d5d2ea4e275f7290512279e2e5a797987da4be44
[empathy.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of empathy.
2 # Copyright (C) 2003, 2004, 2008, 2009, 2010 the author(s) of empathy.
3 # Copyright (C) 2003, 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
4 # This file is distributed under the same license as the empathy package.
5 #
6 # Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004.
7 # Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2008, 2009, 2010.
8 # Adrian Guniš <andygun@seznam.cz>, 2008.
9 # Martin Picek <picek.martin@gnome-cesko.cz>, 2008.
10 # Jan Drábek <repli2dev@gmail.com>, 2009.
11 # Lukáš Ručka <lukassoftwares.backup@gmail.com>, 2010.
12 # Jiri Eischmann <jiri@eischmann.cz>, 2010.
13 # Pavel Šefránek <pavel@sefranek2.cz>, 2011.
14 # Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2009, 2010, 2011.
15 # Adam Matoušek <adamatousek@gmail.com>, 2013.
16 # Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010, 2011, 2012, 2013.
17 #
18 msgid ""
19 msgstr ""
20 "Project-Id-Version: empathy\n"
21 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
22 "product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
23 "POT-Creation-Date: 2013-10-17 07:49+0000\n"
24 "PO-Revision-Date: 2013-10-18 16:36+0200\n"
25 "Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
26 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
27 "Language: cs\n"
28 "MIME-Version: 1.0\n"
29 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
30 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
31 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
32 "X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
33
34 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
35 msgid "Empathy"
36 msgstr "Empathy"
37
38 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
39 msgid "IM Client"
40 msgstr "Komunikátor"
41
42 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
43 msgid "Empathy Internet Messaging"
44 msgstr "Internetový komunikátor Empathy"
45
46 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
47 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
48 msgstr "Diskutovat na serverech Google Talk, Facebook, MSN a mnoha dalších"
49
50 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:5
51 msgid "chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
52 msgstr ""
53 "chat;diskuse;pokec;im;rychlé zprávy;zpráva;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
54
55 #: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:1
56 msgid ""
57 "Empathy is the official instant messaging application of the GNOME desktop "
58 "environment.  Empathy can connect to AIM, MSN, Jabber (including Facebook "
59 "and Google Talk), IRC, and many other messaging networks. You can chat with "
60 "text, make audio and video calls, or even transfer files, depending on what "
61 "your contact’s chat application allows."
62 msgstr ""
63 "Empathy je oficiální aplikace pracovního prostředí GNOME určená k rychlé "
64 "komunikaci. Umí se připojit k AIM, MSN, Jabberu (včetně serverů Facebook a "
65 "Google Talk), IRC a řadě dalších komunikačních sítí. Můžete diskutovat "
66 "textově, provádět hlasové a videohovory nebo i přenášet soubory, záleží jen "
67 "na tom, co zvládá aplikace u vašeho protějšího kontaktu."
68
69 #: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:2
70 msgid ""
71 "Empathy provides integrated messaging for the GNOME desktop, so you’ll never "
72 "miss a message.  You can respond to your contacts without even having to "
73 "open Empathy!"
74 msgstr ""
75 "Empathy poskytuje diskuze integrované do pracovního prostředí GNOME, takže "
76 "už nikdy nezmeškáte žádnou zprávu. A odpovědět na zprávu můžete svému "
77 "protějšímu kontaktu i bez otevírán Emapthy!"
78
79 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:1
80 msgid "Connection managers should be used"
81 msgstr "Měli byste používat správce připojení"
82
83 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:2
84 msgid ""
85 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
86 "reconnect."
87 msgstr ""
88 "Jestli má být používán správce připojení k automatickému připojování a "
89 "odpojování."
90
91 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:3
92 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
93 msgstr "Automaticky připojovat Empathy po spuštění"
94
95 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:4
96 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
97 msgstr "Jestli se má Empathy po spuštění automaticky připojovat k vašim účtům."
98
99 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:5
100 msgid "Empathy should auto-away when idle"
101 msgstr "Empathy by měl při nečinnosti automaticky nastavit na nepřítomen"
102
103 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:6
104 msgid ""
105 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
106 msgstr ""
107 "Zda by měla aplikace Empathy při nečinnosti uživatele přepínat na stav "
108 "nepřítomen"
109
110 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:7
111 msgid "Empathy default download folder"
112 msgstr "Výchozí adresář pro stahování aplikace Empathy"
113
114 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:8
115 msgid "The default folder to save file transfers in."
116 msgstr "Výchozí adresář pro ukládání přenášených souborů."
117
118 #. translators: Automatic tasks which are run once to port/update account settings. Ideally, this shouldn't be exposed to users at all, we just use a gsettings key here as an optimization to only run it only once.
119 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:10
120 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
121 msgstr ""
122 "Magické číslo, které se má použít ke kontrole, když má být spuštěno "
123 "pročištění"
124
125 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:11
126 msgid ""
127 "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
128 "should be executed or not. Users should not change this key manually."
129 msgstr ""
130 "empathy-sanity-cleaning.c používá toto číslo ke kontrole, zda se má spustit "
131 "čistící úloha nebo ne. Uživatelé nemohou toto číslo ručně měnit."
132
133 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:12
134 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
135 msgid "Show offline contacts"
136 msgstr "Zobrazovat odpojené kontakty"
137
138 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:13
139 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
140 msgstr "Zda v seznamu kontaktů zobrazovat odpojené kontakty."
141
142 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:14
143 msgid "Show Balance in contact list"
144 msgstr "Zobrazovat zůstatek kreditu v seznamu kontaktů"
145
146 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:15
147 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
148 msgstr "Jestli zobrazovat zůstatek kreditu v seznamu kontaktů."
149
150 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:16
151 msgid "Hide main window"
152 msgstr "Skrýt hlavní okno"
153
154 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:17
155 msgid "Hide the main window."
156 msgstr "Skrýt hlavní okno."
157
158 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:18
159 msgid "Default directory to select an avatar image from"
160 msgstr "Výchozí složka pro výběr obrázku avataru"
161
162 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:19
163 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
164 msgstr "Poslední složka, ze kterého byl vybrán obrázek avataru."
165
166 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:20
167 msgid "Open new chats in separate windows"
168 msgstr "Otevírat nové konverzace v oddělených oknech"
169
170 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:21
171 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
172 msgstr "Pro nové konverzace vždy otevírat oddělená okna."
173
174 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:22
175 msgid "Display incoming events in the status area"
176 msgstr "Zobrazovat příchozí události ve stavové oblasti"
177
178 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:23
179 msgid ""
180 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
181 "user immediately."
182 msgstr ""
183 "Zobrazovat příchozí události ve stavové oblasti. Když je něco špatně, tak se "
184 "to uživatel ihned dozví."
185
186 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:24
187 msgid "The position for the chat window side pane"
188 msgstr "Poloha pro postranní panel okna s konverzací"
189
190 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:25
191 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
192 msgstr "Uložená poloha (v pixelech) postranního panelu okna s konverzací"
193
194 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:26
195 msgid "Show contact groups"
196 msgstr "Zobrazovat skupiny kontaktů"
197
198 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:27
199 msgid "Whether to show groups in the contact list."
200 msgstr "Zda zobrazovat skupiny kontaktů v seznamu kontaktů."
201
202 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:28
203 msgid "Use notification sounds"
204 msgstr "Používat zvuková upozornění"
205
206 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:29
207 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
208 msgstr "Jestli přehrávat zvuky jako upozornění na události."
209
210 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:30
211 msgid "Disable sounds when away"
212 msgstr "Zakázat zvuky v případě mé nepřítomnosti"
213
214 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:31
215 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
216 msgstr ""
217 "Zda přehrávat zvuková upozornění v případě mé nepřítomnosti nebo "
218 "zaneprázdněnosti."
219
220 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:32
221 msgid "Play a sound for incoming messages"
222 msgstr "Přehrávat zvuk pro příchozí zprávy"
223
224 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:33
225 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
226 msgstr "Jestli přehrávat zvuk jako upozornění na příchozí zprávy."
227
228 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:34
229 msgid "Play a sound for outgoing messages"
230 msgstr "Přehrávat zvuk pro odchozí zprávy"
231
232 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:35
233 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
234 msgstr "Jestli přehrávat zvuk jako upozornění na odchozí zprávy."
235
236 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:36
237 msgid "Play a sound for new conversations"
238 msgstr "Přehrát zvuk při nové konverzaci"
239
240 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:37
241 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
242 msgstr "Jestli přehrávat zvuk jako upozornění na novou konverzaci."
243
244 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:38
245 msgid "Play a sound when a contact logs in"
246 msgstr "Přehrávat zvuk, když se kontakt přihlásí"
247
248 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:39
249 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
250 msgstr ""
251 "Jestli přehrávat zvuky jako upozornění na přihlašování kontaktu k síti."
252
253 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:40
254 msgid "Play a sound when a contact logs out"
255 msgstr "Přehrát zvuk, pokud se kontakt odhlásí"
256
257 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:41
258 msgid ""
259 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
260 msgstr ""
261 "Jestli přehrávat zvuky jako upozornění na odhlašování kontaktu od sítě."
262
263 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:42
264 msgid "Play a sound when we log in"
265 msgstr "Přehrávat zvuk, když se přihlásím"
266
267 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:43
268 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
269 msgstr "Jestli přehrávat zvuk, když se přihlašuji do sítě."
270
271 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:44
272 msgid "Play a sound when we log out"
273 msgstr "Přehrávat zvuk, když se odhlásím"
274
275 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:45
276 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
277 msgstr "Zda přehrávat zvuk, když se odhlašuji ze sítě."
278
279 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:46
280 msgid "Enable popup notifications for new messages"
281 msgstr "Povolit vyskakující upozornění na nové zprávy"
282
283 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:47
284 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
285 msgstr "Zdali zobrazovat vyskakující upozornění při přijetí nové zprávy."
286
287 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:48
288 msgid "Disable popup notifications when away"
289 msgstr "Zakázat vyskakující upozornění v případě mé nepřítomnosti"
290
291 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:49
292 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
293 msgstr ""
294 "Zda zobrazovat vyskakující upozornění v případě mé nepřítomnosti nebo "
295 "zaneprázdněnosti."
296
297 # is chat different than conversation?
298 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:50
299 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
300 msgstr "Vyskakující upozornění, pokud není vybrána konverzace"
301
302 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:51
303 msgid ""
304 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
305 "the chat is already opened, but not focused."
306 msgstr ""
307 "Zdali zobrazovat vyskakující upozornění na novou zprávu, i když konverzace "
308 "byla již otevřena, ale není vybrána."
309
310 # is chat different than conversation?
311 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:52
312 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
313 msgstr "Vyskakující upozornění při přihlášení kontaktu"
314
315 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:53
316 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
317 msgstr "Jestli zobrazovat vyskakující upozornění při přihlášení kontaktu."
318
319 # is chat different than conversation?
320 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:54
321 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
322 msgstr "Vyskakující upozornění při odhlášení kontaktu"
323
324 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:55
325 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
326 msgstr "Jestli zobrazovat vyskakující upozornění při odpojení uživatele."
327
328 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:56
329 msgid "Use graphical smileys"
330 msgstr "Používat grafické smajlíky"
331
332 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:57
333 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
334 msgstr "Jestli v konverzacích převádět smajlíky na obrázky."
335
336 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:58
337 msgid "Show contact list in rooms"
338 msgstr "Zobrazit seznam kontaktů v diskuzních místnostech"
339
340 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:59
341 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
342 msgstr "Jestli zobrazovat seznam kontaktů v diskuzních místnostech."
343
344 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:60
345 msgid "Chat window theme"
346 msgstr "Motiv okna konverzace"
347
348 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:61
349 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
350 msgstr "Motiv, který je používán pro zobrazení konverzací v oknech konverzací."
351
352 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:62
353 msgid "Chat window theme variant"
354 msgstr "Varianta motivu okna konverzace"
355
356 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:63
357 msgid ""
358 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
359 msgstr "Motiv, který je používán pro zobrazení konverzací v oknech konverzací."
360
361 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:64
362 msgid "Path of the Adium theme to use"
363 msgstr "Cesta k požadovanému motivu Adium"
364
365 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:65
366 msgid ""
367 "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. "
368 "Deprecated."
369 msgstr ""
370 "Cesta k motivu Adium, který bude v případě, že diskuze Adium používáte, "
371 "vybrán. Zavrženo."
372
373 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:66
374 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
375 msgstr "Povolit vývojové nástroje pro WebKit"
376
377 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:67
378 msgid ""
379 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
380 msgstr ""
381 "Zda mají být povoleny vývojové nástroje pro Webkit, například Web Inspektor."
382
383 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:68
384 msgid "Inform other users when you are typing to them"
385 msgstr "Informovat ostatní uživatele, když jim píšete"
386
387 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:69
388 msgid ""
389 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
390 "affect the 'gone' state."
391 msgstr ""
392 "Zda posílat stavy diskuze „sestavuje“ (composing) nebo "
393 "„pozastaveno“ (paused). V současnosti nemá vliv na stav „odešel“ (gone)."
394
395 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:70
396 msgid "Use theme for chat rooms"
397 msgstr "Používat motiv pro diskuzní místnosti"
398
399 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:71
400 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
401 msgstr "Zda používat motiv pro diskuzní místnosti."
402
403 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:72
404 msgid "Spell checking languages"
405 msgstr "Jazyky s kontrolovaným pravopisem"
406
407 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:73
408 msgid ""
409 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
410 msgstr ""
411 "Čárkami oddělený seznam jazyků používaných ke kontrole pravopisu (např. „en, "
412 "fr, nl“)."
413
414 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:74
415 msgid "Enable spell checker"
416 msgstr "Povolit kontrolu pravopisu"
417
418 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:75
419 msgid ""
420 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
421 msgstr "Jestli u zadávaných slov kontrolovat pravopis."
422
423 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:76
424 msgid "Nick completed character"
425 msgstr "Znak doplňování přezdívek"
426
427 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:77
428 msgid ""
429 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
430 "chat."
431 msgstr ""
432 "Znak, který má být přidán za přezdívku při použití doplňování přezdívek "
433 "(tabulátorem) ve skupinové konverzaci."
434
435 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:78
436 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
437 msgstr "Používat avatar kontaktu jako ikonku okna konverzace"
438
439 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:79
440 msgid ""
441 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
442 msgstr "Zda má Empathy používat avatar kontaktu jako ikonu okna s konverzací."
443
444 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:80
445 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
446 msgstr "Poslední účet vybraný v dialogovém okně pro vstup do místnosti"
447
448 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:81
449 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
450 msgstr ""
451 "Cesta objektu D-Bus pro účet, který byl vybrán jako poslední pro vstup do "
452 "místnosti."
453
454 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:82
455 msgid "Camera device"
456 msgstr "Zařízení kamery"
457
458 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:83
459 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
460 msgstr ""
461 "Výchozí zařízení kamery, které se má používat pro videohovory, např. /dev/"
462 "video0."
463
464 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:84
465 msgid "Camera position"
466 msgstr "Poloha kamery"
467
468 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:85
469 msgid "Position the camera preview should be during a call."
470 msgstr "Poloha náhledové kamery, jak by měla být během hovoru."
471
472 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:86
473 msgid "Echo cancellation support"
474 msgstr "Podpora potlačení ozvěny"
475
476 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:87
477 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
478 msgstr "Zda zapnout filtr Pulseaudio pro potlačení ozvěny."
479
480 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:88
481 msgid "Show hint about closing the main window"
482 msgstr "Zobrazovat nápovědu, pokud se chystáte zavřít hlavní okno"
483
484 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:89
485 msgid ""
486 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
487 "'x' button in the title bar."
488 msgstr ""
489 "Zda zobrazovat varování při uzavírání hlavního okna prostřednictvím tlačítka "
490 "„x“ (křížek) v záhlaví okna."
491
492 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:90
493 msgid "Empathy can publish the user's location"
494 msgstr "Empathy může zveřejnit polohu uživatele"
495
496 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:91
497 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
498 msgstr "Jestli může Empathy zveřejňovat kontaktům vaši polohu."
499
500 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:92
501 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
502 msgstr "Přesnost plohy by měla být omezena"
503
504 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:93
505 msgid ""
506 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
507 msgstr ""
508 "Jestli má Empathy omezit přesnost polohy pro lepší ochranu vašeho soukromí."
509
510 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:734
511 msgid "No reason was specified"
512 msgstr "Nebyl udán žádný důvod"
513
514 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:737
515 msgid "The change in state was requested"
516 msgstr "Byla vyžádána změna stavu"
517
518 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:740
519 msgid "You canceled the file transfer"
520 msgstr "Zrušili jste přenos souboru"
521
522 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:743
523 msgid "The other participant canceled the file transfer"
524 msgstr "Protistrana zrušila přenos souboru"
525
526 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:746
527 msgid "Error while trying to transfer the file"
528 msgstr "Chyba při pokusu o odeslání souboru"
529
530 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:749
531 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
532 msgstr "Protistrana není schopna přenosu souborů"
533
534 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:752 ../libempathy/empathy-utils.c:260
535 msgid "Unknown reason"
536 msgstr "Neznámý důvod"
537
538 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:915
539 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
540 msgstr "Přenos souboru byl dokončen, ale soubor byl poškozen"
541
542 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1201
543 msgid "File transfer not supported by remote contact"
544 msgstr "Přenos souborů není podporován vzdálenou stranou"
545
546 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1257
547 msgid "The selected file is not a regular file"
548 msgstr "Vybraný soubor není běžným souborem"
549
550 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1266
551 msgid "The selected file is empty"
552 msgstr "Vybraný soubor je prázdný"
553
554 #: ../libempathy/empathy-message.c:385 ../src/empathy-call-observer.c:108
555 #, c-format
556 msgid "Missed call from %s"
557 msgstr "Zmeškaný hovor od kontaktu %s"
558
559 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
560 #: ../libempathy/empathy-message.c:389
561 #, c-format
562 msgid "Called %s"
563 msgstr "Hovor s kontaktem %s"
564
565 #: ../libempathy/empathy-message.c:392
566 #, c-format
567 msgid "Call from %s"
568 msgstr "Příchozí hovor od kontaktu %s"
569
570 #: ../libempathy/empathy-utils.c:180
571 msgid "Available"
572 msgstr "Přítomen"
573
574 #: ../libempathy/empathy-utils.c:182
575 msgid "Busy"
576 msgstr "Zaneprázdněn"
577
578 #: ../libempathy/empathy-utils.c:185
579 msgid "Away"
580 msgstr "Nepřítomen"
581
582 #: ../libempathy/empathy-utils.c:187
583 msgid "Invisible"
584 msgstr "Skrytý"
585
586 #: ../libempathy/empathy-utils.c:189
587 msgid "Offline"
588 msgstr "Odpojen"
589
590 #. translators: presence type is unknown
591 #: ../libempathy/empathy-utils.c:192
592 msgctxt "presence"
593 msgid "Unknown"
594 msgstr "Neznámo"
595
596 #: ../libempathy/empathy-utils.c:232
597 msgid "No reason specified"
598 msgstr "Neudán žádný důvod"
599
600 #: ../libempathy/empathy-utils.c:234 ../libempathy/empathy-utils.c:290
601 msgid "Status is set to offline"
602 msgstr "Stav nastaven na „Odhlášen“"
603
604 #: ../libempathy/empathy-utils.c:236 ../libempathy/empathy-utils.c:270
605 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
606 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:70
607 msgid "Network error"
608 msgstr "Chyba sítě"
609
610 #: ../libempathy/empathy-utils.c:238 ../libempathy/empathy-utils.c:272
611 msgid "Authentication failed"
612 msgstr "Autentizace selhala"
613
614 #: ../libempathy/empathy-utils.c:240 ../libempathy/empathy-utils.c:274
615 msgid "Encryption error"
616 msgstr "Chyba šifrování"
617
618 #: ../libempathy/empathy-utils.c:242
619 msgid "Name in use"
620 msgstr "Jméno používáno"
621
622 #: ../libempathy/empathy-utils.c:244 ../libempathy/empathy-utils.c:276
623 msgid "Certificate not provided"
624 msgstr "Certifikát nebyl poskytnut"
625
626 #: ../libempathy/empathy-utils.c:246 ../libempathy/empathy-utils.c:278
627 msgid "Certificate untrusted"
628 msgstr "Nedůvěryhodný certifikát"
629
630 #: ../libempathy/empathy-utils.c:248 ../libempathy/empathy-utils.c:280
631 msgid "Certificate expired"
632 msgstr "Platnost certifikátu vypršela"
633
634 #: ../libempathy/empathy-utils.c:250 ../libempathy/empathy-utils.c:282
635 msgid "Certificate not activated"
636 msgstr "Certifikát není aktivován"
637
638 #: ../libempathy/empathy-utils.c:252 ../libempathy/empathy-utils.c:284
639 msgid "Certificate hostname mismatch"
640 msgstr "Certifikát názvu počítače nesouhlasí"
641
642 #: ../libempathy/empathy-utils.c:254 ../libempathy/empathy-utils.c:286
643 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
644 msgstr "Certifikát otisku prstu nesouhlasí"
645
646 #: ../libempathy/empathy-utils.c:256 ../libempathy/empathy-utils.c:288
647 msgid "Certificate self-signed"
648 msgstr "Certifikát je podepsán sám sebou"
649
650 #: ../libempathy/empathy-utils.c:258
651 msgid "Certificate error"
652 msgstr "Chyba certifikátu"
653
654 #: ../libempathy/empathy-utils.c:292
655 msgid "Encryption is not available"
656 msgstr "Šifrování není dostupné"
657
658 #: ../libempathy/empathy-utils.c:294
659 msgid "Certificate is invalid"
660 msgstr "Certifikát je neplatný"
661
662 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296
663 msgid "Connection has been refused"
664 msgstr "Spojení bylo odmítnuto"
665
666 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298
667 msgid "Connection can't be established"
668 msgstr "Spojení nemohlo být navázáno"
669
670 #: ../libempathy/empathy-utils.c:300
671 msgid "Connection has been lost"
672 msgstr "Spojení bylo ztraceno"
673
674 #: ../libempathy/empathy-utils.c:302
675 msgid "This account is already connected to the server"
676 msgstr "Tento účet je již připojen k serveru"
677
678 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304
679 msgid ""
680 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
681 msgstr "Spojení bylo nahrazeno novým spojením, které používá stejný zdroj"
682
683 #: ../libempathy/empathy-utils.c:307
684 msgid "The account already exists on the server"
685 msgstr "Takový účet již na serveru existuje"
686
687 #: ../libempathy/empathy-utils.c:309
688 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
689 msgstr "Server je právě příliš zaneprázdněn na to, aby obsloužil spojení"
690
691 #: ../libempathy/empathy-utils.c:311
692 msgid "Certificate has been revoked"
693 msgstr "Certifikát byl odvolán"
694
695 #: ../libempathy/empathy-utils.c:313
696 msgid ""
697 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
698 msgstr ""
699 "Certifikát používá nepříliš bezpečný šifrovací algoritmus nebo je z "
700 "kryptografického hlediska slabý"
701
702 #: ../libempathy/empathy-utils.c:316
703 msgid ""
704 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
705 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
706 msgstr ""
707 "Délka certifikátu serveru nebo délka zřetězených certifikátů serveru "
708 "přesáhla omezení dané kryptografickou knihovnou"
709
710 #: ../libempathy/empathy-utils.c:320
711 msgid "Your software is too old"
712 msgstr "Váš software je příliš zastaralý"
713
714 #: ../libempathy/empathy-utils.c:322
715 msgid "Internal error"
716 msgstr "Interní chyba"
717
718 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:683
719 msgid "All accounts"
720 msgstr "Všechny účty"
721
722 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:320
723 msgid "Click to enlarge"
724 msgstr "Kliknutím zvětšíte"
725
726 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:128
727 #, c-format
728 msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
729 msgstr "Autentizace selhala pro účet <b>%s</b>"
730
731 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:140
732 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3845
733 msgid "Retry"
734 msgstr "Opakovat"
735
736 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:225
737 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
738 #, c-format
739 msgid ""
740 "Enter your password for account\n"
741 "<b>%s</b>"
742 msgstr ""
743 "Zadejte své heslo pro účet\n"
744 "<b>%s</b>"
745
746 #. remember password ticky box
747 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:262
748 msgid "Remember password"
749 msgstr "Zapamatovat heslo"
750
751 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:37
752 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
753 msgid "There was an error starting the call"
754 msgstr "Nepodařilo se navázat spojení"
755
756 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
757 msgid "The specified contact doesn't support calls"
758 msgstr "Tento kontakt nepodporuje volání"
759
760 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:46
761 msgid "The specified contact is offline"
762 msgstr "Vybraný kontakt je odpojen"
763
764 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:48
765 msgid "The specified contact is not valid"
766 msgstr "Vybraný kontakt není platný"
767
768 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:50
769 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
770 msgstr "Tento protokol nepodporuje tísňová volání"
771
772 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:52
773 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
774 msgstr "Nemáte dostatečný kredit k provedení tohoto volání"
775
776 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:734
777 msgid "Failed to open private chat"
778 msgstr "Nepovedlo se otevřít soukromou konverzaci"
779
780 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:792
781 msgid "Topic not supported on this conversation"
782 msgstr "Tato konverzace toto téma nepodporuje"
783
784 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:798
785 msgid "You are not allowed to change the topic"
786 msgstr "Nemáte oprávnění potřebná pro změnu tématu"
787
788 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:974
789 msgid "Invalid contact ID"
790 msgstr "Neplatné ID kontaktu"
791
792 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1061
793 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
794 msgstr "/clear: vymazat všechny zprávy z této konverzace"
795
796 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
797 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
798 msgstr "/topic <téma>: nastavit téma aktuální konverzace"
799
800 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
801 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
802 msgstr "/join <ID místnosti>: vstoupit do nové místnosti"
803
804 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1070
805 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
806 msgstr "/j <ID místnosti>: vstoupit do nové místnosti"
807
808 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
809 msgid ""
810 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
811 "current one"
812 msgstr ""
813 "/part [<ID místnosti>] [<důvod>]: opustit místnost, bez udání tu právě "
814 "aktuální"
815
816 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1078
817 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
818 msgstr "/query <ID kontaktu> [<zpráva>]: otevřít novou soukromou konverzaci"
819
820 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1081
821 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
822 msgstr "/msg <ID kontaktu> <zpráva>: otevřít novou soukromou konverzaci"
823
824 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
825 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
826 msgstr "/nick <přezdívka>: změnit svoji přezdívku na aktuálním serveru"
827
828 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
829 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
830 msgstr "/me <zpráva>: zaslat zprávu AKCE do aktuální konverzace"
831
832 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
833 msgid ""
834 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
835 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
836 "join a new chat room\""
837 msgstr ""
838 "/say <zpráva>: zaslat <zprávu> do aktuální konverzace. To lze použít pro "
839 "posílání zpráv začínajících s „/“. Například: „/say /join je použito pro "
840 "připojení do místnosti“"
841
842 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1095
843 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
844 msgstr "/whois <ID kontaktu>: zobrazit informace o kontaktu"
845
846 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1098
847 msgid ""
848 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
849 "show its usage."
850 msgstr ""
851 "/help [<příkaz>]: vypsat seznam podporovaných příkazů. Pokud je zadán "
852 "<příkaz>, vypsat jeho použití."
853
854 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1117
855 #, c-format
856 msgid "Usage: %s"
857 msgstr "Použití: %s"
858
859 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1162
860 msgid "Unknown command"
861 msgstr "Neznámý příkaz"
862
863 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1288
864 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
865 msgstr "Neznámý příkaz, pro výpis dostupných příkazů použijte /help"
866
867 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1543
868 msgid "insufficient balance to send message"
869 msgstr "Nemáte dostatečný kredit k poslání zprávy"
870
871 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1547 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1561
872 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
873 #, c-format
874 msgid "Error sending message '%s': %s"
875 msgstr "Chyba při odesílání zprávy „%s“: %s"
876
877 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1549 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1566
878 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1628
879 #, c-format
880 msgid "Error sending message: %s"
881 msgstr "Chyba při odesílání zprávy: %s"
882
883 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
884 #. * account to send the message.
885 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1555
886 #, c-format
887 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
888 msgstr "nedostatečný zůstatek k zaslání zprávy. <a href='%s'>Dobít.</a>."
889
890 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1595
891 msgid "not capable"
892 msgstr "není k dispozici"
893
894 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1602
895 msgid "offline"
896 msgstr "odpojen"
897
898 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1605
899 msgid "invalid contact"
900 msgstr "neplatný kontakt"
901
902 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1608
903 msgid "permission denied"
904 msgstr "oprávnění odepřeno"
905
906 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1611
907 msgid "too long message"
908 msgstr "příliš dlouhá zpráva"
909
910 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1614
911 msgid "not implemented"
912 msgstr "neimplementováno"
913
914 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1618
915 msgid "unknown"
916 msgstr "neznámý"
917
918 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1685 ../src/empathy-chat-window.c:974
919 msgid "Topic:"
920 msgstr "Téma:"
921
922 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1700
923 #, c-format
924 msgid "Topic set to: %s"
925 msgstr "Nastavit téma na: %s"
926
927 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1702
928 #, c-format
929 msgid "Topic set by %s to: %s"
930 msgstr "Téma nastavil %s na: %s"
931
932 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
933 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1707
934 msgid "No topic defined"
935 msgstr "Nestanoveno žádné téma"
936
937 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2223
938 msgid "(No Suggestions)"
939 msgstr "(Žádné návrhy)"
940
941 #. translators: %s is the selected word
942 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2291
943 #, c-format
944 msgid "Add '%s' to Dictionary"
945 msgstr "Přidat „%s“ do slovníku"
946
947 #. translators: first %s is the selected word,
948 #. * second %s is the language name of the target dictionary
949 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2328
950 #, c-format
951 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
952 msgstr "Přidat „%s“ do slovníku %s"
953
954 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2398
955 msgid "Insert Smiley"
956 msgstr "Vložit smajlíka"
957
958 #. send button
959 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2416
960 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:809
961 msgid "_Send"
962 msgstr "_Odeslat"
963
964 #. Spelling suggestions
965 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2473
966 msgid "_Spelling Suggestions"
967 msgstr "Návrhy pravopi_sných oprav"
968
969 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2584
970 msgid "Failed to retrieve recent logs"
971 msgstr "Nepovedlo se získat záznam nedávné historie"
972
973 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2827
974 #, c-format
975 msgid "%s has disconnected"
976 msgstr "%s se odpojil"
977
978 #. translators: reverse the order of these arguments
979 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
980 #.
981 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2834
982 #, c-format
983 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
984 msgstr "%1$s byl vyhozen uživatelem %2$s"
985
986 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2837
987 #, c-format
988 msgid "%s was kicked"
989 msgstr "%s byl vyhozen"
990
991 #. translators: reverse the order of these arguments
992 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
993 #.
994 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2845
995 #, c-format
996 msgid "%1$s was banned by %2$s"
997 msgstr "%1$s byl zakázán uživatelem %2$s"
998
999 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2848
1000 #, c-format
1001 msgid "%s was banned"
1002 msgstr "%s byl zakázán"
1003
1004 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2852
1005 #, c-format
1006 msgid "%s has left the room"
1007 msgstr "%s opustil místnost"
1008
1009 #. Note to translators: this string is appended to
1010 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1011 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1012 #. * please let us know. :-)
1013 #.
1014 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2861
1015 #, c-format
1016 msgid " (%s)"
1017 msgstr " (%s)"
1018
1019 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2886
1020 #, c-format
1021 msgid "%s has joined the room"
1022 msgstr "%s se připojil do místnosti"
1023
1024 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2911
1025 #, c-format
1026 msgid "%s is now known as %s"
1027 msgstr "%s je teď znám jako %s"
1028
1029 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1030 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1031 #. * we get the new handler.
1032 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3098 ../src/empathy-call-window.c:1525
1033 #: ../src/empathy-call-window.c:1575 ../src/empathy-call-window.c:2654
1034 #: ../src/empathy-call-window.c:2953 ../src/empathy-event-manager.c:1172
1035 msgid "Disconnected"
1036 msgstr "Odpojen"
1037
1038 #. Add message
1039 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3785
1040 msgid "Would you like to store this password?"
1041 msgstr "Přejete si uchovat toto heslo?"
1042
1043 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3791
1044 msgid "Remember"
1045 msgstr "Zapamatovat"
1046
1047 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3801
1048 msgid "Not now"
1049 msgstr "Nyní ne"
1050
1051 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3849
1052 msgid "Wrong password; please try again:"
1053 msgstr "Špatné heslo, zkuste to prosím znovu:"
1054
1055 #. Add message
1056 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3973
1057 msgid "This room is protected by a password:"
1058 msgstr "Tato místnost je chráněna heslem:"
1059
1060 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4000
1061 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:787
1062 msgid "Join"
1063 msgstr "Připojit"
1064
1065 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4192 ../src/empathy-event-manager.c:1193
1066 msgid "Connected"
1067 msgstr "Připojen"
1068
1069 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4247
1070 msgid "Conversation"
1071 msgstr "Konverzace"
1072
1073 #. Translators: this string is a something like
1074 #. * "Escher Cat (SMS)"
1075 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4252
1076 #, c-format
1077 msgid "%s (SMS)"
1078 msgstr "%s (SMS)"
1079
1080 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:263
1081 msgid "Unknown or invalid identifier"
1082 msgstr "Neznámý nebo neplatný identifikátor"
1083
1084 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:265
1085 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1086 msgstr "Blokování kontaktů není dočasně k dispozici"
1087
1088 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:267
1089 msgid "Contact blocking unavailable"
1090 msgstr "Blokování kontaktů není k dispozici"
1091
1092 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:269
1093 msgid "Permission Denied"
1094 msgstr "Oprávnění odepřeno"
1095
1096 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:273
1097 msgid "Could not block contact"
1098 msgstr "Nelze blokovat kontakt"
1099
1100 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:612
1101 msgid "Edit Blocked Contacts"
1102 msgstr "Upravit blokované kontakty"
1103
1104 #. Account and Identifier
1105 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1106 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:559
1107 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1540
1108 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
1109 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
1110 msgid "Account:"
1111 msgstr "Účet:"
1112
1113 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1114 msgid "Blocked Contacts"
1115 msgstr "Blokované kontakty"
1116
1117 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1118 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1119 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
1120 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1121 msgid "Remove"
1122 msgstr "Odstranit"
1123
1124 #. Title
1125 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
1126 msgid "Search contacts"
1127 msgstr "Hledat kontakty"
1128
1129 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:582
1130 msgid "Search: "
1131 msgstr "Hledat: "
1132
1133 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:640
1134 msgid "_Add Contact"
1135 msgstr "Přid_at kontakt"
1136
1137 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:659
1138 msgid "No contacts found"
1139 msgstr "Nenalezen žádný kontakt"
1140
1141 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:660
1142 msgid "Contact search is not supported on this account"
1143 msgstr "U tohoto účtu není hledání kontaktu podporováno"
1144
1145 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:666
1146 msgid "Your message introducing yourself:"
1147 msgstr "Vaše zpráva, kterou se představujete:"
1148
1149 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:674
1150 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1151 msgstr "Dejte mi prosím vědět, až budete připojen. Děkuji!"
1152
1153 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:158
1154 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:955
1155 msgid "Save Avatar"
1156 msgstr "Uložit avatar"
1157
1158 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:214
1159 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1013
1160 msgid "Unable to save avatar"
1161 msgstr "Nelze uložit avatar"
1162
1163 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1164 #: ../src/empathy-import-widget.c:319
1165 msgid "Account"
1166 msgstr "Účet"
1167
1168 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1169 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1170 msgid "Identifier"
1171 msgstr "Identifikátor"
1172
1173 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1174 msgid "Alias"
1175 msgstr "Přezdívka"
1176
1177 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1178 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1179 msgid "Contact Details"
1180 msgstr "Údaje kontaktu"
1181
1182 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1183 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
1184 msgid "Information requested…"
1185 msgstr "Jsou požadovány informace…"
1186
1187 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
1188 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1189 msgstr "<b>Poloha</b> (dne)\t"
1190
1191 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1192 msgid "Client Information"
1193 msgstr "Informace o klientovi"
1194
1195 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1196 msgid "OS"
1197 msgstr "OS"
1198
1199 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1200 msgid "Version"
1201 msgstr "Verze"
1202
1203 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1204 msgid "Client"
1205 msgstr "Klient"
1206
1207 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:318
1208 msgid "Groups"
1209 msgstr "Skupiny"
1210
1211 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:330
1212 msgid ""
1213 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1214 "select more than one group or no groups."
1215 msgstr ""
1216 "Vyberte skupiny, do kterých má kontakt patřit. Můžete vybrat více než jednu "
1217 "skupinu, ale také nevybrat žádnou skupinu."
1218
1219 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:349
1220 msgid "_Add Group"
1221 msgstr "_Přidat skupinu"
1222
1223 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:384
1224 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1225 msgid "Select"
1226 msgstr "Vybrat"
1227
1228 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:394
1229 msgid "Group"
1230 msgstr "Skupina"
1231
1232 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:109
1233 msgid "New Contact"
1234 msgstr "Nový kontakt"
1235
1236 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:184
1237 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:121
1238 #, c-format
1239 msgid "Block %s?"
1240 msgstr "Blokovat %s?"
1241
1242 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:239
1243 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:125
1244 #, c-format
1245 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1246 msgstr "Opravdu chcete blokovat „%s“, aby vás znovu nekontaktoval?"
1247
1248 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:244
1249 msgid "The following identity will be blocked:"
1250 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
1251 msgstr[0] "Následující identita bude blokována:"
1252 msgstr[1] "Následující identity budou blokovány:"
1253 msgstr[2] "Následující identity budou blokovány:"
1254
1255 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:251
1256 msgid "The following identity can not be blocked:"
1257 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
1258 msgstr[0] "Následující identitu nelze blokovat:"
1259 msgstr[1] "Následující identity nelze blokovat:"
1260 msgstr[2] "Následující identity nelze blokovat:"
1261
1262 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:261
1263 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:130
1264 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:275
1265 msgid "_Block"
1266 msgstr "_Blokovat"
1267
1268 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
1269 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:150
1270 msgid "_Report this contact as abusive"
1271 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1272 msgstr[0] "Na_hlásit tento kontakt jako obtěžující"
1273 msgstr[1] "Na_hlásit tyto kontakty jako obtěžující"
1274 msgstr[2] "Na_hlásit tyto kontakty jako obtěžující"
1275
1276 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:237
1277 msgid "Edit Contact Information"
1278 msgstr "Upravit informace o kontaktu"
1279
1280 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1281 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:283
1282 msgid "Linked Contacts"
1283 msgstr "Pospojované kontakty"
1284
1285 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:322
1286 msgid "gnome-contacts not installed"
1287 msgstr "Kontakty Gnome (gnome-contacts) nejsou nainstalovány"
1288
1289 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:325
1290 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
1291 msgstr ""
1292 "Nainstalujte si prosím aplikaci Kontakty Gnome (gnome-contacts), abyste měli "
1293 "přístup k údajům kontaktů."
1294
1295 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1296 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1297 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1298 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:179
1299 #, c-format
1300 msgid "%s (%s)"
1301 msgstr "%s (%s)"
1302
1303 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:357
1304 msgid "Select account to use to place the call"
1305 msgstr "Výběr účtu pro umístění volání"
1306
1307 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:361
1308 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
1309 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
1310 msgid "Call"
1311 msgstr "Hovor"
1312
1313 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:426
1314 msgid "Mobile"
1315 msgstr "Mobilní"
1316
1317 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:428
1318 msgid "Work"
1319 msgstr "Pracovní"
1320
1321 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:430
1322 msgid "HOME"
1323 msgstr "Soukromý"
1324
1325 #. translators: first argument is a phone number like +32123456 and
1326 #. * the second one is something like 'home' or 'work'.
1327 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:463
1328 #, c-format
1329 msgid "Call %s (%s)"
1330 msgstr "Volat %s (%s)"
1331
1332 #. translators: argument is a phone number like +32123456
1333 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:470
1334 #, c-format
1335 msgid "Call %s"
1336 msgstr "Volat %s"
1337
1338 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:676
1339 msgid "_Block Contact"
1340 msgstr "_Blokovat kontakt"
1341
1342 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:731
1343 #, c-format
1344 msgid "Remove from _Group '%s'"
1345 msgstr "Odebrat ze _skupiny „%s“"
1346
1347 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:752
1348 msgid "Delete and _Block"
1349 msgstr "Smazat a _blokovat"
1350
1351 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:840
1352 #, c-format
1353 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1354 msgstr "Opravdu chcete odstranit kontakt „%s“?"
1355
1356 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:849
1357 #, c-format
1358 msgid ""
1359 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
1360 "remove all the contacts which make up this linked contact."
1361 msgstr ""
1362 "Opravdu chcete odstranit pospojovaný kontakt „%s“? Uvědomte si, že tím se "
1363 "odstraní všechny kontakty, které tento pospojovaný kontakt tvoří."
1364
1365 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:860
1366 msgid "Removing contact"
1367 msgstr "Kontakt se odstraňuje"
1368
1369 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:936
1370 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2442
1371 msgid "_Remove"
1372 msgstr "_Odstranit"
1373
1374 #. add chat button
1375 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1355
1376 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:308
1377 msgid "_Chat"
1378 msgstr "_Diskuze"
1379
1380 #. add SMS button
1381 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1394
1382 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:302
1383 msgid "_SMS"
1384 msgstr "_SMS"
1385
1386 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1431
1387 msgctxt "menu item"
1388 msgid "_Audio Call"
1389 msgstr "Hl_asový hovor"
1390
1391 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1468
1392 msgctxt "menu item"
1393 msgid "_Video Call"
1394 msgstr "_Videohovor"
1395
1396 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1510
1397 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
1398 msgid "_Previous Conversations"
1399 msgstr "_Předchozí konverzace"
1400
1401 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1542
1402 msgid "Send File"
1403 msgstr "Odeslat soubor"
1404
1405 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1576
1406 msgid "Share My Desktop"
1407 msgstr "Sdílet moji plochu"
1408
1409 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1603
1410 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1423
1411 msgid "Favorite"
1412 msgstr "Oblíbený"
1413
1414 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1632
1415 msgid "Infor_mation"
1416 msgstr "Infor_mace"
1417
1418 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1681
1419 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
1420 msgid "_Edit"
1421 msgstr "_Upravit"
1422
1423 #. send invitation
1424 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1797
1425 #: ../src/empathy-chat-window.c:1277
1426 msgid "Inviting you to this room"
1427 msgstr "Pozvání do místnosti"
1428
1429 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1843
1430 msgid "_Invite to Chat Room"
1431 msgstr "Pozvat do diskuzní místnost_i"
1432
1433 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2039
1434 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:4
1435 msgid "_Add Contact…"
1436 msgstr "_Přidat kontakt…"
1437
1438 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2362
1439 #, c-format
1440 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1441 msgstr "Opravdu chcete odstranit skupinu „%s“?"
1442
1443 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2365
1444 msgid "Removing group"
1445 msgstr "Skupina  se odstraňuje"
1446
1447 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2433
1448 msgid "Re_name"
1449 msgstr "Přejme_novat"
1450
1451 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:361
1452 msgid "Channels:"
1453 msgstr "Kanály:"
1454
1455 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:512
1456 msgid "Country ISO Code:"
1457 msgstr "Kód země ISO:"
1458
1459 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:514
1460 msgid "Country:"
1461 msgstr "Země:"
1462
1463 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:516
1464 msgid "State:"
1465 msgstr "Kraj:"
1466
1467 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:518
1468 msgid "City:"
1469 msgstr "Město:"
1470
1471 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:520
1472 msgid "Area:"
1473 msgstr "Oblast:"
1474
1475 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:522
1476 msgid "Postal Code:"
1477 msgstr "PSČ:"
1478
1479 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:524
1480 msgid "Street:"
1481 msgstr "Ulice:"
1482
1483 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:526
1484 msgid "Building:"
1485 msgstr "Budova:"
1486
1487 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:528
1488 msgid "Floor:"
1489 msgstr "Podlaží:"
1490
1491 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:530
1492 msgid "Room:"
1493 msgstr "Místnost:"
1494
1495 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:532
1496 msgid "Text:"
1497 msgstr "Text:"
1498
1499 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:534
1500 msgid "Description:"
1501 msgstr "Popis:"
1502
1503 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:536
1504 msgid "URI:"
1505 msgstr "URI:"
1506
1507 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:538
1508 msgid "Accuracy Level:"
1509 msgstr "Úroveň přesnosti:"
1510
1511 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:540
1512 msgid "Error:"
1513 msgstr "Chyba:"
1514
1515 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:542
1516 msgid "Vertical Error (meters):"
1517 msgstr "Vertikální chyba (v metrech):"
1518
1519 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:544
1520 msgid "Horizontal Error (meters):"
1521 msgstr "Horizontální chyba (v metrech):"
1522
1523 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:546
1524 msgid "Speed:"
1525 msgstr "Rychlost:"
1526
1527 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:548
1528 msgid "Bearing:"
1529 msgstr "Azimut:"
1530
1531 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:550
1532 msgid "Climb Speed:"
1533 msgstr "Rychlost stoupání:"
1534
1535 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:552
1536 msgid "Last Updated on:"
1537 msgstr "Poslední aktualizace:"
1538
1539 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:554
1540 msgid "Longitude:"
1541 msgstr "Zeměpisná délka:"
1542
1543 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:556
1544 msgid "Latitude:"
1545 msgstr "Zeměpisná šířka:"
1546
1547 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:558
1548 msgid "Altitude:"
1549 msgstr "Nadmořská výška:"
1550
1551 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:650
1552 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:665
1553 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
1554 msgid "Location"
1555 msgstr "Poloha"
1556
1557 #. translators: format is "Location, $date"
1558 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:667
1559 #, c-format
1560 msgid "%s, %s"
1561 msgstr "%s, %s"
1562
1563 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:716
1564 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1565 msgstr "%B %e, %Y v %R UTC"
1566
1567 #. Alias
1568 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1359
1569 msgid "Alias:"
1570 msgstr "Alias:"
1571
1572 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1573 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1568
1574 msgid "Identifier:"
1575 msgstr "Identifikátor:"
1576
1577 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1707
1578 #, c-format
1579 msgid "Linked contact containing %u contact"
1580 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
1581 msgstr[0] "Pospojovaný kontakt obsahující %u kontakt"
1582 msgstr[1] "Pospojovaný kontakt obsahující %u kontakty"
1583 msgstr[2] "Pospojovaný kontakt obsahující %u kontaktů"
1584
1585 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
1586 msgid "<b>Location</b> at (date)"
1587 msgstr "<b>Poloha</b> (dne)\t"
1588
1589 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1590 msgid "Online from a phone or mobile device"
1591 msgstr "On-line z telefonu nebo mobilního zařízení"
1592
1593 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:82
1594 msgid ""
1595 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
1596 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
1597 "details below are correct."
1598 msgstr ""
1599 "Empathy umí automaticky najít lidi připojené do stejné sítě jako vy a "
1600 "komunikovat s nimi. Pokud chcete použít tuto funkci, zkontrolujte, že níže "
1601 "uvedené údaje jsou správné. Kdykoliv později to můžete snadno změnit nebo "
1602 "tuto funkci vypnout v dialogovém okně účtů."
1603
1604 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:102
1605 msgid "People nearby"
1606 msgstr "Lidé v okolí"
1607
1608 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:117
1609 msgid ""
1610 "You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
1611 "style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
1612 msgstr ""
1613 "Tyto údaje můžete změnit později nebo tuto funkci zakázat pomocí <span style="
1614 "\"italic\">Upravit → Účty</span> v seznamu kontaktů."
1615
1616 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:631
1617 msgid "History"
1618 msgstr "Historie"
1619
1620 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:686
1621 msgid "Show"
1622 msgstr "Zobrazit"
1623
1624 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:708
1625 msgid "Search"
1626 msgstr "Hledat"
1627
1628 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1159
1629 #, c-format
1630 msgid "Chat in %s"
1631 msgstr "Konverzace v místnosti %s"
1632
1633 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1161
1634 #, c-format
1635 msgid "Chat with %s"
1636 msgstr "Konverzace s kontaktem %s"
1637
1638 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1211
1639 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1355
1640 msgctxt "A date with the time"
1641 msgid "%A, %e %B %Y %X"
1642 msgstr "%A, %e. %B %Y, %X"
1643
1644 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
1645 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1298
1646 #, c-format
1647 msgid "<i>* %s %s</i>"
1648 msgstr "<i>* %s %s</i>"
1649
1650 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
1651 #. * The string in bold is the sender's name
1652 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1304
1653 #, c-format
1654 msgid "<b>%s:</b> %s"
1655 msgstr "<b>%s:</b> %s"
1656
1657 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
1658 #, c-format
1659 msgid "%s second"
1660 msgid_plural "%s seconds"
1661 msgstr[0] "%s sekunda"
1662 msgstr[1] "%s sekundy"
1663 msgstr[2] "%s sekund"
1664
1665 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
1666 #, c-format
1667 msgid "%s minute"
1668 msgid_plural "%s minutes"
1669 msgstr[0] "%s minuta"
1670 msgstr[1] "%s minuty"
1671 msgstr[2] "%s minut"
1672
1673 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1394
1674 #, c-format
1675 msgid "Call took %s, ended at %s"
1676 msgstr "Hovor trval %s, skončil %s"
1677
1678 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1725
1679 msgid "Today"
1680 msgstr "Dnes"
1681
1682 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1729
1683 msgid "Yesterday"
1684 msgstr "Včera"
1685
1686 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
1687 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1744
1688 msgid "%e %B %Y"
1689 msgstr "%e. %B %Y"
1690
1691 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1848
1692 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3471
1693 msgid "Anytime"
1694 msgstr "Kdykoli"
1695
1696 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1947
1697 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2406
1698 msgid "Anyone"
1699 msgstr "Kdokoli"
1700
1701 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2719
1702 msgid "Who"
1703 msgstr "Kdo"
1704
1705 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2928
1706 msgid "When"
1707 msgstr "Kdy"
1708
1709 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
1710 msgid "Anything"
1711 msgstr "Cokoli"
1712
1713 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
1714 msgid "Text chats"
1715 msgstr "Konverzace"
1716
1717 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
1718 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
1719 msgid "Calls"
1720 msgstr "Hovory"
1721
1722 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3053
1723 msgid "Incoming calls"
1724 msgstr "Příchozí hovory"
1725
1726 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3054
1727 msgid "Outgoing calls"
1728 msgstr "Odchozí hovory"
1729
1730 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3055
1731 msgid "Missed calls"
1732 msgstr "Zmeškané hovory"
1733
1734 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3075
1735 msgid "What"
1736 msgstr "Co"
1737
1738 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3764
1739 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
1740 msgstr "Opravdu chcete vymazat všechny předchozí konverzace?"
1741
1742 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3768
1743 msgid "Clear All"
1744 msgstr "Vymazat vše"
1745
1746 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3775
1747 msgid "Delete from:"
1748 msgstr "Smazat z:"
1749
1750 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
1751 msgid "_File"
1752 msgstr "_Soubor"
1753
1754 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
1755 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
1756 msgid "_Edit"
1757 msgstr "_Upravit"
1758
1759 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
1760 msgid "Delete All History…"
1761 msgstr "Vymazat celou historii…"
1762
1763 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
1764 msgid "Profile"
1765 msgstr "Profil"
1766
1767 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
1768 #: ../src/empathy-chat-window.c:1493 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
1769 msgid "Chat"
1770 msgstr "Diskuze"
1771
1772 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
1773 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
1774 msgid "Video"
1775 msgstr "Video"
1776
1777 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
1778 msgid "page 2"
1779 msgstr "strana 2"
1780
1781 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
1782 msgid "<span size=\"x-large\">Loading…</span>"
1783 msgstr "<span size=\"x-large\">Načítá se…</span>"
1784
1785 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:130
1786 msgid "What kind of chat account do you have?"
1787 msgstr "Jaký typ účtu chcete vytvořit?"
1788
1789 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:152
1790 msgid "Add new account"
1791 msgstr "Přidání nového účtu"
1792
1793 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:189
1794 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:279
1795 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
1796 msgstr "Zadejte identifikátor kontaktu nebo telefonní číslo:"
1797
1798 #. add video button
1799 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:212
1800 msgid "_Video Call"
1801 msgstr "_Videohovor"
1802
1803 #. add audio button
1804 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
1805 msgid "_Audio Call"
1806 msgstr "Hl_asový hovor"
1807
1808 #. Tweak the dialog
1809 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
1810 msgid "New Call"
1811 msgstr "Nový hovor"
1812
1813 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:72
1814 msgid "The contact is offline"
1815 msgstr "Kontakt je odpojen"
1816
1817 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:74
1818 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
1819 msgstr "Vybraný kontakt buď není platný nebo je neznámý"
1820
1821 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:76
1822 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
1823 msgstr "Kontakt nepodporuje tento druh konverzace"
1824
1825 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:78
1826 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
1827 msgstr "Požadovaná funkcionalita není pro tento protokol implementována"
1828
1829 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
1830 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
1831 msgstr "Nelze začít konverzaci s daným kontaktem"
1832
1833 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
1834 msgid "You are banned from this channel"
1835 msgstr "Na tomto kanálu máte zákaz"
1836
1837 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
1838 msgid "This channel is full"
1839 msgstr "Tento kanál je plný"
1840
1841 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:90
1842 msgid "You must be invited to join this channel"
1843 msgstr "Abyste se mohl připojit k tomuto kanálu, musíte mít pozvání"
1844
1845 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:92
1846 msgid "Can't proceed while disconnected"
1847 msgstr "Nelze pokračovat bez připojení"
1848
1849 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
1850 msgid "Permission denied"
1851 msgstr "Oprávnění odepřeno"
1852
1853 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
1854 msgid "There was an error starting the conversation"
1855 msgstr "Při spouštění konverzace došlo k chybě"
1856
1857 #. Tweak the dialog
1858 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:322
1859 msgid "New Conversation"
1860 msgstr "Nová konverzace"
1861
1862 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:132
1863 msgid "Password Required"
1864 msgstr "Požadováno heslo"
1865
1866 #. COL_STATUS_TEXT
1867 #. COL_STATE_ICON_NAME
1868 #. COL_STATE
1869 #. COL_DISPLAY_MARKUP
1870 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
1871 #. COL_TYPE
1872 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:158
1873 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:194
1874 msgid "Custom Message…"
1875 msgstr "Vlastní zpráva…"
1876
1877 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:211
1878 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:213
1879 msgid "Edit Custom Messages…"
1880 msgstr "Upravit vlastní zprávy…"
1881
1882 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:335
1883 msgid "Click to remove this status as a favorite"
1884 msgstr "Kliknutím odstraníte stav z oblíbených"
1885
1886 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:344
1887 msgid "Click to make this status a favorite"
1888 msgstr "Kliknutím přidáte stav do oblíbených"
1889
1890 #. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
1891 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:378
1892 #, c-format
1893 msgid ""
1894 "<b>Current message: %s</b>\n"
1895 "<small><i>Press Enter to set the new message or Esc to cancel.</i></small>"
1896 msgstr ""
1897 "<b>Současná zpráva: %s</b>\n"
1898 "<small><i>Zmáčknutím Enter nastavte novou zprávu nebo zmáčknutím Esc zrušte."
1899 "</i></small>"
1900
1901 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:387
1902 msgid "Set status"
1903 msgstr "Nastavit stav"
1904
1905 #. Custom messages
1906 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1095
1907 msgid "Custom messages…"
1908 msgstr "Vlastní zprávy…"
1909
1910 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:239
1911 msgid "_Match case"
1912 msgstr "Rozlišovat velikost _znaků"
1913
1914 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
1915 msgid "Find:"
1916 msgstr "Najít:"
1917
1918 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
1919 msgid "_Previous"
1920 msgstr "_Předchozí"
1921
1922 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
1923 msgid "_Next"
1924 msgstr "_Následující"
1925
1926 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
1927 msgid "Mat_ch case"
1928 msgstr "Rozlišovat v_elikost písmen"
1929
1930 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
1931 msgid "Phrase not found"
1932 msgstr "Fráze nenalezena"
1933
1934 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:50
1935 msgid "Received an instant message"
1936 msgstr "Přijata rychlá zpráva"
1937
1938 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:52
1939 msgid "Sent an instant message"
1940 msgstr "Odeslána rychlá zpráva"
1941
1942 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:54
1943 msgid "Incoming chat request"
1944 msgstr "Příchozí žádost o diskuzi"
1945
1946 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:56
1947 msgid "Contact connected"
1948 msgstr "Kontakt je připojen"
1949
1950 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:58
1951 msgid "Contact disconnected"
1952 msgstr "Kontakt se odpojil"
1953
1954 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:60
1955 msgid "Connected to server"
1956 msgstr "Připojeno k serveru"
1957
1958 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:62
1959 msgid "Disconnected from server"
1960 msgstr "Odpojeno od serveru"
1961
1962 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:64
1963 msgid "Incoming voice call"
1964 msgstr "Příchozí hovor"
1965
1966 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:66
1967 msgid "Outgoing voice call"
1968 msgstr "Odchozí hovor"
1969
1970 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:68
1971 msgid "Voice call ended"
1972 msgstr "Hovor ukončen"
1973
1974 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:295
1975 msgid "Edit Custom Messages"
1976 msgstr "Upravit vlastní zprávy"
1977
1978 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:234
1979 msgid "Subscription Request"
1980 msgstr "Požadavek na přihlášení"
1981
1982 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
1983 #: ../src/empathy-event-manager.c:1110
1984 #, c-format
1985 msgid "%s would like permission to see when you are online"
1986 msgstr "%s by chtěl oprávnění vidět, když jste dostupný"
1987
1988 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
1989 #: ../src/empathy-event-manager.c:724
1990 msgid "_Decline"
1991 msgstr "O_dmítnout"
1992
1993 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:282
1994 msgid "_Accept"
1995 msgstr "_Přijmout"
1996
1997 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1218
1998 #, c-format
1999 msgid "Message edited at %s"
2000 msgstr "Zpráva upravena %s"
2001
2002 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1920
2003 msgid "Normal"
2004 msgstr "Normální"
2005
2006 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:147
2007 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2008 msgstr "Identitu poskytovanou tímto diskuzním serverem nelze prověřit."
2009
2010 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:154
2011 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2012 msgstr "Certifikát není podepsán certifikační autoritou."
2013
2014 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:158
2015 msgid "The certificate has expired."
2016 msgstr "Platnost certifikátu vypršela."
2017
2018 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2019 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2020 msgstr "Certifikát zatím nebyl aktivován."
2021
2022 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2023 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2024 msgstr "Certifikát nemá očekávaný otisk."
2025
2026 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2027 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2028 msgstr "Název počítače ověřený certifikátem neodpovídá názvu serveru."
2029
2030 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:171
2031 msgid "The certificate is self-signed."
2032 msgstr "Certifikát je podepsán sám sebou."
2033
2034 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2035 msgid ""
2036 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2037 msgstr "Certifikát byl odvolán vydávající certifikační autoritou."
2038
2039 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:178
2040 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2041 msgstr "Certifikát je z kryptografického hlediska slabý."
2042
2043 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2044 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2045 msgstr "Délka certifikátu překračuje prověřitelnou velikost."
2046
2047 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:185
2048 msgid "The certificate is malformed."
2049 msgstr "Certifikát je poškozený."
2050
2051 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:203
2052 #, c-format
2053 msgid "Expected hostname: %s"
2054 msgstr "Očekávaný název počítače: %s"
2055
2056 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2057 #, c-format
2058 msgid "Certificate hostname: %s"
2059 msgstr "Název počítače v certifikátu: %s"
2060
2061 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:278
2062 msgid "C_ontinue"
2063 msgstr "P_okračovat"
2064
2065 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:284
2066 msgid "Untrusted connection"
2067 msgstr "Nedůvěryhodné připojení"
2068
2069 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:285
2070 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2071 msgstr "Toto spojení je nedůvěryhodné. Přejete si pokračovat dále?"
2072
2073 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:295
2074 msgid "Remember this choice for future connections"
2075 msgstr "Zapamatovat tuto volbu pro budoucí připojení"
2076
2077 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:301
2078 msgid "Certificate Details"
2079 msgstr "Podrobnosti certifikátu"
2080
2081 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:679
2082 msgid "Unable to open URI"
2083 msgstr "Nelze otevřít URI"
2084
2085 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:803
2086 msgid "Select a file"
2087 msgstr "Vybrat soubor"
2088
2089 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:877
2090 msgid "Insufficient free space to save file"
2091 msgstr "Nedostatek volného místa pro uložení souboru"
2092
2093 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:885
2094 #, c-format
2095 msgid ""
2096 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2097 "Please choose another location."
2098 msgstr ""
2099 "Pro uložení tohoto souboru je zapotřebí %s volného místa, ale k dispozici je "
2100 "jen %s. Zvolte prosím jiné umístění."
2101
2102 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:931
2103 #, c-format
2104 msgid "Incoming file from %s"
2105 msgstr "Příchozí soubor od %s"
2106
2107 #. Copy Link Address menu item
2108 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:285
2109 msgid "_Copy Link Address"
2110 msgstr "_Kopírovat adresu odkazu"
2111
2112 #. Open Link menu item
2113 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:292
2114 msgid "_Open Link"
2115 msgstr "_Otevřít odkaz"
2116
2117 #. Inspector
2118 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:306
2119 msgid "Inspect HTML"
2120 msgstr "Prozkoumat HTML"
2121
2122 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:27
2123 msgid "Top Contacts"
2124 msgstr "Nejdůležitější kontakty"
2125
2126 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:28
2127 msgid "People Nearby"
2128 msgstr "Lidé v okolí"
2129
2130 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:29
2131 msgid "Ungrouped"
2132 msgstr "Neseskupeno"
2133
2134 #. Add a prefix explaining that something goes wrong when trying to
2135 #. * fetch contact's presence.
2136 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-contact.c:202
2137 #, c-format
2138 msgid "Server cannot find contact: %s"
2139 msgstr "Server nemůže nalézt kontakt: %s"
2140
2141 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:222
2142 msgid "No error message"
2143 msgstr "Není dostupné chybové hlášení"
2144
2145 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:295
2146 msgid "Instant Message (Empathy)"
2147 msgstr "Rychlá zpráva (Empathy)"
2148
2149 #: ../src/empathy-about-dialog.c:77
2150 msgid ""
2151 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
2152 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
2153 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
2154 "version."
2155 msgstr ""
2156 "Empathy je svobodný software; můžete jej šířit a/nebo upravovat podle "
2157 "ustanovení GNU General Public License vydané Free Software Foundation; buď "
2158 "verze 2 této licence nebo (dle vlastního uvážení) kterékoliv pozdější verze."
2159
2160 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
2161 msgid ""
2162 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
2163 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
2164 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
2165 "details."
2166 msgstr ""
2167 "Empathy je šířeno v naději, že bude užitečné, avšak BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY; "
2168 "neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ "
2169 "ÚČEL. Další podrobnosti hledejte v GNU General Public License."
2170
2171 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
2172 msgid ""
2173 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2174 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
2175 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2176 msgstr ""
2177 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet spolu s programem "
2178 "Empathy; pokud se tak nestalo, napište si o ni Free Software Foundation, "
2179 "Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2180
2181 #: ../src/empathy-about-dialog.c:105
2182 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2183 msgstr "Klient rychlého zasílání zpráv pro pracovní prostředí GNOME"
2184
2185 #: ../src/empathy-about-dialog.c:111
2186 msgid "translator-credits"
2187 msgstr ""
2188 "Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n"
2189 "Adrian Guniš <andygun@seznam.cz>\n"
2190 "Petr Kovář <pknbe@volny.cz>\n"
2191 "Martin Picek <picek.martin@gnome-cesko.cz>\n"
2192 "Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>\n"
2193 "Jan Drábek <repli2dev@gmail.com>\n"
2194 "Lukáš Ručka <lukassoftwares.backup@gmail.com>\n"
2195 "Jiri Eischmann <jiri@eischmann.cz>\n"
2196 "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
2197
2198 #: ../src/empathy-accounts.c:172
2199 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
2200 msgstr ""
2201 "Nezobrazovat žádné dialogy; jednoduše provést úlohu (např. import) a skončit"
2202
2203 #: ../src/empathy-accounts.c:176
2204 msgid ""
2205 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
2206 msgstr ""
2207 "Nezobrazovat žádná dialogová okna, existují-li účty jiného typu než „Lidé v "
2208 "okolí“"
2209
2210 #: ../src/empathy-accounts.c:180
2211 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
2212 msgstr ""
2213 "Ze začátku vybrat zadaný účet (např. gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
2214
2215 #: ../src/empathy-accounts.c:182
2216 msgid "<account-id>"
2217 msgstr "<ID účtu>"
2218
2219 #: ../src/empathy-accounts.c:187
2220 msgid "- Empathy Accounts"
2221 msgstr "– Účty Empathy"
2222
2223 #: ../src/empathy-accounts.c:240
2224 msgid "Empathy Accounts"
2225 msgstr "Účty Empathy"
2226
2227 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2228 #. * unsaved changes
2229 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:55
2230 #, c-format
2231 msgid "There are unsaved modifications to your %.50s account."
2232 msgstr "V účtu %.50s máte neuložené změny."
2233
2234 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2235 #. * an unsaved new account
2236 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:59
2237 msgid "Your new account has not been saved yet."
2238 msgstr "Váš nový účet ještě není uložen."
2239
2240 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:385 ../src/empathy-call-window.c:1267
2241 msgid "Connecting…"
2242 msgstr "Probíhá připojování…"
2243
2244 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:426
2245 #, c-format
2246 msgid "Offline — %s"
2247 msgstr "Odpojen — %s"
2248
2249 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:438
2250 #, c-format
2251 msgid "Disconnected — %s"
2252 msgstr "Odpojen — %s"
2253
2254 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:449
2255 msgid "Offline — No Network Connection"
2256 msgstr "Offline — Není k dispozici síť"
2257
2258 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:456
2259 msgid "Unknown Status"
2260 msgstr "Neznámý stav"
2261
2262 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:473
2263 msgid ""
2264 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
2265 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
2266 "the account."
2267 msgstr ""
2268 "Tento účet byl zakázán, protože závisí na staré, již nepodporované, výkonné "
2269 "části. Nainstalujte prosím telepathy-haze a restartujte své sezení, účet se "
2270 "převede."
2271
2272 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:483
2273 msgid "Offline — Account Disabled"
2274 msgstr "Offline — Účet zakázán"
2275
2276 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:589
2277 msgid "Edit Connection Parameters"
2278 msgstr "Úprava parametrů připojení"
2279
2280 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:716
2281 msgid "_Edit Connection Parameters…"
2282 msgstr "Upravit parametry připoj_ení…"
2283
2284 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1246
2285 #, c-format
2286 msgid "Do you want to remove %.50s from your computer?"
2287 msgstr "Opravdu chcete odstranit „%.50s“ z vašeho počítače?"
2288
2289 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1250
2290 msgid "This will not remove your account on the server."
2291 msgstr "Toto neodstraní váš účet na serveru."
2292
2293 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1455
2294 msgid ""
2295 "You are about to select another account, which will discard\n"
2296 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2297 msgstr ""
2298 "Chystáte se vybrat jiný účet, čímž zrušíte\n"
2299 "provedené změny. Jste si jisti, že chcete pokračovat?"
2300
2301 #. Menu item: to enabled/disable the account
2302 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1646
2303 msgid "_Enabled"
2304 msgstr "_Povolit"
2305
2306 #. Menu item: Rename
2307 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1669
2308 msgid "Rename"
2309 msgstr "Přejmenovat"
2310
2311 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2071
2312 msgid "_Skip"
2313 msgstr "Pře_skočit"
2314
2315 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2075
2316 msgid "_Connect"
2317 msgstr "_Připojit"
2318
2319 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2254
2320 msgid ""
2321 "You are about to close the window, which will discard\n"
2322 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2323 msgstr ""
2324 "Chystáte se zavřít okno, čímž zrušíte\n"
2325 "provedené změny. Jste si jisti, že chcete pokračovat?"
2326
2327 #. Tweak the dialog
2328 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2398
2329 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
2330 msgstr "Účty IM a VoIP"
2331
2332 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2333 msgid "Add…"
2334 msgstr "Přidat…"
2335
2336 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2337 msgid "_Import…"
2338 msgstr "_Import…"
2339
2340 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2341 msgid "Loading account information"
2342 msgstr "Načítají se informace o účtu"
2343
2344 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2345 msgid ""
2346 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2347 "you want to use."
2348 msgstr ""
2349 "Chcete-li přidat nový účet, musíte nejdříve nainstalovat podpůrnou vrstvu "
2350 "každého protokolu, který chcete používat."
2351
2352 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2353 msgid "No protocol backends installed"
2354 msgstr "Pro tento protokol není nainstalována žádná výkonná část"
2355
2356 #: ../src/empathy-auth-client.c:285
2357 msgid " - Empathy authentication client"
2358 msgstr "– klient Empathy pro ověření totožnosti"
2359
2360 #: ../src/empathy-auth-client.c:301
2361 msgid "Empathy authentication client"
2362 msgstr "Klient Empathy pro ověření totožnosti"
2363
2364 #: ../src/empathy.c:408
2365 msgid "Don't connect on startup"
2366 msgstr "Nepřipojovat se po spuštění"
2367
2368 #: ../src/empathy.c:412
2369 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2370 msgstr "Nezobrazovat seznam kontaktů nebo žádné jiné dialogy po spuštění"
2371
2372 #: ../src/empathy.c:441
2373 msgid "- Empathy IM Client"
2374 msgstr "– komunikátor Empathy"
2375
2376 #: ../src/empathy.c:627
2377 msgid "Error contacting the Account Manager"
2378 msgstr "Chyba při kontaktování správce účtu"
2379
2380 #: ../src/empathy.c:629
2381 #, c-format
2382 msgid ""
2383 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
2384 "The error was:\n"
2385 "\n"
2386 "%s"
2387 msgstr ""
2388 "Vyskytla se chyba při pokusu o připojení ke správci účtu Telepathy. Chyba "
2389 "byla:\n"
2390 "\n"
2391 "%s"
2392
2393 #: ../src/empathy-call.c:116
2394 msgid "In a call"
2395 msgstr "Probíhá hovor"
2396
2397 #: ../src/empathy-call.c:224
2398 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
2399 msgstr "– audio/videoklient Empathy"
2400
2401 #: ../src/empathy-call.c:248
2402 msgid "Empathy Audio/Video Client"
2403 msgstr "Audio/videoklient Empathy"
2404
2405 #: ../src/empathy-call-observer.c:111
2406 #, c-format
2407 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
2408 msgstr "%s vám právě zkouší volat, ale vy máte jiný hovor."
2409
2410 #: ../src/empathy-call-window.c:1542 ../src/empathy-event-manager.c:503
2411 msgid "Incoming call"
2412 msgstr "Příchozí hovor"
2413
2414 #: ../src/empathy-call-window.c:1548 ../src/empathy-event-manager.c:908
2415 #, c-format
2416 msgid "Incoming video call from %s"
2417 msgstr "Příchozí videohovor od %s"
2418
2419 #: ../src/empathy-call-window.c:1548 ../src/empathy-event-manager.c:511
2420 #: ../src/empathy-event-manager.c:908
2421 #, c-format
2422 msgid "Incoming call from %s"
2423 msgstr "Příchozí hovor od %s"
2424
2425 #: ../src/empathy-call-window.c:1552
2426 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:191
2427 msgid "Reject"
2428 msgstr "Odmítnout"
2429
2430 #: ../src/empathy-call-window.c:1553
2431 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
2432 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
2433 msgid "Answer"
2434 msgstr "Zvednout"
2435
2436 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
2437 #. * is used in the window title
2438 #: ../src/empathy-call-window.c:1923
2439 #, c-format
2440 msgid "Call with %s"
2441 msgstr "Hovor s %s"
2442
2443 #: ../src/empathy-call-window.c:2175
2444 msgid "The IP address as seen by the machine"
2445 msgstr "Adresa IP, jak ji vidí počítač"
2446
2447 #: ../src/empathy-call-window.c:2177
2448 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
2449 msgstr "Adresa IP, jak ji vidí server v Internetu"
2450
2451 #: ../src/empathy-call-window.c:2179
2452 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
2453 msgstr "Adresa IP vzájemného spojení, jak ji vidí druhá strana"
2454
2455 #: ../src/empathy-call-window.c:2181
2456 msgid "The IP address of a relay server"
2457 msgstr "Adresa IP přenosového serveru"
2458
2459 #: ../src/empathy-call-window.c:2183
2460 msgid "The IP address of the multicast group"
2461 msgstr "Adresa IP vysílací skupiny"
2462
2463 #: ../src/empathy-call-window.c:2597 ../src/empathy-call-window.c:2598
2464 #: ../src/empathy-call-window.c:2599 ../src/empathy-call-window.c:2600
2465 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
2466 msgid "Unknown"
2467 msgstr "Neznámo"
2468
2469 #: ../src/empathy-call-window.c:2951
2470 msgid "On hold"
2471 msgstr "Čeká na lince"
2472
2473 #: ../src/empathy-call-window.c:2955
2474 msgid "Mute"
2475 msgstr "Ztišit"
2476
2477 #: ../src/empathy-call-window.c:2957
2478 msgid "Duration"
2479 msgstr "Doba"
2480
2481 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
2482 #: ../src/empathy-call-window.c:2960
2483 #, c-format
2484 msgid "%s — %d:%02dm"
2485 msgstr "%s — %d:%02dm"
2486
2487 #: ../src/empathy-call-window.c:3056
2488 msgid "Technical Details"
2489 msgstr "Technické podrobnosti"
2490
2491 #: ../src/empathy-call-window.c:3095
2492 #, c-format
2493 msgid ""
2494 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
2495 "computer"
2496 msgstr ""
2497 "Software používaný kontaktem „%s“ nerozumí žádnému z formátů zvuku, který je "
2498 "podporován na vašem počítači"
2499
2500 #: ../src/empathy-call-window.c:3100
2501 #, c-format
2502 msgid ""
2503 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
2504 "computer"
2505 msgstr ""
2506 "Software používaný kontaktem „%s“ nerozumí žádnému z formátů videa, který je "
2507 "podporován na vašem počítači"
2508
2509 #: ../src/empathy-call-window.c:3106
2510 #, c-format
2511 msgid ""
2512 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
2513 "does not allow direct connections."
2514 msgstr ""
2515 "Nelze navázat spojení s %s. Někdo z vás není nejspíš v síti, která podporuje "
2516 "přímá spojení."
2517
2518 #: ../src/empathy-call-window.c:3112
2519 msgid "There was a failure on the network"
2520 msgstr "Někde na síti došlo k selhání"
2521
2522 #: ../src/empathy-call-window.c:3116
2523 msgid ""
2524 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
2525 msgstr ""
2526 "Nemáte nainstalovánu podporu žádného z formátů zvuku potřebného pro tento "
2527 "hovor"
2528
2529 #: ../src/empathy-call-window.c:3119
2530 msgid ""
2531 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
2532 msgstr ""
2533 "Nemáte nainstalovánu podporu žádného z formátů videa potřebného pro tento "
2534 "hovor"
2535
2536 #: ../src/empathy-call-window.c:3131
2537 #, c-format
2538 msgid ""
2539 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
2540 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
2541 "the Help menu."
2542 msgstr ""
2543 "V komponentě Telepathy došlo k neočekávanému selhání. <a href=\"%s\">Ohlašte "
2544 "prosím tuto chybu</a> a přiložte chybové zprávy získané z odlaďovacího okna "
2545 "v nabídce „Nápověda“."
2546
2547 #: ../src/empathy-call-window.c:3140
2548 msgid "There was a failure in the call engine"
2549 msgstr "Selhala funkce pro volání"
2550
2551 #: ../src/empathy-call-window.c:3143
2552 msgid "The end of the stream was reached"
2553 msgstr "Byl dosažen konec proudu"
2554
2555 #: ../src/empathy-call-window.c:3183
2556 msgid "Can't establish audio stream"
2557 msgstr "Nelze navázat spojení pro přenos zvuku"
2558
2559 #: ../src/empathy-call-window.c:3193
2560 msgid "Can't establish video stream"
2561 msgstr "Nelze navázat spojení pro přenos obrazu"
2562
2563 #: ../src/empathy-call-window.c:3230
2564 #, c-format
2565 msgid "Your current balance is %s."
2566 msgstr "Váš aktuální zůstatek je %s."
2567
2568 #: ../src/empathy-call-window.c:3234
2569 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
2570 msgstr "Pro toto volání nemáte bohužel dostatečný kredit."
2571
2572 #: ../src/empathy-call-window.c:3236
2573 msgid "Top Up"
2574 msgstr "Dobití kreditu"
2575
2576 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
2577 msgid "_Call"
2578 msgstr "_Hovor"
2579
2580 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
2581 msgid "_Microphone"
2582 msgstr "_Mikrofon"
2583
2584 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
2585 msgid "_Camera"
2586 msgstr "_Kamera"
2587
2588 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
2589 msgid "_Settings"
2590 msgstr "Na_stavení"
2591
2592 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
2593 msgid "_View"
2594 msgstr "_Zobrazit"
2595
2596 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
2597 msgid "_Help"
2598 msgstr "_Nápověda"
2599
2600 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:20
2601 msgid "_Contents"
2602 msgstr "_Obsah"
2603
2604 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
2605 msgid "_Debug"
2606 msgstr "La_dit"
2607
2608 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
2609 msgid "_GStreamer"
2610 msgstr "_GStreamer"
2611
2612 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
2613 msgid "_Telepathy"
2614 msgstr "_Telepathy"
2615
2616 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
2617 msgid "Swap camera"
2618 msgstr "Prohodit kamery"
2619
2620 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
2621 msgid "Minimise me"
2622 msgstr "Minimalizovat"
2623
2624 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
2625 msgid "Maximise me"
2626 msgstr "Maximalizovat"
2627
2628 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
2629 msgid "Disable camera"
2630 msgstr "Zakázat videokameru"
2631
2632 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
2633 msgid "Hang up"
2634 msgstr "Zavěsit"
2635
2636 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
2637 msgid "Hang up current call"
2638 msgstr "Zavěsit současný hovor"
2639
2640 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
2641 msgid "Video call"
2642 msgstr "Videohovor"
2643
2644 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
2645 msgid "Start a video call"
2646 msgstr "Začít videohovor"
2647
2648 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
2649 msgid "Start an audio call"
2650 msgstr "Začít hovor"
2651
2652 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
2653 msgid "Show dialpad"
2654 msgstr "Zobrazit číselník"
2655
2656 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
2657 msgid "Display the dialpad"
2658 msgstr "Zobrazit číselník"
2659
2660 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
2661 msgid "Toggle video transmission"
2662 msgstr "Přepnout vysílání obrazu"
2663
2664 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
2665 msgid "Toggle audio transmission"
2666 msgstr "Přepnout přenos zvuku"
2667
2668 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
2669 msgid "Encoding Codec:"
2670 msgstr "Kodek pro kódování:"
2671
2672 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
2673 msgid "Decoding Codec:"
2674 msgstr "Kodek pro dekódování:"
2675
2676 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
2677 msgid "Remote Candidate:"
2678 msgstr "Vzdálený účastník:"
2679
2680 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
2681 msgid "Local Candidate:"
2682 msgstr "Místní účastník:"
2683
2684 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:28
2685 msgid "Audio"
2686 msgstr "Zvuk"
2687
2688 #: ../src/empathy-chat.c:101
2689 msgid "- Empathy Chat Client"
2690 msgstr "– komunikační klient Empathy"
2691
2692 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:244
2693 msgid "Name"
2694 msgstr "Jméno"
2695
2696 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:262
2697 msgid "Room"
2698 msgstr "Místnost"
2699
2700 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:270
2701 msgid "Auto-Connect"
2702 msgstr "Automaticky připojit"
2703
2704 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
2705 msgid "Manage Favorite Rooms"
2706 msgstr "Spravovat oblíbené místnosti"
2707
2708 #: ../src/empathy-chat-window.c:279
2709 msgid "Close this window?"
2710 msgstr "Zavřít toto okno?"
2711
2712 #: ../src/empathy-chat-window.c:285
2713 #, c-format
2714 msgid ""
2715 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
2716 "until you rejoin it."
2717 msgstr ""
2718 "Zavřením tohoto okna opustíte „%s“. Nebudete již přijímat žádné nové zprávy, "
2719 "dokud se znovu nepřipojíte."
2720
2721 #: ../src/empathy-chat-window.c:298
2722 #, c-format
2723 msgid ""
2724 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
2725 "messages until you rejoin it."
2726 msgid_plural ""
2727 "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
2728 "further messages until you rejoin them."
2729 msgstr[0] ""
2730 "Zavřením tohoto okna opustíte diskuzní místnost. Nebudete již přijímat žádné "
2731 "nové zprávy, dokud se znovu nepřipojíte."
2732 msgstr[1] ""
2733 "Zavřením tohoto okna opustíte %u diskuzní místnosti. Nebudete již přijímat "
2734 "žádné nové zprávy, dokud se znovu nepřipojíte."
2735 msgstr[2] ""
2736 "Zavřením tohoto okna opustíte %u diskuzních místností. Nebudete již přijímat "
2737 "žádné nové zprávy, dokud se znovu nepřipojíte."
2738
2739 #: ../src/empathy-chat-window.c:309
2740 #, c-format
2741 msgid "Leave %s?"
2742 msgstr "Opustit místnost %s?"
2743
2744 #: ../src/empathy-chat-window.c:311
2745 msgid ""
2746 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
2747 "rejoin it."
2748 msgstr ""
2749 "Nebudete již přijímat žádné nové zprávy z této diskuzní místnosti, dokud se "
2750 "znovu nepřipojíte."
2751
2752 #: ../src/empathy-chat-window.c:330
2753 msgid "Close window"
2754 msgstr "Zavřít okno"
2755
2756 #: ../src/empathy-chat-window.c:330
2757 msgid "Leave room"
2758 msgstr "Opustit místnost"
2759
2760 #: ../src/empathy-chat-window.c:672 ../src/empathy-chat-window.c:695
2761 #, c-format
2762 msgid "%s (%d unread)"
2763 msgid_plural "%s (%d unread)"
2764 msgstr[0] "%s (%d nepřečtena)"
2765 msgstr[1] "%s (%d nepřečtené)"
2766 msgstr[2] "%s (%d nepřečtených)"
2767
2768 #: ../src/empathy-chat-window.c:687
2769 #, c-format
2770 msgid "%s (and %u other)"
2771 msgid_plural "%s (and %u others)"
2772 msgstr[0] "%s (a %u další)"
2773 msgstr[1] "%s (a %u další)"
2774 msgstr[2] "%s (a %u dalších)"
2775
2776 #: ../src/empathy-chat-window.c:703
2777 #, c-format
2778 msgid "%s (%d unread from others)"
2779 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
2780 msgstr[0] "%s (%d nepřečtená od ostatních)"
2781 msgstr[1] "%s (%d nepřečtené od ostatních)"
2782 msgstr[2] "%s (%d nepřečtených od ostatních)"
2783
2784 #: ../src/empathy-chat-window.c:712
2785 #, c-format
2786 msgid "%s (%d unread from all)"
2787 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
2788 msgstr[0] "%s (%d nepřečtená ode všech)"
2789 msgstr[1] "%s (%d nepřečtené ode všech)"
2790 msgstr[2] "%s (%d nepřečtených ode všech)"
2791
2792 #: ../src/empathy-chat-window.c:949
2793 msgid "SMS:"
2794 msgstr "SMS:"
2795
2796 #: ../src/empathy-chat-window.c:957
2797 #, c-format
2798 msgid "Sending %d message"
2799 msgid_plural "Sending %d messages"
2800 msgstr[0] "Odesílá se zpráva"
2801 msgstr[1] "Odesílají se %d zprávy"
2802 msgstr[2] "Odesílá se %d zpráv"
2803
2804 #: ../src/empathy-chat-window.c:977
2805 msgid "Typing a message."
2806 msgstr "Píše zprávu."
2807
2808 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
2809 msgid "_Conversation"
2810 msgstr "_Konverzace"
2811
2812 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
2813 msgid "C_lear"
2814 msgstr "_Vymazat"
2815
2816 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
2817 msgid "Insert _Smiley"
2818 msgstr "Vložit _smajlíka"
2819
2820 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
2821 msgid "_Favorite Chat Room"
2822 msgstr "_Oblíbená diskuzní místnost"
2823
2824 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
2825 msgid "Notify for All Messages"
2826 msgstr "Upozorňovat na všechny zprávy"
2827
2828 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
2829 msgid "_Show Contact List"
2830 msgstr "_Zobrazit seznam kontaktů"
2831
2832 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
2833 msgid "Invite _Participant…"
2834 msgstr "_Pozvat účastníka…"
2835
2836 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
2837 msgid "_Join Chat"
2838 msgstr "Připo_jit k diskuzi"
2839
2840 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2841 msgid "Le_ave Chat"
2842 msgstr "_Opustit diskuzi"
2843
2844 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
2845 msgid "C_ontact"
2846 msgstr "K_ontakt"
2847
2848 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
2849 msgid "_Tabs"
2850 msgstr "_Karty"
2851
2852 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
2853 msgid "_Previous Tab"
2854 msgstr "_Předchozí karta"
2855
2856 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
2857 msgid "_Next Tab"
2858 msgstr "_Následující karta"
2859
2860 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
2861 msgid "_Undo Close Tab"
2862 msgstr "_Znovu otevřít zavřenou záložku"
2863
2864 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
2865 msgid "Move Tab _Left"
2866 msgstr "Posunout kartu do_leva"
2867
2868 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
2869 msgid "Move Tab _Right"
2870 msgstr "Posunout kartu do_prava"
2871
2872 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
2873 msgid "_Detach Tab"
2874 msgstr "_Oddělit kartu"
2875
2876 #: ../src/empathy-debugger.c:77
2877 msgid "Show a particular service"
2878 msgstr "Zobrazit konkrétní službu"
2879
2880 #: ../src/empathy-debugger.c:82
2881 msgid "- Empathy Debugger"
2882 msgstr "– Ladění Empathy"
2883
2884 #: ../src/empathy-debugger.c:142
2885 msgid "Empathy Debugger"
2886 msgstr "Ladění Empathy"
2887
2888 #: ../src/empathy-debug-window.c:1556
2889 msgid "Save"
2890 msgstr "Uložit"
2891
2892 #: ../src/empathy-debug-window.c:1616
2893 msgid "Pastebin link"
2894 msgstr "Odkaz na Pastebin"
2895
2896 #: ../src/empathy-debug-window.c:1625
2897 msgid "Pastebin response"
2898 msgstr "Odpověď z Pastebin"
2899
2900 #: ../src/empathy-debug-window.c:1632
2901 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
2902 msgstr ""
2903 "Data jsou příliš rozsáhlá na jediné vložení. Uložte prosím záznam do souboru."
2904
2905 #: ../src/empathy-debug-window.c:1814
2906 msgid "Debug Window"
2907 msgstr "Ladící okno"
2908
2909 #: ../src/empathy-debug-window.c:1874
2910 msgid "Send to pastebin"
2911 msgstr "Odeslat na Pastebin"
2912
2913 #: ../src/empathy-debug-window.c:1918
2914 msgid "Pause"
2915 msgstr "Pozastavit"
2916
2917 #: ../src/empathy-debug-window.c:1930
2918 msgid "Level "
2919 msgstr "Úroveň "
2920
2921 #: ../src/empathy-debug-window.c:1949
2922 msgid "Debug"
2923 msgstr "Ladění"
2924
2925 #: ../src/empathy-debug-window.c:1954
2926 msgid "Info"
2927 msgstr "Informace"
2928
2929 #: ../src/empathy-debug-window.c:1959 ../src/empathy-debug-window.c:2039
2930 msgid "Message"
2931 msgstr "Zpráva"
2932
2933 #: ../src/empathy-debug-window.c:1964
2934 msgid "Warning"
2935 msgstr "Varování"
2936
2937 #: ../src/empathy-debug-window.c:1969
2938 msgid "Critical"
2939 msgstr "Kritické"
2940
2941 #: ../src/empathy-debug-window.c:1974
2942 msgid "Error"
2943 msgstr "Chyba"
2944
2945 #: ../src/empathy-debug-window.c:1987
2946 msgid ""
2947 "Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
2948 "such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
2949 "received.\n"
2950 "If you don't want to see such information available in a public bug report, "
2951 "you can choose to limit the visibility of your bug to Empathy developers "
2952 "when reporting it by displaying the advanced fields in the <a href=\"https://"
2953 "bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">bug report</a>."
2954 msgstr ""
2955 "Ačkoli protokoly nezobrazují hesla, mohou obsahovat citlivé informace, jako "
2956 "váš seznam kontaktů nebo nedávno přijaté a odeslané zprávy.\n"
2957 "Nechcete-li, aby byly tyto informace dostupné ve veřejném hlášení o chybě, "
2958 "můžete omezit viditelnost hlášení pouze na vývojáře Empathy zobrazením "
2959 "pokročilých polí při podávání <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug."
2960 "cgi?product=empathy\">hlášení o chybě</a>."
2961
2962 #: ../src/empathy-debug-window.c:2019
2963 msgid "Time"
2964 msgstr "Čas"
2965
2966 #: ../src/empathy-debug-window.c:2022
2967 msgid "Domain"
2968 msgstr "Doména"
2969
2970 #: ../src/empathy-debug-window.c:2025
2971 msgid "Category"
2972 msgstr "Kategorie"
2973
2974 #: ../src/empathy-debug-window.c:2028
2975 msgid "Level"
2976 msgstr "Úroveň"
2977
2978 #: ../src/empathy-debug-window.c:2062
2979 msgid ""
2980 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
2981 "extension."
2982 msgstr "Vybraný správce připojení nepodporuje rozšíření pro vzdálené ladění."
2983
2984 #: ../src/empathy-event-manager.c:503
2985 msgid "Incoming video call"
2986 msgstr "Příchozí videohovor"
2987
2988 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
2989 #, c-format
2990 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
2991 msgstr "Volá vám %s, chcete to zvednout?"
2992
2993 #: ../src/empathy-event-manager.c:508
2994 #, c-format
2995 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
2996 msgstr "Volá vám %s, chcete to zvednout?"
2997
2998 #: ../src/empathy-event-manager.c:536
2999 msgid "_Reject"
3000 msgstr "O_dmítnout"
3001
3002 #: ../src/empathy-event-manager.c:544 ../src/empathy-event-manager.c:552
3003 msgid "_Answer"
3004 msgstr "_Zvednout"
3005
3006 #: ../src/empathy-event-manager.c:552
3007 msgid "_Answer with video"
3008 msgstr "_Videohovor"
3009
3010 #: ../src/empathy-event-manager.c:707
3011 msgid "Room invitation"
3012 msgstr "Pozvání do místnosti"
3013
3014 #: ../src/empathy-event-manager.c:709
3015 #, c-format
3016 msgid "Invitation to join %s"
3017 msgstr "Pozvánka na připojení %s"
3018
3019 #: ../src/empathy-event-manager.c:716
3020 #, c-format
3021 msgid "%s is inviting you to join %s"
3022 msgstr "%s vás zve do %s"
3023
3024 #: ../src/empathy-event-manager.c:729
3025 msgid "_Join"
3026 msgstr "Připo_jit"
3027
3028 #: ../src/empathy-event-manager.c:755
3029 #, c-format
3030 msgid "%s invited you to join %s"
3031 msgstr "%s vás pozval do %s"
3032
3033 #: ../src/empathy-event-manager.c:761
3034 #, c-format
3035 msgid "You have been invited to join %s"
3036 msgstr "Byli jste pozváni do %s"
3037
3038 #: ../src/empathy-event-manager.c:951
3039 #, c-format
3040 msgid "Incoming file transfer from %s"
3041 msgstr "Příchozí přenos souboru od %s"
3042
3043 #: ../src/empathy-event-manager.c:979 ../src/empathy-roster-window.c:214
3044 msgid "Password required"
3045 msgstr "Požadováno heslo"
3046
3047 #: ../src/empathy-event-manager.c:1116
3048 #, c-format
3049 msgid ""
3050 "\n"
3051 "Message: %s"
3052 msgstr ""
3053 "\n"
3054 "Zpráva: %s"
3055
3056 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3057 #: ../src/empathy-ft-manager.c:94
3058 #, c-format
3059 msgid "%u:%02u.%02u"
3060 msgstr "%u:%02u:%02u"
3061
3062 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3063 #: ../src/empathy-ft-manager.c:97
3064 #, c-format
3065 msgid "%02u.%02u"
3066 msgstr "%02u.%02u"
3067
3068 #: ../src/empathy-ft-manager.c:173
3069 msgctxt "file transfer percent"
3070 msgid "Unknown"
3071 msgstr "Neznámo"
3072
3073 #: ../src/empathy-ft-manager.c:268
3074 #, c-format
3075 msgid "%s of %s at %s/s"
3076 msgstr "%s z %s při %s/s"
3077
3078 #: ../src/empathy-ft-manager.c:269
3079 #, c-format
3080 msgid "%s of %s"
3081 msgstr "%s z %s"
3082
3083 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3084 #: ../src/empathy-ft-manager.c:300
3085 #, c-format
3086 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3087 msgstr "Stahování „%s“ od %s"
3088
3089 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3090 #: ../src/empathy-ft-manager.c:303
3091 #, c-format
3092 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3093 msgstr "Odesílání „%s“ kontaktu %s"
3094
3095 #. translators: first %s is filename, second %s
3096 #. * is the contact name
3097 #: ../src/empathy-ft-manager.c:333
3098 #, c-format
3099 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3100 msgstr "Nastala chyba při stahování „%s“ od %s"
3101
3102 #: ../src/empathy-ft-manager.c:336
3103 msgid "Error receiving a file"
3104 msgstr "Chyba při přijímání souboru"
3105
3106 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3107 #, c-format
3108 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3109 msgstr "Chyba při odesílání „%s“ kontaktu %s"
3110
3111 #: ../src/empathy-ft-manager.c:344
3112 msgid "Error sending a file"
3113 msgstr "Chyba při odesílání souboru"
3114
3115 #. translators: first %s is filename, second %s
3116 #. * is the contact name
3117 #: ../src/empathy-ft-manager.c:483
3118 #, c-format
3119 msgid "\"%s\" received from %s"
3120 msgstr "„%s“ obdrženo od kontaktu %s"
3121
3122 #. translators: first %s is filename, second %s
3123 #. * is the contact name
3124 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3125 #, c-format
3126 msgid "\"%s\" sent to %s"
3127 msgstr "„%s“ odeslán kontaktu %s"
3128
3129 #: ../src/empathy-ft-manager.c:491
3130 msgid "File transfer completed"
3131 msgstr "Přenos souboru byl dokončen"
3132
3133 #: ../src/empathy-ft-manager.c:610 ../src/empathy-ft-manager.c:774
3134 msgid "Waiting for the other participant's response"
3135 msgstr "Čeká se na odpověď ostatních účastníků"
3136
3137 #: ../src/empathy-ft-manager.c:636 ../src/empathy-ft-manager.c:674
3138 #, c-format
3139 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3140 msgstr "Ověřuje se neporušenost „%s“"
3141
3142 #: ../src/empathy-ft-manager.c:639 ../src/empathy-ft-manager.c:677
3143 #, c-format
3144 msgid "Hashing \"%s\""
3145 msgstr "Vytváří se kontrolní součet „%s“"
3146
3147 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1020
3148 msgid "%"
3149 msgstr "%"
3150
3151 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1032
3152 msgid "File"
3153 msgstr "Soubor"
3154
3155 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1054
3156 msgid "Remaining"
3157 msgstr "Zbývá"
3158
3159 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3160 msgid "File Transfers"
3161 msgstr "Přenosy souborů"
3162
3163 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3164 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3165 msgstr "Odstranit ze seznamu dokončené, zrušené a nepovedené přenosy"
3166
3167 #: ../src/empathy-import-dialog.c:70
3168 msgid "_Import"
3169 msgstr "_Importovat"
3170
3171 #: ../src/empathy-import-dialog.c:82
3172 msgid ""
3173 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3174 "importing accounts from Pidgin."
3175 msgstr ""
3176 "Nenalezeny žádné účty, které by bylo možno importovat. V současnosti "
3177 "podporuje aplikace Empathy import účtů pouze z klienta Pidgin."
3178
3179 #: ../src/empathy-import-dialog.c:203
3180 msgid "Import Accounts"
3181 msgstr "Import účtů"
3182
3183 #. Translators: this is the header of a treeview column
3184 #: ../src/empathy-import-widget.c:299
3185 msgid "Import"
3186 msgstr "Import"
3187
3188 #: ../src/empathy-import-widget.c:308
3189 msgid "Protocol"
3190 msgstr "Protokol"
3191
3192 #: ../src/empathy-import-widget.c:332
3193 msgid "Source"
3194 msgstr "Zdroj"
3195
3196 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:197
3197 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:225
3198 msgid "Invite Participant"
3199 msgstr "Přizvat účastníka"
3200
3201 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:198
3202 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
3203 msgstr "Zvolte kontakt, který chcete přizvat do konverzace: "
3204
3205 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:221
3206 msgid "Invite"
3207 msgstr "Pozvat"
3208
3209 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:186
3210 msgid "Chat Room"
3211 msgstr "Diskuzní místnost"
3212
3213 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:201
3214 msgid "Members"
3215 msgstr "Členové"
3216
3217 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:402
3218 msgid "Failed to list rooms"
3219 msgstr "Nepovedlo se získat seznam místností"
3220
3221 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:437
3222 #, c-format
3223 msgid ""
3224 "%s\n"
3225 "Invite required: %s\n"
3226 "Password required: %s\n"
3227 "Members: %s"
3228 msgstr ""
3229 "%s\n"
3230 "Je vyžadováno pozvání: %s\n"
3231 "Je vyžadováno heslo: %s\n"
3232 "Členové: %s"
3233
3234 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
3235 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
3236 msgid "Yes"
3237 msgstr "Ano"
3238
3239 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
3240 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
3241 msgid "No"
3242 msgstr "Ne"
3243
3244 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:791
3245 msgid "Join Room"
3246 msgstr "Vstoupit do místnosti"
3247
3248 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
3249 msgid ""
3250 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3251 msgstr ""
3252 "Zde zadejte název místnosti, do které se chcete připojit, nebo klikněte na "
3253 "jednu nebo více místností v seznamu."
3254
3255 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3256 msgid "_Room:"
3257 msgstr "_Místnost:"
3258
3259 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3260 msgid ""
3261 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3262 "the current account&apos;s server"
3263 msgstr ""
3264 "Zadejte server, který hostuje místnost, nebo ponechte políčko prázdné, pokud "
3265 "se místnost nachází na serveru aktuálního účtu"
3266
3267 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3268 msgid ""
3269 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3270 "the current account's server"
3271 msgstr ""
3272 "Zadejte server, který hostuje místnost, nebo ponechte políčko prázdné, pokud "
3273 "se místnost nachází na serveru aktuálního účtu"
3274
3275 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3276 msgid "_Server:"
3277 msgstr "_Server:"
3278
3279 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3280 msgid "Couldn't load room list"
3281 msgstr "Nelze načíst seznam místností"
3282
3283 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3284 msgid "Room List"
3285 msgstr "Seznam místností"
3286
3287 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:182
3288 msgid "Respond"
3289 msgstr "Odpovědět"
3290
3291 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
3292 msgid "Answer with video"
3293 msgstr "Videohovor"
3294
3295 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:209
3296 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
3297 msgid "Decline"
3298 msgstr "Odmítnout"
3299
3300 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
3301 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:224
3302 msgid "Accept"
3303 msgstr "Přijmout"
3304
3305 #. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
3306 #. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
3307 #. * brings the password popup.
3308 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:234
3309 msgid "Provide"
3310 msgstr "Poskytnout"
3311
3312 #: ../src/empathy-preferences.c:138
3313 msgid "Message received"
3314 msgstr "Zpráva přijata"
3315
3316 #: ../src/empathy-preferences.c:139
3317 msgid "Message sent"
3318 msgstr "Zpráva odeslána"
3319
3320 #: ../src/empathy-preferences.c:140
3321 msgid "New conversation"
3322 msgstr "Nová konverzace"
3323
3324 #: ../src/empathy-preferences.c:141
3325 msgid "Contact comes online"
3326 msgstr "Kontakt se připojil"
3327
3328 #: ../src/empathy-preferences.c:142
3329 msgid "Contact goes offline"
3330 msgstr "Kontakt se odpojil"
3331
3332 #: ../src/empathy-preferences.c:143
3333 msgid "Account connected"
3334 msgstr "Účet připojen"
3335
3336 #: ../src/empathy-preferences.c:144
3337 msgid "Account disconnected"
3338 msgstr "Účet odpojen"
3339
3340 #: ../src/empathy-preferences.c:369
3341 msgid "Language"
3342 msgstr "Jazyk"
3343
3344 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3345 #: ../src/empathy-preferences.c:620
3346 msgid "Juliet"
3347 msgstr "Julie"
3348
3349 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3350 #: ../src/empathy-preferences.c:627
3351 msgid "Romeo"
3352 msgstr "Romeo"
3353
3354 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3355 #: ../src/empathy-preferences.c:633
3356 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
3357 msgstr "Ach Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo?"
3358
3359 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3360 #: ../src/empathy-preferences.c:637
3361 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
3362 msgstr "Své jméno zapři, odřekni se otce,"
3363
3364 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3365 #: ../src/empathy-preferences.c:640
3366 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
3367 msgstr "anebo, nechceš-li, zasvěť se mně,"
3368
3369 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3370 #: ../src/empathy-preferences.c:643
3371 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
3372 msgstr "a přestanu být Kapuletová."
3373
3374 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3375 #: ../src/empathy-preferences.c:646
3376 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
3377 msgstr "Mám ještě poslouchat? Či odpovím?"
3378
3379 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3380 #: ../src/empathy-preferences.c:649
3381 msgid "Juliet has disconnected"
3382 msgstr "Julie se odpojila"
3383
3384 #: ../src/empathy-preferences.c:1015
3385 msgid "Preferences"
3386 msgstr "Nastavení"
3387
3388 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3389 msgid "Show groups"
3390 msgstr "Zobrazovat skupiny"
3391
3392 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3393 msgid "Show account balances"
3394 msgstr "Zobrazovat zůstatek účtu"
3395
3396 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2302
3397 msgid "Contact List"
3398 msgstr "Seznam kontaktů"
3399
3400 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3401 msgid "Start chats in:"
3402 msgstr "Začít diskuzi v:"
3403
3404 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3405 msgid "new ta_bs"
3406 msgstr "nové kar_ty"
3407
3408 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3409 msgid "new _windows"
3410 msgstr "nová _okna"
3411
3412 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3413 msgid "Show _smileys as images"
3414 msgstr "Zobrazovat _smajlíky jako obrázky"
3415
3416 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3417 msgid "Show contact _list in rooms"
3418 msgstr "_Zobrazit seznam kontaktů v místnostech"
3419
3420 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3421 msgid "Log conversations"
3422 msgstr "Zaznamenávat konverzace"
3423
3424 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
3425 msgid "Display incoming events in the notification area"
3426 msgstr "Zobrazovat příchozí události v oznamovací oblasti"
3427
3428 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3429 msgid "_Automatically connect on startup"
3430 msgstr "Připojovat se _automaticky po spuštění "
3431
3432 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3433 msgid "Behavior"
3434 msgstr "Chování"
3435
3436 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3437 msgid "General"
3438 msgstr "Všeobecné"
3439
3440 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3441 msgid "_Enable bubble notifications"
3442 msgstr "P_ovolit bublinová upozornění"
3443
3444 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3445 msgid "Disable notifications when _away or busy"
3446 msgstr ""
3447 "Nezobrazovat upozornění v případě mé nepřítomnosti nebo z_aneprázdněnosti"
3448
3449 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3450 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3451 msgstr "Povolit upozornění, pokud disku_ze není vybrána"
3452
3453 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3454 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3455 msgstr "Upozornit při připojení uživatele"
3456
3457 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3458 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3459 msgstr "Upozornit při odpojení uživatele"
3460
3461 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3462 msgid "Notifications"
3463 msgstr "Upozornění"
3464
3465 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3466 msgid "_Enable sound notifications"
3467 msgstr "_Povolit zvuková upozornění"
3468
3469 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3470 msgid "Disable sounds when _away or busy"
3471 msgstr "Vypnout zvuky v případě mé nepřítomnosti nebo z_aneprázdněnosti"
3472
3473 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3474 msgid "Play sound for events"
3475 msgstr "Přehrávat zvuky při událostech"
3476
3477 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3478 msgid "Sounds"
3479 msgstr "Zvuky"
3480
3481 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3482 msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
3483 msgstr "Použít potlač_ení ozvěny ke zvýšení kvality volání"
3484
3485 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3486 msgid ""
3487 "Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
3488 "person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
3489 "hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
3490 "off and restarting the call."
3491 msgstr ""
3492 "Potlačení ozvěny pomáhá, aby váš hlas zněl protější osobě čistěji, ale na "
3493 "některých počítačích to může způsobovat problémy. Pokud vy nebo protější "
3494 "osoba slyšíte během hovoru podivné zvuky nebo závady, zkuste potlačení "
3495 "ozvěny vypnout a hovor začít znovu."
3496
3497 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3498 msgid "_Publish location to my contacts"
3499 msgstr "Zveřejnit _kontaktům polohu"
3500
3501 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3502 msgid ""
3503 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3504 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3505 "decimal place."
3506 msgstr ""
3507 "Při omezené přesnosti polohy bude zobrazen pouze stát, kraj a město. "
3508 "Souřadnice GPS budou zaokrouhleny na 1 desetinné místo."
3509
3510 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
3511 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
3512 msgid "_Reduce location accuracy"
3513 msgstr "O_mezit přesnost polohy"
3514
3515 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
3516 msgid "Privacy"
3517 msgstr "Soukromí"
3518
3519 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
3520 msgid ""
3521 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3522 "dictionary installed."
3523 msgstr ""
3524 "Seznam jazyků obsahuje pouze jazyky, pro které máte nainstalovány slovníky."
3525
3526 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
3527 msgid "Enable spell checking for languages:"
3528 msgstr "Povolit kontrolu pravopisu pro jazyky:"
3529
3530 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
3531 msgid "Spell Checking"
3532 msgstr "Kontrola pravopisu"
3533
3534 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
3535 msgid "Chat Th_eme:"
3536 msgstr "Vzhl_ed diskuze:"
3537
3538 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
3539 msgid "Variant:"
3540 msgstr "Varianta:"
3541
3542 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
3543 msgid "Themes"
3544 msgstr "Motivy"
3545
3546 #: ../src/empathy-roster-window.c:231
3547 msgid "Provide Password"
3548 msgstr "Poskytnout heslo"
3549
3550 #: ../src/empathy-roster-window.c:237
3551 msgid "Disconnect"
3552 msgstr "Odpojit"
3553
3554 #: ../src/empathy-roster-window.c:494
3555 msgid "You need to set up an account to see contacts here."
3556 msgstr "Abyste zde viděli kontakty, je nejdříve potřeba nastavit účet."
3557
3558 #: ../src/empathy-roster-window.c:570
3559 #, c-format
3560 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
3561 msgstr ""
3562 "Účet %s nemůže být bohužel použit, dokud nebude váš software %s aktualizován."
3563
3564 #: ../src/empathy-roster-window.c:671
3565 msgid "Windows Live"
3566 msgstr "Windows Live"
3567
3568 #: ../src/empathy-roster-window.c:673
3569 msgid "Google Talk"
3570 msgstr "Google Talk"
3571
3572 #: ../src/empathy-roster-window.c:675
3573 msgid "Facebook"
3574 msgstr "Facebook"
3575
3576 #. translators: %s is an account name like 'Facebook' or 'Google Talk'
3577 #: ../src/empathy-roster-window.c:690
3578 #, c-format
3579 msgid "%s account requires authorisation"
3580 msgstr "Účet %s vyžaduje přihlášení"
3581
3582 #: ../src/empathy-roster-window.c:701
3583 msgid "Online Accounts"
3584 msgstr "Účty on-line"
3585
3586 #: ../src/empathy-roster-window.c:748
3587 msgid "Update software…"
3588 msgstr "Aktualizovat software…"
3589
3590 #: ../src/empathy-roster-window.c:754
3591 msgid "Reconnect"
3592 msgstr "Znovu připojit"
3593
3594 #: ../src/empathy-roster-window.c:758
3595 msgid "Edit Account"
3596 msgstr "Upravit účet"
3597
3598 #: ../src/empathy-roster-window.c:763
3599 msgid "Close"
3600 msgstr "Zavřít"
3601
3602 #: ../src/empathy-roster-window.c:905
3603 msgid "Top up account"
3604 msgstr "Dobít kredit účtu"
3605
3606 #: ../src/empathy-roster-window.c:1627
3607 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
3608 msgstr "Abyste zde viděli kontakty, musíte povolit některý ze svých účtů."
3609
3610 #. translators: argument is an account name
3611 #: ../src/empathy-roster-window.c:1635
3612 #, c-format
3613 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
3614 msgstr "Abyste zde viděli kontakty, musíte povolit účet %s."
3615
3616 #: ../src/empathy-roster-window.c:1713
3617 msgid "Change your presence to see contacts here"
3618 msgstr "Abyste zde viděli kontakty, musíte změnit svůj stav"
3619
3620 #: ../src/empathy-roster-window.c:1722
3621 msgid "No match found"
3622 msgstr "Nic nenalezeno"
3623
3624 #: ../src/empathy-roster-window.c:1729
3625 msgid "You haven't added any contact yet"
3626 msgstr "Zatím jste nepřidali žádný kontakt"
3627
3628 #: ../src/empathy-roster-window.c:1732
3629 msgid "No online contacts"
3630 msgstr "Žádné kontakty na příjmu"
3631
3632 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
3633 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3634 msgid "_New Conversation…"
3635 msgstr "_Nová konverzace…"
3636
3637 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
3638 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3639 msgid "New _Call…"
3640 msgstr "Nový _hovor…"
3641
3642 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
3643 msgid "Contacts"
3644 msgstr "Kontakty"
3645
3646 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
3647 msgid "_Add Contacts…"
3648 msgstr "_Přidat kontakty…"
3649
3650 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
3651 msgid "_Search for Contacts…"
3652 msgstr "_Hledat kontakty…"
3653
3654 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
3655 msgid "_Blocked Contacts"
3656 msgstr "_Blokované kontakty"
3657
3658 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
3659 msgid "_Rooms"
3660 msgstr "_Místnosti"
3661
3662 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
3663 msgid "_Join…"
3664 msgstr "Připo_jit…"
3665
3666 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
3667 msgid "Join _Favorites"
3668 msgstr "Připojit se do _oblíbených"
3669
3670 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
3671 msgid "_Manage Favorites"
3672 msgstr "Spravovat o_blíbené"
3673
3674 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
3675 msgid "_File Transfers"
3676 msgstr "Přenosy _souborů"
3677
3678 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
3679 msgid "_Accounts"
3680 msgstr "Úč_ty"
3681
3682 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
3683 msgid "P_references"
3684 msgstr "_Nastavení"
3685
3686 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
3687 msgid "Help"
3688 msgstr "Nápověda"
3689
3690 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
3691 msgid "About Empathy"
3692 msgstr "O aplikaci Empathy"
3693
3694 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
3695 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3696 msgid "_Quit"
3697 msgstr "U_končit"
3698
3699 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
3700 msgid "Account settings"
3701 msgstr "Nastavení účtu"
3702
3703 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:2
3704 msgid "Go _Online"
3705 msgstr "_Být na příjmu"
3706
3707 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:3
3708 msgid "Show _Offline Contacts"
3709 msgstr "Zobrazovat _odpojené kontakty"
3710
3711 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3712 msgid "Status"
3713 msgstr "Stav"
3714
3715 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:183
3716 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:126
3717 msgid "Done"
3718 msgstr "Dokončit"
3719
3720 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:214
3721 msgid "Please enter your account details"
3722 msgstr "Zadajte prosím údaje svého účtu"
3723
3724 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:160
3725 #, c-format
3726 msgid "Edit %s account options"
3727 msgstr "Upravit volby účtu %s"
3728
3729 #: ../ubuntu-online-accounts/empathy.application.in.h:1
3730 msgid "Integrate your IM accounts"
3731 msgstr "Začlenit vaše účty rychlé komunikace"