr "Opis:"
1473
1474 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:535
1475 msgid "URI:"
1476 msgstr "Adres URI:"
1477
1478 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:537
1479 msgid "Accuracy Level:"
1480 msgstr "Poziom dokładności:"
1481
1482 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:539
1483 msgid "Error:"
1484 msgstr "Błąd:"
1485
1486 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:541
1487 msgid "Vertical Error (meters):"
1488 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
1489
1490 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:543
1491 msgid "Horizontal Error (meters):"
1492 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
1493
1494 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:545
1495 msgid "Speed:"
1496 msgstr "Prędkość:"
1497
1498 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:547
1499 msgid "Bearing:"
1500 msgstr "Kierunek:"
1501
1502 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:549
1503 msgid "Climb Speed:"
1504 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
1505
1506 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:551
1507 msgid "Last Updated on:"
1508 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
1509
1510 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:553
1511 msgid "Longitude:"
1512 msgstr "Długość geograficzna:"
1513
1514 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:555
1515 msgid "Latitude:"
1516 msgstr "Szerokość geograficzna:"
1517
1518 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:557
1519 msgid "Altitude:"
1520 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
1521
1522 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:649
1523 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:664
1524 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
1525 msgid "Location"
1526 msgstr "Położenie"
1527
1528 #. translators: format is "Location, $date"
1529 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:666
1530 #, c-format
1531 msgid "%s, %s"
1532 msgstr "%s, %s"
1533
1534 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:715
1535 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1536 msgstr "%e %B %Y o %H∶%M UTC"
1537
1538 #. Alias
1539 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1358
1540 msgid "Alias:"
1541 msgstr "Alias:"
1542
1543 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1544 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1567
1545 msgid "Identifier:"
1546 msgstr "Identyfikator:"
1547
1548 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1706
1549 #, c-format
1550 msgid "Linked contact containing %u contact"
1551 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
1552 msgstr[0] "Metakontakt zawierający %u kontakt"
1553 msgstr[1] "Metakontakt zawierający %u kontakty"
1554 msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
1555
1556 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
1557 msgid "<b>Location</b> at (date)"
1558 msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
1559
1560 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1561 msgid "Online from a phone or mobile device"
1562 msgstr "Online z telefonu lub urządzenia przenośnego"
1563
1564 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:82
1565 msgid ""
1566 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
1567 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
1568 "details below are correct."
1569 msgstr ""
1570 "Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
1571 "połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
1572 "czy poniższe dane są poprawne."
1573
1574 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:102
1575 msgid "People nearby"
1576 msgstr "Osoby w pobliżu"
1577
1578 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:117
1579 msgid ""
1580 "You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
1581 "style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
1582 msgstr ""
1583 "Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie lub wyłączyć tę funkcję "
1584 "wybierając <span style=\"italic\">Edycja → Konta</span> na liście kontaktów."
1585
1586 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:630
1587 msgid "History"
1588 msgstr "Historia"
1589
1590 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:685
1591 msgid "Show"
1592 msgstr "Wyświetlenie"
1593
1594 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:707
1595 msgid "Search"
1596 msgstr "Wyszukiwanie"
1597
1598 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1158
1599 #, c-format
1600 msgid "Chat in %s"
1601 msgstr "Rozmowa w %s"
1602
1603 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1160
1604 #, c-format
1605 msgid "Chat with %s"
1606 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
1607
1608 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1210
1609 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1354
1610 msgctxt "A date with the time"
1611 msgid "%A, %e %B %Y %X"
1612 msgstr "%A %e %B %Y, %X"
1613
1614 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
1615 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1297
1616 #, c-format
1617 msgid "<i>* %s %s</i>"
1618 msgstr "<i>* %s %s</i>"
1619
1620 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
1621 #. * The string in bold is the sender's name
1622 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1303
1623 #, c-format
1624 msgid "<b>%s:</b> %s"
1625 msgstr "<b>%s:</b> %s"
1626
1627 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1378
1628 #, c-format
1629 msgid "%s second"
1630 msgid_plural "%s seconds"
1631 msgstr[0] "%s sekunda"
1632 msgstr[1] "%s sekundy"
1633 msgstr[2] "%s sekund"
1634
1635 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1385
1636 #, c-format
1637 msgid "%s minute"
1638 msgid_plural "%s minutes"
1639 msgstr[0] "%s minuta"
1640 msgstr[1] "%s minuty"
1641 msgstr[2] "%s minut"
1642
1643 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1393
1644 #, c-format
1645 msgid "Call took %s, ended at %s"
1646 msgstr "Rozmowa głosowa miała miejsce %s, została zakończona %s"
1647
1648 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1724
1649 msgid "Today"
1650 msgstr "Dzisiaj"
1651
1652 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1728
1653 msgid "Yesterday"
1654 msgstr "Wczoraj"
1655
1656 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
1657 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1743
1658 msgid "%e %B %Y"
1659 msgstr "%e %B %Y"
1660
1661 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1847
1662 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3470
1663 msgid "Anytime"
1664 msgstr "Zawsze"
1665
1666 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1946
1667 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2405
1668 msgid "Anyone"
1669 msgstr "Wszyscy"
1670
1671 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2718
1672 msgid "Who"
1673 msgstr "Kto"
1674
1675 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2927
1676 msgid "When"
1677 msgstr "Kiedy"
1678
1679 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3045
1680 msgid "Anything"
1681 msgstr "Wszystko"
1682
1683 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
1684 msgid "Text chats"
1685 msgstr "Rozmowy tekstowe"
1686
1687 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
1688 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
1689 msgid "Calls"
1690 msgstr "Rozmowy głosowe"
1691
1692 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3052
1693 msgid "Incoming calls"
1694 msgstr "Przychodzące rozmowy głosowe"
1695
1696 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3053
1697 msgid "Outgoing calls"
1698 msgstr "Wychodzące rozmowy głosowe"
1699
1700 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3054
1701 msgid "Missed calls"
1702 msgstr "Nieodebrane rozmowy głosowe"
1703
1704 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3074
1705 msgid "What"
1706 msgstr "Co"
1707
1708 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3763
1709 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
1710 msgstr "Na pewno usunąć wszystkie dzienniki poprzednich rozmów?"
1711
1712 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3767
1713 msgid "Clear All"
1714 msgstr "Wyczyść wszystko"
1715
1716 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3774
1717 msgid "Delete from:"
1718 msgstr "Usunięcie od:"
1719
1720 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
1721 msgid "_File"
1722 msgstr "_Plik"
1723
1724 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
1725 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
1726 msgid "_Edit"
1727 msgstr "_Edycja"
1728
1729 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
1730 msgid "Delete All History…"
1731 msgstr "Usuń całą historię…"
1732
1733 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
1734 msgid "Profile"
1735 msgstr "Profil"
1736
1737 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
1738 #: ../src/empathy-chat-window.c:1490 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
1739 msgid "Chat"
1740 msgstr "Rozmowa"
1741
1742 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
1743 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
1744 msgid "Video"
1745 msgstr "Wideo"
1746
1747 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
1748 msgid "page 2"
1749 msgstr "strona 2"
1750
1751 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
1752 msgid "<span size=\"x-large\">Loading…</span>"
1753 msgstr "<span size=\"x-large\">Wczytywanie…</span>"
1754
1755 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:130
1756 msgid "What kind of chat account do you have?"
1757 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
1758
1759 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:152
1760 msgid "Add new account"
1761 msgstr "Dodanie nowego konta"
1762
1763 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:189
1764 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:279
1765 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
1766 msgstr "Proszę wpisać identyfikator lub numer telefonu kontaktu:"
1767
1768 #. add video button
1769 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:212
1770 msgid "_Video Call"
1771 msgstr "_Wideorozmowa"
1772
1773 #. add audio button
1774 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
1775 msgid "_Audio Call"
1776 msgstr "Rozmow_a głosowa"
1777
1778 #. Tweak the dialog
1779 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
1780 msgid "New Call"
1781 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
1782
1783 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:72
1784 msgid "The contact is offline"
1785 msgstr "Kontakt jest w trybie offline"
1786
1787 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:74
1788 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
1789 msgstr "Wybrany kontakt jest nieprawidłowy lub nieznany"
1790
1791 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:76
1792 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
1793 msgstr "Kontakt nie obsługuje tego rodzaju rozmowy"
1794
1795 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:78
1796 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
1797 msgstr "Żądana funkcjonalność nie jest zaimplementowana dla tego protokołu"
1798
1799 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
1800 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
1801 msgstr "Nie można rozpocząć rozmowy z podanym kontaktem"
1802
1803 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
1804 msgid "You are banned from this channel"
1805 msgstr "Użytkownik został zablokowany na tym kanale"
1806
1807 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
1808 msgid "This channel is full"
1809 msgstr "Ten kanał jest pełny"
1810
1811 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:90
1812 msgid "You must be invited to join this channel"
1813 msgstr "Wymagane jest zaproszenie, aby dołączyć do tego kanału"
1814
1815 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:92
1816 msgid "Can't proceed while disconnected"
1817 msgstr "Nie można kontynuować podczas rozłączenia"
1818
1819 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
1820 msgid "Permission denied"
1821 msgstr "Odmowa dostępu"
1822
1823 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
1824 msgid "There was an error starting the conversation"
1825 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy"
1826
1827 #. Tweak the dialog
1828 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:322
1829 msgid "New Conversation"
1830 msgstr "Nowa rozmowa"
1831
1832 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:132
1833 msgid "Password Required"
1834 msgstr "Wymagane jest hasło"
1835
1836 #. COL_STATUS_TEXT
1837 #. COL_STATE_ICON_NAME
1838 #. COL_STATE
1839 #. COL_DISPLAY_MARKUP
1840 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
1841 #. COL_TYPE
1842 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:158
1843 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:194
1844 msgid "Custom Message…"
1845 msgstr "Własna wiadomość…"
1846
1847 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:211
1848 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:213
1849 msgid "Edit Custom Messages…"
1850 msgstr "Modyfikuj własne wiadomości…"
1851
1852 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:335
1853 msgid "Click to remove this status as a favorite"
1854 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
1855
1856 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:344
1857 msgid "Click to make this status a favorite"
1858 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
1859
1860 #. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
1861 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:378
1862 #, c-format
1863 msgid ""
1864 "<b>Current message: %s</b>\n"
1865 "<small><i>Press Enter to set the new message or Esc to cancel.</i></small>"
1866 msgstr ""
1867 "<b>Obecna wiadomość: %s</b>\n"
1868 "<small><i>Naciśnięcie klawisza Enter ustawi nową wiadomość, a naciśnięcie "
1869 "klawisza Esc anuluje.</i></small>"
1870
1871 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:387
1872 msgid "Set status"
1873 msgstr "Ustaw stan"
1874
1875 #. Custom messages
1876 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1095
1877 msgid "Custom messages…"
1878 msgstr "Własne wiadomości…"
1879
1880 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:239
1881 msgid "_Match case"
1882 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
1883
1884 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
1885 msgid "Find:"
1886 msgstr "Wyszukiwanie:"
1887
1888 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
1889 msgid "_Previous"
1890 msgstr "_Poprzednie"
1891
1892 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
1893 msgid "_Next"
1894 msgstr "_Następne"
1895
1896 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
1897 msgid "Mat_ch case"
1898 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
1899
1900 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
1901 msgid "Phrase not found"
1902 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
1903
1904 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:50
1905 msgid "Received an instant message"
1906 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
1907
1908 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:52
1909 msgid "Sent an instant message"
1910 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
1911
1912 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:54
1913 msgid "Incoming chat request"
1914 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
1915
1916 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:56
1917 msgid "Contact connected"
1918 msgstr "Kontakt połączony"
1919
1920 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:58
1921 msgid "Contact disconnected"
1922 msgstr "Kontakt rozłączony"
1923
1924 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:60
1925 msgid "Connected to server"
1926 msgstr "Połączony z serwerem"
1927
1928 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:62
1929 msgid "Disconnected from server"
1930 msgstr "Rozłączony z serwera"
1931
1932 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:64
1933 msgid "Incoming voice call"
1934 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
1935
1936 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:66
1937 msgid "Outgoing voice call"
1938 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
1939
1940 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:68
1941 msgid "Voice call ended"
1942 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
1943
1944 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:295
1945 msgid "Edit Custom Messages"
1946 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
1947
1948 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:233
1949 msgid "Subscription Request"
1950 msgstr "Prośba o upoważnienie"
1951
1952 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:239
1953 #: ../src/empathy-event-manager.c:1109
1954 #, c-format
1955 msgid "%s would like permission to see when you are online"
1956 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
1957
1958 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:280
1959 #: ../src/empathy-event-manager.c:723
1960 msgid "_Decline"
1961 msgstr "_Odmów"
1962
1963 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
1964 msgid "_Accept"
1965 msgstr "Z_aakceptuj"
1966
1967 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1217
1968 #, c-format
1969 msgid "Message edited at %s"
1970 msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
1971
1972 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1919
1973 msgid "Normal"
1974 msgstr "Zwykły"
1975
1976 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:147
1977 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
1978 msgstr "Nie można zweryfikować tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów."
1979
1980 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:154
1981 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
1982 msgstr "Certyfikat nie został podpisany przez ośrodek certyfikacji."
1983
1984 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:158
1985 msgid "The certificate has expired."
1986 msgstr "Certyfikat wygasł."
1987
1988 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
1989 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
1990 msgstr "Certyfikat nie jest jeszcze aktywny."
1991
1992 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
1993 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
1994 msgstr "Certyfikat nie zawiera oczekiwanego odcisku palca."
1995
1996 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
1997 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
1998 msgstr ""
1999 "Nazwa komputera zweryfikowana przez certyfikat nie zgadza się z nazwą "
2000 "serwera."
2001
2002 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:171
2003 msgid "The certificate is self-signed."
2004 msgstr "Certyfikat został podpisany przez wystawcę."
2005
2006 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2007 msgid ""
2008 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2009 msgstr "Certyfikat został cofnięty przez odpowiedni ośrodek certyfikacji."
2010
2011 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:178
2012 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2013 msgstr "Certyfikat jest kryptograficznie słaby."
2014
2015 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2016 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2017 msgstr "Długość certyfikatu przekracza weryfikowalne ograniczenia."
2018
2019 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:185
2020 msgid "The certificate is malformed."
2021 msgstr "Nieprawidłowy format certyfikatu."
2022
2023 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:203
2024 #, c-format
2025 msgid "Expected hostname: %s"
2026 msgstr "Oczekiwana nazwa komputera: %s"
2027
2028 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2029 #, c-format
2030 msgid "Certificate hostname: %s"
2031 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
2032
2033 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:278
2034 msgid "C_ontinue"
2035 msgstr "K_ontynuuj"
2036
2037 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:284
2038 msgid "Untrusted connection"
2039 msgstr "Niezaufane połączenie"
2040
2041 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:285
2042 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2043 msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
2044
2045 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:295
2046 msgid "Remember this choice for future connections"
2047 msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
2048
2049 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:301
2050 msgid "Certificate Details"
2051 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
2052
2053 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:685
2054 msgid "Unable to open URI"
2055 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
2056
2057 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:809
2058 msgid "Select a file"
2059 msgstr "Wybór pliku"
2060
2061 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:883
2062 msgid "Insufficient free space to save file"
2063 msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
2064
2065 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:891
2066 #, c-format
2067 msgid ""
2068 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2069 "Please choose another location."
2070 msgstr ""
2071 "Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
2072 "tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
2073
2074 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:937
2075 #, c-format
2076 msgid "Incoming file from %s"
2077 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2078
2079 #. Copy Link Address menu item
2080 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:285
2081 msgid "_Copy Link Address"
2082 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
2083
2084 #. Open Link menu item
2085 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:292
2086 msgid "_Open Link"
2087 msgstr "_Otwórz odnośnik"
2088
2089 #. Inspector
2090 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:306
2091 msgid "Inspect HTML"
2092 msgstr "Zbadaj kod HTML"
2093
2094 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:27
2095 msgid "Top Contacts"
2096 msgstr "Najczęściej używane kontakty"
2097
2098 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:28
2099 msgid "People Nearby"
2100 msgstr "Osoby w pobliżu"
2101
2102 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:29
2103 msgid "Ungrouped"
2104 msgstr "Kontakty bez grup"
2105
2106 #. Add a prefix explaining that something goes wrong when trying to
2107 #. * fetch contact's presence.
2108 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-contact.c:202
2109 #, c-format
2110 msgid "Server cannot find contact: %s"
2111 msgstr "Serwer nie może odnaleźć kontaktu: %s"
2112
2113 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:223
2114 msgid "No error message"
2115 msgstr "Brak komunikatu błędu"
2116
2117 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:296
2118 msgid "Instant Message (Empathy)"
2119 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
2120
2121 #: ../src/empathy-about-dialog.c:77
2122 msgid ""
2123 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
2124 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
2125 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
2126 "version."
2127 msgstr ""
2128 "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
2129 "lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
2130 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
2131 "wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
2132
2133 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
2134 msgid ""
2135 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
2136 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
2137 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
2138 "details."
2139 msgstr ""
2140 "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
2141 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
2142 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
2143 "bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
2144
2145 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
2146 msgid ""
2147 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2148 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
2149 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2150 msgstr ""
2151 "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
2152 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
2153 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
2154 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
2155
2156 #: ../src/empathy-about-dialog.c:105
2157 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2158 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
2159
2160 #: ../src/empathy-about-dialog.c:111
2161 msgid "translator-credits"
2162 msgstr ""
2163 "Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003\n"
2164 "Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009\n"
2165 "Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008\n"
2166 "Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2013\n"
2167 "Asia Słowik <asiaslowik@gmail.com>, 2011\n"
2168 "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2013"
2169
2170 #: ../src/empathy-accounts.c:171
2171 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
2172 msgstr ""
2173 "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
2174 "działanie"
2175
2176 #: ../src/empathy-accounts.c:175
2177 msgid ""
2178 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
2179 msgstr ""
2180 "Bez wyświetlania żadnych okien, o ile istnieją tylko konta \"Osób w pobliżu\""
2181
2182 #: ../src/empathy-accounts.c:179
2183 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
2184 msgstr ""
2185 "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
2186
2187 #: ../src/empathy-accounts.c:181
2188 msgid "<account-id>"
2189 msgstr "<identyfikator-konta>"
2190
2191 #: ../src/empathy-accounts.c:186
2192 msgid "- Empathy Accounts"
2193 msgstr "- konta programu Empathy"
2194
2195 #: ../src/empathy-accounts.c:239
2196 msgid "Empathy Accounts"
2197 msgstr "Konta programu Empathy"
2198
2199 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2200 #. * unsaved changes
2201 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:55
2202 #, c-format
2203 msgid "There are unsaved modifications to your %.50s account."
2204 msgstr "Modyfikacje konta %.50s nie zostały zapisane."
2205
2206 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2207 #. * an unsaved new account
2208 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:59
2209 msgid "Your new account has not been saved yet."
2210 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
2211
2212 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:385 ../src/empathy-call-window.c:1266
2213 msgid "Connecting…"
2214 msgstr "Łączenie…"
2215
2216 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:426
2217 #, c-format
2218 msgid "Offline — %s"
2219 msgstr "Offline — %s"
2220
2221 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:438
2222 #, c-format
2223 msgid "Disconnected — %s"
2224 msgstr "Rozłączony — %s"
2225
2226 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:449
2227 msgid "Offline — No Network Connection"
2228 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
2229
2230 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:456
2231 msgid "Unknown Status"
2232 msgstr "Nieznany stan"
2233
2234 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:473
2235 msgid ""
2236 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
2237 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
2238 "the account."
2239 msgstr ""
2240 "To konto zostało wyłączone, ponieważ używa ono starego, nieobsługiwanego "
2241 "mechanizmu. Proszę zainstalować pakiet telepathy-haze i ponownie uruchomić "
2242 "sesję, aby migrować konto."
2243
2244 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:483
2245 msgid "Offline — Account Disabled"
2246 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
2247
2248 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:589
2249 msgid "Edit Connection Parameters"
2250 msgstr "Modyfikacja parametrów połączenia"
2251
2252 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:716
2253 msgid "_Edit Connection Parameters…"
2254 msgstr "_Modyfikuj parametry połączenia…"
2255
2256 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1246
2257 #, c-format
2258 msgid "Do you want to remove %.50s from your computer?"
2259 msgstr "Na pewno usunąć %.50s z komputera?"
2260
2261 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1250
2262 msgid "This will not remove your account on the server."
2263 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
2264
2265 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1455
2266 msgid ""
2267 "You are about to select another account, which will discard\n"
2268 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2269 msgstr ""
2270 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
2271 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2272
2273 #. Menu item: to enabled/disable the account
2274 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1646
2275 msgid "_Enabled"
2276 msgstr "_Włączone"
2277
2278 #. Menu item: Rename
2279 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1669
2280 msgid "Rename"
2281 msgstr "Zmień nazwę"
2282
2283 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2071
2284 msgid "_Skip"
2285 msgstr "_Pomiń"
2286
2287 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2075
2288 msgid "_Connect"
2289 msgstr "P_ołącz"
2290
2291 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2254
2292 msgid ""
2293 "You are about to close the window, which will discard\n"
2294 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2295 msgstr ""
2296 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
2297 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2298
2299 #. Tweak the dialog
2300 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2398
2301 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
2302 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
2303
2304 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2305 msgid "Add…"
2306 msgstr "Dodaj…"
2307
2308 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2309 msgid "_Import…"
2310 msgstr "_Zaimportuj…"
2311
2312 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2313 msgid "Loading account information"
2314 msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
2315
2316 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2317 msgid ""
2318 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2319 "you want to use."
2320 msgstr ""
2321 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
2322 "wymaganego protokołu."
2323
2324 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2325 msgid "No protocol backends installed"
2326 msgstr "Brak zainstalowanych mechanizmów protokołów"
2327
2328 #: ../src/empathy-auth-client.c:285
2329 msgid " - Empathy authentication client"
2330 msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
2331
2332 #: ../src/empathy-auth-client.c:301
2333 msgid "Empathy authentication client"
2334 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
2335
2336 #: ../src/empathy.c:408
2337 msgid "Don't connect on startup"
2338 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
2339
2340 #: ../src/empathy.c:412
2341 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2342 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
2343
2344 #: ../src/empathy.c:441
2345 msgid "- Empathy IM Client"
2346 msgstr "- komunikator Empathy"
2347
2348 #: ../src/empathy.c:627
2349 msgid "Error contacting the Account Manager"
2350 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
2351
2352 #: ../src/empathy.c:629
2353 #, c-format
2354 msgid ""
2355 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
2356 "The error was:\n"
2357 "\n"
2358 "%s"
2359 msgstr ""
2360 "Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. "
2361 "Błąd:\n"
2362 "\n"
2363 "%s"
2364
2365 #: ../src/empathy-call.c:116
2366 msgid "In a call"
2367 msgstr "W czasie rozmowy"
2368
2369 #: ../src/empathy-call.c:224
2370 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
2371 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
2372
2373 #: ../src/empathy-call.c:248
2374 msgid "Empathy Audio/Video Client"
2375 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
2376
2377 #: ../src/empathy-call-observer.c:110
2378 #, c-format
2379 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
2380 msgstr ""
2381 "Użytkownik %s próbował się dodzwonić, ale w tym czasie prowadzono inną "
2382 "rozmowę."
2383
2384 #: ../src/empathy-call-window.c:1541 ../src/empathy-event-manager.c:502
2385 msgid "Incoming call"
2386 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
2387
2388 #: ../src/empathy-call-window.c:1547 ../src/empathy-event-manager.c:907
2389 #, c-format
2390 msgid "Incoming video call from %s"
2391 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
2392
2393 #: ../src/empathy-call-window.c:1547 ../src/empathy-event-manager.c:510
2394 #: ../src/empathy-event-manager.c:907
2395 #, c-format
2396 msgid "Incoming call from %s"
2397 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
2398
2399 #: ../src/empathy-call-window.c:1551
2400 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:191
2401 msgid "Reject"
2402 msgstr "Odrzuć"
2403
2404 #: ../src/empathy-call-window.c:1552
2405 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
2406 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
2407 msgid "Answer"
2408 msgstr "Odbierz"
2409
2410 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
2411 #. * is used in the window title
2412 #: ../src/empathy-call-window.c:1922
2413 #, c-format
2414 msgid "Call with %s"
2415 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
2416
2417 #: ../src/empathy-call-window.c:2174
2418 msgid "The IP address as seen by the machine"
2419 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
2420
2421 #: ../src/empathy-call-window.c:2176
2422 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
2423 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
2424
2425 #: ../src/empathy-call-window.c:2178
2426 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
2427 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
2428
2429 #: ../src/empathy-call-window.c:2180
2430 msgid "The IP address of a relay server"
2431 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
2432
2433 #: ../src/empathy-call-window.c:2182
2434 msgid "The IP address of the multicast group"
2435 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
2436
2437 #: ../src/empathy-call-window.c:2596 ../src/empathy-call-window.c:2597
2438 #: ../src/empathy-call-window.c:2598 ../src/empathy-call-window.c:2599
2439 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
2440 msgid "Unknown"
2441 msgstr "Nieznany"
2442
2443 #: ../src/empathy-call-window.c:2958
2444 msgid "On hold"
2445 msgstr "Odłożone"
2446
2447 #: ../src/empathy-call-window.c:2962
2448 msgid "Mute"
2449 msgstr "Wycisz"
2450
2451 #: ../src/empathy-call-window.c:2964
2452 msgid "Duration"
2453 msgstr "Czas trwania"
2454
2455 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
2456 #: ../src/empathy-call-window.c:2967
2457 #, c-format
2458 msgid "%s — %d:%02dm"
2459 msgstr "%s — %d∶%02dm"
2460
2461 #: ../src/empathy-call-window.c:3063
2462 msgid "Technical Details"
2463 msgstr "Szczegóły techniczne"
2464
2465 #: ../src/empathy-call-window.c:3102
2466 #, c-format
2467 msgid ""
2468 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
2469 "computer"
2470 msgstr ""
2471 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
2472 "używanego przez ten komputer"
2473
2474 #: ../src/empathy-call-window.c:3107
2475 #, c-format
2476 msgid ""
2477 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
2478 "computer"
2479 msgstr ""
2480 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
2481 "przez ten komputer"
2482
2483 #: ../src/empathy-call-window.c:3113
2484 #, c-format
2485 msgid ""
2486 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
2487 "does not allow direct connections."
2488 msgstr ""
2489 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
2490 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
2491
2492 #: ../src/empathy-call-window.c:3119
2493 msgid "There was a failure on the network"
2494 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
2495
2496 #: ../src/empathy-call-window.c:3123
2497 msgid ""
2498 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
2499 msgstr ""
2500 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
2501
2502 #: ../src/empathy-call-window.c:3126
2503 msgid ""
2504 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
2505 msgstr ""
2506 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
2507
2508 #: ../src/empathy-call-window.c:3138
2509 #, c-format
2510 msgid ""
2511 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
2512 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
2513 "the Help menu."
2514 msgstr ""
2515 "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
2516 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
2517 "w menu Pomoc."
2518
2519 #: ../src/empathy-call-window.c:3147
2520 msgid "There was a failure in the call engine"
2521 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
2522
2523 #: ../src/empathy-call-window.c:3150
2524 msgid "The end of the stream was reached"
2525 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
2526
2527 #: ../src/empathy-call-window.c:3190
2528 msgid "Can't establish audio stream"
2529 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
2530
2531 #: ../src/empathy-call-window.c:3200
2532 msgid "Can't establish video stream"
2533 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
2534
2535 #: ../src/empathy-call-window.c:3237
2536 #, c-format
2537 msgid "Your current balance is %s."
2538 msgstr "Obecnie saldo wynosi %s."
2539
2540 #: ../src/empathy-call-window.c:3241
2541 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
2542 msgstr "Brak wystarczających środków na tę rozmowę głosową."
2543
2544 #: ../src/empathy-call-window.c:3243
2545 msgid "Top Up"
2546 msgstr "Doładuj"
2547
2548 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
2549 msgid "_Call"
2550 msgstr "_Zadzwoń"
2551
2552 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
2553 msgid "_Microphone"
2554 msgstr "_Mikrofon"
2555
2556 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
2557 msgid "_Camera"
2558 msgstr "_Kamera"
2559
2560 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
2561 msgid "_Settings"
2562 msgstr "_Ustawienia"
2563
2564 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
2565 msgid "_View"
2566 msgstr "_Widok"
2567
2568 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
2569 msgid "_Help"
2570 msgstr "Pomo_c"
2571
2572 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:20
2573 msgid "_Contents"
2574 msgstr "_Spis treści"
2575
2576 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
2577 msgid "_Debug"
2578 msgstr "_Debugowanie"
2579
2580 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
2581 msgid "_GStreamer"
2582 msgstr "_GStreamer"
2583
2584 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
2585 msgid "_Telepathy"
2586 msgstr "_Telepathy"
2587
2588 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
2589 msgid "Swap camera"
2590 msgstr "Przełącz kamery"
2591
2592 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
2593 msgid "Minimise me"
2594 msgstr "Zminimalizuj"
2595
2596 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
2597 msgid "Maximise me"
2598 msgstr "Zmaksymalizuj"
2599
2600 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
2601 msgid "Disable camera"
2602 msgstr "Wyłącz kamerę"
2603
2604 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
2605 msgid "Hang up"
2606 msgstr "Rozłącz"
2607
2608 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
2609 msgid "Hang up current call"
2610 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
2611
2612 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
2613 msgid "Video call"
2614 msgstr "Wideorozmowa"
2615
2616 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
2617 msgid "Start a video call"
2618 msgstr "Rozpocznij wideorozmowę"
2619
2620 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
2621 msgid "Start an audio call"
2622 msgstr "Rozpocznij rozmowę głosową"
2623
2624 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
2625 msgid "Show dialpad"
2626 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
2627
2628 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
2629 msgid "Display the dialpad"
2630 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
2631
2632 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
2633 msgid "Toggle video transmission"
2634 msgstr "Przełącza przesyłanie obrazu wideo"
2635
2636 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
2637 msgid "Toggle audio transmission"
2638 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
2639
2640 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
2641 msgid "Encoding Codec:"
2642 msgstr "Koder:"
2643
2644 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
2645 msgid "Decoding Codec:"
2646 msgstr "Dekoder:"
2647
2648 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
2649 msgid "Remote Candidate:"
2650 msgstr "Zdalny kandydat:"
2651
2652 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
2653 msgid "Local Candidate:"
2654 msgstr "Lokalny kandydat:"
2655
2656 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:28
2657 msgid "Audio"
2658 msgstr "Dźwięk"
2659
2660 #: ../src/empathy-chat.c:101
2661 msgid "- Empathy Chat Client"
2662 msgstr "- komunikator Empathy"
2663
2664 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:244
2665 msgid "Name"
2666 msgstr "Nazwa"
2667
2668 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:262
2669 msgid "Room"
2670 msgstr "Pokój"
2671
2672 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:270
2673 msgid "Auto-Connect"
2674 msgstr "Automatyczne łączenie"
2675
2676 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
2677 msgid "Manage Favorite Rooms"
2678 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
2679
2680 #: ../src/empathy-chat-window.c:279
2681 msgid "Close this window?"
2682 msgstr "Zamknąć to okno?"
2683
2684 #: ../src/empathy-chat-window.c:285
2685 #, c-format
2686 msgid ""
2687 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
2688 "until you rejoin it."
2689 msgstr ""
2690 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju %s. Wiadomości nie będą "
2691 "odbierane aż do ponownego dołączenia."
2692
2693 #: ../src/empathy-chat-window.c:298
2694 #, c-format
2695 msgid ""
2696 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
2697 "messages until you rejoin it."
2698 msgid_plural ""
2699 "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
2700 "further messages until you rejoin them."
2701 msgstr[0] ""
2702 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju rozmów. Wiadomości nie "
2703 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
2704 msgstr[1] ""
2705 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
2706 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
2707 msgstr[2] ""
2708 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
2709 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
2710
2711 #: ../src/empathy-chat-window.c:309
2712 #, c-format
2713 msgid "Leave %s?"
2714 msgstr "Opuścić %s?"
2715
2716 #: ../src/empathy-chat-window.c:311
2717 msgid ""
2718 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
2719 "rejoin it."
2720 msgstr ""
2721 "Wiadomości z tego pokoju rozmów nie będą odbierane aż do ponownego "
2722 "dołączenia."
2723
2724 #: ../src/empathy-chat-window.c:330
2725 msgid "Close window"
2726 msgstr "Zamknij okno"
2727
2728 #: ../src/empathy-chat-window.c:330
2729 msgid "Leave room"
2730 msgstr "Opuść pokój"
2731
2732 #: ../src/empathy-chat-window.c:669 ../src/empathy-chat-window.c:692
2733 #, c-format
2734 msgid "%s (%d unread)"
2735 msgid_plural "%s (%d unread)"
2736 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
2737 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
2738 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
2739
2740 #: ../src/empathy-chat-window.c:684
2741 #, c-format
2742 msgid "%s (and %u other)"
2743 msgid_plural "%s (and %u others)"
2744 msgstr[0] "%s (i %u inna)"
2745 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
2746 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
2747
2748 #: ../src/empathy-chat-window.c:700
2749 #, c-format
2750 msgid "%s (%d unread from others)"
2751 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
2752 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
2753 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
2754 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
2755
2756 #: ../src/empathy-chat-window.c:709
2757 #, c-format
2758 msgid "%s (%d unread from all)"
2759 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
2760 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
2761 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
2762 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
2763
2764 #: ../src/empathy-chat-window.c:946
2765 msgid "SMS:"
2766 msgstr "SMS:"
2767
2768 #: ../src/empathy-chat-window.c:954
2769 #, c-format
2770 msgid "Sending %d message"
2771 msgid_plural "Sending %d messages"
2772 msgstr[0] "Wysyłanie %d wiadomości"
2773 msgstr[1] "Wysyłanie %d wiadomości"
2774 msgstr[2] "Wysyłanie %d wiadomości"
2775
2776 #: ../src/empathy-chat-window.c:974
2777 msgid "Typing a message."
2778 msgstr "Pisze wiadomość."
2779
2780 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
2781 msgid "_Conversation"
2782 msgstr "_Rozmowa"
2783
2784 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
2785 msgid "C_lear"
2786 msgstr "_Wyczyść"
2787
2788 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
2789 msgid "Insert _Smiley"
2790 msgstr "Wstaw _emotikonę"
2791
2792 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
2793 msgid "_Favorite Chat Room"
2794 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
2795
2796 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
2797 msgid "Notify for All Messages"
2798 msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
2799
2800 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
2801 msgid "_Show Contact List"
2802 msgstr "_Lista kontaktów"
2803
2804 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
2805 msgid "Invite _Participant…"
2806 msgstr "Zaproś _uczestnika…"
2807
2808 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
2809 msgid "_Join Chat"
2810 msgstr "_Dołącz do rozmowy"
2811
2812 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2813 msgid "Le_ave Chat"
2814 msgstr "Opuść _rozmowę"
2815
2816 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
2817 msgid "C_ontact"
2818 msgstr "K_ontakt"
2819
2820 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
2821 msgid "_Tabs"
2822 msgstr "_Karty"
2823
2824 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
2825 msgid "_Previous Tab"
2826 msgstr "_Poprzednia karta"
2827
2828 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
2829 msgid "_Next Tab"
2830 msgstr "_Następna karta"
2831
2832 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
2833 msgid "_Undo Close Tab"
2834 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
2835
2836 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
2837 msgid "Move Tab _Left"
2838 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
2839
2840 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
2841 msgid "Move Tab _Right"
2842 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
2843
2844 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
2845 msgid "_Detach Tab"
2846 msgstr "_Odłącz kartę"
2847
2848 #: ../src/empathy-debugger.c:77
2849 msgid "Show a particular service"
2850 msgstr "Wyświetla konkretną usługę"
2851
2852 #: ../src/empathy-debugger.c:82
2853 msgid "- Empathy Debugger"
2854 msgstr "- debuger programu Empathy"
2855
2856 #: ../src/empathy-debugger.c:142
2857 msgid "Empathy Debugger"
2858 msgstr "Debuger programu Empathy"
2859
2860 #: ../src/empathy-debug-window.c:1590
2861 msgid "Save"
2862 msgstr "Zapisz"
2863
2864 #: ../src/empathy-debug-window.c:1650
2865 msgid "Pastebin link"
2866 msgstr "Odnośnik serwisu Pastebin"
2867
2868 #: ../src/empathy-debug-window.c:1659
2869 msgid "Pastebin response"
2870 msgstr "Odpowiedź serwisu Pastebin"
2871
2872 #: ../src/empathy-debug-window.c:1666
2873 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
2874 msgstr "Dane są za duże na jeden raz. Proszę zapisać dzienniki do pliku."
2875
2876 #: ../src/empathy-debug-window.c:1848
2877 msgid "Debug Window"
2878 msgstr "Okno debugowania"
2879
2880 #: ../src/empathy-debug-window.c:1908
2881 msgid "Send to pastebin"
2882 msgstr "Wyślij do serwisu Pastebin"
2883
2884 #: ../src/empathy-debug-window.c:1952
2885 msgid "Pause"
2886 msgstr "Wstrzymaj"
2887
2888 #: ../src/empathy-debug-window.c:1964
2889 msgid "Level "
2890 msgstr "Poziom "
2891
2892 #: ../src/empathy-debug-window.c:1983
2893 msgid "Debug"
2894 msgstr "Debugowanie"
2895
2896 #: ../src/empathy-debug-window.c:1988
2897 msgid "Info"
2898 msgstr "Informacje"
2899
2900 #: ../src/empathy-debug-window.c:1993 ../src/empathy-debug-window.c:2068
2901 msgid "Message"
2902 msgstr "Wiadomość"
2903
2904 #: ../src/empathy-debug-window.c:1998
2905 msgid "Warning"
2906 msgstr "Ostrzeżenie"
2907
2908 #: ../src/empathy-debug-window.c:2003
2909 msgid "Critical"
2910 msgstr "Krytyczny"
2911
2912 #: ../src/empathy-debug-window.c:2008
2913 msgid "Error"
2914 msgstr "Błąd"
2915
2916 #: ../src/empathy-debug-window.c:2021
2917 msgid ""
2918 "Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
2919 "such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
2920 "received.\n"
2921 "If you don't want to see such information available in a public bug report, "
2922 "you can choose to limit the visibility of your bug to Empathy developers "
2923 "when reporting it by displaying the advanced fields in the <a href=\"https://"
2924 "bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">bug report</a>."
2925 msgstr ""
2926 "Nawet, jeśli nie widać haseł, dzienniki mogą zawierać prywatne informacje, "
2927 "takie jak listy kontaktów lub ostatnio wysłane i odebrane wiadomości.\n"
2928 "Aby takie informacje nie znalazły się w publicznym zgłoszeniu błędu, można "
2929 "ograniczyć jego widoczność do programistów programu podczas jego zgłaszania "
2930 "za pomocą zaawansowanych pól w <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/"
2931 "enter_bug.cgi?product=empathy\">zgłoszeniu błędu</a>."
2932
2933 #: ../src/empathy-debug-window.c:2053
2934 msgid "Time"
2935 msgstr "Czas"
2936
2937 #: ../src/empathy-debug-window.c:2056
2938 msgid "Domain"
2939 msgstr "Domena"
2940
2941 #: ../src/empathy-debug-window.c:2059
2942 msgid "Category"
2943 msgstr "Kategoria"
2944
2945 #: ../src/empathy-debug-window.c:2062
2946 msgid "Level"
2947 msgstr "Poziom"
2948
2949 #: ../src/empathy-debug-window.c:2091
2950 msgid ""
2951 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
2952 "extension."
2953 msgstr ""
2954 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
2955
2956 #: ../src/empathy-event-manager.c:502
2957 msgid "Incoming video call"
2958 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
2959
2960 #: ../src/empathy-event-manager.c:506
2961 #, c-format
2962 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
2963 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
2964
2965 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
2966 #, c-format
2967 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
2968 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
2969
2970 #: ../src/empathy-event-manager.c:535
2971 msgid "_Reject"
2972 msgstr "_Odrzuć"
2973
2974 #: ../src/empathy-event-manager.c:543 ../src/empathy-event-manager.c:551
2975 msgid "_Answer"
2976 msgstr "_Odbierz"
2977
2978 #: ../src/empathy-event-manager.c:551
2979 msgid "_Answer with video"
2980 msgstr "_Odbierz z obrazem wideo"
2981
2982 #: ../src/empathy-event-manager.c:706
2983 msgid "Room invitation"
2984 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
2985
2986 #: ../src/empathy-event-manager.c:708
2987 #, c-format
2988 msgid "Invitation to join %s"
2989 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
2990
2991 #: ../src/empathy-event-manager.c:715
2992 #, c-format
2993 msgid "%s is inviting you to join %s"
2994 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
2995
2996 #: ../src/empathy-event-manager.c:728
2997 msgid "_Join"
2998 msgstr "_Dołącz"
2999
3000 #: ../src/empathy-event-manager.c:754
3001 #, c-format
3002 msgid "%s invited you to join %s"
3003 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
3004
3005 #: ../src/empathy-event-manager.c:760
3006 #, c-format
3007 msgid "You have been invited to join %s"
3008 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
3009
3010 #: ../src/empathy-event-manager.c:950
3011 #, c-format
3012 msgid "Incoming file transfer from %s"
3013 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
3014
3015 #: ../src/empathy-event-manager.c:978 ../src/empathy-roster-window.c:213
3016 msgid "Password required"
3017 msgstr "Hasło wymagane"
3018
3019 #: ../src/empathy-event-manager.c:1115
3020 #, c-format
3021 msgid ""
3022 "\n"
3023 "Message: %s"
3024 msgstr ""
3025 "\n"
3026 "Wiadomość: %s"
3027
3028 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3029 #: ../src/empathy-ft-manager.c:94
3030 #, c-format
3031 msgid "%u:%02u.%02u"
3032 msgstr "%u∶%02u.%02u"
3033
3034 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3035 #: ../src/empathy-ft-manager.c:97
3036 #, c-format
3037 msgid "%02u.%02u"
3038 msgstr "%02u.%02u"
3039
3040 #: ../src/empathy-ft-manager.c:173
3041 msgctxt "file transfer percent"
3042 msgid "Unknown"
3043 msgstr "Nieznany"
3044
3045 #: ../src/empathy-ft-manager.c:268
3046 #, c-format
3047 msgid "%s of %s at %s/s"
3048 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
3049
3050 #: ../src/empathy-ft-manager.c:269
3051 #, c-format
3052 msgid "%s of %s"
3053 msgstr "%s z %s"
3054
3055 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3056 #: ../src/empathy-ft-manager.c:300
3057 #, c-format
3058 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3059 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3060
3061 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3062 #: ../src/empathy-ft-manager.c:303
3063 #, c-format
3064 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3065 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3066
3067 #. translators: first %s is filename, second %s
3068 #. * is the contact name
3069 #: ../src/empathy-ft-manager.c:333
3070 #, c-format
3071 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3072 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3073
3074 #: ../src/empathy-ft-manager.c:336
3075 msgid "Error receiving a file"
3076 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
3077
3078 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3079 #, c-format
3080 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3081 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3082
3083 #: ../src/empathy-ft-manager.c:344
3084 msgid "Error sending a file"
3085 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
3086
3087 #. translators: first %s is filename, second %s
3088 #. * is the contact name
3089 #: ../src/empathy-ft-manager.c:483
3090 #, c-format
3091 msgid "\"%s\" received from %s"
3092 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
3093
3094 #. translators: first %s is filename, second %s
3095 #. * is the contact name
3096 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3097 #, c-format
3098 msgid "\"%s\" sent to %s"
3099 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
3100
3101 #: ../src/empathy-ft-manager.c:491
3102 msgid "File transfer completed"
3103 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
3104
3105 #: ../src/empathy-ft-manager.c:610 ../src/empathy-ft-manager.c:774
3106 msgid "Waiting for the other participant's response"
3107 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
3108
3109 #: ../src/empathy-ft-manager.c:636 ../src/empathy-ft-manager.c:674
3110 #, c-format
3111 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3112 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
3113
3114 #: ../src/empathy-ft-manager.c:639 ../src/empathy-ft-manager.c:677
3115 #, c-format
3116 msgid "Hashing \"%s\""
3117 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
3118
3119 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1020
3120 msgid "%"
3121 msgstr "%"
3122
3123 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1032
3124 msgid "File"
3125 msgstr "Plik"
3126
3127 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1054
3128 msgid "Remaining"
3129 msgstr "Pozostało"
3130
3131 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3132 msgid "File Transfers"
3133 msgstr "Przesyłanie plików"
3134
3135 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3136 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3137 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
3138
3139 #: ../src/empathy-import-dialog.c:70
3140 msgid "_Import"
3141 msgstr "_Zaimportuj"
3142
3143 #: ../src/empathy-import-dialog.c:82
3144 msgid ""
3145 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3146 "importing accounts from Pidgin."
3147 msgstr ""
3148 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
3149 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
3150
3151 #: ../src/empathy-import-dialog.c:203
3152 msgid "Import Accounts"
3153 msgstr "Importowanie kont"
3154
3155 #. Translators: this is the header of a treeview column
3156 #: ../src/empathy-import-widget.c:298
3157 msgid "Import"
3158 msgstr "Import"
3159
3160 #: ../src/empathy-import-widget.c:307
3161 msgid "Protocol"
3162 msgstr "Protokół"
3163
3164 #: ../src/empathy-import-widget.c:331
3165 msgid "Source"
3166 msgstr "Źródło"
3167
3168 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:196
3169 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:224
3170 msgid "Invite Participant"
3171 msgstr "Zaproszenie uczestnika"
3172
3173 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:197
3174 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
3175 msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
3176
3177 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:220
3178 msgid "Invite"
3179 msgstr "Zaproś"
3180
3181 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:186
3182 msgid "Chat Room"
3183 msgstr "Pokój rozmowy"
3184
3185 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:201
3186 msgid "Members"
3187 msgstr "Członkowie"
3188
3189 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:402
3190 msgid "Failed to list rooms"
3191 msgstr "Wyświetlenie listy pokoi się nie powiodło"
3192
3193 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:437
3194 #, c-format
3195 msgid ""
3196 "%s\n"
3197 "Invite required: %s\n"
3198 "Password required: %s\n"
3199 "Members: %s"
3200 msgstr ""
3201 "%s\n"
3202 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
3203 "Wymagane hasło: %s\n"
3204 "Członkowie: %s"
3205
3206 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
3207 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
3208 msgid "Yes"
3209 msgstr "Tak"
3210
3211 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
3212 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
3213 msgid "No"
3214 msgstr "Nie"
3215
3216 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:791
3217 msgid "Join Room"
3218 msgstr "Dołączenie do pokoju"
3219
3220 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
3221 msgid ""
3222 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3223 msgstr ""
3224 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
3225 "pokoi na liście."
3226
3227 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3228 msgid "_Room:"
3229 msgstr "_Pokój:"
3230
3231 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3232 msgid ""
3233 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3234 "the current account&apos;s server"
3235 msgstr ""
3236 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
3237 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
3238
3239 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3240 msgid ""
3241 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3242 "the current account's server"
3243 msgstr ""
3244 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
3245 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
3246
3247 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3248 msgid "_Server:"
3249 msgstr "_Serwer:"
3250
3251 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3252 msgid "Couldn't load room list"
3253 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
3254
3255 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3256 msgid "Room List"
3257 msgstr "Listy pokoi"
3258
3259 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:182
3260 msgid "Respond"
3261 msgstr "Odpowiedz"
3262
3263 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
3264 msgid "Answer with video"
3265 msgstr "Odbierz z obrazem wideo"
3266
3267 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:209
3268 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
3269 msgid "Decline"
3270 msgstr "Odmów"
3271
3272 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
3273 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:224
3274 msgid "Accept"
3275 msgstr "Zaakceptuj"
3276
3277 #. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
3278 #. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
3279 #. * brings the password popup.
3280 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:234
3281 msgid "Provide"
3282 msgstr "Wprowadź"
3283
3284 #: ../src/empathy-preferences.c:137
3285 msgid "Message received"
3286 msgstr "Otrzymano wiadomość"
3287
3288 #: ../src/empathy-preferences.c:138
3289 msgid "Message sent"
3290 msgstr "Wysłano wiadomość"
3291
3292 #: ../src/empathy-preferences.c:139
3293 msgid "New conversation"
3294 msgstr "Nowa rozmowa"
3295
3296 #: ../src/empathy-preferences.c:140
3297 msgid "Contact comes online"
3298 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
3299
3300 #: ../src/empathy-preferences.c:141
3301 msgid "Contact goes offline"
3302 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
3303
3304 #: ../src/empathy-preferences.c:142
3305 msgid "Account connected"
3306 msgstr "Połączono konto"
3307
3308 #: ../src/empathy-preferences.c:143
3309 msgid "Account disconnected"
3310 msgstr "Rozłączono konto"
3311
3312 #: ../src/empathy-preferences.c:374
3313 msgid "Language"
3314 msgstr "Język"
3315
3316 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3317 #: ../src/empathy-preferences.c:625
3318 msgid "Juliet"
3319 msgstr "Julia"
3320
3321 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3322 #: ../src/empathy-preferences.c:632
3323 msgid "Romeo"
3324 msgstr "Romeo"
3325
3326 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3327 #: ../src/empathy-preferences.c:638
3328 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
3329 msgstr "Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!"
3330
3331 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3332 #: ../src/empathy-preferences.c:642
3333 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
3334 msgstr "Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!"
3335
3336 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3337 #: ../src/empathy-preferences.c:645
3338 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
3339 msgstr "Lub jeśli tego nie możesz uczynić,"
3340
3341 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3342 #: ../src/empathy-preferences.c:648
3343 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
3344 msgstr "To przysiąż wiernym być mojej miłości,"
3345
3346 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3347 #: ../src/empathy-preferences.c:651
3348 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
3349 msgstr "A ja przestanę być z krwi Kapuletów."
3350
3351 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3352 #: ../src/empathy-preferences.c:654
3353 msgid "Juliet has disconnected"
3354 msgstr "Użytkownik Julia został rozłączony"
3355
3356 #: ../src/empathy-preferences.c:1020
3357 msgid "Preferences"
3358 msgstr "Preferencje"
3359
3360 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3361 msgid "Show groups"
3362 msgstr "Wyświetlanie grup"
3363
3364 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3365 msgid "Show account balances"
3366 msgstr "Wyświetlanie salda konta"
3367
3368 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2264
3369 msgid "Contact List"
3370 msgstr "Lista kontaktów"
3371
3372 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3373 msgid "Start chats in:"
3374 msgstr "Rozpoczynanie rozmów w:"
3375
3376 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3377 msgid "new ta_bs"
3378 msgstr "nowych _kartach"
3379
3380 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3381 msgid "new _windows"
3382 msgstr "nowych _oknach"
3383
3384 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3385 msgid "Show _smileys as images"
3386 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
3387
3388 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3389 msgid "Show contact _list in rooms"
3390 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
3391
3392 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3393 msgid "Log conversations"
3394 msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
3395
3396 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
3397 msgid "Display incoming events in the notification area"
3398 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
3399
3400 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3401 msgid "_Automatically connect on startup"
3402 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
3403
3404 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3405 msgid "Behavior"
3406 msgstr "Zachowanie"
3407
3408 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3409 msgid "General"
3410 msgstr "Ogólne"
3411
3412 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3413 msgid "_Enable bubble notifications"
3414 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
3415
3416 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3417 msgid "Disable notifications when _away or busy"
3418 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
3419
3420 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3421 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3422 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
3423
3424 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3425 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3426 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
3427
3428 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3429 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3430 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
3431
3432 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3433 msgid "Notifications"
3434 msgstr "Powiadomienia"
3435
3436 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3437 msgid "_Enable sound notifications"
3438 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
3439
3440 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3441 msgid "Disable sounds when _away or busy"
3442 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
3443
3444 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3445 msgid "Play sound for events"
3446 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
3447
3448 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3449 msgid "Sounds"
3450 msgstr "Dźwięki"
3451
3452 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3453 msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
3454 msgstr "Usuwanie _echa w celu zwiększenia jakości rozmowy"
3455
3456 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3457 msgid ""
3458 "Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
3459 "person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
3460 "hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
3461 "off and restarting the call."
3462 msgstr ""
3463 "Usuwanie echa zwiększa czystość głosu użytkownika dla osoby po drugiej "
3464 "stronie, ale może powodować problemy na niektórych komputerach. Jeśli "
3465 "słychać dziwne dźwięki lub piski podczas rozmów, to należy spróbować "
3466 "wyłączyć usuwanie echa i ponownie rozpocząć rozmowę głosową."
3467
3468 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3469 msgid "_Publish location to my contacts"
3470 msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
3471
3472 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3473 msgid ""
3474 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3475 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3476 "decimal place."
3477 msgstr ""
3478 "Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
3479 "miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
3480 "po przecinku."
3481
3482 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
3483 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
3484 msgid "_Reduce location accuracy"
3485 msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
3486
3487 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
3488 msgid "Privacy"
3489 msgstr "Prywatność"
3490
3491 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
3492 msgid ""
3493 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3494 "dictionary installed."
3495 msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
3496
3497 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
3498 msgid "Enable spell checking for languages:"
3499 msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
3500
3501 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
3502 msgid "Spell Checking"
3503 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
3504
3505 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
3506 msgid "Chat Th_eme:"
3507 msgstr "Motyw _rozmowy:"
3508
3509 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
3510 msgid "Variant:"
3511 msgstr "Wariant:"
3512
3513 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
3514 msgid "Themes"
3515 msgstr "Motywy"
3516
3517 #: ../src/empathy-roster-window.c:230
3518 msgid "Provide Password"
3519 msgstr "Wprowadź hasło"
3520
3521 #: ../src/empathy-roster-window.c:236
3522 msgid "Disconnect"
3523 msgstr "Rozłącz"
3524
3525 #: ../src/empathy-roster-window.c:493
3526 msgid "You need to set up an account to see contacts here."
3527 msgstr "Należy ustawić konto, aby wyświetlić kontakty."
3528
3529 #: ../src/empathy-roster-window.c:569
3530 #, c-format
3531 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
3532 msgstr ""
3533 "Konta %s nie mogą być używane, dopóki oprogramowanie %s nie zostanie "
3534 "zaktualizowane."
3535
3536 #: ../src/empathy-roster-window.c:670
3537 msgid "Windows Live"
3538 msgstr "Windows Live"
3539
3540 #: ../src/empathy-roster-window.c:672
3541 msgid "Google Talk"
3542 msgstr "Google Talk"
3543
3544 #: ../src/empathy-roster-window.c:674
3545 msgid "Facebook"
3546 msgstr "Facebook"
3547
3548 #. translators: %s is an account name like 'Facebook' or 'Google Talk'
3549 #: ../src/empathy-roster-window.c:689
3550 #, c-format
3551 msgid "%s account requires authorisation"
3552 msgstr "Konto serwisu %s wymaga upoważnienia"
3553
3554 #: ../src/empathy-roster-window.c:700
3555 msgid "Online Accounts"
3556 msgstr "Konta online"
3557
3558 #: ../src/empathy-roster-window.c:747
3559 msgid "Update software…"
3560 msgstr "Zaktualizuj oprogramowanie…"
3561
3562 #: ../src/empathy-roster-window.c:753
3563 msgid "Reconnect"
3564 msgstr "Połącz ponownie"
3565
3566 #: ../src/empathy-roster-window.c:757
3567 msgid "Edit Account"
3568 msgstr "Modyfikuj konto"
3569
3570 #: ../src/empathy-roster-window.c:762
3571 msgid "Close"
3572 msgstr "Zamknij"
3573
3574 #: ../src/empathy-roster-window.c:904
3575 msgid "Top up account"
3576 msgstr "Doładuj konto"
3577
3578 #: ../src/empathy-roster-window.c:1590
3579 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
3580 msgstr "Należy włączyć jedno z kont, aby wyświetlić kontakty."
3581
3582 #. translators: argument is an account name
3583 #: ../src/empathy-roster-window.c:1598
3584 #, c-format
3585 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
3586 msgstr "Należy włączyć konto %s, aby wyświetlić kontakty."
3587
3588 #: ../src/empathy-roster-window.c:1676
3589 msgid "Change your presence to see contacts here"
3590 msgstr "Należy zmienić stan, aby wyświetlić kontakty"
3591
3592 #: ../src/empathy-roster-window.c:1685
3593 msgid "No match found"
3594 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
3595
3596 #: ../src/empathy-roster-window.c:1692
3597 msgid "You haven't added any contact yet"
3598 msgstr "Nie dodano jeszcze żadnych kontaktów"
3599
3600 #: ../src/empathy-roster-window.c:1695
3601 msgid "No online contacts"
3602 msgstr "Brak kontaktów w trybie online"
3603
3604 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
3605 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3606 msgid "_New Conversation…"
3607 msgstr "_Nowa rozmowa…"
3608
3609 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
3610 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3611 msgid "New _Call…"
3612 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
3613
3614 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
3615 msgid "Contacts"
3616 msgstr "Kontakty"
3617
3618 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
3619 msgid "_Add Contacts…"
3620 msgstr "_Dodaj kontakty…"
3621
3622 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
3623 msgid "_Search for Contacts…"
3624 msgstr "_Wyszukaj kontakty…"
3625
3626 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
3627 msgid "_Blocked Contacts"
3628 msgstr "Za_blokowane kontakty"
3629
3630 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
3631 msgid "_Rooms"
3632 msgstr "_Pokoje"
3633
3634 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
3635 msgid "_Join…"
3636 msgstr "_Dołącz…"
3637
3638 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
3639 msgid "Join _Favorites"
3640 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
3641
3642 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
3643 msgid "_Manage Favorites"
3644 msgstr "_Zarządzaj ulubionymi"
3645
3646 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
3647 msgid "_File Transfers"
3648 msgstr "_Przesyłanie plików"
3649
3650 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
3651 msgid "_Accounts"
3652 msgstr "_Konta"
3653
3654 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
3655 msgid "P_references"
3656 msgstr "P_referencje"
3657
3658 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
3659 msgid "Help"
3660 msgstr "Pomoc"
3661
3662 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
3663 msgid "About Empathy"
3664 msgstr "O programie Empathy"
3665
3666 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
3667 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3668 msgid "_Quit"
3669 msgstr "Za_kończ"
3670
3671 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
3672 msgid "Account settings"
3673 msgstr "Ustawienia konta"
3674
3675 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:2
3676 msgid "Go _Online"
3677 msgstr "Przejdź do trybu _online"
3678
3679 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:3
3680 msgid "Show _Offline Contacts"
3681 msgstr "Wyświetl kontakty w trybie _offline"
3682
3683 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3684 msgid "Status"
3685 msgstr "Stan"
3686
3687 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:183
3688 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:126
3689 msgid "Done"
3690 msgstr "Gotowe"
3691
3692 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:214
3693 msgid "Please enter your account details"
3694 msgstr "Proszę podać informacje o koncie"
3695
3696 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:160
3697 #, c-format
3698 msgid "Edit %s account options"
3699 msgstr "Modyfikuj opcje konta %s"
3700
3701 #: ../ubuntu-online-accounts/empathy.application.in.h:1
3702 msgid "Integrate your IM accounts"
3703 msgstr "Integracja kont komunikatora"