[l10n]Updated Catalan (Valencian) translation
[empathy.git] / po / ca@valencia.po
1 # Catalan translation for Empathy
2 # Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same licence as the gossip package.
4 # Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
5 # Gil Forcada  <gilforcada@guifi.net>, 2008, 2009, 2010, 2011.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2011-05-29 17:55+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2011-04-02 20:42+0200\n"
13 "Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>\n"
14 "Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
15 "Language: ca\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n!=1;\n"
20
21 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
22 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
23 msgstr ""
24 "Conversa a través del Google Talk, el Facebook, el MSN i molts altres "
25 "serveis de xat"
26
27 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
28 msgid "Empathy"
29 msgstr "Empathy"
30
31 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
32 msgid "Empathy Internet Messaging"
33 msgstr "Missatgeria d'Internet Empathy"
34
35 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
36 msgid "IM Client"
37 msgstr "Client de missatgeria instantània"
38
39 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
40 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
41 msgstr "Obri sempre una finestra de xat separada per a xats nous."
42
43 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
44 msgid ""
45 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
46 "chat."
47 msgstr ""
48 "Caràcter que s'afegirà després del sobrenom quan s'utilitze la compleció de "
49 "sobrenom (tabulació) en els xats de grup."
50
51 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
52 msgid "Chat window theme"
53 msgstr "Tema de la finestra de xat"
54
55 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
56 msgid ""
57 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
58 msgstr ""
59 "Llista separada per comes de les llengües del verificador ortogràfic a "
60 "utilitzar (p. ex. «ca, en, es, fr»)."
61
62 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
63 msgid "Compact contact list"
64 msgstr "Llista de contactes compacta"
65
66 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
67 msgid "Connection managers should be used"
68 msgstr "S'haurien d'utilitzar gestors de connexions"
69
70 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
71 msgid "Contact list sort criterion"
72 msgstr "Criteri d'ordenació de la llista de contactes"
73
74 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
75 msgid "Default directory to select an avatar image from"
76 msgstr "El directori predeterminat des d'on seleccionar una imatge d'avatar"
77
78 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
79 msgid "Disable popup notifications when away"
80 msgstr "Inhabilita les notificacions quan s'estiga absent"
81
82 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
83 msgid "Disable sounds when away"
84 msgstr "Inhabilita els sons quan s'estiga absent"
85
86 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
87 msgid "Display incoming events in the status area"
88 msgstr "Mostra els esdeveniments d'entrada en l'àrea d'estat"
89
90 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
91 msgid ""
92 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
93 "user immediately."
94 msgstr ""
95 "Mostra els esdeveniments d'entrada en l'àrea d'estat. Si és «false» (fals) "
96 "mostra'ls immediatament a l'usuari."
97
98 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
99 msgid "Empathy can publish the user's location"
100 msgstr "L'Empathy pot publicar la ubicació de l'usuari"
101
102 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
103 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
104 msgstr "L'Empathy pot utilitzar el GPS per determinar la ubicació"
105
106 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
107 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
108 msgstr ""
109 "L'Empathy pot utilitzar la xarxa de telefonia mòbil per determinar la "
110 "ubicació"
111
112 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
113 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
114 msgstr "L'Empathy pot utilitzar la xarxa per determinar la ubicació"
115
116 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
117 msgid "Empathy default download folder"
118 msgstr "Carpeta predeterminada de les baixades de l'Empathy"
119
120 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
121 msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
122 msgstr "L'Empathy ha migrat dels registres de la Butterfly"
123
124 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
125 msgid "Empathy should auto-away when idle"
126 msgstr "Fes que l'Empathy canvie automàticament a absent quan estiga inactiu"
127
128 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
129 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
130 msgstr "Fes que l'Empathy es connecte automàticament en iniciar-se"
131
132 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
133 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
134 msgstr "L'Empathy hauria de reduir la precisió de la ubicació"
135
136 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
137 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
138 msgstr ""
139 "Fes que l'Empathy utilitze l'avatar del contacte com a icona de la finestra "
140 "de xat"
141
142 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
143 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
144 msgstr "Habilita les eines de desenvolupador del WebKit"
145
146 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
147 msgid "Enable popup notifications for new messages"
148 msgstr "Habilita les notificacions per als missatges nous"
149
150 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
151 msgid "Enable spell checker"
152 msgstr "Habilita el verificador ortogràfic"
153
154 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
155 msgid "Hide main window"
156 msgstr "Oculta la finestra principal"
157
158 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
159 msgid "Hide the main window."
160 msgstr "Oculta la finestra principal."
161
162 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
163 msgid "Nick completed character"
164 msgstr "Caràcter de compleció de sobrenom"
165
166 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
167 msgid "Open new chats in separate windows"
168 msgstr "Obri les finestres de xat noves en finestres separades"
169
170 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
171 msgid "Path of the Adium theme to use"
172 msgstr "Camí al tema Adium a utilitzar"
173
174 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
175 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
176 msgstr ""
177 "Camí al tema Adium a utilitzar si el tema utilitzat per al xat és l'Adium."
178
179 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
180 msgid "Play a sound for incoming messages"
181 msgstr "Reprodueix un so quan arriben missatges"
182
183 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
184 msgid "Play a sound for new conversations"
185 msgstr "Reprodueix un so per a les converses noves"
186
187 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
188 msgid "Play a sound for outgoing messages"
189 msgstr "Reprodueix un so per als missatges d'eixida"
190
191 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
192 msgid "Play a sound when a contact logs in"
193 msgstr "Reprodueix un so quan entre algun contacte"
194
195 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
196 msgid "Play a sound when a contact logs out"
197 msgstr "Reprodueix un so quan isca algun contacte"
198
199 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
200 msgid "Play a sound when we log in"
201 msgstr "Reprodueix un so en entrar"
202
203 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
204 msgid "Play a sound when we log out"
205 msgstr "Reprodueix un so en eixir"
206
207 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
208 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
209 msgstr "Mostra notificacions si el xat no és la finestra activa"
210
211 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
212 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
213 msgstr "Mostra notificacions si entra un contacte"
214
215 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
216 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
217 msgstr "Mostra notificacions si ix un contacte"
218
219 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
220 #, fuzzy
221 msgid "Show Balance in contact list"
222 msgstr "_Mostra la llista de contactes compacta"
223
224 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
225 msgid "Show avatars"
226 msgstr "Mostra els avatars"
227
228 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
229 msgid "Show contact list in rooms"
230 msgstr "Mostra la llista de contactes a les sales"
231
232 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
233 msgid "Show hint about closing the main window"
234 msgstr "Mostra un consell sobre el tancament de la finestra principal"
235
236 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
237 msgid "Show offline contacts"
238 msgstr "Mostra els contactes fora de línia"
239
240 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
241 msgid "Show protocols"
242 msgstr "Mostra els protocols"
243
244 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
245 msgid "Spell checking languages"
246 msgstr "Llengües per a la verificació ortogràfica"
247
248 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
249 msgid "The default folder to save file transfers in."
250 msgstr "La carpeta predeterminada on s'alçaran els fitxers transferits."
251
252 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
253 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
254 msgstr "L'últim directori des d'on es va seleccionar una imatge d'avatar."
255
256 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
257 msgid "The position for the chat window side pane"
258 msgstr "La posició per la subfinestra lateral de la finestra de xat"
259
260 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
261 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
262 msgstr ""
263 "La posició emmagatzemada (en píxels) de la subfinestra lateral de la "
264 "finestra de xat."
265
266 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
267 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
268 msgstr "El tema que s'utilitza per mostrar la conversa a les finestres de xat."
269
270 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
271 msgid "Use graphical smileys"
272 msgstr "Utilitza emoticones gràfiques"
273
274 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
275 msgid "Use notification sounds"
276 msgstr "Utilitza sons de notificació"
277
278 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
279 msgid "Use theme for chat rooms"
280 msgstr "Utilitza el tema per a les sales de xat"
281
282 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
283 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
284 msgstr ""
285 "Si l'Empathy ha de publicar la ubicació de l'usuari als seus contactes."
286
287 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
288 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
289 msgstr "Si l'Empathy ha d'utilitzar el GPS per determinar la ubicació."
290
291 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
292 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
293 msgstr ""
294 "Si l'Empathy ha d'utilitzar la xarxa de mòbils per determinar la ubicació."
295
296 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
297 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
298 msgstr "Si l'Empathy ha d'utilitzar la xarxa per determinar la ubicació."
299
300 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
301 msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
302 msgstr "Si l'Empathy ha migrat els registres de la Butterfly."
303
304 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
305 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
306 msgstr "Si l'Empathy ha d'entrar en els comptes automàticament en iniciar-se."
307
308 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
309 msgid ""
310 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
311 msgstr ""
312 "Si l'Empathy ha de canviar automàticament al mode absent quan l'usuari està "
313 "inactiu."
314
315 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
316 msgid ""
317 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
318 msgstr ""
319 "Si l'Empathy ha de reduir la precisió de la ubicació per motius de privadesa."
320
321 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
322 msgid ""
323 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
324 msgstr ""
325 "Si l'Empathy ha d'utilitzar l'avatar del contacte com a icona de la finestra "
326 "de xat."
327
328 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
329 msgid ""
330 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
331 msgstr ""
332 "Si s'han d'habilitar les eines de desenvolupament del WebKit, com ara "
333 "l'inspector web."
334
335 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
336 msgid ""
337 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
338 "reconnect."
339 msgstr ""
340 "Si s'ha d'utilitzar el gestor de connexions per desconnectar/tornar a "
341 "connectar automàticament."
342
343 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
344 msgid ""
345 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
346 msgstr ""
347 "Si s'han de verificar les paraules introduïdes comparant-les amb les "
348 "llengües triades per a la verificació ortogràfica."
349
350 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
351 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
352 msgstr ""
353 "Si s'han de convertir les emoticones a imatges gràfiques a les converses."
354
355 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
356 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
357 msgstr ""
358 "Si s'ha de reproduir un so per notificar que els contactes entren a la xarxa."
359
360 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
361 msgid ""
362 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
363 msgstr ""
364 "Si s'ha de reproduir un so per notificar que els contactes ixen de la xarxa."
365
366 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
367 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
368 msgstr "Si s'ha de reproduir un so per notificar esdeveniments."
369
370 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
371 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
372 msgstr "Si s'ha de reproduir un so quan arriben missatges."
373
374 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
375 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
376 msgstr "Si s'ha de reproduir un so quan s'inicien converses noves."
377
378 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
379 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
380 msgstr "Si s'ha de reproduir un so quan s'envien missatges."
381
382 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
383 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
384 msgstr "Si s'ha de reproduir un so quan s'entre a una xarxa."
385
386 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
387 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
388 msgstr "Si s'ha de reproduir un so quan s'isca d'una xarxa."
389
390 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
391 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
392 msgstr ""
393 "Si s'han de reproduir notificacions de so quan s'estiga absent o ocupat."
394
395 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
396 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
397 msgstr ""
398 "Si s'ha de mostrar una notificació emergent quan es desconnecte un contacte."
399
400 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
401 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
402 msgstr ""
403 "Si s'ha de mostrar una notificació emergent quan es connecte un contacte."
404
405 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
406 msgid ""
407 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
408 "the chat is already opened, but not focused."
409 msgstr ""
410 "Si s'han de mostrar notificacions emergents quan es reba un esdeveniment de "
411 "missatge nou i el xat ja estiga obert però no tinga el focus."
412
413 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
414 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
415 msgstr ""
416 "Si s'ha de mostrar una notificació emergent quan es rebenn missatges nous."
417
418 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
419 #, fuzzy
420 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
421 msgstr ""
422 "Si s'han de mostrar els protocols dels contactes a la llista de contactes."
423
424 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
425 msgid ""
426 "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
427 msgstr ""
428 "Si s'han de mostrar els avatars per als contactes a la llista de contactes i "
429 "les finestres de xat."
430
431 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
432 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
433 msgstr ""
434 "Si s'han de mostrar els contactes que estan fora de línia a la llista de "
435 "contactes."
436
437 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
438 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
439 msgstr ""
440 "Si s'han de mostrar notificacions emergents quan s'estiga absent o ocupat."
441
442 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
443 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
444 msgstr ""
445 "Si s'han de mostrar els protocols dels contactes a la llista de contactes."
446
447 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
448 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
449 msgstr "Si s'ha de mostrar la llista de contactes a les sales de xat."
450
451 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
452 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
453 msgstr "Si s'ha de mostrar la llista de contactes en mode compacte."
454
455 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
456 msgid ""
457 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
458 "'x' button in the title bar."
459 msgstr ""
460 "Si s'ha de mostrar el diàleg de missatge sobre el tancament de la finestra "
461 "principal amb el botó «x» de la barra de títol."
462
463 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
464 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
465 msgstr "Si s'ha d'utilitzar el tema per a les sales de xat."
466
467 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
468 msgid ""
469 "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
470 "the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
471 "the contact list by state."
472 msgstr ""
473 "Quin criteri s'ha de fer servir quan s'ordeni la llista de contactes. De "
474 "manera predeterminada s'ordena pel nom del contacte amb el valor "
475 "«name» (nom). Un valor «state» (estat) ordenarà la llista de contactes per "
476 "estat."
477
478 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
479 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
480 msgstr "Gestiona els comptes de missatgeria i VoIP"
481
482 #. Tweak the dialog
483 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
484 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2320
485 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
486 msgstr "Comptes de missatgeria i VoIP"
487
488 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:825
489 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
490 msgstr "S'ha completat la transferència però el fitxer és malmés"
491
492 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1113
493 msgid "File transfer not supported by remote contact"
494 msgstr "El contacte remot no admet la transferència de fitxers"
495
496 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1169
497 msgid "The selected file is not a regular file"
498 msgstr "El fitxer seleccionat no és un fitxer normal"
499
500 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1178
501 msgid "The selected file is empty"
502 msgstr "El fitxer seleccionat és buit"
503
504 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:268
505 msgid "Socket type not supported"
506 msgstr "No està implementat este tipus de sòcol"
507
508 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:387
509 msgid "No reason was specified"
510 msgstr "No s'ha especificat el motiu"
511
512 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:390
513 msgid "The change in state was requested"
514 msgstr "S'ha demanat el canvi d'estat"
515
516 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:393
517 msgid "You canceled the file transfer"
518 msgstr "Heu cancel·lat la transferència del fitxer"
519
520 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:396
521 msgid "The other participant canceled the file transfer"
522 msgstr "L'interlocutor ha cancel·lat la transferència del fitxer"
523
524 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
525 msgid "Error while trying to transfer the file"
526 msgstr "S'ha produït un error en enviar el fitxer"
527
528 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
529 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
530 msgstr "L'interlocutor no pot enviar el fitxer"
531
532 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:384
533 msgid "Unknown reason"
534 msgstr "Motiu desconegut"
535
536 #: ../libempathy/empathy-utils.c:305
537 msgid "Available"
538 msgstr "Disponible"
539
540 #: ../libempathy/empathy-utils.c:307
541 msgid "Busy"
542 msgstr "Ocupat"
543
544 #: ../libempathy/empathy-utils.c:310
545 msgid "Away"
546 msgstr "Absent"
547
548 #: ../libempathy/empathy-utils.c:312
549 msgid "Invisible"
550 msgstr "Invisible"
551
552 #: ../libempathy/empathy-utils.c:314
553 msgid "Offline"
554 msgstr "Fora de línia"
555
556 #. translators: presence type is unknown
557 #: ../libempathy/empathy-utils.c:317
558 #, fuzzy
559 msgctxt "presence"
560 msgid "Unknown"
561 msgstr "Desconegut"
562
563 #: ../libempathy/empathy-utils.c:356
564 msgid "No reason specified"
565 msgstr "No s'ha especificat el motiu"
566
567 #: ../libempathy/empathy-utils.c:358 ../libempathy/empathy-utils.c:414
568 msgid "Status is set to offline"
569 msgstr "S'ha establit l'estat a desconnectat"
570
571 #: ../libempathy/empathy-utils.c:360 ../libempathy/empathy-utils.c:394
572 msgid "Network error"
573 msgstr "Error de la xarxa"
574
575 #: ../libempathy/empathy-utils.c:362 ../libempathy/empathy-utils.c:396
576 msgid "Authentication failed"
577 msgstr "Ha fallat l'autenticació"
578
579 #: ../libempathy/empathy-utils.c:364 ../libempathy/empathy-utils.c:398
580 msgid "Encryption error"
581 msgstr "Error de xifratge"
582
583 #: ../libempathy/empathy-utils.c:366
584 msgid "Name in use"
585 msgstr "Nom ja utilitzat"
586
587 #: ../libempathy/empathy-utils.c:368 ../libempathy/empathy-utils.c:400
588 msgid "Certificate not provided"
589 msgstr "No s'ha proporcionat el certificat"
590
591 #: ../libempathy/empathy-utils.c:370 ../libempathy/empathy-utils.c:402
592 msgid "Certificate untrusted"
593 msgstr "El certificat no és de confiança"
594
595 #: ../libempathy/empathy-utils.c:372 ../libempathy/empathy-utils.c:404
596 msgid "Certificate expired"
597 msgstr "El certificat ha vençut"
598
599 #: ../libempathy/empathy-utils.c:374 ../libempathy/empathy-utils.c:406
600 msgid "Certificate not activated"
601 msgstr "El certificat no està activat"
602
603 #: ../libempathy/empathy-utils.c:376 ../libempathy/empathy-utils.c:408
604 msgid "Certificate hostname mismatch"
605 msgstr "No coincideix el nom de la màquina del certificat"
606
607 #: ../libempathy/empathy-utils.c:378 ../libempathy/empathy-utils.c:410
608 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
609 msgstr "No coincideix l'empremta digital del certificat"
610
611 #: ../libempathy/empathy-utils.c:380 ../libempathy/empathy-utils.c:412
612 msgid "Certificate self-signed"
613 msgstr "Certificat signat per un mateix"
614
615 #: ../libempathy/empathy-utils.c:382
616 msgid "Certificate error"
617 msgstr "Error en el certificat"
618
619 #: ../libempathy/empathy-utils.c:416
620 msgid "Encryption is not available"
621 msgstr "L'encriptació no està disponible"
622
623 #: ../libempathy/empathy-utils.c:418
624 msgid "Certificate is invalid"
625 msgstr "El certificat no és vàlid"
626
627 #: ../libempathy/empathy-utils.c:420
628 msgid "Connection has been refused"
629 msgstr "S'ha rebutjat la connexió"
630
631 #: ../libempathy/empathy-utils.c:422
632 msgid "Connection can't be established"
633 msgstr "No es pot establir la connexió"
634
635 #: ../libempathy/empathy-utils.c:424
636 msgid "Connection has been lost"
637 msgstr "S'ha perdut la connexió"
638
639 #: ../libempathy/empathy-utils.c:426
640 msgid "This resource is already connected to the server"
641 msgstr "Este recurs ja està connectat al servidor"
642
643 #: ../libempathy/empathy-utils.c:428
644 msgid ""
645 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
646 msgstr ""
647 "S'ha reemplaçat la connexió per una altra de nova fent servir el mateix "
648 "recurs"
649
650 #: ../libempathy/empathy-utils.c:431
651 msgid "The account already exists on the server"
652 msgstr "Ja existeix este compte al servidor"
653
654 #: ../libempathy/empathy-utils.c:433
655 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
656 msgstr "El servidor està massa ocupat per gestionar la connexió"
657
658 #: ../libempathy/empathy-utils.c:435
659 msgid "Certificate has been revoked"
660 msgstr "S'ha revocat el certificat"
661
662 #: ../libempathy/empathy-utils.c:437
663 msgid ""
664 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
665 msgstr ""
666 "El certificat utilitza un algorisme criptògraf no segur o la seua fortalesa "
667 "criptogràfica és feble"
668
669 #: ../libempathy/empathy-utils.c:440
670 msgid ""
671 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
672 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
673 msgstr ""
674 "La llargada del certificat del servidor o la profunditat de la cadena de "
675 "certificació excedeix els límits de la biblioteca criptogràfica"
676
677 #: ../libempathy/empathy-utils.c:603
678 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
679 msgid "People Nearby"
680 msgstr "Gent propera"
681
682 #: ../libempathy/empathy-utils.c:608
683 msgid "Yahoo! Japan"
684 msgstr "Yahoo! del Japó"
685
686 #: ../libempathy/empathy-utils.c:637
687 msgid "Google Talk"
688 msgstr "Google Talk"
689
690 #: ../libempathy/empathy-utils.c:638
691 msgid "Facebook Chat"
692 msgstr "Xat del Facebook"
693
694 #: ../libempathy/empathy-time.c:88
695 #, c-format
696 msgid "%d second ago"
697 msgid_plural "%d seconds ago"
698 msgstr[0] "fa %d segon"
699 msgstr[1] "fa %d segons"
700
701 #: ../libempathy/empathy-time.c:93
702 #, c-format
703 msgid "%d minute ago"
704 msgid_plural "%d minutes ago"
705 msgstr[0] "fa %d minut"
706 msgstr[1] "fa %d minuts"
707
708 #: ../libempathy/empathy-time.c:98
709 #, c-format
710 msgid "%d hour ago"
711 msgid_plural "%d hours ago"
712 msgstr[0] "fa %d hora"
713 msgstr[1] "fa %d hores"
714
715 #: ../libempathy/empathy-time.c:103
716 #, c-format
717 msgid "%d day ago"
718 msgid_plural "%d days ago"
719 msgstr[0] "fa %d dia"
720 msgstr[1] "fa %d dies"
721
722 #: ../libempathy/empathy-time.c:108
723 #, c-format
724 msgid "%d week ago"
725 msgid_plural "%d weeks ago"
726 msgstr[0] "fa %d setmana"
727 msgstr[1] "fa %d setmanes"
728
729 #: ../libempathy/empathy-time.c:113
730 #, c-format
731 msgid "%d month ago"
732 msgid_plural "%d months ago"
733 msgstr[0] "fa %d mes"
734 msgstr[1] "fa %d mesos"
735
736 #: ../libempathy/empathy-time.c:136
737 msgid "in the future"
738 msgstr "en el futur"
739
740 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:491
741 msgid "All"
742 msgstr "Tots"
743
744 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:681
745 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:643
746 #: ../src/empathy-import-widget.c:321
747 msgid "Account"
748 msgstr "Compte"
749
750 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
751 msgid "Password"
752 msgstr "Contrasenya"
753
754 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:683
755 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
756 msgid "Server"
757 msgstr "Servidor"
758
759 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:684
760 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
761 msgid "Port"
762 msgstr "Port"
763
764 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:756
765 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:813
766 #, c-format
767 msgid "%s:"
768 msgstr "%s:"
769
770 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1154
771 #, c-format
772 msgid "The account %s is edited via My Web Accounts."
773 msgstr "S'està editant el compte %s a través dels comptes web."
774
775 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1160
776 #, c-format
777 msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
778 msgstr "No es pot editar el compte %s a través de l'Empathy."
779
780 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1180
781 msgid "Launch My Web Accounts"
782 msgstr "Inicia els comptes web"
783
784 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1518
785 msgid "Username:"
786 msgstr "Nom d'usuari:"
787
788 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1836
789 msgid "A_pply"
790 msgstr "_Aplica"
791
792 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1866
793 msgid "L_og in"
794 msgstr "_Entra"
795
796 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1940
797 msgid "This account already exists on the server"
798 msgstr "Ja existeix este compte al servidor"
799
800 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1943
801 msgid "Create a new account on the server"
802 msgstr "Crea un compte nou al servidor"
803
804 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2135
805 msgid "Ca_ncel"
806 msgstr "Ca_ncel·la"
807
808 #. To translators: The first parameter is the login id and the
809 #. * second one is the network. The resulting string will be something
810 #. * like: "MyUserName on freenode".
811 #. * You should reverse the order of these arguments if the
812 #. * server should come before the login id in your locale.
813 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2413
814 #, c-format
815 msgid "%1$s on %2$s"
816 msgstr "%1$s a %2$s"
817
818 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
819 #. * string will be something like: "Jabber Account"
820 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2439
821 #, c-format
822 msgid "%s Account"
823 msgstr "Compte %s"
824
825 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2443
826 msgid "New account"
827 msgstr "Compte nou"
828
829 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
830 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
831 msgstr "<b>Exemple:</b> ElMeuNomPúblic"
832
833 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
834 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
835 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
836 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
837 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
838 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
839 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
840 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
841 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
842 msgid "Advanced"
843 msgstr "Avançat"
844
845 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
846 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
847 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
848 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
849 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
850 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
851 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
852 msgid "Pass_word:"
853 msgstr "Con_trasenya:"
854
855 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
856 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
857 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
858 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
859 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
860 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
861 msgid "Remember Password"
862 msgstr "Recorda la contrasenya?"
863
864 #. remember password ticky box
865 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
866 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
867 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
868 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
869 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
870 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
871 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
872 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:311
873 msgid "Remember password"
874 msgstr "Recorda la contrasenya"
875
876 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
877 msgid "Screen _Name:"
878 msgstr "_Nom públic:"
879
880 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
881 msgid "What is your AIM password?"
882 msgstr "Quina és la vostra contrasenya de l'AIM?"
883
884 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
885 msgid "What is your AIM screen name?"
886 msgstr "Quin és el vostre nom públic de l'AIM?"
887
888 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
889 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
890 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
891 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
892 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
893 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
894 msgid "_Port:"
895 msgstr "_Port:"
896
897 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
898 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
899 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
900 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
901 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
902 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
903 msgid "_Server:"
904 msgstr "_Servidor:"
905
906 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
907 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
908 msgid "<b>Example:</b> username"
909 msgstr "<b>Exemple:</b> nomusuari"
910
911 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
912 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
913 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
914 msgid "Login I_D:"
915 msgstr "I_D d'entrada:"
916
917 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
918 msgid "What is your GroupWise User ID?"
919 msgstr "Quin és el vostre identificador d'usuari del GroupWise?"
920
921 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
922 msgid "What is your GroupWise password?"
923 msgstr "Quina és la vostra contrasenya del GroupWise?"
924
925 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
926 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
927 msgstr "<b>Exemple:</b> 123456789"
928
929 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
930 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
931 msgid "Ch_aracter set:"
932 msgstr "_Joc de caràcters:"
933
934 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
935 msgid "ICQ _UIN:"
936 msgstr "_UIN de l'ICQ:"
937
938 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
939 msgid "What is your ICQ UIN?"
940 msgstr "Quin és el vostre UIN de l'ICQ?"
941
942 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
943 msgid "What is your ICQ password?"
944 msgstr "Quina és la vostra contrasenya de l'ICQ?"
945
946 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:184
947 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:217
948 msgid "Auto"
949 msgstr "Automàtic"
950
951 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:187
952 msgid "UDP"
953 msgstr "UDP"
954
955 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:190
956 msgid "TCP"
957 msgstr "TCP"
958
959 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:193
960 msgid "TLS"
961 msgstr "TLS"
962
963 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
964 #. * best to keep the English version.
965 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:222
966 msgid "Register"
967 msgstr "Registre"
968
969 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
970 #. * best to keep the English version.
971 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:227
972 msgid "Options"
973 msgstr "Opcions"
974
975 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:230
976 msgid "None"
977 msgstr "Cap"
978
979 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
980 msgid "Character set:"
981 msgstr "Joc de caràcters:"
982
983 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
984 msgid "Network"
985 msgstr "Xarxa"
986
987 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
988 msgid "Network:"
989 msgstr "Xarxa:"
990
991 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
992 msgid "Nickname:"
993 msgstr "Sobrenom:"
994
995 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
996 msgid "Password:"
997 msgstr "Contrasenya:"
998
999 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1000 msgid "Quit message:"
1001 msgstr "Missatge de desconnexió:"
1002
1003 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
1004 msgid "Real name:"
1005 msgstr "Nom real:"
1006
1007 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1008 msgid "Servers"
1009 msgstr "Servidors"
1010
1011 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1012 msgid "What is your IRC nickname?"
1013 msgstr "Quin és el vostre sobrenom a l'IRC?"
1014
1015 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
1016 msgid "Which IRC network?"
1017 msgstr "Quina xarxa d'IRC?"
1018
1019 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1020 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1021 msgstr "<b>Exemple:</b> usuari@gmail.com"
1022
1023 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
1024 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1025 msgstr "<b>Exemple:</b> usuari@jabber.org"
1026
1027 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
1028 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1029 msgstr "_Es requereix encriptació (TLS/SSL)"
1030
1031 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
1032 msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1033 msgstr "_Ignora els errors del certificat SSL"
1034
1035 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
1036 msgid "Override server settings"
1037 msgstr "Sobreescriu els paràmetres del servidor"
1038
1039 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1040 msgid "Priori_ty:"
1041 msgstr "Pri_oritat:"
1042
1043 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
1044 msgid "Reso_urce:"
1045 msgstr "Rec_urs:"
1046
1047 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1048 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
1049 msgid ""
1050 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1051 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1052 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1053 "Facebook username if you don't have one."
1054 msgstr ""
1055 "És el vostre nom d'usuari i no l'usuari d'entrada normal del Facebook.\n"
1056 "Si teniu l'adreça facebook.com/<b>pep</b>, heu d'utilitzar <b>pep</b>.\n"
1057 "Utilitzeu <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">esta pàgina</a> per "
1058 "seleccionar un nom d'usuari del Facebook si no en teniu."
1059
1060 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1061 msgid "Use old SS_L"
1062 msgstr "Utilitza l'SS_L antic"
1063
1064 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1065 msgid "What is your Facebook password?"
1066 msgstr "Quina és la vostra contrasenya del Facebook?"
1067
1068 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1069 msgid "What is your Facebook username?"
1070 msgstr "Quin és el vostre nom d'usuari del Facebook?"
1071
1072 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
1073 msgid "What is your Google ID?"
1074 msgstr "Quin és el vostre identificador del Google?"
1075
1076 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
1077 msgid "What is your Google password?"
1078 msgstr "Quina és la vostra contrasenya del Google?"
1079
1080 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1081 msgid "What is your Jabber ID?"
1082 msgstr "Quin és el vostre identificador del Jabber?"
1083
1084 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
1085 msgid "What is your Jabber password?"
1086 msgstr "Quina és la vostra contrasenya del Jabber?"
1087
1088 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1089 msgid "What is your desired Jabber ID?"
1090 msgstr "Quin identificador del Jabber voleu?"
1091
1092 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1093 msgid "What is your desired Jabber password?"
1094 msgstr "Quina contrasenya preferiu per al Jabber?"
1095
1096 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
1097 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1098 msgstr "<b>Exemple:</b> usuari@hotmail.com"
1099
1100 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
1101 msgid "What is your Windows Live ID?"
1102 msgstr "Quin és el vostre identificador del Windows Live?"
1103
1104 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1105 msgid "What is your Windows Live password?"
1106 msgstr "Quina és la vostra contrasenya del Windows Live?"
1107
1108 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1109 msgid "E-_mail address:"
1110 msgstr "_Adreça electrònica:"
1111
1112 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1113 msgid "Nic_kname:"
1114 msgstr "_Sobrenom:"
1115
1116 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1117 msgid "_First Name:"
1118 msgstr "_Nom:"
1119
1120 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1121 msgid "_Jabber ID:"
1122 msgstr "_Jabber ID:"
1123
1124 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1125 msgid "_Last Name:"
1126 msgstr "Co_gnoms:"
1127
1128 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
1129 msgid "_Published Name:"
1130 msgstr "Nom _públic:"
1131
1132 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
1133 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1134 msgstr "<b>Exemple:</b> usuari@el.meu.servidor.sip"
1135
1136 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1137 msgid "Authentication username:"
1138 msgstr "Nom d'usuari per l'autenticació:"
1139
1140 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
1141 msgid "Discover Binding"
1142 msgstr "Descobreix la vinculació"
1143
1144 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1145 msgid "Discover the STUN server automatically"
1146 msgstr "Descobreix automàticament el servidor STUN"
1147
1148 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1149 msgid "Ignore TLS Errors"
1150 msgstr ""
1151
1152 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1153 msgid "Interval (seconds)"
1154 msgstr "Interval (segons)"
1155
1156 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1157 msgid "Keep-Alive Options"
1158 msgstr "Opcions del manteniment de la connexió oberta"
1159
1160 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1161 msgid "Loose Routing"
1162 msgstr "Encaminament flexible"
1163
1164 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1165 msgid "Mechanism:"
1166 msgstr "Mecanisme:"
1167
1168 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1169 msgid "Miscellaneous Options"
1170 msgstr "Opcions diverses"
1171
1172 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
1173 msgid "NAT Traversal Options"
1174 msgstr "Opcions del travessament del NAT"
1175
1176 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1177 msgid "Port:"
1178 msgstr "Port:"
1179
1180 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1181 msgid "Proxy Options"
1182 msgstr "Opcions del servidor intermediari"
1183
1184 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1185 msgid "STUN Server:"
1186 msgstr "Servidor STUN:"
1187
1188 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1189 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:347
1190 msgid "Server:"
1191 msgstr "Servidor:"
1192
1193 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1194 msgid "Transport:"
1195 msgstr "Transport:"
1196
1197 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
1198 msgid "What is your SIP account password?"
1199 msgstr "Quina és la vostra contrasenya del compte de SIP?"
1200
1201 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1202 msgid "What is your SIP login ID?"
1203 msgstr "Quin és el vostre identificador d'entrada de SIP?"
1204
1205 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
1206 msgid "_Username:"
1207 msgstr "N_om d'usuari:"
1208
1209 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1210 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1211 msgstr "_Ignora les invitacions de conferència i de sala de xat"
1212
1213 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1214 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1215 msgstr "Quin és el vostre identificador del Yahoo!?"
1216
1217 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1218 msgid "What is your Yahoo! password?"
1219 msgstr "Quina és la vostra contrasenya del Yahoo!?"
1220
1221 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
1222 msgid "Yahoo! I_D:"
1223 msgstr "I_D del Yahoo!:"
1224
1225 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1226 msgid "_Room List locale:"
1227 msgstr "_Localització de la llista de la sala:"
1228
1229 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:465
1230 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:541
1231 msgid "Couldn't convert image"
1232 msgstr "No s'ha pogut convertir la imatge"
1233
1234 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:466
1235 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1236 msgstr "El vostre sistema no sap gestionar cap dels formats d'imatge acceptats"
1237
1238 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:750
1239 msgid "Couldn't save pixbuf to png"
1240 msgstr ""
1241
1242 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1018
1243 msgid "Select Your Avatar Image"
1244 msgstr "Seleccioneu la vostra imatge d'avatar"
1245
1246 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1022
1247 msgid "Take a picture..."
1248 msgstr ""
1249
1250 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1025
1251 msgid "No Image"
1252 msgstr "Cap imatge"
1253
1254 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1087
1255 msgid "Images"
1256 msgstr "Imatges"
1257
1258 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1091
1259 msgid "All Files"
1260 msgstr "Tots els fitxers"
1261
1262 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1263 msgid "Click to enlarge"
1264 msgstr "Feu clic per fer-la més gran"
1265
1266 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:699
1267 msgid "Failed to open private chat"
1268 msgstr "No s'ha pogut obrir un xat privat"
1269
1270 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:760
1271 msgid "Topic not supported on this conversation"
1272 msgstr "No es pot establir el tema en esta conversa"
1273
1274 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:766
1275 msgid "You are not allowed to change the topic"
1276 msgstr "No podeu canviar el tema"
1277
1278 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:970
1279 #, fuzzy, c-format
1280 msgid "“%s” is not a valid contact ID"
1281 msgstr "contacte no vàlid"
1282
1283 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1027
1284 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1285 msgstr "/clear: neteja tots els missatges de la conversa actual"
1286
1287 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1030
1288 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1289 msgstr "/topic <tema>: estableix el tema de la conversa actual"
1290
1291 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1033
1292 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1293 msgstr "/join <ID sala de xat>: entra a una sala de xat nova"
1294
1295 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1036
1296 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1297 msgstr "/j <ID sala de xat>: entra a una sala de xat nova"
1298
1299 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1040
1300 msgid ""
1301 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1302 "current one"
1303 msgstr ""
1304 "/part [<identificador de la sala de xat>] [<motiu>]: eixiu de la sala de "
1305 "xat, si no s'indica el contrari, l'actual"
1306
1307 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1044
1308 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1309 msgstr "/query <ID d'un contacte> [missatge]: obri un xat privat"
1310
1311 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1047
1312 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1313 msgstr "/msg <ID d'un contacte> <missatge>: obri un xat privat"
1314
1315 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1050
1316 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1317 msgstr "/nick <sobrenom>: canvieu el vostre sobrenom en el servidor actual"
1318
1319 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1053
1320 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1321 msgstr "/me <missatge>: envia un missatge d'ACCIÓ a la conversa actual"
1322
1323 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1056
1324 msgid ""
1325 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1326 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1327 "join a new chat room\""
1328 msgstr ""
1329 "/say <missatge>: envia el <missatge> a la conversa actual. S'utilitza per "
1330 "enviar un missatge que comence per «/». Per exemple: «/say /join s'utilitza "
1331 "per entrar a una sala de xat nova»"
1332
1333 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1061
1334 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
1335 msgstr ""
1336
1337 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
1338 msgid ""
1339 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1340 "show its usage."
1341 msgstr ""
1342 "/help [<orde>]: mostra totes les ordes possibles. Si s'indica una <orde> es "
1343 "mostra com s'ha d'utilitzar."
1344
1345 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
1346 #, c-format
1347 msgid "Usage: %s"
1348 msgstr "Forma d'ús: %s"
1349
1350 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1113
1351 msgid "Unknown command"
1352 msgstr "Orde desconeguda"
1353
1354 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1239
1355 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1356 msgstr "Orde desconeguda, vegeu /help per a la llista d'ordes disponibles"
1357
1358 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
1359 #. * account to send the message.
1360 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1397
1361 #, fuzzy
1362 msgid "insufficient balance to send message"
1363 msgstr "No hi ha prou espai lliure per alçar el fitxer"
1364
1365 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1399
1366 #, fuzzy
1367 msgid "not capable"
1368 msgstr "No acceptable"
1369
1370 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1406
1371 msgid "offline"
1372 msgstr "desconnectat"
1373
1374 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1409
1375 msgid "invalid contact"
1376 msgstr "contacte no vàlid"
1377
1378 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1412
1379 msgid "permission denied"
1380 msgstr "s'ha denegat el permís"
1381
1382 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1415
1383 msgid "too long message"
1384 msgstr "el missatge és massa llarg"
1385
1386 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1418
1387 msgid "not implemented"
1388 msgstr "no implementat"
1389
1390 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1422
1391 msgid "unknown"
1392 msgstr "desconegut"
1393
1394 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1428
1395 #, c-format
1396 msgid "Error sending message '%s': %s"
1397 msgstr "S'ha produït un error en enviar el missatge «%s»: %s"
1398
1399 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1432
1400 #, fuzzy, c-format
1401 msgid "Error sending message: %s"
1402 msgstr "S'ha produït un error en enviar el missatge «%s»: %s"
1403
1404 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1493 ../src/empathy-chat-window.c:760
1405 msgid "Topic:"
1406 msgstr "Tema:"
1407
1408 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1505
1409 #, c-format
1410 msgid "Topic set to: %s"
1411 msgstr "Tema establit a: %s"
1412
1413 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1507
1414 msgid "No topic defined"
1415 msgstr "No s'ha definit cap tema"
1416
1417 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2014
1418 msgid "(No Suggestions)"
1419 msgstr "(Cap suggeriment)"
1420
1421 #. translators: %s is the selected word
1422 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2082
1423 #, c-format
1424 msgid "Add '%s' to Dictionary"
1425 msgstr "Afig «%s» al diccionari"
1426
1427 #. translators: first %s is the selected word,
1428 #. * second %s is the language name of the target dictionary
1429 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2119
1430 #, c-format
1431 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1432 msgstr "Afig «%s» al diccionari %s"
1433
1434 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2176
1435 msgid "Insert Smiley"
1436 msgstr "Insereix una emoticona"
1437
1438 #. send button
1439 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2194
1440 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1755
1441 msgid "_Send"
1442 msgstr "_Envia"
1443
1444 #. Spelling suggestions
1445 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2229
1446 msgid "_Spelling Suggestions"
1447 msgstr "_Suggeriments d'ortografia"
1448
1449 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2318
1450 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1451 msgstr "No s'han pogut recuperar els registres recents"
1452
1453 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2429
1454 #, c-format
1455 msgid "%s has disconnected"
1456 msgstr "En/na %s s'ha desconnectat"
1457
1458 #. translators: reverse the order of these arguments
1459 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1460 #.
1461 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2436
1462 #, c-format
1463 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1464 msgstr "En/na %2$s ha expulsat en/na %1$s"
1465
1466 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2439
1467 #, c-format
1468 msgid "%s was kicked"
1469 msgstr "S'ha expulsat en/na %s"
1470
1471 #. translators: reverse the order of these arguments
1472 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1473 #.
1474 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2447
1475 #, c-format
1476 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1477 msgstr "En/na %2$s ha bandejat en/na %1$s"
1478
1479 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2450
1480 #, c-format
1481 msgid "%s was banned"
1482 msgstr "s'ha bandejat en/na %s"
1483
1484 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2454
1485 #, c-format
1486 msgid "%s has left the room"
1487 msgstr "En/na %s ha eixit de la sala"
1488
1489 #. Note to translators: this string is appended to
1490 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1491 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1492 #. * please let us know. :-)
1493 #.
1494 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2463
1495 #, c-format
1496 msgid " (%s)"
1497 msgstr " (%s)"
1498
1499 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2488
1500 #, c-format
1501 msgid "%s has joined the room"
1502 msgstr "En/na %s ha entrat a la sala"
1503
1504 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2513
1505 #, c-format
1506 msgid "%s is now known as %s"
1507 msgstr "En/na %s ara es diu %s"
1508
1509 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2652
1510 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1957
1511 #: ../src/empathy-event-manager.c:1126
1512 msgid "Disconnected"
1513 msgstr "Fora de línia"
1514
1515 #. Add message
1516 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3320
1517 msgid "Would you like to store this password?"
1518 msgstr "Voleu emmagatzemar esta contrasenya?"
1519
1520 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3326
1521 msgid "Remember"
1522 msgstr "Recorda-la"
1523
1524 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3336
1525 msgid "Not now"
1526 msgstr "Ara no"
1527
1528 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3380
1529 msgid "Retry"
1530 msgstr "Torna-ho a intentar"
1531
1532 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3384
1533 msgid "Wrong password; please try again:"
1534 msgstr "Contrasenya errònia, torneu-ho a intentar:"
1535
1536 #. Add message
1537 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3513
1538 msgid "This room is protected by a password:"
1539 msgstr "Esta sala és protegida per una contrasenya:"
1540
1541 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3540
1542 msgid "Join"
1543 msgstr "Uneix-te"
1544
1545 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3741 ../src/empathy-event-manager.c:1147
1546 msgid "Connected"
1547 msgstr "Connectat"
1548
1549 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3796
1550 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:650
1551 msgid "Conversation"
1552 msgstr "Conversa"
1553
1554 #. Translators: this string is a something like
1555 #. * "Escher Cat (SMS)"
1556 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3801
1557 #, fuzzy, c-format
1558 msgid "%s (SMS)"
1559 msgstr "%s (%s)"
1560
1561 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:423
1562 msgid "Unknown or invalid identifier"
1563 msgstr "Identificador desconegut o no vàlid"
1564
1565 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:425
1566 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1567 msgstr "No està disponible, temporalment, el blocatge de contactes"
1568
1569 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:427
1570 msgid "Contact blocking unavailable"
1571 msgstr "No es poden blocar contactes"
1572
1573 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:429
1574 msgid "Permission Denied"
1575 msgstr "S'ha denegat el permís"
1576
1577 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:433
1578 msgid "Could not block contact"
1579 msgstr "No s'ha pogut blocar el contacte"
1580
1581 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:702
1582 msgid "Edit Blocked Contacts"
1583 msgstr "Editeu els contactes blocats"
1584
1585 #. Account and Identifier
1586 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1587 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:521
1588 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
1589 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1479
1590 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
1591 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
1592 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
1593 msgid "Account:"
1594 msgstr "Compte:"
1595
1596 #. Copy Link Address menu item
1597 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:320
1598 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1245
1599 msgid "_Copy Link Address"
1600 msgstr "_Copia l'adreça de l'enllaç"
1601
1602 #. Open Link menu item
1603 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:327
1604 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1252
1605 msgid "_Open Link"
1606 msgstr "_Obri l'enllaç"
1607
1608 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
1609 #. * chat windows (strftime format string)
1610 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:415
1611 msgid "%A %B %d %Y"
1612 msgstr "%A %B %d %Y"
1613
1614 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:299
1615 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
1616 msgid "Edit Contact Information"
1617 msgstr "Edita la informació del contacte"
1618
1619 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:350
1620 msgid "Personal Information"
1621 msgstr "Informació personal"
1622
1623 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:459
1624 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:119
1625 msgid "New Contact"
1626 msgstr "Contacte nou"
1627
1628 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:533
1629 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:199
1630 #, c-format
1631 msgid "Block %s?"
1632 msgstr "Voleu blocar %s?"
1633
1634 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:538
1635 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:247
1636 #, c-format
1637 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1638 msgstr "Segur que voleu blocar «%s» perquè no vos contacti més?"
1639
1640 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:543
1641 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:269
1642 msgid "_Block"
1643 msgstr "_Bloca"
1644
1645 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:559
1646 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:278
1647 msgid "_Report this contact as abusive"
1648 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1649 msgstr[0] "_Informa que este contacte es comporta incorrectament"
1650 msgstr[1] "_Informa que estos contactes es comporten incorrectament"
1651
1652 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1653 msgid "Decide _Later"
1654 msgstr "Ho _decidiré més tard"
1655
1656 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1657 msgid "Subscription Request"
1658 msgstr "Sol·licitud de subscripció"
1659
1660 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
1661 msgid "_Block User"
1662 msgstr "_Bloca l'usuari"
1663
1664 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:71
1665 msgid "Ungrouped"
1666 msgstr "Sense grup"
1667
1668 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:72
1669 msgid "Favorite People"
1670 msgstr "Persones preferides"
1671
1672 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1983
1673 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2386
1674 #, c-format
1675 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1676 msgstr "Segur que voleu suprimir el grup «%s»?"
1677
1678 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1985
1679 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2389
1680 msgid "Removing group"
1681 msgstr "S'està suprimint el grup"
1682
1683 #. Remove
1684 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2034
1685 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2111
1686 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2444
1687 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2637
1688 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
1689 msgid "_Remove"
1690 msgstr "_Suprimeix"
1691
1692 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2064
1693 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2508
1694 #, c-format
1695 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1696 msgstr "Segur que voleu suprimir el contacte «%s»?"
1697
1698 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2066
1699 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2529
1700 msgid "Removing contact"
1701 msgstr "Suprimeix el contacte"
1702
1703 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:219
1704 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
1705 msgid "_Add Contact…"
1706 msgstr "_Afig un contacte…"
1707
1708 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:299
1709 msgid "_Block Contact"
1710 msgstr "_Bloca el contacte"
1711
1712 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:328
1713 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:536
1714 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:16
1715 msgid "_Chat"
1716 msgstr "_Xat"
1717
1718 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:358
1719 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:625
1720 msgctxt "menu item"
1721 msgid "_Audio Call"
1722 msgstr "Cridada de _veu"
1723
1724 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:389
1725 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:667
1726 msgctxt "menu item"
1727 msgid "_Video Call"
1728 msgstr "_Cridada de vídeo"
1729
1730 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:435
1731 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:710
1732 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
1733 msgid "_Previous Conversations"
1734 msgstr "Converses _anteriors"
1735
1736 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:457
1737 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:751
1738 msgid "Send File"
1739 msgstr "Envia un fitxer"
1740
1741 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:480
1742 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:793
1743 msgid "Share My Desktop"
1744 msgstr "Comparteix el meu escriptori"
1745
1746 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:520
1747 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1890
1748 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:828
1749 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1370
1750 msgid "Favorite"
1751 msgstr "Preferit"
1752
1753 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:549
1754 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:856
1755 msgid "Infor_mation"
1756 msgstr "Infor_mació"
1757
1758 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:595
1759 msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
1760 msgid "_Edit"
1761 msgstr "_Edita"
1762
1763 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:649
1764 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1037
1765 #: ../src/empathy-chat-window.c:1010
1766 msgid "Inviting you to this room"
1767 msgstr "Se vos està convidant a esta sala"
1768
1769 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:680
1770 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1084
1771 msgid "_Invite to Chat Room"
1772 msgstr "_Convida a la sala de xat"
1773
1774 #. Title
1775 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:514
1776 msgid "Search contacts"
1777 msgstr "Cerca de contactes"
1778
1779 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:544
1780 msgid "Search: "
1781 msgstr "Cerca: "
1782
1783 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:602
1784 msgid "_Add Contact"
1785 msgstr "_Afig un contacte"
1786
1787 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:620
1788 msgid "No contacts found"
1789 msgstr "No s'ha trobat cap contacte"
1790
1791 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1792 msgid "Select a contact"
1793 msgstr "Seleccioneu un contacte"
1794
1795 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:336
1796 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:153
1797 msgid "Full name:"
1798 msgstr "Nom complet:"
1799
1800 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:337
1801 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:154
1802 msgid "Phone number:"
1803 msgstr "Número de telèfon:"
1804
1805 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:338
1806 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:155
1807 msgid "E-mail address:"
1808 msgstr "Adreça electrònica:"
1809
1810 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:339
1811 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:156
1812 msgid "Website:"
1813 msgstr "Lloc web:"
1814
1815 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:340
1816 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:157
1817 msgid "Birthday:"
1818 msgstr "Aniversari:"
1819
1820 #. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
1821 #. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
1822 #. * with their IM client.
1823 #.
1824 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:346
1825 #, fuzzy
1826 msgid "Last seen:"
1827 msgstr "Co_gnoms:"
1828
1829 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:348
1830 #, fuzzy
1831 msgid "Connected from:"
1832 msgstr "Connectat"
1833
1834 #. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
1835 #. * and should bin this.
1836 #.
1837 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:353
1838 #, fuzzy
1839 msgid "Away message:"
1840 msgstr "Missatge d'absència automàtica"
1841
1842 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:606
1843 #, fuzzy
1844 msgid "Channels:"
1845 msgstr "Canvia"
1846
1847 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:901
1848 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:488
1849 msgid "Country ISO Code:"
1850 msgstr "Codi ISO del país:"
1851
1852 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:903
1853 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:490
1854 msgid "Country:"
1855 msgstr "País:"
1856
1857 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:905
1858 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:492
1859 msgid "State:"
1860 msgstr "Estat:"
1861
1862 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:907
1863 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:494
1864 msgid "City:"
1865 msgstr "Ciutat:"
1866
1867 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:909
1868 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:496
1869 msgid "Area:"
1870 msgstr "Àrea:"
1871
1872 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:911
1873 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:498
1874 msgid "Postal Code:"
1875 msgstr "Codi postal:"
1876
1877 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:913
1878 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:500
1879 msgid "Street:"
1880 msgstr "Carrer:"
1881
1882 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:915
1883 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:502
1884 msgid "Building:"
1885 msgstr "Edifici:"
1886
1887 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:917
1888 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:504
1889 msgid "Floor:"
1890 msgstr "Planta:"
1891
1892 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:919
1893 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:506
1894 msgid "Room:"
1895 msgstr "Habitació:"
1896
1897 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:921
1898 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:508
1899 msgid "Text:"
1900 msgstr "Text:"
1901
1902 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:923
1903 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:510
1904 msgid "Description:"
1905 msgstr "Descripció:"
1906
1907 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:925
1908 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:512
1909 msgid "URI:"
1910 msgstr "URI:"
1911
1912 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:927
1913 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:514
1914 msgid "Accuracy Level:"
1915 msgstr "Nivell de precisió:"
1916
1917 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:929
1918 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:516
1919 msgid "Error:"
1920 msgstr "Error:"
1921
1922 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:931
1923 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:518
1924 msgid "Vertical Error (meters):"
1925 msgstr "Error vertical (metres):"
1926
1927 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:933
1928 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:520
1929 msgid "Horizontal Error (meters):"
1930 msgstr "Error horitzontal (metres):"
1931
1932 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:935
1933 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:522
1934 msgid "Speed:"
1935 msgstr "Velocitat:"
1936
1937 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:937
1938 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:524
1939 msgid "Bearing:"
1940 msgstr "Direcció:"
1941
1942 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:939
1943 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:526
1944 msgid "Climb Speed:"
1945 msgstr "Velocitat de pujada:"
1946
1947 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:941
1948 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:528
1949 msgid "Last Updated on:"
1950 msgstr "Última actualització a:"
1951
1952 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:943
1953 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:530
1954 msgid "Longitude:"
1955 msgstr "Longitud:"
1956
1957 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:945
1958 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:532
1959 msgid "Latitude:"
1960 msgstr "Latitud:"
1961
1962 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:947
1963 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:534
1964 msgid "Altitude:"
1965 msgstr "Altitud:"
1966
1967 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1000
1968 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1015
1969 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:616
1970 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:631
1971 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
1972 msgid "Location"
1973 msgstr "Ubicació"
1974
1975 #. translators: format is "Location, $date"
1976 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1017
1977 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:633
1978 #, c-format
1979 msgid "%s, %s"
1980 msgstr "%s el %s"
1981
1982 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1069
1983 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:682
1984 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1985 msgstr "%e de %B de %Y a les %R UTC"
1986
1987 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1151
1988 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:917
1989 msgid "Save Avatar"
1990 msgstr "Alça l'avatar"
1991
1992 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1207
1993 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:975
1994 msgid "Unable to save avatar"
1995 msgstr "No s'ha pogut alçar l'avatar"
1996
1997 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1998 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1999 msgstr "<b>Ubicació</b> a (data)\t"
2000
2001 #. Alias
2002 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
2003 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1305
2004 msgid "Alias:"
2005 msgstr "Àlies:"
2006
2007 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
2008 msgid "Client Information"
2009 msgstr "Informació del client"
2010
2011 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
2012 msgid "Client:"
2013 msgstr "Client:"
2014
2015 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
2016 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
2017 msgid "Contact Details"
2018 msgstr "Detalls del contacte"
2019
2020 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
2021 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
2022 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
2023 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1509
2024 msgid "Identifier:"
2025 msgstr "Identificador:"
2026
2027 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
2028 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
2029 msgid "Information requested…"
2030 msgstr "S'ha demanat la informació…"
2031
2032 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
2033 msgid "OS:"
2034 msgstr "SO:"
2035
2036 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
2037 msgid "Version:"
2038 msgstr "Versió:"
2039
2040 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:332
2041 msgid "Groups"
2042 msgstr "Grups"
2043
2044 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:344
2045 msgid ""
2046 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
2047 "select more than one group or no groups."
2048 msgstr ""
2049 "Seleccioneu els grups en els quals voleu que hi haja este contacte. Podeu "
2050 "seleccionar-ne més d'un o bé cap."
2051
2052 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:363
2053 msgid "_Add Group"
2054 msgstr "_Afig un grup"
2055
2056 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:398
2057 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
2058 msgid "Select"
2059 msgstr "Seleccioneu"
2060
2061 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:408
2062 #: ../src/empathy-main-window.c:1781
2063 msgid "Group"
2064 msgstr "Grup"
2065
2066 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:252
2067 msgid "The following identity will be blocked:"
2068 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
2069 msgstr[0] "Es blocarà la identitat següent:"
2070 msgstr[1] "Es blocaran les identitats següents:"
2071
2072 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:259
2073 msgid "The following identity can not be blocked:"
2074 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
2075 msgstr[0] "No es pot blocar la identitat següent:"
2076 msgstr[1] "No es poden blocar les identitats següents:"
2077
2078 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
2079 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:281
2080 msgid "Linked Contacts"
2081 msgstr "Metacontactes"
2082
2083 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:354
2084 msgid "Select contacts to link"
2085 msgstr "Seleccioneu els contactes a enllaçar"
2086
2087 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:428
2088 msgid "New contact preview"
2089 msgstr "Previsualització del contacte nou"
2090
2091 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:472
2092 msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
2093 msgstr "S'enllaçaran els contactes seleccionats a la llista de l'esquerra."
2094
2095 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
2096 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
2097 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
2098 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:131
2099 #, c-format
2100 msgid "%s (%s)"
2101 msgstr "%s (%s)"
2102
2103 #. add an SMS button
2104 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:582
2105 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:248
2106 msgid "_SMS"
2107 msgstr ""
2108
2109 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:904
2110 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2111 msgid "_Edit"
2112 msgstr "_Edita"
2113
2114 #. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
2115 #. * to form a meta-contact".
2116 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:930
2117 msgctxt "Link individual (contextual menu)"
2118 msgid "_Link Contacts…"
2119 msgstr "_Enllaça els contactes…"
2120
2121 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2351
2122 msgid "Delete and _Block"
2123 msgstr "Suprimeix i _bloca"
2124
2125 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2517
2126 #, c-format
2127 msgid ""
2128 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
2129 "remove all the contacts which make up this linked contact."
2130 msgstr ""
2131 "Segur que voleu suprimir el metacontacte «%s»? Tingueu en compte que es "
2132 "suprimiran tots els contactes que formen este metacontacte."
2133
2134 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1650
2135 #, c-format
2136 msgid "Linked contact containing %u contact"
2137 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2138 msgstr[0] "Metacontacte que conté %u contacte"
2139 msgstr[1] "Metacontactes que contenen %u contactes"
2140
2141 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2142 msgid "<b>Location</b> at (date)"
2143 msgstr "<b>Ubicació</b> a (data)"
2144
2145 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
2146 msgid "Online from a phone or mobile device"
2147 msgstr "En línia des d'un telèfon o dispositiu mòbil"
2148
2149 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:332
2150 msgid "New Network"
2151 msgstr "Xarxa nova"
2152
2153 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:527
2154 msgid "Choose an IRC network"
2155 msgstr "Seleccioneu una xarxa d'IRC"
2156
2157 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:584
2158 msgid "Reset _Networks List"
2159 msgstr "Reinicia la llista de _xarxes"
2160
2161 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:588
2162 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2163 msgid "Select"
2164 msgstr "Selecciona"
2165
2166 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2167 msgid "new server"
2168 msgstr "servidor nou"
2169
2170 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
2171 msgid "SSL"
2172 msgstr "SSL"
2173
2174 #. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
2175 #. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
2176 #. * is a verb.
2177 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:115
2178 msgid "Link Contacts"
2179 msgstr "Enllaceu contactes"
2180
2181 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:120
2182 msgctxt "Unlink individual (button)"
2183 msgid "_Unlink…"
2184 msgstr "_Desenllaça…"
2185
2186 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
2187 msgid ""
2188 "Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
2189 msgstr ""
2190 "Separa completament el metacontacte que es mostra en contactes diferents."
2191
2192 #. Add button
2193 #. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
2194 #. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
2195 #. * meta-contact".
2196 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:136
2197 msgid "_Link"
2198 msgstr "_Enllaça"
2199
2200 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
2201 #, c-format
2202 msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
2203 msgstr "Voleu desenllaçar el metacontacte «%s»?"
2204
2205 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
2206 msgid ""
2207 "Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely "
2208 "split the linked contacts into separate contacts."
2209 msgstr ""
2210 "Segur que voleu desenllaçar este metacontacte? Si ho feu separareu "
2211 "completament el metacontacte en contactes diferents."
2212
2213 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
2214 msgctxt "Unlink individual (button)"
2215 msgid "_Unlink"
2216 msgstr "_Desenllaça"
2217
2218 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:660
2219 msgid "Date"
2220 msgstr "Data"
2221
2222 #. Tab Label
2223 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2224 msgid "Conversations"
2225 msgstr "Converses"
2226
2227 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2228 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2229 msgid "Find Next"
2230 msgstr "Cerca el següent"
2231
2232 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2233 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2234 msgid "Find Previous"
2235 msgstr "Cerca l'anterior"
2236
2237 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2238 msgid "Previous Conversations"
2239 msgstr "Converses anteriors"
2240
2241 #. Tab Label
2242 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2243 msgid "Search"
2244 msgstr "Cerca"
2245
2246 #. Searching *for* something
2247 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2248 msgid "_For:"
2249 msgstr "_Per a:"
2250
2251 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
2252 msgid "Contact ID:"
2253 msgstr "ID del contacte:"
2254
2255 #. add chat button
2256 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:258
2257 msgid "C_hat"
2258 msgstr "_Xat"
2259
2260 #. Tweak the dialog
2261 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:277
2262 msgid "New Conversation"
2263 msgstr "Conversa nova"
2264
2265 #. add video toggle
2266 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:254
2267 msgid "Send _Video"
2268 msgstr "Envia _vídeo"
2269
2270 #. add chat button
2271 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:262
2272 msgid "C_all"
2273 msgstr "_Cridada"
2274
2275 #. Tweak the dialog
2276 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:272
2277 msgid "New Call"
2278 msgstr "Cridada nova"
2279
2280 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:274
2281 #, c-format
2282 msgid ""
2283 "Enter your password for account\n"
2284 "<b>%s</b>"
2285 msgstr ""
2286 "Introduïu la contrasenya per al compte\n"
2287 "<b>%s</b>"
2288
2289 #. COL_STATUS_TEXT
2290 #. COL_STATE_ICON_NAME
2291 #. COL_STATE
2292 #. COL_DISPLAY_MARKUP
2293 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2294 #. COL_TYPE
2295 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:170
2296 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:206
2297 msgid "Custom Message…"
2298 msgstr "Missatge personalitzat…"
2299
2300 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:223
2301 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:225
2302 msgid "Edit Custom Messages…"
2303 msgstr "Edita els missatges personalitzats…"
2304
2305 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:348
2306 msgid "Click to remove this status as a favorite"
2307 msgstr "Feu clic per suprimir este estat com a preferit"
2308
2309 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:357
2310 msgid "Click to make this status a favorite"
2311 msgstr "Feu clic per fer que este estat siga un preferit"
2312
2313 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:391
2314 msgid "Set status"
2315 msgstr "Estableix l'estat"
2316
2317 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:946
2318 msgid "Set your presence and current status"
2319 msgstr "Establiu la presència i l'estat actual"
2320
2321 #. Custom messages
2322 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1134
2323 msgid "Custom messages…"
2324 msgstr "Missatges personalitzats…"
2325
2326 #. Create account
2327 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2328 #. * "Yahoo!"
2329 #.
2330 #: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:584
2331 #, c-format
2332 msgid "New %s account"
2333 msgstr "Compte de %s nou"
2334
2335 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2336 msgid "Find:"
2337 msgstr "Cerca:"
2338
2339 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2340 msgid "Match case"
2341 msgstr "Coincidència de majúscules i minúscules:"
2342
2343 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2344 msgid "Phrase not found"
2345 msgstr "No s'ha trobat la frase"
2346
2347 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2348 msgid "Received an instant message"
2349 msgstr "Heu rebut un missatge instantani"
2350
2351 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2352 msgid "Sent an instant message"
2353 msgstr "Heu enviat un missatge instantani"
2354
2355 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2356 msgid "Incoming chat request"
2357 msgstr "Sol·licitud de xat"
2358
2359 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2360 msgid "Contact connected"
2361 msgstr "S'ha connectat un contacte"
2362
2363 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2364 msgid "Contact disconnected"
2365 msgstr "S'ha desconnectat un contacte"
2366
2367 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2368 msgid "Connected to server"
2369 msgstr "Connectat al servidor"
2370
2371 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2372 msgid "Disconnected from server"
2373 msgstr "Desconnectat del servidor"
2374
2375 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2376 msgid "Incoming voice call"
2377 msgstr "Cridada de veu entrant"
2378
2379 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2380 msgid "Outgoing voice call"
2381 msgstr "Cridada de veu d'eixida"
2382
2383 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2384 msgid "Voice call ended"
2385 msgstr "La cridada de veu ha finalitzat"
2386
2387 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:364
2388 msgid "Enter Custom Message"
2389 msgstr "Introduïu un missatge personalitzat"
2390
2391 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:523
2392 msgid "Edit Custom Messages"
2393 msgstr "Edita els missatges personalitzats"
2394
2395 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
2396 msgid "Save _New Status Message"
2397 msgstr "Al_ça el missatge d'estat nou"
2398
2399 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
2400 msgid "Saved Status Messages"
2401 msgstr "Missatges d'estat alçats"
2402
2403 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1717
2404 #, fuzzy
2405 msgid "Normal"
2406 msgstr "Mida _normal"
2407
2408 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
2409 msgid "Classic"
2410 msgstr "Clàssic"
2411
2412 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
2413 msgid "Simple"
2414 msgstr "Simple"
2415
2416 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2417 msgid "Clean"
2418 msgstr "Net"
2419
2420 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:71
2421 msgid "Blue"
2422 msgstr "Blau"
2423
2424 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2425 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2426 msgstr "No es pot verificar la identitat proporcionada pel servidor de xat."
2427
2428 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2429 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2430 msgstr "El certificat no està signat per una autoritat certificadora."
2431
2432 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2433 msgid "The certificate has expired."
2434 msgstr "El certificat ha vençut."
2435
2436 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2437 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2438 msgstr "Encara no s'ha activat el certificat."
2439
2440 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2441 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2442 msgstr "El certificat no conté l'empremta digital esperada."
2443
2444 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2445 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2446 msgstr ""
2447 "El nom d'ordinador verificat pel certificat no correspon al nom del servidor."
2448
2449 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2450 msgid "The certificate is self-signed."
2451 msgstr "El certificat està signat pel propi servidor."
2452
2453 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2454 msgid ""
2455 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2456 msgstr ""
2457 "El certificat ha estat revocat per l'autoritat de certificació que el va "
2458 "emetre."
2459
2460 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2461 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2462 msgstr "La fortalesa criptogràfica del certificat és feble."
2463
2464 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2465 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2466 msgstr "La llargada del certificat sobrepassa els límits verificables."
2467
2468 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2469 msgid "The certificate is malformed."
2470 msgstr "El certificat està mal format."
2471
2472 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2473 #, c-format
2474 msgid "Expected hostname: %s"
2475 msgstr "S'esperava el nom d'ordinador: %s"
2476
2477 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2478 #, c-format
2479 msgid "Certificate hostname: %s"
2480 msgstr "Nom de l'ordinador del certificat: %s"
2481
2482 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2483 msgid "Continue"
2484 msgstr "Continua"
2485
2486 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2487 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2488 msgstr "No es pot confiar en esta connexió. Tot i això, voleu continuar?"
2489
2490 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:297
2491 msgid "Remember this choice for future connections"
2492 msgstr "Recorda esta decisió per a connexions futures"
2493
2494 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:303
2495 msgid "Certificate Details"
2496 msgstr "Dades del certificat"
2497
2498 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1652
2499 msgid "Unable to open URI"
2500 msgstr "No s'ha pogut obrir l'URI"
2501
2502 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1747
2503 msgid "Select a file"
2504 msgstr "Seleccioneu un fitxer"
2505
2506 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1819
2507 msgid "Insufficient free space to save file"
2508 msgstr "No hi ha prou espai lliure per alçar el fitxer"
2509
2510 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1827
2511 #, c-format
2512 msgid ""
2513 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2514 "Please choose another location."
2515 msgstr ""
2516 "Es necessita %s d'espai lliure per alçar el fitxer, però només hi ha %s."
2517 "Seleccioneu una altra ubicació."
2518
2519 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1871
2520 #, c-format
2521 msgid "Incoming file from %s"
2522 msgstr "%s vos envia un fitxer"
2523
2524 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2525 msgid "Current Locale"
2526 msgstr "Localització actual"
2527
2528 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2529 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2530 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2531 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2532 msgid "Arabic"
2533 msgstr "Àrab"
2534
2535 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2536 msgid "Armenian"
2537 msgstr "Armeni"
2538
2539 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2540 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2541 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2542 msgid "Baltic"
2543 msgstr "Bàltic"
2544
2545 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2546 msgid "Celtic"
2547 msgstr "Cèltic"
2548
2549 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2550 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2551 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2552 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2553 msgid "Central European"
2554 msgstr "Europeu central"
2555
2556 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2557 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2558 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2559 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2560 msgid "Chinese Simplified"
2561 msgstr "Xinés simplificat"
2562
2563 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2564 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2565 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2566 msgid "Chinese Traditional"
2567 msgstr "Xinés tradicional"
2568
2569 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2570 msgid "Croatian"
2571 msgstr "Croat"
2572
2573 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2574 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2575 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2576 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2577 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2578 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2579 msgid "Cyrillic"
2580 msgstr "Ciríl·lic"
2581
2582 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2583 msgid "Cyrillic/Russian"
2584 msgstr "Ciríl·lic/Rus"
2585
2586 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2587 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2588 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2589 msgstr "Ciríl·lic/Ucraïnés"
2590
2591 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2592 msgid "Georgian"
2593 msgstr "Georgià"
2594
2595 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2596 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2597 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2598 msgid "Greek"
2599 msgstr "Grec"
2600
2601 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2602 msgid "Gujarati"
2603 msgstr "Gujarati"
2604
2605 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2606 msgid "Gurmukhi"
2607 msgstr "Gurmukhi"
2608
2609 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2610 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2611 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2612 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2613 msgid "Hebrew"
2614 msgstr "Hebreu"
2615
2616 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2617 msgid "Hebrew Visual"
2618 msgstr "Hebreu visual"
2619
2620 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2621 msgid "Hindi"
2622 msgstr "Hindi"
2623
2624 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2625 msgid "Icelandic"
2626 msgstr "Islandés"
2627
2628 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2629 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2630 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2631 msgid "Japanese"
2632 msgstr "Japonés"
2633
2634 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2635 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2636 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2637 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2638 msgid "Korean"
2639 msgstr "Coreà"
2640
2641 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2642 msgid "Nordic"
2643 msgstr "Nòrdic"
2644
2645 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2646 msgid "Persian"
2647 msgstr "Persa"
2648
2649 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2650 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2651 msgid "Romanian"
2652 msgstr "Romanés"
2653
2654 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2655 msgid "South European"
2656 msgstr "Sud europeu"
2657
2658 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2659 msgid "Thai"
2660 msgstr "Tailandés"
2661
2662 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2663 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2664 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2665 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2666 msgid "Turkish"
2667 msgstr "Turc"
2668
2669 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2670 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2671 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2672 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2673 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2674 msgid "Unicode"
2675 msgstr "Unicode"
2676
2677 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2678 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2679 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2680 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2681 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2682 msgid "Western"
2683 msgstr "Occidental"
2684
2685 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2686 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2687 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2688 msgid "Vietnamese"
2689 msgstr "Vietnamita"
2690
2691 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
2692 msgid "The selected contact cannot receive files."
2693 msgstr "El contacte seleccionat no pot rebre fitxers."
2694
2695 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
2696 msgid "The selected contact is offline."
2697 msgstr "El contacte seleccionat està desconnectat."
2698
2699 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
2700 msgid "No error message"
2701 msgstr "No hi ha missatge d'error"
2702
2703 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
2704 msgid "Instant Message (Empathy)"
2705 msgstr "Missatgeria instantània (Empathy)"
2706
2707 #: ../src/empathy.c:307
2708 msgid "Don't connect on startup"
2709 msgstr "No connectes en iniciar"
2710
2711 #: ../src/empathy.c:311
2712 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2713 msgstr "No mostres la llista de contactes ni  cap altre diàleg en iniciar"
2714
2715 #: ../src/empathy.c:319
2716 msgid "- Empathy IM Client"
2717 msgstr "- Client de missatgeria instantània Empathy"
2718
2719 #: ../src/empathy.c:498
2720 msgid "Error contacting the Account Manager"
2721 msgstr "S'ha produït un error en contactar amb el gestor de comptes"
2722
2723 #: ../src/empathy.c:500
2724 #, c-format
2725 msgid ""
2726 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
2727 "The error was:\n"
2728 "\n"
2729 "%s"
2730 msgstr ""
2731 "S'ha produït un error en intentar connectar amb el gestor de comptes "
2732 "Telepathy. L'error ha sigut:\n"
2733 "\n"
2734 "%s"
2735
2736 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
2737 msgid ""
2738 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
2739 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
2740 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
2741 "version."
2742 msgstr ""
2743 "L'Empathy és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota "
2744 "els termes de la Llicència Pública General GNU tal com ha estat publicada "
2745 "per la Free Software Foundation; bé sota la versió 2 de la Llicència o bé "
2746 "(si ho preferiu) sota qualsevol versió posterior."
2747
2748 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
2749 msgid ""
2750 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
2751 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
2752 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
2753 "details."
2754 msgstr ""
2755 "L'Empathy es distribueix amb l'expectativa que serà útil, però SENSE CAP "
2756 "GARANTIA; fins i tot la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ "
2757 "PER UN PROPÒSIT PARTICULAR.  Vegeu la Llicència Pública General GNU per "
2758 "obtindre'n més detalls."
2759
2760 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
2761 msgid ""
2762 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2763 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
2764 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2765 msgstr ""
2766 "Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU "
2767 "juntament amb l'Empathy; en cas contrari, escriviu a la Free Software "
2768 "Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 "
2769 "USA"
2770
2771 #: ../src/empathy-about-dialog.c:107
2772 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2773 msgstr "Un client de missatgeria instantània per al GNOME"
2774
2775 #: ../src/empathy-about-dialog.c:113
2776 msgid "translator-credits"
2777 msgstr ""
2778 "Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
2779 "Gil Forcada  <gilforcada@guifi.net>"
2780
2781 #: ../src/empathy-account-assistant.c:167
2782 msgid "There was an error while importing the accounts."
2783 msgstr "S'ha produït un error en la importació dels comptes."
2784
2785 #: ../src/empathy-account-assistant.c:170
2786 msgid "There was an error while parsing the account details."
2787 msgstr "S'ha produït un error en analitzar les dades del compte."
2788
2789 #: ../src/empathy-account-assistant.c:173
2790 msgid "There was an error while creating the account."
2791 msgstr "S'ha produït un error en la creació del compte."
2792
2793 #: ../src/empathy-account-assistant.c:175
2794 msgid "There was an error."
2795 msgstr "S'ha produït un error."
2796
2797 #: ../src/empathy-account-assistant.c:179
2798 #, c-format
2799 msgid "The error message was: %s"
2800 msgstr "El missatge d'error fou: %s"
2801
2802 #: ../src/empathy-account-assistant.c:183
2803 msgid ""
2804 "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
2805 "this assistant and add accounts later from the Edit menu."
2806 msgstr ""
2807 "Podeu tornar arrere i tornar a entrar les dades del vostre compte un altre "
2808 "cop o eixir de l'auxiliar i afegir els comptes més tard des del menú Edita."
2809
2810 #: ../src/empathy-account-assistant.c:220
2811 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1271
2812 msgid "An error occurred"
2813 msgstr "S'ha produït un error"
2814
2815 #: ../src/empathy-account-assistant.c:467
2816 msgid "What kind of chat account do you have?"
2817 msgstr "Quin tipus de compte de xat teniu?"
2818
2819 #: ../src/empathy-account-assistant.c:473
2820 msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
2821 msgstr "Teniu altres comptes de xat que vulgueu configurar?"
2822
2823 #: ../src/empathy-account-assistant.c:479
2824 msgid "Enter your account details"
2825 msgstr "Introduïu les dades del compte"
2826
2827 #: ../src/empathy-account-assistant.c:484
2828 msgid "What kind of chat account do you want to create?"
2829 msgstr "Quin tipus de compte de xat voleu crear?"
2830
2831 #: ../src/empathy-account-assistant.c:490
2832 msgid "Do you want to create other chat accounts?"
2833 msgstr "Voleu crear altres comptes de xat?"
2834
2835 #: ../src/empathy-account-assistant.c:497
2836 msgid "Enter the details for the new account"
2837 msgstr "Introduïu les dades del compte nou"
2838
2839 #: ../src/empathy-account-assistant.c:612
2840 msgid ""
2841 "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
2842 "colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
2843 "programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
2844 "calls."
2845 msgstr ""
2846 "Amb l'Empathy podeu parlar en línia amb persones que estiguen a prop així "
2847 "com també amb amics que utilitzen el Google Talk, l'AIM, el Windows Live i "
2848 "molts altres tipus de programes de xat. També podreu fer cridades de veu o "
2849 "vídeo si teniu un micròfon o una càmera web."
2850
2851 #: ../src/empathy-account-assistant.c:629
2852 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
2853 msgstr ""
2854 "Teniu algun compte que hàgeu utilitzat amb algun altre programa de xat?"
2855
2856 #: ../src/empathy-account-assistant.c:652
2857 msgid "Yes, import my account details from "
2858 msgstr "Sí, importa les dades dels comptes de "
2859
2860 #: ../src/empathy-account-assistant.c:673
2861 msgid "Yes, I'll enter my account details now"
2862 msgstr "Sí, ara introduiré les dades dels comptes"
2863
2864 #: ../src/empathy-account-assistant.c:695
2865 msgid "No, I want a new account"
2866 msgstr "No, vull crear un compte nou"
2867
2868 #: ../src/empathy-account-assistant.c:705
2869 msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
2870 msgstr ""
2871 "No, per ara només vull veure les persones que estan connectades per ací a "
2872 "prop"
2873
2874 #: ../src/empathy-account-assistant.c:726
2875 msgid "Select the accounts you want to import:"
2876 msgstr "Seleccioneu els comptes que voleu importar:"
2877
2878 #: ../src/empathy-account-assistant.c:813
2879 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:555
2880 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:556
2881 msgid "Yes"
2882 msgstr "Sí"
2883
2884 #: ../src/empathy-account-assistant.c:820
2885 msgid "No, that's all for now"
2886 msgstr "No, això és tot per ara"
2887
2888 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1085
2889 msgid ""
2890 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
2891 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
2892 "details below are correct. You can easily change these details later or "
2893 "disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
2894 msgstr ""
2895 "L'Empathy pot descobrir i conversar automàticament amb les persones que "
2896 "estiguen connectades a la mateixa xarxa. Si voleu utilitzar esta funció "
2897 "comproveu que les dades d'ací a sota siguen correctes. Podeu canviar-les "
2898 "fàcilment més avant o inhabilitar esta funció des del diàleg de «Comptes»."
2899
2900 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1091
2901 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1147
2902 msgid "Edit->Accounts"
2903 msgstr "Edita->Comptes"
2904
2905 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1107
2906 msgid "I do _not want to enable this feature for now"
2907 msgstr "_No vull habilitar esta funció per ara"
2908
2909 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1143
2910 msgid ""
2911 "You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
2912 "telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
2913 "install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
2914 "the Accounts dialog"
2915 msgstr ""
2916 "No podreu xatejar amb les persones que estiguen connectades a la xarxa local "
2917 "en que estigueu ja que el telepathy-salut no és instal·lat. Si voleu "
2918 "habilitar esta funció, instal·leu el paquet telepathy-salut i creeu un "
2919 "compte de «Gent propera» en el diàleg de Comptes."
2920
2921 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1149
2922 msgid "telepathy-salut not installed"
2923 msgstr "La telepathy-salut no està instal·lada"
2924
2925 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1195
2926 msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
2927 msgstr "Auxiliar per als comptes de missatgeria i VoIP"
2928
2929 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1229
2930 msgid "Welcome to Empathy"
2931 msgstr "Vos donem la benvinguda a l'Empathy"
2932
2933 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1238
2934 msgid "Import your existing accounts"
2935 msgstr "Importeu els vostres comptes existents"
2936
2937 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1256
2938 msgid "Please enter personal details"
2939 msgstr "Introduïu les dades personals"
2940
2941 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2942 #. * unsaved changes
2943 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:64
2944 #, c-format
2945 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
2946 msgstr "Hi ha modificacions no alçades en el compte %s."
2947
2948 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2949 #. * an unsaved new account
2950 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
2951 msgid "Your new account has not been saved yet."
2952 msgstr "Encara no heu alçat el vostre compte nou."
2953
2954 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:345
2955 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:809
2956 msgid "Connecting…"
2957 msgstr "S'està connectant…"
2958
2959 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:386
2960 #, c-format
2961 msgid "Offline — %s"
2962 msgstr "Fora de línia — %s"
2963
2964 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:398
2965 #, c-format
2966 msgid "Disconnected — %s"
2967 msgstr "Fora de línia — %s"
2968
2969 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:409
2970 msgid "Offline — No Network Connection"
2971 msgstr "Fora de línia — No hi ha connexió de xarxa"
2972
2973 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:416
2974 msgid "Unknown Status"
2975 msgstr "Estat desconegut"
2976
2977 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:428
2978 msgid "Offline — Account Disabled"
2979 msgstr "Fora de línia — Compte inhabilitat"
2980
2981 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:831
2982 msgid ""
2983 "You are about to create a new account, which will discard\n"
2984 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2985 msgstr ""
2986 "Esteu a punt de crear un compte nou i perdreu els canvis\n"
2987 "fets fins ara. Segur que voleu continuar?"
2988
2989 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1192
2990 #, c-format
2991 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
2992 msgstr "Voleu suprimir %s de l'ordinador?"
2993
2994 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1196
2995 msgid "This will not remove your account on the server."
2996 msgstr "Amb això no se suprimirà el vostre compte del servidor."
2997
2998 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1432
2999 msgid ""
3000 "You are about to select another account, which will discard\n"
3001 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3002 msgstr ""
3003 "Esteu a punt de seleccionar un altre compte i perdreu els\n"
3004 "canvis fets fins ara. Segur que voleu continuar?"
3005
3006 #. Menu items: to enabled/disable the account
3007 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1643
3008 msgid "_Enable"
3009 msgstr "_Habilita"
3010
3011 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1644
3012 msgid "_Disable"
3013 msgstr "_Inhabilita"
3014
3015 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2154
3016 msgid ""
3017 "You are about to close the window, which will discard\n"
3018 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3019 msgstr ""
3020 "Esteu a punt de tancar la finestra i perdreu els canvis\n"
3021 "fets fins ara. Segur que voleu continuar?"
3022
3023 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
3024 msgid "Loading account information"
3025 msgstr "S'està carregant la informació del contacte"
3026
3027 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
3028 msgid "No protocol installed"
3029 msgstr "No hi ha cap protocol instal·lat"
3030
3031 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
3032 msgid "Protocol:"
3033 msgstr "Protocol:"
3034
3035 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
3036 msgid ""
3037 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
3038 "you want to use."
3039 msgstr ""
3040 "Per afegir un compte nou, primer heu d'instal·lar el rerefons de cada "
3041 "protocol que vulgueu utilitzar."
3042
3043 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
3044 msgid "_Add…"
3045 msgstr "_Afig…"
3046
3047 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
3048 msgid "_Import…"
3049 msgstr "_Importa…"
3050
3051 #: ../src/empathy-auth-client.c:249
3052 msgid " - Empathy authentication client"
3053 msgstr " - Client d'autenticació de l'Empathy"
3054
3055 #: ../src/empathy-auth-client.c:265
3056 msgid "Empathy authentication client"
3057 msgstr "Client d'autenticació de l'Empathy"
3058
3059 #: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
3060 msgid "People nearby"
3061 msgstr "Gent propera"
3062
3063 #: ../src/empathy-av.c:118
3064 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
3065 msgstr "- Client d'àudio/vídeo de l'Empathy"
3066
3067 #: ../src/empathy-av.c:134
3068 msgid "Empathy Audio/Video Client"
3069 msgstr "Client d'àudio/vídeo de l'Empathy"
3070
3071 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:479
3072 msgid "Contrast"
3073 msgstr "Contrast"
3074
3075 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:482
3076 msgid "Brightness"
3077 msgstr "Brillantor"
3078
3079 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:485
3080 msgid "Gamma"
3081 msgstr "Gamma"
3082
3083 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:590
3084 msgid "Volume"
3085 msgstr "Volum"
3086
3087 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1166
3088 msgid "_Sidebar"
3089 msgstr "Barra _lateral"
3090
3091 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1186
3092 msgid "Audio input"
3093 msgstr "Entrada d'àudio"
3094
3095 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1190
3096 msgid "Video input"
3097 msgstr "Entrada de vídeo"
3098
3099 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1194
3100 msgid "Dialpad"
3101 msgstr "Marcador"
3102
3103 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1205
3104 msgid "Details"
3105 msgstr "Dades"
3106
3107 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
3108 #. * is used in the window title
3109 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1274
3110 #, c-format
3111 msgid "Call with %s"
3112 msgstr "Cridada amb %s"
3113
3114 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
3115 #. * title
3116 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1353
3117 msgid "Call"
3118 msgstr "Cridada"
3119
3120 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1507
3121 msgid "The IP address as seen by the machine"
3122 msgstr "L'adreça IP des del punt de vista de la màquina"
3123
3124 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1509
3125 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
3126 msgstr "L'adreça IP des del punt de vista d'un servidor d'Internet"
3127
3128 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1511
3129 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3130 msgstr "L'adreça IP d'un igual vist per l'altre l'igual"
3131
3132 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1513
3133 msgid "The IP address of a relay server"
3134 msgstr "L'adreça IP d'un servidor de repetició"
3135
3136 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1515
3137 msgid "The IP address of the multicast group"
3138 msgstr "L'adreça IP del grup de multidestinació"
3139
3140 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1906
3141 #, fuzzy
3142 msgctxt "encoding video codec"
3143 msgid "Unknown"
3144 msgstr "Desconegut"
3145
3146 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1909
3147 #, fuzzy
3148 msgctxt "encoding audio codec"
3149 msgid "Unknown"
3150 msgstr "Desconegut"
3151
3152 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1912
3153 #, fuzzy
3154 msgctxt "decoding video codec"
3155 msgid "Unknown"
3156 msgstr "Desconegut"
3157
3158 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1915
3159 #, fuzzy
3160 msgctxt "decoding audio codec"
3161 msgid "Unknown"
3162 msgstr "Desconegut"
3163
3164 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
3165 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2274
3166 #, c-format
3167 msgid "Connected — %d:%02dm"
3168 msgstr "Connectat -- %d:%02dm"
3169
3170 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2335
3171 msgid "Technical Details"
3172 msgstr "Detalls tècnics"
3173
3174 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2373
3175 #, c-format
3176 msgid ""
3177 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
3178 "computer"
3179 msgstr ""
3180 "El programari d'en/na %s no té cap format d'àudio dels que teniu en el "
3181 "vostre ordinador"
3182
3183 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2378
3184 #, c-format
3185 msgid ""
3186 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
3187 "computer"
3188 msgstr ""
3189 "El programari d'en/na %s no té cap format de vídeo dels que teniu en el "
3190 "vostre ordinador"
3191
3192 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2384
3193 #, c-format
3194 msgid ""
3195 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3196 "does not allow direct connections."
3197 msgstr ""
3198 "No s'ha pogut connectar amb en/na %s. Algú dels dos deu estar en una xarxa "
3199 "que no permet connexions directes."
3200
3201 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2390
3202 msgid "There was a failure on the network"
3203 msgstr "Hi ha hagut una fallada en la xarxa"
3204
3205 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2394
3206 msgid ""
3207 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3208 msgstr ""
3209 "Els formats d'àudio necessaris per a esta cridada no estan instal·lats en "
3210 "este ordinador"
3211
3212 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2397
3213 msgid ""
3214 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3215 msgstr ""
3216 "Els formats de vídeo necessaris per a esta cridada no estan instal·lats en "
3217 "este ordinador"
3218
3219 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2407
3220 #, c-format
3221 msgid ""
3222 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3223 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3224 "the Help menu."
3225 msgstr ""
3226 "Ha ocorregut quelcom inesperat en un component de la Telepathy. <a href=\"%s"
3227 "\">Informeu d'esta errada</a> i adjunteu-hi els registres recollits a la "
3228 "finestra «Depuració» del menú Ajuda."
3229
3230 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2415
3231 msgid "There was a failure in the call engine"
3232 msgstr "Hi ha hagut una fallada en el motor de cridada"
3233
3234 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2418
3235 msgid "The end of the stream was reached"
3236 msgstr "S'ha arribat al final del flux"
3237
3238 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2458
3239 msgid "Can't establish audio stream"
3240 msgstr "No s'ha pogut establir el flux d'àudio"
3241
3242 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2468
3243 msgid "Can't establish video stream"
3244 msgstr "No s'ha pogut establir el flux de vídeo"
3245
3246 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
3247 msgid "Audio"
3248 msgstr "Àudio"
3249
3250 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
3251 msgid "Call the contact again"
3252 msgstr "Torna a cridar al contacte"
3253
3254 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3255 msgid "Camera Off"
3256 msgstr "Càmera apagada"
3257
3258 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3259 msgid "Camera On"
3260 msgstr "Càmera engegada"
3261
3262 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3263 msgid "Decoding Codec:"
3264 msgstr "Còdec de descodificació:"
3265
3266 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3267 msgid "Disable camera and stop sending video"
3268 msgstr "Inhabilita la càmera i para l'enviament de vídeo"
3269
3270 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
3271 msgid "Enable camera and send video"
3272 msgstr "Habilita la càmera i envia senyal de vídeo"
3273
3274 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
3275 msgid "Enable camera but don't send video"
3276 msgstr "Habilita la càmera però no envies senyal de vídeo"
3277
3278 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3279 msgid "Encoding Codec:"
3280 msgstr "Còdec de codificació:"
3281
3282 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3283 msgid "Hang up"
3284 msgstr "Penja"
3285
3286 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3287 msgid "Hang up current call"
3288 msgstr "Penja la cridada actual"
3289
3290 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3291 msgid "Local Candidate:"
3292 msgstr "Candidat local:"
3293
3294 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3295 msgid "Preview"
3296 msgstr "Previsualització"
3297
3298 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3299 msgid "Redial"
3300 msgstr "Torna a cridar"
3301
3302 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3303 msgid "Remote Candidate:"
3304 msgstr "Candidat remot:"
3305
3306 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3307 msgid "Send Audio"
3308 msgstr "Envia àudio"
3309
3310 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3311 msgid "Toggle audio transmission"
3312 msgstr "Commuta la transmissió d'àudio"
3313
3314 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
3315 msgid "Unknown"
3316 msgstr "Desconegut"
3317
3318 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3319 msgid "V_ideo"
3320 msgstr "V_ídeo"
3321
3322 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3323 msgid "Video"
3324 msgstr "Vídeo"
3325
3326 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3327 msgid "Video Off"
3328 msgstr "El vídeo està apagat"
3329
3330 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
3331 msgid "Video On"
3332 msgstr "El vídeo està engegat"
3333
3334 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3335 msgid "Video Preview"
3336 msgstr "Previsualització de vídeo"
3337
3338 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3339 msgid "_Call"
3340 msgstr "Tru_ca"
3341
3342 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25 ../src/empathy-main-window.ui.h:30
3343 msgid "_View"
3344 msgstr "_Visualitza"
3345
3346 #: ../src/empathy-chat-window.c:480 ../src/empathy-chat-window.c:500
3347 #, c-format
3348 msgid "%s (%d unread)"
3349 msgid_plural "%s (%d unread)"
3350 msgstr[0] "%s (%d sense llegir)"
3351 msgstr[1] "%s (%d sense llegir)"
3352
3353 #: ../src/empathy-chat-window.c:492
3354 #, c-format
3355 msgid "%s (and %u other)"
3356 msgid_plural "%s (and %u others)"
3357 msgstr[0] "%s (i %u altre)"
3358 msgstr[1] "%s (i %u altres)"
3359
3360 #: ../src/empathy-chat-window.c:508
3361 #, c-format
3362 msgid "%s (%d unread from others)"
3363 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3364 msgstr[0] "%s (%d sense llegir d'altres)"
3365 msgstr[1] "%s (%d sense llegir d'altres)"
3366
3367 #: ../src/empathy-chat-window.c:517
3368 #, c-format
3369 msgid "%s (%d unread from all)"
3370 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3371 msgstr[0] "%s (%d sense llegir de tots)"
3372 msgstr[1] "%s (%d sense llegir de tots)"
3373
3374 #: ../src/empathy-chat-window.c:732
3375 msgid "SMS:"
3376 msgstr ""
3377
3378 #: ../src/empathy-chat-window.c:742
3379 #, fuzzy, c-format
3380 msgid "Sending %d message"
3381 msgid_plural "Sending %d messages"
3382 msgstr[0] "S'està escrivint un missatge."
3383 msgstr[1] "S'està escrivint un missatge."
3384
3385 #: ../src/empathy-chat-window.c:764
3386 msgid "Typing a message."
3387 msgstr "S'està escrivint un missatge."
3388
3389 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3390 msgid "C_lear"
3391 msgstr "_Neteja"
3392
3393 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3394 msgid "C_ontact"
3395 msgstr "C_ontacte"
3396
3397 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3398 msgid "Chat"
3399 msgstr "Xat"
3400
3401 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3402 msgid "Insert _Smiley"
3403 msgstr "Insereix una e_moticona"
3404
3405 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3406 msgid "Invite _Participant…"
3407 msgstr "Convida un _participant…"
3408
3409 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
3410 msgid "Move Tab _Left"
3411 msgstr "Mou la pestanya a l'_esquerra"
3412
3413 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3414 msgid "Move Tab _Right"
3415 msgstr "Mou la pestanya a la d_reta"
3416
3417 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3418 msgid "Notify for All Messages"
3419 msgstr "Notifica tots els missatges"
3420
3421 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9 ../src/empathy-main-window.ui.h:18
3422 msgid "_Contents"
3423 msgstr "_Continguts"
3424
3425 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3426 msgid "_Conversation"
3427 msgstr "_Conversa"
3428
3429 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3430 msgid "_Detach Tab"
3431 msgstr "D_esenganxa la pestanya"
3432
3433 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:20
3434 msgid "_Edit"
3435 msgstr "_Edita"
3436
3437 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3438 msgid "_Favorite Chat Room"
3439 msgstr "Sala de xat _preferida"
3440
3441 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14 ../src/empathy-main-window.ui.h:22
3442 msgid "_Help"
3443 msgstr "A_juda"
3444
3445 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3446 msgid "_Next Tab"
3447 msgstr "Pestanya següe_nt"
3448
3449 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3450 msgid "_Previous Tab"
3451 msgstr "_Pestanya anterior"
3452
3453 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3454 msgid "_Show Contact List"
3455 msgstr "_Mostra la llista de contactes"
3456
3457 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3458 msgid "_Tabs"
3459 msgstr "Pes_tanyes"
3460
3461 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
3462 msgid "_Undo Close Tab"
3463 msgstr "_Desfés el tancament de la pestanya"
3464
3465 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:241
3466 msgid "Name"
3467 msgstr "Nom"
3468
3469 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:259
3470 msgid "Room"
3471 msgstr "Sala"
3472
3473 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:267
3474 msgid "Auto-Connect"
3475 msgstr "Connecta automàticament"
3476
3477 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
3478 msgid "Manage Favorite Rooms"
3479 msgstr "Gestiona les sales preferides"
3480
3481 #: ../src/empathy-event-manager.c:506
3482 msgid "Incoming video call"
3483 msgstr "Cridada de vídeo entrant"
3484
3485 #: ../src/empathy-event-manager.c:506
3486 msgid "Incoming call"
3487 msgstr "Cridada entrant"
3488
3489 #: ../src/empathy-event-manager.c:510
3490 #, c-format
3491 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3492 msgstr "En/na %s vos està cridant per videoconferència, voleu contestar?"
3493
3494 #: ../src/empathy-event-manager.c:511
3495 #, c-format
3496 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3497 msgstr "En/na %s vos està cridant, voleu contestar?"
3498
3499 #: ../src/empathy-event-manager.c:514 ../src/empathy-event-manager.c:663
3500 #, c-format
3501 msgid "Incoming call from %s"
3502 msgstr "Cridada entrant d'en/na %s"
3503
3504 #: ../src/empathy-event-manager.c:539
3505 msgid "_Reject"
3506 msgstr "_Refusa"
3507
3508 #: ../src/empathy-event-manager.c:545
3509 msgid "_Answer"
3510 msgstr "_Contesta"
3511
3512 #: ../src/empathy-event-manager.c:663
3513 #, c-format
3514 msgid "Incoming video call from %s"
3515 msgstr "Cridada de videoconferència d'en/na %s"
3516
3517 #: ../src/empathy-event-manager.c:736
3518 msgid "Room invitation"
3519 msgstr "Invitació a la sala"
3520
3521 #: ../src/empathy-event-manager.c:738
3522 #, c-format
3523 msgid "Invitation to join %s"
3524 msgstr "Vos han convidat a entrar a %s"
3525
3526 #: ../src/empathy-event-manager.c:745
3527 #, c-format
3528 msgid "%s is inviting you to join %s"
3529 msgstr "En/na %s vos convida a entrar a %s"
3530
3531 #: ../src/empathy-event-manager.c:753
3532 msgid "_Decline"
3533 msgstr "_Declina"
3534
3535 #: ../src/empathy-event-manager.c:758
3536 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3537 msgid "_Join"
3538 msgstr "_Uneix-m'hi"
3539
3540 #: ../src/empathy-event-manager.c:785
3541 #, c-format
3542 msgid "%s invited you to join %s"
3543 msgstr "En/na %s vos ha convidat a entrar a %s"
3544
3545 #: ../src/empathy-event-manager.c:791
3546 #, c-format
3547 msgid "You have been invited to join %s"
3548 msgstr "Vos han convidat a entrar a %s"
3549
3550 #: ../src/empathy-event-manager.c:842
3551 #, c-format
3552 msgid "Incoming file transfer from %s"
3553 msgstr "Transferència de fitxers entrant d'en/na %s"
3554
3555 #: ../src/empathy-event-manager.c:1020 ../src/empathy-main-window.c:377
3556 msgid "Password required"
3557 msgstr "Cal la contrasenya"
3558
3559 #: ../src/empathy-event-manager.c:1076
3560 #, c-format
3561 msgid "%s would like permission to see when you are online"
3562 msgstr "%s vol poder saber quan esteu en línia"
3563
3564 #: ../src/empathy-event-manager.c:1080
3565 #, c-format
3566 msgid ""
3567 "\n"
3568 "Message: %s"
3569 msgstr ""
3570 "\n"
3571 "Missatge: %s"
3572
3573 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3574 #: ../src/empathy-ft-manager.c:100
3575 #, c-format
3576 msgid "%u:%02u.%02u"
3577 msgstr "%u:%02u.%02u"
3578
3579 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3580 #: ../src/empathy-ft-manager.c:103
3581 #, c-format
3582 msgid "%02u.%02u"
3583 msgstr "%02u.%02u"
3584
3585 #: ../src/empathy-ft-manager.c:179
3586 msgctxt "file transfer percent"
3587 msgid "Unknown"
3588 msgstr "Desconegut"
3589
3590 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3591 #, c-format
3592 msgid "%s of %s at %s/s"
3593 msgstr "%s de %s a %s/s"
3594
3595 #: ../src/empathy-ft-manager.c:275
3596 #, c-format
3597 msgid "%s of %s"
3598 msgstr "%s de %s"
3599
3600 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3601 #: ../src/empathy-ft-manager.c:306
3602 #, c-format
3603 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3604 msgstr "S'està rebent «%s» d'en/na %s"
3605
3606 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3607 #: ../src/empathy-ft-manager.c:309
3608 #, c-format
3609 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3610 msgstr "S'està enviant «%s» a en/na %s"
3611
3612 #. translators: first %s is filename, second %s
3613 #. * is the contact name
3614 #: ../src/empathy-ft-manager.c:339
3615 #, c-format
3616 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3617 msgstr "S'ha produït un error en rebre «%s» d'en/na %s"
3618
3619 #: ../src/empathy-ft-manager.c:342
3620 msgid "Error receiving a file"
3621 msgstr "S'ha produït un error en rebre el fitxer"
3622
3623 #: ../src/empathy-ft-manager.c:347
3624 #, c-format
3625 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3626 msgstr "S'ha produït un error en enviar «%s» a en/na %s"
3627
3628 #: ../src/empathy-ft-manager.c:350
3629 msgid "Error sending a file"
3630 msgstr "S'ha produït un error en enviar el fitxer"
3631
3632 #. translators: first %s is filename, second %s
3633 #. * is the contact name
3634 #: ../src/empathy-ft-manager.c:489
3635 #, c-format
3636 msgid "\"%s\" received from %s"
3637 msgstr "S'ha rebut «%s» d'en/na %s"
3638
3639 #. translators: first %s is filename, second %s
3640 #. * is the contact name
3641 #: ../src/empathy-ft-manager.c:494
3642 #, c-format
3643 msgid "\"%s\" sent to %s"
3644 msgstr "S'ha enviat «%s» a en/na %s"
3645
3646 #: ../src/empathy-ft-manager.c:497
3647 msgid "File transfer completed"
3648 msgstr "S'ha completat la transferència"
3649
3650 #: ../src/empathy-ft-manager.c:616 ../src/empathy-ft-manager.c:780
3651 msgid "Waiting for the other participant's response"
3652 msgstr "S'està esperant que l'interlocutor responga"
3653
3654 #: ../src/empathy-ft-manager.c:642 ../src/empathy-ft-manager.c:680
3655 #, c-format
3656 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3657 msgstr "S'està comprovant la integritat de «%s»"
3658
3659 #: ../src/empathy-ft-manager.c:645 ../src/empathy-ft-manager.c:683
3660 #, c-format
3661 msgid "Hashing \"%s\""
3662 msgstr "S'està fent el resum de «%s»"
3663
3664 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1026
3665 msgid "%"
3666 msgstr "%"
3667
3668 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1038
3669 msgid "File"
3670 msgstr "Fitxer"
3671
3672 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1060
3673 msgid "Remaining"
3674 msgstr "Restant"
3675
3676 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3677 msgid "File Transfers"
3678 msgstr "Transferències de fitxers"
3679
3680 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3681 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3682 msgstr ""
3683 "Trau de la llista les transferències de fitxers completades, cancel·lades i "
3684 "fallades"
3685
3686 #: ../src/empathy-import-dialog.c:84
3687 msgid ""
3688 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3689 "importing accounts from Pidgin."
3690 msgstr ""
3691 "No s'han trobat comptes per importar. L'Empathy de moment només pot importar "
3692 "comptes del Pidgin."
3693
3694 #: ../src/empathy-import-dialog.c:199
3695 msgid "Import Accounts"
3696 msgstr "Importa els comptes"
3697
3698 #. Translators: this is the header of a treeview column
3699 #: ../src/empathy-import-widget.c:301
3700 msgid "Import"
3701 msgstr "Importa"
3702
3703 #: ../src/empathy-import-widget.c:310
3704 msgid "Protocol"
3705 msgstr "Protocol"
3706
3707 #: ../src/empathy-import-widget.c:334
3708 msgid "Source"
3709 msgstr "Font"
3710
3711 #: ../src/empathy-main-window.c:394
3712 msgid "Provide Password"
3713 msgstr "Introduïu la contrasenya"
3714
3715 #: ../src/empathy-main-window.c:400
3716 msgid "Disconnect"
3717 msgstr "Desconnecta"
3718
3719 #: ../src/empathy-main-window.c:540
3720 msgid "No match found"
3721 msgstr "No s'ha trobat cap coincidència"
3722
3723 #: ../src/empathy-main-window.c:695
3724 msgid "Reconnect"
3725 msgstr "Torna a connectar"
3726
3727 #: ../src/empathy-main-window.c:701
3728 msgid "Edit Account"
3729 msgstr "Edita el compte"
3730
3731 #: ../src/empathy-main-window.c:707
3732 msgid "Close"
3733 msgstr "Tanca"
3734
3735 #. Translators: this string will be something like:
3736 #. *   Top up My Account ($1.23)..."
3737 #: ../src/empathy-main-window.c:849
3738 #, c-format
3739 msgid "Top up %s (%s)..."
3740 msgstr ""
3741
3742 #: ../src/empathy-main-window.c:924
3743 #, fuzzy
3744 msgid "Top up account credit"
3745 msgstr "S'ha creat el compte del Salut"
3746
3747 #. top up button
3748 #: ../src/empathy-main-window.c:999
3749 msgid "Top Up..."
3750 msgstr ""
3751
3752 #: ../src/empathy-main-window.c:1763
3753 msgid "Contact"
3754 msgstr "Contacte"
3755
3756 #: ../src/empathy-main-window.c:2115
3757 msgid "Contact List"
3758 msgstr "Llista de contactes"
3759
3760 #: ../src/empathy-main-window.c:2233
3761 msgid "Show and edit accounts"
3762 msgstr "Mostra i edita els comptes"
3763
3764 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
3765 msgid "Contacts on a _Map"
3766 msgstr "Contactes en el _mapa"
3767
3768 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
3769 msgid "Credit Balance"
3770 msgstr ""
3771
3772 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
3773 msgid "Find in Contact _List"
3774 msgstr "Cerca a la _llista de contactes"
3775
3776 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
3777 msgid "Join _Favorites"
3778 msgstr "Uneix-te als _preferits"
3779
3780 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
3781 msgid "Manage Favorites"
3782 msgstr "Gestiona els preferits"
3783
3784 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:6
3785 msgid "N_ormal Size"
3786 msgstr "Mida _normal"
3787
3788 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:7 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3789 msgid "New _Call…"
3790 msgstr "_Cridada nova…"
3791
3792 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
3793 msgid "Normal Size With _Avatars"
3794 msgstr "Mida normal amb els _avatars"
3795
3796 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
3797 msgid "P_references"
3798 msgstr "P_referències"
3799
3800 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
3801 msgid "Show P_rotocols"
3802 msgstr "Mostra els _protocols"
3803
3804 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
3805 msgid "Sort by _Name"
3806 msgstr "Ordena per _nom"
3807
3808 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
3809 msgid "Sort by _Status"
3810 msgstr "Ordena per es_tat"
3811
3812 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
3813 msgid "_Accounts"
3814 msgstr "_Comptes"
3815
3816 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
3817 msgid "_Blocked Contacts"
3818 msgstr "Contactes _blocats"
3819
3820 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:17
3821 msgid "_Compact Size"
3822 msgstr "Mida _compacta"
3823
3824 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:19
3825 msgid "_Debug"
3826 msgstr "_Depura"
3827
3828 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:21
3829 msgid "_File Transfers"
3830 msgstr "Transferències de _fitxers"
3831
3832 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:23
3833 msgid "_Join…"
3834 msgstr "_Uneix-m'hi…"
3835
3836 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:24 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3837 msgid "_New Conversation…"
3838 msgstr "Conversa _nova…"
3839
3840 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
3841 msgid "_Offline Contacts"
3842 msgstr "Contactes _desconnectats"
3843
3844 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
3845 msgid "_Personal Information"
3846 msgstr "Informació _personal"
3847
3848 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:28
3849 msgid "_Room"
3850 msgstr "_Sala"
3851
3852 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:29
3853 msgid "_Search for Contacts…"
3854 msgstr "_Cerca contactes…"
3855
3856 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:337
3857 msgid "Chat Room"
3858 msgstr "Sala de xat"
3859
3860 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:353
3861 msgid "Members"
3862 msgstr "Membres"
3863
3864 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
3865 #. yes/no, yes/no and a number.
3866 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:553
3867 #, c-format
3868 msgid ""
3869 "%s\n"
3870 "Invite required: %s\n"
3871 "Password required: %s\n"
3872 "Members: %s"
3873 msgstr ""
3874 "%s\n"
3875 "Cal invitació: %s\n"
3876 "Cal contrasenya: %s\n"
3877 "Membres: %s"
3878
3879 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:555
3880 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:556
3881 msgid "No"
3882 msgstr "No"
3883
3884 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:584
3885 msgid "Could not start room listing"
3886 msgstr "No s'ha pogut iniciar el llistat de sales"
3887
3888 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:594
3889 msgid "Could not stop room listing"
3890 msgstr "No s'ha pogut parar el llistat de sales"
3891
3892 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3893 msgid "Couldn't load room list"
3894 msgstr "No s'ha pogut carregar el llistat de sales"
3895
3896 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3897 msgid ""
3898 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3899 msgstr ""
3900 "Introduïu el nom de la sala a la qual vos voleu unir o feu clic en una o més "
3901 "sales de la llista."
3902
3903 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3904 msgid ""
3905 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3906 "the current account's server"
3907 msgstr ""
3908 "Introduïu el servidor que hostatja la sala, o deixeu-lo en blanc si la sala "
3909 "és en el servidor del compte actual"
3910
3911 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3912 msgid "Join Room"
3913 msgstr "Entra a la sala"
3914
3915 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
3916 msgid "Room List"
3917 msgstr "Llista de sales"
3918
3919 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3920 msgid "_Room:"
3921 msgstr "Sa_la:"
3922
3923 #: ../src/empathy-preferences.c:147
3924 msgid "Message received"
3925 msgstr "Missatge rebut"
3926
3927 #: ../src/empathy-preferences.c:148
3928 msgid "Message sent"
3929 msgstr "Missatge enviat"
3930
3931 #: ../src/empathy-preferences.c:149
3932 msgid "New conversation"
3933 msgstr "Conversa nova"
3934
3935 #: ../src/empathy-preferences.c:150
3936 msgid "Contact goes online"
3937 msgstr "El contacte s'ha connectat"
3938
3939 #: ../src/empathy-preferences.c:151
3940 msgid "Contact goes offline"
3941 msgstr "El contacte s'ha desconnectat"
3942
3943 #: ../src/empathy-preferences.c:152
3944 msgid "Account connected"
3945 msgstr "Compte connectat"
3946
3947 #: ../src/empathy-preferences.c:153
3948 msgid "Account disconnected"
3949 msgstr "Compte desconnectat"
3950
3951 #: ../src/empathy-preferences.c:450
3952 msgid "Language"
3953 msgstr "Llengua"
3954
3955 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3956 #: ../src/empathy-preferences.c:700
3957 msgid "Juliet"
3958 msgstr ""
3959
3960 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3961 #: ../src/empathy-preferences.c:707
3962 msgid "Romeo"
3963 msgstr ""
3964
3965 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3966 #: ../src/empathy-preferences.c:713
3967 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
3968 msgstr ""
3969
3970 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3971 #: ../src/empathy-preferences.c:716
3972 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
3973 msgstr ""
3974
3975 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3976 #: ../src/empathy-preferences.c:719
3977 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
3978 msgstr ""
3979
3980 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3981 #: ../src/empathy-preferences.c:722
3982 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
3983 msgstr ""
3984
3985 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3986 #: ../src/empathy-preferences.c:725
3987 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
3988 msgstr ""
3989
3990 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3991 #: ../src/empathy-preferences.c:728
3992 #, fuzzy
3993 msgid "Juliet has disconnected"
3994 msgstr "En/na %s s'ha desconnectat"
3995
3996 #: ../src/empathy-preferences.c:962
3997 msgid "Preferences"
3998 msgstr "Preferències"
3999
4000 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
4001 msgid "Appearance"
4002 msgstr "Aparença"
4003
4004 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
4005 msgid "Behavior"
4006 msgstr "Comportament"
4007
4008 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
4009 msgid "Chat Th_eme:"
4010 msgstr "T_ema de xat:"
4011
4012 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
4013 msgid "Disable notifications when _away or busy"
4014 msgstr "Inhabilita les notificacions quan s'estiga _absent o ocupat"
4015
4016 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
4017 msgid "Disable sounds when _away or busy"
4018 msgstr "Inhabilita els sons quan s'estiga _absent o ocupat"
4019
4020 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
4021 msgid "Display incoming events in the notification area"
4022 msgstr "Mostra els esdeveniments d'entrada a l'àrea de notificació"
4023
4024 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
4025 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
4026 msgstr "Habilita les notificacions quan es connecte un contacte"
4027
4028 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
4029 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
4030 msgstr "Habilita les notificacions quan es desconnecte un contacte"
4031
4032 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
4033 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
4034 msgstr "Habilita les notificacions quan el _xat no tinga el focus"
4035
4036 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
4037 msgid "Enable spell checking for languages:"
4038 msgstr "Habilita la verificació ortogràfica per a les llengües:"
4039
4040 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
4041 msgid "General"
4042 msgstr "General"
4043
4044 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
4045 msgid "Location sources:"
4046 msgstr "Fonts d'ubicació:"
4047
4048 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
4049 msgid "Log conversations"
4050 msgstr "Enregistra les converses"
4051
4052 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
4053 msgid "Notifications"
4054 msgstr "Notificacions"
4055
4056 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
4057 msgid "Play sound for events"
4058 msgstr "Reprodueix un so per als esdeveniments"
4059
4060 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
4061 msgid "Privacy"
4062 msgstr "Privadesa"
4063
4064 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
4065 msgid ""
4066 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
4067 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
4068 "decimal place."
4069 msgstr ""
4070 "La reducció de la precisió de la ubicació significa que no es publicarà res "
4071 "més precís que la ciutat, el país o l'estat. Les coordenades del GPS es "
4072 "truncaran a una posició decimal."
4073
4074 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
4075 msgid "Show _smileys as images"
4076 msgstr "Mo_stra les emoticones com a imatges"
4077
4078 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
4079 msgid "Show contact _list in rooms"
4080 msgstr "Mostra la _llista de contactes a les sales"
4081
4082 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
4083 msgid "Sounds"
4084 msgstr "Sons"
4085
4086 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
4087 msgid "Spell Checking"
4088 msgstr "Verificació ortogràfica"
4089
4090 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
4091 msgid ""
4092 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
4093 "dictionary installed."
4094 msgstr ""
4095 "La llista de llengües només mostrarà les llengües per a les quals tingueu un "
4096 "diccionari instal·lat."
4097
4098 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
4099 msgid "Theme Variant:"
4100 msgstr ""
4101
4102 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
4103 msgid "Themes"
4104 msgstr "Temes"
4105
4106 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
4107 msgid "_Automatically connect on startup"
4108 msgstr "_Connecta automàticament en iniciar"
4109
4110 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
4111 msgid "_Cellphone"
4112 msgstr "_Telèfon mòbil"
4113
4114 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
4115 msgid "_Enable bubble notifications"
4116 msgstr "_Habilita les notificacions"
4117
4118 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
4119 msgid "_Enable sound notifications"
4120 msgstr "_Habilita les notificacions de so"
4121
4122 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
4123 msgid "_GPS"
4124 msgstr "_GPS"
4125
4126 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
4127 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
4128 msgstr "_Xarxa (IP, Wi-Fi)"
4129
4130 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
4131 msgid "_Open new chats in separate windows"
4132 msgstr "_Obri xats nous en finestres separades"
4133
4134 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
4135 msgid "_Publish location to my contacts"
4136 msgstr "_Publica la ubicació per als meus contactes"
4137
4138 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.