5644591e5a49a76a82a4a7a28002dd8599827d5b
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2012-08-23 00:16+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2012-08-23 00:17+0200\n"
13 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
15 "Language: pl\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
20 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
21 "X-Poedit-Language: Polish\n"
22 "X-Poedit-Country: Poland\n"
23
24 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
25 msgid "Empathy"
26 msgstr "Empathy"
27
28 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
29 msgid "IM Client"
30 msgstr "Komunikator"
31
32 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
33 msgid "Empathy Internet Messaging"
34 msgstr "Komunikator Empathy"
35
36 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
37 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
38 msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
39
40 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:1
41 msgid "Connection managers should be used"
42 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
43
44 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:2
45 msgid ""
46 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
47 "reconnect."
48 msgstr ""
49 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
50 "rozłączenia/ponownego połączenia."
51
52 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:3
53 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
54 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
55
56 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:4
57 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
58 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
59
60 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:5
61 msgid "Empathy should auto-away when idle"
62 msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
63
64 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:6
65 msgid ""
66 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
67 msgstr ""
68 "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
69 "bezczynności."
70
71 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:7
72 msgid "Empathy default download folder"
73 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
74
75 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:8
76 msgid "The default folder to save file transfers in."
77 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
78
79 #. translators: Automatic tasks which are run once to port/update account settings. Ideally, this shouldn't be exposed to users at all, we just use a gsettings key here as an optimization to only run it only once.
80 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:10
81 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
82 msgstr ""
83 "Magiczny numer używany do sprawdzania, czy należy wykonać zadania czyszczenia"
84
85 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:11
86 msgid ""
87 "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
88 "should be executed or not. Users should not change this key manually."
89 msgstr ""
90 "Kod w empathy-sanity-cleaning.c używa tego numeru do sprawdzania, czy należy "
91 "wykonać zadania czyszczenia. Użytkownicy nie powinni ręcznie zmieniać tego "
92 "klucza."
93
94 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:12
95 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
96 msgid "Show offline contacts"
97 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
98
99 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:13
100 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
101 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
102
103 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:14
104 msgid "Show Balance in contact list"
105 msgstr "Wyświetlanie salda na liście kontaktów"
106
107 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:15
108 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
109 msgstr "Określa, czy wyświetlać saldo kont na liście kontaktów."
110
111 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:16
112 msgid "Hide main window"
113 msgstr "Ukrycie głównego okna"
114
115 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:17
116 msgid "Hide the main window."
117 msgstr "Ukrycie głównego okna."
118
119 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:18
120 msgid "Default directory to select an avatar image from"
121 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
122
123 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:19
124 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
125 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
126
127 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:20
128 msgid "Open new chats in separate windows"
129 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
130
131 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:21
132 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
133 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
134
135 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:22
136 msgid "Display incoming events in the status area"
137 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
138
139 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:23
140 msgid ""
141 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
142 "user immediately."
143 msgstr ""
144 "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
145 "będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
146
147 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:24
148 msgid "The position for the chat window side pane"
149 msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
150
151 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:25
152 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
153 msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
154
155 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:26
156 msgid "Show contact groups"
157 msgstr "Wyświetlanie grup kontaktów"
158
159 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:27
160 msgid "Whether to show groups in the contact list."
161 msgstr "Określa, czy wyświetlać grupy na liście kontaktów."
162
163 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:28
164 msgid "Use notification sounds"
165 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
166
167 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:29
168 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
169 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
170
171 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:30
172 msgid "Disable sounds when away"
173 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
174
175 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:31
176 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
177 msgstr ""
178 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
179 "zajętości."
180
181 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:32
182 msgid "Play a sound for incoming messages"
183 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
184
185 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:33
186 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
187 msgstr ""
188 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
189
190 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:34
191 msgid "Play a sound for outgoing messages"
192 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
193
194 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:35
195 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
196 msgstr ""
197 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
198
199 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:36
200 msgid "Play a sound for new conversations"
201 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
202
203 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:37
204 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
205 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
206
207 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:38
208 msgid "Play a sound when a contact logs in"
209 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
210
211 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:39
212 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
213 msgstr ""
214 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
215 "sieci."
216
217 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:40
218 msgid "Play a sound when a contact logs out"
219 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
220
221 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:41
222 msgid ""
223 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
224 msgstr ""
225 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
226
227 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:42
228 msgid "Play a sound when we log in"
229 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
230
231 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:43
232 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
233 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
234
235 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:44
236 msgid "Play a sound when we log out"
237 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
238
239 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:45
240 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
241 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
242
243 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:46
244 msgid "Enable popup notifications for new messages"
245 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
246
247 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:47
248 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
249 msgstr ""
250 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
251 "wiadomości."
252
253 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:48
254 msgid "Disable popup notifications when away"
255 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
256
257 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:49
258 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
259 msgstr ""
260 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
261 "zajętości."
262
263 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:50
264 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
265 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
266
267 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:51
268 msgid ""
269 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
270 "the chat is already opened, but not focused."
271 msgstr ""
272 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
273 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
274
275 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:52
276 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
277 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
278
279 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:53
280 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
281 msgstr ""
282 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
283 "do trybu online."
284
285 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:54
286 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
287 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
288
289 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:55
290 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
291 msgstr ""
292 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
293 "do trybu offline."
294
295 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:56
296 msgid "Use graphical smileys"
297 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
298
299 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:57
300 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
301 msgstr ""
302 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
303
304 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:58
305 msgid "Show contact list in rooms"
306 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
307
308 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:59
309 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
310 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
311
312 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:60
313 msgid "Chat window theme"
314 msgstr "Motyw okna rozmowy"
315
316 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:61
317 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
318 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
319
320 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:62
321 msgid "Chat window theme variant"
322 msgstr "Wariant motywu okna rozmowy"
323
324 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:63
325 msgid ""
326 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
327 msgstr "Wariant motywu używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
328
329 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:64
330 msgid "Path of the Adium theme to use"
331 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
332
333 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:65
334 msgid ""
335 "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. "
336 "Deprecated."
337 msgstr ""
338 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
339 "Adium. Przestarzałe."
340
341 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:66
342 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
343 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
344
345 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:67
346 msgid ""
347 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
348 msgstr ""
349 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
350 "Inspector."
351
352 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:68
353 msgid "Inform other users when you are typing to them"
354 msgstr "Informowanie innych użytkowników o pisaniu"
355
356 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:69
357 msgid ""
358 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
359 "affect the 'gone' state."
360 msgstr ""
361 "Określa, czy wysyłać stany rozmowy \"pisanie\" lub \"wstrzymano\". Obecnie "
362 "nie wpływa na stan \"nieobecny\"."
363
364 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:70
365 msgid "Use theme for chat rooms"
366 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
367
368 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:71
369 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
370 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
371
372 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:72
373 msgid "Spell checking languages"
374 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
375
376 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:73
377 msgid ""
378 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
379 msgstr ""
380 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
381 "\")."
382
383 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:74
384 msgid "Enable spell checker"
385 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
386
387 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:75
388 msgid ""
389 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
390 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
391
392 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:76
393 msgid "Nick completed character"
394 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
395
396 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:77
397 msgid ""
398 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
399 "chat."
400 msgstr ""
401 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
402 "podczas rozmowy grupowej."
403
404 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:78
405 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
406 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
407
408 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:79
409 msgid ""
410 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
411 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
412
413 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:80
414 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
415 msgstr "Ostatnie konto wybrane w oknie Dołącz do pokoju"
416
417 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:81
418 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
419 msgstr ""
420 "Ścieżka do obiektu D-Bus ostatnio wybranego konta do dołączenia do pokoju."
421
422 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:82
423 msgid "Camera device"
424 msgstr "Urządzenie kamery"
425
426 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:83
427 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
428 msgstr ""
429 "Domyślne urządzenie kamery do użycia w wideorozmowach, np. /dev/video0."
430
431 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:84
432 msgid "Camera position"
433 msgstr "Pozycja kamery"
434
435 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:85
436 msgid "Position the camera preview should be during a call."
437 msgstr "Położenie podglądu kamery podczas rozmowy."
438
439 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:86
440 msgid "Echo cancellation support"
441 msgstr "Obsługa usuwania echa"
442
443 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:87
444 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
445 msgstr "Określa, czy włączyć filtr usuwania echa usługi PulseAudio."
446
447 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:88
448 msgid "Show hint about closing the main window"
449 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
450
451 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:89
452 msgid ""
453 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
454 "'x' button in the title bar."
455 msgstr ""
456 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
457 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
458
459 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:90
460 msgid "Empathy can publish the user's location"
461 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
462
463 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:91
464 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
465 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
466
467 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:92
468 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
469 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
470
471 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:93
472 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
473 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
474
475 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:94
476 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
477 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
478
479 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:95
480 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
481 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
482
483 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:96
484 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
485 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
486
487 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:97
488 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
489 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
490
491 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:98
492 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
493 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
494
495 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:99
496 msgid ""
497 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
498 msgstr ""
499 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
500
501 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:737
502 msgid "No reason was specified"
503 msgstr "Nie podano powodu"
504
505 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:740
506 msgid "The change in state was requested"
507 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
508
509 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:743
510 msgid "You canceled the file transfer"
511 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
512
513 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:746
514 msgid "The other participant canceled the file transfer"
515 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
516
517 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:749
518 msgid "Error while trying to transfer the file"
519 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
520
521 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:752
522 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
523 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
524
525 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:755 ../libempathy/empathy-utils.c:312
526 msgid "Unknown reason"
527 msgstr "Nieznany powód"
528
529 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:918
530 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
531 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
532
533 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1204
534 msgid "File transfer not supported by remote contact"
535 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
536
537 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1260
538 msgid "The selected file is not a regular file"
539 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
540
541 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1269
542 msgid "The selected file is empty"
543 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
544
545 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:75
546 msgid "Password not found"
547 msgstr "Nie odnaleziono hasła"
548
549 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:202
550 #, c-format
551 msgid "IM account password for %s (%s)"
552 msgstr "Hasło konta komunikatora dla %s (%s)"
553
554 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:237
555 #, c-format
556 msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
557 msgstr "Hasło dla pokoju rozmowy \"%s\" na koncie %s (%s)"
558
559 #: ../libempathy/empathy-message.c:407 ../src/empathy-call-observer.c:116
560 #, c-format
561 msgid "Missed call from %s"
562 msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
563
564 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
565 #: ../libempathy/empathy-message.c:411
566 #, c-format
567 msgid "Called %s"
568 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
569
570 #: ../libempathy/empathy-message.c:414
571 #, c-format
572 msgid "Call from %s"
573 msgstr "Rozmowa głosowa od użytkownika %s"
574
575 #: ../libempathy/empathy-time.c:90
576 #, c-format
577 msgid "%d second ago"
578 msgid_plural "%d seconds ago"
579 msgstr[0] "%d sekundę temu"
580 msgstr[1] "%d sekundy temu"
581 msgstr[2] "%d sekund temu"
582
583 #: ../libempathy/empathy-time.c:96
584 #, c-format
585 msgid "%d minute ago"
586 msgid_plural "%d minutes ago"
587 msgstr[0] "%d minutę temu"
588 msgstr[1] "%d minuty temu"
589 msgstr[2] "%d minut temu"
590
591 #: ../libempathy/empathy-time.c:102
592 #, c-format
593 msgid "%d hour ago"
594 msgid_plural "%d hours ago"
595 msgstr[0] "%d godzinę temu"
596 msgstr[1] "%d godziny temu"
597 msgstr[2] "%d godzin temu"
598
599 #: ../libempathy/empathy-time.c:108
600 #, c-format
601 msgid "%d day ago"
602 msgid_plural "%d days ago"
603 msgstr[0] "%d dzień temu"
604 msgstr[1] "%d dni temu"
605 msgstr[2] "%d dni temu"
606
607 #: ../libempathy/empathy-time.c:114
608 #, c-format
609 msgid "%d week ago"
610 msgid_plural "%d weeks ago"
611 msgstr[0] "%d tydzień temu"
612 msgstr[1] "%d tygodnie temu"
613 msgstr[2] "%d tygodni temu"
614
615 #: ../libempathy/empathy-time.c:120
616 #, c-format
617 msgid "%d month ago"
618 msgid_plural "%d months ago"
619 msgstr[0] "%d miesiąc temu"
620 msgstr[1] "%d miesiące temu"
621 msgstr[2] "%d miesięcy emu"
622
623 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
624 msgid "in the future"
625 msgstr "w przyszłości"
626
627 #: ../libempathy/empathy-utils.c:232
628 msgid "Available"
629 msgstr "Dostępny"
630
631 #: ../libempathy/empathy-utils.c:234
632 msgid "Busy"
633 msgstr "Zajęty"
634
635 #: ../libempathy/empathy-utils.c:237
636 msgid "Away"
637 msgstr "Nieobecny"
638
639 #: ../libempathy/empathy-utils.c:239
640 msgid "Invisible"
641 msgstr "Niewidoczny"
642
643 #: ../libempathy/empathy-utils.c:241
644 msgid "Offline"
645 msgstr "Offline"
646
647 #. translators: presence type is unknown
648 #: ../libempathy/empathy-utils.c:244
649 msgctxt "presence"
650 msgid "Unknown"
651 msgstr "Nieznany"
652
653 #: ../libempathy/empathy-utils.c:284
654 msgid "No reason specified"
655 msgstr "Nie podano powodu"
656
657 #: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:342
658 msgid "Status is set to offline"
659 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
660
661 #: ../libempathy/empathy-utils.c:288 ../libempathy/empathy-utils.c:322
662 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
663 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:80
664 msgid "Network error"
665 msgstr "Błąd sieci"
666
667 #: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:324
668 msgid "Authentication failed"
669 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
670
671 #: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:326
672 msgid "Encryption error"
673 msgstr "Błąd szyfrowania"
674
675 #: ../libempathy/empathy-utils.c:294
676 msgid "Name in use"
677 msgstr "Pseudonim jest już używany"
678
679 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
680 msgid "Certificate not provided"
681 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
682
683 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
684 msgid "Certificate untrusted"
685 msgstr "Niezaufany certyfikat"
686
687 #: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:332
688 msgid "Certificate expired"
689 msgstr "Certyfikat wygasł"
690
691 #: ../libempathy/empathy-utils.c:302 ../libempathy/empathy-utils.c:334
692 msgid "Certificate not activated"
693 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
694
695 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304 ../libempathy/empathy-utils.c:336
696 msgid "Certificate hostname mismatch"
697 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
698
699 #: ../libempathy/empathy-utils.c:306 ../libempathy/empathy-utils.c:338
700 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
701 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
702
703 #: ../libempathy/empathy-utils.c:308 ../libempathy/empathy-utils.c:340
704 msgid "Certificate self-signed"
705 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
706
707 #: ../libempathy/empathy-utils.c:310
708 msgid "Certificate error"
709 msgstr "Błąd certyfikatu"
710
711 #: ../libempathy/empathy-utils.c:344
712 msgid "Encryption is not available"
713 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
714
715 #: ../libempathy/empathy-utils.c:346
716 msgid "Certificate is invalid"
717 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
718
719 #: ../libempathy/empathy-utils.c:348
720 msgid "Connection has been refused"
721 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
722
723 #: ../libempathy/empathy-utils.c:350
724 msgid "Connection can't be established"
725 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
726
727 #: ../libempathy/empathy-utils.c:352
728 msgid "Connection has been lost"
729 msgstr "Połączenie zostało utracone"
730
731 #: ../libempathy/empathy-utils.c:354
732 msgid "This account is already connected to the server"
733 msgstr "To konto jest już połączone z serwerem"
734
735 #: ../libempathy/empathy-utils.c:356
736 msgid ""
737 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
738 msgstr ""
739 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
740
741 #: ../libempathy/empathy-utils.c:359
742 msgid "The account already exists on the server"
743 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
744
745 #: ../libempathy/empathy-utils.c:361
746 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
747 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
748
749 #: ../libempathy/empathy-utils.c:363
750 msgid "Certificate has been revoked"
751 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
752
753 #: ../libempathy/empathy-utils.c:365
754 msgid ""
755 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
756 msgstr ""
757 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
758 "kryptograficznie słaby"
759
760 #: ../libempathy/empathy-utils.c:368
761 msgid ""
762 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
763 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
764 msgstr ""
765 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
766 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
767
768 #: ../libempathy/empathy-utils.c:372
769 msgid "Your software is too old"
770 msgstr "Oprogramowanie jest za stare"
771
772 #: ../libempathy/empathy-utils.c:374
773 msgid "Internal error"
774 msgstr "Wewnętrzny błąd"
775
776 #: ../libempathy/empathy-utils.c:503
777 msgid "People Nearby"
778 msgstr "Osoby w pobliżu"
779
780 #: ../libempathy/empathy-utils.c:508
781 msgid "Yahoo! Japan"
782 msgstr "Yahoo! Japonia"
783
784 #: ../libempathy/empathy-utils.c:537
785 msgid "Google Talk"
786 msgstr "Google Talk"
787
788 #: ../libempathy/empathy-utils.c:538
789 msgid "Facebook Chat"
790 msgstr "Facebook Chat"
791
792 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:692
793 msgid "All accounts"
794 msgstr "Wszystkie konta"
795
796 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
797 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
798 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
799 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
800 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
801 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
802 msgid "Pass_word"
803 msgstr "_Hasło"
804
805 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
806 msgid "Screen _Name"
807 msgstr "_Nazwa użytkownika"
808
809 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
810 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
811 msgstr "<b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika"
812
813 #. remember password ticky box
814 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
815 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
816 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
817 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
818 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
819 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
820 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
821 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:261
822 msgid "Remember password"
823 msgstr "Zapamiętywanie hasła"
824
825 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
826 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
827 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
828 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
829 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
830 msgid "_Port"
831 msgstr "_Port"
832
833 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
834 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
835 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
836 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
837 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
838 msgid "_Server"
839 msgstr "_Serwer"
840
841 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
842 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
843 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
844 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
845 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:16
846 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
847 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
848 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
849 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
850 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
851 msgid "Advanced"
852 msgstr "Zaawansowane"
853
854 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
855 msgid "What is your AIM screen name?"
856 msgstr "Nazwa użytkownika AIM:"
857
858 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
859 msgid "What is your AIM password?"
860 msgstr "Hasło AIM:"
861
862 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
863 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
864 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
865 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
866 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
867 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:25
868 msgid "Remember Password"
869 msgstr "Zapamiętaj hasło"
870
871 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:678
872 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
873 #: ../src/empathy-import-widget.c:323
874 msgid "Account"
875 msgstr "Konto"
876
877 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:679
878 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
879 msgid "Password"
880 msgstr "Hasło"
881
882 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:680
883 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
884 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:511
885 msgid "Server"
886 msgstr "Serwer"
887
888 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:681
889 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
890 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:529
891 msgid "Port"
892 msgstr "Port"
893
894 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:765
895 #, c-format
896 msgid "%s"
897 msgstr "%s"
898
899 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:820
900 #, c-format
901 msgid "%s:"
902 msgstr "%s:"
903
904 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1432
905 msgid "Username:"
906 msgstr "Nazwa użytkownika:"
907
908 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1749
909 msgid "A_pply"
910 msgstr "Za_stosuj"
911
912 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1778
913 msgid "L_og in"
914 msgstr "Zal_oguj"
915
916 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1848
917 msgid "This account already exists on the server"
918 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
919
920 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1852
921 msgid "Create a new account on the server"
922 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
923
924 #. To translators: The first parameter is the login id and the
925 #. * second one is the network. The resulting string will be something
926 #. * like: "MyUserName on freenode".
927 #. * You should reverse the order of these arguments if the
928 #. * server should come before the login id in your locale.
929 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2269
930 #, c-format
931 msgid "%1$s on %2$s"
932 msgstr "%1$s na %2$s"
933
934 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
935 #. * string will be something like: "Jabber Account"
936 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2295
937 #, c-format
938 msgid "%s Account"
939 msgstr "Konto %s"
940
941 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2299
942 msgid "New account"
943 msgstr "Nowe konto"
944
945 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
946 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
947 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
948 msgid "Login I_D"
949 msgstr "Id_entyfikator logowania"
950
951 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
952 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
953 msgid "<b>Example:</b> username"
954 msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
955
956 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
957 msgid "What is your GroupWise User ID?"
958 msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise:"
959
960 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
961 msgid "What is your GroupWise password?"
962 msgstr "Hasło GroupWise:"
963
964 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
965 msgid "ICQ _UIN"
966 msgstr "_UIN ICQ"
967
968 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
969 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
970 msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
971
972 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
973 msgid "Ch_aracter set"
974 msgstr "Zest_aw znaków"
975
976 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
977 msgid "What is your ICQ UIN?"
978 msgstr "UIN ICQ:"
979
980 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
981 msgid "What is your ICQ password?"
982 msgstr "Hasło ICQ:"
983
984 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
985 msgid "Network"
986 msgstr "Sieć"
987
988 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
989 msgid "Character set"
990 msgstr "Zestaw znaków"
991
992 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
993 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
994 msgid "Add…"
995 msgstr "Dodaj…"
996
997 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
998 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
999 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1000 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
1001 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1002 msgid "Remove"
1003 msgstr "Usuń"
1004
1005 #. Translators: tooltip on a 'Go Up' button used to sort IRC servers by priority
1006 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1007 msgid "Up"
1008 msgstr "W górę"
1009
1010 #. Translators: tooltip on a 'Go Down' button used to sort IRC servers by priority
1011 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1012 msgid "Down"
1013 msgstr "W dół"
1014
1015 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1016 msgid "Servers"
1017 msgstr "Serwery"
1018
1019 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
1020 msgid ""
1021 "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
1022 "password."
1023 msgstr ""
1024 "Większość serwerów IRC nie wymaga hasła, więc w razie niepewności nie należy "
1025 "go podawać."
1026
1027 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
1028 msgid "Nickname"
1029 msgstr "Pseudonim"
1030
1031 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
1032 msgid "Quit message"
1033 msgstr "Komunikat podczas zakończenia"
1034
1035 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:14
1036 msgid "Real name"
1037 msgstr "Imię i nazwisko"
1038
1039 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:15
1040 msgid "Username"
1041 msgstr "Nazwa użytkownika"
1042
1043 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:17
1044 msgid "Which IRC network?"
1045 msgstr "Sieć IRC:"
1046
1047 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:18
1048 msgid "What is your IRC nickname?"
1049 msgstr "Pseudonim IRC:"
1050
1051 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1052 msgid "What is your Facebook username?"
1053 msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
1054
1055 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1056 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
1057 msgid ""
1058 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1059 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1060 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1061 "Facebook username if you don't have one."
1062 msgstr ""
1063 "To jest nazwa użytkownika, a nie login serwisu Facebook.\n"
1064 "Jeśli używane jest facebook.com/<b>badger</b>, należy wpisać <b>badger</b>.\n"
1065 "Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, "
1066 "aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie "
1067 "ustawiono."
1068
1069 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
1070 msgid "What is your Facebook password?"
1071 msgstr "Hasło serwisu Facebook:"
1072
1073 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
1074 msgid "What is your Google ID?"
1075 msgstr "Identyfikator Google:"
1076
1077 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1078 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1079 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
1080
1081 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
1082 msgid "What is your Google password?"
1083 msgstr "Hasło Google:"
1084
1085 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
1086 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1087 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org"
1088
1089 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
1090 msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1091 msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
1092
1093 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
1094 msgid "Priori_ty"
1095 msgstr "Pri_orytet"
1096
1097 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1098 msgid "Reso_urce"
1099 msgstr "_Zasób"
1100
1101 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1102 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1103 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
1104
1105 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1106 msgid "Override server settings"
1107 msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
1108
1109 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1110 msgid "Use old SS_L"
1111 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
1112
1113 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1114 msgid "What is your Jabber ID?"
1115 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
1116
1117 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1118 msgid "What is your desired Jabber ID?"
1119 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera:"
1120
1121 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
1122 msgid "What is your Jabber password?"
1123 msgstr "Hasło Jabbera:"
1124
1125 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
1126 msgid "What is your desired Jabber password?"
1127 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
1128
1129 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
1130 msgid "Nic_kname"
1131 msgstr "Pseu_donim"
1132
1133 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1134 msgid "_Last Name"
1135 msgstr "Na_zwisko"
1136
1137 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1138 msgid "_First Name"
1139 msgstr "I_mię"
1140
1141 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1142 msgid "_Published Name"
1143 msgstr "Nazwa _opublikowana"
1144
1145 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1146 msgid "_Jabber ID"
1147 msgstr "Identyfikator Ja_bbera"
1148
1149 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1150 msgid "E-_mail address"
1151 msgstr "Adres _e-mail"
1152
1153 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
1154 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1155 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
1156
1157 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1158 msgid "What is your Windows Live ID?"
1159 msgstr "Identyfikator Windows Live:"
1160
1161 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
1162 msgid "What is your Windows Live password?"
1163 msgstr "Hasło Windows Live:"
1164
1165 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:207
1166 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:240
1167 msgid "Auto"
1168 msgstr "Automatycznie"
1169
1170 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:210
1171 msgid "UDP"
1172 msgstr "UDP"
1173
1174 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:213
1175 msgid "TCP"
1176 msgstr "TCP"
1177
1178 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
1179 msgid "TLS"
1180 msgstr "TLS"
1181
1182 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:245
1183 msgid "Register"
1184 msgstr "Rejestrator"
1185
1186 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:250
1187 msgid "Options"
1188 msgstr "Opcje"
1189
1190 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:253
1191 msgid "None"
1192 msgstr "Brak"
1193
1194 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
1195 msgid "_Username"
1196 msgstr "Nazwa _użytkownika"
1197
1198 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1199 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1200 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip"
1201
1202 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1203 msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
1204 msgstr "Użycie tego konta do połączeń na telefony _stacjonarne i komórkowe"
1205
1206 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1207 msgid "NAT Traversal Options"
1208 msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
1209
1210 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1211 msgid "Proxy Options"
1212 msgstr "Opcje pośrednika"
1213
1214 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1215 msgid "Miscellaneous Options"
1216 msgstr "Różne opcje"
1217
1218 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1219 msgid "STUN Server"
1220 msgstr "Serwer STUN"
1221
1222 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1223 msgid "Discover the STUN server automatically"
1224 msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
1225
1226 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1227 msgid "Discover Binding"
1228 msgstr "Wykrywanie dowiązywania"
1229
1230 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1231 msgid "Keep-Alive Options"
1232 msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
1233
1234 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1235 msgid "Mechanism"
1236 msgstr "Mechanizm"
1237
1238 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1239 msgid "Interval (seconds)"
1240 msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
1241
1242 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
1243 msgid "Authentication username"
1244 msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia"
1245
1246 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1247 msgid "Transport"
1248 msgstr "Transport"
1249
1250 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1251 msgid "Loose Routing"
1252 msgstr "Swobodne trasowanie"
1253
1254 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1255 msgid "Ignore TLS Errors"
1256 msgstr "Ignorowanie błędów TLS"
1257
1258 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
1259 msgid "Local IP Address"
1260 msgstr "Lokalny adres IP"
1261
1262 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
1263 msgid "What is your SIP login ID?"
1264 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
1265
1266 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
1267 msgid "What is your SIP account password?"
1268 msgstr "Hasło konta SIP:"
1269
1270 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
1271 msgid "Pass_word:"
1272 msgstr "_Hasło:"
1273
1274 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
1275 msgid "Yahoo! I_D:"
1276 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
1277
1278 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
1279 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1280 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
1281
1282 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
1283 msgid "_Room List locale:"
1284 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
1285
1286 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1287 msgid "Ch_aracter set:"
1288 msgstr "Zest_aw znaków:"
1289
1290 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1291 msgid "_Port:"
1292 msgstr "_Port:"
1293
1294 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
1295 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1296 msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
1297
1298 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1299 msgid "What is your Yahoo! password?"
1300 msgstr "Hasło Yahoo!:"
1301
1302 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:545
1303 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:630
1304 msgid "Couldn't convert image"
1305 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
1306
1307 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:546
1308 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1309 msgstr ""
1310 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
1311
1312 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:906
1313 msgid "Couldn't save picture to file"
1314 msgstr "Nie można zapisać obrazu do pliku"
1315
1316 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1030
1317 msgid "Select Your Avatar Image"
1318 msgstr "Wybór obrazu awatara"
1319
1320 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1038
1321 msgid "Take a picture..."
1322 msgstr "Zrób zdjęcie..."
1323
1324 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1051
1325 msgid "No Image"
1326 msgstr "Brak obrazu"
1327
1328 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1108
1329 msgid "Images"
1330 msgstr "Obrazy"
1331
1332 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1112
1333 msgid "All Files"
1334 msgstr "Wszystkie pliki"
1335
1336 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1337 msgid "Click to enlarge"
1338 msgstr "Kliknięcie powiększy"
1339
1340 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
1341 #, c-format
1342 msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
1343 msgstr "Uwierzytelnienie konta <b>%s</b> się nie powiodło"
1344
1345 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
1346 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3725
1347 msgid "Retry"
1348 msgstr "Ponów"
1349
1350 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
1351 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
1352 #, c-format
1353 msgid ""
1354 "Enter your password for account\n"
1355 "<b>%s</b>"
1356 msgstr ""
1357 "Proszę wprowadzić hasło\n"
1358 "<b>%s</b>"
1359
1360 #: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:66
1361 msgid "Select..."
1362 msgstr "Wybierz..."
1363
1364 #: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:154
1365 msgid "_Select"
1366 msgstr "_Wybierz"
1367
1368 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
1369 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
1370 msgid "There was an error starting the call"
1371 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy głosowej"
1372
1373 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
1374 msgid "The specified contact doesn't support calls"
1375 msgstr "Podany kontakt nie obsługuje rozmów głosowych"
1376
1377 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
1378 msgid "The specified contact is offline"
1379 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline"
1380
1381 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
1382 msgid "The specified contact is not valid"
1383 msgstr "Wybrany kontakt nie jest prawidłowy"
1384
1385 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
1386 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
1387 msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
1388
1389 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
1390 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
1391 msgstr "Brak wystarczających środków, aby zadzwonić"
1392
1393 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:728
1394 msgid "Failed to open private chat"
1395 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
1396
1397 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:786
1398 msgid "Topic not supported on this conversation"
1399 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
1400
1401 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:792
1402 msgid "You are not allowed to change the topic"
1403 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
1404
1405 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:968
1406 msgid "Invalid contact ID"
1407 msgstr "Nieprawidłowy identyfikator kontaktu"
1408
1409 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1055
1410 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1411 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
1412
1413 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1058
1414 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1415 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
1416
1417 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1061
1418 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1419 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1420
1421 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
1422 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1423 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1424
1425 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1068
1426 msgid ""
1427 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1428 "current one"
1429 msgstr ""
1430 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
1431 "domyślnie bieżący"
1432
1433 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1072
1434 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1435 msgstr ""
1436 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
1437
1438 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1075
1439 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1440 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
1441
1442 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1078
1443 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1444 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
1445
1446 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1081
1447 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1448 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
1449
1450 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
1451 msgid ""
1452 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1453 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1454 "join a new chat room\""
1455 msgstr ""
1456 "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
1457 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
1458 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
1459
1460 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1089
1461 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
1462 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
1463
1464 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1092
1465 msgid ""
1466 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1467 "show its usage."
1468 msgstr ""
1469 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
1470 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
1471
1472 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1111
1473 #, c-format
1474 msgid "Usage: %s"
1475 msgstr "Użycie: %s"
1476
1477 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1156
1478 msgid "Unknown command"
1479 msgstr "Nieznane polecenie"
1480
1481 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1282
1482 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1483 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
1484
1485 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1539
1486 msgid "insufficient balance to send message"
1487 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
1488
1489 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1543 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1557
1490 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1620
1491 #, c-format
1492 msgid "Error sending message '%s': %s"
1493 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
1494
1495 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1545 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1562
1496 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
1497 #, c-format
1498 msgid "Error sending message: %s"
1499 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
1500
1501 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
1502 #. * account to send the message.
1503 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1551
1504 #, c-format
1505 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
1506 msgstr ""
1507 "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość. <a href='%s'>Doładuj</a>."
1508
1509 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1591
1510 msgid "not capable"
1511 msgstr "brak możliwości"
1512
1513 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1598
1514 msgid "offline"
1515 msgstr "offline"
1516
1517 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1601
1518 msgid "invalid contact"
1519 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
1520
1521 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1604
1522 msgid "permission denied"
1523 msgstr "brak dostępu"
1524
1525 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1607
1526 msgid "too long message"
1527 msgstr "za długa wiadomość"
1528
1529 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1610
1530 msgid "not implemented"
1531 msgstr "niezaimplementowane"
1532
1533 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1614
1534 msgid "unknown"
1535 msgstr "nieznany"
1536
1537 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1681 ../src/empathy-chat-window.c:969
1538 msgid "Topic:"
1539 msgstr "Temat:"
1540
1541 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1696
1542 #, c-format
1543 msgid "Topic set to: %s"
1544 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
1545
1546 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1698
1547 #, c-format
1548 msgid "Topic set by %s to: %s"
1549 msgstr "Temat ustawiony przez użytkownika %s na: %s"
1550
1551 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
1552 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1703
1553 msgid "No topic defined"
1554 msgstr "Temat nie został określony"
1555
1556 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2219
1557 msgid "(No Suggestions)"
1558 msgstr "(brak podpowiedzi)"
1559
1560 #. translators: %s is the selected word
1561 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2287
1562 #, c-format
1563 msgid "Add '%s' to Dictionary"
1564 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
1565
1566 #. translators: first %s is the selected word,
1567 #. * second %s is the language name of the target dictionary
1568 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2324
1569 #, c-format
1570 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1571 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
1572
1573 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2394
1574 msgid "Insert Smiley"
1575 msgstr "Wstaw emotikonę"
1576
1577 #. send button
1578 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2412
1579 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1180
1580 msgid "_Send"
1581 msgstr "_Wyślij"
1582
1583 #. Spelling suggestions
1584 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2469
1585 msgid "_Spelling Suggestions"
1586 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
1587
1588 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2575
1589 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1590 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
1591
1592 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2719
1593 #, c-format
1594 msgid "%s has disconnected"
1595 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
1596
1597 #. translators: reverse the order of these arguments
1598 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1599 #.
1600 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2726
1601 #, c-format
1602 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1603 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
1604
1605 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2729
1606 #, c-format
1607 msgid "%s was kicked"
1608 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
1609
1610 #. translators: reverse the order of these arguments
1611 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1612 #.
1613 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2737
1614 #, c-format
1615 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1616 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
1617
1618 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2740
1619 #, c-format
1620 msgid "%s was banned"
1621 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
1622
1623 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2744
1624 #, c-format
1625 msgid "%s has left the room"
1626 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
1627
1628 #. Note to translators: this string is appended to
1629 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1630 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1631 #. * please let us know. :-)
1632 #.
1633 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2753
1634 #, c-format
1635 msgid " (%s)"
1636 msgstr " (%s)"
1637
1638 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2778
1639 #, c-format
1640 msgid "%s has joined the room"
1641 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1642
1643 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2803
1644 #, c-format
1645 msgid "%s is now known as %s"
1646 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
1647
1648 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1649 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1650 #. * we get the new handler.
1651 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2990 ../src/empathy-call-window.c:1468
1652 #: ../src/empathy-call-window.c:1518 ../src/empathy-call-window.c:2571
1653 #: ../src/empathy-event-manager.c:1176
1654 msgid "Disconnected"
1655 msgstr "Rozłączony"
1656
1657 #. Add message
1658 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3665
1659 msgid "Would you like to store this password?"
1660 msgstr "Zachować hasło?"
1661
1662 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3671
1663 msgid "Remember"
1664 msgstr "Zapamiętaj"
1665
1666 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3681
1667 msgid "Not now"
1668 msgstr "Nie teraz"
1669
1670 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3729
1671 msgid "Wrong password; please try again:"
1672 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
1673
1674 #. Add message
1675 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3859
1676 msgid "This room is protected by a password:"
1677 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
1678
1679 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3886
1680 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:780
1681 msgid "Join"
1682 msgstr "Dołącz"
1683
1684 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4078 ../src/empathy-event-manager.c:1197
1685 msgid "Connected"
1686 msgstr "Połączony"
1687
1688 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4133
1689 msgid "Conversation"
1690 msgstr "Rozmowa"
1691
1692 #. Translators: this string is a something like
1693 #. * "Escher Cat (SMS)"
1694 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4138
1695 #, c-format
1696 msgid "%s (SMS)"
1697 msgstr "%s (SMS)"
1698
1699 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:262
1700 msgid "Unknown or invalid identifier"
1701 msgstr "Nieznany lub nieprawidłowy identyfikator"
1702
1703 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
1704 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1705 msgstr "Blokowanie kontaktów jest tymczasowo niedostępne"
1706
1707 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
1708 msgid "Contact blocking unavailable"
1709 msgstr "Blokowanie kontaktów jest niedostępne"
1710
1711 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
1712 msgid "Permission Denied"
1713 msgstr "Brak dostępu"
1714
1715 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:272
1716 msgid "Could not block contact"
1717 msgstr "Nie można zablokować kontaktu"
1718
1719 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:611
1720 msgid "Edit Blocked Contacts"
1721 msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
1722
1723 #. Account and Identifier
1724 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1725 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
1726 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1485
1727 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
1728 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
1729 msgid "Account:"
1730 msgstr "Konto:"
1731
1732 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1733 msgid "Blocked Contacts"
1734 msgstr "Zablokowane kontakty"
1735
1736 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
1737 msgid "Full name"
1738 msgstr "Imię i nazwisko"
1739
1740 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
1741 msgid "Phone number"
1742 msgstr "Numer telefonu"
1743
1744 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
1745 msgid "E-mail address"
1746 msgstr "Adres e-mail"
1747
1748 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:107
1749 msgid "Website"
1750 msgstr "Witryna WWW"
1751
1752 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:108
1753 msgid "Birthday"
1754 msgstr "Urodziny"
1755
1756 #. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
1757 #. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
1758 #. * with their IM client.
1759 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
1760 msgid "Last seen:"
1761 msgstr "Ostatnio widziany:"
1762
1763 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
1764 msgid "Server:"
1765 msgstr "Serwer"
1766
1767 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:115
1768 msgid "Connected from:"
1769 msgstr "Połączony z:"
1770
1771 #. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
1772 #. * and should bin this.
1773 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:119
1774 msgid "Away message:"
1775 msgstr "Wiadomość podczas nieobecności:"
1776
1777 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
1778 msgid "work"
1779 msgstr "praca"
1780
1781 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
1782 msgid "home"
1783 msgstr "dom"
1784
1785 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
1786 msgid "mobile"
1787 msgstr "komórka"
1788
1789 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
1790 msgid "voice"
1791 msgstr "głosowa"
1792
1793 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
1794 msgid "preferred"
1795 msgstr "preferowane"
1796
1797 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:137
1798 msgid "postal"
1799 msgstr "pocztowy"
1800
1801 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:138
1802 msgid "parcel"
1803 msgstr "paczka"
1804
1805 #. Title
1806 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:522
1807 msgid "Search contacts"
1808 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
1809
1810 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
1811 msgid "Search: "
1812 msgstr "Wyszukiwanie:"
1813
1814 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:610
1815 msgid "_Add Contact"
1816 msgstr "_Dodaj kontakt"
1817
1818 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:628
1819 msgid "No contacts found"
1820 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
1821
1822 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:644
1823 msgid "Your message introducing yourself:"
1824 msgstr "Wiadomość z powitaniem:"
1825
1826 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:652
1827 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1828 msgstr "Daj znać, jak pojawisz się w sieci. Dzięki."
1829
1830 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:170
1831 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
1832 msgid "Save Avatar"
1833 msgstr "Zapisanie awatara"
1834
1835 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:226
1836 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
1837 msgid "Unable to save avatar"
1838 msgstr "Nie można zapisać awatara"
1839
1840 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1841 #. Setup id label
1842 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1843 #: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:444
1844 msgid "Identifier"
1845 msgstr "Identyfikator"
1846
1847 #. Setup nickname entry
1848 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1849 #: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:449
1850 msgid "Alias"
1851 msgstr "Alias"
1852
1853 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1854 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1855 msgid "Contact Details"
1856 msgstr "Szczegóły kontaktu"
1857
1858 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1859 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
1860 msgid "Information requested…"
1861 msgstr "Żądanie informacji…"
1862
1863 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
1864 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1865 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
1866
1867 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1868 msgid "Client Information"
1869 msgstr "Informacje o kliencie"
1870
1871 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1872 msgid "OS"
1873 msgstr "System operacyjny"
1874
1875 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1876 msgid "Version"
1877 msgstr "Wersja"
1878
1879 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1880 msgid "Client"
1881 msgstr "Klient"
1882
1883 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:327
1884 msgid "Groups"
1885 msgstr "Grupy"
1886
1887 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:339
1888 msgid ""
1889 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1890 "select more than one group or no groups."
1891 msgstr ""
1892 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
1893 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
1894
1895 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:358
1896 msgid "_Add Group"
1897 msgstr "Dod_aj grupę"
1898
1899 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:393
1900 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1901 msgid "Select"
1902 msgstr "Wybór"
1903
1904 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:403
1905 msgid "Group"
1906 msgstr "Grupa"
1907
1908 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
1909 msgid "New Contact"
1910 msgstr "Nowy kontakt"
1911
1912 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:193
1913 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:121
1914 #, c-format
1915 msgid "Block %s?"
1916 msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
1917
1918 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:248
1919 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:125
1920 #, c-format
1921 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1922 msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
1923
1924 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:253
1925 msgid "The following identity will be blocked:"
1926 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
1927 msgstr[0] "Następująca osoba zostanie zablokowana:"
1928 msgstr[1] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
1929 msgstr[2] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
1930
1931 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:260
1932 msgid "The following identity can not be blocked:"
1933 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
1934 msgstr[0] "Następująca osoba nie może zostać zablokowana:"
1935 msgstr[1] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
1936 msgstr[2] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
1937
1938 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
1939 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:130
1940 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:275
1941 msgid "_Block"
1942 msgstr "Za_blokuj"
1943
1944 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:279
1945 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:150
1946 msgid "_Report this contact as abusive"
1947 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1948 msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
1949 msgstr[1] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1950 msgstr[2] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1951
1952 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
1953 msgid "Edit Contact Information"
1954 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
1955
1956 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1957 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:293
1958 msgid "Linked Contacts"
1959 msgstr "Połączone kontakty"
1960
1961 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:332
1962 msgid "gnome-contacts not installed"
1963 msgstr "Pakiet gnome-contacts nie jest zainstalowany"
1964
1965 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:335
1966 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
1967 msgstr ""
1968 "Proszę zainstalować pakiet gnome-contacts, aby uzyskać dostęp do szczegółów "
1969 "kontaktów."
1970
1971 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1972 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1973 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1974 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:172
1975 #, c-format
1976 msgid "%s (%s)"
1977 msgstr "%s (%s)"
1978
1979 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:347
1980 msgid "Select account to use to place the call"
1981 msgstr "Wybór konta do umieszczenia tej rozmowy głosowej"
1982
1983 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:351
1984 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
1985 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
1986 msgid "Call"
1987 msgstr "Rozmowa głosowa"
1988
1989 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:416
1990 msgid "Mobile"
1991 msgstr "Komórka"
1992
1993 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:418
1994 msgid "Work"
1995 msgstr "Praca"
1996
1997 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:420
1998 msgid "HOME"
1999 msgstr "Dom"
2000
2001 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:661
2002 msgid "_Block Contact"
2003 msgstr "Za_blokuj kontakt"
2004
2005 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:717
2006 msgid "Delete and _Block"
2007 msgstr "Usuń i za_blokuj"
2008
2009 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:779
2010 #, c-format
2011 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
2012 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
2013
2014 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:788
2015 #, c-format
2016 msgid ""
2017 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
2018 "remove all the contacts which make up this linked contact."
2019 msgstr ""
2020 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
2021 "zostaną usunięte."
2022
2023 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:799
2024 msgid "Removing contact"
2025 msgstr "Usuwanie kontaktu"
2026
2027 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:863
2028 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2454
2029 msgid "_Remove"
2030 msgstr "_Usuń"
2031
2032 #. add chat button
2033 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1226
2034 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:318
2035 msgid "_Chat"
2036 msgstr "_Rozmowa"
2037
2038 #. add SMS button
2039 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1261
2040 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:312
2041 msgid "_SMS"
2042 msgstr "_SMS"
2043
2044 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1294
2045 msgctxt "menu item"
2046 msgid "_Audio Call"
2047 msgstr "Rozmow_a głosowa"
2048
2049 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1327
2050 msgctxt "menu item"
2051 msgid "_Video Call"
2052 msgstr "_Wideorozmowa"
2053
2054 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1368
2055 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
2056 msgid "_Previous Conversations"
2057 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
2058
2059 # to jest w menu
2060 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1397
2061 msgid "Send File"
2062 msgstr "Wyślij plik"
2063
2064 # to jest w menu
2065 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1427
2066 msgid "Share My Desktop"
2067 msgstr "Współdziel pulpit"
2068
2069 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1453
2070 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1368
2071 msgid "Favorite"
2072 msgstr "Ulubione"
2073
2074 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1482
2075 msgid "Infor_mation"
2076 msgstr "Infor_macje"
2077
2078 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1531
2079 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2080 msgid "_Edit"
2081 msgstr "_Modyfikuj"
2082
2083 #. send invitation
2084 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1647
2085 #: ../src/empathy-chat-window.c:1235
2086 msgid "Inviting you to this room"
2087 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
2088
2089 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1693
2090 msgid "_Invite to Chat Room"
2091 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
2092
2093 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1889
2094 msgid "_Add Contact…"
2095 msgstr "_Dodaj kontakt…"
2096
2097 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2374
2098 #, c-format
2099 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
2100 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
2101
2102 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2377
2103 msgid "Removing group"
2104 msgstr "Usuwanie grupy"
2105
2106 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2445
2107 msgid "Re_name"
2108 msgstr "Zmień _nazwę"
2109
2110 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:304
2111 msgid "Channels:"
2112 msgstr "Kanały:"
2113
2114 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
2115 msgid "Country ISO Code:"
2116 msgstr "Kod ISO kraju:"
2117
2118 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
2119 msgid "Country:"
2120 msgstr "Kraj:"
2121
2122 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
2123 msgid "State:"
2124 msgstr "Stan/województwo:"
2125
2126 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
2127 msgid "City:"
2128 msgstr "Miasto:"
2129
2130 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
2131 msgid "Area:"
2132 msgstr "Obszar:"
2133
2134 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
2135 msgid "Postal Code:"
2136 msgstr "Kod pocztowy:"
2137
2138 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
2139 msgid "Street:"
2140 msgstr "Ulica:"
2141
2142 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
2143 msgid "Building:"
2144 msgstr "Budynek:"
2145
2146 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
2147 msgid "Floor:"
2148 msgstr "Piętro:"
2149
2150 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
2151 msgid "Room:"
2152 msgstr "Pokój:"
2153
2154 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
2155 msgid "Text:"
2156 msgstr "Tekst:"
2157
2158 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
2159 msgid "Description:"
2160 msgstr "Opis:"
2161
2162 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
2163 msgid "URI:"
2164 msgstr "Adres URI:"
2165
2166 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
2167 msgid "Accuracy Level:"
2168 msgstr "Poziom dokładności:"
2169
2170 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
2171 msgid "Error:"
2172 msgstr "Błąd:"
2173
2174 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
2175 msgid "Vertical Error (meters):"
2176 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
2177
2178 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
2179 msgid "Horizontal Error (meters):"
2180 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
2181
2182 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
2183 msgid "Speed:"
2184 msgstr "Prędkość:"
2185
2186 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
2187 msgid "Bearing:"
2188 msgstr "Kierunek:"
2189
2190 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
2191 msgid "Climb Speed:"
2192 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
2193
2194 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
2195 msgid "Last Updated on:"
2196 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
2197
2198 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
2199 msgid "Longitude:"
2200 msgstr "Długość geograficzna:"
2201
2202 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
2203 msgid "Latitude:"
2204 msgstr "Szerokość geograficzna:"
2205
2206 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
2207 msgid "Altitude:"
2208 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
2209
2210 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
2211 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
2212 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
2213 msgid "Location"
2214 msgstr "Położenie"
2215
2216 #. translators: format is "Location, $date"
2217 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:610
2218 #, c-format
2219 msgid "%s, %s"
2220 msgstr "%s, %s"
2221
2222 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:659
2223 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
2224 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
2225
2226 #. Alias
2227 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1304
2228 msgid "Alias:"
2229 msgstr "Alias:"
2230
2231 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
2232 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1513
2233 msgid "Identifier:"
2234 msgstr "Identyfikator:"
2235
2236 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1652
2237 #, c-format
2238 msgid "Linked contact containing %u contact"
2239 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2240 msgstr[0] "Metakontakt zawierający %u kontakt"
2241 msgstr[1] "Metakontakt zawierający %u kontakty"
2242 msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
2243
2244 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2245 msgid "<b>Location</b> at (date)"
2246 msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
2247
2248 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
2249 msgid "Online from a phone or mobile device"
2250 msgstr "Online z telefonu lub urządzenia przenośnego"
2251
2252 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:335
2253 msgid "New Network"
2254 msgstr "Nowa sieć"
2255
2256 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:530
2257 msgid "Choose an IRC network"
2258 msgstr "Wybór sieci IRC"
2259
2260 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:587
2261 msgid "Reset _Networks List"
2262 msgstr "Przywróć listę _sieci"
2263
2264 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:591
2265 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2266 msgid "Select"
2267 msgstr "Wybierz"
2268
2269 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2270 msgid "new server"
2271 msgstr "nowy serwer"
2272
2273 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:539
2274 msgid "SSL"
2275 msgstr "SSL"
2276
2277 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:81
2278 msgid ""
2279 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
2280 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
2281 "details below are correct."
2282 msgstr ""
2283 "Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
2284 "połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
2285 "czy poniższe dane są poprawne."
2286
2287 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:98
2288 msgid "People nearby"
2289 msgstr "Osoby w pobliżu"
2290
2291 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:113
2292 msgid ""
2293 "You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
2294 "style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
2295 msgstr ""
2296 "Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie lub wyłączyć tę funkcję "
2297 "wybierając <span style=\"italic\">Edycja → Konta</span> na liście kontaktów."
2298
2299 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:622
2300 msgid "History"
2301 msgstr "Historia"
2302
2303 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:677
2304 msgid "Show"
2305 msgstr "Wyświetlenie"
2306
2307 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:699
2308 msgid "Search"
2309 msgstr "Wyszukiwanie"
2310
2311 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
2312 #, c-format
2313 msgid "Chat in %s"
2314 msgstr "Rozmowa w %s"
2315
2316 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
2317 #, c-format
2318 msgid "Chat with %s"
2319 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
2320
2321 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1202
2322 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1346
2323 msgctxt "A date with the time"
2324 msgid "%A, %e %B %Y %X"
2325 msgstr "%A %e %B %Y, %X"
2326
2327 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
2328 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1289
2329 #, c-format
2330 msgid "<i>* %s %s</i>"
2331 msgstr "<i>* %s %s</i>"
2332
2333 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
2334 #. * The string in bold is the sender's name
2335 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1295
2336 #, c-format
2337 msgid "<b>%s:</b> %s"
2338 msgstr "<b>%s:</b> %s"
2339
2340 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1370
2341 #, c-format
2342 msgid "%s second"
2343 msgid_plural "%s seconds"
2344 msgstr[0] "%s sekunda"
2345 msgstr[1] "%s sekundy"
2346 msgstr[2] "%s sekund"
2347
2348 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1377
2349 #, c-format
2350 msgid "%s minute"
2351 msgid_plural "%s minutes"
2352 msgstr[0] "%s minuta"
2353 msgstr[1] "%s minuty"
2354 msgstr[2] "%s minut"
2355
2356 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1385
2357 #, c-format
2358 msgid "Call took %s, ended at %s"
2359 msgstr "Rozmowa głosowa miała miejsce %s, została zakończona %s"
2360
2361 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1716
2362 msgid "Today"
2363 msgstr "Dzisiaj"
2364
2365 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
2366 msgid "Yesterday"
2367 msgstr "Wczoraj"
2368
2369 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
2370 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1735
2371 msgid "%e %B %Y"
2372 msgstr "%e %B %Y"
2373
2374 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1839
2375 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3462
2376 msgid "Anytime"
2377 msgstr "Zawsze"
2378
2379 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1938
2380 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2397
2381 msgid "Anyone"
2382 msgstr "Wszyscy"
2383
2384 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2710
2385 msgid "Who"
2386 msgstr "Kto"
2387
2388 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2919
2389 msgid "When"
2390 msgstr "Kiedy"
2391
2392 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3037
2393 msgid "Anything"
2394 msgstr "Wszystko"
2395
2396 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3039
2397 msgid "Text chats"
2398 msgstr "Rozmowy tekstowe"
2399
2400 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
2401 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
2402 msgid "Calls"
2403 msgstr "Rozmowy głosowe"
2404
2405 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3044
2406 msgid "Incoming calls"
2407 msgstr "Przychodzące rozmowy głosowe"
2408
2409 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3045
2410 msgid "Outgoing calls"
2411 msgstr "Wychodzące rozmowy głosowe"
2412
2413 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
2414 msgid "Missed calls"
2415 msgstr "Nieodebrane rozmowy głosowe"
2416
2417 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3066
2418 msgid "What"
2419 msgstr "Co"
2420
2421 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3755
2422 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
2423 msgstr "Na pewno usunąć wszystkie dzienniki poprzednich rozmów?"
2424
2425 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3759
2426 msgid "Clear All"
2427 msgstr "Wyczyść wszystko"
2428
2429 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3766
2430 msgid "Delete from:"
2431 msgstr "Usunięcie od:"
2432
2433 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
2434 msgid "_File"
2435 msgstr "_Plik"
2436
2437 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2438 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2439 msgid "_Edit"
2440 msgstr "_Edycja"
2441
2442 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2443 msgid "Delete All History..."
2444 msgstr "Usuń całą historię..."
2445
2446 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2447 msgid "Profile"
2448 msgstr "Profil"
2449
2450 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2451 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
2452 msgid "Chat"
2453 msgstr "Rozmowa"
2454
2455 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2456 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
2457 msgid "Video"
2458 msgstr "Wideo"
2459
2460 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
2461 msgid "page 2"
2462 msgstr "strona 2"
2463
2464 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2465 msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
2466 msgstr "<span size=\"x-large\">Wczytywanie...</span>"
2467
2468 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:129
2469 msgid "What kind of chat account do you have?"
2470 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
2471
2472 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:151
2473 msgid "Adding new account"
2474 msgstr "Dodawanie nowego konta"
2475
2476 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:199
2477 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:289
2478 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
2479 msgstr "Proszę wpisać identyfikator lub numer telefonu kontaktu:"
2480
2481 #. add video button
2482 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
2483 msgid "_Video Call"
2484 msgstr "_Wideorozmowa"
2485
2486 #. add audio button
2487 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
2488 msgid "_Audio Call"
2489 msgstr "Rozmow_a głosowa"
2490
2491 #. Tweak the dialog
2492 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:242
2493 msgid "New Call"
2494 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
2495
2496 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:82
2497 msgid "The contact is offline"
2498 msgstr "Kontakt jest w trybie offline"
2499
2500 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
2501 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
2502 msgstr "Wybrany kontakt jest nieprawidłowy lub nieznany"
2503
2504 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
2505 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
2506 msgstr "Kontakt nie obsługuje tego rodzaju rozmowy"
2507
2508 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
2509 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
2510 msgstr "Żądana funkcjonalność nie jest zaimplementowana dla tego protokołu"
2511
2512 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
2513 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
2514 msgstr "Nie można rozpocząć rozmowy z podanym kontaktem"
2515
2516 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:96
2517 msgid "You are banned from this channel"
2518 msgstr "Użytkownik został zablokowany na tym kanale"
2519
2520 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:98
2521 msgid "This channel is full"
2522 msgstr "Ten kanał jest pełny"
2523
2524 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
2525 msgid "You must be invited to join this channel"
2526 msgstr "Wymagane jest zaproszenie, aby dołączyć do tego kanału"
2527
2528 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:102
2529 msgid "Can't proceed while disconnected"
2530 msgstr "Nie można kontynuować podczas rozłączenia"
2531
2532 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:104
2533 msgid "Permission denied"
2534 msgstr "Odmowa dostępu"
2535
2536 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:110
2537 msgid "There was an error starting the conversation"
2538 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy"
2539
2540 #. Tweak the dialog
2541 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:332
2542 msgid "New Conversation"
2543 msgstr "Nowa rozmowa"
2544
2545 #. COL_STATUS_TEXT
2546 #. COL_STATE_ICON_NAME
2547 #. COL_STATE
2548 #. COL_DISPLAY_MARKUP
2549 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2550 #. COL_TYPE
2551 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:165
2552 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:201
2553 msgid "Custom Message…"
2554 msgstr "Własna wiadomość…"
2555
2556 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:218
2557 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
2558 msgid "Edit Custom Messages…"
2559 msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości…"
2560
2561 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:342
2562 msgid "Click to remove this status as a favorite"
2563 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
2564
2565 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:351
2566 msgid "Click to make this status a favorite"
2567 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
2568
2569 #. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
2570 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:385
2571 #, c-format
2572 msgid ""
2573 "<b>Current message: %s</b>\n"
2574 "<small><i>Press Enter to set the new message or Esc to cancel.</i></small>"
2575 msgstr ""
2576 "<b>Obecna wiadomość: %s</b>\n"
2577 "<small><i>Naciśnięcie klawisza Enter ustawi nową wiadomość, a naciśnięcie "
2578 "klawisza Esc anuluje.</i></small>"
2579
2580 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:394
2581 msgid "Set status"
2582 msgstr "Ustaw stan"
2583
2584 #. Custom messages
2585 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1102
2586 msgid "Custom messages…"
2587 msgstr "Własne wiadomości…"
2588
2589 #. Create account
2590 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2591 #. * "Yahoo!"
2592 #.
2593 #: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:610
2594 #, c-format
2595 msgid "New %s account"
2596 msgstr "Nowe konto %s"
2597
2598 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
2599 msgid "_Match case"
2600 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
2601
2602 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2603 msgid "Find:"
2604 msgstr "Wyszukiwanie:"
2605
2606 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2607 msgid "_Previous"
2608 msgstr "_Poprzednie"
2609
2610 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2611 msgid "_Next"
2612 msgstr "_Następne"
2613
2614 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2615 msgid "Mat_ch case"
2616 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
2617
2618 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2619 msgid "Phrase not found"
2620 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
2621
2622 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2623 msgid "Received an instant message"
2624 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
2625
2626 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2627 msgid "Sent an instant message"
2628 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
2629
2630 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2631 msgid "Incoming chat request"
2632 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
2633
2634 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2635 msgid "Contact connected"
2636 msgstr "Kontakt połączony"
2637
2638 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2639 msgid "Contact disconnected"
2640 msgstr "Kontakt rozłączony"
2641
2642 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2643 msgid "Connected to server"
2644 msgstr "Połączony z serwerem"
2645
2646 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2647 msgid "Disconnected from server"
2648 msgstr "Rozłączony z serwera"
2649
2650 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2651 msgid "Incoming voice call"
2652 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
2653
2654 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2655 msgid "Outgoing voice call"
2656 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
2657
2658 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2659 msgid "Voice call ended"
2660 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
2661
2662 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
2663 msgid "Edit Custom Messages"
2664 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
2665
2666 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:234
2667 msgid "Subscription Request"
2668 msgstr "Prośba o upoważnienie"
2669
2670 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
2671 #: ../src/empathy-event-manager.c:1114
2672 #, c-format
2673 msgid "%s would like permission to see when you are online"
2674 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
2675
2676 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
2677 #: ../src/empathy-event-manager.c:731
2678 msgid "_Decline"
2679 msgstr "_Odmów"
2680
2681 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:282
2682 msgid "_Accept"
2683 msgstr "Z_aakceptuj"
2684
2685 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1126
2686 #, c-format
2687 msgid "Message edited at %s"
2688 msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
2689
2690 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1843
2691 msgid "Normal"
2692 msgstr "Zwykły"
2693
2694 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2695 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2696 msgstr "Nie można zweryfikować tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów."
2697
2698 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2699 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2700 msgstr "Certyfikat nie został podpisany przez ośrodek certyfikacji."
2701
2702 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2703 msgid "The certificate has expired."
2704 msgstr "Certyfikat wygasł."
2705
2706 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2707 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2708 msgstr "Certyfikat nie jest jeszcze aktywny."
2709
2710 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2711 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2712 msgstr "Certyfikat nie zawiera oczekiwanego odcisku palca."
2713
2714 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2715 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2716 msgstr ""
2717 "Nazwa komputera zweryfikowana przez certyfikat nie zgadza się z nazwą "
2718 "serwera."
2719
2720 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2721 msgid "The certificate is self-signed."
2722 msgstr "Certyfikat został podpisany przez wystawcę."
2723
2724 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2725 msgid ""
2726 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2727 msgstr "Certyfikat został cofnięty przez odpowiedni ośrodek certyfikacji."
2728
2729 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2730 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2731 msgstr "Certyfikat jest kryptograficznie słaby."
2732
2733 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2734 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2735 msgstr "Długość certyfikatu przekracza weryfikowalne ograniczenia."
2736
2737 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2738 msgid "The certificate is malformed."
2739 msgstr "Nieprawidłowy format certyfikatu."
2740
2741 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2742 #, c-format
2743 msgid "Expected hostname: %s"
2744 msgstr "Oczekiwana nazwa komputera: %s"
2745
2746 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2747 #, c-format
2748 msgid "Certificate hostname: %s"
2749 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
2750
2751 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2752 msgid "C_ontinue"
2753 msgstr "K_ontynuuj"
2754
2755 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2756 msgid "Untrusted connection"
2757 msgstr "Niezaufane połączenie"
2758
2759 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:288
2760 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2761 msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
2762
2763 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:298
2764 msgid "Remember this choice for future connections"
2765 msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
2766
2767 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:304
2768 msgid "Certificate Details"
2769 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
2770
2771 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1050
2772 msgid "Unable to open URI"
2773 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
2774
2775 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1174
2776 msgid "Select a file"
2777 msgstr "Wybór pliku"
2778
2779 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1248
2780 msgid "Insufficient free space to save file"
2781 msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
2782
2783 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1256
2784 #, c-format
2785 msgid ""
2786 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2787 "Please choose another location."
2788 msgstr ""
2789 "Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
2790 "tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
2791
2792 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1302
2793 #, c-format
2794 msgid "Incoming file from %s"
2795 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2796
2797 #: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:384
2798 msgid "Go online to edit your personal information."
2799 msgstr "Proszę przejść do trybu online, aby modyfikować informacje osobiste."
2800
2801 #: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:464
2802 msgid "<b>Personal Details</b>"
2803 msgstr "<b>Szczegóły osobiste</b>"
2804
2805 #. Copy Link Address menu item
2806 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:278
2807 msgid "_Copy Link Address"
2808 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
2809
2810 #. Open Link menu item
2811 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:285
2812 msgid "_Open Link"
2813 msgstr "_Otwórz odnośnik"
2814
2815 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2816 msgid "Current Locale"
2817 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
2818
2819 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2820 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2821 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2822 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2823 msgid "Arabic"
2824 msgstr "arabskie"
2825
2826 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2827 msgid "Armenian"
2828 msgstr "armeńskie"
2829
2830 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2831 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2832 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2833 msgid "Baltic"
2834 msgstr "bałtyckie"
2835
2836 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2837 msgid "Celtic"
2838 msgstr "celtyckie"
2839
2840 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2841 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2842 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2843 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2844 msgid "Central European"
2845 msgstr "środkowoeuropejskie"
2846
2847 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2848 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2849 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2850 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2851 msgid "Chinese Simplified"
2852 msgstr "chińskie uproszczone"
2853
2854 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2855 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2856 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2857 msgid "Chinese Traditional"
2858 msgstr "chińskie tradycyjne"
2859
2860 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2861 msgid "Croatian"
2862 msgstr "chorwackie"
2863
2864 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2865 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2866 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2867 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2868 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2869 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2870 msgid "Cyrillic"
2871 msgstr "cyrylica"
2872
2873 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2874 msgid "Cyrillic/Russian"
2875 msgstr "cyrylica/rosyjskie"
2876
2877 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2878 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2879 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2880 msgstr "cyrylica/ukraińskie"
2881
2882 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2883 msgid "Georgian"
2884 msgstr "gruzińskie"
2885
2886 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2887 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2888 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2889 msgid "Greek"
2890 msgstr "greckie"
2891
2892 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2893 msgid "Gujarati"
2894 msgstr "gudżarackie"
2895
2896 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2897 msgid "Gurmukhi"
2898 msgstr "gurmukhi"
2899
2900 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2901 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2902 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2903 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2904 msgid "Hebrew"
2905 msgstr "hebrajskie"
2906
2907 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2908 msgid "Hebrew Visual"
2909 msgstr "hebrajskie wizualne"
2910
2911 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2912 msgid "Hindi"
2913 msgstr "hinduskie"
2914
2915 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2916 msgid "Icelandic"
2917 msgstr "islandzkie"
2918
2919 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2920 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2921 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2922 msgid "Japanese"
2923 msgstr "japońskie"
2924
2925 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2926 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2927 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2928 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2929 msgid "Korean"
2930 msgstr "koreańskie"
2931
2932 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2933 msgid "Nordic"
2934 msgstr "nordyckie"
2935
2936 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2937 msgid "Persian"
2938 msgstr "perskie"
2939
2940 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2941 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2942 msgid "Romanian"
2943 msgstr "rumuńskie"
2944
2945 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2946 msgid "South European"
2947 msgstr "południowoeuropejskie"
2948
2949 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2950 msgid "Thai"
2951 msgstr "tajskie"
2952
2953 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2954 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2955 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2956 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2957 msgid "Turkish"
2958 msgstr "tureckie"
2959
2960 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2961 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2962 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2963 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2964 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2965 msgid "Unicode"
2966 msgstr "Unikod"
2967
2968 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2969 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2970 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2971 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2972 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2973 msgid "Western"
2974 msgstr "zachodnie"
2975
2976 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2977 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2978 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2979 msgid "Vietnamese"
2980 msgstr "wietnamskie"
2981
2982 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:231
2983 msgid "No error message"
2984 msgstr "Brak komunikatu błędu"
2985
2986 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:304
2987 msgid "Instant Message (Empathy)"
2988 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
2989
2990 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
2991 msgid ""
2992 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
2993 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
2994 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
2995 "version."
2996 msgstr ""
2997 "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
2998 "lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
2999 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
3000 "wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
3001
3002 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
3003 msgid ""
3004 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
3005 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
3006 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
3007 "details."
3008 msgstr ""
3009 "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
3010 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
3011 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
3012 "bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
3013
3014 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
3015 msgid ""
3016 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3017 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
3018 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
3019 msgstr ""
3020 "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
3021 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
3022 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
3023 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
3024
3025 #: ../src/empathy-about-dialog.c:109
3026 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
3027 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
3028
3029 #: ../src/empathy-about-dialog.c:115
3030 msgid "translator-credits"
3031 msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012"
3032
3033 #: ../src/empathy-accounts.c:184
3034 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
3035 msgstr ""
3036 "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
3037 "działanie"
3038
3039 #: ../src/empathy-accounts.c:188
3040 msgid ""
3041 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
3042 msgstr ""
3043 "Bez wyświetlania żadnych okien, o ile istnieją tylko konta \"Osób w pobliżu\""
3044
3045 #: ../src/empathy-accounts.c:192
3046 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
3047 msgstr ""
3048 "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
3049
3050 #: ../src/empathy-accounts.c:194
3051 msgid "<account-id>"
3052 msgstr "<identyfikator-konta>"
3053
3054 #: ../src/empathy-accounts.c:199
3055 msgid "- Empathy Accounts"
3056 msgstr "- konta programu Empathy"
3057
3058 #: ../src/empathy-accounts.c:242
3059 msgid "Empathy Accounts"
3060 msgstr "Konta programu Empathy"
3061
3062 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3063 #. * unsaved changes
3064 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:70
3065 #, c-format
3066 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
3067 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
3068
3069 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3070 #. * an unsaved new account
3071 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:74
3072 msgid "Your new account has not been saved yet."
3073 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
3074
3075 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:404 ../src/empathy-call-window.c:1268
3076 msgid "Connecting…"
3077 msgstr "Łączenie…"
3078
3079 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:445
3080 #, c-format
3081 msgid "Offline — %s"
3082 msgstr "Offline — %s"
3083
3084 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:457
3085 #, c-format
3086 msgid "Disconnected — %s"
3087 msgstr "Rozłączony — %s"
3088
3089 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:468
3090 msgid "Offline — No Network Connection"
3091 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
3092
3093 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:475
3094 msgid "Unknown Status"
3095 msgstr "Nieznany stan"
3096
3097 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:492
3098 msgid ""
3099 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
3100 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
3101 "the account."
3102 msgstr ""
3103 "To konto zostało wyłączone, ponieważ używa ono starego, nieobsługiwanego "
3104 "mechanizmu. Proszę zainstalować pakiet telepathy-haze i ponownie uruchomić "
3105 "sesję, aby migrować konto."
3106
3107 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:502
3108 msgid "Offline — Account Disabled"
3109 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
3110
3111 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:608
3112 msgid "Edit Connection Parameters"
3113 msgstr "Modyfikacja parametrów połączenia"
3114
3115 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:733
3116 msgid "_Edit Connection Parameters..."
3117 msgstr "_Modyfikuj parametry połączenia..."
3118
3119 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1235
3120 #, c-format
3121 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
3122 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
3123
3124 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1239
3125 msgid "This will not remove your account on the server."
3126 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
3127
3128 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1444
3129 msgid ""
3130 "You are about to select another account, which will discard\n"
3131 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3132 msgstr ""
3133 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
3134 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3135
3136 #. Menu item: to enabled/disable the account
3137 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1635
3138 msgid "_Enabled"
3139 msgstr "_Włączone"
3140
3141 #. Menu item: Rename
3142 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1658
3143 msgid "Rename"
3144 msgstr "Zmień nazwę"
3145
3146 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2074
3147 msgid "_Skip"
3148 msgstr "_Pomiń"
3149
3150 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2078
3151 msgid "_Connect"
3152 msgstr "P_ołącz"
3153
3154 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2257
3155 msgid ""
3156 "You are about to close the window, which will discard\n"
3157 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3158 msgstr ""
3159 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
3160 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3161
3162 #. Tweak the dialog
3163 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2400
3164 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
3165 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
3166
3167 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
3168 msgid "_Import…"
3169 msgstr "_Zaimportuj…"
3170
3171 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
3172 msgid "Loading account information"
3173 msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
3174
3175 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
3176 msgid ""
3177 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
3178 "you want to use."
3179 msgstr ""
3180 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
3181 "wymaganego protokołu."
3182
3183 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
3184 msgid "No protocol backends installed"
3185 msgstr "Brak zainstalowanych mechanizmów protokołów"
3186
3187 #: ../src/empathy-auth-client.c:288
3188 msgid " - Empathy authentication client"
3189 msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
3190
3191 #: ../src/empathy-auth-client.c:304
3192 msgid "Empathy authentication client"
3193 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
3194
3195 #: ../src/empathy.c:432
3196 msgid "Don't connect on startup"
3197 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
3198
3199 #: ../src/empathy.c:436
3200 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
3201 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
3202
3203 #: ../src/empathy.c:452
3204 msgid "- Empathy IM Client"
3205 msgstr "- komunikator Empathy"
3206
3207 #: ../src/empathy.c:628
3208 msgid "Error contacting the Account Manager"
3209 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
3210
3211 #: ../src/empathy.c:630
3212 #, c-format
3213 msgid ""
3214 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
3215 "The error was:\n"
3216 "\n"
3217 "%s"
3218 msgstr ""
3219 "Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. "
3220 "Błąd:\n"
3221 "\n"
3222 "%s"
3223
3224 #: ../src/empathy-call.c:195
3225 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
3226 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
3227
3228 #: ../src/empathy-call.c:219
3229 msgid "Empathy Audio/Video Client"
3230 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
3231
3232 #: ../src/empathy-call-observer.c:119
3233 #, c-format
3234 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
3235 msgstr ""
3236 "Użytkownik %s próbował się dodzwonić, ale w tym czasie prowadzono inną "
3237 "rozmowę."
3238
3239 #. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
3240 #. * as possible.
3241 #: ../src/empathy-call-window.c:1125 ../src/empathy-call-window.c:1141
3242 msgid "i"
3243 msgstr "i"
3244
3245 #: ../src/empathy-call-window.c:1485 ../src/empathy-event-manager.c:510
3246 msgid "Incoming call"
3247 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
3248
3249 #: ../src/empathy-call-window.c:1491 ../src/empathy-event-manager.c:915
3250 #, c-format
3251 msgid "Incoming video call from %s"
3252 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
3253
3254 #: ../src/empathy-call-window.c:1491 ../src/empathy-event-manager.c:518
3255 #: ../src/empathy-event-manager.c:915
3256 #, c-format
3257 msgid "Incoming call from %s"
3258 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
3259
3260 #: ../src/empathy-call-window.c:1495
3261 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:197
3262 msgid "Reject"
3263 msgstr "Odrzuć"
3264
3265 #: ../src/empathy-call-window.c:1496
3266 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:202
3267 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:207
3268 msgid "Answer"
3269 msgstr "Odbierz"
3270
3271 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
3272 #. * is used in the window title
3273 #: ../src/empathy-call-window.c:1862
3274 #, c-format
3275 msgid "Call with %s"
3276 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
3277
3278 #: ../src/empathy-call-window.c:2114
3279 msgid "The IP address as seen by the machine"
3280 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
3281
3282 #: ../src/empathy-call-window.c:2116
3283 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
3284 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
3285
3286 #: ../src/empathy-call-window.c:2118
3287 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3288 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
3289
3290 #: ../src/empathy-call-window.c:2120
3291 msgid "The IP address of a relay server"
3292 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
3293
3294 #: ../src/empathy-call-window.c:2122
3295 msgid "The IP address of the multicast group"
3296 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
3297
3298 #: ../src/empathy-call-window.c:2523 ../src/empathy-call-window.c:2524
3299 #: ../src/empathy-call-window.c:2525 ../src/empathy-call-window.c:2526
3300 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
3301 msgid "Unknown"
3302 msgstr "Nieznany"
3303
3304 #: ../src/empathy-call-window.c:2869
3305 msgid "On hold"
3306 msgstr "Odłożone"
3307
3308 #: ../src/empathy-call-window.c:2871
3309 msgid "Mute"
3310 msgstr "Wycisz"
3311
3312 #: ../src/empathy-call-window.c:2873
3313 msgid "Duration"
3314 msgstr "Czas trwania"
3315
3316 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
3317 #: ../src/empathy-call-window.c:2876
3318 #, c-format
3319 msgid "%s — %d:%02dm"
3320 msgstr "%s — %d:%02dm"
3321
3322 #: ../src/empathy-call-window.c:2972
3323 msgid "Technical Details"
3324 msgstr "Szczegóły techniczne"
3325
3326 #: ../src/empathy-call-window.c:3011
3327 #, c-format
3328 msgid ""
3329 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
3330 "computer"
3331 msgstr ""
3332 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
3333 "używanego przez ten komputer"
3334
3335 #: ../src/empathy-call-window.c:3016
3336 #, c-format
3337 msgid ""
3338 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
3339 "computer"
3340 msgstr ""
3341 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
3342 "przez ten komputer"
3343
3344 #: ../src/empathy-call-window.c:3022
3345 #, c-format
3346 msgid ""
3347 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3348 "does not allow direct connections."
3349 msgstr ""
3350 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
3351 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
3352
3353 #: ../src/empathy-call-window.c:3028
3354 msgid "There was a failure on the network"
3355 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
3356
3357 #: ../src/empathy-call-window.c:3032
3358 msgid ""
3359 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3360 msgstr ""
3361 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3362
3363 #: ../src/empathy-call-window.c:3035
3364 msgid ""
3365 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3366 msgstr ""
3367 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3368
3369 #: ../src/empathy-call-window.c:3047
3370 #, c-format
3371 msgid ""
3372 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3373 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3374 "the Help menu."
3375 msgstr ""
3376 "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
3377 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
3378 "w menu Pomoc."
3379
3380 #: ../src/empathy-call-window.c:3056
3381 msgid "There was a failure in the call engine"
3382 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
3383
3384 #: ../src/empathy-call-window.c:3059
3385 msgid "The end of the stream was reached"
3386 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
3387
3388 #: ../src/empathy-call-window.c:3099
3389 msgid "Can't establish audio stream"
3390 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
3391
3392 #: ../src/empathy-call-window.c:3109
3393 msgid "Can't establish video stream"
3394 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
3395
3396 #: ../src/empathy-call-window.c:3146
3397 #, c-format
3398 msgid "Your current balance is %s."
3399 msgstr "Obecnie saldo wynosi %s."
3400
3401 #: ../src/empathy-call-window.c:3150
3402 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
3403 msgstr "Brak wystarczających środków na tę rozmowę głosową."
3404
3405 #: ../src/empathy-call-window.c:3152
3406 msgid "Top Up"
3407 msgstr "Doładuj"
3408
3409 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
3410 msgid "_Call"
3411 msgstr "_Zadzwoń"
3412
3413 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3414 msgid "_Microphone"
3415 msgstr "_Mikrofon"
3416
3417 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3418 msgid "_Camera"
3419 msgstr "_Kamera"
3420
3421 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3422 msgid "_Settings"
3423 msgstr "_Ustawienia"
3424
3425 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3426 msgid "_View"
3427 msgstr "_Widok"
3428
3429 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
3430 msgid "_Help"
3431 msgstr "Pomo_c"
3432
3433 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3434 msgid "_Contents"
3435 msgstr "_Spis treści"
3436
3437 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3438 msgid "_Debug"
3439 msgstr "_Debugowanie"
3440
3441 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3442 msgid "Swap camera"
3443 msgstr "Przełącz kamery"
3444
3445 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3446 msgid "Minimise me"
3447 msgstr "Zminimalizuj"
3448
3449 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3450 msgid "Maximise me"
3451 msgstr "Zmaksymalizuj"
3452
3453 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3454 msgid "Disable camera"
3455 msgstr "Wyłącz kamerę"
3456
3457 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3458 msgid "Hang up"
3459 msgstr "Rozłącz"
3460
3461 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3462 msgid "Hang up current call"
3463 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
3464
3465 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3466 msgid "Video call"
3467 msgstr "Wideorozmowa"
3468
3469 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3470 msgid "Start a video call"
3471 msgstr "Rozpocznij wideorozmowę"
3472
3473 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3474 msgid "Start an audio call"
3475 msgstr "Rozpocznij rozmowę głosową"
3476
3477 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3478 msgid "Show dialpad"
3479 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
3480
3481 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3482 msgid "Display the dialpad"
3483 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
3484
3485 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
3486 msgid "Toggle video transmission"
3487 msgstr "Przełącza przesyłanie obrazu wideo"
3488
3489 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3490 msgid "Toggle audio transmission"
3491 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
3492
3493 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
3494 msgid "Encoding Codec:"
3495 msgstr "Koder:"
3496
3497 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
3498 msgid "Decoding Codec:"
3499 msgstr "Dekoder:"
3500
3501 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
3502 msgid "Remote Candidate:"
3503 msgstr "Zdalny kandydat:"
3504
3505 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
3506 msgid "Local Candidate:"
3507 msgstr "Lokalny kandydat:"
3508
3509 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30 ../src/empathy-preferences.ui.h:28
3510 msgid "Audio"
3511 msgstr "Dźwięk"
3512
3513 #: ../src/empathy-chat.c:106
3514 msgid "- Empathy Chat Client"
3515 msgstr "- komunikator Empathy"
3516
3517 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
3518 msgid "Name"
3519 msgstr "Nazwa"
3520
3521 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
3522 msgid "Room"
3523 msgstr "Pokój"
3524
3525 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
3526 msgid "Auto-Connect"
3527 msgstr "Automatyczne łączenie"
3528
3529 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
3530 msgid "Manage Favorite Rooms"
3531 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
3532
3533 #: ../src/empathy-chat-window.c:282
3534 msgid "Close this window?"
3535 msgstr "Zamknąć to okno?"
3536
3537 #: ../src/empathy-chat-window.c:288
3538 #, c-format
3539 msgid ""
3540 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
3541 "until you rejoin it."
3542 msgstr ""
3543 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju %s. Wiadomości nie będą "
3544 "odbierane aż do ponownego dołączenia."
3545
3546 #: ../src/empathy-chat-window.c:301
3547 #, c-format
3548 msgid ""
3549 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
3550 "messages until you rejoin it."
3551 msgid_plural ""
3552 "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
3553 "further messages until you rejoin them."
3554 msgstr[0] ""
3555 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju rozmów. Wiadomości nie "
3556 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3557 msgstr[1] ""
3558 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
3559 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3560 msgstr[2] ""
3561 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
3562 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3563
3564 #: ../src/empathy-chat-window.c:312
3565 #, c-format
3566 msgid "Leave %s?"
3567 msgstr "Opuścić %s?"
3568
3569 #: ../src/empathy-chat-window.c:314
3570 msgid ""
3571 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
3572 "rejoin it."
3573 msgstr ""
3574 "Wiadomości z tego pokoju rozmów nie będą odbierane aż do ponownego "
3575 "dołączenia."
3576
3577 #: ../src/empathy-chat-window.c:333
3578 msgid "Close window"
3579 msgstr "Zamknij okno"
3580
3581 #: ../src/empathy-chat-window.c:333
3582 msgid "Leave room"
3583 msgstr "Opuść pokój"
3584
3585 #: ../src/empathy-chat-window.c:667 ../src/empathy-chat-window.c:690
3586 #, c-format
3587 msgid "%s (%d unread)"
3588 msgid_plural "%s (%d unread)"
3589 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
3590 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
3591 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
3592
3593 #: ../src/empathy-chat-window.c:682
3594 #, c-format
3595 msgid "%s (and %u other)"
3596 msgid_plural "%s (and %u others)"
3597 msgstr[0] "%s (i %u inna)"
3598 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
3599 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
3600
3601 #: ../src/empathy-chat-window.c:698
3602 #, c-format
3603 msgid "%s (%d unread from others)"
3604 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3605 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
3606 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
3607 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
3608
3609 #: ../src/empathy-chat-window.c:707
3610 #, c-format
3611 msgid "%s (%d unread from all)"
3612 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3613 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
3614 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
3615 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
3616
3617 #: ../src/empathy-chat-window.c:944
3618 msgid "SMS:"
3619 msgstr "SMS:"
3620
3621 #: ../src/empathy-chat-window.c:952
3622 #, c-format
3623 msgid "Sending %d message"
3624 msgid_plural "Sending %d messages"
3625 msgstr[0] "Wysyłanie %d wiadomości"
3626 msgstr[1] "Wysyłanie %d wiadomości"
3627 msgstr[2] "Wysyłanie %d wiadomości"
3628
3629 #: ../src/empathy-chat-window.c:972
3630 msgid "Typing a message."
3631 msgstr "Pisze wiadomość."
3632
3633 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3634 msgid "_Conversation"
3635 msgstr "_Rozmowa"
3636
3637 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3638 msgid "C_lear"
3639 msgstr "_Wyczyść"
3640
3641 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3642 msgid "Insert _Smiley"
3643 msgstr "Wstaw _emotikonę"
3644
3645 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3646 msgid "_Favorite Chat Room"
3647 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
3648
3649 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3650 msgid "Notify for All Messages"
3651 msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
3652
3653 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3654 msgid "_Show Contact List"
3655 msgstr "_Lista kontaktów"
3656
3657 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3658 msgid "Invite _Participant…"
3659 msgstr "Zaproś _uczestnika…"
3660
3661 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3662 msgid "C_ontact"
3663 msgstr "K_ontakt"
3664
3665 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3666 msgid "_Tabs"
3667 msgstr "_Karty"
3668
3669 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3670 msgid "_Previous Tab"
3671 msgstr "_Poprzednia karta"
3672
3673 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
3674 msgid "_Next Tab"
3675 msgstr "_Następna karta"
3676
3677 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3678 msgid "_Undo Close Tab"
3679 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
3680
3681 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
3682 msgid "Move Tab _Left"
3683 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
3684
3685 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3686 msgid "Move Tab _Right"
3687 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
3688
3689 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3690 msgid "_Detach Tab"
3691 msgstr "_Odłącz kartę"
3692
3693 #: ../src/empathy-debugger.c:69
3694 msgid "Show a particular service"
3695 msgstr "Wyświetla konkretną usługę"
3696
3697 #: ../src/empathy-debugger.c:74
3698 msgid "- Empathy Debugger"
3699 msgstr "- debuger programu Empathy"
3700
3701 #: ../src/empathy-debugger.c:113
3702 msgid "Empathy Debugger"
3703 msgstr "Debuger programu Empathy"
3704
3705 #: ../src/empathy-debug-window.c:1603
3706 msgid "Save"
3707 msgstr "Zapisz"
3708
3709 #: ../src/empathy-debug-window.c:1663
3710 msgid "Pastebin link"
3711 msgstr "Odnośnik serwisu Pastebin"
3712
3713 #: ../src/empathy-debug-window.c:1672
3714 msgid "Pastebin response"
3715 msgstr "Odpowiedź serwisu Pastebin"
3716
3717 #: ../src/empathy-debug-window.c:1679
3718 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
3719 msgstr "Dane są za duże na jeden raz. Proszę zapisać dzienniki do pliku."
3720
3721 #: ../src/empathy-debug-window.c:1860
3722 msgid "Debug Window"
3723 msgstr "Okno debugowania"
3724
3725 #: ../src/empathy-debug-window.c:1920
3726 msgid "Send to pastebin"
3727 msgstr "Wyślij do serwisu Pastebin"
3728
3729 #: ../src/empathy-debug-window.c:1964
3730 msgid "Pause"
3731 msgstr "Wstrzymaj"
3732
3733 #: ../src/empathy-debug-window.c:1976
3734 msgid "Level "
3735 msgstr "Poziom "
3736
3737 #: ../src/empathy-debug-window.c:1995
3738 msgid "Debug"
3739 msgstr "Debugowanie"
3740
3741 #: ../src/empathy-debug-window.c:2000
3742 msgid "Info"
3743 msgstr "Informacje"
3744
3745 #: ../src/empathy-debug-window.c:2005 ../src/empathy-debug-window.c:2054
3746 msgid "Message"
3747 msgstr "Wiadomość"
3748
3749 #: ../src/empathy-debug-window.c:2010
3750 msgid "Warning"
3751 msgstr "Ostrzeżenie"
3752
3753 #: ../src/empathy-debug-window.c:2015
3754 msgid "Critical"
3755 msgstr "Krytyczny"
3756
3757 #: ../src/empathy-debug-window.c:2020
3758 msgid "Error"
3759 msgstr "Błąd"
3760
3761 #: ../src/empathy-debug-window.c:2039
3762 msgid "Time"
3763 msgstr "Czas"
3764
3765 #: ../src/empathy-debug-window.c:2042
3766 msgid "Domain"
3767 msgstr "Domena"
3768
3769 #: ../src/empathy-debug-window.c:2045
3770 msgid "Category"
3771 msgstr "Kategoria"
3772
3773 #: ../src/empathy-debug-window.c:2048
3774 msgid "Level"
3775 msgstr "Poziom"
3776
3777 #: ../src/empathy-debug-window.c:2077
3778 msgid ""
3779 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
3780 "extension."
3781 msgstr ""
3782 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
3783
3784 #: ../src/empathy-event-manager.c:510
3785 msgid "Incoming video call"
3786 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
3787
3788 #: ../src/empathy-event-manager.c:514
3789 #, c-format
3790 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3791 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3792
3793 #: ../src/empathy-event-manager.c:515
3794 #, c-format
3795 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3796 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3797
3798 #: ../src/empathy-event-manager.c:543
3799 msgid "_Reject"
3800 msgstr "_Odrzuć"
3801
3802 #: ../src/empathy-event-manager.c:551 ../src/empathy-event-manager.c:559
3803 msgid "_Answer"
3804 msgstr "_Odbierz"
3805
3806 #: ../src/empathy-event-manager.c:559
3807 msgid "_Answer with video"
3808 msgstr "_Odbierz z obrazem wideo"
3809
3810 #: ../src/empathy-event-manager.c:714
3811 msgid "Room invitation"
3812 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
3813
3814 #: ../src/empathy-event-manager.c:716
3815 #, c-format
3816 msgid "Invitation to join %s"
3817 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
3818
3819 #: ../src/empathy-event-manager.c:723
3820 #, c-format
3821 msgid "%s is inviting you to join %s"
3822 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
3823
3824 #: ../src/empathy-event-manager.c:736
3825 msgid "_Join"
3826 msgstr "_Dołącz"
3827
3828 #: ../src/empathy-event-manager.c:762
3829 #, c-format
3830 msgid "%s invited you to join %s"
3831 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
3832
3833 #: ../src/empathy-event-manager.c:768
3834 #, c-format
3835 msgid "You have been invited to join %s"
3836 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
3837
3838 #: ../src/empathy-event-manager.c:947
3839 #, c-format
3840 msgid "Incoming file transfer from %s"
3841 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
3842
3843 #: ../src/empathy-event-manager.c:983 ../src/empathy-roster-window.c:224
3844 msgid "Password required"
3845 msgstr "Hasło wymagane"
3846
3847 #: ../src/empathy-event-manager.c:1120
3848 #, c-format
3849 msgid ""
3850 "\n"
3851 "Message: %s"
3852 msgstr ""
3853 "\n"
3854 "Wiadomość: %s"
3855
3856 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3857 #: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3858 #, c-format
3859 msgid "%u:%02u.%02u"
3860 msgstr "%u:%02u.%02u"
3861
3862 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3863 #: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3864 #, c-format
3865 msgid "%02u.%02u"
3866 msgstr "%02u.%02u"
3867
3868 #: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3869 msgctxt "file transfer percent"
3870 msgid "Unknown"
3871 msgstr "Nieznany"
3872
3873 #: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3874 #, c-format
3875 msgid "%s of %s at %s/s"
3876 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
3877
3878 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3879 #, c-format
3880 msgid "%s of %s"
3881 msgstr "%s z %s"
3882
3883 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3884 #: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3885 #, c-format
3886 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3887 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3888
3889 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3890 #: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3891 #, c-format
3892 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3893 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3894
3895 #. translators: first %s is filename, second %s
3896 #. * is the contact name
3897 #: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3898 #, c-format
3899 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3900 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3901
3902 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3903 msgid "Error receiving a file"
3904 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
3905
3906 #: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3907 #, c-format
3908 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3909 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3910
3911 #: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3912 msgid "Error sending a file"
3913 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
3914
3915 #. translators: first %s is filename, second %s
3916 #. * is the contact name
3917 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3918 #, c-format
3919 msgid "\"%s\" received from %s"
3920 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
3921
3922 #. translators: first %s is filename, second %s
3923 #. * is the contact name
3924 #: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3925 #, c-format
3926 msgid "\"%s\" sent to %s"
3927 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
3928
3929 #: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3930 msgid "File transfer completed"
3931 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
3932
3933 #: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:779
3934 msgid "Waiting for the other participant's response"
3935 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
3936
3937 #: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
3938 #, c-format
3939 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3940 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
3941
3942 #: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
3943 #, c-format
3944 msgid "Hashing \"%s\""
3945 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
3946
3947 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
3948 msgid "%"
3949 msgstr "%"
3950
3951 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1037
3952 msgid "File"
3953 msgstr "Plik"
3954
3955 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1059
3956 msgid "Remaining"
3957 msgstr "Pozostało"
3958
3959 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3960 msgid "File Transfers"
3961 msgstr "Przesyłanie plików"
3962
3963 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3964 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3965 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
3966
3967 #: ../src/empathy-import-dialog.c:76
3968 msgid "_Import"
3969 msgstr "_Zaimportuj"
3970
3971 #: ../src/empathy-import-dialog.c:88
3972 msgid ""
3973 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3974 "importing accounts from Pidgin."
3975 msgstr ""
3976 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
3977 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
3978
3979 #: ../src/empathy-import-dialog.c:209
3980 msgid "Import Accounts"
3981 msgstr "Importowanie kont"
3982
3983 #. Translators: this is the header of a treeview column
3984 #: ../src/empathy-import-widget.c:303
3985 msgid "Import"
3986 msgstr "Import"
3987
3988 #: ../src/empathy-import-widget.c:312
3989 msgid "Protocol"
3990 msgstr "Protokół"
3991
3992 #: ../src/empathy-import-widget.c:336
3993 msgid "Source"
3994 msgstr "Źródło"
3995
3996 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:201
3997 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:229
3998 msgid "Invite Participant"
3999 msgstr "Zaproszenie uczestnika"
4000
4001 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:202
4002 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
4003 msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
4004
4005 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:225
4006 msgid "Invite"
4007 msgstr "Zaproś"
4008
4009 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:194
4010 msgid "Chat Room"
4011 msgstr "Pokój rozmowy"
4012
4013 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:209
4014 msgid "Members"
4015 msgstr "Członkowie"
4016
4017 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:410
4018 msgid "Failed to list rooms"
4019 msgstr "Wyświetlenie listy pokoi się nie powiodło"
4020
4021 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
4022 #, c-format
4023 msgid ""
4024 "%s\n"
4025 "Invite required: %s\n"
4026 "Password required: %s\n"
4027 "Members: %s"
4028 msgstr ""
4029 "%s\n"
4030 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
4031 "Wymagane hasło: %s\n"
4032 "Członkowie: %s"
4033
4034 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:441
4035 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:442
4036 msgid "Yes"
4037 msgstr "Tak"
4038
4039 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:441
4040 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:442
4041 msgid "No"
4042 msgstr "Nie"
4043
4044 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:784
4045 msgid "Join Room"
4046 msgstr "Dołączenie do pokoju"
4047
4048 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
4049 msgid ""
4050 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
4051 msgstr ""
4052 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
4053 "pokoi na liście."
4054
4055 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
4056 msgid "_Room:"
4057 msgstr "_Pokój:"
4058
4059 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
4060 msgid ""
4061 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
4062 "the current account&apos;s server"
4063 msgstr ""
4064 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
4065 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
4066
4067 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
4068 msgid ""
4069 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
4070 "the current account's server"
4071 msgstr ""
4072 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
4073 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
4074
4075 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
4076 msgid "_Server:"
4077 msgstr "_Serwer:"
4078
4079 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
4080 msgid "Couldn't load room list"
4081 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
4082
4083 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
4084 msgid "Room List"
4085 msgstr "Listy pokoi"
4086
4087 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:188
4088 msgid "Respond"
4089 msgstr "Odpowiedz"
4090
4091 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:207
4092 msgid "Answer with video"
4093 msgstr "Odbierz z obrazem wideo"
4094
4095 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:215
4096 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:225
4097 msgid "Decline"
4098 msgstr "Odmów"
4099
4100 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
4101 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:230
4102 msgid "Accept"
4103 msgstr "Zaakceptuj"
4104
4105 #. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
4106 #. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
4107 #. * brings the password popup.
4108 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:240
4109 msgid "Provide"
4110 msgstr "Wprowadź"
4111
4112 #: ../src/empathy-preferences.c:144
4113 msgid "Message received"
4114 msgstr "Otrzymano wiadomość"
4115
4116 #: ../src/empathy-preferences.c:145
4117 msgid "Message sent"
4118 msgstr "Wysłano wiadomość"
4119
4120 #: ../src/empathy-preferences.c:146
4121 msgid "New conversation"
4122 msgstr "Nowa rozmowa"
4123
4124 #: ../src/empathy-preferences.c:147
4125 msgid "Contact comes online"
4126 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
4127
4128 #: ../src/empathy-preferences.c:148
4129 msgid "Contact goes offline"
4130 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
4131
4132 #: ../src/empathy-preferences.c:149
4133 msgid "Account connected"
4134 msgstr "Połączono konto"
4135
4136 #: ../src/empathy-preferences.c:150
4137 msgid "Account disconnected"
4138 msgstr "Rozłączono konto"
4139
4140 #: ../src/empathy-preferences.c:387
4141 msgid "Language"
4142 msgstr "Język"
4143
4144 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4145 #: ../src/empathy-preferences.c:638
4146 msgid "Juliet"
4147 msgstr "Julia"
4148
4149 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4150 #: ../src/empathy-preferences.c:645
4151 msgid "Romeo"
4152 msgstr "Romeo"
4153
4154 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4155 #: ../src/empathy-preferences.c:651
4156 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
4157 msgstr "Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!"
4158
4159 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4160 #: ../src/empathy-preferences.c:655
4161 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
4162 msgstr "Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!"
4163
4164 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4165 #: ../src/empathy-preferences.c:658
4166 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
4167 msgstr "Lub jeśli tego nie możesz uczynić,"
4168
4169 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4170 #: ../src/empathy-preferences.c:661
4171 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
4172 msgstr "To przysiąż wiernym być mojej miłości,"
4173
4174 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4175 #: ../src/empathy-preferences.c:664
4176 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
4177 msgstr "A ja przestanę być z krwi Kapuletów."
4178
4179 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4180 #: ../src/empathy-preferences.c:667
4181 msgid "Juliet has disconnected"
4182 msgstr "Użytkownik Julia został rozłączony"
4183
4184 #: ../src/empathy-preferences.c:1033
4185 msgid "Preferences"
4186 msgstr "Preferencje"
4187
4188 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
4189 msgid "Show groups"
4190 msgstr "Wyświetlanie grup"
4191
4192 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
4193 msgid "Show account balances"
4194 msgstr "Wyświetlanie salda konta"
4195
4196 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2141
4197 msgid "Contact List"
4198 msgstr "Lista kontaktów"
4199
4200 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
4201 msgid "Start chats in:"
4202 msgstr "Rozpoczynanie rozmów w:"
4203
4204 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
4205 msgid "new ta_bs"
4206 msgstr "nowych _kartach"
4207
4208 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
4209 msgid "new _windows"
4210 msgstr "nowych _oknach"
4211
4212 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
4213 msgid "Show _smileys as images"
4214 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
4215
4216 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
4217 msgid "Show contact _list in rooms"
4218 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
4219
4220 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
4221 msgid "Log conversations"
4222 msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
4223
4224 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
4225 msgid "Display incoming events in the notification area"
4226 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
4227
4228 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
4229 msgid "_Automatically connect on startup"
4230 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
4231
4232 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
4233 msgid "Behavior"
4234 msgstr "Zachowanie"
4235
4236 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
4237 msgid "General"
4238 msgstr "Ogólne"
4239
4240 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
4241 msgid "_Enable bubble notifications"
4242 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
4243
4244 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
4245 msgid "Disable notifications when _away or busy"
4246 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
4247
4248 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
4249 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
4250 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
4251
4252 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
4253 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
4254 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
4255
4256 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
4257 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
4258 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
4259
4260 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
4261 msgid "Notifications"
4262 msgstr "Powiadomienia"
4263
4264 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
4265 msgid "_Enable sound notifications"
4266 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
4267
4268 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
4269 msgid "Disable sounds when _away or busy"
4270 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
4271
4272 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
4273 msgid "Play sound for events"
4274 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
4275
4276 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
4277 msgid "Sounds"
4278 msgstr "Dźwięki"
4279
4280 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
4281 msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
4282 msgstr "Usuwanie _echa w celu zwiększenia jakości rozmowy"
4283
4284 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
4285 msgid ""
4286 "Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
4287 "person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
4288 "hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
4289 "off and restarting the call."
4290 msgstr ""
4291 "Usuwanie echa zwiększa czystość głosu użytkownika dla osoby po drugiej "
4292 "stronie, ale może powodować problemy na niektórych komputerach. Jeśli "
4293 "słychać dziwne dźwięki lub piski podczas rozmów, to należy spróbować "
4294 "wyłączyć usuwanie echa i ponownie rozpocząć rozmowę głosową."
4295
4296 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
4297 msgid "_Publish location to my contacts"
4298 msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
4299
4300 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
4301 msgid ""
4302 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
4303 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
4304 "decimal place."
4305 msgstr ""
4306 "Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
4307 "miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
4308 "po przecinku."
4309
4310 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
4311 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
4312 msgid "_Reduce location accuracy"
4313 msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
4314
4315 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
4316 msgid "Privacy"