4116b064cf4c89a681964375b681ef8bf888d933
[empathy.git] / po / ca@valencia.po
1 # Catalan translation for Empathy
2 # Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same licence as the gossip package.
4 # Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
5 # Gil Forcada  <gilforcada@guifi.net>, 2008, 2009, 2010.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2010-10-23 01:02+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2010-04-01 21:44+0200\n"
13 "Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>\n"
14 "Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
15 "Language: ca\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n!=1;\n"
20
21 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
22 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
23 msgstr ""
24
25 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
26 msgid "Empathy"
27 msgstr "Empathy"
28
29 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
30 #, fuzzy
31 msgid "Empathy Internet Messaging"
32 msgstr "Missatgeria instantània Empathy"
33
34 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
35 msgid "IM Client"
36 msgstr "Client de missatgeria instantània"
37
38 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
39 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
40 msgstr "Obri sempre una finestra de xat separada per a xats nous."
41
42 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
43 msgid ""
44 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
45 "chat."
46 msgstr ""
47 "Caràcter que s'afegirà després del sobrenom quan s'utilitze la compleció de "
48 "sobrenom (tabulació) en els xats de grup."
49
50 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
51 msgid "Chat window theme"
52 msgstr "Tema de la finestra de xat"
53
54 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
55 msgid ""
56 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
57 msgstr ""
58 "Llista separada per comes de les llengües del verificador ortogràfic a "
59 "utilitzar (p. ex. «ca, en, es, fr»)."
60
61 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
62 msgid "Compact contact list"
63 msgstr "Llista de contactes compacta"
64
65 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
66 msgid "Connection managers should be used"
67 msgstr "S'haurien d'utilitzar gestors de connexions"
68
69 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
70 msgid "Contact list sort criterion"
71 msgstr "Criteri d'ordenació de la llista de contactes"
72
73 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
74 msgid "Default directory to select an avatar image from"
75 msgstr "El directori predeterminat des d'on seleccionar una imatge d'avatar"
76
77 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
78 msgid "Disable popup notifications when away"
79 msgstr "Inhabilita les notificacions quan s'estiga absent"
80
81 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
82 msgid "Disable sounds when away"
83 msgstr "Inhabilita els sons quan s'estiga absent"
84
85 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
86 msgid "Display incoming events in the status area"
87 msgstr ""
88
89 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
90 msgid ""
91 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
92 "user immediately."
93 msgstr ""
94
95 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
96 msgid "Empathy can publish the user's location"
97 msgstr "L'Empathy pot publicar la ubicació de l'usuari"
98
99 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
100 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
101 msgstr "L'Empathy pot utilitzar el GPS per a determinar la ubicació"
102
103 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
104 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
105 msgstr ""
106 "L'Empathy pot utilitzar la xarxa de telefonia mòbil per a determinar la "
107 "ubicació"
108
109 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
110 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
111 msgstr "L'Empathy pot utilitzar la xarxa per a determinar la ubicació"
112
113 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
114 msgid "Empathy default download folder"
115 msgstr "Carpeta predeterminada de les baixades de l'Empathy"
116
117 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
118 msgid "Empathy has asked about importing accounts"
119 msgstr "Si l'Empathy ha preguntat sobre la importació de comptes"
120
121 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
122 msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
123 msgstr "L'Empathy ha migrat dels registres de la Butterfly"
124
125 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
126 #, fuzzy
127 msgid "Empathy should auto-away when idle"
128 msgstr "Fes que l'Empathy es connecte automàticament en iniciar-se"
129
130 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
131 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
132 msgstr "Fes que l'Empathy es connecte automàticament en iniciar-se"
133
134 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
135 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
136 msgstr "L'Empathy hauria de reduir la precisió de la ubicació"
137
138 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
139 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
140 msgstr ""
141 "Fes que l'Empathy utilitze l'avatar del contacte com a icona de la finestra "
142 "de xat"
143
144 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
145 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
146 msgstr "Habilita les eines de desenvolupador del WebKit"
147
148 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
149 msgid "Enable popup notifications for new messages"
150 msgstr "Habilita les notificacions per als missatges nous"
151
152 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
153 msgid "Enable spell checker"
154 msgstr "Habilita el verificador ortogràfic"
155
156 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
157 msgid "Hide main window"
158 msgstr "Oculta la finestra principal"
159
160 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
161 msgid "Hide the main window."
162 msgstr "Oculta la finestra principal."
163
164 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
165 msgid "Nick completed character"
166 msgstr "Caràcter de compleció de sobrenom"
167
168 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
169 msgid "Open new chats in separate windows"
170 msgstr "Obri les finestres de xat noves en finestres separades"
171
172 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
173 msgid "Path of the Adium theme to use"
174 msgstr "Camí al tema Adium a utilitzar"
175
176 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
177 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
178 msgstr ""
179 "Camí al tema Adium a utilitzar si el tema utilitzat per al xat és l'Adium."
180
181 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
182 msgid "Play a sound for incoming messages"
183 msgstr "Reprodueix un so quan arriben missatges"
184
185 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
186 msgid "Play a sound for new conversations"
187 msgstr "Reprodueix un so per a les converses noves"
188
189 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
190 msgid "Play a sound for outgoing messages"
191 msgstr "Reprodueix un so per als missatges d'eixida"
192
193 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
194 msgid "Play a sound when a contact logs in"
195 msgstr "Reprodueix un so quan entri algun contacte"
196
197 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
198 msgid "Play a sound when a contact logs out"
199 msgstr "Reprodueix un so quan isca algun contacte"
200
201 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
202 msgid "Play a sound when we log in"
203 msgstr "Reprodueix un so en entrar"
204
205 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
206 msgid "Play a sound when we log out"
207 msgstr "Reprodueix un so en eixir"
208
209 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
210 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
211 msgstr "Mostra notificacions si el xat no és la finestra activa"
212
213 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
214 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
215 msgstr "Mostra notificacions si entra un contacte"
216
217 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
218 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
219 msgstr "Mostra notificacions si ix un contacte"
220
221 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
222 msgid "Show avatars"
223 msgstr "Mostra els avatars"
224
225 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
226 msgid "Show contact list in rooms"
227 msgstr "Mostra la llista de contactes a les sales"
228
229 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
230 msgid "Show hint about closing the main window"
231 msgstr "Mostra un consell sobre el tancament de la finestra principal"
232
233 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
234 msgid "Show offline contacts"
235 msgstr "Mostra els contactes fora de línia"
236
237 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
238 msgid "Show protocols"
239 msgstr "Mostra els protocols"
240
241 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
242 msgid "Spell checking languages"
243 msgstr "Llengües per a la verificació ortogràfica"
244
245 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
246 msgid "The default folder to save file transfers in."
247 msgstr "La carpeta predeterminada on s'alçaran els fitxers transferits."
248
249 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
250 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
251 msgstr "L'últim directori des d'on es va seleccionar una imatge d'avatar."
252
253 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
254 #, fuzzy
255 msgid "The position for the chat window side pane"
256 msgstr "La posició X de la finestra principal."
257
258 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
259 #, fuzzy
260 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
261 msgstr "La posició X de la finestra principal."
262
263 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
264 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
265 msgstr ""
266 "El tema que s'utilitza per a mostrar la conversa a les finestres de xat."
267
268 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
269 msgid "Use graphical smileys"
270 msgstr "Utilitza emoticones gràfiques"
271
272 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
273 msgid "Use notification sounds"
274 msgstr "Utilitza sons de notificació"
275
276 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
277 msgid "Use theme for chat rooms"
278 msgstr "Utilitza el tema per a les sales de xat"
279
280 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
281 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
282 msgstr ""
283 "Si l'Empathy ha de publicar la ubicació de l'usuari als seus contactes."
284
285 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
286 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
287 msgstr "Si l'Empathy ha d'utilitzar el GPS per a determinar la ubicació."
288
289 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
290 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
291 msgstr ""
292 "Si l'Empathy ha d'utilitzar la xarxa de mòbils per a determinar la ubicació."
293
294 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
295 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
296 msgstr "Si l'Empathy ha d'utilitzar la xarxa per a determinar la ubicació."
297
298 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
299 msgid "Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs."
300 msgstr ""
301 "Si l'Empathy ha preguntat si es volen importar els comptes d'altres "
302 "programes."
303
304 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
305 msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
306 msgstr "Si l'Empathy ha migrat els registres de la Butterfly."
307
308 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
309 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
310 msgstr "Si l'Empathy ha d'entrar en els comptes automàticament en iniciar-se."
311
312 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
313 #, fuzzy
314 msgid ""
315 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
316 msgstr ""
317 "Si s'ha de canviar al mode «absent» automàticament quan ha passat una certa "
318 "quantitat de temps."
319
320 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
321 msgid ""
322 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
323 msgstr ""
324 "Si l'Empathy ha de reduir la precisió de la ubicació per motius de privadesa."
325
326 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
327 msgid ""
328 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
329 msgstr ""
330 "Si l'Empathy ha d'utilitzar l'avatar del contacte com a icona de la finestra "
331 "de xat."
332
333 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
334 msgid ""
335 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
336 msgstr ""
337 "Si s'han d'habilitar les eines de desenvolupament del WebKit, com ara "
338 "l'inspector web."
339
340 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
341 msgid ""
342 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
343 "reconnect."
344 msgstr ""
345 "Si s'ha d'utilitzar el gestor de connexions per desconnectar/tornar a "
346 "connectar automàticament."
347
348 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
349 msgid ""
350 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
351 msgstr ""
352 "Si s'han de verificar les paraules introduïdes comparant-les amb les "
353 "llengües escollides per a la verificació ortogràfica."
354
355 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
356 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
357 msgstr ""
358 "Si s'han de convertir les emoticones a imatges gràfiques a les converses."
359
360 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
361 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
362 msgstr ""
363 "Si s'ha de reproduir un so per notificar que els contactes entren a la xarxa."
364
365 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
366 msgid ""
367 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
368 msgstr ""
369 "Si s'ha de reproduir un so per notificar que els contactes surten de la "
370 "xarxa."
371
372 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
373 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
374 msgstr "Si s'ha de reproduir un so per notificar esdeveniments."
375
376 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
377 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
378 msgstr "Si s'ha de reproduir un so quan arriben missatges."
379
380 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
381 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
382 msgstr "Si s'ha de reproduir un so quan s'inicien converses noves."
383
384 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
385 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
386 msgstr "Si s'ha de reproduir un so quan s'envien missatges."
387
388 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
389 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
390 msgstr "Si s'ha de reproduir un so quan s'entri a una xarxa."
391
392 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
393 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
394 msgstr "Si s'ha de reproduir un so quan se isca d'una xarxa."
395
396 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
397 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
398 msgstr ""
399 "Si s'han de reproduir notificacions de so quan s'estiga absent o ocupat."
400
401 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
402 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
403 msgstr ""
404 "Si s'ha de mostrar una notificació emergent quan es desconnecte un contacte."
405
406 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
407 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
408 msgstr ""
409 "Si s'ha de mostrar una notificació emergent quan es connecte un contacte."
410
411 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
412 msgid ""
413 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
414 "the chat is already opened, but not focused."
415 msgstr ""
416 "Si s'han de mostrar notificacions emergents quan es reba un esdeveniment de "
417 "missatge nou i el xat ja estiga obert però no tinga el focus."
418
419 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
420 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
421 msgstr ""
422 "Si s'ha de mostrar una notificació emergent quan es rebenn missatges nous."
423
424 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
425 msgid ""
426 "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
427 msgstr ""
428 "Si s'han de mostrar els avatars per als contactes a la llista de contactes i "
429 "les finestres de xat."
430
431 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
432 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
433 msgstr ""
434 "Si s'han de mostrar els contactes que estan fora de línia a la llista de "
435 "contactes."
436
437 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
438 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
439 msgstr ""
440 "Si s'han de mostrar notificacions emergents quan s'estiga absent o ocupat."
441
442 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
443 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
444 msgstr ""
445 "Si s'han de mostrar els protocols dels contactes a la llista de contactes."
446
447 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
448 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
449 msgstr "Si s'ha de mostrar la llista de contactes a les sales de xat."
450
451 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
452 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
453 msgstr "Si s'ha de mostrar la llista de contactes en mode compacte."
454
455 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
456 msgid ""
457 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
458 "'x' button in the title bar."
459 msgstr ""
460 "Si s'ha de mostrar el diàleg de missatge sobre el tancament de la finestra "
461 "principal amb el botó «x» de la barra de títol."
462
463 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
464 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
465 msgstr "Si s'ha d'utilitzar el tema per a les sales de xat."
466
467 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
468 msgid ""
469 "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
470 "the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
471 "the contact list by state."
472 msgstr ""
473 "Quin criteri s'ha de fer servir quan s'ordeni la llista de contactes. De "
474 "manera predeterminada s'ordena pel nom del contacte amb el valor "
475 "«name» (nom). Un valor «state» (estat) ordenarà la llista de contactes per "
476 "estat."
477
478 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
479 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
480 msgstr "Gestiona els comptes de missatgeria i VoIP"
481
482 #. Tweak the dialog
483 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
484 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2156
485 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
486 msgstr "Comptes de missatgeria i VoIP"
487
488 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:851
489 msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
490 msgstr "El resum del fitxer rebut i el de l'enviat no coincideixen"
491
492 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1111
493 msgid "File transfer not supported by remote contact"
494 msgstr "El contacte remot no admet la transferència de fitxers"
495
496 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1169
497 msgid "The selected file is not a regular file"
498 msgstr "El fitxer seleccionat no és un fitxer normal"
499
500 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1178
501 msgid "The selected file is empty"
502 msgstr "El fitxer seleccionat és buit"
503
504 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:283
505 msgid "Socket type not supported"
506 msgstr "No està implementat este tipus de sòcol"
507
508 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
509 msgid "No reason was specified"
510 msgstr "No s'ha especificat el motiu"
511
512 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405
513 msgid "The change in state was requested"
514 msgstr "S'ha demanat el canvi d'estat"
515
516 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:408
517 msgid "You canceled the file transfer"
518 msgstr "Heu cancel·lat la transferència del fitxer"
519
520 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:411
521 msgid "The other participant canceled the file transfer"
522 msgstr "L'interlocutor ha cancel·lat la transferència del fitxer"
523
524 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:414
525 msgid "Error while trying to transfer the file"
526 msgstr "S'ha produït un error en enviar el fitxer"
527
528 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:417
529 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
530 msgstr "L'interlocutor no pot enviar el fitxer"
531
532 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:420 ../libempathy/empathy-utils.c:324
533 msgid "Unknown reason"
534 msgstr "Motiu desconegut"
535
536 #: ../libempathy/empathy-utils.c:246
537 msgid "Available"
538 msgstr "Disponible"
539
540 #: ../libempathy/empathy-utils.c:248
541 msgid "Busy"
542 msgstr "Ocupat"
543
544 #: ../libempathy/empathy-utils.c:251
545 msgid "Away"
546 msgstr "Absent"
547
548 #: ../libempathy/empathy-utils.c:253
549 msgid "Invisible"
550 msgstr "Invisible"
551
552 #: ../libempathy/empathy-utils.c:255
553 msgid "Offline"
554 msgstr "Fora de línia"
555
556 #: ../libempathy/empathy-utils.c:257 ../src/empathy-call-window.c:1903
557 #: ../src/empathy-call-window.c:1904 ../src/empathy-call-window.c:1905
558 #: ../src/empathy-call-window.c:1906 ../src/empathy-call-window.ui.h:18
559 #, fuzzy
560 msgid "Unknown"
561 msgstr "Desconegut"
562
563 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296
564 msgid "No reason specified"
565 msgstr "No s'ha especificat el motiu"
566
567 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:354
568 msgid "Status is set to offline"
569 msgstr "S'ha establit l'estat a desconnectat"
570
571 #: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:334
572 msgid "Network error"
573 msgstr "Error de la xarxa"
574
575 #: ../libempathy/empathy-utils.c:302 ../libempathy/empathy-utils.c:336
576 msgid "Authentication failed"
577 msgstr "Ha fallat l'autenticació"
578
579 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304 ../libempathy/empathy-utils.c:338
580 msgid "Encryption error"
581 msgstr "Error de xifratge"
582
583 #: ../libempathy/empathy-utils.c:306
584 msgid "Name in use"
585 msgstr "Nom ja utilitzat"
586
587 #: ../libempathy/empathy-utils.c:308 ../libempathy/empathy-utils.c:340
588 msgid "Certificate not provided"
589 msgstr "No s'ha proporcionat el certificat"
590
591 #: ../libempathy/empathy-utils.c:310 ../libempathy/empathy-utils.c:342
592 msgid "Certificate untrusted"
593 msgstr "El certificat no és de confiança"
594
595 #: ../libempathy/empathy-utils.c:312 ../libempathy/empathy-utils.c:344
596 msgid "Certificate expired"
597 msgstr "El certificat ha vençut"
598
599 #: ../libempathy/empathy-utils.c:314 ../libempathy/empathy-utils.c:346
600 msgid "Certificate not activated"
601 msgstr "El certificat no està activat"
602
603 #: ../libempathy/empathy-utils.c:316 ../libempathy/empathy-utils.c:348
604 msgid "Certificate hostname mismatch"
605 msgstr "No coincideix el nom de la màquina del certificat"
606
607 #: ../libempathy/empathy-utils.c:318 ../libempathy/empathy-utils.c:350
608 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
609 msgstr "No coincideix l'empremta digital del certificat"
610
611 #: ../libempathy/empathy-utils.c:320 ../libempathy/empathy-utils.c:352
612 msgid "Certificate self-signed"
613 msgstr "Certificat signat per un mateix"
614
615 #: ../libempathy/empathy-utils.c:322
616 msgid "Certificate error"
617 msgstr "Error en el certificat"
618
619 #: ../libempathy/empathy-utils.c:356
620 #, fuzzy
621 msgid "Encryption is not available"
622 msgstr "<i>Informació no disponible</i>"
623
624 #: ../libempathy/empathy-utils.c:358
625 #, fuzzy
626 msgid "Certificate is invalid"
627 msgstr "El certificat no està activat"
628
629 #: ../libempathy/empathy-utils.c:360
630 #, fuzzy
631 msgid "Connection has been refused"
632 msgstr "S'ha rebutjat la connexió."
633
634 #: ../libempathy/empathy-utils.c:362
635 #, fuzzy
636 msgid "Connection can't be established"
637 msgstr "No s'ha pogut obrir la connexió"
638
639 #: ../libempathy/empathy-utils.c:364
640 #, fuzzy
641 msgid "Connection has been lost"
642 msgstr "S'ha exhaurit el temps d'espera de la connexió."
643
644 #: ../libempathy/empathy-utils.c:366
645 #, fuzzy
646 msgid "This resource is already connected to the server"
647 msgstr "Ja existeix este compte al servidor"
648
649 #: ../libempathy/empathy-utils.c:368
650 msgid ""
651 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
652 msgstr ""
653
654 #: ../libempathy/empathy-utils.c:371
655 #, fuzzy
656 msgid "The account already exists on the server"
657 msgstr "Ja existeix este compte al servidor"
658
659 #: ../libempathy/empathy-utils.c:373
660 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
661 msgstr ""
662
663 #: ../libempathy/empathy-utils.c:375
664 #, fuzzy
665 msgid "Certificate has been revoked"
666 msgstr "No s'ha proporcionat el certificat"
667
668 #: ../libempathy/empathy-utils.c:377
669 msgid ""
670 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
671 msgstr ""
672
673 #: ../libempathy/empathy-utils.c:380
674 msgid ""
675 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
676 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
677 msgstr ""
678
679 #: ../libempathy/empathy-utils.c:544
680 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
681 msgid "People Nearby"
682 msgstr "Gent propera"
683
684 #: ../libempathy/empathy-utils.c:549
685 msgid "Yahoo! Japan"
686 msgstr "Yahoo! del Japó"
687
688 #: ../libempathy/empathy-utils.c:550
689 msgid "Facebook Chat"
690 msgstr "Xat del Facebook"
691
692 #: ../libempathy/empathy-time.c:137
693 #, c-format
694 msgid "%d second ago"
695 msgid_plural "%d seconds ago"
696 msgstr[0] "fa %d segon"
697 msgstr[1] "fa %d segons"
698
699 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
700 #, c-format
701 msgid "%d minute ago"
702 msgid_plural "%d minutes ago"
703 msgstr[0] "fa %d minut"
704 msgstr[1] "fa %d minuts"
705
706 #: ../libempathy/empathy-time.c:147
707 #, c-format
708 msgid "%d hour ago"
709 msgid_plural "%d hours ago"
710 msgstr[0] "fa %d hora"
711 msgstr[1] "fa %d hores"
712
713 #: ../libempathy/empathy-time.c:152
714 #, c-format
715 msgid "%d day ago"
716 msgid_plural "%d days ago"
717 msgstr[0] "fa %d dia"
718 msgstr[1] "fa %d dies"
719
720 #: ../libempathy/empathy-time.c:157
721 #, c-format
722 msgid "%d week ago"
723 msgid_plural "%d weeks ago"
724 msgstr[0] "fa %d setmana"
725 msgstr[1] "fa %d setmanes"
726
727 #: ../libempathy/empathy-time.c:162
728 #, c-format
729 msgid "%d month ago"
730 msgid_plural "%d months ago"
731 msgstr[0] "fa %d mes"
732 msgstr[1] "fa %d mesos"
733
734 #: ../libempathy/empathy-time.c:167
735 msgid "in the future"
736 msgstr "en el futur"
737
738 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:463
739 msgid "All"
740 msgstr "Tots"
741
742 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:514
743 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:646
744 #: ../src/empathy-import-widget.c:312
745 msgid "Account"
746 msgstr "Compte"
747
748 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:515
749 #, fuzzy
750 msgid "Password"
751 msgstr "Contrasenya:"
752
753 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:516
754 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
755 msgid "Server"
756 msgstr "Servidor"
757
758 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:517
759 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
760 msgid "Port"
761 msgstr "Port"
762
763 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:589
764 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:646
765 #, c-format
766 msgid "%s:"
767 msgstr "%s:"
768
769 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1192
770 msgid "Username:"
771 msgstr "Nom d'usuari:"
772
773 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1521
774 msgid "A_pply"
775 msgstr ""
776
777 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1551
778 msgid "L_og in"
779 msgstr "_Entra"
780
781 #. Account and Identifier
782 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1617
783 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
784 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1401
785 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
786 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
787 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
788 msgid "Account:"
789 msgstr "Compte:"
790
791 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1628
792 #, fuzzy
793 msgid "_Enabled"
794 msgstr "Habilitat"
795
796 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1693
797 msgid "This account already exists on the server"
798 msgstr "Ja existeix este compte al servidor"
799
800 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1696
801 msgid "Create a new account on the server"
802 msgstr "Crea un compte nou al servidor"
803
804 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1789
805 #, fuzzy
806 msgid "Ca_ncel"
807 msgstr "Cancel·la"
808
809 #. To translators: The first parameter is the login id and the
810 #. * second one is the network. The resulting string will be something
811 #. * like: "MyUserName on freenode".
812 #. * You should reverse the order of these arguments if the
813 #. * server should come before the login id in your locale.
814 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2077
815 #, c-format
816 msgid "%1$s on %2$s"
817 msgstr "%1$s a %2$s"
818
819 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
820 #. * string will be something like: "Jabber Account"
821 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2103
822 #, c-format
823 msgid "%s Account"
824 msgstr "Compte %s"
825
826 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2107
827 msgid "New account"
828 msgstr "Compte nou"
829
830 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
831 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
832 msgstr "<b>Exemple:</b> ElMeuNomPúblic"
833
834 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
835 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
836 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
837 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
838 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
839 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
840 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
841 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
842 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
843 msgid "Advanced"
844 msgstr "Avançat"
845
846 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
847 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
848 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
849 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
850 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
851 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
852 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
853 msgid "Pass_word:"
854 msgstr "Con_trasenya:"
855
856 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
857 msgid "Screen _Name:"
858 msgstr "_Nom públic:"
859
860 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
861 msgid "What is your AIM password?"
862 msgstr "Quina és la vostra contrasenya de l'AIM?"
863
864 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
865 msgid "What is your AIM screen name?"
866 msgstr "Quin és el vostre nom públic de l'AIM?"
867
868 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
869 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
870 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
871 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
872 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
873 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
874 msgid "_Port:"
875 msgstr "_Port:"
876
877 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
878 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
879 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
880 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
881 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
882 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
883 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
884 msgid "_Server:"
885 msgstr "_Servidor:"
886
887 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
888 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
889 msgid "<b>Example:</b> username"
890 msgstr "<b>Exemple:</b> nomusuari"
891
892 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
893 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
894 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
895 msgid "Login I_D:"
896 msgstr "I_D d'entrada:"
897
898 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
899 msgid "What is your GroupWise User ID?"
900 msgstr "Quin és el vostre identificador d'usuari del GroupWise?"
901
902 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
903 msgid "What is your GroupWise password?"
904 msgstr "Quina és la vostra contrasenya del GroupWise?"
905
906 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
907 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
908 msgstr "<b>Exemple:</b> 123456789"
909
910 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
911 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
912 #, fuzzy
913 msgid "Ch_aracter set:"
914 msgstr "Joc de caràcters:"
915
916 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
917 msgid "ICQ _UIN:"
918 msgstr "_UIN de l'ICQ:"
919
920 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
921 msgid "What is your ICQ UIN?"
922 msgstr "Quin és el vostre UIN de l'ICQ?"
923
924 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
925 msgid "What is your ICQ password?"
926 msgstr "Quina és la vostra contrasenya de l'ICQ?"
927
928 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:183
929 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
930 msgid "Auto"
931 msgstr "Automàtic"
932
933 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:186
934 msgid "UDP"
935 msgstr "UDP"
936
937 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:189
938 msgid "TCP"
939 msgstr "TCP"
940
941 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:192
942 msgid "TLS"
943 msgstr "TLS"
944
945 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
946 #. * best to keep the English version.
947 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:221
948 msgid "Register"
949 msgstr "Registre"
950
951 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
952 #. * best to keep the English version.
953 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:226
954 msgid "Options"
955 msgstr "Opcions"
956
957 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:229
958 msgid "None"
959 msgstr "Cap"
960
961 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
962 msgid "Character set:"
963 msgstr "Joc de caràcters:"
964
965 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
966 msgid "Network"
967 msgstr "Xarxa"
968
969 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
970 msgid "Network:"
971 msgstr "Xarxa:"
972
973 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
974 msgid "Nickname:"
975 msgstr "Sobrenom:"
976
977 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
978 msgid "Password:"
979 msgstr "Contrasenya:"
980
981 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
982 msgid "Quit message:"
983 msgstr "Missatge de desconnexió:"
984
985 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
986 msgid "Real name:"
987 msgstr "Nom real:"
988
989 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
990 msgid "Servers"
991 msgstr "Servidors"
992
993 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
994 #, fuzzy
995 msgid "What is your IRC nickname?"
996 msgstr "Quin és el vostre nom públic de l'AIM?"
997
998 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
999 msgid "Which IRC network?"
1000 msgstr ""
1001
1002 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1003 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1004 msgstr "<b>Exemple:</b> usuari@gmail.com"
1005
1006 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
1007 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1008 msgstr "<b>Exemple:</b> usuari@jabber.org"
1009
1010 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
1011 #, fuzzy
1012 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1013 msgstr "_Es requereix xifratge (TLS/SSL)"
1014
1015 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
1016 #, fuzzy
1017 msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1018 msgstr "_Ignora els errors del certificat SSL"
1019
1020 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
1021 msgid "Override server settings"
1022 msgstr "Sobreescriu els paràmetres del servidor"
1023
1024 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1025 #, fuzzy
1026 msgid "Priori_ty:"
1027 msgstr "Pri_oritat:"
1028
1029 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
1030 msgid "Reso_urce:"
1031 msgstr "Rec_urs:"
1032
1033 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1034 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
1035 msgid ""
1036 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1037 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1038 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1039 "Facebook username if you don't have one."
1040 msgstr ""
1041 "És el vostre nom d'usuari i no l'usuari d'entrada normal del Facebook.\n"
1042 "Si teniu l'adreça facebook.com/<b>pep</b>, heu d'utilitzar <b>pep</b>.\n"
1043 "Utilitzeu <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">esta pàgina</a> per "
1044 "a seleccionar un nom d'usuari del Facebook si no en teniu."
1045
1046 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
1047 msgid "Use old SS_L"
1048 msgstr "Utilitza l'SS_L antic"
1049
1050 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
1051 msgid "What is your Facebook password?"
1052 msgstr "Quina és la vostra contrasenya del Facebook?"
1053
1054 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1055 msgid "What is your Facebook username?"
1056 msgstr "Quin és el vostre nom d'usuari del Facebook?"
1057
1058 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1059 msgid "What is your Google ID?"
1060 msgstr "Quin és el vostre identificador del Google?"
1061
1062 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1063 msgid "What is your Google password?"
1064 msgstr "Quina és la vostra contrasenya del Google?"
1065
1066 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
1067 msgid "What is your Jabber ID?"
1068 msgstr "Quin és el vostre identificador del Jabber?"
1069
1070 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
1071 msgid "What is your Jabber password?"
1072 msgstr "Quina és la vostra contrasenya del Jabber?"
1073
1074 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1075 msgid "What is your desired Jabber ID?"
1076 msgstr "Quin identificador del Jabber voleu?"
1077
1078 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
1079 msgid "What is your desired Jabber password?"
1080 msgstr "Quina contrasenya preferiu per al Jabber?"
1081
1082 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
1083 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1084 msgstr "<b>Exemple:</b> usuari@hotmail.com"
1085
1086 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
1087 msgid "What is your Windows Live ID?"
1088 msgstr "Quin és el vostre identificador del Windows Live?"
1089
1090 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
1091 msgid "What is your Windows Live password?"
1092 msgstr "Quina és la vostra contrasenya del Windows Live?"
1093
1094 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1095 #, fuzzy
1096 msgid "E-_mail address:"
1097 msgstr "Adreça de correu electrònic:"
1098
1099 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1100 #, fuzzy
1101 msgid "Nic_kname:"
1102 msgstr "Sobrenom:"
1103
1104 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1105 msgid "_First Name:"
1106 msgstr "_Nom:"
1107
1108 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1109 msgid "_Jabber ID:"
1110 msgstr "_Jabber ID:"
1111
1112 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1113 msgid "_Last Name:"
1114 msgstr "Co_gnoms:"
1115
1116 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
1117 msgid "_Published Name:"
1118 msgstr "Nom _públic:"
1119
1120 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
1121 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1122 msgstr "<b>Exemple:</b> usuari@el.meu.servidor.sip"
1123
1124 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1125 msgid "Authentication username:"
1126 msgstr "Nom d'usuari per l'autenticació:"
1127
1128 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
1129 msgid "Discover Binding"
1130 msgstr "Descobreix la vinculació"
1131
1132 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1133 msgid "Discover the STUN server automatically"
1134 msgstr "Descobreix automàticament el servidor STUN"
1135
1136 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1137 msgid "Interval (seconds)"
1138 msgstr "Interval (segons)"
1139
1140 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1141 msgid "Keep-Alive Options"
1142 msgstr "Opcions del manteniment de la connexió oberta"
1143
1144 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1145 msgid "Loose Routing"
1146 msgstr "Enrutament flexible"
1147
1148 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1149 msgid "Mechanism:"
1150 msgstr "Mecanisme:"
1151
1152 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1153 msgid "Miscellaneous Options"
1154 msgstr "Opcions diverses"
1155
1156 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1157 msgid "NAT Traversal Options"
1158 msgstr "Opcions del travessament del NAT"
1159
1160 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1161 msgid "Port:"
1162 msgstr "Port:"
1163
1164 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1165 msgid "Proxy Options"
1166 msgstr "Opcions del servidor intermediari"
1167
1168 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1169 msgid "STUN Server:"
1170 msgstr "Servidor STUN:"
1171
1172 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
1173 msgid "Server:"
1174 msgstr "Servidor:"
1175
1176 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1177 msgid "Transport:"
1178 msgstr "Transport:"
1179
1180 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1181 msgid "What is your SIP account password?"
1182 msgstr "Quina és la vostra contrasenya del compte de SIP?"
1183
1184 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1185 msgid "What is your SIP login ID?"
1186 msgstr "Quin és el vostre identificador d'entrada de SIP?"
1187
1188 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1189 msgid "_Username:"
1190 msgstr "N_om d'usuari:"
1191
1192 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1193 #, fuzzy
1194 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1195 msgstr "_Ignora les invitacions de conferència i sala de xat"
1196
1197 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
1198 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1199 msgstr "Quin és el vostre identificador del Yahoo!?"
1200
1201 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1202 msgid "What is your Yahoo! password?"
1203 msgstr "Quina és la vostra contrasenya del Yahoo!?"
1204
1205 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1206 msgid "Yahoo! I_D:"
1207 msgstr "I_D del Yahoo!:"
1208
1209 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
1210 msgid "_Room List locale:"
1211 msgstr "_Localització de la llista de la sala:"
1212
1213 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:443
1214 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:519
1215 msgid "Couldn't convert image"
1216 msgstr "No s'ha pogut convertir la imatge"
1217
1218 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:444
1219 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1220 msgstr "El vostre sistema no sap gestionar cap dels formats d'imatge acceptats"
1221
1222 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:935
1223 msgid "Select Your Avatar Image"
1224 msgstr "Seleccioneu la vostra imatge d'avatar"
1225
1226 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:938
1227 msgid "No Image"
1228 msgstr "Cap imatge"
1229
1230 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1000
1231 msgid "Images"
1232 msgstr "Imatges"
1233
1234 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1004
1235 msgid "All Files"
1236 msgstr "Tots els fitxers"
1237
1238 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:323
1239 msgid "Click to enlarge"
1240 msgstr "Feu clic per a fer-la més gran"
1241
1242 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:642
1243 msgid "Failed to open private chat"
1244 msgstr "No s'ha pogut obrir un xat privat"
1245
1246 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:682
1247 msgid "Topic not supported on this conversation"
1248 msgstr "No es pot establir el tema en esta conversa"
1249
1250 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:688
1251 msgid "You are not allowed to change the topic"
1252 msgstr "No podeu canviar el tema"
1253
1254 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:822
1255 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1256 msgstr "/clear: neteja tots els missatges de la conversa actual"
1257
1258 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:825
1259 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1260 msgstr "/topic <tema>: estableix el tema de la conversa actual"
1261
1262 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:828
1263 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1264 msgstr "/join <ID sala de xat>: entra a una sala de xat nova"
1265
1266 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:831
1267 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1268 msgstr "/j <ID sala de xat>: entra a una sala de xat nova"
1269
1270 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:836
1271 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1272 msgstr "/query <ID d'un contacte> [missatge]: obri un xat privat"
1273
1274 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:839
1275 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1276 msgstr "/msg <ID d'un contacte> <missatge>: obri un xat privat"
1277
1278 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:843
1279 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1280 msgstr "/nick <alias>: canvieu el vostre sobrenom en el servidor actual"
1281
1282 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:846
1283 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1284 msgstr "/me <missatge>: envia un missatge d'ACCIÓ a la conversa actual"
1285
1286 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:849
1287 msgid ""
1288 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1289 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1290 "join a new chat room\""
1291 msgstr ""
1292 "/say <missatge>: envia el <missatge> a la conversa actual. S'utilitza per a "
1293 "enviar un missatge que comence per «/». Per exemple: «/say /join s'utilitza "
1294 "per entrar a una sala de xat nova»"
1295
1296 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:854
1297 msgid ""
1298 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1299 "show its usage."
1300 msgstr ""
1301 "/help [<orde>]: mostra totes les ordes possibles. Si s'indica una <orde> es "
1302 "mostra com s'ha d'utilitzar."
1303
1304 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:864
1305 #, c-format
1306 msgid "Usage: %s"
1307 msgstr "Forma d'ús: %s"
1308
1309 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:893
1310 msgid "Unknown command"
1311 msgstr "Orde desconeguda"
1312
1313 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1014
1314 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1315 msgstr "Orde desconeguda, vegeu /help per a la llista d'ordes disponibles"
1316
1317 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1152
1318 msgid "offline"
1319 msgstr "desconnectat"
1320
1321 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1155
1322 msgid "invalid contact"
1323 msgstr "contacte no vàlid"
1324
1325 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1158
1326 msgid "permission denied"
1327 msgstr "s'ha denegat el permís"
1328
1329 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1161
1330 msgid "too long message"
1331 msgstr "el missatge és massa llarg"
1332
1333 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1164
1334 msgid "not implemented"
1335 msgstr "no implementat"
1336
1337 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1168
1338 msgid "unknown"
1339 msgstr "desconegut"
1340
1341 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1172
1342 #, c-format
1343 msgid "Error sending message '%s': %s"
1344 msgstr "S'ha produït un error en enviar el missatge «%s»: %s"
1345
1346 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1282 ../src/empathy-chat-window.c:691
1347 msgid "Topic:"
1348 msgstr "Tema:"
1349
1350 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1294
1351 #, c-format
1352 msgid "Topic set to: %s"
1353 msgstr "Tema establit a: %s"
1354
1355 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1296
1356 msgid "No topic defined"
1357 msgstr "No s'ha definit cap tema"
1358
1359 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1775
1360 msgid "(No Suggestions)"
1361 msgstr "(Cap suggeriment)"
1362
1363 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1829
1364 msgid "Insert Smiley"
1365 msgstr "Insereix una emoticona"
1366
1367 #. send button
1368 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1847
1369 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1805
1370 msgid "_Send"
1371 msgstr "_Envia"
1372
1373 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1881
1374 msgid "_Spelling Suggestions"
1375 msgstr "_Suggeriments d'ortografia"
1376
1377 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1958
1378 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1379 msgstr "No s'han pogut recuperar els registres recents"
1380
1381 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2064
1382 #, c-format
1383 msgid "%s has disconnected"
1384 msgstr "En/na %s s'ha desconnectat"
1385
1386 #. translators: reverse the order of these arguments
1387 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1388 #.
1389 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2071
1390 #, c-format
1391 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1392 msgstr "En/na %2$s ha expulsat en/na %1$s"
1393
1394 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2074
1395 #, c-format
1396 msgid "%s was kicked"
1397 msgstr "S'ha expulsat en/na %s"
1398
1399 #. translators: reverse the order of these arguments
1400 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1401 #.
1402 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2082
1403 #, c-format
1404 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1405 msgstr "En/na %2$s ha bandejat en/na %1$s"
1406
1407 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2085
1408 #, c-format
1409 msgid "%s was banned"
1410 msgstr "s'ha bandejat en/na %s"
1411
1412 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2089
1413 #, c-format
1414 msgid "%s has left the room"
1415 msgstr "En/na %s ha eixit de la sala"
1416
1417 #. Note to translators: this string is appended to
1418 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1419 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1420 #. * please let us know. :-)
1421 #.
1422 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2098
1423 #, c-format
1424 msgid " (%s)"
1425 msgstr " (%s)"
1426
1427 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2123
1428 #, c-format
1429 msgid "%s has joined the room"
1430 msgstr "En/na %s ha entrat a la sala"
1431
1432 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2148
1433 #, c-format
1434 msgid "%s is now known as %s"
1435 msgstr "En/na %s ara es diu %s"
1436
1437 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2287 ../src/empathy-call-window.c:1947
1438 msgid "Disconnected"
1439 msgstr "Fora de línia"
1440
1441 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2934
1442 msgid "Wrong password; please try again:"
1443 msgstr "Contrasenya errònia, torneu-ho a intentar:"
1444
1445 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2935
1446 msgid "Retry"
1447 msgstr "Torna-ho a intentar"
1448
1449 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2940
1450 msgid "This room is protected by a password:"
1451 msgstr "Esta sala és protegida per una contrasenya:"
1452
1453 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2941
1454 msgid "Join"
1455 msgstr "Uneix-te"
1456
1457 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3081
1458 msgid "Connected"
1459 msgstr "Connectat"
1460
1461 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3134
1462 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:653
1463 msgid "Conversation"
1464 msgstr "Conversa"
1465
1466 #. Copy Link Address menu item
1467 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:324
1468 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:791
1469 msgid "_Copy Link Address"
1470 msgstr "_Copia l'adreça de l'enllaç"
1471
1472 #. Open Link menu item
1473 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:331
1474 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:798
1475 msgid "_Open Link"
1476 msgstr "_Obri l'enllaç"
1477
1478 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
1479 #. * chat windows (strftime format string)
1480 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:424
1481 msgid "%A %B %d %Y"
1482 msgstr "%A %B %d %Y"
1483
1484 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:241
1485 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
1486 msgid "Edit Contact Information"
1487 msgstr "Edita la informació del contacte"
1488
1489 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:292
1490 msgid "Personal Information"
1491 msgstr "Informació personal"
1492
1493 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:397
1494 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:111
1495 msgid "New Contact"
1496 msgstr "Contacte nou"
1497
1498 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1499 msgid "Decide _Later"
1500 msgstr "Ho _decidiré més tard"
1501
1502 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1503 msgid "Subscription Request"
1504 msgstr "Sol·licitud de subscripció"
1505
1506 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:71
1507 msgid "Ungrouped"
1508 msgstr ""
1509
1510 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:72
1511 #, fuzzy
1512 msgid "Favorite People"
1513 msgstr "Preferit"
1514
1515 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2004
1516 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2232
1517 #, c-format
1518 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1519 msgstr "Segur que voleu suprimir el grup «%s»?"
1520
1521 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2006
1522 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2235
1523 msgid "Removing group"
1524 msgstr "S'està suprimint el grup"
1525
1526 #. Remove
1527 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2055
1528 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2132
1529 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2289
1530 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2387
1531 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
1532 msgid "_Remove"
1533 msgstr "_Suprimeix"
1534
1535 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2085
1536 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2320
1537 #, c-format
1538 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1539 msgstr "Segur que voleu suprimir el contacte «%s»?"
1540
1541 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2087
1542 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2322
1543 msgid "Removing contact"
1544 msgstr "Suprimeix el contacte"
1545
1546 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:203
1547 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
1548 msgid "_Add Contact…"
1549 msgstr "_Afig un contacte…"
1550
1551 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:230
1552 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:516
1553 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
1554 msgid "_Chat"
1555 msgstr "_Xat"
1556
1557 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:260
1558 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:559
1559 msgctxt "menu item"
1560 msgid "_Audio Call"
1561 msgstr "Trucada de _veu"
1562
1563 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:290
1564 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:601
1565 msgctxt "menu item"
1566 msgid "_Video Call"
1567 msgstr "_Trucada de vídeo"
1568
1569 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:330
1570 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:644
1571 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
1572 msgid "_Previous Conversations"
1573 msgstr "Converses _anteriors"
1574
1575 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:352
1576 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:685
1577 #, fuzzy
1578 msgid "Send File"
1579 msgstr "Envia un fitxer"
1580
1581 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:374
1582 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:727
1583 #, fuzzy
1584 msgid "Share My Desktop"
1585 msgstr "Comparteix el meu escriptori"
1586
1587 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:414
1588 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1570
1589 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:761
1590 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1292
1591 msgid "Favorite"
1592 msgstr "Preferit"
1593
1594 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:443
1595 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:788
1596 msgid "Infor_mation"
1597 msgstr "Infor_mació"
1598
1599 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:489
1600 msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
1601 msgid "_Edit"
1602 msgstr "_Edita"
1603
1604 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:543
1605 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:972
1606 #: ../src/empathy-chat-window.c:903
1607 msgid "Inviting you to this room"
1608 msgstr "Se vos està convidant a esta sala"
1609
1610 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:574
1611 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1019
1612 #, fuzzy
1613 msgid "_Invite to Chat Room"
1614 msgstr "_Convida a la sala de xat"
1615
1616 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1617 msgid "Select a contact"
1618 msgstr "Seleccioneu un contacte"
1619
1620 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:226
1621 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:148
1622 msgid "Full name:"
1623 msgstr "Nom complet:"
1624
1625 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:227
1626 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:149
1627 msgid "Phone number:"
1628 msgstr ""
1629
1630 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:228
1631 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:150
1632 msgid "E-mail address:"
1633 msgstr "Adreça de correu electrònic:"
1634
1635 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:229
1636 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:151
1637 msgid "Website:"
1638 msgstr "Pàgina web:"
1639
1640 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:230
1641 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:152
1642 msgid "Birthday:"
1643 msgstr "Aniversari:"
1644
1645 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:609
1646 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:454
1647 msgid "Country ISO Code:"
1648 msgstr "Codi ISO del país:"
1649
1650 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:611
1651 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:456
1652 msgid "Country:"
1653 msgstr "País:"
1654
1655 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:613
1656 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:458
1657 msgid "State:"
1658 msgstr "Estat:"
1659
1660 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:615
1661 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:460
1662 msgid "City:"
1663 msgstr "Ciutat:"
1664
1665 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:617
1666 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:462
1667 msgid "Area:"
1668 msgstr "Àrea:"
1669
1670 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:619
1671 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:464
1672 msgid "Postal Code:"
1673 msgstr "Codi postal:"
1674
1675 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:621
1676 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:466
1677 msgid "Street:"
1678 msgstr "Carrer:"
1679
1680 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:623
1681 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:468
1682 msgid "Building:"
1683 msgstr "Edifici:"
1684
1685 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:625
1686 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:470
1687 msgid "Floor:"
1688 msgstr "Planta:"
1689
1690 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:627
1691 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:472
1692 msgid "Room:"
1693 msgstr "Habitació:"
1694
1695 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:629
1696 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:474
1697 msgid "Text:"
1698 msgstr "Text:"
1699
1700 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:631
1701 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:476
1702 msgid "Description:"
1703 msgstr "Descripció:"
1704
1705 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:633
1706 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:478
1707 msgid "URI:"
1708 msgstr "URI:"
1709
1710 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:635
1711 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:480
1712 msgid "Accuracy Level:"
1713 msgstr "Nivell de precisió:"
1714
1715 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:637
1716 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:482
1717 msgid "Error:"
1718 msgstr "Error:"
1719
1720 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:639
1721 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:484
1722 msgid "Vertical Error (meters):"
1723 msgstr "Error vertical (metres):"
1724
1725 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:641
1726 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:486
1727 msgid "Horizontal Error (meters):"
1728 msgstr "Error horitzontal (metres):"
1729
1730 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:643
1731 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:488
1732 msgid "Speed:"
1733 msgstr "Velocitat:"
1734
1735 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:645
1736 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:490
1737 msgid "Bearing:"
1738 msgstr "Direcció:"
1739
1740 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:647
1741 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:492
1742 msgid "Climb Speed:"
1743 msgstr "Velocitat de pujada:"
1744
1745 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:649
1746 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:494
1747 msgid "Last Updated on:"
1748 msgstr "Última actualització a:"
1749
1750 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:651
1751 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:496
1752 msgid "Longitude:"
1753 msgstr "Longitud:"
1754
1755 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:653
1756 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:498
1757 msgid "Latitude:"
1758 msgstr "Latitud:"
1759
1760 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:655
1761 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:500
1762 msgid "Altitude:"
1763 msgstr "Altitud:"
1764
1765 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:718
1766 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:735
1767 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:582
1768 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:599
1769 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
1770 msgid "Location"
1771 msgstr "Ubicació"
1772
1773 #. translators: format is "Location, $date"
1774 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:737
1775 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:601
1776 #, fuzzy, c-format
1777 msgid "%s, %s"
1778 msgstr "%s de %s"
1779
1780 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:789
1781 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:650
1782 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1783 msgstr "%e de %B de %Y a les %R UTC"
1784
1785 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:872
1786 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:841
1787 msgid "Save Avatar"
1788 msgstr "Alça l'avatar"
1789
1790 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:928
1791 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:899
1792 msgid "Unable to save avatar"
1793 msgstr "No s'ha pogut alçar l'avatar"
1794
1795 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1796 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1797 msgstr "<b>Ubicació</b> a (data)\t"
1798
1799 #. Alias
1800 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1801 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1227
1802 msgid "Alias:"
1803 msgstr "Sobrenom:"
1804
1805 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1806 msgid "Client Information"
1807 msgstr "Informació del client"
1808
1809 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1810 msgid "Client:"
1811 msgstr "Client:"
1812
1813 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1814 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1815 msgid "Contact Details"
1816 msgstr "Detalls del contacte"
1817
1818 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1819 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1820 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1821 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1431
1822 msgid "Identifier:"
1823 msgstr "Identificador:"
1824
1825 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1826 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1827 msgid "Information requested…"
1828 msgstr "S'ha demanat la informació…"
1829
1830 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1831 msgid "OS:"
1832 msgstr "SO:"
1833
1834 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1835 msgid "Version:"
1836 msgstr "Versió:"
1837
1838 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:332
1839 msgid "Groups"
1840 msgstr "Grups"
1841
1842 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:344
1843 msgid ""
1844 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1845 "select more than one group or no groups."
1846 msgstr ""
1847 "Seleccioneu els grups en els quals voleu que hi haja este contacte. Podeu "
1848 "seleccionar-ne més d'un o bé cap."
1849
1850 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:363
1851 msgid "_Add Group"
1852 msgstr "_Afig un grup"
1853
1854 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:397
1855 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:554
1856 msgid "Select"
1857 msgstr "Selecciona"
1858
1859 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:407
1860 #: ../src/empathy-main-window.c:1250
1861 msgid "Group"
1862 msgstr "Grup"
1863
1864 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1865 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:281
1866 #, fuzzy
1867 msgid "Linked Contacts"
1868 msgstr "Contactes _desconnectats"
1869
1870 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:354
1871 #, fuzzy
1872 msgid "Select contacts to link"
1873 msgstr "Seleccioneu un contacte"
1874
1875 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:428
1876 #, fuzzy
1877 msgid "New contact preview"
1878 msgstr "Contacte nou"
1879
1880 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:472
1881 msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
1882 msgstr ""
1883
1884 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1885 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1886 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1887 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:132
1888 #, fuzzy, c-format
1889 msgid "%s (%s)"
1890 msgstr " (%s)"
1891
1892 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:839
1893 #, fuzzy
1894 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
1895 msgid "_Edit"
1896 msgstr "_Edita"
1897
1898 #. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
1899 #. * to form a meta-contact".
1900 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:865
1901 #, fuzzy
1902 msgctxt "Link individual (contextual menu)"
1903 msgid "_Link Contacts…"
1904 msgstr "_Afig un contacte…"
1905
1906 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1569
1907 #, c-format
1908 msgid "Meta-contact containing %u contact"
1909 msgid_plural "Meta-contact containing %u contacts"
1910 msgstr[0] ""
1911 msgstr[1] ""
1912
1913 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
1914 #, fuzzy
1915 msgid "<b>Location</b> at (date)"
1916 msgstr "<b>Ubicació</b> a (data)\t"
1917
1918 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:328
1919 msgid "New Network"
1920 msgstr "Xarxa nova"
1921
1922 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:495
1923 #, fuzzy
1924 msgid "Choose an IRC network"
1925 msgstr "Seleccioneu un servidor"
1926
1927 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
1928 msgid "new server"
1929 msgstr "servidor nou"
1930
1931 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
1932 msgid "SSL"
1933 msgstr "SSL"
1934
1935 #. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
1936 #. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
1937 #. * is a verb.
1938 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:115
1939 #, fuzzy
1940 msgid "Link Contacts"
1941 msgstr "Contactes _desconnectats"
1942
1943 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:120
1944 #, fuzzy
1945 msgctxt "Unlink individual (button)"
1946 msgid "_Unlink…"
1947 msgstr "_Uneix-m'hi…"
1948
1949 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
1950 msgid ""
1951 "Completely split the displayed meta-contact into the contacts it contains."
1952 msgstr ""
1953
1954 #. Add button
1955 #. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
1956 #. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
1957 #. * meta-contact".
1958 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:136
1959 #, fuzzy
1960 msgid "_Link"
1961 msgstr "_Obri l'enllaç"
1962
1963 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:182
1964 #, c-format
1965 msgid "Unlink meta-contact '%s'?"
1966 msgstr ""
1967
1968 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:185
1969 msgid ""
1970 "Are you sure you want to unlink this meta-contact? This will completely "
1971 "split the meta-contact into the contacts it contains."
1972 msgstr ""
1973
1974 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
1975 msgctxt "Unlink individual (button)"
1976 msgid "_Unlink"
1977 msgstr ""
1978
1979 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:663
1980 msgid "Date"
1981 msgstr "Data"
1982
1983 #. Tab Label
1984 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
1985 msgid "Conversations"
1986 msgstr "Converses"
1987
1988 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
1989 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
1990 msgid "Find Next"
1991 msgstr ""
1992
1993 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
1994 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
1995 #, fuzzy
1996 msgid "Find Previous"
1997 msgstr "Previsualització de vídeo"
1998
1999 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2000 msgid "Previous Conversations"
2001 msgstr "Converses anteriors"
2002
2003 #. Tab Label
2004 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2005 msgid "Search"
2006 msgstr "Cerca"
2007
2008 #. Searching *for* something
2009 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2010 msgid "_For:"
2011 msgstr "_Per a:"
2012
2013 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
2014 msgid "Contact ID:"
2015 msgstr "ID del contacte:"
2016
2017 #. add chat button
2018 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:145
2019 msgid "C_hat"
2020 msgstr "_Xat"
2021
2022 #. Tweak the dialog
2023 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:155
2024 msgid "New Conversation"
2025 msgstr "Conversa nova"
2026
2027 #. add video toggle
2028 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:205
2029 msgid "Send _Video"
2030 msgstr "Envia _vídeo"
2031
2032 #. add chat button
2033 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:213
2034 msgid "C_all"
2035 msgstr "_Trucada"
2036
2037 #. Tweak the dialog
2038 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:223
2039 msgid "New Call"
2040 msgstr "Trucada nova"
2041
2042 #. COL_STATUS_TEXT
2043 #. COL_STATE_ICON_NAME
2044 #. COL_STATE
2045 #. COL_DISPLAY_MARKUP
2046 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2047 #. COL_TYPE
2048 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:168
2049 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:204
2050 msgid "Custom Message…"
2051 msgstr "Missatge personalitzat…"
2052
2053 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:221
2054 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:223
2055 msgid "Edit Custom Messages…"
2056 msgstr "Edita els missatges personalitzats…"
2057
2058 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:346
2059 msgid "Click to remove this status as a favorite"
2060 msgstr "Feu clic per a suprimir este estat com a preferit"
2061
2062 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:355
2063 msgid "Click to make this status a favorite"
2064 msgstr "Feu clic per fer que este estat siga un preferit"
2065
2066 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:389
2067 msgid "Set status"
2068 msgstr "Estableix l'estat"
2069
2070 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:939
2071 msgid "Set your presence and current status"
2072 msgstr "Establiu la presència i l'estat actual"
2073
2074 #. Custom messages
2075 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1124
2076 msgid "Custom messages…"
2077 msgstr "Missatges personalitzats…"
2078
2079 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2080 msgid "Find:"
2081 msgstr "Cerca:"
2082
2083 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2084 msgid "Match case"
2085 msgstr "Coincidència de majúscules i minúscules:"
2086
2087 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2088 msgid "Phrase not found"
2089 msgstr "No s'ha trobat la frase"
2090
2091 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:50
2092 msgid "Received an instant message"
2093 msgstr "Heu rebut un missatge instantani"
2094
2095 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:52
2096 msgid "Sent an instant message"
2097 msgstr "Heu enviat un missatge instantani"
2098
2099 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:54
2100 msgid "Incoming chat request"
2101 msgstr "Sol·licitud de xat"
2102
2103 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:56
2104 msgid "Contact connected"
2105 msgstr "S'ha connectat un contacte"
2106
2107 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:58
2108 msgid "Contact disconnected"
2109 msgstr "S'ha desconnectat un contacte"
2110
2111 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:60
2112 msgid "Connected to server"
2113 msgstr "Connectat al servidor"
2114
2115 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:62
2116 msgid "Disconnected from server"
2117 msgstr "Desconnectat del servidor"
2118
2119 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:64
2120 msgid "Incoming voice call"
2121 msgstr "Trucada de veu entrant"
2122
2123 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:66
2124 msgid "Outgoing voice call"
2125 msgstr "Trucada de veu d'eixida"
2126
2127 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:68
2128 msgid "Voice call ended"
2129 msgstr "La trucada de veu ha finalitzat"
2130
2131 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:364
2132 msgid "Enter Custom Message"
2133 msgstr "Introduïu un missatge personalitzat"
2134
2135 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:523
2136 msgid "Edit Custom Messages"
2137 msgstr "Edita els missatges personalitzats"
2138
2139 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
2140 msgid "Add _New Preset"
2141 msgstr "Afig un estat preestablert _nou"
2142
2143 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
2144 msgid "Saved Presets"
2145 msgstr "Preestablerts alçats"
2146
2147 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
2148 msgid "Classic"
2149 msgstr "Clàssic"
2150
2151 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
2152 msgid "Simple"
2153 msgstr "Simple"
2154
2155 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
2156 msgid "Clean"
2157 msgstr "Net"
2158
2159 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2160 msgid "Blue"
2161 msgstr "Blau"
2162
2163 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2164 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified.\n"
2165 msgstr ""
2166
2167 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:156
2168 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority"
2169 msgstr ""
2170
2171 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:160
2172 #, fuzzy
2173 msgid "The certificate has expired"
2174 msgstr "El certificat ha vençut"
2175
2176 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:163
2177 #, fuzzy
2178 msgid "The certificate hasn't yet been activated"
2179 msgstr "El certificat no està activat"
2180
2181 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:166
2182 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint"
2183 msgstr ""
2184
2185 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:169
2186 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name"
2187 msgstr ""
2188
2189 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:173
2190 #, fuzzy
2191 msgid "The certificate is self-signed"
2192 msgstr "Certificat signat per un mateix"
2193
2194 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:176
2195 msgid "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority"
2196 msgstr ""
2197
2198 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:180
2199 msgid "The certificate is cryptographically weak"
2200 msgstr ""
2201
2202 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:183
2203 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits"
2204 msgstr ""
2205
2206 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:187
2207 #, fuzzy
2208 msgid "The certificate is malformed"
2209 msgstr "El certificat ha vençut"
2210
2211 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:205
2212 #, fuzzy, c-format
2213 msgid "Expected hostname: %s"
2214 msgstr "No coincideix el nom de la màquina del certificat"
2215
2216 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:208
2217 #, fuzzy, c-format
2218 msgid "Certificate hostname: %s"
2219 msgstr "No coincideix el nom de la màquina del certificat"
2220
2221 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:263
2222 #, fuzzy
2223 msgid "Continue"
2224 msgstr "Context"
2225
2226 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:269
2227 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2228 msgstr ""
2229
2230 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:286
2231 msgid "Remember this choice for future connections"
2232 msgstr ""
2233
2234 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:294
2235 #, fuzzy
2236 msgid "Certificate Details"
2237 msgstr "Detalls del servei"
2238
2239 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1702
2240 msgid "Unable to open URI"
2241 msgstr "No s'ha pogut obrir l'URI"
2242
2243 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1797
2244 msgid "Select a file"
2245 msgstr "Seleccioneu un fitxer"
2246
2247 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1866
2248 #, fuzzy, c-format
2249 msgid "Incoming file from %s"
2250 msgstr "Trucada entrant d'en/na %s"
2251
2252 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2253 msgid "Current Locale"
2254 msgstr "Localització actual"
2255
2256 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2257 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2258 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2259 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2260 msgid "Arabic"
2261 msgstr "Àrab"
2262
2263 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2264 msgid "Armenian"
2265 msgstr "Armeni"
2266
2267 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2268 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2269 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2270 msgid "Baltic"
2271 msgstr "Bàltic"
2272
2273 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2274 msgid "Celtic"
2275 msgstr "Cèltic"
2276
2277 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2278 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2279 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2280 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2281 msgid "Central European"
2282 msgstr "Europeu central"
2283
2284 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2285 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2286 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2287 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2288 msgid "Chinese Simplified"
2289 msgstr "Xinés simplificat"
2290
2291 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2292 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2293 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2294 msgid "Chinese Traditional"
2295 msgstr "Xinés tradicional"
2296
2297 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2298 msgid "Croatian"
2299 msgstr "Croat"
2300
2301 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2302 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2303 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2304 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2305 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2306 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2307 msgid "Cyrillic"
2308 msgstr "Ciríl·lic"
2309
2310 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2311 msgid "Cyrillic/Russian"
2312 msgstr "Ciríl·lic/Rus"
2313
2314 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2315 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2316 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2317 msgstr "Ciríl·lic/Ucraïnés"
2318
2319 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2320 msgid "Georgian"
2321 msgstr "Georgià"
2322
2323 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2324 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2325 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2326 msgid "Greek"
2327 msgstr "Grec"
2328
2329 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2330 msgid "Gujarati"
2331 msgstr "Gujarati"
2332
2333 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2334 msgid "Gurmukhi"
2335 msgstr "Gurmukhi"
2336
2337 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2338 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2339 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2340 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2341 msgid "Hebrew"
2342 msgstr "Hebreu"
2343
2344 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2345 msgid "Hebrew Visual"
2346 msgstr "Hebreu visual"
2347
2348 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2349 msgid "Hindi"
2350 msgstr "Hindi"
2351
2352 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2353 msgid "Icelandic"
2354 msgstr "Islandés"
2355
2356 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2357 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2358 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2359 msgid "Japanese"
2360 msgstr "Japonés"
2361
2362 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2363 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2364 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2365 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2366 msgid "Korean"
2367 msgstr "Coreà"
2368
2369 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2370 msgid "Nordic"
2371 msgstr "Nòrdic"
2372
2373 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2374 msgid "Persian"
2375 msgstr "Persa"
2376
2377 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2378 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2379 msgid "Romanian"
2380 msgstr "Romanés"
2381
2382 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2383 msgid "South European"
2384 msgstr "Sud europeu"
2385
2386 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2387 msgid "Thai"
2388 msgstr "Tailandés"
2389
2390 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2391 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2392 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2393 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2394 msgid "Turkish"
2395 msgstr "Turc"
2396
2397 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2398 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2399 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2400 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2401 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2402 msgid "Unicode"
2403 msgstr "Unicode"
2404
2405 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2406 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2407 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2408 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2409 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2410 msgid "Western"
2411 msgstr "Occidental"
2412
2413 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2414 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2415 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2416 msgid "Vietnamese"
2417 msgstr "Vietnamita"
2418
2419 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
2420 msgid "The selected contact cannot receive files."
2421 msgstr "El contacte seleccionat no pot rebre fitxers."
2422
2423 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
2424 msgid "The selected contact is offline."
2425 msgstr "El contacte seleccionat està desconnectat."
2426
2427 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
2428 msgid "No error message"
2429 msgstr "No hi ha missatge d'error"
2430
2431 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
2432 msgid "Instant Message (Empathy)"
2433 msgstr "Missatgeria instantània (Empathy)"
2434
2435 #: ../src/empathy.c:414
2436 msgid "Don't connect on startup"
2437 msgstr "No connectes en iniciar"
2438
2439 #: ../src/empathy.c:418
2440 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2441 msgstr "No mostres la llista de contactes ni  cap altre diàleg en iniciar"
2442
2443 #: ../src/empathy.c:435
2444 msgid "- Empathy IM Client"
2445 msgstr "- Client de missatgeria instantània Empathy"
2446
2447 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
2448 msgid ""
2449 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
2450 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
2451 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
2452 "version."
2453 msgstr ""
2454 "L'Empathy és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota "
2455 "els termes de la Llicència Pública General GNU tal com ha estat publicada "
2456 "per la Free Software Foundation; bé sota la versió 2 de la Llicència o bé "
2457 "(si ho preferiu) sota qualsevol versió posterior."
2458
2459 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
2460 msgid ""
2461 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
2462 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
2463 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
2464 "details."
2465 msgstr ""
2466 "L'Empathy es distribueix amb l'expectativa que serà útil, però SENSE CAP "
2467 "GARANTIA; fins i tot la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ "
2468 "PER UN PROPÒSIT PARTICULAR.  Vegeu la Llicència Pública General GNU per "
2469 "obtindre'n més detalls."
2470
2471 #: ../src/empathy-about-dialog.c:93
2472 msgid ""
2473 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2474 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
2475 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2476 msgstr ""
2477 "Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU "
2478 "juntament amb l'Empathy; en cas contrari, escriviu a la Free Software "
2479 "Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
2480
2481 #: ../src/empathy-about-dialog.c:121
2482 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2483 msgstr "Un client de missatgeria instantània per al GNOME"
2484
2485 #: ../src/empathy-about-dialog.c:127
2486 msgid "translator-credits"
2487 msgstr ""
2488 "Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
2489 "Gil Forcada  <gilforcada@guifi.net>"
2490
2491 #: ../src/empathy-account-assistant.c:167
2492 msgid "There was an error while importing the accounts."
2493 msgstr "S'ha produït un error en la importació dels comptes."
2494
2495 #: ../src/empathy-account-assistant.c:170
2496 msgid "There was an error while parsing the account details."
2497 msgstr "S'ha produït un error en analitzar les dades del compte."
2498
2499 #: ../src/empathy-account-assistant.c:173
2500 msgid "There was an error while creating the account."
2501 msgstr "S'ha produït un error en la creació del compte."
2502
2503 #: ../src/empathy-account-assistant.c:175
2504 msgid "There was an error."
2505 msgstr "S'ha produït un error."
2506
2507 #: ../src/empathy-account-assistant.c:179
2508 #, c-format
2509 msgid "The error message was: %s"
2510 msgstr "El missatge d'error fou: %s"
2511
2512 #: ../src/empathy-account-assistant.c:183
2513 msgid ""
2514 "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
2515 "this assistant and add accounts later from the Edit menu."
2516 msgstr ""
2517 "Podeu tornar arrere i tornar a entrar les dades del vostre compte un altre "
2518 "cop o eixir de l'auxiliar i afegir els comptes més tard des del menú Edita."
2519
2520 #: ../src/empathy-account-assistant.c:220
2521 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1315
2522 msgid "An error occurred"
2523 msgstr "S'ha produït un error"
2524
2525 #. To translator: %s is the protocol name
2526 #. Create account
2527 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2528 #. * "Yahoo!"
2529 #.
2530 #: ../src/empathy-account-assistant.c:412 ../src/empathy-accounts-dialog.c:614
2531 #, c-format
2532 msgid "New %s account"
2533 msgstr "Compte de %s nou"
2534
2535 #: ../src/empathy-account-assistant.c:514
2536 msgid "What kind of chat account do you have?"
2537 msgstr "Quin tipus de compte de xat teniu?"
2538
2539 #: ../src/empathy-account-assistant.c:520
2540 msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
2541 msgstr "Teniu altres comptes de xat que vulgueu configurar?"
2542
2543 #: ../src/empathy-account-assistant.c:526
2544 msgid "Enter your account details"
2545 msgstr "Introduïu les dades del compte"
2546
2547 #: ../src/empathy-account-assistant.c:531
2548 msgid "What kind of chat account do you want to create?"
2549 msgstr "Quin tipus de compte de xat voleu crear?"
2550
2551 #: ../src/empathy-account-assistant.c:537
2552 msgid "Do you want to create other chat accounts?"
2553 msgstr "Voleu crear altres comptes de xat?"
2554
2555 #: ../src/empathy-account-assistant.c:544
2556 msgid "Enter the details for the new account"
2557 msgstr "Introduïu les dades del compte nou"
2558
2559 #: ../src/empathy-account-assistant.c:659
2560 msgid ""
2561 "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
2562 "colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
2563 "programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
2564 "calls."
2565 msgstr ""
2566 "Amb l'Empathy podeu parlar en línia amb persones que estiguen a prop així "
2567 "com també amb amics que utilitzen el Google Talk, l'AIM, el Windows Live i "
2568 "molts altres tipus de programes de xat. També podreu fer trucades de veu o "
2569 "vídeo si teniu un micròfon o una càmera web."
2570
2571 #: ../src/empathy-account-assistant.c:676
2572 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
2573 msgstr ""
2574 "Teniu algun compte que hàgeu utilitzat amb algun altre programa de xat?"
2575
2576 #: ../src/empathy-account-assistant.c:699
2577 msgid "Yes, import my account details from "
2578 msgstr "Sí, importa les dades dels comptes de "
2579
2580 #: ../src/empathy-account-assistant.c:720
2581 msgid "Yes, I'll enter my account details now"
2582 msgstr "Sí, ara introduiré les dades dels comptes"
2583
2584 #: ../src/empathy-account-assistant.c:742
2585 msgid "No, I want a new account"
2586 msgstr "No, vull crear un compte nou"
2587
2588 #: ../src/empathy-account-assistant.c:752
2589 msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
2590 msgstr ""
2591 "No, per ara només vull veure les persones que estan connectades per ací a "
2592 "prop"
2593
2594 #: ../src/empathy-account-assistant.c:773
2595 msgid "Select the accounts you want to import:"
2596 msgstr "Seleccioneu els comptes que voleu importar:"
2597
2598 #: ../src/empathy-account-assistant.c:857
2599 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:609
2600 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:610
2601 msgid "Yes"
2602 msgstr "Sí"
2603
2604 #: ../src/empathy-account-assistant.c:864
2605 msgid "No, that's all for now"
2606 msgstr "No, això és tot per ara"
2607
2608 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1129
2609 msgid ""
2610 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
2611 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
2612 "details below are correct. You can easily change these details later or "
2613 "disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
2614 msgstr ""
2615 "L'Empathy pot descobrir i conversar automàticament amb les persones que "
2616 "estiguen connectades a la mateixa xarxa. Si voleu utilitzar esta funció "
2617 "comproveu que les dades d'ací a sota siguen correctes. Podeu canviar-les "
2618 "fàcilment més avant o inhabilitar esta funció des del diàleg de «Comptes»."
2619
2620 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1135
2621 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1191
2622 msgid "Edit->Accounts"
2623 msgstr "Edita->Comptes"
2624
2625 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1151
2626 msgid "I don't want to enable this feature for now"
2627 msgstr "No vull habilitar esta funció per ara"
2628
2629 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1187
2630 msgid ""
2631 "You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
2632 "telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
2633 "install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
2634 "the Accounts dialog"
2635 msgstr ""
2636 "No podreu xatejar amb les persones que estiguen connectades a la xarxa local "
2637 "en que estigueu ja que el telepathy-salut no és instal·lat.Si voleu "
2638 "habilitar esta funció, instal·leu el paquet telepathy-salut i creeu un "
2639 "compte de «Gent propera» en el diàleg de Comptes."
2640
2641 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1193
2642 msgid "telepathy-salut not installed"
2643 msgstr "La telepathy-salut no està instal·lada"
2644
2645 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1239
2646 msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
2647 msgstr "Auxiliar per als comptes de missatgeria i VoIP"
2648
2649 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1273
2650 msgid "Welcome to Empathy"
2651 msgstr "Vos donem la benvinguda a l'Empathy"
2652
2653 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1282
2654 msgid "Import your existing accounts"
2655 msgstr "Importeu els vostres comptes existents"
2656
2657 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1300
2658 msgid "Please enter personal details"
2659 msgstr "Introduïu les dades personals"
2660
2661 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2662 #. * unsaved changes
2663 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:65
2664 #, c-format
2665 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
2666 msgstr "Hi ha modificacions no alçades en el compte %s."
2667
2668 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2669 #. * an unsaved new account
2670 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:69
2671 msgid "Your new account has not been saved yet."
2672 msgstr "Encara no heu alçat el vostre compte nou."
2673
2674 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:281 ../src/empathy-call-window.c:818
2675 msgid "Connecting…"
2676 msgstr "S'està connectant…"
2677
2678 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:322
2679 #, c-format
2680 msgid "Offline — %s"
2681 msgstr "Fora de línia — %s"
2682
2683 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:334
2684 #, c-format
2685 msgid "Disconnected — %s"
2686 msgstr "Fora de línia — %s"
2687
2688 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:345
2689 msgid "Offline — No Network Connection"
2690 msgstr "Fora de línia — No hi ha connexió de xarxa"
2691
2692 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:352
2693 msgid "Unknown Status"
2694 msgstr "Estat desconegut"
2695
2696 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:364
2697 msgid "Offline — Account Disabled"
2698 msgstr "Fora de línia — Compte inhabilitat"
2699
2700 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:810
2701 msgid ""
2702 "You are about to create a new account, which will discard\n"
2703 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2704 msgstr ""
2705 "Esteu a punt de crear un compte nou i perdreu els canvis\n"
2706 "fets fins ara. Segur que voleu continuar?"
2707
2708 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1157
2709 #, c-format
2710 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
2711 msgstr "Voleu suprimir %s de l'ordinador?"
2712
2713 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1161
2714 msgid "This will not remove your account on the server."
2715 msgstr "Amb això no se suprimirà el vostre compte del servidor."
2716
2717 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1399
2718 msgid ""
2719 "You are about to select another account, which will discard\n"
2720 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2721 msgstr ""
2722 "Esteu a punt de seleccionar un altre compte i perdreu els\n"
2723 "canvis fets fins ara. Segur que voleu continuar?"
2724
2725 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2002
2726 msgid ""
2727 "You are about to close the window, which will discard\n"
2728 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2729 msgstr ""
2730 "Esteu a punt de tancar la finestra i perdreu els canvis\n"
2731 "fets fins ara. Segur que voleu continuar?"
2732
2733 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2734 #, fuzzy
2735 msgid "Loading account information"
2736 msgstr "Informació del contacte"
2737
2738 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
2739 msgid "No protocol installed"
2740 msgstr "No hi ha cap protocol instal·lat"
2741
2742 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2743 msgid "Protocol:"
2744 msgstr "Protocol:"
2745
2746 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2747 msgid ""
2748 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2749 "you want to use."
2750 msgstr ""
2751 "Per afegir un compte nou, primer heu d'instal·lar el rerefons de cada "
2752 "protocol que vulgueu utilitzar."
2753
2754 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2755 msgid "_Add…"
2756 msgstr "_Afig…"
2757
2758 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2759 msgid "_Import…"
2760 msgstr "_Importa…"
2761
2762 #: ../src/empathy-auth-client.c:217
2763 #, fuzzy
2764 msgid " - Empathy authentication client"
2765 msgstr "- Client de missatgeria instantània Empathy"
2766
2767 #: ../src/empathy-auth-client.c:233
2768 #, fuzzy
2769 msgid "Empathy authentication client"
2770 msgstr "Ha fallat l'autenticació"
2771
2772 #: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
2773 msgid "People nearby"
2774 msgstr "Gent propera"
2775
2776 #: ../src/empathy-av.c:133
2777 #, fuzzy
2778 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
2779 msgstr "- Client de missatgeria instantània Empathy"
2780
2781 #: ../src/empathy-av.c:149
2782 #, fuzzy
2783 msgid "Empathy Audio/Video Client"
2784 msgstr "Client de missatgeria instantània Empathy"
2785
2786 #: ../src/empathy-call-window.c:479
2787 msgid "Contrast"
2788 msgstr "Contrast"
2789
2790 #: ../src/empathy-call-window.c:482
2791 msgid "Brightness"
2792 msgstr "Brillantor"
2793
2794 #: ../src/empathy-call-window.c:485
2795 msgid "Gamma"
2796 msgstr "Gamma"
2797
2798 #: ../src/empathy-call-window.c:590
2799 msgid "Volume"
2800 msgstr "Volum"
2801
2802 #: ../src/empathy-call-window.c:1175
2803 msgid "_Sidebar"
2804 msgstr "Barra _lateral"
2805
2806 #: ../src/empathy-call-window.c:1194
2807 msgid "Audio input"
2808 msgstr "Entrada d'àudio"
2809
2810 #: ../src/empathy-call-window.c:1198
2811 msgid "Video input"
2812 msgstr "Entrada de vídeo"
2813
2814 #: ../src/empathy-call-window.c:1202
2815 msgid "Dialpad"
2816 msgstr "Marcador"
2817
2818 #: ../src/empathy-call-window.c:1207
2819 #, fuzzy
2820 msgid "Details"
2821 msgstr "Detalls:"
2822
2823 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
2824 #. * is used in the window title
2825 #: ../src/empathy-call-window.c:1275
2826 #, c-format
2827 msgid "Call with %s"
2828 msgstr "Trucada amb %s"
2829
2830 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2831 #. * title
2832 #: ../src/empathy-call-window.c:1354
2833 msgid "Call"
2834 msgstr "Trucada"
2835
2836 #: ../src/empathy-call-window.c:1508
2837 msgid "The IP address as seen by the machine"
2838 msgstr ""
2839
2840 #: ../src/empathy-call-window.c:1510
2841 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
2842 msgstr ""
2843
2844 #: ../src/empathy-call-window.c:1512
2845 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
2846 msgstr ""
2847
2848 #: ../src/empathy-call-window.c:1514
2849 msgid "The IP address of a relay server"
2850 msgstr ""
2851
2852 #: ../src/empathy-call-window.c:1516
2853 msgid "The IP address of the multicast group"
2854 msgstr ""
2855
2856 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
2857 #: ../src/empathy-call-window.c:2263
2858 #, c-format
2859 msgid "Connected — %d:%02dm"
2860 msgstr "Connectat -- %d:%02dm"
2861
2862 #: ../src/empathy-call-window.c:2324
2863 msgid "Technical Details"
2864 msgstr "Detalls tècnics"
2865
2866 #: ../src/empathy-call-window.c:2362
2867 #, c-format
2868 msgid ""
2869 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
2870 "computer"
2871 msgstr ""
2872 "El programari d'en/na %s no té cap format d'àudio dels que teniu en el "
2873 "vostre ordinador"
2874
2875 #: ../src/empathy-call-window.c:2367
2876 #, c-format
2877 msgid ""
2878 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
2879 "computer"
2880 msgstr ""
2881 "El programari d'en/na %s no té cap format de vídeo dels que teniu en el "
2882 "vostre ordinador"
2883
2884 #: ../src/empathy-call-window.c:2373
2885 #, c-format
2886 msgid ""
2887 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
2888 "does not allow direct connections."
2889 msgstr ""
2890 "No s'ha pogut connectar amb en/na %s. Algú dels dos deu estar en una xarxa "
2891 "que no permet connexions directes."
2892
2893 #: ../src/empathy-call-window.c:2379
2894 msgid "There was a failure on the network"
2895 msgstr "Hi ha hagut una fallada en la xarxa"
2896
2897 #: ../src/empathy-call-window.c:2383
2898 msgid ""
2899 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
2900 msgstr ""
2901 "Els formats d'àudio necessaris per a esta trucada no estan instal·lats en "
2902 "este ordinador"
2903
2904 #: ../src/empathy-call-window.c:2386
2905 msgid ""
2906 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
2907 msgstr ""
2908 "Els formats de vídeo necessaris per a esta trucada no estan instal·lats en "
2909 "este ordinador"
2910
2911 #: ../src/empathy-call-window.c:2396
2912 #, c-format
2913 msgid ""
2914 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
2915 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
2916 "the Help menu."
2917 msgstr ""
2918 "Ha ocorregut quelcom inesperat en un component de la Telepathy. <a href=\"%s"
2919 "\">Informeu d'esta errada</a> i adjunteu-hi els registres recollits a la "
2920 "finestra «Depuració» del menú Ajuda."
2921
2922 #: ../src/empathy-call-window.c:2404
2923 msgid "There was a failure in the call engine"
2924 msgstr "Hi ha hagut una fallada en el motor de trucada"
2925
2926 #: ../src/empathy-call-window.c:2407
2927 msgid "The end of the stream was reached"
2928 msgstr ""
2929
2930 #: ../src/empathy-call-window.c:2447
2931 msgid "Can't establish audio stream"
2932 msgstr "No s'ha pogut establir el flux d'àudio"
2933
2934 #: ../src/empathy-call-window.c:2457
2935 msgid "Can't establish video stream"
2936 msgstr "No s'ha pogut establir el flux de vídeo"
2937
2938 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
2939 #, fuzzy
2940 msgid "Audio"
2941 msgstr "Automàtic"
2942
2943 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
2944 msgid "Call the contact again"
2945 msgstr "Torna a trucar al contacte"
2946
2947 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
2948 msgid "Camera Off"
2949 msgstr "Càmera apagada"
2950
2951 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
2952 msgid "Camera On"
2953 msgstr "Càmera engegada"
2954
2955 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
2956 msgid "Decoding Codec:"
2957 msgstr ""
2958
2959 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
2960 msgid "Disable camera and stop sending video"
2961 msgstr "Inhabilita la càmera i atura l'enviament de vídeo"
2962
2963 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
2964 msgid "Enable camera and send video"
2965 msgstr "Habilita la càmera i envia senyal de vídeo"
2966
2967 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
2968 msgid "Enable camera but don't send video"
2969 msgstr "Habilita la càmera però no envies senyal de vídeo"
2970
2971 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
2972 msgid "Encoding Codec:"
2973 msgstr ""
2974
2975 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
2976 msgid "Hang up"
2977 msgstr "Penja"
2978
2979 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
2980 msgid "Hang up current call"
2981 msgstr "Penja la trucada actual"
2982
2983 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
2984 msgid "Local Candidate:"
2985 msgstr ""
2986
2987 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
2988 msgid "Preview"
2989 msgstr "Previsualització"
2990
2991 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
2992 msgid "Redial"
2993 msgstr "Torna a trucar"
2994
2995 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
2996 msgid "Remote Candidate:"
2997 msgstr ""
2998
2999 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3000 msgid "Send Audio"
3001 msgstr "Envia àudio"
3002
3003 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3004 msgid "Toggle audio transmission"
3005 msgstr "Commuta la transmissió d'àudio"
3006
3007 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3008 msgid "V_ideo"
3009 msgstr "V_ídeo"
3010
3011 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3012 #, fuzzy
3013 msgid "Video"
3014 msgstr "V_ídeo"
3015
3016 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3017 msgid "Video Off"
3018 msgstr "El vídeo està apagat"
3019
3020 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
3021 msgid "Video On"
3022 msgstr "El vídeo està engegat"
3023
3024 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3025 msgid "Video Preview"
3026 msgstr "Previsualització de vídeo"
3027
3028 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3029 msgid "_Call"
3030 msgstr "Tru_ca"
3031
3032 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25 ../src/empathy-main-window.ui.h:27
3033 msgid "_View"
3034 msgstr "_Visualitza"
3035
3036 #: ../src/empathy-chat-window.c:452 ../src/empathy-chat-window.c:472
3037 #, c-format
3038 msgid "%s (%d unread)"
3039 msgid_plural "%s (%d unread)"
3040 msgstr[0] "%s (%d sense llegir)"
3041 msgstr[1] "%s (%d sense llegir)"
3042
3043 #: ../src/empathy-chat-window.c:464
3044 #, c-format
3045 msgid "%s (and %u other)"
3046 msgid_plural "%s (and %u others)"
3047 msgstr[0] "%s (i %u altre)"
3048 msgstr[1] "%s (i %u altres)"
3049
3050 #: ../src/empathy-chat-window.c:480
3051 #, c-format
3052 msgid "%s (%d unread from others)"
3053 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3054 msgstr[0] "%s (%d sense llegir d'altres)"
3055 msgstr[1] "%s (%d sense llegir d'altres)"
3056
3057 #: ../src/empathy-chat-window.c:489
3058 #, c-format
3059 msgid "%s (%d unread from all)"
3060 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3061 msgstr[0] "%s (%d sense llegir de tots)"
3062 msgstr[1] "%s (%d sense llegir de tots)"
3063
3064 #: ../src/empathy-chat-window.c:695
3065 msgid "Typing a message."
3066 msgstr "S'està escrivint un missatge."
3067
3068 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3069 msgid "C_lear"
3070 msgstr "_Neteja"
3071
3072 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3073 msgid "C_ontact"
3074 msgstr "C_ontacte"
3075
3076 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3077 msgid "Chat"
3078 msgstr "Xat"
3079
3080 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3081 msgid "Insert _Smiley"
3082 msgstr "Insereix una e_moticona"
3083
3084 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3085 msgid "Invite _Participant…"
3086 msgstr "Convida un _participant…"
3087
3088 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
3089 msgid "Move Tab _Left"
3090 msgstr "Mou la pestanya a l'_esquerra"
3091
3092 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3093 msgid "Move Tab _Right"
3094 msgstr "Mou la pestanya a la d_reta"
3095
3096 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3097 #, fuzzy
3098 msgid "Notify for All Messages"
3099 msgstr "No hi ha missatge d'error"
3100
3101 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9 ../src/empathy-main-window.ui.h:16
3102 msgid "_Contents"
3103 msgstr "_Continguts"
3104
3105 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3106 msgid "_Conversation"
3107 msgstr "_Conversa"
3108
3109 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3110 msgid "_Detach Tab"
3111 msgstr "D_esenganxa la pestanya"
3112
3113 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:18
3114 msgid "_Edit"
3115 msgstr "_Edita"
3116
3117 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3118 msgid "_Favorite Chat Room"
3119 msgstr "Sala de xat _preferida"
3120
3121 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14 ../src/empathy-main-window.ui.h:20
3122 msgid "_Help"
3123 msgstr "A_juda"
3124
3125 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3126 msgid "_Next Tab"
3127 msgstr "Pestanya següe_nt"
3128
3129 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3130 msgid "_Previous Tab"
3131 msgstr "_Pestanya anterior"
3132
3133 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3134 msgid "_Show Contact List"
3135 msgstr "_Mostra la llista de contactes"
3136
3137 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3138 msgid "_Tabs"
3139 msgstr "Pes_tanyes"
3140
3141 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
3142 msgid "_Undo Close Tab"
3143 msgstr ""
3144
3145 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:241
3146 msgid "Name"
3147 msgstr "Nom"
3148
3149 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:259
3150 msgid "Room"
3151 msgstr "Sala"
3152
3153 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:267
3154 msgid "Auto-Connect"
3155 msgstr "Connecta automàticament"
3156
3157 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
3158 msgid "Manage Favorite Rooms"
3159 msgstr "Gestiona les sales preferides"
3160
3161 #: ../src/empathy-event-manager.c:468
3162 msgid "Incoming video call"
3163 msgstr "Trucada de vídeo entrant"
3164
3165 #: ../src/empathy-event-manager.c:468
3166 msgid "Incoming call"
3167 msgstr "Trucada entrant"
3168
3169 #: ../src/empathy-event-manager.c:472
3170 #, c-format
3171 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3172 msgstr "En/na %s vos està trucant per videoconferència, voleu contestar?"
3173
3174 #: ../src/empathy-event-manager.c:473
3175 #, c-format
3176 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3177 msgstr "En/na %s vos està trucant, voleu contestar?"
3178
3179 #: ../src/empathy-event-manager.c:476 ../src/empathy-event-manager.c:618
3180 #, c-format
3181 msgid "Incoming call from %s"
3182 msgstr "Trucada entrant d'en/na %s"
3183
3184 #: ../src/empathy-event-manager.c:501
3185 msgid "_Reject"
3186 msgstr "_Refusa"
3187
3188 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
3189 msgid "_Answer"
3190 msgstr "_Contesta"
3191
3192 #: ../src/empathy-event-manager.c:618
3193 #, c-format
3194 msgid "Incoming video call from %s"
3195 msgstr "Trucada de videoconferència d'en/na %s"
3196
3197 #: ../src/empathy-event-manager.c:695
3198 msgid "Room invitation"
3199 msgstr "Invitació a la sala"
3200
3201 #: ../src/empathy-event-manager.c:697
3202 #, fuzzy, c-format
3203 msgid "Invitation to join %s"
3204 msgstr "En/na %s vos ha convidat a entrar a %s"
3205
3206 #: ../src/empathy-event-manager.c:704
3207 #, c-format
3208 msgid "%s is inviting you to join %s"
3209 msgstr "En/na %s vos convida a entrar a %s"
3210
3211 #: ../src/empathy-event-manager.c:712
3212 msgid "_Decline"
3213 msgstr "_Declina"
3214
3215 #: ../src/empathy-event-manager.c:717
3216 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3217 msgid "_Join"
3218 msgstr "_Uneix-m'hi"
3219
3220 #: ../src/empathy-event-manager.c:743
3221 #, c-format
3222 msgid "%s invited you to join %s"
3223 msgstr "En/na %s vos ha convidat a entrar a %s"
3224
3225 #: ../src/empathy-event-manager.c:749
3226 #, fuzzy, c-format
3227 msgid "You have been invited to join %s"
3228 msgstr "Vos han convidat a unir-vos a una conferència de xat."
3229
3230 #: ../src/empathy-event-manager.c:797
3231 #, c-format
3232 msgid "Incoming file transfer from %s"
3233 msgstr "Transferència de fitxers entrant d'en/na %s"
3234
3235 #: ../src/empathy-event-manager.c:1005
3236 #, c-format
3237 msgid "Subscription requested by %s"
3238 msgstr "Sol·licitud de subscripció d'en/na %s"
3239
3240 #: ../src/empathy-event-manager.c:1009
3241 #, c-format
3242 msgid ""
3243 "\n"
3244 "Message: %s"
3245 msgstr ""
3246 "\n"
3247 "Missatge: %s"
3248
3249 #: ../src/empathy-event-manager.c:1052
3250 #, c-format
3251 msgid "%s is now offline."
3252 msgstr "%s està fora de línia."
3253
3254 #: ../src/empathy-event-manager.c:1072
3255 #, c-format
3256 msgid "%s is now online."
3257 msgstr "%s està en línia."
3258
3259 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3260 #: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3261 #, c-format
3262 msgid "%u:%02u.%02u"
3263 msgstr "%u:%02u.%02u"
3264
3265 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3266 #: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3267 #, c-format
3268 msgid "%02u.%02u"
3269 msgstr "%02u.%02u"
3270
3271 #: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3272 msgctxt "file transfer percent"
3273 msgid "Unknown"
3274 msgstr "Desconegut"
3275
3276 #: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3277 #, c-format
3278 msgid "%s of %s at %s/s"
3279 msgstr "%s de %s a %s/s"
3280
3281 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3282 #, c-format
3283 msgid "%s of %s"
3284 msgstr "%s de %s"
3285
3286 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3287 #: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3288 #, c-format
3289 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3290 msgstr "S'està rebent «%s» d'en/na %s"
3291
3292 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3293 #: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3294 #, c-format
3295 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3296 msgstr "S'està enviant «%s» a en/na %s"
3297
3298 #. translators: first %s is filename, second %s
3299 #. * is the contact name
3300 #: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3301 #, c-format
3302 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3303 msgstr "S'ha produït un error en rebre «%s» d'en/na %s"
3304
3305 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3306 msgid "Error receiving a file"
3307 msgstr "S'ha produït un error en rebre el fitxer"
3308
3309 #: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3310 #, c-format
3311 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3312 msgstr "S'ha produït un error en enviar «%s» a en/na %s"
3313
3314 #: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3315 msgid "Error sending a file"
3316 msgstr "S'ha produït un error en enviar el fitxer"
3317
3318 #. translators: first %s is filename, second %s
3319 #. * is the contact name
3320 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3321 #, c-format
3322 msgid "\"%s\" received from %s"
3323 msgstr "S'ha rebut «%s» d'en/na %s"
3324
3325 #. translators: first %s is filename, second %s
3326 #. * is the contact name
3327 #: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3328 #, c-format
3329 msgid "\"%s\" sent to %s"
3330 msgstr "S'ha enviat «%s» a en/na %s"
3331
3332 #: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3333 msgid "File transfer completed"
3334 msgstr "S'ha completat la transferència"
3335
3336 #: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:782
3337 msgid "Waiting for the other participant's response"
3338 msgstr "S'està esperant que l'interlocutor respongui"
3339
3340 #: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
3341 #, c-format
3342 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3343 msgstr "S'està comprovant la integritat de «%s»"
3344
3345 #: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
3346 #, c-format
3347 msgid "Hashing \"%s\""
3348 msgstr "S'està fent el resum de «%s»"
3349
3350 #: ../src/empathy-ft-manager.c:996
3351 msgid "%"
3352 msgstr "%"
3353
3354 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1008
3355 msgid "File"
3356 msgstr "Fitxer"
3357
3358 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1030
3359 msgid "Remaining"
3360 msgstr "Restant"
3361
3362 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3363 msgid "File Transfers"
3364 msgstr "Transferències de fitxers"
3365
3366 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3367 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3368 msgstr ""
3369 "Treu de la llista les transferències de fitxers completades, cancel·lades i "
3370 "fallades"
3371
3372 #: ../src/empathy-import-dialog.c:84
3373 msgid ""
3374 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3375 "importing accounts from Pidgin."
3376 msgstr ""
3377 "No s'han trobat comptes per importar. L'Empathy de moment només pot importar "
3378 "comptes del Pidgin."
3379
3380 #: ../src/empathy-import-dialog.c:199
3381 msgid "Import Accounts"
3382 msgstr "Importa els comptes"
3383
3384 #. Translators: this is the header of a treeview column
3385 #: ../src/empathy-import-widget.c:292
3386 msgid "Import"
3387 msgstr "Importa"
3388
3389 #: ../src/empathy-import-widget.c:301
3390 msgid "Protocol"
3391 msgstr "Protocol"
3392
3393 #: ../src/empathy-import-widget.c:325
3394 msgid "Source"
3395 msgstr "Font"
3396
3397 #: ../src/empathy-main-window.c:383
3398 #, fuzzy
3399 msgid "No match found"
3400 msgstr "No s'ha trobat"
3401
3402 #: ../src/empathy-main-window.c:538
3403 msgid "Reconnect"
3404 msgstr "Torna a connectar"
3405
3406 #: ../src/empathy-main-window.c:544
3407 msgid "Edit Account"
3408 msgstr "Edita el compte"
3409
3410 #: ../src/empathy-main-window.c:550
3411 msgid "Close"
3412 msgstr "Tanca"
3413
3414 #: ../src/empathy-main-window.c:1232
3415 msgid "Contact"
3416 msgstr "Contacte"
3417
3418 #: ../src/empathy-main-window.c:1557
3419 msgid "Contact List"
3420 msgstr "Llista de contactes"
3421
3422 #: ../src/empathy-main-window.c:1666
3423 msgid "Show and edit accounts"
3424 msgstr "Mostra i edita els comptes"
3425
3426 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
3427 msgid "Contacts on a _Map"
3428 msgstr "Contactes en el _mapa"
3429
3430 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
3431 msgid "Context"
3432 msgstr "Context"
3433
3434 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
3435 msgid "Join _Favorites"
3436 msgstr "Uneix-te als _preferits"
3437
3438 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
3439 msgid "Manage Favorites"
3440 msgstr "Gestiona els preferits"
3441
3442 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
3443 msgid "N_ormal Size"
3444 msgstr "Mida _normal"
3445
3446 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3447 msgid "New _Call…"
3448 msgstr "_Trucada nova…"
3449
3450 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
3451 msgid "Normal Size With _Avatars"
3452 msgstr "Mida normal amb els _avatars"
3453
3454 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
3455 msgid "P_references"
3456 msgstr "P_referències"
3457
3458 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
3459 msgid "Show P_rotocols"
3460 msgstr "Mostra els _protocols"
3461
3462 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
3463 msgid "Sort by _Name"
3464 msgstr "Ordena per _nom"
3465
3466 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
3467 msgid "Sort by _Status"
3468 msgstr "Ordena per es_tat"
3469
3470 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
3471 msgid "_Accounts"
3472 msgstr "_Comptes"
3473
3474 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
3475 msgid "_Compact Size"
3476 msgstr "Mida _compacta"
3477
3478 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:17
3479 msgid "_Debug"
3480 msgstr "_Depura"
3481
3482 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:19
3483 msgid "_File Transfers"
3484 msgstr "Transferències de _fitxers"
3485
3486 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:21
3487 msgid "_Join…"
3488 msgstr "_Uneix-m'hi…"
3489
3490 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:22 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3491 msgid "_New Conversation…"
3492 msgstr "Conversa _nova…"
3493
3494 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:23
3495 msgid "_Offline Contacts"
3496 msgstr "Contactes _desconnectats"
3497
3498 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
3499 msgid "_Personal Information"
3500 msgstr "Informació _personal"
3501
3502 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
3503 msgid "_Room"
3504 msgstr "_Sala"
3505
3506 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:379
3507 msgid "Chat Room"
3508 msgstr "Sala de xat"
3509
3510 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:395
3511 msgid "Members"
3512 msgstr "Membres"
3513
3514 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
3515 #. yes/no, yes/no and a number.
3516 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:607
3517 #, fuzzy, c-format
3518 msgid ""
3519 "%s\n"
3520 "Invite required: %s\n"
3521 "Password required: %s\n"
3522 "Members: %s"
3523 msgstr ""
3524 "<b>%s</b>\n"
3525 "Cal invitació: %s\n"
3526 "Cal contrasenya: %s\n"
3527 "Membres: %s"
3528
3529 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:609
3530 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:610
3531 msgid "No"
3532 msgstr "No"
3533
3534 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:638
3535 msgid "Could not start room listing"
3536 msgstr "No s'ha pogut iniciar el llistat de sales"
3537
3538 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:648
3539 msgid "Could not stop room listing"
3540 msgstr "No s'ha pogut aturar el llistat de sales"
3541
3542 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3543 msgid "Couldn't load room list"
3544 msgstr "No s'ha pogut carregar el llistat de sales"
3545
3546 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3547 msgid ""
3548 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3549 msgstr ""
3550 "Introduïu el nom de la sala a la qual vos voleu unir o feu clic en una o més "
3551 "sales de la llista."
3552
3553 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3554 msgid ""
3555 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3556 "the current account's server"
3557 msgstr ""
3558 "Introduïu el servidor que hostatja la sala, o deixeu-lo en blanc si la sala "
3559 "és en el servidor del compte actual"
3560
3561 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3562 msgid "Join Room"
3563 msgstr "Entra a la sala"
3564
3565 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
3566 msgid "Room List"
3567 msgstr "Llista de sales"
3568
3569 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3570 msgid "_Room:"
3571 msgstr "Sa_la:"
3572
3573 #: ../src/empathy-preferences.c:138
3574 msgid "Message received"
3575 msgstr "Missatge rebut"
3576
3577 #: ../src/empathy-preferences.c:139
3578 msgid "Message sent"
3579 msgstr "Missatge enviat"
3580
3581 #: ../src/empathy-preferences.c:140
3582 msgid "New conversation"
3583 msgstr "Conversa nova"
3584
3585 #: ../src/empathy-preferences.c:141
3586 msgid "Contact goes online"
3587 msgstr "El contacte s'ha connectat"
3588
3589 #: ../src/empathy-preferences.c:142
3590 msgid "Contact goes offline"
3591 msgstr "El contacte s'ha desconnectat"
3592
3593 #: ../src/empathy-preferences.c:143
3594 msgid "Account connected"
3595 msgstr "Compte connectat"
3596
3597 #: ../src/empathy-preferences.c:144
3598 msgid "Account disconnected"
3599 msgstr "Compte desconnectat"
3600
3601 #: ../src/empathy-preferences.c:445
3602 msgid "Language"
3603 msgstr "Llengua"
3604
3605 #: ../src/empathy-preferences.c:882
3606 msgid "Preferences"
3607 msgstr "Preferències"
3608
3609 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
3610 msgid "Appearance"
3611 msgstr "Aparença"
3612
3613 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3614 msgid "Behavior"
3615 msgstr "Comportament"
3616
3617 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3618 msgid "Chat Th_eme:"
3619 msgstr "T_ema de xat:"
3620
3621 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
3622 msgid "Disable notifications when _away or busy"
3623 msgstr "Inhabilita les notificacions quan s'estiga _absent o ocupat"
3624
3625 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3626 msgid "Disable sounds when _away or busy"
3627 msgstr "Inhabilita els sons quan s'estiga _absent o ocupat"
3628
3629 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3630 msgid "Display incoming events in the notification area"
3631 msgstr ""
3632
3633 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3634 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3635 msgstr "Habilita les notificacions quan es connecte un contacte"
3636
3637 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3638 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3639 msgstr "Habilita les notificacions quan es desconnecte un contacte"
3640
3641 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3642 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3643 msgstr "Habilita les notificacions quan el _xat no tinga el focus"
3644
3645 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3646 msgid "Enable spell checking for languages:"
3647 msgstr "Habilita la verificació ortogràfica per a les llengües:"
3648
3649 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
3650 msgid "General"
3651 msgstr "General"
3652
3653 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3654 msgid "Location sources:"
3655 msgstr "Fonts d'ubicació:"
3656
3657 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3658 #, fuzzy
3659 msgid "Log conversations"
3660 msgstr "Converses"
3661
3662 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3663 msgid "Notifications"
3664 msgstr "Notificacions"
3665
3666 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3667 msgid "Play sound for events"
3668 msgstr "Reprodueix un so per als esdeveniments"
3669
3670 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3671 msgid "Privacy"
3672 msgstr "Privadesa"
3673
3674 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3675 msgid ""
3676 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3677 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3678 "decimal place."
3679 msgstr ""
3680 "La reducció de la precisió de la ubicació significa que no es publicarà res "
3681 "més precís que la ciutat, el país o l'estat. Les coordenades del GPS es "
3682 "truncaran a una posició decimal."
3683
3684 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3685 msgid "Show _smileys as images"
3686 msgstr "Mo_stra les emoticones com a imatges"
3687
3688 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3689 msgid "Show contact _list in rooms"
3690 msgstr "Mostra la _llista de contactes a les sales"
3691
3692 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3693 msgid "Sounds"
3694 msgstr "Sons"
3695
3696 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3697 msgid "Spell Checking"
3698 msgstr "Verificació ortogràfica"
3699
3700 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3701 msgid ""
3702 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3703 "dictionary installed."
3704 msgstr ""
3705 "La llista de llengües només mostrarà les llengües per a les quals tingueu un "
3706 "diccionari instal·lat."
3707
3708 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3709 msgid "Themes"
3710 msgstr "Temes"
3711
3712 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3713 #, fuzzy
3714 msgid "_Automatically connect on startup"
3715 msgstr "_Connecta automàticament en iniciar "
3716
3717 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3718 msgid "_Cellphone"
3719 msgstr "_Telèfon mòbil"
3720
3721 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3722 msgid "_Enable bubble notifications"
3723 msgstr "_Habilita les notificacions"
3724
3725 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
3726 msgid "_Enable sound notifications"
3727 msgstr "_Habilita les notificacions de so"
3728
3729 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
3730 msgid "_GPS"
3731 msgstr "_GPS"
3732
3733 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3734 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
3735 msgstr "_Xarxa (IP, Wi-Fi)"
3736
3737 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3738 msgid "_Open new chats in separate windows"
3739 msgstr "_Obri xats nous en finestres separades"
3740
3741 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
3742 msgid "_Publish location to my contacts"
3743 msgstr "_Publica la ubicació per als meus contactes"
3744
3745 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
3746 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
3747 msgid "_Reduce location accuracy"
3748 msgstr "_Redueix la precisió de la ubicació"
3749
3750 #: ../src/empathy-status-icon.c:141
3751 msgid "Respond"
3752 msgstr "Respon"
3753
3754 #: ../src/empathy-status-icon.c:147
3755 #, fuzzy
3756 msgid "Reject"
3757 msgstr "_Refusa"
3758
3759 #: ../src/empathy-status-icon.c:151
3760 #, fuzzy
3761 msgid "Answer"
3762 msgstr "_Contesta"
3763
3764 #: ../src/empathy-status-icon.c:158
3765 #, fuzzy
3766 msgid "Decline"
3767 msgstr "_Declina"
3768
3769 #: ../src/empathy-status-icon.c:162
3770 msgid "Accept"
3771 msgstr "Accepta"
3772
3773 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3774 msgid "Status"
3775 msgstr "Estat"
3776
3777 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3778 msgid "_Quit"
3779 msgstr "I_x"
3780
3781 #: ../src/empathy-map-view.c:452
3782 msgid "Contact Map View"
3783 msgstr "Visualització de contactes en el mapa"
3784
3785 #: ../src/empathy-debug-window.c:1219
3786 msgid "Save"
3787 msgstr "Alça"
3788
3789 #: ../src/empathy-debug-window.c:1395
3790 msgid "Debug Window"
3791 msgstr "Finestra de depuració"
3792
3793 #: ../src/empathy-debug-window.c:1475
3794 msgid "Pause"
3795 msgstr "Fes una pausa"
3796
3797 #: ../src/empathy-debug-window.c:1487
3798 msgid "Level "
3799 msgstr "Nivell "
3800
3801 #: ../src/empathy-debug-window.c:1507
3802 msgid "Debug"
3803 msgstr "Depura"
3804
3805 #: ../src/empathy-debug-window.c:1513
3806 msgid "Info"
3807 msgstr "Informació"
3808
3809 #: ../src/empathy-debug-window.c:1519 ../src/empathy-debug-window.c:1568
3810 msgid "Message"
3811 msgstr "Missatge"
3812
3813 #: ../src/empathy-debug-window.c:1525
3814 msgid "Warning"
3815 msgstr "Avís"
3816
3817 #: ../src/empathy-debug-window.c:1531
3818 msgid "Critical"
3819 msgstr "Crític"
3820
3821 #: ../src/empathy-debug-window.c:1537
3822 msgid "Error"
3823 msgstr "Error"
3824
3825 #: ../src/empathy-debug-window.c:1556
3826 msgid "Time"
3827 msgstr "Hora"
3828
3829 #: ../src/empathy-debug-window.c:1559
3830 msgid "Domain"
3831 msgstr "Domini"
3832
3833 #: ../src/empathy-debug-window.c:1561
3834 msgid "Category"
3835 msgstr "Categoria"
3836
3837 #: ../src/empathy-debug-window.c:1563
3838 msgid "Level"
3839 msgstr "Nivell"
3840
3841 #: ../src/empathy-debug-window.c:1600
3842 msgid ""
3843 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
3844 "extension."
3845 msgstr ""
3846 "El gestor de connexions seleccionat no permet utilitzar l'extensió de "
3847 "depuració remota."
3848
3849 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
3850 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
3851 msgid "Invite Participant"
3852 msgstr "Convida un participant"
3853
3854 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:35
3855 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
3856 msgstr "Seleccioneu un contacte per convidar-lo a la conversa:"
3857
3858 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:45
3859 #, fuzzy
3860 msgid "Invite"
3861 msgstr "Con_vida..."
3862
3863 #: ../src/empathy-accounts.c:182
3864 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
3865 msgstr "No mostres cap diàleg, realitza la tasca (p.ex. importar) i ix"
3866
3867 #: ../src/empathy-accounts.c:186
3868 #, fuzzy
3869 msgid "Don't display any dialogs if there are any non-Salut accounts"
3870 msgstr "No mostres cap diàleg si hi ha cap compte que no siga del Salut"
3871
3872 #: ../src/empathy-accounts.c:190
3873 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
3874 msgstr ""
3875 "Selecciona inicialment el compte especificat (p.ex. gabble/jabber/exemple)"
3876
3877 #: ../src/empathy-accounts.c:192
3878 msgid "<account-id>"
3879 msgstr "<identificador-del-compte>"
3880
3881 #: ../src/empathy-accounts.c:200
3882 msgid "- Empathy Accounts"
3883 msgstr "- Comptes de l'Empathy"
3884
3885 #: ../src/empathy-accounts.c:216
3886 msgid "Empathy Accounts"
3887 msgstr "Comptes de l'Empathy"
3888
3889 #: ../src/empathy-debugger.c:40
3890 msgid "Empathy Debugger"
3891 msgstr "Depurador de l'Empathy"
3892
3893 #~ msgid "Send and receive messages"
3894 #~ msgstr "Envieu i rebeu missatges"
3895
3896 #~ msgid "MC 4 accounts have been imported"
3897 #~ msgstr "S'han importat els comptes del MC 4"
3898
3899 #~ msgid "MC 4 accounts have been imported."
3900 #~ msgstr "S'han importat els comptes del MC 4."
3901
3902 #~ msgid "_Character set:"
3903 #~ msgstr "Joc de _caràcters:"
3904
3905 #~ msgid "_E-mail address:"
3906 #~ msgstr "Adr_eça electrònica:"
3907
3908 #~ msgid "_Nickname:"
3909 #~ msgstr "Sobre_nom:"
3910
3911 #~ msgid "Use _Yahoo! Japan"
3912 #~ msgstr "Utilitza el _Yahoo! del Japó"
3913
3914 #~ msgid "Failed to reconnect this chat"
3915 #~ msgstr "No s'ha pogut tornar a connectar a aquest xat"
3916
3917 #~ msgid "Failed to join chat room"
3918 #~ msgstr "No s'ha pogut entrar a la sala de xat"
3919
3920 #~ msgid "<b>Location</b>, "
3921 #~ msgstr "<b>Ubicació</b>, "
3922
3923 #~ msgid "Select a destination"
3924 #~ msgstr "Seleccioneu una destinació"
3925
3926 #~ msgid "%s account"
3927 #~ msgstr "Compte %s"
3928
3929 #~ msgid "Hostname of the proxy for outbound requests."
3930 #~ msgstr "Nom del servidor intermediari per a les peticions de sortida."
3931
3932 #~ msgid ""
3933 #~ "Look up the DNS SRV record at the service's domain for the host name of a "
3934 #~ "STUN server."
3935 #~ msgstr ""
3936 #~ "Comprova el nom d'ordinador del servidor STUN en el registre SRV del DNS "
3937 #~ "en el domini del servei."
3938
3939 #~ msgid "Port of the proxy for outbound requests."
3940 #~ msgstr "Port del servidor intermediari per a les peticions de sortida."
3941
3942 #~ msgid ""
3943 #~ "The username for SIP authentication, if different from the SIP URI\n"
3944 #~ "username."
3945 #~ msgstr ""
3946 #~ "El nom d'usuari per a l'autenticació SIP en cas que sigui diferent\n"
3947 #~ "al nom d'usuari de l'URI de SIP."
3948
3949 #~ msgid ""
3950 #~ "Update the registration binding if the external address for the client is "
3951 #~ "discovered to be different from the local binding."
3952 #~ msgstr ""
3953 #~ "Actualitza la vinculació d'enregistrament si l'adreça externa del client "
3954 #~ "és diferent de la vinculació local."
3955
3956 #~ msgid ""
3957 #~ "Use the loose routing behavior and the Route header as recommended in RFC "
3958 #~ "3261."
3959 #~ msgstr ""
3960 #~ "Utilitza el comportament de l'enrutament flexible i la capçalera «Route» "
3961 #~ "tal com recomana l'RFC 3261."
3962
3963 #~ msgid "_Add&#x2026;"
3964 #~ msgstr "_Afegeix…"
3965
3966 #~ msgid "_Import&#x2026;"
3967 #~ msgstr "_Importa…"
3968
3969 #~ msgid " Accounts"
3970 #~ msgstr " Comptes"
3971
3972 #~ msgid "Salut account is created"
3973 #~ msgstr "S'ha creat el compte del Salut"
3974
3975 #~ msgid "Whether the Salut account has been created on the first Empathy run."
3976 #~ msgstr ""
3977 #~ "Si s'ha creat el compte del Salut en la primera execució de l'Empathy."
3978
3979 #~ msgid "Show the accounts dialog"
3980 #~ msgstr "Mostra el diàleg dels comptes"
3981
3982 #~ msgid "Can't set an empty display name"
3983 #~ msgstr "No es pot establir un nom públic buit"
3984
3985 #~ msgid "Hidden"
3986 #~ msgstr "Amagat"
3987
3988 #~ msgid "STUN port:"
3989 #~ msgstr "Port STUN:"
3990
3991 #~ msgid "Unsupported command"
3992 #~ msgstr "Ordre desconeguda"
3993
3994 #, fuzzy
3995 #~ msgid "Contact Informations"
3996 #~ msgstr "Informació del contacte"
3997
3998 #~ msgid "_Add Contact..."
3999 #~ msgstr "_Afegeix un contacte..."
4000
4001 #~ msgid "_View Previous Conversations"
4002 #~ msgstr "_Visualitza les converses anteriors"
4003
4004 #~ msgid "<b>Location</b>"
4005 #~ msgstr "<b>Ubicació</b>"
4006
4007 #~ msgid "Email:"
4008 #~ msgstr "Correu electrònic:"
4009
4010 #~ msgid "Edit Custom Messages..."
4011 #~ msgstr "Edita els missatges personalitzats..."
4012
4013 #~ msgid ""
4014 #~ "The contact to display in the applet. Empty means no contact is displayed."
4015 #~ msgstr ""
4016 #~ "El contacte per mostrar en la miniaplicació. Si està buit significa que "
4017 #~ "no es mostrarà cap contacte."
4018
4019 #~ msgid "The contact's avatar token. Empty means contact has no avatar."
4020 #~ msgstr "L'avatar del contacte. Si està buit significa que no té avatar."
4021
4022 #~ msgid "Megaphone"
4023 #~ msgstr "Megàfon"
4024
4025 #~ msgid "Talk!"
4026 #~ msgstr "Parleu!"
4027
4028 #~ msgid "_Information"
4029 #~ msgstr "_Informació"
4030
4031 #~ msgid "_Preferences"
4032 #~ msgstr "_Preferències"
4033
4034 #~ msgid "Please configure a contact."
4035 #~ msgstr "Configureu un contacte."
4036
4037 #~ msgid "Select contact..."
4038 #~ msgstr "Seleccioneu un contacte..."
4039
4040 #~ msgid "Presence"
4041 #~ msgstr "Presència"
4042
4043 #~ msgid "Set your own presence"
4044 #~ msgstr "Establiu la vostra presència"
4045
4046 #~ msgid "The error message was: <span style=\"italic\">%s</span>"
4047 #~ msgstr "El missatge d'error ha sigut: <span style=\"italic\">%s</span>"
4048
4049 #~ msgid ""
4050 #~ "You are about to remove your %s account!\n"
4051 #~ "Are you sure you want to proceed?"
4052 #~ msgstr ""
4053 #~ "Esteu a punt de suprimir el compte %s.\n"
4054 #~ "Segur que voleu continuar?"
4055
4056 #~ msgid ""
4057 #~ "Any associated conversations and chat rooms will NOT be removed if you "
4058 #~ "decide to proceed.\n"
4059 #~ "\n"
4060 #~ "Should you decide to add the account back at a later time, they will "
4061 #~ "still be available."
4062 #~ msgstr ""
4063 #~ "No se suprimirà cap de les converses i sales de xat associades si decidiu "
4064 #~ "continuar.\n"
4065 #~ "\n"
4066 #~ "Si decidiu tornar a afegir el compte més endavant, encara estaran "
4067 #~ "disponibles."
4068
4069 #~ msgid "_Next"
4070 #~ msgstr "Següe_nt"
4071
4072 #~ msgid "Add new"
4073 #~ msgstr "Afegeix-ne un de nou"
4074
4075 #~ msgid "Cr_eate"
4076 #~ msgstr "Cr_ea"
4077
4078 #~ msgid "_Add..."
4079 #~ msgstr "_Afegeix..."
4080
4081 #, fuzzy
4082 #~ msgid "_Import..."
4083 #~ msgstr "Importa"
4084
4085 #~ msgid "_Reuse an existing account"
4086 #~ msgstr "_Aprofita un compte existent"
4087
4088 #~ msgid "Connecting..."
4089 #~ msgstr "S'està connectant..."
4090
4091 #~ msgid "Conversations (%d)"
4092 #~ msgstr "Converses (%d)"
4093
4094 #~ msgid "_Contact"
4095 #~ msgstr "_Contacte"
4096
4097 #~ msgid "%s is offering you an invitation"
4098 #~ msgstr "%s us ofereix una invitació"
4099
4100 #~ msgid "An external application will be started to handle it."
4101 #~ msgstr "S'iniciarà una aplicació externa per a gestionar-la."
4102
4103 #~ msgid "You don't have the needed external application to handle it."
4104 #~ msgstr "No teniu l'aplicació externa necessària per a gestionar-la."
4105
4106 #~ msgid "No error specified"
4107 #~ msgstr "No s'ha especificat l'error"
4108
4109 #~ msgid "Unknown error"
4110 #~ msgstr "Error desconegut"
4111
4112 #~ msgid "_Join..."
4113 #~ msgstr "_Uneix-te..."
4114
4115 #~ msgid "_New Conversation..."
4116 #~ msgstr "Conversa _nova..."
4117
4118 #~ msgid "Unable to start application for service %s: %s"
4119 #~ msgstr "No s'ha pogut iniciar l'aplicació per al servei %s: %s"
4120
4121 #~ msgid ""
4122 #~ "An invitation was offered for service %s, but you don't have the needed "
4123 #~ "application to handle it"
4124 #~ msgstr ""
4125 #~ "Heu rebut una invitació del servei %s, però no teniu l'aplicació "
4126 #~ "necessària per a gestionar-la"
4127
4128 #~ msgid "Allow _GPS usage"
4129 #~ msgstr "Permet utilitzar el _GPS"
4130
4131 #~ msgid "Allow _cellphone usage"
4132 #~ msgstr "Permet utilitzar el _telèfon mòbil"
4133
4134 #~ msgid "Allow _network usage"
4135 #~ msgstr "Permet utilitzar la _xarxa"
4136
4137 #~ msgid "Geoclue Settings"
4138 #~ msgstr "Configuració del Geoclue"
4139
4140 #~ msgid "gtk-add"
4141 #~ msgstr "gtk-add"
4142
4143 #~ msgid "gtk-remove"
4144 #~ msgstr "gtk-remove"
4145
4146 #, fuzzy
4147 #~ msgid "Add Account"
4148 #~ msgstr "Compte"
4149
4150 #, fuzzy
4151 #~ msgid "Gmail"
4152 #~ msgstr "Correu electrònic:"
4153
4154 #~ msgid "Import Accounts..."
4155 #~ msgstr "Importació de comptes..."
4156
4157 #, fuzzy
4158 #~ msgid "Settings"
4159 #~ msgstr "<b>Paràmetres</b>"
4160
4161 #~ msgid "Type:"
4162 #~ msgstr "Tipus:"
4163
4164 #~ msgid "Forget password and clear the entry."
4165 #~ msgstr "Oblida la contrasenya i neteja el camp."
4166
4167 #~ msgid "<b>Network</b>"
4168 #~ msgstr "<b>Xarxa</b>"
4169
4170 #~ msgid "<b>Servers</b>"
4171 #~ msgstr "<b>Servidors</b>"
4172
4173 #~ msgid "Edit the selected IRC network"
4174 #~ msgstr "Edita la xarxa d'IRC nova seleccionada"
4175
4176 #~ msgid "Remove the selected IRC network"
4177 #~ msgstr "Suprimeix la xarxa IRC seleccionada"
4178
4179 #~ msgid "_Check Word Spelling..."
4180 #~ msgstr "_Verifica l'ortografia de la paraula..."
4181
4182 #~ msgid "<b>Topic:</b>"
4183 #~ msgstr "<b>Tema:</b>"
4184
4185 #~ msgid "Group Chat"
4186 #~ msgstr "Xat en grup"
4187
4188 #~ msgid "I would like to add you to my contact list."
4189 #~ msgstr "Voldria afegir-te a la meva llista de contactes."
4190
4191 #~ msgid "Sorry, I don't want you in my contact list anymore."
4192 #~ msgstr "Ho sento, no et vull més a la meva llista de contactes."
4193
4194 #~ msgid "<b>Contact</b>"
4195 #~ msgstr "<b>Contacte</b>"
4196
4197 #~ msgid "<b>Groups</b>"
4198 #~ msgstr "<b>Grups</b>"
4199
4200 #~ msgid "Word"
4201 #~ msgstr "Paraula"
4202
4203 #~ msgid "Suggestions for the word"
4204 #~ msgstr "Suggeriments per a la paraula"
4205
4206 #~ msgid "Spell Checker"
4207 #~ msgstr "Verificador ortogràfic"
4208
4209 #~ msgid "Suggestions for the word:"
4210 #~ msgstr "Suggeriments per a la paraula:"
4211
4212 #~ msgid "- Empathy Instant Messenger"
4213 #~ msgstr "- Missatgeria instantània Empathy"
4214
4215 #~ msgid "<b>New Account</b>"
4216 #~ msgstr "<b>Compte nou</b>"
4217
4218 #~ msgid "New message from %s"
4219 #~ msgstr "Missatge nou de %s"
4220
4221 #~ msgid "Invitation _message:"
4222 #~ msgstr "_Missatge d'invitació:"
4223
4224 #~ msgid "Select who would you like to invite:"
4225 #~ msgstr "Seleccioneu qui voleu convidar:"
4226
4227 #~ msgid "Edit Favorite Room"
4228 #~ msgstr "Edita la sala preferida"
4229
4230 #~ msgid "Join room on start_up"
4231 #~ msgstr "Uneix-me a la sala en _iniciar"
4232
4233 #~ msgid "Join this chat room when Empathy starts and you are connected"
4234 #~ msgstr ""
4235 #~ "Uniu-vos a aquesta sala de xat quan s'iniciï l'Empathy i estigueu "
4236 #~ "connectat"
4237
4238 #~ msgid "N_ame:"
4239 #~ msgstr "N_om:"
4240
4241 #~ msgid "S_erver:"
4242 #~ msgstr "S_ervidor:"
4243
4244 #~ msgctxt "file size"
4245 #~ msgid "Unknown"
4246 #~ msgstr "Desconegut"
4247
4248 #~ msgid "\"%s\" receiving from %s"
4249 #~ msgstr "S'està rebent «%s» de %s"
4250
4251 #~ msgid "\"%s\" sending to %s"
4252 #~ msgstr "S'està enviant «%s» a %s"
4253
4254 #~ msgid "File transfer canceled: %s"
4255 #~ msgstr "S'ha cancel·lat la transferència del fitxer: %s"
4256
4257 #~ msgctxt "remaining time"
4258 #~ msgid "Unknown"
4259 #~ msgstr "Desconegut"
4260
4261 #~ msgid "Cannot save file to this location"
4262 #~ msgstr "No es pot desar el fitxer en aquesta ubicació"
4263
4264 #~ msgid "Save file as..."
4265 #~ msgstr "Anomena i desa el fitxer..."
4266
4267 #~ msgid "unknown size"
4268 #~ msgstr "mida desconeguda"
4269
4270 #~ msgid "%s would like to send you a file"
4271 #~ msgstr "%s vol enviar-vos un fitxer"
4272
4273 #~ msgid "Do you want to accept the file \"%s\" (%s)?"
4274 #~ msgstr "Voleu acceptar el fitxer? «%s» (%s)?"
4275
4276 #~ msgid "_Accept"
4277 #~ msgstr "_Accepta"
4278
4279 #~ msgid "Join _New..."
4280 #~ msgstr "Uneix-me a un _nou/nova..."
4281
4282 #~ msgid "Chat Rooms"
4283 #~ msgstr "Sales de xat"
4284
4285 #~ msgid "Browse:"
4286 #~ msgstr "Navega:"
4287
4288 #~ msgid "Join New"
4289 #~ msgstr "Uneix-te a un nou"
4290
4291 #~ msgid "Re_fresh"
4292 #~ msgstr "Ac_tualitza"
4293
4294 #~ msgid ""
4295 #~ "This list represents all chat rooms hosted on the server you have entered."
4296 #~ msgstr ""
4297 #~ "Aquesta llista representa totes les sales de xat hostatjades al servidor "
4298 #~ "que heu introduït."
4299
4300 #~ msgid "<b>Contact List</b>"
4301 #~ msgstr "<b>Llista de contactes</b>"
4302
4303 #~ msgid "Avatars are user chosen images shown in the contact list"
4304 #~ msgstr ""
4305 #~ "Els avatar són imatges seleccionades per l'usuari que es mostren a la "
4306 #~ "llista de contactes"
4307
4308 #~ msgid "Show _avatars"
4309 #~ msgstr "Mostra els av_atars"
4310
4311 #~ msgid "Show co_mpact contact list"
4312 #~ msgstr "_Mostra la llista de contactes compacta"
4313
4314 #~ msgid "menuitem2"
4315 #~ msgstr "menuitem2"
4316
4317 #~ msgid "Enable popup when contact is available"
4318 #~ msgstr "Habilita les finestres emergents quan un contacte és disponible"
4319
4320 #~ msgid "Whether or not to show a popup when a contact becomes available."
4321 #~ msgstr ""
4322 #~ "Si s'ha de mostrar una finestra emergent quan un contacte esdevé "
4323 #~ "disponible."
4324
4325 #~ msgid "End this call?"
4326 #~ msgstr "Voleu finalitzar la trucada?"
4327
4328 #~ msgid "Closing this window will end the call in progress."
4329 #~ msgstr "Si tanqueu aquesta finestra finalitzareu la trucada actual."
4330
4331 #~ msgid "Readying"
4332 #~ msgstr "S'està marcant"
4333
4334 #~ msgid "Ringing"
4335 #~ msgstr "Trucant"
4336
4337 #~ msgid ""
4338 #~ "Incoming call from %s rejected because there is already a running call."
4339 #~ msgstr ""
4340 #~ "S'ha rebutjat l'entrada entrant de %s perquè ja hi ha una trucada activa."
4341
4342 #~ msgid "#"
4343 #~ msgstr "#"
4344
4345 #~ msgid "*"
4346 #~ msgstr "*"
4347
4348 #~ msgid "0"
4349 #~ msgstr "0"
4350
4351 #~ msgid "1"
4352 #~ msgstr "1"
4353
4354 #~ msgid "2"
4355 #~ msgstr "2"
4356
4357 #~ msgid "3"
4358 #~ msgstr "3"
4359
4360 #~ msgid "4"
4361 #~ msgstr "4"
4362
4363 #~ msgid "5"
4364 #~ msgstr "5"
4365
4366 #~ msgid "6"
4367 #~ msgstr "6"
4368
4369 #~ msgid "7"
4370 #~ msgstr "7"
4371
4372 #~ msgid "8"
4373 #~ msgstr "8"
4374
4375 #~ msgid "9"
4376 #~ msgstr "9"
4377
4378 #~ msgid "<b>Keypad</b>"
4379 #~ msgstr "<b>Teclat numèric</b>"
4380
4381 #~ msgid "<b>Volume</b>"
4382 #~ msgstr "<b>Volum</b>"
4383
4384 #, fuzzy
4385 #~ msgid "gtk-cancel"
4386 #~ msgstr "gtk-close"
4387
4388 #~ msgid "Enable sound when busy"
4389 #~ msgstr "Habilita els sons quan s'està ocupat"
4390
4391 #~ msgid "Invitation Error"
4392 #~ msgstr "S'ha produït un error en la invitació"
4393
4394 #~ msgid "<b>Audio</b>"
4395 #~ msgstr "<b>Àudio</b>"
4396
4397 #~ msgid "<b>Visual</b>"
4398 #~ msgstr "<b>Visual</b>"
4399
4400 #~ msgid "Enable sounds when _busy"
4401 #~ msgstr "Habilita els sons quan s'està _ocupat"
4402
4403 #~ msgid "J_apan server:"
4404 #~ msgstr "Servidor j_aponès:"
4405
4406 #~ msgid ""
4407 #~ "To add a new account, you can click on the 'Add' button and a new entry "
4408 #~ "will be created for you to start configuring."
4409 #~ msgstr ""
4410 #~ "Per a afegir un compte nou, podeu fer clic al botó «Afegeix» i es crearà "
4411 #~ "una nova entrada per a que comenceu a configurar."
4412
4413 #~ msgid ""
4414 #~ "\n"
4415 #~ "\n"
4416 #~ "If you do not want to add an account, simply click on the account you "
4417 #~ "want to configure in the list on the left."
4418 #~ msgstr ""
4419 #~ "\n"
4420 #~ "\n"
4421 #~ "Si no voleu afegir cap compte, senzillament feu clic al compte que voleu "
4422 #~ "configurar a la llista de l'esquerra."
4423
4424 #~ msgid "<b>No Accounts Configured</b>"
4425 #~ msgstr "<b>Cap compte configurat</b>"
4426
4427 #~ msgid ""
4428 #~ "To add a new account, you can click on the 'Add' button and a new entry "
4429 #~ "will be created for you to started configuring.\n"
4430 #~ "\n"
4431 #~ "If you do not want to add an account, simply click on the account you "
4432 #~ "want to configure in the list on the left."
4433 #~ msgstr ""
4434 #~ "Per a afegir un compte nou, podeu fer clic al botó «Afegeix» i es crearà "
4435 #~ "una entrada nova perquè pugueu configurar-la.\n"
4436 #~ "\n"
4437 #~ "Si no voleu afegir un compte, feu clic al compte que voleu configurar a "
4438 #~ "la llista de l'esquerra."
4439
4440 #, fuzzy
4441 #~ msgid "No matching connection"
4442 #~ msgstr "Torna a intentar la connexió"
4443
4444 #, fuzzy
4445 #~ msgid "Invalid account"
4446 #~ msgstr "contacte no vàlid"
4447
4448 #, fuzzy
4449 #~ msgid "Presence failure"
4450 #~ msgstr "Presència"
4451
4452 #, fuzzy
4453 #~ msgid "No accounts"
4454 #~ msgstr "Comptes"
4455
4456 #, fuzzy
4457 #~ msgid "Lowmem"
4458 #~ msgstr "Casa"
4459
4460 #, fuzzy
4461 #~ msgid "Unknown error code"
4462 #~ msgstr "Error desconegut"
4463
4464 #~ msgid "generic account settings"
4465 #~ msgstr "paràmetres genèrics de compte"
4466
4467 #~ msgid "ICQ account settings"
4468 #~ msgstr "paràmetres del compte ICQ"
4469
4470 #~ msgid "irc account settings"
4471 #~ msgstr "paràmetres del compte IRC"
4472
4473 #~ msgid "jabber account settings"
4474 #~ msgstr "paràmetres del compte Jabber"
4475
4476 #~ msgid "msn account settings"
4477 #~ msgstr "paràmetres del compte MSN"
4478
4479 #~ msgid "salut account settings"
4480 #~ msgstr "paràmetres del compte Salut"
4481
4482 #~ msgid "Yahoo! account settings"
4483 #~ msgstr "paràmetres del compte Yahoo!"
4484
4485 #~ msgid "Input"
4486 #~ msgstr "Entrada"
4487
4488 #~ msgid "Mute"
4489 #~ msgstr "Silenci"
4490
4491 #~ msgid "Output"
4492 #~ msgstr "Sortida"
4493
4494 #~ msgid "Ca_ll"
4495 #~ msgstr "T_ruca"
4496
4497 #~ msgid "Change _Topic..."
4498 #~ msgstr "Canvia el _tema..."
4499
4500 #~ msgid "Contact Infor_mation"
4501 #~ msgstr "Infor_mació del contacte"
4502
4503 #~ msgid "_Add To Favorites"
4504 #~ msgstr "_Afegeix als preferits"
4505
4506 #~ msgid "gtk-cut"
4507 #~ msgstr "gtk-cut"
4508
4509 #~ msgid "gtk-paste"
4510 #~ msgstr "gtk-paste"
4511
4512 #~ msgid "View contact information"
4513 #~ msgstr "Visualitza la informació del contacte"
4514
4515 #~ msgid "Re_name"
4516 #~ msgstr "Rea_nomena"
4517
4518 #~ msgid "Rename"
4519 #~ msgstr "Reanomena"
4520
4521 #~ msgid "Edit the groups and name for this contact"
4522 #~ msgstr "Edita els grups i nom per a aquest contacte"
4523
4524 #~ msgid "Invite to a currently open chat room"
4525 #~ msgstr "Convida a una sala de xat actualment oberta"
4526
4527 #~ msgid "View previous conversations with this contact"
4528 #~ msgstr "Visualitza les converses anteriors amb aquest contacte"
4529
4530 #~ msgid "Start a voice or video conversation with this contact"
4531 #~ msgstr "Inicia una conversa de veu o vídeo amb aquest contacte"
4532
4533 #~ msgid "Enter the new topic you want to set for this room:"
4534 #~ msgstr "Introduïu el tema nou que voleu establir per a aquesta sala:"
4535
4536 #~ msgid "gtk-about"
4537 #~ msgstr "gtk-about"
4538
4539 #~ msgid "gtk-quit"
4540 #~ msgstr "gtk-quit"
4541
4542 #~ msgid "_Use for chat rooms"
4543 #~ msgstr "_Utilitza a les sales de xat"
4544
4545 #~ msgid "Cu_t"
4546 #~ msgstr "Re_tall"
4547
4548 #~ msgid "_Copy"
4549 #~ msgstr "_Copia"
4550
4551 #~ msgid "Use encryption (SS_L)"
4552 #~ msgstr "Utilitza el xifrat (SS_L)"
4553
4554 #~ msgid "Disable"
4555 #~ msgstr "Inhabilita"
4556
4557 #~ msgid "New Message"
4558 #~ msgid_plural "New Messages"
4559 #~ msgstr[0] "Missatge nou"
4560 #~ msgstr[1] "Missatges nous"
4561
4562 #~ msgid "_New Message..."
4563 #~ msgstr "_Nou missatge..."
4564
4565 #, fuzzy
4566 #~ msgid ""
4567 #~ "Subscription requested for %s\n"
4568 #~ "Message: %s"
4569 #~ msgstr "Sol·licitud de subscripció nova de %s"
4570
4571 #~ msgid "Gossip Instant Messenger"
4572 #~ msgstr "Missatgeria instantània Gossip"
4573
4574 #~ msgid ""
4575 #~ "This is updated each time the user changes the location they wish to save "
4576 #~ "the file to so that the last location used to save file transfers can be "
4577 #~ "used without prompting the user each time."
4578 #~ msgstr ""
4579 #~ "Això s'actualitza cada vegada que l'usuari canvia la ubicació on volen "
4580 #~ "desar el fitxer per a que sempre s'utilitze l'última ubicació per a desar "
4581 #~ "les transferències de fitxers sense haver de preguntar a l'usuari cada "
4582 #~ "vegada."
4583
4584 #~ msgid "Active"
4585 #~ msgstr "Actiu"
4586
4587 #~ msgid "Inactive"
4588 #~ msgstr "Inactiu"
4589
4590 #~ msgid "Moderator"
4591 #~ msgid_plural "Moderators"
4592 #~ msgstr[0] "Moderador"
4593 #~ msgstr[1] "Moderadors"
4594
4595 #~ msgid "Visitor"
4596 #~ msgid_plural "Visitors"
4597 #~ msgstr[0] "Visitant"
4598 #~ msgstr[1] "Visitants"
4599
4600 #~ msgid "No role"
4601 #~ msgstr "Cap rol"
4602
4603 #~ msgid "Owner"
4604 #~ msgid_plural "Owners"
4605 #~ msgstr[0] "Propietari"
4606 #~ msgstr[1] "Propietaris"
4607
4608 #~ msgid "Administrator"
4609 #~ msgid_plural "Administrators"
4610 #~ msgstr[0] "Administrador"
4611 #~ msgstr[1] "Administradors"
4612
4613 #~ msgid ""
4614 #~ "The chat room you tried to join requires a password. You either failed to "
4615 #~ "supply a password or the password you tried was incorrect."
4616 #~ msgstr ""
4617 #~ "La sala de xat a la qual heu intentat unir-vos requereix una contrasenya. "
4618 #~ "No heu introduït una contrasenya, o aquesta era incorrecta."
4619
4620 #~ msgid "You have been banned from this chatroom."
4621 #~ msgstr "Heu estat bandejats d'aquesta sala de xat."
4622
4623 #~ msgid "The conference room you tried to join could not be found."
4624 #~ msgstr ""
4625 #~ "No s'ha trobat la sala de conferències a la qual heu intentat unir-vos."
4626
4627 #~ msgid "Chatroom creation is restricted on this server."
4628 #~ msgstr "La creació de sales de xat és restringida en aquest servidor."
4629
4630 #~ msgid "Chatroom reserved nick names must be used on this server."
4631 #~ msgstr ""
4632 #~ "En aquest servidor s'ha d'utilitzar sobrenoms reservats per a cada sala."
4633
4634 #~ msgid "You are not on the chatroom's members list."
4635 #~ msgstr "No sou a la llista de membres de la sala de xat."
4636
4637 #~ msgid "The nickname you have chosen is already in use."
4638 #~ msgstr "El sobrenom que heu triat ja està en ús."
4639
4640 #~ msgid "The maximum number of users for this chatroom has been reached."
4641 #~ msgstr "S'ha assolit el nombre màxim d'usuaris per a aquesta sala de xat."
4642
4643 #~ msgid "The remote conference server did not respond in a sensible time."
4644 #~ msgstr ""
4645 #~ "El servidor de conferències remot no ha contestat en un temps raonable."
4646
4647 #~ msgid "An unknown error occurred, check your details are correct."
4648 #~ msgstr ""
4649 #~ "S'ha produït un error desconegut, comproveu que els vostres detalls són "
4650 #~ "correctes."
4651
4652 #~ msgid "Joining the chatroom was canceled."
4653 #~ msgstr "S'ha cancel·lat la unió a la sala de xat."
4654
4655 #~ msgid "Unavailable"
4656 #~ msgstr "No disponible"
4657
4658 #~ msgid "Service has gone and is no longer available"
4659 #~ msgstr "El servei ha desaparegut i ja no està disponible"
4660
4661 #~ msgid "Bad or malformed request to this service"
4662 #~ msgstr "Petició incorrecta o malformada a aquest servei"
4663
4664 #~ msgid "Unauthorized request to this service"
4665 #~ msgstr "Petició no autoritzada a aquest servei"
4666
4667 #~ msgid "Payment is required for this service"
4668 #~ msgstr "Es requereix pagament per a aquest servei"
4669
4670 #~ msgid "This service is forbidden"
4671 #~ msgstr "Aquest servei és prohibit"
4672
4673 #~ msgid "This service is unavailable or not found"
4674 #~ msgstr "Aquest servei no és disponible o no s'ha trobat"
4675
4676 #~ msgid "Unacceptable request sent to this services"
4677 #~ msgstr "Petició inacceptable enviada a aquest servei"
4678
4679 #~ msgid "Registration is required"
4680 #~ msgstr "Es requereix l'enregistrament"
4681
4682 #~ msgid "There was a conflict of interest trying to use this service"
4683 #~ msgstr "Hi havia un conflicte d'interessos en tractar d'usar aquest servei"
4684
4685 #~ msgid "This feature is not implemented"
4686 #~ msgstr "Aquesta funcionalitat no està implementada"
4687
4688 #~ msgid "The remote service timed out"
4689 #~ msgstr "S'ha esgotat el temps d'espera per al servei remot"
4690
4691 #~ msgid "Server address could not be resolved."
4692 #~ msgstr "No s'ha pogut resoldre l'adreça del servidor."
4693
4694 #~ msgid "Authentication failed."
4695 #~ msgstr "Ha fallat l'autenticació."
4696
4697 #~ msgid "The username you are trying already exists."
4698 #~ msgstr "El nom d'usuari que esteu intentant fer servir ja existeix."
4699
4700 #~ msgid "The username you are trying is not valid."
4701 #~ msgstr "El nom d'usuari que esteu intentant fer servir no és vàlid."
4702
4703 #~ msgid "This feature is unavailable."
4704 #~ msgstr "Aquesta funcionalitat no està disponible."
4705
4706 #~ msgid "This feature is unauthorized."
4707 #~ msgstr "Aquesta funcionalitat no està autoritzada."
4708
4709 #~ msgid "A specific protocol error occurred that was unexpected."
4710 #~ msgstr "S'ha produït un error de protocol específic inesperat."
4711
4712 #~ msgid "A protocol error occurred during the transfer"
4713 #~ msgstr "S'ha produït un error de protocol durant la transferència"
4714
4715 #~ msgid "File name is too long"
4716 #~ msgstr "El nom del fitxer és massa llarg"
4717
4718 #~ msgid "File doesn't exist"
4719 #~ msgstr "El fitxer no existeix"
4720
4721 #~ msgid "File is a directory"
4722 #~ msgstr "El fitxer és un directori"
4723
4724 #~ msgid "Read only file system"
4725 #~ msgstr "Sistema de fitxers de només lectura"
4726
4727 #~ msgid "File is busy"
4728 #~ msgstr "El fitxer està ocupat"
4729
4730 #~ msgid "Bad memory"
4731 #~ msgstr "Memòria invàlida"
4732
4733 #~ msgid "Too many levels of symbolic links"
4734 #~ msgstr "Massa nivells d'enllaços simbòlics"
4735
4736 #~ msgid "No space is available"
4737 #~ msgstr "No hi ha espai disponible"
4738
4739 #~ msgid "Virtual memory exhausted"
4740 #~ msgstr "S'ha exhaurit la memòria virtual"
4741
4742 #~ msgid "Too many open files"
4743 #~ msgstr "Hi ha massa fitxers oberts"
4744
4745 #~ msgid "Input/output error"
4746 #~ msgstr "Error d'Entrada/Sortida"
4747
4748 #~ msgid "File is too large"
4749 #~ msgstr "El fitxer és massa gran"
4750
4751 #~ msgid "Stop"
4752 #~ msgstr "Atura"
4753
4754 #~ msgid "Disconnect"
4755 #~ msgstr "Desconnecta"
4756
4757 #~ msgid "Successfully registered your new account settings."
4758 #~ msgstr "S'han enregistrat els nous paràmetres del compte."
4759
4760 #~ msgid "You should now be able to connect to your new account."
4761 #~ msgstr "Ara hauríeu de poder connectar al vostre compte nou."
4762
4763 #~ msgid "Failed to register your new account settings."
4764 #~ msgstr "No s'han pogut enregistrar els nous paràmetres del compte."
4765
4766 #~ msgid "Successfully changed your account password."
4767 #~ msgstr "S'ha canviat la contrasenya correctament."
4768
4769 #~ msgid "You should now be able to connect with your new password."
4770 #~ msgstr "Ara hauríeu de poder connectar amb la vostra contrasenya nova."
4771
4772 #~ msgid "Failed to change your account password."
4773 #~ msgstr "No s'ha pogut canviar la contrasenya del compte."
4774
4775 #~ msgid ""
4776 #~ "Please enter a new password for this account:\n"
4777 #~ "%s"
4778 #~ msgstr ""
4779 #~ "Introduïu una contrasenya nova per a aquest compte:\n"
4780 #~ "%s"
4781
4782 #~ msgid "No information is available for this contact."
4783 #~ msgstr "No hi ha informació disponible per a aquest contacte."
4784
4785 #~ msgid "Information requested, please wait..."
4786 #~ msgstr "S'ha demanat la informació, espereu, si us plau..."
4787
4788 #~ msgid "To summarize:"
4789 #~ msgstr "En resum:"
4790
4791 #~ msgid "%d subscription request"
4792 #~ msgid_plural "%d subscription requests"
4793 #~ msgstr[0] "%d sol·licitud de subscripció"
4794 #~ msgstr[1] "%d sol·licituds de subscripció"
4795
4796 #~ msgid "%d error"
4797 #~ msgid_plural "%d errors"
4798 #~ msgstr[0] "%d error"
4799 #~ msgstr[1] "%d errors"
4800
4801 #~ msgid "If you quit, you will lose all unread information."
4802 #~ msgstr "Si sortiu, perdreu tota la informació no llegida."
4803
4804 #~ msgid "Gossip is still running, it is just hidden."
4805 #~ msgstr "El Gossip encara s'està executant, només està amagat."
4806
4807 #~ msgid "Click on the notification area icon to show Gossip."
4808 #~ msgstr "Feu clic a l'àrea de notificació per a mostrar el Gossip."
4809
4810 #~ msgid "You were about to quit!"
4811 #~ msgstr "Estàveu a punt de sortir!"
4812
4813 #~ msgid ""
4814 #~ "Since no system or notification tray has been found, this action would "
4815 #~ "normally quit Gossip.\n"
4816 #~ "\n"
4817 #~ "This is just a reminder, from now on, Gossip will quit when performing "
4818 #~ "this action unless you uncheck the option below."
4819 #~ msgstr ""
4820 #~ "Com no s'ha trobat una safata del sistema o de notificació, aquesta acció "
4821 #~ "normalment sortiria del Gossip.\n"
4822 #~ "\n"
4823 #~ "Això només és un recordatori, des d'ara Gossip sortirà quan realitzeu "
4824 #~ "aquesta acció a no ser que desmarqueu la següent opció."
4825
4826 #~ msgid "Select who would you like to invite to room:"
4827 #~ msgstr "Seleccioneu a qui us agradaria convidar a la sala:"
4828
4829 #~ msgid "Select which room you would like to invite:"
4830 #~ msgstr "Seleccioneu a quina sala voldrieu convidar:"
4831
4832 #~ msgid "Your invitation has been declined"
4833 #~ msgstr "S'ha declinat la vostra invitació"
4834
4835 #~ msgid "Emai_l..."
4836 #~ msgstr "Correu e_lectrònic..."
4837
4838 #~ msgid ""
4839 #~ "Please enter a new name for the group:\n"
4840 #~ "%s"
4841 #~ msgstr ""
4842 #~ "Introduïu un nom nou per al grup:\n"
4843 #~ "%s"
4844
4845 #~ msgid "Unsorted"
4846 #~ msgstr "Sense ordenar"
4847
4848 #~ msgid ""
4849 #~ "Set the alias you want to use for:\n"
4850 #~ "<b>%s</b>\n"
4851 #~ "\n"
4852 #~ "You can retrieve contact information from the server."
4853 #~ msgstr ""
4854 #~ "Establiu l'àlias que voleu usar per a:\n"
4855 #~ "<b>%s</b>\n"
4856 #~ "\n"
4857 #~ "Podeu obtenir informació del contacte des del servidor."
4858
4859 #~ msgid "New file transfer request from %s"
4860 #~ msgstr "Petició de transferència de fitxer nova de %s"
4861
4862 #~ msgid "Your file transfer offer declined."
4863 #~ msgstr "S'ha declinat el vostre oferiment de transferència."
4864
4865 #~ msgid "The other user decided not to continue."
4866 #~ msgstr "L'altre usuari ha decidit no continuar."
4867
4868 #~ msgid "An unknown error occurred during file transfer."
4869 #~ msgstr ""
4870 #~ "S'ha produït un error desconegut durant la transferència del fitxer."
4871
4872 #~ msgid "The file has been transfered successfully."
4873 #~ msgstr "S'ha transferit el fitxer correctament."
4874
4875 #~ msgid "Transferring file"
4876 #~ msgstr "S'està transferint el fitxer"
4877
4878 #~ msgid "Please wait while the file is transferred"
4879 #~ msgstr "Espereu mentre es transfereix el fitxer"
4880
4881 #~ msgid "Someone would like to send you a file"
4882 #~ msgstr "Algú vol enviar-vos un fitxer"
4883
4884 #~ msgid "Attempting to send file to %s"
4885 #~ msgstr "S'està tractant d'enviar el fitxer a %s"
4886
4887 #~ msgid "Attempting to send file"
4888 #~ msgstr "S'està tractant d'enviar el fitxer"
4889
4890 #~ msgid "Invited %s to join this chat conference."
4891 #~ msgstr "S'ha convidat a %s a unir-se a aquesta conferència de xat."
4892
4893 #~ msgid "You have been kicked from this room"
4894 #~ msgstr "Heu estat expulsats d'aquesta sala de xat"
4895
4896 #~ msgid "%s has set the topic: %s"
4897 #~ msgstr "%s ha establert el tema: %s"
4898
4899 #~ msgid "Enter the new nickname you want to be know by:"
4900 #~ msgstr "Introduïu el sobrenom nou pel qual voleu que us coneguin:"
4901
4902 #~ msgid ""
4903 #~ "What reason do you want to give for removing this user from the room?"
4904 #~ msgstr "Quina raó voleu donar per a expulsar aquest usuari de la sala?"
4905
4906 #~ msgid "You have been removed from the room by an administrator."
4907 #~ msgstr "Heu estat expulsats de la sala per l'administrador."
4908
4909 #~ msgid "Do not show this again"
4910 #~ msgstr "No mostres això de nou"
4911
4912 #~ msgid "Conversation With"
4913 #~ msgstr "Conversa amb"
4914
4915 #~ msgid "Allow multiple instances of the application to run at the same time"
4916 #~ msgstr "Permet que s'executen diverses instàncies de l'aplicació a l'hora"
4917
4918 #~ msgid "List the available accounts"
4919 #~ msgstr "Llista els comptes disponibles"
4920
4921 #~ msgid "ACCOUNT-NAME"
4922 #~ msgstr "NOM-COMPTE"
4923
4924 #~ msgid "You can not use --no-connect together with --account"
4925 #~ msgstr "No podeu utilitzar --no-connect amb --account"
4926
4927 #~ msgid "No accounts available."
4928 #~ msgstr "No hi ha comptes disponibles."
4929
4930 #~ msgid "Available accounts:"
4931 #~ msgstr "Comptes disponibles:"
4932
4933 #~ msgid "[default]"
4934 #~ msgstr "[predeterminat]"
4935
4936 #~ msgid "There is no account with the name '%s'."
4937 #~ msgstr "No hi ha cap compte amb el nom «%s»."
4938
4939 #~ msgid "Create"
4940 #~ msgstr "Crea"
4941
4942 #~ msgid "Users"
4943 #~ msgstr "Usuaris"
4944
4945 #~ msgid "Description"
4946 #~ msgstr "Descripció"
4947
4948 #~ msgid "Found %d conference room"
4949 #~ msgid_plural "Found %d conference rooms"
4950 #~ msgstr[0] "S'ha trobat %d sala de xat"
4951 #~ msgstr[1] "S'han trobat %d sales de xat"
4952
4953 #~ msgid "Browsing for conference rooms, please wait..."
4954 #~ msgstr "S'estan cercant sales de xat, espereu..."
4955
4956 #~ msgid "Browsing cancelled!"
4957 #~ msgstr "S'ha cancel·lat la cerca."
4958
4959 #~ msgid "Default"
4960 #~ msgstr "Predeterminat"
4961
4962 #~ msgid "Chat!"
4963 #~ msgstr "Xateja!"
4964
4965 #~ msgid "%s wants to be added to your contact list for your '%s' account."
4966 #~ msgstr ""
4967 #~ "%s vol afegir-se a la vostra llista de contactes per al vostre compte "
4968 #~ "«%s»."
4969
4970 #~ msgid ""
4971 #~ "Someone wants to be added to your contact list for your '%s' account."
4972 #~ msgstr ""
4973 #~ "Algú vol afegir-se a la vostra llista de contactes per al vostre compte "
4974 #~ "«%s»."
4975
4976 #~ msgid "%s wants to be added to your contact list."
4977 #~ msgstr "%s vol afegir-se a la vostra llista de contactes."
4978
4979 #~ msgid "Someone wants to be added to your contact list."
4980 #~ msgstr "Algú vol afegir-se a la vostra llista de contactes."
4981
4982 #~ msgid "Show"
4983 #~ msgstr "Mostra"
4984
4985 #~ msgid "Are you sure you want to clear the list?"
4986 #~ msgstr "Esteu segur de voler buidar la llista?"
4987
4988 #~ msgid ""
4989 #~ "This will remove any custom messages you have added to the list of preset "
4990 #~ "status messages."
4991 #~ msgstr ""
4992 #~ "Això suprimirà qualsevol missatge personalitzat que hagueu afegit a la "
4993 #~ "llista de missatges d'estat preestablerts."
4994
4995 #~ msgid "Clear List"
4996 #~ msgstr "Neteja la llista"
4997
4998 #~ msgid "Clear List..."
4999 #~ msgstr "Neteja la llista..."
5000
5001 #~ msgid "Subject: %s"
5002 #~ msgstr "Assumpte: %s"
5003
5004 #~ msgid "Do you want to add this person to your contact list?"
5005 #~ msgstr "Voleu afegir a aquesta persona a la vostra llista de contactes?"
5006
5007 #~ msgid "Remember Password?"
5008 #~ msgstr "Voleu que es recorde la contrasenya?"
5009
5010 #~ msgid "Could not display the help contents."
5011 #~ msgstr "No s'han pogut mostrar els continguts de l'ajuda."
5012
5013 #~ msgid "The server does not seem to be responding."
5014 #~ msgstr "Sembla que el servidor no està responent."
5015
5016 #~ msgid "Try again later."
5017 #~ msgstr "Proveu-ho més tard."
5018
5019 #~ msgid "Change"
5020 #~ msgstr "Canvia"