Updated Polish translation
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 # Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003.
8 # Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
9 # Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008.
10 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2013.
11 # Asia Słowik <asiaslowik@gmail.com>, 2011.
12 # Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014.
13 # Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2014.
14 msgid ""
15 msgstr ""
16 "Project-Id-Version: empathy\n"
17 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
18 "POT-Creation-Date: 2014-03-10 17:03+0100\n"
19 "PO-Revision-Date: 2014-03-07 13:29+0100\n"
20 "Last-Translator: Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>\n"
21 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
22 "Language: pl\n"
23 "MIME-Version: 1.0\n"
24 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
25 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
26 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
27 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
28 "X-Poedit-Language: Polish\n"
29 "X-Poedit-Country: Poland\n"
30
31 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
32 msgid "Empathy"
33 msgstr "Empathy"
34
35 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
36 msgid "IM Client"
37 msgstr "Komunikator"
38
39 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
40 msgid "Empathy Internet Messaging"
41 msgstr "Komunikator Empathy"
42
43 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
44 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
45 msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
46
47 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:5
48 msgid "chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
49 msgstr ""
50 "rozmowa;chat;czat;komunikator;im;wiadomość;gadu;irc;voip;gtalk;facebook;"
51 "jabber;"
52
53 #: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:1
54 msgid ""
55 "Empathy is the official instant messaging application of the GNOME desktop "
56 "environment.  Empathy can connect to AIM, MSN, Jabber (including Facebook "
57 "and Google Talk), IRC, and many other messaging networks. You can chat with "
58 "text, make audio and video calls, or even transfer files, depending on what "
59 "your contact’s chat application allows."
60 msgstr ""
61 "Empathy to oficjalny komunikator środowiska GNOME. Program Empathy może "
62 "łączyć się z sieciami AIM, MSN, Jabber (włączając w to serwisy Facebook i "
63 "Google Talk), IRC i wiele innych. Można rozmawiać za pomocą tekstu, "
64 "prowadzić rozmowy głosowe i wideorozmowy, a nawet przesyłać pliki, w "
65 "zależności od możliwości komunikatora odbiorcy."
66
67 #: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:2
68 msgid ""
69 "Empathy provides integrated messaging for the GNOME desktop, so you’ll never "
70 "miss a message.  You can respond to your contacts without even having to "
71 "open Empathy!"
72 msgstr ""
73 "Program Empathy dostarcza zintegrowaną obsługę wiadomości dla środowiska "
74 "GNOME. Można nawet odpowiadać znajomym bez potrzeby uruchamiania programu."
75
76 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:1
77 msgid "Connection managers should be used"
78 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
79
80 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:2
81 msgid ""
82 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
83 "reconnect."
84 msgstr ""
85 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
86 "rozłączenia/ponownego połączenia."
87
88 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:3
89 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
90 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
91
92 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:4
93 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
94 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
95
96 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:5
97 msgid "Empathy should auto-away when idle"
98 msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
99
100 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:6
101 msgid ""
102 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
103 msgstr ""
104 "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
105 "bezczynności."
106
107 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:7
108 msgid "Empathy default download folder"
109 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
110
111 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:8
112 msgid "The default folder to save file transfers in."
113 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
114
115 #. translators: Automatic tasks which are run once to port/update account settings. Ideally, this shouldn't be exposed to users at all, we just use a gsettings key here as an optimization to only run it only once.
116 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:10
117 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
118 msgstr ""
119 "Magiczny numer używany do sprawdzania, czy należy wykonać zadania czyszczenia"
120
121 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:11
122 msgid ""
123 "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
124 "should be executed or not. Users should not change this key manually."
125 msgstr ""
126 "Kod w empathy-sanity-cleaning.c używa tego numeru do sprawdzania, czy należy "
127 "wykonać zadania czyszczenia. Użytkownicy nie powinni ręcznie zmieniać tego "
128 "klucza."
129
130 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:12
131 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
132 msgid "Show offline contacts"
133 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
134
135 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:13
136 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
137 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
138
139 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:14
140 msgid "Show Balance in contact list"
141 msgstr "Wyświetlanie salda na liście kontaktów"
142
143 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:15
144 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
145 msgstr "Określa, czy wyświetlać saldo kont na liście kontaktów."
146
147 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:16
148 msgid "Hide main window"
149 msgstr "Ukrycie głównego okna"
150
151 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:17
152 msgid "Hide the main window."
153 msgstr "Ukrycie głównego okna."
154
155 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:18
156 msgid "Default directory to select an avatar image from"
157 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
158
159 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:19
160 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
161 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
162
163 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:20
164 msgid "Open new chats in separate windows"
165 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
166
167 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:21
168 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
169 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
170
171 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:22
172 msgid "Display incoming events in the status area"
173 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
174
175 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:23
176 msgid ""
177 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
178 "user immediately."
179 msgstr ""
180 "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
181 "będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
182
183 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:24
184 msgid "The position for the chat window side pane"
185 msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
186
187 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:25
188 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
189 msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
190
191 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:26
192 msgid "Show contact groups"
193 msgstr "Wyświetlanie grup kontaktów"
194
195 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:27
196 msgid "Whether to show groups in the contact list."
197 msgstr "Określa, czy wyświetlać grupy na liście kontaktów."
198
199 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:28
200 msgid "Use notification sounds"
201 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
202
203 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:29
204 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
205 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
206
207 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:30
208 msgid "Disable sounds when away"
209 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
210
211 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:31
212 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
213 msgstr ""
214 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
215 "zajętości."
216
217 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:32
218 msgid "Play a sound for incoming messages"
219 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
220
221 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:33
222 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
223 msgstr ""
224 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
225
226 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:34
227 msgid "Play a sound for outgoing messages"
228 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
229
230 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:35
231 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
232 msgstr ""
233 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
234
235 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:36
236 msgid "Play a sound for new conversations"
237 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
238
239 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:37
240 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
241 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
242
243 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:38
244 msgid "Play a sound when a contact logs in"
245 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
246
247 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:39
248 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
249 msgstr ""
250 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
251 "sieci."
252
253 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:40
254 msgid "Play a sound when a contact logs out"
255 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
256
257 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:41
258 msgid ""
259 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
260 msgstr ""
261 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
262
263 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:42
264 msgid "Play a sound when we log in"
265 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
266
267 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:43
268 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
269 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
270
271 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:44
272 msgid "Play a sound when we log out"
273 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
274
275 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:45
276 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
277 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
278
279 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:46
280 msgid "Enable popup notifications for new messages"
281 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
282
283 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:47
284 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
285 msgstr ""
286 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
287 "wiadomości."
288
289 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:48
290 msgid "Disable popup notifications when away"
291 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
292
293 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:49
294 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
295 msgstr ""
296 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
297 "zajętości."
298
299 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:50
300 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
301 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
302
303 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:51
304 msgid ""
305 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
306 "the chat is already opened, but not focused."
307 msgstr ""
308 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
309 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
310
311 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:52
312 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
313 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
314
315 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:53
316 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
317 msgstr ""
318 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
319 "do trybu online."
320
321 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:54
322 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
323 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
324
325 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:55
326 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
327 msgstr ""
328 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
329 "do trybu offline."
330
331 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:56
332 msgid "Use graphical smileys"
333 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
334
335 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:57
336 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
337 msgstr ""
338 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
339
340 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:58
341 msgid "Show contact list in rooms"
342 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
343
344 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:59
345 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
346 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
347
348 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:60
349 msgid "Chat window theme"
350 msgstr "Motyw okna rozmowy"
351
352 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:61
353 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
354 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
355
356 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:62
357 msgid "Chat window theme variant"
358 msgstr "Wariant motywu okna rozmowy"
359
360 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:63
361 msgid ""
362 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
363 msgstr "Wariant motywu używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
364
365 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:64
366 msgid "Path of the Adium theme to use"
367 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
368
369 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:65
370 msgid ""
371 "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. "
372 "Deprecated."
373 msgstr ""
374 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
375 "Adium. Przestarzałe."
376
377 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:66
378 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
379 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
380
381 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:67
382 msgid ""
383 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
384 msgstr ""
385 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
386 "Inspector."
387
388 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:68
389 msgid "Inform other users when you are typing to them"
390 msgstr "Informowanie innych użytkowników o pisaniu"
391
392 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:69
393 msgid ""
394 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
395 "affect the 'gone' state."
396 msgstr ""
397 "Określa, czy wysyłać stany rozmowy \"pisanie\" lub \"wstrzymano\". Obecnie "
398 "nie wpływa na stan \"nieobecny\"."
399
400 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:70
401 msgid "Use theme for chat rooms"
402 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
403
404 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:71
405 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
406 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
407
408 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:72
409 msgid "Spell checking languages"
410 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
411
412 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:73
413 msgid ""
414 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
415 msgstr ""
416 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
417 "\")."
418
419 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:74
420 msgid "Enable spell checker"
421 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
422
423 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:75
424 msgid ""
425 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
426 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
427
428 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:76
429 msgid "Nick completed character"
430 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
431
432 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:77
433 msgid ""
434 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
435 "chat."
436 msgstr ""
437 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
438 "podczas rozmowy grupowej."
439
440 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:78
441 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
442 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
443
444 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:79
445 msgid ""
446 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
447 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
448
449 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:80
450 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
451 msgstr "Ostatnie konto wybrane w oknie Dołącz do pokoju"
452
453 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:81
454 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
455 msgstr ""
456 "Ścieżka do obiektu D-Bus ostatnio wybranego konta do dołączenia do pokoju."
457
458 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:82
459 msgid "Camera device"
460 msgstr "Urządzenie kamery"
461
462 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:83
463 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
464 msgstr ""
465 "Domyślne urządzenie kamery do użycia w wideorozmowach, np. /dev/video0."
466
467 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:84
468 msgid "Camera position"
469 msgstr "Pozycja kamery"
470
471 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:85
472 msgid "Position the camera preview should be during a call."
473 msgstr "Położenie podglądu kamery podczas rozmowy."
474
475 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:86
476 msgid "Echo cancellation support"
477 msgstr "Obsługa usuwania echa"
478
479 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:87
480 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
481 msgstr "Określa, czy włączyć filtr usuwania echa usługi PulseAudio."
482
483 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:88
484 msgid "Show hint about closing the main window"
485 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
486
487 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:89
488 msgid ""
489 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
490 "'x' button in the title bar."
491 msgstr ""
492 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
493 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
494
495 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:90
496 msgid "Empathy can publish the user's location"
497 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
498
499 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:91
500 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
501 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
502
503 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:92
504 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
505 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
506
507 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:93
508 msgid ""
509 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
510 msgstr ""
511 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
512
513 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:730
514 msgid "No reason was specified"
515 msgstr "Nie podano powodu"
516
517 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
518 msgid "The change in state was requested"
519 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
520
521 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
522 msgid "You canceled the file transfer"
523 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
524
525 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
526 msgid "The other participant canceled the file transfer"
527 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
528
529 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
530 msgid "Error while trying to transfer the file"
531 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
532
533 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
534 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
535 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
536
537 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748 ../libempathy/empathy-utils.c:260
538 msgid "Unknown reason"
539 msgstr "Nieznany powód"
540
541 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:895
542 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
543 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
544
545 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1176
546 msgid "File transfer not supported by remote contact"
547 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
548
549 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1232
550 msgid "The selected file is not a regular file"
551 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
552
553 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1241
554 msgid "The selected file is empty"
555 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
556
557 #: ../libempathy/empathy-message.c:385 ../src/empathy-call-observer.c:108
558 #, c-format
559 msgid "Missed call from %s"
560 msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
561
562 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
563 #: ../libempathy/empathy-message.c:389
564 #, c-format
565 msgid "Called %s"
566 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
567
568 #: ../libempathy/empathy-message.c:392
569 #, c-format
570 msgid "Call from %s"
571 msgstr "Rozmowa głosowa od użytkownika %s"
572
573 #: ../libempathy/empathy-utils.c:180
574 msgid "Available"
575 msgstr "Dostępny"
576
577 #: ../libempathy/empathy-utils.c:182
578 msgid "Busy"
579 msgstr "Zajęty"
580
581 #: ../libempathy/empathy-utils.c:185
582 msgid "Away"
583 msgstr "Nieobecny"
584
585 #: ../libempathy/empathy-utils.c:187
586 msgid "Invisible"
587 msgstr "Niewidoczny"
588
589 #: ../libempathy/empathy-utils.c:189
590 msgid "Offline"
591 msgstr "Offline"
592
593 #. translators: presence type is unknown
594 #: ../libempathy/empathy-utils.c:192
595 msgctxt "presence"
596 msgid "Unknown"
597 msgstr "Nieznany"
598
599 #: ../libempathy/empathy-utils.c:232
600 msgid "No reason specified"
601 msgstr "Nie podano powodu"
602
603 #: ../libempathy/empathy-utils.c:234 ../libempathy/empathy-utils.c:290
604 msgid "Status is set to offline"
605 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
606
607 #: ../libempathy/empathy-utils.c:236 ../libempathy/empathy-utils.c:270
608 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
609 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:70
610 msgid "Network error"
611 msgstr "Błąd sieci"
612
613 #: ../libempathy/empathy-utils.c:238 ../libempathy/empathy-utils.c:272
614 msgid "Authentication failed"
615 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
616
617 #: ../libempathy/empathy-utils.c:240 ../libempathy/empathy-utils.c:274
618 msgid "Encryption error"
619 msgstr "Błąd szyfrowania"
620
621 #: ../libempathy/empathy-utils.c:242
622 msgid "Name in use"
623 msgstr "Pseudonim jest już używany"
624
625 #: ../libempathy/empathy-utils.c:244 ../libempathy/empathy-utils.c:276
626 msgid "Certificate not provided"
627 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
628
629 #: ../libempathy/empathy-utils.c:246 ../libempathy/empathy-utils.c:278
630 msgid "Certificate untrusted"
631 msgstr "Niezaufany certyfikat"
632
633 #: ../libempathy/empathy-utils.c:248 ../libempathy/empathy-utils.c:280
634 msgid "Certificate expired"
635 msgstr "Certyfikat wygasł"
636
637 #: ../libempathy/empathy-utils.c:250 ../libempathy/empathy-utils.c:282
638 msgid "Certificate not activated"
639 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
640
641 #: ../libempathy/empathy-utils.c:252 ../libempathy/empathy-utils.c:284
642 msgid "Certificate hostname mismatch"
643 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
644
645 #: ../libempathy/empathy-utils.c:254 ../libempathy/empathy-utils.c:286
646 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
647 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
648
649 #: ../libempathy/empathy-utils.c:256 ../libempathy/empathy-utils.c:288
650 msgid "Certificate self-signed"
651 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
652
653 #: ../libempathy/empathy-utils.c:258
654 msgid "Certificate error"
655 msgstr "Błąd certyfikatu"
656
657 #: ../libempathy/empathy-utils.c:292
658 msgid "Encryption is not available"
659 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
660
661 #: ../libempathy/empathy-utils.c:294
662 msgid "Certificate is invalid"
663 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
664
665 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296
666 msgid "Connection has been refused"
667 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
668
669 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298
670 msgid "Connection can't be established"
671 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
672
673 #: ../libempathy/empathy-utils.c:300
674 msgid "Connection has been lost"
675 msgstr "Połączenie zostało utracone"
676
677 #: ../libempathy/empathy-utils.c:302
678 msgid "This account is already connected to the server"
679 msgstr "To konto jest już połączone z serwerem"
680
681 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304
682 msgid ""
683 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
684 msgstr ""
685 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
686
687 #: ../libempathy/empathy-utils.c:307
688 msgid "The account already exists on the server"
689 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
690
691 #: ../libempathy/empathy-utils.c:309
692 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
693 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
694
695 #: ../libempathy/empathy-utils.c:311
696 msgid "Certificate has been revoked"
697 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
698
699 #: ../libempathy/empathy-utils.c:313
700 msgid ""
701 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
702 msgstr ""
703 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
704 "kryptograficznie słaby"
705
706 #: ../libempathy/empathy-utils.c:316
707 msgid ""
708 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
709 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
710 msgstr ""
711 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
712 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
713
714 #: ../libempathy/empathy-utils.c:320
715 msgid "Your software is too old"
716 msgstr "Oprogramowanie jest za stare"
717
718 #: ../libempathy/empathy-utils.c:322
719 msgid "Internal error"
720 msgstr "Wewnętrzny błąd"
721
722 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:683
723 msgid "All accounts"
724 msgstr "Wszystkie konta"
725
726 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:320
727 msgid "Click to enlarge"
728 msgstr "Kliknięcie powiększy"
729
730 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:128
731 #, c-format
732 msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
733 msgstr "Uwierzytelnienie konta <b>%s</b> się nie powiodło"
734
735 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:140
736 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3840
737 msgid "Retry"
738 msgstr "Ponów"
739
740 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:225
741 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
742 #, c-format
743 msgid ""
744 "Enter your password for account\n"
745 "<b>%s</b>"
746 msgstr ""
747 "Proszę wprowadzić hasło\n"
748 "<b>%s</b>"
749
750 #. remember password ticky box
751 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:262
752 msgid "Remember password"
753 msgstr "Zapamiętywanie hasła"
754
755 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:37
756 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
757 msgid "There was an error starting the call"
758 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy głosowej"
759
760 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
761 msgid "The specified contact doesn't support calls"
762 msgstr "Podany kontakt nie obsługuje rozmów głosowych"
763
764 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:46
765 msgid "The specified contact is offline"
766 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline"
767
768 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:48
769 msgid "The specified contact is not valid"
770 msgstr "Wybrany kontakt nie jest prawidłowy"
771
772 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:50
773 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
774 msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
775
776 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:52
777 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
778 msgstr "Brak wystarczających środków, aby zadzwonić"
779
780 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:732
781 msgid "Failed to open private chat"
782 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
783
784 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:790
785 msgid "Topic not supported on this conversation"
786 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
787
788 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:796
789 msgid "You are not allowed to change the topic"
790 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
791
792 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:967
793 msgid "Invalid contact ID"
794 msgstr "Nieprawidłowy identyfikator kontaktu"
795
796 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
797 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
798 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
799
800 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
801 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
802 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
803
804 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
805 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
806 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
807
808 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1063
809 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
810 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
811
812 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
813 msgid ""
814 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
815 "current one"
816 msgstr ""
817 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
818 "domyślnie bieżący"
819
820 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
821 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
822 msgstr ""
823 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
824
825 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
826 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
827 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
828
829 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
830 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
831 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
832
833 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
834 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
835 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
836
837 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
838 msgid ""
839 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
840 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
841 "join a new chat room\""
842 msgstr ""
843 "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
844 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
845 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
846
847 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
848 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
849 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
850
851 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1091
852 msgid ""
853 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
854 "show its usage."
855 msgstr ""
856 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
857 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
858
859 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
860 #, c-format
861 msgid "Usage: %s"
862 msgstr "Użycie: %s"
863
864 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1155
865 msgid "Unknown command"
866 msgstr "Nieznane polecenie"
867
868 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1281
869 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
870 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
871
872 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1536
873 msgid "insufficient balance to send message"
874 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
875
876 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1540 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1554
877 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1617
878 #, c-format
879 msgid "Error sending message '%s': %s"
880 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
881
882 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1542 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1559
883 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1621
884 #, c-format
885 msgid "Error sending message: %s"
886 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
887
888 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
889 #. * account to send the message.
890 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1548
891 #, c-format
892 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
893 msgstr ""
894 "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość. <a href='%s'>Doładuj</a>."
895
896 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1588
897 msgid "not capable"
898 msgstr "brak możliwości"
899
900 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1595
901 msgid "offline"
902 msgstr "offline"
903
904 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1598
905 msgid "invalid contact"
906 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
907
908 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1601
909 msgid "permission denied"
910 msgstr "brak dostępu"
911
912 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1604
913 msgid "too long message"
914 msgstr "za długa wiadomość"
915
916 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1607
917 msgid "not implemented"
918 msgstr "niezaimplementowane"
919
920 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1611
921 msgid "unknown"
922 msgstr "nieznany"
923
924 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1678 ../src/empathy-chat-window.c:973
925 msgid "Topic:"
926 msgstr "Temat:"
927
928 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1693
929 #, c-format
930 msgid "Topic set to: %s"
931 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
932
933 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1695
934 #, c-format
935 msgid "Topic set by %s to: %s"
936 msgstr "Temat ustawiony przez użytkownika %s na: %s"
937
938 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
939 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1700
940 msgid "No topic defined"
941 msgstr "Temat nie został określony"
942
943 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2218
944 msgid "(No Suggestions)"
945 msgstr "(brak podpowiedzi)"
946
947 #. translators: %s is the selected word
948 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2286
949 #, c-format
950 msgid "Add '%s' to Dictionary"
951 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
952
953 #. translators: first %s is the selected word,
954 #. * second %s is the language name of the target dictionary
955 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2323
956 #, c-format
957 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
958 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
959
960 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2393
961 msgid "Insert Smiley"
962 msgstr "Wstaw emotikonę"
963
964 #. send button
965 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2411
966 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:809
967 msgid "_Send"
968 msgstr "_Wyślij"
969
970 #. Spelling suggestions
971 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2468
972 msgid "_Spelling Suggestions"
973 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
974
975 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2579
976 msgid "Failed to retrieve recent logs"
977 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
978
979 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2822
980 #, c-format
981 msgid "%s has disconnected"
982 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
983
984 #. translators: reverse the order of these arguments
985 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
986 #.
987 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2829
988 #, c-format
989 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
990 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
991
992 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2832
993 #, c-format
994 msgid "%s was kicked"
995 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
996
997 #. translators: reverse the order of these arguments
998 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
999 #.
1000 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2840
1001 #, c-format
1002 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1003 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
1004
1005 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2843
1006 #, c-format
1007 msgid "%s was banned"
1008 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
1009
1010 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2847
1011 #, c-format
1012 msgid "%s has left the room"
1013 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
1014
1015 #. Note to translators: this string is appended to
1016 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1017 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1018 #. * please let us know. :-)
1019 #.
1020 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2856
1021 #, c-format
1022 msgid " (%s)"
1023 msgstr " (%s)"
1024
1025 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2881
1026 #, c-format
1027 msgid "%s has joined the room"
1028 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1029
1030 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2906
1031 #, c-format
1032 msgid "%s is now known as %s"
1033 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
1034
1035 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1036 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1037 #. * we get the new handler.
1038 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3093 ../src/empathy-call-window.c:1526
1039 #: ../src/empathy-call-window.c:1576 ../src/empathy-call-window.c:2655
1040 #: ../src/empathy-call-window.c:2954 ../src/empathy-event-manager.c:1141
1041 msgid "Disconnected"
1042 msgstr "Rozłączony"
1043
1044 #. Add message
1045 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3780
1046 msgid "Would you like to store this password?"
1047 msgstr "Zachować hasło?"
1048
1049 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3786
1050 msgid "Remember"
1051 msgstr "Zapamiętaj"
1052
1053 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3796
1054 msgid "Not now"
1055 msgstr "Nie teraz"
1056
1057 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3844
1058 msgid "Wrong password; please try again:"
1059 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
1060
1061 #. Add message
1062 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3968
1063 msgid "This room is protected by a password:"
1064 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
1065
1066 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3995
1067 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:787
1068 msgid "Join"
1069 msgstr "Dołącz"
1070
1071 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4187 ../src/empathy-event-manager.c:1162
1072 msgid "Connected"
1073 msgstr "Połączony"
1074
1075 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4242
1076 msgid "Conversation"
1077 msgstr "Rozmowa"
1078
1079 #. Translators: this string is a something like
1080 #. * "Escher Cat (SMS)"
1081 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4247
1082 #, c-format
1083 msgid "%s (SMS)"
1084 msgstr "%s (SMS)"
1085
1086 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:263
1087 msgid "Unknown or invalid identifier"
1088 msgstr "Nieznany lub nieprawidłowy identyfikator"
1089
1090 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:265
1091 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1092 msgstr "Blokowanie kontaktów jest tymczasowo niedostępne"
1093
1094 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:267
1095 msgid "Contact blocking unavailable"
1096 msgstr "Blokowanie kontaktów jest niedostępne"
1097
1098 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:269
1099 msgid "Permission Denied"
1100 msgstr "Brak dostępu"
1101
1102 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:273
1103 msgid "Could not block contact"
1104 msgstr "Nie można zablokować kontaktu"
1105
1106 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:612
1107 msgid "Edit Blocked Contacts"
1108 msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
1109
1110 #. Account and Identifier
1111 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1112 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:559
1113 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1540
1114 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
1115 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
1116 msgid "Account:"
1117 msgstr "Konto:"
1118
1119 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1120 msgid "Blocked Contacts"
1121 msgstr "Zablokowane kontakty"
1122
1123 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1124 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1125 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
1126 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1127 msgid "Remove"
1128 msgstr "Usuń"
1129
1130 #. Title
1131 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
1132 msgid "Search contacts"
1133 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
1134
1135 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:582
1136 msgid "Search: "
1137 msgstr "Wyszukiwanie: "
1138
1139 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:640
1140 msgid "_Add Contact"
1141 msgstr "_Dodaj kontakt"
1142
1143 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:659
1144 msgid "No contacts found"
1145 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
1146
1147 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:660
1148 msgid "Contact search is not supported on this account"
1149 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów nie jest obsługiwane na tym koncie"
1150
1151 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:666
1152 msgid "Your message introducing yourself:"
1153 msgstr "Wiadomość z powitaniem:"
1154
1155 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:674
1156 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1157 msgstr "Daj znać, jak pojawisz się w sieci. Dzięki."
1158
1159 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:158
1160 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:955
1161 msgid "Save Avatar"
1162 msgstr "Zapisanie awatara"
1163
1164 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:214
1165 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1013
1166 msgid "Unable to save avatar"
1167 msgstr "Nie można zapisać awatara"
1168
1169 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1170 #: ../src/empathy-import-widget.c:319
1171 msgid "Account"
1172 msgstr "Konto"
1173
1174 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1175 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1176 msgid "Identifier"
1177 msgstr "Identyfikator"
1178
1179 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1180 msgid "Alias"
1181 msgstr "Alias"
1182
1183 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1184 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1185 msgid "Contact Details"
1186 msgstr "Szczegóły kontaktu"
1187
1188 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1189 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
1190 msgid "Information requested…"
1191 msgstr "Żądanie informacji…"
1192
1193 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
1194 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1195 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
1196
1197 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1198 msgid "Client Information"
1199 msgstr "Informacje o kliencie"
1200
1201 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1202 msgid "OS"
1203 msgstr "System operacyjny"
1204
1205 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1206 msgid "Version"
1207 msgstr "Wersja"
1208
1209 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1210 msgid "Client"
1211 msgstr "Klient"
1212
1213 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:318
1214 msgid "Groups"
1215 msgstr "Grupy"
1216
1217 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:330
1218 msgid ""
1219 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1220 "select more than one group or no groups."
1221 msgstr ""
1222 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
1223 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
1224
1225 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:349
1226 msgid "_Add Group"
1227 msgstr "_Dodaj grupę"
1228
1229 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:384
1230 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1231 msgid "Select"
1232 msgstr "Wybór"
1233
1234 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:394
1235 msgid "Group"
1236 msgstr "Grupa"
1237
1238 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:109
1239 msgid "New Contact"
1240 msgstr "Nowy kontakt"
1241
1242 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:184
1243 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:121
1244 #, c-format
1245 msgid "Block %s?"
1246 msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
1247
1248 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:239
1249 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:125
1250 #, c-format
1251 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1252 msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
1253
1254 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:244
1255 msgid "The following identity will be blocked:"
1256 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
1257 msgstr[0] "Następująca osoba zostanie zablokowana:"
1258 msgstr[1] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
1259 msgstr[2] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
1260
1261 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:251
1262 msgid "The following identity can not be blocked:"
1263 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
1264 msgstr[0] "Następująca osoba nie może zostać zablokowana:"
1265 msgstr[1] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
1266 msgstr[2] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
1267
1268 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:261
1269 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:130
1270 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:275
1271 msgid "_Block"
1272 msgstr "Za_blokuj"
1273
1274 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
1275 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:150
1276 msgid "_Report this contact as abusive"
1277 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1278 msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
1279 msgstr[1] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1280 msgstr[2] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1281
1282 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:237
1283 msgid "Edit Contact Information"
1284 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
1285
1286 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1287 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:283
1288 msgid "Linked Contacts"
1289 msgstr "Połączone kontakty"
1290
1291 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:322
1292 msgid "gnome-contacts not installed"
1293 msgstr "Pakiet gnome-contacts nie jest zainstalowany"
1294
1295 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:325
1296 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
1297 msgstr ""
1298 "Proszę zainstalować pakiet gnome-contacts, aby uzyskać dostęp do szczegółów "
1299 "kontaktów."
1300
1301 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1302 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1303 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1304 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:181
1305 #, c-format
1306 msgid "%s (%s)"
1307 msgstr "%s (%s)"
1308
1309 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:363
1310 msgid "Select account to use to place the call"
1311 msgstr "Wybór konta do umieszczenia tej rozmowy głosowej"
1312
1313 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:367
1314 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
1315 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
1316 msgid "Call"
1317 msgstr "Rozmowa głosowa"
1318
1319 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:433
1320 msgid "Mobile"
1321 msgstr "Komórka"
1322
1323 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:435
1324 msgid "Work"
1325 msgstr "Praca"
1326
1327 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:437
1328 msgid "HOME"
1329 msgstr "Dom"
1330
1331 #. translators: first argument is a phone number like +32123456 and
1332 #. * the second one is something like 'home' or 'work'.
1333 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:478
1334 #, c-format
1335 msgid "Call %s (%s)"
1336 msgstr "Zadzwoń na numer %s (%s)"
1337
1338 #. translators: argument is a phone number like +32123456
1339 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:483
1340 #, c-format
1341 msgid "Call %s"
1342 msgstr "Zadzwoń na numer %s"
1343
1344 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:695
1345 msgid "_Block Contact"
1346 msgstr "Za_blokuj kontakt"
1347
1348 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:750
1349 #, c-format
1350 msgid "Remove from _Group '%s'"
1351 msgstr "Usuń z g_rupy \"%s\""
1352
1353 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:771
1354 msgid "Delete and _Block"
1355 msgstr "Usuń i za_blokuj"
1356
1357 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:859
1358 #, c-format
1359 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1360 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
1361
1362 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:868
1363 #, c-format
1364 msgid ""
1365 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
1366 "remove all the contacts which make up this linked contact."
1367 msgstr ""
1368 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
1369 "zostaną usunięte."
1370
1371 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:879
1372 msgid "Removing contact"
1373 msgstr "Usuwanie kontaktu"
1374
1375 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:955
1376 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2442
1377 msgid "_Remove"
1378 msgstr "_Usuń"
1379
1380 #. add chat button
1381 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1374
1382 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:308
1383 msgid "_Chat"
1384 msgstr "_Rozmowa"
1385
1386 #. add SMS button
1387 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1413
1388 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:302
1389 msgid "_SMS"
1390 msgstr "_SMS"
1391
1392 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1449
1393 msgctxt "menu item"
1394 msgid "_Audio Call"
1395 msgstr "Rozmow_a głosowa"
1396
1397 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1485
1398 msgctxt "menu item"
1399 msgid "_Video Call"
1400 msgstr "_Wideorozmowa"
1401
1402 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1527
1403 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
1404 msgid "_Previous Conversations"
1405 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
1406
1407 # to jest w menu
1408 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1559
1409 msgid "Send File"
1410 msgstr "Wyślij plik"
1411
1412 # to jest w menu
1413 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1593
1414 msgid "Share My Desktop"
1415 msgstr "Współdziel pulpit"
1416
1417 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1620
1418 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1423
1419 msgid "Favorite"
1420 msgstr "Ulubione"
1421
1422 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1649
1423 msgid "Infor_mation"
1424 msgstr "Infor_macje"
1425
1426 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1698
1427 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
1428 msgid "_Edit"
1429 msgstr "_Modyfikuj"
1430
1431 #. send invitation
1432 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1814
1433 #: ../src/empathy-chat-window.c:1274
1434 msgid "Inviting you to this room"
1435 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
1436
1437 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1860
1438 msgid "_Invite to Chat Room"
1439 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
1440
1441 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2056
1442 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:4
1443 msgid "_Add Contact…"
1444 msgstr "_Dodaj kontakt…"
1445
1446 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2362
1447 #, c-format
1448 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1449 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
1450
1451 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2365
1452 msgid "Removing group"
1453 msgstr "Usuwanie grupy"
1454
1455 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2433
1456 msgid "Re_name"
1457 msgstr "Zmień _nazwę"
1458
1459 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:361
1460 msgid "Channels:"
1461 msgstr "Kanały:"
1462
1463 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:512
1464 msgid "Country ISO Code:"
1465 msgstr "Kod ISO kraju:"
1466
1467 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:514
1468 msgid "Country:"
1469 msgstr "Kraj:"
1470
1471 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:516
1472 msgid "State:"
1473 msgstr "Stan/województwo:"
1474
1475 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:518
1476 msgid "City:"
1477 msgstr "Miasto:"
1478
1479 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:520
1480 msgid "Area:"
1481 msgstr "Obszar:"
1482
1483 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:522
1484 msgid "Postal Code:"
1485 msgstr "Kod pocztowy:"
1486
1487 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:524
1488 msgid "Street:"
1489 msgstr "Ulica:"
1490
1491 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:526
1492 msgid "Building:"
1493 msgstr "Budynek:"
1494
1495 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:528
1496 msgid "Floor:"
1497 msgstr "Piętro:"
1498
1499 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:530
1500 msgid "Room:"
1501 msgstr "Pokój:"
1502
1503 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:532
1504 msgid "Text:"
1505 msgstr "Tekst:"
1506
1507 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:534
1508 msgid "Description:"
1509 msgstr "Opis:"
1510
1511 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:536
1512 msgid "URI:"
1513 msgstr "Adres URI:"
1514
1515 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:538
1516 msgid "Accuracy Level:"
1517 msgstr "Poziom dokładności:"
1518
1519 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:540
1520 msgid "Error:"
1521 msgstr "Błąd:"
1522
1523 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:542
1524 msgid "Vertical Error (meters):"
1525 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
1526
1527 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:544
1528 msgid "Horizontal Error (meters):"
1529 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
1530
1531 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:546
1532 msgid "Speed:"
1533 msgstr "Prędkość:"
1534
1535 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:548
1536 msgid "Bearing:"
1537 msgstr "Kierunek:"
1538
1539 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:550
1540 msgid "Climb Speed:"
1541 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
1542
1543 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:552
1544 msgid "Last Updated on:"
1545 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
1546
1547 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:554
1548 msgid "Longitude:"
1549 msgstr "Długość geograficzna:"
1550
1551 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:556
1552 msgid "Latitude:"
1553 msgstr "Szerokość geograficzna:"
1554
1555 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:558
1556 msgid "Altitude:"
1557 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
1558
1559 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:650
1560 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:665
1561 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
1562 msgid "Location"
1563 msgstr "Położenie"
1564
1565 #. translators: format is "Location, $date"
1566 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:667
1567 #, c-format
1568 msgid "%s, %s"
1569 msgstr "%s, %s"
1570
1571 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:716
1572 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1573 msgstr "%e %B %Y o %H∶%M UTC"
1574
1575 #. Alias
1576 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1359
1577 msgid "Alias:"
1578 msgstr "Alias:"
1579
1580 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1581 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1568
1582 msgid "Identifier:"
1583 msgstr "Identyfikator:"
1584
1585 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1707
1586 #, c-format
1587 msgid "Linked contact containing %u contact"
1588 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
1589 msgstr[0] "Metakontakt zawierający %u kontakt"
1590 msgstr[1] "Metakontakt zawierający %u kontakty"
1591 msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
1592
1593 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
1594 msgid "<b>Location</b> at (date)"
1595 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu"
1596
1597 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1598 msgid "Online from a phone or mobile device"
1599 msgstr "Online z telefonu lub urządzenia przenośnego"
1600
1601 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:82
1602 msgid ""
1603 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
1604 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
1605 "details below are correct."
1606 msgstr ""
1607 "Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
1608 "połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
1609 "czy poniższe dane są poprawne."
1610
1611 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:102
1612 msgid "People nearby"
1613 msgstr "Osoby w pobliżu"
1614
1615 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:117
1616 msgid ""
1617 "You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
1618 "style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
1619 msgstr ""
1620 "Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie lub wyłączyć tę funkcję "
1621 "wybierając <span style=\"italic\">Edycja → Konta</span> na liście kontaktów."
1622
1623 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:631
1624 msgid "History"
1625 msgstr "Historia"
1626
1627 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:686
1628 msgid "Show"
1629 msgstr "Wyświetlenie"
1630
1631 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:708
1632 msgid "Search"
1633 msgstr "Wyszukiwanie"
1634
1635 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
1636 #, c-format
1637 msgid "Chat in %s"
1638 msgstr "Rozmowa w %s"
1639
1640 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1154
1641 #, c-format
1642 msgid "Chat with %s"
1643 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
1644
1645 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1204
1646 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1348
1647 msgctxt "A date with the time"
1648 msgid "%A, %e %B %Y %X"
1649 msgstr "%A %e %B %Y, %X"
1650
1651 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
1652 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1291
1653 #, c-format
1654 msgid "<i>* %s %s</i>"
1655 msgstr "<i>* %s %s</i>"
1656
1657 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
1658 #. * The string in bold is the sender's name
1659 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1297
1660 #, c-format
1661 msgid "<b>%s:</b> %s"
1662 msgstr "<b>%s:</b> %s"
1663
1664 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1372
1665 #, c-format
1666 msgid "%s second"
1667 msgid_plural "%s seconds"
1668 msgstr[0] "%s sekunda"
1669 msgstr[1] "%s sekundy"
1670 msgstr[2] "%s sekund"
1671
1672 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
1673 #, c-format
1674 msgid "%s minute"
1675 msgid_plural "%s minutes"
1676 msgstr[0] "%s minuta"
1677 msgstr[1] "%s minuty"
1678 msgstr[2] "%s minut"
1679
1680 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1387
1681 #, c-format
1682 msgid "Call took %s, ended at %s"
1683 msgstr "Rozmowa głosowa miała miejsce %s, została zakończona %s"
1684
1685 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1718
1686 msgid "Today"
1687 msgstr "Dzisiaj"
1688
1689 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1722
1690 msgid "Yesterday"
1691 msgstr "Wczoraj"
1692
1693 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
1694 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1737
1695 msgid "%e %B %Y"
1696 msgstr "%e %B %Y"
1697
1698 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1841
1699 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3464
1700 msgid "Anytime"
1701 msgstr "Zawsze"
1702
1703 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1940
1704 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2399
1705 msgid "Anyone"
1706 msgstr "Wszyscy"
1707
1708 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2712
1709 msgid "Who"
1710 msgstr "Kto"
1711
1712 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2921
1713 msgid "When"
1714 msgstr "Kiedy"
1715
1716 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3039
1717 msgid "Anything"
1718 msgstr "Wszystko"
1719
1720 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3041
1721 msgid "Text chats"
1722 msgstr "Rozmowy tekstowe"
1723
1724 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
1725 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
1726 msgid "Calls"
1727 msgstr "Rozmowy głosowe"
1728
1729 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
1730 msgid "Incoming calls"
1731 msgstr "Przychodzące rozmowy głosowe"
1732
1733 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
1734 msgid "Outgoing calls"
1735 msgstr "Wychodzące rozmowy głosowe"
1736
1737 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
1738 msgid "Missed calls"
1739 msgstr "Nieodebrane rozmowy głosowe"
1740
1741 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3068
1742 msgid "What"
1743 msgstr "Co"
1744
1745 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3757
1746 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
1747 msgstr "Na pewno usunąć wszystkie dzienniki poprzednich rozmów?"
1748
1749 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3761
1750 msgid "Clear All"
1751 msgstr "Wyczyść wszystko"
1752
1753 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3768
1754 msgid "Delete from:"
1755 msgstr "Usunięcie od:"
1756
1757 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
1758 msgid "_File"
1759 msgstr "_Plik"
1760
1761 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
1762 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
1763 msgid "_Edit"
1764 msgstr "_Edycja"
1765
1766 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
1767 msgid "Delete All History…"
1768 msgstr "Usuń całą historię…"
1769
1770 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
1771 msgid "Profile"
1772 msgstr "Profil"
1773
1774 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
1775 #: ../src/empathy-chat-window.c:1490 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
1776 msgid "Chat"
1777 msgstr "Rozmowa"
1778
1779 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
1780 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
1781 msgid "Video"
1782 msgstr "Wideo"
1783
1784 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
1785 msgid "page 2"
1786 msgstr "strona 2"
1787
1788 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
1789 msgid "<span size=\"x-large\">Loading…</span>"
1790 msgstr "<span size=\"x-large\">Wczytywanie…</span>"
1791
1792 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:130
1793 msgid "What kind of chat account do you have?"
1794 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
1795
1796 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:152
1797 msgid "Add new account"
1798 msgstr "Dodanie nowego konta"
1799
1800 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:189
1801 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:279
1802 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
1803 msgstr "Proszę wpisać identyfikator lub numer telefonu kontaktu:"
1804
1805 #. add video button
1806 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:212
1807 msgid "_Video Call"
1808 msgstr "_Wideorozmowa"
1809
1810 #. add audio button
1811 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
1812 msgid "_Audio Call"
1813 msgstr "Rozmow_a głosowa"
1814
1815 #. Tweak the dialog
1816 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
1817 msgid "New Call"
1818 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
1819
1820 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:72
1821 msgid "The contact is offline"
1822 msgstr "Kontakt jest w trybie offline"
1823
1824 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:74
1825 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
1826 msgstr "Wybrany kontakt jest nieprawidłowy lub nieznany"
1827
1828 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:76
1829 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
1830 msgstr "Kontakt nie obsługuje tego rodzaju rozmowy"
1831
1832 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:78
1833 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
1834 msgstr "Żądana funkcjonalność nie jest zaimplementowana dla tego protokołu"
1835
1836 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
1837 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
1838 msgstr "Nie można rozpocząć rozmowy z podanym kontaktem"
1839
1840 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
1841 msgid "You are banned from this channel"
1842 msgstr "Użytkownik został zablokowany na tym kanale"
1843
1844 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
1845 msgid "This channel is full"
1846 msgstr "Ten kanał jest pełny"
1847
1848 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:90
1849 msgid "You must be invited to join this channel"
1850 msgstr "Wymagane jest zaproszenie, aby dołączyć do tego kanału"
1851
1852 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:92
1853 msgid "Can't proceed while disconnected"
1854 msgstr "Nie można kontynuować podczas rozłączenia"
1855
1856 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
1857 msgid "Permission denied"
1858 msgstr "Odmowa dostępu"
1859
1860 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
1861 msgid "There was an error starting the conversation"
1862 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy"
1863
1864 #. Tweak the dialog
1865 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:322
1866 msgid "New Conversation"
1867 msgstr "Nowa rozmowa"
1868
1869 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:132
1870 msgid "Password Required"
1871 msgstr "Wymagane jest hasło"
1872
1873 #. COL_STATUS_TEXT
1874 #. COL_STATE_ICON_NAME
1875 #. COL_STATE
1876 #. COL_DISPLAY_MARKUP
1877 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
1878 #. COL_TYPE
1879 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:158
1880 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:194
1881 msgid "Custom Message…"
1882 msgstr "Własna wiadomość…"
1883
1884 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:211
1885 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:213
1886 msgid "Edit Custom Messages…"
1887 msgstr "Modyfikuj własne wiadomości…"
1888
1889 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:335
1890 msgid "Click to remove this status as a favorite"
1891 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
1892
1893 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:344
1894 msgid "Click to make this status a favorite"
1895 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
1896
1897 #. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
1898 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:378
1899 #, c-format
1900 msgid ""
1901 "<b>Current message: %s</b>\n"
1902 "<small><i>Press Enter to set the new message or Esc to cancel.</i></small>"
1903 msgstr ""
1904 "<b>Obecna wiadomość: %s</b>\n"
1905 "<small><i>Naciśnięcie klawisza Enter ustawi nową wiadomość, a naciśnięcie "
1906 "klawisza Esc anuluje.</i></small>"
1907
1908 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:387
1909 msgid "Set status"
1910 msgstr "Ustaw stan"
1911
1912 #. Custom messages
1913 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1095
1914 msgid "Custom messages…"
1915 msgstr "Własne wiadomości…"
1916
1917 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:239
1918 msgid "_Match case"
1919 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
1920
1921 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
1922 msgid "Find:"
1923 msgstr "Wyszukiwanie:"
1924
1925 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
1926 msgid "_Previous"
1927 msgstr "_Poprzednie"
1928
1929 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
1930 msgid "_Next"
1931 msgstr "_Następne"
1932
1933 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
1934 msgid "Mat_ch case"
1935 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
1936
1937 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
1938 msgid "Phrase not found"
1939 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
1940
1941 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:50
1942 msgid "Received an instant message"
1943 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
1944
1945 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:52
1946 msgid "Sent an instant message"
1947 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
1948
1949 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:54
1950 msgid "Incoming chat request"
1951 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
1952
1953 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:56
1954 msgid "Contact connected"
1955 msgstr "Kontakt połączony"
1956
1957 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:58
1958 msgid "Contact disconnected"
1959 msgstr "Kontakt rozłączony"
1960
1961 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:60
1962 msgid "Connected to server"
1963 msgstr "Połączony z serwerem"
1964
1965 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:62
1966 msgid "Disconnected from server"
1967 msgstr "Rozłączony z serwera"
1968
1969 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:64
1970 msgid "Incoming voice call"
1971 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
1972
1973 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:66
1974 msgid "Outgoing voice call"
1975 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
1976
1977 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:68
1978 msgid "Voice call ended"
1979 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
1980
1981 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:295
1982 msgid "Edit Custom Messages"
1983 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
1984
1985 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:234
1986 msgid "Subscription Request"
1987 msgstr "Prośba o upoważnienie"
1988
1989 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
1990 #: ../src/empathy-event-manager.c:1079
1991 #, c-format
1992 msgid "%s would like permission to see when you are online"
1993 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
1994
1995 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
1996 #: ../src/empathy-event-manager.c:694
1997 msgid "_Decline"
1998 msgstr "_Odmów"
1999
2000 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:282
2001 msgid "_Accept"
2002 msgstr "Z_aakceptuj"
2003
2004 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1218
2005 #, c-format
2006 msgid "Message edited at %s"
2007 msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
2008
2009 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1920
2010 msgid "Normal"
2011 msgstr "Zwykły"
2012
2013 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:147
2014 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2015 msgstr "Nie można zweryfikować tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów."
2016
2017 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:154
2018 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2019 msgstr "Certyfikat nie został podpisany przez ośrodek certyfikacji."
2020
2021 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:158
2022 msgid "The certificate has expired."
2023 msgstr "Certyfikat wygasł."
2024
2025 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2026 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2027 msgstr "Certyfikat nie jest jeszcze aktywny."
2028
2029 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2030 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2031 msgstr "Certyfikat nie zawiera oczekiwanego odcisku palca."
2032
2033 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2034 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2035 msgstr ""
2036 "Nazwa komputera zweryfikowana przez certyfikat nie zgadza się z nazwą "
2037 "serwera."
2038
2039 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:171
2040 msgid "The certificate is self-signed."
2041 msgstr "Certyfikat został podpisany przez wystawcę."
2042
2043 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2044 msgid ""
2045 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2046 msgstr "Certyfikat został cofnięty przez odpowiedni ośrodek certyfikacji."
2047
2048 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:178
2049 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2050 msgstr "Certyfikat jest kryptograficznie słaby."
2051
2052 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2053 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2054 msgstr "Długość certyfikatu przekracza weryfikowalne ograniczenia."
2055
2056 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:185
2057 msgid "The certificate is malformed."
2058 msgstr "Nieprawidłowy format certyfikatu."
2059
2060 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:203
2061 #, c-format
2062 msgid "Expected hostname: %s"
2063 msgstr "Oczekiwana nazwa komputera: %s"
2064
2065 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2066 #, c-format
2067 msgid "Certificate hostname: %s"
2068 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
2069
2070 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:278
2071 msgid "C_ontinue"
2072 msgstr "K_ontynuuj"
2073
2074 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:284
2075 msgid "Untrusted connection"
2076 msgstr "Niezaufane połączenie"
2077
2078 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:285
2079 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2080 msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
2081
2082 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:295
2083 msgid "Remember this choice for future connections"
2084 msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
2085
2086 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:301
2087 msgid "Certificate Details"
2088 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
2089
2090 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:679
2091 msgid "Unable to open URI"
2092 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
2093
2094 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:803
2095 msgid "Select a file"
2096 msgstr "Wybór pliku"
2097
2098 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:877
2099 msgid "Insufficient free space to save file"
2100 msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
2101
2102 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:885
2103 #, c-format
2104 msgid ""
2105 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2106 "Please choose another location."
2107 msgstr ""
2108 "Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
2109 "tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
2110
2111 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:931
2112 #, c-format
2113 msgid "Incoming file from %s"
2114 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2115
2116 #. Copy Link Address menu item
2117 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:285
2118 msgid "_Copy Link Address"
2119 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
2120
2121 #. Open Link menu item
2122 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:292
2123 msgid "_Open Link"
2124 msgstr "_Otwórz odnośnik"
2125
2126 #. Inspector
2127 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:306
2128 msgid "Inspect HTML"
2129 msgstr "Zbadaj kod HTML"
2130
2131 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:27
2132 msgid "Top Contacts"
2133 msgstr "Najczęściej używane kontakty"
2134
2135 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:28
2136 msgid "People Nearby"
2137 msgstr "Osoby w pobliżu"
2138
2139 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:29
2140 msgid "Ungrouped"
2141 msgstr "Kontakty bez grup"
2142
2143 #. Add a prefix explaining that something goes wrong when trying to
2144 #. * fetch contact's presence.
2145 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-contact.c:202
2146 #, c-format
2147 msgid "Server cannot find contact: %s"
2148 msgstr "Serwer nie może odnaleźć kontaktu: %s"
2149
2150 #: ../src/empathy-about-dialog.c:82
2151 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2152 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
2153
2154 #: ../src/empathy-about-dialog.c:88
2155 msgid "translator-credits"
2156 msgstr ""
2157 "Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003\n"
2158 "Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009\n"
2159 "Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008\n"
2160 "Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2013\n"
2161 "Asia Słowik <asiaslowik@gmail.com>, 2011\n"
2162 "Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014\n"
2163 "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2014"
2164
2165 #: ../src/empathy-accounts.c:171
2166 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
2167 msgstr ""
2168 "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
2169 "działanie"
2170
2171 #: ../src/empathy-accounts.c:175
2172 msgid ""
2173 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
2174 msgstr ""
2175 "Bez wyświetlania żadnych okien, o ile istnieją tylko konta \"Osób w pobliżu\""
2176
2177 #: ../src/empathy-accounts.c:179
2178 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
2179 msgstr ""
2180 "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
2181
2182 #: ../src/empathy-accounts.c:181
2183 msgid "<account-id>"
2184 msgstr "<identyfikator-konta>"
2185
2186 #: ../src/empathy-accounts.c:186
2187 msgid "- Empathy Accounts"
2188 msgstr "- konta programu Empathy"
2189
2190 #: ../src/empathy-accounts.c:239
2191 msgid "Empathy Accounts"
2192 msgstr "Konta programu Empathy"
2193
2194 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2195 #. * unsaved changes
2196 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:55
2197 #, c-format
2198 msgid "There are unsaved modifications to your %.50s account."
2199 msgstr "Modyfikacje konta %.50s nie zostały zapisane."
2200
2201 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2202 #. * an unsaved new account
2203 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:59
2204 msgid "Your new account has not been saved yet."
2205 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
2206
2207 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:387 ../src/empathy-call-window.c:1267
2208 msgid "Connecting…"
2209 msgstr "Łączenie…"
2210
2211 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:428
2212 #, c-format
2213 msgid "Offline — %s"
2214 msgstr "Offline — %s"
2215
2216 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:440
2217 #, c-format
2218 msgid "Disconnected — %s"
2219 msgstr "Rozłączony — %s"
2220
2221 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:451
2222 msgid "Offline — No Network Connection"
2223 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
2224
2225 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:458
2226 msgid "Unknown Status"
2227 msgstr "Nieznany stan"
2228
2229 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:475
2230 msgid ""
2231 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
2232 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
2233 "the account."
2234 msgstr ""
2235 "To konto zostało wyłączone, ponieważ używa ono starego, nieobsługiwanego "
2236 "mechanizmu. Proszę zainstalować pakiet telepathy-haze i ponownie uruchomić "
2237 "sesję, aby migrować konto."
2238
2239 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:485
2240 msgid "Offline — Account Disabled"
2241 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
2242
2243 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:591
2244 msgid "Edit Connection Parameters"
2245 msgstr "Modyfikacja parametrów połączenia"
2246
2247 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:718
2248 msgid "_Edit Connection Parameters…"
2249 msgstr "_Modyfikuj parametry połączenia…"
2250
2251 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1248
2252 #, c-format
2253 msgid "Do you want to remove %.50s from your computer?"
2254 msgstr "Na pewno usunąć %.50s z komputera?"
2255
2256 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1252
2257 msgid "This will not remove your account on the server."
2258 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
2259
2260 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1457
2261 msgid ""
2262 "You are about to select another account, which will discard\n"
2263 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2264 msgstr ""
2265 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
2266 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2267
2268 #. Menu item: to enabled/disable the account
2269 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1648
2270 msgid "_Enabled"
2271 msgstr "_Włączone"
2272
2273 #. Menu item: Rename
2274 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1671
2275 msgid "Rename"
2276 msgstr "Zmień nazwę"
2277
2278 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2073
2279 msgid "_Skip"
2280 msgstr "_Pomiń"
2281
2282 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2077
2283 msgid "_Connect"
2284 msgstr "P_ołącz"
2285
2286 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2256
2287 msgid ""
2288 "You are about to close the window, which will discard\n"
2289 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2290 msgstr ""
2291 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
2292 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2293
2294 #. Tweak the dialog
2295 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2400
2296 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
2297 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
2298
2299 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2300 msgid "Add…"
2301 msgstr "Dodaj…"
2302
2303 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2304 msgid "_Import…"
2305 msgstr "_Zaimportuj…"
2306
2307 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2308 msgid "Loading account information"
2309 msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
2310
2311 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2312 msgid ""
2313 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2314 "you want to use."
2315 msgstr ""
2316 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
2317 "wymaganego protokołu."
2318
2319 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2320 msgid "No protocol backends installed"
2321 msgstr "Brak zainstalowanych mechanizmów protokołów"
2322
2323 #: ../src/empathy-auth-client.c:285
2324 msgid " - Empathy authentication client"
2325 msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
2326
2327 #: ../src/empathy-auth-client.c:301
2328 msgid "Empathy authentication client"
2329 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
2330
2331 #: ../src/empathy.c:407
2332 msgid "Don't connect on startup"
2333 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
2334
2335 #: ../src/empathy.c:411
2336 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2337 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
2338
2339 #: ../src/empathy.c:440
2340 msgid "- Empathy IM Client"
2341 msgstr "- komunikator Empathy"
2342
2343 #: ../src/empathy.c:626
2344 msgid "Error contacting the Account Manager"
2345 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
2346
2347 #: ../src/empathy.c:628
2348 #, c-format
2349 msgid ""
2350 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
2351 "The error was:\n"
2352 "\n"
2353 "%s"
2354 msgstr ""
2355 "Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. "
2356 "Błąd:\n"
2357 "\n"
2358 "%s"
2359
2360 #: ../src/empathy-call.c:115
2361 msgid "In a call"
2362 msgstr "W czasie rozmowy"
2363
2364 #: ../src/empathy-call.c:223
2365 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
2366 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
2367
2368 #: ../src/empathy-call.c:247
2369 msgid "Empathy Audio/Video Client"
2370 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
2371
2372 #: ../src/empathy-call-observer.c:111
2373 #, c-format
2374 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
2375 msgstr ""
2376 "Użytkownik %s próbował się dodzwonić, ale w tym czasie prowadzono inną "
2377 "rozmowę."
2378
2379 #: ../src/empathy-call-window.c:1543 ../src/empathy-event-manager.c:474
2380 msgid "Incoming call"
2381 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
2382
2383 #: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:877
2384 #, c-format
2385 msgid "Incoming video call from %s"
2386 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
2387
2388 #: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:482
2389 #: ../src/empathy-event-manager.c:877
2390 #, c-format
2391 msgid "Incoming call from %s"
2392 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
2393
2394 #: ../src/empathy-call-window.c:1553
2395 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:191
2396 msgid "Reject"
2397 msgstr "Odrzuć"
2398
2399 #: ../src/empathy-call-window.c:1554
2400 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
2401 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
2402 msgid "Answer"
2403 msgstr "Odbierz"
2404
2405 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
2406 #. * is used in the window title
2407 #: ../src/empathy-call-window.c:1924
2408 #, c-format
2409 msgid "Call with %s"
2410 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
2411
2412 #: ../src/empathy-call-window.c:2176
2413 msgid "The IP address as seen by the machine"
2414 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
2415
2416 #: ../src/empathy-call-window.c:2178
2417 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
2418 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
2419
2420 #: ../src/empathy-call-window.c:2180
2421 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
2422 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
2423
2424 #: ../src/empathy-call-window.c:2182
2425 msgid "The IP address of a relay server"
2426 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
2427
2428 #: ../src/empathy-call-window.c:2184
2429 msgid "The IP address of the multicast group"
2430 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
2431
2432 #: ../src/empathy-call-window.c:2598 ../src/empathy-call-window.c:2599
2433 #: ../src/empathy-call-window.c:2600 ../src/empathy-call-window.c:2601
2434 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
2435 msgid "Unknown"
2436 msgstr "Nieznany"
2437
2438 #: ../src/empathy-call-window.c:2952
2439 msgid "On hold"
2440 msgstr "Odłożone"
2441
2442 #: ../src/empathy-call-window.c:2956
2443 msgid "Mute"
2444 msgstr "Wycisz"
2445
2446 #: ../src/empathy-call-window.c:2958
2447 msgid "Duration"
2448 msgstr "Czas trwania"
2449
2450 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
2451 #: ../src/empathy-call-window.c:2961
2452 #, c-format
2453 msgid "%s — %d:%02dm"
2454 msgstr "%s — %d∶%02dm"
2455
2456 #: ../src/empathy-call-window.c:3057
2457 msgid "Technical Details"
2458 msgstr "Szczegóły techniczne"
2459
2460 #: ../src/empathy-call-window.c:3096
2461 #, c-format
2462 msgid ""
2463 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
2464 "computer"
2465 msgstr ""
2466 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
2467 "używanego przez ten komputer"
2468
2469 #: ../src/empathy-call-window.c:3101
2470 #, c-format
2471 msgid ""
2472 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
2473 "computer"
2474 msgstr ""
2475 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
2476 "przez ten komputer"
2477
2478 #: ../src/empathy-call-window.c:3107
2479 #, c-format
2480 msgid ""
2481 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
2482 "does not allow direct connections."
2483 msgstr ""
2484 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
2485 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
2486
2487 #: ../src/empathy-call-window.c:3113
2488 msgid "There was a failure on the network"
2489 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
2490
2491 #: ../src/empathy-call-window.c:3117
2492 msgid ""
2493 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
2494 msgstr ""
2495 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
2496
2497 #: ../src/empathy-call-window.c:3120
2498 msgid ""
2499 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
2500 msgstr ""
2501 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
2502
2503 #: ../src/empathy-call-window.c:3132
2504 #, c-format
2505 msgid ""
2506 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
2507 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
2508 "the Help menu."
2509 msgstr ""
2510 "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
2511 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
2512 "w menu Pomoc."
2513
2514 #: ../src/empathy-call-window.c:3141
2515 msgid "There was a failure in the call engine"
2516 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
2517
2518 #: ../src/empathy-call-window.c:3144
2519 msgid "The end of the stream was reached"
2520 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
2521
2522 #: ../src/empathy-call-window.c:3184
2523 msgid "Can't establish audio stream"
2524 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
2525
2526 #: ../src/empathy-call-window.c:3194
2527 msgid "Can't establish video stream"
2528 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
2529
2530 #: ../src/empathy-call-window.c:3231
2531 #, c-format
2532 msgid "Your current balance is %s."
2533 msgstr "Obecnie saldo wynosi %s."
2534
2535 #: ../src/empathy-call-window.c:3235
2536 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
2537 msgstr "Brak wystarczających środków na tę rozmowę głosową."
2538
2539 #: ../src/empathy-call-window.c:3237
2540 msgid "Top Up"
2541 msgstr "Doładuj"
2542
2543 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
2544 msgid "_Call"
2545 msgstr "_Zadzwoń"
2546
2547 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
2548 msgid "_Microphone"
2549 msgstr "_Mikrofon"
2550
2551 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
2552 msgid "_Camera"
2553 msgstr "_Kamera"
2554
2555 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
2556 msgid "_Settings"
2557 msgstr "_Ustawienia"
2558
2559 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
2560 msgid "_View"
2561 msgstr "_Widok"
2562
2563 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
2564 msgid "_Help"
2565 msgstr "Pomo_c"
2566
2567 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:20
2568 msgid "_Contents"
2569 msgstr "_Spis treści"
2570
2571 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
2572 msgid "_Debug"
2573 msgstr "_Debugowanie"
2574
2575 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
2576 msgid "_GStreamer"
2577 msgstr "_GStreamer"
2578
2579 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
2580 msgid "_Telepathy"
2581 msgstr "_Telepathy"
2582
2583 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
2584 msgid "Swap camera"
2585 msgstr "Przełącz kamery"
2586
2587 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
2588 msgid "Minimise me"
2589 msgstr "Zminimalizuj"
2590
2591 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
2592 msgid "Maximise me"
2593 msgstr "Zmaksymalizuj"
2594
2595 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
2596 msgid "Disable camera"
2597 msgstr "Wyłącz kamerę"
2598
2599 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
2600 msgid "Hang up"
2601 msgstr "Rozłącz"
2602
2603 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
2604 msgid "Hang up current call"
2605 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
2606
2607 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
2608 msgid "Video call"
2609 msgstr "Wideorozmowa"
2610
2611 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
2612 msgid "Start a video call"
2613 msgstr "Rozpocznij wideorozmowę"
2614
2615 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
2616 msgid "Start an audio call"
2617 msgstr "Rozpocznij rozmowę głosową"
2618
2619 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
2620 msgid "Show dialpad"
2621 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
2622
2623 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
2624 msgid "Display the dialpad"
2625 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
2626
2627 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
2628 msgid "Toggle video transmission"
2629 msgstr "Przełącza przesyłanie obrazu wideo"
2630
2631 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
2632 msgid "Toggle audio transmission"
2633 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
2634
2635 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
2636 msgid "Encoding Codec:"
2637 msgstr "Koder:"
2638
2639 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
2640 msgid "Decoding Codec:"
2641 msgstr "Dekoder:"
2642
2643 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
2644 msgid "Remote Candidate:"
2645 msgstr "Zdalny kandydat:"
2646
2647 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
2648 msgid "Local Candidate:"
2649 msgstr "Lokalny kandydat:"
2650
2651 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:28
2652 msgid "Audio"
2653 msgstr "Dźwięk"
2654
2655 #: ../src/empathy-chat.c:100
2656 msgid "- Empathy Chat Client"
2657 msgstr "- komunikator Empathy"
2658
2659 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:244
2660 msgid "Name"
2661 msgstr "Nazwa"
2662
2663 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:262
2664 msgid "Room"
2665 msgstr "Pokój"
2666
2667 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:270
2668 msgid "Auto-Connect"
2669 msgstr "Automatyczne łączenie"
2670
2671 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
2672 msgid "Manage Favorite Rooms"
2673 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
2674
2675 #: ../src/empathy-chat-window.c:278
2676 msgid "Close this window?"
2677 msgstr "Zamknąć to okno?"
2678
2679 #: ../src/empathy-chat-window.c:284
2680 #, c-format
2681 msgid ""
2682 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
2683 "until you rejoin it."
2684 msgstr ""
2685 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju %s. Wiadomości nie będą "
2686 "odbierane aż do ponownego dołączenia."
2687
2688 #: ../src/empathy-chat-window.c:297
2689 #, c-format
2690 msgid ""
2691 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
2692 "messages until you rejoin it."
2693 msgid_plural ""
2694 "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
2695 "further messages until you rejoin them."
2696 msgstr[0] ""
2697 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju rozmów. Wiadomości nie "
2698 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
2699 msgstr[1] ""
2700 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
2701 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
2702 msgstr[2] ""
2703 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
2704 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
2705
2706 #: ../src/empathy-chat-window.c:308
2707 #, c-format
2708 msgid "Leave %s?"
2709 msgstr "Opuścić %s?"
2710
2711 #: ../src/empathy-chat-window.c:310
2712 msgid ""
2713 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
2714 "rejoin it."
2715 msgstr ""
2716 "Wiadomości z tego pokoju rozmów nie będą odbierane aż do ponownego "
2717 "dołączenia."
2718
2719 #: ../src/empathy-chat-window.c:329
2720 msgid "Close window"
2721 msgstr "Zamknij okno"
2722
2723 #: ../src/empathy-chat-window.c:329
2724 msgid "Leave room"
2725 msgstr "Opuść pokój"
2726
2727 #: ../src/empathy-chat-window.c:671 ../src/empathy-chat-window.c:694
2728 #, c-format
2729 msgid "%s (%d unread)"
2730 msgid_plural "%s (%d unread)"
2731 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
2732 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
2733 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
2734
2735 #: ../src/empathy-chat-window.c:686
2736 #, c-format
2737 msgid "%s (and %u other)"
2738 msgid_plural "%s (and %u others)"
2739 msgstr[0] "%s (i %u inna)"
2740 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
2741 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
2742
2743 #: ../src/empathy-chat-window.c:702
2744 #, c-format
2745 msgid "%s (%d unread from others)"
2746 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
2747 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
2748 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
2749 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
2750
2751 #: ../src/empathy-chat-window.c:711
2752 #, c-format
2753 msgid "%s (%d unread from all)"
2754 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
2755 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
2756 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
2757 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
2758
2759 #: ../src/empathy-chat-window.c:948
2760 msgid "SMS:"
2761 msgstr "SMS:"
2762
2763 #: ../src/empathy-chat-window.c:956
2764 #, c-format
2765 msgid "Sending %d message"
2766 msgid_plural "Sending %d messages"
2767 msgstr[0] "Wysyłanie %d wiadomości"
2768 msgstr[1] "Wysyłanie %d wiadomości"
2769 msgstr[2] "Wysyłanie %d wiadomości"
2770
2771 #: ../src/empathy-chat-window.c:976
2772 msgid "Typing a message."
2773 msgstr "Pisze wiadomość."
2774
2775 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
2776 msgid "_Conversation"
2777 msgstr "_Rozmowa"
2778
2779 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
2780 msgid "C_lear"
2781 msgstr "_Wyczyść"
2782
2783 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
2784 msgid "Insert _Smiley"
2785 msgstr "Wstaw _emotikonę"
2786
2787 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
2788 msgid "_Favorite Chat Room"
2789 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
2790
2791 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
2792 msgid "Notify for All Messages"
2793 msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
2794
2795 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
2796 msgid "_Show Contact List"
2797 msgstr "_Lista kontaktów"
2798
2799 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
2800 msgid "Invite _Participant…"
2801 msgstr "Zaproś _uczestnika…"
2802
2803 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
2804 msgid "_Join Chat"
2805 msgstr "_Dołącz do rozmowy"
2806
2807 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2808 msgid "Le_ave Chat"
2809 msgstr "Opuść _rozmowę"
2810
2811 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
2812 msgid "C_ontact"
2813 msgstr "K_ontakt"
2814
2815 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
2816 msgid "_Tabs"
2817 msgstr "_Karty"
2818
2819 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
2820 msgid "_Previous Tab"
2821 msgstr "_Poprzednia karta"
2822
2823 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
2824 msgid "_Next Tab"
2825 msgstr "_Następna karta"
2826
2827 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
2828 msgid "_Undo Close Tab"
2829 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
2830
2831 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
2832 msgid "Move Tab _Left"
2833 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
2834
2835 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
2836 msgid "Move Tab _Right"
2837 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
2838
2839 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
2840 msgid "_Detach Tab"
2841 msgstr "_Odłącz kartę"
2842
2843 #: ../src/empathy-debugger.c:76
2844 msgid "Show a particular service"
2845 msgstr "Wyświetla konkretną usługę"
2846
2847 #: ../src/empathy-debugger.c:81
2848 msgid "- Empathy Debugger"
2849 msgstr "- debuger programu Empathy"
2850
2851 #: ../src/empathy-debugger.c:141
2852 msgid "Empathy Debugger"
2853 msgstr "Debuger programu Empathy"
2854
2855 #: ../src/empathy-debug-window.c:1564
2856 msgid "Save"
2857 msgstr "Zapisz"
2858
2859 #: ../src/empathy-debug-window.c:1624
2860 msgid "Pastebin link"
2861 msgstr "Odnośnik serwisu Pastebin"
2862
2863 #: ../src/empathy-debug-window.c:1633
2864 msgid "Pastebin response"
2865 msgstr "Odpowiedź serwisu Pastebin"
2866
2867 #: ../src/empathy-debug-window.c:1640
2868 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
2869 msgstr "Dane są za duże na jeden raz. Proszę zapisać dzienniki do pliku."
2870
2871 #: ../src/empathy-debug-window.c:1822
2872 msgid "Debug Window"
2873 msgstr "Okno debugowania"
2874
2875 #: ../src/empathy-debug-window.c:1882
2876 msgid "Send to pastebin"
2877 msgstr "Wyślij do serwisu Pastebin"
2878
2879 #: ../src/empathy-debug-window.c:1926
2880 msgid "Pause"
2881 msgstr "Wstrzymaj"
2882
2883 #: ../src/empathy-debug-window.c:1938
2884 msgid "Level "
2885 msgstr "Poziom "
2886
2887 #: ../src/empathy-debug-window.c:1957
2888 msgid "Debug"
2889 msgstr "Debugowanie"
2890
2891 #: ../src/empathy-debug-window.c:1962
2892 msgid "Info"
2893 msgstr "Informacje"
2894
2895 #: ../src/empathy-debug-window.c:1967 ../src/empathy-debug-window.c:2047
2896 msgid "Message"
2897 msgstr "Wiadomość"
2898
2899 #: ../src/empathy-debug-window.c:1972
2900 msgid "Warning"
2901 msgstr "Ostrzeżenie"
2902
2903 #: ../src/empathy-debug-window.c:1977
2904 msgid "Critical"
2905 msgstr "Krytyczny"
2906
2907 #: ../src/empathy-debug-window.c:1982
2908 msgid "Error"
2909 msgstr "Błąd"
2910
2911 #: ../src/empathy-debug-window.c:1995
2912 msgid ""
2913 "Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
2914 "such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
2915 "received.\n"
2916 "If you don't want to see such information available in a public bug report, "
2917 "you can choose to limit the visibility of your bug to Empathy developers "
2918 "when reporting it by displaying the advanced fields in the <a href=\"https://"
2919 "bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">bug report</a>."
2920 msgstr ""
2921 "Nawet, jeśli nie widać haseł, dzienniki mogą zawierać prywatne informacje, "
2922 "takie jak listy kontaktów lub ostatnio wysłane i odebrane wiadomości.\n"
2923 "Aby takie informacje nie znalazły się w publicznym zgłoszeniu błędu, można "
2924 "ograniczyć jego widoczność do programistów programu podczas jego zgłaszania "
2925 "za pomocą zaawansowanych pól w <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/"
2926 "enter_bug.cgi?product=empathy\">zgłoszeniu błędu</a>."
2927
2928 #: ../src/empathy-debug-window.c:2027
2929 msgid "Time"
2930 msgstr "Czas"
2931
2932 #: ../src/empathy-debug-window.c:2030
2933 msgid "Domain"
2934 msgstr "Domena"
2935
2936 #: ../src/empathy-debug-window.c:2033
2937 msgid "Category"
2938 msgstr "Kategoria"
2939
2940 #: ../src/empathy-debug-window.c:2036
2941 msgid "Level"
2942 msgstr "Poziom"
2943
2944 #: ../src/empathy-debug-window.c:2070
2945 msgid ""
2946 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
2947 "extension."
2948 msgstr ""
2949 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
2950
2951 #: ../src/empathy-event-manager.c:474
2952 msgid "Incoming video call"
2953 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
2954
2955 #: ../src/empathy-event-manager.c:478
2956 #, c-format
2957 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
2958 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
2959
2960 #: ../src/empathy-event-manager.c:479
2961 #, c-format
2962 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
2963 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
2964
2965 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
2966 msgid "_Reject"
2967 msgstr "_Odrzuć"
2968
2969 #: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:523
2970 msgid "_Answer"
2971 msgstr "_Odbierz"
2972
2973 #: ../src/empathy-event-manager.c:523
2974 msgid "_Answer with video"
2975 msgstr "_Odbierz z obrazem wideo"
2976
2977 #: ../src/empathy-event-manager.c:677
2978 msgid "Room invitation"
2979 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
2980
2981 #: ../src/empathy-event-manager.c:679
2982 #, c-format
2983 msgid "Invitation to join %s"
2984 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
2985
2986 #: ../src/empathy-event-manager.c:686
2987 #, c-format
2988 msgid "%s is inviting you to join %s"
2989 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
2990
2991 #: ../src/empathy-event-manager.c:699
2992 msgid "_Join"
2993 msgstr "_Dołącz"
2994
2995 #: ../src/empathy-event-manager.c:725
2996 #, c-format
2997 msgid "%s invited you to join %s"
2998 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
2999
3000 #: ../src/empathy-event-manager.c:731
3001 #, c-format
3002 msgid "You have been invited to join %s"
3003 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
3004
3005 #: ../src/empathy-event-manager.c:920
3006 #, c-format
3007 msgid "Incoming file transfer from %s"
3008 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
3009
3010 #: ../src/empathy-event-manager.c:948 ../src/empathy-roster-window.c:214
3011 msgid "Password required"
3012 msgstr "Hasło wymagane"
3013
3014 #: ../src/empathy-event-manager.c:1085
3015 #, c-format
3016 msgid ""
3017 "\n"
3018 "Message: %s"
3019 msgstr ""
3020 "\n"
3021 "Wiadomość: %s"
3022
3023 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3024 #: ../src/empathy-ft-manager.c:94
3025 #, c-format
3026 msgid "%u:%02u.%02u"
3027 msgstr "%u∶%02u.%02u"
3028
3029 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3030 #: ../src/empathy-ft-manager.c:97
3031 #, c-format
3032 msgid "%02u.%02u"
3033 msgstr "%02u.%02u"
3034
3035 #: ../src/empathy-ft-manager.c:173
3036 msgctxt "file transfer percent"
3037 msgid "Unknown"
3038 msgstr "Nieznany"
3039
3040 #: ../src/empathy-ft-manager.c:268
3041 #, c-format
3042 msgid "%s of %s at %s/s"
3043 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
3044
3045 #: ../src/empathy-ft-manager.c:269
3046 #, c-format
3047 msgid "%s of %s"
3048 msgstr "%s z %s"
3049
3050 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3051 #: ../src/empathy-ft-manager.c:300
3052 #, c-format
3053 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3054 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3055
3056 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3057 #: ../src/empathy-ft-manager.c:303
3058 #, c-format
3059 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3060 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3061
3062 #. translators: first %s is filename, second %s
3063 #. * is the contact name
3064 #: ../src/empathy-ft-manager.c:333
3065 #, c-format
3066 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3067 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3068
3069 #: ../src/empathy-ft-manager.c:336
3070 msgid "Error receiving a file"
3071 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
3072
3073 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3074 #, c-format
3075 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3076 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3077
3078 #: ../src/empathy-ft-manager.c:344
3079 msgid "Error sending a file"
3080 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
3081
3082 #. translators: first %s is filename, second %s
3083 #. * is the contact name
3084 #: ../src/empathy-ft-manager.c:483
3085 #, c-format
3086 msgid "\"%s\" received from %s"
3087 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
3088
3089 #. translators: first %s is filename, second %s
3090 #. * is the contact name
3091 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3092 #, c-format
3093 msgid "\"%s\" sent to %s"
3094 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
3095
3096 #: ../src/empathy-ft-manager.c:491
3097 msgid "File transfer completed"
3098 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
3099
3100 #: ../src/empathy-ft-manager.c:610 ../src/empathy-ft-manager.c:774
3101 msgid "Waiting for the other participant's response"
3102 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
3103
3104 #: ../src/empathy-ft-manager.c:636 ../src/empathy-ft-manager.c:674
3105 #, c-format
3106 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3107 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
3108
3109 #: ../src/empathy-ft-manager.c:639 ../src/empathy-ft-manager.c:677
3110 #, c-format
3111 msgid "Hashing \"%s\""
3112 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
3113
3114 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1020
3115 msgid "%"
3116 msgstr "%"
3117
3118 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1032
3119 msgid "File"
3120 msgstr "Plik"
3121
3122 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1054
3123 msgid "Remaining"
3124 msgstr "Pozostało"
3125
3126 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3127 msgid "File Transfers"
3128 msgstr "Przesyłanie plików"
3129
3130 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3131 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3132 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
3133
3134 #: ../src/empathy-import-dialog.c:70
3135 msgid "_Import"
3136 msgstr "_Zaimportuj"
3137
3138 #: ../src/empathy-import-dialog.c:82
3139 msgid ""
3140 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3141 "importing accounts from Pidgin."
3142 msgstr ""
3143 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
3144 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
3145
3146 #: ../src/empathy-import-dialog.c:203
3147 msgid "Import Accounts"
3148 msgstr "Importowanie kont"
3149
3150 #. Translators: this is the header of a treeview column
3151 #: ../src/empathy-import-widget.c:299
3152 msgid "Import"
3153 msgstr "Import"
3154
3155 #: ../src/empathy-import-widget.c:308
3156 msgid "Protocol"
3157 msgstr "Protokół"
3158
3159 #: ../src/empathy-import-widget.c:332
3160 msgid "Source"
3161 msgstr "Źródło"
3162
3163 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:197
3164 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:225
3165 msgid "Invite Participant"
3166 msgstr "Zaproszenie uczestnika"
3167
3168 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:198
3169 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
3170 msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
3171
3172 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:221
3173 msgid "Invite"
3174 msgstr "Zaproś"
3175
3176 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:186
3177 msgid "Chat Room"
3178 msgstr "Pokój rozmowy"
3179
3180 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:201
3181 msgid "Members"
3182 msgstr "Członkowie"
3183
3184 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:402
3185 msgid "Failed to list rooms"
3186 msgstr "Wyświetlenie listy pokoi się nie powiodło"
3187
3188 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:437
3189 #, c-format
3190 msgid ""
3191 "%s\n"
3192 "Invite required: %s\n"
3193 "Password required: %s\n"
3194 "Members: %s"
3195 msgstr ""
3196 "%s\n"
3197 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
3198 "Wymagane hasło: %s\n"
3199 "Członkowie: %s"
3200
3201 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
3202 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
3203 msgid "Yes"
3204 msgstr "Tak"
3205
3206 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
3207 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
3208 msgid "No"
3209 msgstr "Nie"
3210
3211 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:791
3212 msgid "Join Room"
3213 msgstr "Dołączenie do pokoju"
3214
3215 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
3216 msgid ""
3217 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3218 msgstr ""
3219 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
3220 "pokoi na liście."
3221
3222 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3223 msgid "_Room:"
3224 msgstr "_Pokój:"
3225
3226 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3227 msgid ""
3228 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3229 "the current account&apos;s server"
3230 msgstr ""
3231 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
3232 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
3233
3234 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3235 msgid ""
3236 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3237 "the current account's server"
3238 msgstr ""
3239 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
3240 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
3241
3242 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3243 msgid "_Server:"
3244 msgstr "_Serwer:"
3245
3246 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3247 msgid "Couldn't load room list"
3248 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
3249
3250 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3251 msgid "Room List"
3252 msgstr "Listy pokoi"
3253
3254 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:182
3255 msgid "Respond"
3256 msgstr "Odpowiedz"
3257
3258 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
3259 msgid "Answer with video"
3260 msgstr "Odbierz z obrazem wideo"
3261
3262 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:209
3263 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
3264 msgid "Decline"
3265 msgstr "Odmów"
3266
3267 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
3268 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:224
3269 msgid "Accept"
3270 msgstr "Zaakceptuj"
3271
3272 #. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
3273 #. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
3274 #. * brings the password popup.
3275 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:234
3276 msgid "Provide"
3277 msgstr "Wprowadź"
3278
3279 #: ../src/empathy-preferences.c:138
3280 msgid "Message received"
3281 msgstr "Otrzymano wiadomość"
3282
3283 #: ../src/empathy-preferences.c:139
3284 msgid "Message sent"
3285 msgstr "Wysłano wiadomość"
3286
3287 #: ../src/empathy-preferences.c:140
3288 msgid "New conversation"
3289 msgstr "Nowa rozmowa"
3290
3291 #: ../src/empathy-preferences.c:141
3292 msgid "Contact comes online"
3293 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
3294
3295 #: ../src/empathy-preferences.c:142
3296 msgid "Contact goes offline"
3297 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
3298
3299 #: ../src/empathy-preferences.c:143
3300 msgid "Account connected"
3301 msgstr "Połączono konto"
3302
3303 #: ../src/empathy-preferences.c:144
3304 msgid "Account disconnected"
3305 msgstr "Rozłączono konto"
3306
3307 #: ../src/empathy-preferences.c:369
3308 msgid "Language"
3309 msgstr "Język"
3310
3311 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3312 #: ../src/empathy-preferences.c:620
3313 msgid "Juliet"
3314 msgstr "Julia"
3315
3316 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3317 #: ../src/empathy-preferences.c:627
3318 msgid "Romeo"
3319 msgstr "Romeo"
3320
3321 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3322 #: ../src/empathy-preferences.c:633
3323 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
3324 msgstr "Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!"
3325
3326 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3327 #: ../src/empathy-preferences.c:637
3328 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
3329 msgstr "Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!"
3330
3331 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3332 #: ../src/empathy-preferences.c:640
3333 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
3334 msgstr "Lub jeśli tego nie możesz uczynić,"
3335
3336 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3337 #: ../src/empathy-preferences.c:643
3338 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
3339 msgstr "To przysiąż wiernym być mojej miłości,"
3340
3341 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3342 #: ../src/empathy-preferences.c:646
3343 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
3344 msgstr "A ja przestanę być z krwi Kapuletów."
3345
3346 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3347 #: ../src/empathy-preferences.c:649
3348 msgid "Juliet has disconnected"
3349 msgstr "Użytkownik Julia został rozłączony"
3350
3351 #: ../src/empathy-preferences.c:1015
3352 msgid "Preferences"
3353 msgstr "Preferencje"
3354
3355 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3356 msgid "Show groups"
3357 msgstr "Wyświetlanie grup"
3358
3359 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3360 msgid "Show account balances"
3361 msgstr "Wyświetlanie salda konta"
3362
3363 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2302
3364 msgid "Contact List"
3365 msgstr "Lista kontaktów"
3366
3367 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3368 msgid "Start chats in:"
3369 msgstr "Rozpoczynanie rozmów w:"
3370
3371 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3372 msgid "new ta_bs"
3373 msgstr "nowych _kartach"
3374
3375 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3376 msgid "new _windows"
3377 msgstr "nowych _oknach"
3378
3379 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3380 msgid "Show _smileys as images"
3381 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
3382
3383 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3384 msgid "Show contact _list in rooms"
3385 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
3386
3387 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3388 msgid "Log conversations"
3389 msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
3390
3391 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
3392 msgid "Display incoming events in the notification area"
3393 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
3394
3395 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3396 msgid "_Automatically connect on startup"
3397 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
3398
3399 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3400 msgid "Behavior"
3401 msgstr "Zachowanie"
3402
3403 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3404 msgid "General"
3405 msgstr "Ogólne"
3406
3407 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3408 msgid "_Enable bubble notifications"
3409 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
3410
3411 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3412 msgid "Disable notifications when _away or busy"
3413 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
3414
3415 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3416 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3417 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
3418
3419 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3420 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3421 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
3422
3423 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3424 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3425 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
3426
3427 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3428 msgid "Notifications"
3429 msgstr "Powiadomienia"
3430
3431 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3432 msgid "_Enable sound notifications"
3433 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
3434
3435 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3436 msgid "Disable sounds when _away or busy"
3437 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
3438
3439 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3440 msgid "Play sound for events"
3441 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
3442
3443 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3444 msgid "Sounds"
3445 msgstr "Dźwięki"
3446
3447 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3448 msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
3449 msgstr "Usuwanie _echa w celu zwiększenia jakości rozmowy"
3450
3451 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3452 msgid ""
3453 "Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
3454 "person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
3455 "hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
3456 "off and restarting the call."
3457 msgstr ""
3458 "Usuwanie echa zwiększa czystość głosu użytkownika dla osoby po drugiej "
3459 "stronie, ale może powodować problemy na niektórych komputerach. Jeśli "
3460 "słychać dziwne dźwięki lub piski podczas rozmów, to należy spróbować "
3461 "wyłączyć usuwanie echa i ponownie rozpocząć rozmowę głosową."
3462
3463 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3464 msgid "_Publish location to my contacts"
3465 msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
3466
3467 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3468 msgid ""
3469 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3470 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3471 "decimal place."
3472 msgstr ""
3473 "Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
3474 "miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
3475 "po przecinku."
3476
3477 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
3478 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
3479 msgid "_Reduce location accuracy"
3480 msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
3481
3482 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
3483 msgid "Privacy"
3484 msgstr "Prywatność"
3485
3486 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
3487 msgid ""
3488 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3489 "dictionary installed."
3490 msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
3491
3492 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
3493 msgid "Enable spell checking for languages:"
3494 msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
3495
3496 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
3497 msgid "Spell Checking"
3498 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
3499
3500 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
3501 msgid "Chat Th_eme:"
3502 msgstr "Motyw _rozmowy:"
3503
3504 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
3505 msgid "Variant:"
3506 msgstr "Wariant:"
3507
3508 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
3509 msgid "Themes"
3510 msgstr "Motywy"
3511
3512 #: ../src/empathy-roster-window.c:231
3513 msgid "Provide Password"
3514 msgstr "Wprowadź hasło"
3515
3516 #: ../src/empathy-roster-window.c:237
3517 msgid "Disconnect"
3518 msgstr "Rozłącz"
3519
3520 #: ../src/empathy-roster-window.c:494
3521 msgid "You need to set up an account to see contacts here."
3522 msgstr "Należy ustawić konto, aby wyświetlić kontakty."
3523
3524 #: ../src/empathy-roster-window.c:570
3525 #, c-format
3526 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
3527 msgstr ""
3528 "Konta %s nie mogą być używane, dopóki oprogramowanie %s nie zostanie "
3529 "zaktualizowane."
3530
3531 #: ../src/empathy-roster-window.c:671
3532 msgid "Windows Live"
3533 msgstr "Windows Live"
3534
3535 #: ../src/empathy-roster-window.c:673
3536 msgid "Google Talk"
3537 msgstr "Google Talk"
3538
3539 #: ../src/empathy-roster-window.c:675
3540 msgid "Facebook"
3541 msgstr "Facebook"
3542
3543 #. translators: %s is an account name like 'Facebook' or 'Google Talk'
3544 #: ../src/empathy-roster-window.c:690
3545 #, c-format
3546 msgid "%s account requires authorisation"
3547 msgstr "Konto serwisu %s wymaga upoważnienia"
3548
3549 #: ../src/empathy-roster-window.c:701
3550 msgid "Online Accounts"
3551 msgstr "Konta online"
3552
3553 #: ../src/empathy-roster-window.c:748
3554 msgid "Update software…"
3555 msgstr "Zaktualizuj oprogramowanie…"
3556
3557 #: ../src/empathy-roster-window.c:754
3558 msgid "Reconnect"
3559 msgstr "Połącz ponownie"
3560
3561 #: ../src/empathy-roster-window.c:758
3562 msgid "Edit Account"
3563 msgstr "Modyfikuj konto"
3564
3565 #: ../src/empathy-roster-window.c:763
3566 msgid "Close"
3567 msgstr "Zamknij"
3568
3569 #: ../src/empathy-roster-window.c:905
3570 msgid "Top up account"
3571 msgstr "Doładuj konto"
3572
3573 #: ../src/empathy-roster-window.c:1627
3574 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
3575 msgstr "Należy włączyć jedno z kont, aby wyświetlić kontakty."
3576
3577 #. translators: argument is an account name
3578 #: ../src/empathy-roster-window.c:1635
3579 #, c-format
3580 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
3581 msgstr "Należy włączyć konto %s, aby wyświetlić kontakty."
3582
3583 #: ../src/empathy-roster-window.c:1713
3584 msgid "Change your presence to see contacts here"
3585 msgstr "Należy zmienić stan, aby wyświetlić kontakty"
3586
3587 #: ../src/empathy-roster-window.c:1722
3588 msgid "No match found"
3589 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
3590
3591 #: ../src/empathy-roster-window.c:1729
3592 msgid "You haven't added any contacts yet"
3593 msgstr "Nie dodano jeszcze żadnych kontaktów"
3594
3595 #: ../src/empathy-roster-window.c:1732
3596 msgid "No online contacts"
3597 msgstr "Brak kontaktów w trybie online"
3598
3599 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
3600 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3601 msgid "_New Conversation…"
3602 msgstr "_Nowa rozmowa…"
3603
3604 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
3605 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3606 msgid "New _Call…"
3607 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
3608
3609 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
3610 msgid "Contacts"
3611 msgstr "Kontakty"
3612
3613 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
3614 msgid "_Add Contacts…"
3615 msgstr "_Dodaj kontakty…"
3616
3617 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
3618 msgid "_Search for Contacts…"
3619 msgstr "_Wyszukaj kontakty…"
3620
3621 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
3622 msgid "_Blocked Contacts"
3623 msgstr "Za_blokowane kontakty"
3624
3625 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
3626 msgid "_Rooms"
3627 msgstr "_Pokoje"
3628
3629 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
3630 msgid "_Join…"
3631 msgstr "_Dołącz…"
3632
3633 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
3634 msgid "Join _Favorites"
3635 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
3636
3637 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
3638 msgid "_Manage Favorites"
3639 msgstr "_Zarządzaj ulubionymi"
3640
3641 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
3642 msgid "_File Transfers"
3643 msgstr "_Przesyłanie plików"
3644
3645 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
3646 msgid "_Accounts"
3647 msgstr "_Konta"
3648
3649 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
3650 msgid "P_references"
3651 msgstr "P_referencje"
3652
3653 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
3654 msgid "Help"
3655 msgstr "Pomoc"
3656
3657 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
3658 msgid "About"
3659 msgstr "O programie"
3660
3661 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
3662 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3663 msgid "_Quit"
3664 msgstr "Za_kończ"
3665
3666 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
3667 msgid "Account settings"
3668 msgstr "Ustawienia konta"
3669
3670 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:2
3671 msgid "Go _Online"
3672 msgstr "Przejdź do trybu _online"
3673
3674 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:3
3675 msgid "Show _Offline Contacts"
3676 msgstr "Wyświetl kontakty w trybie _offline"
3677
3678 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3679 msgid "Status"
3680 msgstr "Stan"
3681
3682 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:183
3683 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:126
3684 msgid "Done"
3685 msgstr "Gotowe"
3686
3687 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:214
3688 msgid "Please enter your account details"
3689 msgstr "Proszę podać informacje o koncie"
3690
3691 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:160
3692 #, c-format
3693 msgid "Edit %s account options"
3694 msgstr "Modyfikuj opcje konta %s"
3695
3696 #: ../ubuntu-online-accounts/empathy.application.in.h:1
3697 msgid "Integrate your IM accounts"
3698 msgstr "Integracja kont komunikatora"