60bcf4f5506a806961d5bce3042c70b57a2451bf
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 # Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003.
8 # Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
9 # Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008.
10 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2012.
11 # Asia Słowik <asiaslowik@gmail.com>, 2011.
12 # Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2012.
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: empathy\n"
16 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
17 "POT-Creation-Date: 2012-12-16 04:24+0100\n"
18 "PO-Revision-Date: 2012-12-16 04:25+0100\n"
19 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
20 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
21 "Language: pl\n"
22 "MIME-Version: 1.0\n"
23 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
26 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
27 "X-Poedit-Language: Polish\n"
28 "X-Poedit-Country: Poland\n"
29
30 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
31 msgid "Empathy"
32 msgstr "Empathy"
33
34 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
35 msgid "IM Client"
36 msgstr "Komunikator"
37
38 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
39 msgid "Empathy Internet Messaging"
40 msgstr "Komunikator Empathy"
41
42 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
43 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
44 msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
45
46 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:5
47 msgid "chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
48 msgstr ""
49 "rozmowa;chat;czat;komunikator;im;wiadomość;gadu;irc;voip;gtalk;facebook;"
50 "jabber;"
51
52 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:1
53 msgid "Connection managers should be used"
54 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
55
56 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:2
57 msgid ""
58 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
59 "reconnect."
60 msgstr ""
61 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
62 "rozłączenia/ponownego połączenia."
63
64 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:3
65 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
66 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
67
68 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:4
69 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
70 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
71
72 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:5
73 msgid "Empathy should auto-away when idle"
74 msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
75
76 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:6
77 msgid ""
78 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
79 msgstr ""
80 "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
81 "bezczynności."
82
83 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:7
84 msgid "Empathy default download folder"
85 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
86
87 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:8
88 msgid "The default folder to save file transfers in."
89 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
90
91 #. translators: Automatic tasks which are run once to port/update account settings. Ideally, this shouldn't be exposed to users at all, we just use a gsettings key here as an optimization to only run it only once.
92 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:10
93 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
94 msgstr ""
95 "Magiczny numer używany do sprawdzania, czy należy wykonać zadania czyszczenia"
96
97 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:11
98 msgid ""
99 "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
100 "should be executed or not. Users should not change this key manually."
101 msgstr ""
102 "Kod w empathy-sanity-cleaning.c używa tego numeru do sprawdzania, czy należy "
103 "wykonać zadania czyszczenia. Użytkownicy nie powinni ręcznie zmieniać tego "
104 "klucza."
105
106 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:12
107 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
108 msgid "Show offline contacts"
109 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
110
111 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:13
112 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
113 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
114
115 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:14
116 msgid "Show Balance in contact list"
117 msgstr "Wyświetlanie salda na liście kontaktów"
118
119 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:15
120 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
121 msgstr "Określa, czy wyświetlać saldo kont na liście kontaktów."
122
123 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:16
124 msgid "Hide main window"
125 msgstr "Ukrycie głównego okna"
126
127 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:17
128 msgid "Hide the main window."
129 msgstr "Ukrycie głównego okna."
130
131 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:18
132 msgid "Default directory to select an avatar image from"
133 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
134
135 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:19
136 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
137 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
138
139 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:20
140 msgid "Open new chats in separate windows"
141 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
142
143 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:21
144 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
145 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
146
147 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:22
148 msgid "Display incoming events in the status area"
149 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
150
151 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:23
152 msgid ""
153 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
154 "user immediately."
155 msgstr ""
156 "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
157 "będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
158
159 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:24
160 msgid "The position for the chat window side pane"
161 msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
162
163 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:25
164 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
165 msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
166
167 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:26
168 msgid "Show contact groups"
169 msgstr "Wyświetlanie grup kontaktów"
170
171 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:27
172 msgid "Whether to show groups in the contact list."
173 msgstr "Określa, czy wyświetlać grupy na liście kontaktów."
174
175 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:28
176 msgid "Use notification sounds"
177 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
178
179 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:29
180 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
181 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
182
183 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:30
184 msgid "Disable sounds when away"
185 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
186
187 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:31
188 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
189 msgstr ""
190 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
191 "zajętości."
192
193 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:32
194 msgid "Play a sound for incoming messages"
195 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
196
197 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:33
198 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
199 msgstr ""
200 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
201
202 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:34
203 msgid "Play a sound for outgoing messages"
204 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
205
206 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:35
207 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
208 msgstr ""
209 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
210
211 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:36
212 msgid "Play a sound for new conversations"
213 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
214
215 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:37
216 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
217 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
218
219 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:38
220 msgid "Play a sound when a contact logs in"
221 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
222
223 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:39
224 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
225 msgstr ""
226 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
227 "sieci."
228
229 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:40
230 msgid "Play a sound when a contact logs out"
231 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
232
233 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:41
234 msgid ""
235 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
236 msgstr ""
237 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
238
239 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:42
240 msgid "Play a sound when we log in"
241 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
242
243 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:43
244 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
245 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
246
247 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:44
248 msgid "Play a sound when we log out"
249 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
250
251 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:45
252 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
253 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
254
255 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:46
256 msgid "Enable popup notifications for new messages"
257 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
258
259 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:47
260 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
261 msgstr ""
262 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
263 "wiadomości."
264
265 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:48
266 msgid "Disable popup notifications when away"
267 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
268
269 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:49
270 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
271 msgstr ""
272 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
273 "zajętości."
274
275 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:50
276 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
277 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
278
279 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:51
280 msgid ""
281 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
282 "the chat is already opened, but not focused."
283 msgstr ""
284 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
285 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
286
287 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:52
288 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
289 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
290
291 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:53
292 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
293 msgstr ""
294 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
295 "do trybu online."
296
297 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:54
298 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
299 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
300
301 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:55
302 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
303 msgstr ""
304 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
305 "do trybu offline."
306
307 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:56
308 msgid "Use graphical smileys"
309 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
310
311 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:57
312 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
313 msgstr ""
314 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
315
316 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:58
317 msgid "Show contact list in rooms"
318 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
319
320 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:59
321 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
322 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
323
324 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:60
325 msgid "Chat window theme"
326 msgstr "Motyw okna rozmowy"
327
328 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:61
329 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
330 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
331
332 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:62
333 msgid "Chat window theme variant"
334 msgstr "Wariant motywu okna rozmowy"
335
336 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:63
337 msgid ""
338 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
339 msgstr "Wariant motywu używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
340
341 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:64
342 msgid "Path of the Adium theme to use"
343 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
344
345 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:65
346 msgid ""
347 "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. "
348 "Deprecated."
349 msgstr ""
350 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
351 "Adium. Przestarzałe."
352
353 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:66
354 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
355 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
356
357 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:67
358 msgid ""
359 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
360 msgstr ""
361 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
362 "Inspector."
363
364 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:68
365 msgid "Inform other users when you are typing to them"
366 msgstr "Informowanie innych użytkowników o pisaniu"
367
368 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:69
369 msgid ""
370 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
371 "affect the 'gone' state."
372 msgstr ""
373 "Określa, czy wysyłać stany rozmowy \"pisanie\" lub \"wstrzymano\". Obecnie "
374 "nie wpływa na stan \"nieobecny\"."
375
376 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:70
377 msgid "Use theme for chat rooms"
378 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
379
380 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:71
381 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
382 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
383
384 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:72
385 msgid "Spell checking languages"
386 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
387
388 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:73
389 msgid ""
390 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
391 msgstr ""
392 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
393 "\")."
394
395 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:74
396 msgid "Enable spell checker"
397 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
398
399 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:75
400 msgid ""
401 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
402 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
403
404 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:76
405 msgid "Nick completed character"
406 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
407
408 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:77
409 msgid ""
410 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
411 "chat."
412 msgstr ""
413 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
414 "podczas rozmowy grupowej."
415
416 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:78
417 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
418 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
419
420 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:79
421 msgid ""
422 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
423 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
424
425 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:80
426 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
427 msgstr "Ostatnie konto wybrane w oknie Dołącz do pokoju"
428
429 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:81
430 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
431 msgstr ""
432 "Ścieżka do obiektu D-Bus ostatnio wybranego konta do dołączenia do pokoju."
433
434 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:82
435 msgid "Camera device"
436 msgstr "Urządzenie kamery"
437
438 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:83
439 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
440 msgstr ""
441 "Domyślne urządzenie kamery do użycia w wideorozmowach, np. /dev/video0."
442
443 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:84
444 msgid "Camera position"
445 msgstr "Pozycja kamery"
446
447 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:85
448 msgid "Position the camera preview should be during a call."
449 msgstr "Położenie podglądu kamery podczas rozmowy."
450
451 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:86
452 msgid "Echo cancellation support"
453 msgstr "Obsługa usuwania echa"
454
455 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:87
456 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
457 msgstr "Określa, czy włączyć filtr usuwania echa usługi PulseAudio."
458
459 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:88
460 msgid "Show hint about closing the main window"
461 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
462
463 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:89
464 msgid ""
465 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
466 "'x' button in the title bar."
467 msgstr ""
468 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
469 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
470
471 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:90
472 msgid "Empathy can publish the user's location"
473 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
474
475 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:91
476 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
477 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
478
479 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:92
480 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
481 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
482
483 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:93
484 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
485 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
486
487 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:94
488 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
489 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
490
491 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:95
492 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
493 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
494
495 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:96
496 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
497 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
498
499 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:97
500 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
501 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
502
503 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:98
504 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
505 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
506
507 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:99
508 msgid ""
509 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
510 msgstr ""
511 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
512
513 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
514 msgid "No reason was specified"
515 msgstr "Nie podano powodu"
516
517 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
518 msgid "The change in state was requested"
519 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
520
521 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
522 msgid "You canceled the file transfer"
523 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
524
525 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
526 msgid "The other participant canceled the file transfer"
527 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
528
529 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
530 msgid "Error while trying to transfer the file"
531 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
532
533 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748
534 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
535 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
536
537 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:751 ../libempathy/empathy-utils.c:306
538 msgid "Unknown reason"
539 msgstr "Nieznany powód"
540
541 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:914
542 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
543 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
544
545 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1200
546 msgid "File transfer not supported by remote contact"
547 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
548
549 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1256
550 msgid "The selected file is not a regular file"
551 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
552
553 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1265
554 msgid "The selected file is empty"
555 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
556
557 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:85 ../libempathy/empathy-keyring.c:194
558 msgid "Password not found"
559 msgstr "Nie odnaleziono hasła"
560
561 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:594
562 #, c-format
563 msgid "IM account password for %s (%s)"
564 msgstr "Hasło konta komunikatora dla %s (%s)"
565
566 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:631
567 #, c-format
568 msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
569 msgstr "Hasło dla pokoju rozmowy \"%s\" na koncie %s (%s)"
570
571 #: ../libempathy/empathy-message.c:403 ../src/empathy-call-observer.c:116
572 #, c-format
573 msgid "Missed call from %s"
574 msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
575
576 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
577 #: ../libempathy/empathy-message.c:407
578 #, c-format
579 msgid "Called %s"
580 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
581
582 #: ../libempathy/empathy-message.c:410
583 #, c-format
584 msgid "Call from %s"
585 msgstr "Rozmowa głosowa od użytkownika %s"
586
587 #: ../libempathy/empathy-time.c:90
588 #, c-format
589 msgid "%d second ago"
590 msgid_plural "%d seconds ago"
591 msgstr[0] "%d sekundę temu"
592 msgstr[1] "%d sekundy temu"
593 msgstr[2] "%d sekund temu"
594
595 #: ../libempathy/empathy-time.c:96
596 #, c-format
597 msgid "%d minute ago"
598 msgid_plural "%d minutes ago"
599 msgstr[0] "%d minutę temu"
600 msgstr[1] "%d minuty temu"
601 msgstr[2] "%d minut temu"
602
603 #: ../libempathy/empathy-time.c:102
604 #, c-format
605 msgid "%d hour ago"
606 msgid_plural "%d hours ago"
607 msgstr[0] "%d godzinę temu"
608 msgstr[1] "%d godziny temu"
609 msgstr[2] "%d godzin temu"
610
611 #: ../libempathy/empathy-time.c:108
612 #, c-format
613 msgid "%d day ago"
614 msgid_plural "%d days ago"
615 msgstr[0] "%d dzień temu"
616 msgstr[1] "%d dni temu"
617 msgstr[2] "%d dni temu"
618
619 #: ../libempathy/empathy-time.c:114
620 #, c-format
621 msgid "%d week ago"
622 msgid_plural "%d weeks ago"
623 msgstr[0] "%d tydzień temu"
624 msgstr[1] "%d tygodnie temu"
625 msgstr[2] "%d tygodni temu"
626
627 #: ../libempathy/empathy-time.c:120
628 #, c-format
629 msgid "%d month ago"
630 msgid_plural "%d months ago"
631 msgstr[0] "%d miesiąc temu"
632 msgstr[1] "%d miesiące temu"
633 msgstr[2] "%d miesięcy emu"
634
635 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
636 msgid "in the future"
637 msgstr "w przyszłości"
638
639 #: ../libempathy/empathy-utils.c:226
640 msgid "Available"
641 msgstr "Dostępny"
642
643 #: ../libempathy/empathy-utils.c:228
644 msgid "Busy"
645 msgstr "Zajęty"
646
647 #: ../libempathy/empathy-utils.c:231
648 msgid "Away"
649 msgstr "Nieobecny"
650
651 #: ../libempathy/empathy-utils.c:233
652 msgid "Invisible"
653 msgstr "Niewidoczny"
654
655 #: ../libempathy/empathy-utils.c:235
656 msgid "Offline"
657 msgstr "Offline"
658
659 #. translators: presence type is unknown
660 #: ../libempathy/empathy-utils.c:238
661 msgctxt "presence"
662 msgid "Unknown"
663 msgstr "Nieznany"
664
665 #: ../libempathy/empathy-utils.c:278
666 msgid "No reason specified"
667 msgstr "Nie podano powodu"
668
669 #: ../libempathy/empathy-utils.c:280 ../libempathy/empathy-utils.c:336
670 msgid "Status is set to offline"
671 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
672
673 #: ../libempathy/empathy-utils.c:282 ../libempathy/empathy-utils.c:316
674 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
675 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:80
676 msgid "Network error"
677 msgstr "Błąd sieci"
678
679 #: ../libempathy/empathy-utils.c:284 ../libempathy/empathy-utils.c:318
680 msgid "Authentication failed"
681 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
682
683 #: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:320
684 msgid "Encryption error"
685 msgstr "Błąd szyfrowania"
686
687 #: ../libempathy/empathy-utils.c:288
688 msgid "Name in use"
689 msgstr "Pseudonim jest już używany"
690
691 #: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:322
692 msgid "Certificate not provided"
693 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
694
695 #: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:324
696 msgid "Certificate untrusted"
697 msgstr "Niezaufany certyfikat"
698
699 #: ../libempathy/empathy-utils.c:294 ../libempathy/empathy-utils.c:326
700 msgid "Certificate expired"
701 msgstr "Certyfikat wygasł"
702
703 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
704 msgid "Certificate not activated"
705 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
706
707 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
708 msgid "Certificate hostname mismatch"
709 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
710
711 #: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:332
712 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
713 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
714
715 #: ../libempathy/empathy-utils.c:302 ../libempathy/empathy-utils.c:334
716 msgid "Certificate self-signed"
717 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
718
719 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304
720 msgid "Certificate error"
721 msgstr "Błąd certyfikatu"
722
723 #: ../libempathy/empathy-utils.c:338
724 msgid "Encryption is not available"
725 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
726
727 #: ../libempathy/empathy-utils.c:340
728 msgid "Certificate is invalid"
729 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
730
731 #: ../libempathy/empathy-utils.c:342
732 msgid "Connection has been refused"
733 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
734
735 #: ../libempathy/empathy-utils.c:344
736 msgid "Connection can't be established"
737 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
738
739 #: ../libempathy/empathy-utils.c:346
740 msgid "Connection has been lost"
741 msgstr "Połączenie zostało utracone"
742
743 #: ../libempathy/empathy-utils.c:348
744 msgid "This account is already connected to the server"
745 msgstr "To konto jest już połączone z serwerem"
746
747 #: ../libempathy/empathy-utils.c:350
748 msgid ""
749 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
750 msgstr ""
751 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
752
753 #: ../libempathy/empathy-utils.c:353
754 msgid "The account already exists on the server"
755 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
756
757 #: ../libempathy/empathy-utils.c:355
758 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
759 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
760
761 #: ../libempathy/empathy-utils.c:357
762 msgid "Certificate has been revoked"
763 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
764
765 #: ../libempathy/empathy-utils.c:359
766 msgid ""
767 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
768 msgstr ""
769 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
770 "kryptograficznie słaby"
771
772 #: ../libempathy/empathy-utils.c:362
773 msgid ""
774 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
775 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
776 msgstr ""
777 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
778 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
779
780 #: ../libempathy/empathy-utils.c:366
781 msgid "Your software is too old"
782 msgstr "Oprogramowanie jest za stare"
783
784 #: ../libempathy/empathy-utils.c:368
785 msgid "Internal error"
786 msgstr "Wewnętrzny błąd"
787
788 #: ../libempathy/empathy-utils.c:497
789 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:30
790 msgid "People Nearby"
791 msgstr "Osoby w pobliżu"
792
793 #: ../libempathy/empathy-utils.c:502
794 msgid "Yahoo! Japan"
795 msgstr "Yahoo! Japonia"
796
797 #: ../libempathy/empathy-utils.c:538 ../src/empathy-roster-window.c:619
798 msgid "Google Talk"
799 msgstr "Google Talk"
800
801 #: ../libempathy/empathy-utils.c:539
802 msgid "Facebook Chat"
803 msgstr "Facebook Chat"
804
805 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:689
806 msgid "All accounts"
807 msgstr "Wszystkie konta"
808
809 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
810 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
811 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
812 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
813 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
814 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
815 msgid "Pass_word"
816 msgstr "_Hasło"
817
818 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
819 msgid "Screen _Name"
820 msgstr "_Nazwa użytkownika"
821
822 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
823 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
824 msgstr "<b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika"
825
826 #. remember password ticky box
827 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
828 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
829 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
830 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
831 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
832 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
833 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
834 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:261
835 msgid "Remember password"
836 msgstr "Zapamiętywanie hasła"
837
838 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
839 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
840 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
841 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
842 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
843 msgid "_Port"
844 msgstr "_Port"
845
846 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
847 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
848 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
849 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
850 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
851 msgid "_Server"
852 msgstr "_Serwer"
853
854 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
855 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
856 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
857 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
858 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:16
859 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
860 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
861 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
862 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
863 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
864 msgid "Advanced"
865 msgstr "Zaawansowane"
866
867 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
868 msgid "What is your AIM screen name?"
869 msgstr "Nazwa użytkownika AIM:"
870
871 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
872 msgid "What is your AIM password?"
873 msgstr "Hasło AIM:"
874
875 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
876 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
877 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
878 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
879 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
880 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:25
881 msgid "Remember Password"
882 msgstr "Zapamiętaj hasło"
883
884 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:675
885 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
886 #: ../src/empathy-import-widget.c:322
887 msgid "Account"
888 msgstr "Konto"
889
890 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:676
891 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
892 msgid "Password"
893 msgstr "Hasło"
894
895 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:677
896 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
897 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:511
898 msgid "Server"
899 msgstr "Serwer"
900
901 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:678
902 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
903 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:532
904 msgid "Port"
905 msgstr "Port"
906
907 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:762
908 #, c-format
909 msgid "%s"
910 msgstr "%s"
911
912 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:817
913 #, c-format
914 msgid "%s:"
915 msgstr "%s:"
916
917 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1429
918 msgid "Username:"
919 msgstr "Nazwa użytkownika:"
920
921 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1746
922 msgid "A_pply"
923 msgstr "Za_stosuj"
924
925 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1775
926 msgid "L_og in"
927 msgstr "Zal_oguj"
928
929 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1845
930 msgid "This account already exists on the server"
931 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
932
933 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1849
934 msgid "Create a new account on the server"
935 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
936
937 #. To translators: The first parameter is the login id and the
938 #. * second one is the network. The resulting string will be something
939 #. * like: "MyUserName on freenode".
940 #. * You should reverse the order of these arguments if the
941 #. * server should come before the login id in your locale.
942 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2270
943 #, c-format
944 msgid "%1$s on %2$s"
945 msgstr "%1$s na %2$s"
946
947 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
948 #. * string will be something like: "Jabber Account"
949 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2296
950 #, c-format
951 msgid "%s Account"
952 msgstr "Konto %s"
953
954 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2300
955 msgid "New account"
956 msgstr "Nowe konto"
957
958 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
959 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
960 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
961 msgid "Login I_D"
962 msgstr "Id_entyfikator logowania"
963
964 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
965 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
966 msgid "<b>Example:</b> username"
967 msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
968
969 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
970 msgid "What is your GroupWise User ID?"
971 msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise:"
972
973 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
974 msgid "What is your GroupWise password?"
975 msgstr "Hasło GroupWise:"
976
977 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
978 msgid "ICQ _UIN"
979 msgstr "_UIN ICQ"
980
981 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
982 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
983 msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
984
985 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
986 msgid "Ch_aracter set"
987 msgstr "Zest_aw znaków"
988
989 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
990 msgid "What is your ICQ UIN?"
991 msgstr "UIN ICQ:"
992
993 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
994 msgid "What is your ICQ password?"
995 msgstr "Hasło ICQ:"
996
997 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
998 msgid "Network"
999 msgstr "Sieć"
1000
1001 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
1002 msgid "Character set"
1003 msgstr "Zestaw znaków"
1004
1005 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
1006 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
1007 msgid "Add…"
1008 msgstr "Dodaj…"
1009
1010 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
1011 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1012 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1013 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
1014 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1015 msgid "Remove"
1016 msgstr "Usuń"
1017
1018 #. Translators: tooltip on a 'Go Up' button used to sort IRC servers by priority
1019 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1020 msgid "Up"
1021 msgstr "W górę"
1022
1023 #. Translators: tooltip on a 'Go Down' button used to sort IRC servers by priority
1024 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1025 msgid "Down"
1026 msgstr "W dół"
1027
1028 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1029 msgid "Servers"
1030 msgstr "Serwery"
1031
1032 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
1033 msgid ""
1034 "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
1035 "password."
1036 msgstr ""
1037 "Większość serwerów IRC nie wymaga hasła, więc w razie niepewności nie należy "
1038 "go podawać."
1039
1040 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
1041 msgid "Nickname"
1042 msgstr "Pseudonim"
1043
1044 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
1045 msgid "Quit message"
1046 msgstr "Komunikat podczas zakończenia"
1047
1048 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:14
1049 msgid "Real name"
1050 msgstr "Imię i nazwisko"
1051
1052 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:15
1053 msgid "Username"
1054 msgstr "Nazwa użytkownika"
1055
1056 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:17
1057 msgid "Which IRC network?"
1058 msgstr "Sieć IRC:"
1059
1060 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:18
1061 msgid "What is your IRC nickname?"
1062 msgstr "Pseudonim IRC:"
1063
1064 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1065 msgid "What is your Facebook username?"
1066 msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
1067
1068 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1069 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
1070 msgid ""
1071 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1072 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1073 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1074 "Facebook username if you don't have one."
1075 msgstr ""
1076 "To jest nazwa użytkownika, a nie login serwisu Facebook.\n"
1077 "Jeśli używane jest facebook.com/<b>badger</b>, należy wpisać <b>badger</b>.\n"
1078 "Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, "
1079 "aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie "
1080 "ustawiono."
1081
1082 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
1083 msgid "What is your Facebook password?"
1084 msgstr "Hasło serwisu Facebook:"
1085
1086 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
1087 msgid "What is your Google ID?"
1088 msgstr "Identyfikator Google:"
1089
1090 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1091 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1092 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
1093
1094 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
1095 msgid "What is your Google password?"
1096 msgstr "Hasło Google:"
1097
1098 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
1099 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1100 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org"
1101
1102 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
1103 msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1104 msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
1105
1106 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
1107 msgid "Priori_ty"
1108 msgstr "Pri_orytet"
1109
1110 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1111 msgid "Reso_urce"
1112 msgstr "_Zasób"
1113
1114 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1115 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1116 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
1117
1118 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1119 msgid "Override server settings"
1120 msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
1121
1122 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1123 msgid "Use old SS_L"
1124 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
1125
1126 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1127 msgid "What is your Jabber ID?"
1128 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
1129
1130 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1131 msgid "What is your desired Jabber ID?"
1132 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera:"
1133
1134 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
1135 msgid "What is your Jabber password?"
1136 msgstr "Hasło Jabbera:"
1137
1138 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
1139 msgid "What is your desired Jabber password?"
1140 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
1141
1142 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
1143 msgid "Nic_kname"
1144 msgstr "Pseu_donim"
1145
1146 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1147 msgid "_Last Name"
1148 msgstr "Na_zwisko"
1149
1150 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1151 msgid "_First Name"
1152 msgstr "I_mię"
1153
1154 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1155 msgid "_Published Name"
1156 msgstr "Nazwa _opublikowana"
1157
1158 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1159 msgid "_Jabber ID"
1160 msgstr "Identyfikator Ja_bbera"
1161
1162 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1163 msgid "E-_mail address"
1164 msgstr "Adres _e-mail"
1165
1166 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
1167 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1168 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
1169
1170 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1171 msgid "What is your Windows Live ID?"
1172 msgstr "Identyfikator Windows Live:"
1173
1174 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
1175 msgid "What is your Windows Live password?"
1176 msgstr "Hasło Windows Live:"
1177
1178 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:207
1179 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:240
1180 msgid "Auto"
1181 msgstr "Automatycznie"
1182
1183 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:210
1184 msgid "UDP"
1185 msgstr "UDP"
1186
1187 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:213
1188 msgid "TCP"
1189 msgstr "TCP"
1190
1191 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
1192 msgid "TLS"
1193 msgstr "TLS"
1194
1195 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:245
1196 msgid "Register"
1197 msgstr "Rejestrator"
1198
1199 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:250
1200 msgid "Options"
1201 msgstr "Opcje"
1202
1203 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:253
1204 msgid "None"
1205 msgstr "Brak"
1206
1207 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
1208 msgid "_Username"
1209 msgstr "Nazwa _użytkownika"
1210
1211 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1212 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1213 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip"
1214
1215 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1216 msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
1217 msgstr "Użycie tego konta do połączeń na telefony _stacjonarne i komórkowe"
1218
1219 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1220 msgid "NAT Traversal Options"
1221 msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
1222
1223 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1224 msgid "Proxy Options"
1225 msgstr "Opcje pośrednika"
1226
1227 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1228 msgid "Miscellaneous Options"
1229 msgstr "Różne opcje"
1230
1231 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1232 msgid "STUN Server"
1233 msgstr "Serwer STUN"
1234
1235 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1236 msgid "Discover the STUN server automatically"
1237 msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
1238
1239 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1240 msgid "Discover Binding"
1241 msgstr "Wykrywanie dowiązywania"
1242
1243 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1244 msgid "Keep-Alive Options"
1245 msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
1246
1247 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1248 msgid "Mechanism"
1249 msgstr "Mechanizm"
1250
1251 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1252 msgid "Interval (seconds)"
1253 msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
1254
1255 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
1256 msgid "Authentication username"
1257 msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia"
1258
1259 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1260 msgid "Transport"
1261 msgstr "Transport"
1262
1263 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1264 msgid "Loose Routing"
1265 msgstr "Swobodne trasowanie"
1266
1267 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1268 msgid "Ignore TLS Errors"
1269 msgstr "Ignorowanie błędów TLS"
1270
1271 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
1272 msgid "Local IP Address"
1273 msgstr "Lokalny adres IP"
1274
1275 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
1276 msgid "What is your SIP login ID?"
1277 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
1278
1279 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
1280 msgid "What is your SIP account password?"
1281 msgstr "Hasło konta SIP:"
1282
1283 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
1284 msgid "Pass_word:"
1285 msgstr "_Hasło:"
1286
1287 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
1288 msgid "Yahoo! I_D:"
1289 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
1290
1291 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
1292 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1293 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
1294
1295 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
1296 msgid "_Room List locale:"
1297 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
1298
1299 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1300 msgid "Ch_aracter set:"
1301 msgstr "Zest_aw znaków:"
1302
1303 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1304 msgid "_Port:"
1305 msgstr "_Port:"
1306
1307 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
1308 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1309 msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
1310
1311 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1312 msgid "What is your Yahoo! password?"
1313 msgstr "Hasło Yahoo!:"
1314
1315 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:545
1316 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:630
1317 msgid "Couldn't convert image"
1318 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
1319
1320 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:546
1321 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1322 msgstr ""
1323 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
1324
1325 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:906
1326 msgid "Couldn't save picture to file"
1327 msgstr "Nie można zapisać obrazu do pliku"
1328
1329 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1030
1330 msgid "Select Your Avatar Image"
1331 msgstr "Wybór obrazu awatara"
1332
1333 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1038
1334 msgid "Take a picture..."
1335 msgstr "Zrób zdjęcie..."
1336
1337 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1051
1338 msgid "No Image"
1339 msgstr "Brak obrazu"
1340
1341 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1108
1342 msgid "Images"
1343 msgstr "Obrazy"
1344
1345 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1112
1346 msgid "All Files"
1347 msgstr "Wszystkie pliki"
1348
1349 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1350 msgid "Click to enlarge"
1351 msgstr "Kliknięcie powiększy"
1352
1353 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
1354 #, c-format
1355 msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
1356 msgstr "Uwierzytelnienie konta <b>%s</b> się nie powiodło"
1357
1358 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
1359 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3724
1360 msgid "Retry"
1361 msgstr "Ponów"
1362
1363 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
1364 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
1365 #, c-format
1366 msgid ""
1367 "Enter your password for account\n"
1368 "<b>%s</b>"
1369 msgstr ""
1370 "Proszę wprowadzić hasło\n"
1371 "<b>%s</b>"
1372
1373 #: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:66
1374 msgid "Select..."
1375 msgstr "Wybierz..."
1376
1377 #: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:154
1378 msgid "_Select"
1379 msgstr "_Wybierz"
1380
1381 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
1382 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
1383 msgid "There was an error starting the call"
1384 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy głosowej"
1385
1386 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
1387 msgid "The specified contact doesn't support calls"
1388 msgstr "Podany kontakt nie obsługuje rozmów głosowych"
1389
1390 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
1391 msgid "The specified contact is offline"
1392 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline"
1393
1394 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
1395 msgid "The specified contact is not valid"
1396 msgstr "Wybrany kontakt nie jest prawidłowy"
1397
1398 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
1399 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
1400 msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
1401
1402 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
1403 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
1404 msgstr "Brak wystarczających środków, aby zadzwonić"
1405
1406 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:727
1407 msgid "Failed to open private chat"
1408 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
1409
1410 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:785
1411 msgid "Topic not supported on this conversation"
1412 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
1413
1414 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:791
1415 msgid "You are not allowed to change the topic"
1416 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
1417
1418 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:967
1419 msgid "Invalid contact ID"
1420 msgstr "Nieprawidłowy identyfikator kontaktu"
1421
1422 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
1423 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1424 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
1425
1426 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
1427 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1428 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
1429
1430 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
1431 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1432 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1433
1434 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1063
1435 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1436 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1437
1438 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
1439 msgid ""
1440 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1441 "current one"
1442 msgstr ""
1443 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
1444 "domyślnie bieżący"
1445
1446 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
1447 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1448 msgstr ""
1449 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
1450
1451 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
1452 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1453 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
1454
1455 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
1456 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1457 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
1458
1459 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
1460 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1461 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
1462
1463 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
1464 msgid ""
1465 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1466 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1467 "join a new chat room\""
1468 msgstr ""
1469 "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
1470 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
1471 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
1472
1473 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
1474 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
1475 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
1476
1477 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1091
1478 msgid ""
1479 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1480 "show its usage."
1481 msgstr ""
1482 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
1483 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
1484
1485 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
1486 #, c-format
1487 msgid "Usage: %s"
1488 msgstr "Użycie: %s"
1489
1490 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1155
1491 msgid "Unknown command"
1492 msgstr "Nieznane polecenie"
1493
1494 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1281
1495 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1496 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
1497
1498 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1538
1499 msgid "insufficient balance to send message"
1500 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
1501
1502 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1542 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1556
1503 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1619
1504 #, c-format
1505 msgid "Error sending message '%s': %s"
1506 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
1507
1508 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1544 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1561
1509 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1623
1510 #, c-format
1511 msgid "Error sending message: %s"
1512 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
1513
1514 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
1515 #. * account to send the message.
1516 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1550
1517 #, c-format
1518 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
1519 msgstr ""
1520 "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość. <a href='%s'>Doładuj</a>."
1521
1522 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1590
1523 msgid "not capable"
1524 msgstr "brak możliwości"
1525
1526 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1597
1527 msgid "offline"
1528 msgstr "offline"
1529
1530 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1600
1531 msgid "invalid contact"
1532 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
1533
1534 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1603
1535 msgid "permission denied"
1536 msgstr "brak dostępu"
1537
1538 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1606
1539 msgid "too long message"
1540 msgstr "za długa wiadomość"
1541
1542 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1609
1543 msgid "not implemented"
1544 msgstr "niezaimplementowane"
1545
1546 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1613
1547 msgid "unknown"
1548 msgstr "nieznany"
1549
1550 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1680 ../src/empathy-chat-window.c:979
1551 msgid "Topic:"
1552 msgstr "Temat:"
1553
1554 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1695
1555 #, c-format
1556 msgid "Topic set to: %s"
1557 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
1558
1559 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1697
1560 #, c-format
1561 msgid "Topic set by %s to: %s"
1562 msgstr "Temat ustawiony przez użytkownika %s na: %s"
1563
1564 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
1565 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1702
1566 msgid "No topic defined"
1567 msgstr "Temat nie został określony"
1568
1569 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2218
1570 msgid "(No Suggestions)"
1571 msgstr "(brak podpowiedzi)"
1572
1573 #. translators: %s is the selected word
1574 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2286
1575 #, c-format
1576 msgid "Add '%s' to Dictionary"
1577 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
1578
1579 #. translators: first %s is the selected word,
1580 #. * second %s is the language name of the target dictionary
1581 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2323
1582 #, c-format
1583 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1584 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
1585
1586 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2393
1587 msgid "Insert Smiley"
1588 msgstr "Wstaw emotikonę"
1589
1590 #. send button
1591 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2411
1592 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1180
1593 msgid "_Send"
1594 msgstr "_Wyślij"
1595
1596 #. Spelling suggestions
1597 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2468
1598 msgid "_Spelling Suggestions"
1599 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
1600
1601 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2574
1602 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1603 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
1604
1605 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2718
1606 #, c-format
1607 msgid "%s has disconnected"
1608 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
1609
1610 #. translators: reverse the order of these arguments
1611 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1612 #.
1613 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2725
1614 #, c-format
1615 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1616 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
1617
1618 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2728
1619 #, c-format
1620 msgid "%s was kicked"
1621 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
1622
1623 #. translators: reverse the order of these arguments
1624 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1625 #.
1626 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2736
1627 #, c-format
1628 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1629 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
1630
1631 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2739
1632 #, c-format
1633 msgid "%s was banned"
1634 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
1635
1636 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2743
1637 #, c-format
1638 msgid "%s has left the room"
1639 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
1640
1641 #. Note to translators: this string is appended to
1642 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1643 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1644 #. * please let us know. :-)
1645 #.
1646 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2752
1647 #, c-format
1648 msgid " (%s)"
1649 msgstr " (%s)"
1650
1651 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2777
1652 #, c-format
1653 msgid "%s has joined the room"
1654 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1655
1656 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2802
1657 #, c-format
1658 msgid "%s is now known as %s"
1659 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
1660
1661 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1662 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1663 #. * we get the new handler.
1664 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2989 ../src/empathy-call-window.c:1532
1665 #: ../src/empathy-call-window.c:1582 ../src/empathy-call-window.c:2655
1666 #: ../src/empathy-call-window.c:2961 ../src/empathy-event-manager.c:1166
1667 msgid "Disconnected"
1668 msgstr "Rozłączony"
1669
1670 #. Add message
1671 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3664
1672 msgid "Would you like to store this password?"
1673 msgstr "Zachować hasło?"
1674
1675 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3670
1676 msgid "Remember"
1677 msgstr "Zapamiętaj"
1678
1679 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3680
1680 msgid "Not now"
1681 msgstr "Nie teraz"
1682
1683 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3728
1684 msgid "Wrong password; please try again:"
1685 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
1686
1687 #. Add message
1688 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3858
1689 msgid "This room is protected by a password:"
1690 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
1691
1692 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3885
1693 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:780
1694 msgid "Join"
1695 msgstr "Dołącz"
1696
1697 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4077 ../src/empathy-event-manager.c:1187
1698 msgid "Connected"
1699 msgstr "Połączony"
1700
1701 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4132
1702 msgid "Conversation"
1703 msgstr "Rozmowa"
1704
1705 #. Translators: this string is a something like
1706 #. * "Escher Cat (SMS)"
1707 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4137
1708 #, c-format
1709 msgid "%s (SMS)"
1710 msgstr "%s (SMS)"
1711
1712 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:262
1713 msgid "Unknown or invalid identifier"
1714 msgstr "Nieznany lub nieprawidłowy identyfikator"
1715
1716 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
1717 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1718 msgstr "Blokowanie kontaktów jest tymczasowo niedostępne"
1719
1720 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
1721 msgid "Contact blocking unavailable"
1722 msgstr "Blokowanie kontaktów jest niedostępne"
1723
1724 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
1725 msgid "Permission Denied"
1726 msgstr "Brak dostępu"
1727
1728 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:272
1729 msgid "Could not block contact"
1730 msgstr "Nie można zablokować kontaktu"
1731
1732 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:611
1733 msgid "Edit Blocked Contacts"
1734 msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
1735
1736 #. Account and Identifier
1737 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1738 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
1739 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1485
1740 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
1741 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
1742 msgid "Account:"
1743 msgstr "Konto:"
1744
1745 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1746 msgid "Blocked Contacts"
1747 msgstr "Zablokowane kontakty"
1748
1749 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:102
1750 msgid "Full name"
1751 msgstr "Imię i nazwisko"
1752
1753 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:103
1754 msgid "Phone number"
1755 msgstr "Numer telefonu"
1756
1757 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
1758 msgid "E-mail address"
1759 msgstr "Adres e-mail"
1760
1761 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
1762 msgid "Website"
1763 msgstr "Witryna WWW"
1764
1765 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
1766 msgid "Birthday"
1767 msgstr "Urodziny"
1768
1769 #. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
1770 #. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
1771 #. * with their IM client.
1772 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:111
1773 msgid "Last seen:"
1774 msgstr "Ostatnio widziany:"
1775
1776 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:112
1777 msgid "Server:"
1778 msgstr "Serwer"
1779
1780 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
1781 msgid "Connected from:"
1782 msgstr "Połączony z:"
1783
1784 #. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
1785 #. * and should bin this.
1786 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:117
1787 msgid "Away message:"
1788 msgstr "Wiadomość podczas nieobecności:"
1789
1790 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:130
1791 msgid "work"
1792 msgstr "praca"
1793
1794 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:131
1795 msgid "home"
1796 msgstr "dom"
1797
1798 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
1799 msgid "mobile"
1800 msgstr "komórka"
1801
1802 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
1803 msgid "voice"
1804 msgstr "głosowa"
1805
1806 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
1807 msgid "preferred"
1808 msgstr "preferowane"
1809
1810 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
1811 msgid "postal"
1812 msgstr "pocztowy"
1813
1814 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
1815 msgid "parcel"
1816 msgstr "paczka"
1817
1818 #. Title
1819 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:522
1820 msgid "Search contacts"
1821 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
1822
1823 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
1824 msgid "Search: "
1825 msgstr "Wyszukiwanie:"
1826
1827 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:610
1828 msgid "_Add Contact"
1829 msgstr "_Dodaj kontakt"
1830
1831 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:628
1832 msgid "No contacts found"
1833 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
1834
1835 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:644
1836 msgid "Your message introducing yourself:"
1837 msgstr "Wiadomość z powitaniem:"
1838
1839 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:652
1840 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1841 msgstr "Daj znać, jak pojawisz się w sieci. Dzięki."
1842
1843 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:168
1844 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
1845 msgid "Save Avatar"
1846 msgstr "Zapisanie awatara"
1847
1848 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:224
1849 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
1850 msgid "Unable to save avatar"
1851 msgstr "Nie można zapisać awatara"
1852
1853 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1854 #. Setup id label
1855 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1856 #: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:444
1857 msgid "Identifier"
1858 msgstr "Identyfikator"
1859
1860 #. Setup nickname entry
1861 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1862 #: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:449
1863 msgid "Alias"
1864 msgstr "Alias"
1865
1866 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1867 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1868 msgid "Contact Details"
1869 msgstr "Szczegóły kontaktu"
1870
1871 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1872 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
1873 msgid "Information requested…"
1874 msgstr "Żądanie informacji…"
1875
1876 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
1877 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1878 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
1879
1880 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1881 msgid "Client Information"
1882 msgstr "Informacje o kliencie"
1883
1884 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1885 msgid "OS"
1886 msgstr "System operacyjny"
1887
1888 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1889 msgid "Version"
1890 msgstr "Wersja"
1891
1892 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1893 msgid "Client"
1894 msgstr "Klient"
1895
1896 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:327
1897 msgid "Groups"
1898 msgstr "Grupy"
1899
1900 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:339
1901 msgid ""
1902 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1903 "select more than one group or no groups."
1904 msgstr ""
1905 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
1906 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
1907
1908 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:358
1909 msgid "_Add Group"
1910 msgstr "_Dodaj grupę"
1911
1912 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:393
1913 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1914 msgid "Select"
1915 msgstr "Wybór"
1916
1917 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:403
1918 msgid "Group"
1919 msgstr "Grupa"
1920
1921 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
1922 msgid "New Contact"
1923 msgstr "Nowy kontakt"
1924
1925 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:193
1926 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:121
1927 #, c-format
1928 msgid "Block %s?"
1929 msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
1930
1931 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:248
1932 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:125
1933 #, c-format
1934 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1935 msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
1936
1937 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:253
1938 msgid "The following identity will be blocked:"
1939 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
1940 msgstr[0] "Następująca osoba zostanie zablokowana:"
1941 msgstr[1] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
1942 msgstr[2] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
1943
1944 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:260
1945 msgid "The following identity can not be blocked:"
1946 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
1947 msgstr[0] "Następująca osoba nie może zostać zablokowana:"
1948 msgstr[1] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
1949 msgstr[2] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
1950
1951 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
1952 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:130
1953 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:275
1954 msgid "_Block"
1955 msgstr "Za_blokuj"
1956
1957 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:279
1958 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:150
1959 msgid "_Report this contact as abusive"
1960 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1961 msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
1962 msgstr[1] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1963 msgstr[2] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1964
1965 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
1966 msgid "Edit Contact Information"
1967 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
1968
1969 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1970 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:293
1971 msgid "Linked Contacts"
1972 msgstr "Połączone kontakty"
1973
1974 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:332
1975 msgid "gnome-contacts not installed"
1976 msgstr "Pakiet gnome-contacts nie jest zainstalowany"
1977
1978 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:335
1979 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
1980 msgstr ""
1981 "Proszę zainstalować pakiet gnome-contacts, aby uzyskać dostęp do szczegółów "
1982 "kontaktów."
1983
1984 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1985 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1986 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1987 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:177
1988 #, c-format
1989 msgid "%s (%s)"
1990 msgstr "%s (%s)"
1991
1992 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:353
1993 msgid "Select account to use to place the call"
1994 msgstr "Wybór konta do umieszczenia tej rozmowy głosowej"
1995
1996 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:357
1997 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
1998 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
1999 msgid "Call"
2000 msgstr "Rozmowa głosowa"
2001
2002 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:422
2003 msgid "Mobile"
2004 msgstr "Komórka"
2005
2006 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:424
2007 msgid "Work"
2008 msgstr "Praca"
2009
2010 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:426
2011 msgid "HOME"
2012 msgstr "Dom"
2013
2014 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:669
2015 msgid "_Block Contact"
2016 msgstr "Za_blokuj kontakt"
2017
2018 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:725
2019 msgid "Delete and _Block"
2020 msgstr "Usuń i za_blokuj"
2021
2022 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:787
2023 #, c-format
2024 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
2025 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
2026
2027 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:796
2028 #, c-format
2029 msgid ""
2030 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
2031 "remove all the contacts which make up this linked contact."
2032 msgstr ""
2033 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
2034 "zostaną usunięte."
2035
2036 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:807
2037 msgid "Removing contact"
2038 msgstr "Usuwanie kontaktu"
2039
2040 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:871
2041 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2453
2042 msgid "_Remove"
2043 msgstr "_Usuń"
2044
2045 #. add chat button
2046 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1234
2047 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:318
2048 msgid "_Chat"
2049 msgstr "_Rozmowa"
2050
2051 #. add SMS button
2052 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1269
2053 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:312
2054 msgid "_SMS"
2055 msgstr "_SMS"
2056
2057 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1302
2058 msgctxt "menu item"
2059 msgid "_Audio Call"
2060 msgstr "Rozmow_a głosowa"
2061
2062 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1335
2063 msgctxt "menu item"
2064 msgid "_Video Call"
2065 msgstr "_Wideorozmowa"
2066
2067 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1376
2068 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
2069 msgid "_Previous Conversations"
2070 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
2071
2072 # to jest w menu
2073 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1405
2074 msgid "Send File"
2075 msgstr "Wyślij plik"
2076
2077 # to jest w menu
2078 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1435
2079 msgid "Share My Desktop"
2080 msgstr "Współdziel pulpit"
2081
2082 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1461
2083 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1368
2084 msgid "Favorite"
2085 msgstr "Ulubione"
2086
2087 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1490
2088 msgid "Infor_mation"
2089 msgstr "Infor_macje"
2090
2091 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1539
2092 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2093 msgid "_Edit"
2094 msgstr "_Modyfikuj"
2095
2096 #. send invitation
2097 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1655
2098 #: ../src/empathy-chat-window.c:1245
2099 msgid "Inviting you to this room"
2100 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
2101
2102 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1701
2103 msgid "_Invite to Chat Room"
2104 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
2105
2106 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1897
2107 msgid "_Add Contact…"
2108 msgstr "_Dodaj kontakt…"
2109
2110 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2373
2111 #, c-format
2112 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
2113 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
2114
2115 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2376
2116 msgid "Removing group"
2117 msgstr "Usuwanie grupy"
2118
2119 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2444
2120 msgid "Re_name"
2121 msgstr "Zmień _nazwę"
2122
2123 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:304
2124 msgid "Channels:"
2125 msgstr "Kanały:"
2126
2127 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
2128 msgid "Country ISO Code:"
2129 msgstr "Kod ISO kraju:"
2130
2131 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
2132 msgid "Country:"
2133 msgstr "Kraj:"
2134
2135 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
2136 msgid "State:"
2137 msgstr "Stan/województwo:"
2138
2139 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
2140 msgid "City:"
2141 msgstr "Miasto:"
2142
2143 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
2144 msgid "Area:"
2145 msgstr "Obszar:"
2146
2147 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
2148 msgid "Postal Code:"
2149 msgstr "Kod pocztowy:"
2150
2151 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
2152 msgid "Street:"
2153 msgstr "Ulica:"
2154
2155 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
2156 msgid "Building:"
2157 msgstr "Budynek:"
2158
2159 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
2160 msgid "Floor:"
2161 msgstr "Piętro:"
2162
2163 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
2164 msgid "Room:"
2165 msgstr "Pokój:"
2166
2167 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
2168 msgid "Text:"
2169 msgstr "Tekst:"
2170
2171 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
2172 msgid "Description:"
2173 msgstr "Opis:"
2174
2175 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
2176 msgid "URI:"
2177 msgstr "Adres URI:"
2178
2179 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
2180 msgid "Accuracy Level:"
2181 msgstr "Poziom dokładności:"
2182
2183 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
2184 msgid "Error:"
2185 msgstr "Błąd:"
2186
2187 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
2188 msgid "Vertical Error (meters):"
2189 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
2190
2191 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
2192 msgid "Horizontal Error (meters):"
2193 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
2194
2195 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
2196 msgid "Speed:"
2197 msgstr "Prędkość:"
2198
2199 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
2200 msgid "Bearing:"
2201 msgstr "Kierunek:"
2202
2203 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
2204 msgid "Climb Speed:"
2205 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
2206
2207 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
2208 msgid "Last Updated on:"
2209 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
2210
2211 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
2212 msgid "Longitude:"
2213 msgstr "Długość geograficzna:"
2214
2215 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
2216 msgid "Latitude:"
2217 msgstr "Szerokość geograficzna:"
2218
2219 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
2220 msgid "Altitude:"
2221 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
2222
2223 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
2224 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
2225 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
2226 msgid "Location"
2227 msgstr "Położenie"
2228
2229 #. translators: format is "Location, $date"
2230 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:610
2231 #, c-format
2232 msgid "%s, %s"
2233 msgstr "%s, %s"
2234
2235 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:659
2236 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
2237 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
2238
2239 #. Alias
2240 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1304
2241 msgid "Alias:"
2242 msgstr "Alias:"
2243
2244 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
2245 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1513
2246 msgid "Identifier:"
2247 msgstr "Identyfikator:"
2248
2249 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1652
2250 #, c-format
2251 msgid "Linked contact containing %u contact"
2252 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2253 msgstr[0] "Metakontakt zawierający %u kontakt"
2254 msgstr[1] "Metakontakt zawierający %u kontakty"
2255 msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
2256
2257 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2258 msgid "<b>Location</b> at (date)"
2259 msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
2260
2261 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
2262 msgid "Online from a phone or mobile device"
2263 msgstr "Online z telefonu lub urządzenia przenośnego"
2264
2265 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:335
2266 msgid "New Network"
2267 msgstr "Nowa sieć"
2268
2269 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:530
2270 msgid "Choose an IRC network"
2271 msgstr "Wybór sieci IRC"
2272
2273 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:587
2274 msgid "Reset _Networks List"
2275 msgstr "Przywróć listę _sieci"
2276
2277 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:591
2278 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2279 msgid "Select"
2280 msgstr "Wybierz"
2281
2282 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2283 msgid "new server"
2284 msgstr "nowy serwer"
2285
2286 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:547
2287 msgid "SSL"
2288 msgstr "SSL"
2289
2290 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:81
2291 msgid ""
2292 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
2293 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
2294 "details below are correct."
2295 msgstr ""
2296 "Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
2297 "połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
2298 "czy poniższe dane są poprawne."
2299
2300 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:101
2301 msgid "People nearby"
2302 msgstr "Osoby w pobliżu"
2303
2304 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:116
2305 msgid ""
2306 "You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
2307 "style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
2308 msgstr ""
2309 "Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie lub wyłączyć tę funkcję "
2310 "wybierając <span style=\"italic\">Edycja → Konta</span> na liście kontaktów."
2311
2312 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:622
2313 msgid "History"
2314 msgstr "Historia"
2315
2316 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:677
2317 msgid "Show"
2318 msgstr "Wyświetlenie"
2319
2320 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:699
2321 msgid "Search"
2322 msgstr "Wyszukiwanie"
2323
2324 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
2325 #, c-format
2326 msgid "Chat in %s"
2327 msgstr "Rozmowa w %s"
2328
2329 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
2330 #, c-format
2331 msgid "Chat with %s"
2332 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
2333
2334 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1202
2335 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1346
2336 msgctxt "A date with the time"
2337 msgid "%A, %e %B %Y %X"
2338 msgstr "%A %e %B %Y, %X"
2339
2340 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
2341 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1289
2342 #, c-format
2343 msgid "<i>* %s %s</i>"
2344 msgstr "<i>* %s %s</i>"
2345
2346 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
2347 #. * The string in bold is the sender's name
2348 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1295
2349 #, c-format
2350 msgid "<b>%s:</b> %s"
2351 msgstr "<b>%s:</b> %s"
2352
2353 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1370
2354 #, c-format
2355 msgid "%s second"
2356 msgid_plural "%s seconds"
2357 msgstr[0] "%s sekunda"
2358 msgstr[1] "%s sekundy"
2359 msgstr[2] "%s sekund"
2360
2361 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1377
2362 #, c-format
2363 msgid "%s minute"
2364 msgid_plural "%s minutes"
2365 msgstr[0] "%s minuta"
2366 msgstr[1] "%s minuty"
2367 msgstr[2] "%s minut"
2368
2369 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1385
2370 #, c-format
2371 msgid "Call took %s, ended at %s"
2372 msgstr "Rozmowa głosowa miała miejsce %s, została zakończona %s"
2373
2374 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1716
2375 msgid "Today"
2376 msgstr "Dzisiaj"
2377
2378 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
2379 msgid "Yesterday"
2380 msgstr "Wczoraj"
2381
2382 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
2383 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1735
2384 msgid "%e %B %Y"
2385 msgstr "%e %B %Y"
2386
2387 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1839
2388 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3462
2389 msgid "Anytime"
2390 msgstr "Zawsze"
2391
2392 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1938
2393 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2397
2394 msgid "Anyone"
2395 msgstr "Wszyscy"
2396
2397 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2710
2398 msgid "Who"
2399 msgstr "Kto"
2400
2401 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2919
2402 msgid "When"
2403 msgstr "Kiedy"
2404
2405 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3037
2406 msgid "Anything"
2407 msgstr "Wszystko"
2408
2409 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3039
2410 msgid "Text chats"
2411 msgstr "Rozmowy tekstowe"
2412
2413 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
2414 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
2415 msgid "Calls"
2416 msgstr "Rozmowy głosowe"
2417
2418 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3044
2419 msgid "Incoming calls"
2420 msgstr "Przychodzące rozmowy głosowe"
2421
2422 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3045
2423 msgid "Outgoing calls"
2424 msgstr "Wychodzące rozmowy głosowe"
2425
2426 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
2427 msgid "Missed calls"
2428 msgstr "Nieodebrane rozmowy głosowe"
2429
2430 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3066
2431 msgid "What"
2432 msgstr "Co"
2433
2434 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3755
2435 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
2436 msgstr "Na pewno usunąć wszystkie dzienniki poprzednich rozmów?"
2437
2438 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3759
2439 msgid "Clear All"
2440 msgstr "Wyczyść wszystko"
2441
2442 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3766
2443 msgid "Delete from:"
2444 msgstr "Usunięcie od:"
2445
2446 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
2447 msgid "_File"
2448 msgstr "_Plik"
2449
2450 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2451 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2452 msgid "_Edit"
2453 msgstr "_Edycja"
2454
2455 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2456 msgid "Delete All History..."
2457 msgstr "Usuń całą historię..."
2458
2459 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2460 msgid "Profile"
2461 msgstr "Profil"
2462
2463 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2464 #: ../src/empathy-chat-window.c:1438 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
2465 msgid "Chat"
2466 msgstr "Rozmowa"
2467
2468 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2469 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
2470 msgid "Video"
2471 msgstr "Wideo"
2472
2473 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
2474 msgid "page 2"
2475 msgstr "strona 2"
2476
2477 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2478 msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
2479 msgstr "<span size=\"x-large\">Wczytywanie...</span>"
2480
2481 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:129
2482 msgid "What kind of chat account do you have?"
2483 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
2484
2485 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:151
2486 msgid "Adding new account"
2487 msgstr "Dodawanie nowego konta"
2488
2489 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:199
2490 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:289
2491 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
2492 msgstr "Proszę wpisać identyfikator lub numer telefonu kontaktu:"
2493
2494 #. add video button
2495 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
2496 msgid "_Video Call"
2497 msgstr "_Wideorozmowa"
2498
2499 #. add audio button
2500 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
2501 msgid "_Audio Call"
2502 msgstr "Rozmow_a głosowa"
2503
2504 #. Tweak the dialog
2505 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:242
2506 msgid "New Call"
2507 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
2508
2509 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:82
2510 msgid "The contact is offline"
2511 msgstr "Kontakt jest w trybie offline"
2512
2513 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
2514 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
2515 msgstr "Wybrany kontakt jest nieprawidłowy lub nieznany"
2516
2517 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
2518 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
2519 msgstr "Kontakt nie obsługuje tego rodzaju rozmowy"
2520
2521 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
2522 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
2523 msgstr "Żądana funkcjonalność nie jest zaimplementowana dla tego protokołu"
2524
2525 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
2526 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
2527 msgstr "Nie można rozpocząć rozmowy z podanym kontaktem"
2528
2529 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:96
2530 msgid "You are banned from this channel"
2531 msgstr "Użytkownik został zablokowany na tym kanale"
2532
2533 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:98
2534 msgid "This channel is full"
2535 msgstr "Ten kanał jest pełny"
2536
2537 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
2538 msgid "You must be invited to join this channel"
2539 msgstr "Wymagane jest zaproszenie, aby dołączyć do tego kanału"
2540
2541 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:102
2542 msgid "Can't proceed while disconnected"
2543 msgstr "Nie można kontynuować podczas rozłączenia"
2544
2545 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:104
2546 msgid "Permission denied"
2547 msgstr "Odmowa dostępu"
2548
2549 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:110
2550 msgid "There was an error starting the conversation"
2551 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy"
2552
2553 #. Tweak the dialog
2554 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:332
2555 msgid "New Conversation"
2556 msgstr "Nowa rozmowa"
2557
2558 #. COL_STATUS_TEXT
2559 #. COL_STATE_ICON_NAME
2560 #. COL_STATE
2561 #. COL_DISPLAY_MARKUP
2562 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2563 #. COL_TYPE
2564 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:164
2565 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:200
2566 msgid "Custom Message…"
2567 msgstr "Własna wiadomość…"
2568
2569 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:217
2570 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:219
2571 msgid "Edit Custom Messages…"
2572 msgstr "Modyfikuj własne wiadomości…"
2573
2574 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:341
2575 msgid "Click to remove this status as a favorite"
2576 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
2577
2578 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:350
2579 msgid "Click to make this status a favorite"
2580 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
2581
2582 #. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
2583 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:384
2584 #, c-format
2585 msgid ""
2586 "<b>Current message: %s</b>\n"
2587 "<small><i>Press Enter to set the new message or Esc to cancel.</i></small>"
2588 msgstr ""
2589 "<b>Obecna wiadomość: %s</b>\n"
2590 "<small><i>Naciśnięcie klawisza Enter ustawi nową wiadomość, a naciśnięcie "
2591 "klawisza Esc anuluje.</i></small>"
2592
2593 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:393
2594 msgid "Set status"
2595 msgstr "Ustaw stan"
2596
2597 #. Custom messages
2598 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1101
2599 msgid "Custom messages…"
2600 msgstr "Własne wiadomości…"
2601
2602 #. Create account
2603 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2604 #. * "Yahoo!"
2605 #.
2606 #: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:608
2607 #, c-format
2608 msgid "New %s account"
2609 msgstr "Nowe konto %s"
2610
2611 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
2612 msgid "_Match case"
2613 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
2614
2615 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2616 msgid "Find:"
2617 msgstr "Wyszukiwanie:"
2618
2619 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2620 msgid "_Previous"
2621 msgstr "_Poprzednie"
2622
2623 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2624 msgid "_Next"
2625 msgstr "_Następne"
2626
2627 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2628 msgid "Mat_ch case"
2629 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
2630
2631 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2632 msgid "Phrase not found"
2633 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
2634
2635 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2636 msgid "Received an instant message"
2637 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
2638
2639 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2640 msgid "Sent an instant message"
2641 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
2642
2643 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2644 msgid "Incoming chat request"
2645 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
2646
2647 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2648 msgid "Contact connected"
2649 msgstr "Kontakt połączony"
2650
2651 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2652 msgid "Contact disconnected"
2653 msgstr "Kontakt rozłączony"
2654
2655 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2656 msgid "Connected to server"
2657 msgstr "Połączony z serwerem"
2658
2659 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2660 msgid "Disconnected from server"
2661 msgstr "Rozłączony z serwera"
2662
2663 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2664 msgid "Incoming voice call"
2665 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
2666
2667 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2668 msgid "Outgoing voice call"
2669 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
2670
2671 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2672 msgid "Voice call ended"
2673 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
2674
2675 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
2676 msgid "Edit Custom Messages"
2677 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
2678
2679 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:234
2680 msgid "Subscription Request"
2681 msgstr "Prośba o upoważnienie"
2682
2683 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
2684 #: ../src/empathy-event-manager.c:1104
2685 #, c-format
2686 msgid "%s would like permission to see when you are online"
2687 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
2688
2689 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
2690 #: ../src/empathy-event-manager.c:729
2691 msgid "_Decline"
2692 msgstr "_Odmów"
2693
2694 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:282
2695 msgid "_Accept"
2696 msgstr "Z_aakceptuj"
2697
2698 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1125
2699 #, c-format
2700 msgid "Message edited at %s"
2701 msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
2702
2703 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1841
2704 msgid "Normal"
2705 msgstr "Zwykły"
2706
2707 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2708 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2709 msgstr "Nie można zweryfikować tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów."
2710
2711 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2712 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2713 msgstr "Certyfikat nie został podpisany przez ośrodek certyfikacji."
2714
2715 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2716 msgid "The certificate has expired."
2717 msgstr "Certyfikat wygasł."
2718
2719 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2720 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2721 msgstr "Certyfikat nie jest jeszcze aktywny."
2722
2723 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2724 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2725 msgstr "Certyfikat nie zawiera oczekiwanego odcisku palca."
2726
2727 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2728 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2729 msgstr ""
2730 "Nazwa komputera zweryfikowana przez certyfikat nie zgadza się z nazwą "
2731 "serwera."
2732
2733 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2734 msgid "The certificate is self-signed."
2735 msgstr "Certyfikat został podpisany przez wystawcę."
2736
2737 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2738 msgid ""
2739 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2740 msgstr "Certyfikat został cofnięty przez odpowiedni ośrodek certyfikacji."
2741
2742 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2743 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2744 msgstr "Certyfikat jest kryptograficznie słaby."
2745
2746 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2747 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2748 msgstr "Długość certyfikatu przekracza weryfikowalne ograniczenia."
2749
2750 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2751 msgid "The certificate is malformed."
2752 msgstr "Nieprawidłowy format certyfikatu."
2753
2754 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2755 #, c-format
2756 msgid "Expected hostname: %s"
2757 msgstr "Oczekiwana nazwa komputera: %s"
2758
2759 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2760 #, c-format
2761 msgid "Certificate hostname: %s"
2762 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
2763
2764 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2765 msgid "C_ontinue"
2766 msgstr "K_ontynuuj"
2767
2768 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2769 msgid "Untrusted connection"
2770 msgstr "Niezaufane połączenie"
2771
2772 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:288
2773 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2774 msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
2775
2776 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:298
2777 msgid "Remember this choice for future connections"
2778 msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
2779
2780 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:304
2781 msgid "Certificate Details"
2782 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
2783
2784 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1050
2785 msgid "Unable to open URI"
2786 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
2787
2788 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1174
2789 msgid "Select a file"
2790 msgstr "Wybór pliku"
2791
2792 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1248
2793 msgid "Insufficient free space to save file"
2794 msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
2795
2796 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1256
2797 #, c-format
2798 msgid ""
2799 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2800 "Please choose another location."
2801 msgstr ""
2802 "Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
2803 "tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
2804
2805 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1302
2806 #, c-format
2807 msgid "Incoming file from %s"
2808 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2809
2810 #: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:384
2811 msgid "Go online to edit your personal information."
2812 msgstr "Proszę przejść do trybu online, aby modyfikować informacje osobiste."
2813
2814 #: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:464
2815 msgid "<b>Personal Details</b>"
2816 msgstr "<b>Szczegóły osobiste</b>"
2817
2818 #. Copy Link Address menu item
2819 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:278
2820 msgid "_Copy Link Address"
2821 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
2822
2823 #. Open Link menu item
2824 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:285
2825 msgid "_Open Link"
2826 msgstr "_Otwórz odnośnik"
2827
2828 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2829 msgid "Current Locale"
2830 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
2831
2832 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2833 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2834 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2835 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2836 msgid "Arabic"
2837 msgstr "arabskie"
2838
2839 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2840 msgid "Armenian"
2841 msgstr "armeńskie"
2842
2843 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2844 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2845 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2846 msgid "Baltic"
2847 msgstr "bałtyckie"
2848
2849 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2850 msgid "Celtic"
2851 msgstr "celtyckie"
2852
2853 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2854 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2855 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2856 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2857 msgid "Central European"
2858 msgstr "środkowoeuropejskie"
2859
2860 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2861 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2862 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2863 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2864 msgid "Chinese Simplified"
2865 msgstr "chińskie uproszczone"
2866
2867 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2868 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2869 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2870 msgid "Chinese Traditional"
2871 msgstr "chińskie tradycyjne"
2872
2873 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2874 msgid "Croatian"
2875 msgstr "chorwackie"
2876
2877 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2878 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2879 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2880 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2881 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2882 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2883 msgid "Cyrillic"
2884 msgstr "cyrylica"
2885
2886 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2887 msgid "Cyrillic/Russian"
2888 msgstr "cyrylica/rosyjskie"
2889
2890 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2891 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2892 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2893 msgstr "cyrylica/ukraińskie"
2894
2895 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2896 msgid "Georgian"
2897 msgstr "gruzińskie"
2898
2899 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2900 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2901 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2902 msgid "Greek"
2903 msgstr "greckie"
2904
2905 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2906 msgid "Gujarati"
2907 msgstr "gudżarackie"
2908
2909 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2910 msgid "Gurmukhi"
2911 msgstr "gurmukhi"
2912
2913 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2914 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2915 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2916 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2917 msgid "Hebrew"
2918 msgstr "hebrajskie"
2919
2920 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2921 msgid "Hebrew Visual"
2922 msgstr "hebrajskie wizualne"
2923
2924 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2925 msgid "Hindi"
2926 msgstr "hinduskie"
2927
2928 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2929 msgid "Icelandic"
2930 msgstr "islandzkie"
2931
2932 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2933 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2934 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2935 msgid "Japanese"
2936 msgstr "japońskie"
2937
2938 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2939 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2940 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2941 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2942 msgid "Korean"
2943 msgstr "koreańskie"
2944
2945 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2946 msgid "Nordic"
2947 msgstr "nordyckie"
2948
2949 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2950 msgid "Persian"
2951 msgstr "perskie"
2952
2953 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2954 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2955 msgid "Romanian"
2956 msgstr "rumuńskie"
2957
2958 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2959 msgid "South European"
2960 msgstr "południowoeuropejskie"
2961
2962 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2963 msgid "Thai"
2964 msgstr "tajskie"
2965
2966 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2967 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2968 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2969 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2970 msgid "Turkish"
2971 msgstr "tureckie"
2972
2973 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2974 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2975 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2976 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2977 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2978 msgid "Unicode"
2979 msgstr "Unikod"
2980
2981 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2982 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2983 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2984 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2985 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2986 msgid "Western"
2987 msgstr "zachodnie"
2988
2989 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2990 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2991 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2992 msgid "Vietnamese"
2993 msgstr "wietnamskie"
2994
2995 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:29
2996 msgid "Top Contacts"
2997 msgstr "Najczęściej używane kontakty"
2998
2999 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:31
3000 msgid "Ungrouped"
3001 msgstr "Kontakty bez grup"
3002
3003 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:231
3004 msgid "No error message"
3005 msgstr "Brak komunikatu błędu"
3006
3007 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:304
3008 msgid "Instant Message (Empathy)"
3009 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
3010
3011 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
3012 msgid ""
3013 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
3014 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
3015 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
3016 "version."
3017 msgstr ""
3018 "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
3019 "lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
3020 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
3021 "wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
3022
3023 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
3024 msgid ""
3025 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
3026 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
3027 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
3028 "details."
3029 msgstr ""
3030 "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
3031 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
3032 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
3033 "bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
3034
3035 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
3036 msgid ""
3037 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3038 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
3039 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
3040 msgstr ""
3041 "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
3042 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
3043 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
3044 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
3045
3046 #: ../src/empathy-about-dialog.c:109
3047 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
3048 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
3049
3050 #: ../src/empathy-about-dialog.c:115
3051 msgid "translator-credits"
3052 msgstr ""
3053 "Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003\n"
3054 "Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009\n"
3055 "Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008\n"
3056 "Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2012\n"
3057 "Asia Słowik <asiaslowik@gmail.com>, 2011\n"
3058 "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2012"
3059
3060 #: ../src/empathy-accounts.c:182
3061 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
3062 msgstr ""
3063 "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
3064 "działanie"
3065
3066 #: ../src/empathy-accounts.c:186
3067 msgid ""
3068 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
3069 msgstr ""
3070 "Bez wyświetlania żadnych okien, o ile istnieją tylko konta \"Osób w pobliżu\""
3071
3072 #: ../src/empathy-accounts.c:190
3073 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
3074 msgstr ""
3075 "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
3076
3077 #: ../src/empathy-accounts.c:192
3078 msgid "<account-id>"
3079 msgstr "<identyfikator-konta>"
3080
3081 #: ../src/empathy-accounts.c:197
3082 msgid "- Empathy Accounts"
3083 msgstr "- konta programu Empathy"
3084
3085 #: ../src/empathy-accounts.c:240
3086 msgid "Empathy Accounts"
3087 msgstr "Konta programu Empathy"
3088
3089 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3090 #. * unsaved changes
3091 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
3092 #, c-format
3093 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
3094 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
3095
3096 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3097 #. * an unsaved new account
3098 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:72
3099 msgid "Your new account has not been saved yet."
3100 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
3101
3102 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:404 ../src/empathy-call-window.c:1274
3103 msgid "Connecting…"
3104 msgstr "Łączenie…"
3105
3106 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:445
3107 #, c-format
3108 msgid "Offline — %s"
3109 msgstr "Offline — %s"
3110
3111 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:457
3112 #, c-format
3113 msgid "Disconnected — %s"
3114 msgstr "Rozłączony — %s"
3115
3116 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:468
3117 msgid "Offline — No Network Connection"
3118 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
3119
3120 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:475
3121 msgid "Unknown Status"
3122 msgstr "Nieznany stan"
3123
3124 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:492
3125 msgid ""
3126 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
3127 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
3128 "the account."
3129 msgstr ""
3130 "To konto zostało wyłączone, ponieważ używa ono starego, nieobsługiwanego "
3131 "mechanizmu. Proszę zainstalować pakiet telepathy-haze i ponownie uruchomić "
3132 "sesję, aby migrować konto."
3133
3134 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:502
3135 msgid "Offline — Account Disabled"
3136 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
3137
3138 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:608
3139 msgid "Edit Connection Parameters"
3140 msgstr "Modyfikacja parametrów połączenia"
3141
3142 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:735
3143 msgid "_Edit Connection Parameters..."
3144 msgstr "_Modyfikuj parametry połączenia..."
3145
3146 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1268
3147 #, c-format
3148 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
3149 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
3150
3151 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1272
3152 msgid "This will not remove your account on the server."
3153 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
3154
3155 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1477
3156 msgid ""
3157 "You are about to select another account, which will discard\n"
3158 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3159 msgstr ""
3160 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
3161 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3162
3163 #. Menu item: to enabled/disable the account
3164 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1668
3165 msgid "_Enabled"
3166 msgstr "_Włączone"
3167
3168 #. Menu item: Rename
3169 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1691
3170 msgid "Rename"
3171 msgstr "Zmień nazwę"
3172
3173 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2107
3174 msgid "_Skip"
3175 msgstr "_Pomiń"
3176
3177 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2111
3178 msgid "_Connect"
3179 msgstr "P_ołącz"
3180
3181 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2290
3182 msgid ""
3183 "You are about to close the window, which will discard\n"
3184 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3185 msgstr ""
3186 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
3187 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3188
3189 #. Tweak the dialog
3190 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2433
3191 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
3192 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
3193
3194 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
3195 msgid "_Import…"
3196 msgstr "_Zaimportuj…"
3197
3198 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
3199 msgid "Loading account information"
3200 msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
3201
3202 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
3203 msgid ""
3204 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
3205 "you want to use."
3206 msgstr ""
3207 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
3208 "wymaganego protokołu."
3209
3210 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
3211 msgid "No protocol backends installed"
3212 msgstr "Brak zainstalowanych mechanizmów protokołów"
3213
3214 #: ../src/empathy-auth-client.c:296
3215 msgid " - Empathy authentication client"
3216 msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
3217
3218 #: ../src/empathy-auth-client.c:312
3219 msgid "Empathy authentication client"
3220 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
3221
3222 #: ../src/empathy.c:427
3223 msgid "Don't connect on startup"
3224 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
3225
3226 #: ../src/empathy.c:431
3227 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
3228 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
3229
3230 #: ../src/empathy.c:447
3231 msgid "- Empathy IM Client"
3232 msgstr "- komunikator Empathy"
3233
3234 #: ../src/empathy.c:623
3235 msgid "Error contacting the Account Manager"
3236 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
3237
3238 #: ../src/empathy.c:625
3239 #, c-format
3240 msgid ""
3241 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
3242 "The error was:\n"
3243 "\n"
3244 "%s"
3245 msgstr ""
3246 "Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. "
3247 "Błąd:\n"
3248 "\n"
3249 "%s"
3250
3251 #: ../src/empathy-call.c:124
3252 msgid "In a call"
3253 msgstr "W czasie rozmowy"
3254
3255 #: ../src/empathy-call.c:224
3256 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
3257 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
3258
3259 #: ../src/empathy-call.c:248
3260 msgid "Empathy Audio/Video Client"
3261 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
3262
3263 #: ../src/empathy-call-observer.c:119
3264 #, c-format
3265 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
3266 msgstr ""
3267 "Użytkownik %s próbował się dodzwonić, ale w tym czasie prowadzono inną "
3268 "rozmowę."
3269
3270 #. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
3271 #. * as possible.
3272 #: ../src/empathy-call-window.c:1131 ../src/empathy-call-window.c:1147
3273 msgid "i"
3274 msgstr "i"
3275
3276 #: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:508
3277 msgid "Incoming call"
3278 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
3279
3280 #: ../src/empathy-call-window.c:1555 ../src/empathy-event-manager.c:913
3281 #, c-format
3282 msgid "Incoming video call from %s"
3283 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
3284
3285 #: ../src/empathy-call-window.c:1555 ../src/empathy-event-manager.c:516
3286 #: ../src/empathy-event-manager.c:913
3287 #, c-format
3288 msgid "Incoming call from %s"
3289 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
3290
3291 #: ../src/empathy-call-window.c:1559
3292 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:197
3293 msgid "Reject"
3294 msgstr "Odrzuć"
3295
3296 #: ../src/empathy-call-window.c:1560
3297 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:202
3298 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:207
3299 msgid "Answer"
3300 msgstr "Odbierz"
3301
3302 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
3303 #. * is used in the window title
3304 #: ../src/empathy-call-window.c:1927
3305 #, c-format
3306 msgid "Call with %s"
3307 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
3308
3309 #: ../src/empathy-call-window.c:2179
3310 msgid "The IP address as seen by the machine"
3311 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
3312
3313 #: ../src/empathy-call-window.c:2181
3314 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
3315 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
3316
3317 #: ../src/empathy-call-window.c:2183
3318 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3319 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
3320
3321 #: ../src/empathy-call-window.c:2185
3322 msgid "The IP address of a relay server"
3323 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
3324
3325 #: ../src/empathy-call-window.c:2187
3326 msgid "The IP address of the multicast group"
3327 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
3328
3329 #: ../src/empathy-call-window.c:2598 ../src/empathy-call-window.c:2599
3330 #: ../src/empathy-call-window.c:2600 ../src/empathy-call-window.c:2601
3331 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
3332 msgid "Unknown"
3333 msgstr "Nieznany"
3334
3335 #: ../src/empathy-call-window.c:2959
3336 msgid "On hold"
3337 msgstr "Odłożone"
3338
3339 #: ../src/empathy-call-window.c:2963
3340 msgid "Mute"
3341 msgstr "Wycisz"
3342
3343 #: ../src/empathy-call-window.c:2965
3344 msgid "Duration"
3345 msgstr "Czas trwania"
3346
3347 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
3348 #: ../src/empathy-call-window.c:2968
3349 #, c-format
3350 msgid "%s — %d:%02dm"
3351 msgstr "%s — %d:%02dm"
3352
3353 #: ../src/empathy-call-window.c:3064
3354 msgid "Technical Details"
3355 msgstr "Szczegóły techniczne"
3356
3357 #: ../src/empathy-call-window.c:3103
3358 #, c-format
3359 msgid ""
3360 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
3361 "computer"
3362 msgstr ""
3363 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
3364 "używanego przez ten komputer"
3365
3366 #: ../src/empathy-call-window.c:3108
3367 #, c-format
3368 msgid ""
3369 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
3370 "computer"
3371 msgstr ""
3372 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
3373 "przez ten komputer"
3374
3375 #: ../src/empathy-call-window.c:3114
3376 #, c-format
3377 msgid ""
3378 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3379 "does not allow direct connections."
3380 msgstr ""
3381 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
3382 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
3383
3384 #: ../src/empathy-call-window.c:3120
3385 msgid "There was a failure on the network"
3386 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
3387
3388 #: ../src/empathy-call-window.c:3124
3389 msgid ""
3390 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3391 msgstr ""
3392 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3393
3394 #: ../src/empathy-call-window.c:3127
3395 msgid ""
3396 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3397 msgstr ""
3398 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3399
3400 #: ../src/empathy-call-window.c:3139
3401 #, c-format
3402 msgid ""
3403 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3404 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3405 "the Help menu."
3406 msgstr ""
3407 "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
3408 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
3409 "w menu Pomoc."
3410
3411 #: ../src/empathy-call-window.c:3148
3412 msgid "There was a failure in the call engine"
3413 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
3414
3415 #: ../src/empathy-call-window.c:3151
3416 msgid "The end of the stream was reached"
3417 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
3418
3419 #: ../src/empathy-call-window.c:3191
3420 msgid "Can't establish audio stream"
3421 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
3422
3423 #: ../src/empathy-call-window.c:3201
3424 msgid "Can't establish video stream"
3425 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
3426
3427 #: ../src/empathy-call-window.c:3238
3428 #, c-format
3429 msgid "Your current balance is %s."
3430 msgstr "Obecnie saldo wynosi %s."
3431
3432 #: ../src/empathy-call-window.c:3242
3433 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
3434 msgstr "Brak wystarczających środków na tę rozmowę głosową."
3435
3436 #: ../src/empathy-call-window.c:3244
3437 msgid "Top Up"
3438 msgstr "Doładuj"
3439
3440 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
3441 msgid "_Call"
3442 msgstr "_Zadzwoń"
3443
3444 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3445 msgid "_Microphone"
3446 msgstr "_Mikrofon"
3447
3448 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3449 msgid "_Camera"
3450 msgstr "_Kamera"
3451
3452 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3453 msgid "_Settings"
3454 msgstr "_Ustawienia"
3455
3456 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3457 msgid "_View"
3458 msgstr "_Widok"
3459
3460 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
3461 msgid "_Help"
3462 msgstr "Pomo_c"
3463
3464 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3465 msgid "_Contents"
3466 msgstr "_Spis treści"
3467
3468 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3469 msgid "_Debug"
3470 msgstr "_Debugowanie"
3471
3472 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3473 msgid "_GStreamer"
3474 msgstr "_GStreamer"
3475
3476 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3477 msgid "_Telepathy"
3478 msgstr "_Telepathy"
3479
3480 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3481 msgid "Swap camera"
3482 msgstr "Przełącz kamery"
3483
3484 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3485 msgid "Minimise me"
3486 msgstr "Zminimalizuj"
3487
3488 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3489 msgid "Maximise me"
3490 msgstr "Zmaksymalizuj"
3491
3492 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3493 msgid "Disable camera"
3494 msgstr "Wyłącz kamerę"
3495
3496 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3497 msgid "Hang up"
3498 msgstr "Rozłącz"
3499
3500 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3501 msgid "Hang up current call"
3502 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
3503
3504 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
3505 msgid "Video call"
3506 msgstr "Wideorozmowa"
3507
3508 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3509 msgid "Start a video call"
3510 msgstr "Rozpocznij wideorozmowę"
3511
3512 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3513 msgid "Start an audio call"
3514 msgstr "Rozpocznij rozmowę głosową"
3515
3516 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
3517 msgid "Show dialpad"
3518 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
3519
3520 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3521 msgid "Display the dialpad"
3522 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
3523
3524 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3525 msgid "Toggle video transmission"
3526 msgstr "Przełącza przesyłanie obrazu wideo"
3527
3528 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
3529 msgid "Toggle audio transmission"
3530 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
3531
3532 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
3533 msgid "Encoding Codec:"
3534 msgstr "Koder:"
3535
3536 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
3537 msgid "Decoding Codec:"
3538 msgstr "Dekoder:"
3539
3540 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
3541 msgid "Remote Candidate:"
3542 msgstr "Zdalny kandydat:"
3543
3544 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
3545 msgid "Local Candidate:"
3546 msgstr "Lokalny kandydat:"
3547
3548 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:28
3549 msgid "Audio"
3550 msgstr "Dźwięk"
3551
3552 #: ../src/empathy-chat.c:102
3553 msgid "- Empathy Chat Client"
3554 msgstr "- komunikator Empathy"
3555
3556 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
3557 msgid "Name"
3558 msgstr "Nazwa"
3559
3560 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
3561 msgid "Room"
3562 msgstr "Pokój"
3563
3564 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
3565 msgid "Auto-Connect"
3566 msgstr "Automatyczne łączenie"
3567
3568 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
3569 msgid "Manage Favorite Rooms"
3570 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
3571
3572 #: ../src/empathy-chat-window.c:287
3573 msgid "Close this window?"
3574 msgstr "Zamknąć to okno?"
3575
3576 #: ../src/empathy-chat-window.c:293
3577 #, c-format
3578 msgid ""
3579 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
3580 "until you rejoin it."
3581 msgstr ""
3582 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju %s. Wiadomości nie będą "
3583 "odbierane aż do ponownego dołączenia."
3584
3585 #: ../src/empathy-chat-window.c:306
3586 #, c-format
3587 msgid ""
3588 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
3589 "messages until you rejoin it."
3590 msgid_plural ""
3591 "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
3592 "further messages until you rejoin them."
3593 msgstr[0] ""
3594 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju rozmów. Wiadomości nie "
3595 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3596 msgstr[1] ""
3597 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
3598 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3599 msgstr[2] ""
3600 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
3601 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3602
3603 #: ../src/empathy-chat-window.c:317
3604 #, c-format
3605 msgid "Leave %s?"
3606 msgstr "Opuścić %s?"
3607
3608 #: ../src/empathy-chat-window.c:319
3609 msgid ""
3610 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
3611 "rejoin it."
3612 msgstr ""
3613 "Wiadomości z tego pokoju rozmów nie będą odbierane aż do ponownego "
3614 "dołączenia."
3615
3616 #: ../src/empathy-chat-window.c:338
3617 msgid "Close window"
3618 msgstr "Zamknij okno"
3619
3620 #: ../src/empathy-chat-window.c:338
3621 msgid "Leave room"
3622 msgstr "Opuść pokój"
3623
3624 #: ../src/empathy-chat-window.c:677 ../src/empathy-chat-window.c:700
3625 #, c-format
3626 msgid "%s (%d unread)"
3627 msgid_plural "%s (%d unread)"
3628 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
3629 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
3630 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
3631
3632 #: ../src/empathy-chat-window.c:692
3633 #, c-format
3634 msgid "%s (and %u other)"
3635 msgid_plural "%s (and %u others)"
3636 msgstr[0] "%s (i %u inna)"
3637 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
3638 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
3639
3640 #: ../src/empathy-chat-window.c:708
3641 #, c-format
3642 msgid "%s (%d unread from others)"
3643 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3644 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
3645 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
3646 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
3647
3648 #: ../src/empathy-chat-window.c:717
3649 #, c-format
3650 msgid "%s (%d unread from all)"
3651 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3652 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
3653 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
3654 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
3655
3656 #: ../src/empathy-chat-window.c:954
3657 msgid "SMS:"
3658 msgstr "SMS:"
3659
3660 #: ../src/empathy-chat-window.c:962
3661 #, c-format
3662 msgid "Sending %d message"
3663 msgid_plural "Sending %d messages"
3664 msgstr[0] "Wysyłanie %d wiadomości"
3665 msgstr[1] "Wysyłanie %d wiadomości"
3666 msgstr[2] "Wysyłanie %d wiadomości"
3667
3668 #: ../src/empathy-chat-window.c:982
3669 msgid "Typing a message."
3670 msgstr "Pisze wiadomość."
3671
3672 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3673 msgid "_Conversation"
3674 msgstr "_Rozmowa"
3675
3676 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3677 msgid "C_lear"
3678 msgstr "_Wyczyść"
3679
3680 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3681 msgid "Insert _Smiley"
3682 msgstr "Wstaw _emotikonę"
3683
3684 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3685 msgid "_Favorite Chat Room"
3686 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
3687
3688 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3689 msgid "Notify for All Messages"
3690 msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
3691
3692 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3693 msgid "_Show Contact List"
3694 msgstr "_Lista kontaktów"
3695
3696 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3697 msgid "Invite _Participant…"
3698 msgstr "Zaproś _uczestnika…"
3699
3700 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3701 msgid "C_ontact"
3702 msgstr "K_ontakt"
3703
3704 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3705 msgid "_Tabs"
3706 msgstr "_Karty"
3707
3708 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3709 msgid "_Previous Tab"
3710 msgstr "_Poprzednia karta"
3711
3712 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
3713 msgid "_Next Tab"
3714 msgstr "_Następna karta"
3715
3716 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3717 msgid "_Undo Close Tab"
3718 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
3719
3720 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
3721 msgid "Move Tab _Left"
3722 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
3723
3724 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3725 msgid "Move Tab _Right"
3726 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
3727
3728 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3729 msgid "_Detach Tab"
3730 msgstr "_Odłącz kartę"
3731
3732 #: ../src/empathy-debugger.c:69
3733 msgid "Show a particular service"
3734 msgstr "Wyświetla konkretną usługę"
3735
3736 #: ../src/empathy-debugger.c:74
3737 msgid "- Empathy Debugger"
3738 msgstr "- debuger programu Empathy"
3739
3740 #: ../src/empathy-debugger.c:113
3741 msgid "Empathy Debugger"
3742 msgstr "Debuger programu Empathy"
3743
3744 #: ../src/empathy-debug-window.c:1599
3745 msgid "Save"
3746 msgstr "Zapisz"
3747
3748 #: ../src/empathy-debug-window.c:1659
3749 msgid "Pastebin link"
3750 msgstr "Odnośnik serwisu Pastebin"
3751
3752 #: ../src/empathy-debug-window.c:1668
3753 msgid "Pastebin response"
3754 msgstr "Odpowiedź serwisu Pastebin"
3755
3756 #: ../src/empathy-debug-window.c:1675
3757 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
3758 msgstr "Dane są za duże na jeden raz. Proszę zapisać dzienniki do pliku."
3759
3760 #: ../src/empathy-debug-window.c:1857
3761 msgid "Debug Window"
3762 msgstr "Okno debugowania"
3763
3764 #: ../src/empathy-debug-window.c:1917
3765 msgid "Send to pastebin"
3766 msgstr "Wyślij do serwisu Pastebin"
3767
3768 #: ../src/empathy-debug-window.c:1961
3769 msgid "Pause"
3770 msgstr "Wstrzymaj"
3771
3772 #: ../src/empathy-debug-window.c:1973
3773 msgid "Level "
3774 msgstr "Poziom "
3775
3776 #: ../src/empathy-debug-window.c:1992
3777 msgid "Debug"
3778 msgstr "Debugowanie"
3779
3780 #: ../src/empathy-debug-window.c:1997
3781 msgid "Info"
3782 msgstr "Informacje"
3783
3784 #: ../src/empathy-debug-window.c:2002 ../src/empathy-debug-window.c:2077
3785 msgid "Message"
3786 msgstr "Wiadomość"
3787
3788 #: ../src/empathy-debug-window.c:2007
3789 msgid "Warning"
3790 msgstr "Ostrzeżenie"
3791
3792 #: ../src/empathy-debug-window.c:2012
3793 msgid "Critical"
3794 msgstr "Krytyczny"
3795
3796 #: ../src/empathy-debug-window.c:2017
3797 msgid "Error"
3798 msgstr "Błąd"
3799
3800 #: ../src/empathy-debug-window.c:2030
3801 msgid ""
3802 "Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
3803 "such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
3804 "received.\n"
3805 "If you don't want to see such information available in a public bug report, "
3806 "you can choose to limit the visibility of your bug to Empathy developers "
3807 "when reporting it by displaying the advanced fields in the <a href=\"https://"
3808 "bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">bug report</a>."
3809 msgstr ""
3810 "Nawet, jeśli nie widać haseł, dzienniki mogą zawierać prywatne informacje, "
3811 "takie jak listy kontaktów lub ostatnio wysłane i odebrane wiadomości.\n"
3812 "Aby takie informacje nie znalazły się w publicznym zgłoszeniu błędu, można "
3813 "ograniczyć jego widoczność do programistów programu podczas jego zgłaszania "
3814 "za pomocą zaawansowanych pól w <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/"
3815 "enter_bug.cgi?product=empathy\">zgłoszeniu błędu</a>."
3816
3817 #: ../src/empathy-debug-window.c:2062
3818 msgid "Time"
3819 msgstr "Czas"
3820
3821 #: ../src/empathy-debug-window.c:2065
3822 msgid "Domain"
3823 msgstr "Domena"
3824
3825 #: ../src/empathy-debug-window.c:2068
3826 msgid "Category"
3827 msgstr "Kategoria"
3828
3829 #: ../src/empathy-debug-window.c:2071
3830 msgid "Level"
3831 msgstr "Poziom"
3832
3833 #: ../src/empathy-debug-window.c:2100
3834 msgid ""
3835 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
3836 "extension."
3837 msgstr ""
3838 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
3839
3840 #: ../src/empathy-event-manager.c:508
3841 msgid "Incoming video call"
3842 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
3843
3844 #: ../src/empathy-event-manager.c:512
3845 #, c-format
3846 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3847 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3848
3849 #: ../src/empathy-event-manager.c:513
3850 #, c-format
3851 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3852 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3853
3854 #: ../src/empathy-event-manager.c:541
3855 msgid "_Reject"
3856 msgstr "_Odrzuć"
3857
3858 #: ../src/empathy-event-manager.c:549 ../src/empathy-event-manager.c:557
3859 msgid "_Answer"
3860 msgstr "_Odbierz"
3861
3862 #: ../src/empathy-event-manager.c:557
3863 msgid "_Answer with video"
3864 msgstr "_Odbierz z obrazem wideo"
3865
3866 #: ../src/empathy-event-manager.c:712
3867 msgid "Room invitation"
3868 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
3869
3870 #: ../src/empathy-event-manager.c:714
3871 #, c-format
3872 msgid "Invitation to join %s"
3873 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
3874
3875 #: ../src/empathy-event-manager.c:721
3876 #, c-format
3877 msgid "%s is inviting you to join %s"
3878 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
3879
3880 #: ../src/empathy-event-manager.c:734
3881 msgid "_Join"
3882 msgstr "_Dołącz"
3883
3884 #: ../src/empathy-event-manager.c:760
3885 #, c-format
3886 msgid "%s invited you to join %s"
3887 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
3888
3889 #: ../src/empathy-event-manager.c:766
3890 #, c-format
3891 msgid "You have been invited to join %s"
3892 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
3893
3894 #: ../src/empathy-event-manager.c:945
3895 #, c-format
3896 msgid "Incoming file transfer from %s"
3897 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
3898
3899 #: ../src/empathy-event-manager.c:973 ../src/empathy-roster-window.c:225
3900 msgid "Password required"
3901 msgstr "Hasło wymagane"
3902
3903 #: ../src/empathy-event-manager.c:1110
3904 #, c-format
3905 msgid ""
3906 "\n"
3907 "Message: %s"
3908 msgstr ""
3909 "\n"
3910 "Wiadomość: %s"
3911
3912 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3913 #: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3914 #, c-format
3915 msgid "%u:%02u.%02u"
3916 msgstr "%u:%02u.%02u"
3917
3918 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3919 #: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3920 #, c-format
3921 msgid "%02u.%02u"
3922 msgstr "%02u.%02u"
3923
3924 #: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3925 msgctxt "file transfer percent"
3926 msgid "Unknown"
3927 msgstr "Nieznany"
3928
3929 #: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3930 #, c-format
3931 msgid "%s of %s at %s/s"
3932 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
3933
3934 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3935 #, c-format
3936 msgid "%s of %s"
3937 msgstr "%s z %s"
3938
3939 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3940 #: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3941 #, c-format
3942 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3943 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3944
3945 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3946 #: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3947 #, c-format
3948 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3949 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3950
3951 #. translators: first %s is filename, second %s
3952 #. * is the contact name
3953 #: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3954 #, c-format
3955 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3956 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3957
3958 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3959 msgid "Error receiving a file"
3960 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
3961
3962 #: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3963 #, c-format
3964 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3965 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3966
3967 #: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3968 msgid "Error sending a file"
3969 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
3970
3971 #. translators: first %s is filename, second %s
3972 #. * is the contact name
3973 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3974 #, c-format
3975 msgid "\"%s\" received from %s"
3976 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
3977
3978 #. translators: first %s is filename, second %s
3979 #. * is the contact name
3980 #: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3981 #, c-format
3982 msgid "\"%s\" sent to %s"
3983 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
3984
3985 #: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3986 msgid "File transfer completed"
3987 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
3988
3989 #: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:779
3990 msgid "Waiting for the other participant's response"
3991 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
3992
3993 #: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
3994 #, c-format
3995 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3996 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
3997
3998 #: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
3999 #, c-format
4000 msgid "Hashing \"%s\""
4001 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
4002
4003 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
4004 msgid "%"
4005 msgstr "%"
4006
4007 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1037
4008 msgid "File"
4009 msgstr "Plik"
4010
4011 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1059
4012 msgid "Remaining"
4013 msgstr "Pozostało"
4014
4015 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
4016 msgid "File Transfers"
4017 msgstr "Przesyłanie plików"
4018
4019 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
4020 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
4021 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
4022
4023 #: ../src/empathy-import-dialog.c:76
4024 msgid "_Import"
4025 msgstr "_Zaimportuj"
4026
4027 #: ../src/empathy-import-dialog.c:88
4028 msgid ""
4029 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
4030 "importing accounts from Pidgin."
4031 msgstr ""
4032 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
4033 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
4034
4035 #: ../src/empathy-import-dialog.c:209
4036 msgid "Import Accounts"
4037 msgstr "Importowanie kont"
4038
4039 #. Translators: this is the header of a treeview column
4040 #: ../src/empathy-import-widget.c:302
4041 msgid "Import"
4042 msgstr "Import"
4043
4044 #: ../src/empathy-import-widget.c:311
4045 msgid "Protocol"
4046 msgstr "Protokół"
4047
4048 #: ../src/empathy-import-widget.c:335
4049 msgid "Source"
4050 msgstr "Źródło"
4051
4052 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:201
4053 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:229
4054 msgid "Invite Participant"
4055 msgstr "Zaproszenie uczestnika"
4056
4057 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:202
4058 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
4059 msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
4060
4061 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:225
4062 msgid "Invite"
4063 msgstr "Zaproś"
4064
4065 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:194
4066 msgid "Chat Room"
4067 msgstr "Pokój rozmowy"
4068
4069 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:209
4070 msgid "Members"
4071 msgstr "Członkowie"
4072
4073 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:410
4074 msgid "Failed to list rooms"
4075 msgstr "Wyświetlenie listy pokoi się nie powiodło"
4076
4077 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
4078 #, c-format
4079 msgid ""
4080 "%s\n"
4081 "Invite required: %s\n"
4082 "Password required: %s\n"
4083 "Members: %s"
4084 msgstr ""
4085 "%s\n"
4086 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
4087 "Wymagane hasło: %s\n"
4088 "Członkowie: %s"
4089
4090 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:441
4091 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:442
4092 msgid "Yes"
4093 msgstr "Tak"
4094
4095 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:441
4096 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:442
4097 msgid "No"
4098 msgstr "Nie"
4099
4100 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:784
4101 msgid "Join Room"
4102 msgstr "Dołączenie do pokoju"
4103
4104 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
4105 msgid ""
4106 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
4107 msgstr ""
4108 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
4109 "pokoi na liście."
4110
4111 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
4112 msgid "_Room:"
4113 msgstr "_Pokój:"
4114
4115 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
4116 msgid ""
4117 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
4118 "the current account&apos;s server"
4119 msgstr ""
4120 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
4121 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
4122
4123 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
4124 msgid ""
4125 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
4126 "the current account's server"
4127 msgstr ""
4128 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
4129 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
4130
4131 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
4132 msgid "_Server:"
4133 msgstr "_Serwer:"
4134
4135 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
4136 msgid "Couldn't load room list"
4137 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
4138
4139 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
4140 msgid "Room List"
4141 msgstr "Listy pokoi"
4142
4143 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:188
4144 msgid "Respond"
4145 msgstr "Odpowiedz"
4146
4147 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:207
4148 msgid "Answer with video"
4149 msgstr "Odbierz z obrazem wideo"
4150
4151 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:215
4152 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:225
4153 msgid "Decline"
4154 msgstr "Odmów"
4155
4156 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
4157 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:230
4158 msgid "Accept"
4159 msgstr "Zaakceptuj"
4160
4161 #. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
4162 #. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
4163 #. * brings the password popup.
4164 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:240
4165 msgid "Provide"
4166 msgstr "Wprowadź"
4167
4168 #: ../src/empathy-preferences.c:143
4169 msgid "Message received"
4170 msgstr "Otrzymano wiadomość"
4171
4172 #: ../src/empathy-preferences.c:144
4173 msgid "Message sent"
4174 msgstr "Wysłano wiadomość"
4175
4176 #: ../src/empathy-preferences.c:145
4177 msgid "New conversation"
4178 msgstr "Nowa rozmowa"
4179
4180 #: ../src/empathy-preferences.c:146
4181 msgid "Contact comes online"
4182 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
4183
4184 #: ../src/empathy-preferences.c:147
4185 msgid "Contact goes offline"
4186 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
4187
4188 #: ../src/empathy-preferences.c:148
4189 msgid "Account connected"
4190 msgstr "Połączono konto"
4191
4192 #: ../src/empathy-preferences.c:149
4193 msgid "Account disconnected"
4194 msgstr "Rozłączono konto"
4195
4196 #: ../src/empathy-preferences.c:386
4197 msgid "Language"
4198 msgstr "Język"
4199
4200 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4201 #: ../src/empathy-preferences.c:637
4202 msgid "Juliet"
4203 msgstr "Julia"
4204
4205 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4206 #: ../src/empathy-preferences.c:644
4207 msgid "Romeo"
4208 msgstr "Romeo"
4209
4210 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4211 #: ../src/empathy-preferences.c:650
4212 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
4213 msgstr "Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!"
4214
4215 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4216 #: ../src/empathy-preferences.c:654
4217 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
4218 msgstr "Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!"
4219
4220 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4221 #: ../src/empathy-preferences.c:657
4222 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
4223 msgstr "Lub jeśli tego nie możesz uczynić,"
4224
4225 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4226 #: ../src/empathy-preferences.c:660
4227 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
4228 msgstr "To przysiąż wiernym być mojej miłości,"
4229
4230 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4231 #: ../src/empathy-preferences.c:663
4232 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
4233 msgstr "A ja przestanę być z krwi Kapuletów."
4234
4235 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4236 #: ../src/empathy-preferences.c:666
4237 msgid "Juliet has disconnected"
4238 msgstr "Użytkownik Julia został rozłączony"
4239
4240 #: ../src/empathy-preferences.c:1032
4241 msgid "Preferences"
4242 msgstr "Preferencje"
4243
4244 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
4245 msgid "Show groups"
4246 msgstr "Wyświetlanie grup"
4247
4248 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
4249 msgid "Show account balances"
4250 msgstr "Wyświetlanie salda konta"
4251
4252 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2166
4253 msgid "Contact List"
4254 msgstr "Lista kontaktów"
4255
4256 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
4257 msgid "Start chats in:"
4258 msgstr "Rozpoczynanie rozmów w:"
4259
4260 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
4261 msgid "new ta_bs"
4262 msgstr "nowych _kartach"
4263
4264 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
4265 msgid "new _windows"
4266 msgstr "nowych _oknach"
4267
4268 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
4269 msgid "Show _smileys as images"
4270 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
4271
4272 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
4273 msgid "Show contact _list in rooms"
4274 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
4275
4276 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
4277 msgid "Log conversations"
4278 msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
4279
4280 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
4281 msgid "Display incoming events in the notification area"
4282 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
4283
4284 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
4285 msgid "_Automatically connect on startup"
4286 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
4287
4288 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
4289 msgid "Behavior"
4290 msgstr "Zachowanie"
4291
4292 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
4293 msgid "General"
4294 msgstr "Ogólne"
4295
4296 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
4297 msgid "_Enable bubble notifications"
4298 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
4299
4300 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
4301 msgid "Disable notifications when _away or busy"
4302 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
4303
4304 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
4305 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
4306 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
4307
4308 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
4309 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
4310 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
4311
4312 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
4313 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
4314 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
4315
4316 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
4317 msgid "Notifications"
4318 msgstr "Powiadomienia"
4319
4320 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
4321 msgid "_Enable sound notifications"
4322 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
4323
4324 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
4325 msgid "Disable sounds when _away or busy"
4326 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
4327
4328 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
4329 msgid "Play sound for events"
4330 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
4331
4332 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
4333 msgid "Sounds"
4334 msgstr "Dźwięki"
4335
4336 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
4337 msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
4338 msgstr "Usuwanie _echa w celu zwiększenia jakości rozmowy"
4339
4340 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
4341 msgid ""
4342 "Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
4343 "person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
4344 "hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
4345 "off and restarting the call."
4346 msgstr ""
4347 "Usuwanie echa zwiększa czystość głosu użytkownika dla osoby po drugiej "
4348 "stronie, ale może powodować problemy na niektórych komputerach. Jeśli "
4349 "słychać dziwne dźwięki lub piski podczas rozmów, to należy spróbować "
4350 "wyłączyć usuwanie echa i ponownie rozpocząć rozmowę głosową."
4351
4352 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
4353 msgid "_Publish location to my contacts"
4354 msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
4355
4356 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
4357 msgid ""
4358 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
4359 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
4360 "decimal place."
4361 msgstr ""
4362 "Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
4363 "miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
4364 "po przecinku."
4365
4366 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
4367 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
4368 msgid "_Reduce location accuracy"
4369 msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
4370
4371 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
4372 msgid "Privacy"
4373 msgstr "Prywatność"
4374
4375 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
4376 msgid "_GPS"
4377 msgstr "_GPS"
4378
4379 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
4380 msgid "_Cellphone"
4381 msgstr "_Telefon komórkowy"
4382
4383 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
4384 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
4385 msgstr "_Sieć (IP, Wi-Fi)"
4386
4387 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
4388 msgid "Location sources:"
4389 msgstr "Źródła położenia:"
4390
4391 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
4392 msgid ""
4393 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
4394 "dictionary installed."
4395 msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
4396
4397 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
4398 msgid "Enable spell checking for languages:"
4399 msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
4400
4401 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:42
4402 msgid "Spell Checking"
4403 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
4404
4405 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:43
4406 msgid "Chat Th_eme:"
4407 msgstr "Motyw _rozmowy:"
4408
4409 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:44
4410 msgid "Variant:"
4411 msgstr "Wariant:"
4412
4413 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:45
4414 msgid "Themes"
4415 msgstr "Motywy"
4416
4417 #: ../src/empathy-roster-window.c:242
4418 msgid "Provide Password"
4419 msgstr "Wprowadź hasło"
4420
4421 #: ../src/empathy-roster-window.c:248
4422 msgid "Disconnect"
4423 msgstr "Rozłącz"
4424
4425 #: ../src/empathy-roster-window.c:441
4426 msgid "You need to setup an account to see contacts here."
4427 msgstr "Należy ustawić konto, aby wyświetlić kontakty."
4428
4429 #: ../src/empathy-roster-window.c:517
4430 #, c-format
4431 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
4432 msgstr ""
4433 "Konta %s nie mogą być używane, dopóki oprogramowanie %s nie zostanie "
4434 "zaktualizowane."
4435
4436 #: ../src/empathy-roster-window.c:617
4437 msgid "Windows Live"
4438 msgstr "Windows Live"
4439
4440 #: ../src/empathy-roster-window.c:621
4441 msgid "Facebook"
4442 msgstr "Facebook"
4443
4444 #. translators: %s is an account name like 'Facebook' or 'Google Talk'
4445 #: ../src/empathy-roster-window.c:636
4446 #, c-format
4447 msgid "%s account requires authorisation"
4448 msgstr "Konto serwisu %s wymaga upoważnienia"
4449
4450 #: ../src/empathy-roster-window.c:647
4451 msgid "Online Accounts"
4452 msgstr "Konta online"
4453
4454 #: ../src/empathy-roster-window.c:694
4455 msgid "Update software..."
4456 msgstr "Zaktualizuj oprogramowanie..."
4457
4458 #: ../src/empathy-roster-window.c:700
4459 msgid "Reconnect"
4460 msgstr "Połącz ponownie"
4461
4462 #: ../src/empathy-roster-window.c:704
4463 msgid "Edit Account"
4464 msgstr "Modyfikuj konto"
4465
4466 #: ../src/empathy-roster-window.c:709
4467 msgid "Close"
4468 msgstr "Zamknij"
4469
4470 #: ../src/empathy-roster-window.c:846
4471 msgid "Top up account"
4472 msgstr "Doładuj konto"
4473
4474 #: ../src/empathy-roster-window.c:1528
4475 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
4476 msgstr "Należy włączyć jedno z kont, aby wyświetlić kontakty."
4477
4478 #. translators: argument is an account name
4479 #: ../src/empathy-roster-window.c:1536
4480 #, c-format
4481 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
4482 msgstr "Należy włączyć konto %s, aby wyświetlić kontakty."
4483
4484 #: ../src/empathy-roster-window.c:1614
4485 msgid "Change your presence to see contacts here"
4486 msgstr "Należy zmienić stan, aby wyświetlić kontakty"
4487
4488 #: ../src/empathy-roster-window.c:1623
4489 msgid "No match found"
4490 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
4491
4492 #: ../src/empathy-roster-window.c:1628
4493 msgid "No online contacts"
4494 msgstr "Brak kontaktów w trybie online"
4495
4496 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
4497 msgid "_New Conversation..."
4498 msgstr "_Nowa rozmowa..."
4499
4500 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
4501 msgid "New _Call..."
4502 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa..."
4503
4504 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
4505 msgid "Contacts"
4506 msgstr "Kontakty"
4507
4508 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
4509 msgid "_Add Contacts..."
4510 msgstr "_Dodaj kontakty..."
4511
4512 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
4513 msgid "_Search for Contacts..."
4514 msgstr "_Wyszukaj kontakty..."
4515
4516 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
4517 msgid "_Blocked Contacts"
4518 msgstr "Za_blokowane kontakty"
4519
4520 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
4521 msgid "_Rooms"
4522 msgstr "_Pokoje"
4523
4524 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
4525 msgid "_Join..."
4526 msgstr "_Dołącz..."
4527
4528 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
4529 msgid "Join _Favorites"
4530 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
4531
4532 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
4533 msgid "_Manage Favorites"
4534 msgstr "_Zarządzaj ulubionymi"
4535
4536 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
4537 msgid "_File Transfers"
4538 msgstr "_Przesyłanie plików"
4539
4540 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
4541 msgid "_Accounts"
4542 msgstr "_Konta"
4543
4544 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
4545 msgid "P_references"
4546 msgstr "P_referencje"
4547
4548 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
4549 msgid "Help"
4550 msgstr "Pomoc"
4551
4552 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
4553 msgid "About Empathy"
4554 msgstr "O programie Empathy"
4555
4556 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
4557 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
4558 msgid "_Quit"
4559 msgstr "Za_kończ"
4560
4561 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
4562 msgid "Account settings"
4563 msgstr "Ustawienia konta"
4564
4565 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:2
4566 msgid "Go _Online"
4567 msgstr "Przejdź do trybu _online"
4568
4569 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
4570 msgid "_New Conversation…"
4571 msgstr "_Nowa rozmowa…"
4572
4573 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
4574 msgid "New _Call…"
4575 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
4576
4577 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
4578 msgid "Status"
4579 msgstr "Stan"
4580
4581 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:179
4582 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:126
4583 msgid "Done"
4584 msgstr "Gotowe"
4585
4586 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:210
4587 msgid "Please enter your account details"
4588 msgstr "Proszę podać informacje o koncie"
4589
4590 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:160
4591 #, c-format
4592 msgid "Edit %s account options"
4593 msgstr "Modyfikuj opcje konta %s"
4594
4595 #: ../ubuntu-online-accounts/empathy.application.in.h:1
4596 msgid "Integrate your IM accounts"
4597 msgstr "Integracja kont komunikatora"