Finnish translation update by Jiri Grönroos
[empathy.git] / po / fi.po
1 # This file is distributed under the same license as the empathy package.
2 # Copyright (C) 2006-2009 Free Software Foundation Inc.
3 # Copyright (C) 2006 Samuli Seppänen and Henna Nykänen.
4 # Jussi Aalto https://launchpad.net/~jtaalto
5 # Timo Jyrinki https://launchpad.net/~timo-jyrinki
6 # Tommi Saira https://launchpad.net/~tommisaira
7 # Gnome 2012-03 Finnish translation sprint participants:
8 # Niklas Laxström
9 # Timo Jyrinki
10 # Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2006-2009.
11 # Samuli Seppänen & Henna Nykänen <sjsepp@utu.fi>, 2006.
12 # Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>, 2009.
13 # Ville-Pekka Vainio <vpivaini@cs.helsinki.fi>, 2010.
14 # Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>, 2012, 2013, 2014.
15 #
16 msgid ""
17 msgstr ""
18 "Project-Id-Version: empathy\n"
19 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
20 "product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
21 "POT-Creation-Date: 2014-09-06 15:23+0000\n"
22 "PO-Revision-Date: 2014-09-06 20:00+0300\n"
23 "Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n"
24 "Language-Team: suomi <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
25 "Language: fi\n"
26 "MIME-Version: 1.0\n"
27 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
28 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
29 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
30 "X-POT-Import-Date: 2012-03-05 15:05:34+0000\n"
31 "X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
32
33 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
34 msgid "Empathy"
35 msgstr "Empathy"
36
37 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
38 msgid "IM Client"
39 msgstr "Pikaviestin"
40
41 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
42 msgid "Empathy Internet Messaging"
43 msgstr "Empathy-pikaviestin"
44
45 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
46 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
47 msgstr ""
48 "Keskustele käyttäen Google Talkia, Facebookia, MSN:ää ja monia muita "
49 "palveluja"
50
51 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:5
52 msgid "chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
53 msgstr ""
54 "chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;keskustelu;viesti;"
55 "pikaviestin;"
56
57 #: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:1
58 msgid ""
59 "Empathy is the official instant messaging application of the GNOME desktop "
60 "environment.  Empathy can connect to AIM, MSN, Jabber (including Facebook "
61 "and Google Talk), IRC, and many other messaging networks. You can chat with "
62 "text, make audio and video calls, or even transfer files, depending on what "
63 "your contact’s chat application allows."
64 msgstr ""
65 "Empathy on virallinen pikaviestinsovellus Gnome-työpöydälle. Empathyn avulla "
66 "voit yhdistää AIMiin, MSN:ään, Jabberiin (mukaan lukien Facebook ja Google "
67 "Talk), IRC:hen ja moneen muuhun viestintäverkkoon. Voit keskustella "
68 "tekstipohjaisesti, soittaa ääni- ja videopuheluita ja siirtää tiedostoja "
69 "riippuen vastapuolen käyttämän sovelluksen tukemista toiminnoista."
70
71 #: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:2
72 msgid ""
73 "Empathy provides integrated messaging for the GNOME desktop, so you’ll never "
74 "miss a message.  You can respond to your contacts without even having to "
75 "open Empathy!"
76 msgstr ""
77 "Empathy tuo pikaviestinnän Gnome-työpöydälle, joten viestit eivät jää enää "
78 "huomaamatta. Voit vastata tuttavillesi ilman että edes avaat Empathy-ikkunaa!"
79
80 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:1
81 msgid "Connection managers should be used"
82 msgstr "Yhteyden hallintaohjelmia tulisi käyttää"
83
84 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:2
85 msgid ""
86 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
87 "reconnect."
88 msgstr ""
89 "Käyttääkö Empathy yhteyksienhallintaa verkkoyhteyksien automaattiseen "
90 "luomiseen ja katkaisuun."
91
92 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:3
93 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
94 msgstr "Empathy yrittää yhdistää automaattisesti käynnistettäessä"
95
96 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:4
97 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
98 msgstr ""
99 "Kirjautuuko Empathy tileillesi automaattisesti käynnistymisensä yhteydessä."
100
101 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:5
102 msgid "Empathy should auto-away when idle"
103 msgstr ""
104 "Empathyn tulisi merkitä automaattisesti poissaolevaksi, mikäli konetta ei "
105 "käytetä"
106
107 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:6
108 msgid ""
109 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
110 msgstr ""
111 "Tulisiko Empathyn merkitä käyttäjä automaattisesti poissaolevaksi, mikäli "
112 "konetta ei käytetä."
113
114 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:7
115 msgid "Empathy default download folder"
116 msgstr "Empathyn latausten oletuskansio"
117
118 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:8
119 msgid "The default folder to save file transfers in."
120 msgstr "Oletuskansio, johon siirretyt tiedostot tallennetaan."
121
122 #. translators: Automatic tasks which are run once to port/update account settings. Ideally, this shouldn't be exposed to users at all, we just use a gsettings key here as an optimization to only run it only once.
123 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:10
124 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
125 msgstr ""
126
127 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:11
128 msgid ""
129 "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
130 "should be executed or not. Users should not change this key manually."
131 msgstr ""
132
133 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:12
134 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
135 msgid "Show offline contacts"
136 msgstr "Näytä linjoilta poissa olevat tuttavat"
137
138 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:13
139 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
140 msgstr "Näytetäänkö poissa linjoilta olevat tuttavat tuttavaluettelossa."
141
142 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:14
143 msgid "Show Balance in contact list"
144 msgstr "Näytä varallisuus tuttavaluettelossa"
145
146 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:15
147 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
148 msgstr "Haluatko näyttää tilien varallisuus tuttavaluettelossa."
149
150 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:16
151 msgid "Hide main window"
152 msgstr "Piilota pääikkuna"
153
154 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:17
155 msgid "Hide the main window."
156 msgstr "Piilota pääikkuna."
157
158 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:18
159 msgid "Default directory to select an avatar image from"
160 msgstr "Oletushakemisto, josta avatar-kuvat haetaan"
161
162 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:19
163 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
164 msgstr "Viimeisin hakemisto, josta avatar-kuva oli valittu."
165
166 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:20
167 msgid "Open new chats in separate windows"
168 msgstr "Avaa uusi ikkuna uusille keskusteluille"
169
170 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:21
171 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
172 msgstr "Avaa aina uusi ikkuna uusille keskusteluille."
173
174 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:22
175 msgid "Display incoming events in the status area"
176 msgstr "Näytä ajankohtaiset tapahtumat tilarivillä"
177
178 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:23
179 msgid ""
180 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
181 "user immediately."
182 msgstr ""
183 "Näytä ajankohtaiset tapahtumat tilarivillä. Mikäli epätosi, näytä ne "
184 "käyttäjälle välittömästi."
185
186 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:24
187 msgid "The position for the chat window side pane"
188 msgstr "Keskusteluikkunan sivupaneelin sijainti"
189
190 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:25
191 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
192 msgstr "Keskusteluikkunan sivupaneelin tallennettu sijainti (pikseleinä)."
193
194 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:26
195 msgid "Show contact groups"
196 msgstr "Näytä yhteyshenkilöryhmät"
197
198 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:27
199 msgid "Whether to show groups in the contact list."
200 msgstr "Näytetäänkö ryhmät tuttavaluettelossa."
201
202 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:28
203 msgid "Use notification sounds"
204 msgstr "Käytä merkkiääniä"
205
206 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:29
207 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
208 msgstr "Ilmoitetaanko tapahtumista merkkiäänin."
209
210 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:30
211 msgid "Disable sounds when away"
212 msgstr "Älä soita ääniä poissaollessa"
213
214 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:31
215 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
216 msgstr "Ilmoitetaanko tapahtumista merkkiäänin varattuna tai poissa oltaessa."
217
218 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:32
219 msgid "Play a sound for incoming messages"
220 msgstr "Soita merkkiääni saapuville viesteille"
221
222 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:33
223 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
224 msgstr "Ilmoitetaanko saapuvista viesteistä merkkiäänellä."
225
226 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:34
227 msgid "Play a sound for outgoing messages"
228 msgstr "Soita merkkiääni lähetettäville viesteille"
229
230 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:35
231 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
232 msgstr "Ilmoitetaanko lähtevistä viesteistä merkkiäänellä."
233
234 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:36
235 msgid "Play a sound for new conversations"
236 msgstr "Soita merkkiääni uusista keskusteluista"
237
238 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:37
239 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
240 msgstr "Ilmoitetaanko uusista keskusteluista merkkiäänellä."
241
242 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:38
243 msgid "Play a sound when a contact logs in"
244 msgstr "Soita merkkiääni tuttavan kirjautuessa sisään"
245
246 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:39
247 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
248 msgstr "Ilmoitetaanko tuttavien sisäänkirjautumisesta merkkiäänellä."
249
250 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:40
251 msgid "Play a sound when a contact logs out"
252 msgstr "Soita merkkiääni tuttavan kirjautuessa ulos"
253
254 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:41
255 msgid ""
256 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
257 msgstr "Ilmoitetaanko tuttavien uloskirjautumisesta merkkiäänellä."
258
259 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:42
260 msgid "Play a sound when we log in"
261 msgstr "Soita merkkiääni kirjauduttaessa sisään"
262
263 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:43
264 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
265 msgstr "Ilmoitetaanko verkkoon kirjautumisesta merkkiäänellä."
266
267 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:44
268 msgid "Play a sound when we log out"
269 msgstr "Soita merkkiääni kirjauduttaessa ulos"
270
271 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:45
272 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
273 msgstr "Ilmoitetaanko verkosta uloskirjautumisesta merkkiäänellä."
274
275 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:46
276 msgid "Enable popup notifications for new messages"
277 msgstr "Näytä ponnahdusikkuna uusille viesteille"
278
279 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:47
280 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
281 msgstr "Näytetäänkö uudesta viestistä ponnahdusilmoitus."
282
283 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:48
284 msgid "Disable popup notifications when away"
285 msgstr "Älä näytä ponnahdusikkunoita poissaollessa"
286
287 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:49
288 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
289 msgstr "Näytetäänkö ponnahdusilmoituksia varattuna tai poissa oltaessa."
290
291 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:50
292 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
293 msgstr "Ponnahdusilmoitus kohdistamattomasta keskustelusta"
294
295 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:51
296 msgid ""
297 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
298 "the chat is already opened, but not focused."
299 msgstr ""
300 "Näytetäänkö avatussa, kohdistamattomassa keskustelussa saapuneesta uudesta "
301 "viestistä ponnahdusilmoitus."
302
303 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:52
304 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
305 msgstr "Ponnahdusilmoitus tuttavan kirjautuessa sisään"
306
307 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:53
308 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
309 msgstr "Näytetäänkö ponnahdusilmoitus tuttavan sisäänkirjautumisesta."
310
311 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:54
312 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
313 msgstr "Ponnahdusilmoitus tuttavan kirjautuessa ulos"
314
315 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:55
316 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
317 msgstr "Näytetäänkö ponnahdusilmoitus tuttavan uloskirjautumisesta."
318
319 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:56
320 msgid "Use graphical smileys"
321 msgstr "Käytä hymiökuvakkeita"
322
323 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:57
324 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
325 msgstr "Näytetäänkö keskusteluiden hymiöt hymiökuvakkeina."
326
327 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:58
328 msgid "Show contact list in rooms"
329 msgstr "Näytä tuttavaluettelo huoneissa"
330
331 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:59
332 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
333 msgstr "Näytetäänkö tuttavaluettelo keskusteluhuoneissa."
334
335 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:60
336 msgid "Chat window theme"
337 msgstr "Keskusteluikkunan teema"
338
339 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:61
340 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
341 msgstr "Keskusteluikkunoissa käytettävä teema."
342
343 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:62
344 msgid "Chat window theme variant"
345 msgstr "Keskusteluikkunan teemamuunnos"
346
347 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:63
348 msgid ""
349 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
350 msgstr ""
351 "Teemamuunnos jota käytetään näyttämään keskustelu keskusteluikkunoissa."
352
353 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:64
354 msgid "Path of the Adium theme to use"
355 msgstr "Käytettävän Adium-teeman sijainti"
356
357 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:65
358 msgid ""
359 "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. "
360 "Deprecated."
361 msgstr ""
362 "Adium-teeman sijainti Adiumia keskustelun teemana käytettäessä. Vanhennettu."
363
364 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:66
365 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
366 msgstr "Käytä WebKit-kehittäjän työkaluja"
367
368 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:67
369 msgid ""
370 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
371 msgstr "Otetaanko WebKit-kehittäjän työkalut, kuten Web-tutkain, käyttöön."
372
373 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:68
374 msgid "Inform other users when you are typing to them"
375 msgstr "Salli muiden käyttäjien nähdä, että kirjoitat viestiä heille"
376
377 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:69
378 msgid ""
379 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
380 "affect the 'gone' state."
381 msgstr ""
382
383 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:70
384 msgid "Use theme for chat rooms"
385 msgstr "Käytä teemaa keskusteluhuoneille"
386
387 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:71
388 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
389 msgstr "Käytetäänkö teemaa keskusteluhuoneissa."
390
391 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:72
392 msgid "Spell checking languages"
393 msgstr "Kielentarkastuksessa käytetyt kielet"
394
395 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:73
396 msgid ""
397 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
398 msgstr ""
399 "Pilkuilla eroteltu lista oikeinkirjoituksen tarkistusohjelman käyttämistä "
400 "kielistä (esim. \"fi, en, fr\")."
401
402 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:74
403 msgid "Enable spell checker"
404 msgstr "Käytä oikeinkirjoituksen tarkistusta"
405
406 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:75
407 msgid ""
408 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
409 msgstr "Tarkistetaanko kirjoitetut sanat oikolukukielellä."
410
411 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:76
412 msgid "Nick completed character"
413 msgstr "Lempinimen täydennysmerkki"
414
415 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:77
416 msgid ""
417 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
418 "chat."
419 msgstr ""
420 "Lempinimen jälkeen lisättävä merkki, kun käytetään lempinimen täydennystä "
421 "(sarkain) ryhmäkeskustelussa."
422
423 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:78
424 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
425 msgstr "Empathy yrittää käyttää tuttavan avatarta keskusteluikkunan kuvakkeena"
426
427 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:79
428 msgid ""
429 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
430 msgstr ""
431 "Käyttääkö Empathy tuttavan avatar-kuvaketta keskusteluikkunan kuvakkeena."
432
433 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:80
434 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
435 msgstr "Viimeksi valittu tili \"Liity huoneeseen\"-ikkunassa"
436
437 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:81
438 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
439 msgstr ""
440
441 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:82
442 msgid "Camera device"
443 msgstr "Kamera"
444
445 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:83
446 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
447 msgstr "Oletuskamera videopuheluihin, esim. /dev/video0"
448
449 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:84
450 msgid "Camera position"
451 msgstr "Kameran sijainti"
452
453 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:85
454 msgid "Position the camera preview should be during a call."
455 msgstr ""
456
457 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:86
458 msgid "Echo cancellation support"
459 msgstr "Kaiun poiston tuki"
460
461 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:87
462 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
463 msgstr "Käytetäänkö Pulseaudion suodatinta kaiun poistamiseksi."
464
465 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:88
466 msgid "Show hint about closing the main window"
467 msgstr "Näytä vihje pääikkunan sulkemisesta"
468
469 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:89
470 msgid ""
471 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
472 "'x' button in the title bar."
473 msgstr "Pyydetäänkö pääikkunan sulkemisesta vahvistusta."
474
475 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:90
476 msgid "Empathy can publish the user's location"
477 msgstr "Empathy voi julkaista käyttäjän sijainnin"
478
479 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:91
480 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
481 msgstr "Saako Empathy paljastaa käyttäjän sijainnin tuttaville."
482
483 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:92
484 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
485 msgstr "Empathyn pitää heikentää sijainnin tarkkuutta"
486
487 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:93
488 msgid ""
489 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
490 msgstr ""
491 "Alentaako Empathy sijaintitiedon tarkkuutta yksityisyyden suojaamiseksi."
492
493 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:730
494 msgid "No reason was specified"
495 msgstr "Syytä ei annettu"
496
497 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
498 msgid "The change in state was requested"
499 msgstr "Pyydettiin tilan muutosta"
500
501 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
502 msgid "You canceled the file transfer"
503 msgstr "Keskeytit tiedostonsiirron"
504
505 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
506 msgid "The other participant canceled the file transfer"
507 msgstr "Toinen osapuoli katkaisi tiedostonsiirron"
508
509 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
510 msgid "Error while trying to transfer the file"
511 msgstr "Virhe yritettäessä siirtää tiedostoa"
512
513 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
514 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
515 msgstr "Toinen osapuoli ei voi siirtää tiedostoa"
516
517 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748 ../libempathy/empathy-utils.c:260
518 msgid "Unknown reason"
519 msgstr "Tuntematon syy"
520
521 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:895
522 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
523 msgstr "Tiedostonsiirto valmistui, mutta tiedosto oli viallinen"
524
525 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1176
526 msgid "File transfer not supported by remote contact"
527 msgstr "Etäyhteys ei tue tiedostonsiirtoa"
528
529 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1232
530 msgid "The selected file is not a regular file"
531 msgstr "Valittu tiedosto ei ole tavanomainen tiedosto"
532
533 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1241
534 msgid "The selected file is empty"
535 msgstr "Valittu tiedosto on tyhjä"
536
537 #: ../libempathy/empathy-message.c:385 ../src/empathy-call-observer.c:108
538 #, c-format
539 msgid "Missed call from %s"
540 msgstr "Vastaamaton puhelu käyttäjältä %s"
541
542 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
543 #: ../libempathy/empathy-message.c:389
544 #, c-format
545 msgid "Called %s"
546 msgstr "Soitettiin käytäjälle %s"
547
548 #: ../libempathy/empathy-message.c:392
549 #, c-format
550 msgid "Call from %s"
551 msgstr "Puhelu käyttäjältä %s"
552
553 #: ../libempathy/empathy-utils.c:180
554 msgid "Available"
555 msgstr "Tavoitettavissa"
556
557 #: ../libempathy/empathy-utils.c:182
558 msgid "Busy"
559 msgstr "Varattu"
560
561 #: ../libempathy/empathy-utils.c:185
562 msgid "Away"
563 msgstr "Poissa"
564
565 #: ../libempathy/empathy-utils.c:187
566 msgid "Invisible"
567 msgstr "Näkymätön"
568
569 #: ../libempathy/empathy-utils.c:189
570 msgid "Offline"
571 msgstr "Poissa linjoilta"
572
573 #. translators: presence type is unknown
574 #: ../libempathy/empathy-utils.c:192
575 msgctxt "presence"
576 msgid "Unknown"
577 msgstr "Tuntematon"
578
579 #: ../libempathy/empathy-utils.c:232
580 msgid "No reason specified"
581 msgstr "Erittelemätön syy"
582
583 #: ../libempathy/empathy-utils.c:234 ../libempathy/empathy-utils.c:290
584 msgid "Status is set to offline"
585 msgstr "Tila on nyt ”Poissa linjoilta”"
586
587 #: ../libempathy/empathy-utils.c:236 ../libempathy/empathy-utils.c:270
588 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
589 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:70
590 msgid "Network error"
591 msgstr "Verkkovirhe"
592
593 #: ../libempathy/empathy-utils.c:238 ../libempathy/empathy-utils.c:272
594 msgid "Authentication failed"
595 msgstr "Tunnistautuminen epäonnistui"
596
597 #: ../libempathy/empathy-utils.c:240 ../libempathy/empathy-utils.c:274
598 msgid "Encryption error"
599 msgstr "Salausvirhe"
600
601 #: ../libempathy/empathy-utils.c:242
602 msgid "Name in use"
603 msgstr "Nimi on käytössä"
604
605 #: ../libempathy/empathy-utils.c:244 ../libempathy/empathy-utils.c:276
606 msgid "Certificate not provided"
607 msgstr "Varmennetta ei ole annettu"
608
609 #: ../libempathy/empathy-utils.c:246 ../libempathy/empathy-utils.c:278
610 msgid "Certificate untrusted"
611 msgstr "Varmenne ei ole luotettu"
612
613 #: ../libempathy/empathy-utils.c:248 ../libempathy/empathy-utils.c:280
614 msgid "Certificate expired"
615 msgstr "Varmenne on vanhentunut"
616
617 #: ../libempathy/empathy-utils.c:250 ../libempathy/empathy-utils.c:282
618 msgid "Certificate not activated"
619 msgstr "Varmenne ei ole vielä aktivoitu"
620
621 #: ../libempathy/empathy-utils.c:252 ../libempathy/empathy-utils.c:284
622 msgid "Certificate hostname mismatch"
623 msgstr "Varmenteen verkkonimi ei täsmää"
624
625 #: ../libempathy/empathy-utils.c:254 ../libempathy/empathy-utils.c:286
626 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
627 msgstr "Varmenteen sormenjälki ei täsmää"
628
629 #: ../libempathy/empathy-utils.c:256 ../libempathy/empathy-utils.c:288
630 msgid "Certificate self-signed"
631 msgstr "Itseallekirjoitettu varmenne"
632
633 #: ../libempathy/empathy-utils.c:258
634 msgid "Certificate error"
635 msgstr "Varmennevirhe"
636
637 #: ../libempathy/empathy-utils.c:292
638 msgid "Encryption is not available"
639 msgstr "Salausta ei ole käytettävissä"
640
641 #: ../libempathy/empathy-utils.c:294
642 msgid "Certificate is invalid"
643 msgstr "Varmenne ei ole kelvollinen"
644
645 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296
646 msgid "Connection has been refused"
647 msgstr "Yhteys hylättiin"
648
649 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298
650 msgid "Connection can't be established"
651 msgstr "Yhteyttä ei voi muodostaa"
652
653 #: ../libempathy/empathy-utils.c:300
654 msgid "Connection has been lost"
655 msgstr "Yhteys katkesi"
656
657 #: ../libempathy/empathy-utils.c:302
658 msgid "This account is already connected to the server"
659 msgstr "Tämä tili on jo yhteydessä palvelimeen"
660
661 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304
662 msgid ""
663 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
664 msgstr "Yhteys on korvattu samaa resurssia käyttävällä uudella yhteydellä"
665
666 #: ../libempathy/empathy-utils.c:307
667 msgid "The account already exists on the server"
668 msgstr "Tili on jo olemassa palvelimella"
669
670 #: ../libempathy/empathy-utils.c:309
671 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
672 msgstr "Palvelin on liian kiireinen käsitelläkseen tätä yhteyttä"
673
674 #: ../libempathy/empathy-utils.c:311
675 msgid "Certificate has been revoked"
676 msgstr "Varmenne on kumottu"
677
678 #: ../libempathy/empathy-utils.c:313
679 msgid ""
680 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
681 msgstr "Varmenne käyttää heikkoa salausmenetelmää"
682
683 #: ../libempathy/empathy-utils.c:316
684 msgid ""
685 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
686 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
687 msgstr ""
688 "Palvelinsertifikaatin pituus tai palvelinsertifikaattiketjun pituus ovat "
689 "suurempia kuin salauskirjasto sallii"
690
691 #: ../libempathy/empathy-utils.c:320
692 msgid "Your software is too old"
693 msgstr "Sovelluksesi on liian vanha"
694
695 #: ../libempathy/empathy-utils.c:322
696 msgid "Internal error"
697 msgstr "Sisäinen virhe"
698
699 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:687
700 msgid "All accounts"
701 msgstr "Kaikki tilit"
702
703 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:320
704 msgid "Click to enlarge"
705 msgstr "Suurenna napsauttamalla"
706
707 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:128
708 #, c-format
709 msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
710 msgstr "Tunnistautuminen tilille <b>%s</b> epäonnistui"
711
712 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:140
713 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3828
714 msgid "Retry"
715 msgstr "Yritä uudelleen"
716
717 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:225
718 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
719 #, c-format
720 msgid ""
721 "Enter your password for account\n"
722 "<b>%s</b>"
723 msgstr ""
724 "Anna salasana tilille\n"
725 "<b>%s</b>"
726
727 #. remember password ticky box
728 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:262
729 msgid "Remember password"
730 msgstr "Muista salasana"
731
732 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:37
733 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
734 msgid "There was an error starting the call"
735 msgstr "Puhelun aloittamisessa tapahtui virhe"
736
737 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
738 msgid "The specified contact doesn't support calls"
739 msgstr "Valittu tuttava ei tue puheluja"
740
741 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:46
742 msgid "The specified contact is offline"
743 msgstr "Valittu tuttava on poissa linjoilta"
744
745 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:48
746 msgid "The specified contact is not valid"
747 msgstr "Valittu tuttava on virheellinen"
748
749 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:50
750 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
751 msgstr "Tämä protokolla ei tue hätäpuheluita"
752
753 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:52
754 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
755 msgstr "Varasi eivät riitä tähän puheluun"
756
757 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:729
758 msgid "Failed to open private chat"
759 msgstr "Yksityiskeskustelun avaaminen epäonnistui"
760
761 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:787
762 msgid "Topic not supported on this conversation"
763 msgstr "Aihe ei ole tuettu tässä keskustelussa"
764
765 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:793
766 msgid "You are not allowed to change the topic"
767 msgstr "Sinulla ei ole oikeutta muuttaa aihetta"
768
769 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:964
770 msgid "Invalid contact ID"
771 msgstr "Virheellinen tuttavatunniste"
772
773 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1051
774 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
775 msgstr "/clear: pyyhi kaikki nykyisen keskustelun viestit pois näkyvistä"
776
777 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
778 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
779 msgstr "/topic <aihe>: aseta nykyisen keskustelun aihe"
780
781 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
782 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
783 msgstr "/join <kanavan nimi>: liity kanavalle"
784
785 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
786 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
787 msgstr "/j <kanavan nimi>: liity kanavalle"
788
789 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
790 msgid ""
791 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
792 "current one"
793 msgstr ""
794 "/part [<kanavan nimi>] [<syy>]: poistu kanavalta, oletuksena nykyiseltä"
795
796 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1068
797 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
798 msgstr "/query <tuttavan tunnus> [<viesti>]: avaa yksityiskeskustelu"
799
800 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
801 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
802 msgstr "/msg <tuttavan tunnus> <viesti>: avaa yksityiskeskustelu"
803
804 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
805 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
806 msgstr "/nick <nimi>: vaihda nimeä nykyisellä palvelimella"
807
808 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
809 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
810 msgstr "/me <viesti>: lähetä TOIMINTO viesti tämänhetkiseen keskusteluun"
811
812 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
813 msgid ""
814 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
815 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
816 "join a new chat room\""
817 msgstr ""
818 "/say <viesti>: lähettää <viestin> sisällön kokonaisuudessaan keskusteluun. "
819 "Tätä toimintoa käytetään kun viestin halutaan alkavan merkillä \"/\", "
820 "esimerkiksi: \"/say /join komentoa käytetään kanavalle liittymiseen\""
821
822 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1085
823 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
824 msgstr "/whois <tuttavan tunnus>: näyttää tietoja kyseisestä käyttäjästä"
825
826 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
827 msgid ""
828 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
829 "show its usage."
830 msgstr ""
831 "/help [<komento>]: näyttää kaikki tuetut komennot. Jos <komento> on "
832 "määritetty, näytä sen ohje."
833
834 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1107
835 #, c-format
836 msgid "Usage: %s"
837 msgstr "Käyttö: %s"
838
839 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1152
840 msgid "Unknown command"
841 msgstr "Tuntematon komento"
842
843 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1278
844 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
845 msgstr "Tuntematon komento; kirjoita /help nähdäksesi käytössä olevat komennot"
846
847 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1533
848 msgid "insufficient balance to send message"
849 msgstr "varallisuus ei riitä viestin lähettämiseen"
850
851 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1537 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1551
852 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1614
853 #, c-format
854 msgid "Error sending message '%s': %s"
855 msgstr "Virhe lähetettäessä viestiä \"%s\": %s"
856
857 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1539 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1556
858 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1618
859 #, c-format
860 msgid "Error sending message: %s"
861 msgstr "Virhe viestiä lähettäessä: %s"
862
863 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
864 #. * account to send the message.
865 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1545
866 #, c-format
867 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
868 msgstr ""
869 "varallisuus ei riitä viestin lähettämiseen. <a href='%s'>Hanki lisää "
870 "varallisuutta</a>."
871
872 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1585
873 msgid "not capable"
874 msgstr "ei kykenevä"
875
876 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1592
877 msgid "offline"
878 msgstr "poissa linjoilta"
879
880 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1595
881 msgid "invalid contact"
882 msgstr "virheellinen tuttava"
883
884 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1598
885 msgid "permission denied"
886 msgstr "lupa evätty"
887
888 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1601
889 msgid "too long message"
890 msgstr "liian pitkä viesti"
891
892 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1604
893 msgid "not implemented"
894 msgstr "ei toteutettu"
895
896 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1608
897 msgid "unknown"
898 msgstr "tuntematon"
899
900 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1675 ../src/empathy-chat-window.c:973
901 msgid "Topic:"
902 msgstr "Aihe:"
903
904 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1690
905 #, c-format
906 msgid "Topic set to: %s"
907 msgstr "Aihe asetettu: %s"
908
909 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1692
910 #, c-format
911 msgid "Topic set by %s to: %s"
912 msgstr "%s asetti aiheeksi: %s"
913
914 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
915 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1697
916 msgid "No topic defined"
917 msgstr "Aihetta ei ole annettu"
918
919 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2215
920 msgid "(No Suggestions)"
921 msgstr "(Ei ehdotuksia)"
922
923 #. translators: %s is the selected word
924 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2283
925 #, c-format
926 msgid "Add '%s' to Dictionary"
927 msgstr "Lisää ”%s” sanakirjaan"
928
929 #. translators: first %s is the selected word,
930 #. * second %s is the language name of the target dictionary
931 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2320
932 #, c-format
933 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
934 msgstr "Lisää ”%s” kielen %s sanakirjaan"
935
936 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2390
937 msgid "Insert Smiley"
938 msgstr "Lisää hymiö"
939
940 #. send button
941 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2408
942 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:809
943 msgid "_Send"
944 msgstr "_Lähetä"
945
946 #. Spelling suggestions
947 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2465
948 msgid "_Spelling Suggestions"
949 msgstr "_Kielentarkistuksen ehdotukset"
950
951 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2570
952 msgid "Failed to retrieve recent logs"
953 msgstr "Viimeisimpien lokien nouto epäonnistui"
954
955 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2808
956 #, c-format
957 msgid "%s has disconnected"
958 msgstr "%s katkaisi"
959
960 #. translators: reverse the order of these arguments
961 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
962 #.
963 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2815
964 #, c-format
965 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
966 msgstr "%2$s potkaisi henkilön %1$s"
967
968 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2818
969 #, c-format
970 msgid "%s was kicked"
971 msgstr "%s potkaistiin"
972
973 #. translators: reverse the order of these arguments
974 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
975 #.
976 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2826
977 #, c-format
978 msgid "%1$s was banned by %2$s"
979 msgstr "%2$s esti henkilön %1$s"
980
981 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2829
982 #, c-format
983 msgid "%s was banned"
984 msgstr "%s estettiin"
985
986 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2833
987 #, c-format
988 msgid "%s has left the room"
989 msgstr "%s on poistunut huoneesta"
990
991 #. Note to translators: this string is appended to
992 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
993 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
994 #. * please let us know. :-)
995 #.
996 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2842
997 #, c-format
998 msgid " (%s)"
999 msgstr " (%s)"
1000
1001 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2867
1002 #, c-format
1003 msgid "%s has joined the room"
1004 msgstr "%s on saapunut huoneeseen"
1005
1006 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2892
1007 #, c-format
1008 msgid "%s is now known as %s"
1009 msgstr "%s vaihtoi nimekseen %s"
1010
1011 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1012 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1013 #. * we get the new handler.
1014 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3079 ../src/empathy-call-window.c:1526
1015 #: ../src/empathy-call-window.c:1576 ../src/empathy-call-window.c:2655
1016 #: ../src/empathy-call-window.c:2954 ../src/empathy-event-manager.c:1141
1017 msgid "Disconnected"
1018 msgstr "Ei yhteyttä"
1019
1020 #. Add message
1021 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3768
1022 msgid "Would you like to store this password?"
1023 msgstr "Haluatko tallentaa tämän salasanan?"
1024
1025 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3774
1026 msgid "Remember"
1027 msgstr "Muista"
1028
1029 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3784
1030 msgid "Not now"
1031 msgstr "Ei nyt"
1032
1033 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3832
1034 msgid "Wrong password; please try again:"
1035 msgstr "Väärä salasana, yritä uudelleen:"
1036
1037 #. Add message
1038 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3956
1039 msgid "This room is protected by a password:"
1040 msgstr "Huone on salasanasuojattu:"
1041
1042 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3983
1043 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:787
1044 msgid "Join"
1045 msgstr "Liity"
1046
1047 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4175 ../src/empathy-event-manager.c:1162
1048 msgid "Connected"
1049 msgstr "Yhdistetty"
1050
1051 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4227
1052 msgid "Conversation"
1053 msgstr "Keskustelu"
1054
1055 #. Translators: this string is a something like
1056 #. * "Escher Cat (SMS)"
1057 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4232
1058 #, c-format
1059 msgid "%s (SMS)"
1060 msgstr "%s (SMS)"
1061
1062 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:263
1063 msgid "Unknown or invalid identifier"
1064 msgstr "Tuntematon tai virheellinen tunniste"
1065
1066 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:265
1067 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1068 msgstr "Tuttavien esto tilapäisesti poissa"
1069
1070 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:267
1071 msgid "Contact blocking unavailable"
1072 msgstr "Tuttavien esto poissa"
1073
1074 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:269
1075 msgid "Permission Denied"
1076 msgstr "Pääsy evätty"
1077
1078 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:273
1079 msgid "Could not block contact"
1080 msgstr "Tuttavaa ei voitu estää"
1081
1082 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:612
1083 msgid "Edit Blocked Contacts"
1084 msgstr "Muokkaa estettyjä tuttavia"
1085
1086 #. Account and Identifier
1087 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1088 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:559
1089 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1540
1090 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
1091 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
1092 msgid "Account:"
1093 msgstr "Käyttäjätili:"
1094
1095 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1096 msgid "Blocked Contacts"
1097 msgstr "Estetyt tuttavat"
1098
1099 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1100 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1101 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
1102 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1103 msgid "Remove"
1104 msgstr "Poista"
1105
1106 #. Title
1107 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
1108 msgid "Search contacts"
1109 msgstr "Etsi tuttavia"
1110
1111 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:582
1112 msgid "Search: "
1113 msgstr "Etsi: "
1114
1115 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:640
1116 msgid "_Add Contact"
1117 msgstr "_Lisää tuttava"
1118
1119 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:659
1120 msgid "No contacts found"
1121 msgstr "Tuttavia ei löytynyt"
1122
1123 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:660
1124 msgid "Contact search is not supported on this account"
1125 msgstr "Tämä tili ei tue tuttavien hakua"
1126
1127 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:666
1128 msgid "Your message introducing yourself:"
1129 msgstr "Oma esittelyviestisi:"
1130
1131 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:674
1132 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1133 msgstr "Salli minun nähdä, milloin olet verkossa. Kiitos!"
1134
1135 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:158
1136 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:955
1137 msgid "Save Avatar"
1138 msgstr "Tallenna vastaus"
1139
1140 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:214
1141 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1013
1142 msgid "Unable to save avatar"
1143 msgstr "Avataria ei voitu tallentaa"
1144
1145 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1146 #: ../src/empathy-import-widget.c:319
1147 msgid "Account"
1148 msgstr "Käyttäjätili"
1149
1150 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1151 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1152 msgid "Identifier"
1153 msgstr "Tunniste"
1154
1155 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1156 msgid "Alias"
1157 msgstr "Nimimerkki"
1158
1159 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1160 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1161 msgid "Contact Details"
1162 msgstr "Tuttavan tiedot"
1163
1164 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1165 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
1166 msgid "Information requested…"
1167 msgstr "Pyydetään tietoja…"
1168
1169 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
1170 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1171 msgstr "<b>Sijainti</b> hetkellä (pvm)\t"
1172
1173 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1174 msgid "Client Information"
1175 msgstr "Asiakastiedot"
1176
1177 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1178 msgid "OS"
1179 msgstr "Käyttöjärjestelmä"
1180
1181 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1182 msgid "Version"
1183 msgstr "Versio"
1184
1185 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1186 msgid "Client"
1187 msgstr "Asiakasohjelma"
1188
1189 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:318
1190 msgid "Groups"
1191 msgstr "Ryhmät"
1192
1193 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:330
1194 msgid ""
1195 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1196 "select more than one group or no groups."
1197 msgstr ""
1198 "Valitse ryhmät, joissa haluat tämän tuttavan näkyvän. Huomaa että voit "
1199 "valita useita ryhmiä tai olla valitsematta yhtään ryhmää."
1200
1201 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:349
1202 msgid "_Add Group"
1203 msgstr "_Lisää ryhmä"
1204
1205 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:384
1206 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1207 msgid "Select"
1208 msgstr "Valitse"
1209
1210 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:394
1211 msgid "Group"
1212 msgstr "Ryhmä"
1213
1214 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:109
1215 msgid "New Contact"
1216 msgstr "Uusi tuttava"
1217
1218 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:184
1219 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:121
1220 #, c-format
1221 msgid "Block %s?"
1222 msgstr "Estetäänkö %s?"
1223
1224 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:239
1225 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:125
1226 #, c-format
1227 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1228 msgstr "Haluatko estää käyttäjän '%s' yhteydenotot?"
1229
1230 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:244
1231 msgid "The following identity will be blocked:"
1232 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
1233 msgstr[0] "Seuraava identiteetti estetään:"
1234 msgstr[1] "Seuraavat identiteetit estetään:"
1235
1236 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:251
1237 msgid "The following identity can not be blocked:"
1238 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
1239 msgstr[0] "Seuraavaa identiteettiä ei voi estää:"
1240 msgstr[1] "Seuraavia identiteettejä ei voi estää:"
1241
1242 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:261
1243 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:130
1244 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:275
1245 msgid "_Block"
1246 msgstr "_Estä"
1247
1248 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
1249 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:150
1250 msgid "_Report this contact as abusive"
1251 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1252 msgstr[0] "_Raportoi tämä tuttava loukkaavana"
1253 msgstr[1] "_Raportoi nämä yhteyshenkilöt loukkaavina"
1254
1255 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:237
1256 msgid "Edit Contact Information"
1257 msgstr "Muokkaa tuttavan tietoja"
1258
1259 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1260 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:283
1261 msgid "Linked Contacts"
1262 msgstr "Linkitetyt tuttavat"
1263
1264 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:322
1265 msgid "gnome-contacts not installed"
1266 msgstr "Pakettia gnome-contacts ei ole asennettu"
1267
1268 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:325
1269 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
1270 msgstr "Asenna gnome-contacts tarkastellaksesi tuttavien tietoja."
1271
1272 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1273 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1274 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1275 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:181
1276 #, c-format
1277 msgid "%s (%s)"
1278 msgstr "%s (%s)"
1279
1280 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:342
1281 msgid "Select account to use to place the call"
1282 msgstr "Valitse soittoon käytettävä tili"
1283
1284 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:346
1285 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
1286 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
1287 msgid "Call"
1288 msgstr "Soita"
1289
1290 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:412
1291 msgid "Mobile"
1292 msgstr "Matkapuhelin"
1293
1294 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:414
1295 msgid "Work"
1296 msgstr "Työ"
1297
1298 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:416
1299 msgid "HOME"
1300 msgstr "Koti"
1301
1302 #. translators: first argument is a phone number like +32123456 and
1303 #. * the second one is something like 'home' or 'work'.
1304 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:457
1305 #, c-format
1306 msgid "Call %s (%s)"
1307 msgstr "Soita %s (%s)"
1308
1309 #. translators: argument is a phone number like +32123456
1310 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:462
1311 #, c-format
1312 msgid "Call %s"
1313 msgstr "Soita %s"
1314
1315 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:674
1316 msgid "_Block Contact"
1317 msgstr "Es_tä tuttava"
1318
1319 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:729
1320 #, c-format
1321 msgid "Remove from _Group '%s'"
1322 msgstr "Poista _ryhmästä \"%s\""
1323
1324 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:750
1325 msgid "Delete and _Block"
1326 msgstr "Poista ja _estä"
1327
1328 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:838
1329 #, c-format
1330 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1331 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tuttavan \"%s\" yhteystiedot?"
1332
1333 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:847
1334 #, c-format
1335 msgid ""
1336 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
1337 "remove all the contacts which make up this linked contact."
1338 msgstr ""
1339 "Haluatko varmasti poistaa linkitetyn tuttavan \"%s\"? Ota huomioon, että "
1340 "kaikki linkitetyn tuttavaan liitetyt yhteystiedot poistetaan."
1341
1342 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:858
1343 msgid "Removing contact"
1344 msgstr "Poistetaan tuttava"
1345
1346 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:934
1347 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2444
1348 msgid "_Remove"
1349 msgstr "_Poista"
1350
1351 #. add chat button
1352 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1351
1353 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:308
1354 msgid "_Chat"
1355 msgstr "_Keskustele"
1356
1357 #. add SMS button
1358 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1418
1359 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:302
1360 msgid "_SMS"
1361 msgstr "_SMS"
1362
1363 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1484
1364 msgctxt "menu item"
1365 msgid "_Audio Call"
1366 msgstr "_Äänipuhelu"
1367
1368 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1550
1369 msgctxt "menu item"
1370 msgid "_Video Call"
1371 msgstr "_Videopuhelu"
1372
1373 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1632
1374 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
1375 msgid "_Previous Conversations"
1376 msgstr "_Aiemmat keskustelut"
1377
1378 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1689
1379 msgid "Send File"
1380 msgstr "Lähetä tiedosto"
1381
1382 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1751
1383 msgid "Share My Desktop"
1384 msgstr "Jaa työpöytäni"
1385
1386 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1809
1387 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1423
1388 msgid "Favorite"
1389 msgstr "Suosikki"
1390
1391 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1838
1392 msgid "Infor_mation"
1393 msgstr "_Tietoja"
1394
1395 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1887
1396 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
1397 msgid "_Edit"
1398 msgstr "_Muokkaa"
1399
1400 #. send invitation
1401 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2003
1402 #: ../src/empathy-chat-window.c:1274
1403 msgid "Inviting you to this room"
1404 msgstr "Kutsuu sinut tähän keskusteluhuoneeseen"
1405
1406 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2049
1407 msgid "_Invite to Chat Room"
1408 msgstr "_Kutsu keskusteluhuoneeseen"
1409
1410 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2245
1411 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:4
1412 msgid "_Add Contact…"
1413 msgstr "_Lisää tuttava…"
1414
1415 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2364
1416 #, c-format
1417 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1418 msgstr "Haluatko varmasti poistaa ryhmän \"%s\"?"
1419
1420 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2367
1421 msgid "Removing group"
1422 msgstr "Poistetaan ryhmää"
1423
1424 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2435
1425 msgid "Re_name"
1426 msgstr "Ni_meä uudelleen"
1427
1428 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:361
1429 msgid "Channels:"
1430 msgstr "Kanavat:"
1431
1432 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:512
1433 msgid "Country ISO Code:"
1434 msgstr "Maan ISO-tunnus:"
1435
1436 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:514
1437 msgid "Country:"
1438 msgstr "Maa:"
1439
1440 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:516
1441 msgid "State:"
1442 msgstr "Osavaltio:"
1443
1444 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:518
1445 msgid "City:"
1446 msgstr "Kaupunki:"
1447
1448 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:520
1449 msgid "Area:"
1450 msgstr "Alue:"
1451
1452 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:522
1453 msgid "Postal Code:"
1454 msgstr "Postinumero:"
1455
1456 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:524
1457 msgid "Street:"
1458 msgstr "Katu:"
1459
1460 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:526
1461 msgid "Building:"
1462 msgstr "Rakennus:"
1463
1464 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:528
1465 msgid "Floor:"
1466 msgstr "Kerros:"
1467
1468 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:530
1469 msgid "Room:"
1470 msgstr "Huone:"
1471
1472 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:532
1473 msgid "Text:"
1474 msgstr "Teksti:"
1475
1476 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:534
1477 msgid "Description:"
1478 msgstr "Kuvaus:"
1479
1480 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:536
1481 msgid "URI:"
1482 msgstr "URI:"
1483
1484 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:538
1485 msgid "Accuracy Level:"
1486 msgstr "Tarkkuustaso:"
1487
1488 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:540
1489 msgid "Error:"
1490 msgstr "Virhe:"
1491
1492 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:542
1493 msgid "Vertical Error (meters):"
1494 msgstr "Vertikaalinen virhe (metriä):"
1495
1496 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:544
1497 msgid "Horizontal Error (meters):"
1498 msgstr "Horisontaalinen virhe (metriä):"
1499
1500 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:546
1501 msgid "Speed:"
1502 msgstr "Nopeus:"
1503
1504 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:548
1505 msgid "Bearing:"
1506 msgstr "Suuntima:"
1507
1508 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:550
1509 msgid "Climb Speed:"
1510 msgstr "Kiipeämisvauhti:"
1511
1512 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:552
1513 msgid "Last Updated on:"
1514 msgstr "Viimeksi päivitetty:"
1515
1516 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:554
1517 msgid "Longitude:"
1518 msgstr "Pituuspiiri:"
1519
1520 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:556
1521 msgid "Latitude:"
1522 msgstr "Leveyspiiri:"
1523
1524 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:558
1525 msgid "Altitude:"
1526 msgstr "Korkeus:"
1527
1528 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:650
1529 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:665
1530 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
1531 msgid "Location"
1532 msgstr "Sijainti"
1533
1534 #. translators: format is "Location, $date"
1535 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:667
1536 #, c-format
1537 msgid "%s, %s"
1538 msgstr "%s, %s"
1539
1540 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:716
1541 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1542 msgstr "%e. %Bta %Y klo %R UTC"
1543
1544 #. Alias
1545 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1359
1546 msgid "Alias:"
1547 msgstr "Nimimerkki:"
1548
1549 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1550 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1568
1551 msgid "Identifier:"
1552 msgstr "Tunniste:"
1553
1554 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1707
1555 #, c-format
1556 msgid "Linked contact containing %u contact"
1557 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
1558 msgstr[0] ""
1559 msgstr[1] ""
1560
1561 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
1562 msgid "<b>Location</b> at (date)"
1563 msgstr "<b>Sijainti</b> hetkellä (pvm)"
1564
1565 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1566 msgid "Online from a phone or mobile device"
1567 msgstr "Linjoilla puhelimesta tai mobiililaitteesta"
1568
1569 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:82
1570 msgid ""
1571 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
1572 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
1573 "details below are correct."
1574 msgstr ""
1575 "Empathy voi automaattisesti löytää ja keskustella kanssasi samaan verkkoon "
1576 "yhdistettyjen ihmisten kanssa. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, tarkista "
1577 "että alla olevat tiedot ovat oikein."
1578
1579 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:102
1580 msgid "People nearby"
1581 msgstr "Lähellä olevat ihmiset"
1582
1583 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:117
1584 msgid ""
1585 "You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
1586 "style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
1587 msgstr ""
1588 "Voit muuttaa näitä tietoja myöhemmin tai poistaa tämän ominaisuuden käytöstä "
1589 "valitsemalla tuttavaluettelossa <span style=\"italic\">Muokkaa → "
1590 "Käyttäjätilit</span>."
1591
1592 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:631
1593 msgid "History"
1594 msgstr "Historia"
1595
1596 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:686
1597 msgid "Show"
1598 msgstr "Näytä"
1599
1600 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:708
1601 msgid "Search"
1602 msgstr "Etsi"
1603
1604 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
1605 #, c-format
1606 msgid "Chat in %s"
1607 msgstr "Keskustelu kohteessa %s"
1608
1609 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1154
1610 #, c-format
1611 msgid "Chat with %s"
1612 msgstr "Keskustelu käyttäjän %s kanssa"
1613
1614 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1204
1615 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1348
1616 msgctxt "A date with the time"
1617 msgid "%A, %e %B %Y %X"
1618 msgstr "%A, %e %Bta %Y %X"
1619
1620 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
1621 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1291
1622 #, c-format
1623 msgid "<i>* %s %s</i>"
1624 msgstr "<i>* %s %s</i>"
1625
1626 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
1627 #. * The string in bold is the sender's name
1628 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1297
1629 #, c-format
1630 msgid "<b>%s:</b> %s"
1631 msgstr "<b>%s:</b> %s"
1632
1633 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1372
1634 #, c-format
1635 msgid "%s second"
1636 msgid_plural "%s seconds"
1637 msgstr[0] "%s sekunti"
1638 msgstr[1] "%s sekuntia"
1639
1640 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
1641 #, c-format
1642 msgid "%s minute"
1643 msgid_plural "%s minutes"
1644 msgstr[0] "%s minuutti"
1645 msgstr[1] "%s minuuttia"
1646
1647 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1387
1648 #, c-format
1649 msgid "Call took %s, ended at %s"
1650 msgstr "Puhelun kesto %s, puhelu päättyi %s"
1651
1652 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1718
1653 msgid "Today"
1654 msgstr "Tänään"
1655
1656 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1722
1657 msgid "Yesterday"
1658 msgstr "Eilen"
1659
1660 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
1661 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1737
1662 msgid "%e %B %Y"
1663 msgstr "%e. %Bta %Y"
1664
1665 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1841
1666 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3464
1667 msgid "Anytime"
1668 msgstr "Milloin tahansa"
1669
1670 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1940
1671 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2399
1672 msgid "Anyone"
1673 msgstr "Kuka tahansa"
1674
1675 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2712
1676 msgid "Who"
1677 msgstr "Kuka"
1678
1679 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2921
1680 msgid "When"
1681 msgstr "Milloin"
1682
1683 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3039
1684 msgid "Anything"
1685 msgstr "Mitä tahansa"
1686
1687 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3041
1688 msgid "Text chats"
1689 msgstr "Tekstikeskustelut"
1690
1691 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
1692 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
1693 msgid "Calls"
1694 msgstr "Puhelut"
1695
1696 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
1697 msgid "Incoming calls"
1698 msgstr "Saapuneet puhelut"
1699
1700 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
1701 msgid "Outgoing calls"
1702 msgstr "Soitetut puhelut"
1703
1704 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
1705 msgid "Missed calls"
1706 msgstr "Vastaamattomat puhelut"
1707
1708 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3068
1709 msgid "What"
1710 msgstr "Mitä"
1711
1712 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3757
1713 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
1714 msgstr ""
1715 "Haluatko varmasti poistaa kaikki aikaisempien keskusteluiden historiatiedot?"
1716
1717 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3761
1718 msgid "Clear All"
1719 msgstr "Tyhjennä kaikki"
1720
1721 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3768
1722 msgid "Delete from:"
1723 msgstr "Poista kohteesta:"
1724
1725 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
1726 msgid "_File"
1727 msgstr "_Tiedosto"
1728
1729 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
1730 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
1731 msgid "_Edit"
1732 msgstr "_Muokkaa"
1733
1734 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
1735 msgid "Delete All History…"
1736 msgstr "Poista kaikki historia…"
1737
1738 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
1739 msgid "Profile"
1740 msgstr "Profiili"
1741
1742 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
1743 #: ../src/empathy-chat-window.c:1490 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
1744 msgid "Chat"
1745 msgstr "Keskustelu"
1746
1747 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
1748 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
1749 msgid "Video"
1750 msgstr "Video"
1751
1752 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
1753 msgid "page 2"
1754 msgstr "sivu 2"
1755
1756 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
1757 msgid "<span size=\"x-large\">Loading…</span>"
1758 msgstr "<span size=\"x-large\">Ladataan…</span>"
1759
1760 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:130
1761 msgid "What kind of chat account do you have?"
1762 msgstr "Minkälainen pikaviestintili sinulla on?"
1763
1764 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:152
1765 msgid "Add new account"
1766 msgstr "Lisää uusi tili"
1767
1768 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:189
1769 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:279
1770 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
1771 msgstr "Anna tuttavan tunniste tai puhelinnumero:"
1772
1773 #. add video button
1774 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:212
1775 msgid "_Video Call"
1776 msgstr "_Videopuhelu"
1777
1778 #. add audio button
1779 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
1780 msgid "_Audio Call"
1781 msgstr "_Äänipuhelu"
1782
1783 #. Tweak the dialog
1784 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
1785 msgid "New Call"
1786 msgstr "Uusi puhelu"
1787
1788 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:72
1789 msgid "The contact is offline"
1790 msgstr "Tuttava ei ole linjoilla"
1791
1792 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:74
1793 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
1794 msgstr "Valittu tuttava on joko virheellinen tai tuntematon"
1795
1796 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:76
1797 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
1798 msgstr "Kyseinen tuttava ei tue tämänlaista keskustelua"
1799
1800 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:78
1801 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
1802 msgstr "Tähän protokollaan ei ole sisällytetty pyydettyä toiminnallisuutta"
1803
1804 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
1805 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
1806 msgstr "Keskustelun aloitus määritetyn tuttavan kanssa ei onnistunut"
1807
1808 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
1809 msgid "You are banned from this channel"
1810 msgstr "Sinulla on porttikielto tälle kanavalle"
1811
1812 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
1813 msgid "This channel is full"
1814 msgstr "Kanava on täynnä"
1815
1816 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:90
1817 msgid "You must be invited to join this channel"
1818 msgstr "Kanavalle voi liittyä vain kutsusta"
1819
1820 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:92
1821 msgid "Can't proceed while disconnected"
1822 msgstr "Jatkaminen ei onnistu, kun yhteyttä ei ole muodostettu"
1823
1824 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
1825 msgid "Permission denied"
1826 msgstr "Lupa evätty"
1827
1828 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
1829 msgid "There was an error starting the conversation"
1830 msgstr "Keskustelua aloittaessa tapahtui virhe"
1831
1832 #. Tweak the dialog
1833 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:322
1834 msgid "New Conversation"
1835 msgstr "Uusi keskustelu"
1836
1837 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:132
1838 msgid "Password Required"
1839 msgstr "Salasana vaaditaan"
1840
1841 #. COL_STATUS_TEXT
1842 #. COL_STATE_ICON_NAME
1843 #. COL_STATE
1844 #. COL_DISPLAY_MARKUP
1845 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
1846 #. COL_TYPE
1847 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:158
1848 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:194
1849 msgid "Custom Message…"
1850 msgstr "Oma viesti…"
1851
1852 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:211
1853 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:213
1854 msgid "Edit Custom Messages…"
1855 msgstr "Muokkaa omia viestejä…"
1856
1857 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:335
1858 msgid "Click to remove this status as a favorite"
1859 msgstr "Napsauta poistaaksesi tämän tilan suosikeista"
1860
1861 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:344
1862 msgid "Click to make this status a favorite"
1863 msgstr "Napsauta tehdäksesi tästä tilasta suosikin"
1864
1865 #. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
1866 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:378
1867 #, c-format
1868 msgid ""
1869 "<b>Current message: %s</b>\n"
1870 "<small><i>Press Enter to set the new message or Esc to cancel.</i></small>"
1871 msgstr ""
1872 "<b>Nykyinen viesti: %s</b>\n"
1873 "<small><i>Paina Enter asettaaksesi uuden viestin tai Esc peruaksesi.</i></"
1874 "small>"
1875
1876 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:387
1877 msgid "Set status"
1878 msgstr "Aseta tila"
1879
1880 #. Custom messages
1881 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1098
1882 msgid "Custom messages…"
1883 msgstr "Omat viestit…"
1884
1885 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:239
1886 msgid "_Match case"
1887 msgstr "_Huomioi kirjainkoko"
1888
1889 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
1890 msgid "Find:"
1891 msgstr "Etsi:"
1892
1893 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
1894 msgid "_Previous"
1895 msgstr "_Edellinen"
1896
1897 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
1898 msgid "_Next"
1899 msgstr "_Seuraava"
1900
1901 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
1902 msgid "Mat_ch case"
1903 msgstr "_Huomioi kirjainkoko"
1904
1905 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
1906 msgid "Phrase not found"
1907 msgstr "Lausetta ei löydy"
1908
1909 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:50
1910 msgid "Received an instant message"
1911 msgstr "Vastaanotettiin pikaviesti"
1912
1913 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:52
1914 msgid "Sent an instant message"
1915 msgstr "Lähetettiin pikaviesti"
1916
1917 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:54
1918 msgid "Incoming chat request"
1919 msgstr "Saapuva keskustelupyyntö"
1920
1921 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:56
1922 msgid "Contact connected"
1923 msgstr "Tuttava yhdistetty"
1924
1925 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:58
1926 msgid "Contact disconnected"
1927 msgstr "Yhteys tuttavaan katkaistu"
1928
1929 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:60
1930 msgid "Connected to server"
1931 msgstr "Yhdistetty palvelimeen"
1932
1933 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:62
1934 msgid "Disconnected from server"
1935 msgstr "Yhteys palvelimeen katkaistu"
1936
1937 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:64
1938 msgid "Incoming voice call"
1939 msgstr "Saapuva puhelu"
1940
1941 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:66
1942 msgid "Outgoing voice call"
1943 msgstr "Lähetä puhelu"
1944
1945 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:68
1946 msgid "Voice call ended"
1947 msgstr "Puhelu päättyi"
1948
1949 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:295
1950 msgid "Edit Custom Messages"
1951 msgstr "Muokkaa itse määriteltyjä viestejä"
1952
1953 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:234
1954 msgid "Subscription Request"
1955 msgstr "Liittymispyyntö"
1956
1957 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
1958 #: ../src/empathy-event-manager.c:1079
1959 #, c-format
1960 msgid "%s would like permission to see when you are online"
1961 msgstr "%s haluaa luvan nähdä, milloin olet linjoilla"
1962
1963 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
1964 #: ../src/empathy-event-manager.c:694
1965 msgid "_Decline"
1966 msgstr "_Kieltäydy"
1967
1968 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:282
1969 msgid "_Accept"
1970 msgstr "_Hyväksy"
1971
1972 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1218
1973 #, c-format
1974 msgid "Message edited at %s"
1975 msgstr "Viestiä muokattu %s"
1976
1977 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1920
1978 msgid "Normal"
1979 msgstr "Tavallinen"
1980
1981 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:147
1982 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
1983 msgstr "Keskustelupalvelimen tarjoamaa identiteettiä ei voi vahvistaa."
1984
1985 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:154
1986 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
1987 msgstr ""
1988
1989 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:158
1990 msgid "The certificate has expired."
1991 msgstr "Varmenne on vanhentunut."
1992
1993 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
1994 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
1995 msgstr "Varmennetta ei ole vielä aktivoitu."
1996
1997 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
1998 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
1999 msgstr "Varmenteella ei ole odotettua sormenjälkeä."
2000
2001 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2002 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2003 msgstr "Varmenteen vahvistama isäntänimi ei vastaa palvelimen nimeä."
2004
2005 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:171
2006 msgid "The certificate is self-signed."
2007 msgstr "Varmenne on allekirjoitettu itse."
2008
2009 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2010 msgid ""
2011 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2012 msgstr "Varmenteen myöntäjätaho on kumonnut varmenteen."
2013
2014 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:178
2015 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2016 msgstr "Varmenne on kryptografisesti heikko."
2017
2018 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2019 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2020 msgstr ""
2021
2022 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:185
2023 msgid "The certificate is malformed."
2024 msgstr "Varmenne on muodostettu väärin."
2025
2026 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:203
2027 #, c-format
2028 msgid "Expected hostname: %s"
2029 msgstr "Odotettu isäntänimi: %s"
2030
2031 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2032 #, c-format
2033 msgid "Certificate hostname: %s"
2034 msgstr "Varmenteen ilmoittama isäntänimi: %s"
2035
2036 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:278
2037 msgid "C_ontinue"
2038 msgstr "J_atka"
2039
2040 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:284
2041 msgid "Untrusted connection"
2042 msgstr "Yhteys ei ole luotettava"
2043
2044 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:285
2045 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2046 msgstr "Yhteys ei ole luotettava. Haluatko kuitenkin jatkaa?"
2047
2048 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:295
2049 msgid "Remember this choice for future connections"
2050 msgstr "Muista tämä valinta tulevia yhteyksiä varten"
2051
2052 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:301
2053 msgid "Certificate Details"
2054 msgstr "Varmenteen tiedot"
2055
2056 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:679
2057 msgid "Unable to open URI"
2058 msgstr "URI:a ei voi avata"
2059
2060 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:803
2061 msgid "Select a file"
2062 msgstr "Valitse tiedosto"
2063
2064 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:877
2065 msgid "Insufficient free space to save file"
2066 msgstr "Tiedoston tallennukseen ei ole riittävästi tilaa"
2067
2068 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:885
2069 #, c-format
2070 msgid ""
2071 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2072 "Please choose another location."
2073 msgstr ""
2074 "Tiedoston tallennukseen vaaditaan tilaa vähintään %s, mutta vain %s on "
2075 "saatavilla. Valitse toinen tallennussijainti."
2076
2077 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:931
2078 #, c-format
2079 msgid "Incoming file from %s"
2080 msgstr "Saapuva tiedosto käyttäjältä %s"
2081
2082 #. Copy Link Address menu item
2083 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:285
2084 msgid "_Copy Link Address"
2085 msgstr "_Kopioi linkin osoite"
2086
2087 #. Open Link menu item
2088 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:292
2089 msgid "_Open Link"
2090 msgstr "_Avaa linkki"
2091
2092 #. Inspector
2093 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:306
2094 msgid "Inspect HTML"
2095 msgstr "Tutki HTML:ää"
2096
2097 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:27
2098 msgid "Top Contacts"
2099 msgstr "Suosituimmat tuttavat"
2100
2101 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:28
2102 msgid "People Nearby"
2103 msgstr "Lähellä olevat ihmiset"
2104
2105 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:29
2106 msgid "Ungrouped"
2107 msgstr "Ryhmittelemätön"
2108
2109 #. Add a prefix explaining that something goes wrong when trying to
2110 #. * fetch contact's presence.
2111 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-contact.c:202
2112 #, c-format
2113 msgid "Server cannot find contact: %s"
2114 msgstr "Palvelin ei löydä tuttavaa: %s"
2115
2116 #: ../src/empathy-about-dialog.c:82
2117 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2118 msgstr "Gnomen pikaviestiohjelma"
2119
2120 #: ../src/empathy-about-dialog.c:88
2121 msgid "translator-credits"
2122 msgstr ""
2123 "Samuli Seppänen ja Henna Nykänen, 2006.\n"
2124 "Ilkka Tuohela, 2006-2009.\n"
2125 "Tommi Vainikainen, 2009.\n"
2126 "Ville-Pekka Vainio, 2010.\n"
2127 "\n"
2128 "http://www.gnome.fi/\n"
2129 "\n"
2130 "Launchpad Contributions:\n"
2131 "  Antti Kajander https://launchpad.net/~antti-kajander\n"
2132 "  Christian Hellberg https://launchpad.net/~christian-hellberg\n"
2133 "  Elias Julkunen https://launchpad.net/~eliasj\n"
2134 "  Heikki Kulhia https://launchpad.net/~hessuk\n"
2135 "  Heikki Mäntysaari https://launchpad.net/~heikki-mantysaari\n"
2136 "  Ilari Oras https://launchpad.net/~ilarioras\n"
2137 "  Ilkka Tuohela https://launchpad.net/~hile\n"
2138 "  Ilkka Tuohela https://launchpad.net/~hile-utu\n"
2139 "  Jammi Vesterinen https://launchpad.net/~jmov\n"
2140 "  Jani Uusitalo https://launchpad.net/~uusijani\n"
2141 "  Jere Sokka https://launchpad.net/~jerry-sokka\n"
2142 "  Jiri Grönroos https://launchpad.net/~jiri-gronroos\n"
2143 "  Joonas Pajuniva https://launchpad.net/~joonas-pajuniva\n"
2144 "  Jussi Aalto https://launchpad.net/~jtaalto-deactivatedaccount\n"
2145 "  Kristian Kurki https://launchpad.net/~kristian-kurki\n"
2146 "  Matti Karnaattu https://launchpad.net/~mattikarnaattu\n"
2147 "  Mika Suomalainen https://launchpad.net/~mkaysi\n"
2148 "  Mikko Nissinen https://launchpad.net/~mikko\n"
2149 "  Miko-Matias Grönvall https://launchpad.net/~matias-gronvall\n"
2150 "  Ncl8 https://launchpad.net/~crofle\n"
2151 "  Timo Jyrinki https://launchpad.net/~timo-jyrinki\n"
2152 "  Tomi Juntunen https://launchpad.net/~tojuntu\n"
2153 "  Tommi Saira https://launchpad.net/~tommisaira\n"
2154 "  Tommi Vainikainen https://launchpad.net/~thv\n"
2155 "  Ville-Pekka Vainio https://launchpad.net/~vpvainio\n"
2156 "  papukaija https://launchpad.net/~papukaija"
2157
2158 #: ../src/empathy-accounts.c:171
2159 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
2160 msgstr ""
2161 "Älä näytä mitään valintaikkunoita; tee mitä tahansa työtä (esim. tuonti) ja "
2162 "poistu"
2163
2164 #: ../src/empathy-accounts.c:175
2165 msgid ""
2166 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
2167 msgstr ""
2168
2169 #: ../src/empathy-accounts.c:179
2170 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
2171 msgstr "Valitse tili alussa (esim. gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
2172
2173 #: ../src/empathy-accounts.c:181
2174 msgid "<account-id>"
2175 msgstr "<käyttäjätunnus>"
2176
2177 #: ../src/empathy-accounts.c:186
2178 msgid "- Empathy Accounts"
2179 msgstr "- Empathy-tilit"
2180
2181 #: ../src/empathy-accounts.c:240
2182 msgid "Empathy Accounts"
2183 msgstr "Empathy-tilit"
2184
2185 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2186 #. * unsaved changes
2187 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:55
2188 #, c-format
2189 msgid "There are unsaved modifications to your %.50s account."
2190 msgstr "Tililläsi %.50s on tallentamattomia muutoksia."
2191
2192 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2193 #. * an unsaved new account
2194 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:59
2195 msgid "Your new account has not been saved yet."
2196 msgstr "Uutta tiliäsi ei ole vielä tallennettu."
2197
2198 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:387 ../src/empathy-call-window.c:1267
2199 msgid "Connecting…"
2200 msgstr "Yhdistetään…"
2201
2202 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:428
2203 #, c-format
2204 msgid "Offline — %s"
2205 msgstr "Poissa linjoilta — %s"
2206
2207 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:440
2208 #, c-format
2209 msgid "Disconnected — %s"
2210 msgstr "Yhteys katkaistu — %s"
2211
2212 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:451
2213 msgid "Offline — No Network Connection"
2214 msgstr "Poissa linjoilta — Ei verkkoyhteyttä"
2215
2216 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:458
2217 msgid "Unknown Status"
2218 msgstr "Tuntematon tila"
2219
2220 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:475
2221 msgid ""
2222 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
2223 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
2224 "the account."
2225 msgstr ""
2226 "Tämä tili on poistettu käytöstä, koska se pohjautuu vanhaan, tukemattomaan "
2227 "taustaosaan. Asenna telepathy-haze ja käynnistä istunto uudelleen, niin voit "
2228 "siirtää tilisi."
2229
2230 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:485
2231 msgid "Offline — Account Disabled"
2232 msgstr "Poissa linjoilta — Tili ei ole käytettävissä"
2233
2234 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:591
2235 msgid "Edit Connection Parameters"
2236 msgstr "Muokkaa yhteyden asetuksia"
2237
2238 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:718
2239 msgid "_Edit Connection Parameters…"
2240 msgstr "_Muokkaa yhteyden asetuksia…"
2241
2242 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1248
2243 #, c-format
2244 msgid "Do you want to remove %.50s from your computer?"
2245 msgstr "Poistetaanko %.50s tietokoneeltasi?"
2246
2247 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1252
2248 msgid "This will not remove your account on the server."
2249 msgstr "Tämä ei poista tiliäsi palvelimelta."
2250
2251 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1457
2252 msgid ""
2253 "You are about to select another account, which will discard\n"
2254 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2255 msgstr ""
2256 "Olet vaihtamassa käyttäjätiliä. Tilin vaihtamineen hylkää\n"
2257 "tehdyt muutokset. Haluatko varmasti jatkaa?"
2258
2259 #. Menu item: to enabled/disable the account
2260 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1648
2261 msgid "_Enabled"
2262 msgstr "_Käytössä"
2263
2264 #. Menu item: Rename
2265 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1671
2266 msgid "Rename"
2267 msgstr "Nimeä uudelleen"
2268
2269 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2073
2270 msgid "_Skip"
2271 msgstr "O_hita"
2272
2273 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2077
2274 msgid "_Connect"
2275 msgstr "_Yhdistä"
2276
2277 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2256
2278 msgid ""
2279 "You are about to close the window, which will discard\n"
2280 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2281 msgstr ""
2282 "Olet sulkemassa ikkunan. Ikkunan sulkeminen hylkää\n"
2283 "tehdyt muutokset. Haluatko varmasti jatkaa?"
2284
2285 #. Tweak the dialog
2286 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2400
2287 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
2288 msgstr "Viestintä ja VoIP-käyttäjätilit"
2289
2290 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2291 msgid "Add…"
2292 msgstr "Lisää..."
2293
2294 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2295 msgid "_Import…"
2296 msgstr "_Tuo…"
2297
2298 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2299 msgid "Loading account information"
2300 msgstr "Ladataan tilin tietoja"
2301
2302 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2303 msgid ""
2304 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2305 "you want to use."
2306 msgstr ""
2307 "Ennen kuin voit lisätä tilin, sinun täytyy asentaa kullekin käytettävälle "
2308 "protokollalle tarvittava taustajärjestelmä."
2309
2310 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2311 msgid "No protocol backends installed"
2312 msgstr "Yhteyskäytäntötaustaosia ei asennettu"
2313
2314 #: ../src/empathy-auth-client.c:285
2315 msgid " - Empathy authentication client"
2316 msgstr " - Empathyn tunnistautumisasiakas"
2317
2318 #: ../src/empathy-auth-client.c:301
2319 msgid "Empathy authentication client"
2320 msgstr "Empathyn tunnistautumisasiakas"
2321
2322 #: ../src/empathy.c:407
2323 msgid "Don't connect on startup"
2324 msgstr "Älä yhdistä käynnistettäessä"
2325
2326 #: ../src/empathy.c:411
2327 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2328 msgstr "Älä näytä tuttavalistaa tai muita ikkunoita käynnistyksessä"
2329
2330 #: ../src/empathy.c:440
2331 msgid "- Empathy IM Client"
2332 msgstr "- Empathy-pikaviestin"
2333
2334 #: ../src/empathy.c:626
2335 msgid "Error contacting the Account Manager"
2336 msgstr "Virhe yhdistettäessä tilienhallintaan"
2337
2338 #: ../src/empathy.c:628
2339 #, c-format
2340 msgid ""
2341 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
2342 "The error was:\n"
2343 "\n"
2344 "%s"
2345 msgstr ""
2346 "Yhdistettäessä Empathyn tilienhallintaan tapahtui virhe:\n"
2347 "\n"
2348 "%s"
2349
2350 #: ../src/empathy-call.c:115
2351 msgid "In a call"
2352 msgstr "Puhelimessa"
2353
2354 #: ../src/empathy-call.c:223
2355 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
2356 msgstr "- Empathyn audio/video-asiakas"
2357
2358 #: ../src/empathy-call.c:247
2359 msgid "Empathy Audio/Video Client"
2360 msgstr "Empathyn audio/video-asiakas"
2361
2362 #: ../src/empathy-call-observer.c:111
2363 #, c-format
2364 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
2365 msgstr ""
2366 "%s yritti juuri soittaa sinulle, mutta sinulla oli toinen puhelu kesken."
2367
2368 #: ../src/empathy-call-window.c:1543 ../src/empathy-event-manager.c:474
2369 msgid "Incoming call"
2370 msgstr "Saapuva puhelu"
2371
2372 #: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:877
2373 #, c-format
2374 msgid "Incoming video call from %s"
2375 msgstr "Saapuva videopuhelu taholta %s"
2376
2377 #: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:482
2378 #: ../src/empathy-event-manager.c:877
2379 #, c-format
2380 msgid "Incoming call from %s"
2381 msgstr "Puhelu käyttäjältä %s"
2382
2383 #: ../src/empathy-call-window.c:1553
2384 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:191
2385 msgid "Reject"
2386 msgstr "Hylkää"
2387
2388 #: ../src/empathy-call-window.c:1554
2389 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
2390 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
2391 msgid "Answer"
2392 msgstr "Vastaa"
2393
2394 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
2395 #. * is used in the window title
2396 #: ../src/empathy-call-window.c:1924
2397 #, c-format
2398 msgid "Call with %s"
2399 msgstr "Soita tuttavalle %s"
2400
2401 #: ../src/empathy-call-window.c:2176
2402 msgid "The IP address as seen by the machine"
2403 msgstr "Tämän koneen näkemä IP-osoite"
2404
2405 #: ../src/empathy-call-window.c:2178
2406 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
2407 msgstr "Internetissä olevan palvelimen näkemä IP-osoite"
2408
2409 #: ../src/empathy-call-window.c:2180
2410 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
2411 msgstr "Vertaisen IP-osoite toiselta puolen nähtynä"
2412
2413 #: ../src/empathy-call-window.c:2182
2414 msgid "The IP address of a relay server"
2415 msgstr "Välityspalvelimen IP-osoite"
2416
2417 #: ../src/empathy-call-window.c:2184
2418 msgid "The IP address of the multicast group"
2419 msgstr "Ryhmälähetysryhmän IP-osoite"
2420
2421 #: ../src/empathy-call-window.c:2598 ../src/empathy-call-window.c:2599
2422 #: ../src/empathy-call-window.c:2600 ../src/empathy-call-window.c:2601
2423 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
2424 msgid "Unknown"
2425 msgstr "Tuntematon"
2426
2427 #: ../src/empathy-call-window.c:2952
2428 msgid "On hold"
2429 msgstr "Pidossa"
2430
2431 #: ../src/empathy-call-window.c:2956
2432 msgid "Mute"
2433 msgstr "Vaimenna"
2434
2435 #: ../src/empathy-call-window.c:2958
2436 msgid "Duration"
2437 msgstr "Kesto"
2438
2439 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
2440 #: ../src/empathy-call-window.c:2961
2441 #, c-format
2442 msgid "%s — %d:%02dm"
2443 msgstr "%s — %d:%02d m"
2444
2445 #: ../src/empathy-call-window.c:3057
2446 msgid "Technical Details"
2447 msgstr "Tekniset tiedot"
2448
2449 #: ../src/empathy-call-window.c:3096
2450 #, c-format
2451 msgid ""
2452 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
2453 "computer"
2454 msgstr "%s:n ohjelmisto ei ymmärrä mitään äänimuotoja mitä tietokoneesi tukee"
2455
2456 #: ../src/empathy-call-window.c:3101
2457 #, c-format
2458 msgid ""
2459 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
2460 "computer"
2461 msgstr "%s:n ohjelmisto ei ymmärrä mitään videomuotoja mitä tietokoneesi tukee"
2462
2463 #: ../src/empathy-call-window.c:3107
2464 #, c-format
2465 msgid ""
2466 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
2467 "does not allow direct connections."
2468 msgstr ""
2469 "Yhteyttä ei voi muodostaa kohteeseen %s. Yksi teistä voi ehkä olla verkossa, "
2470 "joka ei salli suoria yhteyksiä."
2471
2472 #: ../src/empathy-call-window.c:3113
2473 msgid "There was a failure on the network"
2474 msgstr "Verkkoyhteydessä tapahtui virhe"
2475
2476 #: ../src/empathy-call-window.c:3117
2477 msgid ""
2478 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
2479 msgstr ""
2480 "Tähän puheluun vaadittavia äänitiedostomuotoja ei ole asennettu tälle "
2481 "tietokoneelle"
2482
2483 #: ../src/empathy-call-window.c:3120
2484 msgid ""
2485 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
2486 msgstr ""
2487 "Tähän puheluun vaadittavia videotiedostomuotoja ei ole asennettu tälle "
2488 "tietokoneelle"
2489
2490 #: ../src/empathy-call-window.c:3132
2491 #, c-format
2492 msgid ""
2493 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
2494 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
2495 "the Help menu."
2496 msgstr ""
2497 "Telepathy-komponentin kanssa tapahtui jotain odottamatonta. Ole hyvä ja <a "
2498 "href=\"%s\">raportoi tämä ohjelmavirhe</a> sekä liitä 'Vianjäljitys'-"
2499 "ikkunasta kerätyt lokit \"Apua\"-valikosta."
2500
2501 #: ../src/empathy-call-window.c:3141
2502 msgid "There was a failure in the call engine"
2503 msgstr "Virhe soitettaessa"
2504
2505 #: ../src/empathy-call-window.c:3144
2506 msgid "The end of the stream was reached"
2507 msgstr "Virran loppu saavutettiin"
2508
2509 #: ../src/empathy-call-window.c:3184
2510 msgid "Can't establish audio stream"
2511 msgstr "Ääniyhteyden muodostus ei onnistunut"
2512
2513 #: ../src/empathy-call-window.c:3194
2514 msgid "Can't establish video stream"
2515 msgstr "Videoyhteyden muodostus ei onnistunut"
2516
2517 #: ../src/empathy-call-window.c:3231
2518 #, c-format
2519 msgid "Your current balance is %s."
2520 msgstr "Nykyinen varallisuutesi on %s."
2521
2522 #: ../src/empathy-call-window.c:3235
2523 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
2524 msgstr "Varasi eivät riitä tähän puheluun."
2525
2526 #: ../src/empathy-call-window.c:3237
2527 msgid "Top Up"
2528 msgstr "Hanki lisää varallisuutta"
2529
2530 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
2531 msgid "_Call"
2532 msgstr "_Soita"
2533
2534 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
2535 msgid "_Microphone"
2536 msgstr "_Mikrofoni"
2537
2538 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
2539 msgid "_Camera"
2540 msgstr "_Kamera"
2541
2542 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
2543 msgid "_Settings"
2544 msgstr "A_setukset"
2545
2546 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
2547 msgid "_View"
2548 msgstr "_Näytä"
2549
2550 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
2551 msgid "_Help"
2552 msgstr "O_hje"
2553
2554 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:20
2555 msgid "_Contents"
2556 msgstr "_Sisältö"
2557
2558 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
2559 msgid "_Debug"
2560 msgstr "_Vianetsintä"
2561
2562 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
2563 msgid "_GStreamer"
2564 msgstr "_GStreamer"
2565
2566 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
2567 msgid "_Telepathy"
2568 msgstr "_Telepathy"
2569
2570 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
2571 msgid "Swap camera"
2572 msgstr "Vaihda kamera"
2573
2574 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
2575 msgid "Minimise me"
2576 msgstr "Pienennä minut"
2577
2578 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
2579 msgid "Maximise me"
2580 msgstr "Suurenna minut"
2581
2582 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
2583 msgid "Disable camera"
2584 msgstr "Ota kamera pois käytöstä"
2585
2586 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
2587 msgid "Hang up"
2588 msgstr "Katkaise"
2589
2590 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
2591 msgid "Hang up current call"
2592 msgstr "Lopeta nykyinen puhelu"
2593
2594 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
2595 msgid "Video call"
2596 msgstr "Videopuhelu"
2597
2598 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
2599 msgid "Start a video call"
2600 msgstr "Aloita videopuhelu"
2601
2602 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
2603 msgid "Start an audio call"
2604 msgstr "Aloita äänipuhelu"
2605
2606 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
2607 msgid "Show dialpad"
2608 msgstr "Näytä numeronäppäimet"
2609
2610 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
2611 msgid "Display the dialpad"
2612 msgstr "Näytä numeronäppäimistö"
2613
2614 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
2615 msgid "Toggle video transmission"
2616 msgstr "Kytke videon lähetys päälle tai pois"
2617
2618 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
2619 msgid "Toggle audio transmission"
2620 msgstr "Äänen lähetys päälle/pois"
2621
2622 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
2623 msgid "Encoding Codec:"
2624 msgstr "Pakkauskoodekki:"
2625
2626 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
2627 msgid "Decoding Codec:"
2628 msgstr "Purkamiskoodekki:"
2629
2630 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
2631 msgid "Remote Candidate:"
2632 msgstr "Etäehdokas:"
2633
2634 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
2635 msgid "Local Candidate:"
2636 msgstr "Paikallisehdokas:"
2637
2638 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:28
2639 msgid "Audio"
2640 msgstr "Ääni"
2641
2642 #: ../src/empathy-chat.c:100
2643 msgid "- Empathy Chat Client"
2644 msgstr "- Empathy-keskusteluasiakas"
2645
2646 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:244
2647 msgid "Name"
2648 msgstr "Nimi"
2649
2650 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:262
2651 msgid "Room"
2652 msgstr "Huone"
2653
2654 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:270
2655 msgid "Auto-Connect"
2656 msgstr "Yhdistä automaattisesti"
2657
2658 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
2659 msgid "Manage Favorite Rooms"
2660 msgstr "Hallitse suosikkihuoneita"
2661
2662 #: ../src/empathy-chat-window.c:278
2663 msgid "Close this window?"
2664 msgstr "Suljetaanko tämä ikkuna?"
2665
2666 #: ../src/empathy-chat-window.c:284
2667 #, c-format
2668 msgid ""
2669 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
2670 "until you rejoin it."
2671 msgstr ""
2672 "Tämän ikkunan sulkeminen johtaa kanavalta %s poistumiseen. Et saa jatkossa "
2673 "enää viestejä kanavalta, ennen kuin liityt kanavalle uudelleen."
2674
2675 #: ../src/empathy-chat-window.c:297
2676 #, c-format
2677 msgid ""
2678 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
2679 "messages until you rejoin it."
2680 msgid_plural ""
2681 "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
2682 "further messages until you rejoin them."
2683 msgstr[0] ""
2684 "Tämän ikkunan sulkeminen johtaa kanavalta poistumiseen. Et saa jatkossa enää "
2685 "viestejä kanavalta, ennen kuin liityt kanavalle uudelleen."
2686 msgstr[1] ""
2687 "Tämän ikkunan sulkeminen johtaa %u kanavalta poistumiseen. Et saa jatkossa "
2688 "enää viestejä näiltä kanavilta, ennen kuin liityt kanaville uudelleen."
2689
2690 #: ../src/empathy-chat-window.c:308
2691 #, c-format
2692 msgid "Leave %s?"
2693 msgstr "Poistutaanko huoneesta %s?"
2694
2695 #: ../src/empathy-chat-window.c:310
2696 msgid ""
2697 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
2698 "rejoin it."
2699 msgstr ""
2700 "Et saa jatkossa enää viestejä tältä kanavalta, ennen kuin liityt kanavalle "
2701 "uudelleen."
2702
2703 #: ../src/empathy-chat-window.c:329
2704 msgid "Close window"
2705 msgstr "Sulje ikkuna"
2706
2707 #: ../src/empathy-chat-window.c:329
2708 msgid "Leave room"
2709 msgstr "Poistu huoneesta"
2710
2711 #: ../src/empathy-chat-window.c:671 ../src/empathy-chat-window.c:694
2712 #, c-format
2713 msgid "%s (%d unread)"
2714 msgid_plural "%s (%d unread)"
2715 msgstr[0] "%s (%d lukematon)"
2716 msgstr[1] "%s (%d lukematonta)"
2717
2718 #: ../src/empathy-chat-window.c:686
2719 #, c-format
2720 msgid "%s (and %u other)"
2721 msgid_plural "%s (and %u others)"
2722 msgstr[0] "%s (ja %u muu)"
2723 msgstr[1] "%s (ja %u muuta)"
2724
2725 #: ../src/empathy-chat-window.c:702
2726 #, c-format
2727 msgid "%s (%d unread from others)"
2728 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
2729 msgstr[0] "%s (%d lukematon muilta)"
2730 msgstr[1] "%s (%d lukematonta muilta)"
2731
2732 #: ../src/empathy-chat-window.c:711
2733 #, c-format
2734 msgid "%s (%d unread from all)"
2735 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
2736 msgstr[0] "%s (%d lukematon kaikilta)"
2737 msgstr[1] "%s (%d lukematonta kaikilta)"
2738
2739 #: ../src/empathy-chat-window.c:948
2740 msgid "SMS:"
2741 msgstr "SMS:"
2742
2743 #: ../src/empathy-chat-window.c:956
2744 #, c-format
2745 msgid "Sending %d message"
2746 msgid_plural "Sending %d messages"
2747 msgstr[0] "Lähetetään %d viesti"
2748 msgstr[1] "Lähetetään %d viestiä"
2749
2750 #: ../src/empathy-chat-window.c:976
2751 msgid "Typing a message."
2752 msgstr "Kirjoittaa viestiä."
2753
2754 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
2755 msgid "_Conversation"
2756 msgstr "_Keskustelu"
2757
2758 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
2759 msgid "C_lear"
2760 msgstr "_Tyhjennä"
2761
2762 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
2763 msgid "Insert _Smiley"
2764 msgstr "Lisää _hymiö"
2765
2766 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
2767 msgid "_Favorite Chat Room"
2768 msgstr "_Suosikkikeskusteluhuone"
2769
2770 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
2771 msgid "Notify for All Messages"
2772 msgstr "Ilmoita kaikista viesteistä"
2773
2774 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
2775 msgid "_Show Contact List"
2776 msgstr "_Näytä tuttavaluettelo"
2777
2778 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
2779 msgid "Invite _Participant…"
2780 msgstr "Kutsu _osallistuja…"
2781
2782 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
2783 msgid "_Join Chat"
2784 msgstr "_Liity keskusteluun"
2785
2786 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2787 msgid "Le_ave Chat"
2788 msgstr "_Poistu keskustelusta"
2789
2790 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
2791 msgid "C_ontact"
2792 msgstr "T_uttava"
2793
2794 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
2795 msgid "_Tabs"
2796 msgstr "V_älilehdet"
2797
2798 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
2799 msgid "_Previous Tab"
2800 msgstr "_Edellinen välilehti"
2801
2802 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
2803 msgid "_Next Tab"
2804 msgstr "_Seuraava välilehti"
2805
2806 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
2807 msgid "_Undo Close Tab"
2808 msgstr "_Kumoa Sulje välilehti"
2809
2810 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
2811 msgid "Move Tab _Left"
2812 msgstr "Siirrä välilehti _vasemmalle"
2813
2814 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
2815 msgid "Move Tab _Right"
2816 msgstr "Siirrä välilehti _oikealle"
2817
2818 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
2819 msgid "_Detach Tab"
2820 msgstr "_Irrota välilehti"
2821
2822 #: ../src/empathy-debugger.c:76
2823 msgid "Show a particular service"
2824 msgstr "Näytä tietty palvelu"
2825
2826 #: ../src/empathy-debugger.c:81
2827 msgid "- Empathy Debugger"
2828 msgstr "- Empathyn virheenjäljitin"
2829
2830 #: ../src/empathy-debugger.c:141
2831 msgid "Empathy Debugger"
2832 msgstr "Empathyn virheenjäljitin"
2833
2834 #: ../src/empathy-debug-window.c:1564
2835 msgid "Save"
2836 msgstr "Tallenna"
2837
2838 #: ../src/empathy-debug-window.c:1624
2839 msgid "Pastebin link"
2840 msgstr "Pastebin-linkki"
2841
2842 #: ../src/empathy-debug-window.c:1633
2843 msgid "Pastebin response"
2844 msgstr "Pastebin-vastaus"
2845
2846 #: ../src/empathy-debug-window.c:1640
2847 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
2848 msgstr ""
2849 "Data liian paljon yksittäiseen liittämiseen. Tallenna lokit tiedostoon."
2850
2851 #: ../src/empathy-debug-window.c:1822
2852 msgid "Debug Window"
2853 msgstr "Vianetsintäikkuna"
2854
2855 #: ../src/empathy-debug-window.c:1882
2856 msgid "Send to pastebin"
2857 msgstr "Lähetä pastebin-palveluun"
2858
2859 #: ../src/empathy-debug-window.c:1926
2860 msgid "Pause"
2861 msgstr "Pysäytä"
2862
2863 #: ../src/empathy-debug-window.c:1938
2864 msgid "Level "
2865 msgstr "Taso "
2866
2867 #: ../src/empathy-debug-window.c:1957
2868 msgid "Debug"
2869 msgstr "Virheenjäljitys"
2870
2871 #: ../src/empathy-debug-window.c:1962
2872 msgid "Info"
2873 msgstr "Tietoa"
2874
2875 #: ../src/empathy-debug-window.c:1967 ../src/empathy-debug-window.c:2047
2876 msgid "Message"
2877 msgstr "Viesti"
2878
2879 #: ../src/empathy-debug-window.c:1972
2880 msgid "Warning"
2881 msgstr "Varoitus"
2882
2883 #: ../src/empathy-debug-window.c:1977
2884 msgid "Critical"
2885 msgstr "Kriittinen"
2886
2887 #: ../src/empathy-debug-window.c:1982
2888 msgid "Error"
2889 msgstr "Virhe"
2890
2891 #: ../src/empathy-debug-window.c:1995
2892 msgid ""
2893 "Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
2894 "such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
2895 "received.\n"
2896 "If you don't want to see such information available in a public bug report, "
2897 "you can choose to limit the visibility of your bug to Empathy developers "
2898 "when reporting it by displaying the advanced fields in the <a href=\"https://"
2899 "bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">bug report</a>."
2900 msgstr ""
2901 "Vaikka lokeissa ei näy salasanoja, lokit saattavat sisältää henkilökohtaisia "
2902 "tietoja, kuten tuttavaluettelosi tai lähettämiäsi ja vastaanottamiasi "
2903 "viestejä.\n"
2904 "Jos haluat varmistaa, etteivät kyseiset tiedot näy julkisessa "
2905 "vikaraportissa, voit rajoittaa <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/"
2906 "enter_bug.cgi?product=empathy\">vikaraportin</a> lisäkentistä näkyvyyden "
2907 "vain Empathy-kehittäjille."
2908
2909 #: ../src/empathy-debug-window.c:2027
2910 msgid "Time"
2911 msgstr "Aika"
2912
2913 #: ../src/empathy-debug-window.c:2030
2914 msgid "Domain"
2915 msgstr "Alue"
2916
2917 #: ../src/empathy-debug-window.c:2033
2918 msgid "Category"
2919 msgstr "Luokka"
2920
2921 #: ../src/empathy-debug-window.c:2036
2922 msgid "Level"
2923 msgstr "Taso"
2924
2925 #: ../src/empathy-debug-window.c:2070
2926 msgid ""
2927 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
2928 "extension."
2929 msgstr "Valittu yhteyshallinta ei tue etävianetsintälaajennusta."
2930
2931 #: ../src/empathy-event-manager.c:474
2932 msgid "Incoming video call"
2933 msgstr "Saapuva videopuhelu"
2934
2935 #: ../src/empathy-event-manager.c:478
2936 #, c-format
2937 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
2938 msgstr "%s soittaa videopuhelun sinulle. Haluatko vastata?"
2939
2940 #: ../src/empathy-event-manager.c:479
2941 #, c-format
2942 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
2943 msgstr "%s soittaa sinulle. Haluatko vastata?"
2944
2945 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
2946 msgid "_Reject"
2947 msgstr "_Hylkää"
2948
2949 #: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:523
2950 msgid "_Answer"
2951 msgstr "_Vastaa"
2952
2953 #: ../src/empathy-event-manager.c:523
2954 msgid "_Answer with video"
2955 msgstr "_Vastaa käyttäen videota"
2956
2957 #: ../src/empathy-event-manager.c:677
2958 msgid "Room invitation"
2959 msgstr "Kutsu huoneeseen"
2960
2961 #: ../src/empathy-event-manager.c:679
2962 #, c-format
2963 msgid "Invitation to join %s"
2964 msgstr "Kutsu liittyä kohteeseen %s"
2965
2966 #: ../src/empathy-event-manager.c:686
2967 #, c-format
2968 msgid "%s is inviting you to join %s"
2969 msgstr "%s kutsui sinut liittymään kohteeseen %s"
2970
2971 #: ../src/empathy-event-manager.c:699
2972 msgid "_Join"
2973 msgstr "_Liity"
2974
2975 #: ../src/empathy-event-manager.c:725
2976 #, c-format
2977 msgid "%s invited you to join %s"
2978 msgstr "%s kutsui sinut liittymään kohteeseen %s"
2979
2980 #: ../src/empathy-event-manager.c:731
2981 #, c-format
2982 msgid "You have been invited to join %s"
2983 msgstr "Sinut on kutsuttu liittymään kohteeseen %s"
2984
2985 #: ../src/empathy-event-manager.c:920
2986 #, c-format
2987 msgid "Incoming file transfer from %s"
2988 msgstr "Saapuva tiedostonsiirto tuttavalta %s"
2989
2990 #: ../src/empathy-event-manager.c:948 ../src/empathy-roster-window.c:214
2991 msgid "Password required"
2992 msgstr "Salasana vaaditaan"
2993
2994 #: ../src/empathy-event-manager.c:1085
2995 #, c-format
2996 msgid ""
2997 "\n"
2998 "Message: %s"
2999 msgstr ""
3000 "\n"
3001 "Viesti: %s"
3002
3003 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3004 #: ../src/empathy-ft-manager.c:94
3005 #, c-format
3006 msgid "%u:%02u.%02u"
3007 msgstr "%u:%02u.%02u"
3008
3009 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3010 #: ../src/empathy-ft-manager.c:97
3011 #, c-format
3012 msgid "%02u.%02u"
3013 msgstr "%02u.%02u"
3014
3015 #: ../src/empathy-ft-manager.c:173
3016 msgctxt "file transfer percent"
3017 msgid "Unknown"
3018 msgstr "Tuntematon"
3019
3020 #: ../src/empathy-ft-manager.c:268
3021 #, c-format
3022 msgid "%s of %s at %s/s"
3023 msgstr "%s / %s nopeudella %s/s"
3024
3025 #: ../src/empathy-ft-manager.c:269
3026 #, c-format
3027 msgid "%s of %s"
3028 msgstr "%s / %s"
3029
3030 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3031 #: ../src/empathy-ft-manager.c:300
3032 #, c-format
3033 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3034 msgstr "Vastaanotetaan \"%s\" tuttavalta %s"
3035
3036 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3037 #: ../src/empathy-ft-manager.c:303
3038 #, c-format
3039 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3040 msgstr "Lähetetään \"%s\" tuttavalle %s"
3041
3042 #. translators: first %s is filename, second %s
3043 #. * is the contact name
3044 #: ../src/empathy-ft-manager.c:333
3045 #, c-format
3046 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3047 msgstr "Virhe vastaanotettaessa \"%s\" tuttavalta %s"
3048
3049 #: ../src/empathy-ft-manager.c:336
3050 msgid "Error receiving a file"
3051 msgstr "Virhe vastaanotettaessa tiedostoa"
3052
3053 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3054 #, c-format
3055 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3056 msgstr "Virhe lähetettäessä \"%s\" tuttavalle %s"
3057
3058 #: ../src/empathy-ft-manager.c:344
3059 msgid "Error sending a file"
3060 msgstr "Virhe lähetettäessä tiedostoa"
3061
3062 #. translators: first %s is filename, second %s
3063 #. * is the contact name
3064 #: ../src/empathy-ft-manager.c:483
3065 #, c-format
3066 msgid "\"%s\" received from %s"
3067 msgstr "\"%s\" vastaanotettu tuttavalta %s"
3068
3069 #. translators: first %s is filename, second %s
3070 #. * is the contact name
3071 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3072 #, c-format
3073 msgid "\"%s\" sent to %s"
3074 msgstr "\"%s\" lähetetty tuttavalle %s"
3075
3076 #: ../src/empathy-ft-manager.c:491
3077 msgid "File transfer completed"
3078 msgstr "Tiedostonsiirto valmistui"
3079
3080 #: ../src/empathy-ft-manager.c:610 ../src/empathy-ft-manager.c:774
3081 msgid "Waiting for the other participant's response"
3082 msgstr "Odotetaan toisen osallistujan vastausta"
3083
3084 #: ../src/empathy-ft-manager.c:636 ../src/empathy-ft-manager.c:674
3085 #, c-format
3086 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3087 msgstr "Tarkistetaan tiedoston ”%s” eheyttä"
3088
3089 #: ../src/empathy-ft-manager.c:639 ../src/empathy-ft-manager.c:677
3090 #, c-format
3091 msgid "Hashing \"%s\""
3092 msgstr "Lasketaan tiivistettä tiedostolle ”%s”"
3093
3094 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1020
3095 msgid "%"
3096 msgstr "%"
3097
3098 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1032
3099 msgid "File"
3100 msgstr "Tiedosto"
3101
3102 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1054
3103 msgid "Remaining"
3104 msgstr "Jäljellä"
3105
3106 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3107 msgid "File Transfers"
3108 msgstr "Tiedostosiirrot"
3109
3110 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3111 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3112 msgstr "Poista valmiit, perutut ja epäonnistuneet tiedostonsiirrot luettelosta"
3113
3114 #: ../src/empathy-import-dialog.c:70
3115 msgid "_Import"
3116 msgstr "_Tuo"
3117
3118 #: ../src/empathy-import-dialog.c:82
3119 msgid ""
3120 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3121 "importing accounts from Pidgin."
3122 msgstr ""
3123 "Tuotavia tilejä ei löytynyt. Empathy osaa tällä hetkellä tuoda tilejä "
3124 "ainoastaan Pidginistä."
3125
3126 #: ../src/empathy-import-dialog.c:203
3127 msgid "Import Accounts"
3128 msgstr "Tuo tilejä"
3129
3130 #. Translators: this is the header of a treeview column
3131 #: ../src/empathy-import-widget.c:299
3132 msgid "Import"
3133 msgstr "Tuo"
3134
3135 #: ../src/empathy-import-widget.c:308
3136 msgid "Protocol"
3137 msgstr "Protokolla"
3138
3139 #: ../src/empathy-import-widget.c:332
3140 msgid "Source"
3141 msgstr "Lähde"
3142
3143 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:197
3144 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:225
3145 msgid "Invite Participant"
3146 msgstr "Kutsu osanottaja"
3147
3148 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:198
3149 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
3150 msgstr "Valitse keskusteluun kutsuttava tuttava:"
3151
3152 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:221
3153 msgid "Invite"
3154 msgstr "Kutsu"
3155
3156 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:186
3157 msgid "Chat Room"
3158 msgstr "Keskusteluhuone"
3159
3160 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:201
3161 msgid "Members"
3162 msgstr "Jäsenet"
3163
3164 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:402
3165 msgid "Failed to list rooms"
3166 msgstr "Kanavien listaus epäonnistui"
3167
3168 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:437
3169 #, c-format
3170 msgid ""
3171 "%s\n"
3172 "Invite required: %s\n"
3173 "Password required: %s\n"
3174 "Members: %s"
3175 msgstr ""
3176 "%s\n"
3177 "Vaaditaan kutsu: %s\n"
3178 "Vaaditaan salasana: %s\n"
3179 "Jäseniä: %s"
3180
3181 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
3182 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
3183 msgid "Yes"
3184 msgstr "Kyllä"
3185
3186 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
3187 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
3188 msgid "No"
3189 msgstr "Ei"
3190
3191 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:791
3192 msgid "Join Room"
3193 msgstr "Liity huoneeseen"
3194
3195 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
3196 msgid ""
3197 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3198 msgstr ""
3199 "Anna liityttävän huoneen nimi tai napsauta yhtä tai useampaa huonetta "
3200 "luettelosta."
3201
3202 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3203 msgid "_Room:"
3204 msgstr "_Keskusteluhuone:"
3205
3206 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3207 msgid ""
3208 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3209 "the current account&apos;s server"
3210 msgstr ""
3211 "Anna palvelin, jolta huone löytyy, tai jätä tyhjäksi jos huone on tilin "
3212 "nykyisellä palvelimella"
3213
3214 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3215 msgid ""
3216 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3217 "the current account's server"
3218 msgstr ""
3219 "Anna palvelin, jolta huone löytyy, tai jätä tyhjäksi jos huone on tilin "
3220 "nykyisellä palvelimella"
3221
3222 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3223 msgid "_Server:"
3224 msgstr "Pal_velin:"
3225
3226 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3227 msgid "Couldn't load room list"
3228 msgstr "Ei voitu ladata huoneluetteloa"
3229
3230 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3231 msgid "Room List"
3232 msgstr "Huoneluettelo"
3233
3234 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:182
3235 msgid "Respond"
3236 msgstr "Vastaa"
3237
3238 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
3239 msgid "Answer with video"
3240 msgstr "Vastaa videon kanssa"
3241
3242 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:209
3243 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
3244 msgid "Decline"
3245 msgstr "Kieltäydy"
3246
3247 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
3248 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:224
3249 msgid "Accept"
3250 msgstr "Hyväksy"
3251
3252 #. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
3253 #. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
3254 #. * brings the password popup.
3255 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:234
3256 msgid "Provide"
3257 msgstr "Anna salasana"
3258
3259 #: ../src/empathy-preferences.c:138
3260 msgid "Message received"
3261 msgstr "Viesti vastaanotettu"
3262
3263 #: ../src/empathy-preferences.c:139
3264 msgid "Message sent"
3265 msgstr "Viesti lähetetty"
3266
3267 #: ../src/empathy-preferences.c:140
3268 msgid "New conversation"
3269 msgstr "Uusi keskustelu"
3270
3271 #: ../src/empathy-preferences.c:141
3272 msgid "Contact comes online"
3273 msgstr "Tuttava saapuu linjoille"
3274
3275 #: ../src/empathy-preferences.c:142
3276 msgid "Contact goes offline"
3277 msgstr "Tuttava poistui linjoilta"
3278
3279 #: ../src/empathy-preferences.c:143
3280 msgid "Account connected"
3281 msgstr "Tili yhdistetty"
3282
3283 #: ../src/empathy-preferences.c:144
3284 msgid "Account disconnected"
3285 msgstr "Tilin yhteys katkaistu"
3286
3287 #: ../src/empathy-preferences.c:369
3288 msgid "Language"
3289 msgstr "Kieli"
3290
3291 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3292 #: ../src/empathy-preferences.c:620
3293 msgid "Juliet"
3294 msgstr "Julia"
3295
3296 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3297 #: ../src/empathy-preferences.c:627
3298 msgid "Romeo"
3299 msgstr "Romeo"
3300
3301 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3302 #: ../src/empathy-preferences.c:633
3303 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
3304 msgstr "Oi, Romeo, Romeo! Miksi olet Romeo?"
3305
3306 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3307 #: ../src/empathy-preferences.c:637
3308 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
3309 msgstr "Isäsi, nimes kiellä;"
3310
3311 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3312 #: ../src/empathy-preferences.c:640
3313 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
3314 msgstr "Tai jos sinä et sitä tahdo, vanno lempes mulle"
3315
3316 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3317 #: ../src/empathy-preferences.c:643
3318 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
3319 msgstr "Ja Capulet en enää ole minä."
3320
3321 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3322 #: ../src/empathy-preferences.c:646
3323 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
3324 msgstr "Puhunko jo, vai kuuntelenko vielä?"
3325
3326 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3327 #: ../src/empathy-preferences.c:649
3328 msgid "Juliet has disconnected"
3329 msgstr "Julia poistui keskustelusta"
3330
3331 #: ../src/empathy-preferences.c:1015
3332 msgid "Preferences"
3333 msgstr "Asetukset"
3334
3335 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3336 msgid "Show groups"
3337 msgstr "Näytä ryhmät"
3338
3339 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3340 msgid "Show account balances"
3341 msgstr "Näytä tilien varallisuus"
3342
3343 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2301
3344 msgid "Contact List"
3345 msgstr "Tuttavaluettelo"
3346
3347 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3348 msgid "Start chats in:"
3349 msgstr "Avaa keskustelut:"
3350
3351 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3352 msgid "new ta_bs"
3353 msgstr "uu_siin välilehtiin"
3354
3355 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3356 msgid "new _windows"
3357 msgstr "uusiin _ikkunoihin"
3358
3359 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3360 msgid "Show _smileys as images"
3361 msgstr "Näytä _hymiöt hymiökuvakkeina"
3362
3363 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3364 msgid "Show contact _list in rooms"
3365 msgstr "Näytä tuttava_luettelo huoneissa"
3366
3367 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3368 msgid "Log conversations"
3369 msgstr "Tallenna keskustelut lokitiedostoon"
3370
3371 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
3372 msgid "Display incoming events in the notification area"
3373 msgstr "Näytä tulevat tapahtumat ilmoitusalueella"
3374
3375 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3376 msgid "_Automatically connect on startup"
3377 msgstr "_Yhdistä automaattisesti käynnistyksen yhteydessä"
3378
3379 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3380 msgid "Behavior"
3381 msgstr "Toiminta"
3382
3383 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3384 msgid "General"
3385 msgstr "Yleiset"
3386
3387 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3388 msgid "_Enable bubble notifications"
3389 msgstr "_Käytä ponnahdusikkunailmoituksia"
3390
3391 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3392 msgid "Disable notifications when _away or busy"
3393 msgstr "Poista ilmoitukset käytöstä oltaessa _poissa tai kiireinen"
3394
3395 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3396 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3397 msgstr "Näytä ilmoituksia, kun _keskustelu ei ole kohdistettu"
3398
3399 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3400 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3401 msgstr "Näytä ponnahdusikkuna, kun tuttava tulee linjoille"
3402
3403 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3404 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3405 msgstr "Näytä ponnahdusikkuna, kun tuttava lähtee linjoilta"
3406
3407 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3408 msgid "Notifications"
3409 msgstr "Ilmoitukset"
3410
3411 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3412 msgid "_Enable sound notifications"
3413 msgstr "_Käytä merkkiääniä"
3414
3415 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3416 msgid "Disable sounds when _away or busy"
3417 msgstr "Poista äänet käytöstä oltaessa _poissa tai kiireinen"
3418
3419 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3420 msgid "Play sound for events"
3421 msgstr "Soita ääniä tapahtumille"
3422
3423 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3424 msgid "Sounds"
3425 msgstr "Äänet"
3426
3427 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3428 msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
3429 msgstr "Käytä _kaiunpoistoa puhelun laadun parantamiseksi"
3430
3431 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3432 msgid ""
3433 "Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
3434 "person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
3435 "hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
3436 "off and restarting the call."
3437 msgstr ""
3438 "Kaiun poisto tekee äänestäsi selkeämmän vastapuolen päässä, mutta siitä "
3439 "saattaa seurata ongelmia joillain tietokoneilla. Jos vastapuoli kuulee "
3440 "outoja ääniä puhelun aikana, kokeile poistaa kaiun poisto käytöstä ja "
3441 "soittaa puhelu uudelleen."
3442
3443 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3444 msgid "_Publish location to my contacts"
3445 msgstr "_Julkaise sijainti tuttavilleni"
3446
3447 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3448 msgid ""
3449 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3450 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3451 "decimal place."
3452 msgstr ""
3453 "Heikennetty sijaintitiedon tarkkuus tarkoittaa, että ainoastaan kaupunkisi "
3454 "ja maasi julkaistaan. GPS-koordinaattien tarkkuus on yksi desimaali."
3455
3456 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
3457 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
3458 msgid "_Reduce location accuracy"
3459 msgstr "_Heikennä sijaintitiedon tarkkuutta"
3460
3461 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
3462 msgid "Privacy"
3463 msgstr "Yksityisyys"
3464
3465 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
3466 msgid ""
3467 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3468 "dictionary installed."
3469 msgstr ""
3470 "Luettelo kielistä sisältää ainoastaan ne kielet, joille tietokoneessasi on "
3471 "asennettu sanakirja."
3472
3473 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
3474 msgid "Enable spell checking for languages:"
3475 msgstr "Käytä kielentarkistusta kielille:"
3476
3477 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
3478 msgid "Spell Checking"
3479 msgstr "Kielentarkastus"
3480
3481 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
3482 msgid "Chat Th_eme:"
3483 msgstr "Keskustelun _teema:"
3484
3485 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
3486 msgid "Variant:"
3487 msgstr "Muunnelma:"
3488
3489 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
3490 msgid "Themes"
3491 msgstr "Teemat"
3492
3493 #: ../src/empathy-roster-window.c:231
3494 msgid "Provide Password"
3495 msgstr "Anna salasana"
3496
3497 #: ../src/empathy-roster-window.c:237
3498 msgid "Disconnect"
3499 msgstr "Katkaise yhteys"
3500
3501 #: ../src/empathy-roster-window.c:494
3502 msgid "You need to set up an account to see contacts here."
3503 msgstr "Määritä itsellesi tili, jotta näet tuttavat täällä."
3504
3505 #: ../src/empathy-roster-window.c:570
3506 #, c-format
3507 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
3508 msgstr ""
3509 "Valitettavasti %s-tilejäsi ei voi käyttää, ennen kuin %s on päivitetty."
3510
3511 #: ../src/empathy-roster-window.c:671
3512 msgid "Windows Live"
3513 msgstr "Windows Live"
3514
3515 #: ../src/empathy-roster-window.c:673
3516 msgid "Google Talk"
3517 msgstr "Google Talk"
3518
3519 #: ../src/empathy-roster-window.c:675
3520 msgid "Facebook"
3521 msgstr "Facebook"
3522
3523 #. translators: %s is an account name like 'Facebook' or 'Google Talk'
3524 #: ../src/empathy-roster-window.c:690
3525 #, c-format
3526 msgid "%s account requires authorisation"
3527 msgstr "Tunnistautuminen vaaditaan tilille %s"
3528
3529 #: ../src/empathy-roster-window.c:701
3530 msgid "Online Accounts"
3531 msgstr "Verkkotilit"
3532
3533 #: ../src/empathy-roster-window.c:748
3534 msgid "Update software…"
3535 msgstr "Päivitä sovelus…"
3536
3537 #: ../src/empathy-roster-window.c:754
3538 msgid "Reconnect"
3539 msgstr "Yhdistä uudelleen"
3540
3541 #: ../src/empathy-roster-window.c:758
3542 msgid "Edit Account"
3543 msgstr "Muokkaa tiliä"
3544
3545 #: ../src/empathy-roster-window.c:763
3546 msgid "Close"
3547 msgstr "Sulje"
3548
3549 #: ../src/empathy-roster-window.c:905
3550 msgid "Top up account"
3551 msgstr "Hanki lisää varallisuutta tilille"
3552
3553 #: ../src/empathy-roster-window.c:1626
3554 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
3555 msgstr "Ota ainakin yksi tileistäsi käyttöön, jotta näet tuttaviasi täällä."
3556
3557 #. translators: argument is an account name
3558 #: ../src/empathy-roster-window.c:1634
3559 #, c-format
3560 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
3561 msgstr "Ota %s käyttöön, jotta näet tuttaviasi täällä."
3562
3563 #: ../src/empathy-roster-window.c:1712
3564 msgid "Change your presence to see contacts here"
3565 msgstr "Vaihda läsnäolotilaasi, jotta näet tuttaviasi täällä."
3566
3567 #: ../src/empathy-roster-window.c:1721
3568 msgid "No match found"
3569 msgstr "Vastinetta ei löytynyt"
3570
3571 #: ../src/empathy-roster-window.c:1728
3572 #| msgid "You haven't added any contact yet"
3573 msgid "You haven't added any contacts yet"
3574 msgstr "Et ole lisännyt yhtään tuttavaa vielä"
3575
3576 #: ../src/empathy-roster-window.c:1731
3577 msgid "No online contacts"
3578 msgstr "Tuttavia ei ole linjoilla"
3579
3580 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
3581 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3582 msgid "_New Conversation…"
3583 msgstr "_Uusi keskustelu…"
3584
3585 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
3586 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3587 msgid "New _Call…"
3588 msgstr "Uusi _puhelu…"
3589
3590 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
3591 msgid "Contacts"
3592 msgstr "Tuttavat"
3593
3594 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
3595 msgid "_Add Contacts…"
3596 msgstr "_Lisää tuttavia…"
3597
3598 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
3599 msgid "_Search for Contacts…"
3600 msgstr "_Etsi tutta_via…"
3601
3602 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
3603 msgid "_Blocked Contacts"
3604 msgstr "_Estetyt tuttavat"
3605
3606 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
3607 msgid "_Rooms"
3608 msgstr "_Huoneet"
3609
3610 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
3611 msgid "_Join…"
3612 msgstr "_Liity…"
3613
3614 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
3615 msgid "Join _Favorites"
3616 msgstr "Liity _suosikkeihin"
3617
3618 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
3619 msgid "_Manage Favorites"
3620 msgstr "_Hallitse suosikkeja"
3621
3622 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
3623 msgid "_File Transfers"
3624 msgstr "_Tiedostosiirrot"
3625
3626 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
3627 msgid "_Accounts"
3628 msgstr "_Käyttäjätilit"
3629
3630 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
3631 msgid "P_references"
3632 msgstr "_Asetukset"
3633
3634 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
3635 msgid "Help"
3636 msgstr "Ohje"
3637
3638 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
3639 msgid "About"
3640 msgstr "Tietoja"
3641
3642 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
3643 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3644 msgid "_Quit"
3645 msgstr "_Lopeta"
3646
3647 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
3648 msgid "Account settings"
3649 msgstr "Tilin asetukset"
3650
3651 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:2
3652 msgid "Go _Online"
3653 msgstr "Siirry _verkkoon"
3654
3655 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:3
3656 msgid "Show _Offline Contacts"
3657 msgstr "Näyt_ä linjoilta poissa olevat tuttavat"
3658
3659 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3660 msgid "Status"
3661 msgstr "Tila"
3662
3663 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:183
3664 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:126
3665 msgid "Done"
3666 msgstr "Valmis"
3667
3668 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:214
3669 msgid "Please enter your account details"
3670 msgstr "Anna tilisi tiedot"
3671
3672 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:160
3673 #, c-format
3674 msgid "Edit %s account options"
3675 msgstr "Muokkaa tilin \"%s\" tietoja"
3676
3677 #: ../ubuntu-online-accounts/empathy.application.in.h:1
3678 msgid "Integrate your IM accounts"
3679 msgstr "Yhdistä pikaviestintilisi"
3680
3681 #~ msgid "No error message"
3682 #~ msgstr "Ei virheilmoitusta"
3683
3684 #~ msgid "Instant Message (Empathy)"
3685 #~ msgstr "Pikaviesti (Empathy)"
3686
3687 #~ msgid ""
3688 #~ "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
3689 #~ "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3690 #~ "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
3691 #~ "any later version."
3692 #~ msgstr ""
3693 #~ "Empathy on vapaa ohjelma; sitä on sallittu levittää edelleen ja muuttaa "
3694 #~ "GNU yleisen lisenssin (GPL lisenssin) ehtojen mukaan  sellaisina kuin "
3695 #~ "Free Software Foundation on ne julkaissut; joko lisenssin version 2, tai "
3696 #~ "(valinnan mukaan) minkä tahansa myöhemmän version mukaisesti."
3697
3698 #~ msgid ""
3699 #~ "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3700 #~ "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3701 #~ "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
3702 #~ "more details."
3703 #~ msgstr ""
3704 #~ "Empathyä levitetään siinä toivossa, että se olisi hyödyllinen, mutta "
3705 #~ "ilman mitään takuuta; ilman edes hiljaista takuuta kaupallisesti "
3706 #~ "hyväksyttävästä laadusta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. "
3707 #~ "Katso GPL lisenssistä lisää yksityiskohtia."
3708
3709 #~ msgid ""
3710 #~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
3711 #~ "with Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
3712 #~ "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
3713 #~ msgstr ""
3714 #~ "Empathyn mukana pitäisi tulla kopio GPL-lisenssistä; jos näin ei ole, "
3715 #~ "kirjoita osoitteeseen Free Software Foundation Inc., 51 Franklin St, "
3716 #~ "Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
3717
3718 #~ msgid "About Empathy"
3719 #~ msgstr "Tietoja - Pikaviestin"
3720
3721 #~ msgid "Empathy can use the network to guess the location"
3722 #~ msgstr "Empathy voi käyttää verkkoa paikantamaan sijainnin"
3723
3724 #~ msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
3725 #~ msgstr "Saako Empathy käyttää verkkoa sijainnin arvaamiseen."
3726
3727 #~ msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
3728 #~ msgstr "Empathy voi käyttää matkapuhelinverkkoa paikantamaan sijainnin"
3729
3730 #~ msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
3731 #~ msgstr "Saako Empathy käyttää matkapuhelinverkkoa sijainnin arvaamiseen."
3732
3733 #~ msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
3734 #~ msgstr "Empathy voi käyttää GPS:ää paikantamaan sijainnin"
3735
3736 #~ msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
3737 #~ msgstr "Saako Empathy käyttää GPS:ää sijainnin arvaamiseen."
3738
3739 #~ msgid "Password not found"
3740 #~ msgstr "Salasanaa ei löydy"
3741
3742 #~ msgid "IM account password for %s (%s)"
3743 #~ msgstr "Pikaviestintilin %s salasana (%s)"
3744
3745 #~ msgid "%d second ago"
3746 #~ msgid_plural "%d seconds ago"
3747 #~ msgstr[0] "%d sekunti sitten"
3748 #~ msgstr[1] "%d sekuntia sitten"
3749
3750 #~ msgid "%d minute ago"
3751 #~ msgid_plural "%d minutes ago"
3752 #~ msgstr[0] "%d minuutti sitten"
3753 #~ msgstr[1] "%d minuuttia sitten"
3754
3755 #~ msgid "%d hour ago"
3756 #~ msgid_plural "%d hours ago"
3757 #~ msgstr[0] "%d tunti sitten"
3758 #~ msgstr[1] "%d tuntia sitten"
3759
3760 #~ msgid "%d day ago"
3761 #~ msgid_plural "%d days ago"
3762 #~ msgstr[0] "%d päivä sitten"
3763 #~ msgstr[1] "%d päivää sitten"
3764
3765 #~ msgid "%d week ago"
3766 #~ msgid_plural "%d weeks ago"
3767 #~ msgstr[0] "%d viikko sitten"
3768 #~ msgstr[1] "%d viikkoa sitten"
3769
3770 #~ msgid "%d month ago"
3771 #~ msgid_plural "%d months ago"
3772 #~ msgstr[0] "%d kuukausi sitten"
3773 #~ msgstr[1] "%d kuukautta sitten"
3774
3775 #~ msgid "in the future"
3776 #~ msgstr "tulevaisuudessa"
3777
3778 #~ msgid "Yahoo! Japan"
3779 #~ msgstr "Yahoo! Japan"
3780
3781 #~ msgid "Facebook Chat"
3782 #~ msgstr "Facebook-keskustelu"
3783
3784 #~ msgid "Pass_word"
3785 #~ msgstr "S_alasana"
3786
3787 #~ msgid "Screen _Name"
3788 #~ msgstr "Näyttö_nimi"
3789
3790 #~ msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
3791 #~ msgstr "<b>Esimerkki:</b> Nimimerkkini"
3792
3793 #~ msgid "_Port"
3794 #~ msgstr "_Portti"
3795
3796 #~ msgid "_Server"
3797 #~ msgstr "Pal_velin"
3798
3799 #~ msgid "Advanced"
3800 #~ msgstr "Lisäasetukset"
3801
3802 #~ msgid "What is your AIM screen name?"
3803 #~ msgstr "Mikä on AIM-näyttönimesi?"
3804
3805 #~ msgid "What is your AIM password?"
3806 #~ msgstr "Mikä on AIM-salasanasi?"
3807
3808 #~ msgid "Remember Password"
3809 #~ msgstr "Muista salasana"
3810
3811 #~ msgid "Password"
3812 #~ msgstr "Salasana"
3813
3814 #~ msgid "Server"
3815 #~ msgstr "Palvelin"
3816
3817 #~ msgid "Port"
3818 #~ msgstr "Portti"
3819
3820 #~ msgid "%s"
3821 #~ msgstr "%s"
3822
3823 #~ msgid "%s:"
3824 #~ msgstr "%s:"
3825
3826 #~ msgid "Username:"
3827 #~ msgstr "Käyttäjänimi:"
3828
3829 #~ msgid "A_pply"
3830 #~ msgstr "_Toteuta"
3831
3832 #~ msgid "L_og in"
3833 #~ msgstr "_Kirjaudu sisään"
3834
3835 #~ msgid "This account already exists on the server"
3836 #~ msgstr "Tämä tili on jo olemassa palvelimella"
3837
3838 #~ msgid "Create a new account on the server"
3839 #~ msgstr "Luo uusi tili palvelimelle"
3840
3841 #~ msgid "%1$s on %2$s"
3842 #~ msgstr "%s palvelimella %s"
3843
3844 #~ msgid "%s Account"
3845 #~ msgstr "%s-tili"
3846
3847 #~ msgid "New account"
3848 #~ msgstr "Uusi tili"
3849
3850 #~ msgid "Login I_D"
3851 #~ msgstr "_Käyttäjätunnus"
3852
3853 #~ msgid "<b>Example:</b> username"
3854 #~ msgstr "<b>Esimerkki:</b> käyttäjänimi"
3855
3856 #~ msgid "What is your GroupWise User ID?"
3857 #~ msgstr "Mikä on GroupWise-käyttäjätunnuksesi?"
3858
3859 #~ msgid "What is your GroupWise password?"
3860 #~ msgstr "Mikä on GroupWise-salasanasi?"
3861
3862 #~ msgid "ICQ _UIN"
3863 #~ msgstr "ICQ _UIN"
3864
3865 #~ msgid "<b>Example:</b> 123456789"
3866 #~ msgstr "<b>Esimerkki:</b> 123456789"
3867
3868 #~ msgid "Ch_aracter set"
3869 #~ msgstr "_Merkistökoodaus"
3870
3871 #~ msgid "What is your ICQ UIN?"
3872 #~ msgstr "Mikä on ICQ UIN -tunnuksesi?"
3873
3874 #~ msgid "What is your ICQ password?"
3875 #~ msgstr "Mikä on ICQ-salasanasi?"
3876
3877 #~ msgid "Network"
3878 #~ msgstr "Verkko"
3879
3880 #~ msgid "Character set"
3881 #~ msgstr "Merkistökoodaus"
3882
3883 #~ msgid "Up"
3884 #~ msgstr "Ylös"
3885
3886 #~ msgid "Down"
3887 #~ msgstr "Alas"
3888
3889 #~ msgid "Servers"
3890 #~ msgstr "Palvelimet"
3891
3892 #~ msgid ""
3893 #~ "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't "
3894 #~ "enter a password."
3895 #~ msgstr ""
3896 #~ "Useimmat IRC-palvelimet eivät tarvitse salasanaa, joten jos et ole varma, "
3897 #~ "älä syötä salasanaa."
3898
3899 #~ msgid "Nickname"
3900 #~ msgstr "Nimimerkki"
3901
3902 #~ msgid "Quit message"
3903 #~ msgstr "Lopetusviesti"
3904
3905 #~ msgid "Real name"
3906 #~ msgstr "Oikea nimi"
3907
3908 #~ msgid "Username"
3909 #~ msgstr "Käyttäjänimi"
3910
3911 #~ msgid "Which IRC network?"
3912 #~ msgstr "Mikä IRC-verkko?"
3913
3914 #~ msgid "What is your IRC nickname?"
3915 #~ msgstr "Mikä on IRC-nimimerkkisi?"
3916
3917 #~ msgid "What is your Facebook username?"
3918 #~ msgstr "Mikä on Facebook-käyttäjänimesi?"
3919
3920 #~ msgid ""
3921 #~ "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
3922 #~ "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
3923 #~ "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose "
3924 #~ "a Facebook username if you don't have one."
3925 #~ msgstr ""
3926 #~ "Kyseessä on käyttäjänimi, ei normaalisti Facebook-kirjautumiseen "
3927 #~ "käytettävä sähköpostiosoite.\n"
3928 #~ "Jos käyttäjänimesi on esimerkiksi facebook.com/<b>tunnus</b>, kirjoita "
3929 #~ "<b>tunnus</b>.\n"
3930 #~ "Jos et ole vielä luonut Facebook-käyttäjänimeä, voit luoda sellaisen <a "
3931 #~ "href=\"http://www.facebook.com/username/\">tällä sivulla</a>."
3932
3933 #~ msgid "What is your Facebook password?"
3934 #~ msgstr "Mikä on Facebook-salasanasi?"
3935
3936 #~ msgid "What is your Google ID?"
3937 #~ msgstr "Mikä on Google-tunnuksesi?"
3938
3939 #~ msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
3940 #~ msgstr "<b>Esimerkki:</b> nimi@gmail.com"
3941
3942 #~ msgid "What is your Google password?"
3943 #~ msgstr "Mikä on Google-salasanasi?"
3944
3945 #~ msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
3946 #~ msgstr "<b>Esimerkki:</b> nimi@jabber.org"
3947
3948 #~ msgid "I_gnore SSL certificate errors"
3949 #~ msgstr "_Älä huomioi SSL-varmenteiden virheitä"
3950
3951 #~ msgid "Priori_ty"
3952 #~ msgstr "_Prioriteetti"
3953
3954 #~ msgid "Reso_urce"
3955 #~ msgstr "Res_urssi"
3956
3957 #~ msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
3958 #~ msgstr "Salaus vaa_ditaan (TLS/SSL)"
3959
3960 #~ msgid "Override server settings"
3961 #~ msgstr "Ohita palvelimen asetukset"
3962
3963 #~ msgid "Use old SS_L"
3964 #~ msgstr "Käytä vanhaa SS_L-porttia"
3965
3966 #~ msgid "What is your Jabber ID?"
3967 #~ msgstr "Mikä on Jabber-tunnuksesi?"
3968
3969 #~ msgid "What is your desired Jabber ID?"
3970 #~ msgstr "Mikä on haluamasi Jabber-tunnus?"
3971
3972 #~ msgid "What is your Jabber password?"
3973 #~ msgstr "Mikä on Jabber-salasanasi?"
3974
3975 #~ msgid "What is your desired Jabber password?"
3976 #~ msgstr "Mikä on haluamasi Jabber-salasana?"
3977
3978 #~ msgid "Nic_kname"
3979 #~ msgstr "Ni_mimerkki"
3980
3981 #~ msgid "_Last Name"
3982 #~ msgstr "_Sukunimi"
3983
3984 #~ msgid "_First Name"
3985 #~ msgstr "_Etunimi"
3986
3987 #~ msgid "_Published Name"
3988 #~ msgstr "_Julkaistu nimi"
3989
3990 #~ msgid "_Jabber ID"
3991 #~ msgstr "_Jabber-tunniste"
3992
3993 #~ msgid "E-_mail address"
3994 #~ msgstr "Sähköposti_osoite"
3995
3996 #~ msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
3997 #~ msgstr "<b>Esimerkki:</b> tunnus@hotmail.com"
3998
3999 #~ msgid "What is your Windows Live ID?"
4000 #~ msgstr "Mikä on Windows Live -tunnuksesi?"
4001
4002 #~ msgid "What is your Windows Live password?"
4003 #~ msgstr "Mikä on Windows Live -salasanasi?"
4004
4005 #~ msgid "Auto"
4006 #~ msgstr "Automaattinen"
4007
4008 #~ msgid "UDP"
4009 #~ msgstr "UDP"
4010
4011 #~ msgid "TCP"
4012 #~ msgstr "TCP"
4013
4014 #~ msgid "TLS"
4015 #~ msgstr "TLS"
4016
4017 #~ msgid "Register"
4018 #~ msgstr "Rekisteröi"
4019
4020 #~ msgid "Options"
4021 #~ msgstr "Valinnat"
4022
4023 #~ msgid "None"
4024 #~ msgstr "Ei mitään"
4025
4026 #~ msgid "_Username"
4027 #~ msgstr "_Käyttäjänimi"
4028
4029 #~ msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
4030 #~ msgstr "<b>Esimerkki:</b> käyttäjä@sip-palvelimen.osoite"
4031
4032 #~ msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
4033 #~ msgstr "Kä_ytä tätä tiliä lanka- ja matkapuhelinverkon puheluihin"
4034
4035 #~ msgid "NAT Traversal Options"
4036 #~ msgstr "NAT-läpäisyn (NAT-T) asetukset"
4037
4038 #~ msgid "Proxy Options"
4039 #~ msgstr "Välipalvelinvalinnat"
4040
4041 #~ msgid "Miscellaneous Options"
4042 #~ msgstr "Muut valinnat"
4043
4044 #~ msgid "STUN Server"
4045 #~ msgstr "STUN-palvelin"
4046
4047 #~ msgid "Discover the STUN server automatically"
4048 #~ msgstr "Havaitse STUN-palvelin automaattisesti"
4049
4050 #~ msgid "Discover Binding"
4051 #~ msgstr "Löydä Sidonta"
4052
4053 #~ msgid "Keep-Alive Options"
4054 #~ msgstr "Käynnissä pitävät valinnat"
4055
4056 #~ msgid "Mechanism"
4057 #~ msgstr "Mekanismi"
4058
4059 #~ msgid "Interval (seconds)"
4060 #~ msgstr "Aikaväli (sekunneissa)"
4061
4062 #~ msgid "Authentication username"
4063 #~ msgstr "Tunnistautumisen käyttäjänimi"
4064
4065 #~ msgid "Transport"
4066 #~ msgstr "Siirto"
4067
4068 #~ msgid "Loose Routing"
4069 #~ msgstr "Löyhä reititys"
4070
4071 #~ msgid "Ignore TLS Errors"
4072 #~ msgstr "Sivuuta TLS-virheet"
4073
4074 #~ msgid "Local IP Address"
4075 #~ msgstr "Paikallinen IP-osoite"
4076
4077 #~ msgid "What is your SIP login ID?"
4078 #~ msgstr "Mikä on SIP-tilisi käyttäjätunnus?"
4079
4080 #~ msgid "What is your SIP account password?"
4081 #~ msgstr "Mikä on SIP-tilisi salasana?"
4082
4083 #~ msgid "Pass_word:"
4084 #~ msgstr "S_alasana:"
4085
4086 #~ msgid "Yahoo! I_D:"
4087 #~ msgstr "Yahoo!-_tunnus:"
4088
4089 #~ msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
4090 #~ msgstr "_Älä huomioi konferenssi- ja keskusteluhuonekutsuja"
4091
4092 #~ msgid "_Room List locale:"
4093 #~ msgstr "_Huoneluettelon maa-asetusto:"
4094
4095 #~ msgid "Ch_aracter set:"
4096 #~ msgstr "_Merkkikartta:"
4097
4098 #~ msgid "_Port:"
4099 #~ msgstr "_Portti:"
4100
4101 #~ msgid "What is your Yahoo! ID?"
4102 #~ msgstr "Mikä on Yahoo! -tunnuksesi?"
4103
4104 #~ msgid "What is your Yahoo! password?"
4105 #~ msgstr "Mikä on Yahoo! -salasanasi?"
4106
4107 #~ msgid "Couldn't convert image"
4108 #~ msgstr "Kuvaa ei voitu muuntaa"
4109
4110 #~ msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
4111 #~ msgstr ""
4112 #~ "Järjestelmässäsi ei ole tukea yhdellekään hyväksytylle "
4113 #~ "kuvatiedostomuodolle"
4114
4115 #~ msgid "Couldn't save picture to file"
4116 #~ msgstr "Kuvan tallennus tiedostoon epäonnistui"
4117
4118 #~ msgid "Select Your Avatar Image"
4119 #~ msgstr "Valitse avatar-kuvasi"
4120
4121 #~ msgid "Take a picture..."
4122 #~ msgstr "Ota kuva..."
4123
4124 #~ msgid "No Image"
4125 #~ msgstr "Ei kuvaa"
4126
4127 #~ msgid "Images"
4128 #~ msgstr "Kuvat"
4129
4130 #~ msgid "All Files"
4131 #~ msgstr "Kaikki tiedostot"
4132
4133 #~ msgid "Select..."
4134 #~ msgstr "Valitse..."
4135
4136 #~ msgid "_Select"
4137 #~ msgstr "_Valitse"
4138
4139 #~ msgid "Full name"
4140 #~ msgstr "Koko nimi"
4141
4142 #~ msgid "Phone number"
4143 #~ msgstr "Puhelinnumero"
4144
4145 #~ msgid "E-mail address"
4146 #~ msgstr "Sähköpostiosoite"
4147
4148 #~ msgid "Website"
4149 #~ msgstr "WWW-sivusto"
4150
4151 #~ msgid "Birthday"
4152 #~ msgstr "Syntymäpäivä"
4153
4154 #~ msgid "Last seen:"
4155 #~ msgstr "Viimeksi nähty:"
4156
4157 #~ msgid "Server:"
4158 #~ msgstr "Palvelin:"
4159
4160 #~ msgid "Connected from:"
4161 #~ msgstr "Yhdisti kohteesta:"
4162
4163 #~ msgid "Away message:"
4164 #~ msgstr "Poissaoloviesti:"
4165
4166 #~ msgid "work"
4167 #~ msgstr "työ"
4168
4169 #~ msgid "home"
4170 #~ msgstr "koti"
4171
4172 #~ msgid "mobile"
4173 #~ msgstr "matkapuhelin"
4174
4175 #~ msgid "voice"
4176 #~ msgstr "ääni"
4177
4178 #~ msgid "preferred"
4179 #~ msgstr "ensisijainen"
4180
4181 #~ msgid "postal"
4182 #~ msgstr "postiosoite"
4183
4184 #, fuzzy
4185 #~ msgid "parcel"
4186 #~ msgstr "Ulkoasu"
4187
4188 #~ msgid "New Network"
4189 #~ msgstr "Uusi verkko"
4190
4191 #~ msgid "Choose an IRC network"
4192 #~ msgstr "Valitse IRC-verkko"
4193
4194 #~ msgid "Reset _Networks List"
4195 #~ msgstr "_Nollaa verkkoluettelo"
4196
4197 #~ msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
4198 #~ msgid "Select"
4199 #~ msgstr "Valitse"
4200
4201 #~ msgid "new server"
4202 #~ msgstr "uusi palvelin"
4203
4204 #~ msgid "SSL"
4205 #~ msgstr "SSL"
4206
4207 #~ msgid "New %s account"
4208 #~ msgstr "Uusi %s-tili"
4209
4210 #~ msgid "<b>Personal Details</b>"
4211 #~ msgstr "<b>Henkilökohtaiset tiedot</b>"
4212
4213 #~ msgid "Current Locale"
4214 #~ msgstr "Nykyinen maa-asetusto"
4215
4216 #~ msgid "Arabic"
4217 #~ msgstr "arabia"
4218
4219 #~ msgid "Armenian"
4220 #~ msgstr "armenia"
4221
4222 #~ msgid "Baltic"
4223 #~ msgstr "baltti"
4224
4225 #~ msgid "Celtic"
4226 #~ msgstr "keltti"
4227
4228 #~ msgid "Central European"
4229 #~ msgstr "keskieurooppalainen"
4230
4231 #~ msgid "Chinese Simplified"
4232 #~ msgstr "kiina, yksinkertaistettu"
4233
4234 #~ msgid "Chinese Traditional"
4235 #~ msgstr "kiina, perinteinen"
4236
4237 #~ msgid "Croatian"
4238 #~ msgstr "kroatia"
4239
4240 #~ msgid "Cyrillic"
4241 #~ msgstr "kyrillinen"
4242
4243 #~ msgid "Cyrillic/Russian"
4244 #~ msgstr "kyrillinen, Venäjä"
4245
4246 #~ msgid "Cyrillic/Ukrainian"
4247 #~ msgstr "kyrillinen, Ukraina"
4248
4249 #~ msgid "Georgian"
4250 #~ msgstr "georgia"
4251
4252 #~ msgid "Greek"
4253 #~ msgstr "kreikka"
4254
4255 #~ msgid "Gujarati"
4256 #~ msgstr "gujarati"
4257
4258 #~ msgid "Gurmukhi"
4259 #~ msgstr "gurmukhi"
4260
4261 #~ msgid "Hebrew"
4262 #~ msgstr "heprea"
4263
4264 #~ msgid "Hebrew Visual"
4265 #~ msgstr "heprea, visuaalinen"
4266
4267 #~ msgid "Hindi"
4268 #~ msgstr "hindi"
4269
4270 #~ msgid "Icelandic"
4271 #~ msgstr "islanti"
4272
4273 #~ msgid "Japanese"
4274 #~ msgstr "japani"
4275
4276 #~ msgid "Korean"
4277 #~ msgstr "korea"
4278
4279 #~ msgid "Nordic"
4280 #~ msgstr "pohjoismainen"
4281
4282 #~ msgid "Persian"
4283 #~ msgstr "farsi"
4284
4285 #~ msgid "Romanian"
4286 #~ msgstr "romania"
4287
4288 #~ msgid "South European"
4289 #~ msgstr "etelä-eurooppa"
4290
4291 #~ msgid "Thai"
4292 #~ msgstr "thai"
4293
4294 #~ msgid "Turkish"
4295 #~ msgstr "turkki"
4296
4297 #~ msgid "Unicode"
4298 #~ msgstr "unicode"
4299
4300 #~ msgid "Western"
4301 #~ msgstr "länsimaalainen"
4302
4303 #~ msgid "Vietnamese"
4304 #~ msgstr "vietnam"
4305
4306 #~ msgid "_Edit Connection Parameters..."
4307 #~ msgstr "_Muokkaa yhteyden asetuksia..."
4308
4309 #~ msgid "_GPS"
4310 #~ msgstr "_GPS"
4311
4312 #~ msgid "_Cellphone"
4313 #~ msgstr "_Matkapuhelin"
4314
4315 #~ msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
4316 #~ msgstr "_Verkko (IP, Wi-Fi)"
4317
4318 #~ msgid "Location sources:"
4319 #~ msgstr "Sijainti:"
4320
4321 #~ msgid "_New Conversation..."
4322 #~ msgstr "_Uusi keskustelu..."
4323
4324 #~ msgid "New _Call..."
4325 #~ msgstr "Uu_si puhelu..."
4326
4327 #~ msgid "_Add Contacts..."
4328 #~ msgstr "_Lisää tuttavia..."
4329
4330 #~ msgid "_Join..."
4331 #~ msgstr "_Liity..."
4332
4333 #, fuzzy
4334 #~| msgid "_Add Contacts..."
4335 #~ msgid "_Add Contact..."
4336 #~ msgstr "_Lisää tuttavia..."