Updated Polish translation
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 # Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003.
8 # Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
9 # Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008.
10 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2013.
11 # Asia Słowik <asiaslowik@gmail.com>, 2011.
12 # Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2013.
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: empathy\n"
16 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
17 "POT-Creation-Date: 2013-10-14 19:54+0200\n"
18 "PO-Revision-Date: 2013-10-14 19:55+0200\n"
19 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
20 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
21 "Language: pl\n"
22 "MIME-Version: 1.0\n"
23 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
26 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
27 "X-Poedit-Language: Polish\n"
28 "X-Poedit-Country: Poland\n"
29
30 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
31 msgid "Empathy"
32 msgstr "Empathy"
33
34 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
35 msgid "IM Client"
36 msgstr "Komunikator"
37
38 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
39 msgid "Empathy Internet Messaging"
40 msgstr "Komunikator Empathy"
41
42 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
43 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
44 msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
45
46 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:5
47 msgid "chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
48 msgstr ""
49 "rozmowa;chat;czat;komunikator;im;wiadomość;gadu;irc;voip;gtalk;facebook;"
50 "jabber;"
51
52 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:1
53 msgid "Connection managers should be used"
54 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
55
56 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:2
57 msgid ""
58 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
59 "reconnect."
60 msgstr ""
61 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
62 "rozłączenia/ponownego połączenia."
63
64 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:3
65 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
66 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
67
68 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:4
69 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
70 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
71
72 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:5
73 msgid "Empathy should auto-away when idle"
74 msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
75
76 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:6
77 msgid ""
78 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
79 msgstr ""
80 "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
81 "bezczynności."
82
83 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:7
84 msgid "Empathy default download folder"
85 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
86
87 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:8
88 msgid "The default folder to save file transfers in."
89 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
90
91 #. translators: Automatic tasks which are run once to port/update account settings. Ideally, this shouldn't be exposed to users at all, we just use a gsettings key here as an optimization to only run it only once.
92 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:10
93 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
94 msgstr ""
95 "Magiczny numer używany do sprawdzania, czy należy wykonać zadania czyszczenia"
96
97 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:11
98 msgid ""
99 "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
100 "should be executed or not. Users should not change this key manually."
101 msgstr ""
102 "Kod w empathy-sanity-cleaning.c używa tego numeru do sprawdzania, czy należy "
103 "wykonać zadania czyszczenia. Użytkownicy nie powinni ręcznie zmieniać tego "
104 "klucza."
105
106 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:12
107 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
108 msgid "Show offline contacts"
109 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
110
111 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:13
112 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
113 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
114
115 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:14
116 msgid "Show Balance in contact list"
117 msgstr "Wyświetlanie salda na liście kontaktów"
118
119 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:15
120 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
121 msgstr "Określa, czy wyświetlać saldo kont na liście kontaktów."
122
123 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:16
124 msgid "Hide main window"
125 msgstr "Ukrycie głównego okna"
126
127 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:17
128 msgid "Hide the main window."
129 msgstr "Ukrycie głównego okna."
130
131 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:18
132 msgid "Default directory to select an avatar image from"
133 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
134
135 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:19
136 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
137 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
138
139 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:20
140 msgid "Open new chats in separate windows"
141 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
142
143 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:21
144 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
145 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
146
147 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:22
148 msgid "Display incoming events in the status area"
149 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
150
151 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:23
152 msgid ""
153 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
154 "user immediately."
155 msgstr ""
156 "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
157 "będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
158
159 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:24
160 msgid "The position for the chat window side pane"
161 msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
162
163 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:25
164 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
165 msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
166
167 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:26
168 msgid "Show contact groups"
169 msgstr "Wyświetlanie grup kontaktów"
170
171 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:27
172 msgid "Whether to show groups in the contact list."
173 msgstr "Określa, czy wyświetlać grupy na liście kontaktów."
174
175 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:28
176 msgid "Use notification sounds"
177 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
178
179 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:29
180 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
181 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
182
183 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:30
184 msgid "Disable sounds when away"
185 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
186
187 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:31
188 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
189 msgstr ""
190 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
191 "zajętości."
192
193 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:32
194 msgid "Play a sound for incoming messages"
195 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
196
197 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:33
198 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
199 msgstr ""
200 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
201
202 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:34
203 msgid "Play a sound for outgoing messages"
204 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
205
206 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:35
207 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
208 msgstr ""
209 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
210
211 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:36
212 msgid "Play a sound for new conversations"
213 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
214
215 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:37
216 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
217 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
218
219 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:38
220 msgid "Play a sound when a contact logs in"
221 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
222
223 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:39
224 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
225 msgstr ""
226 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
227 "sieci."
228
229 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:40
230 msgid "Play a sound when a contact logs out"
231 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
232
233 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:41
234 msgid ""
235 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
236 msgstr ""
237 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
238
239 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:42
240 msgid "Play a sound when we log in"
241 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
242
243 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:43
244 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
245 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
246
247 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:44
248 msgid "Play a sound when we log out"
249 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
250
251 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:45
252 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
253 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
254
255 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:46
256 msgid "Enable popup notifications for new messages"
257 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
258
259 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:47
260 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
261 msgstr ""
262 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
263 "wiadomości."
264
265 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:48
266 msgid "Disable popup notifications when away"
267 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
268
269 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:49
270 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
271 msgstr ""
272 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
273 "zajętości."
274
275 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:50
276 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
277 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
278
279 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:51
280 msgid ""
281 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
282 "the chat is already opened, but not focused."
283 msgstr ""
284 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
285 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
286
287 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:52
288 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
289 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
290
291 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:53
292 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
293 msgstr ""
294 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
295 "do trybu online."
296
297 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:54
298 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
299 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
300
301 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:55
302 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
303 msgstr ""
304 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
305 "do trybu offline."
306
307 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:56
308 msgid "Use graphical smileys"
309 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
310
311 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:57
312 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
313 msgstr ""
314 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
315
316 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:58
317 msgid "Show contact list in rooms"
318 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
319
320 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:59
321 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
322 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
323
324 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:60
325 msgid "Chat window theme"
326 msgstr "Motyw okna rozmowy"
327
328 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:61
329 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
330 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
331
332 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:62
333 msgid "Chat window theme variant"
334 msgstr "Wariant motywu okna rozmowy"
335
336 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:63
337 msgid ""
338 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
339 msgstr "Wariant motywu używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
340
341 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:64
342 msgid "Path of the Adium theme to use"
343 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
344
345 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:65
346 msgid ""
347 "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. "
348 "Deprecated."
349 msgstr ""
350 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
351 "Adium. Przestarzałe."
352
353 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:66
354 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
355 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
356
357 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:67
358 msgid ""
359 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
360 msgstr ""
361 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
362 "Inspector."
363
364 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:68
365 msgid "Inform other users when you are typing to them"
366 msgstr "Informowanie innych użytkowników o pisaniu"
367
368 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:69
369 msgid ""
370 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
371 "affect the 'gone' state."
372 msgstr ""
373 "Określa, czy wysyłać stany rozmowy \"pisanie\" lub \"wstrzymano\". Obecnie "
374 "nie wpływa na stan \"nieobecny\"."
375
376 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:70
377 msgid "Use theme for chat rooms"
378 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
379
380 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:71
381 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
382 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
383
384 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:72
385 msgid "Spell checking languages"
386 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
387
388 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:73
389 msgid ""
390 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
391 msgstr ""
392 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
393 "\")."
394
395 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:74
396 msgid "Enable spell checker"
397 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
398
399 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:75
400 msgid ""
401 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
402 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
403
404 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:76
405 msgid "Nick completed character"
406 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
407
408 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:77
409 msgid ""
410 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
411 "chat."
412 msgstr ""
413 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
414 "podczas rozmowy grupowej."
415
416 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:78
417 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
418 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
419
420 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:79
421 msgid ""
422 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
423 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
424
425 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:80
426 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
427 msgstr "Ostatnie konto wybrane w oknie Dołącz do pokoju"
428
429 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:81
430 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
431 msgstr ""
432 "Ścieżka do obiektu D-Bus ostatnio wybranego konta do dołączenia do pokoju."
433
434 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:82
435 msgid "Camera device"
436 msgstr "Urządzenie kamery"
437
438 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:83
439 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
440 msgstr ""
441 "Domyślne urządzenie kamery do użycia w wideorozmowach, np. /dev/video0."
442
443 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:84
444 msgid "Camera position"
445 msgstr "Pozycja kamery"
446
447 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:85
448 msgid "Position the camera preview should be during a call."
449 msgstr "Położenie podglądu kamery podczas rozmowy."
450
451 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:86
452 msgid "Echo cancellation support"
453 msgstr "Obsługa usuwania echa"
454
455 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:87
456 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
457 msgstr "Określa, czy włączyć filtr usuwania echa usługi PulseAudio."
458
459 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:88
460 msgid "Show hint about closing the main window"
461 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
462
463 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:89
464 msgid ""
465 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
466 "'x' button in the title bar."
467 msgstr ""
468 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
469 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
470
471 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:90
472 msgid "Empathy can publish the user's location"
473 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
474
475 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:91
476 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
477 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
478
479 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:92
480 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
481 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
482
483 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:93
484 msgid ""
485 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
486 msgstr ""
487 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
488
489 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:734
490 msgid "No reason was specified"
491 msgstr "Nie podano powodu"
492
493 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:737
494 msgid "The change in state was requested"
495 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
496
497 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:740
498 msgid "You canceled the file transfer"
499 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
500
501 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:743
502 msgid "The other participant canceled the file transfer"
503 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
504
505 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:746
506 msgid "Error while trying to transfer the file"
507 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
508
509 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:749
510 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
511 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
512
513 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:752 ../libempathy/empathy-utils.c:260
514 msgid "Unknown reason"
515 msgstr "Nieznany powód"
516
517 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:915
518 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
519 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
520
521 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1201
522 msgid "File transfer not supported by remote contact"
523 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
524
525 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1257
526 msgid "The selected file is not a regular file"
527 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
528
529 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1266
530 msgid "The selected file is empty"
531 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
532
533 #: ../libempathy/empathy-message.c:385 ../src/empathy-call-observer.c:108
534 #, c-format
535 msgid "Missed call from %s"
536 msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
537
538 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
539 #: ../libempathy/empathy-message.c:389
540 #, c-format
541 msgid "Called %s"
542 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
543
544 #: ../libempathy/empathy-message.c:392
545 #, c-format
546 msgid "Call from %s"
547 msgstr "Rozmowa głosowa od użytkownika %s"
548
549 #: ../libempathy/empathy-utils.c:180
550 msgid "Available"
551 msgstr "Dostępny"
552
553 #: ../libempathy/empathy-utils.c:182
554 msgid "Busy"
555 msgstr "Zajęty"
556
557 #: ../libempathy/empathy-utils.c:185
558 msgid "Away"
559 msgstr "Nieobecny"
560
561 #: ../libempathy/empathy-utils.c:187
562 msgid "Invisible"
563 msgstr "Niewidoczny"
564
565 #: ../libempathy/empathy-utils.c:189
566 msgid "Offline"
567 msgstr "Offline"
568
569 #. translators: presence type is unknown
570 #: ../libempathy/empathy-utils.c:192
571 msgctxt "presence"
572 msgid "Unknown"
573 msgstr "Nieznany"
574
575 #: ../libempathy/empathy-utils.c:232
576 msgid "No reason specified"
577 msgstr "Nie podano powodu"
578
579 #: ../libempathy/empathy-utils.c:234 ../libempathy/empathy-utils.c:290
580 msgid "Status is set to offline"
581 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
582
583 #: ../libempathy/empathy-utils.c:236 ../libempathy/empathy-utils.c:270
584 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
585 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:70
586 msgid "Network error"
587 msgstr "Błąd sieci"
588
589 #: ../libempathy/empathy-utils.c:238 ../libempathy/empathy-utils.c:272
590 msgid "Authentication failed"
591 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
592
593 #: ../libempathy/empathy-utils.c:240 ../libempathy/empathy-utils.c:274
594 msgid "Encryption error"
595 msgstr "Błąd szyfrowania"
596
597 #: ../libempathy/empathy-utils.c:242
598 msgid "Name in use"
599 msgstr "Pseudonim jest już używany"
600
601 #: ../libempathy/empathy-utils.c:244 ../libempathy/empathy-utils.c:276
602 msgid "Certificate not provided"
603 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
604
605 #: ../libempathy/empathy-utils.c:246 ../libempathy/empathy-utils.c:278
606 msgid "Certificate untrusted"
607 msgstr "Niezaufany certyfikat"
608
609 #: ../libempathy/empathy-utils.c:248 ../libempathy/empathy-utils.c:280
610 msgid "Certificate expired"
611 msgstr "Certyfikat wygasł"
612
613 #: ../libempathy/empathy-utils.c:250 ../libempathy/empathy-utils.c:282
614 msgid "Certificate not activated"
615 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
616
617 #: ../libempathy/empathy-utils.c:252 ../libempathy/empathy-utils.c:284
618 msgid "Certificate hostname mismatch"
619 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
620
621 #: ../libempathy/empathy-utils.c:254 ../libempathy/empathy-utils.c:286
622 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
623 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
624
625 #: ../libempathy/empathy-utils.c:256 ../libempathy/empathy-utils.c:288
626 msgid "Certificate self-signed"
627 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
628
629 #: ../libempathy/empathy-utils.c:258
630 msgid "Certificate error"
631 msgstr "Błąd certyfikatu"
632
633 #: ../libempathy/empathy-utils.c:292
634 msgid "Encryption is not available"
635 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
636
637 #: ../libempathy/empathy-utils.c:294
638 msgid "Certificate is invalid"
639 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
640
641 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296
642 msgid "Connection has been refused"
643 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
644
645 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298
646 msgid "Connection can't be established"
647 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
648
649 #: ../libempathy/empathy-utils.c:300
650 msgid "Connection has been lost"
651 msgstr "Połączenie zostało utracone"
652
653 #: ../libempathy/empathy-utils.c:302
654 msgid "This account is already connected to the server"
655 msgstr "To konto jest już połączone z serwerem"
656
657 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304
658 msgid ""
659 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
660 msgstr ""
661 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
662
663 #: ../libempathy/empathy-utils.c:307
664 msgid "The account already exists on the server"
665 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
666
667 #: ../libempathy/empathy-utils.c:309
668 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
669 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
670
671 #: ../libempathy/empathy-utils.c:311
672 msgid "Certificate has been revoked"
673 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
674
675 #: ../libempathy/empathy-utils.c:313
676 msgid ""
677 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
678 msgstr ""
679 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
680 "kryptograficznie słaby"
681
682 #: ../libempathy/empathy-utils.c:316
683 msgid ""
684 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
685 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
686 msgstr ""
687 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
688 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
689
690 #: ../libempathy/empathy-utils.c:320
691 msgid "Your software is too old"
692 msgstr "Oprogramowanie jest za stare"
693
694 #: ../libempathy/empathy-utils.c:322
695 msgid "Internal error"
696 msgstr "Wewnętrzny błąd"
697
698 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:683
699 msgid "All accounts"
700 msgstr "Wszystkie konta"
701
702 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:320
703 msgid "Click to enlarge"
704 msgstr "Kliknięcie powiększy"
705
706 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:128
707 #, c-format
708 msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
709 msgstr "Uwierzytelnienie konta <b>%s</b> się nie powiodło"
710
711 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:140
712 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3845
713 msgid "Retry"
714 msgstr "Ponów"
715
716 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:225
717 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
718 #, c-format
719 msgid ""
720 "Enter your password for account\n"
721 "<b>%s</b>"
722 msgstr ""
723 "Proszę wprowadzić hasło\n"
724 "<b>%s</b>"
725
726 #. remember password ticky box
727 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:262
728 msgid "Remember password"
729 msgstr "Zapamiętywanie hasła"
730
731 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:37
732 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
733 msgid "There was an error starting the call"
734 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy głosowej"
735
736 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
737 msgid "The specified contact doesn't support calls"
738 msgstr "Podany kontakt nie obsługuje rozmów głosowych"
739
740 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:46
741 msgid "The specified contact is offline"
742 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline"
743
744 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:48
745 msgid "The specified contact is not valid"
746 msgstr "Wybrany kontakt nie jest prawidłowy"
747
748 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:50
749 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
750 msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
751
752 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:52
753 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
754 msgstr "Brak wystarczających środków, aby zadzwonić"
755
756 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:734
757 msgid "Failed to open private chat"
758 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
759
760 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:792
761 msgid "Topic not supported on this conversation"
762 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
763
764 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:798
765 msgid "You are not allowed to change the topic"
766 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
767
768 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:974
769 msgid "Invalid contact ID"
770 msgstr "Nieprawidłowy identyfikator kontaktu"
771
772 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1061
773 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
774 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
775
776 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
777 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
778 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
779
780 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
781 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
782 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
783
784 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1070
785 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
786 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
787
788 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
789 msgid ""
790 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
791 "current one"
792 msgstr ""
793 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
794 "domyślnie bieżący"
795
796 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1078
797 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
798 msgstr ""
799 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
800
801 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1081
802 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
803 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
804
805 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
806 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
807 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
808
809 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
810 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
811 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
812
813 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
814 msgid ""
815 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
816 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
817 "join a new chat room\""
818 msgstr ""
819 "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
820 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
821 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
822
823 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1095
824 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
825 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
826
827 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1098
828 msgid ""
829 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
830 "show its usage."
831 msgstr ""
832 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
833 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
834
835 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1117
836 #, c-format
837 msgid "Usage: %s"
838 msgstr "Użycie: %s"
839
840 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1162
841 msgid "Unknown command"
842 msgstr "Nieznane polecenie"
843
844 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1288
845 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
846 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
847
848 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1543
849 msgid "insufficient balance to send message"
850 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
851
852 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1547 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1561
853 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
854 #, c-format
855 msgid "Error sending message '%s': %s"
856 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
857
858 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1549 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1566
859 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1628
860 #, c-format
861 msgid "Error sending message: %s"
862 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
863
864 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
865 #. * account to send the message.
866 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1555
867 #, c-format
868 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
869 msgstr ""
870 "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość. <a href='%s'>Doładuj</a>."
871
872 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1595
873 msgid "not capable"
874 msgstr "brak możliwości"
875
876 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1602
877 msgid "offline"
878 msgstr "offline"
879
880 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1605
881 msgid "invalid contact"
882 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
883
884 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1608
885 msgid "permission denied"
886 msgstr "brak dostępu"
887
888 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1611
889 msgid "too long message"
890 msgstr "za długa wiadomość"
891
892 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1614
893 msgid "not implemented"
894 msgstr "niezaimplementowane"
895
896 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1618
897 msgid "unknown"
898 msgstr "nieznany"
899
900 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1685 ../src/empathy-chat-window.c:974
901 msgid "Topic:"
902 msgstr "Temat:"
903
904 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1700
905 #, c-format
906 msgid "Topic set to: %s"
907 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
908
909 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1702
910 #, c-format
911 msgid "Topic set by %s to: %s"
912 msgstr "Temat ustawiony przez użytkownika %s na: %s"
913
914 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
915 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1707
916 msgid "No topic defined"
917 msgstr "Temat nie został określony"
918
919 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2223
920 msgid "(No Suggestions)"
921 msgstr "(brak podpowiedzi)"
922
923 #. translators: %s is the selected word
924 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2291
925 #, c-format
926 msgid "Add '%s' to Dictionary"
927 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
928
929 #. translators: first %s is the selected word,
930 #. * second %s is the language name of the target dictionary
931 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2328
932 #, c-format
933 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
934 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
935
936 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2398
937 msgid "Insert Smiley"
938 msgstr "Wstaw emotikonę"
939
940 #. send button
941 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2416
942 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:809
943 msgid "_Send"
944 msgstr "_Wyślij"
945
946 #. Spelling suggestions
947 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2473
948 msgid "_Spelling Suggestions"
949 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
950
951 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2584
952 msgid "Failed to retrieve recent logs"
953 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
954
955 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2827
956 #, c-format
957 msgid "%s has disconnected"
958 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
959
960 #. translators: reverse the order of these arguments
961 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
962 #.
963 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2834
964 #, c-format
965 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
966 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
967
968 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2837
969 #, c-format
970 msgid "%s was kicked"
971 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
972
973 #. translators: reverse the order of these arguments
974 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
975 #.
976 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2845
977 #, c-format
978 msgid "%1$s was banned by %2$s"
979 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
980
981 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2848
982 #, c-format
983 msgid "%s was banned"
984 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
985
986 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2852
987 #, c-format
988 msgid "%s has left the room"
989 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
990
991 #. Note to translators: this string is appended to
992 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
993 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
994 #. * please let us know. :-)
995 #.
996 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2861
997 #, c-format
998 msgid " (%s)"
999 msgstr " (%s)"
1000
1001 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2886
1002 #, c-format
1003 msgid "%s has joined the room"
1004 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1005
1006 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2911
1007 #, c-format
1008 msgid "%s is now known as %s"
1009 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
1010
1011 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1012 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1013 #. * we get the new handler.
1014 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3098 ../src/empathy-call-window.c:1525
1015 #: ../src/empathy-call-window.c:1575 ../src/empathy-call-window.c:2654
1016 #: ../src/empathy-call-window.c:2961 ../src/empathy-event-manager.c:1172
1017 msgid "Disconnected"
1018 msgstr "Rozłączony"
1019
1020 #. Add message
1021 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3785
1022 msgid "Would you like to store this password?"
1023 msgstr "Zachować hasło?"
1024
1025 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3791
1026 msgid "Remember"
1027 msgstr "Zapamiętaj"
1028
1029 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3801
1030 msgid "Not now"
1031 msgstr "Nie teraz"
1032
1033 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3849
1034 msgid "Wrong password; please try again:"
1035 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
1036
1037 #. Add message
1038 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3973
1039 msgid "This room is protected by a password:"
1040 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
1041
1042 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4000
1043 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:787
1044 msgid "Join"
1045 msgstr "Dołącz"
1046
1047 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4192 ../src/empathy-event-manager.c:1193
1048 msgid "Connected"
1049 msgstr "Połączony"
1050
1051 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4247
1052 msgid "Conversation"
1053 msgstr "Rozmowa"
1054
1055 #. Translators: this string is a something like
1056 #. * "Escher Cat (SMS)"
1057 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4252
1058 #, c-format
1059 msgid "%s (SMS)"
1060 msgstr "%s (SMS)"
1061
1062 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:263
1063 msgid "Unknown or invalid identifier"
1064 msgstr "Nieznany lub nieprawidłowy identyfikator"
1065
1066 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:265
1067 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1068 msgstr "Blokowanie kontaktów jest tymczasowo niedostępne"
1069
1070 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:267
1071 msgid "Contact blocking unavailable"
1072 msgstr "Blokowanie kontaktów jest niedostępne"
1073
1074 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:269
1075 msgid "Permission Denied"
1076 msgstr "Brak dostępu"
1077
1078 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:273
1079 msgid "Could not block contact"
1080 msgstr "Nie można zablokować kontaktu"
1081
1082 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:612
1083 msgid "Edit Blocked Contacts"
1084 msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
1085
1086 #. Account and Identifier
1087 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1088 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:559
1089 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1540
1090 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
1091 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
1092 msgid "Account:"
1093 msgstr "Konto:"
1094
1095 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1096 msgid "Blocked Contacts"
1097 msgstr "Zablokowane kontakty"
1098
1099 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1100 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1101 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
1102 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1103 msgid "Remove"
1104 msgstr "Usuń"
1105
1106 #. Title
1107 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
1108 msgid "Search contacts"
1109 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
1110
1111 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:582
1112 msgid "Search: "
1113 msgstr "Wyszukiwanie: "
1114
1115 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:640
1116 msgid "_Add Contact"
1117 msgstr "_Dodaj kontakt"
1118
1119 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:659
1120 msgid "No contacts found"
1121 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
1122
1123 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:660
1124 msgid "Contact search is not supported on this account"
1125 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów nie jest obsługiwane na tym koncie"
1126
1127 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:666
1128 msgid "Your message introducing yourself:"
1129 msgstr "Wiadomość z powitaniem:"
1130
1131 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:674
1132 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1133 msgstr "Daj znać, jak pojawisz się w sieci. Dzięki."
1134
1135 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:158
1136 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:955
1137 msgid "Save Avatar"
1138 msgstr "Zapisanie awatara"
1139
1140 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:214
1141 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1013
1142 msgid "Unable to save avatar"
1143 msgstr "Nie można zapisać awatara"
1144
1145 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1146 #: ../src/empathy-import-widget.c:319
1147 msgid "Account"
1148 msgstr "Konto"
1149
1150 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1151 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1152 msgid "Identifier"
1153 msgstr "Identyfikator"
1154
1155 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1156 msgid "Alias"
1157 msgstr "Alias"
1158
1159 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1160 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1161 msgid "Contact Details"
1162 msgstr "Szczegóły kontaktu"
1163
1164 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1165 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
1166 msgid "Information requested…"
1167 msgstr "Żądanie informacji…"
1168
1169 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
1170 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1171 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
1172
1173 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1174 msgid "Client Information"
1175 msgstr "Informacje o kliencie"
1176
1177 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1178 msgid "OS"
1179 msgstr "System operacyjny"
1180
1181 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1182 msgid "Version"
1183 msgstr "Wersja"
1184
1185 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1186 msgid "Client"
1187 msgstr "Klient"
1188
1189 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:318
1190 msgid "Groups"
1191 msgstr "Grupy"
1192
1193 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:330
1194 msgid ""
1195 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1196 "select more than one group or no groups."
1197 msgstr ""
1198 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
1199 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
1200
1201 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:349
1202 msgid "_Add Group"
1203 msgstr "_Dodaj grupę"
1204
1205 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:384
1206 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1207 msgid "Select"
1208 msgstr "Wybór"
1209
1210 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:394
1211 msgid "Group"
1212 msgstr "Grupa"
1213
1214 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:109
1215 msgid "New Contact"
1216 msgstr "Nowy kontakt"
1217
1218 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:184
1219 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:121
1220 #, c-format
1221 msgid "Block %s?"
1222 msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
1223
1224 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:239
1225 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:125
1226 #, c-format
1227 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1228 msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
1229
1230 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:244
1231 msgid "The following identity will be blocked:"
1232 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
1233 msgstr[0] "Następująca osoba zostanie zablokowana:"
1234 msgstr[1] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
1235 msgstr[2] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
1236
1237 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:251
1238 msgid "The following identity can not be blocked:"
1239 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
1240 msgstr[0] "Następująca osoba nie może zostać zablokowana:"
1241 msgstr[1] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
1242 msgstr[2] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
1243
1244 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:261
1245 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:130
1246 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:275
1247 msgid "_Block"
1248 msgstr "Za_blokuj"
1249
1250 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
1251 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:150
1252 msgid "_Report this contact as abusive"
1253 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1254 msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
1255 msgstr[1] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1256 msgstr[2] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1257
1258 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:237
1259 msgid "Edit Contact Information"
1260 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
1261
1262 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1263 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:283
1264 msgid "Linked Contacts"
1265 msgstr "Połączone kontakty"
1266
1267 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:322
1268 msgid "gnome-contacts not installed"
1269 msgstr "Pakiet gnome-contacts nie jest zainstalowany"
1270
1271 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:325
1272 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
1273 msgstr ""
1274 "Proszę zainstalować pakiet gnome-contacts, aby uzyskać dostęp do szczegółów "
1275 "kontaktów."
1276
1277 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1278 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1279 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1280 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:179
1281 #, c-format
1282 msgid "%s (%s)"
1283 msgstr "%s (%s)"
1284
1285 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:357
1286 msgid "Select account to use to place the call"
1287 msgstr "Wybór konta do umieszczenia tej rozmowy głosowej"
1288
1289 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:361
1290 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
1291 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
1292 msgid "Call"
1293 msgstr "Rozmowa głosowa"
1294
1295 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:426
1296 msgid "Mobile"
1297 msgstr "Komórka"
1298
1299 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:428
1300 msgid "Work"
1301 msgstr "Praca"
1302
1303 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:430
1304 msgid "HOME"
1305 msgstr "Dom"
1306
1307 #. translators: first argument is a phone number like +32123456 and
1308 #. * the second one is something like 'home' or 'work'.
1309 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:463
1310 #, c-format
1311 msgid "Call %s (%s)"
1312 msgstr "Zadzwoń na numer %s (%s)"
1313
1314 #. translators: argument is a phone number like +32123456
1315 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:470
1316 #, c-format
1317 msgid "Call %s"
1318 msgstr "Zadzwoń na numer %s"
1319
1320 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:676
1321 msgid "_Block Contact"
1322 msgstr "Za_blokuj kontakt"
1323
1324 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:731
1325 #, c-format
1326 msgid "Remove from _Group '%s'"
1327 msgstr "Usuń z g_rupy \"%s\""
1328
1329 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:752
1330 msgid "Delete and _Block"
1331 msgstr "Usuń i za_blokuj"
1332
1333 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:840
1334 #, c-format
1335 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1336 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
1337
1338 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:849
1339 #, c-format
1340 msgid ""
1341 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
1342 "remove all the contacts which make up this linked contact."
1343 msgstr ""
1344 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
1345 "zostaną usunięte."
1346
1347 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:860
1348 msgid "Removing contact"
1349 msgstr "Usuwanie kontaktu"
1350
1351 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:936
1352 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2442
1353 msgid "_Remove"
1354 msgstr "_Usuń"
1355
1356 #. add chat button
1357 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1355
1358 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:308
1359 msgid "_Chat"
1360 msgstr "_Rozmowa"
1361
1362 #. add SMS button
1363 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1394
1364 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:302
1365 msgid "_SMS"
1366 msgstr "_SMS"
1367
1368 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1431
1369 msgctxt "menu item"
1370 msgid "_Audio Call"
1371 msgstr "Rozmow_a głosowa"
1372
1373 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1468
1374 msgctxt "menu item"
1375 msgid "_Video Call"
1376 msgstr "_Wideorozmowa"
1377
1378 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1510
1379 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
1380 msgid "_Previous Conversations"
1381 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
1382
1383 # to jest w menu
1384 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1542
1385 msgid "Send File"
1386 msgstr "Wyślij plik"
1387
1388 # to jest w menu
1389 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1576
1390 msgid "Share My Desktop"
1391 msgstr "Współdziel pulpit"
1392
1393 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1603
1394 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1423
1395 msgid "Favorite"
1396 msgstr "Ulubione"
1397
1398 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1632
1399 msgid "Infor_mation"
1400 msgstr "Infor_macje"
1401
1402 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1681
1403 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
1404 msgid "_Edit"
1405 msgstr "_Modyfikuj"
1406
1407 #. send invitation
1408 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1797
1409 #: ../src/empathy-chat-window.c:1277
1410 msgid "Inviting you to this room"
1411 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
1412
1413 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1843
1414 msgid "_Invite to Chat Room"
1415 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
1416
1417 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2039
1418 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:4
1419 msgid "_Add Contact…"
1420 msgstr "_Dodaj kontakt…"
1421
1422 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2362
1423 #, c-format
1424 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1425 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
1426
1427 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2365
1428 msgid "Removing group"
1429 msgstr "Usuwanie grupy"
1430
1431 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2433
1432 msgid "Re_name"
1433 msgstr "Zmień _nazwę"
1434
1435 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:361
1436 msgid "Channels:"
1437 msgstr "Kanały:"
1438
1439 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:512
1440 msgid "Country ISO Code:"
1441 msgstr "Kod ISO kraju:"
1442
1443 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:514
1444 msgid "Country:"
1445 msgstr "Kraj:"
1446
1447 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:516
1448 msgid "State:"
1449 msgstr "Stan/województwo:"
1450
1451 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:518
1452 msgid "City:"
1453 msgstr "Miasto:"
1454
1455 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:520
1456 msgid "Area:"
1457 msgstr "Obszar:"
1458
1459 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:522
1460 msgid "Postal Code:"
1461 msgstr "Kod pocztowy:"
1462
1463 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:524
1464 msgid "Street:"
1465 msgstr "Ulica:"
1466
1467 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:526
1468 msgid "Building:"
1469 msgstr "Budynek:"
1470
1471 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:528
1472 msgid "Floor:"
1473 msgstr "Piętro:"
1474
1475 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:530
1476 msgid "Room:"
1477 msgstr "Pokój:"
1478
1479 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:532
1480 msgid "Text:"
1481 msgstr "Tekst:"
1482
1483 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:534
1484 msgid "Description:"
1485 msgstr "Opis:"
1486
1487 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:536
1488 msgid "URI:"
1489 msgstr "Adres URI:"
1490
1491 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:538
1492 msgid "Accuracy Level:"
1493 msgstr "Poziom dokładności:"
1494
1495 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:540
1496 msgid "Error:"
1497 msgstr "Błąd:"
1498
1499 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:542
1500 msgid "Vertical Error (meters):"
1501 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
1502
1503 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:544
1504 msgid "Horizontal Error (meters):"
1505 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
1506
1507 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:546
1508 msgid "Speed:"
1509 msgstr "Prędkość:"
1510
1511 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:548
1512 msgid "Bearing:"
1513 msgstr "Kierunek:"
1514
1515 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:550
1516 msgid "Climb Speed:"
1517 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
1518
1519 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:552
1520 msgid "Last Updated on:"
1521 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
1522
1523 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:554
1524 msgid "Longitude:"
1525 msgstr "Długość geograficzna:"
1526
1527 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:556
1528 msgid "Latitude:"
1529 msgstr "Szerokość geograficzna:"
1530
1531 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:558
1532 msgid "Altitude:"
1533 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
1534
1535 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:650
1536 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:665
1537 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
1538 msgid "Location"
1539 msgstr "Położenie"
1540
1541 #. translators: format is "Location, $date"
1542 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:667
1543 #, c-format
1544 msgid "%s, %s"
1545 msgstr "%s, %s"
1546
1547 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:716
1548 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1549 msgstr "%e %B %Y o %H∶%M UTC"
1550
1551 #. Alias
1552 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1359
1553 msgid "Alias:"
1554 msgstr "Alias:"
1555
1556 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1557 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1568
1558 msgid "Identifier:"
1559 msgstr "Identyfikator:"
1560
1561 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1707
1562 #, c-format
1563 msgid "Linked contact containing %u contact"
1564 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
1565 msgstr[0] "Metakontakt zawierający %u kontakt"
1566 msgstr[1] "Metakontakt zawierający %u kontakty"
1567 msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
1568
1569 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
1570 msgid "<b>Location</b> at (date)"
1571 msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
1572
1573 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1574 msgid "Online from a phone or mobile device"
1575 msgstr "Online z telefonu lub urządzenia przenośnego"
1576
1577 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:82
1578 msgid ""
1579 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
1580 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
1581 "details below are correct."
1582 msgstr ""
1583 "Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
1584 "połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
1585 "czy poniższe dane są poprawne."
1586
1587 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:102
1588 msgid "People nearby"
1589 msgstr "Osoby w pobliżu"
1590
1591 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:117
1592 msgid ""
1593 "You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
1594 "style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
1595 msgstr ""
1596 "Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie lub wyłączyć tę funkcję "
1597 "wybierając <span style=\"italic\">Edycja → Konta</span> na liście kontaktów."
1598
1599 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:631
1600 msgid "History"
1601 msgstr "Historia"
1602
1603 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:686
1604 msgid "Show"
1605 msgstr "Wyświetlenie"
1606
1607 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:708
1608 msgid "Search"
1609 msgstr "Wyszukiwanie"
1610
1611 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1159
1612 #, c-format
1613 msgid "Chat in %s"
1614 msgstr "Rozmowa w %s"
1615
1616 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1161
1617 #, c-format
1618 msgid "Chat with %s"
1619 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
1620
1621 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1211
1622 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1355
1623 msgctxt "A date with the time"
1624 msgid "%A, %e %B %Y %X"
1625 msgstr "%A %e %B %Y, %X"
1626
1627 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
1628 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1298
1629 #, c-format
1630 msgid "<i>* %s %s</i>"
1631 msgstr "<i>* %s %s</i>"
1632
1633 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
1634 #. * The string in bold is the sender's name
1635 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1304
1636 #, c-format
1637 msgid "<b>%s:</b> %s"
1638 msgstr "<b>%s:</b> %s"
1639
1640 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
1641 #, c-format
1642 msgid "%s second"
1643 msgid_plural "%s seconds"
1644 msgstr[0] "%s sekunda"
1645 msgstr[1] "%s sekundy"
1646 msgstr[2] "%s sekund"
1647
1648 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
1649 #, c-format
1650 msgid "%s minute"
1651 msgid_plural "%s minutes"
1652 msgstr[0] "%s minuta"
1653 msgstr[1] "%s minuty"
1654 msgstr[2] "%s minut"
1655
1656 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1394
1657 #, c-format
1658 msgid "Call took %s, ended at %s"
1659 msgstr "Rozmowa głosowa miała miejsce %s, została zakończona %s"
1660
1661 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1725
1662 msgid "Today"
1663 msgstr "Dzisiaj"
1664
1665 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1729
1666 msgid "Yesterday"
1667 msgstr "Wczoraj"
1668
1669 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
1670 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1744
1671 msgid "%e %B %Y"
1672 msgstr "%e %B %Y"
1673
1674 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1848
1675 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3471
1676 msgid "Anytime"
1677 msgstr "Zawsze"
1678
1679 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1947
1680 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2406
1681 msgid "Anyone"
1682 msgstr "Wszyscy"
1683
1684 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2719
1685 msgid "Who"
1686 msgstr "Kto"
1687
1688 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2928
1689 msgid "When"
1690 msgstr "Kiedy"
1691
1692 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
1693 msgid "Anything"
1694 msgstr "Wszystko"
1695
1696 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
1697 msgid "Text chats"
1698 msgstr "Rozmowy tekstowe"
1699
1700 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
1701 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
1702 msgid "Calls"
1703 msgstr "Rozmowy głosowe"
1704
1705 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3053
1706 msgid "Incoming calls"
1707 msgstr "Przychodzące rozmowy głosowe"
1708
1709 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3054
1710 msgid "Outgoing calls"
1711 msgstr "Wychodzące rozmowy głosowe"
1712
1713 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3055
1714 msgid "Missed calls"
1715 msgstr "Nieodebrane rozmowy głosowe"
1716
1717 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3075
1718 msgid "What"
1719 msgstr "Co"
1720
1721 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3764
1722 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
1723 msgstr "Na pewno usunąć wszystkie dzienniki poprzednich rozmów?"
1724
1725 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3768
1726 msgid "Clear All"
1727 msgstr "Wyczyść wszystko"
1728
1729 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3775
1730 msgid "Delete from:"
1731 msgstr "Usunięcie od:"
1732
1733 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
1734 msgid "_File"
1735 msgstr "_Plik"
1736
1737 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
1738 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
1739 msgid "_Edit"
1740 msgstr "_Edycja"
1741
1742 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
1743 msgid "Delete All History…"
1744 msgstr "Usuń całą historię…"
1745
1746 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
1747 msgid "Profile"
1748 msgstr "Profil"
1749
1750 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
1751 #: ../src/empathy-chat-window.c:1493 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
1752 msgid "Chat"
1753 msgstr "Rozmowa"
1754
1755 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
1756 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
1757 msgid "Video"
1758 msgstr "Wideo"
1759
1760 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
1761 msgid "page 2"
1762 msgstr "strona 2"
1763
1764 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
1765 msgid "<span size=\"x-large\">Loading…</span>"
1766 msgstr "<span size=\"x-large\">Wczytywanie…</span>"
1767
1768 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:130
1769 msgid "What kind of chat account do you have?"
1770 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
1771
1772 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:152
1773 msgid "Add new account"
1774 msgstr "Dodanie nowego konta"
1775
1776 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:189
1777 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:279
1778 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
1779 msgstr "Proszę wpisać identyfikator lub numer telefonu kontaktu:"
1780
1781 #. add video button
1782 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:212
1783 msgid "_Video Call"
1784 msgstr "_Wideorozmowa"
1785
1786 #. add audio button
1787 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
1788 msgid "_Audio Call"
1789 msgstr "Rozmow_a głosowa"
1790
1791 #. Tweak the dialog
1792 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
1793 msgid "New Call"
1794 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
1795
1796 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:72
1797 msgid "The contact is offline"
1798 msgstr "Kontakt jest w trybie offline"
1799
1800 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:74
1801 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
1802 msgstr "Wybrany kontakt jest nieprawidłowy lub nieznany"
1803
1804 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:76
1805 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
1806 msgstr "Kontakt nie obsługuje tego rodzaju rozmowy"
1807
1808 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:78
1809 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
1810 msgstr "Żądana funkcjonalność nie jest zaimplementowana dla tego protokołu"
1811
1812 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
1813 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
1814 msgstr "Nie można rozpocząć rozmowy z podanym kontaktem"
1815
1816 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
1817 msgid "You are banned from this channel"
1818 msgstr "Użytkownik został zablokowany na tym kanale"
1819
1820 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
1821 msgid "This channel is full"
1822 msgstr "Ten kanał jest pełny"
1823
1824 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:90
1825 msgid "You must be invited to join this channel"
1826 msgstr "Wymagane jest zaproszenie, aby dołączyć do tego kanału"
1827
1828 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:92
1829 msgid "Can't proceed while disconnected"
1830 msgstr "Nie można kontynuować podczas rozłączenia"
1831
1832 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
1833 msgid "Permission denied"
1834 msgstr "Odmowa dostępu"
1835
1836 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
1837 msgid "There was an error starting the conversation"
1838 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy"
1839
1840 #. Tweak the dialog
1841 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:322
1842 msgid "New Conversation"
1843 msgstr "Nowa rozmowa"
1844
1845 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:132
1846 msgid "Password Required"
1847 msgstr "Wymagane jest hasło"
1848
1849 #. COL_STATUS_TEXT
1850 #. COL_STATE_ICON_NAME
1851 #. COL_STATE
1852 #. COL_DISPLAY_MARKUP
1853 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
1854 #. COL_TYPE
1855 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:158
1856 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:194
1857 msgid "Custom Message…"
1858 msgstr "Własna wiadomość…"
1859
1860 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:211
1861 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:213
1862 msgid "Edit Custom Messages…"
1863 msgstr "Modyfikuj własne wiadomości…"
1864
1865 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:335
1866 msgid "Click to remove this status as a favorite"
1867 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
1868
1869 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:344
1870 msgid "Click to make this status a favorite"
1871 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
1872
1873 #. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
1874 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:378
1875 #, c-format
1876 msgid ""
1877 "<b>Current message: %s</b>\n"
1878 "<small><i>Press Enter to set the new message or Esc to cancel.</i></small>"
1879 msgstr ""
1880 "<b>Obecna wiadomość: %s</b>\n"
1881 "<small><i>Naciśnięcie klawisza Enter ustawi nową wiadomość, a naciśnięcie "
1882 "klawisza Esc anuluje.</i></small>"
1883
1884 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:387
1885 msgid "Set status"
1886 msgstr "Ustaw stan"
1887
1888 #. Custom messages
1889 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1095
1890 msgid "Custom messages…"
1891 msgstr "Własne wiadomości…"
1892
1893 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:239
1894 msgid "_Match case"
1895 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
1896
1897 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
1898 msgid "Find:"
1899 msgstr "Wyszukiwanie:"
1900
1901 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
1902 msgid "_Previous"
1903 msgstr "_Poprzednie"
1904
1905 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
1906 msgid "_Next"
1907 msgstr "_Następne"
1908
1909 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
1910 msgid "Mat_ch case"
1911 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
1912
1913 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
1914 msgid "Phrase not found"
1915 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
1916
1917 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:50
1918 msgid "Received an instant message"
1919 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
1920
1921 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:52
1922 msgid "Sent an instant message"
1923 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
1924
1925 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:54
1926 msgid "Incoming chat request"
1927 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
1928
1929 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:56
1930 msgid "Contact connected"
1931 msgstr "Kontakt połączony"
1932
1933 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:58
1934 msgid "Contact disconnected"
1935 msgstr "Kontakt rozłączony"
1936
1937 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:60
1938 msgid "Connected to server"
1939 msgstr "Połączony z serwerem"
1940
1941 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:62
1942 msgid "Disconnected from server"
1943 msgstr "Rozłączony z serwera"
1944
1945 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:64
1946 msgid "Incoming voice call"
1947 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
1948
1949 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:66
1950 msgid "Outgoing voice call"
1951 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
1952
1953 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:68
1954 msgid "Voice call ended"
1955 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
1956
1957 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:295
1958 msgid "Edit Custom Messages"
1959 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
1960
1961 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:234
1962 msgid "Subscription Request"
1963 msgstr "Prośba o upoważnienie"
1964
1965 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
1966 #: ../src/empathy-event-manager.c:1110
1967 #, c-format
1968 msgid "%s would like permission to see when you are online"
1969 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
1970
1971 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
1972 #: ../src/empathy-event-manager.c:724
1973 msgid "_Decline"
1974 msgstr "_Odmów"
1975
1976 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:282
1977 msgid "_Accept"
1978 msgstr "Z_aakceptuj"
1979
1980 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1218
1981 #, c-format
1982 msgid "Message edited at %s"
1983 msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
1984
1985 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1920
1986 msgid "Normal"
1987 msgstr "Zwykły"
1988
1989 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:147
1990 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
1991 msgstr "Nie można zweryfikować tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów."
1992
1993 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:154
1994 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
1995 msgstr "Certyfikat nie został podpisany przez ośrodek certyfikacji."
1996
1997 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:158
1998 msgid "The certificate has expired."
1999 msgstr "Certyfikat wygasł."
2000
2001 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2002 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2003 msgstr "Certyfikat nie jest jeszcze aktywny."
2004
2005 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2006 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2007 msgstr "Certyfikat nie zawiera oczekiwanego odcisku palca."
2008
2009 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2010 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2011 msgstr ""
2012 "Nazwa komputera zweryfikowana przez certyfikat nie zgadza się z nazwą "
2013 "serwera."
2014
2015 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:171
2016 msgid "The certificate is self-signed."
2017 msgstr "Certyfikat został podpisany przez wystawcę."
2018
2019 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2020 msgid ""
2021 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2022 msgstr "Certyfikat został cofnięty przez odpowiedni ośrodek certyfikacji."
2023
2024 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:178
2025 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2026 msgstr "Certyfikat jest kryptograficznie słaby."
2027
2028 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2029 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2030 msgstr "Długość certyfikatu przekracza weryfikowalne ograniczenia."
2031
2032 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:185
2033 msgid "The certificate is malformed."
2034 msgstr "Nieprawidłowy format certyfikatu."
2035
2036 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:203
2037 #, c-format
2038 msgid "Expected hostname: %s"
2039 msgstr "Oczekiwana nazwa komputera: %s"
2040
2041 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2042 #, c-format
2043 msgid "Certificate hostname: %s"
2044 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
2045
2046 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:278
2047 msgid "C_ontinue"
2048 msgstr "K_ontynuuj"
2049
2050 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:284
2051 msgid "Untrusted connection"
2052 msgstr "Niezaufane połączenie"
2053
2054 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:285
2055 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2056 msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
2057
2058 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:295
2059 msgid "Remember this choice for future connections"
2060 msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
2061
2062 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:301
2063 msgid "Certificate Details"
2064 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
2065
2066 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:679
2067 msgid "Unable to open URI"
2068 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
2069
2070 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:803
2071 msgid "Select a file"
2072 msgstr "Wybór pliku"
2073
2074 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:877
2075 msgid "Insufficient free space to save file"
2076 msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
2077
2078 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:885
2079 #, c-format
2080 msgid ""
2081 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2082 "Please choose another location."
2083 msgstr ""
2084 "Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
2085 "tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
2086
2087 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:931
2088 #, c-format
2089 msgid "Incoming file from %s"
2090 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2091
2092 #. Copy Link Address menu item
2093 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:285
2094 msgid "_Copy Link Address"
2095 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
2096
2097 #. Open Link menu item
2098 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:292
2099 msgid "_Open Link"
2100 msgstr "_Otwórz odnośnik"
2101
2102 #. Inspector
2103 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:306
2104 msgid "Inspect HTML"
2105 msgstr "Zbadaj kod HTML"
2106
2107 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:27
2108 msgid "Top Contacts"
2109 msgstr "Najczęściej używane kontakty"
2110
2111 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:28
2112 msgid "People Nearby"
2113 msgstr "Osoby w pobliżu"
2114
2115 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:29
2116 msgid "Ungrouped"
2117 msgstr "Kontakty bez grup"
2118
2119 #. Add a prefix explaining that something goes wrong when trying to
2120 #. * fetch contact's presence.
2121 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-contact.c:202
2122 #, c-format
2123 msgid "Server cannot find contact: %s"
2124 msgstr "Serwer nie może odnaleźć kontaktu: %s"
2125
2126 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:222
2127 msgid "No error message"
2128 msgstr "Brak komunikatu błędu"
2129
2130 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:295
2131 msgid "Instant Message (Empathy)"
2132 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
2133
2134 #: ../src/empathy-about-dialog.c:77
2135 msgid ""
2136 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
2137 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
2138 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
2139 "version."
2140 msgstr ""
2141 "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
2142 "lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
2143 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
2144 "wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
2145
2146 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
2147 msgid ""
2148 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
2149 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
2150 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
2151 "details."
2152 msgstr ""
2153 "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
2154 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
2155 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
2156 "bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
2157
2158 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
2159 msgid ""
2160 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2161 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
2162 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2163 msgstr ""
2164 "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
2165 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
2166 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
2167 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
2168
2169 #: ../src/empathy-about-dialog.c:105
2170 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2171 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
2172
2173 #: ../src/empathy-about-dialog.c:111
2174 msgid "translator-credits"
2175 msgstr ""
2176 "Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003\n"
2177 "Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009\n"
2178 "Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008\n"
2179 "Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2013\n"
2180 "Asia Słowik <asiaslowik@gmail.com>, 2011\n"
2181 "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2013"
2182
2183 #: ../src/empathy-accounts.c:172
2184 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
2185 msgstr ""
2186 "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
2187 "działanie"
2188
2189 #: ../src/empathy-accounts.c:176
2190 msgid ""
2191 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
2192 msgstr ""
2193 "Bez wyświetlania żadnych okien, o ile istnieją tylko konta \"Osób w pobliżu\""
2194
2195 #: ../src/empathy-accounts.c:180
2196 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
2197 msgstr ""
2198 "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
2199
2200 #: ../src/empathy-accounts.c:182
2201 msgid "<account-id>"
2202 msgstr "<identyfikator-konta>"
2203
2204 #: ../src/empathy-accounts.c:187
2205 msgid "- Empathy Accounts"
2206 msgstr "- konta programu Empathy"
2207
2208 #: ../src/empathy-accounts.c:240
2209 msgid "Empathy Accounts"
2210 msgstr "Konta programu Empathy"
2211
2212 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2213 #. * unsaved changes
2214 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:55
2215 #, c-format
2216 msgid "There are unsaved modifications to your %.50s account."
2217 msgstr "Modyfikacje konta %.50s nie zostały zapisane."
2218
2219 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2220 #. * an unsaved new account
2221 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:59
2222 msgid "Your new account has not been saved yet."
2223 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
2224
2225 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:385 ../src/empathy-call-window.c:1267
2226 msgid "Connecting…"
2227 msgstr "Łączenie…"
2228
2229 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:426
2230 #, c-format
2231 msgid "Offline — %s"
2232 msgstr "Offline — %s"
2233
2234 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:438
2235 #, c-format
2236 msgid "Disconnected — %s"
2237 msgstr "Rozłączony — %s"
2238
2239 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:449
2240 msgid "Offline — No Network Connection"
2241 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
2242
2243 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:456
2244 msgid "Unknown Status"
2245 msgstr "Nieznany stan"
2246
2247 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:473
2248 msgid ""
2249 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
2250 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
2251 "the account."
2252 msgstr ""
2253 "To konto zostało wyłączone, ponieważ używa ono starego, nieobsługiwanego "
2254 "mechanizmu. Proszę zainstalować pakiet telepathy-haze i ponownie uruchomić "
2255 "sesję, aby migrować konto."
2256
2257 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:483
2258 msgid "Offline — Account Disabled"
2259 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
2260
2261 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:589
2262 msgid "Edit Connection Parameters"
2263 msgstr "Modyfikacja parametrów połączenia"
2264
2265 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:716
2266 msgid "_Edit Connection Parameters…"
2267 msgstr "_Modyfikuj parametry połączenia…"
2268
2269 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1246
2270 #, c-format
2271 msgid "Do you want to remove %.50s from your computer?"
2272 msgstr "Na pewno usunąć %.50s z komputera?"
2273
2274 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1250
2275 msgid "This will not remove your account on the server."
2276 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
2277
2278 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1455
2279 msgid ""
2280 "You are about to select another account, which will discard\n"
2281 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2282 msgstr ""
2283 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
2284 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2285
2286 #. Menu item: to enabled/disable the account
2287 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1646
2288 msgid "_Enabled"
2289 msgstr "_Włączone"
2290
2291 #. Menu item: Rename
2292 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1669
2293 msgid "Rename"
2294 msgstr "Zmień nazwę"
2295
2296 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2071
2297 msgid "_Skip"
2298 msgstr "_Pomiń"
2299
2300 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2075
2301 msgid "_Connect"
2302 msgstr "P_ołącz"
2303
2304 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2254
2305 msgid ""
2306 "You are about to close the window, which will discard\n"
2307 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2308 msgstr ""
2309 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
2310 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2311
2312 #. Tweak the dialog
2313 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2398
2314 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
2315 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
2316
2317 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2318 msgid "Add…"
2319 msgstr "Dodaj…"
2320
2321 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2322 msgid "_Import…"
2323 msgstr "_Zaimportuj…"
2324
2325 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2326 msgid "Loading account information"
2327 msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
2328
2329 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2330 msgid ""
2331 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2332 "you want to use."
2333 msgstr ""
2334 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
2335 "wymaganego protokołu."
2336
2337 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2338 msgid "No protocol backends installed"
2339 msgstr "Brak zainstalowanych mechanizmów protokołów"
2340
2341 #: ../src/empathy-auth-client.c:285
2342 msgid " - Empathy authentication client"
2343 msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
2344
2345 #: ../src/empathy-auth-client.c:301
2346 msgid "Empathy authentication client"
2347 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
2348
2349 #: ../src/empathy.c:408
2350 msgid "Don't connect on startup"
2351 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
2352
2353 #: ../src/empathy.c:412
2354 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2355 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
2356
2357 #: ../src/empathy.c:441
2358 msgid "- Empathy IM Client"
2359 msgstr "- komunikator Empathy"
2360
2361 #: ../src/empathy.c:627
2362 msgid "Error contacting the Account Manager"
2363 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
2364
2365 #: ../src/empathy.c:629
2366 #, c-format
2367 msgid ""
2368 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
2369 "The error was:\n"
2370 "\n"
2371 "%s"
2372 msgstr ""
2373 "Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. "
2374 "Błąd:\n"
2375 "\n"
2376 "%s"
2377
2378 #: ../src/empathy-call.c:116
2379 msgid "In a call"
2380 msgstr "W czasie rozmowy"
2381
2382 #: ../src/empathy-call.c:224
2383 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
2384 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
2385
2386 #: ../src/empathy-call.c:248
2387 msgid "Empathy Audio/Video Client"
2388 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
2389
2390 #: ../src/empathy-call-observer.c:111
2391 #, c-format
2392 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
2393 msgstr ""
2394 "Użytkownik %s próbował się dodzwonić, ale w tym czasie prowadzono inną "
2395 "rozmowę."
2396
2397 #: ../src/empathy-call-window.c:1542 ../src/empathy-event-manager.c:503
2398 msgid "Incoming call"
2399 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
2400
2401 #: ../src/empathy-call-window.c:1548 ../src/empathy-event-manager.c:908
2402 #, c-format
2403 msgid "Incoming video call from %s"
2404 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
2405
2406 #: ../src/empathy-call-window.c:1548 ../src/empathy-event-manager.c:511
2407 #: ../src/empathy-event-manager.c:908
2408 #, c-format
2409 msgid "Incoming call from %s"
2410 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
2411
2412 #: ../src/empathy-call-window.c:1552
2413 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:191
2414 msgid "Reject"
2415 msgstr "Odrzuć"
2416
2417 #: ../src/empathy-call-window.c:1553
2418 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
2419 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
2420 msgid "Answer"
2421 msgstr "Odbierz"
2422
2423 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
2424 #. * is used in the window title
2425 #: ../src/empathy-call-window.c:1923
2426 #, c-format
2427 msgid "Call with %s"
2428 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
2429
2430 #: ../src/empathy-call-window.c:2175
2431 msgid "The IP address as seen by the machine"
2432 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
2433
2434 #: ../src/empathy-call-window.c:2177
2435 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
2436 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
2437
2438 #: ../src/empathy-call-window.c:2179
2439 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
2440 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
2441
2442 #: ../src/empathy-call-window.c:2181
2443 msgid "The IP address of a relay server"
2444 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
2445
2446 #: ../src/empathy-call-window.c:2183
2447 msgid "The IP address of the multicast group"
2448 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
2449
2450 #: ../src/empathy-call-window.c:2597 ../src/empathy-call-window.c:2598
2451 #: ../src/empathy-call-window.c:2599 ../src/empathy-call-window.c:2600
2452 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
2453 msgid "Unknown"
2454 msgstr "Nieznany"
2455
2456 #: ../src/empathy-call-window.c:2959
2457 msgid "On hold"
2458 msgstr "Odłożone"
2459
2460 #: ../src/empathy-call-window.c:2963
2461 msgid "Mute"
2462 msgstr "Wycisz"
2463
2464 #: ../src/empathy-call-window.c:2965
2465 msgid "Duration"
2466 msgstr "Czas trwania"
2467
2468 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
2469 #: ../src/empathy-call-window.c:2968
2470 #, c-format
2471 msgid "%s — %d:%02dm"
2472 msgstr "%s — %d∶%02dm"
2473
2474 #: ../src/empathy-call-window.c:3064
2475 msgid "Technical Details"
2476 msgstr "Szczegóły techniczne"
2477
2478 #: ../src/empathy-call-window.c:3103
2479 #, c-format
2480 msgid ""
2481 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
2482 "computer"
2483 msgstr ""
2484 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
2485 "używanego przez ten komputer"
2486
2487 #: ../src/empathy-call-window.c:3108
2488 #, c-format
2489 msgid ""
2490 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
2491 "computer"
2492 msgstr ""
2493 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
2494 "przez ten komputer"
2495
2496 #: ../src/empathy-call-window.c:3114
2497 #, c-format
2498 msgid ""
2499 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
2500 "does not allow direct connections."
2501 msgstr ""
2502 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
2503 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
2504
2505 #: ../src/empathy-call-window.c:3120
2506 msgid "There was a failure on the network"
2507 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
2508
2509 #: ../src/empathy-call-window.c:3124
2510 msgid ""
2511 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
2512 msgstr ""
2513 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
2514
2515 #: ../src/empathy-call-window.c:3127
2516 msgid ""
2517 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
2518 msgstr ""
2519 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
2520
2521 #: ../src/empathy-call-window.c:3139
2522 #, c-format
2523 msgid ""
2524 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
2525 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
2526 "the Help menu."
2527 msgstr ""
2528 "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
2529 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
2530 "w menu Pomoc."
2531
2532 #: ../src/empathy-call-window.c:3148
2533 msgid "There was a failure in the call engine"
2534 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
2535
2536 #: ../src/empathy-call-window.c:3151
2537 msgid "The end of the stream was reached"
2538 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
2539
2540 #: ../src/empathy-call-window.c:3191
2541 msgid "Can't establish audio stream"
2542 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
2543
2544 #: ../src/empathy-call-window.c:3201
2545 msgid "Can't establish video stream"
2546 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
2547
2548 #: ../src/empathy-call-window.c:3238
2549 #, c-format
2550 msgid "Your current balance is %s."
2551 msgstr "Obecnie saldo wynosi %s."
2552
2553 #: ../src/empathy-call-window.c:3242
2554 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
2555 msgstr "Brak wystarczających środków na tę rozmowę głosową."
2556
2557 #: ../src/empathy-call-window.c:3244
2558 msgid "Top Up"
2559 msgstr "Doładuj"
2560
2561 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
2562 msgid "_Call"
2563 msgstr "_Zadzwoń"
2564
2565 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
2566 msgid "_Microphone"
2567 msgstr "_Mikrofon"
2568
2569 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
2570 msgid "_Camera"
2571 msgstr "_Kamera"
2572
2573 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
2574 msgid "_Settings"
2575 msgstr "_Ustawienia"
2576
2577 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
2578 msgid "_View"
2579 msgstr "_Widok"
2580
2581 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
2582 msgid "_Help"
2583 msgstr "Pomo_c"
2584
2585 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:20
2586 msgid "_Contents"
2587 msgstr "_Spis treści"
2588
2589 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
2590 msgid "_Debug"
2591 msgstr "_Debugowanie"
2592
2593 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
2594 msgid "_GStreamer"
2595 msgstr "_GStreamer"
2596
2597 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
2598 msgid "_Telepathy"
2599 msgstr "_Telepathy"
2600
2601 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
2602 msgid "Swap camera"
2603 msgstr "Przełącz kamery"
2604
2605 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
2606 msgid "Minimise me"
2607 msgstr "Zminimalizuj"
2608
2609 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
2610 msgid "Maximise me"
2611 msgstr "Zmaksymalizuj"
2612
2613 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
2614 msgid "Disable camera"
2615 msgstr "Wyłącz kamerę"
2616
2617 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
2618 msgid "Hang up"
2619 msgstr "Rozłącz"
2620
2621 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
2622 msgid "Hang up current call"
2623 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
2624
2625 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
2626 msgid "Video call"
2627 msgstr "Wideorozmowa"
2628
2629 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
2630 msgid "Start a video call"
2631 msgstr "Rozpocznij wideorozmowę"
2632
2633 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
2634 msgid "Start an audio call"
2635 msgstr "Rozpocznij rozmowę głosową"
2636
2637 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
2638 msgid "Show dialpad"
2639 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
2640
2641 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
2642 msgid "Display the dialpad"
2643 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
2644
2645 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
2646 msgid "Toggle video transmission"
2647 msgstr "Przełącza przesyłanie obrazu wideo"
2648
2649 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
2650 msgid "Toggle audio transmission"
2651 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
2652
2653 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
2654 msgid "Encoding Codec:"
2655 msgstr "Koder:"
2656
2657 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
2658 msgid "Decoding Codec:"
2659 msgstr "Dekoder:"
2660
2661 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
2662 msgid "Remote Candidate:"
2663 msgstr "Zdalny kandydat:"
2664
2665 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
2666 msgid "Local Candidate:"
2667 msgstr "Lokalny kandydat:"
2668
2669 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:28
2670 msgid "Audio"
2671 msgstr "Dźwięk"
2672
2673 #: ../src/empathy-chat.c:101
2674 msgid "- Empathy Chat Client"
2675 msgstr "- komunikator Empathy"
2676
2677 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:244
2678 msgid "Name"
2679 msgstr "Nazwa"
2680
2681 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:262
2682 msgid "Room"
2683 msgstr "Pokój"
2684
2685 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:270
2686 msgid "Auto-Connect"
2687 msgstr "Automatyczne łączenie"
2688
2689 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
2690 msgid "Manage Favorite Rooms"
2691 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
2692
2693 #: ../src/empathy-chat-window.c:279
2694 msgid "Close this window?"
2695 msgstr "Zamknąć to okno?"
2696
2697 #: ../src/empathy-chat-window.c:285
2698 #, c-format
2699 msgid ""
2700 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
2701 "until you rejoin it."
2702 msgstr ""
2703 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju %s. Wiadomości nie będą "
2704 "odbierane aż do ponownego dołączenia."
2705
2706 #: ../src/empathy-chat-window.c:298
2707 #, c-format
2708 msgid ""
2709 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
2710 "messages until you rejoin it."
2711 msgid_plural ""
2712 "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
2713 "further messages until you rejoin them."
2714 msgstr[0] ""
2715 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju rozmów. Wiadomości nie "
2716 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
2717 msgstr[1] ""
2718 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
2719 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
2720 msgstr[2] ""
2721 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
2722 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
2723
2724 #: ../src/empathy-chat-window.c:309
2725 #, c-format
2726 msgid "Leave %s?"
2727 msgstr "Opuścić %s?"
2728
2729 #: ../src/empathy-chat-window.c:311
2730 msgid ""
2731 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
2732 "rejoin it."
2733 msgstr ""
2734 "Wiadomości z tego pokoju rozmów nie będą odbierane aż do ponownego "
2735 "dołączenia."
2736
2737 #: ../src/empathy-chat-window.c:330
2738 msgid "Close window"
2739 msgstr "Zamknij okno"
2740
2741 #: ../src/empathy-chat-window.c:330
2742 msgid "Leave room"
2743 msgstr "Opuść pokój"
2744
2745 #: ../src/empathy-chat-window.c:672 ../src/empathy-chat-window.c:695
2746 #, c-format
2747 msgid "%s (%d unread)"
2748 msgid_plural "%s (%d unread)"
2749 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
2750 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
2751 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
2752
2753 #: ../src/empathy-chat-window.c:687
2754 #, c-format
2755 msgid "%s (and %u other)"
2756 msgid_plural "%s (and %u others)"
2757 msgstr[0] "%s (i %u inna)"
2758 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
2759 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
2760
2761 #: ../src/empathy-chat-window.c:703
2762 #, c-format
2763 msgid "%s (%d unread from others)"
2764 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
2765 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
2766 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
2767 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
2768
2769 #: ../src/empathy-chat-window.c:712
2770 #, c-format
2771 msgid "%s (%d unread from all)"
2772 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
2773 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
2774 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
2775 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
2776
2777 #: ../src/empathy-chat-window.c:949
2778 msgid "SMS:"
2779 msgstr "SMS:"
2780
2781 #: ../src/empathy-chat-window.c:957
2782 #, c-format
2783 msgid "Sending %d message"
2784 msgid_plural "Sending %d messages"
2785 msgstr[0] "Wysyłanie %d wiadomości"
2786 msgstr[1] "Wysyłanie %d wiadomości"
2787 msgstr[2] "Wysyłanie %d wiadomości"
2788
2789 #: ../src/empathy-chat-window.c:977
2790 msgid "Typing a message."
2791 msgstr "Pisze wiadomość."
2792
2793 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
2794 msgid "_Conversation"
2795 msgstr "_Rozmowa"
2796
2797 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
2798 msgid "C_lear"
2799 msgstr "_Wyczyść"
2800
2801 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
2802 msgid "Insert _Smiley"
2803 msgstr "Wstaw _emotikonę"
2804
2805 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
2806 msgid "_Favorite Chat Room"
2807 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
2808
2809 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
2810 msgid "Notify for All Messages"
2811 msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
2812
2813 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
2814 msgid "_Show Contact List"
2815 msgstr "_Lista kontaktów"
2816
2817 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
2818 msgid "Invite _Participant…"
2819 msgstr "Zaproś _uczestnika…"
2820
2821 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
2822 msgid "_Join Chat"
2823 msgstr "_Dołącz do rozmowy"
2824
2825 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2826 msgid "Le_ave Chat"
2827 msgstr "Opuść _rozmowę"
2828
2829 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
2830 msgid "C_ontact"
2831 msgstr "K_ontakt"
2832
2833 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
2834 msgid "_Tabs"
2835 msgstr "_Karty"
2836
2837 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
2838 msgid "_Previous Tab"
2839 msgstr "_Poprzednia karta"
2840
2841 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
2842 msgid "_Next Tab"
2843 msgstr "_Następna karta"
2844
2845 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
2846 msgid "_Undo Close Tab"
2847 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
2848
2849 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
2850 msgid "Move Tab _Left"
2851 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
2852
2853 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
2854 msgid "Move Tab _Right"
2855 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
2856
2857 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
2858 msgid "_Detach Tab"
2859 msgstr "_Odłącz kartę"
2860
2861 #: ../src/empathy-debugger.c:77
2862 msgid "Show a particular service"
2863 msgstr "Wyświetla konkretną usługę"
2864
2865 #: ../src/empathy-debugger.c:82
2866 msgid "- Empathy Debugger"
2867 msgstr "- debuger programu Empathy"
2868
2869 #: ../src/empathy-debugger.c:142
2870 msgid "Empathy Debugger"
2871 msgstr "Debuger programu Empathy"
2872
2873 #: ../src/empathy-debug-window.c:1556
2874 msgid "Save"
2875 msgstr "Zapisz"
2876
2877 #: ../src/empathy-debug-window.c:1616
2878 msgid "Pastebin link"
2879 msgstr "Odnośnik serwisu Pastebin"
2880
2881 #: ../src/empathy-debug-window.c:1625
2882 msgid "Pastebin response"
2883 msgstr "Odpowiedź serwisu Pastebin"
2884
2885 #: ../src/empathy-debug-window.c:1632
2886 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
2887 msgstr "Dane są za duże na jeden raz. Proszę zapisać dzienniki do pliku."
2888
2889 #: ../src/empathy-debug-window.c:1814
2890 msgid "Debug Window"
2891 msgstr "Okno debugowania"
2892
2893 #: ../src/empathy-debug-window.c:1874
2894 msgid "Send to pastebin"
2895 msgstr "Wyślij do serwisu Pastebin"
2896
2897 #: ../src/empathy-debug-window.c:1918
2898 msgid "Pause"
2899 msgstr "Wstrzymaj"
2900
2901 #: ../src/empathy-debug-window.c:1930
2902 msgid "Level "
2903 msgstr "Poziom "
2904
2905 #: ../src/empathy-debug-window.c:1949
2906 msgid "Debug"
2907 msgstr "Debugowanie"
2908
2909 #: ../src/empathy-debug-window.c:1954
2910 msgid "Info"
2911 msgstr "Informacje"
2912
2913 #: ../src/empathy-debug-window.c:1959 ../src/empathy-debug-window.c:2039
2914 msgid "Message"
2915 msgstr "Wiadomość"
2916
2917 #: ../src/empathy-debug-window.c:1964
2918 msgid "Warning"
2919 msgstr "Ostrzeżenie"
2920
2921 #: ../src/empathy-debug-window.c:1969
2922 msgid "Critical"
2923 msgstr "Krytyczny"
2924
2925 #: ../src/empathy-debug-window.c:1974
2926 msgid "Error"
2927 msgstr "Błąd"
2928
2929 #: ../src/empathy-debug-window.c:1987
2930 msgid ""
2931 "Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
2932 "such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
2933 "received.\n"
2934 "If you don't want to see such information available in a public bug report, "
2935 "you can choose to limit the visibility of your bug to Empathy developers "
2936 "when reporting it by displaying the advanced fields in the <a href=\"https://"
2937 "bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">bug report</a>."
2938 msgstr ""
2939 "Nawet, jeśli nie widać haseł, dzienniki mogą zawierać prywatne informacje, "
2940 "takie jak listy kontaktów lub ostatnio wysłane i odebrane wiadomości.\n"
2941 "Aby takie informacje nie znalazły się w publicznym zgłoszeniu błędu, można "
2942 "ograniczyć jego widoczność do programistów programu podczas jego zgłaszania "
2943 "za pomocą zaawansowanych pól w <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/"
2944 "enter_bug.cgi?product=empathy\">zgłoszeniu błędu</a>."
2945
2946 #: ../src/empathy-debug-window.c:2019
2947 msgid "Time"
2948 msgstr "Czas"
2949
2950 #: ../src/empathy-debug-window.c:2022
2951 msgid "Domain"
2952 msgstr "Domena"
2953
2954 #: ../src/empathy-debug-window.c:2025
2955 msgid "Category"
2956 msgstr "Kategoria"
2957
2958 #: ../src/empathy-debug-window.c:2028
2959 msgid "Level"
2960 msgstr "Poziom"
2961
2962 #: ../src/empathy-debug-window.c:2062
2963 msgid ""
2964 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
2965 "extension."
2966 msgstr ""
2967 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
2968
2969 #: ../src/empathy-event-manager.c:503
2970 msgid "Incoming video call"
2971 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
2972
2973 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
2974 #, c-format
2975 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
2976 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
2977
2978 #: ../src/empathy-event-manager.c:508
2979 #, c-format
2980 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
2981 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
2982
2983 #: ../src/empathy-event-manager.c:536
2984 msgid "_Reject"
2985 msgstr "_Odrzuć"
2986
2987 #: ../src/empathy-event-manager.c:544 ../src/empathy-event-manager.c:552
2988 msgid "_Answer"
2989 msgstr "_Odbierz"
2990
2991 #: ../src/empathy-event-manager.c:552
2992 msgid "_Answer with video"
2993 msgstr "_Odbierz z obrazem wideo"
2994
2995 #: ../src/empathy-event-manager.c:707
2996 msgid "Room invitation"
2997 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
2998
2999 #: ../src/empathy-event-manager.c:709
3000 #, c-format
3001 msgid "Invitation to join %s"
3002 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
3003
3004 #: ../src/empathy-event-manager.c:716
3005 #, c-format
3006 msgid "%s is inviting you to join %s"
3007 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
3008
3009 #: ../src/empathy-event-manager.c:729
3010 msgid "_Join"
3011 msgstr "_Dołącz"
3012
3013 #: ../src/empathy-event-manager.c:755
3014 #, c-format
3015 msgid "%s invited you to join %s"
3016 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
3017
3018 #: ../src/empathy-event-manager.c:761
3019 #, c-format
3020 msgid "You have been invited to join %s"
3021 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
3022
3023 #: ../src/empathy-event-manager.c:951
3024 #, c-format
3025 msgid "Incoming file transfer from %s"
3026 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
3027
3028 #: ../src/empathy-event-manager.c:979 ../src/empathy-roster-window.c:214
3029 msgid "Password required"
3030 msgstr "Hasło wymagane"
3031
3032 #: ../src/empathy-event-manager.c:1116
3033 #, c-format
3034 msgid ""
3035 "\n"
3036 "Message: %s"
3037 msgstr ""
3038 "\n"
3039 "Wiadomość: %s"
3040
3041 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3042 #: ../src/empathy-ft-manager.c:94
3043 #, c-format
3044 msgid "%u:%02u.%02u"
3045 msgstr "%u∶%02u.%02u"
3046
3047 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3048 #: ../src/empathy-ft-manager.c:97
3049 #, c-format
3050 msgid "%02u.%02u"
3051 msgstr "%02u.%02u"
3052
3053 #: ../src/empathy-ft-manager.c:173
3054 msgctxt "file transfer percent"
3055 msgid "Unknown"
3056 msgstr "Nieznany"
3057
3058 #: ../src/empathy-ft-manager.c:268
3059 #, c-format
3060 msgid "%s of %s at %s/s"
3061 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
3062
3063 #: ../src/empathy-ft-manager.c:269
3064 #, c-format
3065 msgid "%s of %s"
3066 msgstr "%s z %s"
3067
3068 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3069 #: ../src/empathy-ft-manager.c:300
3070 #, c-format
3071 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3072 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3073
3074 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3075 #: ../src/empathy-ft-manager.c:303
3076 #, c-format
3077 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3078 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3079
3080 #. translators: first %s is filename, second %s
3081 #. * is the contact name
3082 #: ../src/empathy-ft-manager.c:333
3083 #, c-format
3084 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3085 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3086
3087 #: ../src/empathy-ft-manager.c:336
3088 msgid "Error receiving a file"
3089 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
3090
3091 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3092 #, c-format
3093 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3094 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3095
3096 #: ../src/empathy-ft-manager.c:344
3097 msgid "Error sending a file"
3098 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
3099
3100 #. translators: first %s is filename, second %s
3101 #. * is the contact name
3102 #: ../src/empathy-ft-manager.c:483
3103 #, c-format
3104 msgid "\"%s\" received from %s"
3105 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
3106
3107 #. translators: first %s is filename, second %s
3108 #. * is the contact name
3109 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3110 #, c-format
3111 msgid "\"%s\" sent to %s"
3112 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
3113
3114 #: ../src/empathy-ft-manager.c:491
3115 msgid "File transfer completed"
3116 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
3117
3118 #: ../src/empathy-ft-manager.c:610 ../src/empathy-ft-manager.c:774
3119 msgid "Waiting for the other participant's response"
3120 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
3121
3122 #: ../src/empathy-ft-manager.c:636 ../src/empathy-ft-manager.c:674
3123 #, c-format
3124 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3125 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
3126
3127 #: ../src/empathy-ft-manager.c:639 ../src/empathy-ft-manager.c:677
3128 #, c-format
3129 msgid "Hashing \"%s\""
3130 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
3131
3132 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1020
3133 msgid "%"
3134 msgstr "%"
3135
3136 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1032
3137 msgid "File"
3138 msgstr "Plik"
3139
3140 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1054
3141 msgid "Remaining"
3142 msgstr "Pozostało"
3143
3144 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3145 msgid "File Transfers"
3146 msgstr "Przesyłanie plików"
3147
3148 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3149 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3150 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
3151
3152 #: ../src/empathy-import-dialog.c:70
3153 msgid "_Import"
3154 msgstr "_Zaimportuj"
3155
3156 #: ../src/empathy-import-dialog.c:82
3157 msgid ""
3158 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3159 "importing accounts from Pidgin."
3160 msgstr ""
3161 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
3162 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
3163
3164 #: ../src/empathy-import-dialog.c:203
3165 msgid "Import Accounts"
3166 msgstr "Importowanie kont"
3167
3168 #. Translators: this is the header of a treeview column
3169 #: ../src/empathy-import-widget.c:299
3170 msgid "Import"
3171 msgstr "Import"
3172
3173 #: ../src/empathy-import-widget.c:308
3174 msgid "Protocol"
3175 msgstr "Protokół"
3176
3177 #: ../src/empathy-import-widget.c:332
3178 msgid "Source"
3179 msgstr "Źródło"
3180
3181 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:197
3182 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:225
3183 msgid "Invite Participant"
3184 msgstr "Zaproszenie uczestnika"
3185
3186 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:198
3187 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
3188 msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
3189
3190 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:221
3191 msgid "Invite"
3192 msgstr "Zaproś"
3193
3194 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:186
3195 msgid "Chat Room"
3196 msgstr "Pokój rozmowy"
3197
3198 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:201
3199 msgid "Members"
3200 msgstr "Członkowie"
3201
3202 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:402
3203 msgid "Failed to list rooms"
3204 msgstr "Wyświetlenie listy pokoi się nie powiodło"
3205
3206 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:437
3207 #, c-format
3208 msgid ""
3209 "%s\n"
3210 "Invite required: %s\n"
3211 "Password required: %s\n"
3212 "Members: %s"
3213 msgstr ""
3214 "%s\n"
3215 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
3216 "Wymagane hasło: %s\n"
3217 "Członkowie: %s"
3218
3219 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
3220 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
3221 msgid "Yes"
3222 msgstr "Tak"
3223
3224 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
3225 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
3226 msgid "No"
3227 msgstr "Nie"
3228
3229 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:791
3230 msgid "Join Room"
3231 msgstr "Dołączenie do pokoju"
3232
3233 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
3234 msgid ""
3235 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3236 msgstr ""
3237 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
3238 "pokoi na liście."
3239
3240 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3241 msgid "_Room:"
3242 msgstr "_Pokój:"
3243
3244 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3245 msgid ""
3246 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3247 "the current account&apos;s server"
3248 msgstr ""
3249 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
3250 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
3251
3252 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3253 msgid ""
3254 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3255 "the current account's server"
3256 msgstr ""
3257 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
3258 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
3259
3260 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3261 msgid "_Server:"
3262 msgstr "_Serwer:"
3263
3264 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3265 msgid "Couldn't load room list"
3266 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
3267
3268 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3269 msgid "Room List"
3270 msgstr "Listy pokoi"
3271
3272 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:182
3273 msgid "Respond"
3274 msgstr "Odpowiedz"
3275
3276 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
3277 msgid "Answer with video"
3278 msgstr "Odbierz z obrazem wideo"
3279
3280 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:209
3281 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
3282 msgid "Decline"
3283 msgstr "Odmów"
3284
3285 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
3286 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:224
3287 msgid "Accept"
3288 msgstr "Zaakceptuj"
3289
3290 #. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
3291 #. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
3292 #. * brings the password popup.
3293 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:234
3294 msgid "Provide"
3295 msgstr "Wprowadź"
3296
3297 #: ../src/empathy-preferences.c:138
3298 msgid "Message received"
3299 msgstr "Otrzymano wiadomość"
3300
3301 #: ../src/empathy-preferences.c:139
3302 msgid "Message sent"
3303 msgstr "Wysłano wiadomość"
3304
3305 #: ../src/empathy-preferences.c:140
3306 msgid "New conversation"
3307 msgstr "Nowa rozmowa"
3308
3309 #: ../src/empathy-preferences.c:141
3310 msgid "Contact comes online"
3311 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
3312
3313 #: ../src/empathy-preferences.c:142
3314 msgid "Contact goes offline"
3315 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
3316
3317 #: ../src/empathy-preferences.c:143
3318 msgid "Account connected"
3319 msgstr "Połączono konto"
3320
3321 #: ../src/empathy-preferences.c:144
3322 msgid "Account disconnected"
3323 msgstr "Rozłączono konto"
3324
3325 #: ../src/empathy-preferences.c:369
3326 msgid "Language"
3327 msgstr "Język"
3328
3329 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3330 #: ../src/empathy-preferences.c:620
3331 msgid "Juliet"
3332 msgstr "Julia"
3333
3334 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3335 #: ../src/empathy-preferences.c:627
3336 msgid "Romeo"
3337 msgstr "Romeo"
3338
3339 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3340 #: ../src/empathy-preferences.c:633
3341 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
3342 msgstr "Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!"
3343
3344 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3345 #: ../src/empathy-preferences.c:637
3346 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
3347 msgstr "Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!"
3348
3349 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3350 #: ../src/empathy-preferences.c:640
3351 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
3352 msgstr "Lub jeśli tego nie możesz uczynić,"
3353
3354 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3355 #: ../src/empathy-preferences.c:643
3356 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
3357 msgstr "To przysiąż wiernym być mojej miłości,"
3358
3359 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3360 #: ../src/empathy-preferences.c:646
3361 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
3362 msgstr "A ja przestanę być z krwi Kapuletów."
3363
3364 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3365 #: ../src/empathy-preferences.c:649
3366 msgid "Juliet has disconnected"
3367 msgstr "Użytkownik Julia został rozłączony"
3368
3369 #: ../src/empathy-preferences.c:1015
3370 msgid "Preferences"
3371 msgstr "Preferencje"
3372
3373 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3374 msgid "Show groups"
3375 msgstr "Wyświetlanie grup"
3376
3377 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3378 msgid "Show account balances"
3379 msgstr "Wyświetlanie salda konta"
3380
3381 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2302
3382 msgid "Contact List"
3383 msgstr "Lista kontaktów"
3384
3385 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3386 msgid "Start chats in:"
3387 msgstr "Rozpoczynanie rozmów w:"
3388
3389 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3390 msgid "new ta_bs"
3391 msgstr "nowych _kartach"
3392
3393 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3394 msgid "new _windows"
3395 msgstr "nowych _oknach"
3396
3397 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3398 msgid "Show _smileys as images"
3399 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
3400
3401 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3402 msgid "Show contact _list in rooms"
3403 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
3404
3405 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3406 msgid "Log conversations"
3407 msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
3408
3409 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
3410 msgid "Display incoming events in the notification area"
3411 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
3412
3413 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3414 msgid "_Automatically connect on startup"
3415 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
3416
3417 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3418 msgid "Behavior"
3419 msgstr "Zachowanie"
3420
3421 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3422 msgid "General"
3423 msgstr "Ogólne"
3424
3425 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3426 msgid "_Enable bubble notifications"
3427 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
3428
3429 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3430 msgid "Disable notifications when _away or busy"
3431 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
3432
3433 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3434 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3435 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
3436
3437 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3438 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3439 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
3440
3441 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3442 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3443 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
3444
3445 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3446 msgid "Notifications"
3447 msgstr "Powiadomienia"
3448
3449 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3450 msgid "_Enable sound notifications"
3451 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
3452
3453 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3454 msgid "Disable sounds when _away or busy"
3455 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
3456
3457 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3458 msgid "Play sound for events"
3459 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
3460
3461 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3462 msgid "Sounds"
3463 msgstr "Dźwięki"
3464
3465 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3466 msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
3467 msgstr "Usuwanie _echa w celu zwiększenia jakości rozmowy"
3468
3469 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3470 msgid ""
3471 "Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
3472 "person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
3473 "hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
3474 "off and restarting the call."
3475 msgstr ""
3476 "Usuwanie echa zwiększa czystość głosu użytkownika dla osoby po drugiej "
3477 "stronie, ale może powodować problemy na niektórych komputerach. Jeśli "
3478 "słychać dziwne dźwięki lub piski podczas rozmów, to należy spróbować "
3479 "wyłączyć usuwanie echa i ponownie rozpocząć rozmowę głosową."
3480
3481 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3482 msgid "_Publish location to my contacts"
3483 msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
3484
3485 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3486 msgid ""
3487 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3488 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3489 "decimal place."
3490 msgstr ""
3491 "Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
3492 "miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
3493 "po przecinku."
3494
3495 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
3496 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
3497 msgid "_Reduce location accuracy"
3498 msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
3499
3500 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
3501 msgid "Privacy"
3502 msgstr "Prywatność"
3503
3504 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
3505 msgid ""
3506 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3507 "dictionary installed."
3508 msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
3509
3510 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
3511 msgid "Enable spell checking for languages:"
3512 msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
3513
3514 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
3515 msgid "Spell Checking"
3516 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
3517
3518 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
3519 msgid "Chat Th_eme:"
3520 msgstr "Motyw _rozmowy:"
3521
3522 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
3523 msgid "Variant:"
3524 msgstr "Wariant:"
3525
3526 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
3527 msgid "Themes"
3528 msgstr "Motywy"
3529
3530 #: ../src/empathy-roster-window.c:231
3531 msgid "Provide Password"
3532 msgstr "Wprowadź hasło"
3533
3534 #: ../src/empathy-roster-window.c:237
3535 msgid "Disconnect"
3536 msgstr "Rozłącz"
3537
3538 #: ../src/empathy-roster-window.c:494
3539 msgid "You need to set up an account to see contacts here."
3540 msgstr "Należy ustawić konto, aby wyświetlić kontakty."
3541
3542 #: ../src/empathy-roster-window.c:570
3543 #, c-format
3544 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
3545 msgstr ""
3546 "Konta %s nie mogą być używane, dopóki oprogramowanie %s nie zostanie "
3547 "zaktualizowane."
3548
3549 #: ../src/empathy-roster-window.c:671
3550 msgid "Windows Live"
3551 msgstr "Windows Live"
3552
3553 #: ../src/empathy-roster-window.c:673
3554 msgid "Google Talk"
3555 msgstr "Google Talk"
3556
3557 #: ../src/empathy-roster-window.c:675
3558 msgid "Facebook"
3559 msgstr "Facebook"
3560
3561 #. translators: %s is an account name like 'Facebook' or 'Google Talk'
3562 #: ../src/empathy-roster-window.c:690
3563 #, c-format
3564 msgid "%s account requires authorisation"
3565 msgstr "Konto serwisu %s wymaga upoważnienia"
3566
3567 #: ../src/empathy-roster-window.c:701
3568 msgid "Online Accounts"
3569 msgstr "Konta online"
3570
3571 #: ../src/empathy-roster-window.c:748
3572 msgid "Update software…"
3573 msgstr "Zaktualizuj oprogramowanie…"
3574
3575 #: ../src/empathy-roster-window.c:754
3576 msgid "Reconnect"
3577 msgstr "Połącz ponownie"
3578
3579 #: ../src/empathy-roster-window.c:758
3580 msgid "Edit Account"
3581 msgstr "Modyfikuj konto"
3582
3583 #: ../src/empathy-roster-window.c:763
3584 msgid "Close"
3585 msgstr "Zamknij"
3586
3587 #: ../src/empathy-roster-window.c:905
3588 msgid "Top up account"
3589 msgstr "Doładuj konto"
3590
3591 #: ../src/empathy-roster-window.c:1627
3592 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
3593 msgstr "Należy włączyć jedno z kont, aby wyświetlić kontakty."
3594
3595 #. translators: argument is an account name
3596 #: ../src/empathy-roster-window.c:1635
3597 #, c-format
3598 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
3599 msgstr "Należy włączyć konto %s, aby wyświetlić kontakty."
3600
3601 #: ../src/empathy-roster-window.c:1713
3602 msgid "Change your presence to see contacts here"
3603 msgstr "Należy zmienić stan, aby wyświetlić kontakty"
3604
3605 #: ../src/empathy-roster-window.c:1722
3606 msgid "No match found"
3607 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
3608
3609 #: ../src/empathy-roster-window.c:1729
3610 msgid "You haven't added any contact yet"
3611 msgstr "Nie dodano jeszcze żadnych kontaktów"
3612
3613 #: ../src/empathy-roster-window.c:1732
3614 msgid "No online contacts"
3615 msgstr "Brak kontaktów w trybie online"
3616
3617 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
3618 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3619 msgid "_New Conversation…"
3620 msgstr "_Nowa rozmowa…"
3621
3622 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
3623 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3624 msgid "New _Call…"
3625 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
3626
3627 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
3628 msgid "Contacts"
3629 msgstr "Kontakty"
3630
3631 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
3632 msgid "_Add Contacts…"
3633 msgstr "_Dodaj kontakty…"
3634
3635 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
3636 msgid "_Search for Contacts…"
3637 msgstr "_Wyszukaj kontakty…"
3638
3639 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
3640 msgid "_Blocked Contacts"
3641 msgstr "Za_blokowane kontakty"
3642
3643 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
3644 msgid "_Rooms"
3645 msgstr "_Pokoje"
3646
3647 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
3648 msgid "_Join…"
3649 msgstr "_Dołącz…"
3650
3651 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
3652 msgid "Join _Favorites"
3653 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
3654
3655 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
3656 msgid "_Manage Favorites"
3657 msgstr "_Zarządzaj ulubionymi"
3658
3659 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
3660 msgid "_File Transfers"
3661 msgstr "_Przesyłanie plików"
3662
3663 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
3664 msgid "_Accounts"
3665 msgstr "_Konta"
3666
3667 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
3668 msgid "P_references"
3669 msgstr "P_referencje"
3670
3671 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
3672 msgid "Help"
3673 msgstr "Pomoc"
3674
3675 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
3676 msgid "About Empathy"
3677 msgstr "O programie Empathy"
3678
3679 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
3680 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3681 msgid "_Quit"
3682 msgstr "Za_kończ"
3683
3684 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
3685 msgid "Account settings"
3686 msgstr "Ustawienia konta"
3687
3688 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:2
3689 msgid "Go _Online"
3690 msgstr "Przejdź do trybu _online"
3691
3692 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:3
3693 msgid "Show _Offline Contacts"
3694 msgstr "Wyświetl kontakty w trybie _offline"
3695
3696 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3697 msgid "Status"
3698 msgstr "Stan"
3699
3700 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:183
3701 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:126
3702 msgid "Done"
3703 msgstr "Gotowe"
3704
3705 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:214
3706 msgid "Please enter your account details"
3707 msgstr "Proszę podać informacje o koncie"
3708
3709 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:160
3710 #, c-format
3711 msgid "Edit %s account options"
3712 msgstr "Modyfikuj opcje konta %s"
3713
3714 #: ../ubuntu-online-accounts/empathy.application.in.h:1
3715 msgid "Integrate your IM accounts"
3716 msgstr "Integracja kont komunikatora"