Updated Polish translation of help
[empathy.git] / help / pl / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy\n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-12-18 15:36+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-03-15 21:39+0100\n"
12 "Last-Translator: Aleksander Łukasiewicz <aleksander@lukasiewicz.net>\n"
13 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: pl\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Poedit-Language: Polish\n"
21 "X-Poedit-Country: Poland\n"
22
23 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
24 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
25 #: C/video-call.page:39(None) C/audio-video.page:70(None)
26 #: C/audio-call.page:36(None)
27 msgid "@@image: 'figures/camera-web.png'; md5=8166b4372f25b78cbf5a64fe2eac2ce5"
28 msgstr ""
29 "@@image: 'figures/camera-web.png'; md5=8166b4372f25b78cbf5a64fe2eac2ce5"
30
31 #: C/video-call.page:10(desc)
32 msgid "Start a video conversation with one of your contacts."
33 msgstr "Rozpoczęcie wideorozmowy z jednym z kontaktów."
34
35 #: C/video-call.page:22(name) C/status-icons.page:16(name)
36 #: C/share-desktop.page:14(name) C/set-custom-status.page:19(name)
37 #: C/send-file.page:21(name) C/salut-protocol.page:18(name)
38 #: C/remove-account.page:18(name) C/prob-conn-neterror.page:19(name)
39 #: C/prob-conn-name.page:18(name) C/prob-conn-auth.page:21(name)
40 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:19(name) C/prev-conv.page:16(name)
41 #: C/link-contacts.page:15(name) C/irc-start-conversation.page:15(name)
42 #: C/irc-send-file.page:16(name) C/irc-nick-password.page:18(name)
43 #: C/irc-manage.page:20(name) C/irc-join-room.page:16(name)
44 #: C/irc-join-pwd.page:17(name) C/irc-commands.page:10(name)
45 #: C/introduction.page:13(name) C/index.page:19(name)
46 #: C/import-account.page:23(name) C/hide-contacts.page:11(name)
47 #: C/group-conversations.page:19(name) C/geolocation-what-is.page:18(name)
48 #: C/geolocation-turn.page:18(name) C/geolocation-supported.page:16(name)
49 #: C/geolocation-privacy.page:17(name) C/geolocation-not-showing.page:17(name)
50 #: C/geolocation.page:17(name) C/favorite-rooms.page:14(name)
51 #: C/disable-account.page:21(name) C/create-account.page:19(name)
52 #: C/audio-video.page:17(name) C/audio-call.page:19(name)
53 #: C/add-account.page:20(name)
54 msgid "Milo Casagrande"
55 msgstr "Milo Casagrande"
56
57 #: C/video-call.page:23(email) C/status-icons.page:17(email)
58 #: C/share-desktop.page:15(email) C/set-custom-status.page:20(email)
59 #: C/send-file.page:22(email) C/salut-protocol.page:19(email)
60 #: C/remove-account.page:19(email) C/prob-conn-neterror.page:20(email)
61 #: C/prob-conn-name.page:19(email) C/prob-conn-auth.page:22(email)
62 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:20(email) C/prev-conv.page:17(email)
63 #: C/link-contacts.page:16(email) C/irc-start-conversation.page:16(email)
64 #: C/irc-send-file.page:17(email) C/irc-nick-password.page:19(email)
65 #: C/irc-manage.page:21(email) C/irc-join-room.page:17(email)
66 #: C/irc-join-pwd.page:18(email) C/irc-commands.page:11(email)
67 #: C/introduction.page:14(email) C/index.page:20(email)
68 #: C/import-account.page:24(email) C/hide-contacts.page:12(email)
69 #: C/group-conversations.page:20(email) C/geolocation-what-is.page:19(email)
70 #: C/geolocation-turn.page:19(email) C/geolocation-supported.page:17(email)
71 #: C/geolocation-privacy.page:18(email)
72 #: C/geolocation-not-showing.page:18(email) C/geolocation.page:18(email)
73 #: C/favorite-rooms.page:15(email) C/disable-account.page:22(email)
74 #: C/create-account.page:20(email) C/audio-video.page:18(email)
75 #: C/audio-call.page:20(email) C/add-account.page:21(email)
76 msgid "milo@ubuntu.com"
77 msgstr "milo@ubuntu.com"
78
79 #: C/video-call.page:26(p) C/status-icons.page:24(p)
80 #: C/share-desktop.page:22(p) C/set-custom-status.page:23(p)
81 #: C/send-message.page:21(p) C/send-file.page:25(p)
82 #: C/salut-protocol.page:22(p) C/remove-account.page:22(p)
83 #: C/prob-conn.page:18(p) C/prob-conn-neterror.page:23(p)
84 #: C/prob-conn-name.page:22(p) C/prob-conn-auth.page:25(p)
85 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:23(p) C/prev-conv.page:24(p)
86 #: C/link-contacts.page:19(p) C/irc-start-conversation.page:19(p)
87 #: C/irc-send-file.page:20(p) C/irc-nick-password.page:22(p)
88 #: C/irc-manage.page:24(p) C/irc-join-room.page:20(p)
89 #: C/irc-join-pwd.page:21(p) C/irc-commands.page:14(p)
90 #: C/introduction.page:17(p) C/index.page:23(p) C/import-account.page:31(p)
91 #: C/hide-contacts.page:15(p) C/group-conversations.page:23(p)
92 #: C/geolocation-what-is.page:22(p) C/geolocation-turn.page:22(p)
93 #: C/geolocation-supported.page:20(p) C/geolocation-privacy.page:21(p)
94 #: C/geolocation-not-showing.page:21(p) C/geolocation.page:21(p)
95 #: C/favorite-rooms.page:18(p) C/disable-account.page:29(p)
96 #: C/create-account.page:23(p) C/change-status.page:28(p)
97 #: C/audio-video.page:21(p) C/audio-call.page:23(p) C/add-contact.page:22(p)
98 #: C/add-account.page:28(p) C/accounts-window.page:22(p)
99 #: C/account-jabber.page:18(p) C/account-irc.page:20(p)
100 msgid "Creative Commons Share Alike 3.0"
101 msgstr "Creative Commons Na tych samych warunkach 3.0"
102
103 #: C/video-call.page:29(title)
104 msgid "Start a video conversation"
105 msgstr "Rozpoczęcie wideorozmowy"
106
107 #: C/video-call.page:31(p)
108 #, fuzzy
109 msgid ""
110 "If you have a webcam, you can call your contacts and have a video "
111 "conversation with them. This feature only works with certain types of "
112 "accounts, and it requires the other person to have an application that "
113 "supports video calls."
114 msgstr ""
115 "Jeśli podłączona jest kamera internetowa można połączyć się z kontaktami i "
116 "prowadzić z nimi wideorozmowę. Ta funkcja działają jedynie z pewnymi "
117 "rodzajami kont i wymaga, aby inna osoba posiadała program obsługujący "
118 "wideorozmowy."
119
120 #: C/video-call.page:38(p)
121 #, fuzzy
122 msgid ""
123 "From the <gui>Contact List</gui> window, click the <media type=\"image\" "
124 "mime=\"image/png\" src=\"figures/camera-web.png\">video call</media> icon "
125 "next to the name of the contact you wish to call and choose <gui style="
126 "\"menuitem\">Video Call</gui>."
127 msgstr ""
128 "W oknie <gui>Listy kontaktów</gui> należy nacisnąć na ikonę <media type="
129 "\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/camera-web.png\">wideorozmowy</"
130 "media> znajdującej się obok nazwy kontaktu, z którym chcemy ją nawiązać i "
131 "wybrać <gui style=\"menuitem\">Wideorozmowa</gui>. Można również nacisnąć "
132 "kontakt prawym przyciskiem myszy i wybrać <gui>Wideorozmowa</gui>."
133
134 #: C/video-call.page:44(p) C/audio-call.page:42(p)
135 msgid ""
136 "A new window will open. When the connection is established, you will see "
137 "<gui>Connected</gui> at the bottom of the window, along with the total "
138 "conversation time."
139 msgstr ""
140 "Zostanie otworzone nowe okno. Po ustanowieniu połączenia, na dole okna "
141 "pojawi się komunikat <gui>Połączony</gui> wraz z czasem rozmowy."
142
143 #: C/video-call.page:49(p) C/audio-call.page:48(p)
144 #, fuzzy
145 msgid "To end the conversation, click on <gui style=\"button\">Hang up</gui>."
146 msgstr ""
147 "Aby zakończyć rozmowę, należy wybrać <guiseq><gui style=\"menu\">Zadzwoń</"
148 "gui><gui style=\"menuitem\">Rozłącz</gui></guiseq>."
149
150 #: C/video-call.page:55(p)
151 #, fuzzy
152 msgid ""
153 "To turn a video conversation into an audio conversation, choose <guiseq><gui "
154 "style=\"menu\">Video</gui><gui style=\"menuitem\">Video Off</gui></guiseq>."
155 msgstr ""
156 "Aby zakończyć rozmowę, należy wybrać <guiseq><gui style=\"menu\">Zadzwoń</"
157 "gui><gui style=\"menuitem\">Rozłącz</gui></guiseq>."
158
159 #: C/video-call.page:61(title)
160 #, fuzzy
161 msgid "Start a video conversation with a meta-contact"
162 msgstr "Rozpoczęcie wideorozmowy z jednym z kontaktów."
163
164 #: C/video-call.page:64(p) C/send-message.page:53(p) C/audio-call.page:66(p)
165 #, fuzzy
166 msgid ""
167 "From the <gui>Contact List</gui> window, right-click on the meta-contact."
168 msgstr ""
169 "W oknie <gui>Lista kontaktów</gui> należy kliknąć w rozwijaną listę na górze."
170
171 #: C/video-call.page:69(p)
172 #, fuzzy
173 msgid ""
174 "Select the contact you want to have the conversation, and from the menu "
175 "select <gui style=\"menuitem\">Video Call</gui>."
176 msgstr ""
177 "Kliknąć prawym przyciskiem myszy w nazwę kontaktu, z którym chcemy nawiązać "
178 "rozmowę i wybrać <gui>Rozmowa</gui>"
179
180 #: C/video-call.page:76(p) C/send-message.page:65(p) C/audio-call.page:78(p)
181 msgid ""
182 "To recognize if a contact is a <em>meta-contact</em>, move your mouse on a "
183 "contact in the <gui>Contact List</gui> window, and stop over it for a "
184 "second: a small pop-up message will appear showing the number of the "
185 "contacts that form the meta-contact."
186 msgstr ""
187
188 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
189 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
190 #: C/status-icons.page:39(None)
191 msgid "@@image: 'figures/available.png'; md5=2196b2f0ad4ce26fdb7b9d48e75d1947"
192 msgstr "@@image: 'figures/available.png'; md5=2196b2f0ad4ce26fdb7b9d48e75d1947"
193
194 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
195 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
196 #: C/status-icons.page:45(None)
197 msgid "@@image: 'figures/busy.png'; md5=15eb2adff5faedf97b0cb9105d09410a"
198 msgstr "@@image: 'figures/busy.png'; md5=15eb2adff5faedf97b0cb9105d09410a"
199
200 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
201 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
202 #: C/status-icons.page:53(None)
203 msgid "@@image: 'figures/away.png'; md5=9c504d6ffa0cf1a9cc8933d16e1bea33"
204 msgstr "@@image: 'figures/away.png'; md5=9c504d6ffa0cf1a9cc8933d16e1bea33"
205
206 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
207 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
208 #: C/status-icons.page:62(None) C/status-icons.page:69(None)
209 msgid "@@image: 'figures/offline.png'; md5=c5b0c21181cbd6e13f8909243c0fa964"
210 msgstr "@@image: 'figures/offline.png'; md5=c5b0c21181cbd6e13f8909243c0fa964"
211
212 #: C/status-icons.page:7(desc)
213 msgid "Understanding the various statuses and status icons."
214 msgstr "Znaczenie różnych stanów dostępności i ikon tych stanów."
215
216 #: C/status-icons.page:20(name) C/salut-protocol.page:36(cite)
217 #: C/prev-conv.page:20(name) C/prev-conv.page:38(cite)
218 #: C/import-account.page:27(name) C/disable-account.page:25(name)
219 #: C/audio-video.page:109(cite) C/audio-video.page:117(cite)
220 #: C/add-account.page:24(name) C/accounts-window.page:18(name)
221 #: C/account-jabber.page:14(name) C/account-irc.page:16(name)
222 msgid "Shaun McCance"
223 msgstr "Shaun McCance"
224
225 #: C/status-icons.page:21(email) C/prev-conv.page:21(email)
226 #: C/import-account.page:28(email) C/disable-account.page:26(email)
227 #: C/add-account.page:25(email) C/accounts-window.page:19(email)
228 #: C/account-jabber.page:15(email) C/account-irc.page:17(email)
229 msgid "shaunm@gnome.org"
230 msgstr "shaunm@gnome.org"
231
232 #: C/status-icons.page:35(title)
233 msgid "Status Types and Icons"
234 msgstr "Rodzaje stanów dostępności i ikony"
235
236 #: C/status-icons.page:39(media)
237 msgid "Available icon"
238 msgstr "Ikona dostępności"
239
240 #: C/status-icons.page:40(gui)
241 msgid "Available"
242 msgstr "Dostępny"
243
244 #: C/status-icons.page:41(p)
245 msgid ""
246 "Use the <em>Available</em> status when you are at your computer and able to "
247 "chat with your contacts. You can set a custom message for this status."
248 msgstr ""
249 "Należy użyć stanu <em>Dostępny</em> gdy znajdujemy się przed komputerem i "
250 "możemy nawiązywać rozmowy z kontaktami. Można ustawić własną wiadomość dla "
251 "tego stanu dostępności"
252
253 #: C/status-icons.page:45(media)
254 msgid "Busy icon"
255 msgstr "Ikona zajętości"
256
257 #: C/status-icons.page:46(gui)
258 msgid "Busy"
259 msgstr "Zajęty"
260
261 #: C/status-icons.page:47(p)
262 msgid ""
263 "Use the <em>Busy</em> status to let your contacts know that you don’t want "
264 "to chat right now. They can still contact you, for instance if they have "
265 "something urgent they need to discuss. By default, <app>Empathy</app> will "
266 "not use notification bubbles and sounds when you are busy. You can set a "
267 "custom message for this status."
268 msgstr ""
269 "Należy użyć stanu <em>Zajęty</em>, aby powiadomić swoje kontakty, że nie "
270 "chcemy w danym momencie rozmawiać. Można w tej sytuacji wciąż nawiązać "
271 "kontakt, np. w przypadku wyjątkowo ważnej sprawie. Domyślnie, program "
272 "<app>Empathy</app> nie będzie używał powiadomień i dźwięków w stanie "
273 "zajętości. Można również ustawić własną wiadomość dla tego stanu."
274
275 #: C/status-icons.page:53(media)
276 msgid "Away icon"
277 msgstr "Ikona nieobecności"
278
279 #: C/status-icons.page:54(gui)
280 msgid "Away"
281 msgstr "Nieobecny"
282
283 #: C/status-icons.page:55(p)
284 msgid ""
285 "Use the <em>Away</em> status when you are going away from your computer. "
286 "<app>Empathy</app> automatically sets your status to Away if you do not use "
287 "your computer for a while, or if your screensaver is on. By default, "
288 "<app>Empathy</app> will not use notification bubbles and sounds when you are "
289 "away. You can set a custom message for this status."
290 msgstr ""
291 "Należy użyć stanu <em>Nieobecny</em>, gdy odchodzimy od komputera. Program "
292 "<app>Empathy</app> automatycznie ustawia stan <em>Nieobecny</em> jeśli "
293 "komputer nie jest używany przez pewien czas lub włączony jest wygaszacz "
294 "ekrany. Domyślnie program <app>Empathy</app> nie będzie używał powiadomień "
295 "lub dźwięków w tym stanie. Można ustawić własną wiadomość"
296
297 #: C/status-icons.page:62(media) C/status-icons.page:69(media)
298 msgid "Offline icon"
299 msgstr "Ikona trybu offline"
300
301 #: C/status-icons.page:63(gui)
302 msgid "Invisible"
303 msgstr "Niewidoczny"
304
305 #: C/status-icons.page:64(p)
306 msgid ""
307 "When you set your status to <em>Invisible</em>, you will appear as offline "
308 "to your contacts. You will still be connected to your accounts, and you "
309 "still see your contacts’ statuses and start conversations with them."
310 msgstr ""
311 "Po ustawieniu stanu na <em>Niewidoczny</em>, użytkownik widoczny jest dla "
312 "innych jakby był w trybie offline. Połączenie jest wciąż aktywne, można "
313 "obserwować stany dostępności innych kontaktów i nawiązywać z nimi rozmowy."
314
315 #: C/status-icons.page:70(gui)
316 msgid "Offline"
317 msgstr "Offline"
318
319 #: C/status-icons.page:71(p)
320 msgid ""
321 "Setting your status to <em>Offline</em> disconnects you from all of your "
322 "accounts."
323 msgstr ""
324 "Ustawienie stanu na <em>Offline</em> rozłącza wszystkie konta użytkownika."
325
326 #: C/share-desktop.page:7(desc)
327 #, fuzzy
328 msgid "Show your desktop to your contacts."
329 msgstr "Współdzielenie pulpitu z innymi użytkownikami."
330
331 #: C/share-desktop.page:18(name)
332 msgid "Ekaterina Gerasimova"
333 msgstr "Ekaterina Gerasimova"
334
335 #: C/share-desktop.page:19(email)
336 msgid "kittykat3756@gmail.com"
337 msgstr "kittykat3756@gmail.com"
338
339 #: C/share-desktop.page:33(title)
340 msgid "Share your desktop"
341 msgstr "Współdziel pulpit"
342
343 #: C/share-desktop.page:35(p)
344 #, fuzzy
345 msgid ""
346 "It is possible to share your desktop with some of your contacts. You can use "
347 "this functionality to show your desktop to your contacts to, for example, "
348 "ask for help or help your contacts resolve a problem."
349 msgstr ""
350 "Możliwe jest współdzielenie pulpitu z niektórymi kontaktami lub używanie ich "
351 "pulpitów. Można użyć tej funkcji, aby wyświetlać własny pulpit na komputerze "
352 "innego kontaktu, aby poprosić o pomoc lub udzielić pomocy innym kontaktom "
353 "przy rozwiązywaniu problemu."
354
355 #: C/share-desktop.page:42(p)
356 msgid ""
357 "To be able to share your desktop, you need to have a VNC server, which has "
358 "support for the feature, installed on your system. <app>Vino</app>, the "
359 "GNOME VNC server, has the required support."
360 msgstr ""
361
362 #: C/share-desktop.page:51(p)
363 #, fuzzy
364 msgid "From the <gui>Contact List</gui> window, do one of the following:"
365 msgstr ""
366 "W oknie <gui>Lista kontaktów</gui> należy wykonać jedno z poniższych działań:"
367
368 #: C/share-desktop.page:56(p)
369 #, fuzzy
370 msgid ""
371 "Select the contact you want to share your desktop with and choose "
372 "<guiseq><gui>Edit</gui><gui>Contact</gui><gui>Share My Desktop</gui></"
373 "guiseq>."
374 msgstr ""
375 "Należy zaznaczyć kontakt z którym chcemy współdzielić pulpit i wybrać "
376 "<guiseq><gui>Edycja</gui><gui>Kontakt</gui><gui>Współdziel pulpit</gui></"
377 "guiseq>."
378
379 #: C/share-desktop.page:63(p)
380 #, fuzzy
381 msgid ""
382 "Right-click on the name of the contact you want to share your desktop with "
383 "and select <gui>Share My Desktop</gui>."
384 msgstr ""
385 "Należy kliknąć podwójnie w nazwę kontaktu z którym chcemy współdzielić "
386 "pulpit i wybrać <gui>Współdziel pulpit</gui>."
387
388 #: C/share-desktop.page:71(p)
389 msgid ""
390 "An invitation to view your desktop will be sent to the contact you have "
391 "selected. To view your desktop, they will need to accept it."
392 msgstr ""
393
394 #: C/share-desktop.page:77(p)
395 msgid ""
396 "You can disconnect the contact from your computer using your desktop sharing "
397 "application."
398 msgstr ""
399
400 #: C/share-desktop.page:82(p)
401 #, fuzzy
402 msgid ""
403 "For more information about how to use the remote desktop sharing "
404 "application, refer to its help."
405 msgstr ""
406 "Aby uzyskać więcej informacji na temat używania programu do przeglądania "
407 "zdalnych pulpitów, należy zobaczyć jego dokumentację."
408
409 #: C/share-desktop.page:90(p)
410 msgid ""
411 "When you share your desktop with someone else, it is possible to experience "
412 "system performance slowdown and low Internet speed."
413 msgstr ""
414 "Podczas współdzielenia pulpitu z innym użytkownikiem można zaobserwować "
415 "zmniejszenie wydajności systemu i spowolnienie połączenia internetowego."
416
417 #: C/share-desktop.page:96(p)
418 #, fuzzy
419 msgid ""
420 "Some of your contacts may not be able to use this feature. It is necessary "
421 "for them to have version 2.28, or newer, of <app>Empathy</app> and a "
422 "compatible remote desktop viewer application installed in their system."
423 msgstr ""
424 "Nie wszystkie kontakty mogą używać tej funkcjonalności. Aby móc używać "
425 "funkcji współdzielenia pulpitu należy zainstalować w systemie co najmniej "
426 "wersję 2.28 programu <app>Empathy</app> i program do przeglądania zdalnych "
427 "pulpitów."
428
429 #: C/set-custom-status.page:9(desc)
430 msgid "Add, edit or delete personal messages for your status."
431 msgstr ""
432 "Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie własnych wiadomości dla stanów obecności."
433
434 #: C/set-custom-status.page:15(name)
435 msgid "Jim Campbell"
436 msgstr "Jim Campbell"
437
438 #: C/set-custom-status.page:16(email)
439 msgid "jwcampbell@gmail.com"
440 msgstr "jwcampbell@gmail.com"
441
442 #: C/set-custom-status.page:34(title)
443 msgid "Set a custom message"
444 msgstr "Ustawienie własnej wiadomości"
445
446 #: C/set-custom-status.page:36(p)
447 msgid ""
448 "Sometimes you may want to set a custom message for your status, for example "
449 "to let people know that you will be unavailable for a certain period of time."
450 msgstr ""
451 "Czasem może wystąpić potrzeba ustawienia własnej wiadomości dla stanu, np. "
452 "aby powiadomić innych, że będziemy niedostępni przez pewien czas."
453
454 #: C/set-custom-status.page:40(p)
455 msgid ""
456 "It is possible to set a custom message based on the different statuses "
457 "available."
458 msgstr ""
459 "Można ustawić własną wiadomość w oparciu o różne dostępne stany dostępności."
460
461 #: C/set-custom-status.page:46(p) C/set-custom-status.page:82(p)
462 msgid ""
463 "From the <gui>Contact List</gui> window, click on the drop-down list at the "
464 "top."
465 msgstr ""
466 "W oknie <gui>Lista kontaktów</gui> należy kliknąć w rozwijaną listę na górze."
467
468 #: C/set-custom-status.page:52(p)
469 msgid ""
470 "Select the status you want to add a custom message to. You have to select "
471 "the one identified with the label <gui>Custom Message</gui>."
472 msgstr ""
473 "Należy wybrać stan, do którego chcemy dodać własną wiadomość. Należy wybrać "
474 "stan oznaczony etykietą <gui>Własna wiadomość</gui>."
475
476 #: C/set-custom-status.page:58(p)
477 msgid ""
478 "Enter your custom message in the text box at the top of the window, and "
479 "press <key>Enter</key> to set the message."
480 msgstr ""
481 "Należy wprowadzić własną wiadomość do pola tekstowego na górze okna i "
482 "nacisnąć <key>Enter</key>, aby ustawić wiadomość."
483
484 #: C/set-custom-status.page:64(p)
485 msgid ""
486 "If you want to set the custom message as a favorite, saving it in order to "
487 "use it again, click on the little star on the right of the text box where "
488 "you wrote your custom message."
489 msgstr ""
490 "Jeśli chcemy ustawić własną wiadomość jako ulubioną, zapisując ją do "
491 "ponownego użycia, należy nacisnąć na gwiazdkę w prawym rogu pola tekstowego, "
492 "w którym wpisywana jest własna wiadomość."
493
494 #: C/set-custom-status.page:69(p)
495 msgid ""
496 "If you do not do it, the custom message will not be available the next time "
497 "you use <app>Empathy</app>. It will be saved only for the current session."
498 msgstr ""
499 "Bez naciśnięcia gwiazdki własna wiadomość nie będzie dostępna przy ponownym "
500 "uruchomieniu programu <app>Empathy</app>. Zostanie ona zapamiętana jedynie "
501 "do końca bieżącej sesji."
502
503 #: C/set-custom-status.page:78(title)
504 msgid "Edit, remove and add a custom message"
505 msgstr "Modyfikowanie, usuwanie i dodawanie własnej wiadomości"
506
507 #: C/set-custom-status.page:88(p)
508 msgid "Select <gui>Edit Custom Message</gui>."
509 msgstr "Należy wybrać <gui>Zmodyfikuj własne wiadomości...</gui>."
510
511 #: C/set-custom-status.page:95(p)
512 msgid "To edit a custom message:"
513 msgstr "Aby zmodyfikować własne wiadomości należy:"
514
515 #: C/set-custom-status.page:100(p)
516 msgid ""
517 "From the <gui>Saved Presets</gui> box, select the status message you want to "
518 "edit and double-click on it."
519 msgstr ""
520 "W oknie <gui>Zapisane własne wiadomości</gui> należy wybrać wiadomość stanu, "
521 "którą chcemy zmodyfikować i nacisnąć na nią dwukrotnie."
522
523 #: C/set-custom-status.page:106(p)
524 msgid "Type the new custom message and press <key>Enter</key> to modify it."
525 msgstr ""
526 "Wprowadzić treść nowej własnej wiadomości i nacisnąć <key>Enter</key>, aby "
527 "ją zmodyfikować."
528
529 #: C/set-custom-status.page:113(p)
530 msgid "To remove a custom message:"
531 msgstr "Aby usunąć własną wiadomość należy:"
532
533 #: C/set-custom-status.page:118(p)
534 msgid ""
535 "From the <gui>Saved Presets</gui> box, select the status message you want to "
536 "remove."
537 msgstr ""
538 "W oknie <gui>Zapisane własne wiadomości</gui> należy wybrać wiadomość stanu, "
539 "którą chcemy usunąć."
540
541 #: C/set-custom-status.page:124(p)
542 msgid "Click on the <gui>Remove</gui> button."
543 msgstr "Nacisnąć na przycisk <gui>Usuń</gui>."
544
545 #: C/set-custom-status.page:131(p)
546 msgid ""
547 "To add a new custom message, from the <gui>Add New Preset</gui> section:"
548 msgstr ""
549 "Aby dodać nową własną wiadomość w części <gui>Dodaj nową własną wiadomość</"
550 "gui> należy:"
551
552 #: C/set-custom-status.page:136(p)
553 msgid ""
554 "Click on the drop-down list to select the status you want to set a custom "
555 "message to."
556 msgstr ""
557 "Nacisnąć dwukrotnie na rozwijaną listę, aby wybrać stan, do którego chcemy "
558 "dodać własną wiadomość."
559
560 #: C/set-custom-status.page:142(p)
561 msgid "Click on the text box, and type the new custom message."
562 msgstr "Nacisnąć na pole tekstowe i wprowadzić nową własną wiadomość."
563
564 #: C/set-custom-status.page:147(p)
565 msgid "Click on <gui>Add</gui> to add the new message to the presets ones."
566 msgstr ""
567 "Nacisnąć na <gui>Dodaj</gui>, aby dodać nową wiadomość do zapisanych "
568 "wiadomości."
569
570 #: C/set-custom-status.page:156(p)
571 msgid "When finished, click on <gui>Close</gui>."
572 msgstr "Po zakończeniu należy nacisnąć przycisk <gui>Zamknij</gui>"
573
574 #: C/set-custom-status.page:163(p)
575 msgid ""
576 "When you edit or add a new custom message, it will not be set as the current "
577 "status message. You will need to select it from the <gui>Contact List</gui> "
578 "window."
579 msgstr ""
580 "Po modyfikacji lub dodaniu nowej własnej wiadomości, nie zostanie ona "
581 "ustawiona jako bieżąca wiadomość stanu. W tym celu należy wybrać ją w oknie "
582 "<gui>Lista kontaktów</gui>."
583
584 #: C/send-message.page:8(desc)
585 msgid "Send a message to one of your contacts."
586 msgstr "Wysyłanie wiadomości do jednego z kontaktów."
587
588 #: C/send-message.page:17(name) C/send-file.page:17(name)
589 #: C/prob-conn.page:14(name) C/prob-conn-neterror.page:15(name)
590 #: C/prob-conn-auth.page:17(name) C/prob-conn-acctdisabled.page:15(name)
591 #: C/change-status.page:24(name) C/add-contact.page:18(name)
592 msgid "Phil Bull"
593 msgstr "Phil Bull"
594
595 #: C/send-message.page:18(email) C/send-file.page:18(email)
596 #: C/prob-conn.page:15(email) C/prob-conn-neterror.page:16(email)
597 #: C/prob-conn-auth.page:18(email) C/prob-conn-acctdisabled.page:16(email)
598 #: C/change-status.page:25(email) C/add-contact.page:19(email)
599 msgid "philbull@gmail.com"
600 msgstr "philbull@gmail.com"
601
602 #: C/send-message.page:32(title)
603 msgid "Send a message to someone"
604 msgstr "Wysyłanie wiadomości do kogoś"
605
606 #: C/send-message.page:36(p)
607 #, fuzzy
608 msgid ""
609 "From the <gui>Contact List</gui> window, double-click the name of the "
610 "contact that you want to have a conversation with."
611 msgstr "Dwukrotnie kliknąć w nazwę kontaktu, z którym chcesz nawiązać rozmowę."
612
613 #: C/send-message.page:42(p)
614 msgid ""
615 "A new window will open. Type a message into the box at the bottom of the "
616 "window and press <key>Enter</key> to send it."
617 msgstr ""
618 "Zostanie otwarte nowe okno. Należy wprowadzić wiadomość w polu na dole okna "
619 "i nacisnąć <key>Enter</key>, aby ją wysłać."
620
621 #: C/send-message.page:50(title)
622 #, fuzzy
623 msgid "Send a message to a meta-contact"
624 msgstr "Wysyłanie wiadomości do kogoś"
625
626 #: C/send-message.page:58(p)
627 #, fuzzy
628 msgid ""
629 "Select the contact you want to have the conversation, and from the menu "
630 "select <gui style=\"menuitem\">Chat</gui>."
631 msgstr ""
632 "Kliknąć prawym przyciskiem myszy w nazwę kontaktu, z którym chcemy nawiązać "
633 "rozmowę i wybrać <gui>Rozmowa</gui>"
634
635 #: C/send-file.page:8(desc)
636 msgid "Send a file from your computer to one of your contacts."
637 msgstr "Wysyłanie plików z własnego komputera do jednego z kontaktów."
638
639 #: C/send-file.page:36(title)
640 msgid "Send files"
641 msgstr "Wysyłanie plików"
642
643 #: C/send-file.page:40(p) C/favorite-rooms.page:66(p)
644 msgid "From the <gui>Contact List</gui> window, perform one of the following:"
645 msgstr ""
646 "W oknie <gui>Lista kontaktów</gui> należy wykonać jedno z poniższych działań:"
647
648 #: C/send-file.page:45(p)
649 msgid ""
650 "Right click on the contact you want to send a file to, and choose <gui>Send "
651 "file</gui>."
652 msgstr ""
653 "Kliknąć prawym przyciskiem myszy w kontakt, do którego chcemy wysłać plik i "
654 "wybrać <gui>Wyślij plik</gui>."
655
656 #: C/send-file.page:50(p)
657 msgid ""
658 "Click on the contact you want to send a file, and choose <guiseq><gui>Edit</"
659 "gui><gui>Contact</gui><gui>Send file</gui></guiseq>."
660 msgstr ""
661 "Kliknąć w kontakt, do którego chcemy wysłać plik i wybrać "
662 "<guiseq><gui>Edycja</gui><gui>Kontakt</gui><gui>Wyślij plik</gui></guiseq>."
663
664 #: C/send-file.page:58(p)
665 msgid "Select the file to send, and click on <gui>Send</gui>."
666 msgstr "Wybrać plik do wysłania i kliknąć w <gui>Wyślij</gui>."
667
668 #: C/send-file.page:63(p)
669 msgid "The <gui>File Transfers</gui> window will appear."
670 msgstr "Pojawi się okno <gui>Przesyłanie plików</gui>."
671
672 #: C/send-file.page:66(p)
673 msgid ""
674 "Wait for your contact to accept the file transfer, or click <gui>Stop</gui> "
675 "to halt the transfer."
676 msgstr ""
677 "Należy poczekać, aż kontakt zaakceptuje przechodzący plik, lub nacisnąć "
678 "<gui>Zatrzymaj</gui>, aby zatrzymać przesyłanie pliku."
679
680 #: C/send-file.page:72(p)
681 msgid ""
682 "Once the transfer is finished, it is possible to close the <gui>File "
683 "Transfers</gui> window."
684 msgstr ""
685 "Po ukończeniu przesyłania można zamknąć okno <gui>Przesyłanie plików</gui>."
686
687 #: C/send-file.page:80(p)
688 msgid ""
689 "If you have multiple finished transfers listed in the window, click on "
690 "<gui>Clear</gui> to empty the list. This will only remove the files from the "
691 "list and will not delete them from your computer."
692 msgstr ""
693 "Jeśli okno zawiera listę wielu ukończonych przesyłów plików, należy nacisnąć "
694 "<gui>Wyczyść</gui>, aby wyczyścić listę. W ten sposób zostaną usunięte pliki "
695 "z listy, jednak nie zostaną usunięte z komputera."
696
697 #: C/send-file.page:87(p)
698 msgid ""
699 "It is possible to send files only using the following services: <em>Jabber</"
700 "em>, <em>Google Talk</em> and <em>People Nearby</em>."
701 msgstr ""
702 "Można wysyłać pliki jedynie przez następujące protokoły: <em>Jabber</em>, "
703 "<em>Google Talk</em> i <em>Osoby w pobliżu</em>."
704
705 #: C/send-file.page:93(p)
706 msgid ""
707 "In order to send a file to someone, you need to be connected to the "
708 "Internet, or to a local area network."
709 msgstr ""
710 "Aby wysłać do kogoś plik, należy być połączonym do Internetu lub sieci "
711 "lokalnej."
712
713 #: C/salut-protocol.page:8(desc)
714 msgid "Understanding the People Nearby feature."
715 msgstr "Działanie funkcji protokołu Osoby w pobliżu."
716
717 #: C/salut-protocol.page:33(title)
718 msgid "What is People Nearby?"
719 msgstr "Czym jest protokół Osoby w pobliżu?"
720
721 #: C/salut-protocol.page:37(p)
722 msgid "I'd like to see this played up a bit more."
723 msgstr "Dobrze by było to trochę bardziej wyróżnić."
724
725 #: C/salut-protocol.page:40(p)
726 msgid ""
727 "The People Nearby service is a serverless communication service: you do not "
728 "need to connect and authenticate to a central server in order to use it."
729 msgstr ""
730 "Osoby w pobliżu jest usługą nie wymagającą serwera: nie jest konieczne "
731 "łączenie się i uwierzytelnianie w żadnym centralnym serwerze, aby jej używać."
732
733 #: C/salut-protocol.page:45(p)
734 msgid ""
735 "This kind of serverless messaging system is restricted to a local area "
736 "network and an active Internet connection is not necessary."
737 msgstr ""
738 "Tego rodzaju bezserwerowy system jest ograniczony do sieci lokalnej i nie ma "
739 "potrzeby nawiązywania połączenia z Internetem."
740
741 #: C/salut-protocol.page:49(p)
742 msgid ""
743 "The people that use this service inside the same local area network will be "
744 "auto-discovered, and it will be possible to send them messages and files as "
745 "with other services."
746 msgstr ""
747 "Osoby używające tej usługi wewnątrz tej samej sieci lokalnej zostaną "
748 "automatycznie wykryte i będzie można nawiązywać z nimi rozmowy i przesyłać "
749 "pliki, tak jak ma to miejsce w innych protokołach."
750
751 #: C/salut-protocol.page:54(p)
752 msgid ""
753 "All the modern local area networks should be able to support this kind of "
754 "service."
755 msgstr ""
756 "Wszystkie współczesne sieci lokalne powinny obsługiwać tego rodzaju usługę."
757
758 #: C/remove-account.page:8(desc)
759 msgid "Completely remove an account from <app>Empathy</app>."
760 msgstr "Zupełne usunięcie konta z programu <app>Empathy</app>."
761
762 #: C/remove-account.page:33(title)
763 msgid "Remove an account"
764 msgstr "Usunięcie konta"
765
766 #: C/remove-account.page:35(p)
767 msgid ""
768 "You can completely remove an account from <app>Empathy</app> if you no "
769 "longer wish to use the account. If you wish to use the account in "
770 "<app>Empathy</app> again in the future, you will have to add your account "
771 "details again."
772 msgstr ""
773 "Można całkowicie usunąć konto z programu <app>Empathy</app> jeśli nie będzie "
774 "ono już więcej używane. Jeśli zajdzie w przyszłości potrzeba użycia konta "
775 "programu <app>Empathy</app>, konieczne będzie ponowne podanie szczegółowych "
776 "danych konta."
777
778 #: C/remove-account.page:42(p) C/irc-nick-password.page:50(p)
779 #: C/disable-account.page:49(p) C/add-account.page:48(p)
780 msgid ""
781 "From the <gui>Contact List</gui> window, choose <guiseq><gui>Edit</"
782 "gui><gui>Accounts</gui></guiseq>, or press <key>F4</key>."
783 msgstr ""
784 "W oknie <gui>Lista kontaktów</gui> należy wybrać <guiseq><gui>Edycja</"
785 "gui><gui>Konta</gui></guiseq>, lub nacisnąć <key>F4</key>."
786
787 #: C/remove-account.page:46(p)
788 msgid ""
789 "Select the account you wish to remove from the accounts list on the left "
790 "side of the window."
791 msgstr ""
792 "Należy zaznaczyć konto, które chcemy usunąć z listy kont po lewej stronie "
793 "okna."
794
795 #: C/remove-account.page:50(p)
796 #, fuzzy
797 msgid "Click on <gui style=\"button\">Remove</gui>."
798 msgstr "Należy nacisnąć przycisk <gui style=\"button\">Dodaj</gui>."
799
800 #: C/remove-account.page:53(p)
801 msgid ""
802 "A dialog will be shown asking for confirmation. Click the <gui>Remove</gui> "
803 "button to permanently remove the account."
804 msgstr ""
805 "Zostanie wyświetlone okno z prośbą o potwierdzenie. Naciśnij przycisk "
806 "<gui>Usuń</gui>, aby trwale usunąć konto."
807
808 #: C/remove-account.page:59(p)
809 msgid ""
810 "Even after removing an account, <app>Empathy</app> does not delete your "
811 "conversation history for that account."
812 msgstr ""
813 "Nawet po usunięciu konta, program <app>Empathy</app>nie usuwa poprzednich "
814 "rozmów dla tego konta."
815
816 #: C/prob-conn.page:7(desc)
817 msgid "Diagnose common problems connecting to an instant messaging service."
818 msgstr ""
819 "Diagnozowanie powszechnych problemów przy łączeniu do usług komunikatora."
820
821 #: C/prob-conn.page:29(title)
822 msgid "Problems connecting to an instant messaging service"
823 msgstr "Problemy z połączeniem z usługami komunikatora"
824
825 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
826 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
827 #: C/prob-conn-neterror.page:59(None) C/prob-conn-name.page:44(None)
828 #: C/prob-conn-auth.page:58(None) C/account-irc.page:109(None)
829 msgid "@@image: 'figures/gtk-edit.png'; md5=4f21b451732817be0604fe3e2c8da98b"
830 msgstr "@@image: 'figures/gtk-edit.png'; md5=4f21b451732817be0604fe3e2c8da98b"
831
832 #: C/prob-conn-neterror.page:7(desc)
833 msgid ""
834 "An error message which says “<gui>Network error</gui>” appears in the main "
835 "window."
836 msgstr ""
837 "Komunikat błędu \"<gui>Błąd sieci</gui>\" wyświetlany jest w oknie głównym."
838
839 #: C/prob-conn-neterror.page:34(title)
840 msgid "I get a message that says “Network error”"
841 msgstr "Pojawia się komunikat \"Błąd sieci\""
842
843 #: C/prob-conn-neterror.page:37(cite)
844 msgid "shaunm"
845 msgstr "shaunm"
846
847 #: C/prob-conn-neterror.page:38(p)
848 msgid ""
849 "Empathy no longer allows you to create an IRC account without a valid nick. "
850 "I've removed the guide link. Remove the text."
851 msgstr ""
852 "Program Empathy nie pozwala już na utworzenie konta IRC bez ważnego "
853 "pseudonimu. Link do podręcznika został usunięty. Należy usunąć tekst."
854
855 #: C/prob-conn-neterror.page:42(p)
856 msgid ""
857 "This kind of error happens when <app>Empathy</app> cannot communicate with "
858 "the instant messaging service for some reason."
859 msgstr ""
860 "Tego rodzaju błąd pojawia się, gdy program <app>Empathy</app> nie może, z "
861 "pewnego powodu, połączyć się z usługą komunikatora."
862
863 #: C/prob-conn-neterror.page:46(p)
864 msgid ""
865 "Also, this kind of error happens when you try to use an IRC account without "
866 "setting a nickname."
867 msgstr ""
868 "Ten rodzaj błędu pojawia się także podczas próby użycia konta IRC bez "
869 "ustawienia pseudonimu."
870
871 #: C/prob-conn-neterror.page:53(p) C/prob-conn-auth.page:45(p)
872 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:44(p)
873 msgid ""
874 "Make sure that you are connected to the Internet, or to a local area network."
875 msgstr ""
876 "Należy się upewnić, że połączenie z Internetem lub siecią lokalną zostało "
877 "ustanowione."
878
879 #: C/prob-conn-neterror.page:58(p) C/prob-conn-name.page:43(p)
880 #: C/prob-conn-auth.page:57(p)
881 msgid ""
882 "Click the <media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/gtk-edit.png"
883 "\">edit</media> icon in the error message."
884 msgstr ""
885 "Należy nacisnąć na ikonę <media type=\"image\" mime=\"image/png\" src="
886 "\"figures/gtk-edit.png\">Edytuj</media> w oknie komunikatu błędu."
887
888 #: C/prob-conn-neterror.page:64(p) C/prob-conn-acctdisabled.page:60(p)
889 msgid ""
890 "Check in the <gui>Advanced</gui> section that all the details are correct. "
891 "You should be able to find these details from the website of the messaging "
892 "service."
893 msgstr ""
894 "Należy sprawdzić w części <gui>Zaawansowane</gui>, czy wszystkie szczegóły "
895 "są poprawne. Szczegóły powinny być możliwe do sprawdzenia na stronie usługi "
896 "komunikatora."
897
898 #: C/prob-conn-neterror.page:79(p) C/prob-conn-name.page:65(p)
899 #, fuzzy
900 msgid ""
901 "Switch the account off, and then switch it on to try to reconnect to the "
902 "service."
903 msgstr ""
904 "Należy odznaczyć pole <gui>Włączone</gui> znajdujące się obok nazwy konta, a "
905 "następnie wybrać je ponownie, aby ustanowić połączenie z usługą"
906
907 #: C/prob-conn-neterror.page:87(title)
908 msgid "Proxy support"
909 msgstr "Obsługa serwerów proxy"
910
911 #: C/prob-conn-neterror.page:88(p)
912 msgid ""
913 "At the moment <app>Empathy</app> can not be configured to work with a proxy."
914 msgstr ""
915 "W chwili obecnej program <app>Empathy</app> nie może być konfigurowany do "
916 "obsługi serwerów proxy."
917
918 #: C/prob-conn-name.page:9(title)
919 msgid "“Name in use”"
920 msgstr "\"Używana nazwa\""
921
922 #: C/prob-conn-name.page:10(desc)
923 msgid ""
924 "An error message which says “<gui>Name in use</gui>” appears in the main "
925 "window."
926 msgstr ""
927 "Pojawia się komunikat błędu \"<gui>Pseudonim jest już używany</gui>\" w "
928 "oknie głównym."
929
930 #: C/prob-conn-name.page:33(title)
931 msgid "I get a message that says “Name in use”"
932 msgstr "Pojawia się komunikat \"Używana nazwa\""
933
934 #: C/prob-conn-name.page:35(p)
935 msgid ""
936 "This kind of error happens when you try to connect to your IRC account and "
937 "you are using a nickname that is already being used by someone else on that "
938 "particular network."
939 msgstr ""
940 "Ten rodzaj błędu zdarza się podczas próby połączenia do konta IRC przy "
941 "użyciu pseudonimu, który jest już używany przez inną osobę w danej sieci."
942
943 #: C/prob-conn-name.page:51(p)
944 msgid "In the <gui>Nickname</gui> text box, type a new nickname."
945 msgstr "W polu <gui>Pseudonim</gui> należy wprowadzić pseudonim."
946
947 #: C/prob-conn-name.page:56(p)
948 msgid ""
949 "If you have registered that nickname within the network you are using, set "
950 "the password for that nickname. For more information, see <link xref=\"irc-"
951 "nick-password\"/>."
952 msgstr ""
953 "Jeśli użytkownik zarejestrował ten pseudonim w używanej sieci, należy "
954 "ustawić hasło dla tego pseudonimu. Aby uzyskać więcej informacji, należy "
955 "zobaczyć <link xref=\"irc-nick-password\"/>."
956
957 #: C/prob-conn-auth.page:8(desc)
958 msgid ""
959 "An error message which says “<gui>Authentication failed</gui>” appears in "
960 "the main window."
961 msgstr ""
962 "Komunikat błędu \"<gui>Uwierzytelnienie się nie powiodło</gui>\" wyświetlany "
963 "jest w oknie głównym."
964
965 #: C/prob-conn-auth.page:36(title)
966 msgid "I get a message that says “Authentication failed”"
967 msgstr "Pojawia się komunikat \"Uwierzytelnienie nie powiodło się\""
968
969 #: C/prob-conn-auth.page:38(p)
970 msgid ""
971 "This kind of error happens when your instant messaging service is not "
972 "allowing you to connect because it does not recognize your username or "
973 "password for some reason."
974 msgstr ""
975 "Ten rodzaj błędu zdarza, gdy używana usługa komunikatora nie pozwala na "
976 "połączenie, ponieważ nazwa lub hasło z jakiegoś powodu nie są rozpoznawane."
977
978 #: C/prob-conn-auth.page:50(p)
979 msgid ""
980 "Make sure that you have registered an account with the service you are "
981 "trying to connect to. If you do not have an account, most services will not "
982 "allow you to connect."
983 msgstr ""
984 "Należy się upewnić, że zostało zarejestrowane konto w usłudze do której "
985 "próbujemy się połączyć. Jeśli konto nie zostało zarejestrowane, większość "
986 "usług nie pozwoli na połączenie."
987
988 #: C/prob-conn-auth.page:63(p) C/prob-conn-acctdisabled.page:55(p)
989 msgid ""
990 "Type your username and password again to make sure that they are correct."
991 msgstr ""
992 "Należy ponownie wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, aby upewnić się, że są "
993 "one poprawne."
994
995 #: C/prob-conn-auth.page:68(p)
996 msgid ""
997 "Deselect the <gui>Enabled</gui>, and then select it again to try to "
998 "reconnect to the service."
999 msgstr ""
1000 "Należy odznaczyć pole <gui>Włączone</gui> znajdujące się obok nazwy konta, a "
1001 "następnie wybrać je ponownie, aby ustanowić połączenie z usługą"
1002
1003 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:7(desc)
1004 msgid ""
1005 "The instant messaging account that you want to use is not enabled in the "
1006 "list of accounts."
1007 msgstr "Konto, którego chcemy użyć, nie jest włączone na liście kont."
1008
1009 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:34(title)
1010 msgid "My account is not enabled"
1011 msgstr "Konto nie jest włączone"
1012
1013 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:36(p)
1014 msgid ""
1015 "If the instant messaging account that you want to use is not enabled in the "
1016 "drop-down account list when you try to start a new conversation or join a "
1017 "room, your account details may not be correct."
1018 msgstr ""
1019 "Jeśli konto komunikatora, którego chcemy użyć, nie jest włączone na "
1020 "rozwijanej liście kont podczas rozpoczynania nowej rozmowy lub dołączania do "
1021 "pokoju, szczegóły tego konta mogą nie być poprawne."
1022
1023 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:49(p)
1024 msgid ""
1025 "Choose <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Accounts</gui></guiseq> and select the "
1026 "account that is not working."
1027 msgstr ""
1028 "Należy wybrać <guiseq><gui>Edycja</gui><gui>Konta</gui></guiseq> i zaznaczyć "
1029 "konto, które nie działa."
1030
1031 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:66(p)
1032 msgid "Check that the account is switched on."
1033 msgstr ""
1034
1035 #: C/prev-conv.page:8(desc)
1036 msgid "Browse or search your previous conversations."
1037 msgstr "Przeglądanie lub przeszukiwanie poprzednich rozmów."
1038
1039 #: C/prev-conv.page:35(title)
1040 msgid "View previous conversations"
1041 msgstr "Wyświetlanie poprzednich rozmów"
1042
1043 #: C/prev-conv.page:39(p)
1044 msgid ""
1045 "Highlighting text is quirky: <link href=\"http://bugzilla.gnome.org/show_bug."
1046 "cgi?id=593733\">#593733</link>. If there's an actual highlighting going on, "
1047 "independent of the selection (like in yellow or something), we can use the "
1048 "term \"highlight\". Otherwise we need to use the term \"select\". Watch that "
1049 "bug."
1050 msgstr ""
1051 "Wyróżnianie tekstu jest dziwne: <link href=\"http://bugzilla.gnome.org/"
1052 "show_bug.cgi?id=593733\">#593733</link>. Jeśli wyróżnianie ma miejsce, "
1053 "niezależnie od zaznaczenia (np. na żółto), można użyć terminu \"wyróżnianie"
1054 "\". W innym wypadku należy użyć terminu \"zaznaczanie\". Należy zwrócić "
1055 "uwagę na ten błąd."
1056
1057 #: C/prev-conv.page:46(p)
1058 msgid ""
1059 "<app>Empathy</app> automatically saves all your text conversations you have "
1060 "with your contacts. You can <link xref=\"#search\">search through all of "
1061 "your previous conversations</link> or <link xref=\"#browse\">browse previous "
1062 "conversations</link> by contact and date."
1063 msgstr ""
1064 "Program <app>Empathy</app> automatycznie zapisuje wszystkie rozmowy tekstowe "
1065 "prowadzone z kontaktami. Można <link xref=\"#search\">przeszukiwać wszystkie "
1066 "poprzednie rozmowy</link> lub <link xref=\"#browse\">przeglądać je</link> "
1067 "filtrując kontakty i daty."
1068
1069 #: C/prev-conv.page:54(p)
1070 msgid ""
1071 "You do not need to be connected to the Internet to view and search your "
1072 "previous conversations."
1073 msgstr ""
1074 "Nie trzeba być połączonym do Internetu, aby wyświetlać i przeszukiwać "
1075 "poprzednie rozmowy."
1076
1077 #: C/prev-conv.page:61(title)
1078 msgid "Search previous conversations"
1079 msgstr "Przeszukiwanie poprzednich rozmów"
1080
1081 #: C/prev-conv.page:63(p)
1082 msgid ""
1083 "You can perform a full-text search through all of your previous "
1084 "conversations."
1085 msgstr "Można wykonać wyszukiwanie całego tekstu w poprzednich rozmowach."
1086
1087 #: C/prev-conv.page:67(p) C/prev-conv.page:96(p)
1088 msgid ""
1089 "From the <gui>Contact List</gui> window, choose <guiseq><gui>View</"
1090 "gui><gui>Previous Conversations</gui></guiseq>. Alternatively, press "
1091 "<key>F3</key>."
1092 msgstr ""
1093 "W oknie <gui>Lista kontaktów</gui> należy wybrać <guiseq><gui>Widok</"
1094 "gui><gui>Poprzednie rozmowy</gui></guiseq>. Można również nacisnąć <key>F3</"
1095 "key>."
1096
1097 #: C/prev-conv.page:71(p)
1098 msgid "Select the <gui>Search</gui> tab."
1099 msgstr "Należy wybrać kartę <gui>Wyszkukiwanie</gui>."
1100
1101 #: C/prev-conv.page:74(p)
1102 msgid ""
1103 "In the <gui>For</gui> field, type the text you want to search for. Click "
1104 "<gui>Find</gui> or press <key>Enter</key>."
1105 msgstr ""
1106 "W polu <gui>Wyszukaj</gui> należy wpisać wyszukiwany tekst, a następnie "
1107 "nacisnąć <gui>Wyszukiwanie</gui> lub nacisnąć <key>Enter</key>."
1108
1109 #: C/prev-conv.page:78(p)
1110 msgid ""
1111 "Any conversations that matched your search terms will be shown in the list "
1112 "below the search field. By default, conversations are ordered by date."
1113 msgstr ""
1114 "Wszelkie rozmowy zawierające wyszukiwane terminy zostaną wyświetlone w "
1115 "liście poniżej pola wyszukiwania. Domyślnie rozmowy są ułożone według daty."
1116
1117 #: C/prev-conv.page:82(p)
1118 msgid ""
1119 "Click on a conversation to view it. <app>Empathy</app> will select the text "
1120 "in the conversation that matched your search terms."
1121 msgstr ""
1122 "Należy nacisnąć na rozmowę, aby ją wyświetlić. Program <app>Empathy</app> "
1123 "zaznaczy w rozmowie tekst, który odpowiada wyszukiwanym terminom."
1124
1125 #: C/prev-conv.page:89(title)
1126 msgid "Browse previous conversations"
1127 msgstr "Przeszukiwanie poprzednich rozmów"
1128
1129 #: C/prev-conv.page:91(p)
1130 msgid ""
1131 "You can browse your previous conversations with your contacts or in chat "
1132 "rooms by date."
1133 msgstr ""
1134 "Można przeszukiwać poprzednie rozmowy z kontaktami w pokojach rozmów według "
1135 "daty."
1136
1137 #: C/prev-conv.page:100(p)
1138 msgid "Select the <gui>Conversations</gui> tab."
1139 msgstr "Należy wybrać kartę <gui>Rozmowy</gui>."
1140
1141 #: C/prev-conv.page:103(p)
1142 msgid ""
1143 "Select an account from the drop-down list in the top left. A list of "
1144 "contacts and chat room for that account will be shown below."
1145 msgstr ""
1146 "Należy wybrać konto z rozwijanej listy na górze po prawej stronie. Lista "
1147 "kontaktów i pokojów rozmów dla tego konta zostanie wyświetlona poniżej."
1148
1149 #: C/prev-conv.page:107(p)
1150 msgid ""
1151 "Select a contact or chat room to view your previous conversations from. By "
1152 "default the most recent conversation will be shown."
1153 msgstr ""
1154 "Należy wybrać kontakt lub pokój rozmów, aby zostały wyświetlone jego "
1155 "poprzednie rozmowy. Domyślnie wyświetlone zostaną najpóźniejsze poprzednie "
1156 "rozmowy."
1157
1158 #: C/prev-conv.page:111(p)
1159 msgid ""
1160 "You can browse your conversations by date. Days on which you had a "
1161 "conversation with the selected contact will be shown in bold text. Click a "
1162 "date to select it. Click the arrows next to the month and year to browse "
1163 "earlier dates."
1164 msgstr ""
1165 "Można przeglądać rozmowy według daty. Dni, w których zostały przeprowadzone "
1166 "rozmowy z wybranym kontaktem, zostaną zaznaczone wytłuszczonym drukiem. "
1167 "Należy je wybrać. Następnie należy kliknąć w strzałki obok miesiąca i roku, "
1168 "aby móc przeglądać wcześniejsze daty."
1169
1170 #: C/prev-conv.page:117(p)
1171 msgid ""
1172 "You can search for text in the displayed conversation by typing into the "
1173 "search field at the top. The matching text will be highlighted."
1174 msgstr ""
1175 "Można wyszukiwać tekst w wyświetlanej rozmowie wprowadzając wyszukiwany "
1176 "termin w polu na górze. Pasujący tekst zostanie wyróżniony."
1177
1178 #: C/prev-conv.page:121(p)
1179 msgid ""
1180 "You can quickly view the previous conversations with one of your contacts "
1181 "from the <gui>Contact List</gui> window. Simply right click the contact and "
1182 "choose <gui>View Previous Conversations</gui>. The <gui>Previous "
1183 "Conversations</gui> window will open with that contact already selected."
1184 msgstr ""
1185 "Można szybko wyświetlić poprzednie rozmowy z jednym z kontaktów z okna "
1186 "<gui>Listy kontaktów</gui>. Należy nacisnąć prawym przyciskiem myszy na "
1187 "kontakt i wybrać <gui>Wyświetl poprzednie rozmowy</gui>. Okno "
1188 "<gui>Poprzednich rozmów</gui> z wybranym kontaktem zostanie otwarte."
1189
1190 #: C/link-contacts.page:11(desc)
1191 msgid "Merge and separate different contacts into a single one."
1192 msgstr ""
1193
1194 #: C/link-contacts.page:25(title)
1195 msgid "Combine and separate contacts"
1196 msgstr ""
1197
1198 #: C/link-contacts.page:26(p)
1199 msgid ""
1200 "If one, or more, of your contacts has multiple accounts with different "
1201 "messaging services, you can combine these contacts into a single one."
1202 msgstr ""
1203
1204 #: C/link-contacts.page:30(p)
1205 msgid ""
1206 "The resulting contact is called a <em>meta-contact</em>: a contact composed "
1207 "from different single contacts."
1208 msgstr ""
1209
1210 #: C/link-contacts.page:34(p)
1211 msgid ""
1212 "If you have a Jane Smith contact that is using three different messaging "
1213 "services like:"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: C/link-contacts.page:40(p)
1217 msgid "janes@facebook"
1218 msgstr ""
1219
1220 #: C/link-contacts.page:45(p)
1221 msgid "jane.smith@gmail"
1222 msgstr ""
1223
1224 #: C/link-contacts.page:50(p)
1225 msgid "jane_smith@hotmail"
1226 msgstr ""
1227
1228 #: C/link-contacts.page:55(p)
1229 msgid "You can combine these contacts into a single Jane Smith one."
1230 msgstr ""
1231
1232 #: C/link-contacts.page:60(title)
1233 #, fuzzy
1234 msgid "Combining contacts"
1235 msgstr "Ukrywanie kontaktów znajdujących się w trybie offline."
1236
1237 #: C/link-contacts.page:63(p)
1238 msgid ""
1239 "From the <gui>Contact List</gui> window, right-click one of the contact that "
1240 "has different accounts, and select <gui style=\"menuitem\">Link Contacts...</"
1241 "gui>."
1242 msgstr ""
1243
1244 #: C/link-contacts.page:70(p)
1245 #, fuzzy
1246 msgid ""
1247 "From the left pane in the <gui>Link Contacts</gui> window, select the "
1248 "contacts you want to combine."
1249 msgstr ""
1250 "W oknie <gui>Zapisane własne wiadomości</gui> należy wybrać wiadomość stanu, "
1251 "którą chcemy usunąć."
1252
1253 #: C/link-contacts.page:76(p)
1254 #, fuzzy
1255 msgid "Click <gui style=\"button\">Link</gui>."
1256 msgstr "Należy nacisnąć przycisk <gui style=\"button\">Dodaj</gui>."
1257
1258 #: C/link-contacts.page:82(p)
1259 msgid ""
1260 "When a meta-contact has been created, the default contact that will be used "
1261 "to have a conversation with when you double-click on it, is the contact with "
1262 "the highest presence on-line."
1263 msgstr ""
1264
1265 #: C/link-contacts.page:91(title)
1266 #, fuzzy
1267 msgid "Separating contacts"
1268 msgstr "Ukrywanie kontaktów znajdujących się w trybie offline."
1269
1270 #: C/link-contacts.page:94(p)
1271 msgid ""
1272 "From the <gui>Contact List</gui>, right-click the contact to separate, and "
1273 "select <gui style=\"menuitem\">Link Contacts...</gui>."
1274 msgstr ""
1275
1276 #: C/link-contacts.page:100(p)
1277 #, fuzzy
1278 msgid "Click <gui style=\"button\">Unlink</gui>."
1279 msgstr "Należy nacisnąć przycisk <gui style=\"button\">Zastosuj</gui>."
1280
1281 #: C/license.page:8(desc)
1282 msgid "Legal information."
1283 msgstr "Informacje prawne"
1284
1285 #: C/license.page:11(title)
1286 msgid "License"
1287 msgstr "Licencja"
1288
1289 #: C/license.page:12(p)
1290 msgid ""
1291 "This work is distributed under a CreativeCommons Attribution-Share Alike 3.0 "
1292 "Unported license."
1293 msgstr ""
1294 "Niniejsza praca objęta jest licencją CreativeCommons Uznanie autorstwa - Na "
1295 "tych samych warunkach 3.0 Unported."
1296
1297 #: C/license.page:20(p)
1298 msgid "You are free:"
1299 msgstr "Jesteś wolny:"
1300
1301 #: C/license.page:25(em)
1302 msgid "To share"
1303 msgstr "Można się dzielić"
1304
1305 #: C/license.page:26(p)
1306 msgid "To copy, distribute and transmit the work."
1307 msgstr ", czyli kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór."
1308
1309 #: C/license.page:29(em)
1310 msgid "To remix"
1311 msgstr "Można remiksować"
1312
1313 #: C/license.page:30(p)
1314 msgid "To adapt the work."
1315 msgstr ", czyli tworzyć utwory zależne"
1316
1317 #: C/license.page:33(p)
1318 msgid "Under the following conditions:"
1319 msgstr "Na następujących warunkach:"
1320
1321 #: C/license.page:38(em)
1322 msgid "Attribution"
1323 msgstr "Zrzeczenie"
1324
1325 #: C/license.page:39(p)
1326 msgid ""
1327 "You must attribute the work in the manner specified by the author or "
1328 "licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use "
1329 "of the work)."
1330 msgstr ""
1331 "Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę."
1332
1333 #: C/license.page:46(em)
1334 msgid "Share Alike"
1335 msgstr "Na tych samych warunkach"
1336
1337 #: C/license.page:47(p)
1338 msgid ""
1339 "If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the "
1340 "resulting work only under the same, similar or a compatible license."
1341 msgstr ""
1342 "Zmieniając utwór, przekształcając go lub tworząc na jego podstawie, wolno "
1343 "rozpowszechniać powstały utwór zależny jedynie na tej samej, podobnej lub "
1344 "kompatybilnej licencji."
1345
1346 #: C/license.page:53(p)
1347 msgid ""
1348 "For the full text of the license, see the <link href=\"http://"
1349 "creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode\">CreativeCommons website</"
1350 "link>, or read the full <link href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-"
1351 "sa/3.0/\">Commons Deed</link>."
1352 msgstr ""
1353 "Pełen tekst licencji dostępny jest pod adresem <link href=\"http://"
1354 "creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode\">witryny Creative Commons</"
1355 "link>; można również przeczytać <link href=\"http://creativecommons.org/"
1356 "licenses/by-sa/3.0/\">podsumowanie</link>."
1357
1358 #: C/irc-start-conversation.page:8(desc)
1359 #, fuzzy
1360 msgid "Start a conversation with an IRC contact."
1361 msgstr "Nawiązywanie rozmowy z kontaktem IRC."
1362
1363 #: C/irc-start-conversation.page:30(title)
1364 msgid "Chat with somebody on IRC"
1365 msgstr "Prowadzenie rozmowy z kimś na IRC."
1366
1367 #: C/irc-start-conversation.page:32(p)
1368 msgid ""
1369 "You can hold private conversations with other IRC users, outside of the "
1370 "public IRC chat rooms. To start a conversation with another IRC user:"
1371 msgstr ""
1372 "Można prowadzić prywatne rozmowy z innymi użytkownikami IRC poza publicznymi "
1373 "pokojami IRC. Aby rozpocząć rozmowę z innym użytkownikiem IRC:"
1374
1375 #: C/irc-start-conversation.page:37(p)
1376 msgid ""
1377 "In the contact list for an IRC chat room, double click the name of the user "
1378 "you want to chat with. Alternatively, right click the name of the user and "
1379 "choose <gui>Chat</gui>."
1380 msgstr ""
1381 "Na liście kontaktów pokoju rozmów IRC należy wybrać nazwę użytkownika, z "
1382 "którym chcemy rozmawiać. Można również kliknąć w nazwę użytkownika i wybrać "
1383 "<gui>Rozmowa</gui>."
1384
1385 #: C/irc-start-conversation.page:45(p)
1386 msgid ""
1387 "The IRC room contact list is not the same as <app>Empathy</app> contact "
1388 "list. It contains a list of users in the IRC chat room you joined. Different "
1389 "rooms can have different contacts listed."
1390 msgstr ""
1391 "Lista kontaktów pokoju IRC różni się od listy kontaktów programu "
1392 "<app>Empathy</app>. Zawiera ona listę użytkowników pokoju rozmów IRC, do "
1393 "którego jesteśmy połączeni. Różne pokoje mogą mieć różne listy użytkowników."
1394
1395 #: C/irc-start-conversation.page:52(p)
1396 msgid ""
1397 "The IRC room contact list is usually on the right side of the IRC room "
1398 "window. If you do not see it, choose <guiseq><gui>Conversation</"
1399 "gui><gui>Show Contact List</gui></guiseq>."
1400 msgstr ""
1401 "Lista kontaktów pokoju IRC znajduje się zazwyczaj po prawej stronie okna "
1402 "pokoju IRC. Jeśli nie jest wyświetlana, należy wybrać <guiseq><gui>Rozmowa</"
1403 "gui><gui>Lista kontaktów</gui></guiseq>."
1404
1405 #: C/irc-send-file.page:9(desc)
1406 msgid "<app>Empathy</app> does not currently support sending files using IRC."
1407 msgstr ""
1408 "Program <app>Empathy</app> nie obsługuje w tej chwili funkcji przesyłania "
1409 "plików przez IRC."
1410
1411 #: C/irc-send-file.page:31(title)
1412 msgid "Send files over IRC"
1413 msgstr "Wysyłanie plików przez IRC."
1414
1415 #: C/irc-send-file.page:33(p)
1416 msgid "It is not currently possible to send files using IRC."
1417 msgstr "Obecnie nie można wysyłać plików przez IRC."
1418
1419 #: C/irc-nick-password.page:10(desc)
1420 msgid "Protect your nickname to prevent other IRC users from using it."
1421 msgstr ""
1422 "Należy chronić swój pseudonim przed użyciem przez innych użytkowników IRC."
1423
1424 #: C/irc-nick-password.page:33(title)
1425 msgid "Use a nickname password on IRC"
1426 msgstr "Należy używać hasła do pseudonimu w sieci IRC"
1427
1428 #: C/irc-nick-password.page:35(p)
1429 msgid ""
1430 "On some IRC networks, you can register your nickname with a service called "
1431 "NickServ. By sending special messages to NickServ, you can set your password "
1432 "and identify yourself. Some IRC chat rooms may not allow you to join without "
1433 "a registered nickname."
1434 msgstr ""
1435 "W niektórych sieciach IRC można zarejestrować hasło dzięki usłudze NickServ. "
1436 "Wysyłając specjalną wiadomość do NickServ można ustawić hasło potrzebne do "
1437 "identyfikacji. Niektóre pokoje rozmów IRC mogą nie zezwalać na połączenie "
1438 "bez rejestracji pseudonimu."
1439
1440 #: C/irc-nick-password.page:40(p)
1441 #, fuzzy
1442 msgid ""
1443 "<app>Empathy</app> does not currently support nickname registration. Some "
1444 "IRC networks, however, will automatically forward a <em>server password</em> "
1445 "to NickServ. On these networks, you can use the IRC password in "
1446 "<app>Empathy</app> to identify yourself to NickServ. The popular freenode "
1447 "network is known to have this feature."
1448 msgstr ""
1449 "Program <app>Empathy</app> nie obsługuje obecnie rejestracji pseudonimu. "
1450 "Niektóre sieci jednak automatycznie przekazują <em>hasło serwera</em> do "
1451 "NickServ. W tych sieciach można używać hasła IRC w programie <app>Empathy</"
1452 "app>, aby przeprowadzić identyfikację w NickServ. Usługa ta dostępna jest w "
1453 "popularnej sieci FreeNode."
1454
1455 #: C/irc-nick-password.page:46(p)
1456 msgid "To set an IRC server password:"
1457 msgstr "Aby ustawić hasło serwera IRC:"
1458
1459 #: C/irc-nick-password.page:54(p)
1460 msgid "Select the IRC account from the list on the left of the dialog."
1461 msgstr "Należy wybrać konto IRC z listy po lewej stronie okna dialogowego."
1462
1463 #: C/irc-nick-password.page:57(p)
1464 msgid ""
1465 "In the <gui>Password</gui> field, type the password you used to register "
1466 "your nikcname."
1467 msgstr ""
1468 "W polu <gui>Hasło</gui> należy wpisać hasło użyte do rejestracji pseudonimu."
1469
1470 #: C/irc-nick-password.page:63(p) C/import-account.page:61(p)
1471 msgid "Click <gui style=\"button\">Apply</gui>."
1472 msgstr "Należy nacisnąć przycisk <gui style=\"button\">Zastosuj</gui>."
1473
1474 #: C/irc-nick-password.page:69(p)
1475 msgid ""
1476 "These instructions only allow you to use a password-protected nickname on "
1477 "certain IRC networks. It is not currently possible to register an IRC "
1478 "nickname or change your nickname password using <app>Empathy</app>."
1479 msgstr ""
1480 "Te instrukcje pozwalają jedynie na używanie pseudonimu chronionego hasłem w "
1481 "niektórych sieciach IRC. Obecnie nie można zarejestrować pseudonimu IRC lub "
1482 "zmienić hasła do pseudonimu używając programu <app>Empathy</app>."
1483
1484 #: C/irc-manage.page:10(desc)
1485 msgid "How to use IRC with <app>Empathy</app>."
1486 msgstr "Używanie programu <app>Empathy</app> w sieciach IRC."
1487
1488 #: C/irc-manage.page:35(title)
1489 msgid "Internet Relay Chat (IRC)"
1490 msgstr "Internet Relay Chat (IRC)"
1491
1492 #: C/irc-manage.page:38(p) C/account-irc.page:39(p)
1493 #, fuzzy
1494 msgid ""
1495 "You must have the <sys>telepathy-idle</sys> package installed to use IRC in "
1496 "<app>Empathy</app>."
1497 msgstr ""
1498 "Konieczne jest zainstalowanie paczki <sys>telepathy-idle</sys>, aby używać "
1499 "IRC  w programie IRC"
1500
1501 #: C/irc-manage.page:42(link)
1502 msgid "Install telepathy-idle"
1503 msgstr ""
1504
1505 #: C/irc-manage.page:49(title)
1506 msgid "IRC Chat Rooms and Conversations"
1507 msgstr "Rozmowy i pokoje rozmów IRC"
1508
1509 #: C/irc-manage.page:51(title)
1510 msgid "Chat Rooms and Conversations"
1511 msgstr "Pokoje rozmów i rozmowy"
1512
1513 #: C/irc-manage.page:56(title)
1514 msgid "Common IRC Problems"
1515 msgstr "Powszechne problemy z sieciami IRC"
1516
1517 #: C/irc-manage.page:58(title) C/index.page:55(title)
1518 msgid "Common Problems"
1519 msgstr "Powszechne problemy"
1520
1521 #: C/irc-join-room.page:8(desc)
1522 msgid "Join an IRC channel."
1523 msgstr "Łączenie z kanałem IRC."
1524
1525 #: C/irc-join-room.page:31(title)
1526 msgid "Join an IRC chat room"
1527 msgstr "Łączenie z pokojem rozmów IRC"
1528
1529 #: C/irc-join-room.page:33(p)
1530 msgid ""
1531 "You can join IRC chat rooms (also known as IRC channels) on any IRC network "
1532 "you’re connected to. To connect to an IRC network, see <link xref=\"add-"
1533 "account\"/> and <link xref=\"account-irc\"/>."
1534 msgstr ""
1535 "Można dołączyć do pokojów rozmów IRC (znanych również jako kanały) w "
1536 "dowolnej sieci IRC do której jesteśmy połączeni. Aby połączyć się do sieci "
1537 "IRC, należy zobaczyć <link xref=\"add-account\"/> i <link xref=\"account-irc"
1538 "\"/>."
1539
1540 #: C/irc-join-room.page:39(p) C/group-conversations.page:58(p)
1541 #: C/group-conversations.page:122(p)
1542 msgid ""
1543 "From the <gui>Contact List</gui> window, choose <guiseq><gui>Room</"
1544 "gui><gui>Join</gui></guiseq>."
1545 msgstr ""
1546 "W oknie <gui>Listy kontaktów</gui> należy wybrać <guiseq><gui>Pokój</"
1547 "gui><gui>Dołącz...</gui></guiseq>."
1548
1549 #: C/irc-join-room.page:45(p)
1550 msgid ""
1551 "From the <gui>Account</gui> drop-down list, select the IRC account that "
1552 "corresponds to the network you want to use."
1553 msgstr ""
1554 "Z rozwijanej listy <gui>Konto</gui> należy wybrać konto IRC odpowiadające "
1555 "sieci, której chcemy używać."
1556
1557 #: C/irc-join-room.page:51(p)
1558 msgid ""
1559 "In the <gui>Room</gui> text box, type the name of the channel you want to "
1560 "join. IRC channel names start with the hash character (<sys>#</sys>)."
1561 msgstr ""
1562 "W polu tekstowym <gui>Pokój</gui> należy wpisać nazwę kanały, do którego "
1563 "chcemy dołączyć. Nazwy kanałów IRC rozpoczynają się od symbolu hash (<sys>#</"
1564 "sys>)."
1565
1566 #: C/irc-join-room.page:57(p)
1567 msgid "Click <gui>Join</gui> to enter the room."
1568 msgstr "Należy nacisnąć na przycisk <gui>Dołącz</gui>, aby wejść do pokoju."
1569
1570 #: C/irc-join-room.page:64(p)
1571 msgid ""
1572 "To join multiple rooms, you need to repeat the steps above for each room."
1573 msgstr ""
1574 "Aby dołączyć do wielu pokojów należy powtórzyć powyższe kroki dla każdego "
1575 "pokoju."
1576
1577 #: C/irc-join-pwd.page:9(desc)
1578 msgid "Enter password-protected IRC chat rooms."
1579 msgstr "Łączenie z pokojem rozmów IRC chronionym hasłem."
1580
1581 #: C/irc-join-pwd.page:25(title)
1582 msgid "Join a protected IRC chat room"
1583 msgstr "Łącznie z chronionym pokojem rozmów IRC."
1584
1585 #: C/irc-join-pwd.page:27(p)
1586 #, fuzzy
1587 msgid ""
1588 "On some IRC networks, private IRC rooms may be protected with a password. If "
1589 "you know the password, use the following steps to join:"
1590 msgstr ""
1591 "W niektórych sieciach IRC prywatne pokoje rozmów IRC mogą być chronione "
1592 "hasłem."
1593
1594 #: C/irc-join-pwd.page:33(p)
1595 #, fuzzy
1596 msgid "<link xref=\"irc-join-room\">Join the room</link> as normal."
1597 msgstr "<link xref=\"irc-join-room\">Dołącz do pokoju</link>."
1598
1599 #: C/irc-join-pwd.page:38(p)
1600 #, fuzzy
1601 msgid ""
1602 "Empathy will prompt you for a password. Enter the password for the IRC chat "
1603 "room and click <gui style=\"button\">Join</gui>."
1604 msgstr ""
1605 "W polu tekstowym <gui>Ten pokój jest chroniony hasłem</gui> należy wpisać "
1606 "hasło pokoju IRC i nacisnąć na <gui style=\"button\">Dołącz</gui>."
1607
1608 #: C/irc-commands.page:7(desc)
1609 msgid "The supported IRC commands."
1610 msgstr "Obsługiwane polecenia IRC."
1611
1612 #: C/irc-commands.page:18(title)
1613 msgid "Supported IRC commands"
1614 msgstr "Obsługiwane polecenia IRC"
1615
1616 #: C/irc-commands.page:19(p)
1617 msgid ""
1618 "To see the list of the supported IRC commands, in a chat room type <input>/"
1619 "help</input> and press <key>Enter</key>."
1620 msgstr ""
1621 "Aby zobaczyć listę obsługiwanych poleceń IRC, należy w pokoju rozmów wpisać "
1622 "<input>/help</input> a następnie nacisnąć <key>Enter</key>"
1623
1624 #: C/irc-commands.page:24(p)
1625 msgid "All commands available have a small description on their usage."
1626 msgstr "Wszystkie dostępne polecenia posiadają krótkie opisy użycia."
1627
1628 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
1629 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
1630 #: C/introduction.page:41(None)
1631 msgid ""
1632 "@@image: 'figures/empathy-main-window.png'; "
1633 "md5=54908dcb2588beddb15ef0968d2c2582"
1634 msgstr ""
1635 "@@image: 'figures/empathy-main-window.png'; "
1636 "md5=54908dcb2588beddb15ef0968d2c2582"
1637
1638 #: C/introduction.page:9(desc)
1639 msgid "Introduction to the <app>Empathy</app> instant messenger."
1640 msgstr "Wprowadzenie do komunikatora <app>Empathy</app>."
1641
1642 #: C/introduction.page:21(title)
1643 msgid "Introduction"
1644 msgstr "Wprowadzenie"
1645
1646 #: C/introduction.page:23(p)
1647 #, fuzzy
1648 msgid ""
1649 "<app>Empathy</app> is an instant messaging application for the GNOME "
1650 "Desktop. It supports text messaging, voice &amp; video calls, file "
1651 "transfers, and all the most used messaging systems such as MSN and Google "
1652 "Talk."
1653 msgstr ""
1654 "Program <app>Empathy</app> jest komunikatorem internetowym środowiska GNOME. "
1655 "Obsługuje rozmowy tekstowe, głosowe i wideorozmowy większości protokołów "
1656 "komunikacyjnych takich jak MSN i Google Talk."
1657
1658 #: C/introduction.page:28(p)
1659 msgid ""
1660 "<app>Empathy</app> includes features that help you better collaborate while "
1661 "at work, and that let you easily keep in touch with your friends."
1662 msgstr ""
1663 "Program <app>Empathy</app> posiada funkcje pozwalające na lepszą współpracę "
1664 "podczas pracy oraz z łatwością utrzymywać kontakt z przyjaciółmi."
1665
1666 #: C/introduction.page:32(p)
1667 #, fuzzy
1668 msgid ""
1669 "Using <app>Empathy</app>, you can group all the conversations in a single "
1670 "window, have multiple windows for different kind of conversations, easily "
1671 "search through your previous conversations, and share your desktop in just "
1672 "two clicks."
1673 msgstr ""
1674 "Można grupować rozmowy w jednym oknie lub wielu oknach dla różnego typu "
1675 "rozmów; z łatwością przeszukiwać poprzednie rozmowy i współdzielić pulpit "
1676 "dwoma kliknięciami."
1677
1678 #: C/introduction.page:39(title)
1679 msgid "<gui>Contact List</gui> window"
1680 msgstr "Okno <gui>Listy kontaktów</gui>"
1681
1682 #: C/introduction.page:40(desc)
1683 msgid "<app>Empathy</app> main window"
1684 msgstr "Okno główne programu <app>Empathy</app>"
1685
1686 #: C/introduction.page:42(p)
1687 msgid "<app>Empathy</app> main window."
1688 msgstr "Okno główne programu <app>Empathy</app>."
1689
1690 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
1691 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
1692 #: C/index.page:28(None)
1693 msgid ""
1694 "@@image: 'figures/empathy-logo.png'; md5=1afc419a644e90b16393807e35cb5cb2"
1695 msgstr ""
1696 "@@image: 'figures/empathy-logo.png'; md5=1afc419a644e90b16393807e35cb5cb2"
1697
1698 #: C/index.page:7(title) C/index.page:8(title)
1699 msgid "Empathy Internet Messenger"
1700 msgstr "Komunikator Empathy"
1701
1702 #: C/index.page:27(title)
1703 #, fuzzy
1704 msgid ""
1705 "<media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/empathy-logo.png\"> "
1706 "Empathy Internet Messenger logo </media> Empathy Internet Messenger"
1707 msgstr ""
1708 "<media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/empathy-logo.png"
1709 "\">Logo komunikatora Empathy</media> Komunikator Empathy"
1710
1711 #: C/index.page:35(title)
1712 msgid "Account Management"
1713 msgstr "Zarządzanie kontami"
1714
1715 #: C/index.page:39(title)
1716 msgid "Contact Management"
1717 msgstr "Zarządzanie kontaktami"
1718
1719 #: C/index.page:43(title)
1720 msgid "Text Conversations"
1721 msgstr "Rozmowy tekstowe"
1722
1723 #: C/index.page:47(title)
1724 msgid "Audio and Video Conversations"
1725 msgstr "Rozmowy głosowe i wideorozmowy"
1726
1727 #: C/index.page:51(title)
1728 msgid "Advanced Actions"
1729 msgstr "Zaawansowane działania"
1730
1731 #: C/import-account.page:10(desc)
1732 msgid "Import an account from another instant messaging application."
1733 msgstr "Importowanie konta z innego komunikatora."
1734
1735 #: C/import-account.page:19(name)
1736 msgid "Peter Haslam"
1737 msgstr "Peter Haslam"
1738
1739 #: C/import-account.page:20(email)
1740 msgid "peter.haslam@freenet.de"
1741 msgstr "peter.haslam@freenet.de"
1742
1743 #: C/import-account.page:42(title)
1744 msgid "Import an existing account"
1745 msgstr "Importowanie istniejącego konta"
1746
1747 #: C/import-account.page:44(p)
1748 msgid ""
1749 "The first time you run <app>Empathy</app>, it will offer to import your "
1750 "accounts from other instant messaging applications. Currently, the only "
1751 "supported application is <app>Pidgin</app>."
1752 msgstr ""
1753 "Podczas pierwszego uruchomienia programu <app>Empathy</app> można "
1754 "zaimportować konta z innych komunikatorów. Obecnie jedynym obsługiwanym "
1755 "programem jest <app>Pidgin</app>."
1756
1757 #: C/import-account.page:50(p)
1758 msgid ""
1759 "Run <app>Empathy</app> for the first time. An assistant will offer you a "
1760 "number of options to create new accounts."
1761 msgstr ""
1762 "Należy uruchomić program <app>Empathy</app> po raz pierwszy. Asystent "
1763 "zaproponuje kilka opcji utworzenia nowych kont."
1764
1765 #: C/import-account.page:54(p)
1766 msgid ""
1767 "Select <gui>Yes, import my account details from</gui> and click "
1768 "<gui>Forward</gui>."
1769 msgstr ""
1770 "Należy wybrać <gui>Tak, zaimportuj szczegóły konta z</gui> i nacisnąć "
1771 "<gui>Dalej</gui>."
1772
1773 #: C/import-account.page:58(p)
1774 msgid "Select the check box next to each account you wish to import."
1775 msgstr "Należy zaznaczyć pole obok każdego konta przeznaczonego do importu."
1776
1777 #: C/import-account.page:66(p)
1778 msgid ""
1779 "It is not currently possible to import accounts after you have completed the "
1780 "first-run assistant."
1781 msgstr ""
1782 "Obecnie nie można zaimportować kont po ukończeniu konfiguracji pierwszego "
1783 "uruchomienia."
1784
1785 #: C/hide-contacts.page:8(desc)
1786 msgid "Hide the offline contacts from your <gui>Contact List</gui>."
1787 msgstr "Ukrywanie kontaktów w trybie offline  na <gui>Liście kontaktów</gui>."
1788
1789 #: C/hide-contacts.page:19(title)
1790 msgid "Hide offline contacts"
1791 msgstr "Ukrywanie kontaktów znajdujących się w trybie offline."
1792
1793 #: C/hide-contacts.page:21(p)
1794 msgid ""
1795 "Normally, <app>Empathy</app> shows all your contacts: those that are online, "
1796 "with which you can have a conversation, and also those that are offline."
1797 msgstr ""
1798 "Domyślnie program <app>Empathy</app> wyświetla jedynie kontakty znajdujące "
1799 "się w trybie online. Można jednak również wyświetlać wszystkie kontakty "
1800 "włącznie z tymi, które znajdują się w trybie offline."
1801
1802 #: C/hide-contacts.page:25(p)
1803 msgid "To hide the contacts that are offline:"
1804 msgstr "Aby ukryć kontakty w trybie offline:"
1805
1806 #: C/hide-contacts.page:31(p)
1807 msgid ""
1808 "From the <gui>Contact List</gui> window, choose <guiseq><gui>View</"
1809 "gui><gui>Offline Contacts</gui></guiseq>, or press <keyseq><key>Ctrl</"
1810 "key><key>H</key></keyseq>."
1811 msgstr ""
1812 "W oknie <gui>Listy kontaktów</gui> należy wybrać <guiseq><gui>Widok</"
1813 "gui><gui>Kontakty w trybie offline</gui></guiseq> lub nacisnąć "
1814 "<keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key</keyseq>."
1815
1816 #: C/hide-contacts.page:36(p)
1817 msgid "To show the offline contacts again, repeat the same procedure above."
1818 msgstr ""
1819 "Aby ponownie wyświetlić kontakty w trybie offline, należy powtórzyć powyższą "
1820 "procedurę."
1821
1822 #: C/group-conversations.page:8(desc)
1823 msgid "Start or join a group conversation with your contacts."
1824 msgstr "Należy rozpocząć lub dołączyć do rozmowy grupowej."
1825
1826 #: C/group-conversations.page:34(title)
1827 msgid "Group conversations"
1828 msgstr "Rozmowy grupowe"
1829
1830 #: C/group-conversations.page:36(p)
1831 msgid ""
1832 "Group conversations permits you to have text conversations with more than "
1833 "one contact at the same time."
1834 msgstr ""
1835 "Dzięki rozmowom grupowym można prowadzić rozmowy tekstowe z więcej niż "
1836 "jednym kontaktem w tym samym czasie."
1837
1838 #: C/group-conversations.page:40(p)
1839 msgid ""
1840 "To have a group conversation you need to have a registered account with "
1841 "either Jabber or Google Talk, or a People Nearby account."
1842 msgstr ""
1843 "Aby prowadzić rozmowę grupową należy zarejestrować konto w usłudze Jabber "
1844 "lub Google Talk, albo użyć konta Osoby w pobliżu."
1845
1846 #: C/group-conversations.page:46(p)
1847 msgid ""
1848 "You can have a group conversation only with the contacts that are using the "
1849 "same service as yours."
1850 msgstr ""
1851 "Rozmów grupowych można używać tylko gdy inne kontakty używają tej samej "
1852 "usługi."
1853
1854 #: C/group-conversations.page:54(title)
1855 msgid "Start a group conversation"
1856 msgstr "Rozpoczynanie rozmowy grupowej"
1857
1858 #: C/group-conversations.page:63(p)
1859 msgid ""
1860 "From the <gui>Account</gui> drop-down list, select the account you want to "
1861 "use for the group conversation."
1862 msgstr ""
1863 "Z listy rozwijanej <gui>Konto</gui> należy zaznaczyć konto, które ma zostać "
1864 "użyte do rozmowy grupowej."
1865
1866 #: C/group-conversations.page:69(p)
1867 msgid ""
1868 "In the <gui>Server</gui> text box, type the name of server in which the "
1869 "conversation will be hosted."
1870 msgstr ""
1871 "W polu <gui>Serwer</gui> należy wpisać nazwę serwera, przez który będzie "
1872 "prowadzona rozmowa."
1873
1874 #: C/group-conversations.page:73(p)
1875 msgid "Leave it empty if it will be on the current server."
1876 msgstr "Należy zostawić puste jeśli będzie prowadzona na bieżącym serwerze."
1877
1878 #: C/group-conversations.page:78(p)
1879 msgid ""
1880 "In the <gui>Room</gui> text box, type the name you want to give to the "
1881 "conversation."
1882 msgstr ""
1883 "W polu <gui>Pokój</gui> należy wpisać nazwę, która ma zostać nadana rozmowie."
1884
1885 #: C/group-conversations.page:82(p)
1886 msgid ""
1887 "This will be the name of the room you are going to have a conversation. This "
1888 "name will be publicly available for other people to join. It is not possible "
1889 "to create a private room."
1890 msgstr ""
1891 "Zostanie ona użyta jako nazwa pokoju do prowadzenia rozmowy. Nazwa ta będzie "
1892 "dostępna publicznie dla innych osób chcących dołączyć do pokoju. Nie ma "
1893 "możliwości utworzenia pokoju prywatnego."
1894
1895 #: C/group-conversations.page:90(p)
1896 msgid ""
1897 "To invite other contacts to join the group conversation, from the "
1898 "<gui>Contact List</gui> window, select the contact you want to invite, and "
1899 "perform one of the following:"
1900 msgstr ""
1901 "Aby zaprosić inne kontakty do rozmowy grupowej należy w oknie <gui>Listy "
1902 "kontaktów</gui> wybrać kontakt, który chcemy zaprosić, a następnie wykonać "
1903 "jedno z poniższych działań:"
1904
1905 #: C/group-conversations.page:97(p)
1906 msgid "Right-click on the contact and choose <gui>Invite to chatroom</gui>."
1907 msgstr ""
1908 "Należy nacisnąć prawym przyciskiem myszy na kontakt i wybrać <gui>Zaproś do "
1909 "pokoju rozmowy</gui>."
1910
1911 #: C/group-conversations.page:102(p)
1912 msgid ""
1913 "Choose <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Contact</gui><gui>Invite to chatroom</"
1914 "gui></guiseq>."
1915 msgstr ""
1916 "Należy wybrać <guiseq><gui>Edycja</gui><gui>Kontakt</gui><gui>Zaproś do "
1917 "pokoju rozmowy</gui></guiseq>."
1918
1919 #: C/group-conversations.page:107(p)
1920 msgid ""
1921 "If you have more than one group conversation open, select the one you want "
1922 "to invite your contacts."
1923 msgstr ""
1924 "Jeśli otwarte jest więcej niż jedno okno rozmowy należy wybrać to do którego "
1925 "kontakty mają zostać zaproszone."
1926
1927 #: C/group-conversations.page:118(title)
1928 msgid "Join a group conversation"
1929 msgstr "Dołączanie do rozmowy grupowej"
1930
1931 #: C/group-conversations.page:128(p)
1932 msgid "Expand the <gui>Room List</gui> section to see all the existing rooms."
1933 msgstr ""
1934 "Należy rozwinąć <gui>Listę pokoi</gui>, aby zobaczyć listę istniejących "
1935 "pokoi."
1936
1937 #: C/group-conversations.page:133(p)
1938 msgid "Double-click on the name of a room to join it."
1939 msgstr "Należy nacisnąć na nazwę pokoju, do którego chcemy dołączyć."
1940
1941 #: C/group-conversations.page:139(p)
1942 msgid ""
1943 "It is not possible to join all existing rooms. Some of the rooms might "
1944 "require a password, or might be invitation only. <app>Empathy</app> does not "
1945 "support these kind of rooms."
1946 msgstr ""
1947 "Nie można dołączyć do wszystkich istniejących pokoi. Niektóre pokoje mogą "
1948 "wymagać podania hasła lub choćby zaproszenia. Program <app>Empathy</app> nie "
1949 "obsługuje tego rodzaju pokojów."
1950
1951 #: C/geolocation-what-is.page:9(desc)
1952 msgid "Understanding geolocation."
1953 msgstr "Działanie geolokalizacji."
1954
1955 #: C/geolocation-what-is.page:33(title)
1956 msgid "What is geolocation"
1957 msgstr "Czym jest geolokalizacja"
1958
1959 #: C/geolocation-what-is.page:35(p)
1960 msgid ""
1961 "Geolocation allows you to identify the real geographical location of a "
1962 "computer or a device connected to the Internet."
1963 msgstr ""
1964 "Geolokalizacja pozwala na określenie rzeczywistego położenia geograficznego "
1965 "komputera lub urządzenia podłączonego do Internetu."
1966
1967 #: C/geolocation-what-is.page:37(p)
1968 msgid "With geolocation in <app>Empathy</app> you can:"
1969 msgstr "Dzięki funkcji geolokalizacji w programie <app>Empathy</app> można:"
1970
1971 #: C/geolocation-what-is.page:42(p)
1972 msgid "Publish your geographical location to your contacts."
1973 msgstr "Publikować położenie geograficzne swoim kontaktom."
1974
1975 #: C/geolocation-what-is.page:47(p)
1976 msgid "See your contacts’ geographical location and quickly contact them."
1977 msgstr ""
1978 "Śledzić położenie geograficzne geograficzne kontaktów i szybko się z nimi "
1979 "łączyć."
1980
1981 #: C/geolocation-what-is.page:52(p)
1982 msgid ""
1983 "Set the accuracy of your location and the device used to discover your "
1984 "location."
1985 msgstr ""
1986 "Ustawić dokładność swojego położenia i urządzenia używanego do określania "
1987 "położenia."
1988
1989 #: C/geolocation-what-is.page:60(p)
1990 msgid ""
1991 "In order to see your contacts’ geographical locations, they need to use a "
1992 "service and an application that supports geolocation."
1993 msgstr ""
1994 "Aby śledzić  położenie geograficzne kontaktów konieczne jest, aby używali "
1995 "usługi i programu obsługującego geolokalizację."
1996
1997 #: C/geolocation-turn.page:9(desc)
1998 msgid "How to activate and deactivate geolocation in <app>Empathy</app>."
1999 msgstr "Jak włączać i wyłączać geolokalizację w programie <app>Empathy</app>."
2000
2001 #: C/geolocation-turn.page:33(title)
2002 msgid "Activate/Deactivate geolocation"
2003 msgstr "Włączanie/Wyłączanie geolokalizacji"
2004
2005 #: C/geolocation-turn.page:37(p)
2006 msgid "Choose <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq>."
2007 msgstr ""
2008 "Należy wybrać <guiseq><gui>Edycja</gui><gui>Preferencje</gui></guiseq>."
2009
2010 #: C/geolocation-turn.page:42(p)
2011 msgid "Select the <gui>Location</gui> tab."
2012 msgstr "Należy wybrać kartę <gui>Położenie</gui>."
2013
2014 #: C/geolocation-turn.page:47(p)
2015 msgid ""
2016 "Select <gui>Publish location to my contacts</gui> to activate geolocation."
2017 msgstr ""
2018 "Należy wybrać <gui>Publikowanie położenia kontaktom</gui>, aby włączyć "
2019 "geolokalizację."
2020
2021 #: C/geolocation-turn.page:50(p)
2022 msgid "To deactivate geolocation, deselect it."
2023 msgstr "Aby wyłączyć geolokalizację należy ją odznaczyć."
2024
2025 #: C/geolocation-turn.page:55(p)
2026 msgid ""
2027 "To increase the accuracy of your position, deselect <gui>Reduce location "
2028 "accuracy</gui>."
2029 msgstr ""
2030 "Aby zwiększyć dokładność własnego położenia należy odznaczyć "
2031 "<gui>Zmniejszenie dokładności położenia</gui>."
2032
2033 #: C/geolocation-turn.page:61(p)
2034 #, fuzzy
2035 msgid ""
2036 "If you have an external device like a GPS or want to send a more accurate "
2037 "position, select the appropriate option in the <gui>Location sources</gui> "
2038 "section."
2039 msgstr ""
2040 "W przypadku użycia urządzenia zewnętrznego GPS lub potrzeby przesłania "
2041 "dokładniejszej pozycji należy zaznaczyć odpowiednią opcję w sekcji "
2042 "<gui>Ustawienia Geoclue</gui>."
2043
2044 #: C/geolocation-supported.page:7(desc)
2045 msgid "Services that supports geolocation and compatibility."
2046 msgstr "Usługi obsługujące geolokalizację i kompatybilność."
2047
2048 #: C/geolocation-supported.page:31(title)
2049 msgid "Supported services"
2050 msgstr "Obsługiwane usługi"
2051
2052 #: C/geolocation-supported.page:33(p)
2053 msgid ""
2054 "The geolocation feature at the moment is compatible only with the Jabber "
2055 "service. In order to use it, you and your contacts need to have a Jabber "
2056 "account."
2057 msgstr ""
2058 "Funkcja geolokalizacji jest obecnie kompatybilna jedynie z usługą Jabber. "
2059 "Aby jej użyć użytkownik i jego kontakty muszą mieć konto Jabber."
2060
2061 #: C/geolocation-supported.page:39(p)
2062 msgid ""
2063 "It is necessary that also the server you are using supports the geolocation "
2064 "feature. Most of the Jabber servers support it. See your service website "
2065 "documentation for more information."
2066 msgstr ""
2067 "Używany serwer musi obsługiwać funkcję geolokalizacji. Większość serwerów "
2068 "Jabbera obsługuje tę funkcję. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat "
2069 "należy zapoznać się z dokumentacją strony internetowej świadczącej usługę."
2070
2071 #: C/geolocation-supported.page:47(title)
2072 msgid "Compatibility"
2073 msgstr "Kompatybilność"
2074
2075 #: C/geolocation-supported.page:49(p)
2076 msgid ""
2077 "<app>Empathy</app> geolocation feature is not compatible with other "
2078 "geographical position services such as <em>Google Latitude</em>, <em>Yahoo "
2079 "Fire Eagle</em> or <em>Brightkite</em>."
2080 msgstr ""
2081 "Funkcja geolokalizacji w programie <app>Empathy</app> nie jest kompatybilna "
2082 "z innymi usługami pozycji geograficznej takimi jak <em>Google Latitude</em>, "
2083 "<em>Yahoo Fire Eagle</em> lub <em>Brightkite</em>."
2084
2085 #: C/geolocation-privacy.page:8(desc)
2086 msgid "What information are sent and to who."
2087 msgstr "Jakie informacje są wysyłane i do kogo."
2088
2089 #: C/geolocation-privacy.page:32(title)
2090 msgid "Geolocation Privacy"
2091 msgstr "Prywatność w geolokalizacji"
2092
2093 #: C/geolocation-privacy.page:35(title)
2094 msgid "What information is sent"
2095 msgstr "Jakie informacje są wysyłane"
2096
2097 #: C/geolocation-privacy.page:36(p)
2098 msgid ""
2099 "What is possible to send is: your country, region, locality, area, street, "
2100 "building, floor, room, and postal code, longitude, latitude and altitude, "
2101 "speed and bearing."
2102 msgstr ""
2103 "Można wysyłać następujące dane: kraj, region, położenie, obszar, ulica, "
2104 "budynek, piętro, pokój, kod pocztowy, długość geograficzna, szerokość "
2105 "geograficzna i wysokość nad poziomem morza oraz prędkość i kierunek."
2106
2107 #: C/geolocation-privacy.page:40(p)
2108 msgid ""
2109 "The accuracy and the quantity of information about your geographical "
2110 "position are based on the software or on the infrastructure used to discover "
2111 "your position."
2112 msgstr ""
2113 "Dokładność i ilość informacji o pozycji geograficznej użytkownika zależą od "
2114 "oprogramowania i infrastruktury użytej do określenia jego pozycji."
2115
2116 #: C/geolocation-privacy.page:44(p)
2117 msgid ""
2118 "Different kind of networks may have different accuracy settings, and may "
2119 "send different information. The use of external devices such as GPS or "
2120 "mobile phone will increase the accuracy of the information sent."
2121 msgstr ""
2122 "Różne rodzaje sieci mogą mieć różne ustawienia dokładności i mogą przesyłać "
2123 "różne informacje. Użycie zewnętrznych urządzeń takich jak GPS lub telefony "
2124 "komórkowe zwiększa dokładność przesyłanych informacji."
2125
2126 #: C/geolocation-privacy.page:49(p)
2127 msgid ""
2128 "When the privacy mode is enabled, nothing more precise than your city will "
2129 "be sent, even if you are using an external device."
2130 msgstr ""
2131 "Po włączeniu trybu prywatnego żadne informacje bardziej szczegółowe niż "
2132 "miasto w którym znajduje się użytkownik nie zostaną udostępnione, nawet "
2133 "jeśli zostanie użyte urządzenie zewnętrzne."
2134
2135 #: C/geolocation-privacy.page:56(title)
2136 msgid "Who can see the information sent"
2137 msgstr "Osoby mające wgląd do udostępnionych informacji"
2138
2139 #: C/geolocation-privacy.page:57(p)
2140 msgid "Only your contacts can see your geographical position."
2141 msgstr ""
2142 "Jedynie osoby z listy kontaktów mają dostęp do położenia geograficznego "
2143 "użytkownika."
2144
2145 #: C/geolocation-privacy.page:63(title)
2146 msgid "What is the privacy mode"
2147 msgstr "Czym jest tryb prywatny"
2148
2149 #: C/geolocation-privacy.page:64(p)
2150 msgid ""
2151 "The privacy mode, enabled by default, is a reduced accuracy mode that will "
2152 "decrease the accuracy of the geographical position sent to your contacts."
2153 msgstr ""
2154 "Tryb prywatny, domyślnie włączony, jest trybem ograniczonej dokładności, "
2155 "który obniży dokładność położenia geograficznego użytkownika udostępnionego "
2156 "innym kontaktom."
2157
2158 #: C/geolocation-privacy.page:71(title)
2159 msgid "Privacy overview"
2160 msgstr "Przegląd ustawień prywatności"
2161
2162 #: C/geolocation-privacy.page:72(p)
2163 msgid ""
2164 "Overview of the various geolocation privacy settings in <app>Empathy</app>."
2165 msgstr ""
2166 "Przegląd różnych ustawień prywatności geolokalizacji w programie "
2167 "<app>Empathy</app>."
2168
2169 #: C/geolocation-privacy.page:77(p)
2170 msgid "Geolocation is not enabled by default."
2171 msgstr "Geolokalizacja nie jest domyślnie włączona."
2172
2173 #: C/geolocation-privacy.page:82(p)
2174 msgid "Privacy mode is enabled by default."
2175 msgstr "Tryb prywatny jest domyśnie włączony."
2176
2177 #: C/geolocation-privacy.page:87(p)
2178 msgid ""
2179 "Privacy mode prevails even when using external and more precise devices."
2180 msgstr ""
2181 "Tryb prywatny pozostaje włączony nawet gdy zostaną użyte zewnętrzne, "
2182 "bardziej dokładne urządzenia."
2183
2184 #: C/geolocation-privacy.page:92(p)
2185 msgid "Only your contacts can see your position."
2186 msgstr ""
2187 "Jedynie kontakty z listy kontaktów użytkownika mają dostęp do informacji o "
2188 "jego położeniu."
2189
2190 #: C/geolocation-not-showing.page:8(desc)
2191 msgid "<app>Empathy</app> does not publish my geographical position."
2192 msgstr ""
2193 "Program <app>Empathy</app> nie udostępnia informacji o położeniu "
2194 "geograficznym użytkownika."
2195
2196 #: C/geolocation-not-showing.page:32(title)
2197 msgid "Geographical position not published"
2198 msgstr "Położenie geograficzne nie jest udostępniane"
2199
2200 #: C/geolocation-not-showing.page:34(p)
2201 msgid ""
2202 "If your contacts cannot see your location, <app>Empathy</app> might not be "
2203 "able to discover with a good margin of precision your geographical position."
2204 msgstr ""
2205 "Jeśli inne kontakty nie mają dostępu do położenia użytkownika, być może "
2206 "program <app>Empathy</app> nie jest w stanie określić z właściwym marginesem "
2207 "dokładności położenia geograficznego użytkownika."
2208
2209 #: C/geolocation-not-showing.page:38(p)
2210 msgid ""
2211 "In this case, your position will not be published, but you are still able to "
2212 "see the location of your contacts."
2213 msgstr ""
2214 "W takim wypadku położenie użytkownika nie jest udostępniane, choć wciąż "
2215 "można śledzić położenie innych kontaktów użytkownika."
2216
2217 #: C/geolocation-not-showing.page:42(p)
2218 msgid ""
2219 "If you want to publish your geographical position, you can try to use an "
2220 "external device such as a GPS."
2221 msgstr ""
2222 "Jeśli chcemy udostępnić swoje położenie geograficzne, można użyć "
2223 "zewnętrznych urządzeń GPS."
2224
2225 #: C/geolocation-not-showing.page:48(p)
2226 msgid ""
2227 "In order to publish your geographical location, your Jabber server needs to "
2228 "support the Personal Eventing Protocal (PEP). A list of <link href=\"http://"
2229 "coccinella.im/servers/servers_by_pubsub_pep.html\">servers which support "
2230 "PEP</link> is maintained online. Google Talk does not support this feature "
2231 "at this time."
2232 msgstr ""
2233 "Aby udostępnić położenie geograficzne, wykorzystywany serwer Jabber musi "
2234 "obsługiwać protokół PEP (Personal Eventing Protocal). Lista takich serwerów "
2235 "jest dostępna w Internecie pod <link href=\"http://coccinella.im/servers/"
2236 "servers_by_pubsub_pep.html\">tym adresem</link>. Google Talk nie obsługuje w "
2237 "chwili obecnej tego protokołu."
2238
2239 #: C/geolocation.page:8(desc)
2240 msgid "Use and understand geolocation in <app>Empathy</app>."
2241 msgstr ""
2242 "Używanie i rozumienie działania geolokalizacji w programie <app>Empathy</"
2243 "app>."
2244
2245 #: C/geolocation.page:32(title)
2246 msgid "Geographical position"
2247 msgstr "Położenie geograficzne"
2248
2249 #: C/geolocation.page:35(title)
2250 msgid "Geolocation"
2251 msgstr "Geolokalizacja"
2252
2253 #: C/geolocation.page:39(title)
2254 msgid "Fix common problems"
2255 msgstr "Rozwiązywanie powszechnych problemów"
2256
2257 #: C/favorite-rooms.page:10(desc)
2258 msgid "Set, join and manage favorite rooms."
2259 msgstr "Ustawianie, dołączanie i zarządzanie ulubionymi pokojami."
2260
2261 #: C/favorite-rooms.page:29(title)
2262 msgid "Favorite rooms"
2263 msgstr "Ulubione pokoje"
2264
2265 #: C/favorite-rooms.page:32(title)
2266 msgid "Set a room as a favorite"
2267 msgstr "Ustawianie ulubionego pokoju"
2268
2269 #: C/favorite-rooms.page:35(p)
2270 msgid "Join a room."
2271 msgstr "Należy dołączyć do pokoju."
2272
2273 #: C/favorite-rooms.page:40(p)
2274 msgid ""
2275 "See <link xref=\"irc-join-room\"/> for more information on how to join an "
2276 "IRC room."
2277 msgstr ""
2278 "Aby uzyskać więcej informacji na temat dołączania do pokojów IRC, należy "
2279 "zobaczyć <link xref=\"irc-join-room\"/>"
2280
2281 #: C/favorite-rooms.page:46(p)
2282 msgid ""
2283 "See <link xref=\"group-conversations\"/> for more information on how to "
2284 "start or join a group conversation."
2285 msgstr ""
2286 "Aby uzyskać więcej informacji na temat rozpoczynania i dołączania do rozmów "
2287 "grupowych, należy zobaczyć <link xref=\"group-conversations\"/>."
2288
2289 #: C/favorite-rooms.page:54(p)
2290 msgid ""
2291 "From the conversation window, choose <guiseq><gui>Conversation</"
2292 "gui><gui>Favorite Chat Room</gui></guiseq>."
2293 msgstr ""
2294 "W oknie rozmowy należy wybrać <guiseq><gui>Rozmowa</gui><gui>Ulubiony pokój</"
2295 "gui></guiseq>."
2296
2297 #: C/favorite-rooms.page:63(title)
2298 msgid "Join favorite rooms"
2299 msgstr "Dołączanie do ulubionych pokoi"
2300
2301 #: C/favorite-rooms.page:71(p)
2302 msgid "Press <key>F5</key>."
2303 msgstr "Należy nacisnąć przycisk <key>F5</key>."
2304
2305 #: C/favorite-rooms.page:76(p)
2306 msgid ""
2307 "Choose <guiseq><gui>Room</gui><gui>Join Favorites</gui></guiseq>, to join "
2308 "all your favorite rooms."
2309 msgstr ""
2310 "Należy wybrać <guiseq><gui>Pokój</gui><gui>Dołącz do ulubionych</gui></"
2311 "guiseq>, aby dołączyć do ulubionych pokoi."
2312
2313 #: C/favorite-rooms.page:82(p)
2314 msgid "Choose <gui>Room</gui>, and select the favorite room you want to join."
2315 msgstr ""
2316 "Należy wybrać <gui>Pokój</gui> i zaznaczyć ulubione pokoje, do których "
2317 "chcemy dołączyć."
2318
2319 #: C/favorite-rooms.page:90(p)
2320 msgid ""
2321 "To join a favorite room, you need to be connected to the Internet and to "
2322 "your account."
2323 msgstr ""
2324 "Aby dołączyć do ulubionego pokoju, należy być podłączonym do Internetu i "
2325 "swojego konta."
2326
2327 #: C/favorite-rooms.page:98(title)
2328 msgid "Manage favorite rooms"
2329 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
2330
2331 #: C/favorite-rooms.page:101(p)
2332 msgid ""
2333 "From the <gui>Contact List</gui> window, choose <guiseq><gui>Room</"
2334 "gui><gui>Manage Favorites</gui></guiseq>."
2335 msgstr ""
2336 "W oknie <gui>Listy kontaktów</gui> należy wybrać <guiseq><gui>Pokój</"
2337 "gui><gui>Zarządzaj ulubionymi</gui></guiseq>."
2338
2339 #: C/favorite-rooms.page:107(p)
2340 msgid ""
2341 "From the <gui>Account</gui> drop-down list, select the account you want to "
2342 "manage the favorite rooms of."
2343 msgstr ""
2344 "Z listy rozwijanej <gui>Konto</gui> należy wybrać konto, którego ulubionymi "
2345 "pokojami chcemy zarządzać."
2346
2347 #: C/favorite-rooms.page:111(p)
2348 msgid "Select <gui>All</gui> to see all you favorite rooms."
2349 msgstr ""
2350 "Należy wybrać <gui>Wszystkie</gui>, aby zobaczyć wszystkie swoje ulubione "
2351 "pokoje."
2352
2353 #: C/favorite-rooms.page:116(p)
2354 msgid "Select the favorite room you want to manage:"
2355 msgstr "Należy zaznaczyć ulubione pokoje, którymi chcemy zarządzać:"
2356
2357 #: C/favorite-rooms.page:121(p)
2358 msgid ""
2359 "Select the <gui>Auto-Connect</gui> check-box in order to automatically join "
2360 "that room when you connect to your account."
2361 msgstr ""
2362 "Należy zaznaczyć pole <gui>Automatyczne łączenie</gui>, aby automatycznie "
2363 "dołączyć do danego pokoju po połączeniu z kontem."
2364
2365 #: C/favorite-rooms.page:127(p)
2366 msgid "Click on <gui>Remove</gui> to remove the room from your favorites."
2367 msgstr ""
2368 "Należy nacisnąć na <gui>Usuń</gui>, aby usunąć pokój ze swoich ulubionych."
2369
2370 #: C/favorite-rooms.page:134(p)
2371 msgid "When done, click <gui>Close</gui>."
2372 msgstr "Po zakończeniu należy nacisnąć przycisk <gui>Zamknij</gui>."
2373
2374 #: C/disable-account.page:9(desc)
2375 msgid "Prevent <app>Empathy</app> from automatically logging in to an account."
2376 msgstr ""
2377 "Należy wyłączyć w programie <app>Empathy</app> funkcję automatycznego "
2378 "logowania na koncie."
2379
2380 #: C/disable-account.page:40(title)
2381 msgid "Disable an account"
2382 msgstr "Wyłączanie konta"
2383
2384 #: C/disable-account.page:42(p)
2385 msgid ""
2386 "You can disable an account to prevent <app>Empathy</app> from logging in to "
2387 "it without removing the account entirely. You may wish to disable and re-"
2388 "enable an account if you only want to be logged in to the account at certain "
2389 "times, but you still want to use <app>Empathy</app> for other accounts."
2390 msgstr ""
2391 "Można wyłączyć konto bez jego usuwania, aby program <app>Empathy</app> nie "
2392 "logował się na koncie. Można wyłączyć i ponownie włączyć konto jeśli chcemy "
2393 "się czasami na to konto zalogować, ale chcemy używać programu <app>Empathy</"
2394 "app> do obsługi innych kont."
2395
2396 #: C/disable-account.page:53(p)
2397 msgid ""
2398 "Select the account you wish to disable from the accounts list on the left "
2399 "side of the window."
2400 msgstr ""
2401 "Należy zaznaczyć konto, które chcemy wyłączyć na liście kont po lewej "
2402 "stronie okna."
2403
2404 #: C/disable-account.page:57(p)
2405 msgid "On the right side of the window, switch it off."
2406 msgstr ""
2407
2408 #: C/disable-account.page:62(p)
2409 #, fuzzy
2410 msgid "To re-enable the account, switch it on."
2411 msgstr ""
2412 "Aby ponownie włączyć konto należy jedynie zaznaczyć pole <gui style="
2413 "\"checkbox\">Włączone</gui>."
2414
2415 #: C/create-account.page:9(desc)
2416 msgid "Register for an account with one of the supported messaging services."
2417 msgstr "Należy zarejestrować konto jednej z obsługiwanych usług komunikatora."
2418
2419 #: C/create-account.page:34(title)
2420 msgid "Register for a new account"
2421 msgstr "Rejestracja nowego konta"
2422
2423 #: C/create-account.page:36(p)
2424 msgid ""
2425 "Most account types require you to create an account with a account provider "
2426 "before you can connect using instant messaging applications like "
2427 "<app>Empathy</app>. With some account providers, you can use <app>Empathy</"
2428 "app> to register for a new account, using the same steps as you would to "
2429 "<link xref=\"add-account\">add an account</link>."
2430 msgstr ""
2431 "Większość rodzajów kont wymaga stworzenia konta u dostawcy usługi przed "
2432 "połączeniem za pomocą komunikatora takiego jak program <app>Empathy</app>. "
2433 "Niektórzy dostawcy kont pozwalają na użycie programu <app>Empathy</app> do "
2434 "rejestracji nowego konta przy użyciu tych samych kroków jak te potrzebne "
2435 "przy <link xref=\"add-account\">dodawaniu konta</link>."
2436
2437 #: C/create-account.page:42(p)
2438 #, fuzzy
2439 msgid ""
2440 "This page provides information on creating a new account for various types "
2441 "of accounts. Your account provider should give you a login ID and a "
2442 "password, as well as any additional information you need to connect using "
2443 "<app>Empathy</app>."
2444 msgstr ""
2445 "Ta strona dostarcza informacje na temat tworzenia nowego konta dla różnych "
2446 "rodzajów protokołów. Dostawca konta powinien nadać użytkownikowi "
2447 "identyfikator i hasło oraz udzielić wszelkich dodatkowych informacji "
2448 "potrzebnych do nawiązania połączenia za pomocą programu <app>Empathy</app>."
2449
2450 #: C/create-account.page:47(title)
2451 msgid "Facebook"
2452 msgstr "Facebook"
2453
2454 #: C/create-account.page:48(p)
2455 msgid ""
2456 "Facebook is one of the most-used social networks. It allows users to create "
2457 "their own profile and to communicate with their friends."
2458 msgstr ""
2459
2460 #: C/create-account.page:52(p)
2461 msgid ""
2462 "To use Facebook to communicate with your friends, you will need to create a "
2463 "new account from the website: <link href=\"http://www.facebook.com\">www."
2464 "facebook.com</link>."
2465 msgstr ""
2466
2467 #: C/create-account.page:60(title) C/audio-video.page:170(p)
2468 msgid "Jabber"
2469 msgstr "Jabber"
2470
2471 #: C/create-account.page:62(p)
2472 msgid ""
2473 "Jabber is an open instant messaging system. Like email, Jabber allows you to "
2474 "choose your account provider and communicate with all other Jabber users, "
2475 "regardless of their account provider."
2476 msgstr ""
2477 "Jabber jest otwartym systemem komunikacyjnym. Podobnie jak e-mail Jabber "
2478 "pozwala na wybór dostawcy konta i komunikację z innymi użytkownikami Jabbera "
2479 "niezależnie od ich dostawcy konta."
2480
2481 #: C/create-account.page:66(p)
2482 msgid ""
2483 "You will need to create a new account with a Jabber provider. There are many "
2484 "free providers; one popular provider is <link href=\"http://register.jabber."
2485 "org/\">Jabber.org</link>."
2486 msgstr ""
2487 "Należy stworzyć nowe konto u jednego z dostawców usług Jabber. Istnieje "
2488 "wielu dostawców niepobierających opłat; jednym z popularnych dostawców jest "
2489 "<link href=\"http://register.jabber.org/\">Jabber.org</link>."
2490
2491 #: C/create-account.page:71(p)
2492 msgid ""
2493 "If you use Google Mail or Google Talk, you already have a Jabber account. "
2494 "Google Talk is a Jabber service. Simply use your Google Mail address and "
2495 "password in <app>Empathy</app> to connect."
2496 msgstr ""
2497 "Google Mail i Google Talk są usługami zawierającymi w sobie konto Jabbera. "
2498 "Google Talk jest usługą Jabbera. Należy użyć swojego adresu Google Mail i "
2499 "hasła, aby połączyć się za pomocą programu <app>Empathy</app>."
2500
2501 #: C/create-account.page:78(title) C/audio-video.page:190(p)
2502 msgid "People Nearby"
2503 msgstr "Osoby w pobliżu"
2504
2505 #: C/create-account.page:80(p)
2506 msgid ""
2507 "You do not need to create an account with a service provider to use this "
2508 "feature. This service works whenever you are connected to a local network, "
2509 "such as a wireless hotspot. It automatically finds all other users on the "
2510 "network who are also using this service."
2511 msgstr ""
2512 "Nie ma potrzeby tworzenia konta u dostawcy usług, aby korzystać z tej "
2513 "funkcji. Usługa ta działa po podłączeniu do dowolnej sieci lokalnej, takiej "
2514 "jak bezprzewodowy punkt dostępowy. Usługa automatycznie wykrywa w sieci "
2515 "innych użytkowników, którzy korzystają z tej usługi."
2516
2517 #: C/create-account.page:85(p)
2518 msgid "For more information, see <link xref=\"salut-protocol\"/>."
2519 msgstr "Aby uzyskać więcej informacji,należy zobaczyć <link xref=\"salut\"/>."
2520
2521 #: C/create-account.page:89(title) C/audio-video.page:205(p)
2522 msgid "SIP"
2523 msgstr "SIP"
2524
2525 #: C/create-account.page:91(p)
2526 msgid ""
2527 "SIP is an open system which allows users to have audio and video "
2528 "conversations over the Internet. You need to create an account with a SIP "
2529 "provider. You can communicate with all other SIP users, regardless of which "
2530 "SIP provider they use."
2531 msgstr ""
2532 "SIP jest otwartym systemem pozwalającym użytkownikom na nawiązywanie "
2533 "połączeń głosowych i wideorozmów w sieci Internet. Należy utworzyć konto u "
2534 "usługodawcy SIP. Można łączyć się z innymi użytkownikami SIP niezależnie od "
2535 "tego z jakiego usługodawcy SIP korzystają."
2536
2537 #: C/create-account.page:97(p)
2538 msgid ""
2539 "Due to technical differences, the free <link href=\"https://www.ekiga.net/"
2540 "index.php?page=register\">Ekiga.net</link> service does not currently work "
2541 "with <app>Empathy</app>."
2542 msgstr ""
2543 "Z powodu różnic technicznych bezpłatne usługi <link href=\"https://www.ekiga."
2544 "net/index.php?page=register\">Ekiga.net</link> nie są obsługiwane przez "
2545 "obecną wersją programu <app>Empathy</app>."
2546
2547 #: C/create-account.page:102(p)
2548 msgid ""
2549 "Some SIP providers allow you to call normal phones from your computer. "
2550 "Generally, you will need to subscribe to a paid service for this feature."
2551 msgstr ""
2552 "Niektórzy dostawcy usług SIP umożliwiają wykonywanie połączeń ze zwykłymi "
2553 "telefonami. Zasadniczo, aby korzystać z tej funkcji należy zakupić "
2554 "odpowiednią usługę."
2555
2556 #: C/create-account.page:107(title) C/audio-video.page:165(p)
2557 msgid "IRC"
2558 msgstr "IRC"
2559
2560 #: C/create-account.page:109(p)
2561 msgid ""
2562 "You do not need to register for an account to use IRC. Although you specify "
2563 "a nickname when you add an IRC account to <app>Empathy</app>, this nickname "
2564 "is only established each time you connect. If another user is using the "
2565 "nickname, you will need to choose a new nickname."
2566 msgstr ""
2567 "Aby używać IRC nie potrzeba rejestrować konta. Chociaż pseudonim jest "
2568 "określony podczas dodawania konta IRC do <app>Empathy</app>, to pseudonim "
2569 "ten jest ustalany każdorazowo podczas połączenia. Jeśli inny użytkownik "
2570 "używa tego samego pseudonimu w danej chwili, należy wybrać inny pseudonim."
2571
2572 #: C/create-account.page:114(p)
2573 #, fuzzy
2574 msgid ""
2575 "Some IRC networks use a service called NickServ to allow users to protect "
2576 "their nicknames. See <link xref=\"irc-nick-password\"/> for more information."
2577 msgstr ""
2578 "Niektóre sieci IRC używają usługi NickServ, aby umożliwić użytkownikom "
2579 "ochronę ich pseudonimów. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy "
2580 "zobaczyć <link xref=\"irc-nick-password\"/>."
2581
2582 #: C/create-account.page:117(p)
2583 msgid ""
2584 "Some IRC servers are password protected. You will need to know the password "
2585 "to connect to these servers. Generally, these are private IRC networks."
2586 msgstr ""
2587 "Niektóre serwery IRC są chronione hasłem. Aby połączyć się z tymi serwerami "
2588 "konieczna jest znajomość hasła. Zasadniczo, są to prywatne sieci IRC."
2589
2590 #: C/create-account.page:122(title)
2591 msgid "Proprietary Services"
2592 msgstr "Usługi własnościowe"
2593
2594 #: C/create-account.page:124(p)
2595 msgid ""
2596 "There are many proprietary instant messaging services that have been "
2597 "developed by different companies or organizations. <app>Empathy</app> allows "
2598 "you to connect to an existing account for most popular services. To create a "
2599 "new account with one of these services, you will need to visit the service’s "
2600 "web site and agree to its terms of use."
2601 msgstr ""
2602 "Istnieje wiele własnościowych komunikatorów, które zostały stworzone przez "
2603 "różne firmy i instytucje. Program <app>Empathy</app> pozwala na połączenie z "
2604 "istniejącym kontem w większości najpopularniejszych sieci. Aby utworzyć nowe "
2605 "konto w jednym z tych komunikatorów należy odwiedzić stronę komunikatora i "
2606 "wyrazić zgodę na warunki użytkowania."
2607
2608 #: C/create-account.page:133(link) C/audio-video.page:135(p)
2609 msgid "AIM"
2610 msgstr "AIM"
2611
2612 #: C/create-account.page:138(link) C/audio-video.page:160(p)
2613 msgid "ICQ"
2614 msgstr "ICQ"
2615
2616 #: C/create-account.page:143(link) C/audio-video.page:175(p)
2617 msgid "MSN"
2618 msgstr "MSN"
2619
2620 #: C/create-account.page:148(link) C/audio-video.page:210(p)
2621 msgid "Yahoo!"
2622 msgstr "Yahoo!"
2623
2624 #: C/change-status.page:9(desc)
2625 msgid "Change your status to advertise your availability to your contacts."
2626 msgstr "Należy zmienić stan, aby ogłosić swoim kontaktom dostępność."
2627
2628 #: C/change-status.page:39(title)
2629 msgid "Change your status"
2630 msgstr "Zmiana stanu dostępności"
2631
2632 #: C/change-status.page:41(p)
2633 msgid ""
2634 "You can set your status to indicate your availability to your contacts. "
2635 "<app>Empathy</app> allows you to select from a list of defined statuses."
2636 msgstr ""
2637 "Można ustawić stan, aby pokazać swoją dostępność dla kontaktów. Program "
2638 "<app>Empathy</app> pozwala na wybór z listy zdefiniowanych stanów."
2639
2640 #: C/change-status.page:46(p)
2641 msgid ""
2642 "Click on the drop-down list at the top of the <gui>Contact List</gui> window."
2643 msgstr ""
2644 "Należy wybrać z rozwijanej listy na górze okna <gui>Listy kontaktów</gui>."
2645
2646 #: C/change-status.page:51(p)
2647 msgid "Select a status from the list."
2648 msgstr "Należy wybrać stan dostępności z listy."
2649
2650 #: C/change-status.page:57(p)
2651 #, fuzzy
2652 msgid ""
2653 "See <link xref=\"status-icons\"/> for a list of the built-in statuses and "
2654 "what they mean. You can also <link xref=\"set-custom-status\">add custom "
2655 "status messages</link> to provide more information about your availability "
2656 "to your contacts."
2657 msgstr ""
2658 "Aby zobaczyć listę domyślnie dostępnych stanów i ich znaczenie należy "
2659 "zapoznać się z <link xref=\"status-icons\"/>. Można również <link xref=\"set-"
2660 "custom-message\">dodać własny stan</link>, aby wyświetlać więcej informacji "
2661 "o swojej dostępności dla kontaktów."
2662
2663 #: C/change-status.page:63(p)
2664 msgid ""
2665 "If you do not use your computer for a while, or if the screensaver is on, "
2666 "the status will be automatically set to Away."
2667 msgstr ""
2668 "Jeśli nie używa się komputera przez chwilę, lub jeśli włączony jest "
2669 "wygaszacz ekranu, stan zostanie automatycznie przełączony do trybu Nieobecny."
2670
2671 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
2672 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
2673 #: C/audio-video.page:58(None)
2674 msgid ""
2675 "@@image: 'figures/audio-input-microphone.png'; "
2676 "md5=8d89026b66a263a3bc5b1f0665948567"
2677 msgstr ""
2678 "@@image: 'figures/audio-input-microphone.png'; "
2679 "md5=8d89026b66a263a3bc5b1f0665948567"
2680
2681 #: C/audio-video.page:8(desc)
2682 msgid ""
2683 "Information on when it is possible to have an audio or video conversation."
2684 msgstr "Informacja dotycząca możliwości nawiązania rozmowy głosowej lub wideo."
2685
2686 #: C/audio-video.page:32(title)
2687 msgid "Audio and video support"
2688 msgstr "Obsługa rozmów głosowych i wideorozmów"
2689
2690 #: C/audio-video.page:34(p)
2691 msgid ""
2692 "You can only have audio and video conversation with contacts who are using "
2693 "an application which also supports this feature. When your contacts support "
2694 "audio or video conversations, you will see the following icons next to their "
2695 "names in the contact list:"
2696 msgstr ""
2697 "Rozmowy głosowe i wideorozmowy można nawiązywać jedynie z kontaktami "
2698 "używającymi programu obsługującego tę funkcję. Gdy kontakty obsługują "
2699 "rozmowy głosowe i wideorozmowy, przy ich nazwach na liście kontaktów "
2700 "widoczne będą te ikony:"
2701
2702 #: C/audio-video.page:43(p)
2703 msgid "Icon"
2704 msgstr "Ikona"
2705
2706 #: C/audio-video.page:48(p)
2707 msgid "Description"
2708 msgstr "Opis"
2709
2710 #: C/audio-video.page:58(media)
2711 msgid "Icon for audio conversation"
2712 msgstr "Ikona rozmowy głosowej"
2713
2714 #: C/audio-video.page:64(p)
2715 msgid "The contact is able to have an audio conversation."
2716 msgstr "Kontakt może nawiązywać rozmowy głosowe."
2717
2718 #: C/audio-video.page:70(media)
2719 msgid "Icon for video conversation"
2720 msgstr "Ikona wideorozmowy"
2721
2722 #: C/audio-video.page:76(p)
2723 msgid "The contact is able to have a video conversation."
2724 msgstr "Kontakt może nawiązywać wideorozmowy."
2725
2726 #: C/audio-video.page:83(p)
2727 msgid ""
2728 "In order to have an audio conversation, you need to have a sound card that "
2729 "is supported by your operating system, and a working microphone."
2730 msgstr ""
2731 "Aby nawiązywać rozmowy głosowe potrzebna jest karta dźwiękowa obsługiwana "
2732 "przez system operacyjny oraz działający mikrofon."
2733
2734 #: C/audio-video.page:87(p)
2735 msgid ""
2736 "In order to have a video conversation, you need to have a webcam that is "
2737 "supported by your operating system, and a working microphone."
2738 msgstr ""
2739 "Aby nawiązywać wideorozmowy potrzebna jest kamera internetowa obsługiwana "
2740 "przez system operacyjny oraz działający mikrofon."
2741
2742 #: C/audio-video.page:95(title)
2743 msgid "Supported Account Types"
2744 msgstr "Obsługiwane typy kont"
2745
2746 #: C/audio-video.page:97(p)
2747 msgid ""
2748 "You can only have audio and video conversations using accounts on certain "
2749 "supported services. The following table lists whether audio and video is "
2750 "supported for each type of account."
2751 msgstr ""
2752 "Można nawiązywać rozmowy głosowe i wideorozmowy jedynie używając kont "
2753 "pewnych obsługiwanych usług. Poniższa tabele pokazuje czy rozmowy głosowe i "
2754 "wideorozmowy są obsługiwane dla każdego rodzaju konta."
2755
2756 #: C/audio-video.page:102(p)
2757 msgid ""
2758 "Account types are provided by plugins. Your system may not have all of the "
2759 "following types available, or it may have types not listed here. Updated "
2760 "plugins may make audio or video conversations possible on account types that "
2761 "are listed as unsupported here."
2762 msgstr ""
2763 "Obsługa typów kont jest zapewniana przez wtyczki. System może nie "
2764 "udostępniać wszystkich z wymienionych typów lub mogą one nie być wymienione. "
2765 "Uaktualnione wtyczki mogą umożliwiać rozmowy głosowe lub wideorozmowy dla "
2766 "rodzajów kont, które oznaczone są tu jako nieobsługiwane."
2767
2768 #: C/audio-video.page:110(p)
2769 msgid ""
2770 "I'd like to do tables like this using nothing for No and ✔ for Yes, but we "
2771 "need to look at the accessibility impact. I've <link href=\"http://mail."
2772 "gnome.org/archives/gnome-doc-list/2009-September/msg00006.html\">asked the "
2773 "accessibility team</link> for input."
2774 msgstr ""
2775 "Chciałbym stworzyć tabele podobne do tej, gdzie brak zaznaczenia oznacza "
2776 "brak obsługi a znak ✔ oznacza obsługę konta, jednak należy przyjrzeć się "
2777 "wpływowi na dostęp uniwersalny. <link href=\"http://mail.gnome.org/archives/"
2778 "gnome-doc-list/2009-September/msg00006.html\">Poprosiłem zespół "
2779 "odpowiedzialny za dostęp uniwersalny</link> o informację."
2780
2781 #: C/audio-video.page:118(p)
2782 msgid ""
2783 "There's recent work on telepathy-butterfly and papyon to support audio and "
2784 "video for MSN. It might be released in time for 2.28, but since it doesn't "
2785 "follow the Gnome release schedule, I can't be sure. If it looks like it's "
2786 "going to ship, let's mark it Yes."
2787 msgstr ""
2788 "Toczą się prace nad telepathy-butterfly i papyon, aby zapewnić obsługę "
2789 "rozmów głosowych i wideorozmów dla MSN. Mogą one się zakończyć na czas "
2790 "wydania 2.28, jednak ponieważ nie są one związane z cyklem wydawniczym "
2791 "Gnome, nie można mieć pewności. Jeśli będzie prawdopodobne, że uda się "
2792 "zdążyć z wydaniem, należy oznaczyć obsługę tego protokołu jako działającą."
2793
2794 #: C/audio-video.page:128(p)
2795 msgid "Service"
2796 msgstr "Usługa"
2797
2798 #: C/audio-video.page:129(p)
2799 msgid "Audio"
2800 msgstr "Rozmowy głosowe"
2801
2802 #: C/audio-video.page:130(p)
2803 msgid "Video"
2804 msgstr "Wideorozmowy"
2805
2806 #: C/audio-video.page:136(p) C/audio-video.page:137(p)
2807 #: C/audio-video.page:141(p) C/audio-video.page:142(p)
2808 #: C/audio-video.page:146(p) C/audio-video.page:147(p)
2809 #: C/audio-video.page:156(p) C/audio-video.page:157(p)
2810 #: C/audio-video.page:161(p) C/audio-video.page:162(p)
2811 #: C/audio-video.page:166(p) C/audio-video.page:167(p)
2812 #: C/audio-video.page:181(p) C/audio-video.page:182(p)
2813 #: C/audio-video.page:186(p) C/audio-video.page:187(p)
2814 #: C/audio-video.page:191(p) C/audio-video.page:192(p)
2815 #: C/audio-video.page:196(p) C/audio-video.page:197(p)
2816 #: C/audio-video.page:201(p) C/audio-video.page:202(p)
2817 #: C/audio-video.page:211(p) C/audio-video.page:212(p)
2818 #: C/audio-video.page:216(p) C/audio-video.page:217(p)
2819 msgid "No"
2820 msgstr "Brak"
2821
2822 #: C/audio-video.page:140(p)
2823 msgid "Facebook Chat"
2824 msgstr "Facebook Chat"
2825
2826 #: C/audio-video.page:145(p)
2827 msgid "gadugadu"
2828 msgstr "gadugadu"
2829
2830 #: C/audio-video.page:150(p)
2831 msgid "Google Talk"
2832 msgstr "Google Talk"
2833
2834 #: C/audio-video.page:151(p) C/audio-video.page:152(p)
2835 #: C/audio-video.page:171(p) C/audio-video.page:172(p)
2836 #: C/audio-video.page:176(p) C/audio-video.page:177(p)
2837 #: C/audio-video.page:206(p) C/audio-video.page:207(p)
2838 msgid "Yes"
2839 msgstr "Tak"
2840
2841 #: C/audio-video.page:155(p)
2842 msgid "Groupwise"
2843 msgstr "Groupwise"
2844
2845 #: C/audio-video.page:180(p)
2846 msgid "myspace"
2847 msgstr "myspace"
2848
2849 #: C/audio-video.page:185(p)
2850 msgid "qq"
2851 msgstr "qq"
2852
2853 #: C/audio-video.page:195(p)
2854 msgid "sametime"
2855 msgstr "sametime"
2856
2857 #: C/audio-video.page:200(p)
2858 msgid "silc"
2859 msgstr "silc"
2860
2861 #: C/audio-video.page:215(p)
2862 msgid "zephyr"
2863 msgstr "zephyr"
2864
2865 #: C/audio-call.page:9(desc)
2866 msgid "Call your contacts over the Internet."
2867 msgstr "Nawiązywanie połączeń głosowych przez Internet"
2868
2869 #: C/audio-call.page:27(title)
2870 msgid "Start an audio conversation"
2871 msgstr "Nawiązywanie połączeń głosowych"
2872
2873 #: C/audio-call.page:29(p)
2874 msgid ""
2875 "You can call your contacts and have an audio conversation with them. This "
2876 "features only works with certain types of accounts, and it requires the "
2877 "other person to have an application that supports audio calls."
2878 msgstr ""
2879 "Można nawiązywać rozmowy głosowe z kontaktami. Funkcja ta działa jedynie na "
2880 "pewnego rodzaju kontach i wymaga, aby inna osoba używała programu "
2881 "obsługującego rozmowy głosowe."
2882
2883 #: C/audio-call.page:34(p)
2884 #, fuzzy
2885 msgid ""
2886 "From the <gui>Contact List</gui> window, click the <media type=\"image\" "
2887 "mime=\"image/png\" src=\"figures/camera-web.png\">video call</media> icon "
2888 "next to the name of the contact you wish to call and choose <gui style="
2889 "\"menuitem\">Audio Call</gui>."
2890 msgstr ""
2891 "W oknie <gui>Listy kontaktów</gui> należy nacisnąć na ikonę <media type="
2892 "\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/camera-web.png\">wideorozmowy</"
2893 "media> znajdującej się obok nazwy kontaktu, z którym chcemy ją nawiązać i "
2894 "wybrać <gui style=\"menuitem\">Wideorozmowa</gui>. Można również nacisnąć "
2895 "kontakt prawym przyciskiem myszy i wybrać <gui>Wideorozmowa</gui>."
2896
2897 #: C/audio-call.page:55(p)
2898 #, fuzzy
2899 msgid ""
2900 "To turn an audio conversation into a video conversation, choose <guiseq><gui "
2901 "style=\"menu\">Video</gui><gui style=\"menuitem\">Video On</gui></guiseq>."
2902 msgstr ""
2903 "Aby zakończyć rozmowę, należy wybrać <guiseq><gui style=\"menu\">Zadzwoń</"
2904 "gui><gui style=\"menuitem\">Rozłącz</gui></guiseq>."
2905
2906 #: C/audio-call.page:63(title)
2907 #, fuzzy
2908 msgid "Start an audio conversation with a meta-contact"
2909 msgstr "Nawiązywanie rozmowy z kontaktem IRC."
2910
2911 #: C/audio-call.page:71(p)
2912 #, fuzzy
2913 msgid ""
2914 "Select the contact you want to have the conversation, and from the menu "
2915 "select <gui style=\"menuitem\">Audio Call</gui>."
2916 msgstr ""
2917 "Kliknąć prawym przyciskiem myszy w nazwę kontaktu, z którym chcemy nawiązać "
2918 "rozmowę i wybrać <gui>Rozmowa</gui>"
2919
2920 #: C/add-contact.page:9(desc)
2921 msgid "Add someone to the contact list."
2922 msgstr "Dodawanie kontaktu do listy."
2923
2924 #: C/add-contact.page:33(title)
2925 msgid "Add someone to your list of contacts"
2926 msgstr "Dodawanie kontaktu do listy kontaktów"
2927
2928 #: C/add-contact.page:37(p)
2929 msgid "Choose <guiseq><gui>Chat</gui><gui>Add Contact</gui></guiseq>."
2930 msgstr ""
2931 "Należy wybrać <guiseq><gui>Rozmowa</gui><gui>Dodaj kontakt</gui></guiseq>."
2932
2933 #: C/add-contact.page:40(p)
2934 msgid ""
2935 "From the <gui>Account</gui> drop-down list, select the account you wish to "
2936 "use to connect to your contact. Your contact will need to be using the same "
2937 "service as the account you select."
2938 msgstr ""
2939 "Z rozwijanej listy <gui>Kont</gui> należy wybrać konto, którego chcemy "
2940 "używać do połączenia z kontaktami. Kontakty muszą używać tej samej usługi "
2941 "jak wybrane konto."
2942
2943 #: C/add-contact.page:45(p)
2944 msgid ""
2945 "In the <gui>Identifier</gui> field, enter your contact’s login ID, username, "
2946 "screen name, or other appropriate identifier for the service type."
2947 msgstr ""
2948 "W polu <gui>Identyfikator</gui> należy wpisać identyfikator logowania, nazwę "
2949 "użytkownika, pseudonim lub inny identyfikator właściwy dla danego rodzaju "
2950 "usługi."
2951
2952 #: C/add-contact.page:49(p)
2953 msgid ""
2954 "In the <gui>Alias</gui> field, type your contact’s name as you would like it "
2955 "to appear in your contact list."
2956 msgstr ""
2957 "W polu <gui>Alias</gui> należy wpisać nazwę kontaktu, która ma być "
2958 "wyświetlana na liście kontaktów."
2959
2960 #: C/add-contact.page:53(p)
2961 msgid "Click <gui>Add</gui> to add the person to your list of contacts."
2962 msgstr ""
2963 "Należy nacisnąć przycisk <gui>Dodaj</gui>, aby dodać osobę do listy "
2964 "kontaktów."
2965
2966 #: C/add-contact.page:61(p)
2967 msgid ""
2968 "To add a new person to your list of contacts, you need to be connected to "
2969 "the Internet and to your account."
2970 msgstr ""
2971 "Aby dodać nową osobę do listy kontaktów, należy być podłączonym do Internetu "
2972 "i do konta."
2973
2974 #: C/add-account.page:9(desc)
2975 msgid "Add a new account to <app>Empathy</app>."
2976 msgstr "Dodawanie nowego konta do programu <app>Empathy</app>."
2977
2978 #: C/add-account.page:39(title)
2979 msgid "Add a new account"
2980 msgstr "Dodawanie nowego konta"
2981
2982 #: C/add-account.page:41(p)
2983 msgid ""
2984 "You can add instant messaging accounts from any supported service to "
2985 "communicate with all of your contacts in <app>Empathy</app>. For some "
2986 "account providers, these steps will also allow you to register for a new "
2987 "account. For more details, see <link xref=\"create-account\"/>."
2988 msgstr ""
2989 "Można dodać konta komunikatora każdej obsługiwanej usługi, aby komunikować "
2990 "się wszystkimi kontaktami przy użyciu programu <app>Empathy</app>. W "
2991 "przypadku niektórych dostawców kont można w ten sposób również zarejestrować "
2992 "nowe konto. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się "
2993 "z <link xref=\"create-account\"/>."
2994
2995 #: C/add-account.page:52(p)
2996 msgid "Click <gui style=\"button\">Add</gui>."
2997 msgstr "Należy nacisnąć przycisk <gui style=\"button\">Dodaj</gui>."
2998
2999 #: C/add-account.page:57(p)
3000 msgid ""
3001 "From the <gui>Protocol</gui> drop-down list, select the type of account you "
3002 "wish to add."
3003 msgstr ""
3004 "Z rozwijanej listy <gui>Protokół</gui> należy wybrać rodzaj konta, które "
3005 "chcemy dodać."
3006
3007 #: C/add-account.page:61(p)
3008 msgid ""
3009 "If you do not already have a registered account, select <gui>Create a new "
3010 "account on the server</gui>. This feature is not available for all account "
3011 "types, and may not work with some account providers. See <link xref=\"create-"
3012 "account\"/> for more information."
3013 msgstr ""
3014 "W przypadku braku zarejestrowanego konta należy wybrać <gui>Utworzenie nowe "
3015 "konta na serwerze</gui>. Ta funkcja nie jest dostępna dla wszystkich "
3016 "rodzajów kont i może nie być dostępna u niektórych dostawców kont. Aby "
3017 "uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zobaczyć <link xref=\"create-"
3018 "account\"/>."
3019
3020 #: C/add-account.page:66(p)
3021 msgid ""
3022 "Enter the required information. For most accounts, you will only need a "
3023 "login ID and a password. Some accounts may require additional information. "
3024 "See <link xref=\"accounts-window#details\"/> for more information."
3025 msgstr ""
3026 "Należy wprowadzić wymagane informacje. W przypadku większości kont potrzebne "
3027 "będą identyfikator logowania i hasło. Niektóre konta mogą wymagać dodatkowej "
3028 "informacji. Aby uzyskać więcej informacji, należy zobaczyć <link xref="
3029 "\"accounts-window#details\"/>."
3030
3031 #: C/add-account.page:71(p)
3032 #, fuzzy
3033 msgid "Click <gui style=\"button\">Log in</gui>."
3034 msgstr "Należy nacisnąć przycisk <gui style=\"button\">Dodaj</gui>."
3035
3036 #: C/add-account.page:78(p)
3037 msgid ""
3038 "To change the name that identifies the account in the <gui>Accounts</gui> "
3039 "window, select the account from the list on the left and either click on the "
3040 "name or press the space bar. Edit the account name and press <key>Enter</"
3041 "key> when you’re finished."
3042 msgstr ""
3043 "Aby zmienić nazwę identyfikującą konto w oknie <gui>Kont</gui>, należy "
3044 "wybrać konto z listy po lewej stronie i kliknąć w nazwę lub nacisnąć "
3045 "przycisk spacji. Po zakończeniu modyfikacji nazwy należy nacisnąć przycisk "
3046 "<key>Enter</key>."
3047
3048 #: C/accounts-window.page:11(desc)
3049 msgid "Add, modify, and delete accounts."
3050 msgstr "Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie kont."
3051
3052 #: C/accounts-window.page:33(title)
3053 msgid "Accounts Window"
3054 msgstr "Okno kont"
3055
3056 #: C/accounts-window.page:35(p)
3057 msgid ""
3058 "The <gui>Accounts</gui> window allows you to add, modify, and delete "
3059 "accounts."
3060 msgstr ""
3061 "Okno <gui>Kont</gui> pozwala na dodawanie, modyfikowanie i usuwanie kont."
3062
3063 #: C/accounts-window.page:43(title)
3064 msgid "Account Details"
3065 msgstr "Szczegóły konta"
3066
3067 #: C/accounts-window.page:44(p)
3068 msgid ""
3069 "For most types of accounts, you can simply enter a login ID and a password. "
3070 "Certain accounts or account types, however, may require additional "
3071 "information."
3072 msgstr ""
3073 "W przypadku większości typów kont można po prostu wprowadzić identyfikator "
3074 "logowania i hasło. Pewne konta lub typy kont mogą jednak wymagać podania "
3075 "dodatkowych informacji."
3076
3077 #: C/account-jabber.page:7(desc)
3078 msgid "Advanced options for Jabber and Google Talk accounts."
3079 msgstr "Opcje zaawansowane dla kont Jabber i Google Talk."
3080
3081 #: C/account-jabber.page:29(title)
3082 msgid "Jabber account details"
3083 msgstr "Szczegóły konta Jabber"
3084
3085 #: C/account-jabber.page:31(p)
3086 msgid ""
3087 "Most Jabber accounts will require only a login ID and a password to connect. "
3088 "For some accounts or on certain types of networks, you may need to enter "
3089 "additional information in the <gui>Advanced</gui> section. Normally, you "
3090 "will not need to use the advanced options below. For general instructions on "
3091 "adding an account, see <link xref=\"add-account\"/>."
3092 msgstr ""
3093 "Większość kont Jabber wymaga do połączenia podania jedynie identyfikatora "
3094 "logowania i hasła. W przypadku niektórych kont lub w pewnych rodzajach sieci "
3095 "może wystąpić konieczność podania dodatkowych informacji w polu "
3096 "<gui>Zaawansowane</gui>. Zazwyczaj nie ma potrzeby zmiany opcji "
3097 "zaawansowanych. Ogólne instrukcje dotyczące dodawania konta można znaleźć w "
3098 "<link xref=\"add-account\"/>."
3099
3100 #: C/account-jabber.page:39(p)
3101 msgid ""
3102 "Google Talk is a type of Jabber account. These instructions hold for Google "
3103 "Talk accounts as well."
3104 msgstr ""
3105 "Google Talk jest rodzajem konta Jabber. Niniejsze instrukcje dotyczą również "
3106 "kont Google Talk."
3107
3108 #: C/account-jabber.page:45(gui)
3109 msgid "Encryption required (TLS/SSL)"
3110 msgstr "Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
3111
3112 #: C/account-jabber.page:46(gui)
3113 msgid "Ignore SSL certificate errors"
3114 msgstr "Ignorowanie błędów certyfikatu SSL"
3115
3116 #: C/account-jabber.page:47(p)
3117 msgid ""
3118 "Whenever possible, communication between <app>Empathy</app> and the Jabber "
3119 "server is encrypted. If encrypted communication is not possible, messages "
3120 "may be sent unencrypted. Select <gui>Encryption required</gui> to prevent "
3121 "<app>Empathy</app> from communicating with the Jabber server when encryption "
3122 "is not possible."
3123 msgstr ""
3124 "Gdzie to tylko możliwe komunikacja między programem <app>Empathy</app> i "
3125 "serwerem Jabber jest szyfrowana. Jeśli komunikacja szyfrowana nie jest "
3126 "możliwa wiadomości mogą być przesyłane w formie nieszyfrowanej. Należy "
3127 "zaznaczyć <gui>Wymagane szyfrowanie</gui>, aby program <app>Empathy</app> "
3128 "nie mógł łączyć się z serwerem Jabber, gdy szyfrowanie nie jest możliwe."
3129
3130 #: C/account-jabber.page:52(p)
3131 msgid ""
3132 "Some Jabber servers may encrypt data using invalid certificates, or using "
3133 "certificates from unknown authorities. If you trust the server you are "
3134 "connecting to, you can select <gui>Ignore SSL certificate errors</gui> to "
3135 "allow encrypted communication with invalid certificates."
3136 msgstr ""
3137 "Niektóre serwery protokołu Jabber mogą szyfrować dane przy pomocy nieważnych "
3138 "certyfikatów lub przy użyciu certyfikatów wydanych przez nieznane "
3139 "instytucje. Jeśli serwer jest zaufany, można wybrać opcję <gui>Ignorowanie "
3140 "błędów certyfikatu SSL</gui>, aby pozwolić na komunikację szyfrowaną przy "
3141 "pomocy nieważnych certyfikatów."
3142
3143 #: C/account-jabber.page:59(gui)
3144 msgid "Resource"
3145 msgstr "Zasób"
3146
3147 #: C/account-jabber.page:60(gui)
3148 msgid "Priority"
3149 msgstr "Priorytet"
3150
3151 #: C/account-jabber.page:61(p)
3152 msgid ""
3153 "If you have multiple applications (for instance, on separate computers) "
3154 "connected to your account at the same time, you can set a resource to "
3155 "uniquely identify each one. By default, <app>Empathy</app> will use "
3156 "<input>Telepathy</input> as the resource."
3157 msgstr ""
3158 "Jeśli więcej programów (np. na różnych komputerach) jest połączonych do "
3159 "jednego konta w tym samym czasie, można ustawić identyfikację poszczególnych "
3160 "zasobów. Domyślnie program <app>Empathy</app>  do określenia zasobu używa "
3161 "<input>Telepathy</input>."
3162
3163 #: C/account-jabber.page:65(p)
3164 msgid ""
3165 "You can set the priority to specify which application should receive "
3166 "incoming messages from your contacts. New messages will be sent to the "
3167 "application with the highest priority."
3168 msgstr ""
3169 "Można ustawić priorytet, aby określić który program powinien otrzymywać "
3170 "wiadomości przychodzące od kontaktów. Nowe wiadomości będą wysyłane do "
3171 "programu o najwyższym priorytecie."
3172
3173 #: C/account-jabber.page:70(gui)
3174 msgid "Override server settings"
3175 msgstr "Zastępowanie ustawień serwera"
3176
3177 #: C/account-jabber.page:71(p)
3178 msgid ""
3179 "<app>Empathy</app> will use default settings to connect to the Jabber server "
3180 "based on your login ID. For some Jabber servers, you will need to enter "
3181 "custom server settings manually. These settings should be provided for you "
3182 "by your Jabber provider."
3183 msgstr ""
3184 "Program <app>Empathy</app> używa ustawień domyślnych do połączenia z "
3185 "serwerem usługi Jabber w oparciu o identyfikator logowania użytkownika. W "
3186 "przypadku niektórych serwerów usługi Jabber należy ręcznie wprowadzić własne "
3187 "ustawienia serwera. Ustawienia te powinny zostać udostępnione przez dostawcę "
3188 "usługi Jabber."
3189
3190 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
3191 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
3192 #: C/account-irc.page:106(None)
3193 msgid "@@image: 'figures/gtk-add.png'; md5=a856b499d8d4681b70b5ce6f25bc5c6d"
3194 msgstr "@@image: 'figures/gtk-add.png'; md5=a856b499d8d4681b70b5ce6f25bc5c6d"
3195
3196 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
3197 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
3198 #: C/account-irc.page:112(None)
3199 msgid "@@image: 'figures/gtk-remove.png'; md5=215e3a325a3dd619874e35c30a018bb6"
3200 msgstr ""
3201 "@@image: 'figures/gtk-remove.png'; md5=215e3a325a3dd619874e35c30a018bb6"
3202
3203 #: C/account-irc.page:8(desc)
3204 msgid "Additional information necessary for connecting to IRC networks."
3205 msgstr "Dodatkowe informacje potrzebne do połączenia z sieciami IRC."
3206
3207 #: C/account-irc.page:31(title)
3208 msgid "IRC account details"
3209 msgstr "Szczegóły konta IRC"
3210
3211 #: C/account-irc.page:33(p)
3212 msgid ""
3213 "IRC accounts require different information than many other types of "
3214 "accounts. To create an IRC account, you must specify at least an IRC network "
3215 "and a nickname. This page details the information you can provide for an IRC "
3216 "account."
3217 msgstr ""
3218 "Konta IRC wymagają innych informacji niż wiele innych rodzajów kont. Aby "
3219 "utworzyć konto IRC konieczne jest określenie co najmniej sieci IRC i "
3220 "pseudonimu. Niniejsza strona podaje informacje wymagane przez konta IRC."
3221
3222 #: C/account-irc.page:45(gui) C/account-irc.page:120(gui)
3223 msgid "Network"
3224 msgstr "Sieć."
3225
3226 #: C/account-irc.page:46(p)
3227 msgid ""
3228 "IRC is an open system that allows people to run separate IRC networks. Each "
3229 "network is distinct and has its own users and chat rooms. <app>Empathy</app> "
3230 "lists the most popular networks in the <gui>Network</gui> drop-down list. "
3231 "You can add additional networks. See <link xref=\"#networks\"/> below."
3232 msgstr ""
3233 "IRC jest systemem otwartym, który pozwala na działanie oddzielnych sieci "
3234 "IRC. Każda sieć jest inna i ma swoich użytkowników i pokoje rozmów. Program "
3235 "<app>Empathy</app> posiada listę najbardziej popularnych sieci na liście "
3236 "rozwijanej <gui>Sieć</gui>. Można także dodawać sieci. Aby uzyskać więcej "
3237 "informacji, należy zobaczyć <link xref=\"#networks\"/> poniżej"
3238
3239 #: C/account-irc.page:53(gui)
3240 msgid "Nickname"
3241 msgstr "Pseudonim"
3242
3243 #: C/account-irc.page:54(p)
3244 msgid ""
3245 "Your nickname is your unique name on the IRC network. Only one person on a "
3246 "network may use a given nickname. If you get an error message that says "
3247 "<link xref=\"prob-conn-name\" role=\"error-msg\"/> you will need to change "
3248 "your nickname."
3249 msgstr ""
3250 "Pseudonim jest jedyny w sieci IRC. Tylko jedna osoba może uzyskać dany "
3251 "pseudonim. Jeśli pojawi się komunikat błędu mówiący, że <link xref=\"prob-"
3252 "conn-name\" role=\"error-msg\"/>, należy zmienić pseudonim."
3253
3254 #: C/account-irc.page:60(gui)
3255 msgid "Password"
3256 msgstr "Hasło"
3257
3258 #: C/account-irc.page:61(p)
3259 msgid ""
3260 "Some servers, particularly those on private networks, require a password to "
3261 "connect. If you are authorized to use the network, the network "
3262 "administrators should provide you with a password."
3263 msgstr ""
3264 "Niektóre serwery, w szczególności te w sieciach prywatnych, wymagają hasła "
3265 "podczas połączenia. W przypadku posiadania uprawnień pozwalających na "
3266 "uwierzytelnienie w sieci, administrator sieci powinien dostarczyć "
3267 "odpowiednie hasła."
3268
3269 #: C/account-irc.page:65(title)
3270 msgid "NickServ Passwords"
3271 msgstr "Hasła NickServ"
3272
3273 #: C/account-irc.page:66(p)
3274 #, fuzzy
3275 msgid ""
3276 "On some networks, nicknames can be registered using a service known as "
3277 "NickServ. <app>Empathy</app> does not directly support nickname passwords. "
3278 "On some networks, including the popular freenode network, server passwords "
3279 "are automatically forwarded to NickServ, allowing you to set this field to "
3280 "identify yourself with NickServ. See <link xref=\"irc-nick-password\"/> for "
3281 "more details."
3282 msgstr ""
3283 "W niektórych sieciach pseudonimy mogą być rejestrowane za pomocą usługi o "
3284 "nazwie NickServ. Program <app>Empathy</app> nie obsługuje bezpośrednio haseł "
3285 "do pseudonimów. W niektórych sieciach, włączając w to popularną sieć "
3286 "FreeNode, hasła do serwera są automatycznie przesyłane do usługi NickServ, "
3287 "umożliwiając ustawianie tego pola w celu identyfikacji w usłudze NickServ. "
3288 "Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zobaczyć <link xref=\"irc-"
3289 "nick-password\"/>."
3290
3291 #: C/account-irc.page:76(gui)
3292 msgid "Real name"
3293 msgstr "Imię i nazwisko"
3294
3295 #: C/account-irc.page:77(p)
3296 msgid ""
3297 "You can provide your real name in addition to your nickname. Other users "
3298 "will be able to see this when they view your information."
3299 msgstr ""
3300 "Można do pseudonimu dołączyć swoje prawdziwe imię i nazwisko. Inni "
3301 "użytkownicy będą mogli poznać te dane."
3302
3303 #: C/account-irc.page:81(gui)
3304 msgid "Quit message"
3305 msgstr "Komunikat przy zakończeniu"
3306
3307 #: C/account-irc.page:82(p)
3308 msgid ""
3309 "When you go offline, a quit message is sent to all the chat rooms you’re in "
3310 "and to all the users you’re having a private conversation with. Use this "
3311 "field to provide a custom quit message."
3312 msgstr ""
3313 "Po przejściu do trybu offline, zostanie wysłany komunikat przy zakończeniu "
3314 "do wszystkich pokojów w których przebywa użytkownik oraz do wszystkich  "
3315 "użytkowników z którymi prowadzone są rozmowy prywatne. Należy użyć tego pola "
3316 "do wpisania własnego komunikatu wysyłanego przy zakończeniu."
3317
3318 #: C/account-irc.page:94(title)
3319 msgid "IRC Networks"
3320 msgstr "Sieci IRC"
3321
3322 #: C/account-irc.page:97(title)
3323 msgid "Networks"
3324 msgstr "Sieci"
3325
3326 #: C/account-irc.page:99(p)
3327 msgid ""
3328 "<app>Empathy</app> includes a list of popular IRC networks. If you wish to "
3329 "another IRC network, you can add it to the list. You can also modify "
3330 "networks and remove them from the list."
3331 msgstr ""
3332 "Program <app>Empathy</app> zawiera listę popularnych sieci IRC. Jeśli chcemy "
3333 "używać innej sieci IRC, można ją dodać do listy. Można również edytować "
3334 "sieci i usuwać je z listy. "
3335
3336 #: C/account-irc.page:104(p)
3337 msgid ""
3338 "To add a network to the list, click <media type=\"image\" mime=\"image/png\" "
3339 "src=\"figures/gtk-add.png\" width=\"16\" height=\"16\">Add</media>."
3340 msgstr ""
3341 "Aby dodać sieć do listy należy nacisnąć na <media type=\"image\" mime="
3342 "\"image/png\" src=\"figures/gtk-add.png\" width=\"16\" height=\"16\">Dodaj</"
3343 "media>."
3344
3345 #: C/account-irc.page:107(p)
3346 msgid ""
3347 "To modify a network in the list, select the network and click <media type="
3348 "\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/gtk-edit.png\" width=\"16\" "
3349 "height=\"16\">Edit</media>."
3350 msgstr ""
3351 "Aby edytować sieć z listy, należy wybrać sieć i nacisnąć na <media type="
3352 "\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/gtk-edit.png\" width=\"16\" "
3353 "height=\"16\">Edytuj</media>."
3354
3355 #: C/account-irc.page:110(p)
3356 msgid ""
3357 "To remove a network from the list, select the network and click <media type="
3358 "\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/gtk-remove.png\" width=\"16\" "
3359 "height=\"16\">Remove</media>."
3360 msgstr ""
3361 "Aby usunąć sieć z listy, należy wybrać sieć i nacisnąć na <media type=\"image"
3362 "\" mime=\"image/png\" src=\"figures/gtk-remove.png\" width=\"16\" height=\"16"
3363 "\">Usuń</media>."
3364
3365 #: C/account-irc.page:115(p)
3366 msgid ""
3367 "When adding or modifying a network, you can enter the following information:"
3368 msgstr "Dodając lub edytując sieć można wprowadzić następujące informacje:"
3369
3370 #: C/account-irc.page:121(p)
3371 msgid ""
3372 "This is the name of the network as you want it to appear in the list of "
3373 "networks."
3374 msgstr "Jest to nazwa sieci, która ma się pojawiać na liście sieci."
3375
3376 #: C/account-irc.page:125(gui)
3377 msgid "Charset"
3378 msgstr "Zestaw znaków"
3379
3380 #: C/account-irc.page:126(p)
3381 msgid ""
3382 "This specifies the character encoding that is typically used on this "
3383 "network. A character encoding is a specific way of recording characters "
3384 "internally in a computer. There are many character encodings, and you need "
3385 "to use the same character encoding as other users to see their messages "
3386 "correctly."
3387 msgstr ""
3388 "To określa kodowanie znaków, które jest zazwyczaj używane w tej sieci. "
3389 "Kodowanie znaków jest specjalnym sposobem zapisywania znaków przez komputer. "
3390 "Istnieje wiele kodować znaków i trzeba użyć tego samego kodowania znaków jak "
3391 "inni użytkownicy, aby wiadomości były wyświetlane były poprawnie."
3392
3393 #. Translators: Recommend character encodings that are common
3394 #.             for your language.
3395 #: C/account-irc.page:135(p)
3396 msgid ""
3397 "By default, <app>Empathy</app> uses UTF-8, a modern character encoding that "
3398 "can handle text from most of the world's languages. Another common encoding "
3399 "for English and some other Western languages is ISO-8859-1."
3400 msgstr ""
3401 "Domyślnie, program <app>Empathy</app> używa kodowania UTF-8, nowoczesnego "
3402 "kodowania znaków, które obsługuje tekst w większości języków świata. Innym "
3403 "powszechnym kodowaniem dla języka polskiego jest ISO-8859-2."
3404
3405 #: C/account-irc.page:141(gui)
3406 msgid "Servers"
3407 msgstr "Serwery"
3408
3409 #: C/account-irc.page:142(p)
3410 msgid ""
3411 "An IRC network may have many servers you can connect to. When you are "
3412 "connected to a server on a particular network, you can communicate with all "
3413 "users on all other servers on that network. You can add and remove servers "
3414 "for this network using the <gui>Add</gui> and <gui>Remove</gui> buttons."
3415 msgstr ""
3416 "W sieci IRC może być wiele serwerów, z którymi można się połączyć. Po "
3417 "połączeniu do serwera w danej sieci, można się komunikować ze wszystkimi "
3418 "użytkownikami wszystkich innych serwerów tej sieci. Można dodać i usunąć "
3419 "serwery dla sieci używając przycisków <gui>Dodaj</gui> i <gui>Usuń</gui>."
3420
3421 #: C/account-irc.page:147(p)
3422 msgid ""
3423 "When a server is selected, click the field under <gui>Server</gui> or "
3424 "<gui>Port</gui> to edit it. Alternatively, use the left and right arrow keys "
3425 "to focus the field, and press the space bar to begin editing."
3426 msgstr ""
3427 "Po wybraniu serwera należy nacisnąć na pole w kolumnie <gui>Serwer</gui> lub "
3428 "<gui>Port</gui>, aby móc je edytować. Można również użyć strzałek w prawo i "
3429 "w lewo, aby podświetlić odpowiednie pole i nacisnąć przycisk spacji, aby "
3430 "rozpocząć edycję."
3431
3432 #: C/account-irc.page:151(p)
3433 msgid ""
3434 "Select the check box in the <gui>SSL</gui> column to encrypt all "
3435 "communication with a server. Note that this does not prevent other users on "
3436 "the network from seeing what you write on public chat rooms."
3437 msgstr ""
3438 "Należy zaznaczyć pole w kolumnie <gui>SSL</gui>, aby cała komunikacja z "
3439 "serwerem była szyfrowana. Należy jednak zauważyć, że inni użytkownicy danej "
3440 "sieci będą wciąż mogli zobaczyć to, co jest publikowane w publicznych "
3441 "pokojach rozmów."
3442
3443 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
3444 #: C/index.page:0(None)
3445 msgid "translator-credits"
3446 msgstr ""
3447 "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2010\n"
3448 "Aleksander Łukasiewicz <aleksander@lukasiewicz.net>, 2010"