Updated Hungarian translation
[empathy.git] / help / hu / hu.po
1 # Hungarian translation of empathy-docs
2 # Copyright (C) 2010, 2011. Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the empathy help.
4 #
5 # Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: empathy-docs master\n"
9 "POT-Creation-Date: 2015-03-12 04:26+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2015-03-21 01:15+0100\n"
11 "Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at ubuntu dot com>\n"
12 "Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
13 "Language: hu\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: Lokalize 1.5\n"
18 "Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19
20 #. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
21 msgctxt "_"
22 msgid "translator-credits"
23 msgstr "Kelemen Gábor <kelemeng at gnome dot hu>, 2010, 2011, 2012, 2013"
24
25 #. (itstool) path: info/desc
26 #: C/account-irc.page:9
27 msgid "Additional information necessary for connecting to IRC networks."
28 msgstr "IRC-hálózatokhoz való csatlakozáshoz szükséges további információk"
29
30 #. (itstool) path: credit/name
31 #: C/account-irc.page:17 C/account-jabber.page:15 C/accounts-window.page:17
32 #: C/add-account.page:26 C/disable-account.page:25 C/import-account.page:27
33 #: C/prev-conv.page:21 C/status-icons.page:21
34 msgid "Shaun McCance"
35 msgstr "Shaun McCance"
36
37 #. (itstool) path: license/p
38 #: C/account-irc.page:21 C/account-jabber.page:19 C/accounts-window.page:21
39 #: C/add-account.page:30 C/add-contact.page:22 C/audio-call.page:31
40 #: C/audio-video.page:21 C/change-status.page:28 C/create-account.page:29
41 #: C/disable-account.page:29 C/favorite-rooms.page:18 C/geolocation.page:21
42 #: C/geolocation-not-showing.page:21 C/geolocation-privacy.page:21
43 #: C/geolocation-supported.page:20 C/geolocation-turn.page:22
44 #: C/geolocation-what-is.page:22 C/group-conversations.page:23
45 #: C/hide-contacts.page:15 C/import-account.page:31 C/index.page:25
46 #: C/introduction.page:17 C/irc-commands.page:14 C/irc-join-pwd.page:21
47 #: C/irc-join-room.page:20 C/irc-manage.page:28 C/irc-nick-password.page:22
48 #: C/irc-send-file.page:20 C/irc-start-conversation.page:19
49 #: C/link-contacts.page:23 C/overview.page:21 C/prev-conv.page:25
50 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:23 C/prob-conn-auth.page:26
51 #: C/prob-conn-name.page:23 C/prob-conn-neterror.page:24 C/prob-conn.page:18
52 #: C/remove-account.page:23 C/salut-protocol.page:22 C/send-file.page:25
53 #: C/send-message.page:21 C/set-custom-status.page:23 C/share-desktop.page:22
54 #: C/status-icons.page:25 C/video-call.page:34
55 msgid "Creative Commons Share Alike 3.0"
56 msgstr "Creative Commons Share Alike 3.0"
57
58 #. (itstool) path: page/title
59 #: C/account-irc.page:32
60 msgid "IRC account details"
61 msgstr "IRC-fiók részletei"
62
63 #. (itstool) path: page/p
64 #: C/account-irc.page:34
65 msgid ""
66 "IRC accounts require different information than many other types of "
67 "accounts. To create an IRC account, you must specify at least an IRC network "
68 "and a nickname. This page details the information you can provide for an IRC "
69 "account."
70 msgstr ""
71 "Az IRC-fiókok sok más fióktípustól eltérő információkat igényelnek. IRC-fiók "
72 "létrehozásához meg kell adnia legalább az IRC-hálózatot és egy becenevet. Ez "
73 "az oldal részletesen leírja az IRC-fiókhoz megadható információkat."
74
75 #. (itstool) path: note/p
76 #: C/account-irc.page:40 C/irc-manage.page:42
77 msgid ""
78 "You must have the <sys>telepathy-idle</sys> package installed to use IRC in "
79 "<app>Empathy</app>."
80 msgstr ""
81 "Az IRC protokoll <app>Empathyban</app> való használatához telepíteni kell a "
82 "<sys>telepathy-idle</sys> csomagot."
83
84 #. (itstool) path: item/title
85 #: C/account-irc.page:46 C/account-irc.page:124
86 msgid "<gui>Network</gui>"
87 msgstr "<gui>Hálózat</gui>"
88
89 #. (itstool) path: item/p
90 #: C/account-irc.page:47
91 msgid ""
92 "IRC is an open system that allows people to run separate IRC networks. Each "
93 "network is distinct and has its own users and chat rooms. <app>Empathy</app> "
94 "lists the most popular networks in the <gui>Network</gui> drop-down list. "
95 "You can add additional networks. See <link xref=\"#networks\"/> below."
96 msgstr ""
97 "Az IRC egy nyílt rendszer, amely lehetővé teszi független IRC-hálózatok "
98 "futtatását. Az egyes hálózatok egyediek, és saját felhasználókkal és "
99 "csevegőszobákkal rendelkeznek. Az <app>Empathy</app> a <gui>Hálózat</gui> "
100 "legördülő listában felsorolja a legnépszerűbb hálózatokat. Ezen kívül "
101 "továbbiakat is felvehet. Részletekért lásd a <link xref=\"#networks\"/> "
102 "részt lentebb."
103
104 #. (itstool) path: item/title
105 #: C/account-irc.page:54
106 msgid "<gui>Nickname</gui>"
107 msgstr "<gui>Becenév</gui>"
108
109 #. (itstool) path: item/p
110 #: C/account-irc.page:55
111 msgid ""
112 "Your nickname is your unique name on the IRC network. Only one person on a "
113 "network may use a given nickname. If you get an error message that says "
114 "<link xref=\"prob-conn-name\" role=\"error-msg\"/> you will need to change "
115 "your nickname."
116 msgstr ""
117 "Beceneve az Ön egyedi neve az IRC-hálózaton. A hálózaton csak egy személy "
118 "rendelkezhet egy adott becenévvel. Ha az <link xref=\"prob-conn-name\" role="
119 "\"error-msg\"/> hibaüzenetet kapja, akkor módosítania kell becenevét."
120
121 #. (itstool) path: item/title
122 #: C/account-irc.page:61
123 msgid "<gui>Password</gui>"
124 msgstr "<gui>Jelszó</gui>"
125
126 #. (itstool) path: item/p
127 #: C/account-irc.page:62
128 msgid ""
129 "Some servers, particularly those on private networks, require a password to "
130 "connect. If you are authorized to use the network, the network "
131 "administrators should provide you with a password."
132 msgstr ""
133 "Egyes kiszolgálók, különösen a magánhálózatokon lévők, jelszót igényelnek a "
134 "csatlakozáshoz. Ha jogosult a hálózat használatára, akkor a hálózat "
135 "rendszergazdái megadják a jelszót."
136
137 #. (itstool) path: note/title
138 #: C/account-irc.page:66
139 msgid "NickServ Passwords"
140 msgstr "NickServ jelszavak"
141
142 #. (itstool) path: note/p
143 #: C/account-irc.page:67
144 msgid ""
145 "On some networks, nicknames can be registered using a service known as "
146 "NickServ. <app>Empathy</app> does not directly support nickname passwords. "
147 "On some networks, including the popular freenode network, server passwords "
148 "are automatically forwarded to NickServ, allowing you to set this field to "
149 "identify yourself with NickServ. See <link xref=\"irc-nick-password\"/> for "
150 "more details."
151 msgstr ""
152 "Egyes hálózatokon a becenevek regisztrálhatók a NickServ néven ismert "
153 "szolgáltatással. Az <app>Empathy</app> közvetlenül nem támogatja a becenevek "
154 "jelszavait. Egyes hálózatokon, beleértve a népszerű FreeNode-ot, a "
155 "kiszolgálójelszavak automatikusan továbbításra kerülnek a NickServnek, így "
156 "ezen mező beállításával azonosíthatja magát a NickServ felé. További "
157 "részletekért lásd a <link xref=\"irc-nick-password\"/> oldalt."
158
159 #. (itstool) path: item/title
160 #: C/account-irc.page:77
161 msgid "<gui>Real name</gui>"
162 msgstr "<gui>Valódi név</gui>"
163
164 #. (itstool) path: item/p
165 #: C/account-irc.page:78
166 msgid ""
167 "You can provide your real name in addition to your nickname. Other users "
168 "will be able to see this when they view your information."
169 msgstr ""
170 "Beceneve mellett megadhatja valódi nevét is. Más felhasználók láthatják ezt "
171 "az Ön információinak megjelenítésekor."
172
173 #. (itstool) path: item/title
174 #: C/account-irc.page:82
175 msgid "<gui>Quit message</gui>"
176 msgstr "<gui>Kilépési üzenet</gui>"
177
178 #. (itstool) path: item/p
179 #: C/account-irc.page:83
180 msgid ""
181 "When you go offline, a quit message is sent to all the chat rooms you’re in "
182 "and to all the users you’re having a private conversation with. Use this "
183 "field to provide a custom quit message."
184 msgstr ""
185 "Amikor kilép, egy kilépési üzenet kerül elküldésre minden csevegőszobába, "
186 "amelyben jelen van, és minden felhasználónak, akivel éppen társalog. Ebben a "
187 "mezőben megadhat egy egyéni kilépési üzenetet."
188
189 #. (itstool) path: info/title
190 #: C/account-irc.page:95
191 msgctxt "link"
192 msgid "IRC Networks"
193 msgstr "IRC-hálózatok"
194
195 #. (itstool) path: section/title
196 #: C/account-irc.page:98
197 msgid "Networks"
198 msgstr "Hálózatok"
199
200 #. (itstool) path: section/p
201 #: C/account-irc.page:100
202 msgid ""
203 "<app>Empathy</app> includes a list of popular IRC networks. If you wish to "
204 "another IRC network, you can add it to the list. You can also modify "
205 "networks and remove them from the list."
206 msgstr ""
207 "Az <app>Empathy</app> tartalmazza a népszerű IRC-hálózatok listáját. Ha "
208 "másik IRC-hálózathoz szeretne csatlakozni, akkor hozzá kell adnia a "
209 "listához. A hálózatokat módosíthatja is, és a listából is eltávolíthatja "
210 "azokat."
211
212 #. (itstool) path: media/span
213 #: C/account-irc.page:108
214 msgid "Add"
215 msgstr "Hozzáadás"
216
217 #. (itstool) path: item/p
218 #: C/account-irc.page:105
219 msgid "To add a network to the list, click <_:media-1/>."
220 msgstr "Hálózat listához adásához nyomja meg a <_:media-1/> gombot."
221
222 #. (itstool) path: media/span
223 #: C/account-irc.page:112
224 msgid "Edit"
225 msgstr "Szerkesztés"
226
227 #. (itstool) path: item/p
228 #: C/account-irc.page:109
229 msgid ""
230 "To modify a network in the list, select the network and click <_:media-1/>."
231 msgstr ""
232 "A módosításhoz válassza ki a hálózatot, és nyomja meg a <_:media-1/> gombot."
233
234 #. (itstool) path: media/span
235 #: C/account-irc.page:116
236 msgid "Remove"
237 msgstr "Eltávolítás"
238
239 #. (itstool) path: item/p
240 #: C/account-irc.page:113
241 msgid ""
242 "To remove a network from the list, select the network and click <_:media-1/>."
243 msgstr ""
244 "Az eltávolításhoz válassza ki a hálózatot, és nyomja meg az <_:media-1/> "
245 "gombot."
246
247 #. (itstool) path: section/p
248 #: C/account-irc.page:119
249 msgid ""
250 "When adding or modifying a network, you can enter the following information:"
251 msgstr ""
252 "Hálózat hozzáadásakor vagy módosításakor a következő információkat adhatja "
253 "meg:"
254
255 #. (itstool) path: item/p
256 #: C/account-irc.page:125
257 msgid ""
258 "This is the name of the network as you want it to appear in the list of "
259 "networks."
260 msgstr ""
261 "Ez a hálózat neve, ahogyan a hálózatok listájában meg szeretné jeleníteni."
262
263 #. (itstool) path: item/title
264 #: C/account-irc.page:129
265 msgid "<gui>Charset</gui>"
266 msgstr "<gui>Karakterkészlet</gui>"
267
268 #. (itstool) path: item/p
269 #: C/account-irc.page:130
270 msgid ""
271 "This specifies the character encoding that is typically used on this "
272 "network. A character encoding is a specific way of recording characters "
273 "internally in a computer. There are many character encodings, and you need "
274 "to use the same character encoding as other users to see their messages "
275 "correctly."
276 msgstr ""
277 "Itt megadhatja a hálózaton általában használt karakterkódolást. A "
278 "karakterkódolás a karakterek egy adott, számítógépen belüli tárolási módja. "
279 "Számos karakterkódolás van, és az üzenetek megfelelő megjelenítéséhez "
280 "ugyanazt a karakterkódolást kell használnia, mint a többi felhasználó."
281
282 #. (itstool) path: item/p
283 #: C/account-irc.page:139
284 msgid ""
285 "By default, <app>Empathy</app> uses UTF-8, a modern character encoding that "
286 "can handle text from most of the world's languages. Another common encoding "
287 "for English and some other Western languages is ISO-8859-1."
288 msgstr ""
289 "Alapértelmezésben az <app>Empathy</app> az UTF-8-at használja, ez a modern "
290 "karakterkódolás képes a világ sok nyelvének kezelésére, így a magyaréra is. "
291 "A magyar nyelv gyakori kódolása még az ISO-8859-2."
292
293 #. (itstool) path: item/title
294 #: C/account-irc.page:145
295 msgid "<gui>Servers</gui>"
296 msgstr "<gui>Kiszolgálók</gui>"
297
298 #. (itstool) path: item/p
299 #: C/account-irc.page:146
300 msgid ""
301 "An IRC network may have many servers you can connect to. When you are "
302 "connected to a server on a particular network, you can communicate with all "
303 "users on all other servers on that network. You can add and remove servers "
304 "for this network using the <gui>Add</gui> and <gui>Remove</gui> buttons."
305 msgstr ""
306 "Az IRC-hálózat több kiszolgálóval rendelkezhet. Ha egy adott hálózat egy "
307 "kiszolgálójához csatlakozik, a hálózat többi kiszolgálójához csatlakozó "
308 "összes felhasználóval is képes kommunikálni. A hálózathoz a <gui>Hozzáadás</"
309 "gui> gombbal vehet fel kiszolgálókat, és az <gui>Eltávolítás</gui> gombbal "
310 "törölheti azokat."
311
312 #. (itstool) path: item/p
313 #: C/account-irc.page:151
314 msgid ""
315 "When a server is selected, click the field under <gui>Server</gui> or "
316 "<gui>Port</gui> to edit it. Alternatively, use the left and right arrow keys "
317 "to focus the field, and press the space bar to begin editing."
318 msgstr ""
319 "Amikor egy kiszolgáló ki van választva, kattintson a <gui>Kiszolgáló</gui> "
320 "vagy a <gui>Port</gui> alatti mezőre annak szerkesztéséhez. Ennek "
321 "alternatívájaként a balra és jobbra nyilakkal is átviheti a fókuszt a mezők "
322 "közt, és a szóköz megnyomásával szerkesztheti azokat."
323
324 #. (itstool) path: item/p
325 #: C/account-irc.page:155
326 msgid ""
327 "Select the check box in the <gui>SSL</gui> column to encrypt all "
328 "communication with a server. Note that this does not prevent other users on "
329 "the network from seeing what you write on public chat rooms."
330 msgstr ""
331 "Jelölje be az <gui>SSL</gui> oszlop alatti jelölőnégyzetet a kiszolgálóval "
332 "történő összes kommunikáció titkosításához. Ne feledje, hogy ez nem "
333 "akadályoz meg senkit a hálózaton a nyilvános csevegőszobákba írt szavai "
334 "elolvasásában."
335
336 #. (itstool) path: info/desc
337 #: C/account-jabber.page:7
338 msgid "Advanced options for Jabber and Google Talk accounts."
339 msgstr "Speciális beállítások Jabber és Google Talk fiókokhoz."
340
341 #. (itstool) path: page/title
342 #: C/account-jabber.page:30
343 msgid "Jabber account details"
344 msgstr "Jabber fiókok részletei"
345
346 #. (itstool) path: page/p
347 #: C/account-jabber.page:32
348 msgid ""
349 "Most Jabber accounts will require only a login ID and a password to connect. "
350 "For some accounts or on certain types of networks, you may need to enter "
351 "additional information in the <gui>Advanced</gui> section. Normally, you "
352 "will not need to use the advanced options below. For general instructions on "
353 "adding an account, see <link xref=\"add-account\"/>."
354 msgstr ""
355 "A legtöbb Jabber fiók csak bejelentkezési azonosítót és jelszót igényel a "
356 "csatlakozáshoz. Egyes fiókokhoz, vagy bizonyos hálózattípusokon további "
357 "információk megadására lehet szükség a <gui>Speciális</gui> szakaszban. "
358 "Általában nincs szükség a lentebbi speciális beállítások használatára. Fiók "
359 "hozzáadásával kapcsolatban lásd az <link xref=\"add-account\"/> oldalt."
360
361 #. (itstool) path: note/p
362 #: C/account-jabber.page:40
363 msgid ""
364 "Google Talk is a type of Jabber account. These instructions hold for Google "
365 "Talk accounts as well."
366 msgstr ""
367 "A Google Talk a Jabber fiókok egy fajtája. Ezek az utasítások Google Talk "
368 "fiókokra is érvényesek."
369
370 #. (itstool) path: item/title
371 #: C/account-jabber.page:46
372 msgid "<gui>Encryption required (TLS/SSL)</gui>"
373 msgstr "<gui>Titkosítás szükséges (TLS/SSL)</gui>"
374
375 #. (itstool) path: item/title
376 #: C/account-jabber.page:47
377 msgid "<gui>Ignore SSL certificate errors</gui>"
378 msgstr "<gui>SSL-tanúsítványhibák figyelmen kívül hagyása</gui>"
379
380 #. (itstool) path: item/p
381 #: C/account-jabber.page:48
382 msgid ""
383 "Whenever possible, communication between <app>Empathy</app> and the Jabber "
384 "server is encrypted. If encrypted communication is not possible, messages "
385 "may be sent unencrypted. Select <gui>Encryption required</gui> to prevent "
386 "<app>Empathy</app> from communicating with the Jabber server when encryption "
387 "is not possible."
388 msgstr ""
389 "Amikor csak lehetséges, az <app>Empathy</app> és a Jabber kiszolgáló közötti "
390 "kommunikáció titkosított. Ha a titkosított kommunikáció nem lehetséges, az "
391 "üzenetek titkosítatlanul kerülhetnek elküldésre. Válassza ki a "
392 "<gui>Titkosítás szükséges</gui> négyzetet a Jabber kiszolgálóval való "
393 "kommunikáció megtiltásához az <app>Empathynak</app>, ha a titkosítás nem "
394 "lehetséges."
395
396 #. (itstool) path: item/p
397 #: C/account-jabber.page:53
398 msgid ""
399 "Some Jabber servers may encrypt data using invalid certificates, or using "
400 "certificates signed by unknown authorities. You can select <gui>Ignore SSL "
401 "certificate errors</gui> to allow encrypted communication with invalid "
402 "certificates, but this allows an attacker to intercept your communication "
403 "with the server (including your password). You might want to use this option "
404 "for testing purposes, or if your server is broken and you do not care about "
405 "the security of your communication."
406 msgstr ""
407 "Néhány Jabber kiszolgáló érvénytelen, vagy ismeretlen hitelesítésszolgáltató "
408 "által aláírt tanúsítványokkal titkosíthatja az adatokat. Az <gui>"
409 "SSL-tanúsítványhibák figyelmen kívül hagyása</gui> lehetőség választásával "
410 "engedélyezheti a titkosított kommunikációt érvénytelen tanúsítványok "
411 "használatával, de ez lehetővé teheti egy támadó számára a kiszolgálóval folyó "
412 "kommunikáció (beleértve a jelszót is) eltérítését. Ezt a lehetőséget "
413 "tesztelési célra érdemes csak használni, vagy ha a kiszolgáló hibás, és nem "
414 "foglalkozik a kommunikáció biztonságával."
415
416 #. (itstool) path: item/title
417 #: C/account-jabber.page:62
418 msgid "<gui>Resource</gui>"
419 msgstr "<gui>Erőforrás</gui>"
420
421 #. (itstool) path: item/title
422 #: C/account-jabber.page:63
423 msgid "<gui>Priority</gui>"
424 msgstr "<gui>Prioritás</gui>"
425
426 #. (itstool) path: item/p
427 #: C/account-jabber.page:64
428 msgid ""
429 "If you have multiple applications (for instance, on separate computers) "
430 "connected to your account at the same time, you can set a resource to "
431 "uniquely identify each one. By default, <app>Empathy</app> will use "
432 "<input>Telepathy</input> as the resource."
433 msgstr ""
434 "Ha több alkalmazással (például más számítógépekről) kapcsolódik egyidejűleg "
435 "fiókjához, akkor beállíthat egy erőforrást ezek egyedi azonosításához. "
436 "Alapértelmezésben az <app>Empathy</app> erőforrásként a <input>Telepathy</"
437 "input> értéket használja."
438
439 #. (itstool) path: item/p
440 #: C/account-jabber.page:68
441 msgid ""
442 "You can set the priority to specify which application should receive "
443 "incoming messages from your contacts. New messages will be sent to the "
444 "application with the highest priority."
445 msgstr ""
446 "Beállíthatja a prioritást annak megadásához, hogy melyik alkalmazás kapja "
447 "partnereitől a bejövő üzeneteket. Az új üzenetek a legmagasabb prioritású "
448 "alkalmazásnak kerülnek elküldésre."
449
450 #. (itstool) path: item/title
451 #: C/account-jabber.page:73
452 msgid "<gui>Override server settings</gui>"
453 msgstr "<gui>Kiszolgáló beállításainak felülbírálása</gui>"
454
455 #. (itstool) path: item/p
456 #: C/account-jabber.page:74
457 msgid ""
458 "<app>Empathy</app> will use default settings to connect to the Jabber server "
459 "based on your login ID. For some Jabber servers, you will need to enter "
460 "custom server settings manually. These settings should be provided for you "
461 "by your Jabber provider."
462 msgstr ""
463 "Az <app>Empathy</app> az alapértelmezett beállításokat használja a Jabber "
464 "kiszolgálóhoz való kapcsolódáshoz a bejelentkezési azonosítója alapján. "
465 "Egyes Jabber kiszolgálókhoz saját kezűleg kell egyéni "
466 "kiszolgálóbeállításokat megadnia. Ezeket a beállításokat a Jabber "
467 "szolgáltatója biztosítja."
468
469 #. (itstool) path: info/desc
470 #: C/accounts-window.page:10
471 msgid "Add, modify, and delete accounts."
472 msgstr "Fiókok hozzáadása, módosítása és törlése."
473
474 #. (itstool) path: page/title
475 #: C/accounts-window.page:32
476 msgid "Accounts Window"
477 msgstr "Fiókok ablak"
478
479 #. (itstool) path: page/p
480 #: C/accounts-window.page:34
481 msgid ""
482 "The <gui>Accounts</gui> window allows you to add, modify, and delete "
483 "accounts."
484 msgstr ""
485 "A <gui>Fiókok</gui> ablak lehetővé teszi fiókok hozzáadását, módosítását és "
486 "törlését."
487
488 #. (itstool) path: section/title
489 #: C/accounts-window.page:42
490 msgid "Account Details"
491 msgstr "Fiók részletei"
492
493 #. (itstool) path: section/p
494 #: C/accounts-window.page:43
495 msgid ""
496 "For most types of accounts, you can simply enter a login ID and a password. "
497 "Certain accounts or account types, however, may require additional "
498 "information."
499 msgstr ""
500 "A legtöbb fióktípushoz csak a bejelentkezési azonosítót és a jelszót kell "
501 "megadnia. Bizonyos fiókok vagy fióktípusok azonban további információkat is "
502 "igényelhetnek."
503
504 #. (itstool) path: info/desc
505 #: C/add-account.page:9
506 msgid "Add a new account to <app>Empathy</app>."
507 msgstr "Új fiók felvétele az <app>Empathyba</app>."
508
509 #. (itstool) path: credit/name
510 #: C/add-account.page:22 C/audio-call.page:22 C/audio-video.page:16
511 #: C/create-account.page:20 C/disable-account.page:21 C/favorite-rooms.page:14
512 #: C/geolocation.page:17 C/geolocation-not-showing.page:17
513 #: C/geolocation-privacy.page:17 C/geolocation-supported.page:16
514 #: C/geolocation-turn.page:18 C/geolocation-what-is.page:18
515 #: C/group-conversations.page:19 C/hide-contacts.page:11
516 #: C/import-account.page:23 C/index.page:20 C/introduction.page:13
517 #: C/irc-commands.page:10 C/irc-join-pwd.page:17 C/irc-join-room.page:16
518 #: C/irc-manage.page:19 C/irc-nick-password.page:18 C/irc-send-file.page:16
519 #: C/irc-start-conversation.page:15 C/link-contacts.page:15
520 #: C/prev-conv.page:17 C/prob-conn-acctdisabled.page:19
521 #: C/prob-conn-auth.page:22 C/prob-conn-name.page:19
522 #: C/prob-conn-neterror.page:20 C/remove-account.page:19
523 #: C/salut-protocol.page:18 C/send-file.page:21 C/set-custom-status.page:19
524 #: C/share-desktop.page:14 C/status-icons.page:17 C/video-call.page:25
525 msgid "Milo Casagrande"
526 msgstr "Milo Casagrande"
527
528 #. (itstool) path: page/title
529 #: C/add-account.page:41
530 msgid "Add a new account"
531 msgstr "Új fiók hozzáadása"
532
533 #. (itstool) path: page/p
534 #: C/add-account.page:43
535 msgid ""
536 "You can add instant messaging accounts from any supported service to "
537 "communicate with all of your contacts in <app>Empathy</app>. For some "
538 "account providers, these steps will also allow you to register for a new "
539 "account. For more details, see <link xref=\"create-account\"/>."
540 msgstr ""
541 "Az <app>Empathyba</app> bármely támogatott szolgáltatás azonnaliüzenő-"
542 "fiókjait felveheti, hogy kommunikálhasson partnereivel. Egyes szolgáltatók "
543 "esetén ezekkel a lépésekkel egy új fiók regisztrálását is elvégezheti. "
544 "További részletekért lásd az <link xref=\"create-account\"/> oldalt."
545
546 #. (itstool) path: item/p
547 #: C/add-account.page:50
548 msgid ""
549 "Click <guiseq><gui>Empathy</gui><gui>Accounts</gui></guiseq>, or press "
550 "<key>F4</key>."
551 msgstr ""
552 "Válassza az <guiseq><gui>Empathy</gui><gui>Fiókok</gui></guiseq> menüpontot, "
553 "vagy nyomja meg az <key>F4</key> billentyűt."
554
555 #. (itstool) path: item/p
556 #: C/add-account.page:54
557 msgid "Click <gui style=\"button\">+</gui>."
558 msgstr "Nyomja meg a <gui style=\"button\">+</gui> gombot."
559
560 #. (itstool) path: item/p
561 #: C/add-account.page:59
562 msgid ""
563 "From the <gui>What kind of chat account do you have?</gui> drop-down list, "
564 "select the type of account you wish to add."
565 msgstr ""
566 "A <gui>Milyen típusú csevegőfiókja van?</gui> legördülő listából válassza ki "
567 "a felvenni kívánt fiók típusát."
568
569 #. (itstool) path: item/p
570 #: C/add-account.page:63
571 msgid ""
572 "Enter the required information. For most accounts, you will only need a "
573 "login ID and a password. Some accounts may require additional information. "
574 "See <link xref=\"accounts-window#details\"/>for more information."
575 msgstr ""
576 "Adja meg a szükséges információkat. A legtöbb fiókhoz csak egy "
577 "bejelentkezési azonosító és jelszó kell. Egyes fiókok további információkat "
578 "igényelhetnek, lásd: <link xref=\"accounts-window#details\"/>."
579
580 #. (itstool) path: item/p
581 #: C/add-account.page:68
582 msgid "Click <gui style=\"button\">Add</gui>."
583 msgstr "Nyomja meg a <gui style=\"button\">Hozzáadás</gui> gombot."
584
585 #. (itstool) path: note/p
586 #: C/add-account.page:73
587 msgid ""
588 "To change the name that identifies the account in the <gui>Messaging and "
589 "VoIP Accounts</gui> window, select the account from the list on the left and "
590 "either click on the name or press the space bar. Edit the account name and "
591 "press <key>Enter</key> when you’re finished."
592 msgstr ""
593 "A fiókot az <gui>Üzenetküldő- és VoIP-fiókok</gui> ablakban azonosító név "
594 "módosításához válassza ki a fiókot a bal oldali listából, és kattintson a "
595 "nevére, vagy nyomja meg a szóköz billentyűt. Módosítsa a fiók nevét, és "
596 "nyomja meg az <key>Enter</key> billentyűt ha befejezte."
597
598 #. (itstool) path: info/desc
599 #: C/add-contact.page:9
600 msgid "Add someone to the contact list."
601 msgstr "A partnerlista bővítése."
602
603 #. (itstool) path: credit/name
604 #: C/add-contact.page:18 C/change-status.page:24
605 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:15 C/prob-conn-auth.page:18
606 #: C/prob-conn-neterror.page:16 C/prob-conn.page:14 C/send-file.page:17
607 #: C/send-message.page:17
608 msgid "Phil Bull"
609 msgstr "Phil Bull"
610
611 #. (itstool) path: page/title
612 #: C/add-contact.page:33
613 msgid "Add someone to your list of contacts"
614 msgstr "Egy személy felvétele a partnerlistájára"
615
616 #. (itstool) path: item/p
617 #: C/add-contact.page:37
618 msgid "Choose <guiseq><gui>Chat</gui><gui>Add Contact</gui></guiseq>."
619 msgstr ""
620 "Válassza a <guiseq><gui>Csevegés</gui><gui>Partner felvétele</gui></guiseq> "
621 "menüpontot."
622
623 #. (itstool) path: item/p
624 #: C/add-contact.page:40
625 msgid ""
626 "From the <gui>Account</gui> drop-down list, select the account you wish to "
627 "use to connect to your contact. Your contact will need to be using the same "
628 "service as the account you select."
629 msgstr ""
630 "A <gui>Felhasználói fiók</gui> legördülő listából válassza ki a "
631 "csatlakozáshoz használandó fiókot. A partnerének az itt kiválasztott "
632 "fiókéval egyező szolgáltatást kell használnia."
633
634 #. (itstool) path: item/p
635 #: C/add-contact.page:45
636 msgid ""
637 "In the <gui>Identifier</gui> field, enter your contact’s login ID, username, "
638 "screen name, or other appropriate identifier for the service type."
639 msgstr ""
640 "Az <gui>Azonosító</gui> mezőben adja meg partnere bejelentkezési "
641 "azonosítóját, felhasználónevét, becenevét, vagy a szolgáltatástípushoz "
642 "megfelelő egyéb azonosítóját."
643
644 #. (itstool) path: item/p
645 #: C/add-contact.page:49
646 msgid ""
647 "In the <gui>Alias</gui> field, type your contact’s name as you would like it "
648 "to appear in your contact list."
649 msgstr ""
650 "Az <gui>Álnév</gui> mezőben adja meg a partner nevét, ahogyan azt a "
651 "partnerlistában szeretné látni."
652
653 #. (itstool) path: item/p
654 #: C/add-contact.page:53
655 msgid "Click <gui>Add</gui> to add the person to your list of contacts."
656 msgstr ""
657 "Kattintson a <gui>Hozzáadás</gui> gombra a személy felvételéhez a "
658 "partnerlistájára."
659
660 #. (itstool) path: note/p
661 #: C/add-contact.page:61
662 msgid ""
663 "To add a new person to your list of contacts, you need to be connected to "
664 "the Internet and to your account."
665 msgstr ""
666 "Új személy partnerlistára való felvételéhez csatlakoznia kell az internethez "
667 "és fiókjához."
668
669 #. (itstool) path: info/desc
670 #: C/audio-call.page:10
671 msgid "Call your contacts over the Internet."
672 msgstr "Hívja fel partnereit az interneten."
673
674 #. (itstool) path: credit/name
675 #: C/audio-call.page:26 C/create-account.page:24 C/overview.page:17
676 #: C/share-desktop.page:18 C/video-call.page:29
677 msgid "Ekaterina Gerasimova"
678 msgstr "Ekaterina Gerasimova"
679
680 #. (itstool) path: page/title
681 #: C/audio-call.page:35
682 msgid "Start an audio conversation"
683 msgstr "Hanghívás kezdeményezése"
684
685 #. (itstool) path: page/p
686 #: C/audio-call.page:37
687 msgid ""
688 "You can call your contacts and have an audio conversation with them. This "
689 "features only works with certain types of accounts and it requires the other "
690 "person to have an application that supports audio calls."
691 msgstr ""
692 "Felhívhatja partnereit, és beszélgethet velük. Ez a szolgáltatás csak "
693 "bizonyos fióktípusokkal működik, és a másik személynek is a hanghívásokat "
694 "támogató alkalmazást kell használnia."
695
696 #. (itstool) path: item/p
697 #: C/audio-call.page:43
698 msgid ""
699 "Right-click on the contact that you want to call and select <gui style="
700 "\"menuitem\">Audio Call</gui>."
701 msgstr ""
702 "Kattintson a jobb egérgombbal a felhívni kívánt partnerre, majd válassza a "
703 "menüből a <gui style=\"menuitem\">Hanghívás</gui> menüpontot."
704
705 #. (itstool) path: item/p
706 #: C/audio-call.page:49 C/video-call.page:50
707 msgid ""
708 "A new window will open. When the connection is established, you will see the "
709 "total conversation time at the bottom of the window."
710 msgstr ""
711 "Egy új ablak nyílik meg. A kapcsolat létrejöttekor az ablak alján a "
712 "beszélgetés teljes ideje jelenik meg."
713
714 #. (itstool) path: item/p
715 #: C/audio-call.page:55
716 msgid ""
717 "To end the conversation, click the <gui style=\"button\">hand up</gui> "
718 "button."
719 msgstr ""
720 "A beszélgetés befejezéséhez kattintson a <gui style=\"button\">feltartott "
721 "kéz</gui> gombra."
722
723 #. (itstool) path: note/p
724 #: C/audio-call.page:63
725 msgid ""
726 "To turn an audio conversation into a video conversation, choose <guiseq><gui "
727 "style=\"menu\">Video</gui> <gui style=\"menuitem\">Video On</gui></guiseq>."
728 msgstr ""
729 "Hanghívás videohívássá változtatásához válassza a <guiseq><gui style=\"menu"
730 "\">Videó</gui><gui style=\"menuitem\">Videó be</gui></guiseq> menüpontot."
731
732 #. (itstool) path: section/title
733 #: C/audio-call.page:71
734 msgid "Start an audio conversation with a meta-contact"
735 msgstr "Hanghívás indítása metapartnerrel"
736
737 #. (itstool) path: item/p
738 #: C/audio-call.page:74 C/send-message.page:53 C/video-call.page:68
739 msgid ""
740 "From the <gui>Contact List</gui> window, right-click on the meta-contact."
741 msgstr ""
742 "A <gui>Partnerlista</gui> ablakban kattintson a jobb egérgombbal a "
743 "metapartnerre."
744
745 #. (itstool) path: item/p
746 #: C/audio-call.page:79
747 msgid ""
748 "Select the contact you want to have the conversation, and from the menu "
749 "select <gui style=\"menuitem\">Audio Call</gui>."
750 msgstr ""
751 "Válassza ki a felhívni kívánt partnert, majd a menüből a <gui style="
752 "\"menuitem\">Hanghívás</gui> menüpontot."
753
754 #. (itstool) path: note/p
755 #: C/audio-call.page:86 C/send-message.page:65 C/video-call.page:80
756 msgid ""
757 "To recognize if a contact is a <em>meta-contact</em>, move your mouse on a "
758 "contact in the <gui>Contact List</gui> window, and stop over it for a "
759 "second: a small pop-up message will appear showing the number of the "
760 "contacts that form the meta-contact."
761 msgstr ""
762 "Annak eldöntéséhez, hogy egy partner <em>metapartner</em>-e, vigye "
763 "egérmutatóját a partnerre a <gui>Partnerlista</gui> ablakban, és a megjelenő "
764 "üzenet megadja a metapartnert alkotó partnerek számát."
765
766 #. (itstool) path: info/desc
767 #: C/audio-video.page:30
768 msgid ""
769 "Information on when it is possible to have an audio or video conversation."
770 msgstr "Információk arról, hogy mikor kezdhet hang- vagy videohívást."
771
772 #. (itstool) path: page/title
773 #: C/audio-video.page:35
774 msgid "Audio and video support"
775 msgstr "Hang- és videotámogatás"
776
777 #. (itstool) path: page/p
778 #: C/audio-video.page:37
779 msgid ""
780 "You can only have audio and video conversation with contacts who are using "
781 "an application which also supports this feature."
782 msgstr ""
783 "Csak olyan partnerekkel folytathat hang- és videohívást, akik maguk is ezt a "
784 "szolgáltatást támogató klienst használnak."
785
786 #. (itstool) path: note/p
787 #: C/audio-video.page:41
788 msgid ""
789 "In order to have an audio conversation, you need to have a sound card that "
790 "is supported by your operating system, and a working microphone."
791 msgstr ""
792 "Hanghíváshoz az operációs rendszer által támogatott hangkártyára, és működő "
793 "mikrofonra van szüksége."
794
795 #. (itstool) path: note/p
796 #: C/audio-video.page:43
797 msgid ""
798 "In order to have a video conversation, you need to have a webcam that is "
799 "supported by your operating system, and a working microphone."
800 msgstr ""
801 "Videohíváshoz az operációs rendszer által támogatott webkamerára, és működő "
802 "mikrofonra van szüksége."
803
804 #. (itstool) path: section/title
805 #: C/audio-video.page:49
806 msgid "Supported Account Types"
807 msgstr "Támogatott fióktípusok"
808
809 #. (itstool) path: section/p
810 #: C/audio-video.page:51
811 msgid ""
812 "You can only have audio and video conversations using accounts on certain "
813 "supported services. The following table lists whether audio and video is "
814 "supported for each type of account."
815 msgstr ""
816 "Csak bizonyos támogatott szolgáltatások fiókjainak használatakor van "
817 "lehetősége hang- és videohívásokra. A következő táblázat felsorolja, hogy a "
818 "hang és videó támogatott-e az egyes fióktípusokban."
819
820 #. (itstool) path: note/p
821 #: C/audio-video.page:56
822 msgid ""
823 "Account types are provided by plugins. Your system may not have all of the "
824 "following types available, or it may have types not listed here. Updated "
825 "plugins may make audio or video conversations possible on account types that "
826 "are listed as unsupported here."
827 msgstr ""
828 "A fióktípusokat bővítmények biztosítják. Rendszerén lehet, hogy a következő "
829 "típusok nem mindegyike érhető el, de rendelkezhet itt fel nem sorolt "
830 "típusokkal is. A frissített bővítmények lehetővé tehetik a hang- és "
831 "videohívásokat az itt nem támogatottként felsorolt fióktípusokkal."
832
833 #. (itstool) path: td/p
834 #: C/audio-video.page:82
835 msgid "Service"
836 msgstr "Szolgáltatás"
837
838 #. (itstool) path: td/p
839 #: C/audio-video.page:83
840 msgid "Audio"
841 msgstr "Hang"
842
843 #. (itstool) path: td/p
844 #: C/audio-video.page:84
845 msgid "Video"
846 msgstr "Videó"
847
848 #. (itstool) path: td/p
849 #: C/audio-video.page:89
850 msgid "AIM"
851 msgstr "AIM"
852
853 #. (itstool) path: td/p
854 #: C/audio-video.page:90 C/audio-video.page:91 C/audio-video.page:95
855 #: C/audio-video.page:96 C/audio-video.page:100 C/audio-video.page:101
856 #: C/audio-video.page:110 C/audio-video.page:111 C/audio-video.page:115
857 #: C/audio-video.page:116 C/audio-video.page:120 C/audio-video.page:121
858 #: C/audio-video.page:135 C/audio-video.page:136 C/audio-video.page:140
859 #: C/audio-video.page:141 C/audio-video.page:145 C/audio-video.page:146
860 #: C/audio-video.page:150 C/audio-video.page:151 C/audio-video.page:155
861 #: C/audio-video.page:156 C/audio-video.page:165 C/audio-video.page:166
862 #: C/audio-video.page:170 C/audio-video.page:171
863 msgid "No"
864 msgstr "Nem"
865
866 #. (itstool) path: td/p
867 #: C/audio-video.page:94
868 msgid "Facebook Chat"
869 msgstr "Facebook csevegés"
870
871 #. (itstool) path: td/p
872 #: C/audio-video.page:99
873 msgid "gadugadu"
874 msgstr "Gadu-Gadu"
875
876 #. (itstool) path: td/p
877 #: C/audio-video.page:104
878 msgid "Google Talk"
879 msgstr "Google Talk"
880
881 #. (itstool) path: td/p
882 #: C/audio-video.page:105 C/audio-video.page:106 C/audio-video.page:125
883 #: C/audio-video.page:126 C/audio-video.page:130 C/audio-video.page:131
884 #: C/audio-video.page:160 C/audio-video.page:161
885 msgid "Yes"
886 msgstr "Igen"
887
888 #. (itstool) path: td/p
889 #: C/audio-video.page:109
890 msgid "Groupwise"
891 msgstr "Groupwise"
892
893 #. (itstool) path: td/p
894 #: C/audio-video.page:114
895 msgid "ICQ"
896 msgstr "ICQ"
897
898 #. (itstool) path: td/p
899 #. (itstool) path: section/title
900 #: C/audio-video.page:119 C/create-account.page:49
901 msgid "IRC"
902 msgstr "IRC"
903
904 #. (itstool) path: td/p
905 #. (itstool) path: section/title
906 #: C/audio-video.page:124 C/create-account.page:79
907 msgid "Jabber"
908 msgstr "Jabber"
909
910 #. (itstool) path: td/p
911 #: C/audio-video.page:129
912 msgid "MSN"
913 msgstr "MSN"
914
915 #. (itstool) path: td/p
916 #: C/audio-video.page:134
917 msgid "myspace"
918 msgstr "MySpace"
919
920 #. (itstool) path: td/p
921 #: C/audio-video.page:139
922 msgid "qq"
923 msgstr "QQ"
924
925 #. (itstool) path: td/p
926 #. (itstool) path: section/title
927 #: C/audio-video.page:144 C/create-account.page:97
928 msgid "People Nearby"
929 msgstr "Közeli emberek"
930
931 #. (itstool) path: td/p
932 #: C/audio-video.page:149
933 msgid "sametime"
934 msgstr "Sametime"
935
936 #. (itstool) path: td/p
937 #: C/audio-video.page:154
938 msgid "silc"
939 msgstr "Silc"
940
941 #. (itstool) path: td/p
942 #. (itstool) path: section/title
943 #: C/audio-video.page:159 C/create-account.page:110
944 msgid "SIP"
945 msgstr "SIP"
946
947 #. (itstool) path: td/p
948 #: C/audio-video.page:164
949 msgid "Yahoo!"
950 msgstr "Yahoo!"
951
952 #. (itstool) path: td/p
953 #: C/audio-video.page:169
954 msgid "zephyr"
955 msgstr "Zephyr"
956
957 #. (itstool) path: info/desc
958 #: C/change-status.page:9
959 msgid "Change your status to advertise your availability to your contacts."
960 msgstr ""
961 "Módosítsa állapotát elérhetőségének közzétételéhez a partnerei számára."
962
963 #. (itstool) path: page/title
964 #: C/change-status.page:39
965 msgid "Change your status"
966 msgstr "Módosítsa állapotát"
967
968 #. (itstool) path: page/p
969 #: C/change-status.page:41
970 msgid ""
971 "You can set your status to indicate your availability to your contacts. "
972 "<app>Empathy</app> allows you to select from a list of defined statuses."
973 msgstr ""
974 "Beállíthatja állapotát az elérhetőségének jelzéséhez partnerei felé. Az "
975 "<app>Empathy</app> lehetővé teszi a mentett állapotok listából való "
976 "kiválasztását."
977
978 #. (itstool) path: item/p
979 #: C/change-status.page:46
980 msgid ""
981 "Click on the drop-down list at the top of the <gui>Contact List</gui> window."
982 msgstr ""
983 "Kattintson a <gui>Partnerlista</gui> ablak tetején lévő legördülő listára."
984
985 #. (itstool) path: item/p
986 #: C/change-status.page:51
987 msgid "Select a status from the list."
988 msgstr "Válasszon egy állapotot a listából."
989
990 #. (itstool) path: page/p
991 #: C/change-status.page:57
992 msgid ""
993 "See <link xref=\"status-icons\"/> for a list of the built-in statuses and "
994 "what they mean. You can also <link xref=\"set-custom-status\">add custom "
995 "status messages</link> to provide more information about your availability "
996 "to your contacts."
997 msgstr ""
998 "A beépített állapotok listájával és jelentésével kapcsolatban lásd az <link "
999 "xref=\"status-icons\"/> oldalt. Felvehet <link xref=\"set-custom-status"
1000 "\">egyéni állapotüzeneteket</link> további információk közléséhez "
1001 "partnereivel az elérhetőségéről."
1002
1003 #. (itstool) path: note/p
1004 #: C/change-status.page:63
1005 msgid ""
1006 "If you do not use your computer for a while, or if the screensaver is on, "
1007 "the status will be automatically set to Away."
1008 msgstr ""
1009 "Ha egy ideig nem használja a számítógépet, vagy a képernyővédő bekapcsol, az "
1010 "állapot automatikusan „Távol” lesz."
1011
1012 #. (itstool) path: info/desc
1013 #: C/create-account.page:32
1014 msgid "Create an account for one of the supported messaging services."
1015 msgstr "Fiók létrehozása valamelyik támogatott üzenetküldő szolgáltatáshoz."
1016
1017 #. (itstool) path: page/title
1018 #: C/create-account.page:36
1019 msgid "Register a new account"
1020 msgstr "Új fiók regisztrálása"
1021
1022 #. (itstool) path: page/p
1023 #: C/create-account.page:38
1024 msgid ""
1025 "Most account types require you to create an account with a service provider "
1026 "before you can use that account with instant messaging applications. You can "
1027 "use <app>Empathy</app> to register for a new account with some account "
1028 "providers using the same steps as you would to <link xref=\"add-account"
1029 "\">add an account</link>."
1030 msgstr ""
1031 "A legtöbb fióktípus megköveteli fiók létrehozását egy szolgáltatónál ahhoz, "
1032 "hogy az <app>Empathyhoz</app> hasonló azonnaliüzenő alkalmazásokkal azt a "
1033 "fiókot használhassa. Egyes szolgáltatók esetén használhatja az "
1034 "<app>Empathyt</app> új fiók regisztrálására, a <link xref=\"add-account"
1035 "\">fiók hozzáadásánál</link> használt lépéseket követve."
1036
1037 #. (itstool) path: page/p
1038 #: C/create-account.page:44
1039 msgid ""
1040 "Once you create a new account, your account provider should give you a login "
1041 "or a username and a password, as well as any additional information you need "
1042 "to connect using <app>Empathy</app>."
1043 msgstr ""
1044 "Az új fiók létrehozása után a szolgáltatónak meg kell adnia a bejelentkezési "
1045 "azonosítót és jelszót, valamint az <app>Empathy</app> használatával való "
1046 "csatlakozáshoz esetleg szükséges további információkat."
1047
1048 #. (itstool) path: section/p
1049 #: C/create-account.page:51
1050 msgid ""
1051 "IRC networks require that you specify a nick (nickname) when you connect to "
1052 "the server. Some IRC networks use a service, such as NickServ, to allow "
1053 "users to <link xref=\"irc-nick-password\">protect their nick</link>. If you "
1054 "did not register your nick or are unable to do so and another user is using "
1055 "it, then you will need to choose a different one."
1056 msgstr ""
1057 "Az IRC hálózatok megkövetelik egy becenév megadását a kiszolgálóhoz való "
1058 "csatlakozáskor. Egyes IRC hálózatok rendelkeznek NickServ szolgáltatással, "
1059 "amely lehetővé teszi a <link xref=\"irc-nick-password\">becenevek védelmét</"
1060 "link>. Ha nem regisztrálja becenevét, vagy nincs erre lehetősége és közben "
1061 "másik felhasználó vette használatba, akkor másikat kell választania."
1062
1063 #. (itstool) path: section/p
1064 #: C/create-account.page:57
1065 msgid ""
1066 "Some IRC servers are password protected. You will need to know the password "
1067 "to connect to these servers. Generally, these are private IRC networks."
1068 msgstr ""
1069 "Egyes IRC-kiszolgálók jelszóval védettek. Az ilyen kiszolgálókhoz "
1070 "csatlakozáskor ismernie kell a jelszót. Ezek általában privát IRC-hálózatok."
1071
1072 #. (itstool) path: note/p
1073 #: C/create-account.page:62
1074 msgid ""
1075 "Many GNOME projects use <code>irc.gnome.org</code> for project-related "
1076 "discussion."
1077 msgstr ""
1078 "Számos GNOME projekt az <code>irc.gnome.org</code> hálózatot használja a "
1079 "projekttel kapcsolatos beszélgetéshez."
1080
1081 #. (itstool) path: section/title
1082 #: C/create-account.page:68
1083 msgid "Facebook"
1084 msgstr "Facebook"
1085
1086 #. (itstool) path: section/p
1087 #: C/create-account.page:70
1088 msgid ""
1089 "Facebook is one of the more popular social networks. It allows users to "
1090 "create their own profile and to communicate with their friends."
1091 msgstr ""
1092 "A Facebook az egyik legnépszerűbb közösségi hálózat. Segítségével a "
1093 "felhasználók saját profilt hozhatnak létre, és kommunikálhatnak barátaikkal."
1094
1095 #. (itstool) path: section/p
1096 #: C/create-account.page:73
1097 msgid ""
1098 "To use Facebook to communicate with your friends, you will need to create a "
1099 "new account from the website: <link href=\"https://www.facebook.com\">www."
1100 "facebook.com</link>."
1101 msgstr ""
1102 "A Facebook használatához a <link href=\"https://www.facebook.com\">www."
1103 "facebook.com</link> weboldalon kell létrehoznia egy új fiókot."
1104
1105 #. (itstool) path: section/p
1106 #: C/create-account.page:81
1107 msgid ""
1108 "Jabber is an open instant messaging system. Like email, Jabber allows you to "
1109 "choose your account provider and communicate with all other Jabber users, "
1110 "regardless of their account provider."
1111 msgstr ""
1112 "A Jabber egy nyílt azonnaliüzenő-rendszer. Az e-mailhez hasonlóan a Jabber "
1113 "lehetővé teszi a szolgáltató megválasztását, és az összes Jabber "
1114 "felhasználóval való kommunikációt a szolgáltatótól függetlenül."
1115
1116 #. (itstool) path: section/p
1117 #: C/create-account.page:85
1118 msgid ""
1119 "You will need to create a new account with a Jabber provider. There are many "
1120 "free providers; one popular provider is <link href=\"http://register.jabber."
1121 "org/\">jabber.org</link>."
1122 msgstr ""
1123 "Egy Jabber szolgáltatónál létre kell hoznia az új fiókot. Számos ingyenes "
1124 "szolgáltató van, az egyik népszerű a <link href=\"http://register.jabber.org/"
1125 "\">jabber.org</link>."
1126
1127 #. (itstool) path: note/p
1128 #: C/create-account.page:90
1129 msgid ""
1130 "If you use Gmail or Google+ Hangouts, you already have a Jabber account. Use "
1131 "your Gmail address and password in <app>Empathy</app> to connect."
1132 msgstr ""
1133 "Ha a GMail vagy a Google+ Hangout szolgáltatást használja, akkor már van "
1134 "Jabber fiókja. Használja GMail címét és jelszavát az <app>Empathyban</app> a "
1135 "kapcsolódáshoz."
1136
1137 #. (itstool) path: section/p
1138 #: C/create-account.page:99
1139 msgid ""
1140 "This service works whenever you are connected to a local network, such as a "
1141 "wireless hotspot, you do not need to create an account with service "
1142 "providor, just set up your account through <app>Empathy</app>. It "
1143 "automatically finds all other users on the network who are also using this "
1144 "service."
1145 msgstr ""
1146 "Ez a szolgáltatás mindig működik, amikor helyi hálózathoz, például vezeték "
1147 "nélküli hotspothoz kapcsolódik. Használatához nem kell fiókot regisztrálni "
1148 "egy szolgáltatónál, csak egy fiókot kell beállítani az <app>Empathyban</"
1149 "app>. Ezután automatikusan megtalálja a szolgáltatás többi felhasználóját az "
1150 "adott hálózaton."
1151
1152 #. (itstool) path: section/p
1153 #: C/create-account.page:105
1154 msgid ""
1155 "For more information, see the <link xref=\"salut-protocol\">salut protocol</"
1156 "link>."
1157 msgstr ""
1158 "További információkért lásd a <link xref=\"salut-protocol\">salut protokoll</"
1159 "link> oldalt."
1160
1161 #. (itstool) path: section/p
1162 #: C/create-account.page:112
1163 msgid ""
1164 "SIP is an open system which allows users to have audio and video "
1165 "conversations over the Internet. You need to create an account with a SIP "
1166 "provider. You can communicate with all other SIP users, regardless of which "
1167 "SIP provider they use."
1168 msgstr ""
1169 "A SIP egy nyílt rendszer, amely lehetővé teszi felhasználóinak hang- és "
1170 "videohívások bonyolítását az interneten. Létre kell hoznia egy fiókot egy "
1171 "SIP-szolgáltatónál. Az összes SIP-felhasználóval kommunikálhat, függetlenül "
1172 "az általuk használt szolgáltatótól."
1173
1174 #. (itstool) path: section/p
1175 #: C/create-account.page:117
1176 msgid ""
1177 "Some SIP providers allow you to call normal phones from your computer. "
1178 "Generally, you will need to subscribe to a paid service for this feature."
1179 msgstr ""
1180 "Egyes SIP-szolgáltatók lehetővé teszik normál telefonok hívását a "
1181 "számítógépéről. Az ilyen szolgáltatásra általában elő kell fizetni."
1182
1183 #. (itstool) path: section/title
1184 #: C/create-account.page:123
1185 msgid "Proprietary Services"
1186 msgstr "Zárt szolgáltatások"
1187
1188 #. (itstool) path: section/p
1189 #: C/create-account.page:125
1190 msgid ""
1191 "There are many proprietary instant messaging services that have been "
1192 "developed by different companies or organizations. <app>Empathy</app> allows "
1193 "you to connect to an existing account for some of these services. To create "
1194 "a new account with one of these services, you will need to visit the website "
1195 "for the service."
1196 msgstr ""
1197 "Számos zárt azonnaliüzenő-szolgáltatást fejlesztettek különböző cégek és "
1198 "szervezetek. Az <app>Empathy</app> lehetővé teszi a kapcsolódást meglévő "
1199 "fiókjával néhány ilyen szolgáltatáshoz. Új fiók létrehozásához fel kell "
1200 "keresnie a szolgáltató weboldalát."
1201
1202 #. (itstool) path: item/p
1203 #: C/create-account.page:133
1204 msgid "<link href=\"http://dashboard.aim.com/aim\">AIM</link>"
1205 msgstr "<link href=\"http://dashboard.aim.com/aim\">AIM</link>"
1206
1207 #. (itstool) path: item/p
1208 #: C/create-account.page:136
1209 msgid "<link href=\"https://www.icq.com/register/\">ICQ</link>"
1210 msgstr "<link href=\"https://www.icq.com/register/\">ICQ</link>"
1211
1212 #. (itstool) path: item/p
1213 #: C/create-account.page:139
1214 msgid "<link href=\"https://accountservices.passport.net\">MSN</link>"
1215 msgstr "<link href=\"https://accountservices.passport.net\">MSN</link>"
1216
1217 #. (itstool) path: item/p
1218 #: C/create-account.page:142
1219 msgid "<link href=\"https://login.yahoo.com/config/login\">Yahoo!</link>"
1220 msgstr "<link href=\"https://login.yahoo.com/config/login\">Yahoo!</link>"
1221
1222 #. (itstool) path: info/desc
1223 #: C/disable-account.page:9
1224 msgid "Prevent <app>Empathy</app> from automatically logging in to an account."
1225 msgstr ""
1226 "A fiókba való automatikus bejelentkezés megtiltása az <app>Empathynak</app>."
1227
1228 #. (itstool) path: page/title
1229 #: C/disable-account.page:40
1230 msgid "Disable an account"
1231 msgstr "Fiók letiltása"
1232
1233 #. (itstool) path: page/p
1234 #: C/disable-account.page:42
1235 msgid ""
1236 "You can disable an account to prevent <app>Empathy</app> from logging in to "
1237 "it without removing the account entirely. You may wish to disable and re-"
1238 "enable an account if you only want to be logged in to the account at certain "
1239 "times, but you still want to use <app>Empathy</app> for other accounts."
1240 msgstr ""
1241 "A fiókok letilthatók, ekkor az <app>Empathy</app> nem fog bejelentkezni, de "
1242 "a fiók sem kerül eltávolításra. Bizonyos helyzetekben szükség lehet a fiók "
1243 "letiltására és újraengedélyezésére, ha csak néha szeretne bejelentkezni a "
1244 "fiókba, de más fiókokhoz továbbra is az <app>Empathyt</app> szeretné "
1245 "használni."
1246
1247 #. (itstool) path: item/p
1248 #: C/disable-account.page:49 C/irc-nick-password.page:50
1249 #: C/remove-account.page:43
1250 msgid ""
1251 "From the <gui>Contact List</gui> window, choose <guiseq><gui>Edit</gui> "
1252 "<gui>Accounts</gui></guiseq>, or press <key>F4</key>."
1253 msgstr ""
1254 "A <gui>Partnerlista</gui> ablakban válassza a <guiseq><gui>Szerkesztés</"
1255 "gui><gui>Fiókok</gui></guiseq> menüpontot, vagy nyomja meg az <key>F4</key> "
1256 "billentyűt."
1257
1258 #. (itstool) path: item/p
1259 #: C/disable-account.page:53
1260 msgid ""
1261 "Select the account you wish to disable from the accounts list on the left "
1262 "side of the window."
1263 msgstr ""
1264 "Az ablak bal oldalán lévő fióklistában válassza ki a letiltani kívánt fiókot."
1265
1266 #. (itstool) path: item/p
1267 #: C/disable-account.page:57
1268 msgid "On the right side of the window, switch it off."
1269 msgstr "Az ablak jobb oldalán kapcsolja ki."
1270
1271 #. (itstool) path: page/p
1272 #: C/disable-account.page:62
1273 msgid "To re-enable the account, switch it on."
1274 msgstr "A fiók újraengedélyezéséhez kapcsolja be azt."
1275
1276 #. (itstool) path: info/desc
1277 #: C/favorite-rooms.page:10
1278 msgid "Set, join and manage favorite rooms."
1279 msgstr "Kedvenc szobák beállítása, kezelése és csatlakozás azokhoz."
1280
1281 #. (itstool) path: page/title
1282 #: C/favorite-rooms.page:29
1283 msgid "Favorite rooms"
1284 msgstr "Kedvenc szobák"
1285
1286 #. (itstool) path: section/title
1287 #: C/favorite-rooms.page:32
1288 msgid "Set a room as a favorite"
1289 msgstr "Szoba beállítása kedvencként"
1290
1291 #. (itstool) path: item/p
1292 #: C/favorite-rooms.page:35
1293 msgid "Join a room."
1294 msgstr "Csatlakozás szobához."
1295
1296 #. (itstool) path: item/p
1297 #: C/favorite-rooms.page:40
1298 msgid ""
1299 "See <link xref=\"irc-join-room\"/> for more information on how to join an "
1300 "IRC room."
1301 msgstr ""
1302 "IRC-szobához csatlakozással kapcsolatos további információkért lásd a <link "
1303 "xref=\"irc-join-room\"/> oldalt."
1304
1305 #. (itstool) path: item/p
1306 #: C/favorite-rooms.page:46
1307 msgid ""
1308 "See <link xref=\"group-conversations\"/> for more information on how to "
1309 "start or join a group conversation."
1310 msgstr ""
1311 "Csoportos társalgáshoz csatlakozással kapcsolatos további információkért "
1312 "lásd a <link xref=\"group-conversations\"/> oldalt."
1313
1314 #. (itstool) path: item/p
1315 #: C/favorite-rooms.page:54
1316 msgid ""
1317 "From the conversation window, choose <guiseq><gui>Conversation</"
1318 "gui><gui>Favorite Chat Room</gui></guiseq>."
1319 msgstr ""
1320 "A társalgás ablakban válassza a <guiseq><gui>Társalgás</gui><gui>Kedvenc "
1321 "csevegőszoba</gui></guiseq> menüpontot."
1322
1323 #. (itstool) path: section/title
1324 #: C/favorite-rooms.page:63
1325 msgid "Join favorite rooms"
1326 msgstr "Belépés kedvenc szobákba"
1327
1328 #. (itstool) path: item/p
1329 #: C/favorite-rooms.page:66 C/send-file.page:40
1330 msgid "From the <gui>Contact List</gui> window, perform one of the following:"
1331 msgstr "A <gui>Partnerlista</gui> ablakban hajtsa végre a következők egyikét:"
1332
1333 #. (itstool) path: item/p
1334 #: C/favorite-rooms.page:71
1335 msgid "Press <key>F5</key>."
1336 msgstr "Nyomja meg az <key>F5</key> billentyűt."
1337
1338 #. (itstool) path: item/p
1339 #: C/favorite-rooms.page:76
1340 msgid ""
1341 "Choose <guiseq><gui>Room</gui><gui>Join Favorites</gui></guiseq>, to join "
1342 "all your favorite rooms."
1343 msgstr ""
1344 "Válassza a <guiseq><gui>Szoba</gui><gui>Csatlakozás a kedvencekhez</gui></"
1345 "guiseq> menüpontot az összes kedvenc szobába való belépéshez."
1346
1347 #. (itstool) path: item/p
1348 #: C/favorite-rooms.page:82
1349 msgid "Choose <gui>Room</gui>, and select the favorite room you want to join."
1350 msgstr ""
1351 "Válassza a <gui>Szoba</gui> menüpontot, majd a kedvenc szobát, amelybe be "
1352 "szeretne lépni."
1353
1354 #. (itstool) path: note/p
1355 #: C/favorite-rooms.page:90
1356 msgid ""
1357 "To join a favorite room, you need to be connected to the Internet and to "
1358 "your account."
1359 msgstr ""
1360 "Kedvenc szobába való belépéshez csatlakozva kell lennie az internethez és "
1361 "fiókjához."
1362
1363 #. (itstool) path: section/title
1364 #: C/favorite-rooms.page:98
1365 msgid "Manage favorite rooms"
1366 msgstr "Kedvenc szobák kezelése"
1367
1368 #. (itstool) path: item/p
1369 #: C/favorite-rooms.page:101
1370 msgid ""
1371 "From the <gui>Contact List</gui> window, choose <guiseq><gui>Room</"
1372 "gui><gui>Manage Favorites</gui></guiseq>."
1373 msgstr ""
1374 "A <gui>Partnerlista</gui> ablakban válassza a <guiseq><gui>Szoba</"
1375 "gui><gui>Kedvencek kezelése</gui></guiseq> menüpontot."
1376
1377 #. (itstool) path: item/p
1378 #: C/favorite-rooms.page:107
1379 msgid ""
1380 "From the <gui>Account</gui> drop-down list, select the account you want to "
1381 "manage the favorite rooms of."
1382 msgstr ""
1383 "A <gui>Felhasználói fiók</gui> legördülő listából válassza ki azt a fiókot, "
1384 "amelynek kedvenc szobáit módosítani szeretné."
1385
1386 #. (itstool) path: item/p
1387 #: C/favorite-rooms.page:111
1388 msgid "Select <gui>All</gui> to see all you favorite rooms."
1389 msgstr ""
1390 "Válassza az <gui>Összes</gui> lehetőséget az összes kedvenc szoba "
1391 "megjelenítéséhez."
1392
1393 #. (itstool) path: item/p
1394 #: C/favorite-rooms.page:116
1395 msgid "Select the favorite room you want to manage:"
1396 msgstr "Válassza ki a kezelni kívánt kedvenc szobát:"
1397
1398 #. (itstool) path: item/p
1399 #: C/favorite-rooms.page:121
1400 msgid ""
1401 "Select the <gui>Auto-Connect</gui> check-box in order to automatically join "
1402 "that room when you connect to your account."
1403 msgstr ""
1404 "Jelölje be az <gui>Automatikus kapcsolódás</gui> négyzetet a szobába való "
1405 "automatikus belépéshez a fiókjához kapcsolódáskor."
1406
1407 #. (itstool) path: item/p
1408 #: C/favorite-rooms.page:127
1409 msgid "Click on <gui>Remove</gui> to remove the room from your favorites."
1410 msgstr ""
1411 "Kattintson az <gui>Eltávolítás</gui> gombra a szoba eltávolításához "
1412 "kedvencei közül."
1413
1414 #. (itstool) path: item/p
1415 #: C/favorite-rooms.page:134
1416 msgid "When done, click <gui>Close</gui>."
1417 msgstr "Ha befejezte, nyomja meg a <gui>Bezárás</gui> gombot."
1418
1419 #. (itstool) path: info/desc
1420 #: C/geolocation.page:8
1421 msgid "Use and understand geolocation in <app>Empathy</app>."
1422 msgstr "A helymeghatározás megismerése és használata az <app>Empathyban</app>."
1423
1424 #. (itstool) path: page/title
1425 #: C/geolocation.page:32
1426 msgid "Geographical position"
1427 msgstr "Földrajzi hely"
1428
1429 #. (itstool) path: section/title
1430 #: C/geolocation.page:35
1431 msgid "Geolocation"
1432 msgstr "Helymeghatározás"
1433
1434 #. (itstool) path: section/title
1435 #: C/geolocation.page:39
1436 msgid "Fix common problems"
1437 msgstr "Gyakori problémák javítása"
1438
1439 #. (itstool) path: info/desc
1440 #: C/geolocation-not-showing.page:8
1441 msgid "<app>Empathy</app> does not publish my geographical position."
1442 msgstr "Az <app>Empathy</app> nem teszi közzé a földrajzi helyet."
1443
1444 #. (itstool) path: page/title
1445 #: C/geolocation-not-showing.page:32
1446 msgid "Geographical position not published"
1447 msgstr "A földrajzi hely nem kerül közzétételre"
1448
1449 #. (itstool) path: page/p
1450 #: C/geolocation-not-showing.page:34
1451 msgid ""
1452 "If your contacts cannot see your location, <app>Empathy</app> might not be "
1453 "able to discover with a good margin of precision your geographical position."
1454 msgstr ""
1455 "Ha partnerei nem látják földrajzi helyét, akkor az <app>Empathy</app> lehet, "
1456 "hogy nem képes elégséges pontossággal meghatározni azt."
1457
1458 #. (itstool) path: page/p
1459 #: C/geolocation-not-showing.page:38
1460 msgid ""
1461 "In this case, your position will not be published, but you are still able to "
1462 "see the location of your contacts."
1463 msgstr ""
1464 "Ebben az esetben az Ön földrajzi helye nem kerül közzétételre, de partnerei "
1465 "helyét továbbra is látni fogja."
1466
1467 #. (itstool) path: page/p
1468 #: C/geolocation-not-showing.page:42
1469 msgid ""
1470 "If you want to publish your geographical position, you can try to use an "
1471 "external device such as a GPS."
1472 msgstr ""
1473 "Ha közzé szeretné tenni földrajzi helyét, akkor megpróbálhat külső eszközt, "
1474 "például GPS-t  használni."
1475
1476 #. (itstool) path: note/p
1477 #: C/geolocation-not-showing.page:48
1478 msgid ""
1479 "In order to publish your geographical location, your Jabber server needs to "
1480 "support the Personal Eventing Protocal (PEP). A list of <link href=\"http://"
1481 "coccinella.im/servers/servers_by_pubsub_pep.html\">servers which support "
1482 "PEP</link> is maintained online. Google Talk does not support this feature "
1483 "at this time."
1484 msgstr ""
1485 "Földrajzi helyének közzétételéhez az Ön által használt Jabber kiszolgálónak "
1486 "támogatnia kell a PEP specifikációt. A <link href=\"http://coccinella.im/"
1487 "servers/servers_by_pubsub_pep.html\">PEP-et támogató kiszolgálók</link> "
1488 "listája online elérhető. A Google Talk jelenleg nem támogatja ezt a "
1489 "szolgáltatást."
1490
1491 #. (itstool) path: info/desc
1492 #: C/geolocation-privacy.page:8
1493 msgid "What information are sent and to who."
1494 msgstr "Milyen információk kerülnek elküldésre és kinek."
1495
1496 #. (itstool) path: page/title
1497 #: C/geolocation-privacy.page:32
1498 msgid "Geolocation Privacy"
1499 msgstr "Helymeghatározás és adatvédelem"
1500
1501 #. (itstool) path: section/title
1502 #: C/geolocation-privacy.page:35
1503 msgid "What information is sent"
1504 msgstr "Milyen információk kerülnek elküldésre"
1505
1506 #. (itstool) path: section/p
1507 #: C/geolocation-privacy.page:36
1508 msgid ""
1509 "What is possible to send is: your country, region, locality, area, street, "
1510 "building, floor, room, and postal code, longitude, latitude and altitude, "
1511 "speed and bearing."
1512 msgstr ""
1513 "A következők elküldése lehetséges: ország, régió, helység, terület, utca, "
1514 "épület, emelet, szoba, irányítószám, hosszúság, szélesség, magasság, "
1515 "sebesség és irány."
1516
1517 #. (itstool) path: section/p
1518 #: C/geolocation-privacy.page:40
1519 msgid ""
1520 "The accuracy and the quantity of information about your geographical "
1521 "position are based on the software or on the infrastructure used to discover "
1522 "your position."
1523 msgstr ""
1524 "A földrajzi helyével kapcsolatos információk pontossága és mennyisége a "
1525 "szoftveren, vagy a helymeghatározásra használt infrastruktúrán alapul."
1526
1527 #. (itstool) path: section/p
1528 #: C/geolocation-privacy.page:44
1529 msgid ""
1530 "Different kind of networks may have different accuracy settings, and may "
1531 "send different information. The use of external devices such as GPS or "
1532 "mobile phone will increase the accuracy of the information sent."
1533 msgstr ""
1534 "A különböző hálózatok különböző pontossági beállításokkal rendelkezhetnek, "
1535 "és különböző információkat küldhetnek. A külső eszközök, például GPS vagy "
1536 "mobiltelefonok használata növeli az elküldött információk pontosságát."
1537
1538 #. (itstool) path: section/p
1539 #: C/geolocation-privacy.page:49
1540 msgid ""
1541 "When the privacy mode is enabled, nothing more precise than your city will "
1542 "be sent, even if you are using an external device."
1543 msgstr ""
1544 "Az adatvédelmi módot bekapcsolva a városnál pontosabb információ nem kerül "
1545 "elküldésre, még ha külső eszközt is használ."
1546
1547 #. (itstool) path: section/title
1548 #: C/geolocation-privacy.page:56
1549 msgid "Who can see the information sent"
1550 msgstr "Ki láthatja az elküldött információkat"
1551
1552 #. (itstool) path: section/p
1553 #: C/geolocation-privacy.page:57
1554 msgid "Only your contacts can see your geographical position."
1555 msgstr "Csak partnerei láthatják az Ön földrajzi helyzetét."
1556
1557 #. (itstool) path: section/title
1558 #: C/geolocation-privacy.page:63
1559 msgid "What is the privacy mode"
1560 msgstr "Mi az adatvédelmi mód"
1561
1562 #. (itstool) path: section/p
1563 #: C/geolocation-privacy.page:64
1564 msgid ""
1565 "The privacy mode, enabled by default, is a reduced accuracy mode that will "
1566 "decrease the accuracy of the geographical position sent to your contacts."
1567 msgstr ""
1568 "Az alapértelmezésben engedélyezett adatvédelmi mód egy csökkentett "
1569 "pontosságú mód, amely csökkenti a partnereinek küldött földrajzi hely "
1570 "pontosságát."
1571
1572 #. (itstool) path: section/title
1573 #: C/geolocation-privacy.page:71
1574 msgid "Privacy overview"
1575 msgstr "Adatvédelem áttekintése"
1576
1577 #. (itstool) path: section/p
1578 #: C/geolocation-privacy.page:72
1579 msgid ""
1580 "Overview of the various geolocation privacy settings in <app>Empathy</app>."
1581 msgstr ""
1582 "Az <app>Empathy</app> helymeghatározással kapcsolatos adatvédelmi "
1583 "beállításainak áttekintése."
1584
1585 #. (itstool) path: item/p
1586 #: C/geolocation-privacy.page:77
1587 msgid "Geolocation is not enabled by default."
1588 msgstr "A helymeghatározás alapértelmezésben nincs bekapcsolva."
1589
1590 #. (itstool) path: item/p
1591 #: C/geolocation-privacy.page:82
1592 msgid "Privacy mode is enabled by default."
1593 msgstr "Az adatvédelmi mód alapértelmezésben be van kapcsolva."
1594
1595 #. (itstool) path: item/p
1596 #: C/geolocation-privacy.page:87
1597 msgid ""
1598 "Privacy mode prevails even when using external and more precise devices."
1599 msgstr ""
1600 "Az adatvédelmi mód külső és pontosabb eszközök használata esetén is "
1601 "bekapcsolva marad."
1602
1603 #. (itstool) path: item/p
1604 #: C/geolocation-privacy.page:92
1605 msgid "Only your contacts can see your position."
1606 msgstr "Csak partnerei láthatják földrajzi helyét."
1607
1608 #. (itstool) path: info/desc
1609 #: C/geolocation-supported.page:7
1610 msgid "Services that supports geolocation and compatibility."
1611 msgstr "A helymeghatározást támogató szolgáltatások és kompatibilitás."
1612
1613 #. (itstool) path: page/title
1614 #: C/geolocation-supported.page:31
1615 msgid "Supported services"
1616 msgstr "Támogatott szolgáltatások"
1617
1618 #. (itstool) path: page/p
1619 #: C/geolocation-supported.page:33
1620 msgid ""
1621 "The geolocation feature at the moment is compatible only with the Jabber "
1622 "service. In order to use it, you and your contacts need to have a Jabber "
1623 "account."
1624 msgstr ""
1625 "Jelenleg a helymeghatározási szolgáltatás csak a Jabber szolgáltatással "
1626 "kompatibilis. Használatához Önnek és partnereinek is Jabber fiókot kell "
1627 "használniuk."
1628
1629 #. (itstool) path: note/p
1630 #: C/geolocation-supported.page:39
1631 msgid ""
1632 "It is necessary that also the server you are using supports the geolocation "
1633 "feature. Most of the Jabber servers support it. See your service website "
1634 "documentation for more information."
1635 msgstr ""
1636 "Az Ön által használt kiszolgálónak is támogatnia kell a helymeghatározási "
1637 "szolgáltatást. A legtöbb Jabber kiszolgáló támogatja. További információkért "
1638 "nézze meg a szolgáltatás webhelyének dokumentációját."
1639
1640 #. (itstool) path: section/title
1641 #: C/geolocation-supported.page:47
1642 msgid "Compatibility"
1643 msgstr "Kompatibilitás"
1644
1645 #. (itstool) path: section/p
1646 #: C/geolocation-supported.page:49
1647 msgid ""
1648 "<app>Empathy</app> geolocation feature is not compatible with other "
1649 "geographical position services such as <em>Google Latitude</em>, <em>Yahoo "
1650 "Fire Eagle</em> or <em>Brightkite</em>."
1651 msgstr ""
1652 "Az <app>Empathy</app> helymeghatározási szolgáltatása nem kompatibilis más "
1653 "helymeghatározási szolgáltatásokkal, mint például a <em>Google Latitude</"
1654 "em>, <em>Yahoo Fire Eagle</em> vagy <em>Brightkite</em>."
1655
1656 #. (itstool) path: info/desc
1657 #: C/geolocation-turn.page:9
1658 msgid "How to activate and deactivate geolocation in <app>Empathy</app>."
1659 msgstr "Helymeghatározás be- és kikapcsolása <app>Empathyban</app>."
1660
1661 #. (itstool) path: page/title
1662 #: C/geolocation-turn.page:33
1663 msgid "Activate/Deactivate geolocation"
1664 msgstr "Helymeghatározás be- és kikapcsolása"
1665
1666 #. (itstool) path: item/p
1667 #: C/geolocation-turn.page:37
1668 msgid "Choose <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq>."
1669 msgstr ""
1670 "Válassza a <guiseq><gui>Szerkesztés</gui><gui>Beállítások</gui></guiseq> "
1671 "menüpontot."
1672
1673 #. (itstool) path: item/p
1674 #: C/geolocation-turn.page:42
1675 msgid "Select the <gui>Location</gui> tab."
1676 msgstr "Válassza a <gui>Hely</gui> lapot."
1677
1678 #. (itstool) path: item/p
1679 #: C/geolocation-turn.page:47
1680 msgid ""
1681 "Select <gui>Publish location to my contacts</gui> to activate geolocation."
1682 msgstr ""
1683 "Jelölje be a <gui>Hely közzététele a partnereimnek</gui> négyzetet a "
1684 "helymeghatározás aktiválásához."
1685
1686 #. (itstool) path: item/p
1687 #: C/geolocation-turn.page:50
1688 msgid "To deactivate geolocation, deselect it."
1689 msgstr "A helymeghatározás kikapcsolásához törölje a négyzetet."
1690
1691 #. (itstool) path: item/p
1692 #: C/geolocation-turn.page:55
1693 msgid ""
1694 "To increase the accuracy of your position, deselect <gui>Reduce location "
1695 "accuracy</gui>."
1696 msgstr ""
1697 "A földrajzi hely pontosságának növeléséhez törölje a <gui>Hely pontosságának "
1698 "csökkentése</gui> négyzetet."
1699
1700 #. (itstool) path: item/p
1701 #: C/geolocation-turn.page:61
1702 msgid ""
1703 "If you have an external device like a GPS or want to send a more accurate "
1704 "position, select the appropriate option in the <gui>Location sources</gui> "
1705 "section."
1706 msgstr ""
1707 "Ha rendelkezik külső eszközzel, például GPS-szel, vagy pontosabb helyet "
1708 "szeretne küldeni, akkor válassza ki a megfelelő lehetőséget a "
1709 "<gui>Helyforrások</gui> szakaszban."
1710
1711 #. (itstool) path: info/desc
1712 #: C/geolocation-what-is.page:9
1713 msgid "Understanding geolocation."
1714 msgstr "A helymeghatározás bemutatása."
1715
1716 #. (itstool) path: page/title
1717 #: C/geolocation-what-is.page:33
1718 msgid "What is geolocation"
1719 msgstr "Mi az a helymeghatározás"
1720
1721 #. (itstool) path: page/p
1722 #: C/geolocation-what-is.page:35
1723 msgid ""
1724 "Geolocation allows you to identify the real geographical location of a "
1725 "computer or a device connected to the Internet."
1726 msgstr ""
1727 "A helymeghatározás lehetővé teszi egy internetre csatlakozó számítógép vagy "
1728 "eszköz valódi földrajzi helyét."
1729
1730 #. (itstool) path: page/p
1731 #: C/geolocation-what-is.page:37
1732 msgid "With geolocation in <app>Empathy</app> you can:"
1733 msgstr "Az <app>Empathy</app> helymeghatározása segítségével:"
1734
1735 #. (itstool) path: item/p
1736 #: C/geolocation-what-is.page:42
1737 msgid "Publish your geographical location to your contacts."
1738 msgstr "Közzéteheti földrajzi helyét partnerei számára."
1739
1740 #. (itstool) path: item/p
1741 #: C/geolocation-what-is.page:47
1742 msgid "See your contacts’ geographical location and quickly contact them."
1743 msgstr "Láthatja partnerei földrajzi helyét."
1744
1745 #. (itstool) path: item/p
1746 #: C/geolocation-what-is.page:52
1747 msgid ""
1748 "Set the accuracy of your location and the device used to discover your "
1749 "location."
1750 msgstr ""
1751 "Beállíthatja a földrajzi hely és a hely meghatározására használt eszköz "
1752 "pontosságát."
1753
1754 #. (itstool) path: note/p
1755 #: C/geolocation-what-is.page:60
1756 msgid ""
1757 "In order to see your contacts’ geographical locations, they need to use a "
1758 "service and an application that supports geolocation."
1759 msgstr ""
1760 "A partnerei földrajzi helyének megjelenítéséhez partnereinek "
1761 "helymeghatározást támogató szolgáltatást és alkalmazást kell használniuk."
1762
1763 #. (itstool) path: info/desc
1764 #: C/group-conversations.page:8
1765 msgid "Start or join a group conversation with your contacts."
1766 msgstr "Csoportos társalgás indítása partnereivel, vagy csatlakozás egyhez"
1767
1768 #. (itstool) path: page/title
1769 #: C/group-conversations.page:34
1770 msgid "Group conversations"
1771 msgstr "Csoportos társalgások"
1772
1773 #. (itstool) path: page/p
1774 #: C/group-conversations.page:36
1775 msgid ""
1776 "Group conversations permits you to have text conversations with more than "
1777 "one contact at the same time."
1778 msgstr ""
1779 "A csoportos társalgások lehetővé teszik a szöveges társalgást egyszerre több "
1780 "partnerrel."
1781
1782 #. (itstool) path: page/p
1783 #: C/group-conversations.page:40
1784 msgid ""
1785 "To have a group conversation you need to have a registered account with "
1786 "either Jabber or Google Talk, or a People Nearby account."
1787 msgstr ""
1788 "Csoportos társalgáshoz regisztrált Jabber, Google Talk vagy Közeli emberek "
1789 "fiókkal kell rendelkeznie."
1790
1791 #. (itstool) path: note/p
1792 #: C/group-conversations.page:46
1793 msgid ""
1794 "You can have a group conversation only with the contacts that are using the "
1795 "same service as yours."
1796 msgstr ""
1797 "Csak az Ön által is használt szolgáltatást használó partnerekkel folytathat "
1798 "csoportos társalgást."
1799
1800 #. (itstool) path: section/title
1801 #: C/group-conversations.page:54
1802 msgid "Start a group conversation"
1803 msgstr "Csoportos társalgás indítása"
1804
1805 #. (itstool) path: item/p
1806 #: C/group-conversations.page:58 C/group-conversations.page:122
1807 #: C/irc-join-room.page:39
1808 msgid ""
1809 "From the <gui>Contact List</gui> window, choose <guiseq><gui>Room</"
1810 "gui><gui>Join</gui></guiseq>."
1811 msgstr ""
1812 "A <gui>Partnerlista</gui> ablakban válassza a <guiseq><gui>Szoba</"
1813 "gui><gui>Csatlakozás</gui></guiseq> menüpontot."
1814
1815 #. (itstool) path: item/p
1816 #: C/group-conversations.page:63
1817 msgid ""
1818 "From the <gui>Account</gui> drop-down list, select the account you want to "
1819 "use for the group conversation."
1820 msgstr ""
1821 "A <gui>Felhasználói fiók</gui> legördülő listában válassza ki a csoportos "
1822 "társalgáshoz használandó fiókot."
1823
1824 #. (itstool) path: item/p
1825 #: C/group-conversations.page:69
1826 msgid ""
1827 "In the <gui>Server</gui> text box, type the name of server in which the "
1828 "conversation will be hosted."
1829 msgstr ""
1830 "A <gui>Kiszolgáló</gui> szövegmezőbe írja be a kiszolgáló nevét, amelyen a "
1831 "társalgás helyet kap."
1832
1833 #. (itstool) path: item/p
1834 #: C/group-conversations.page:73
1835 msgid "Leave it empty if it will be on the current server."
1836 msgstr "Üresen hagyva az aktuális kiszolgáló lesz használatban."
1837
1838 #. (itstool) path: item/p
1839 #: C/group-conversations.page:78
1840 msgid ""
1841 "In the <gui>Room</gui> text box, type the name you want to give to the "
1842 "conversation."
1843 msgstr "A <gui>Szoba</gui> szövegmezőbe írja be a társalgásnak adandó nevet."
1844
1845 #. (itstool) path: note/p
1846 #: C/group-conversations.page:82
1847 msgid ""
1848 "This will be the name of the room you are going to have a conversation. This "
1849 "name will be publicly available for other people to join. It is not possible "
1850 "to create a private room."
1851 msgstr ""
1852 "Ez a szoba neve lesz, amelyben a társalgás folyni fog. Ez a név nyilvánosan "
1853 "elérhető lesz mások számára, és szabadon csatlakozhatnak. Privát szoba "
1854 "létrehozása nem lehetséges."
1855
1856 #. (itstool) path: item/p
1857 #: C/group-conversations.page:90
1858 msgid ""
1859 "To invite other contacts to join the group conversation, from the "
1860 "<gui>Contact List</gui> window, select the contact you want to invite, and "
1861 "perform one of the following:"
1862 msgstr ""
1863 "A <gui>Partnerlista</gui> ablakban válassza ki a meghívni kívánt partnert "
1864 "más partnerek meghívásához a csoportos társalgásba, és tegye a következők "
1865 "egyikét:"
1866
1867 #. (itstool) path: item/p
1868 #: C/group-conversations.page:97
1869 msgid "Right-click on the contact and choose <gui>Invite to chatroom</gui>."
1870 msgstr ""
1871 "Kattintson a jobb egérgombbal a partnerre, és válassza a <gui>Meghívás "
1872 "csevegőszobába</gui> menüpontot."
1873
1874 #. (itstool) path: item/p
1875 #: C/group-conversations.page:102
1876 msgid ""
1877 "Choose <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Contact</gui><gui>Invite to chatroom</"
1878 "gui></guiseq>."
1879 msgstr ""
1880 "Válassza a <guiseq><gui>Szerkesztés</gui><gui>Partner</gui><gui>Meghívás "
1881 "csevegőszobába</gui></guiseq> menüpontot."
1882
1883 #. (itstool) path: item/p
1884 #: C/group-conversations.page:107
1885 msgid ""
1886 "If you have more than one group conversation open, select the one you want "
1887 "to invite your contacts."
1888 msgstr ""
1889 "Ha több csoportos társalgás is meg van nyitva, akkor válassza ki azt, "
1890 "amelyikbe meg szeretné hívni partnereit."
1891
1892 #. (itstool) path: section/title
1893 #: C/group-conversations.page:118
1894 msgid "Join a group conversation"
1895 msgstr "Csatlakozás csoportos társalgáshoz"
1896
1897 #. (itstool) path: item/p
1898 #: C/group-conversations.page:128
1899 msgid "Expand the <gui>Room List</gui> section to see all the existing rooms."
1900 msgstr ""
1901 "Nyissa ki a <gui>Szobalista</gui> fejezetet az összes létező szoba "
1902 "megjelenítéséhez."
1903
1904 #. (itstool) path: item/p
1905 #: C/group-conversations.page:133
1906 msgid "Double-click on the name of a room to join it."
1907 msgstr "Kattintson duplán a szoba nevére a belépéshez."
1908
1909 #. (itstool) path: section/p
1910 #: C/group-conversations.page:139
1911 msgid ""
1912 "It is not possible to join all existing rooms. Some of the rooms might "
1913 "require a password, or might be invitation only. <app>Empathy</app> does not "
1914 "support these kind of rooms."
1915 msgstr ""
1916 "Nem feltétlenül lehet minden létező szobába belépni. Egyes szobák jelszót "
1917 "kérhetnek, vagy csak meghívással lehetnek láthatók. Az <app>Empathy</app> "
1918 "nem támogatja az ilyen szobákat."
1919
1920 #. (itstool) path: info/desc
1921 #: C/hide-contacts.page:8
1922 msgid "Hide the offline contacts from your <gui>Contact List</gui>."
1923 msgstr "A kilépett partnerek elrejtése a <gui>Partnerlistáról</gui>."
1924
1925 #. (itstool) path: page/title
1926 #: C/hide-contacts.page:19
1927 msgid "Hide offline contacts"
1928 msgstr "Kilépett partnerek elrejtése"
1929
1930 #. (itstool) path: page/p
1931 #: C/hide-contacts.page:21
1932 msgid ""
1933 "Normally, <app>Empathy</app> shows all your contacts: those that are online, "
1934 "with which you can have a conversation, and also those that are offline."
1935 msgstr ""
1936 "Általában az <app>Empathy</app> megjeleníti az összes partnert: az "
1937 "elérhetőket, akikkel társalgást kezdhet, és a kilépetteket is."
1938
1939 #. (itstool) path: page/p
1940 #: C/hide-contacts.page:25
1941 msgid "To hide the contacts that are offline:"
1942 msgstr "A kilépett partnerek elrejtése:"
1943
1944 #. (itstool) path: item/p
1945 #: C/hide-contacts.page:31
1946 msgid ""
1947 "From the <gui>Contact List</gui> window, choose <guiseq><gui>View</gui> "
1948 "<gui>Offline Contacts</gui></guiseq>, or press <keyseq><key>Ctrl</key> "
1949 "<key>H</key></keyseq>."
1950 msgstr ""
1951 "A <gui>Partnerlista</gui> ablakban válassza a <guiseq><gui>Nézet</"
1952 "gui><gui>Kilépett partnerek</gui></guiseq> menüpontot, vagy nyomja meg a "
1953 "<keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key></keyseq> billentyűkombinációt."
1954
1955 #. (itstool) path: item/p
1956 #: C/hide-contacts.page:36
1957 msgid "To show the offline contacts again, repeat the same procedure above."
1958 msgstr ""
1959 "A kilépett partnerek ismételt megjelenítéséhez ismételje meg a fenti "
1960 "eljárást."
1961
1962 #. (itstool) path: info/desc
1963 #: C/import-account.page:10
1964 msgid "Import an account from another instant messaging application."
1965 msgstr "Felhasználói fiók importálása másik azonnaliüzenő alkalmazásból."
1966
1967 #. (itstool) path: credit/name
1968 #: C/import-account.page:19
1969 msgid "Peter Haslam"
1970 msgstr "Peter Haslam"
1971
1972 #. (itstool) path: page/title
1973 #: C/import-account.page:42
1974 msgid "Import an existing account"
1975 msgstr "Meglévő fiók importálása"
1976
1977 #. (itstool) path: page/p
1978 #: C/import-account.page:44
1979 msgid ""
1980 "The first time you run <app>Empathy</app>, it will offer to import your "
1981 "accounts from other instant messaging applications. Currently, the only "
1982 "supported application is <app>Pidgin</app>."
1983 msgstr ""
1984 "Az <app>Empathy</app> első futtatásakor felajánlja felhasználói fiókjainak "
1985 "importálását más azonnaliüzenő alkalmazásokból. Jelenleg az egyetlen "
1986 "támogatott ilyen alkalmazás a <app>Pidgin</app>."
1987
1988 #. (itstool) path: item/p
1989 #: C/import-account.page:50
1990 msgid ""
1991 "Run <app>Empathy</app> for the first time. An assistant will offer you a "
1992 "number of options to create new accounts."
1993 msgstr ""
1994 "Az <app>Empathy</app> első futtatásakor egy asszisztens számos lehetőséget "
1995 "kínál fel új felhasználói fiókok létrehozásához."
1996
1997 #. (itstool) path: item/p
1998 #: C/import-account.page:54
1999 msgid ""
2000 "Select <gui>Yes, import my account details from</gui> and click "
2001 "<gui>Forward</gui>."
2002 msgstr ""
2003 "Válassza az <gui>Igen, fiókadatok importálása ebből:</gui> lehetőséget, és "
2004 "nyomja meg a <gui>Tovább</gui> gombot."
2005
2006 #. (itstool) path: item/p
2007 #: C/import-account.page:58
2008 msgid "Select the check box next to each account you wish to import."
2009 msgstr ""
2010 "Válassza ki az egyes importálni kívánt fiókok melletti jelölőnégyzeteket."
2011
2012 #. (itstool) path: item/p
2013 #: C/import-account.page:61 C/irc-nick-password.page:63
2014 msgid "Click <gui style=\"button\">Apply</gui>."
2015 msgstr "Nyomja meg az <gui style=\"button\">Alkalmaz</gui> gombot."
2016
2017 #. (itstool) path: note/p
2018 #: C/import-account.page:66
2019 msgid ""
2020 "It is not currently possible to import accounts after you have completed the "
2021 "first-run assistant."
2022 msgstr ""
2023 "Jelenleg nincs lehetőség fiókok importálására az első futtatáskor megjelenő "
2024 "asszisztens bezárása után."
2025
2026 #. (itstool) path: info/desc
2027 #: C/index.page:28
2028 msgid ""
2029 "Empathy is the instant messenging application for GNOME. It supports text, "
2030 "voice and video chat over many protocols."
2031 msgstr ""
2032 "Az Empathy egy azonnaliüzenő alkalmazás a GNOME-hoz. Támogatja a szöveges "
2033 "üzenetküldést, valamint a hang- és videohívásokat számos protokollon."
2034
2035 #. (itstool) path: info/title
2036 #: C/index.page:30
2037 msgctxt "link"
2038 msgid "Empathy"
2039 msgstr "Empathy"
2040
2041 #. (itstool) path: info/title
2042 #: C/index.page:31
2043 msgctxt "text"
2044 msgid "Empathy"
2045 msgstr "Empathy"
2046
2047 #. (itstool) path: page/title
2048 #: C/index.page:34
2049 msgid "<_:media-1/> Empathy"
2050 msgstr "<_:media-1/> Empathy"
2051
2052 #. (itstool) path: section/title
2053 #: C/index.page:40
2054 msgid "Account Management"
2055 msgstr "Fiókkezelés"
2056
2057 #. (itstool) path: section/title
2058 #: C/index.page:44
2059 msgid "Contact Management"
2060 msgstr "Partnerkezelés"
2061
2062 #. (itstool) path: section/title
2063 #: C/index.page:48
2064 msgid "Text Conversations"
2065 msgstr "Szöveges csevegések"
2066
2067 #. (itstool) path: section/title
2068 #: C/index.page:52
2069 msgid "Audio and Video Conversations"
2070 msgstr "Hang- és videocsevegések"
2071
2072 #. (itstool) path: section/title
2073 #: C/index.page:56
2074 msgid "Advanced Actions"
2075 msgstr "Speciális műveletek"
2076
2077 #. (itstool) path: section/title
2078 #: C/index.page:60 C/irc-manage.page:64
2079 msgid "Common Problems"
2080 msgstr "Gyakori problémák"
2081
2082 #. (itstool) path: media
2083 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
2084 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
2085 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
2086 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
2087 #: C/introduction.page:41
2088 msgctxt "_"
2089 msgid ""
2090 "external ref='figures/empathy-main-window.png' "
2091 "md5='54908dcb2588beddb15ef0968d2c2582'"
2092 msgstr ""
2093 "external ref='figures/empathy-main-window.png' "
2094 "md5='54908dcb2588beddb15ef0968d2c2582'"
2095
2096 #. (itstool) path: info/desc
2097 #: C/introduction.page:9
2098 msgid "Introduction to the <app>Empathy</app> instant messenger."
2099 msgstr "Az <app>Empathy</app> üzenetküldő bemutatása."
2100
2101 #. (itstool) path: page/title
2102 #: C/introduction.page:21
2103 msgid "Introduction"
2104 msgstr "Bevezetés"
2105
2106 #. (itstool) path: page/p
2107 #: C/introduction.page:23
2108 msgid ""
2109 "<app>Empathy</app> is an instant messaging application for the GNOME "
2110 "Desktop. It supports text messaging, voice &amp; video calls, file "
2111 "transfers, and all the most used messaging systems such as MSN and Google "
2112 "Talk."
2113 msgstr ""
2114 "Az <app>Empathy</app> egy üzenetküldő alkalmazás a GNOME asztali "
2115 "környezethez. Támogatja a szöveges üzenetküldést, hang- és videohívásokat, "
2116 "fájlátvitelt és a legtöbbet használt üzenetküldő rendszereket, mint az MSN "
2117 "és a Google Talk."
2118
2119 #. (itstool) path: page/p
2120 #: C/introduction.page:28
2121 msgid ""
2122 "<app>Empathy</app> includes features that help you better collaborate while "
2123 "at work, and that let you easily keep in touch with your friends."
2124 msgstr ""
2125 "Az <app>Empathy</app> szolgáltatásai segítik a jobb együttműködést "
2126 "munkahelyén, és lehetővé teszik a kapcsolattartást barátaival."
2127
2128 #. (itstool) path: page/p
2129 #: C/introduction.page:32
2130 msgid ""
2131 "Using <app>Empathy</app>, you can group all the conversations in a single "
2132 "window, have multiple windows for different kind of conversations, easily "
2133 "search through your previous conversations, and share your desktop in just "
2134 "two clicks."
2135 msgstr ""
2136 "Az <app>Empathy</app> segítségével összes társalgását egyetlen ablakba "
2137 "csoportosíthatja, több ablakban tarthatja a különböző társalgásokat, "
2138 "egyszerűen kereshet a korábbi társalgásokban, és két kattintással "
2139 "megoszthatja asztalát."
2140
2141 #. (itstool) path: figure/title
2142 #: C/introduction.page:39
2143 msgid "<gui>Contact List</gui> window"
2144 msgstr "<gui>Partnerlista</gui> ablak"
2145
2146 #. (itstool) path: figure/desc
2147 #: C/introduction.page:40
2148 msgid "<app>Empathy</app> main window"
2149 msgstr "Az <app>Empathy</app> főablaka"
2150
2151 #. (itstool) path: media/p
2152 #: C/introduction.page:42
2153 msgid "<app>Empathy</app> main window."
2154 msgstr "Az <app>Empathy</app> főablaka."
2155
2156 #. (itstool) path: info/desc
2157 #: C/irc-commands.page:7
2158 msgid "The supported IRC commands."
2159 msgstr "A támogatott IRC-parancsok."
2160
2161 #. (itstool) path: page/title
2162 #: C/irc-commands.page:18
2163 msgid "Supported IRC commands"
2164 msgstr "Támogatott IRC-parancsok"
2165
2166 #. (itstool) path: page/p
2167 #: C/irc-commands.page:19
2168 msgid ""
2169 "To see the list of the supported IRC commands, in a chat room type <input>/"
2170 "help</input> and press <key>Enter</key>."
2171 msgstr ""
2172 "A támogatott IRC-parancsok listájának megjelenítéséhez a csevegőszobában "
2173 "írja be a <input>/help</input> utasítást, és nyomja meg az <key>Enter</key> "
2174 "billentyűt."
2175
2176 #. (itstool) path: note/p
2177 #: C/irc-commands.page:24
2178 msgid "All commands available have a small description on their usage."
2179 msgstr "Minden elérhető parancshoz tartozik egy rövid használati utasítás."
2180
2181 #. (itstool) path: info/desc
2182 #: C/irc-join-pwd.page:9
2183 msgid "Enter password-protected IRC chat rooms."
2184 msgstr "Belépés jelszóval védett IRC-csevegőszobákba."
2185
2186 #. (itstool) path: page/title
2187 #: C/irc-join-pwd.page:25
2188 msgid "Join a protected IRC chat room"
2189 msgstr "Csatlakozás védett IRC-csevegőszobához"
2190
2191 #. (itstool) path: page/p
2192 #: C/irc-join-pwd.page:27
2193 msgid ""
2194 "On some IRC networks, private IRC rooms may be protected with a password. If "
2195 "you know the password, use the following steps to join:"
2196 msgstr ""
2197 "Egyes IRC-hálózatokon a privát IRC-szobák jelszóval védettek lehetnek. Ha "
2198 "ismeri a jelszót, akkor tegye a következőket a csatlakozáshoz:"
2199
2200 #. (itstool) path: item/p
2201 #: C/irc-join-pwd.page:33
2202 msgid "<link xref=\"irc-join-room\">Join the room</link> as normal."
2203 msgstr ""
2204 "<link xref=\"irc-join-room\">Csatlakozzon a szobához</link> a szokásos módon."
2205
2206 #. (itstool) path: item/p
2207 #: C/irc-join-pwd.page:38
2208 msgid ""
2209 "Empathy will prompt you for a password. Enter the password for the IRC chat "
2210 "room and click <gui style=\"button\">Join</gui>."
2211 msgstr ""
2212 "Az Empathy bekéri a jelszót. Adja meg az IRC-csevegőszoba jelszavát, és "
2213 "nyomja meg a <gui style=\"button\">Csatlakozás</gui> gombot."
2214
2215 #. (itstool) path: info/desc
2216 #: C/irc-join-room.page:8
2217 msgid "Join an IRC channel."
2218 msgstr "Csatlakozás IRC-csatornához."
2219
2220 #. (itstool) path: page/title
2221 #: C/irc-join-room.page:31
2222 msgid "Join an IRC chat room"
2223 msgstr "Csatlakozás IRC-csevegőszobához"
2224
2225 #. (itstool) path: page/p
2226 #: C/irc-join-room.page:33
2227 msgid ""
2228 "You can join IRC chat rooms (also known as IRC channels) on any IRC network "
2229 "you’re connected to. To connect to an IRC network, see <link xref=\"add-"
2230 "account\"/> and <link xref=\"account-irc\"/>."
2231 msgstr ""
2232 "Az IRC-csevegőszobákba (IRC-csatornákra) bármely IRC-hálózaton beléphet, "
2233 "amelyhez csatlakozva van. Az IRC-hálózatokhoz való csatlakozással "
2234 "kapcsolatban lásd az <link xref=\"add-account\"/> és <link xref=\"account-irc"
2235 "\"/> témákat."
2236
2237 #. (itstool) path: item/p
2238 #: C/irc-join-room.page:45
2239 msgid ""
2240 "From the <gui>Account</gui> drop-down list, select the IRC account that "
2241 "corresponds to the network you want to use."
2242 msgstr ""
2243 "A <gui>Felhasználói fiók</gui> legördülő listában válassza ki a használni "
2244 "kívánt hálózatnak megfelelő IRC-fiókot."
2245
2246 #. (itstool) path: item/p
2247 #: C/irc-join-room.page:51
2248 msgid ""
2249 "In the <gui>Room</gui> text box, type the name of the channel you want to "
2250 "join. IRC channel names start with the hash character (<sys>#</sys>)."
2251 msgstr ""
2252 "A <gui>Szoba</gui> szövegmezőbe írja be a csatorna nevét, amelyhez "
2253 "csatlakozni kíván. Az IRC-csatornák neve a kettős kereszt karakterrel "
2254 "(<sys>#</sys>) kezdődik."
2255
2256 #. (itstool) path: item/p
2257 #: C/irc-join-room.page:57
2258 msgid "Click <gui>Join</gui> to enter the room."
2259 msgstr "Nyomja meg a <gui>Csatlakozás</gui> gombot a szobába való belépéshez."
2260
2261 #. (itstool) path: note/p
2262 #: C/irc-join-room.page:64
2263 msgid ""
2264 "To join multiple rooms, you need to repeat the steps above for each room."
2265 msgstr ""
2266 "Több szobához is csatlakozhat, minden szobához megismételve a fenti "
2267 "lépéseket."
2268
2269 #. (itstool) path: info/desc
2270 #: C/irc-manage.page:9
2271 msgid "How to use IRC with <app>Empathy</app>."
2272 msgstr "IRC használata az <app>Empathyval</app>."
2273
2274 #. (itstool) path: credit/name
2275 #: C/irc-manage.page:23
2276 msgid "Sindhu S"
2277 msgstr "Sindhu S"
2278
2279 #. (itstool) path: page/title
2280 #: C/irc-manage.page:39
2281 msgid "Internet Relay Chat (IRC)"
2282 msgstr "Interneten továbbított csevegés (IRC)"
2283
2284 #. (itstool) path: when/p
2285 #: C/irc-manage.page:47
2286 msgid ""
2287 "<link action=\"install:telepathy-idle\" xref=\"index\"> Install telepathy-"
2288 "idle</link>"
2289 msgstr ""
2290 "<link action=\"install:telepathy-idle\" xref=\"index\">A telepathy-idle "
2291 "telepítése</link>"
2292
2293 #. (itstool) path: info/title
2294 #: C/irc-manage.page:55
2295 msgctxt "link"
2296 msgid "IRC Chat Rooms and Conversations"
2297 msgstr "IRC-csevegőszobák és társalgások"
2298
2299 #. (itstool) path: section/title
2300 #: C/irc-manage.page:57
2301 msgid "Chat Rooms and Conversations"
2302 msgstr "Csevegőszobák és társalgások"
2303
2304 #. (itstool) path: info/title
2305 #: C/irc-manage.page:62
2306 msgctxt "link"
2307 msgid "Common IRC Problems"
2308 msgstr "Gyakori IRC-problémák"
2309
2310 #. (itstool) path: info/desc
2311 #: C/irc-nick-password.page:10
2312 msgid "Protect your nickname to prevent other IRC users from using it."
2313 msgstr "Védje meg becenevét, hogy más IRC-felhasználók ne használhassák azt."
2314
2315 #. (itstool) path: page/title
2316 #: C/irc-nick-password.page:33
2317 msgid "Use a nickname password on IRC"
2318 msgstr "Jelszó használata IRC becenévhez"
2319
2320 #. (itstool) path: page/p
2321 #: C/irc-nick-password.page:35
2322 msgid ""
2323 "On some IRC networks, you can register your nickname with a service called "
2324 "NickServ. By sending special messages to NickServ, you can set your password "
2325 "and identify yourself. Some IRC chat rooms may not allow you to join without "
2326 "a registered nickname."
2327 msgstr ""
2328 "Egyes IRC-hálózatokon lehetősége van becenevének regisztrálására a NickServ "
2329 "nevű szolgáltatásnál. A NickServnek küldött speciális üzenetekkel "
2330 "beállíthatja jelszavát, és azonosíthatja magát. Egyes IRC-csevegőszobák nem "
2331 "engedik belépni regisztrált becenév nélkül."
2332
2333 #. (itstool) path: page/p
2334 #: C/irc-nick-password.page:40
2335 msgid ""
2336 "<app>Empathy</app> does not currently support nickname registration. Some "
2337 "IRC networks, however, will automatically forward a <em>server password</em> "
2338 "to NickServ. On these networks, you can use the IRC password in "
2339 "<app>Empathy</app> to identify yourself to NickServ. The popular freenode "
2340 "network is known to have this feature."
2341 msgstr ""
2342 "Az <app>Empathy</app> jelenleg nem támogatja a becenév regisztrálását. Egyes "
2343 "IRC-hálózatok azonban automatikusan továbbítanak egy <em>kiszolgálójelszót</"
2344 "em> a NickServnek. Ezeken a hálózatokon az IRC-jelszavát az <app>Empathy</"
2345 "app> segítségével használhatja azonosításra a NickServ felé. A népszerű "
2346 "FreeNode hálózat rendelkezik ezzel a szolgáltatással."
2347
2348 #. (itstool) path: page/p
2349 #: C/irc-nick-password.page:46
2350 msgid "To set an IRC server password:"
2351 msgstr "IRC-kiszolgálójelszó beállítása:"
2352
2353 #. (itstool) path: item/p
2354 #: C/irc-nick-password.page:54
2355 msgid "Select the IRC account from the list on the left of the dialog."
2356 msgstr "Válassza ki az IRC-fiókot az ablak bal oldalán lévő listából."
2357
2358 #. (itstool) path: item/p
2359 #: C/irc-nick-password.page:57
2360 msgid ""
2361 "In the <gui>Password</gui> field, type the password you used to register "
2362 "your nikcname."
2363 msgstr ""
2364 "A <gui>Jelszó</gui> mezőben írja be a beceneve regisztrálásához használt "
2365 "jelszót."
2366
2367 #. (itstool) path: note/p
2368 #: C/irc-nick-password.page:69
2369 msgid ""
2370 "These instructions only allow you to use a password-protected nickname on "
2371 "certain IRC networks. It is not currently possible to register an IRC "
2372 "nickname or change your nickname password using <app>Empathy</app>."
2373 msgstr ""
2374 "Ezek az utasítások csak bizonyos IRC-hálózatokon teszik lehetővé jelszóval "
2375 "védett becenév használatát. Jelenleg az <app>Empathy</app> használatával nem "
2376 "lehet IRC-becenevet regisztrálni, vagy a becenév jelszavát módosítani."
2377
2378 #. (itstool) path: info/desc
2379 #: C/irc-send-file.page:9
2380 msgid "<app>Empathy</app> does not currently support sending files using IRC."
2381 msgstr ""
2382 "Az <app>Empathy</app> jelenleg nem támogatja a fájlküldést IRC használatával."
2383
2384 #. (itstool) path: page/title
2385 #: C/irc-send-file.page:31
2386 msgid "Send files over IRC"
2387 msgstr "Fájlok küldése IRC használatával."
2388
2389 #. (itstool) path: page/p
2390 #: C/irc-send-file.page:33
2391 msgid "It is not currently possible to send files using IRC."
2392 msgstr "Jelenleg nem lehetséges a fájlok küldése IRC használatával."
2393
2394 #. (itstool) path: info/desc
2395 #: C/irc-start-conversation.page:8
2396 msgid "Start a conversation with an IRC contact."
2397 msgstr "Társalgás kezdése IRC-partnerrel."
2398
2399 #. (itstool) path: page/title
2400 #: C/irc-start-conversation.page:30
2401 msgid "Chat with somebody on IRC"
2402 msgstr "Csevegjen IRC-n"
2403
2404 #. (itstool) path: page/p
2405 #: C/irc-start-conversation.page:32
2406 msgid ""
2407 "You can hold private conversations with other IRC users, outside of the "
2408 "public IRC chat rooms. To start a conversation with another IRC user:"
2409 msgstr ""
2410 "Személyes társalgást folytathat más IRC-felhasználókkal a nyilvános IRC-"
2411 "csevegőszobákon kívül. Társalgás kezdeményezéséhez egy másik IRC-"
2412 "felhasználóval:"
2413
2414 #. (itstool) path: item/p
2415 #: C/irc-start-conversation.page:37
2416 msgid ""
2417 "In the contact list for an IRC chat room, double click the name of the user "
2418 "you want to chat with. Alternatively, right click the name of the user and "
2419 "choose <gui>Chat</gui>."
2420 msgstr ""
2421 "Egy IRC-csevegőszoba partnerlistájában kattintson duplán a felhasználó "
2422 "nevére, akivel csevegni szeretne. Ezen kívül rákattinthat a jobb egérgombbal "
2423 "is a felhasználó nevére, és kiválaszthatja a <gui>Csevegés</gui> menüpontot."
2424
2425 #. (itstool) path: item/p
2426 #: C/irc-start-conversation.page:45
2427 msgid ""
2428 "The IRC room contact list is not the same as <app>Empathy</app> contact "
2429 "list. It contains a list of users in the IRC chat room you joined. Different "
2430 "rooms can have different contacts listed."
2431 msgstr ""
2432 "Az IRC-szoba partnerlistája nem azonos az <app>Empathy</app> "
2433 "partnerlistájával. Ez az adott IRC-szoba felhasználóinak listáját "
2434 "tartalmazza. A különböző szobákban különböző partnerek vannak felsorolva."
2435
2436 #. (itstool) path: item/p
2437 #: C/irc-start-conversation.page:52
2438 msgid ""
2439 "The IRC room contact list is usually on the right side of the IRC room "
2440 "window. If you do not see it, choose <guiseq><gui>Conversation</"
2441 "gui><gui>Show Contact List</gui></guiseq>."
2442 msgstr ""
2443 "Az IRC-szoba partnerlistája általában az IRC-szoba ablakának jobb oldalán "
2444 "van. Ha nem látja, akkor válassza a <guiseq><gui>Társalgás</"
2445 "gui><gui>Partnerlista megjelenítése</gui></guiseq> menüpontot."
2446
2447 #. (itstool) path: info/desc
2448 #: C/license.page:8
2449 msgid "Legal information."
2450 msgstr "Jogi információk."
2451
2452 #. (itstool) path: page/title
2453 #: C/license.page:11
2454 msgid "License"
2455 msgstr "Licenc"
2456
2457 #. (itstool) path: page/p
2458 #: C/license.page:12
2459 msgid ""
2460 "This work is distributed under a CreativeCommons Attribution-Share Alike 3.0 "
2461 "Unported license."
2462 msgstr ""
2463 "Ez a mű a CreativeCommons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licenc "
2464 "feltételei szerint terjeszthető."
2465
2466 #. (itstool) path: page/p
2467 #: C/license.page:20
2468 msgid "You are free:"
2469 msgstr "Jogodban áll:"
2470
2471 #. (itstool) path: item/title
2472 #: C/license.page:25
2473 msgid "<em>To share</em>"
2474 msgstr "<em>Megosztani</em>"
2475
2476 #. (itstool) path: item/p
2477 #: C/license.page:26
2478 msgid "To copy, distribute and transmit the work."
2479 msgstr "Másolni, terjeszteni és továbbítani a művet."
2480
2481 #. (itstool) path: item/title
2482 #: C/license.page:29
2483 msgid "<em>To remix</em>"
2484 msgstr "<em>Feldolgozni</em>"
2485
2486 #. (itstool) path: item/p
2487 #: C/license.page:30
2488 msgid "To adapt the work."
2489 msgstr "Módosítani a művet."
2490
2491 #. (itstool) path: page/p
2492 #: C/license.page:33
2493 msgid "Under the following conditions:"
2494 msgstr "A következő feltételek szerint:"
2495
2496 #. (itstool) path: item/title
2497 #: C/license.page:38
2498 msgid "<em>Attribution</em>"
2499 msgstr "<em>Nevezd meg!</em>"
2500
2501 #. (itstool) path: item/p
2502 #: C/license.page:39
2503 msgid ""
2504 "You must attribute the work in the manner specified by the author or "
2505 "licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use "
2506 "of the work)."
2507 msgstr ""
2508 "A szerző vagy a jogosult által meghatározott módon fel kell tüntetned a "
2509 "műhöz kapcsolódó információkat (pl. a szerző nevét vagy álnevét, a Mű címét)."
2510
2511 #. (itstool) path: item/title
2512 #: C/license.page:46
2513 msgid "<em>Share Alike</em>"
2514 msgstr "<em>Így add tovább!</em>"
2515
2516 #. (itstool) path: item/p
2517 #: C/license.page:47
2518 msgid ""
2519 "If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the "
2520 "resulting work only under the same, similar or a compatible license."
2521 msgstr ""
2522 "Ha megváltoztatod, átalakítod, feldolgozod ezt a művet, az így létrejött "
2523 "alkotást csak a jelenlegivel megegyező licenc alatt terjesztheted."
2524
2525 #. (itstool) path: page/p
2526 #: C/license.page:53
2527 msgid ""
2528 "For the full text of the license, see the <link href=\"http://"
2529 "creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode\">CreativeCommons website</"
2530 "link>, or read the full <link href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-"
2531 "sa/3.0/\">Commons Deed</link>."
2532 msgstr ""
2533 "A licenc teljes szövegéért lásd a <link href=\"http://creativecommons.org/"
2534 "licenses/by-sa/3.0/legalcode\">CreativeCommons weboldalát</link>, vagy a "
2535 "teljes <link href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/\">Commons "
2536 "összefoglalót</link>."
2537
2538 #. (itstool) path: info/desc
2539 #: C/link-contacts.page:11
2540 msgid "Merge and separate different contacts into a single one."
2541 msgstr "Különböző partnerek egyesítése és szétválasztása"
2542
2543 #. (itstool) path: credit/name
2544 #: C/link-contacts.page:19
2545 msgid "Shobha Tyagi"
2546 msgstr "Shobha Tyagi"
2547
2548 #. (itstool) path: page/title
2549 #: C/link-contacts.page:29
2550 msgid "Link and unlink contacts"
2551 msgstr "Névjegyek összekapcsolása/szétválasztása"
2552
2553 #. (itstool) path: page/p
2554 #: C/link-contacts.page:30
2555 msgid ""
2556 "If one or more of your contacts has multiple accounts with different "
2557 "messaging services, you can combine these accounts into a single contact."
2558 msgstr ""
2559 "Ha egy partnere több fiókkal is rendelkezik különböző szolgáltatóknál, akkor "
2560 "ezeket egyesítheti egyetlen partnerbejegyzéssé."
2561
2562 #. (itstool) path: page/p
2563 #: C/link-contacts.page:34
2564 msgid ""
2565 "The resulting contact is called a <em>meta-contact</em>: a contact composed "
2566 "from different single contacts."
2567 msgstr ""
2568 "Az eredményül kapott partnert <em>metapartnernek</em> hívjuk: ez egy több "
2569 "önálló partnerbejegyzésből álló partner."
2570
2571 #. (itstool) path: page/p
2572 #: C/link-contacts.page:38
2573 msgid ""
2574 "Suppose you have a contact called Jane Smith who is using three different "
2575 "messaging services like:"
2576 msgstr ""
2577 "Ha például rendelkezik egy Kovács Erzsébet nevű partnerrel, aki három "
2578 "különböző üzenetküldő szolgáltatást használ:"
2579
2580 #. (itstool) path: item/p
2581 #: C/link-contacts.page:44
2582 msgid "janes@facebook"
2583 msgstr "ekovacs@facebook"
2584
2585 #. (itstool) path: item/p
2586 #: C/link-contacts.page:49
2587 msgid "jane.smith@gmail"
2588 msgstr "erzsebet.kovacs@gmail"
2589
2590 #. (itstool) path: item/p
2591 #: C/link-contacts.page:54
2592 msgid "jane_smith@hotmail"
2593 msgstr "erzsebet_kovacs@hotmail"
2594
2595 #. (itstool) path: page/p
2596 #: C/link-contacts.page:59
2597 msgid "You can combine these contacts into a single Jane Smith one."
2598 msgstr ""
2599 "Ezeket a partnerbejegyzéseket egyetlen Kovács Erzsébet bejegyzéssé "
2600 "egyesítheti."
2601
2602 #. (itstool) path: section/title
2603 #: C/link-contacts.page:63
2604 msgid "Link contacts"
2605 msgstr "Partnerek összekapcsolása"
2606
2607 #. (itstool) path: section/p
2608 #: C/link-contacts.page:64
2609 msgid "The way you can link your contacts is as follows:"
2610 msgstr "Partnerek összekapcsolásához:"
2611
2612 #. (itstool) path: item/p
2613 #: C/link-contacts.page:69
2614 msgid ""
2615 "Press the tick button to select entries you want to link. This will enable "
2616 "<em>selection mode</em> and you can see a checkbox for each entry."
2617 msgstr ""
2618 "Nyomja meg a pipa gombot az összekapcsolni kívánt bejegyzések kijelöléséhez. "
2619 "Ez bekapcsolja a <em>kijelölési módot</em>, és minden bejegyzés mellett "
2620 "megjelenik egy jelölőnégyzet."
2621
2622 #. (itstool) path: item/p
2623 #: C/link-contacts.page:75
2624 msgid ""
2625 "Tick the checkboxes that correspond to the <app>Contacts</app> entries which "
2626 "belong to the same contact."
2627 msgstr ""
2628 "Jelölje be az azonos partnerhez tartozó <app>Névjegyek</app> alkalmazásbeli "
2629 "bejegyzéseket."
2630
2631 #. (itstool) path: item/p
2632 #: C/link-contacts.page:81
2633 msgid "Press <gui style=\"button\">Link</gui>."
2634 msgstr "Nyomja meg az <gui style=\"button\">Összekapcsolás</gui> gombot."
2635
2636 #. (itstool) path: section/p
2637 #: C/link-contacts.page:86
2638 msgid "Repeat steps 3 and 4 in order to link other contacts."
2639 msgstr "Ismételje a 3. és 4. lépéseket a további partnerek összekapcsolásához."
2640
2641 #. (itstool) path: section/title
2642 #: C/link-contacts.page:92
2643 msgid "Unlink contacts"
2644 msgstr "Partnerek szétválasztása"
2645
2646 #. (itstool) path: section/p
2647 #: C/link-contacts.page:93
2648 msgid "To unlink a linked contact:"
2649 msgstr "Az összekapcsolt partnerek szétválasztása:"
2650
2651 #. (itstool) path: item/p
2652 #: C/link-contacts.page:98
2653 msgid "Select the contact from your list."
2654 msgstr "Válassza ki a partnert a partnerlistából."
2655
2656 #. (itstool) path: item/p
2657 #: C/link-contacts.page:103
2658 msgid ""
2659 "Press <gui style=\"button\">Edit</gui> in the top-right corner of "
2660 "<app>Contacts</app>."
2661 msgstr ""
2662 "Kattintson a <gui style=\"button\">Szerkesztés</gui> gombra a "
2663 "<app>Névjegyek</app> jobb felső sarkában."
2664
2665 #. (itstool) path: item/p
2666 #: C/link-contacts.page:108
2667 msgid "Press <gui style=\"button\">Linked Contacts</gui>."
2668 msgstr ""
2669 "Nyomja meg az <gui style=\"button\">Összekapcsolt névjegyek</gui> gombot."
2670
2671 #. (itstool) path: item/p
2672 #: C/link-contacts.page:113
2673 msgid ""
2674 "Press <gui style=\"button\">Remove</gui> to unlink an entry from the linked "
2675 "contact."
2676 msgstr ""
2677 "Nyomja meg az <gui style=\"button\">Eltávolítás</gui> gombot a bejegyzés "
2678 "leválasztásához a névjegyről."
2679
2680 #. (itstool) path: item/p
2681 #: C/link-contacts.page:118
2682 msgid ""
2683 "Press <gui style=\"button\">Close</gui> if you do not want to unlink any "
2684 "more contacts."
2685 msgstr ""
2686 "Nyomja meg a <gui style=\"button\">Bezárás</gui> gombot, amikor befejezte a "
2687 "partnerek szétválasztását."
2688
2689 #. (itstool) path: item/p
2690 #: C/link-contacts.page:123
2691 msgid "Finally, press <gui style=\"button\">Done</gui> to finish editing."
2692 msgstr ""
2693 "Végül nyomja meg a <gui style=\"button\">Kész</gui> gombot a szerkesztés "
2694 "befejezéséhez."
2695
2696 #. (itstool) path: info/desc
2697 #: C/overview.page:9
2698 msgid "What instant messaging is and how you can use it."
2699 msgstr "Mi az azonnali üzenetküldés, és hogyan használhatja."
2700
2701 #. (itstool) path: credit/name
2702 #: C/overview.page:13
2703 msgid "Aruna S"
2704 msgstr "Aruna S"
2705
2706 #. (itstool) path: page/title
2707 #: C/overview.page:25
2708 msgid "Overview of instant messaging"
2709 msgstr "Azonnali üzenetküldés áttekintése"
2710
2711 #. (itstool) path: page/p
2712 #: C/overview.page:27
2713 msgid ""
2714 "Instant messaging, sometimes abbreviated to IM, is a text-based means to "
2715 "communicate instantly over the internet and the local network. While some IM "
2716 "applications work with only one type of account, others, including <link "
2717 "xref=\"introduction\">Empathy</link>, provide IM facilities by using <link "
2718 "xref=\"add-account\">accounts</link> from different service providers. Some "
2719 "of these even support audio and video calling."
2720 msgstr ""
2721 "Az azonnali üzenetküldés egy szövegalapú helyi hálózati és internetes "
2722 "kommunikációs módszer. Míg sok azonnali üzenő alkalmazás csak egy "
2723 "fióktípussal működik, addig mások, beleértve az <link xref=\"introduction"
2724 "\">Empathyt</link>, számos különböző szolgáltató <link xref=\"add-account"
2725 "\">fiókjainak</link> használatával biztosítanak azonnali üzenetküldést. Ezek "
2726 "közül néhány hang- és videohívást is támogat."
2727
2728 #. (itstool) path: td/p
2729 #: C/overview.page:43
2730 msgid "Video Conference"
2731 msgstr "Videokonferencia"
2732
2733 #. (itstool) path: td/p
2734 #: C/overview.page:44
2735 msgid "Group chats"
2736 msgstr "Csoportos társalgások"
2737
2738 #. (itstool) path: td/p
2739 #: C/overview.page:45
2740 msgid "Chat rooms"
2741 msgstr "Csevegőszobák"
2742
2743 #. (itstool) path: page/p
2744 #: C/overview.page:49
2745 msgid ""
2746 "Some instant messaging applications can be used to connect to chat rooms, "
2747 "online places where like-minded people meet to talk. One popular means to "
2748 "connect to several chat rooms is the Internet Relay Chat, also known as "
2749 "<link xref=\"irc-manage\">IRC</link>. IRC provides <link xref=\"irc-join-room"
2750 "\">public</link> chat rooms, which are open to anyone who creates an account "
2751 "on the IRC Server, and private chat rooms, which are <link xref=\"irc-join-"
2752 "pwd\">password protected</link> and open only to a select few."
2753 msgstr ""
2754 "Egyes azonnali üzenő alkalmazásokkal csevegőszobákhoz is lehet csatlakozni, "
2755 "amelyeket a hasonló gondolkodású emberek használnak beszélgetésre. Az egyik "
2756 "népszerű eszköz számos csevegőszobához csatlakozásra az <link xref=\"irc-"
2757 "manage\">IRC</link>. Az IRC <link xref=\"irc-join-room\">nyilvános</link> "
2758 "csevegőszobákat biztosít, amelyek bárki számára nyitottak, aki létrehoz egy "
2759 "fiókot az IRC kiszolgálón, valamint privát csevegőszobákat, amelyek <link "
2760 "xref=\"irc-join-pwd\">jelszóval védettek</link>, és csak a készítőjük által "
2761 "kiválasztott kevesek léphetnek be."
2762
2763 #. (itstool) path: info/desc
2764 #: C/prev-conv.page:8
2765 msgid "Browse or search your previous conversations."
2766 msgstr "Böngéssze korábbi társalgásait, vagy keressen bennük."
2767
2768 #. (itstool) path: page/title
2769 #: C/prev-conv.page:36
2770 msgid "View previous conversations"
2771 msgstr "Korábbi társalgások megjelenítése"
2772
2773 #. (itstool) path: page/p
2774 #: C/prev-conv.page:38
2775 msgid ""
2776 "<app>Empathy</app> automatically saves all your text conversations you have "
2777 "with your contacts. You can <link xref=\"#search\">search through all of "
2778 "your previous conversations</link> or <link xref=\"#browse\">browse previous "
2779 "conversations</link> by contact and date."
2780 msgstr ""
2781 "Az <app>Empathy</app> automatikusan menti az összes szöveges társalgását "
2782 "partnereivel. Lehetősége van <link xref=\"#search\">keresni az összes "
2783 "korábbi társalgásában</link>, vagy partner és dátum szerint <link xref="
2784 "\"#browse\">böngészni a korábbi társalgásokat</link>."
2785
2786 #. (itstool) path: note/p
2787 #: C/prev-conv.page:46
2788 msgid ""
2789 "You do not need to be connected to the Internet to view and search your "
2790 "previous conversations."
2791 msgstr ""
2792 "A korábbi társalgások megjelenítéséhez és az azokban való kereséshez nem "
2793 "kell az internethez kapcsolódni."
2794
2795 #. (itstool) path: section/title
2796 #: C/prev-conv.page:53
2797 msgid "Search previous conversations"
2798 msgstr "Keresés korábbi társalgásokban"
2799
2800 #. (itstool) path: section/p
2801 #: C/prev-conv.page:55
2802 msgid ""
2803 "You can perform a full-text search through all of your previous "
2804 "conversations."
2805 msgstr "Teljes szöveges keresést végezhet minden korábbi társalgásban."
2806
2807 #. (itstool) path: item/p
2808 #: C/prev-conv.page:59 C/prev-conv.page:87
2809 msgid ""
2810 "From the <gui>Contact List</gui> window, choose <guiseq><gui>View</gui> "
2811 "<gui>Previous Conversations</gui></guiseq>. Alternatively, press <key>F3</"
2812 "key>."
2813 msgstr ""
2814 "A <gui>Partnerlista</gui> ablakban válassza a <guiseq><gui>Nézet</"
2815 "gui><gui>Korábbi társalgások</gui></guiseq> menüpontot. Az <key>F3</key> "
2816 "billentyűt is megnyomhatja."
2817
2818 #. (itstool) path: item/p
2819 #: C/prev-conv.page:63
2820 msgid ""
2821 "Select an account from the drop-down list in the top. A list of contacts and "
2822 "chat room for that account will be shown below."
2823 msgstr ""
2824 "Válassza ki a fiókot a felső legördülő listából. A fiókhoz tartozó partnerek "
2825 "és csevegőszobák listája alul megjelenik."
2826
2827 #. (itstool) path: item/p
2828 #: C/prev-conv.page:67
2829 msgid ""
2830 "Type the text you want to search for in the <gui>Search</gui> text field."
2831 msgstr "A <gui>Keresés</gui> mezőbe írja be a keresendő szöveget."
2832
2833 #. (itstool) path: item/p
2834 #: C/prev-conv.page:71
2835 msgid ""
2836 "Any conversations that matched your search terms will be shown. By default, "
2837 "conversations are ordered by date."
2838 msgstr ""
2839 "Megjelennek azok a társalgások, amelyekben megtalálható a keresőkifejezés. A "
2840 "társalgások alapértelmezésben dátum szerint vannak rendezve."
2841
2842 #. (itstool) path: section/title
2843 #: C/prev-conv.page:80
2844 msgid "Browse previous conversations"
2845 msgstr "Korábbi társalgások tallózása"
2846
2847 #. (itstool) path: section/p
2848 #: C/prev-conv.page:82
2849 msgid ""
2850 "You can browse your previous conversations with your contacts or in chat "
2851 "rooms by date."
2852 msgstr ""
2853 "A partnereivel vagy a csevegőszobákban folytatott korábbi társalgásokat "
2854 "dátum szerint tallózhatja."
2855
2856 #. (itstool) path: item/p
2857 #: C/prev-conv.page:91
2858 msgid ""
2859 "Select an account from the drop-down list in the top left. A list of "
2860 "contacts and chat room for that account will be shown below."
2861 msgstr ""
2862 "Válassza ki a fiókot a bal felső legördülő listából. A fiókhoz tartozó "
2863 "partnerek és csevegőszobák listája alul megjelenik."
2864
2865 #. (itstool) path: item/p
2866 #: C/prev-conv.page:95
2867 msgid ""
2868 "Select a contact or chat room to view your previous conversations from. By "
2869 "default the most recent conversation will be shown."
2870 msgstr ""
2871 "Válassza ki a partnert vagy csevegőszobát a korábbi társalgások "
2872 "megjelenítéséhez. Alapértelmezésben a legújabb társalgás jelenik meg."
2873
2874 #. (itstool) path: item/p
2875 #: C/prev-conv.page:99
2876 msgid ""
2877 "You can browse your conversations by date. Days on which you had a "
2878 "conversation with the selected contact will be shown in bold text. Click a "
2879 "date to select it. Click the arrows next to the month and year to browse "
2880 "earlier dates."
2881 msgstr ""
2882 "A társalgásokat dátum szerint böngészheti. Azok a napok, amelyeken a "
2883 "kiválasztott partnerrel társalgást folytatott, félkövéren jelennek meg. "
2884 "Kattintson a dátumra a kiválasztásához. Kattintson a hónap és az év melletti "
2885 "nyilakra a korábbi dátumok böngészéséhez."
2886
2887 #. (itstool) path: section/p
2888 #: C/prev-conv.page:105
2889 msgid ""
2890 "You can search for text in the conversations by typing into the search field "
2891 "at the top. The matching conversations will be showed."
2892 msgstr ""
2893 "A társalgásokban a felső keresőmezőbe gépelve kereshet szöveget. Ezután az "
2894 "illeszkedő társalgások megjelennek."
2895
2896 #. (itstool) path: note/p
2897 #: C/prev-conv.page:111
2898 msgid ""
2899 "You can quickly view the previous conversations with one of your contacts "
2900 "from the <gui>Contact List</gui> window. Simply right click the contact and "
2901 "choose <gui>Previous Conversations</gui>. The <gui>Previous Conversations</"
2902 "gui> window will open with that contact already selected."
2903 msgstr ""
2904 "A <gui>Partnerlista</gui> ablakból gyorsan megjelenítheti az egyes "
2905 "partnereivel folytatott korábbi társalgásait. Csak kattintson a jobb "
2906 "egérgombbal a partnerre, és válassza a <gui>Korábbi társalgások</gui> "
2907 "menüpontot. Megnyílik a <gui>Korábbi társalgások</gui> ablak, és az adott "
2908 "partner lesz kiválasztva."
2909
2910 #. (itstool) path: info/desc
2911 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:7
2912 msgid ""
2913 "The instant messaging account that you want to use is not enabled in the "
2914 "list of accounts."
2915 msgstr ""
2916 "A használni kívánt azonnaliüzenő-fiókja nincs engedélyezve a fióklistában."
2917
2918 #. (itstool) path: page/title
2919 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:34
2920 msgid "My account is not enabled"
2921 msgstr "A fiókom nincs engedélyezve"
2922
2923 #. (itstool) path: page/p
2924 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:36
2925 msgid ""
2926 "If the instant messaging account that you want to use is not enabled in the "
2927 "drop-down account list when you try to start a new conversation or join a "
2928 "room, your account details may not be correct."
2929 msgstr ""
2930 "Ha a használni kívánt azonnaliüzenő-fiók nincs engedélyezve a legördülő "
2931 "fióklistában, amikor új társalgást akar kezdeni vagy be akar lépni egy "
2932 "csevegőszobába, akkor a fiók adatai hibásak lehetnek."
2933
2934 #. (itstool) path: item/p
2935 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:44 C/prob-conn-auth.page:46
2936 #: C/prob-conn-neterror.page:54
2937 msgid ""
2938 "Make sure that you are connected to the Internet, or to a local area network."
2939 msgstr ""
2940 "Győződjön meg róla, hogy csatlakozik az internethez vagy helyi hálózathoz."
2941
2942 #. (itstool) path: item/p
2943 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:49
2944 msgid ""
2945 "Choose <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Accounts</gui></guiseq> and select the "
2946 "account that is not working."
2947 msgstr ""
2948 "Válassza a <guiseq><gui>Szerkesztés</gui><gui>Fiókok</gui></guiseq> "
2949 "menüpontot, majd a nem működő fiókot."
2950
2951 #. (itstool) path: item/p
2952 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:55 C/prob-conn-auth.page:62
2953 msgid ""
2954 "Type your username and password again to make sure that they are correct."
2955 msgstr ""
2956 "Írja be újra felhasználónevét és jelszavát, így ellenőrizve hogy nem gépelte "
2957 "el azokat."
2958
2959 #. (itstool) path: item/p
2960 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:60 C/prob-conn-neterror.page:63
2961 msgid ""
2962 "Check in the <gui>Advanced</gui> section that all the details are correct. "
2963 "You should be able to find these details from the website of the messaging "
2964 "service."
2965 msgstr ""
2966 "Ellenőrizze a <gui>Speciális</gui> szakaszban, hogy minden adat helyes-e. "
2967 "Ezeket az adatokat az üzenetküldő szolgáltatás weboldalán találhatja meg."
2968
2969 #. (itstool) path: item/p
2970 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:66
2971 msgid "Check that the account is switched on."
2972 msgstr "Ellenőrizze, hogy a fiók be van-e kapcsolva."
2973
2974 #. (itstool) path: info/desc
2975 #: C/prob-conn-auth.page:9
2976 msgid ""
2977 "An error message which says “<gui>Authentication failed</gui>” appears in "
2978 "the main window."
2979 msgstr ""
2980 "A főablakban az „<gui>A hitelesítés meghiúsult</gui>” üzenet jelenik meg."
2981
2982 #. (itstool) path: page/title
2983 #: C/prob-conn-auth.page:37
2984 msgid "I get a message that says “Authentication failed”"
2985 msgstr "Az „A hitelesítés meghiúsult” üzenetet kapom"
2986
2987 #. (itstool) path: page/p
2988 #: C/prob-conn-auth.page:39
2989 msgid ""
2990 "This kind of error happens when your instant messaging service is not "
2991 "allowing you to connect because it does not recognize your username or "
2992 "password for some reason."
2993 msgstr ""
2994 "Ez a hiba akkor következik be, ha az azonnaliüzenő-szolgáltatás nem "
2995 "engedélyezi a csatlakozást, mert valamiért nem ismeri fel az Ön "
2996 "felhasználónevét vagy jelszavát."
2997
2998 #. (itstool) path: item/p
2999 #: C/prob-conn-auth.page:51
3000 msgid ""
3001 "Make sure that you have registered an account with the service you are "
3002 "trying to connect to. If you do not have an account, most services will not "
3003 "allow you to connect."
3004 msgstr ""
3005 "Győződjön meg róla, hogy már regisztrált fiókot annál a szolgáltatásnál, "
3006 "amelyhez csatlakozni próbál. Ha nincs fiókja, a legtöbb szolgáltatás nem "
3007 "engedélyezi a csatlakozást."
3008
3009 #. (itstool) path: media/span
3010 #: C/prob-conn-auth.page:58 C/prob-conn-name.page:44
3011 #: C/prob-conn-neterror.page:59
3012 msgid "edit"
3013 msgstr "szerkesztés"
3014
3015 #. (itstool) path: item/p
3016 #: C/prob-conn-auth.page:58 C/prob-conn-name.page:44
3017 #: C/prob-conn-neterror.page:59
3018 msgid "Click the <_:media-1/> icon in the error message."
3019 msgstr "Kattintson a hibaüzenetben a <_:media-1/> ikonra."
3020
3021 #. (itstool) path: item/p
3022 #: C/prob-conn-auth.page:67
3023 msgid ""
3024 "Deselect the <gui>Enabled</gui>, and then select it again to try to "
3025 "reconnect to the service."
3026 msgstr ""
3027 "Törölje az <gui>Engedélyezett</gui> jelölését, majd jelölje be újra a "
3028 "szolgáltatáshoz való ismételt csatlakozás megpróbálásához."
3029
3030 #. (itstool) path: info/title
3031 #: C/prob-conn-name.page:10
3032 msgctxt "link:error-msg"
3033 msgid "“Name in use”"
3034 msgstr "„A név használatban”"
3035
3036 #. (itstool) path: info/desc
3037 #: C/prob-conn-name.page:11
3038 msgid ""
3039 "An error message which says “<gui>Name in use</gui>” appears in the main "
3040 "window."
3041 msgstr "A főablakban az „<gui>A név használatban</gui>” üzenet jelenik meg."
3042
3043 #. (itstool) path: page/title
3044 #: C/prob-conn-name.page:34
3045 msgid "I get a message that says “Name in use”"
3046 msgstr "Az „A név használatban” üzenetet kapom"
3047
3048 #. (itstool) path: page/p
3049 #: C/prob-conn-name.page:36
3050 msgid ""
3051 "This kind of error happens when you try to connect to your IRC account and "
3052 "you are using a nickname that is already being used by someone else on that "
3053 "particular network."
3054 msgstr ""
3055 "Ez a hiba akkor következik be, ha az IRC-fiókjához próbál csatlakozni, és "
3056 "olyan becenevet használ, amit az adott hálózaton már valaki más használ."
3057
3058 #. (itstool) path: item/p
3059 #: C/prob-conn-name.page:50
3060 msgid "In the <gui>Nickname</gui> text box, type a new nickname."
3061 msgstr "A <gui>Becenév</gui> szövegdobozban adjon meg egy új becenevet."
3062
3063 #. (itstool) path: item/p
3064 #: C/prob-conn-name.page:55
3065 msgid ""
3066 "If you have registered that nickname within the network you are using, set "
3067 "the password for that nickname. For more information, see <link xref=\"irc-"
3068 "nick-password\"/>."
3069 msgstr ""
3070 "Ha regisztrálta a becenevet az éppen használt hálózaton, akkor adja meg a "
3071 "jelszót az adott becenévhez. További információkért lásd a <link xref=\"irc-"
3072 "nick-password\"/> részt."
3073
3074 #. (itstool) path: item/p
3075 #: C/prob-conn-name.page:64 C/prob-conn-neterror.page:78
3076 msgid ""
3077 "Switch the account off, and then switch it on to try to reconnect to the "
3078 "service."
3079 msgstr ""
3080 "Kapcsolja ki, majd újra be a fiókot a szolgáltatáshoz való ismételt "
3081 "csatlakozás megpróbálásához."
3082
3083 #. (itstool) path: info/desc
3084 #: C/prob-conn-neterror.page:8
3085 msgid ""
3086 "An error message which says “<gui>Network error</gui>” appears in the main "
3087 "window."
3088 msgstr "A főablakban a „<gui>Hálózati hiba</gui>” üzenet jelenik meg."
3089
3090 #. (itstool) path: page/title
3091 #: C/prob-conn-neterror.page:35
3092 msgid "I get a message that says “Network error”"
3093 msgstr "A „Hálózati hiba” üzenetet kapom"
3094
3095 #. (itstool) path: page/p
3096 #: C/prob-conn-neterror.page:43
3097 msgid ""
3098 "This kind of error happens when <app>Empathy</app> cannot communicate with "
3099 "the instant messaging service for some reason."
3100 msgstr ""
3101 "Ez a hiba akkor következik be, ha az <app>Empathy</app> valamilyen okból nem "
3102 "tud kommunikálni az azonnaliüzenő-szolgáltatással."
3103
3104 #. (itstool) path: page/p
3105 #: C/prob-conn-neterror.page:47
3106 msgid ""
3107 "Also, this kind of error happens when you try to use an IRC account without "
3108 "setting a nickname."
3109 msgstr ""
3110 "Ez a hiba következik be akkor is, ha becenév megadása nélkül próbál IRC-"
3111 "fiókot használni."
3112
3113 #. (itstool) path: section/title
3114 #: C/prob-conn-neterror.page:86
3115 msgid "Proxy support"
3116 msgstr "Proxytámogatás"
3117
3118 #. (itstool) path: section/p
3119 #: C/prob-conn-neterror.page:87
3120 msgid ""
3121 "At the moment <app>Empathy</app> can not be configured to work with a proxy."
3122 msgstr ""
3123 "Jelenleg az <app>Empathy</app> nem állítható be proxyval való használatra."
3124
3125 #. (itstool) path: info/desc
3126 #: C/prob-conn.page:7
3127 msgid "Diagnose common problems connecting to an instant messaging service."
3128 msgstr ""
3129 "Üzenetküldő-szolgáltatásokhoz való kapcsolódás általános problémáinak "
3130 "felismerése."
3131
3132 #. (itstool) path: page/title
3133 #: C/prob-conn.page:29
3134 msgid "Problems connecting to an instant messaging service"
3135 msgstr "Azonnaliüzenet-küldő szolgáltatásokhoz kapcsolódás problémái"
3136
3137 #. (itstool) path: info/desc
3138 #: C/remove-account.page:8
3139 msgid "Completely remove an account from <app>Empathy</app>."
3140 msgstr "Fiók teljes eltávolítása az <app>Empathyból</app>."
3141
3142 #. (itstool) path: page/title
3143 #: C/remove-account.page:34
3144 msgid "Remove an account"
3145 msgstr "Fiók eltávolítása"
3146
3147 #. (itstool) path: page/p
3148 #: C/remove-account.page:36
3149 msgid ""
3150 "You can completely remove an account from <app>Empathy</app> if you no "
3151 "longer wish to use the account. If you wish to use the account in "
3152 "<app>Empathy</app> again in the future, you will have to add your account "
3153 "details again."
3154 msgstr ""
3155 "Ha egy fiókot már nem kíván használni, teljesen eltávolíthatja azt az "
3156 "<app>Empathyból</app>. Ha a fiókot később újra használni szeretné az "
3157 "<app>Empathyban</app>, akkor újra meg kell adnia a fiók részleteit."
3158
3159 #. (itstool) path: item/p
3160 #: C/remove-account.page:47
3161 msgid ""
3162 "Select the account you wish to remove from the accounts list on the left "
3163 "side of the window."
3164 msgstr ""
3165 "Az ablak bal oldalán válassza ki a fióklistából eltávolítani kívánt fiókot."
3166
3167 #. (itstool) path: item/p
3168 #: C/remove-account.page:51
3169 msgid "Click <gui style=\"button\">-</gui>."
3170 msgstr "Nyomja meg a <gui style=\"button\">-</gui> gombot."
3171
3172 #. (itstool) path: item/p
3173 #: C/remove-account.page:54
3174 msgid ""
3175 "A dialog will be shown asking for confirmation. Click the <gui>Remove</gui> "
3176 "button to permanently remove the account."
3177 msgstr ""
3178 "Megjelenik egy megerősítést kérő ablak. Kattintson az <gui>Eltávolítás</gui> "
3179 "gombra a fiók végleges eltávolításához."
3180
3181 #. (itstool) path: note/p
3182 #: C/remove-account.page:60
3183 msgid ""
3184 "Even after removing an account, <app>Empathy</app> does not delete your "
3185 "conversation history for that account."
3186 msgstr ""
3187 "Az <app>Empathy</app> még a fiók eltávolítása után sem törli a fiókhoz "
3188 "tartozó csevegéselőzményeket."
3189
3190 #. (itstool) path: info/desc
3191 #: C/salut-protocol.page:8
3192 msgid "Understanding the People Nearby feature."
3193 msgstr "A Közeli emberek szolgáltatás bemutatása."
3194
3195 #. (itstool) path: page/title
3196 #: C/salut-protocol.page:33
3197 msgid "What is People Nearby?"
3198 msgstr "Mi az a Közeli emberek?"
3199
3200 #. (itstool) path: page/p
3201 #: C/salut-protocol.page:40
3202 msgid ""
3203 "The People Nearby service is a serverless communication service: you do not "
3204 "need to connect and authenticate to a central server in order to use it."
3205 msgstr ""
3206 "A Közeli emberek egy kiszolgáló nélküli kommunikációs szolgáltatás: "
3207 "használatához nincs szükség központi kiszolgálóhoz való csatlakozásra és "
3208 "bejelentkezésre."
3209
3210 #. (itstool) path: page/p
3211 #: C/salut-protocol.page:45
3212 msgid ""
3213 "This kind of serverless messaging system is restricted to a local area "
3214 "network and an active Internet connection is not necessary."
3215 msgstr ""
3216 "Ez a fajta kiszolgáló nélküli üzenetküldő rendszer a helyi hálózatra van "
3217 "korlátozva, és használatához nincs szükség internetkapcsolatra."
3218
3219 #. (itstool) path: page/p
3220 #: C/salut-protocol.page:49
3221 msgid ""
3222 "The people that use this service inside the same local area network will be "
3223 "auto-discovered, and it will be possible to send them messages and files as "
3224 "with other services."
3225 msgstr ""
3226 "Az azonos helyi hálózaton ezt a szolgáltatást használó embereket a program "
3227 "automatikusan megtalálja, és ugyanúgy küldhet nekik üzeneteket és fájlokat, "
3228 "mint más szolgáltatások esetén."
3229
3230 #. (itstool) path: page/p
3231 #: C/salut-protocol.page:54
3232 msgid ""
3233 "All the modern local area networks should be able to support this kind of "
3234 "service."
3235 msgstr ""
3236 "Ezt a szolgáltatástípust minden korszerű helyi hálózatnak tudnia kell "
3237 "támogatni."
3238
3239 #. (itstool) path: info/desc
3240 #: C/send-file.page:8
3241 msgid "Send a file from your computer to one of your contacts."
3242 msgstr "Fájl küldése a számítógépéről egy partnerének."
3243
3244 #. (itstool) path: page/title
3245 #: C/send-file.page:36
3246 msgid "Send files"
3247 msgstr "Fájlok küldése"
3248
3249 #. (itstool) path: item/p
3250 #: C/send-file.page:45
3251 msgid ""
3252 "Right click on the contact you want to send a file to, and choose <gui>Send "
3253 "file</gui>."
3254 msgstr ""
3255 "Kattintson a jobb egérgombbal a partnerre, akinek fájlt szeretne küldeni, és "
3256 "válassza a <gui>Fájl küldése</gui> menüpontot."
3257
3258 #. (itstool) path: item/p
3259 #: C/send-file.page:50
3260 msgid ""
3261 "Click on the contact you want to send a file, and choose <guiseq><gui>Edit</"
3262 "gui> <gui>Contact</gui><gui>Send file</gui></guiseq>."
3263 msgstr ""
3264 "Kattintson a partnerre, akinek fájlt szeretne küldeni, majd válassza a "
3265 "<guiseq><gui>Szerkesztés</gui><gui>Partner</gui><gui>Fájl küldése</gui></"
3266 "guiseq> menüpontot."
3267
3268 #. (itstool) path: item/p
3269 #: C/send-file.page:58
3270 msgid "Select the file to send, and click on <gui>Send</gui>."
3271 msgstr ""
3272 "Válassza ki az elküldeni kívánt fájlt, és kattintson a <gui>Küldés</gui> "
3273 "gombra."
3274
3275 #. (itstool) path: item/p
3276 #: C/send-file.page:63
3277 msgid "The <gui>File Transfers</gui> window will appear."
3278 msgstr "Megjelenik a <gui>Fájlátvitelek</gui> ablak."
3279
3280 #. (itstool) path: item/p
3281 #: C/send-file.page:66
3282 msgid ""
3283 "Wait for your contact to accept the file transfer, or click <gui>Stop</gui> "
3284 "to halt the transfer."
3285 msgstr ""
3286 "Várjon, amíg partnere elfogadja a fájlátvitelt, vagy kattintson a "
3287 "<gui>Leállítás</gui> gombra az átvitel leállításához."
3288
3289 #. (itstool) path: item/p
3290 #: C/send-file.page:72
3291 msgid ""
3292 "Once the transfer is finished, it is possible to close the <gui>File "
3293 "Transfers</gui> window."
3294 msgstr ""
3295 "Az átvitel befejeződése után bezárhatja a <gui>Fájlátvitelek</gui> ablakot."
3296
3297 #. (itstool) path: note/p
3298 #: C/send-file.page:80
3299 msgid ""
3300 "If you have multiple finished transfers listed in the window, click on "
3301 "<gui>Clear</gui> to empty the list. This will only remove the files from the "
3302 "list and will not delete them from your computer."
3303 msgstr ""
3304 "Ha az ablakban több befejeződött átvitel is fel van sorolva, akkor "
3305 "kattintson a <gui>Törlés</gui> gombra a lista kiürítéséhez. Ez a fájlokat "
3306 "csak a listából törli, a számítógépéről nem."
3307
3308 #. (itstool) path: note/p
3309 #: C/send-file.page:87
3310 msgid ""
3311 "It is possible to send files only using the following services: <em>Jabber</"
3312 "em>, <em>Google Talk</em> and <em>People Nearby</em>."
3313 msgstr ""
3314 "Fájlok küldése csak a következő szolgáltatások használatával lehetséges: "
3315 "<em>Jabber</em>, <em>Google Talk</em> és <em>Közeli emberek</em>."
3316
3317 #. (itstool) path: note/p
3318 #: C/send-file.page:93
3319 msgid ""
3320 "In order to send a file to someone, you need to be connected to the "
3321 "Internet, or to a local area network."
3322 msgstr ""
3323 "Ahhoz, hogy valakinek fájlt tudjon küldeni, csatlakoznia kell az "
3324 "internethez, vagy helyi hálózathoz."
3325
3326 #. (itstool) path: info/desc
3327 #: C/send-message.page:8
3328 msgid "Send a message to one of your contacts."
3329 msgstr "Üzenet küldése egyik partnerének."
3330
3331 #. (itstool) path: page/title
3332 #: C/send-message.page:32
3333 msgid "Send a message to someone"
3334 msgstr "Üzenetek küldése"
3335
3336 #. (itstool) path: item/p
3337 #: C/send-message.page:36
3338 msgid ""
3339 "From the <gui>Contact List</gui> window, double-click the name of the "
3340 "contact that you want to have a conversation with."
3341 msgstr ""
3342 "A <gui>Partnerlista</gui> ablakban kattintson duplán azon partner nevére, "
3343 "akivel csevegni szeretne."
3344
3345 #. (itstool) path: item/p
3346 #: C/send-message.page:42
3347 msgid ""
3348 "A new window will open. Type a message into the box at the bottom of the "
3349 "window and press <key>Enter</key> to send it."
3350 msgstr ""
3351 "Megnyílik egy új ablak. Írja be az üzenetet az ablak alján lévő "
3352 "szövegmezőbe, és nyomja meg az <key>Enter</key> billentyűt az elküldéséhez."
3353
3354 #. (itstool) path: section/title
3355 #: C/send-message.page:50
3356 msgid "Send a message to a meta-contact"
3357 msgstr "Üzenet küldése metapartnernek"
3358
3359 #. (itstool) path: item/p
3360 #: C/send-message.page:58
3361 msgid ""
3362 "Select the contact you want to have the conversation, and from the menu "
3363 "select <gui style=\"menuitem\">Chat</gui>."
3364 msgstr ""
3365 "Válassza ki a partnert, akivel csevegni szeretne, és a menüből válassza a "
3366 "<gui style=\"menuitem\">Csevegés</gui> pontot."
3367
3368 #. (itstool) path: info/desc
3369 #: C/set-custom-status.page:9
3370 msgid "Add, edit or delete personal messages for your status."
3371 msgstr "Személyes állapotüzenetek hozzáadása, szerkesztése vagy törlése."
3372
3373 #. (itstool) path: credit/name
3374 #: C/set-custom-status.page:15
3375 msgid "Jim Campbell"
3376 msgstr "Jim Campbell"
3377
3378 #. (itstool) path: page/title
3379 #: C/set-custom-status.page:34
3380 msgid "Set a custom message"
3381 msgstr "Egyéni üzenet beállítása"
3382
3383 #. (itstool) path: page/p
3384 #: C/set-custom-status.page:36
3385 msgid ""
3386 "Sometimes you may want to set a custom message for your status, for example "
3387 "to let people know that you will be unavailable for a certain period of time."
3388 msgstr ""
3389 "Egyes esetekben szüksége lehet egyéni állapotüzenet beállítására, például "
3390 "közölni ismerőseivel, hogy egy ideig nem lesz elérhető."
3391
3392 #. (itstool) path: page/p
3393 #: C/set-custom-status.page:40
3394 msgid ""
3395 "It is possible to set a custom message based on the different statuses "
3396 "available."
3397 msgstr ""
3398 "A különböző elérhető állapotok alapján lehetőség van egyéni üzenet "
3399 "beállítására."
3400
3401 #. (itstool) path: item/p
3402 #: C/set-custom-status.page:46 C/set-custom-status.page:82
3403 msgid ""
3404 "From the <gui>Contact List</gui> window, click on the drop-down list at the "
3405 "top."
3406 msgstr ""
3407 "A <gui>Partnerlista</gui> ablakban kattintson a felső legördülő listára."
3408
3409 #. (itstool) path: item/p
3410 #: C/set-custom-status.page:52
3411 msgid ""
3412 "Select the status you want to add a custom message to. You have to select "
3413 "the one identified with the label <gui>Custom Message</gui>."
3414 msgstr ""
3415 "Állítsa be azt az állapotot, amelyhez az egyéni üzenetet meg kívánja adni. "
3416 "Az <gui>Egyéni üzenet</gui> címkével jelöltet válassza."
3417
3418 #. (itstool) path: item/p
3419 #: C/set-custom-status.page:58
3420 msgid ""
3421 "Enter your custom message in the text box at the top of the window, and "
3422 "press <key>Enter</key> to set the message."
3423 msgstr ""
3424 "Adja meg egyéni üzenetét az ablak tetején lévő szövegdobozba, és nyomja meg "
3425 "az <key>Enter</key> billentyűt az üzenet beállításához."
3426
3427 #. (itstool) path: item/p
3428 #: C/set-custom-status.page:64
3429 msgid ""
3430 "If you want to set the custom message as a favorite, saving it in order to "
3431 "use it again, click on the little heart on the right of the text box where "
3432 "you wrote your custom message."
3433 msgstr ""
3434 "Ha az egyéni üzenetet szeretné kedvencként beállítani, így elmentve az "
3435 "ismételt felhasználáshoz, akkor kattintson az egyéni üzenetet tartalmazó "
3436 "szövegdoboz jobb oldalán lévő kis szívre."
3437
3438 #. (itstool) path: item/p
3439 #: C/set-custom-status.page:69
3440 msgid ""
3441 "If you do not do it, the custom message will not be available the next time "
3442 "you use <app>Empathy</app>. It will be saved only for the current session."
3443 msgstr ""
3444 "Ha ezt nem teszi meg, akkor az egyéni üzenet nem lesz elérhető az "
3445 "<app>Empathy</app> következő használatakor. Az üzenet alapértelmezésben csak "
3446 "az aktuális munkamenetben marad meg."
3447
3448 #. (itstool) path: section/title
3449 #: C/set-custom-status.page:78
3450 msgid "Edit and remove a custom message"
3451 msgstr "Egyéni üzenet szerkesztése és eltávolítása"
3452
3453 #. (itstool) path: item/p
3454 #: C/set-custom-status.page:88
3455 msgid "Select <gui>Edit Custom Message</gui>."
3456 msgstr "Válassza az <gui>Egyéni üzenetek szerkesztése</gui> lehetőséget."
3457
3458 #. (itstool) path: item/p
3459 #: C/set-custom-status.page:95
3460 msgid "To edit a custom message:"
3461 msgstr "Egyéni üzenet szerkesztéséhez:"
3462
3463 #. (itstool) path: item/p
3464 #: C/set-custom-status.page:100
3465 msgid ""
3466 "From the <gui>Saved Presets</gui> box, select the status message you want to "
3467 "edit and double-click on it."
3468 msgstr ""
3469 "A <gui>Mentett érték</gui> dobozból válassza ki a szerkeszteni kívánt "
3470 "állapotüzenetet, és kattintson rá duplán."
3471
3472 #. (itstool) path: item/p
3473 #: C/set-custom-status.page:106
3474 msgid "Type the new custom message and press <key>Enter</key> to modify it."
3475 msgstr ""
3476 "Írja be az új egyéni üzenetet, és nyomja meg az <key>Enter</key> billentyűt "
3477 "a módosításához."
3478
3479 #. (itstool) path: item/p
3480 #: C/set-custom-status.page:113
3481 msgid "To remove a custom message:"
3482 msgstr "Egyéni üzenet eltávolításához:"
3483
3484 #. (itstool) path: item/p
3485 #: C/set-custom-status.page:118
3486 msgid ""
3487 "From the <gui>Saved Presets</gui> box, select the status message you want to "
3488 "remove."
3489 msgstr ""
3490 "A <gui>Mentett érték</gui> dobozból válassza ki az eltávolítani kívánt "
3491 "állapotüzenetet."
3492
3493 #. (itstool) path: item/p
3494 #: C/set-custom-status.page:124
3495 msgid "Click on the <gui>Remove</gui> button."
3496 msgstr "Kattintson az <gui>Eltávolítás</gui> gombra."
3497
3498 #. (itstool) path: item/p
3499 #: C/set-custom-status.page:133
3500 msgid "When finished, click on <gui>Close</gui>."
3501 msgstr "Ha elkészült, kattintson a <gui>Bezárás</gui> gombra."
3502
3503 #. (itstool) path: note/p
3504 #: C/set-custom-status.page:140
3505 msgid ""
3506 "When you edit a custom message, it will not be set as the current status "
3507 "message. You will need to select it from the <gui>Contact List</gui> window."
3508 msgstr ""
3509 "Egyéni üzenet szerkesztésekor az nem kerül beállításra aktuális "
3510 "állapotüzenetként. Ehhez ki kell választania azt a <gui>Partnerlista</gui> "
3511 "ablakban."
3512
3513 #. (itstool) path: info/desc
3514 #: C/share-desktop.page:7
3515 msgid "Show your desktop to your contacts."
3516 msgstr "Asztalának megmutatása partnereinek."
3517
3518 #. (itstool) path: page/title
3519 #: C/share-desktop.page:33
3520 msgid "Share your desktop"
3521 msgstr "Asztal megosztása"
3522
3523 #. (itstool) path: page/p
3524 #: C/share-desktop.page:35
3525 msgid ""
3526 "It is possible to share your desktop with some of your contacts. You can use "
3527 "this functionality to show your desktop to your contacts to, for example, "
3528 "ask for help or help your contacts resolve a problem."
3529 msgstr ""
3530 "Egyes partnereivel megoszthatja asztalát, vagy elkezdheti használni az "
3531 "övéket. Ezt a funkciót asztala partnereinek való megmutatására használhatja, "
3532 "így például segítséget kérhet, vagy segíthet nekik megoldani egy problémát."
3533
3534 #. (itstool) path: note/p
3535 #: C/share-desktop.page:42
3536 msgid ""
3537 "To be able to share your desktop, you need to have a VNC server, which has "
3538 "support for the feature, installed on your system. <app>Vino</app>, the "
3539 "GNOME VNC server, has the required support."
3540 msgstr ""
3541 "Asztalának megosztásához rendszerére telepítve kell lennie egy VNC-"
3542 "kiszolgálónak, amely támogatja ezt a szolgáltatást. A <app>Vino</app>, a "
3543 "GNOME VNC-kiszolgálója tartalmazza a szükséges támogatást."
3544
3545 #. (itstool) path: item/p
3546 #: C/share-desktop.page:51
3547 msgid "From the <gui>Contact List</gui> window, do one of the following:"
3548 msgstr "A <gui>Partnerlista</gui> ablakban tegye a következők egyikét:"
3549
3550 #. (itstool) path: item/p
3551 #: C/share-desktop.page:56
3552 msgid ""
3553 "Select the contact you want to share your desktop with and choose "
3554 "<guiseq><gui>Edit</gui><gui>Contact</gui> <gui>Share My Desktop</gui></"
3555 "guiseq>."
3556 msgstr ""
3557 "Válassza ki a partnert, akivel meg szeretné osztani az asztalát, és válassza "
3558 "a <guiseq><gui>Szerkesztés</gui><gui>Partner</gui><gui>Az asztalom "
3559 "megosztása</gui></guiseq> menüpontot."
3560
3561 #. (itstool) path: item/p
3562 #: C/share-desktop.page:63
3563 msgid ""
3564 "Right-click on the name of the contact you want to share your desktop with "
3565 "and select <gui>Share My Desktop</gui>."
3566 msgstr ""
3567 "Kattintson a jobb egérgombbal a partner nevére, akivel meg szeretné osztani "
3568 "az asztalát, és válassza <gui>Az asztalom megosztása</gui> menüpontot."
3569
3570 #. (itstool) path: item/p
3571 #: C/share-desktop.page:71
3572 msgid ""
3573 "An invitation to view your desktop will be sent to the contact you have "
3574 "selected. To view your desktop, they will need to accept it."
3575 msgstr ""
3576 "A kiválasztott partner kap egy meghívást az asztala megjelenítésére. Az "
3577 "asztal megjelenítéséhez ezt a partnernek el kell fogadnia."
3578
3579 #. (itstool) path: item/p
3580 #: C/share-desktop.page:77
3581 msgid ""
3582 "You can disconnect the contact from your computer using your desktop sharing "
3583 "application."
3584 msgstr ""
3585 "A partnerét az asztal megosztására használt alkalmazás segítségével "
3586 "választhatja le a számítógépéről."
3587
3588 #. (itstool) path: note/p
3589 #: C/share-desktop.page:82
3590 msgid ""
3591 "For more information about how to use the remote desktop sharing "
3592 "application, refer to its help."
3593 msgstr ""
3594 "A távoliasztal-megosztó alkalmazás használatával kapcsolatos további "
3595 "információkért nézze meg annak súgóját."
3596
3597 #. (itstool) path: page/p
3598 #: C/share-desktop.page:90
3599 msgid ""
3600 "When you share your desktop with someone else, it is possible to experience "
3601 "system performance slowdown and low Internet speed."
3602 msgstr ""
3603 "Amikor megosztja asztalát, a rendszer teljesítményének romlását és az "
3604 "internetkapcsolat lassulását tapasztalhatja."
3605
3606 #. (itstool) path: note/p
3607 #: C/share-desktop.page:96
3608 msgid ""
3609 "Some of your contacts may not be able to use this feature. It is necessary "
3610 "for them to have version 2.28, or newer, of <app>Empathy</app> and a "
3611 "compatible remote desktop viewer application installed in their system."
3612 msgstr ""
3613 "Egyes partnerek lehet, hogy nem tudják ezt a szolgáltatást használni. Ehhez "
3614 "a rendszerükre az <app>Empathy</app> és egy kompatibilis távoliasztal-"
3615 "megjelenítő 2.28-as vagy újabb verziójának kell telepítve lennie."
3616
3617 #. (itstool) path: info/desc
3618 #: C/status-icons.page:8
3619 msgid "Understanding the various statuses and status icons."
3620 msgstr "A különböző állapotok és állapotikonok ismertetése."
3621
3622 #. (itstool) path: page/title
3623 #: C/status-icons.page:36
3624 msgid "Status Types and Icons"
3625 msgstr "Állapottípusok és ikonok"
3626
3627 #. (itstool) path: media/span
3628 #: C/status-icons.page:40
3629 msgid "Available icon"
3630 msgstr "Elérhető ikon"
3631
3632 #. (itstool) path: item/title
3633 #: C/status-icons.page:40
3634 msgid "<_:media-1/> <gui>Available</gui>"
3635 msgstr "<_:media-1/> <gui>Elérhető</gui>"
3636
3637 #. (itstool) path: item/p
3638 #: C/status-icons.page:42
3639 msgid ""
3640 "Use the <em>Available</em> status when you are at your computer and able to "
3641 "chat with your contacts. You can set a custom message for this status."
3642 msgstr ""
3643 "Az <em>Elérhető</em> állapottal jelezheti, hogy a számítógépénél van, és "
3644 "ráér partnereivel csevegni. Ehhez az állapothoz beállíthat egyéni üzenetet."
3645
3646 #. (itstool) path: media/span
3647 #: C/status-icons.page:46
3648 msgid "Busy icon"
3649 msgstr "Elfoglalt ikon"
3650
3651 #. (itstool) path: item/title
3652 #: C/status-icons.page:46
3653 msgid "<_:media-1/> <gui>Busy</gui>"
3654 msgstr "<_:media-1/> <gui>Elfoglalt</gui>"
3655
3656 #. (itstool) path: item/p
3657 #: C/status-icons.page:48
3658 msgid ""
3659 "Use the <em>Busy</em> status to let your contacts know that you don’t want "
3660 "to chat right now. They can still contact you, for instance if they have "
3661 "something urgent they need to discuss. By default, <app>Empathy</app> will "
3662 "not use notification bubbles and sounds when you are busy. You can set a "
3663 "custom message for this status."
3664 msgstr ""
3665 "Az <em>Elfoglalt</em> állapottal hozhatja partnerei tudomására, hogy éppen "
3666 "nem szeretne csevegni velük. Ennek ellenére felvehetik Önnel a kapcsolatot, "
3667 "ha valami igazán sürgős megbeszélnivalójuk van. Alapértelmezésben az "
3668 "<app>Empathy</app> értesítési buborékokat és hangokat használ, ha Ön "
3669 "elfoglalt. Ehhez az állapothoz beállíthat egyéni üzenetet."
3670
3671 #. (itstool) path: media/span
3672 #: C/status-icons.page:54
3673 msgid "Away icon"
3674 msgstr "Távol ikon"
3675
3676 #. (itstool) path: item/title
3677 #: C/status-icons.page:54
3678 msgid "<_:media-1/> <gui>Away</gui>"
3679 msgstr "<_:media-1/> <gui>Távol</gui>"
3680
3681 #. (itstool) path: item/p
3682 #: C/status-icons.page:56
3683 msgid ""
3684 "Use the <em>Away</em> status when you are going away from your computer. "
3685 "<app>Empathy</app> automatically sets your status to Away if you do not use "
3686 "your computer for a while, or if your screensaver is on. By default, "
3687 "<app>Empathy</app> will not use notification bubbles and sounds when you are "
3688 "away. You can set a custom message for this status."
3689 msgstr ""
3690 "A <em>Távol</em> állapotot akkor használja, ha eltávolodik számítógépétől. "
3691 "Az <app>Empathy</app> automatikusan Távolra állítja állapotát, ha egy ideig "
3692 "nem használja számítógépét, vagy a képernyővédő aktiválódik. "
3693 "Alapértelmezésben az <app>Empathy</app> nem használ értesítő buborékokat és "
3694 "hangokat, ha Ön távol van. Ehhez az állapothoz beállíthat egyéni üzenetet."
3695
3696 #. (itstool) path: media/span
3697 #: C/status-icons.page:63 C/status-icons.page:70
3698 msgid "Offline icon"
3699 msgstr "Kilépett ikon"
3700
3701 #. (itstool) path: item/title
3702 #: C/status-icons.page:63
3703 msgid "<_:media-1/> <gui>Invisible</gui>"
3704 msgstr "<_:media-1/> <gui>Láthatatlan</gui>"
3705
3706 #. (itstool) path: item/p
3707 #: C/status-icons.page:65
3708 msgid ""
3709 "When you set your status to <em>Invisible</em>, you will appear as offline "
3710 "to your contacts. You will still be connected to your accounts, and you "
3711 "still see your contacts’ statuses and start conversations with them."
3712 msgstr ""
3713 "Amikor állapotát <em>Láthatatlanra</em> állítja, partnerei számára "
3714 "kilépettként jelenik meg. Fiókjaihoz ekkor is csatlakozni fog, láthatja "
3715 "partnerei állapotát, és társalgásokat indíthat velük."
3716
3717 #. (itstool) path: item/title
3718 #: C/status-icons.page:70
3719 msgid "<_:media-1/> <gui>Offline</gui>"
3720 msgstr "<_:media-1/> <gui>Kilépett</gui>"
3721
3722 #. (itstool) path: item/p
3723 #: C/status-icons.page:72
3724 msgid ""
3725 "Setting your status to <em>Offline</em> disconnects you from all of your "
3726 "accounts."
3727 msgstr ""
3728 "Állapotának <em>Kilépettre</em> állítása megszünteti kapcsolatát fiókjaihoz."
3729
3730 #. (itstool) path: info/desc
3731 #: C/video-call.page:11
3732 msgid "Start a video conversation with one of your contacts."
3733 msgstr "Videobeszélgetés kezdése egyik partnerével."
3734
3735 #. (itstool) path: page/title
3736 #: C/video-call.page:37
3737 msgid "Start a video conversation"
3738 msgstr "Videobeszélgetés kezdése"
3739
3740 #. (itstool) path: page/p
3741 #: C/video-call.page:39
3742 msgid ""
3743 "If you have a webcam, you can call your contacts and have a video "
3744 "conversation with them. This feature only works with certain types of "
3745 "accounts, and it requires the other person to have an application that "
3746 "supports video calls."
3747 msgstr ""
3748 "Ha rendelkezik webkamerával, akkor felhívhatja partnereit, és "
3749 "videobeszélgetést folytathat velük. Ez a szolgáltatás csak bizonyos "
3750 "fióktípusokkal működik, és a másik félnek is rendelkeznie kell a videohívást "
3751 "támogató alkalmazással."
3752
3753 #. (itstool) path: item/p
3754 #: C/video-call.page:46
3755 msgid ""
3756 "Right-click on the contact that you want to call and select <gui style="
3757 "\"menuitem\">Video Call</gui>."
3758 msgstr ""
3759 "Kattintson a jobb egérgombbal arra a partnerre, akit fel szeretne hívni, és "
3760 "válassza a <gui style=\"menuitem\">Videohívás</gui> lehetőséget."
3761
3762 #. (itstool) path: item/p
3763 #: C/video-call.page:54
3764 msgid ""
3765 "To end the conversation, click on the <gui style=\"button\">hang up</gui> "
3766 "button."
3767 msgstr ""
3768 "A beszélgetés befejezéséhez kattintson a <gui style=\"button\">lerakás</gui> "
3769 "gombra."
3770
3771 #. (itstool) path: note/p
3772 #: C/video-call.page:60
3773 msgid ""
3774 "To turn a video conversation into an audio conversation, choose <guiseq><gui "
3775 "style=\"menu\">Video</gui><gui style=\"menuitem\">Video Off</gui></guiseq>."
3776 msgstr ""
3777 "Videobeszélgetés hangbeszélgetéssé alakításához válassza a <guiseq><gui "
3778 "style=\"menu\">Videó</gui><gui style=\"menuitem\">Videó ki</gui></guiseq> "
3779 "menüpontot."
3780
3781 #. (itstool) path: section/title
3782 #: C/video-call.page:65
3783 msgid "Start a video conversation with a meta-contact"
3784 msgstr "Videobeszélgetés indítása metapartnerrel"
3785
3786 #. (itstool) path: item/p
3787 #: C/video-call.page:73
3788 msgid ""
3789 "Select the contact you want to have the conversation, and from the menu "
3790 "select <gui style=\"menuitem\">Video Call</gui>."
3791 msgstr ""
3792 "Válassza ki a partnert, akivel beszélgetni szeretne, és a menüből válassza a "
3793 "<gui style=\"menuitem\">Videohívás</gui> lehetőséget."
3794
3795 #~ msgid ""
3796 #~ "Some Jabber servers may encrypt data using invalid certificates, or using "
3797 #~ "certificates from unknown authorities. If you trust the server you are "
3798 #~ "connecting to, you can select <gui>Ignore SSL certificate errors</gui> to "
3799 #~ "allow encrypted communication with invalid certificates."
3800 #~ msgstr ""
3801 #~ "Egyes Jabber kiszolgálók az adatokat érvénytelen, vagy ismeretlen "
3802 #~ "hitelesítésszolgáltatóktól származó tanúsítványokkal titkosíthatják. Ha "
3803 #~ "megbízik a kiszolgálóban, amelyhez csatlakozik, akkor kiválaszthatja az "
3804 #~ "<gui>SSL-tanúsítványhibák figyelmen kívül hagyása</gui> négyzetet az "
3805 #~ "érvénytelen tanúsítvánnyal történő titkosított kommunikáció "
3806 #~ "engedélyezéséhez."
3807
3808 #~ msgctxt "_"
3809 #~ msgid ""
3810 #~ "external ref='figures/empathy-logo.png' "
3811 #~ "md5='1afc419a644e90b16393807e35cb5cb2'"
3812 #~ msgstr ""
3813 #~ "external ref='figures/empathy-logo.png' "
3814 #~ "md5='1afc419a644e90b16393807e35cb5cb2'"
3815
3816 #~ msgctxt "_"
3817 #~ msgid ""
3818 #~ "external ref='figures/gtk-add.png' md5='a856b499d8d4681b70b5ce6f25bc5c6d'"
3819 #~ msgstr ""
3820 #~ "external ref='figures/gtk-add.png' md5='a856b499d8d4681b70b5ce6f25bc5c6d'"
3821
3822 #~ msgctxt "_"
3823 #~ msgid ""
3824 #~ "external ref='figures/gtk-edit.png' md5='4f21b451732817be0604fe3e2c8da98b'"
3825 #~ msgstr ""
3826 #~ "external ref='figures/gtk-edit.png' md5='4f21b451732817be0604fe3e2c8da98b'"
3827
3828 #~ msgctxt "_"
3829 #~ msgid ""
3830 #~ "external ref='figures/gtk-remove.png' "
3831 #~ "md5='215e3a325a3dd619874e35c30a018bb6'"
3832 #~ msgstr ""
3833 #~ "external ref='figures/gtk-remove.png' "
3834 #~ "md5='215e3a325a3dd619874e35c30a018bb6'"
3835
3836 #~ msgid ""
3837 #~ "If you do not already have a registered account, select <gui>Create a new "
3838 #~ "account on the server</gui>. This feature is not available for all "
3839 #~ "account types, and may not work with some account providers. See <link "
3840 #~ "xref=\"create-account\"/> for more information."
3841 #~ msgstr ""
3842 #~ "Ha még nincs regisztrált fiókja, válassza az <gui>Új fiók létrehozása a "
3843 #~ "kiszolgálón</gui> lehetőséget. Ez a szolgáltatás nem érhető el minden "
3844 #~ "fióktípushoz, és egyes szolgáltatók esetén lehet hogy nem működik. "
3845 #~ "További információkért lásd az <link xref=\"create-account\"/> oldalt."
3846
3847 #~| msgctxt "_"
3848 #~| msgid ""
3849 #~| "external ref='figures/audio-input-microphone.png' "
3850 #~| "md5='8d89026b66a263a3bc5b1f0665948567'"
3851 #~ msgctxt "_"
3852 #~ msgid "external ref='figures/audio-input-microphone.png' md5='__failed__'"
3853 #~ msgstr "external ref='figures/audio-input-microphone.png' md5='__failed__'"
3854
3855 #~| msgctxt "_"
3856 #~| msgid ""
3857 #~| "external ref='figures/camera-web.png' "
3858 #~| "md5='8166b4372f25b78cbf5a64fe2eac2ce5'"
3859 #~ msgctxt "_"
3860 #~ msgid "external ref='figures/camera-web.png' md5='__failed__'"
3861 #~ msgstr "external ref='figures/camera-web.png' md5='__failed__'"
3862
3863 #~ msgid "Icon"
3864 #~ msgstr "Ikon"
3865
3866 #~ msgid "Description"
3867 #~ msgstr "Leírás"
3868
3869 #~ msgid ""
3870 #~ "<media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/audio-input-"
3871 #~ "microphone.png\"> Icon for audio conversation </media>"
3872 #~ msgstr ""
3873 #~ "<media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/audio-input-"
3874 #~ "microphone.png\">Hanghívások ikonja</media>"
3875
3876 #~ msgid "The contact is able to have an audio conversation."
3877 #~ msgstr "A partner képes hanghívás fogadására."
3878
3879 #~ msgid ""
3880 #~ "<media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/camera-web.png\"> "
3881 #~ "Icon for video conversation </media>"
3882 #~ msgstr ""
3883 #~ "<media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/camera-web.png"
3884 #~ "\">Videohívások ikonja</media>"
3885
3886 #~ msgid "The contact is able to have a video conversation."
3887 #~ msgstr "A partner képes videohívás fogadására."
3888
3889 #~ msgctxt "_"
3890 #~ msgid ""
3891 #~ "external ref='figures/video_overview.png' "
3892 #~ "md5='6cfcfbd833bf2234537d402185c40596'"
3893 #~ msgstr ""
3894 #~ "external ref='figures/video_overview.png' "
3895 #~ "md5='6cfcfbd833bf2234537d402185c40596'"
3896
3897 #~ msgctxt "_"
3898 #~ msgid ""
3899 #~ "external ref='figures/conf_overview.png' "
3900 #~ "md5='74c58668fe89c84060f12f6b70a6b903'"
3901 #~ msgstr ""
3902 #~ "external ref='figures/conf_overview.png' "
3903 #~ "md5='74c58668fe89c84060f12f6b70a6b903'"
3904
3905 #~ msgctxt "_"
3906 #~ msgid ""
3907 #~ "external ref='figures/croom_overview.png' "
3908 #~ "md5='e9619d2c8420bc48a880c03dbc1ae084'"
3909 #~ msgstr ""
3910 #~ "external ref='figures/croom_overview.png' "
3911 #~ "md5='e9619d2c8420bc48a880c03dbc1ae084'"
3912
3913 #~ msgctxt "_"
3914 #~ msgid ""
3915 #~ "external ref='figures/available.png' "
3916 #~ "md5='2196b2f0ad4ce26fdb7b9d48e75d1947'"
3917 #~ msgstr ""
3918 #~ "external ref='figures/available.png' "
3919 #~ "md5='2196b2f0ad4ce26fdb7b9d48e75d1947'"
3920
3921 #~ msgctxt "_"
3922 #~ msgid ""
3923 #~ "external ref='figures/busy.png' md5='15eb2adff5faedf97b0cb9105d09410a'"
3924 #~ msgstr ""
3925 #~ "external ref='figures/busy.png' md5='15eb2adff5faedf97b0cb9105d09410a'"
3926
3927 #~ msgctxt "_"
3928 #~ msgid ""
3929 #~ "external ref='figures/away.png' md5='9c504d6ffa0cf1a9cc8933d16e1bea33'"
3930 #~ msgstr ""
3931 #~ "external ref='figures/away.png' md5='9c504d6ffa0cf1a9cc8933d16e1bea33'"
3932
3933 #~ msgctxt "_"
3934 #~ msgid ""
3935 #~ "external ref='figures/offline.png' md5='c5b0c21181cbd6e13f8909243c0fa964'"
3936 #~ msgstr ""
3937 #~ "external ref='figures/offline.png' md5='c5b0c21181cbd6e13f8909243c0fa964'"
3938
3939 #~ msgctxt "link"
3940 #~ msgid "Empathy Internet Messenger"
3941 #~ msgstr "Empathy üzenetküldő"
3942
3943 #~ msgctxt "text"
3944 #~ msgid "Empathy Internet Messenger"
3945 #~ msgstr "Empathy üzenetküldő"
3946
3947 #~ msgid ""
3948 #~ "<media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/empathy-logo.png"
3949 #~ "\"> Empathy Internet Messenger logo </media> Empathy Internet Messenger"
3950 #~ msgstr ""
3951 #~ "<media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/empathy-logo.png"
3952 #~ "\"> Empathy üzenetküldő logója </media> Empathy üzenetküldő"
3953
3954 #~ msgid ""
3955 #~ "To add a network to the list, click <media type=\"image\" mime=\"image/png"
3956 #~ "\" src=\"figures/gtk-add.png\" width=\"16\" height=\"16\">Add</media>."
3957 #~ msgstr ""
3958 #~ "Hálózat listához adásához nyomja meg a <media type=\"image\" mime=\"image/"
3959 #~ "png\" src=\"figures/gtk-add.png\" width=\"16\" height=\"16\">Hozzáadás</"
3960 #~ "media> gombot."
3961
3962 #~ msgid ""
3963 #~ "From the <gui>Contact List</gui> window, click the <media type=\"image\" "
3964 #~ "mime=\"image/png\" src=\"figures/camera-web.png\">video call</media> icon "
3965 #~ "next to the name of the contact you wish to call and choose <gui style="
3966 #~ "\"menuitem\">Audio Call</gui>."
3967 #~ msgstr ""