Add Finnish help translation by Valto Wirkola.
[empathy.git] / help / fi / fi.po
1 # Finnish help for file-roller package.
2 # Copyright (C) 2009 Valto Wirkola.
3 # This file is distributed under the same license as the package.
4 # Valto Wirkola <valto [dot] wirkola [at] yahoo [dot] com>, 2009.
5 # (very small changes by Timo Jyrinki <timo.jyrinki@iki.fi>)
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy\n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-02-18 07:04+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-02-23 16:00+0200\n"
12 "Last-Translator: Valto Wirkola <valto [dot] wirkola [at] yahoo [dot] com>\n"
13 "Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n !=1);\n"
18
19 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
20 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
21 #: C/empathy.xml:238(None)
22 msgid "@@image: 'figures/empathy-main-window.png'; md5=38259a866f38ff1f754828e46d2b0e5c"
23 msgstr "@@image: 'figures/empathy-main-window.png'; md5=38259a866f38ff1f754828e46d2b0e5c"
24
25 #: C/empathy.xml:27(title)
26 msgid "<application>Empathy</application> Manual V2.1"
27 msgstr "<application>Empathy</application> - Käyttöopas V2.1"
28
29 #: C/empathy.xml:30(year)
30 msgid "2008, 2009"
31 msgstr "2008, 2009"
32
33 #: C/empathy.xml:31(holder)
34 #: C/empathy.xml:37(publishername)
35 #: C/empathy.xml:48(orgname)
36 #: C/empathy.xml:56(orgname)
37 #: C/empathy.xml:87(para)
38 #: C/empathy.xml:101(para)
39 msgid "Ubuntu Documentation Project"
40 msgstr "Ubuntun dokumentaatioprojekti"
41
42 #: C/empathy.xml:2(para)
43 msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
44 msgstr "Tätä asiakirjaa saa kopioida, jakaa edelleen ja/tai muokata Free Software Foundationin julkaiseman GNU Free Documentation Licensen (GFDL) version 1.1 tai valinnaisesti myöhemmän version mukaisesti, ilman vaatimuksia muuttamattomista osioista ja etu- tai takakansiteksteistä. Kopion GFDL:stä voi nähdä napsauttamalla <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">tätä linkkiä</ulink>, tai lukemalla ohjeen mukana toimitetun COPYING-DOCS-nimisen tiedoston."
45
46 #: C/empathy.xml:12(para)
47 msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
48 msgstr "Tämä käyttöohje on osa Gnomen käyttöohjekokoelmaa ja levitetään GFDL-lisenssin alaisena. Jos haluat levittää tätä käyttöohjetta erillään kokoelmasta, voit tehdä sen liittämällä lisenssin kopion ohjeen mukaan, kuten lisenssin luku 6 sanelee."
49
50 #: C/empathy.xml:19(para)
51 msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
52 msgstr "Monet tuotteiden ja palveluiden nimet ovat tuotemerkkejä. Gnomen dokumentointiprojektissa nämä nimet pyritään kirjoittamaan suuraakkosin tai isolla alkukirjaimella, sikäli kun projektin jäsenet tietävät kyseisistä tuotemerkeistä."
53
54 #: C/empathy.xml:35(para)
55 msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
56 msgstr "ASIAKIRJA TARJOTAAN SELLAISENAAN, ILMAN MINKÄÄNLAISTA KIRJATTUA TAI KONKLUDENTTISTA RAJATONTA TAKUUTA ASIAKIRJAN TAI SEN MUOKATUN VERSION VIRHEETTÖMYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TÄYSI VASTUU ASIAKIRJAN TAI SEN MUOKATUN VERSION LAADUSTA, TARKKUUDESTA JA TOIMIVUUDESTA ON KÄYTTÄJÄLLÄ. JOS ASIAKIRJA TAI SEN MUOKATTU VERSIO OSOITTAUTUU JOLLAKIN TAVALLA VIRHEELLISEKSI, KÄYTTÄJÄ (EI ALKUPERÄINEN KIRJOITTAJA TAI MUU TEKIJÄ) VASTAA PALVELUJEN, KORJAUSTEN TAI OIKAISUJEN KUSTANNUKSISTA. TÄMÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKE ON EROTTAMATON OSA LISENSSIÄ. ASIAKIRJAN TAI SEN MUOKATTUJEN VERSIOIDEN KÄYTTÖ ON SALLITTUA VAIN TÄMÄN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN NOJALLA; SEKÄ"
57
58 #: C/empathy.xml:55(para)
59 msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
60 msgstr "MISSÄÄN OLOSUHTEISSA TAI MINKÄÄN OIKEUSLAITOKSEN ALAISUUDESSA, NIIN OIKEUSLOUKKAUKSISSA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS), SOPIMUS TAI MUUTOIN, ASIAKIRJAN TAI SEN MUOKATUN VERSION TEKIJÄ, ALKUPERÄINEN KIRJOITTAJA, KUKAAN AVUSTAJISTA, KUKAAN LEVITTÄJÄ TAIKKA KUKAAN TARJOAJA EI OLE VASTUUSSA KENELLEKÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, ERITYISESTÄ, TAPATURMAISESTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA SISÄLTÄEN RAJOITUKSETTA VAHINGOT LIIKEARVON MENETYKSESTÄ, TYÖN KESKEYTYMISESTÄ, TIETOKONEVIRHEESTÄ TAI -HÄIRIÖSTÄ TAIKKA MISTÄÄN MUUSTA VAHINGOSTA TAI MENETYKSESTÄ, JOKA ILMENEE TAI LIITTYY ASIAKIRJAN TAI SEN MUOKATUN VERSION KÄYTTÖÖN EDES SILLOIN KUN OSAPUOLTA ON OLLUT TIETOINEN TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA."
61
62 #: C/empathy.xml:28(para)
63 msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
64 msgstr "ASIAKIRJA SEKÄ MUOKATUT VERSIOT ASIAKIRJASTA TARJOTAAN GNU FREE DOCUMENTATION LICENSEN EHDOIN SEKÄ YMMÄRTÄEN ETTÄ: <placeholder-1/>"
65
66 #: C/empathy.xml:45(firstname)
67 msgid "Milo"
68 msgstr "Milo"
69
70 #: C/empathy.xml:46(surname)
71 msgid "Casagrande"
72 msgstr "Casagrande"
73
74 #: C/empathy.xml:49(email)
75 msgid "milo@ubuntu.com"
76 msgstr "milo@ubuntu.com"
77
78 #: C/empathy.xml:53(firstname)
79 msgid "Seth"
80 msgstr "Seth"
81
82 #: C/empathy.xml:54(surname)
83 msgid "Dudenhofer"
84 msgstr "Dudenhofer"
85
86 #: C/empathy.xml:57(email)
87 msgid "sdudenhofer@gmail.com"
88 msgstr "sdudenhofer@gmail.com"
89
90 #: C/empathy.xml:81(revnumber)
91 msgid "Empathy Manual V2.1"
92 msgstr "Empathy - Käyttöopas V2.1"
93
94 #: C/empathy.xml:82(date)
95 msgid "January 2009"
96 msgstr "Tammikuu 2009"
97
98 #: C/empathy.xml:84(para)
99 #: C/empathy.xml:95(para)
100 msgid "Milo Casagrande <email>milo@ubuntu.com</email>"
101 msgstr "Milo Casagrande <email>milo@ubuntu.com</email>"
102
103 #: C/empathy.xml:92(revnumber)
104 msgid "Empathy Manual V2.0"
105 msgstr "Empathy - Käyttöopas V2.0"
106
107 #: C/empathy.xml:93(date)
108 msgid "April 2008"
109 msgstr "Huhtikuu 2008"
110
111 #: C/empathy.xml:98(para)
112 msgid "Seth Dudenhofer <email>sdudenhofer@gmail.com</email>"
113 msgstr "Seth Dudenhofer <email>sdudenhofer@gmail.com</email>"
114
115 #: C/empathy.xml:106(releaseinfo)
116 msgid "This manual describes version 2.26 of Empathy."
117 msgstr "Tämä käyttöopas käsittelee Empathyn versiota 2.26."
118
119 #: C/empathy.xml:110(title)
120 msgid "Feedback"
121 msgstr "Palaute"
122
123 #: C/empathy.xml:111(para)
124 msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Empathy</application> application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
125 msgstr "Raportoidaksesi bugin tai tehdäksesi ehdotuksen <application>Empathy</application>-sovellukseen tai tähän käyttöoppaaseen, seuraa linkkiä <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Gnomen palautesivulle</ulink>."
126
127 #: C/empathy.xml:119(para)
128 msgid "Empathy is an application for instant messaging."
129 msgstr "Empathy on pikaviestinsovellus."
130
131 #: C/empathy.xml:127(primary)
132 #: C/empathy.xml:0(application)
133 msgid "Empathy"
134 msgstr "Empathy"
135
136 #: C/empathy.xml:130(primary)
137 msgid "empathy"
138 msgstr "empathy"
139
140 #: C/empathy.xml:131(secondary)
141 msgid "istant messaging"
142 msgstr "pikaviestintä"
143
144 #: C/empathy.xml:135(title)
145 msgid "Introduction"
146 msgstr "Esittely"
147
148 #: C/empathy.xml:136(para)
149 msgid "<application>Empathy</application> is a multi-protocol instant messaging program for the GNOME Desktop. With <application>Empathy</application> you can keep in touch with all of your friends through lots of supported instant messaging services."
150 msgstr "<application>Empathy</application> on useita pikaviestintäpalvelujen yhteystyyppejä tukeva ohjelma GNOME-työpöydälle. <application>Empathy</application>:lla voit pitää yhteyttä kaikkiin ystäviisi useiden tuettujen pikaviestintäpalvelujen kautta."
151
152 #: C/empathy.xml:146(acronym)
153 msgid "AIM"
154 msgstr "AIM"
155
156 #: C/empathy.xml:150(para)
157 msgid "Google Talk"
158 msgstr "Google Talk"
159
160 #: C/empathy.xml:155(para)
161 msgid "ICQ"
162 msgstr "ICQ"
163
164 #: C/empathy.xml:161(acronym)
165 msgid "IRC"
166 msgstr "IRC"
167
168 #: C/empathy.xml:165(para)
169 msgid "Jabber (or <acronym>XMPP</acronym>)"
170 msgstr "Jabber (tai <acronym>XMPP</acronym>)"
171
172 #: C/empathy.xml:171(acronym)
173 msgid "MSN"
174 msgstr "MSN"
175
176 #: C/empathy.xml:175(para)
177 #: C/empathy.xml:442(para)
178 msgid "Salut"
179 msgstr "Salut"
180
181 #: C/empathy.xml:181(acronym)
182 msgid "SIP"
183 msgstr "SIP"
184
185 #: C/empathy.xml:185(para)
186 msgid "Yahoo"
187 msgstr "Yahoo"
188
189 #: C/empathy.xml:190(para)
190 msgid "And many others..."
191 msgstr "sekä monia muita..."
192
193 #: C/empathy.xml:141(para)
194 msgid "<application>Empathy</application> supports the following services: <placeholder-1/>"
195 msgstr "<application>Empathy</application> tukee seuraavia palveluita: <placeholder-1/>"
196
197 #: C/empathy.xml:199(title)
198 msgid "Getting Started"
199 msgstr "Aloittaminen"
200
201 #: C/empathy.xml:202(title)
202 msgid "Starting Empathy"
203 msgstr "Empathyn käynnistäminen"
204
205 #: C/empathy.xml:203(para)
206 msgid "You can start <application>Empathy</application> in the following ways:"
207 msgstr "Voit käynnistää <application>Empathyn</application> seuraavin tavoin:"
208
209 #: C/empathy.xml:207(term)
210 msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
211 msgstr "<guimenu>Sovellukset</guimenu>-valikosta"
212
213 #: C/empathy.xml:209(para)
214 msgid "Choose <menuchoice><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>Empathy Instant Messenger</guimenuitem></menuchoice>."
215 msgstr "Valitse <menuchoice><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>Empathy-pikaviestin</guimenuitem></menuchoice>."
216
217 #: C/empathy.xml:218(term)
218 msgid "Command line"
219 msgstr "Komentoriviltä"
220
221 #: C/empathy.xml:220(para)
222 msgid "Type <command>empathy</command> and then press <keycap>Enter</keycap>."
223 msgstr "Kirjoita <command>empathy</command> ja paina <keycap>Enter</keycap>."
224
225 #: C/empathy.xml:229(title)
226 msgid "When You Start Empathy"
227 msgstr "Kun käynnistät Empathyn"
228
229 #: C/empathy.xml:234(title)
230 msgid "<application>Empathy</application> Main Window"
231 msgstr "<application>Empathy</application>-pääikkuna"
232
233 #: C/empathy.xml:241(phrase)
234 msgid "Shows <placeholder-1/> main window. Contains the titlebar, the menubar, contact list, status icon and status arrow button list."
235 msgstr "Näyttää <placeholder-1/> pääikkunan, joka sisältää osoitepalkin, valikkopalkin, tuttavaluettelon, tilakuvakkeen ja tilapudotuslaatikon."
236
237 #: C/empathy.xml:230(para)
238 msgid "When you start <application>Empathy</application> the following window is shown. <placeholder-1/>"
239 msgstr "Kun käynnistät <application>Empathyn</application>, seuraavanlainen ikkuna ilmestyy. <placeholder-1/>"
240
241 #: C/empathy.xml:256(title)
242 msgid "<application>Empathy</application> Main Components"
243 msgstr "<application>Empathy</application>-pääkomponentit"
244
245 #: C/empathy.xml:263(para)
246 msgid "Component"
247 msgstr "Komponentti"
248
249 #: C/empathy.xml:266(para)
250 msgid "Description"
251 msgstr "Kuvaus"
252
253 #: C/empathy.xml:273(para)
254 msgid "Menubar"
255 msgstr "Valikkopalkki"
256
257 #: C/empathy.xml:276(para)
258 msgid "Contains menus used to perform actions in <application>Empathy</application>."
259 msgstr "Sisältää valikoita toimintojen suorittamiseen <application>Empathy</application>:ssa."
260
261 #: C/empathy.xml:283(para)
262 msgid "Status Drop-Down List"
263 msgstr "Tilapudotusvalikko"
264
265 #: C/empathy.xml:286(para)
266 msgid "Allows to update the status."
267 msgstr "Mahdollistaa tilan päivittämisen."
268
269 #: C/empathy.xml:293(para)
270 msgid "Account Button"
271 msgstr "Tilipainike"
272
273 #: C/empathy.xml:296(para)
274 msgid "Opens the <guilabel>Accounts</guilabel> dialog."
275 msgstr "Avaa <guilabel>Tilit</guilabel>-valintaikkunan."
276
277 #: C/empathy.xml:303(para)
278 msgid "Contact List"
279 msgstr "Tuttavaluettelo"
280
281 #: C/empathy.xml:306(para)
282 msgid "Shows all the available contacts and their associated status."
283 msgstr "Näyttää kaikki saatavilla olevat tuttavat ja heidän tilansa."
284
285 #: C/empathy.xml:252(para)
286 msgid "<xref linkend=\"empathy-TBL-1\"/> describes the components of <application>Empathy</application>'s main window. <table frame=\"topbot\" id=\"empathy-TBL-1\"><placeholder-1/><tgroup cols=\"2\" colsep=\"0\" rowsep=\"0\"><colspec colname=\"colspec0\" colwidth=\"29.39*\"/><colspec colname=\"colspec1\" colwidth=\"70.61*\"/><placeholder-2/><placeholder-3/></tgroup></table>"
287 msgstr "<xref linkend=\"empathy-TBL-1\"/> käsittelee <application>Empathyn</application> pääikkunan komponentteja. <table frame=\"topbot\" id=\"empathy-TBL-1\"><placeholder-1/><tgroup cols=\"2\" colsep=\"0\" rowsep=\"0\"><colspec colname=\"colspec0\" colwidth=\"29.39*\"/><colspec colname=\"colspec1\" colwidth=\"70.61*\"/><placeholder-2/><placeholder-3/></tgroup></table>"
288
289 #: C/empathy.xml:320(title)
290 msgid "Accounts"
291 msgstr "Tilit"
292
293 #: C/empathy.xml:321(para)
294 msgid "To use <application>Empathy</application> you need at least one account of the supported services."
295 msgstr "Käyttääksesi <application>Empathy</application>:a, tarvitset ainakin yhden tilin tuetuista palveluista."
296
297 #: C/empathy.xml:324(para)
298 msgid "If you don't already have an account and you don't have your <emphasis>user name</emphasis> and <emphasis>password</emphasis>, you need to register a new account (see <xref linkend=\"empathy-register-account\"/>)."
299 msgstr "Jos et vielä omista tiliä, eikä sinulla ole vielä omaa <emphasis>käyttäjätunnusta</emphasis> ja <emphasis>salasanaa</emphasis>, sinun täytyy rekisteröidä uusi tili (kts. <xref linkend=\"empathy-register-account\"/>)."
300
301 #: C/empathy.xml:329(para)
302 msgid "In order to talk with other users, also called <emphasis>contacts</emphasis>, you need to use the same service they are using. If, for example, one contact is using the <emphasis role=\"strong\">Jabber</emphasis> service, you need to have an account registered with that service."
303 msgstr "Puhuaksesi muiden käyttäjien (eli <emphasis>tuttavien</emphasis) kanssa, teidän täytyy käyttää samaa palvelua. Esimerkiksi, jos tuttava käyttää <emphasis role=\"strong \">Jabber</emphasis>-palvelua, sinulla täytyy olla tili kyseiseen palveluun."
304
305 #: C/empathy.xml:336(para)
306 msgid "<application>Empathy</application> can handle as many accounts on any supported services as you want and you can have them all open at the same time."
307 msgstr "<application>Empathy</application> voi käsitellä niin montaa tiliä kuin haluat kaikilla tuetuilla palveluilla ja voit pitää niitä kaikkia auki samanaikaisesti."
308
309 #: C/empathy.xml:342(title)
310 msgid "Registering an Account"
311 msgstr "Tilin rekisteröinti"
312
313 #: C/empathy.xml:343(para)
314 msgid "You can freely register an account on any of the following services. Follow the instructions reported on each website on how to register your new account. At the end of the registration process you should have a <emphasis>user name</emphasis> (or an <emphasis>account ID</emphasis>) and a <emphasis>password</emphasis> that you will use to create the account in <application>Empathy</application>."
315 msgstr "Voit vapaasti rekisteröidä tilin mihin tahansa seuraavista palveluista. Seuraa sivustolla annettuja ohjeita tilin rekisteröintiin. Rekisteröinnin jälkeen sinulla tulisi olla <emphasis>käyttäjänimi (tai <emphasis>käyttäjä-ID</emphasis>) ja <emphasis>salasana</emphasis>, jota voit käyttää luodaksesi tilin <application>Empathyyn</application>."
316
317 #. Translators: try to find a localized version of the
318 #.          registration service website
319 #: C/empathy.xml:361(para)
320 msgid "The <ulink type=\"http\" url=\"http://dashboard.aim.com/aim\">AIM</ulink> service."
321 msgstr "<ulink type=\"http\" url=\"http://dashboard.aim.com/aim\">AIM</ulink>-palvelu."
322
323 #. Translators: try to find a localized version of the
324 #.          registration service website
325 #: C/empathy.xml:368(para)
326 msgid "The <ulink type=\"http\" url=\"http://www.google.com/talk/\">Google Talk</ulink> service."
327 msgstr "<ulink type=\"http\" url=\"http://www.google.com/talk/\">Google Talk</ulink>-palvelu."
328
329 #. Translators: try to find a localized version of the
330 #.          registration service website
331 #: C/empathy.xml:376(para)
332 msgid "The <ulink type=\"http\" url=\"https://www.icq.com/register/\">ICQ</ulink> service."
333 msgstr "<ulink type=\"http\" url=\"https://www.icq.com/register/\">ICQ</ulink>-palvelu."
334
335 #. Translators: try to find a localized version of the
336 #.          registration service website
337 #: C/empathy.xml:383(para)
338 msgid "The <ulink type=\"http\" url=\"https://accountservices.passport.net\">MSN</ulink> service."
339 msgstr "<ulink type=\"http\" url=\"https://accountservices.passport.net\">MSN</ulink>-palvelu."
340
341 #. Translators: try to find a localized version of the
342 #.          registration service website
343 #: C/empathy.xml:390(para)
344 msgid "The <ulink type=\"http\" url=\"https://login.yahoo.com/config/login\">Yahoo</ulink> service."
345 msgstr "<ulink type=\"http\" url=\"https://login.yahoo.com/config/login\">Yahoo</ulink>-palvelu."
346
347 #: C/empathy.xml:352(para)
348 msgid "Click on the name of the service to visit its website: <placeholder-1/>"
349 msgstr "Napsauta nimeä käydäksesi palvelun sivustolla: <placeholder-1/>"
350
351 #: C/empathy.xml:396(para)
352 msgid "For registering a <acronym>SIP</acronym> account, you can use one of the following service:"
353 msgstr "Rekisteröidäksesi <acronym>SIP</acronym>-tilin, voit käyttää yhtä seuraavista palveluista:"
354
355 #. Translators: try to find a localized version of the
356 #.          registration service website
357 #: C/empathy.xml:405(para)
358 msgid "The <ulink type=\"http\" url=\"https://www.ekiga.net/index.php?page=register\">Ekiga</ulink> service."
359 msgstr "<ulink type=\"http\" url=\"https://www.ekiga.net/index.php?page=register\">Ekiga</ulink>-palvelu."
360
361 #. Translators: try to find a localized version of the
362 #.          registration service website
363 #: C/empathy.xml:412(para)
364 msgid "The <ulink type=\"http\" url=\"http://account2.freeworlddialup.com/index.php?section_id=94\"><acronym>FWD</acronym></ulink> (Free World Dialup) service."
365 msgstr "<ulink type=\"http\" url=\"http://account2.freeworlddialup.com/index.php?section_id=94\"><acronym>FWD</acronym></ulink> (Free World Dialup)-palvelu."
366
367 #. Translators: try to find a localized version of the
368 #.          registration service website
369 #: C/empathy.xml:420(para)
370 msgid "The <ulink type=\"http\" url=\"https://signup.sipphone.com/new-users/app?class=NewUser;proc=start\">Sipphone</ulink> service."
371 msgstr "<ulink type=\"http\" url=\"https://signup.sipphone.com/new-users/app?class=NewUser;proc=start\">Sipphone</ulink>-palvelu."
372
373 #: C/empathy.xml:426(para)
374 msgid "For registering a <emphasis role=\"strong\">Jabber</emphasis> account, you can use the automatic account creation of <application>Empathy</application>. Not all Jabber service providers support the automatic creation of accounts, one service provider known to work with <application>Empathy</application> is <ulink type=\"http\" url=\"http://www.jabber.org/web/Jabber.org\">jabber.org</ulink>."
375 msgstr "Voit käyttää <emphasis role=\"strong\">Jabber</emphasis>-tilin rekisteröintiin <application>Empathyn</application> automaattista tilinluontitoimintoa . Kaikki Jabber-palveluntarjoajat eivät tue automaattista käyttäjätilin luontia, mutta ainakin <ulink type=\"http\" url=\"http://www.jabber.org/web/Jabber.org\">jabber.org</ulink>:n tiedetään toimivan <application>Empathy</application>:ssä."
376
377 #: C/empathy.xml:434(para)
378 msgid "If you already have a <emphasis role=\"strong\">Jabber</emphasis> account, you can use one of the following services:"
379 msgstr "Rekisteröidäksesi <emphasis role=\"strong\">Jabber</emphasis>-tilin, voit käyttää yhtä seuraavista palveluista:"
380
381 #: C/empathy.xml:451(title)
382 msgid "Adding your Account to <application>Empathy</application>"
383 msgstr "Tilin lisääminen <application>Empathyyn</application>"
384
385 #: C/empathy.xml:456(para)
386 #: C/empathy.xml:534(para)
387 #: C/empathy.xml:586(para)
388 #: C/empathy.xml:619(para)
389 #: C/empathy.xml:649(para)
390 #: C/empathy.xml:672(para)
391 msgid "From the <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">main window </link> (<guilabel>Contact List</guilabel>) click on the account button or press <keycap>F4</keycap> to open the <guilabel>Accounts</guilabel> dialog."
392 msgstr "Napsauta <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">Pääikkunassa</link> (<guilabel>Tuttavaluettelo</guilabel>) tilipainiketta tai paina <keycap>F4</keycap> avataksesi <guilabel>Tilit</guilabel>-valintaikkunan."
393
394 #: C/empathy.xml:468(para)
395 #: C/empathy.xml:485(para)
396 msgid "From the <guilabel>Type</guilabel> drop-down list choose the service you wish to add an account for, then click on the <guibutton>Create</guibutton> button."
397 msgstr "Valitse <guilabel>Tyyppi</guilabel>-pudotusvalikosta lisättävän tilin palvelu ja napsauta <guibutton>Luo</guibutton>-painiketta."
398
399 #: C/empathy.xml:464(para)
400 msgid "If it is the first time you launch <application>Empathy</application>: <placeholder-1/>"
401 msgstr "Jos käynnistät <application>Empathyn</application> ensimmäistä kertaa: <placeholder-1/>"
402
403 #: C/empathy.xml:480(para)
404 msgid "Click on the <guilabel>Add</guilabel> button."
405 msgstr "Napsauta <guibutton>Lisää</guibutton>-painiketta."
406
407 #: C/empathy.xml:476(para)
408 msgid "Otherwise: <placeholder-1/>"
409 msgstr "Muussa tapauksessa: <placeholder-1/>"
410
411 #: C/empathy.xml:495(para)
412 msgid "Fill the required fields with your <emphasis>user name</emphasis> and <emphasis>password</emphasis>. Optionally, you can modify some advanced options. For more information, see <xref linkend=\"empathy-advanced-options\"/>."
413 msgstr "Täytä vaaditut kentät <emphasis>käyttäjänimelläsi</emphasis> ja <emphasis>salasanallasi</emphasis>. Lisäksi voit muokata myös joitakin lisäasetuksia. Lisätietoa: <xref linkend=\"empathy-advanced-options\"/>."
414
415 #: C/empathy.xml:504(para)
416 #: C/empathy.xml:567(para)
417 msgid "To enable the new account, select the <guilabel>Enabled</guilabel> check-box next to the name of the account in the box on the left."
418 msgstr "Ota käyttäjätili käyttöön valitsemalla käyttäjätilin nimen vasemmalla puolella oleva <guilabel>Käytössä</guilabel>-valintaruutu."
419
420 #: C/empathy.xml:452(para)
421 msgid "To add your account to <application>Empathy</application>, proceed as follows: <placeholder-1/>"
422 msgstr "Lisätäksesi tilin <application>Empathyyn</application>, toimi seuraavasti. <placeholder-1/>"
423
424 #: C/empathy.xml:514(title)
425 msgid "Importing Accounts"
426 msgstr "Tilin tuonti"
427
428 #: C/empathy.xml:515(para)
429 msgid "If you use another instant messaging program, you can import the accounts from that program into <application>Empathy</application>"
430 msgstr "Jos käytät toista pikaviestintäohjelmaa, voit tuoda siitä tilisi <application>Empathyyn</application>."
431
432 #: C/empathy.xml:521(para)
433 msgid "At the moment <application>Empathy</application> can import the accounts only from the instant messaging program <application>Pidgin</application>. For more information about <application>Pidgin</application>, see the <ulink type=\"http\" url=\"http://www.pidgin.im/\">Pidgin website</ulink>."
434 msgstr "Tällä hetkellä <application>Empathyyn</application> voi tuoda tilejä vain <application>Pidgin</application>-pikaviestintäohjelmasta. Lisätietoa <application>Pidgin</application> löydät <ulink type=\"http\" url=\"http://www.pidgin.im/\">Pidginin web-sivustolta</ulink>."
435
436 #: C/empathy.xml:542(para)
437 msgid "Click on the <guibutton>Import Accounts...</guibutton> button to open the <guilabel>Import Accounts</guilabel> dialog."
438 msgstr "Napsauta <guibutton>Tuo tilejä...</guibutton>-painiketta avataksesi <guilabel>Tuo tilejä</guilabel>-valintaikkunan."
439
440 #: C/empathy.xml:549(para)
441 msgid "Select the accounts you would like to import by clicking on the <guilabel>Import</guilabel> check-box."
442 msgstr "Valitse käyttäjätilit, jotka haluat tuoda napsauttamalla <guilabel>Tuo</guilabel>-valintaruutu."
443
444 #: C/empathy.xml:555(para)
445 msgid "When you have selected all the desired accounts, click <guibutton>OK</guibutton> to import them. If you don't want to import the accounts, click <guibutton>Cancel</guibutton>."
446 msgstr "Kun olet valinnut kaikki haluamasi tilit, napsauta <guibutton>OK</guibutton> tuodaksesi ne. Jos et halua tuoda tilejä, napsauta <guibutton>Peruuta</guibutton>."
447
448 #: C/empathy.xml:563(para)
449 msgid "When you import a new account into <application>Empathy</application>, it will not be enabled by default."
450 msgstr "Kun käynnistät <application>Empathyn</application>, seuraavanlainen ikkuna ilmestyy. <placeholder-1/>"
451
452 #: C/empathy.xml:530(para)
453 msgid "To import the accounts into <application>Empathy</application>, proceed as follows: <placeholder-1/>"
454 msgstr "Kun käynnistät <application>Empathyn</application>, seuraavanlainen ikkuna ilmestyy. <placeholder-1/>"
455
456 #: C/empathy.xml:579(title)
457 msgid "Editing an Account"
458 msgstr "Tilin muokkaus"
459
460 #: C/empathy.xml:594(para)
461 msgid "Select the account you wish to edit in the box on the left."
462 msgstr "Valitse vasemmalla olevasta laatikosta tilit, joita haluat muokata."
463
464 #: C/empathy.xml:600(para)
465 msgid "Modify the desired data."
466 msgstr "Muokkaa haluamasi tiedot."
467
468 #: C/empathy.xml:580(para)
469 msgid "To edit one of your accounts, i.e. to change the <emphasis>password</emphasis> or your <emphasis>user name</emphasis>, proceed as follows: <placeholder-1/>"
470 msgstr "Jos haluat muuttaa jotakin käyttäjätiliä, esim. vaihtaa <emphasis>salasanaa</emphasis> tai <emphasis>käyttäjänimeäsi</emphasis>, toimi seuraavasti: <placeholder-1/>"
471
472 #: C/empathy.xml:608(para)
473 msgid "Based on the type of the account, it is possibile to edit different settings."
474 msgstr "Muutettavien asetusten määrä riippuu tilin tyypistä."
475
476 #: C/empathy.xml:627(para)
477 msgid "Select the account you wish to edit in the box on the left and double-click on it's name."
478 msgstr "Valitse muokattava tili laatikosta ja kaksoisnapsauta sen nimeä."
479
480 #: C/empathy.xml:633(para)
481 msgid "Change the name of the account as you desire."
482 msgstr "Vaihda tilisi nimi haluamaksesi."
483
484 #: C/empathy.xml:614(para)
485 msgid "To modify the identifier of an account, how <application>Empathy</application> identifies an account, proceed as follows: <placeholder-1/>"
486 msgstr "Muokataksesi tilin tunnistetta, jolla <application>Empathy</application> tunnistaa tilin, toimi seuraavasti: <placeholder-1/>"
487
488 #: C/empathy.xml:642(title)
489 msgid "Disabling and Removing an Account"
490 msgstr "Tilin käytöstä pois kytkeminen ja poistaminen"
491
492 #: C/empathy.xml:643(para)
493 msgid "To disable an account, proceed as follows:"
494 msgstr "Voit kytkeä tilin pois päältä seuraavasti:"
495
496 #: C/empathy.xml:658(para)
497 msgid "Select the account you wish to disable in the box on the left of the dialog and deselect the <guilabel>Enabled</guilabel> check-box."
498 msgstr "Valitse valintaikkunan vasemman reunan laatikosta tili, jonka haluat kytkeä pois päältä ja poista valinta <guilabel>Käytössä</guilabel>-valintaruudusta."
499
500 #: C/empathy.xml:666(para)
501 msgid "To remove an account, proceed as follows:"
502 msgstr "Voit poistaa tilin seuraavasti:"
503
504 #: C/empathy.xml:681(para)
505 msgid "Select the account you wish to disable in the box on the left of the dialog."
506 msgstr "Valitse valintaikkunan vasemman puolen laatikosta tili, jonka haluat poistaa."
507
508 #: C/empathy.xml:687(para)
509 msgid "Click on the <guibutton>Remove</guibutton> button."
510 msgstr "Napsauta <guibutton>Remove</guibutton>-painiketta."
511
512 #: C/empathy.xml:692(para)
513 msgid "A dialog will be shown asking for confirmation. Click on the <guibutton>Remove</guibutton> button to remove the account."
514 msgstr "Valintaikkuna pyytä sinulta vahvistusta. Napsauta <guibutton>Remove</guibutton>-painiketta poistaaksesi tilin."
515
516 #: C/empathy.xml:702(title)
517 msgid "Editing Personal Information"
518 msgstr "Henkilökohtaisten tietojen muokkaus"
519
520 #: C/empathy.xml:703(para)
521 msgid "To change your personal information, your alias and your icon (the image that other contacts will see of you), for each of your accounts, proceed as follows:"
522 msgstr "Muuttaaksesi henkilökohtaisia tietojasi, kuten näyttönimeäsi ja kuvakettasi (asettamasi kuva, jonka tuttavasi näkevät) erikseen jokaiselle tilille, toimi seuraavasti:"
523
524 #: C/empathy.xml:711(para)
525 msgid "From the <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">main window</link>, select <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Personal Information</guimenuitem></menuchoice>."
526 msgstr "Valitse <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">pääikkunassa</link> <menuchoice><guimenu>Muokkaa</guimenu><guimenuitem>Henkilötiedot</guimenuitem></menuchoice>."
527
528 #: C/empathy.xml:720(para)
529 msgid "From the <guilabel>Account</guilabel> drop-down list, choose the account you want to edit."
530 msgstr "Valitse muokattava tili <guilabel>Tili</guilabel>-pudotusvalikosta."
531
532 #: C/empathy.xml:726(para)
533 msgid "In the <guilabel>Alias</guilabel> text box, write your new alias."
534 msgstr "Kirjoita <guilabel>Nimimerkki</guilabel>-tekstikenttään uusi nimimerkki."
535
536 #: C/empathy.xml:732(para)
537 msgid "To change your icon, click on the person-looking button and choose an image file."
538 msgstr "Kuvaketta voit vaihtaa napsauttamalla henkilön näköistä painiketta ja valitsemalla kuvatiedoston."
539
540 #: C/empathy.xml:738(para)
541 #: C/empathy.xml:919(para)
542 #: C/empathy.xml:953(para)
543 msgid "When done, click <guibutton>Close</guibutton>."
544 msgstr "Kun olet valmis, napsauta <guibutton>Sulje</guibutton>-painiketta."
545
546 #: C/empathy.xml:746(para)
547 msgid "An <emphasis>alias</emphasis> is an alternative way you can identify yourself. You can use your real name or your nickname."
548 msgstr "<emphasis>Näyttönimi</emphasis> on vaihtoehtoinen tapa, jolla voit tunnistautua. Voit käyttää oikeaa nimeä tai nimimerkkiä."
549
550 #: C/empathy.xml:756(title)
551 msgid "Advanced Options"
552 msgstr "Lisäasetukset"
553
554 #: C/empathy.xml:757(para)
555 msgid "TODO"
556 msgstr "TODO"
557
558 #: C/empathy.xml:765(title)
559 msgid "Contacts and Groups"
560 msgstr "Tuttavat ja ryhmät"
561
562 #: C/empathy.xml:766(para)
563 msgid "All the contacts are handled within <application>Empathy</application>'s <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">main window</link>."
564 msgstr "Kaikki tuttavat käsitellään <application>Empathyn</application> <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">pääikkunassa</link>."
565
566 #: C/empathy.xml:770(para)
567 msgid "You can add or remove a contact or you can edit the information of a particular contact. It is also possibile to arrange contacts in groups. You can have a group for your work contacts, one for you family contacts, and so on."
568 msgstr "Voit lisätä tai poistaa tuttavan tai voit muuttaa yksittäisen henkilön tietoja. Voit myös järjestellä niitä ryhmiin, esim. työhenkilöihin ja perheenjäseniin."
569
570 #: C/empathy.xml:777(title)
571 msgid "Adding and Removing a Contact"
572 msgstr "Tuttavan lisääminen ja poistaminen"
573
574 #: C/empathy.xml:778(para)
575 msgid "To add a new contact, proceed as follows:"
576 msgstr "Lisätäksesi uuden tuttavan, toimi seuraavasti:"
577
578 #: C/empathy.xml:784(para)
579 msgid "From the <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">main window</link> choose <menuchoice><guimenu>Chat</guimenu><guimenuitem>Add Contact...</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>New Contact</guilabel> dialog will be shown."
580 msgstr "Valitse <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">pääikkunassa</link> <menuchoice><guimenu>Keskustele</guimenu><guimenuitem>Lisää tuttava...</guimenuitem></menuchoice> ja <guilabel>Uusi tuttava</guilabel>-valintaikkuna aukeaa."
581
582 #: C/empathy.xml:794(para)
583 msgid "From the <guilabel>Account</guilabel> drop-down list, choose the service used by the contact you are adding."
584 msgstr "Valitse <guilabel>Käyttäjätili</guilabel>-pudotusvalikosta tili, jolle tuttava lisätään."
585
586 #: C/empathy.xml:800(para)
587 msgid ""
588 "In the <guilabel>Identifier</guilabel> text box type the <emphasis>address</emphasis> of the contact in the form of <userinput><replaceable>user name</replaceable>@<replaceable>service\n"
589 "\t      domain</replaceable></userinput>."
590 msgstr ""
591 "Kirjoita <guilabel>Tunniste</guilabel>-tekstikenttään tuttavan <emphasis>osoite</emphasis> muodossa <userinput><replaceable>käyttäjänimi</replaceable>@<replaceable>palvelin\n"
592 "\t      domain</replaceable></userinput>."
593
594 #: C/empathy.xml:809(para)
595 msgid "In the <guilabel>Alias</guilabel> text box type the name you want to give at the the new contact."
596 msgstr "Voit kirjoittaa <guilabel>Nimimerkki</guilabel>-tekstikenttään nimen uudelle tuttavallesi."
597
598 #: C/empathy.xml:815(para)
599 msgid "Click on <guibutton>Add</guibutton> to add the new contact."
600 msgstr "Napsauta <guibutton>Lisää</guibutton>-painiketta lisätäksesi tuttavan."
601
602 #: C/empathy.xml:821(para)
603 msgid "To remove a contact, proceed as follows:"
604 msgstr "Voit poistaa tuttavan seuraavasti:"
605
606 #: C/empathy.xml:827(para)
607 msgid "From the <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">main window</link>, select the contact you would like to remove and right-click on it."
608 msgstr "Valitse <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">pääikkunasta</link> tuttava, jonka haluat poistaa ja napsauta sitä oikealla hiirenpainikkeella."
609
610 #: C/empathy.xml:834(para)
611 msgid "From the popup menu, choose <guilabel>Remove</guilabel> to remove the contact."
612 msgstr "Valitse ponnahdusvalikosta <guilabel>Poista</guilabel> poistaaksesi tuttavan."
613
614 #: C/empathy.xml:843(para)
615 #: C/empathy.xml:879(para)
616 msgid "An <emphasis>alias</emphasis> is an alternative way you can identify that particular contact. You can use the real name or the nickname of that person."
617 msgstr "<emphasis>nimimerkki</emphasis> on vaihtoehtoinen tapa, jolla voit tunnistaa tuttavan.  Voit käyttää henkilön oikeaa nimeä tai nimimerkkiä."
618
619 #: C/empathy.xml:852(title)
620 msgid "Editing a Contact"
621 msgstr "Tuttavan muokkaus"
622
623 #: C/empathy.xml:853(para)
624 msgid "To edit a contact, proceed as follows:"
625 msgstr "Voit muokata tuttavaa seuraavasti:"
626
627 #: C/empathy.xml:859(para)
628 #: C/empathy.xml:901(para)
629 msgid "From the <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">main window</link>, select the contact you would like to modify and choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guisubmenu>Account</guisubmenu><guimenuitem>Modify</guimenuitem></menuchoice>, or right-click on it and choose <guilabel>Modify</guilabel>."
630 msgstr "Valitse <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">pääikkunassa</link> tuttava, jota haluat muokata ja valitse <menuchoice><guimenu>Muokkaa</guimenu><guisubmenu>Tuttava</guisubmenu><guimenuitem>Muokkaa</guimenuitem></menuchoice>, tai napsauta tuttavaa oikealla hiirenpainikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta <guilabel>Muokkaa</guilabel>."
631
632 #: C/empathy.xml:872(para)
633 msgid "From the <guilabel>Edit Contact Information</guilabel> dialog, you can modify the <emphasis>alias</emphasis> and the <emphasis>group</emphasis> of the contact."
634 msgstr "<guilabel>Muokkaa yhteystietoja</guilabel>-valintaikkunassa voit muokata tuttavan <emphasis>nimimerkkiä</emphasis> ja <emphasis>ryhmiä</emphasis>."
635
636 #: C/empathy.xml:886(para)
637 msgid "For more information about groups, see <xref linkend=\"empathy-add-contact-group\"/> and <xref linkend=\"empathy-add-group\"/>."
638 msgstr "Lisätietoa ryhmistä: <xref linkend=\"empathy-add-contact-group\"/> ja <xref linkend=\"empathy-add-group\"/>."
639
640 #: C/empathy.xml:894(title)
641 msgid "Adding a Contact to a Group"
642 msgstr "Tuttavan lisääminen ryhmään"
643
644 #: C/empathy.xml:895(para)
645 msgid "To add a contact to one or more groups, proceed as follows:"
646 msgstr "Voit lisätä tuttavan yhteen tai useampaan ryhmään seuraavasti:"
647
648 #: C/empathy.xml:913(para)
649 msgid "From the <guilabel>Groups</guilabel> section, select the group, or groups, you want to add the contact to."
650 msgstr "Valitse <guilabel>Ryhmät</guilabel>-osiosta ryhmä tai ryhmät, joihin haluat lisätä tuttavan."
651
652 #: C/empathy.xml:928(title)
653 msgid "Adding a New Group"
654 msgstr "Uuden ryhmän lisääminen"
655
656 #: C/empathy.xml:929(para)
657 msgid "To add a new group, proceed as follows:"
658 msgstr "Voit lisätä uuden ryhmän seuraavasti:"
659
660 #: C/empathy.xml:935(para)
661 msgid "From the <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">main window</link>, select one contact and choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guisubmenu>Account</guisubmenu><guimenuitem>Modify</guimenuitem></menuchoice>, or right-click on it and choose <guilabel>Modify</guilabel>."
662 msgstr "Valitse <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">pääikkunasta</link> tuttava ja valitse valikkopalkista <menuchoice><guimenu>Muokkaa</guimenu><guisubmenu>Tuttava</guisubmenu><guimenuitem>Muokkaa</guimenuitem></menuchoice> tai napsauta oikealla hiirenpainikkeella ja valitse pudotusvalikosta <guilabel>Muokkaa</guilabel>."
663
664 #: C/empathy.xml:946(para)
665 msgid "In the <guilabel>Groups</guilabel> section, write the name of the group you want to add and then click on <guibutton>Add Group</guibutton>."
666 msgstr "Kirjoita <guilabel>Ryhmät</guilabel>-osioon lisättävän ryhmän nimi ja napsauta <guibutton>Lisää ryhmä</guibutton>."
667
668 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
669 #: C/empathy.xml:0(None)
670 msgid "translator-credits"
671 msgstr "Valto Wirkola <valto.wirkola@yahoo.com> 2009"
672