04828e0f4cd7599f164455e34b8c79ae84e710ae
[empathy.git] / po / pl.po
1 # Copyright (C) 2003-2008 Free Software Foundation, Inc.
2 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
3 # Aviary.pl
4 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
5 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
6 # gnomepl@aviary.pl
7 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
8 # Review całości pliku: 14.07.2008 Wadim Dziedzic
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: empathy\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2009-03-01 19:43+0100\n"
14 "PO-Revision-Date: 2009-03-01 19:25+0100\n"
15 "Last-Translator: Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>\n"
16 "Language-Team: Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
22 "X-Poedit-Language: Polish\n"
23 "X-Poedit-Country: Poland\n"
24 "X-Poedit-Bookmarks: -1,-1,-1,-1,-1,382,-1,-1,-1,-1\n"
25
26 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
27 msgid "Empathy Instant Messenger"
28 msgstr "Komunikator Empathy"
29
30 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
31 msgid "Send and receive instant messages"
32 msgstr "Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych"
33
34 #: ../data/empathy.schemas.in.h:1
35 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
36 msgstr "Stale otwiera osobne okna rozmów dla nowych rozmów."
37
38 #: ../data/empathy.schemas.in.h:2
39 msgid ""
40 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
41 "chat."
42 msgstr ""
43 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
44 "podczas rozmowy grupowej."
45
46 #: ../data/empathy.schemas.in.h:3
47 msgid "Chat window theme"
48 msgstr "Motyw okna rozmów"
49
50 #: ../data/empathy.schemas.in.h:4
51 msgid ""
52 "Comma separated list of spell checker languages to use (e.g. en, fr, nl)."
53 msgstr ""
54 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. en, fr, nl, "
55 "pl)."
56
57 #: ../data/empathy.schemas.in.h:5
58 msgid "Compact contact list"
59 msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
60
61 #: ../data/empathy.schemas.in.h:6
62 msgid "Contact list sort criterium"
63 msgstr "Kryterium sortowania listy kontaktów"
64
65 #: ../data/empathy.schemas.in.h:7
66 msgid "Default directory to select an avatar image from"
67 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
68
69 #: ../data/empathy.schemas.in.h:8
70 msgid "Disable popup notifications when away"
71 msgstr "Wyłącza wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności"
72
73 #: ../data/empathy.schemas.in.h:9
74 msgid "Disable sounds when away"
75 msgstr "Wyłącza dźwięki podczas nieobecności"
76
77 #: ../data/empathy.schemas.in.h:10
78 msgid "Empathy default download folder"
79 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
80
81 #: ../data/empathy.schemas.in.h:11
82 msgid "Empathy has asked about importing accounts"
83 msgstr "Program Empathy zapytał o importowanie kont"
84
85 #: ../data/empathy.schemas.in.h:12
86 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
87 msgstr "Automatycznie połączenie podczas uruchamiania programu"
88
89 #: ../data/empathy.schemas.in.h:13
90 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
91 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
92
93 #: ../data/empathy.schemas.in.h:14
94 msgid "Enable popup notifications for new messages"
95 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadamiania dla nowych wiadomości"
96
97 #: ../data/empathy.schemas.in.h:15
98 msgid "Enable spell checker"
99 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
100
101 #: ../data/empathy.schemas.in.h:16
102 msgid "Hide main window"
103 msgstr "Ukrycie głównego okna"
104
105 #: ../data/empathy.schemas.in.h:17
106 msgid "Hide the main window."
107 msgstr "Ukrywa główne okno."
108
109 #: ../data/empathy.schemas.in.h:18
110 msgid "NetworkManager should be used"
111 msgstr "Użycie programu NetworkManager"
112
113 #: ../data/empathy.schemas.in.h:19
114 msgid "Nick completed character"
115 msgstr "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu"
116
117 #: ../data/empathy.schemas.in.h:20
118 msgid "Open new chats in separate windows"
119 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w osobnych oknach"
120
121 #: ../data/empathy.schemas.in.h:21
122 msgid "Play a sound for incoming messages"
123 msgstr "Odtworzenie dźwięku po nadejściu wiadomości"
124
125 #: ../data/empathy.schemas.in.h:22
126 msgid "Play a sound for new conversations"
127 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
128
129 #: ../data/empathy.schemas.in.h:23
130 msgid "Play a sound for outgoing messages"
131 msgstr "Odtworzenie dźwięku przy wychodzącej wiadomości"
132
133 #: ../data/empathy.schemas.in.h:24
134 msgid "Play a sound when a contact logs in"
135 msgstr "Odtworzenie dźwięku, gdy kontakt się zaloguje"
136
137 #: ../data/empathy.schemas.in.h:25
138 msgid "Play a sound when a contact logs out"
139 msgstr "Odtworzenie dźwięku, gdy kontakt się wyloguje"
140
141 #: ../data/empathy.schemas.in.h:26
142 msgid "Play a sound when we log in"
143 msgstr "Odtworzenie dźwięku, gdy użytkownik się zaloguje"
144
145 #: ../data/empathy.schemas.in.h:27
146 msgid "Play a sound when we log out"
147 msgstr "Odtworzenie dźwięku, gdy użytkownik się wyloguje"
148
149 #: ../data/empathy.schemas.in.h:28
150 msgid "Popup notifications if the chat isn't focused"
151 msgstr "Wyskakujące powiadomienie, jeśli okno rozmowy nie jest oknem aktywnym"
152
153 #: ../data/empathy.schemas.in.h:29
154 msgid "Salut account is created"
155 msgstr "Konto Salut zostało utworzone"
156
157 #: ../data/empathy.schemas.in.h:30
158 msgid "Show avatars"
159 msgstr "Wyświetlanie awatarów"
160
161 #: ../data/empathy.schemas.in.h:31
162 msgid "Show hint about closing the main window"
163 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
164
165 #: ../data/empathy.schemas.in.h:32
166 msgid "Show offline contacts"
167 msgstr "Wyświetlanie rozłączonych kontaktów"
168
169 #: ../data/empathy.schemas.in.h:33
170 msgid "Spell checking languages"
171 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
172
173 #: ../data/empathy.schemas.in.h:34
174 msgid "The default folder to save file transfers in."
175 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
176
177 #: ../data/empathy.schemas.in.h:35
178 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
179 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
180
181 #: ../data/empathy.schemas.in.h:36
182 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
183 msgstr "Motyw używany do wyświetlania konwersacji w oknach rozmowy."
184
185 #: ../data/empathy.schemas.in.h:37
186 msgid "Use graphical smileys"
187 msgstr "Używanie emotikon"
188
189 #: ../data/empathy.schemas.in.h:38
190 msgid "Use notification sounds"
191 msgstr "Odgrywanie dźwięków powiadomień"
192
193 #: ../data/empathy.schemas.in.h:39
194 msgid "Use theme for chat rooms"
195 msgstr "Używanie motywów dla pokojów rozmów"
196
197 #: ../data/empathy.schemas.in.h:40
198 msgid ""
199 "Whether or not Empathy has asked about importing accounts from other "
200 "programs."
201 msgstr ""
202 "Określa, czy program Empathy zapytał o importowanie kont z innych programów."
203
204 #: ../data/empathy.schemas.in.h:41
205 msgid ""
206 "Whether or not Empathy should automatically log in to your accounts on "
207 "startup."
208 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
209
210 #: ../data/empathy.schemas.in.h:42
211 msgid ""
212 "Whether or not Empathy should use the avatar of the contact as the chat "
213 "window icon."
214 msgstr "Określa, czy wyświetlać awatary kontaktów jako ikony okna rozmowy."
215
216 #: ../data/empathy.schemas.in.h:43
217 msgid ""
218 "Whether or not the Salut account has been created on the first Empathy run."
219 msgstr ""
220 "Określa, czy konto Salut zostało stworzone przy pierwszym uruchomieniu "
221 "Empathy."
222
223 #: ../data/empathy.schemas.in.h:44
224 msgid ""
225 "Whether or not the network manager should be used to automatically "
226 "disconnect/reconnect."
227 msgstr ""
228 "Określa, czy network manager ma automatycznie rozłączać i nawiązywać "
229 "połączenie."
230
231 #: ../data/empathy.schemas.in.h:45
232 msgid ""
233 "Whether or not to check words typed against the languages you want to check "
234 "with."
235 msgstr ""
236 "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w językach, w których zostało to "
237 "określone."
238
239 #: ../data/empathy.schemas.in.h:46
240 msgid ""
241 "Whether or not to convert smileys into graphical images in conversations."
242 msgstr ""
243 "Określa, czy emotikony w rozmowach będą konwertowane do postaci graficznej."
244
245 #: ../data/empathy.schemas.in.h:47
246 msgid ""
247 "Whether or not to play a sound to notify for contacts logging in the network."
248 msgstr ""
249 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
250 "sieci."
251
252 #: ../data/empathy.schemas.in.h:48
253 msgid ""
254 "Whether or not to play a sound to notify for contacts logging off the "
255 "network."
256 msgstr ""
257 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
258
259 #: ../data/empathy.schemas.in.h:49
260 msgid "Whether or not to play a sound to notify for events."
261 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
262
263 #: ../data/empathy.schemas.in.h:50
264 msgid "Whether or not to play a sound to notify for incoming messages."
265 msgstr ""
266 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
267
268 #: ../data/empathy.schemas.in.h:51
269 msgid "Whether or not to play a sound to notify for new conversations."
270 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
271
272 #: ../data/empathy.schemas.in.h:52
273 msgid "Whether or not to play a sound to notify for outgoing messages."
274 msgstr ""
275 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
276
277 #: ../data/empathy.schemas.in.h:53
278 msgid "Whether or not to play a sound when logging in a network."
279 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu do sieci."
280
281 #: ../data/empathy.schemas.in.h:54
282 msgid "Whether or not to play a sound when logging off a network."
283 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu z sieci."
284
285 #: ../data/empathy.schemas.in.h:55
286 msgid "Whether or not to play sound notifications when away or busy."
287 msgstr ""
288 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadamiania podczas stanu nieobecności lub "
289 "zajętości."
290
291 #: ../data/empathy.schemas.in.h:56
292 msgid ""
293 "Whether or not to show a popup notification when receiving a new message "
294 "even if the chat is already opened, but not focused."
295 msgstr ""
296 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymywania nowej "
297 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest oknem "
298 "aktywnym."
299
300 #: ../data/empathy.schemas.in.h:57
301 msgid ""
302 "Whether or not to show a popup notification when receiving a new message."
303 msgstr ""
304 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
305 "wiadomości."
306
307 #: ../data/empathy.schemas.in.h:58
308 msgid ""
309 "Whether or not to show avatars for contacts in the contact list and chat "
310 "windows."
311 msgstr ""
312 "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmów."
313
314 #: ../data/empathy.schemas.in.h:59
315 msgid "Whether or not to show contacts that are offline in the contact list."
316 msgstr "Określa, czy wyświetlać kontakty niebędące w sieci na liście."
317
318 #: ../data/empathy.schemas.in.h:60
319 msgid "Whether or not to show popup notifications when away or busy."
320 msgstr ""
321 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
322 "zajętości."
323
324 #: ../data/empathy.schemas.in.h:61
325 msgid ""
326 "Whether or not to show the message dialog about closing the main window with "
327 "the 'x' button in the title bar."
328 msgstr ""
329 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
330 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
331
332 #: ../data/empathy.schemas.in.h:62
333 msgid "Whether to show the contact list in compact mode or not."
334 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
335
336 #: ../data/empathy.schemas.in.h:63
337 msgid "Whether to use the theme for chat rooms or not."
338 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmów."
339
340 #: ../data/empathy.schemas.in.h:64
341 msgid ""
342 "Which criterium to use when sorting the contact list. Default is to use sort "
343 "by the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will "
344 "sort the contact list by state."
345 msgstr ""
346 "Określa, jakie kryterium używać podczas sortowania listy kontaktów. "
347 "Domyślnie jest używane sortowanie wg nazwy kontaktów, wartość \"name\". "
348 "Wartość \"state\" spowoduje sortowanie wg stanu kontaktu."
349
350 #: ../libempathy/empathy-tp-contact-list.c:731 ../src/empathy.c:269
351 msgid "People nearby"
352 msgstr "Osoby w pobliżu"
353
354 #: ../libempathy/empathy-utils.c:252
355 msgid "Available"
356 msgstr "Dostępny"
357
358 #: ../libempathy/empathy-utils.c:254
359 msgid "Busy"
360 msgstr "Zajęty"
361
362 #: ../libempathy/empathy-utils.c:257
363 msgid "Away"
364 msgstr "Nieobecny"
365
366 #: ../libempathy/empathy-utils.c:259
367 msgid "Hidden"
368 msgstr "Ukryty"
369
370 #: ../libempathy/empathy-utils.c:262
371 msgid "Offline"
372 msgstr "Rozłączony"
373
374 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:326
375 msgid "All"
376 msgstr "Wszystkie"
377
378 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:302
379 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:347
380 #, c-format
381 msgid "%s:"
382 msgstr "%s:"
383
384 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:1
385 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.glade.h:1
386 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:1
387 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:1
388 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:1
389 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:1
390 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:1
391 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:1
392 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:1
393 msgid "<b>Advanced</b>"
394 msgstr "<b>Zaawansowane</b>"
395
396 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:2
397 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:2
398 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:2
399 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:3
400 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:2
401 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:4
402 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:2
403 msgid "Forget password and clear the entry."
404 msgstr "Usunięcie hasła i wyczyszczenie pola."
405
406 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:3
407 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:4
408 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:4
409 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:5
410 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:4
411 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:5
412 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:3
413 msgid "Pass_word:"
414 msgstr "_Hasło:"
415
416 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:4
417 msgid "Screen _Name:"
418 msgstr "_Nazwa użytkownika:"
419
420 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:5
421 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:5
422 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:6
423 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:11
424 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:5
425 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:8
426 msgid "_Port:"
427 msgstr "_Port:"
428
429 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:6
430 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:6
431 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:7
432 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:12
433 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:6
434 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:10
435 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:10
436 msgid "_Server:"
437 msgstr "_Serwer:"
438
439 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:3
440 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:4
441 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:3
442 msgid "Login I_D:"
443 msgstr "I_dentyfikator logowania:"
444
445 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:3
446 msgid "ICQ _UIN:"
447 msgstr "_UIN ICQ:"
448
449 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:5
450 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:6
451 msgid "_Charset:"
452 msgstr "_Zestaw znaków:"
453
454 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.c:245
455 msgid "New Network"
456 msgstr "Nowa sieć"
457
458 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:1
459 msgid "<b>Network</b>"
460 msgstr "<b>Sieć</b>"
461
462 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:2
463 msgid "<b>Servers</b>"
464 msgstr "<b>Serwery</b>"
465
466 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:3
467 msgid "Charset:"
468 msgstr "Zestaw znaków:"
469
470 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:4
471 msgid "Create a new IRC network"
472 msgstr "Tworzenie nowej sieci IRC"
473
474 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:5
475 msgid "Edit the selected IRC network"
476 msgstr "Modyfikowanie zaznaczonej sieci IRC"
477
478 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:6
479 msgid "Network"
480 msgstr "Sieć"
481
482 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:7
483 msgid "Network:"
484 msgstr "Sieć:"
485
486 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:8
487 msgid "Nickname:"
488 msgstr "Pseudonim:"
489
490 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:9
491 msgid "Password:"
492 msgstr "Hasło:"
493
494 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:10
495 msgid "Quit message:"
496 msgstr "Komunikat przy zakończeniu:"
497
498 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:11
499 msgid "Real name:"
500 msgstr "Prawdziwe imię i nazwisko:"
501
502 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:12
503 msgid "Remove the selected IRC network"
504 msgstr "Usuwanie zaznaczonej sieci IRC"
505
506 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:2
507 msgid "<b>Override server settings</b>"
508 msgstr "<b>Własne ustawienia serwera</b>"
509
510 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:6
511 msgid "Pri_ority:"
512 msgstr "Pri_orytet:"
513
514 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:7
515 msgid "Reso_urce:"
516 msgstr "_Zasób:"
517
518 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:8
519 msgid "Use old SS_L"
520 msgstr "Używanie starszego szyfrowania SS_L"
521
522 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:9
523 msgid "_Encryption required (TLS/SSL)"
524 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
525
526 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:10
527 msgid "_Ignore SSL certificate errors"
528 msgstr "_Ignorowanie błędów certyfikatu SSL"
529
530 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:2
531 msgid "_Email:"
532 msgstr "_E-mail:"
533
534 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:3
535 msgid "_First Name:"
536 msgstr "I_mię:"
537
538 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:4
539 msgid "_Jabber ID:"
540 msgstr "Jabber I_D:"
541
542 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:5
543 msgid "_Last Name:"
544 msgstr "Na_zwisko:"
545
546 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:6
547 #: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:8
548 msgid "_Nickname:"
549 msgstr "_Pseudonim:"
550
551 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:7
552 msgid "_Published Name:"
553 msgstr "Nazwa _opublikowana:"
554
555 #. look up the DNS SRV record at the service's domain for the host name of a STUN server.
556 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:3
557 msgid "Discover STUN"
558 msgstr "Wykrywanie STUN"
559
560 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:6
561 msgid "STUN Server:"
562 msgstr "Serwer STUN:"
563
564 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:7
565 msgid "STUN port:"
566 msgstr "Port STUN:"
567
568 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:8
569 msgid "_Username:"
570 msgstr "N_azwa użytkownika:"
571
572 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:4
573 msgid "Use _Yahoo Japan"
574 msgstr "Użycie _Yahoo Japan"
575
576 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:5
577 msgid "Yahoo I_D:"
578 msgstr "I_D Yahoo:"
579
580 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:7
581 msgid "_Ignore conference and chatroom invitations"
582 msgstr "_Ignorowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmów"
583
584 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:9
585 msgid "_Room List locale:"
586 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
587
588 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:462
589 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:537
590 msgid "Couldn't convert image"
591 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
592
593 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:463
594 msgid "None of the accepted image formats is supported on your system"
595 msgstr ""
596 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
597
598 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:956
599 msgid "Select Your Avatar Image"
600 msgstr "Proszę wybrać obraz awataru"
601
602 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:959
603 msgid "No Image"
604 msgstr "Brak obrazu"
605
606 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1021
607 msgid "Images"
608 msgstr "Obrazy"
609
610 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1025
611 msgid "All Files"
612 msgstr "Wszystkie pliki"
613
614 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:294
615 msgid "Click to enlarge"
616 msgstr "Kliknięcie powiększa"
617
618 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:507
619 msgid "offline"
620 msgstr "rozłączony"
621
622 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:510
623 msgid "invalid contact"
624 msgstr "niepoprawny kontakt"
625
626 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:513
627 msgid "permission denied"
628 msgstr "brak dostępu"
629
630 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:516
631 msgid "too long message"
632 msgstr "zbyt długa wiadomość"
633
634 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:519
635 msgid "not implemented"
636 msgstr "niezaimplementowane"
637
638 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:522
639 msgid "unknown"
640 msgstr "nieznany"
641
642 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:526
643 #, c-format
644 msgid "Error sending message '%s': %s"
645 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
646
647 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:556
648 #, c-format
649 msgid "Topic set to: %s"
650 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
651
652 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:558
653 msgid "No topic defined"
654 msgstr "Temat nie został określony"
655
656 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:973
657 msgid "Insert Smiley"
658 msgstr "Wstaw uśmieszek"
659
660 #. send button
661 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:991
662 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1538
663 msgid "_Send"
664 msgstr "_Wyślij"
665
666 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1025
667 msgid "_Check Word Spelling..."
668 msgstr "_Sprawdź pisownię..."
669
670 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1131
671 #, c-format
672 msgid "%s has joined the room"
673 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
674
675 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1134
676 #, c-format
677 msgid "%s has left the room"
678 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
679
680 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1248 ../src/empathy-call-window.c:548
681 msgid "Disconnected"
682 msgstr "Rozłączony"
683
684 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1644
685 msgid "Connected"
686 msgstr "Połączony"
687
688 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1694
689 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:505
690 msgid "Conversation"
691 msgstr "Rozmowa"
692
693 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.glade.h:1
694 msgid "<b>Topic:</b>"
695 msgstr "<b>Temat:</b>"
696
697 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.glade.h:2
698 msgid "Group Chat"
699 msgstr "Rozmowa grupowa"
700
701 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:340
702 msgid "_Copy Link Address"
703 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
704
705 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:348
706 msgid "_Open Link"
707 msgstr "_Otwórz odnośnik"
708
709 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
710 #. * chat windows (strftime format string)
711 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:441
712 msgid "%A %B %d %Y"
713 msgstr "%A %d %B %Y"
714
715 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:180
716 msgid "Personal Information"
717 msgstr "Informacje osobiste"
718
719 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:183
720 msgid "Edit Contact Information"
721 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
722
723 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:186
724 msgid "Contact Information"
725 msgstr "Informacje o kontakcie"
726
727 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:267
728 msgid "I would like to add you to my contact list."
729 msgstr "Chciałbym Cię dodać do mojej listy kontaktów."
730
731 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:291
732 msgid "New Contact"
733 msgstr "Nowy kontakt"
734
735 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.glade.h:1
736 msgid "Decide _Later"
737 msgstr "Z_decyduj później"
738
739 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.glade.h:2
740 msgid "Subscription Request"
741 msgstr "Prośba autoryzacji"
742
743 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1249
744 #, c-format
745 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
746 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
747
748 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1251
749 msgid "Removing group"
750 msgstr "Usuwanie grupy"
751
752 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1298
753 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1377
754 msgid "_Remove"
755 msgstr "_Usuń"
756
757 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1328
758 #, c-format
759 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
760 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
761
762 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1330
763 msgid "Removing contact"
764 msgstr "Usuwanie kontaktu"
765
766 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1335
767 msgid "Sorry, I don't want you in my contact list anymore."
768 msgstr "Przepraszam, ale już nie chcę Cię mieć na mojej liście kontaktów."
769
770 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:130
771 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:9
772 msgid "_Chat"
773 msgstr "_Rozmowa"
774
775 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:161
776 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:5
777 msgid "_Call"
778 msgstr "_Zadzwoń"
779
780 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:200
781 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:17
782 msgid "_View Previous Conversations"
783 msgstr "_Wyświetl poprzednie rozmowy"
784
785 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:222
786 msgid "Send file"
787 msgstr "Wyślij plik"
788
789 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:250
790 msgid "Infor_mation"
791 msgstr "Infor_macje"
792
793 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:277
794 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:14 ../src/empathy-main-window.glade.h:11
795 msgid "_Edit"
796 msgstr "_Edycja"
797
798 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:336
799 msgid "Inviting to this room"
800 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
801
802 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:369
803 msgid "_Invite to chatroom"
804 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmów"
805
806 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:111
807 msgid "Select a contact"
808 msgstr "Wybór kontaktu"
809
810 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:358
811 msgid "Save Avatar"
812 msgstr "Zapisanie awataru"
813
814 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:414
815 msgid "Unable to save avatar"
816 msgstr "Nie można zapisać awataru"
817
818 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:895
819 msgid "Select"
820 msgstr "Wybierz"
821
822 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:904
823 #: ../src/empathy-main-window.c:991
824 msgid "Group"
825 msgstr "Grupa"
826
827 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:1
828 msgid "<b>Client Information</b>"
829 msgstr "<b>Informacje o kliencie</b>"
830
831 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:2
832 msgid "<b>Contact Details</b>"
833 msgstr "<b>Szczegóły kontaktu</b>"
834
835 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:3
836 msgid "<b>Contact</b>"
837 msgstr "<b>Kontakt</b>"
838
839 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:4
840 msgid "<b>Groups</b>"
841 msgstr "<b>Grupy</b>"
842
843 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:5
844 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.glade.h:1
845 #: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:1
846 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:1
847 msgid "Account:"
848 msgstr "Konto:"
849
850 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:6
851 msgid "Alias:"
852 msgstr "Alias:"
853
854 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:7
855 msgid "Birthday:"
856 msgstr "Urodziny:"
857
858 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:8
859 msgid "Client:"
860 msgstr "Klient:"
861
862 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:9
863 msgid "Contact information"
864 msgstr "Informacje o kontakcie"
865
866 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:10
867 msgid "Email:"
868 msgstr "E-mail:"
869
870 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:11
871 msgid "Fullname:"
872 msgstr "Imię i nazwisko:"
873
874 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
875 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:13
876 msgid "Identifier:"
877 msgstr "Identyfikator:"
878
879 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:14
880 msgid "Information requested..."
881 msgstr "Żądanie informacji..."
882
883 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:15
884 msgid "OS:"
885 msgstr "System:"
886
887 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:16
888 msgid ""
889 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
890 "select more than one group or no groups."
891 msgstr ""
892 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
893 "więcej niż jedną grupę, lecz nie ma konieczności wyboru żadnej z grup."
894
895 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:17
896 msgid "Version:"
897 msgstr "Wersja:"
898
899 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:18
900 msgid "Web site:"
901 msgstr "Witryna WWW:"
902
903 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:19
904 msgid "_Add Group"
905 msgstr "_Dodaj grupę"
906
907 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:284
908 msgid "new server"
909 msgstr "nowy serwer"
910
911 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:513
912 msgid "Server"
913 msgstr "Serwer"
914
915 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:528
916 msgid "Port"
917 msgstr "Port"
918
919 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:541
920 msgid "SSL"
921 msgstr "SSL"
922
923 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:498
924 #: ../src/empathy-import-dialog.c:277
925 msgid "Account"
926 msgstr "Konto"
927
928 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:515
929 msgid "Date"
930 msgstr "Data"
931
932 #. Tab Label
933 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.glade.h:2
934 msgid "Conversations"
935 msgstr "Rozmowy"
936
937 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.glade.h:3
938 msgid "Previous Conversations"
939 msgstr "Poprzednie rozmowy"
940
941 #. Tab Label
942 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.glade.h:5
943 msgid "Search"
944 msgstr "Wyszukiwanie"
945
946 #. Searching *for* something
947 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.glade.h:7
948 msgid "_For:"
949 msgstr "_Czego:"
950
951 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.glade.h:2
952 msgid "C_all"
953 msgstr "_Zadzwoń"
954
955 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.glade.h:3
956 msgid "C_hat"
957 msgstr "_Rozmowa"
958
959 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.glade.h:4
960 msgid "Contact ID:"
961 msgstr "ID kontaktu:"
962
963 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.glade.h:5
964 msgid "New Conversation"
965 msgstr "Nowa rozmowa"
966
967 #. Custom messages
968 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:685
969 msgid "Custom messages..."
970 msgstr "Własne wiadomości..."
971
972 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.glade.h:1
973 msgid "Custom message"
974 msgstr "Własna wiadomość"
975
976 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.glade.h:2
977 msgid "Message:"
978 msgstr "Wiadomość:"
979
980 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.glade.h:3
981 msgid "Save message"
982 msgstr "Zapisanie wiadomości"
983
984 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.glade.h:4
985 msgid "Status:"
986 msgstr "Stan:"
987
988 #: ../libempathy-gtk/empathy-spell-dialog.c:88
989 msgid "Word"
990 msgstr "Słowo"
991
992 #: ../libempathy-gtk/empathy-spell-dialog.c:265
993 msgid "Suggestions for the word"
994 msgstr "Sugestie dla słowa"
995
996 #: ../libempathy-gtk/empathy-spell-dialog.glade.h:1
997 msgid "Spell Checker"
998 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
999
1000 #: ../libempathy-gtk/empathy-spell-dialog.glade.h:2
1001 msgid "Suggestions for the word:"
1002 msgstr "Sugestie dla słowa:"
1003
1004 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:60
1005 msgid "Classic"
1006 msgstr "Klasyczny"
1007
1008 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:61
1009 msgid "Simple"
1010 msgstr "Prosty"
1011
1012 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:62
1013 msgid "Clean"
1014 msgstr "Czysty"
1015
1016 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:63
1017 msgid "Blue"
1018 msgstr "Niebieski"
1019
1020 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1385
1021 msgid "Unable to open URI"
1022 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
1023
1024 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1530
1025 msgid "Select a file"
1026 msgstr "Wybór pliku"
1027
1028 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1566
1029 msgid "Received an instant message"
1030 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
1031
1032 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1568
1033 msgid "Sent an instant message"
1034 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
1035
1036 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1570
1037 msgid "Incoming chat request"
1038 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
1039
1040 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1572
1041 msgid "Contact connected"
1042 msgstr "Kontakt połączony"
1043
1044 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1574
1045 msgid "Contact disconnected"
1046 msgstr "Kontakt rozłączony"
1047
1048 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1576
1049 msgid "Connected to server"
1050 msgstr "Połączony z serwerem"
1051
1052 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1578
1053 msgid "Disconnected from server"
1054 msgstr "Rozłączony z serwerem"
1055
1056 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1580
1057 msgid "Incoming voice call"
1058 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
1059
1060 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1582
1061 msgid "Outgoing voice call"
1062 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
1063
1064 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1584
1065 msgid "Voice call ended"
1066 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
1067
1068 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
1069 msgid "Current Locale"
1070 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
1071
1072 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
1073 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
1074 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
1075 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
1076 msgid "Arabic"
1077 msgstr "arabski"
1078
1079 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
1080 msgid "Armenian"
1081 msgstr "armeński"
1082
1083 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
1084 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
1085 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
1086 msgid "Baltic"
1087 msgstr "bałtycki"
1088
1089 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
1090 msgid "Celtic"
1091 msgstr "celtycki"
1092
1093 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
1094 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
1095 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
1096 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
1097 msgid "Central European"
1098 msgstr "środkowoeuropejski"
1099
1100 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
1101 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
1102 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
1103 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
1104 msgid "Chinese Simplified"
1105 msgstr "chiński uproszczony"
1106
1107 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
1108 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
1109 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
1110 msgid "Chinese Traditional"
1111 msgstr "chiński tradycyjny"
1112
1113 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
1114 msgid "Croatian"
1115 msgstr "chorwacki"
1116
1117 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
1118 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
1119 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
1120 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
1121 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
1122 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
1123 msgid "Cyrillic"
1124 msgstr "cyrylica"
1125
1126 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
1127 msgid "Cyrillic/Russian"
1128 msgstr "cyrylica/rosyjski"
1129
1130 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
1131 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
1132 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1133 msgstr "cyrylica/ukraiński"
1134
1135 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
1136 msgid "Georgian"
1137 msgstr "gruziński"
1138
1139 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
1140 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
1141 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
1142 msgid "Greek"
1143 msgstr "grecki"
1144
1145 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
1146 msgid "Gujarati"
1147 msgstr "gudżaracki"
1148
1149 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
1150 msgid "Gurmukhi"
1151 msgstr "gurmukhi"
1152
1153 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
1154 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
1155 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
1156 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
1157 msgid "Hebrew"
1158 msgstr "hebrajski"
1159
1160 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
1161 msgid "Hebrew Visual"
1162 msgstr "hebrajski graficzny"
1163
1164 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
1165 msgid "Hindi"
1166 msgstr "hinduski"
1167
1168 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
1169 msgid "Icelandic"
1170 msgstr "islandzki"
1171
1172 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
1173 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
1174 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
1175 msgid "Japanese"
1176 msgstr "japoński"
1177
1178 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
1179 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
1180 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
1181 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
1182 msgid "Korean"
1183 msgstr "koreański"
1184
1185 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
1186 msgid "Nordic"
1187 msgstr "nordycki"
1188
1189 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
1190 msgid "Persian"
1191 msgstr "perski"
1192
1193 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
1194 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
1195 msgid "Romanian"
1196 msgstr "rumuński"
1197
1198 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
1199 msgid "South European"
1200 msgstr "południowoeuropejski"
1201
1202 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
1203 msgid "Thai"
1204 msgstr "tajski"
1205
1206 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
1207 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
1208 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
1209 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
1210 msgid "Turkish"
1211 msgstr "turecki"
1212
1213 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
1214 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
1215 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
1216 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
1217 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
1218 msgid "Unicode"
1219 msgstr "Unicode"
1220
1221 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
1222 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
1223 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
1224 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
1225 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
1226 msgid "Western"
1227 msgstr "Zachodni"
1228
1229 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
1230 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
1231 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
1232 msgid "Vietnamese"
1233 msgstr "Wietnamski"
1234
1235 #.
1236 #. * vim: sw=2 ts=8 cindent noai bs=2
1237 #.
1238 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.schemas.in.h:1
1239 msgid ""
1240 "The contact to display in the applet. Empty means no contact is displayed."
1241 msgstr ""
1242 "Kontakt do wyświetlenia w aplecie. Wartość \"Empty\" oznacza brak "
1243 "wyświetlania kontaktów."
1244
1245 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.schemas.in.h:2
1246 msgid "The contact's avatar token. Empty means contact has no avatar."
1247 msgstr "Element awataru użytkownika. Wartość \"Empty\" oznacza brak awataru."
1248
1249 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.server.in.in.h:1
1250 msgid "Megaphone"
1251 msgstr "Megafon"
1252
1253 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.server.in.in.h:2
1254 #: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:417
1255 msgid "Talk!"
1256 msgstr "Rozmawiaj!"
1257
1258 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:1
1259 #: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.xml.h:1
1260 msgid "_About"
1261 msgstr "_O programie"
1262
1263 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:2
1264 msgid "_Information"
1265 msgstr "Infor_macje"
1266
1267 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:3
1268 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:15
1269 msgid "_Preferences"
1270 msgstr "_Preferencje"
1271
1272 #: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:255
1273 msgid "Please configure a contact."
1274 msgstr "Proszę skonfigurować kontakt."
1275
1276 #: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:348
1277 msgid "Select contact..."
1278 msgstr "Wybierz kontakt..."
1279
1280 #: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.server.in.in.h:1
1281 msgid "Presence"
1282 msgstr "Obecność"
1283
1284 #: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.server.in.in.h:2
1285 #: ../nothere/src/nothere-applet.c:106
1286 msgid "Set your own presence"
1287 msgstr "Ustawianie obecności"
1288
1289 #: ../src/empathy.c:426
1290 msgid "Don't connect on startup"
1291 msgstr "Bez łączenia przy uruchamianiu"
1292
1293 #: ../src/empathy.c:430
1294 msgid "Don't show the contact list on startup"
1295 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów przy uruchamianiu"
1296
1297 #: ../src/empathy.c:434
1298 msgid "Show the accounts dialog"
1299 msgstr "Wyświetlanie okna kont"
1300
1301 #: ../src/empathy.c:446
1302 msgid "- Empathy Instant Messenger"
1303 msgstr "- Komunikator internetowy Empathy"
1304
1305 #: ../src/empathy-about-dialog.c:84
1306 msgid ""
1307 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
1308 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
1309 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
1310 "version."
1311 msgstr ""
1312 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; można go  rozprowadzać dalej "
1313 "i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
1314 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji drugiej tej Licencji "
1315 "lub którejś z późniejszych wersji."
1316
1317 #: ../src/empathy-about-dialog.c:88
1318 msgid ""
1319 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
1320 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
1321 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
1322 "details."
1323 msgstr ""
1324 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on  użyteczny "
1325 "- jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej  gwarancji "
1326 "PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH  ZASTOSOWAŃ. W celu "
1327 "uzyskania bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją "
1328 "Publiczną GNU. "
1329
1330 #: ../src/empathy-about-dialog.c:92
1331 msgid ""
1332 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
1333 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
1334 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
1335 msgstr ""
1336 "Z pewnością wraz z niniejszym programem dostarczono także egzemplarz "
1337 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);jeśli nie - "
1338 "proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth "
1339 "Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
1340
1341 #: ../src/empathy-about-dialog.c:120
1342 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
1343 msgstr "Komunikator internetowy dla środowiska GNOME"
1344
1345 #: ../src/empathy-about-dialog.c:126
1346 msgid "translator-credits"
1347 msgstr ""
1348 "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009\n"
1349 "Tomasz Dominikowski <tdominikowski@aviary.pl>, 2007, 2008, 2009"
1350
1351 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:391
1352 msgid "Enabled"
1353 msgstr "Włączone"
1354
1355 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:401
1356 #: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:4
1357 msgid "Accounts"
1358 msgstr "Konta"
1359
1360 #. To translator: %s is the protocol name
1361 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:833
1362 #, c-format
1363 msgid "New %s account"
1364 msgstr "Nowe konto %s"
1365
1366 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:943
1367 #, c-format
1368 msgid ""
1369 "You are about to remove your %s account!\n"
1370 "Are you sure you want to proceed?"
1371 msgstr ""
1372 "Nastąpi usunięcie konta %s!\n"
1373 "Na pewno kontynuować?"
1374
1375 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:949
1376 msgid ""
1377 "Any associated conversations and chat rooms will NOT be removed if you "
1378 "decide to proceed.\n"
1379 "\n"
1380 "Should you decide to add the account back at a later time, they will still "
1381 "be available."
1382 msgstr ""
1383 "Usunięcie konta NIE spowoduje usunięcia związanych z tym kontem rozmów i "
1384 "pokoi rozmów.\n"
1385 "\n"
1386 "Ponowne dodanie tego konta spowoduje ich ponowną dostępność."
1387
1388 #: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:1
1389 msgid "<b>New Account</b>"
1390 msgstr "<b>Nowe konto</b>"
1391
1392 #: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:2
1393 msgid "<b>No protocol installed</b>"
1394 msgstr "<b>Brak zainstalowanych protokołów</b>"
1395
1396 #: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:3
1397 msgid "<b>Settings</b>"
1398 msgstr "<b>Ustawienia</b>"
1399
1400 #: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:5
1401 msgid "Cr_eate"
1402 msgstr "_Utwórz"
1403
1404 #: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:6
1405 msgid "I already have an account I want to use"
1406 msgstr "Użytkownik posiada konto do użycia"
1407
1408 #: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:7
1409 msgid "Import Accounts..."
1410 msgstr "Importuj konta..."
1411
1412 #: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:8
1413 msgid ""
1414 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
1415 "you want to use."
1416 msgstr ""
1417 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
1418 "wymaganego protokołu."
1419
1420 #: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:9
1421 msgid "Type:"
1422 msgstr "Typ:"
1423
1424 #: ../src/empathy-call-window.c:258
1425 msgid "Contrast"
1426 msgstr "Kontrast"
1427
1428 #: ../src/empathy-call-window.c:258
1429 msgid "Brightness"
1430 msgstr "Jasność"
1431
1432 #: ../src/empathy-call-window.c:258
1433 msgid "Gamma"
1434 msgstr "Gamma"
1435
1436 #: ../src/empathy-call-window.c:290
1437 msgid "Volume"
1438 msgstr "Głośność"
1439
1440 #: ../src/empathy-call-window.c:366
1441 msgid "_Sidebar"
1442 msgstr "Pane_l boczny"
1443
1444 #: ../src/empathy-call-window.c:384
1445 msgid "Dialpad"
1446 msgstr "Panel wybierania"
1447
1448 #: ../src/empathy-call-window.c:390
1449 msgid "Audio input"
1450 msgstr "Wejście dźwięku"
1451
1452 #: ../src/empathy-call-window.c:394
1453 msgid "Video input"
1454 msgstr "Wejście obrazu"
1455
1456 #: ../src/empathy-call-window.c:407
1457 msgid "Connecting..."
1458 msgstr "Łączenie..."
1459
1460 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
1461 #: ../src/empathy-call-window.c:573
1462 #, c-format
1463 msgid "Connected -- %d:%02dm"
1464 msgstr "Połączony - %d:%02dm"
1465
1466 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:1
1467 msgid "Hang up"
1468 msgstr "Rozłącz"
1469
1470 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:2
1471 msgid "Send Audio"
1472 msgstr "Wyślij dźwięk"
1473
1474 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:3
1475 msgid "Send video"
1476 msgstr "Wyślij obraz wideo"
1477
1478 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:4
1479 msgid "Video preview"
1480 msgstr "Podgląd obrazu"
1481
1482 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:6
1483 msgid "_View"
1484 msgstr "_Widok"
1485
1486 #: ../src/empathy-chat-window.c:313
1487 #, c-format
1488 msgid "Conversations (%d)"
1489 msgstr "Rozmowy (%d)"
1490
1491 #: ../src/empathy-chat-window.c:418
1492 msgid "Topic:"
1493 msgstr "Temat:"
1494
1495 #: ../src/empathy-chat-window.c:423
1496 msgid "Typing a message."
1497 msgstr "Wprowadza wiadomość."
1498
1499 #: ../src/empathy-chat-window.c:892 ../src/empathy-event-manager.c:429
1500 #, c-format
1501 msgid "New message from %s"
1502 msgstr "Nowa wiadomość od %s"
1503
1504 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:1
1505 msgid "C_lear"
1506 msgstr "_Wyczyść"
1507
1508 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:2
1509 msgid "Chat"
1510 msgstr "Rozmowa"
1511
1512 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:3
1513 msgid "Insert _Smiley"
1514 msgstr "Wstaw _emotikonę"
1515
1516 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:4
1517 msgid "Invitation _message:"
1518 msgstr "Treść _zaproszenia:"
1519
1520 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:5
1521 msgid "Invite"
1522 msgstr "Zaproś"
1523
1524 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:6
1525 msgid "Move Tab _Left"
1526 msgstr "Przenieś kartę w _lewo"
1527
1528 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:7
1529 msgid "Move Tab _Right"
1530 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
1531
1532 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:8
1533 msgid "Select who would you like to invite:"
1534 msgstr "Wybór osób do zaproszenia:"
1535
1536 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:9
1537 msgid "You have been invited to join a chat conference."
1538 msgstr "Odebrano zaproszenie do dołączenia do konferencji."
1539
1540 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:10
1541 msgid "_Contact"
1542 msgstr "_Kontakt"
1543
1544 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:11 ../src/empathy-main-window.glade.h:10
1545 msgid "_Contents"
1546 msgstr "_Zawartość"
1547
1548 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:12
1549 msgid "_Conversation"
1550 msgstr "_Rozmowa"
1551
1552 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:13
1553 msgid "_Detach Tab"
1554 msgstr "_Odłącz kartę"
1555
1556 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:15
1557 msgid "_Favorite Chatroom"
1558 msgstr "_Ulubiony pokój rozmów"
1559
1560 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:16 ../src/empathy-main-window.glade.h:12
1561 msgid "_Help"
1562 msgstr "Pomo_c"
1563
1564 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:17
1565 msgid "_Next Tab"
1566 msgstr "_Następna karta"
1567
1568 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:18
1569 msgid "_Previous Tab"
1570 msgstr "_Poprzednia karta"
1571
1572 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:19
1573 msgid "_Tabs"
1574 msgstr "_Karty"
1575
1576 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:262
1577 msgid "Name"
1578 msgstr "Nazwa"
1579
1580 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:280
1581 msgid "Room"
1582 msgstr "Pokój"
1583
1584 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:289
1585 msgid "Auto-Connect"
1586 msgstr "Automatyczne łączenie"
1587
1588 #: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:2
1589 msgid "Edit Favorite Room"
1590 msgstr "Modyfikuj pokój w zakładkach"
1591
1592 #: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:3
1593 msgid "Join room on start_up"
1594 msgstr "Dołączenie do pokoju podczas _uruchomienia programu"
1595
1596 #: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:4
1597 msgid "Join this chat room when Empathy starts and you are connected"
1598 msgstr ""
1599 "Dołączenie do tego pokoju podczas uruchomienia Empathy, gdy użytkownik jest "
1600 "połączony"
1601
1602 #: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:5
1603 msgid "Manage Favorite Rooms"
1604 msgstr "Zarządzanie pokojami w zakładkach"
1605
1606 #: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:6
1607 msgid "N_ame:"
1608 msgstr "N_azwa:"
1609
1610 #: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:7
1611 msgid "S_erver:"
1612 msgstr "S_erwer:"
1613
1614 #: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:9
1615 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:9
1616 msgid "_Room:"
1617 msgstr "_Pokój"
1618
1619 #: ../src/empathy-event-manager.c:377
1620 msgid "Incoming call"
1621 msgstr "Rozmowa przychodząca"
1622
1623 #: ../src/empathy-event-manager.c:380
1624 #, c-format
1625 msgid "%s is calling you, do you want to answer?"
1626 msgstr "Rozmowa przychodząca od %s, odebrać?"
1627
1628 #: ../src/empathy-event-manager.c:387
1629 msgid "_Reject"
1630 msgstr "_Odrzuć"
1631
1632 #: ../src/empathy-event-manager.c:393
1633 msgid "_Answer"
1634 msgstr "_Odbierz"
1635
1636 #: ../src/empathy-event-manager.c:516
1637 #, c-format
1638 msgid "Incoming call from %s"
1639 msgstr "Rozmowa przychodząca od %s"
1640
1641 #: ../src/empathy-event-manager.c:564
1642 #, c-format
1643 msgid "%s is offering you an invitation"
1644 msgstr "%s przesyła zaproszenie"
1645
1646 #: ../src/empathy-event-manager.c:570
1647 msgid "An external application will be started to handle it."
1648 msgstr "Do obsługi zostanie uruchomiony zewnętrzny program."
1649
1650 #: ../src/empathy-event-manager.c:575
1651 msgid "You don't have the needed external application to handle it."
1652 msgstr "Brak wymaganego programu zewnętrznego, aby je obsłużyć."
1653
1654 #: ../src/empathy-event-manager.c:698
1655 msgid "Room invitation"
1656 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
1657
1658 #: ../src/empathy-event-manager.c:701
1659 #, c-format
1660 msgid "%s is inviting you to join %s"
1661 msgstr "%s zaprasza do dołączenia do %s"
1662
1663 #. Decline button
1664 #: ../src/empathy-event-manager.c:709 ../src/empathy-ft-manager.c:1023
1665 msgid "_Decline"
1666 msgstr "_Odmów"
1667
1668 #: ../src/empathy-event-manager.c:714
1669 msgid "_Join"
1670 msgstr "_Dołącz"
1671
1672 #: ../src/empathy-event-manager.c:744
1673 #, c-format
1674 msgid "%s invited you to join %s"
1675 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
1676
1677 #: ../src/empathy-event-manager.c:867
1678 #, c-format
1679 msgid "Incoming file transfer from %s"
1680 msgstr "Plik przychodzący od %s"
1681
1682 #: ../src/empathy-event-manager.c:961
1683 #, c-format
1684 msgid "Subscription requested by %s"
1685 msgstr "Żądanie subskrypcji wysłane przez %s"
1686
1687 #: ../src/empathy-event-manager.c:965
1688 #, c-format
1689 msgid ""
1690 "\n"
1691 "Message: %s"
1692 msgstr ""
1693 "\n"
1694 "Wiadomość: %s"
1695
1696 #. Translators: time left, when it is more than one hour
1697 #: ../src/empathy-ft-manager.c:114
1698 #, c-format
1699 msgid "%u:%02u.%02u"
1700 msgstr "%u:%02u.%02u"
1701
1702 #. Translators: time left, when is is less than one hour
1703 #: ../src/empathy-ft-manager.c:117
1704 #, c-format
1705 msgid "%02u.%02u"
1706 msgstr "%02u.%02u"
1707
1708 #: ../src/empathy-ft-manager.c:166
1709 msgid "No reason was specified"
1710 msgstr "Nie podano powodu"
1711
1712 #: ../src/empathy-ft-manager.c:168
1713 msgid "The change in state was requested"
1714 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
1715
1716 #: ../src/empathy-ft-manager.c:170
1717 msgid "You canceled the file transfer"
1718 msgstr "Transfer pliku anulowany przez użytkownika"
1719
1720 #: ../src/empathy-ft-manager.c:172
1721 msgid "The other participant canceled the file transfer"
1722 msgstr "Transfer pliku anulowany przez drugą stronę"
1723
1724 #: ../src/empathy-ft-manager.c:174
1725 msgid "Error while trying to transfer the file"
1726 msgstr "Błąd podczas próby transferu pliku"
1727
1728 #: ../src/empathy-ft-manager.c:176
1729 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
1730 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
1731
1732 #: ../src/empathy-ft-manager.c:178
1733 msgid "Unknown reason"
1734 msgstr "Nieznany powód"
1735
1736 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
1737 #: ../src/empathy-ft-manager.c:226
1738 #, c-format
1739 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
1740 msgstr "Odbieranie \"%s\" od %s"
1741
1742 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
1743 #: ../src/empathy-ft-manager.c:229
1744 #, c-format
1745 msgid "Sending \"%s\" to %s"
1746 msgstr "Wysyłanie \"%s\" do %s"
1747
1748 #: ../src/empathy-ft-manager.c:239
1749 msgctxt "file size"
1750 msgid "Unknown"
1751 msgstr "Nieznany"
1752
1753 #. translators: first %s is the transferred size, second %s is
1754 #. * the total file size
1755 #: ../src/empathy-ft-manager.c:247
1756 #, c-format
1757 msgid "%s of %s"
1758 msgstr "%s z %s"
1759
1760 #: ../src/empathy-ft-manager.c:254
1761 msgid "Waiting the other participant's response"
1762 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
1763
1764 #: ../src/empathy-ft-manager.c:264
1765 #, c-format
1766 msgid "\"%s\" received from %s"
1767 msgstr "Otrzymano \"%s\" od %s"
1768
1769 #: ../src/empathy-ft-manager.c:270
1770 #, c-format
1771 msgid "\"%s\" sent to %s"
1772 msgstr "Wysłano \"%s\" do %s"
1773
1774 #: ../src/empathy-ft-manager.c:273
1775 msgid "File transfer completed"
1776 msgstr "Transfer pliku ukończony"
1777
1778 #: ../src/empathy-ft-manager.c:282
1779 #, c-format
1780 msgid "\"%s\" receiving from %s"
1781 msgstr "Odbieranie \"%s\" od %s"
1782
1783 #: ../src/empathy-ft-manager.c:288
1784 #, c-format
1785 msgid "\"%s\" sending to %s"
1786 msgstr "Wysyłanie \"%s\" do %s"
1787
1788 #: ../src/empathy-ft-manager.c:291
1789 #, c-format
1790 msgid "File transfer canceled: %s"
1791 msgstr "Transfer pliku anulowany: %s"
1792
1793 #: ../src/empathy-ft-manager.c:306
1794 msgctxt "remaining time"
1795 msgid "Unknown"
1796 msgstr "Nieznany"
1797
1798 #: ../src/empathy-ft-manager.c:366
1799 msgctxt "file transfer percent"
1800 msgid "Unknown"
1801 msgstr "Nieznany"
1802
1803 #: ../src/empathy-ft-manager.c:702
1804 msgid "%"
1805 msgstr "%"
1806
1807 #: ../src/empathy-ft-manager.c:714
1808 msgid "File"
1809 msgstr "Plik"
1810
1811 #: ../src/empathy-ft-manager.c:736
1812 msgid "Remaining"
1813 msgstr "Pozostało"
1814
1815 #: ../src/empathy-ft-manager.c:887
1816 msgid "Cannot save file to this location"
1817 msgstr "Nie można zapisać pliku w tym położeniu"
1818
1819 #: ../src/empathy-ft-manager.c:933
1820 msgid "Save file as..."
1821 msgstr "Zapisz plik jako..."
1822
1823 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1003
1824 msgid "unknown size"
1825 msgstr "nieznany rozmiar"
1826
1827 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1009
1828 #, c-format
1829 msgid "%s would like to send you a file"
1830 msgstr "%s chciałby wysłać plik"
1831
1832 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1014
1833 #, c-format
1834 msgid "Do you want to accept the file \"%s\" (%s)?"
1835 msgstr "Zaakceptować plik \"%s\" (%s)?"
1836
1837 #. Accept button
1838 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1032
1839 msgid "_Accept"
1840 msgstr "Z_aakceptuj"
1841
1842 #: ../src/empathy-ft-manager.glade.h:1
1843 msgid "File transfers"
1844 msgstr "Transfer plików"
1845
1846 #: ../src/empathy-ft-manager.glade.h:2
1847 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
1848 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane pozycje plików z listy"
1849
1850 #. Translators: this is the header of a treeview column
1851 #: ../src/empathy-import-dialog.c:255
1852 msgid "Import"
1853 msgstr "Zaimportuj"
1854
1855 #: ../src/empathy-import-dialog.c:264
1856 msgid "Protocol"
1857 msgstr "Protokół"
1858
1859 #: ../src/empathy-import-dialog.c:290
1860 msgid "Source"
1861 msgstr "Źródło"
1862
1863 #: ../src/empathy-import-dialog.c:378
1864 msgid ""
1865 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
1866 "importing accounts from Pidgin."
1867 msgstr ""
1868 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
1869 "importowanie kont wyłącznie z programu Pidgin."
1870
1871 #: ../src/empathy-import-dialog.glade.h:1
1872 msgid "Import Accounts"
1873 msgstr "Importowanie kont"
1874
1875 #: ../src/empathy-main-window.c:391
1876 msgid "No error specified"
1877 msgstr "Nie określono błędu"
1878
1879 #: ../src/empathy-main-window.c:394
1880 msgid "Network error"
1881 msgstr "Błąd sieci"
1882
1883 #: ../src/empathy-main-window.c:397
1884 msgid "Authentication failed"
1885 msgstr "Uwierzytelnienie nie powiodło się"
1886
1887 #: ../src/empathy-main-window.c:400
1888 msgid "Encryption error"
1889 msgstr "Błąd szyfrowania"
1890
1891 #: ../src/empathy-main-window.c:403
1892 msgid "Name in use"
1893 msgstr "Pseudonim już w użyciu"
1894
1895 #: ../src/empathy-main-window.c:406
1896 msgid "Certificate not provided"
1897 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
1898
1899 #: ../src/empathy-main-window.c:409
1900 msgid "Certificate untrusted"
1901 msgstr "Niezaufany certyfikat"
1902
1903 #: ../src/empathy-main-window.c:412
1904 msgid "Certificate expired"
1905 msgstr "Certyfikat wygasł"
1906
1907 #: ../src/empathy-main-window.c:415
1908 msgid "Certificate not activated"
1909 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
1910
1911 #: ../src/empathy-main-window.c:418
1912 msgid "Certificate hostname mismatch"
1913 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
1914
1915 #: ../src/empathy-main-window.c:421
1916 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
1917 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
1918
1919 #: ../src/empathy-main-window.c:424
1920 msgid "Certificate self-signed"
1921 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
1922
1923 #: ../src/empathy-main-window.c:427
1924 msgid "Certificate error"
1925 msgstr "Błąd certyfikatu"
1926
1927 #: ../src/empathy-main-window.c:430
1928 msgid "Unknown error"
1929 msgstr "Nieznany błąd"
1930
1931 #: ../src/empathy-main-window.c:594
1932 msgid "Show and edit accounts"
1933 msgstr "Wyświetla i umożliwia modyfikowanie kont"
1934
1935 #: ../src/empathy-main-window.c:974
1936 msgid "Contact"
1937 msgstr "Kontakt"
1938
1939 #: ../src/empathy-main-window.c:1176
1940 msgid "_Edit account"
1941 msgstr "_Modyfikuj konto"
1942
1943 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:1
1944 msgid "Contact List"
1945 msgstr "Lista kontaktów"
1946
1947 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:2
1948 msgid "Context"
1949 msgstr "Kontekst"
1950
1951 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:3
1952 msgid "Join _Favorites"
1953 msgstr "Dołącz do elementów w _zakładkach"
1954
1955 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:4
1956 msgid "Join _New..."
1957 msgstr "Dołącz do _nowego..."
1958
1959 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:5
1960 msgid "Manage Favorites"
1961 msgstr "Zarządzaj zakładkami"
1962
1963 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:6
1964 msgid "Show _Offline Contacts"
1965 msgstr "Wyświetlanie r_ozłączonych kontaktów"
1966
1967 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:7
1968 msgid "_Accounts"
1969 msgstr "_Konta"
1970
1971 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:8
1972 msgid "_Add Contact..."
1973 msgstr "_Dodaj kontakt..."
1974
1975 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:13 ../src/empathy-status-icon.glade.h:2
1976 msgid "_New Conversation..."
1977 msgstr "_Nowa rozmowa..."
1978
1979 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:14
1980 msgid "_Personal Information"
1981 msgstr "Inf_ormacje osobiste"
1982
1983 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:16
1984 msgid "_Room"
1985 msgstr "_Pokój"
1986
1987 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:291
1988 msgid "Chat Rooms"
1989 msgstr "Pokoje rozmów"
1990
1991 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:2
1992 msgid "Browse:"
1993 msgstr "Przeglądanie:"
1994
1995 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:3
1996 msgid ""
1997 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
1998 msgstr ""
1999 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub nacisnąć na jeden lub "
2000 "więcej pokoi na liście."
2001
2002 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:4
2003 msgid ""
2004 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
2005 "the current account's server"
2006 msgstr ""
2007 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
2008 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
2009
2010 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:5
2011 msgid "Join"
2012 msgstr "Dołącz"
2013
2014 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:6
2015 msgid "Join New"
2016 msgstr "Dołącz do nowego"
2017
2018 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:7
2019 msgid "Re_fresh"
2020 msgstr "_Odśwież"
2021
2022 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:8
2023 msgid ""
2024 "This list represents all chat rooms hosted on the server you have entered."
2025 msgstr ""
2026 "Ta lista przedstawia wszystkie pokoje rozmów utrzymywane na tym serwerze."
2027
2028 #: ../src/empathy-preferences.c:157
2029 msgid "Message received"
2030 msgstr "Otrzymano wiadomość"
2031
2032 #: ../src/empathy-preferences.c:158
2033 msgid "Message sent"
2034 msgstr "Wiadomość wysłana"
2035
2036 #: ../src/empathy-preferences.c:159
2037 msgid "New conversation"
2038 msgstr "Nowa rozmowa"
2039
2040 #: ../src/empathy-preferences.c:160
2041 msgid "Contact goes online"
2042 msgstr "Kontakt stał się dostępny"
2043
2044 #: ../src/empathy-preferences.c:161
2045 msgid "Contact goes offline"
2046 msgstr "Kontakt się rozłączył"
2047
2048 #: ../src/empathy-preferences.c:162
2049 msgid "Account connected"
2050 msgstr "Konto połączone"
2051
2052 #: ../src/empathy-preferences.c:163
2053 msgid "Account disconnected"
2054 msgstr "Konto rozłączone"
2055
2056 #: ../src/empathy-preferences.c:397
2057 msgid "Language"
2058 msgstr "Język"
2059
2060 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:1
2061 msgid "<b>Appearance</b>"
2062 msgstr "<b>Wygląd</b>"
2063
2064 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:2
2065 msgid "<b>Behavior</b>"
2066 msgstr "<b>Zachowanie</b>"
2067
2068 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:3
2069 msgid "<b>Contact List</b>"
2070 msgstr "<b>Lista kontaktów</b>"
2071
2072 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:4
2073 msgid "<b>Enable spell checking for languages:</b>"
2074 msgstr "<b>Sprawdzanie pisowni dla języków:</b>"
2075
2076 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:5
2077 msgid "<b>Play sound for events</b>"
2078 msgstr "<b>Odtwarzanie dźwięków zdarzeń</b>"
2079
2080 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:6
2081 msgid ""
2082 "<small>The list of languages reflects only the languages for which you have "
2083 "a dictionary installed.</small>"
2084 msgstr ""
2085 "<small>Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
2086 "</small>"
2087
2088 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:7
2089 msgid "Automatically _connect on startup "
2090 msgstr "Automatycznie łączenie przy _uruchamianiu"
2091
2092 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:8
2093 msgid "Avatars are user chosen images shown in the contact list"
2094 msgstr ""
2095 "Awatary są obrazkami wybieranymi przez użytkownika, wyświetlanymi na liście "
2096 "kontaktów"
2097
2098 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:9
2099 msgid "Chat Th_eme:"
2100 msgstr "Motyw _rozmowy:"
2101
2102 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:10
2103 msgid "Disable notifications when _away or busy"
2104 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
2105
2106 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:11
2107 msgid "Disable sounds when _away or busy"
2108 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
2109
2110 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:12
2111 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
2112 msgstr "_Wyświetlanie powiadomień, gdy okno rozmowy jest nieaktywne"
2113
2114 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:13
2115 msgid "General"
2116 msgstr "Ogólne"
2117
2118 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:14
2119 msgid "Notifications"
2120 msgstr "Powiadomienia"
2121
2122 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:15
2123 msgid "Preferences"
2124 msgstr "Preferencje"
2125
2126 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:16
2127 msgid "Show _avatars"
2128 msgstr "Wyświetlanie _awatarów"
2129
2130 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:17
2131 msgid "Show _smileys as images"
2132 msgstr "Wyświetlanie _emotikon jako obrazki"
2133
2134 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:18
2135 msgid "Show co_mpact contact list"
2136 msgstr "Z_mniejszona lista kontaktów"
2137
2138 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:19
2139 msgid "Sort by _name"
2140 msgstr "Sortowanie wg _nazwy"
2141
2142 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:20
2143 msgid "Sort by s_tate"
2144 msgstr "Sortowanie wg s_tanu"
2145
2146 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:21
2147 msgid "Sounds"
2148 msgstr "Dźwięki"
2149
2150 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:22
2151 msgid "Spell Checking"
2152 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
2153
2154 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:23
2155 msgid "Themes"
2156 msgstr "Motywy"
2157
2158 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:24
2159 msgid "_Enable bubble notifications"
2160 msgstr "_Wyskakujące powiadomienia"
2161
2162 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:25
2163 msgid "_Enable sound notifications"
2164 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
2165
2166 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:26
2167 msgid "_Open new chats in separate windows"
2168 msgstr "_Otwieranie nowych rozmów w osobnych oknach"
2169
2170 #: ../src/empathy-status-icon.glade.h:1
2171 msgid "Status"
2172 msgstr "Stan"
2173
2174 #: ../src/empathy-status-icon.glade.h:3
2175 msgid "_Quit"
2176 msgstr "_Zakończ"
2177
2178 #: ../src/empathy-status-icon.glade.h:4
2179 msgid "_Show Contact List"
2180 msgstr "_Wyświetlanie listy kontaktów"
2181
2182 #: ../src/empathy-tube-dispatch.c:364
2183 #, c-format
2184 msgid "Unable to start application for service %s: %s"
2185 msgstr "Nie można uruchomić programu dla usługi %s: %s"
2186
2187 #: ../src/empathy-tube-dispatch.c:435
2188 #, c-format
2189 msgid ""
2190 "An invitation was offered for service %s, but you don't have the needed "
2191 "application to handle it"
2192 msgstr ""
2193 "Otrzymano zaproszenie do usługi %s, ale brak wymaganego programu "
2194 "zewnętrznego do jej obsługi"
2195
2196 #~ msgid "Closed"
2197 #~ msgstr "Zamknięte"
2198
2199 #~ msgid "End this call?"
2200 #~ msgstr "Zakończyć rozmowę?"
2201
2202 #~ msgid "Closing this window will end the call in progress."
2203 #~ msgstr "Zamknięcie okna spowoduje zakończenie bieżącej rozmowy."
2204
2205 #~ msgid "_End Call"
2206 #~ msgstr "_Zakończ rozmowę"
2207
2208 #~ msgid "Empathy Call"
2209 #~ msgstr "Rozmowa Empathy"
2210
2211 #~ msgid "Readying"
2212 #~ msgstr "Przygotowywanie"
2213
2214 #~ msgid "%s - Empathy Call"
2215 #~ msgstr "%s - Rozmowa Empathy"
2216
2217 #~ msgid "Ringing"
2218 #~ msgstr "Dzwonienie"
2219
2220 #~ msgid "Connecting"
2221 #~ msgstr "Łączenie"
2222
2223 #~ msgid ""
2224 #~ "Incoming call from %s rejected because there is already a running call."
2225 #~ msgstr ""
2226 #~ "Rozmowa przychodząca od użytkownika %s została odrzucona ze względu na "
2227 #~ "trwanie bieżącej rozmowy."
2228
2229 #~ msgid "#"
2230 #~ msgstr "#"
2231
2232 #~ msgid "*"
2233 #~ msgstr "*"
2234
2235 #~ msgid "0"
2236 #~ msgstr "0"
2237
2238 #~ msgid "1"
2239 #~ msgstr "1"
2240
2241 #~ msgid "2"
2242 #~ msgstr "2"
2243
2244 #~ msgid "3"
2245 #~ msgstr "3"
2246
2247 #~ msgid "4"
2248 #~ msgstr "4"
2249
2250 #~ msgid "5"
2251 #~ msgstr "5"
2252
2253 #~ msgid "6"
2254 #~ msgstr "6"
2255
2256 #~ msgid "7"
2257 #~ msgstr "7"
2258
2259 #~ msgid "8"
2260 #~ msgstr "8"
2261
2262 #~ msgid "9"
2263 #~ msgstr "9"
2264
2265 #~ msgid "<b>Keypad</b>"
2266 #~ msgstr "<b>Klawiatura</b>"
2267
2268 #~ msgid "Enable popup when contact is available"
2269 #~ msgstr "Włączenie powiadamiania, gdy kontakt staje się dostępny"
2270
2271 #~ msgid "Enable sound when busy"
2272 #~ msgstr "Włączenie dźwięku przy stanie zajętości"
2273
2274 #~ msgid ""
2275 #~ "%s is offering you an invitation, but you don't have the needed external "
2276 #~ "application to handle it."
2277 #~ msgstr ""
2278 #~ "Użytkownik %s oferuje zaproszenie, ale brak wymaganego programu "
2279 #~ "zewnętrznego, aby je obsłużyć."
2280
2281 #~ msgid "Invitation Error"
2282 #~ msgstr "Błąd zaproszenia"
2283
2284 #~ msgid "<b>Audio</b>"
2285 #~ msgstr "<b>Dźwięk</b>"
2286
2287 #~ msgid "<b>Visual</b>"
2288 #~ msgstr "<b>Graficzne</b>"
2289
2290 #~ msgid "Enable sounds when _busy"
2291 #~ msgstr "Dźwięki podczas z_ajętości"
2292
2293 #~ msgid ""
2294 #~ "To add a new account, you can click on the 'Add' button and a new entry "
2295 #~ "will be created for you to start configuring."
2296 #~ msgstr ""
2297 #~ "Aby dodać nowe konto można nacisnąć przycisk \"Dodaj\", a zostanie "
2298 #~ "utworzony nowy wpis, który można skonfigurować."
2299
2300 #~ msgid ""
2301 #~ "\n"
2302 #~ "\n"
2303 #~ "If you do not want to add an account, simply click on the account you "
2304 #~ "want to configure in the list on the left."
2305 #~ msgstr ""
2306 #~ "\n"
2307 #~ "\n"
2308 #~ "Można także skonfigurować już istniejące konto wybierając je z listy po "
2309 #~ "lewej stronie."
2310
2311 #~ msgid "<b>No Accounts Configured</b>"
2312 #~ msgstr "<b>Brak skonfigurowanych kont</b>"
2313
2314 #~ msgid "Configure Telepathy account settings"
2315 #~ msgstr "Konfiguracja ustawień kont Telepathy"
2316
2317 #~ msgid "Empathy accounts"
2318 #~ msgstr "Konta Empathy"
2319
2320 #~ msgid "J_apan server:"
2321 #~ msgstr "Serwer Ja_pan:"
2322
2323 #~ msgid "Invalid handle"
2324 #~ msgstr "Nieprawidłowy uchwyt"
2325
2326 #~ msgid "No matching connection"
2327 #~ msgstr "Brak pasującego połączenia"
2328
2329 #~ msgid "Invalid account"
2330 #~ msgstr "Niepoprawne konto"
2331
2332 #~ msgid "Presence failure"
2333 #~ msgstr "Błąd obecności"
2334
2335 #~ msgid "Contact does not support voice"
2336 #~ msgstr "Kontakt nie obsługuje rozmów głosowych"
2337
2338 #~ msgid "Lowmem"
2339 #~ msgstr "Mała ilość pamięci"
2340
2341 #~ msgid "Channel request generic error"
2342 #~ msgstr "Błąd ogólny żądania kanału"
2343
2344 #~ msgid "Channel banned"
2345 #~ msgstr "Dostęp do kanału zabroniony"
2346
2347 #~ msgid "Channel full"
2348 #~ msgstr "Kanał pełny"
2349
2350 #~ msgid "Channel invite only"
2351 #~ msgstr "Kanał tylko na zaproszenie"
2352
2353 #~ msgid "Unknown error code"
2354 #~ msgstr "Nieznany kod błędu"
2355
2356 #~ msgid ""
2357 #~ "To add a new account, you can click on the 'Add' button and a new entry "
2358 #~ "will be created for you to started configuring.\n"
2359 #~ "\n"
2360 #~ "If you do not want to add an account, simply click on the account you "
2361 #~ "want to configure in the list on the left."
2362 #~ msgstr ""
2363 #~ "Aby dodać nowe konto można nacisnąć przycisk \"Dodaj\", a zostanie "
2364 #~ "utworzony nowy wpis, który można skonfigurować.\n"
2365 #~ "\n"
2366 #~ "Można także skonfigurować już istniejące konto wybierając je z listy po "
2367 #~ "lewej stronie."
2368
2369 #~ msgid "jabber account settings"
2370 #~ msgstr "Ustawienia konta Jabber"
2371
2372 #~ msgid "msn account settings"
2373 #~ msgstr "ustawienia konta msn"
2374
2375 #~ msgid "Disable"
2376 #~ msgstr "Wyłącz"
2377
2378 #~ msgid "Change _Topic..."
2379 #~ msgstr "Zmień _temat..."
2380
2381 #~ msgid "Cu_t"
2382 #~ msgstr "Wy_tnij"
2383
2384 #~ msgid "In_vite..."
2385 #~ msgstr "Z_aproś..."
2386
2387 #~ msgid "_Add To Favorites"
2388 #~ msgstr "Dod_aj do ulubionych"
2389
2390 #~ msgid "_Copy"
2391 #~ msgstr "_Kopiuj"
2392
2393 #~ msgid "_Paste"
2394 #~ msgstr "_Wklej"
2395
2396 #~ msgid "_Show Contacts"
2397 #~ msgstr "_Wyświetl listę kontaków"
2398
2399 #~ msgid "New Message"
2400 #~ msgid_plural "New Messages"
2401 #~ msgstr[0] "Nowa wiadomość"
2402 #~ msgstr[1] "Nowe wiadomości"
2403 #~ msgstr[2] "Nowe wiadomości"
2404
2405 #~ msgid "Chat Room"
2406 #~ msgstr "Pokój rozmów"
2407
2408 #~ msgid "Chat with contact"
2409 #~ msgstr "Porozmawiaj z kontaktem"
2410
2411 #~ msgid "View contact information"
2412 #~ msgstr "Wyświetl informacje o kontakcie"
2413
2414 #~ msgid "Re_name"
2415 #~ msgstr "Zmień _nazwę"
2416
2417 #~ msgid "Edit the groups and name for this contact"
2418 #~ msgstr "Modyfikuj grupy i nazwę dla tego kontaktu"
2419
2420 #~ msgid "Invite to a currently open chat room"
2421 #~ msgstr "Zaproś do bieżącego pokoju rozmów"
2422
2423 #~ msgid "View previous conversations with this contact"
2424 #~ msgstr "Wyświetl poprzednie rozmowy z tym kontaktem"
2425
2426 #~ msgid "Enter the new topic you want to set for this room:"
2427 #~ msgstr "Wprowadź nowy temat dla tego pokoju:"
2428
2429 #~ msgid "_New Message..."
2430 #~ msgstr "_Nowa wiadomość..."
2431
2432 #~ msgid "<b>Options</b>"
2433 #~ msgstr "<b>Opcje</b>"
2434
2435 #~ msgid "_Use for chat rooms"
2436 #~ msgstr "_Używanie dla pokojów rozmów"
2437
2438 #~ msgid "%s went offline"
2439 #~ msgstr "Użytkownik %s rozłączył się"
2440
2441 #~ msgid "%s has come online"
2442 #~ msgstr "Pojawił się użytkownik %s"
2443
2444 #~ msgid ""
2445 #~ "Subscription requested for %s\n"
2446 #~ "Message: %s"
2447 #~ msgstr ""
2448 #~ "Prośba subskrypcji dla %s\n"
2449 #~ "Wiadomość: %s"
2450
2451 #~ msgid "<b>Languages</b>"
2452 #~ msgstr "<b>Języki</b>"
2453
2454 #~ msgid "_Enable spell checking"
2455 #~ msgstr "_Włączenie sprawdzania pisowni"
2456
2457 #~ msgid "Clear List..."
2458 #~ msgstr "Wyczyść listę..."
2459
2460 #~ msgid "Are you sure you want to clear the list?"
2461 #~ msgstr "Czy na pewno wyczyścić listę?"
2462
2463 #~ msgid ""
2464 #~ "This will remove any custom messages you have added to the list of preset "
2465 #~ "status messages."
2466 #~ msgstr ""
2467 #~ "To usunie wszystkie własne komunikaty dodane do listy własnych "
2468 #~ "komunikatów o stanie."
2469
2470 #~ msgid "Clear List"
2471 #~ msgstr "Wyczyść listę"
2472
2473 #~ msgid "Enter status message:"
2474 #~ msgstr "Wprowadź komunikat stanu:"
2475
2476 #~ msgid "Status Message Presets"
2477 #~ msgstr "Własne komunikaty stanu"
2478
2479 #~ msgid "_Add to status message list"
2480 #~ msgstr "Dod_aj do listy komunikatów stanu"
2481
2482 #~ msgid "<b>Account</b>"
2483 #~ msgstr "<b>Konto</b>"
2484
2485 #~ msgid "A unique name for this account to identify it personally to you."
2486 #~ msgstr "Unikalna nazwa dla tego konta, abyś mógł się z nią identyfikować."
2487
2488 #~ msgid "Imendio "
2489 #~ msgstr "Imendio"
2490
2491 #~ msgid "Jabber"
2492 #~ msgstr "Jabber"
2493
2494 #~ msgid "Contact List - Empathy"
2495 #~ msgstr "Lista kontaktów - Empathy"
2496
2497 #~ msgid "Instant Messenger"
2498 #~ msgstr "Komunikator internetowy"
2499
2500 #~ msgid "Create"
2501 #~ msgstr "Utwórz"
2502
2503 #~ msgid "Sorry, I don't want you in my contact list."
2504 #~ msgstr "Przepraszam, nie chcę Ciebie na mojej liście kontaktów."
2505
2506 #, fuzzy
2507 #~ msgid ""
2508 #~ "<small><b><span foreground=\"#555\">Example: user@jabber.org</span></b></"
2509 #~ "small>"
2510 #~ msgstr "<span size=\"smaller\">Przykład: uzytkownik@jabber.org</span>"
2511
2512 #, fuzzy
2513 #~ msgid "Gossip Instant Messenger"
2514 #~ msgstr "Komunikator internetowy"
2515
2516 #, fuzzy
2517 #~ msgid "An unknown error occurred, check your details are correct."
2518 #~ msgstr "Nieznany błąd"
2519
2520 #, fuzzy
2521 #~ msgid "Unavailable"
2522 #~ msgstr "Dostępny"
2523
2524 #, fuzzy
2525 #~ msgid "Connection refused."
2526 #~ msgstr "Połączony"
2527
2528 #, fuzzy
2529 #~ msgid "Connection timed out."
2530 #~ msgstr "Połączony"
2531
2532 #, fuzzy
2533 #~ msgid "This feature is unavailable."
2534 #~ msgstr "Serwer może być aktualnie niedostępny."
2535
2536 #, fuzzy
2537 #~ msgid "This service is unavailable or not found"
2538 #~ msgstr "Serwer może być aktualnie niedostępny."
2539
2540 #, fuzzy
2541 #~ msgid "Registration is required"
2542 #~ msgstr "Zakładanie konta"
2543
2544 #, fuzzy
2545 #~ msgid "Disconnect"
2546 #~ msgstr "_Rozłącz"
2547
2548 #~ msgid "Connect"
2549 #~ msgstr "Połącz"
2550
2551 #, fuzzy
2552 #~ msgid "Successfully registered your new account settings."
2553 #~ msgstr "Konto zostało pomyślnie założone."
2554
2555 #, fuzzy
2556 #~ msgid "Failed to register your new account settings."
2557 #~ msgstr "Błąd przy rejestrowaniu konta"
2558
2559 #, fuzzy
2560 #~ msgid "Successfully changed your account password."
2561 #~ msgstr "Wpisz swoje hasło:"
2562
2563 #, fuzzy
2564 #~ msgid "Failed to change your account password."
2565 #~ msgstr "Wpisz swoje hasło:"
2566
2567 #, fuzzy
2568 #~ msgid ""
2569 #~ "Please enter a new password for this account:\n"
2570 #~ "%s"
2571 #~ msgstr ""
2572 #~ "Wprowadź nową nazwę dla grupy\n"
2573 #~ "%s"
2574
2575 #, fuzzy
2576 #~ msgid "Information requested, please wait..."
2577 #~ msgstr "<b>Żądanie informacji, proszę czekać...</b>"
2578
2579 #, fuzzy
2580 #~ msgid "%d subscription request"
2581 #~ msgid_plural "%d subscription requests"
2582 #~ msgstr[0] "Prośba subskrypcji"
2583 #~ msgstr[1] "Prośba subskrypcji"
2584
2585 #, fuzzy
2586 #~ msgid "%d server message"
2587 #~ msgid_plural "%d server messages"
2588 #~ msgstr[0] "Prośba o autoryzację"
2589 #~ msgstr[1] "Prośba o autoryzację"
2590
2591 #, fuzzy
2592 #~ msgid "Edit Account _Details"
2593 #~ msgstr "Modyfikacja informacji o koncie"
2594
2595 #, fuzzy
2596 #~ msgid "Accept"
2597 #~ msgstr "Z_aakceptuj"
2598
2599 #, fuzzy
2600 #~ msgid ""
2601 #~ "Please enter a new name for the group:\n"
2602 #~ "%s"
2603 #~ msgstr ""
2604 #~ "Wprowadź nową nazwę dla grupy\n"
2605 #~ "%s"
2606
2607 #~ msgid "Unsorted"
2608 #~ msgstr "Nieuporządkowana"
2609
2610 #, fuzzy
2611 #~ msgid "Unknown error occurred during file transfer."
2612 #~ msgstr "Nieznany błąd"
2613
2614 #, fuzzy
2615 #~ msgid "Someone would like to send you a file."
2616 #~ msgstr "Chciałbym cię dodać do mojej listy kontaktów."
2617
2618 #, fuzzy
2619 #~ msgid "Retry connection"
2620 #~ msgstr "Połącz"
2621
2622 #, fuzzy
2623 #~ msgid "Conversation With"
2624 #~ msgstr "_Rozmowa"
2625
2626 #~ msgid "List the available accounts"
2627 #~ msgstr "Lista dostępnych kont"
2628
2629 #~ msgid "ACCOUNT-NAME"
2630 #~ msgstr "NAZWA-KONTA"
2631
2632 #~ msgid "Available accounts:"
2633 #~ msgstr "Dostępne konta:"
2634
2635 #~ msgid "[default]"
2636 #~ msgstr "[domyślne]"
2637
2638 #~ msgid "There is no account with the name '%s'."
2639 #~ msgstr "Brak konta o nazwie \"%s\"."
2640
2641 #, fuzzy
2642 #~ msgid "Browsing for conference rooms, please wait..."
2643 #~ msgstr "Zapisywanie szczegółów użytkownika, proszę czekać..."
2644
2645 #, fuzzy
2646 #~ msgid "Default"
2647 #~ msgstr "[domyślne]"
2648
2649 #, fuzzy
2650 #~ msgid "Chat!"
2651 #~ msgstr "Czat"
2652
2653 #, fuzzy
2654 #~ msgid "%s wants to be added to your contact list."
2655 #~ msgstr "%s zostanie dodany do twojej listy kontaktów."
2656
2657 #, fuzzy
2658 #~ msgid "Someone wants to be added to your contact list."
2659 #~ msgstr "%s zostanie dodany do twojej listy kontaktów."
2660
2661 #, fuzzy
2662 #~ msgid "Do you want to add this person to your contact list?"
2663 #~ msgstr ""
2664 #~ "Czy chcesz usunąć kontakt\n"
2665 #~ "%s\n"
2666 #~ "ze swojej listy kontaktów?"
2667
2668 #, fuzzy
2669 #~ msgid "Do you want to add %s to your contact list?"
2670 #~ msgstr ""
2671 #~ "Czy chcesz usunąć kontakt\n"
2672 #~ "%s\n"
2673 #~ "ze swojej listy kontaktów?"
2674
2675 #, fuzzy
2676 #~ msgid "Please enter your %s account password"
2677 #~ msgstr "Wpisz swoje hasło:"
2678
2679 #~ msgid "Remember Password?"
2680 #~ msgstr "Zapamiętać hasło?"
2681
2682 #, fuzzy
2683 #~ msgid "Change"
2684 #~ msgstr "Czat"
2685
2686 #, fuzzy
2687 #~ msgid "File name:"
2688 #~ msgstr "Naz_wa użytkownika:"
2689
2690 #, fuzzy
2691 #~ msgid "File size:"
2692 #~ msgstr "Strona WWW:"
2693
2694 #, fuzzy
2695 #~ msgid "<b>About</b>"
2696 #~ msgstr "<b>Ulubione:</b>"
2697
2698 #, fuzzy
2699 #~ msgid "<b>Personal Details</b>"
2700 #~ msgstr "Szczegóły użytkownika"
2701
2702 #, fuzzy
2703 #~ msgid "<b>Subscription</b>"
2704 #~ msgstr "Subskrypcja"
2705
2706 #, fuzzy
2707 #~ msgid "<span size=\"smaller\">Example: Mikael or user@server.org</span>"
2708 #~ msgstr "<span size=\"smaller\">Przykład: uzytkownik@jabber.org</span>"
2709
2710 #, fuzzy
2711 #~ msgid "Accou_nt:"
2712 #~ msgstr "Konto Jabbera"
2713
2714 #, fuzzy
2715 #~ msgid "Add Contact"
2716 #~ msgstr "_Dodaj kontakt..."
2717
2718 #, fuzzy
2719 #~ msgid "Ch_at"
2720 #~ msgstr "Czat"
2721
2722 #, fuzzy
2723 #~ msgid "Connect on S_tartup"
2724 #~ msgstr "Bez łączenia przy uruchamianiu"
2725
2726 #~ msgid "Country:"
2727 #~ msgstr "Kraj:"
2728
2729 #, fuzzy
2730 #~ msgid "Edit Contact"
2731 #~ msgstr "_Dodaj kontakt..."
2732
2733 #~ msgid "Edit Groups"
2734 #~ msgstr "Modyfikacja grup"
2735
2736 #, fuzzy
2737 #~ msgid "ID:"
2738 #~ msgstr "JID"
2739
2740 #~ msgid "Name:"
2741 #~ msgstr "Nazwa:"
2742
2743 #, fuzzy
2744 #~ msgid "Personal Details"
2745 #~ msgstr "_Szczegóły użytkownika"
2746
2747 #, fuzzy
2748 #~ msgid "R_egister"
2749 #~ msgstr "Z_ałóż konto..."
2750
2751 #, fuzzy
2752 #~ msgid "This is the name that will be used on your roster for this contact"
2753 #~ msgstr "Jaki pseudonim ma być używany dla tego kontaktu?"
2754
2755 #, fuzzy
2756 #~ msgid "This name will be used to identify you in chat windows"
2757 #~ msgstr "Ta nazwa będzie użyta do identyfikacji w oknach rozmowy."
2758
2759 #, fuzzy
2760 #~ msgid ""
2761 #~ "This name will be used to identify you when new contacts lookup your "
2762 #~ "details"
2763 #~ msgstr "Ta nazwa będzie użyta do identyfikacji w oknach rozmowy."
2764
2765 #, fuzzy
2766 #~ msgid "_Connect"
2767 #~ msgstr "Połącz"
2768
2769 #, fuzzy
2770 #~ msgid "_Description:"
2771 #~ msgstr "Opis"
2772
2773 #~ msgid "_Disconnect"
2774 #~ msgstr "_Rozłącz"
2775
2776 #, fuzzy
2777 #~ msgid ""
2778 #~ "_Enter the name or contact ID of the person you want to chat to below:"
2779 #~ msgstr "Wprowadź identyfikator osoby, do której chcesz wysłać wiadomość."
2780
2781 #, fuzzy
2782 #~ msgid "_Group:"
2783 #~ msgstr "Grupa"
2784
2785 #, fuzzy
2786 #~ msgid "_Password:"
2787 #~ msgstr "_Hasło:"
2788
2789 #, fuzzy
2790 #~ msgid "_Retrieve"
2791 #~ msgstr "_Usuń"
2792
2793 #~ msgid "_Subscribe"
2794 #~ msgstr "_Subskrybuj"
2795
2796 #, fuzzy
2797 #~ msgid "_Web site:"
2798 #~ msgstr "Strona WWW:"
2799
2800 #~ msgid "Preset status messages."
2801 #~ msgstr "Ustawione komunikaty stanu."
2802
2803 #~ msgid "%s will be added to your contact list."
2804 #~ msgstr "%s zostanie dodany do twojej listy kontaktów."
2805
2806 #, fuzzy
2807 #~ msgid "%s ID of new contact:"
2808 #~ msgstr "_ID Jabbera dla nowego kontaktu:"
2809
2810 #, fuzzy
2811 #~ msgid ""
2812 #~ "Please enter your invitation message to:\n"
2813 #~ "%s"
2814 #~ msgstr "Wpisz swoje hasło:"
2815
2816 #~ msgid "Contact Information for %s"
2817 #~ msgstr "Informacje kontaktowe na temat %s"
2818
2819 #, fuzzy
2820 #~ msgid "/Contact Infor_mation"
2821 #~ msgstr "/_Informacje o kontakcie"
2822
2823 #, fuzzy
2824 #~ msgid "/Re_name Contact"
2825 #~ msgstr "/Z_mień nazwę kontaktu"
2826
2827 #, fuzzy
2828 #~ msgid "/_Edit Groups"
2829 #~ msgstr "/Modyfi_kuj grupy"
2830
2831 #, fuzzy
2832 #~ msgid "/_View Previous Conversations"
2833 #~ msgstr "_Rozmowa"
2834
2835 #~ msgid ""
2836 #~ "Please enter a new nickname for the contact\n"
2837 #~ "%s"
2838 #~ msgstr ""
2839 #~ "Wprowadź nowy pseudonim dla kontaktu\n"
2840 #~ "%s"
2841
2842 #~ msgid "Edit groups for %s"
2843 #~ msgstr "Modyfikacja grup dla %s"
2844
2845 #~ msgid "Conversation Log"
2846 #~ msgstr "Dziennik rozmowy"
2847
2848 #~ msgid "Registering account"
2849 #~ msgstr "Zakładanie konta"
2850
2851 #, fuzzy
2852 #~ msgid "Respond"
2853 #~ msgstr "Powód:"
2854
2855 #, fuzzy
2856 #~ msgid "Add to _favourites"
2857 #~ msgstr "_Modyfikuj ulubione..."
2858
2859 #, fuzzy
2860 #~ msgid "Na_me:"
2861 #~ msgstr "Nazwa:"
2862
2863 #, fuzzy
2864 #~ msgid "New Chat Room"
2865 #~ msgstr "Gossip - Rozmowa"
2866
2867 #~ msgid "    "
2868 #~ msgstr "    "
2869
2870 #, fuzzy
2871 #~ msgid "<b>Information requested, please wait...</b>"
2872 #~ msgstr "<b>Żądanie informacji, proszę czekać...</b>"
2873
2874 #, fuzzy
2875 #~ msgid "<span size=\"smaller\">Example:</span>"
2876 #~ msgstr "<span size=\"smaller\">Przykład: uzytkownik@jabber.org</span>"
2877
2878 #, fuzzy
2879 #~ msgid "Chat Rooms..."
2880 #~ msgstr "Gossip - Rozmowa"
2881
2882 #, fuzzy
2883 #~ msgid "Connection Details"
2884 #~ msgstr "Szczegóły użytkownika"
2885
2886 #, fuzzy
2887 #~ msgid "Enter the port used in the connection for this account"
2888 #~ msgstr ""
2889 #~ "Wprowadź nowy pseudonim dla kontaktu\n"
2890 #~ "%s"
2891
2892 #, fuzzy
2893 #~ msgid "Enter the server used in the connection for this account"
2894 #~ msgstr ""
2895 #~ "Wprowadź nowy pseudonim dla kontaktu\n"
2896 #~ "%s"
2897
2898 #, fuzzy
2899 #~ msgid "Finished"
2900 #~ msgstr "Instalacja zakończona"
2901
2902 #~ msgid "Gossip"
2903 #~ msgstr "Gossip"
2904
2905 #~ msgid ""
2906 #~ "Gossip is a modern client for the Jabber Instant Messaging system.\n"
2907 #~ "\n"
2908 #~ "This assistant will help you configure Gossip and connect you to your "
2909 #~ "favorite Jabber server.\n"
2910 #~ "\n"
2911 #~ "To get started, just click \"Forward\"."
2912 #~ msgstr ""
2913 #~ "Gossip jest nowoczesnym klientem systemu komunikacyjnego Jabber.\n"
2914 #~ "\n"
2915 #~ "Ten asystent pomoże Ci skonfigurować program Gossip i połączyć się z "
2916 #~ "twoim ulubionym serwerem Jabbera.\n"
2917 #~ "\n"
2918 #~ "Aby rozpocząć, kliknij \"Naprzód\"."
2919
2920 #~ msgid ""
2921 #~ "In order to subscribe to presence notifications from the user, a request "
2922 #~ "will be sent. Until this request is approved, the user will always be "
2923 #~ "shown as \"Offline\" in your contact list."
2924 #~ msgstr ""
2925 #~ "Prośba o autoryzację zostanie wsyłana jeśli chcesz być powiadamiany o "
2926 #~ "obecności użytkownika. Dopóki prośba nie zostanie zaakceptowana "
2927 #~ "użytkownik będzie pokazywany na twojej liście kontaktów jako \"Rozłączony"
2928 #~ "\"."
2929
2930 #~ msgid "In which group do you want to place this contact?"
2931 #~ msgstr "W której grupie chcesz umieścić ten kontakt?"
2932
2933 #, fuzzy
2934 #~ msgid "Registering Account"
2935 #~ msgstr "Zakładanie konta"
2936
2937 #, fuzzy
2938 #~ msgid "Web Site:"
2939 #~ msgstr "Strona WWW:"
2940
2941 #~ msgid "Welcome to Gossip"
2942 #~ msgstr "Witaj w programie Gossip"
2943
2944 #~ msgid "What instant messaging system does the contact use?"
2945 #~ msgstr "Jakiego komunikatora używa ten kontakt?"
2946
2947 #~ msgid "What is your name?"
2948 #~ msgstr "Jak się nazywasz?"
2949
2950 #, fuzzy
2951 #~ msgid "What password do you want to use?"
2952 #~ msgstr "Z jakiego serwera chcesz korzystać?"
2953
2954 #~ msgid "What username do you use?"
2955 #~ msgstr "Jakiej nazwy użytkownika używasz?"
2956
2957 #~ msgid "What username do you want to use?"
2958 #~ msgstr "Jakiej nazwy użytkownika chcesz używać?"
2959
2960 #, fuzzy
2961 #~ msgid "Which account do you want to add this contact to?"
2962 #~ msgstr "W której grupie chcesz umieścić ten kontakt?"
2963
2964 #, fuzzy
2965 #~ msgid ""
2966 #~ "You can change your account settings later by selecting the Edit-"
2967 #~ ">Accounts menu item."
2968 #~ msgstr ""
2969 #~ "Program Gossip został poprawnie skonfigurowany.\n"
2970 #~ "Można zmienić ustawienia swojego konta później, wybierając z menu Akcje-"
2971 #~ ">Połącz... "
2972
2973 #~ msgid "Your Identity"
2974 #~ msgstr "Twoja tożsamość"
2975
2976 #, fuzzy
2977 #~ msgid "_Group Chat"
2978 #~ msgstr "Gossip - Rozmowa"
2979
2980 #, fuzzy
2981 #~ msgid "_No"
2982 #~ msgstr "Nie"
2983
2984 #~ msgid "_Search..."
2985 #~ msgstr "_Znajdź..."
2986
2987 #, fuzzy
2988 #~ msgid "_Yes"
2989 #~ msgstr "Tak"
2990
2991 #~ msgid "Be silent when away"
2992 #~ msgstr "Zachowywanie ciszy przy stanie nieobecności"
2993
2994 #~ msgid "Be silent when busy"
2995 #~ msgstr "Zachowywanie ciszy przy zajętości"
2996
2997 #~ msgid "Height of main window"
2998 #~ msgstr "Wysokość głównego okna"
2999
3000 #~ msgid "The X position of the main window."
3001 #~ msgstr "Pozycja X (w poziomie) głównego okna."
3002
3003 #~ msgid "The Y position of the main window."
3004 #~ msgstr "Pozycja Y (w pionie) głównego okna."
3005
3006 #~ msgid "The width of the main window."
3007 #~ msgstr "Szerokość głównego okna."
3008
3009 #~ msgid "Width of the main window"
3010 #~ msgstr "Szerokość głównego okna"
3011
3012 #~ msgid "X position of main window"
3013 #~ msgstr "Pozycja X głównego okna"
3014
3015 #~ msgid "Y position of main window"
3016 #~ msgstr "Pozycja Y głównego okna"
3017
3018 #~ msgid "Gossip, Instant Messaging Client"
3019 #~ msgstr "Gossip, klient pogaduszek sieciowych"
3020
3021 #, fuzzy
3022 #~ msgid "Close this chat window"
3023 #~ msgstr "Ukrycie głównego okna."
3024
3025 #, fuzzy
3026 #~ msgid "Requested Information"
3027 #~ msgstr "_Informacje o koncie"
3028
3029 #, fuzzy
3030 #~ msgid "%s has gone offline"
3031 #~ msgstr "Użytkownik %s rozłączył się"
3032
3033 #~ msgid "Available..."
3034 #~ msgstr "Dostępny..."
3035
3036 #~ msgid "Busy..."
3037 #~ msgstr "Zajęty..."
3038
3039 #~ msgid "Away..."
3040 #~ msgstr "Nieobecny..."
3041
3042 #~ msgid "Contact _Information"
3043 #~ msgstr "_Informacje o kontakcie"
3044
3045 #, fuzzy
3046 #~ msgid "<b>Sound</b>"
3047 #~ msgstr "<b>Opis</b>"
3048
3049 #, fuzzy
3050 #~ msgid "Gossip - Accounts"
3051 #~ msgstr "Gossip - Rozmowa grupowa"
3052
3053 #, fuzzy
3054 #~ msgid "Join _Group Chat..."
3055 #~ msgstr "_Dołącz do rozmowy grupowej..."
3056
3057 #, fuzzy
3058 #~ msgid "Por_t:"
3059 #~ msgstr "P_ort:"
3060
3061 #, fuzzy
3062 #~ msgid "Requested information."
3063 #~ msgstr "Informacje o kliencie"
3064
3065 #, fuzzy
3066 #~ msgid "Requesting contact information, please wait..."
3067 #~ msgstr "Żądanie szczegółów użytkownika, proszę czekać..."
3068
3069 #, fuzzy
3070 #~ msgid "Could not find the server you wanted to use"
3071 #~ msgstr "Z jakiego serwera chcesz korzystać?"
3072
3073 #~ msgid "Written by:"
3074 #~ msgstr "Autorzy:"
3075
3076 #~ msgid "Artwork by:"
3077 #~ msgstr "Grafika:"
3078
3079 #~ msgid "Translated by:"
3080 #~ msgstr "Tłumaczenie:"
3081
3082 #, fuzzy
3083 #~ msgid "Account ID"
3084 #~ msgstr "_Informacje o koncie"
3085
3086 #~ msgid "/Show _Log"
3087 #~ msgstr "/Wyświetl _dziennik"
3088
3089 #~ msgid "View Lo_g"
3090 #~ msgstr "Wyświetl dzienni_k"
3091
3092 #~ msgid "Gossip - Group Chat"
3093 #~ msgstr "Gossip - Rozmowa grupowa"
3094
3095 #, fuzzy
3096 #~ msgid "Gossip - Add contact"
3097 #~ msgstr "Dodaje kontakt"
3098
3099 #, fuzzy
3100 #~ msgid "Gossip - Contact Information"
3101 #~ msgstr "_Informacje o kontakcie"
3102
3103 #, fuzzy
3104 #~ msgid "Gossip - Edit Groups"
3105 #~ msgstr "Gossip - Modyfikacja rozmowy grupowej"
3106
3107 #, fuzzy
3108 #~ msgid "Gossip - New Account"
3109 #~ msgstr "Gossip - Rozmowa grupowa"
3110
3111 #, fuzzy
3112 #~ msgid "Gossip - New Message"
3113 #~ msgstr "Gossip - Wysyłanie wiadomości"
3114
3115 #, fuzzy
3116 #~ msgid "Gossip - Personal Details"
3117 #~ msgstr "Szczegóły użytkownika"
3118
3119 #, fuzzy
3120 #~ msgid "Gossip - Preferences"
3121 #~ msgstr "Preferencje"
3122
3123 #, fuzzy
3124 #~ msgid "Gossip - Status Message"
3125 #~ msgstr "Gossip - Wysyłanie wiadomości"
3126
3127 #, fuzzy
3128 #~ msgid "Personal Details Saved!"
3129 #~ msgstr "Szczegóły użytkownika"
3130
3131 #~ msgid "What request message do you want to send to %s?"
3132 #~ msgstr "Jaka wiadomość żądania ma zostać wysłana do %s?"
3133
3134 #~ msgid "Make sure that your account information is correct."
3135 #~ msgstr "Upewnij się, że twoje informacje o koncie są poprawne."
3136
3137 #~ msgid "%s wants to be notified of your status."
3138 #~ msgstr "%s chce być powiadamiany o twojej obecności."
3139
3140 #~ msgid "You were disconnected from the server. Do you want to reconnect?"
3141 #~ msgstr ""
3142 #~ "Połączenie z serwerem zostało utracone. Czy chcesz się ponownie połączyć?"
3143
3144 #~ msgid ""
3145 #~ "Make sure that your account information is correct. The server may also "
3146 #~ "currently be unavailable."
3147 #~ msgstr ""
3148 #~ "Upewnij się, że informacje o koncie są poprawne. Serwer może być również "
3149 #~ "niedostępny."
3150
3151 #~ msgid "Edit List..."
3152 #~ msgstr "Modyfikuj listę..."
3153
3154 #~ msgid "An error occurred when chatting with %s."
3155 #~ msgstr "Wystąpił błąd podczas rozmowy z użytkownikiem %s."
3156
3157 #~ msgid "Details:"
3158 #~ msgstr "Szczegóły:"
3159
3160 #~ msgid "An error occurred when chatting in the group chat %s."
3161 #~ msgstr "Wystąpił błąd podczas rozmowy grupowej %s."
3162
3163 #~ msgid "Unable to enter the group chat %s."
3164 #~ msgstr "Nie można dołączyć do rozmowy grupowej %s."
3165
3166 #~ msgid "Gossip will now try to use your account:"
3167 #~ msgstr "Gossip spróbuje użyć twojego konta:"
3168
3169 #~ msgid "Gossip will now try to register the account:"
3170 #~ msgstr "Gossip spróbuje zarejestrować konto:"
3171
3172 #~ msgid "From:"
3173 #~ msgstr "Od:"
3174
3175 #~ msgid "Gossip - Received Message"
3176 #~ msgstr "Gossip - Otrzymana wiadomość"
3177
3178 #~ msgid "In reply to:"
3179 #~ msgstr "W odpowiedzi do:"
3180
3181 #~ msgid "To:"
3182 #~ msgstr "Do:"
3183
3184 #~ msgid "_Reply..."
3185 #~ msgstr "_Odpowiedz..."
3186
3187 #~ msgid "C_onnect"
3188 #~ msgstr "_Połącz"
3189
3190 #~ msgid "        "
3191 #~ msgstr "        "
3192
3193 #~ msgid "<b>Available chat rooms</b>"
3194 #~ msgstr "<b>Dostępne pokoje</b>"
3195
3196 #~ msgid "<b>Chat room information</b>"
3197 #~ msgstr "<b>Informacja o pokoju</b>"
3198
3199 #~ msgid "Gossip - Join Group Chat"
3200 #~ msgstr "Gossip - Dołączanie do rozmowy grupowej"
3201
3202 #~ msgid "N_ickname:"
3203 #~ msgstr "_Pseudonim:"
3204
3205 #~ msgid ""
3206 #~ "Pick a favorite, or enter nickname, server name, and the name of the chat "
3207 #~ "room to enter."
3208 #~ msgstr ""
3209 #~ "Wybież rozmowę z ulubioncyh lub wpisz pseudonim, nazwę serwera i nazwę "
3210 #~ "pokoju, do którego chcesz wejść."
3211
3212 #~ msgid "R_emove"
3213 #~ msgstr "U_suń"
3214
3215 #~ msgid "_Add"
3216 #~ msgstr "_Dodaj"
3217
3218 #~ msgid " "
3219 #~ msgstr " "
3220
3221 #~ msgid "<b>Personal information</b>"
3222 #~ msgstr "<b>Informacje o użytkowniku</b>"
3223
3224 #~ msgid "<b>Preset status messages</b>"
3225 #~ msgstr "<b>Ustawione komunikaty stanu</b>"
3226
3227 #~ msgid "<i>Information not available</i>"
3228 #~ msgstr "<i>Informacja nie jest dostępna</i>"
3229
3230 #~ msgid "Choose a Server"
3231 #~ msgstr "Wybierz serwer"
3232
3233 #~ msgid "Choose from list:"
3234 #~ msgstr "Wybierz z listy:"
3235
3236 #~ msgid "Information about ..."
3237 #~ msgstr "Informacje o programie ..."
3238
3239 #~ msgid "Jabber.com"
3240 #~ msgstr "Jabber.com"
3241
3242 #~ msgid "Jabber.org"
3243 #~ msgstr "Jabber.org"
3244
3245 #~ msgid "On what server do you have a Jabber account?"
3246 #~ msgstr "Na jakim serwerze Jabbera masz konto?"
3247
3248 #~ msgid "Use a different server"
3249 #~ msgstr "Użycie innego serwera"
3250
3251 #~ msgid "What request message do you want to send to ...?"
3252 #~ msgstr "Jaka wiadomość żądania ma zostać wysłana do ...?"
3253
3254 #~ msgid "subscription_label"
3255 #~ msgstr "subscription_label"
3256
3257 #~ msgid "About to leave..."
3258 #~ msgstr "Za chwilę zakończymy..."
3259
3260 #~ msgid "Autoaway message"
3261 #~ msgstr "Automatyczny komunikat o nieobecności"
3262
3263 #~ msgid "Away messages"
3264 #~ msgstr "Komunikaty niedostępności"
3265
3266 #~ msgid "Message to show before going away"
3267 #~ msgstr "Komunikat wyświetlany przed przejściem w stan nieobecności"
3268
3269 #~ msgid "Not at the computer"
3270 #~ msgstr "Nie jestem przy komputerze"
3271
3272 #~ msgid "Just about to leave..."
3273 #~ msgstr "Zaraz zakończymy..."
3274
3275 #~ msgid "A Jabber Client for GNOME"
3276 #~ msgstr "Klient Jabbera dla GNOME"
3277
3278 #~ msgid "Gossip Website"
3279 #~ msgstr "Witryna programu Gossip"
3280
3281 #~ msgid "Custom Busy Message..."
3282 #~ msgstr "Własny komunikat o zajętości..."
3283
3284 #~ msgid "New Busy Message"
3285 #~ msgstr "Nowy komunikat o zajętości"
3286
3287 #~ msgid "New Away Message"
3288 #~ msgstr "Nowy komunikat o nieobecności"
3289
3290 #~ msgid "Working"
3291 #~ msgstr "Pracuję"
3292
3293 #~ msgid "Sleeping"
3294 #~ msgstr "Śpię"
3295
3296 #~ msgid "Enter the new message:"
3297 #~ msgstr "Podaj nową wiadomość:"
3298
3299 #~ msgid "Reason for being busy:"
3300 #~ msgstr "Powód zajętości:"