Updated Polish translation
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2011-10-14 19:52+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2011-10-14 19:53+0200\n"
13 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
15 "Language: pl\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
20 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
21 "X-Poedit-Language: Polish\n"
22 "X-Poedit-Country: Poland\n"
23
24 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
25 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
26 msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
27
28 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
29 msgid "Empathy"
30 msgstr "Empathy"
31
32 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
33 msgid "Empathy Internet Messaging"
34 msgstr "Komunikator Empathy"
35
36 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
37 msgid "IM Client"
38 msgstr "Komunikator"
39
40 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
41 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
42 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
43
44 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
45 msgid "Call volume"
46 msgstr "Głośność rozmowy"
47
48 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
49 msgid "Call volume, as a percentage."
50 msgstr "Głośność rozmowy w procentach."
51
52 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
53 msgid "Camera device"
54 msgstr "Urządzenie kamery"
55
56 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
57 msgid "Camera position"
58 msgstr "Pozycja kamery"
59
60 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
61 msgid ""
62 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
63 "chat."
64 msgstr ""
65 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
66 "podczas rozmowy grupowej."
67
68 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
69 msgid "Chat window theme"
70 msgstr "Motyw okna rozmowy"
71
72 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
73 msgid "Chat window theme variant"
74 msgstr "Wariant motywu okna rozmowy"
75
76 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
77 msgid ""
78 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
79 msgstr ""
80 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
81 "\")."
82
83 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
84 msgid "Compact contact list"
85 msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
86
87 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
88 msgid "Connection managers should be used"
89 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
90
91 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
92 msgid "Contact list sort criterion"
93 msgstr "Kryterium porządkowania listy kontaktów"
94
95 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
96 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
97 msgstr ""
98 "Domyślne urządzenie kamery do użycia w wideorozmowach, np. /dev/video0."
99
100 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
101 msgid "Default directory to select an avatar image from"
102 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
103
104 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
105 msgid "Disable popup notifications when away"
106 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
107
108 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
109 msgid "Disable sounds when away"
110 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
111
112 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
113 msgid "Display incoming events in the status area"
114 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
115
116 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
117 msgid ""
118 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
119 "user immediately."
120 msgstr ""
121 "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
122 "będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
123
124 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
125 msgid "Echo cancellation support"
126 msgstr "Obsługa usuwania echa"
127
128 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
129 msgid "Empathy can publish the user's location"
130 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
131
132 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
133 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
134 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
135
136 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
137 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
138 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
139
140 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
141 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
142 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
143
144 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
145 msgid "Empathy default download folder"
146 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
147
148 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
149 msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
150 msgstr "Przeprowadzono migrację dzienników butterfly"
151
152 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
153 msgid "Empathy should auto-away when idle"
154 msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
155
156 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
157 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
158 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
159
160 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
161 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
162 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
163
164 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
165 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
166 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
167
168 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
169 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
170 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
171
172 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
173 msgid "Enable popup notifications for new messages"
174 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
175
176 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
177 msgid "Enable spell checker"
178 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
179
180 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
181 msgid "Hide main window"
182 msgstr "Ukrycie głównego okna"
183
184 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
185 msgid "Hide the main window."
186 msgstr "Ukrycie głównego okna."
187
188 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
189 msgid "Nick completed character"
190 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
191
192 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
193 msgid "Open new chats in separate windows"
194 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
195
196 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
197 msgid "Path of the Adium theme to use"
198 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
199
200 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
201 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
202 msgstr ""
203 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
204 "Adium."
205
206 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
207 msgid "Play a sound for incoming messages"
208 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
209
210 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
211 msgid "Play a sound for new conversations"
212 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
213
214 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
215 msgid "Play a sound for outgoing messages"
216 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
217
218 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
219 msgid "Play a sound when a contact logs in"
220 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
221
222 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
223 msgid "Play a sound when a contact logs out"
224 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
225
226 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
227 msgid "Play a sound when we log in"
228 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
229
230 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
231 msgid "Play a sound when we log out"
232 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
233
234 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
235 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
236 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
237
238 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
239 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
240 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
241
242 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
243 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
244 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
245
246 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
247 msgid "Position the camera preview should be during a call."
248 msgstr "Położenie podglądu kamery podczas rozmowy."
249
250 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
251 msgid "Show Balance in contact list"
252 msgstr "Wyświetlanie salda na liście kontaktów"
253
254 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
255 msgid "Show avatars"
256 msgstr "Wyświetlanie awatarów"
257
258 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
259 msgid "Show contact list in rooms"
260 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
261
262 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
263 msgid "Show hint about closing the main window"
264 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
265
266 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
267 msgid "Show offline contacts"
268 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
269
270 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
271 msgid "Show protocols"
272 msgstr "Wyświetlanie protokołów"
273
274 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
275 msgid "Spell checking languages"
276 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
277
278 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
279 msgid "The default folder to save file transfers in."
280 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
281
282 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
283 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
284 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
285
286 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
287 msgid "The position for the chat window side pane"
288 msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
289
290 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
291 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
292 msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
293
294 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
295 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
296 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
297
298 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
299 msgid ""
300 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
301 msgstr "Wariant motywu używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
302
303 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
304 msgid "Use graphical smileys"
305 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
306
307 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
308 msgid "Use notification sounds"
309 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
310
311 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
312 msgid "Use theme for chat rooms"
313 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
314
315 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
316 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
317 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
318
319 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
320 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
321 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
322
323 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
324 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
325 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
326
327 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
328 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
329 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
330
331 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
332 msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
333 msgstr "Określa, czy przeprowadzono migrację dzienników butterfly."
334
335 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
336 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
337 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
338
339 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
340 msgid ""
341 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
342 msgstr ""
343 "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
344 "bezczynności."
345
346 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
347 msgid ""
348 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
349 msgstr ""
350 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
351
352 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
353 msgid ""
354 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
355 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
356
357 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
358 msgid ""
359 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
360 msgstr ""
361 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
362 "Inspector."
363
364 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
365 msgid ""
366 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
367 "reconnect."
368 msgstr ""
369 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
370 "rozłączenia/ponownego połączenia."
371
372 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
373 msgid ""
374 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
375 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
376
377 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
378 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
379 msgstr ""
380 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
381
382 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
383 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
384 msgstr "Określa, czy włączyć filtr usuwania echa usługi PulseAudio."
385
386 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
387 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
388 msgstr ""
389 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
390 "sieci."
391
392 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
393 msgid ""
394 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
395 msgstr ""
396 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
397
398 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
399 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
400 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
401
402 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
403 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
404 msgstr ""
405 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
406
407 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
408 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
409 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
410
411 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
412 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
413 msgstr ""
414 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
415
416 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
417 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
418 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
419
420 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
421 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
422 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
423
424 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
425 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
426 msgstr ""
427 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
428 "zajętości."
429
430 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
431 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
432 msgstr ""
433 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
434 "do trybu offline."
435
436 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
437 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
438 msgstr ""
439 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
440 "do trybu online."
441
442 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
443 msgid ""
444 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
445 "the chat is already opened, but not focused."
446 msgstr ""
447 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
448 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
449
450 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
451 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
452 msgstr ""
453 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
454 "wiadomości."
455
456 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
457 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
458 msgstr "Określa, czy wyświetlać saldo kont na liście kontaktów."
459
460 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
461 msgid ""
462 "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
463 msgstr ""
464 "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
465
466 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
467 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
468 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
469
470 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
471 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
472 msgstr ""
473 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
474 "zajętości."
475
476 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
477 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
478 msgstr "Określa, czy wyświetlać protokoły dla kontaktów na liście."
479
480 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
481 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
482 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
483
484 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
485 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
486 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
487
488 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
489 msgid ""
490 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
491 "'x' button in the title bar."
492 msgstr ""
493 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
494 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
495
496 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
497 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
498 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
499
500 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
501 msgid ""
502 "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
503 "the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
504 "the contact list by state."
505 msgstr ""
506 "Określa, jakie kryterium używać podczas porządkowania listy kontaktów. "
507 "Domyślnie porządkowane jest według nazwy kontaktów za pomocą wartości \"name"
508 "\". Wartość \"state\" spowoduje porządkowanie według stanu kontaktu."
509
510 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
511 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
512 msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
513
514 #. Tweak the dialog
515 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
516 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2324
517 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
518 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
519
520 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:825
521 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
522 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
523
524 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1111
525 msgid "File transfer not supported by remote contact"
526 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
527
528 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1167
529 msgid "The selected file is not a regular file"
530 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
531
532 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1176
533 msgid "The selected file is empty"
534 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
535
536 #: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:131
537 #, c-format
538 msgid "Missed call from %s"
539 msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
540
541 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
542 #: ../libempathy/empathy-message.c:419
543 #, c-format
544 msgid "Called %s"
545 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
546
547 #: ../libempathy/empathy-message.c:422
548 #, c-format
549 msgid "Call from %s"
550 msgstr "Rozmowa głosowa od użytkownika %s"
551
552 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:268
553 msgid "Socket type not supported"
554 msgstr "Typ gniazda nie jest obsługiwany"
555
556 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:387
557 msgid "No reason was specified"
558 msgstr "Nie podano powodu"
559
560 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:390
561 msgid "The change in state was requested"
562 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
563
564 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:393
565 msgid "You canceled the file transfer"
566 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
567
568 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:396
569 msgid "The other participant canceled the file transfer"
570 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
571
572 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
573 msgid "Error while trying to transfer the file"
574 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
575
576 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
577 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
578 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
579
580 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:312
581 msgid "Unknown reason"
582 msgstr "Nieznany powód"
583
584 #: ../libempathy/empathy-utils.c:232
585 msgid "Available"
586 msgstr "Dostępny"
587
588 #: ../libempathy/empathy-utils.c:234
589 msgid "Busy"
590 msgstr "Zajęty"
591
592 #: ../libempathy/empathy-utils.c:237
593 msgid "Away"
594 msgstr "Nieobecny"
595
596 #: ../libempathy/empathy-utils.c:239
597 msgid "Invisible"
598 msgstr "Niewidoczny"
599
600 #: ../libempathy/empathy-utils.c:241
601 msgid "Offline"
602 msgstr "Offline"
603
604 #. translators: presence type is unknown
605 #: ../libempathy/empathy-utils.c:244
606 msgctxt "presence"
607 msgid "Unknown"
608 msgstr "Nieznany"
609
610 #: ../libempathy/empathy-utils.c:284
611 msgid "No reason specified"
612 msgstr "Nie podano powodu"
613
614 #: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:342
615 msgid "Status is set to offline"
616 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
617
618 #: ../libempathy/empathy-utils.c:288 ../libempathy/empathy-utils.c:322
619 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
620 msgid "Network error"
621 msgstr "Błąd sieci"
622
623 #: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:324
624 msgid "Authentication failed"
625 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
626
627 #: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:326
628 msgid "Encryption error"
629 msgstr "Błąd szyfrowania"
630
631 #: ../libempathy/empathy-utils.c:294
632 msgid "Name in use"
633 msgstr "Pseudonim jest już używany"
634
635 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
636 msgid "Certificate not provided"
637 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
638
639 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
640 msgid "Certificate untrusted"
641 msgstr "Niezaufany certyfikat"
642
643 #: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:332
644 msgid "Certificate expired"
645 msgstr "Certyfikat wygasł"
646
647 #: ../libempathy/empathy-utils.c:302 ../libempathy/empathy-utils.c:334
648 msgid "Certificate not activated"
649 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
650
651 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304 ../libempathy/empathy-utils.c:336
652 msgid "Certificate hostname mismatch"
653 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
654
655 #: ../libempathy/empathy-utils.c:306 ../libempathy/empathy-utils.c:338
656 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
657 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
658
659 #: ../libempathy/empathy-utils.c:308 ../libempathy/empathy-utils.c:340
660 msgid "Certificate self-signed"
661 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
662
663 #: ../libempathy/empathy-utils.c:310
664 msgid "Certificate error"
665 msgstr "Błąd certyfikatu"
666
667 #: ../libempathy/empathy-utils.c:344
668 msgid "Encryption is not available"
669 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
670
671 #: ../libempathy/empathy-utils.c:346
672 msgid "Certificate is invalid"
673 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
674
675 #: ../libempathy/empathy-utils.c:348
676 msgid "Connection has been refused"
677 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
678
679 #: ../libempathy/empathy-utils.c:350
680 msgid "Connection can't be established"
681 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
682
683 #: ../libempathy/empathy-utils.c:352
684 msgid "Connection has been lost"
685 msgstr "Połączenie zostało utracone"
686
687 #: ../libempathy/empathy-utils.c:354
688 msgid "This resource is already connected to the server"
689 msgstr "Ten zasób jest już połączony z serwerem"
690
691 #: ../libempathy/empathy-utils.c:356
692 msgid ""
693 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
694 msgstr ""
695 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
696
697 #: ../libempathy/empathy-utils.c:359
698 msgid "The account already exists on the server"
699 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
700
701 #: ../libempathy/empathy-utils.c:361
702 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
703 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
704
705 #: ../libempathy/empathy-utils.c:363
706 msgid "Certificate has been revoked"
707 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
708
709 #: ../libempathy/empathy-utils.c:365
710 msgid ""
711 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
712 msgstr ""
713 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
714 "kryptograficznie słaby"
715
716 #: ../libempathy/empathy-utils.c:368
717 msgid ""
718 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
719 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
720 msgstr ""
721 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
722 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
723
724 #: ../libempathy/empathy-utils.c:529
725 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
726 msgid "People Nearby"
727 msgstr "Osoby w pobliżu"
728
729 #: ../libempathy/empathy-utils.c:534
730 msgid "Yahoo! Japan"
731 msgstr "Yahoo! Japonia"
732
733 #: ../libempathy/empathy-utils.c:563
734 msgid "Google Talk"
735 msgstr "Google Talk"
736
737 #: ../libempathy/empathy-utils.c:564
738 msgid "Facebook Chat"
739 msgstr "Facebook Chat"
740
741 #: ../libempathy/empathy-time.c:88
742 #, c-format
743 msgid "%d second ago"
744 msgid_plural "%d seconds ago"
745 msgstr[0] "%d sekundę temu"
746 msgstr[1] "%d sekundy temu"
747 msgstr[2] "%d sekund temu"
748
749 #: ../libempathy/empathy-time.c:93
750 #, c-format
751 msgid "%d minute ago"
752 msgid_plural "%d minutes ago"
753 msgstr[0] "%d minutę temu"
754 msgstr[1] "%d minuty temu"
755 msgstr[2] "%d minut temu"
756
757 #: ../libempathy/empathy-time.c:98
758 #, c-format
759 msgid "%d hour ago"
760 msgid_plural "%d hours ago"
761 msgstr[0] "%d godzinę temu"
762 msgstr[1] "%d godziny temu"
763 msgstr[2] "%d godzin temu"
764
765 #: ../libempathy/empathy-time.c:103
766 #, c-format
767 msgid "%d day ago"
768 msgid_plural "%d days ago"
769 msgstr[0] "%d dzień temu"
770 msgstr[1] "%d dni temu"
771 msgstr[2] "%d dni temu"
772
773 #: ../libempathy/empathy-time.c:108
774 #, c-format
775 msgid "%d week ago"
776 msgid_plural "%d weeks ago"
777 msgstr[0] "%d tydzień temu"
778 msgstr[1] "%d tygodnie temu"
779 msgstr[2] "%d tygodni temu"
780
781 #: ../libempathy/empathy-time.c:113
782 #, c-format
783 msgid "%d month ago"
784 msgid_plural "%d months ago"
785 msgstr[0] "%d miesiąc temu"
786 msgstr[1] "%d miesiące temu"
787 msgstr[2] "%d miesięcy emu"
788
789 #: ../libempathy/empathy-time.c:136
790 msgid "in the future"
791 msgstr "w przyszłości"
792
793 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:540
794 msgid "All accounts"
795 msgstr "Wszystkie konta"
796
797 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:694
798 #: ../src/empathy-import-widget.c:321
799 msgid "Account"
800 msgstr "Konto"
801
802 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:695
803 msgid "Password"
804 msgstr "Hasło"
805
806 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:696
807 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
808 msgid "Server"
809 msgstr "Serwer"
810
811 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:697
812 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
813 msgid "Port"
814 msgstr "Port"
815
816 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:769
817 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:826
818 #, c-format
819 msgid "%s:"
820 msgstr "%s:"
821
822 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1192
823 msgid "My Web Accounts"
824 msgstr "Moje konta internetowe"
825
826 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1209
827 #, c-format
828 msgid "The account %s is edited via %s."
829 msgstr "Konto %s jest modyfikowane przez %s."
830
831 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1215
832 #, c-format
833 msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
834 msgstr "Konta %s nie można modyfikować w programie Empathy."
835
836 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1234
837 msgid "Launch My Web Accounts"
838 msgstr "Uruchom Moje konta internetowe"
839
840 #. general handler
841 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1242
842 #, c-format
843 msgid "Edit %s"
844 msgstr "Modyfikuj %s"
845
846 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1592
847 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
848 msgid "Username:"
849 msgstr "Nazwa użytkownika:"
850
851 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1910
852 msgid "A_pply"
853 msgstr "Za_stosuj"
854
855 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1940
856 msgid "L_og in"
857 msgstr "Zal_oguj się"
858
859 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2014
860 msgid "This account already exists on the server"
861 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
862
863 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2017
864 msgid "Create a new account on the server"
865 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
866
867 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2209
868 msgid "Ca_ncel"
869 msgstr "A_nuluj"
870
871 #. To translators: The first parameter is the login id and the
872 #. * second one is the network. The resulting string will be something
873 #. * like: "MyUserName on freenode".
874 #. * You should reverse the order of these arguments if the
875 #. * server should come before the login id in your locale.
876 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2487
877 #, c-format
878 msgid "%1$s on %2$s"
879 msgstr "%1$s na %2$s"
880
881 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
882 #. * string will be something like: "Jabber Account"
883 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2513
884 #, c-format
885 msgid "%s Account"
886 msgstr "Konto %s"
887
888 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2517
889 msgid "New account"
890 msgstr "Nowe konto"
891
892 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
893 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
894 msgstr "<b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika"
895
896 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
897 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
898 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
899 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
900 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
901 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
902 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
903 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
904 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
905 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
906 msgid "Advanced"
907 msgstr "Zaawansowane"
908
909 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
910 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
911 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
912 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
913 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
914 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
915 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
916 msgid "Pass_word:"
917 msgstr "_Hasło:"
918
919 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
920 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
921 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
922 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
923 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
924 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
925 msgid "Remember Password"
926 msgstr "Zapamiętaj hasło"
927
928 #. remember password ticky box
929 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
930 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
931 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
932 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
933 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
934 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
935 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
936 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:311
937 msgid "Remember password"
938 msgstr "Zapamiętywanie hasła"
939
940 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
941 msgid "Screen _Name:"
942 msgstr "_Nazwa użytkownika:"
943
944 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
945 msgid "What is your AIM password?"
946 msgstr "Hasło AIM:"
947
948 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
949 msgid "What is your AIM screen name?"
950 msgstr "Nazwa użytkownika AIM:"
951
952 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
953 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
954 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
955 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
956 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
957 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
958 msgid "_Port:"
959 msgstr "_Port:"
960
961 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
962 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
963 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
964 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
965 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
966 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
967 msgid "_Server:"
968 msgstr "_Serwer:"
969
970 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
971 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
972 msgid "<b>Example:</b> username"
973 msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
974
975 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
976 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
977 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
978 msgid "Login I_D:"
979 msgstr "Id_entyfikator logowania:"
980
981 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
982 msgid "What is your GroupWise User ID?"
983 msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise:"
984
985 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
986 msgid "What is your GroupWise password?"
987 msgstr "Hasło GroupWise:"
988
989 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
990 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
991 msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
992
993 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
994 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
995 msgid "Ch_aracter set:"
996 msgstr "Zest_aw znaków:"
997
998 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
999 msgid "ICQ _UIN:"
1000 msgstr "_UIN ICQ:"
1001
1002 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
1003 msgid "What is your ICQ UIN?"
1004 msgstr "UIN ICQ:"
1005
1006 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
1007 msgid "What is your ICQ password?"
1008 msgstr "Hasło ICQ:"
1009
1010 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:206
1011 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:239
1012 msgid "Auto"
1013 msgstr "Automatycznie"
1014
1015 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:209
1016 msgid "UDP"
1017 msgstr "UDP"
1018
1019 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:212
1020 msgid "TCP"
1021 msgstr "TCP"
1022
1023 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:215
1024 msgid "TLS"
1025 msgstr "TLS"
1026
1027 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1028 #. * best to keep the English version.
1029 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:244
1030 msgid "Register"
1031 msgstr "Rejestrator"
1032
1033 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1034 #. * best to keep the English version.
1035 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:249
1036 msgid "Options"
1037 msgstr "Opcje"
1038
1039 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:252
1040 msgid "None"
1041 msgstr "Brak"
1042
1043 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
1044 msgid "Character set:"
1045 msgstr "Zestaw znaków:"
1046
1047 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
1048 msgid ""
1049 "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
1050 "password."
1051 msgstr ""
1052 "Większość serwerów IRC nie wymaga hasła, więc w razie niepewności nie należy "
1053 "go podawać."
1054
1055 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
1056 msgid "Network"
1057 msgstr "Sieć"
1058
1059 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
1060 msgid "Network:"
1061 msgstr "Sieć:"
1062
1063 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1064 msgid "Nickname:"
1065 msgstr "Pseudonim:"
1066
1067 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
1068 msgid "Password:"
1069 msgstr "Hasło:"
1070
1071 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1072 msgid "Quit message:"
1073 msgstr "Komunikat podczas zakończenia:"
1074
1075 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1076 msgid "Real name:"
1077 msgstr "Imię i nazwisko:"
1078
1079 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
1080 msgid "Servers"
1081 msgstr "Serwery"
1082
1083 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
1084 msgid "What is your IRC nickname?"
1085 msgstr "Pseudonim IRC:"
1086
1087 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
1088 msgid "Which IRC network?"
1089 msgstr "Sieć IRC:"
1090
1091 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1092 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1093 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
1094
1095 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
1096 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1097 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org"
1098
1099 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
1100 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1101 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
1102
1103 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
1104 msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1105 msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
1106
1107 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
1108 msgid "Override server settings"
1109 msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
1110
1111 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1112 msgid "Priori_ty:"
1113 msgstr "Pri_orytet:"
1114
1115 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
1116 msgid "Reso_urce:"
1117 msgstr "_Zasób:"
1118
1119 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1120 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
1121 msgid ""
1122 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1123 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1124 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1125 "Facebook username if you don't have one."
1126 msgstr ""
1127 "To jest nazwa użytkownika, a nie login serwisu Facebook.\n"
1128 "Jeśli używane jest facebook.com/<b>badger</b>, należy wpisać <b>badger</b>.\n"
1129 "Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, "
1130 "aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie "
1131 "ustawiono."
1132
1133 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1134 msgid "Use old SS_L"
1135 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
1136
1137 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1138 msgid "What is your Facebook password?"
1139 msgstr "Hasło serwisu Facebook:"
1140
1141 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1142 msgid "What is your Facebook username?"
1143 msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
1144
1145 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
1146 msgid "What is your Google ID?"
1147 msgstr "Identyfikator Google:"
1148
1149 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
1150 msgid "What is your Google password?"
1151 msgstr "Hasło Google:"
1152
1153 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1154 msgid "What is your Jabber ID?"
1155 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
1156
1157 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
1158 msgid "What is your Jabber password?"
1159 msgstr "Hasło Jabbera:"
1160
1161 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1162 msgid "What is your desired Jabber ID?"
1163 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera:"
1164
1165 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1166 msgid "What is your desired Jabber password?"
1167 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
1168
1169 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
1170 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1171 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
1172
1173 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
1174 msgid "What is your Windows Live ID?"
1175 msgstr "Identyfikator Windows Live:"
1176
1177 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1178 msgid "What is your Windows Live password?"
1179 msgstr "Hasło Windows Live:"
1180
1181 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1182 msgid "E-_mail address:"
1183 msgstr "Adres _e-mail:"
1184
1185 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1186 msgid "Nic_kname:"
1187 msgstr "Pseu_donim:"
1188
1189 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1190 msgid "_First Name:"
1191 msgstr "I_mię:"
1192
1193 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1194 msgid "_Jabber ID:"
1195 msgstr "Identyfikator Ja_bbera:"
1196
1197 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1198 msgid "_Last Name:"
1199 msgstr "Na_zwisko:"
1200
1201 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
1202 msgid "_Published Name:"
1203 msgstr "Nazwa _opublikowana:"
1204
1205 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
1206 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1207 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip"
1208
1209 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1210 msgid "Authentication username:"
1211 msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia:"
1212
1213 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
1214 msgid "Discover Binding"
1215 msgstr "Wykrywanie dowiązywania"
1216
1217 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1218 msgid "Discover the STUN server automatically"
1219 msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
1220
1221 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1222 msgid "Ignore TLS Errors"
1223 msgstr "Ignorowanie błędów TLS"
1224
1225 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1226 msgid "Interval (seconds)"
1227 msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
1228
1229 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1230 msgid "Keep-Alive Options"
1231 msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
1232
1233 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1234 msgid "Loose Routing"
1235 msgstr "Swobodne trasowanie"
1236
1237 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1238 msgid "Mechanism:"
1239 msgstr "Mechanizm:"
1240
1241 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1242 msgid "Miscellaneous Options"
1243 msgstr "Różne opcje"
1244
1245 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
1246 msgid "NAT Traversal Options"
1247 msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
1248
1249 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1250 msgid "Port:"
1251 msgstr "Port:"
1252
1253 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1254 msgid "Proxy Options"
1255 msgstr "Opcje pośrednika"
1256
1257 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1258 msgid "STUN Server:"
1259 msgstr "Serwer STUN:"
1260
1261 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1262 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:347
1263 msgid "Server:"
1264 msgstr "Serwer"
1265
1266 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1267 msgid "Transport:"
1268 msgstr "Transport:"
1269
1270 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
1271 msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
1272 msgstr "Użycie tego konta do połączeń na telefony _stacjonarne i komórkowe"
1273
1274 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1275 msgid "What is your SIP account password?"
1276 msgstr "Hasło konta SIP:"
1277
1278 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
1279 msgid "What is your SIP login ID?"
1280 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
1281
1282 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
1283 msgid "_Username:"
1284 msgstr "Nazwa _użytkownika:"
1285
1286 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1287 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1288 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
1289
1290 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1291 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1292 msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
1293
1294 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1295 msgid "What is your Yahoo! password?"
1296 msgstr "Hasło Yahoo!:"
1297
1298 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
1299 msgid "Yahoo! I_D:"
1300 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
1301
1302 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1303 msgid "_Room List locale:"
1304 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
1305
1306 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
1307 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:556
1308 msgid "Couldn't convert image"
1309 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
1310
1311 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:472
1312 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1313 msgstr ""
1314 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
1315
1316 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:819
1317 msgid "Couldn't save picture to file"
1318 msgstr "Nie można zapisać obrazu do pliku"
1319
1320 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
1321 msgid "Select Your Avatar Image"
1322 msgstr "Wybór obrazu awatara"
1323
1324 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:947
1325 msgid "Take a picture..."
1326 msgstr "Zrób zdjęcie..."
1327
1328 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:960
1329 msgid "No Image"
1330 msgstr "Brak obrazu"
1331
1332 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1017
1333 msgid "Images"
1334 msgstr "Obrazy"
1335
1336 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1021
1337 msgid "All Files"
1338 msgstr "Wszystkie pliki"
1339
1340 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1341 msgid "Click to enlarge"
1342 msgstr "Kliknięcie powiększy"
1343
1344 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
1345 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
1346 msgid "There was an error starting the call"
1347 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy głosowej"
1348
1349 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
1350 msgid "The specified contact doesn't support calls"
1351 msgstr "Podany kontakt nie obsługuje rozmów głosowych"
1352
1353 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
1354 msgid "The specified contact is offline"
1355 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline"
1356
1357 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
1358 msgid "The specified contact is not valid"
1359 msgstr "Wybrany kontakt nie jest prawidłowy"
1360
1361 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
1362 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
1363 msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
1364
1365 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:704
1366 msgid "Failed to open private chat"
1367 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
1368
1369 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:762
1370 msgid "Topic not supported on this conversation"
1371 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
1372
1373 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:768
1374 msgid "You are not allowed to change the topic"
1375 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
1376
1377 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:969
1378 #, c-format
1379 msgid "“%s” is not a valid contact ID"
1380 msgstr "\"%s\" nie jest prawidłowym identyfikatorem kontaktu"
1381
1382 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
1383 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1384 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
1385
1386 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
1387 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1388 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
1389
1390 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
1391 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1392 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1393
1394 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1063
1395 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1396 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1397
1398 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
1399 msgid ""
1400 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1401 "current one"
1402 msgstr ""
1403 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
1404 "domyślnie bieżący"
1405
1406 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
1407 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1408 msgstr ""
1409 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
1410
1411 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
1412 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1413 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
1414
1415 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
1416 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1417 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
1418
1419 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
1420 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1421 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
1422
1423 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
1424 msgid ""
1425 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1426 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1427 "join a new chat room\""
1428 msgstr ""
1429 "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
1430 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
1431 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
1432
1433 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
1434 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
1435 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
1436
1437 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1091
1438 msgid ""
1439 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1440 "show its usage."
1441 msgstr ""
1442 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
1443 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
1444
1445 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1108
1446 #, c-format
1447 msgid "Usage: %s"
1448 msgstr "Użycie: %s"
1449
1450 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1153
1451 msgid "Unknown command"
1452 msgstr "Nieznane polecenie"
1453
1454 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1279
1455 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1456 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
1457
1458 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
1459 #. * account to send the message.
1460 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1449
1461 msgid "insufficient balance to send message"
1462 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
1463
1464 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1451
1465 msgid "not capable"
1466 msgstr "brak możliwości"
1467
1468 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1458
1469 msgid "offline"
1470 msgstr "offline"
1471
1472 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1461
1473 msgid "invalid contact"
1474 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
1475
1476 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1464
1477 msgid "permission denied"
1478 msgstr "brak dostępu"
1479
1480 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1467
1481 msgid "too long message"
1482 msgstr "za długa wiadomość"
1483
1484 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1470
1485 msgid "not implemented"
1486 msgstr "niezaimplementowane"
1487
1488 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1474
1489 msgid "unknown"
1490 msgstr "nieznany"
1491
1492 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1480
1493 #, c-format
1494 msgid "Error sending message '%s': %s"
1495 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
1496
1497 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1484
1498 #, c-format
1499 msgid "Error sending message: %s"
1500 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
1501
1502 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1541 ../src/empathy-chat-window.c:761
1503 msgid "Topic:"
1504 msgstr "Temat:"
1505
1506 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1553
1507 #, c-format
1508 msgid "Topic set to: %s"
1509 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
1510
1511 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1555
1512 msgid "No topic defined"
1513 msgstr "Temat nie został określony"
1514
1515 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2068
1516 msgid "(No Suggestions)"
1517 msgstr "(brak podpowiedzi)"
1518
1519 #. translators: %s is the selected word
1520 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2136
1521 #, c-format
1522 msgid "Add '%s' to Dictionary"
1523 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
1524
1525 #. translators: first %s is the selected word,
1526 #. * second %s is the language name of the target dictionary
1527 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2173
1528 #, c-format
1529 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1530 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
1531
1532 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2243
1533 msgid "Insert Smiley"
1534 msgstr "Wstaw emotikonę"
1535
1536 #. send button
1537 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2261
1538 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1839
1539 msgid "_Send"
1540 msgstr "_Wyślij"
1541
1542 #. Spelling suggestions
1543 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2315
1544 msgid "_Spelling Suggestions"
1545 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
1546
1547 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2404
1548 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1549 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
1550
1551 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2541
1552 #, c-format
1553 msgid "%s has disconnected"
1554 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
1555
1556 #. translators: reverse the order of these arguments
1557 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1558 #.
1559 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2548
1560 #, c-format
1561 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1562 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
1563
1564 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2551
1565 #, c-format
1566 msgid "%s was kicked"
1567 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
1568
1569 #. translators: reverse the order of these arguments
1570 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1571 #.
1572 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2559
1573 #, c-format
1574 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1575 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
1576
1577 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2562
1578 #, c-format
1579 msgid "%s was banned"
1580 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
1581
1582 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2566
1583 #, c-format
1584 msgid "%s has left the room"
1585 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
1586
1587 #. Note to translators: this string is appended to
1588 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1589 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1590 #. * please let us know. :-)
1591 #.
1592 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2575
1593 #, c-format
1594 msgid " (%s)"
1595 msgstr " (%s)"
1596
1597 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2600
1598 #, c-format
1599 msgid "%s has joined the room"
1600 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1601
1602 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2625
1603 #, c-format
1604 msgid "%s is now known as %s"
1605 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
1606
1607 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1608 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1609 #. * we get the new handler.
1610 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2778
1611 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1894
1612 #: ../src/empathy-event-manager.c:1240 ../src/empathy-call-window.c:1432
1613 #: ../src/empathy-call-window.c:1482 ../src/empathy-call-window.c:2527
1614 msgid "Disconnected"
1615 msgstr "Rozłączony"
1616
1617 #. Add message
1618 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3424
1619 msgid "Would you like to store this password?"
1620 msgstr "Zachować hasło?"
1621
1622 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3430
1623 msgid "Remember"
1624 msgstr "Zapamiętaj"
1625
1626 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3440
1627 msgid "Not now"
1628 msgstr "Nie teraz"
1629
1630 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3484
1631 msgid "Retry"
1632 msgstr "Ponów"
1633
1634 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3488
1635 msgid "Wrong password; please try again:"
1636 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
1637
1638 #. Add message
1639 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3618
1640 msgid "This room is protected by a password:"
1641 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
1642
1643 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3645
1644 msgid "Join"
1645 msgstr "Dołącz"
1646
1647 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3833 ../src/empathy-event-manager.c:1261
1648 msgid "Connected"
1649 msgstr "Połączony"
1650
1651 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3888
1652 msgid "Conversation"
1653 msgstr "Rozmowa"
1654
1655 #. Translators: this string is a something like
1656 #. * "Escher Cat (SMS)"
1657 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3893
1658 #, c-format
1659 msgid "%s (SMS)"
1660 msgstr "%s (SMS)"
1661
1662 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:424
1663 msgid "Unknown or invalid identifier"
1664 msgstr "Nieznany lub nieprawidłowy identyfikator"
1665
1666 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:426
1667 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1668 msgstr "Blokowanie kontaktów jest tymczasowo niedostępne"
1669
1670 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:428
1671 msgid "Contact blocking unavailable"
1672 msgstr "Blokowanie kontaktów jest niedostępne"
1673
1674 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:430
1675 msgid "Permission Denied"
1676 msgstr "Brak dostępu"
1677
1678 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:434
1679 msgid "Could not block contact"
1680 msgstr "Nie można zablokować kontaktu"
1681
1682 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:774
1683 msgid "Edit Blocked Contacts"
1684 msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
1685
1686 #. Account and Identifier
1687 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1688 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:512
1689 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
1690 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1489
1691 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
1692 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
1693 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
1694 msgid "Account:"
1695 msgstr "Konto:"
1696
1697 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1698 msgid "Blocked Contacts"
1699 msgstr "Zablokowane kontakty"
1700
1701 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1702 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1703 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
1704 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1705 msgid "Remove"
1706 msgstr "Usuń"
1707
1708 #. Copy Link Address menu item
1709 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:320
1710 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:277
1711 msgid "_Copy Link Address"
1712 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
1713
1714 #. Open Link menu item
1715 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:327
1716 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
1717 msgid "_Open Link"
1718 msgstr "_Otwórz odnośnik"
1719
1720 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
1721 #. * chat windows (strftime format string)
1722 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:415
1723 msgid "%A %B %d %Y"
1724 msgstr "%A %d %B %Y"
1725
1726 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:299
1727 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
1728 msgid "Edit Contact Information"
1729 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
1730
1731 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:350
1732 msgid "Personal Information"
1733 msgstr "Informacje osobiste"
1734
1735 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:459
1736 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:119
1737 msgid "New Contact"
1738 msgstr "Nowy kontakt"
1739
1740 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:533
1741 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:200
1742 #, c-format
1743 msgid "Block %s?"
1744 msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
1745
1746 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:538
1747 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:255
1748 #, c-format
1749 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1750 msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
1751
1752 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:543
1753 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:277
1754 msgid "_Block"
1755 msgstr "Za_blokuj"
1756
1757 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:559
1758 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:286
1759 msgid "_Report this contact as abusive"
1760 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1761 msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
1762 msgstr[1] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1763 msgstr[2] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1764
1765 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1766 msgid "Decide _Later"
1767 msgstr "Z_decyduj później"
1768
1769 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1770 msgid "Subscription Request"
1771 msgstr "Prośba o upoważnienie"
1772
1773 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
1774 msgid "_Block User"
1775 msgstr "Za_blokuj użytkownika"
1776
1777 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:71
1778 msgid "Ungrouped"
1779 msgstr "Nie w grupach"
1780
1781 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:72
1782 msgid "Favorite People"
1783 msgstr "Ulubione osoby"
1784
1785 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1986
1786 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2376
1787 #, c-format
1788 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1789 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
1790
1791 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1988
1792 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2379
1793 msgid "Removing group"
1794 msgstr "Usuwanie grupy"
1795
1796 #. Remove
1797 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2037
1798 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2114
1799 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2434
1800 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2637
1801 msgid "_Remove"
1802 msgstr "_Usuń"
1803
1804 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2067
1805 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2501
1806 #, c-format
1807 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1808 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
1809
1810 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2069
1811 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2522
1812 msgid "Removing contact"
1813 msgstr "Usuwanie kontaktu"
1814
1815 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:220
1816 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:14
1817 msgid "_Add Contact…"
1818 msgstr "_Dodaj kontakt…"
1819
1820 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:300
1821 msgid "_Block Contact"
1822 msgstr "Za_blokuj kontakt"
1823
1824 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:329
1825 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:758
1826 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:16
1827 msgid "_Chat"
1828 msgstr "_Rozmowa"
1829
1830 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:361
1831 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:849
1832 msgctxt "menu item"
1833 msgid "_Audio Call"
1834 msgstr "Rozmow_a głosowa"
1835
1836 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:394
1837 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:894
1838 msgctxt "menu item"
1839 msgid "_Video Call"
1840 msgstr "_Wideorozmowa"
1841
1842 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:440
1843 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:947
1844 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:27
1845 msgid "_Previous Conversations"
1846 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
1847
1848 # to jest w menu
1849 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:462
1850 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:988
1851 msgid "Send File"
1852 msgstr "Wyślij plik"
1853
1854 # to jest w menu
1855 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:485
1856 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1030
1857 msgid "Share My Desktop"
1858 msgstr "Współdziel pulpit"
1859
1860 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:525
1861 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1887
1862 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1065
1863 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1372
1864 msgid "Favorite"
1865 msgstr "Ulubione"
1866
1867 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:554
1868 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1093
1869 msgid "Infor_mation"
1870 msgstr "Infor_macje"
1871
1872 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:600
1873 msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
1874 msgid "_Edit"
1875 msgstr "_Modyfikuj"
1876
1877 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:654
1878 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1284
1879 #: ../src/empathy-chat-window.c:1011
1880 msgid "Inviting you to this room"
1881 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
1882
1883 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:685
1884 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1330
1885 msgid "_Invite to Chat Room"
1886 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
1887
1888 #. Title
1889 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:505
1890 msgid "Search contacts"
1891 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
1892
1893 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:535
1894 msgid "Search: "
1895 msgstr "Wyszukaj:"
1896
1897 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:593
1898 msgid "_Add Contact"
1899 msgstr "_Dodaj kontakt"
1900
1901 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:611
1902 msgid "No contacts found"
1903 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
1904
1905 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:627
1906 msgid "Your message introducing yourself:"
1907 msgstr "Wiadomość z powitaniem:"
1908
1909 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:635
1910 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1911 msgstr "Daj znać, jak pojawisz się w sieci. Dzięki."
1912
1913 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1914 msgid "Select a contact"
1915 msgstr "Wybór kontaktu"
1916
1917 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:336
1918 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:153
1919 msgid "Full name:"
1920 msgstr "Imię i nazwisko:"
1921
1922 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:337
1923 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:154
1924 msgid "Phone number:"
1925 msgstr "Numer telefonu:"
1926
1927 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:338
1928 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:155
1929 msgid "E-mail address:"
1930 msgstr "Adres e-mail:"
1931
1932 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:339
1933 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:156
1934 msgid "Website:"
1935 msgstr "Witryna WWW:"
1936
1937 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:340
1938 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:157
1939 msgid "Birthday:"
1940 msgstr "Urodziny:"
1941
1942 #. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
1943 #. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
1944 #. * with their IM client.
1945 #.
1946 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:346
1947 msgid "Last seen:"
1948 msgstr "Ostatnio widziany:"
1949
1950 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:348
1951 msgid "Connected from:"
1952 msgstr "Połączony z:"
1953
1954 #. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
1955 #. * and should bin this.
1956 #.
1957 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:353
1958 msgid "Away message:"
1959 msgstr "Wiadomość podczas nieobecności:"
1960
1961 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:606
1962 msgid "Channels:"
1963 msgstr "Kanały:"
1964
1965 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:897
1966 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
1967 msgid "Country ISO Code:"
1968 msgstr "Kod ISO kraju:"
1969
1970 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:899
1971 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
1972 msgid "Country:"
1973 msgstr "Kraj:"
1974
1975 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:901
1976 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
1977 msgid "State:"
1978 msgstr "Stan/województwo:"
1979
1980 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:903
1981 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
1982 msgid "City:"
1983 msgstr "Miasto:"
1984
1985 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:905
1986 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
1987 msgid "Area:"
1988 msgstr "Obszar:"
1989
1990 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:907
1991 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
1992 msgid "Postal Code:"
1993 msgstr "Kod pocztowy:"
1994
1995 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:909
1996 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
1997 msgid "Street:"
1998 msgstr "Ulica:"
1999
2000 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:911
2001 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
2002 msgid "Building:"
2003 msgstr "Budynek:"
2004
2005 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:913
2006 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
2007 msgid "Floor:"
2008 msgstr "Piętro:"
2009
2010 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:915
2011 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
2012 msgid "Room:"
2013 msgstr "Pokój:"
2014
2015 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:917
2016 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
2017 msgid "Text:"
2018 msgstr "Tekst:"
2019
2020 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:919
2021 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
2022 msgid "Description:"
2023 msgstr "Opis:"
2024
2025 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:921
2026 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
2027 msgid "URI:"
2028 msgstr "Adres URI:"
2029
2030 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:923
2031 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
2032 msgid "Accuracy Level:"
2033 msgstr "Poziom dokładności:"
2034
2035 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:925
2036 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
2037 msgid "Error:"
2038 msgstr "Błąd:"
2039
2040 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:927
2041 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
2042 msgid "Vertical Error (meters):"
2043 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
2044
2045 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:929
2046 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
2047 msgid "Horizontal Error (meters):"
2048 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
2049
2050 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:931
2051 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:503
2052 msgid "Speed:"
2053 msgstr "Prędkość:"
2054
2055 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:933
2056 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:505
2057 msgid "Bearing:"
2058 msgstr "Kierunek:"
2059
2060 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:935
2061 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:507
2062 msgid "Climb Speed:"
2063 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
2064
2065 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:937
2066 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:509
2067 msgid "Last Updated on:"
2068 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
2069
2070 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:939
2071 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:511
2072 msgid "Longitude:"
2073 msgstr "Długość geograficzna:"
2074
2075 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:941
2076 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:513
2077 msgid "Latitude:"
2078 msgstr "Szerokość geograficzna:"
2079
2080 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:943
2081 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:515
2082 msgid "Altitude:"
2083 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
2084
2085 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:996
2086 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1011
2087 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:607
2088 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:622
2089 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
2090 msgid "Location"
2091 msgstr "Położenie"
2092
2093 #. translators: format is "Location, $date"
2094 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1013
2095 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:624
2096 #, c-format
2097 msgid "%s, %s"
2098 msgstr "%s, %s"
2099
2100 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1065
2101 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:673
2102 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
2103 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
2104
2105 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1147
2106 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:915
2107 msgid "Save Avatar"
2108 msgstr "Zapisanie awatara"
2109
2110 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1203
2111 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:973
2112 msgid "Unable to save avatar"
2113 msgstr "Nie można zapisać awatara"
2114
2115 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
2116 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
2117 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
2118
2119 #. Alias
2120 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
2121 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1308
2122 msgid "Alias:"
2123 msgstr "Alias:"
2124
2125 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
2126 msgid "Client Information"
2127 msgstr "Informacje o kliencie"
2128
2129 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
2130 msgid "Client:"
2131 msgstr "Klient:"
2132
2133 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
2134 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
2135 msgid "Contact Details"
2136 msgstr "Szczegóły kontaktu"
2137
2138 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
2139 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
2140 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
2141 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1517
2142 msgid "Identifier:"
2143 msgstr "Identyfikator:"
2144
2145 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
2146 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
2147 msgid "Information requested…"
2148 msgstr "Żądanie informacji…"
2149
2150 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
2151 msgid "OS:"
2152 msgstr "System operacyjny:"
2153
2154 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
2155 msgid "Version:"
2156 msgstr "Wersja:"
2157
2158 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:333
2159 msgid "Groups"
2160 msgstr "Grupy"
2161
2162 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:345
2163 msgid ""
2164 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
2165 "select more than one group or no groups."
2166 msgstr ""
2167 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
2168 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
2169
2170 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:364
2171 msgid "_Add Group"
2172 msgstr "Dod_aj grupę"
2173
2174 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:399
2175 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
2176 msgid "Select"
2177 msgstr "Wybór"
2178
2179 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:409
2180 #: ../src/empathy-main-window.c:1807
2181 msgid "Group"
2182 msgstr "Grupa"
2183
2184 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:260
2185 msgid "The following identity will be blocked:"
2186 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
2187 msgstr[0] "Następująca osoba zostanie zablokowana:"
2188 msgstr[1] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
2189 msgstr[2] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
2190
2191 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:267
2192 msgid "The following identity can not be blocked:"
2193 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
2194 msgstr[0] "Następująca osoba nie może zostać zablokowana:"
2195 msgstr[1] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
2196 msgstr[2] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
2197
2198 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
2199 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:288
2200 msgid "Linked Contacts"
2201 msgstr "Połączone kontakty"
2202
2203 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:370
2204 msgid "Select contacts to link"
2205 msgstr "Wybór kontaktów do połączenia"
2206
2207 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:444
2208 msgid "New contact preview"
2209 msgstr "Podgląd nowego kontaktu"
2210
2211 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:488
2212 msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
2213 msgstr "Kontakty zaznaczone na liście po lewej stronie zostaną połączone."
2214
2215 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
2216 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
2217 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
2218 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:145
2219 #, c-format
2220 msgid "%s (%s)"
2221 msgstr "%s (%s)"
2222
2223 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:309
2224 msgid "Select account to use to place the call"
2225 msgstr "Wybór konta do umieszczenia tej rozmowy głosowej"
2226
2227 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2228 #. * title
2229 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:313
2230 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2231 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1299
2232 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
2233 msgid "Call"
2234 msgstr "Rozmowa głosowa"
2235
2236 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:378
2237 msgid "Mobile"
2238 msgstr "Komórka"
2239
2240 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:380
2241 msgid "Work"
2242 msgstr "Praca"
2243
2244 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:382
2245 msgid "HOME"
2246 msgstr "Dom"
2247
2248 #. add an SMS button
2249 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:804
2250 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:215
2251 msgid "_SMS"
2252 msgstr "_SMS"
2253
2254 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1142
2255 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2256 msgid "_Edit"
2257 msgstr "_Modyfikuj"
2258
2259 #. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
2260 #. * to form a meta-contact".
2261 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1168
2262 msgctxt "Link individual (contextual menu)"
2263 msgid "_Link Contacts…"
2264 msgstr "_Połącz kontakty…"
2265
2266 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2341
2267 msgid "Delete and _Block"
2268 msgstr "Usuń i za_blokuj"
2269
2270 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2510
2271 #, c-format
2272 msgid ""
2273 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
2274 "remove all the contacts which make up this linked contact."
2275 msgstr ""
2276 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
2277 "zostaną usunięte."
2278
2279 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1656
2280 #, c-format
2281 msgid "Linked contact containing %u contact"
2282 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2283 msgstr[0] "Metakontakt zawierający %u kontakt"
2284 msgstr[1] "Metakontakt zawierający %u kontakty"
2285 msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
2286
2287 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2288 msgid "<b>Location</b> at (date)"
2289 msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
2290
2291 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
2292 msgid "Online from a phone or mobile device"
2293 msgstr "Online z telefonu lub urządzenia przenośnego"
2294
2295 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:332
2296 msgid "New Network"
2297 msgstr "Nowa sieć"
2298
2299 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:527
2300 msgid "Choose an IRC network"
2301 msgstr "Wybór sieci IRC"
2302
2303 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:584
2304 msgid "Reset _Networks List"
2305 msgstr "Przywróć listę _sieci"
2306
2307 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:588
2308 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2309 msgid "Select"
2310 msgstr "Wybierz"
2311
2312 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2313 msgid "new server"
2314 msgstr "nowy serwer"
2315
2316 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
2317 msgid "SSL"
2318 msgstr "SSL"
2319
2320 #. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
2321 #. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
2322 #. * is a verb.
2323 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:115
2324 msgid "Link Contacts"
2325 msgstr "Połączenie kontaktów"
2326
2327 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:120
2328 msgctxt "Unlink individual (button)"
2329 msgid "_Unlink…"
2330 msgstr "_Rozłącz…"
2331
2332 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
2333 msgid ""
2334 "Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
2335 msgstr "Całkowicie rozdziela wyświetlany metakontakt na tworzące go kontakty."
2336
2337 #. Add button
2338 #. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
2339 #. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
2340 #. * meta-contact".
2341 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:136
2342 msgid "_Link"
2343 msgstr "_Połącz"
2344
2345 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
2346 #, c-format
2347 msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
2348 msgstr "Rozłączyć metakontakt \"%s\"?"
2349
2350 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
2351 msgid ""
2352 "Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely "
2353 "split the linked contacts into separate contacts."
2354 msgstr ""
2355 "Na pewno rozłączyć ten metakontakt? Metakontakty zostaną całkowicie "
2356 "rozłączone na tworzące go kontakty."
2357
2358 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
2359 msgctxt "Unlink individual (button)"
2360 msgid "_Unlink"
2361 msgstr "_Rozłącz"
2362
2363 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:634
2364 msgid "History"
2365 msgstr "Historia"
2366
2367 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:689
2368 msgid "Show"
2369 msgstr "Wyświetlenie"
2370
2371 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:711
2372 msgid "Search"
2373 msgstr "Wyszukiwanie"
2374
2375 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1159
2376 #, c-format
2377 msgid "Chat in %s"
2378 msgstr "Rozmowa w %s"
2379
2380 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1161
2381 #, c-format
2382 msgid "Chat with %s"
2383 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
2384
2385 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1211
2386 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1358
2387 msgctxt "A date with the time"
2388 msgid "%A, %e %B %Y %X"
2389 msgstr "%A %e %B %Y, %X"
2390
2391 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
2392 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1300
2393 #, c-format
2394 msgid "<i>* %s %s</i>"
2395 msgstr "<i>* %s %s</i>"
2396
2397 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
2398 #. * The string in bold is the sender's name
2399 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1306
2400 #, c-format
2401 msgid "<b>%s:</b> %s"
2402 msgstr "<b>%s:</b> %s"
2403
2404 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1382
2405 #, c-format
2406 msgid "%s second"
2407 msgid_plural "%s seconds"
2408 msgstr[0] "%s sekunda"
2409 msgstr[1] "%s sekundy"
2410 msgstr[2] "%s sekund"
2411
2412 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1389
2413 #, c-format
2414 msgid "%s minute"
2415 msgid_plural "%s minutes"
2416 msgstr[0] "%s minuta"
2417 msgstr[1] "%s minuty"
2418 msgstr[2] "%s minut"
2419
2420 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1397
2421 #, c-format
2422 msgid "Call took %s, ended at %s"
2423 msgstr "Rozmowa głosowa miała miejsce %s, została zakończona %s"
2424
2425 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1729
2426 msgid "Today"
2427 msgstr "Dzisiaj"
2428
2429 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1733
2430 msgid "Yesterday"
2431 msgstr "Wczoraj"
2432
2433 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
2434 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1748
2435 msgid "%e %B %Y"
2436 msgstr "%e %B %Y"
2437
2438 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1829
2439 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3444
2440 msgid "Anytime"
2441 msgstr "Zawsze"
2442
2443 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1916
2444 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2372
2445 msgid "Anyone"
2446 msgstr "Wszyscy"
2447
2448 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2685
2449 msgid "Who"
2450 msgstr "Kto"
2451
2452 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2889
2453 msgid "When"
2454 msgstr "Kiedy"
2455
2456 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3005
2457 msgid "Anything"
2458 msgstr "Wszystko"
2459
2460 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3007
2461 msgid "Text chats"
2462 msgstr "Rozmowy tekstowe"
2463
2464 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3009
2465 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
2466 msgid "Calls"
2467 msgstr "Rozmowy głosowe"
2468
2469 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3014
2470 msgid "Incoming calls"
2471 msgstr "Przychodzące rozmowy głosowe"
2472
2473 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3015
2474 msgid "Outgoing calls"
2475 msgstr "Wychodzące rozmowy głosowe"
2476
2477 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3016
2478 msgid "Missed calls"
2479 msgstr "Nieodebrane rozmowy głosowe"
2480
2481 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3038
2482 msgid "What"
2483 msgstr "Co"
2484
2485 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3747
2486 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
2487 msgstr "Na pewno usunąć wszystkie dzienniki poprzednich rozmów?"
2488
2489 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3751
2490 msgid "Clear All"
2491 msgstr "Wyczyść wszystko"
2492
2493 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3758
2494 msgid "Delete from:"
2495 msgstr "Usunięcie od:"
2496
2497 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
2498 msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
2499 msgstr "<span size=\"x-large\">Wczytywanie...</span>"
2500
2501 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2502 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
2503 msgid "Chat"
2504 msgstr "Rozmowa"
2505
2506 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2507 msgid "Delete All History..."
2508 msgstr "Usuń całą historię..."
2509
2510 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2511 msgid "Profile"
2512 msgstr "Profil"
2513
2514 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
2515 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
2516 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
2517 msgid "Video"
2518 msgstr "Wideo"
2519
2520 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2521 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28 ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
2522 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:20
2523 msgid "_Edit"
2524 msgstr "_Edycja"
2525
2526 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
2527 msgid "_File"
2528 msgstr "_Plik"
2529
2530 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2531 msgid "page 2"
2532 msgstr "strona 2"
2533
2534 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
2535 msgid "Contact ID:"
2536 msgstr "Identyfikator kontaktu:"
2537
2538 #. add chat button
2539 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:225
2540 msgid "C_hat"
2541 msgstr "_Rozmowa"
2542
2543 #. Tweak the dialog
2544 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:244
2545 msgid "New Conversation"
2546 msgstr "Nowa rozmowa"
2547
2548 #. add video toggle
2549 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:204
2550 msgid "Send _Video"
2551 msgstr "Wyślij obraz _wideo"
2552
2553 #. add chat button
2554 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:215
2555 msgid "C_all"
2556 msgstr "_Rozmowa głosowa"
2557
2558 #. Tweak the dialog
2559 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:225
2560 msgid "New Call"
2561 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
2562
2563 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:274
2564 #, c-format
2565 msgid ""
2566 "Enter your password for account\n"
2567 "<b>%s</b>"
2568 msgstr ""
2569 "Proszę wprowadzić hasło\n"
2570 "<b>%s</b>"
2571
2572 #. COL_STATUS_TEXT
2573 #. COL_STATE_ICON_NAME
2574 #. COL_STATE
2575 #. COL_DISPLAY_MARKUP
2576 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2577 #. COL_TYPE
2578 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:167
2579 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:203
2580 msgid "Custom Message…"
2581 msgstr "Własna wiadomość…"
2582
2583 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
2584 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:222
2585 msgid "Edit Custom Messages…"
2586 msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości…"
2587
2588 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:345
2589 msgid "Click to remove this status as a favorite"
2590 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
2591
2592 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:354
2593 msgid "Click to make this status a favorite"
2594 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
2595
2596 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:388
2597 msgid "Set status"
2598 msgstr "Ustaw stan"
2599
2600 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:943
2601 msgid "Set your presence and current status"
2602 msgstr "Ustawienie obecności i obecnego stanu"
2603
2604 #. Custom messages
2605 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1131
2606 msgid "Custom messages…"
2607 msgstr "Własne wiadomości…"
2608
2609 #. Create account
2610 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2611 #. * "Yahoo!"
2612 #.
2613 #: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:584
2614 #, c-format
2615 msgid "New %s account"
2616 msgstr "Nowe konto %s"
2617
2618 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2619 msgid "Find:"
2620 msgstr "Wyszukiwanie:"
2621
2622 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2623 msgid "Mat_ch case"
2624 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
2625
2626 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2627 msgid "Phrase not found"
2628 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
2629
2630 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2631 msgid "_Next"
2632 msgstr "_Następne"
2633
2634 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2635 msgid "_Previous"
2636 msgstr "_Poprzednie"
2637
2638 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2639 msgid "Received an instant message"
2640 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
2641
2642 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2643 msgid "Sent an instant message"
2644 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
2645
2646 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2647 msgid "Incoming chat request"
2648 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
2649
2650 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2651 msgid "Contact connected"
2652 msgstr "Kontakt połączony"
2653
2654 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2655 msgid "Contact disconnected"
2656 msgstr "Kontakt rozłączony"
2657
2658 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2659 msgid "Connected to server"
2660 msgstr "Połączony z serwerem"
2661
2662 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2663 msgid "Disconnected from server"
2664 msgstr "Rozłączony z serwera"
2665
2666 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2667 msgid "Incoming voice call"
2668 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
2669
2670 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2671 msgid "Outgoing voice call"
2672 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
2673
2674 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2675 msgid "Voice call ended"
2676 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
2677
2678 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
2679 msgid "Edit Custom Messages"
2680 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
2681
2682 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1036
2683 #, c-format
2684 msgid "Message edited at %s"
2685 msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
2686
2687 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1726
2688 msgid "Normal"
2689 msgstr "Zwykły"
2690
2691 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2692 msgid "Classic"
2693 msgstr "Klasyczny"
2694
2695 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:71
2696 msgid "Simple"
2697 msgstr "Prosty"
2698
2699 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:72
2700 msgid "Clean"
2701 msgstr "Czysty"
2702
2703 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:73
2704 msgid "Blue"
2705 msgstr "Niebieski"
2706
2707 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2708 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2709 msgstr "Nie można zweryfikować tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów."
2710
2711 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2712 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2713 msgstr "Certyfikat nie został podpisany przez ośrodek certyfikacji."
2714
2715 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2716 msgid "The certificate has expired."
2717 msgstr "Certyfikat wygasł."
2718
2719 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2720 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2721 msgstr "Certyfikat nie jest jeszcze aktywny."
2722
2723 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2724 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2725 msgstr "Certyfikat nie zawiera oczekiwanego odcisku palca."
2726
2727 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2728 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2729 msgstr ""
2730 "Nazwa komputera zweryfikowana przez certyfikat nie zgadza się z nazwą "
2731 "serwera."
2732
2733 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2734 msgid "The certificate is self-signed."
2735 msgstr "Certyfikat został podpisany przez wystawcę."
2736
2737 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2738 msgid ""
2739 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2740 msgstr "Certyfikat został cofnięty przez odpowiedni ośrodek certyfikacji."
2741
2742 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2743 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2744 msgstr "Certyfikat jest kryptograficznie słaby."
2745
2746 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2747 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2748 msgstr "Długość certyfikatu przekracza weryfikowalne ograniczenia."
2749
2750 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2751 msgid "The certificate is malformed."
2752 msgstr "Nieprawidłowy format certyfikatu."
2753
2754 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2755 #, c-format
2756 msgid "Expected hostname: %s"
2757 msgstr "Oczekiwana nazwa komputera: %s"
2758
2759 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2760 #, c-format
2761 msgid "Certificate hostname: %s"
2762 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
2763
2764 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2765 msgid "Continue"
2766 msgstr "Kontynuuj"
2767
2768 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2769 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2770 msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
2771
2772 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:297
2773 msgid "Remember this choice for future connections"
2774 msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
2775
2776 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:303
2777 msgid "Certificate Details"
2778 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
2779
2780 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1735
2781 msgid "Unable to open URI"
2782 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
2783
2784 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1831
2785 msgid "Select a file"
2786 msgstr "Wybór pliku"
2787
2788 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1903
2789 msgid "Insufficient free space to save file"
2790 msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
2791
2792 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1911
2793 #, c-format
2794 msgid ""
2795 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2796 "Please choose another location."
2797 msgstr ""
2798 "Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
2799 "tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
2800
2801 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1955
2802 #, c-format
2803 msgid "Incoming file from %s"
2804 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2805
2806 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2807 msgid "Current Locale"
2808 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
2809
2810 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2811 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2812 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2813 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2814 msgid "Arabic"
2815 msgstr "arabskie"
2816
2817 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2818 msgid "Armenian"
2819 msgstr "armeńskie"
2820
2821 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2822 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2823 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2824 msgid "Baltic"
2825 msgstr "bałtyckie"
2826
2827 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2828 msgid "Celtic"
2829 msgstr "celtyckie"
2830
2831 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2832 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2833 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2834 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2835 msgid "Central European"
2836 msgstr "środkowoeuropejskie"
2837
2838 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2839 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2840 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2841 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2842 msgid "Chinese Simplified"
2843 msgstr "chińskie uproszczone"
2844
2845 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2846 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2847 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2848 msgid "Chinese Traditional"
2849 msgstr "chińskie tradycyjne"
2850
2851 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2852 msgid "Croatian"
2853 msgstr "chorwackie"
2854
2855 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2856 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2857 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2858 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2859 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2860 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2861 msgid "Cyrillic"
2862 msgstr "cyrylica"
2863
2864 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2865 msgid "Cyrillic/Russian"
2866 msgstr "cyrylica/rosyjskie"
2867
2868 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2869 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2870 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2871 msgstr "cyrylica/ukraińskie"
2872
2873 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2874 msgid "Georgian"
2875 msgstr "gruzińskie"
2876
2877 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2878 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2879 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2880 msgid "Greek"
2881 msgstr "greckie"
2882
2883 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2884 msgid "Gujarati"
2885 msgstr "gudżarackie"
2886
2887 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2888 msgid "Gurmukhi"
2889 msgstr "gurmukhi"
2890
2891 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2892 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2893 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2894 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2895 msgid "Hebrew"
2896 msgstr "hebrajskie"
2897
2898 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2899 msgid "Hebrew Visual"
2900 msgstr "hebrajskie wizualne"
2901
2902 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2903 msgid "Hindi"
2904 msgstr "hinduskie"
2905
2906 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2907 msgid "Icelandic"
2908 msgstr "islandzkie"
2909
2910 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2911 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2912 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2913 msgid "Japanese"
2914 msgstr "japońskie"
2915
2916 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2917 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2918 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2919 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2920 msgid "Korean"
2921 msgstr "koreańskie"
2922
2923 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2924 msgid "Nordic"
2925 msgstr "nordyckie"
2926
2927 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2928 msgid "Persian"
2929 msgstr "perskie"
2930
2931 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2932 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2933 msgid "Romanian"
2934 msgstr "rumuńskie"
2935
2936 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2937 msgid "South European"
2938 msgstr "południowoeuropejskie"
2939
2940 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2941 msgid "Thai"
2942 msgstr "tajskie"
2943
2944 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2945 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2946 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2947 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2948 msgid "Turkish"
2949 msgstr "tureckie"
2950
2951 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2952 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2953 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2954 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2955 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2956 msgid "Unicode"
2957 msgstr "Unikod"
2958
2959 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2960 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2961 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2962 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2963 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2964 msgid "Western"
2965 msgstr "zachodnie"
2966
2967 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2968 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2969 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2970 msgid "Vietnamese"
2971 msgstr "wietnamskie"
2972
2973 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
2974 msgid "The selected contact cannot receive files."
2975 msgstr "Wybrany kontakt nie może odbierać plików."
2976
2977 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
2978 msgid "The selected contact is offline."
2979 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline."
2980
2981 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
2982 msgid "No error message"
2983 msgstr "Brak komunikatu błędu"
2984
2985 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
2986 msgid "Instant Message (Empathy)"
2987 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
2988
2989 #: ../src/empathy.c:431
2990 msgid "Don't connect on startup"
2991 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
2992
2993 #: ../src/empathy.c:435
2994 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2995 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
2996
2997 #: ../src/empathy.c:450
2998 msgid "- Empathy IM Client"
2999 msgstr " - komunikator Empathy"
3000
3001 #: ../src/empathy.c:637
3002 msgid "Error contacting the Account Manager"
3003 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
3004
3005 #: ../src/empathy.c:639
3006 #, c-format
3007 msgid ""
3008 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
3009 "The error was:\n"
3010 "\n"
3011 "%s"
3012 msgstr ""
3013 "Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. "
3014 "Błąd:\n"
3015 "\n"
3016 "%s"
3017
3018 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
3019 msgid ""
3020 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
3021 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
3022 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
3023 "version."
3024 msgstr ""
3025 "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
3026 "lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
3027 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
3028 "wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
3029
3030 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
3031 msgid ""
3032 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
3033 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
3034 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
3035 "details."
3036 msgstr ""
3037 "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
3038 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
3039 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
3040 "bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
3041
3042 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
3043 msgid ""
3044 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3045 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
3046 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
3047 msgstr ""
3048 "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
3049 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
3050 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
3051 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
3052
3053 #: ../src/empathy-about-dialog.c:107
3054 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
3055 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
3056
3057 #: ../src/empathy-about-dialog.c:113
3058 msgid "translator-credits"
3059 msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009, 2010, 2011"
3060
3061 #: ../src/empathy-account-assistant.c:167
3062 msgid "There was an error while importing the accounts."
3063 msgstr "Wystąpił błąd podczas importowania kont."
3064
3065 #: ../src/empathy-account-assistant.c:170
3066 msgid "There was an error while parsing the account details."
3067 msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania szczegółów konta."
3068
3069 #: ../src/empathy-account-assistant.c:173
3070 msgid "There was an error while creating the account."
3071 msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia konta."
3072
3073 #: ../src/empathy-account-assistant.c:175
3074 msgid "There was an error."
3075 msgstr "Wystąpił błąd."
3076
3077 #: ../src/empathy-account-assistant.c:179
3078 #, c-format
3079 msgid "The error message was: %s"
3080 msgstr "Komunikat błędu: %s"
3081
3082 #: ../src/empathy-account-assistant.c:183
3083 msgid ""
3084 "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
3085 "this assistant and add accounts later from the Edit menu."
3086 msgstr ""
3087 "Można wrócić i spróbować ponownie wprowadzić szczegóły konta lub zakończyć "
3088 "tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
3089
3090 #: ../src/empathy-account-assistant.c:220
3091 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1271
3092 msgid "An error occurred"
3093 msgstr "Wystąpił błąd"
3094
3095 #: ../src/empathy-account-assistant.c:467
3096 msgid "What kind of chat account do you have?"
3097 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
3098
3099 #: ../src/empathy-account-assistant.c:473
3100 msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
3101 msgstr "Inne posiadane konta rozmów do ustawienia:"
3102
3103 #: ../src/empathy-account-assistant.c:479
3104 msgid "Enter your account details"
3105 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły konta"
3106
3107 #: ../src/empathy-account-assistant.c:484
3108 msgid "What kind of chat account do you want to create?"
3109 msgstr "Rodzaj konta rozmów do utworzenia:"
3110
3111 #: ../src/empathy-account-assistant.c:490
3112 msgid "Do you want to create other chat accounts?"
3113 msgstr "Utworzyć inne konta rozmów?"
3114
3115 #: ../src/empathy-account-assistant.c:497
3116 msgid "Enter the details for the new account"
3117 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły nowego konta"
3118
3119 #: ../src/empathy-account-assistant.c:612
3120 msgid ""
3121 "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
3122 "colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
3123 "programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
3124 "calls."
3125 msgstr ""
3126 "Za pomocą programu Empathy można rozmawiać z ludźmi w sieci będącymi w "
3127 "pobliżu oraz przyjaciółmi i znajomymi, którzy używają Google Talk, AIM, "
3128 "Windows Live i wielu innych komunikatorów. Za pomocą mikrofonu lub kamery "
3129 "internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideokonferencje."
3130
3131 #: ../src/empathy-account-assistant.c:629
3132 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
3133 msgstr "Czy konto było już używane za pomocą innego komunikatora?"
3134
3135 #: ../src/empathy-account-assistant.c:652
3136 msgid "Yes, import my account details from "
3137 msgstr "Tak, zaimportuj szczegóły konta z "
3138
3139 #: ../src/empathy-account-assistant.c:673
3140 msgid "Yes, I'll enter my account details now"
3141 msgstr "Tak, wprowadzę teraz szczegóły konta"
3142
3143 #: ../src/empathy-account-assistant.c:695
3144 msgid "No, I want a new account"
3145 msgstr "Nie, chcę utworzyć nowe konto"
3146
3147 #: ../src/empathy-account-assistant.c:705
3148 msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
3149 msgstr "Nie, chcę na razie widzieć tylko osoby w sieci będące w pobliżu"
3150
3151 #: ../src/empathy-account-assistant.c:726
3152 msgid "Select the accounts you want to import:"
3153 msgstr "Proszę wybrać konta do zaimportowania:"
3154
3155 #: ../src/empathy-account-assistant.c:813
3156 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:555
3157 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:556
3158 msgid "Yes"
3159 msgstr "Tak"
3160
3161 #: ../src/empathy-account-assistant.c:820
3162 msgid "No, that's all for now"
3163 msgstr "Nie, to na razie wszytko"
3164
3165 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1085
3166 msgid ""
3167 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
3168 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
3169 "details below are correct. You can easily change these details later or "
3170 "disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
3171 msgstr ""
3172 "Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
3173 "połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
3174 "czy poniższe dane są poprawne. Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie "
3175 "lub wyłączyć tę funkcję używając okna \"Konta\""
3176
3177 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1091
3178 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1147
3179 msgid "Edit->Accounts"
3180 msgstr "Edycja->Konta"
3181
3182 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1107
3183 msgid "I do _not want to enable this feature for now"
3184 msgstr "_Nie chcę na razie włączać tej funkcji"
3185
3186 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1143
3187 msgid ""
3188 "You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
3189 "telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
3190 "install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
3191 "the Accounts dialog"
3192 msgstr ""
3193 "Nie będzie można rozmawiać z osobami połączonymi do lokalnej sieci, jeśli "
3194 "pakiet telepathy-salut nie zostanie zainstalowany. Aby włączyć tę funkcję, "
3195 "proszę zainstalować pakiet telepathy-salut i utworzyć konto \"Osoby w pobliżu"
3196 "\" z okna Konta"
3197
3198 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1149
3199 msgid "telepathy-salut not installed"
3200 msgstr "Pakiet telepathy-salut nie jest zainstalowany"
3201
3202 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1195
3203 msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
3204 msgstr "Asystent kont komunikatora i VoIP"
3205
3206 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1229
3207 msgid "Welcome to Empathy"
3208 msgstr "Witamy w programie Empathy"
3209
3210 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1238
3211 msgid "Import your existing accounts"
3212 msgstr "Importowanie istniejących kont"
3213
3214 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1256
3215 msgid "Please enter personal details"
3216 msgstr "Proszę wprowadzić dane osobiste"
3217
3218 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3219 #. * unsaved changes
3220 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:64
3221 #, c-format
3222 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
3223 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
3224
3225 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3226 #. * an unsaved new account
3227 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
3228 msgid "Your new account has not been saved yet."
3229 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
3230
3231 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:345
3232 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:754
3233 #: ../src/empathy-call-window.c:1216
3234 msgid "Connecting…"
3235 msgstr "Łączenie…"
3236
3237 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:386
3238 #, c-format
3239 msgid "Offline — %s"
3240 msgstr "Offline — %s"
3241
3242 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:398
3243 #, c-format
3244 msgid "Disconnected — %s"
3245 msgstr "Rozłączony — %s"
3246
3247 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:409
3248 msgid "Offline — No Network Connection"
3249 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
3250
3251 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:416
3252 msgid "Unknown Status"
3253 msgstr "Nieznany stan"
3254
3255 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:428
3256 msgid "Offline — Account Disabled"
3257 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
3258
3259 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:831
3260 msgid ""
3261 "You are about to create a new account, which will discard\n"
3262 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3263 msgstr ""
3264 "Za chwilę nastąpi utworzenie nowego konta, co\n"
3265 "spowoduje utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3266
3267 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1192
3268 #, c-format
3269 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
3270 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
3271
3272 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1196
3273 msgid "This will not remove your account on the server."
3274 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
3275
3276 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1432
3277 msgid ""
3278 "You are about to select another account, which will discard\n"
3279 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3280 msgstr ""
3281 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
3282 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3283
3284 #. Menu items: to enabled/disable the account
3285 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1643
3286 msgid "_Enable"
3287 msgstr "_Włączone"
3288
3289 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1644
3290 msgid "_Disable"
3291 msgstr "Wyłą_czone"
3292
3293 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2154
3294 msgid ""
3295 "You are about to close the window, which will discard\n"
3296 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3297 msgstr ""
3298 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
3299 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3300
3301 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
3302 msgid "Add…"
3303 msgstr "Dodaj…"
3304
3305 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
3306 msgid "Loading account information"
3307 msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
3308
3309 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
3310 msgid "No protocol installed"
3311 msgstr "Brak zainstalowanych protokołów"
3312
3313 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
3314 msgid "Protocol:"
3315 msgstr "Protokół:"
3316
3317 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
3318 msgid ""
3319 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
3320 "you want to use."
3321 msgstr ""
3322 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
3323 "wymaganego protokołu."
3324
3325 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
3326 msgid "_Import…"
3327 msgstr "_Zaimportuj…"
3328
3329 #: ../src/empathy-auth-client.c:249
3330 msgid " - Empathy authentication client"
3331 msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
3332
3333 #: ../src/empathy-auth-client.c:265
3334 msgid "Empathy authentication client"
3335 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
3336
3337 #: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
3338 msgid "People nearby"
3339 msgstr "Osoby w pobliżu"
3340
3341 #: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:192
3342 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
3343 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
3344
3345 #: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:217
3346 msgid "Empathy Audio/Video Client"
3347 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
3348
3349 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:431
3350 msgid "Contrast"
3351 msgstr "Kontrast"
3352
3353 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:434
3354 msgid "Brightness"
3355 msgstr "Jasność"
3356
3357 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:437
3358 msgid "Gamma"
3359 msgstr "Gamma"
3360
3361 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:542
3362 msgid "Volume"
3363 msgstr "Głośność"
3364
3365 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1110
3366 msgid "_Sidebar"
3367 msgstr "_Panel"
3368
3369 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1130
3370 msgid "Audio input"
3371 msgstr "Wejście dźwięku"
3372
3373 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1134
3374 msgid "Video input"
3375 msgstr "Wejście obrazu"
3376
3377 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1140
3378 msgid "Dialpad"
3379 msgstr "Panel wybierania"
3380
3381 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1151
3382 msgid "Details"
3383 msgstr "Szczegóły"
3384
3385 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
3386 #. * is used in the window title
3387 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1220
3388 #: ../src/empathy-call-window.c:1825
3389 #, c-format
3390 msgid "Call with %s"
3391 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
3392
3393 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1453
3394 #: ../src/empathy-call-window.c:2069
3395 msgid "The IP address as seen by the machine"
3396 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
3397
3398 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1455
3399 #: ../src/empathy-call-window.c:2071
3400 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
3401 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
3402
3403 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1457
3404 #: ../src/empathy-call-window.c:2073
3405 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3406 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
3407
3408 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1459
3409 #: ../src/empathy-call-window.c:2075
3410 msgid "The IP address of a relay server"
3411 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
3412
3413 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1461
3414 #: ../src/empathy-call-window.c:2077
3415 msgid "The IP address of the multicast group"
3416 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
3417
3418 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1843
3419 msgctxt "encoding video codec"
3420 msgid "Unknown"
3421 msgstr "Nieznany"
3422
3423 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1846
3424 msgctxt "encoding audio codec"
3425 msgid "Unknown"
3426 msgstr "Nieznany"
3427
3428 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1849
3429 msgctxt "decoding video codec"
3430 msgid "Unknown"
3431 msgstr "Nieznany"
3432
3433 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1852
3434 msgctxt "decoding audio codec"
3435 msgid "Unknown"
3436 msgstr "Nieznany"
3437
3438 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
3439 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2144
3440 #, c-format
3441 msgid "Connected — %d:%02dm"
3442 msgstr "Połączony — %d:%02dm"
3443
3444 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2205
3445 #: ../src/empathy-call-window.c:2846
3446 msgid "Technical Details"
3447 msgstr "Szczegóły techniczne"
3448
3449 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2243
3450 #: ../src/empathy-call-window.c:2884
3451 #, c-format
3452 msgid ""
3453 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
3454 "computer"
3455 msgstr ""
3456 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
3457 "używanego przez ten komputer"
3458
3459 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
3460 #: ../src/empathy-call-window.c:2889
3461 #, c-format
3462 msgid ""
3463 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
3464 "computer"
3465 msgstr ""
3466 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
3467 "przez ten komputer"
3468
3469 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
3470 #: ../src/empathy-call-window.c:2895
3471 #, c-format
3472 msgid ""
3473 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3474 "does not allow direct connections."
3475 msgstr ""
3476 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
3477 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
3478
3479 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2260
3480 #: ../src/empathy-call-window.c:2901
3481 msgid "There was a failure on the network"
3482 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
3483
3484 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2264
3485 #: ../src/empathy-call-window.c:2905
3486 msgid ""
3487 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3488 msgstr ""
3489 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3490
3491 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2267
3492 #: ../src/empathy-call-window.c:2908
3493 msgid ""
3494 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3495 msgstr ""
3496 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3497
3498 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2277
3499 #: ../src/empathy-call-window.c:2920
3500 #, c-format
3501 msgid ""
3502 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3503 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3504 "the Help menu."
3505 msgstr ""
3506 "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
3507 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
3508 "w menu Pomoc."
3509
3510 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2285
3511 #: ../src/empathy-call-window.c:2929
3512 msgid "There was a failure in the call engine"
3513 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
3514
3515 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2288
3516 #: ../src/empathy-call-window.c:2932
3517 msgid "The end of the stream was reached"
3518 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
3519
3520 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2328
3521 #: ../src/empathy-call-window.c:2972
3522 msgid "Can't establish audio stream"
3523 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
3524
3525 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2338
3526 #: ../src/empathy-call-window.c:2982
3527 msgid "Can't establish video stream"
3528 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
3529
3530 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1 ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3531 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
3532 msgid "Audio"
3533 msgstr "Dźwięk"
3534
3535 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3536 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:5
3537 msgid "Decoding Codec:"
3538 msgstr "Dekoder:"
3539
3540 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3541 msgid "Disable camera"
3542 msgstr "Wyłącz kamerę"
3543
3544 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3545 msgid "Display the dialpad"
3546 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
3547
3548 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3549 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
3550 msgid "Encoding Codec:"
3551 msgstr "Koder:"
3552
3553 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
3554 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:10
3555 msgid "Hang up"
3556 msgstr "Rozłącz"
3557
3558 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
3559 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
3560 msgid "Hang up current call"
3561 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
3562
3563 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3564 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
3565 msgid "Local Candidate:"
3566 msgstr "Lokalny kandydat:"
3567
3568 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3569 msgid "Maximise me"
3570 msgstr "Zmaksymalizuj"
3571
3572 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3573 msgid "Minimise me"
3574 msgstr "Zminimalizuj"
3575
3576 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3577 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:15
3578 msgid "Remote Candidate:"
3579 msgstr "Zdalny kandydat:"
3580
3581 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3582 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:16
3583 msgid "Send Audio"
3584 msgstr "Wyślij dźwięk"
3585
3586 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3587 msgid "Send Video"
3588 msgstr "Wyślij obraz wideo"
3589
3590 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3591 msgid "Show dialpad"
3592 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
3593
3594 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3595 msgid "Start a video call"
3596 msgstr "Rozpocznij wideorozmowę"
3597
3598 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3599 msgid "Start an audio call"
3600 msgstr "Rozpocznij rozmowę głosową"
3601
3602 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
3603 msgid "Swap camera"
3604 msgstr "Przełącz kamery"
3605
3606 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3607 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:17
3608 msgid "Toggle audio transmission"
3609 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
3610
3611 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3612 msgid "Toggle video transmission"
3613 msgstr "Przełącza przesyłanie obrazu wideo"
3614
3615 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3616 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
3617 #: ../src/empathy-call-window.c:2476 ../src/empathy-call-window.c:2477
3618 #: ../src/empathy-call-window.c:2478 ../src/empathy-call-window.c:2479
3619 msgid "Unknown"
3620 msgstr "Nieznany"
3621
3622 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3623 msgid "Video call"
3624 msgstr "Wideorozmowa"
3625
3626 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3627 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
3628 msgid "_Call"
3629 msgstr "_Zadzwoń"
3630
3631 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
3632 msgid "_Camera"
3633 msgstr "_Kamera"
3634
3635 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
3636 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:18
3637 msgid "_Contents"
3638 msgstr "_Spis treści"
3639
3640 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
3641 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:19
3642 msgid "_Debug"
3643 msgstr "_Debugowanie"
3644
3645 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29 ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
3646 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:22
3647 msgid "_Help"
3648 msgstr "Pomo_c"
3649
3650 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
3651 msgid "_Microphone"
3652 msgstr "_Mikrofon"
3653
3654 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
3655 msgid "_Settings"
3656 msgstr "_Ustawienia"
3657
3658 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:32
3659 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:30
3660 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
3661 msgid "_View"
3662 msgstr "_Widok"
3663
3664 #: ../src/empathy-chat-window.c:481 ../src/empathy-chat-window.c:501
3665 #, c-format
3666 msgid "%s (%d unread)"
3667 msgid_plural "%s (%d unread)"
3668 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
3669 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
3670 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
3671
3672 #: ../src/empathy-chat-window.c:493
3673 #, c-format
3674 msgid "%s (and %u other)"
3675 msgid_plural "%s (and %u others)"
3676 msgstr[0] "%s (i %u inna)"
3677 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
3678 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
3679
3680 #: ../src/empathy-chat-window.c:509
3681 #, c-format
3682 msgid "%s (%d unread from others)"
3683 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3684 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
3685 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
3686 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
3687
3688 #: ../src/empathy-chat-window.c:518
3689 #, c-format
3690 msgid "%s (%d unread from all)"
3691 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3692 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
3693 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
3694 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
3695
3696 #: ../src/empathy-chat-window.c:733
3697 msgid "SMS:"
3698 msgstr "SMS:"
3699
3700 #: ../src/empathy-chat-window.c:743
3701 #, c-format
3702 msgid "Sending %d message"
3703 msgid_plural "Sending %d messages"
3704 msgstr[0] "Wysyłanie %d wiadomości"
3705 msgstr[1] "Wysyłanie %d wiadomości"
3706 msgstr[2] "Wysyłanie %d wiadomości"
3707
3708 #: ../src/empathy-chat-window.c:765
3709 msgid "Typing a message."
3710 msgstr "Pisze wiadomość."
3711
3712 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3713 msgid "C_lear"
3714 msgstr "_Wyczyść"
3715
3716 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3717 msgid "C_ontact"
3718 msgstr "K_ontakt"
3719
3720 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3721 msgid "Insert _Smiley"
3722 msgstr "Wstaw _emotikonę"
3723
3724 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3725 msgid "Invite _Participant…"
3726 msgstr "Zaproś _uczestnika…"
3727
3728 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
3729 msgid "Move Tab _Left"
3730 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
3731
3732 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3733 msgid "Move Tab _Right"
3734 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
3735
3736 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3737 msgid "Notify for All Messages"
3738 msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
3739
3740 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3741 msgid "_Conversation"
3742 msgstr "_Rozmowa"
3743
3744 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3745 msgid "_Detach Tab"
3746 msgstr "_Odłącz kartę"
3747
3748 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3749 msgid "_Favorite Chat Room"
3750 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
3751
3752 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3753 msgid "_Next Tab"
3754 msgstr "_Następna karta"
3755
3756 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3757 msgid "_Previous Tab"
3758 msgstr "_Poprzednia karta"
3759
3760 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3761 msgid "_Show Contact List"
3762 msgstr "_Lista kontaktów"
3763
3764 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3765 msgid "_Tabs"
3766 msgstr "_Karty"
3767
3768 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
3769 msgid "_Undo Close Tab"
3770 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
3771
3772 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
3773 msgid "Name"
3774 msgstr "Nazwa"
3775
3776 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
3777 msgid "Room"
3778 msgstr "Pokój"
3779
3780 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
3781 msgid "Auto-Connect"
3782 msgstr "Automatyczne łączenie"
3783
3784 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
3785 msgid "Manage Favorite Rooms"
3786 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
3787
3788 #: ../src/empathy-event-manager.c:521
3789 msgid "Incoming video call"
3790 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
3791
3792 #: ../src/empathy-event-manager.c:521 ../src/empathy-call-window.c:1449
3793 msgid "Incoming call"
3794 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
3795
3796 #: ../src/empathy-event-manager.c:525
3797 #, c-format
3798 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3799 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3800
3801 #: ../src/empathy-event-manager.c:526
3802 #, c-format
3803 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3804 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3805
3806 #: ../src/empathy-event-manager.c:529 ../src/empathy-event-manager.c:730
3807 #: ../src/empathy-event-manager.c:763 ../src/empathy-call-window.c:1455
3808 #, c-format
3809 msgid "Incoming call from %s"
3810 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
3811
3812 #: ../src/empathy-event-manager.c:554
3813 msgid "_Reject"
3814 msgstr "_Odrzuć"
3815
3816 #: ../src/empathy-event-manager.c:562 ../src/empathy-event-manager.c:570
3817 msgid "_Answer"
3818 msgstr "_Odbierz"
3819
3820 #: ../src/empathy-event-manager.c:570
3821 msgid "_Answer with video"
3822 msgstr "_Odbierz z obrazem wideo"
3823
3824 #: ../src/empathy-event-manager.c:730 ../src/empathy-event-manager.c:763
3825 #: ../src/empathy-call-window.c:1455
3826 #, c-format
3827 msgid "Incoming video call from %s"
3828 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
3829
3830 #: ../src/empathy-event-manager.c:836
3831 msgid "Room invitation"
3832 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
3833
3834 #: ../src/empathy-event-manager.c:838
3835 #, c-format
3836 msgid "Invitation to join %s"
3837 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
3838
3839 #: ../src/empathy-event-manager.c:845
3840 #, c-format
3841 msgid "%s is inviting you to join %s"
3842 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
3843
3844 #: ../src/empathy-event-manager.c:853
3845 msgid "_Decline"
3846 msgstr "_Odmów"
3847
3848 #: ../src/empathy-event-manager.c:858
3849 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3850 msgid "_Join"
3851 msgstr "_Dołącz"
3852
3853 #: ../src/empathy-event-manager.c:885
3854 #, c-format
3855 msgid "%s invited you to join %s"
3856 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
3857
3858 #: ../src/empathy-event-manager.c:891
3859 #, c-format
3860 msgid "You have been invited to join %s"
3861 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
3862
3863 #: ../src/empathy-event-manager.c:942
3864 #, c-format
3865 msgid "Incoming file transfer from %s"
3866 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
3867
3868 #: ../src/empathy-event-manager.c:1134 ../src/empathy-main-window.c:375
3869 msgid "Password required"
3870 msgstr "Hasło wymagane"
3871
3872 #: ../src/empathy-event-manager.c:1190
3873 #, c-format
3874 msgid "%s would like permission to see when you are online"
3875 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
3876
3877 #: ../src/empathy-event-manager.c:1194
3878 #, c-format
3879 msgid ""
3880 "\n"
3881 "Message: %s"
3882 msgstr ""
3883 "\n"
3884 "Wiadomość: %s"
3885
3886 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3887 #: ../src/empathy-ft-manager.c:100
3888 #, c-format
3889 msgid "%u:%02u.%02u"
3890 msgstr "%u:%02u.%02u"
3891
3892 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3893 #: ../src/empathy-ft-manager.c:103
3894 #, c-format
3895 msgid "%02u.%02u"
3896 msgstr "%02u.%02u"
3897
3898 #: ../src/empathy-ft-manager.c:179
3899 msgctxt "file transfer percent"
3900 msgid "Unknown"
3901 msgstr "Nieznany"
3902
3903 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3904 #, c-format
3905 msgid "%s of %s at %s/s"
3906 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
3907
3908 #: ../src/empathy-ft-manager.c:275
3909 #, c-format
3910 msgid "%s of %s"
3911 msgstr "%s z %s"
3912
3913 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3914 #: ../src/empathy-ft-manager.c:306
3915 #, c-format
3916 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3917 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3918
3919 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3920 #: ../src/empathy-ft-manager.c:309
3921 #, c-format
3922 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3923 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3924
3925 #. translators: first %s is filename, second %s
3926 #. * is the contact name
3927 #: ../src/empathy-ft-manager.c:339
3928 #, c-format
3929 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3930 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3931
3932 #: ../src/empathy-ft-manager.c:342
3933 msgid "Error receiving a file"
3934 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
3935
3936 #: ../src/empathy-ft-manager.c:347
3937 #, c-format
3938 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3939 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3940
3941 #: ../src/empathy-ft-manager.c:350
3942 msgid "Error sending a file"
3943 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
3944
3945 #. translators: first %s is filename, second %s
3946 #. * is the contact name
3947 #: ../src/empathy-ft-manager.c:489
3948 #, c-format
3949 msgid "\"%s\" received from %s"
3950 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
3951
3952 #. translators: first %s is filename, second %s
3953 #. * is the contact name
3954 #: ../src/empathy-ft-manager.c:494
3955 #, c-format
3956 msgid "\"%s\" sent to %s"
3957 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
3958
3959 #: ../src/empathy-ft-manager.c:497
3960 msgid "File transfer completed"
3961 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
3962
3963 #: ../src/empathy-ft-manager.c:616 ../src/empathy-ft-manager.c:780
3964 msgid "Waiting for the other participant's response"
3965 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
3966
3967 #: ../src/empathy-ft-manager.c:642 ../src/empathy-ft-manager.c:680
3968 #, c-format
3969 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3970 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
3971
3972 #: ../src/empathy-ft-manager.c:645 ../src/empathy-ft-manager.c:683
3973 #, c-format
3974 msgid "Hashing \"%s\""
3975 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
3976
3977 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1026
3978 msgid "%"
3979 msgstr "%"
3980
3981 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1038
3982 msgid "File"
3983 msgstr "Plik"
3984
3985 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1060
3986 msgid "Remaining"
3987 msgstr "Pozostało"
3988
3989 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3990 msgid "File Transfers"
3991 msgstr "Przesyłanie plików"
3992
3993 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3994 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3995 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
3996
3997 #: ../src/empathy-import-dialog.c:84
3998 msgid ""
3999 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
4000 "importing accounts from Pidgin."
4001 msgstr ""
4002 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
4003 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
4004
4005 #: ../src/empathy-import-dialog.c:199
4006 msgid "Import Accounts"
4007 msgstr "Importowanie kont"
4008
4009 #. Translators: this is the header of a treeview column
4010 #: ../src/empathy-import-widget.c:301
4011 msgid "Import"
4012 msgstr "Zaimportuj"
4013
4014 #: ../src/empathy-import-widget.c:310
4015 msgid "Protocol"
4016 msgstr "Protokół"
4017
4018 #: ../src/empathy-import-widget.c:334
4019 msgid "Source"
4020 msgstr "Źródło"
4021
4022 #: ../src/empathy-main-window.c:392
4023 msgid "Provide Password"
4024 msgstr "Wprowadź hasło"
4025
4026 #: ../src/empathy-main-window.c:398
4027 msgid "Disconnect"
4028 msgstr "Rozłącz"
4029
4030 #: ../src/empathy-main-window.c:622
4031 msgid "No match found"
4032 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
4033
4034 #: ../src/empathy-main-window.c:777
4035 msgid "Reconnect"
4036 msgstr "Połącz ponownie"
4037
4038 #: ../src/empathy-main-window.c:783
4039 msgid "Edit Account"
4040 msgstr "Modyfikuj konto"
4041
4042 #: ../src/empathy-main-window.c:789
4043 msgid "Close"
4044 msgstr "Zamknij"
4045
4046 #. Translators: this string will be something like:
4047 #. *   Top up My Account ($1.23)..."
4048 #: ../src/empathy-main-window.c:928
4049 #, c-format
4050 msgid "Top up %s (%s)..."
4051 msgstr "Doładuj %s (%s)..."
4052
4053 #: ../src/empathy-main-window.c:975
4054 msgid "Top up account credit"
4055 msgstr "Doładowuje konto kredytowe"
4056
4057 #. top up button
4058 #: ../src/empathy-main-window.c:1046
4059 msgid "Top Up..."
4060 msgstr "Doładuj..."
4061
4062 #: ../src/empathy-main-window.c:1789
4063 msgid "Contact"
4064 msgstr "Kontakt"
4065
4066 #: ../src/empathy-main-window.c:2121
4067 msgid "Contact List"
4068 msgstr "Lista kontaktów"
4069
4070 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:1
4071 msgid "Contacts on a _Map"
4072 msgstr "Kontakty na _mapie"
4073
4074 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:2
4075 msgid "Credit Balance"
4076 msgstr "Saldo kredytowe"
4077
4078 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:3
4079 msgid "Find in Contact _List"
4080 msgstr "Znajdź na _liście kontaktów"
4081
4082 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:4
4083 msgid "Join _Favorites"
4084 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
4085
4086 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:5
4087 msgid "Manage Favorites"
4088 msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
4089
4090 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:6
4091 msgid "N_ormal Size"
4092 msgstr "Zwykły r_ozmiar"
4093
4094 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:7 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
4095 msgid "New _Call…"
4096 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
4097
4098 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:8
4099 msgid "Normal Size With _Avatars"
4100 msgstr "Zwykły rozmiar z _awatarami"
4101
4102 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:9
4103 msgid "P_references"
4104 msgstr "P_referencje"
4105
4106 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:10
4107 msgid "Show P_rotocols"
4108 msgstr "Wyświetlanie p_rotokołów"
4109
4110 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:11
4111 msgid "Sort by _Name"
4112 msgstr "Porządkowanie według _nazwy"
4113
4114 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:12
4115 msgid "Sort by _Status"
4116 msgstr "Porządkowanie według _stanu"
4117
4118 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:13
4119 msgid "_Accounts"
4120 msgstr "_Konta"
4121
4122 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:15
4123 msgid "_Blocked Contacts"
4124 msgstr "Za_blokowane kontakty"
4125
4126 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:17
4127 msgid "_Compact Size"
4128 msgstr "Zmniejszony ro_zmiar"
4129
4130 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:21
4131 msgid "_File Transfers"
4132 msgstr "_Przesyłanie plików"
4133
4134 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:23
4135 msgid "_Join…"
4136 msgstr "_Dołącz…"
4137
4138 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:24
4139 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
4140 msgid "_New Conversation…"
4141 msgstr "_Nowa rozmowa…"
4142
4143 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:25
4144 msgid "_Offline Contacts"
4145 msgstr "K_ontakty w trybie offline"
4146
4147 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:26
4148 msgid "_Personal Information"
4149 msgstr "I_nformacje osobiste"
4150
4151 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:28
4152 msgid "_Room"
4153 msgstr "_Pokój"
4154
4155 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:29
4156 msgid "_Search for Contacts…"
4157 msgstr "_Wyszukaj kontakty…"
4158
4159 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:337
4160 msgid "Chat Room"
4161 msgstr "Pokój rozmowy"
4162
4163 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:353
4164 msgid "Members"
4165 msgstr "Członkowie"
4166
4167 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
4168 #. yes/no, yes/no and a number.
4169 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:553
4170 #, c-format
4171 msgid ""
4172 "%s\n"
4173 "Invite required: %s\n"
4174 "Password required: %s\n"
4175 "Members: %s"
4176 msgstr ""
4177 "%s\n"
4178 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
4179 "Wymagane hasło: %s\n"
4180 "Członkowie: %s"
4181
4182 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:555
4183 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:556
4184 msgid "No"
4185 msgstr "Nie"
4186
4187 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:584
4188 msgid "Could not start room listing"
4189 msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
4190
4191 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:594
4192 msgid "Could not stop room listing"
4193 msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
4194
4195 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
4196 msgid "Couldn't load room list"
4197 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
4198
4199 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
4200 msgid ""
4201 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
4202 msgstr ""
4203 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
4204 "pokoi na liście."
4205
4206 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
4207 msgid ""
4208 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
4209 "the current account's server"
4210 msgstr ""
4211 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
4212 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
4213
4214 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
4215 msgid "Join Room"
4216 msgstr "Dołączenie do pokoju"
4217
4218 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
4219 msgid "Room List"
4220 msgstr "Listy pokoi"
4221
4222 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
4223 msgid "_Room:"
4224 msgstr "_Pokój:"
4225
4226 #: ../src/empathy-preferences.c:169
4227 msgid "Message received"
4228 msgstr "Otrzymano wiadomość"
4229
4230 #: ../src/empathy-preferences.c:170
4231 msgid "Message sent"
4232 msgstr "Wysłano wiadomość"
4233
4234 #: ../src/empathy-preferences.c:171
4235 msgid "New conversation"
4236 msgstr "Nowa rozmowa"
4237
4238 #: ../src/empathy-preferences.c:172
4239 msgid "Contact goes online"
4240 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
4241
4242 #: ../src/empathy-preferences.c:173
4243 msgid "Contact goes offline"
4244 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
4245
4246 #: ../src/empathy-preferences.c:174
4247 msgid "Account connected"
4248 msgstr "Konto połączone"
4249
4250 #: ../src/empathy-preferences.c:175
4251 msgid "Account disconnected"
4252 msgstr "Konto rozłączone"
4253
4254 #: ../src/empathy-preferences.c:484
4255 msgid "Language"
4256 msgstr "Język"
4257
4258 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4259 #: ../src/empathy-preferences.c:734
4260 msgid "Juliet"
4261 msgstr "Julia"
4262
4263 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4264 #: ../src/empathy-preferences.c:741
4265 msgid "Romeo"
4266 msgstr "Romeo"
4267
4268 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4269 #: ../src/empathy-preferences.c:747
4270 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
4271 msgstr "Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!"
4272
4273 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4274 #: ../src/empathy-preferences.c:750
4275 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
4276 msgstr "Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!"
4277
4278 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4279 #: ../src/empathy-preferences.c:753
4280 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
4281 msgstr "Lub jeśli tego nie możesz uczynić,"
4282
4283 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4284 #: ../src/empathy-preferences.c:756
4285 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
4286 msgstr "To przysiąż wiernym być mojej miłości,"
4287
4288 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4289 #: ../src/empathy-preferences.c:759
4290 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
4291 msgstr "A ja przestanę być z krwi Kapuletów."
4292
4293 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4294 #: ../src/empathy-preferences.c:762
4295 msgid "Juliet has disconnected"
4296 msgstr "Użytkownik Julia został rozłączony"
4297
4298 #: ../src/empathy-preferences.c:1175
4299 msgid "Preferences"
4300 msgstr "Preferencje"
4301
4302 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
4303 msgid "Appearance"
4304 msgstr "Wygląd"
4305
4306 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
4307 msgid "Behavior"
4308 msgstr "Zachowanie"
4309
4310 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
4311 msgid "Chat Th_eme:"
4312 msgstr "Motyw _rozmowy:"
4313