Updated Czech translation by Martin Picek.
[empathy.git] / help / cs / cs.po
1 # Czech translation of empathy help manual.
2 # Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2008.
3 # Martin Picek <picek.martin@gnome-cesko.cz>, 2009.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: empathy\n"
8 "POT-Creation-Date: 2009-03-09 12:32+0000\n"
9 "PO-Revision-Date: 2009-03-09 18:18+0100\n"
10 "Last-Translator: Martin Picek <picek.martin@gnome-cesko.cz>\n"
11 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
16
17 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
18 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
19 #: C/empathy.xml:238(None)
20 msgid ""
21 "@@image: 'figures/empathy-main-window.png'; "
22 "md5=38259a866f38ff1f754828e46d2b0e5c"
23 msgstr ""
24 "@@image: 'figures/empathy-main-window.png'; "
25 "md5=38259a866f38ff1f754828e46d2b0e5c"
26
27 #: C/empathy.xml:27(title)
28 msgid "<application>Empathy</application> Manual V2.1"
29 msgstr "Příručka k <application>Empathy</application> V2.1"
30
31 #: C/empathy.xml:30(year)
32 msgid "2008, 2009"
33 msgstr "2008, 2009"
34
35 #: C/empathy.xml:31(holder) C/empathy.xml:37(publishername)
36 #: C/empathy.xml:48(orgname) C/empathy.xml:56(orgname) C/empathy.xml:87(para)
37 #: C/empathy.xml:101(para)
38 msgid "Ubuntu Documentation Project"
39 msgstr "Dokumentační projekt Ubuntu"
40
41 #: C/empathy.xml:2(para)
42 msgid ""
43 "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
44 "the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
45 "later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
46 "Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
47 "of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
48 "in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
49 msgstr ""
50 "Je povoleno kopírovat, šířit a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU "
51 "Free Documentation License (GFDL), verze 1.1 nebo jakékoli další verze "
52 "vydané nadací Free Software Foundation; bez neměnných oddílů, bez textů "
53 "předních desek a bez textů zadních desek. Kopii licence GFDL naleznete pod "
54 "<ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">tímto odkazem</ulink> nebo v souboru "
55 "COPYING-DOCS dodávaném s touto příručkou."
56
57 #: C/empathy.xml:12(para)
58 msgid ""
59 "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
60 "GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
61 "you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
62 "section 6 of the license."
63 msgstr ""
64 "Tato příručka je součástí sbírky příruček GNOME šířených za podmínek licence "
65 "GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šířit odděleně od sbírky, musíte "
66 "přiložit kopii licence dle popisu v oddíle 6 dané licence."
67
68 #: C/empathy.xml:19(para)
69 msgid ""
70 "Many of the names used by companies to distinguish their products and "
71 "services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
72 "documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
73 "aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
74 "capital letters."
75 msgstr ""
76 "Mnoho užívaných jmen určených k zviditelnění produktů nebo služeb jsou "
77 "ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
78 "členové Dokumentačního projektu GNOME jsou si vědomi skutečnosti, že se "
79 "jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
80 "velkým písmenem na začátku."
81
82 #: C/empathy.xml:35(para)
83 msgid ""
84 "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
85 "EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
86 "THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
87 "MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
88 "RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
89 "MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
90 "MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
91 "WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
92 "SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
93 "ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
94 "OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
95 msgstr ""
96 "DOKUMENT JE POSKYTOVÁN V PODOBĚ \"JAK JE\", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, "
97 "NEPOSKYTUJÍ SE ANI ODVOZENÉ ZÁRUKY, ZÁRUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÁ "
98 "VERZE, JE BEZCHYBNÝ, NEBO ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, "
99 "NEBO NEPORUŠENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPŘESNOSTI A ŠPATNÉHO PROVEDENÍ "
100 "DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÉ VERZE, NESETE VY. POKUD JE TENTO DOKUMENT NEBO "
101 "JEHO UPRAVENÁ VERZE VADNÁ V JAKÉMKOLIV SMYSLU, VY (NIKOLIV PŮVODCE, AUTOR "
102 "NEBO JAKÝKOLIV PŘISPĚVATEL) PŘEBÍRÁTE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV NÁKLADY NA "
103 "NUTNÉ ÚPRAVY, OPRAVY ČI SLUŽBY. TOTO PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE PŘEDSTAVUJE "
104 "ZÁKLADNÍ SOUČÁST TÉTO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NENÍ PODLE TÉTO DOHODY "
105 "POVOLENO UŽÍVÁNÍ ANI ÚPRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÁLE"
106
107 #: C/empathy.xml:55(para)
108 msgid ""
109 "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
110 "NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
111 "CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
112 "DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
113 "FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
114 "ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
115 "WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
116 "OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
117 "VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
118 "POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
119 msgstr ""
120
121 #: C/empathy.xml:28(para)
122 msgid ""
123 "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
124 "OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
125 "<placeholder-1/>"
126 msgstr ""
127 "DOKUMENT A JEHO UPRAVENÉ VERZE JSOU ŠÍŘENY V SOULADU SE ZNĚNÍM LICENCE GNU "
128 "FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÁSLEDUJÍCÍM USTANOVENÍM: <placeholder-1/>"
129
130 #: C/empathy.xml:45(firstname)
131 msgid "Milo"
132 msgstr "Milo"
133
134 #: C/empathy.xml:46(surname)
135 msgid "Casagrande"
136 msgstr "Casagrande"
137
138 #: C/empathy.xml:49(email)
139 msgid "milo@ubuntu.com"
140 msgstr "milo@ubuntu.com"
141
142 #: C/empathy.xml:53(firstname)
143 msgid "Seth"
144 msgstr "Seth"
145
146 #: C/empathy.xml:54(surname)
147 msgid "Dudenhofer"
148 msgstr "Dudenhofer"
149
150 #: C/empathy.xml:57(email)
151 msgid "sdudenhofer@gmail.com"
152 msgstr "sdudenhofer@gmail.com"
153
154 #: C/empathy.xml:81(revnumber)
155 msgid "Empathy Manual V2.1"
156 msgstr "Příručka k Empathy V2.1"
157
158 #: C/empathy.xml:82(date)
159 msgid "January 2009"
160 msgstr "Leden 2009"
161
162 #: C/empathy.xml:84(para) C/empathy.xml:95(para)
163 msgid "Milo Casagrande <email>milo@ubuntu.com</email>"
164 msgstr "Milo Casagrande <email>milo@ubuntu.com</email>"
165
166 #: C/empathy.xml:92(revnumber)
167 msgid "Empathy Manual V2.0"
168 msgstr "Příručka k Empathy V2.0"
169
170 #: C/empathy.xml:93(date)
171 msgid "April 2008"
172 msgstr "Duben 2008"
173
174 #: C/empathy.xml:98(para)
175 msgid "Seth Dudenhofer <email>sdudenhofer@gmail.com</email>"
176 msgstr "Seth Dudenhofer <email>sdudenhofer@gmail.com</email>"
177
178 #: C/empathy.xml:106(releaseinfo)
179 msgid "This manual describes version 2.26 of Empathy."
180 msgstr "Tato příručka popisuje Empathy ve verzi 2.26."
181
182 #: C/empathy.xml:110(title)
183 msgid "Feedback"
184 msgstr "Ohlasy"
185
186 #: C/empathy.xml:111(para)
187 msgid ""
188 "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Empathy</"
189 "application> application or this manual, follow the directions in the <ulink "
190 "url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
191 msgstr ""
192 "Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k "
193 "<application>Empathy</application> nebo této příručce, postupujte dle "
194 "instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help"
195 "\">Zpětná vazba GNOME</ulink>."
196
197 #: C/empathy.xml:119(para)
198 msgid "Empathy is an application for instant messaging."
199 msgstr "Empathy je aplikace pro výměnu rychlých zpráv."
200
201 #: C/empathy.xml:127(primary) C/empathy.xml:0(application)
202 msgid "Empathy"
203 msgstr "Empathy"
204
205 #: C/empathy.xml:130(primary)
206 msgid "empathy"
207 msgstr "empathy"
208
209 #: C/empathy.xml:131(secondary)
210 msgid "istant messaging"
211 msgstr "odesílání rychlých zpráv"
212
213 #: C/empathy.xml:135(title)
214 msgid "Introduction"
215 msgstr "Úvod"
216
217 #: C/empathy.xml:136(para)
218 msgid ""
219 "<application>Empathy</application> is a multi-protocol instant messaging "
220 "program for the GNOME Desktop. With <application>Empathy</application> you "
221 "can keep in touch with all of your friends through lots of supported instant "
222 "messaging services."
223 msgstr ""
224 "<application>Empathy</application> je aplikace pro pracovní prostředí GNOME "
225 "určená k odesílání rychlých zpráv podporující různé protokoly. Pomocí "
226 "<application>Empathy</application> zůstanete v kontaktu se všemi svými "
227 "přáteli nezávisle na typu služby zasílání rychlých zpráv."
228
229 #: C/empathy.xml:146(acronym)
230 msgid "AIM"
231 msgstr "AIM"
232
233 #: C/empathy.xml:150(para)
234 msgid "Google Talk"
235 msgstr "Google Talk"
236
237 #: C/empathy.xml:155(para) C/empathy.xml:1090(title)
238 msgid "ICQ"
239 msgstr "ICQ"
240
241 #: C/empathy.xml:161(acronym)
242 msgid "IRC"
243 msgstr "IRC"
244
245 #: C/empathy.xml:165(para)
246 msgid "Jabber (or <acronym>XMPP</acronym>)"
247 msgstr "Jabber (neboli <acronym>XMPP</acronym>)"
248
249 #: C/empathy.xml:171(acronym)
250 msgid "MSN"
251 msgstr "MSN"
252
253 #: C/empathy.xml:175(para) C/empathy.xml:442(para) C/empathy.xml:1050(title)
254 msgid "Salut"
255 msgstr "Salut"
256
257 #: C/empathy.xml:181(acronym)
258 msgid "SIP"
259 msgstr "SIP"
260
261 #: C/empathy.xml:185(para) C/empathy.xml:920(title)
262 msgid "Yahoo"
263 msgstr "Yahoo"
264
265 #: C/empathy.xml:190(para)
266 msgid "And many others..."
267 msgstr "A mnoho dalších…"
268
269 #: C/empathy.xml:141(para)
270 msgid ""
271 "<application>Empathy</application> supports the following services: "
272 "<placeholder-1/>"
273 msgstr ""
274 "<application>Empathy</application> podporuje následující služby: "
275 "<placeholder-1/>"
276
277 #: C/empathy.xml:199(title)
278 msgid "Getting Started"
279 msgstr "Začínáme"
280
281 #: C/empathy.xml:202(title)
282 msgid "Starting Empathy"
283 msgstr "Spuštění Empathy"
284
285 #: C/empathy.xml:203(para)
286 msgid "You can start <application>Empathy</application> in the following ways:"
287 msgstr "<application>Empathy</application> lze spustit následujícími způsoby:"
288
289 #: C/empathy.xml:207(term)
290 msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
291 msgstr "Nabídka <guimenu>Aplikace</guimenu>"
292
293 #: C/empathy.xml:209(para)
294 msgid ""
295 "Choose <menuchoice><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>Empathy "
296 "Instant Messenger</guimenuitem></menuchoice>."
297 msgstr ""
298 "Vyberte <menuchoice><guisubmenu>Internet</"
299 "guisubmenu><guimenuitem>Komunikátor Empathy</guimenuitem></menuchoice>."
300
301 #: C/empathy.xml:218(term)
302 msgid "Command line"
303 msgstr "Příkazová řádka"
304
305 #: C/empathy.xml:220(para)
306 msgid "Type <command>empathy</command> and then press <keycap>Enter</keycap>."
307 msgstr "Zadejte <command>empathy</command> a stiskněte <keycap>Enter</keycap>."
308
309 #: C/empathy.xml:229(title)
310 msgid "When You Start Empathy"
311 msgstr "Když spustíte Empathy…"
312
313 #: C/empathy.xml:234(title)
314 msgid "<application>Empathy</application> Main Window"
315 msgstr "Hlavní okno <application>Empathy</application>"
316
317 #: C/empathy.xml:241(phrase)
318 msgid ""
319 "Shows <placeholder-1/> main window. Contains the titlebar, the menubar, "
320 "contact list, status icon and status arrow button list."
321 msgstr ""
322 "Zobrazuje <placeholder-1/> hlavní okno, které obsahuje záhlaví, nabídkovou "
323 "lištu, seznam kontaktů, stavovou ikonku a seznam stavů."
324
325 #: C/empathy.xml:230(para)
326 msgid ""
327 "When you start <application>Empathy</application> the following window is "
328 "shown. <placeholder-1/>"
329 msgstr ""
330 "Když spustíte <application>Empathy</application>, zobrazí se následující "
331 "okno. <placeholder-1/>"
332
333 #: C/empathy.xml:256(title)
334 msgid "<application>Empathy</application> Main Components"
335 msgstr "Hlavní komponenty <application>Empathy</application>"
336
337 #: C/empathy.xml:263(para)
338 msgid "Component"
339 msgstr "Komponenta"
340
341 #: C/empathy.xml:266(para)
342 msgid "Description"
343 msgstr "Popis"
344
345 #: C/empathy.xml:273(para)
346 msgid "Menubar"
347 msgstr "Nabídková lišta"
348
349 #: C/empathy.xml:276(para)
350 msgid ""
351 "Contains menus used to perform actions in <application>Empathy</application>."
352 msgstr ""
353 "Obsahuje nabídku činností, které lze v aplikaci <application>Empathy</"
354 "application> provádět."
355
356 #: C/empathy.xml:283(para)
357 msgid "Status Drop-Down List"
358 msgstr "Rozbalovací seznam se stavem"
359
360 #: C/empathy.xml:286(para)
361 msgid "Allows to update the status."
362 msgstr "Umožňuje měnit stav."
363
364 #: C/empathy.xml:293(para)
365 msgid "Account Button"
366 msgstr "Tlačítko Účet"
367
368 #: C/empathy.xml:296(para)
369 msgid "Opens the <guilabel>Accounts</guilabel> dialog."
370 msgstr "Otevírá dialogové okno <guilabel>Účty</guilabel>."
371
372 #: C/empathy.xml:303(para)
373 msgid "Contact List"
374 msgstr "Seznam kontaktů"
375
376 #: C/empathy.xml:306(para)
377 msgid "Shows all the available contacts and their associated status."
378 msgstr "Zobrazuje přítomné kontakty a jejich stav."
379
380 #: C/empathy.xml:252(para)
381 msgid ""
382 "<xref linkend=\"empathy-TBL-1\"/> describes the components of "
383 "<application>Empathy</application>'s main window. <table frame=\"topbot\" id="
384 "\"empathy-TBL-1\"><placeholder-1/><tgroup cols=\"2\" colsep=\"0\" rowsep=\"0"
385 "\"><colspec colname=\"colspec0\" colwidth=\"29.39*\"/><colspec colname="
386 "\"colspec1\" colwidth=\"70.61*\"/><placeholder-2/><placeholder-3/></tgroup></"
387 "table>"
388 msgstr ""
389 "<xref linkend=\"empathy-TBL-1\"/> popisuje komponenty hlavního okna "
390 "<application>Empathy</application>. <table frame=\"topbot\" id=\"empathy-TBL-"
391 "1\"><placeholder-1/><tgroup cols=\"2\" colsep=\"0\" rowsep=\"0\"><colspec "
392 "colname=\"colspec0\" colwidth=\"29.39*\"/><colspec colname=\"colspec1\" "
393 "colwidth=\"70.61*\"/><placeholder-2/><placeholder-3/></tgroup></table>"
394
395 #: C/empathy.xml:320(title)
396 msgid "Accounts"
397 msgstr "Účty"
398
399 #: C/empathy.xml:321(para)
400 msgid ""
401 "To use <application>Empathy</application> you need at least one account of "
402 "the supported services."
403 msgstr ""
404 "Abyste mohli <application>Empathy</application> používat, musíte mít nejméně "
405 "jeden účet u některé z podporovaných služeb."
406
407 #: C/empathy.xml:324(para)
408 msgid ""
409 "If you don't already have an account and you don't have your <emphasis>user "
410 "name</emphasis> and <emphasis>password</emphasis>, you need to register a "
411 "new account (see <xref linkend=\"empathy-register-account\"/>)."
412 msgstr ""
413 "Pokud ještě žádný účet nemáte a nemáte tedy ani žádné <emphasis>uživatelské "
414 "jméno</emphasis> a <emphasis>heslo</emphasis>, budete si jej muset "
415 "zaregistrovat (viz <xref linkend=\"empathy-register-account\"/>)."
416
417 #: C/empathy.xml:329(para)
418 msgid ""
419 "In order to talk with other users, also called <emphasis>contacts</"
420 "emphasis>, you need to use the same service they are using. If, for example, "
421 "one contact is using the <emphasis role=\"strong\">Jabber</emphasis> "
422 "service, you need to have an account registered with that service."
423 msgstr ""
424 "Abyste mohli mluvit s jinými uživateli (zvanými <emphasis>kontakty</"
425 "emphasis>), musíte používat stejnou službu jako oni. Například, pokud nějaký "
426 "kontakt používá <emphasis role=\"strong\">Jabber</emphasis>, musíte mít "
427 "zaregistrován účet pro stejnou službu."
428
429 #: C/empathy.xml:336(para)
430 msgid ""
431 "<application>Empathy</application> can handle as many accounts on any "
432 "supported services as you want and you can have them all open at the same "
433 "time."
434 msgstr ""
435 "<application>Empathy</application> může obsluhovat libovolný počet účtů u "
436 "libovolných podporovaných služeb, přičemž všechny můžete používat zároveň."
437
438 #: C/empathy.xml:342(title)
439 msgid "Registering an Account"
440 msgstr "Registrace účtu"
441
442 #: C/empathy.xml:343(para)
443 msgid ""
444 "You can freely register an account on any of the following services. Follow "
445 "the instructions reported on each website on how to register your new "
446 "account. At the end of the registration process you should have a "
447 "<emphasis>user name</emphasis> (or an <emphasis>account ID</emphasis>) and a "
448 "<emphasis>password</emphasis> that you will use to create the account in "
449 "<application>Empathy</application>."
450 msgstr ""
451 "Zdarma si můžete zaregistrovat účty pro následující služby. Řiďte se "
452 "instrukcemi pro registraci na příslušné stránce zvolené služby. Na konci "
453 "registrace byste měli obdržet <emphasis>uživatelské jméno</emphasis> (neboli "
454 "<emphasis>ID účtu</emphasis>) a <emphasis>heslo</emphasis>. Tyto údaje "
455 "použijete při vytváření účtu v <application>Empathy</application>."
456
457 #. Translators: try to find a localized version of the
458 #.          registration service website
459 #: C/empathy.xml:361(para)
460 msgid ""
461 "The <ulink type=\"http\" url=\"http://dashboard.aim.com/aim\">AIM</ulink> "
462 "service."
463 msgstr ""
464 "Služba <ulink type=\"http\" url=\"http://dashboard.aim.com/aim\">AIM</ulink>."
465
466 #. Translators: try to find a localized version of the
467 #.          registration service website
468 #: C/empathy.xml:368(para)
469 msgid ""
470 "The <ulink type=\"http\" url=\"http://www.google.com/talk/\">Google Talk</"
471 "ulink> service."
472 msgstr ""
473 "Služba <ulink type=\"http\" url=\"http://www.google.com/talk/\">Google Talk</"
474 "ulink>."
475
476 #. Translators: try to find a localized version of the
477 #.          registration service website
478 #: C/empathy.xml:376(para)
479 msgid ""
480 "The <ulink type=\"http\" url=\"https://www.icq.com/register/\">ICQ</ulink> "
481 "service."
482 msgstr ""
483 "Služba <ulink type=\"http\" url=\"https://www.icq.com/register/\">ICQ</"
484 "ulink>."
485
486 #. Translators: try to find a localized version of the
487 #.          registration service website
488 #: C/empathy.xml:383(para)
489 msgid ""
490 "The <ulink type=\"http\" url=\"https://accountservices.passport.net\">MSN</"
491 "ulink> service."
492 msgstr ""
493 "Služba <ulink type=\"http\" url=\"https://accountservices.passport.net"
494 "\">MSN</ulink>."
495
496 #. Translators: try to find a localized version of the
497 #.          registration service website
498 #: C/empathy.xml:390(para)
499 msgid ""
500 "The <ulink type=\"http\" url=\"https://login.yahoo.com/config/login\">Yahoo</"
501 "ulink> service."
502 msgstr ""
503 "Služba <ulink type=\"http\" url=\"https://login.yahoo.com/config/login"
504 "\">Yahoo</ulink>."
505
506 #: C/empathy.xml:352(para)
507 msgid "Click on the name of the service to visit its website: <placeholder-1/>"
508 msgstr ""
509 "Klikněte na název služby; otevře se její webová stránka: <placeholder-1/>"
510
511 #: C/empathy.xml:396(para)
512 msgid ""
513 "For registering a <acronym>SIP</acronym> account, you can use one of the "
514 "following service:"
515 msgstr ""
516 "Registrace účtu <acronym>SIP</acronym> lze provádět prostřednictvím těchto "
517 "služeb:"
518
519 #. Translators: try to find a localized version of the
520 #.          registration service website
521 #: C/empathy.xml:405(para)
522 msgid ""
523 "The <ulink type=\"http\" url=\"https://www.ekiga.net/index.php?page=register"
524 "\">Ekiga</ulink> service."
525 msgstr ""
526 "Služba <ulink type=\"http\" url=\"https://www.ekiga.net/index.php?"
527 "page=register\">Ekiga</ulink>."
528
529 #. Translators: try to find a localized version of the
530 #.          registration service website
531 #: C/empathy.xml:412(para)
532 msgid ""
533 "The <ulink type=\"http\" url=\"http://account2.freeworlddialup.com/index.php?"
534 "section_id=94\"><acronym>FWD</acronym></ulink> (Free World Dialup) service."
535 msgstr ""
536 "Služba <ulink type=\"http\" url=\"http://account2.freeworlddialup.com/index."
537 "php?section_id=94\"><acronym>FWD</acronym></ulink> (Free World Dialup)."
538
539 #. Translators: try to find a localized version of the
540 #.          registration service website
541 #: C/empathy.xml:420(para)
542 msgid ""
543 "The <ulink type=\"http\" url=\"https://signup.sipphone.com/new-users/app?"
544 "class=NewUser;proc=start\">Sipphone</ulink> service."
545 msgstr ""
546 "Služba <ulink type=\"http\" url=\"https://signup.sipphone.com/new-users/app?"
547 "class=NewUser;proc=start\">Sipphone</ulink>."
548
549 #: C/empathy.xml:426(para)
550 msgid ""
551 "For registering a <emphasis role=\"strong\">Jabber</emphasis> account, you "
552 "can use the automatic account creation of <application>Empathy</"
553 "application>. Not all Jabber service providers support the automatic "
554 "creation of accounts, one service provider known to work with "
555 "<application>Empathy</application> is <ulink type=\"http\" url=\"http://www."
556 "jabber.org/web/Jabber.org\">jabber.org</ulink>."
557 msgstr ""
558 "K registraci účtu <emphasis role=\"strong\">Jabber</emphasis> můžete použít "
559 "automatické vytvoření účtu v <application>Empathy</application>. Ne všechny "
560 "služby Jabber poskytují podporu automatického vytváření účtů. Jednou ze "
561 "služeb, o které je známo, že s <application>Empathy</application> funguje, "
562 "je  <ulink type=\"http\" url=\"http://www.jabber.org/web/Jabber.org\">jabber."
563 "org</ulink>."
564
565 #: C/empathy.xml:434(para)
566 msgid ""
567 "If you already have a <emphasis role=\"strong\">Jabber</emphasis> account, "
568 "you can use one of the following services:"
569 msgstr ""
570 "Jestliže již máte účet <emphasis role=\"strong\">Jabber</emphasis>, můžete "
571 "použít některou z následujících služeb:"
572
573 #: C/empathy.xml:451(title)
574 msgid "Adding your Account to <application>Empathy</application>"
575 msgstr "Přidání účtu do <application>Empathy</application>"
576
577 #: C/empathy.xml:456(para) C/empathy.xml:534(para) C/empathy.xml:586(para)
578 #: C/empathy.xml:619(para) C/empathy.xml:649(para) C/empathy.xml:672(para)
579 msgid ""
580 "From the <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">main window </link> "
581 "(<guilabel>Contact List</guilabel>) click on the account button or press "
582 "<keycap>F4</keycap> to open the <guilabel>Accounts</guilabel> dialog."
583 msgstr ""
584 "V <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">hlavním okně</link> "
585 "(<guilabel>Seznam kontaktů</guilabel>) klikněte na tlačítko Účet, nebo "
586 "stiskněte <keycap>F4</keycap>. Otevře se dialogové okno <guilabel>Účty</"
587 "guilabel>."
588
589 #: C/empathy.xml:468(para) C/empathy.xml:485(para)
590 msgid ""
591 "From the <guilabel>Type</guilabel> drop-down list choose the service you "
592 "wish to add an account for, then click on the <guibutton>Create</guibutton> "
593 "button."
594 msgstr ""
595 "V rozbalovacím seznamu <guilabel>Typ</guilabel> zvolte službu, pro kterou "
596 "chcete přidat účet, a klikněte na tlačítko <guibutton>Vytvořit</guibutton>."
597
598 #: C/empathy.xml:464(para)
599 msgid ""
600 "If it is the first time you launch <application>Empathy</application>: "
601 "<placeholder-1/>"
602 msgstr ""
603 "Jestliže jste spustili <application>Empathy</application> poprvé: "
604 "<placeholder-1/>"
605
606 #: C/empathy.xml:480(para)
607 msgid "Click on the <guilabel>Add</guilabel> button."
608 msgstr "Klikněte na tlačítko <guibutton>Přidat</guibutton>."
609
610 #: C/empathy.xml:476(para)
611 msgid "Otherwise: <placeholder-1/>"
612 msgstr "Jinak: <placeholder-1/>"
613
614 #: C/empathy.xml:495(para)
615 msgid ""
616 "Fill the required fields with your <emphasis>user name</emphasis> and "
617 "<emphasis>password</emphasis>. Optionally, you can modify some advanced "
618 "options. For more information, see <xref linkend=\"empathy-advanced-options"
619 "\"/>."
620 msgstr ""
621 "Povinná políčka vyplňte svým <emphasis>uživatelským jménem</emphasis> a "
622 "<emphasis>heslem</emphasis>. Můžete také upravovat některé pokročilé volby. "
623 "Chcete-li se o pokročilých volbách dovědět více, přečtete si <xref linkend="
624 "\"empathy-advanced-options\"/>."
625
626 #: C/empathy.xml:504(para) C/empathy.xml:567(para)
627 msgid ""
628 "To enable the new account, select the <guilabel>Enabled</guilabel> check-box "
629 "next to the name of the account in the box on the left."
630 msgstr ""
631 "Chcete-li nový účet povolit, zaškrtněte zaškrtávací políčko "
632 "<guilabel>Povoleno</guilabel> (nalevo od názvu účtu)."
633
634 #: C/empathy.xml:452(para)
635 msgid ""
636 "To add your account to <application>Empathy</application>, proceed as "
637 "follows: <placeholder-1/>"
638 msgstr ""
639 "Chcete-li přidat do <application>Empathy</application> účet, proveďte "
640 "následující kroky: <placeholder-1/>"
641
642 #: C/empathy.xml:514(title)
643 msgid "Importing Accounts"
644 msgstr "Importování účtů"
645
646 #: C/empathy.xml:515(para)
647 msgid ""
648 "If you use another instant messaging program, you can import the accounts "
649 "from that program into <application>Empathy</application>"
650 msgstr ""
651 "Jestliže jste dříve používali nějaký jiný komunikátor, můžete z něj "
652 "importovat účty do <application>Empathy</application>."
653
654 #: C/empathy.xml:521(para)
655 msgid ""
656 "At the moment <application>Empathy</application> can import the accounts "
657 "only from the instant messaging program <application>Pidgin</application>. "
658 "For more information about <application>Pidgin</application>, see the <ulink "
659 "type=\"http\" url=\"http://www.pidgin.im/\">Pidgin website</ulink>."
660 msgstr ""
661 "V současné době umí <application>Empathy</application> importovat účty pouze "
662 "z komunikátoru <application>Pidgin</application>. Chcete-li se o něm dovědět "
663 "více, navštivte jeho <ulink type=\"http\" url=\"http://www.pidgin.im/"
664 "\">webovou stránku</ulink>."
665
666 #: C/empathy.xml:542(para)
667 msgid ""
668 "Click on the <guibutton>Import Accounts...</guibutton> button to open the "
669 "<guilabel>Import Accounts</guilabel> dialog."
670 msgstr ""
671 "Klikněte na <guibutton>Importovat účty…</guibutton>, otevře se dialogové "
672 "okno <guilabel>Importovat účty…</guilabel>."
673
674 #: C/empathy.xml:549(para)
675 msgid ""
676 "Select the accounts you would like to import by clicking on the "
677 "<guilabel>Import</guilabel> check-box."
678 msgstr ""
679 "Zaškrtáváním zaškrtávacích políček <guilabel>Importovat</guilabel> vyberte "
680 "účty, jež si přejete importovat."
681
682 #: C/empathy.xml:555(para)
683 msgid ""
684 "When you have selected all the desired accounts, click <guibutton>OK</"
685 "guibutton> to import them. If you don't want to import the accounts, click "
686 "<guibutton>Cancel</guibutton>."
687 msgstr ""
688 "Až budete mít vybrány všechny zamýšlené účty, klikněte na <guibutton>Budiž</"
689 "guibutton> – účty se importují. Jestliže nechcete nic importovat, klikněte "
690 "na <guibutton>Zrušit</guibutton>."
691
692 #: C/empathy.xml:563(para)
693 msgid ""
694 "When you import a new account into <application>Empathy</application>, it "
695 "will not be enabled by default."
696 msgstr ""
697 "Když do <application>Empathy</application> importujete nový účet, není "
698 "automaticky povolen."
699
700 #: C/empathy.xml:530(para)
701 msgid ""
702 "To import the accounts into <application>Empathy</application>, proceed as "
703 "follows: <placeholder-1/>"
704 msgstr ""
705 "Chcete-li do <application>Empathy</application> importovat účty, proveďte "
706 "následující kroky: <placeholder-1/>"
707
708 #: C/empathy.xml:579(title)
709 msgid "Editing an Account"
710 msgstr "Úprava účtu"
711
712 #: C/empathy.xml:594(para)
713 msgid "Select the account you wish to edit in the box on the left."
714 msgstr "V seznamu v levé části okna vyberte účet, který chcete odstranit."
715
716 #: C/empathy.xml:600(para)
717 msgid "Modify the desired data."
718 msgstr "Upravte příslušné hodnoty."
719
720 #: C/empathy.xml:580(para)
721 msgid ""
722 "To edit one of your accounts, i.e. to change the <emphasis>password</"
723 "emphasis> or your <emphasis>user name</emphasis>, proceed as follows: "
724 "<placeholder-1/>"
725 msgstr ""
726 "Chcete-li některý z účtů upravit, například změnit <emphasis>heslo</"
727 "emphasis> nebo <emphasis>uživatelské jméno</emphasis>, proveďte následující "
728 "kroky: <placeholder-1/>"
729
730 #: C/empathy.xml:608(para)
731 msgid ""
732 "Based on the type of the account, it is possibile to edit different settings."
733 msgstr "V závislosti na typu účtu je možné upravovat různá nastavení."
734
735 #: C/empathy.xml:627(para)
736 #, fuzzy
737 #| msgid ""
738 #| "Select the account you wish to edit in the box on the left and double-"
739 #| "click on it's name."
740 msgid ""
741 "Select the account you wish to edit in the box on the left and double-click "
742 "on its name."
743 msgstr ""
744 "V seznamu v levé části okna vyberte účet, který chcete upravit, a dvakrát "
745 "klikněte na jeho název."
746
747 #: C/empathy.xml:633(para)
748 msgid "Change the name of the account as you desire."
749 msgstr "Změňte název účtu dle vašich potřeb."
750
751 #: C/empathy.xml:614(para)
752 msgid ""
753 "To modify the identifier of an account, how <application>Empathy</"
754 "application> identifies an account, proceed as follows: <placeholder-1/>"
755 msgstr ""
756 "Chcete-li změnit identifikátor účtu (kterým <application>Empathy</"
757 "application> označuje účet), proveďte následující kroky: <placeholder-1/>"
758
759 #: C/empathy.xml:642(title)
760 msgid "Disabling and Removing an Account"
761 msgstr "Zakázání a odstranění účtu"
762
763 #: C/empathy.xml:643(para)
764 msgid "To disable an account, proceed as follows:"
765 msgstr "Chcete-li účet zakázat, proveďte následující kroky:"
766
767 #: C/empathy.xml:658(para)
768 msgid ""
769 "Select the account you wish to disable in the box on the left of the dialog "
770 "and deselect the <guilabel>Enabled</guilabel> check-box."
771 msgstr ""
772 "V seznamu v levé části okna vyberte účet, který chcete zakázat, a odškrtněte "
773 "zaškrtávací políčko <guilabel>Povoleno</guilabel>."
774
775 #: C/empathy.xml:666(para)
776 msgid "To remove an account, proceed as follows:"
777 msgstr "Chcete-li účet odstranit, proveďte následující kroky:"
778
779 #: C/empathy.xml:681(para)
780 msgid ""
781 "Select the account you wish to disable in the box on the left of the dialog."
782 msgstr "V seznamu v levé části okna vyberte účet, který chcete odstranit."
783
784 #: C/empathy.xml:687(para)
785 msgid "Click on the <guibutton>Remove</guibutton> button."
786 msgstr "Klikněte na tlačítko <guibutton>Odstranit</guibutton>."
787
788 #: C/empathy.xml:692(para)
789 msgid ""
790 "A dialog will be shown asking for confirmation. Click on the "
791 "<guibutton>Remove</guibutton> button to remove the account."
792 msgstr ""
793 "Zobrazí se dialogové okno vyžadující potvrzení. Klikněte na tlačítko "
794 "<guibutton>Odstranit</guibutton> – účet bude odstraněn."
795
796 #: C/empathy.xml:702(title)
797 msgid "Editing Personal Information"
798 msgstr "Úprava osobních informací"
799
800 #: C/empathy.xml:703(para)
801 msgid ""
802 "To change your personal information, your alias and your icon (the image "
803 "that other contacts will see of you), for each of your accounts, proceed as "
804 "follows:"
805 msgstr ""
806 "Chcete-li změnit své osobní informace – svou přezdívku a ikonku (obrázek, "
807 "který vidí ostatní kontakty) – pro každý z účtů, proveďte následující kroky:"
808
809 #: C/empathy.xml:711(para)
810 msgid ""
811 "From the <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">main window</link>, select "
812 "<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Personal Information</"
813 "guimenuitem></menuchoice>."
814 msgstr ""
815 "V <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">hlavním okně</link> vyberte "
816 "<menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>Osobní informace</"
817 "guimenuitem></menuchoice>."
818
819 #: C/empathy.xml:720(para)
820 msgid ""
821 "From the <guilabel>Account</guilabel> drop-down list, choose the account you "
822 "want to edit."
823 msgstr ""
824 "V rozbalovacím seznamu <guilabel>Účet</guilabel> zvolte účet, který chcete "
825 "upravit."
826
827 #: C/empathy.xml:726(para)
828 msgid "In the <guilabel>Alias</guilabel> text box, write your new alias."
829 msgstr ""
830 "Do vstupního políčka <guilabel>Alias</guilabel> zadejte svůj nový alias."
831
832 #: C/empathy.xml:732(para)
833 msgid ""
834 "To change your icon, click on the person-looking button and choose an image "
835 "file."
836 msgstr ""
837 "Chcete-li změnit svou ikonku, klikněte na tlačítko s obrázkem osoby a zvolte "
838 "soubor s obrázkem."
839
840 #: C/empathy.xml:738(para) C/empathy.xml:1319(para) C/empathy.xml:1353(para)
841 msgid "When done, click <guibutton>Close</guibutton>."
842 msgstr "Klikněte na <guibutton>Zavřít</guibutton>."
843
844 #: C/empathy.xml:746(para)
845 #, fuzzy
846 #| msgid ""
847 #| "An <emphasis>alias</emphasis> is an alternative way you can identify "
848 #| "yourself. You can use your real name or your nickname."
849 msgid ""
850 "An <emphasis>alias</emphasis> is an alternative way you can identify "
851 "yourself. You can use your real name or a nickname."
852 msgstr ""
853 "<emphasis>Alias</emphasis> je jedním ze způsobů vaší identifikace. Můžete "
854 "použít své jméno nebo přezdívku."
855
856 #: C/empathy.xml:756(title)
857 msgid "Advanced Options"
858 msgstr "Pokročilé volby"
859
860 #: C/empathy.xml:757(para)
861 msgid ""
862 "Based on the service you are using, it is possible to configure more "
863 "advanced options to modify the normal behavior of <application>Empathy</"
864 "application>."
865 msgstr ""
866
867 #: C/empathy.xml:762(para)
868 msgid ""
869 "To configure these options, when you are <link linkend=\"empathy-create-"
870 "account\">adding a new account</link>, click on the drop-down section "
871 "<guilabel>Advanced</guilabel>."
872 msgstr ""
873
874 #: C/empathy.xml:770(title)
875 #, fuzzy
876 #| msgid "Jabber (or <acronym>XMPP</acronym>)"
877 msgid "Jabber (or <acronym>XMPP</acronym>) and Google Talk"
878 msgstr "Jabber (neboli <acronym>XMPP</acronym>)"
879
880 #: C/empathy.xml:777(guilabel)
881 msgid "Encryption required (TLS/SSL)"
882 msgstr ""
883
884 #: C/empathy.xml:780(para)
885 msgid ""
886 "Select this option in order to use some sort of encryption during your "
887 "conversations."
888 msgstr ""
889
890 #: C/empathy.xml:788(guilabel)
891 msgid "Ignore SSL certificate errors"
892 msgstr ""
893
894 #: C/empathy.xml:791(para)
895 msgid ""
896 "Select this option in order to ignore the errors that can be generated by "
897 "some types of security certificates. Usually these certificates are called "
898 "auto-signed."
899 msgstr ""
900
901 #: C/empathy.xml:799(para)
902 msgid ""
903 "Select this option only if you are sure the certificate is secure and you "
904 "can trust it."
905 msgstr ""
906
907 #: C/empathy.xml:809(guilabel)
908 msgid "Resource"
909 msgstr ""
910
911 #: C/empathy.xml:812(para)
912 msgid ""
913 "Use this text box to set a name with which you can identify the running "
914 "program based on where you are running it. With this option, and the "
915 "<guilabel>Priority</guilabel> one, you can use your account simultaneously "
916 "in two different devices. For example, if you set one device to "
917 "<replaceable>desktop</replaceable> and of the other one to "
918 "<replaceable>mobile</replaceable>, you can connect with both of them and "
919 "based on the <guilabel>Priority</guilabel> value you will receive messages "
920 "on one of the two devices or both."
921 msgstr ""
922
923 #: C/empathy.xml:825(para)
924 msgid ""
925 "This can be useful if you have two devices, a main one and a portable one, "
926 "and you move away from the main one bringing with you the other: you can "
927 "still receive messages from your account with the portable device even if "
928 "you do not disconnet from the main one."
929 msgstr ""
930
931 #: C/empathy.xml:834(para)
932 msgid ""
933 "If you set the same value for this text box on both the devices, when you "
934 "connect with one of them, the other one will be disconnected, even if you "
935 "set a different value with the <guilabel>Priority</guilabel> spin box."
936 msgstr ""
937
938 #: C/empathy.xml:847(guilabel)
939 msgid "Priority"
940 msgstr ""
941
942 #: C/empathy.xml:850(para)
943 msgid ""
944 "Use this spin box to indicate wich device, set in the <guilabel>Resource</"
945 "guilabel> text box, will receive the new messages. The higher the number, "
946 "the higher the priority: you will receive the new messages on the device "
947 "with the highest number."
948 msgstr ""
949
950 #: C/empathy.xml:857(para)
951 msgid ""
952 "You can set values in the range from <literal>-128</literal> to "
953 "<literal>127</literal>."
954 msgstr ""
955
956 #: C/empathy.xml:863(para)
957 msgid ""
958 "If you set the same value of this spin box in both the devices, you will "
959 "receive messages on both of them."
960 msgstr ""
961
962 #: C/empathy.xml:880(guilabel) C/empathy.xml:973(guilabel)
963 #: C/empathy.xml:1021(guilabel) C/empathy.xml:1115(guilabel)
964 msgid "Server"
965 msgstr ""
966
967 #: C/empathy.xml:883(para) C/empathy.xml:976(para) C/empathy.xml:1024(para)
968 #: C/empathy.xml:1118(para)
969 msgid ""
970 "Use this text box to write the name of the server you want to use for this "
971 "service."
972 msgstr ""
973
974 #: C/empathy.xml:891(guilabel) C/empathy.xml:984(guilabel)
975 #: C/empathy.xml:1032(guilabel) C/empathy.xml:1126(guilabel)
976 msgid "Port"
977 msgstr ""
978
979 #: C/empathy.xml:894(para) C/empathy.xml:987(para) C/empathy.xml:1035(para)
980 #: C/empathy.xml:1129(para)
981 msgid "Use this spin box to set the number of the port of the server to use."
982 msgstr ""
983
984 #: C/empathy.xml:898(para) C/empathy.xml:991(para) C/empathy.xml:1039(para)
985 #: C/empathy.xml:1133(para)
986 msgid ""
987 "You can set values in the range from <literal>0</literal> to "
988 "<literal>65,555</literal>."
989 msgstr ""
990
991 #: C/empathy.xml:906(guilabel)
992 msgid "Use old SSL"
993 msgstr ""
994
995 #: C/empathy.xml:909(para)
996 msgid ""
997 "Select this option to use the old version of the secure protocol for "
998 "encrypting your connection."
999 msgstr ""
1000
1001 #: C/empathy.xml:874(para)
1002 msgid ""
1003 "In the <guilabel>Override server settings</guilabel> section you can set "
1004 "options that take precedence over the default settings. <placeholder-1/>"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: C/empathy.xml:925(guilabel)
1008 msgid "Ignore conference and chatrooms invitations"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: C/empathy.xml:929(para)
1012 msgid ""
1013 "Select this option to ignore the invitations that other people may send you."
1014 msgstr ""
1015
1016 #: C/empathy.xml:937(guilabel)
1017 msgid "Room List locale"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: C/empathy.xml:940(para)
1021 msgid ""
1022 "The value of this text box identifies the language used to retrieve the room "
1023 "list when connecting to the Yahoo service."
1024 msgstr ""
1025
1026 #: C/empathy.xml:945(para)
1027 msgid ""
1028 "If you need to change this value, use the two letter code of your language."
1029 msgstr ""
1030
1031 #: C/empathy.xml:953(guilabel) C/empathy.xml:1095(guilabel)
1032 msgid "Charset"
1033 msgstr ""
1034
1035 #: C/empathy.xml:956(para) C/empathy.xml:1098(para)
1036 #, fuzzy
1037 #| msgid ""
1038 #| "Contains menus used to perform actions in <application>Empathy</"
1039 #| "application>."
1040 msgid ""
1041 "The value of this text box identifies the set of the characters used by "
1042 "<application>Empathy</application>."
1043 msgstr ""
1044 "Obsahuje nabídku činností, které lze v aplikaci <application>Empathy</"
1045 "application> provádět."
1046
1047 #: C/empathy.xml:962(para) C/empathy.xml:1104(para)
1048 msgid ""
1049 "It is advise to leave this value to <literal>UTF-8</literal>. Change it only "
1050 "if that charset does not cover your language."
1051 msgstr ""
1052
1053 #: C/empathy.xml:999(guilabel)
1054 msgid "Use Yahoo Japan"
1055 msgstr ""
1056
1057 #: C/empathy.xml:1002(para)
1058 msgid ""
1059 "Select this option only if you have a Yahoo! Japan account. With the Yahoo! "
1060 "Japan service you can only use a Yahoo! Japan account: if you have "
1061 "registered an account with the English version of the service, that account "
1062 "will not work."
1063 msgstr ""
1064
1065 #: C/empathy.xml:1016(title)
1066 msgid "<acronym>AIM</acronym>, GroupWise and <acronym>MSN</acronym>"
1067 msgstr ""
1068
1069 #: C/empathy.xml:1055(guilabel)
1070 msgid "Published Name"
1071 msgstr ""
1072
1073 #: C/empathy.xml:1058(para)
1074 msgid ""
1075 "Use this text box to write the name that will be visible to the other users "
1076 "of the network."
1077 msgstr ""
1078
1079 #: C/empathy.xml:1066(guilabel)
1080 msgid "Email"
1081 msgstr ""
1082
1083 #: C/empathy.xml:1069(para)
1084 msgid "Use this text box to write your email."
1085 msgstr ""
1086
1087 #: C/empathy.xml:1076(guilabel)
1088 #, fuzzy
1089 #| msgid "Jabber"
1090 msgid "Jabber ID"
1091 msgstr "Jabber"
1092
1093 #: C/empathy.xml:1079(para)
1094 msgid "Use this text box to write your Jabber ID, if you have one."
1095 msgstr ""
1096
1097 #: C/empathy.xml:1144(title)
1098 msgid "Gadu Gadu"
1099 msgstr ""
1100
1101 #: C/empathy.xml:1148(guilabel)
1102 msgid "Nick"
1103 msgstr ""
1104
1105 #: C/empathy.xml:1150(para)
1106 msgid ""
1107 "Use this text box to write an alternative name to use with this service."
1108 msgstr ""
1109
1110 #: C/empathy.xml:1165(title)
1111 msgid "Contacts and Groups"
1112 msgstr "Kontakty a skupiny"
1113
1114 #: C/empathy.xml:1166(para)
1115 msgid ""
1116 "All the contacts are handled within <application>Empathy</application>'s "
1117 "<link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">main window</link>."
1118 msgstr ""
1119 "Kontakty se v <application>Empathy</application> obsluhují z <link linkend="
1120 "\"empathy-FIG-mainwindow\">hlavního okna</link>."
1121
1122 #: C/empathy.xml:1170(para)
1123 msgid ""
1124 "You can add or remove a contact or you can edit the information of a "
1125 "particular contact. It is also possibile to arrange contacts in groups. You "
1126 "can have a group for your work contacts, one for you family contacts, and so "
1127 "on."
1128 msgstr ""
1129 "Kontakty můžete přidávat, odstraňovat a upravovat. Je také možné je třídit "
1130 "do skupin – například můžete mít skupinu pro pracovní kontakty, skupinu pro "
1131 "rodinné kontakty atd."
1132
1133 #: C/empathy.xml:1177(title)
1134 msgid "Adding and Removing a Contact"
1135 msgstr "Přidání a odstranění kontaktu"
1136
1137 #: C/empathy.xml:1178(para)
1138 msgid "To add a new contact, proceed as follows:"
1139 msgstr "Chcete-li přidat nový kontakt, proveďte následující kroky:"
1140
1141 #: C/empathy.xml:1184(para)
1142 msgid ""
1143 "From the <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">main window</link> choose "
1144 "<menuchoice><guimenu>Chat</guimenu><guimenuitem>Add Contact...</"
1145 "guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>New Contact</guilabel> dialog will "
1146 "be shown."
1147 msgstr ""
1148 "V <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">hlavním okně</link> vyberte "
1149 "<menuchoice><guimenu>Konverzace</guimenu><guimenuitem>Přidat kontakt…</"
1150 "guimenuitem></menuchoice>. Otevře se okno <guilabel>Nový kontakt</guilabel>."
1151
1152 #: C/empathy.xml:1194(para)
1153 msgid ""
1154 "From the <guilabel>Account</guilabel> drop-down list, choose the service "
1155 "used by the contact you are adding."
1156 msgstr ""
1157 "V rozbalovacím seznamu <guilabel>Účet</guilabel> zvolte službu, kterou "
1158 "přidávaný kontakt používá."
1159
1160 #: C/empathy.xml:1200(para)
1161 msgid ""
1162 "In the <guilabel>Identifier</guilabel> text box type the <emphasis>address</"
1163 "emphasis> of the contact in the form of <userinput><replaceable>user name</"
1164 "replaceable>@<replaceable>service\n"
1165 "\t      domain</replaceable></userinput>."
1166 msgstr ""
1167 "Do vstupního políčka <guilabel>Identifikátor</guilabel> zadejte "
1168 "<emphasis>adresu</emphasis> kontaktu ve formátu "
1169 "<userinput><replaceable>uživatelské jméno</replaceable>@<replaceable>služba\n"
1170 "\t      doména</replaceable></userinput>."
1171
1172 #: C/empathy.xml:1209(para)
1173 msgid ""
1174 "In the <guilabel>Alias</guilabel> text box type the name you want to give at "
1175 "the the new contact."
1176 msgstr ""
1177 "Do vstupního políčka <guilabel>Alias</guilabel> zadejte název, který novému "
1178 "kontaktu chcete dát."
1179
1180 #: C/empathy.xml:1215(para)
1181 msgid "Click on <guibutton>Add</guibutton> to add the new contact."
1182 msgstr "Kliknutím na tlačítko <guibutton>Přidat</guibutton> kontakt přidáte."
1183
1184 #: C/empathy.xml:1221(para)
1185 msgid "To remove a contact, proceed as follows:"
1186 msgstr "Chcete-li odstranit kontakt, proveďte následující kroky:"
1187
1188 #: C/empathy.xml:1227(para)
1189 msgid ""
1190 "From the <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">main window</link>, select "
1191 "the contact you would like to remove and right-click on it."
1192 msgstr ""
1193 "V <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">hlavním okně</link> vyberte "
1194 "kontakt, který chcete odstranit, a klikněte na něj pravým tlačítkem myši."
1195
1196 #: C/empathy.xml:1234(para)
1197 msgid ""
1198 "From the popup menu, choose <guilabel>Remove</guilabel> to remove the "
1199 "contact."
1200 msgstr ""
1201 "V kontextové nabídce vyberte <guilabel>Odstranit</guilabel>, čímž kontakt "
1202 "odstraníte."
1203
1204 #: C/empathy.xml:1243(para) C/empathy.xml:1279(para)
1205 msgid ""
1206 "An <emphasis>alias</emphasis> is an alternative way you can identify that "
1207 "particular contact. You can use the real name or the nickname of that person."
1208 msgstr ""
1209 "<emphasis>Alias</emphasis> je jedním ze způsobů identifikace kontaktu. "
1210 "Můžete použít jméno nebo přezdívku příslušné osoby."
1211
1212 #: C/empathy.xml:1252(title)
1213 msgid "Editing a Contact"
1214 msgstr "Úprava kontaktu"
1215
1216 #: C/empathy.xml:1253(para)
1217 msgid "To edit a contact, proceed as follows:"
1218 msgstr "Chcete-li upravit kontakt, proveďte následující kroky:"
1219
1220 #: C/empathy.xml:1259(para) C/empathy.xml:1301(para)
1221 msgid ""
1222 "From the <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">main window</link>, select "
1223 "the contact you would like to modify and choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
1224 "guimenu><guisubmenu>Account</guisubmenu><guimenuitem>Modify</guimenuitem></"
1225 "menuchoice>, or right-click on it and choose <guilabel>Modify</guilabel>."
1226 msgstr ""
1227 "V <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">hlavním okně</link> vyberte "
1228 "kontakt, který chcete upravit, a vyberte <menuchoice><guimenu>Upravit</"
1229 "guimenu><guisubmenu>Kontakt</guisubmenu><guimenuitem>Upravit</guimenuitem></"
1230 "menuchoice>, nebo na kontakt klikněte pravým tlačítkem a vyberte "
1231 "<guilabel>Upravit</guilabel>."
1232
1233 #: C/empathy.xml:1272(para)
1234 msgid ""
1235 "From the <guilabel>Edit Contact Information</guilabel> dialog, you can "
1236 "modify the <emphasis>alias</emphasis> and the <emphasis>group</emphasis> of "
1237 "the contact."
1238 msgstr ""
1239 "V dialogovém okně <guilabel>Upravit informace o kontaktu</guilabel> můžete "
1240 "upravit <emphasis>alias</emphasis> a <emphasis>skupinu</emphasis> kontaktu."
1241
1242 #: C/empathy.xml:1286(para)
1243 msgid ""
1244 "For more information about groups, see <xref linkend=\"empathy-add-contact-"
1245 "group\"/> and <xref linkend=\"empathy-add-group\"/>."
1246 msgstr ""
1247 "Chcete-li se o skupinách dovědět více, přečtěte si <xref linkend=\"empathy-"
1248 "add-contact-group\"/> a <xref linkend=\"empathy-add-group\"/>."
1249
1250 #: C/empathy.xml:1294(title)
1251 msgid "Adding a Contact to a Group"
1252 msgstr "Přidání kontaktu do skupiny"
1253
1254 #: C/empathy.xml:1295(para)
1255 msgid "To add a contact to one or more groups, proceed as follows:"
1256 msgstr ""
1257 "Chcete-li přidat kontakt do jedné nebo více skupin, proveďte následující "
1258 "kroky:"
1259
1260 #: C/empathy.xml:1313(para)
1261 msgid ""
1262 "From the <guilabel>Groups</guilabel> section, select the group, or groups, "
1263 "you want to add the contact to."
1264 msgstr ""
1265 "V sekci <guilabel>Skupiny</guilabel> vyberte skupinu nebo skupiny, ke kterým "
1266 "má kontakt patřit."
1267
1268 #: C/empathy.xml:1328(title)
1269 msgid "Adding a New Group"
1270 msgstr "Přidání nové skupiny"
1271
1272 #: C/empathy.xml:1329(para)
1273 msgid "To add a new group, proceed as follows:"
1274 msgstr "Chcete-li přidat novou skupinu, proveďte následující kroky:"
1275
1276 #: C/empathy.xml:1335(para)
1277 msgid ""
1278 "From the <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">main window</link>, select "
1279 "one contact and choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
1280 "guimenu><guisubmenu>Account</guisubmenu><guimenuitem>Modify</guimenuitem></"
1281 "menuchoice>, or right-click on it and choose <guilabel>Modify</guilabel>."
1282 msgstr ""
1283 "V <link linkend=\"empathy-FIG-mainwindow\">hlavním okně</link> vyberte jeden "
1284 "kontakt a vyberte <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guisubmenu>Kontakt</"
1285 "guisubmenu><guimenuitem>Upravit</guimenuitem></menuchoice>, nebo klikněte "
1286 "pravým tlačítkem a vyberte <guilabel>Upravit</guilabel>."
1287
1288 #: C/empathy.xml:1346(para)
1289 msgid ""
1290 "In the <guilabel>Groups</guilabel> section, write the name of the group you "
1291 "want to add and then click on <guibutton>Add Group</guibutton>."
1292 msgstr ""
1293 "V sekci <guilabel>Skupiny</guilabel> zadejte název skupiny, kterou chcete "
1294 "přidat, a pak klikněte na <guibutton>Přidat skupinu</guibutton>."
1295
1296 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
1297 #: C/empathy.xml:0(None)
1298 msgid "translator-credits"
1299 msgstr ""
1300 "Martin Picek <picek.martin@gnome-cesko.cz>, 2009\n"
1301 "Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2008"
1302
1303 #~ msgid "TODO"
1304 #~ msgstr "Tato kapitola ještě není hotova."
1305
1306 #~ msgid ""
1307 #~ "@@image: 'figures/empathy-new-account.png'; "
1308 #~ "md5=6c1e0d8c709125d387e975e5738b8c0f"
1309 #~ msgstr ""
1310 #~ "@@image: 'figures/empathy-new-account.png'; "
1311 #~ "md5=6c1e0d8c709125d387e975e5738b8c0f"
1312
1313 #~ msgid "2008"
1314 #~ msgstr "2008"
1315
1316 #~ msgid "milo_casagrande@yahoo.it"
1317 #~ msgstr "milo_casagrande@yahoo.it"
1318
1319 #~ msgid "When You Start Empathy for the First Time"
1320 #~ msgstr "Když spustíte Empathy úplně poprvé"
1321
1322 #~ msgid "<application>Empathy</application> Accounts Dialog"
1323 #~ msgstr "Okno účtů v <application>Empathy</application>"
1324
1325 #~ msgid "Shows <placeholder-1/> account creation dialog."
1326 #~ msgstr "Zobrazuje <placeholder-1/> okno pro tvorbu účtů."
1327
1328 #~ msgid ""
1329 #~ "When you start <application>Empathy</application> for the first time and "
1330 #~ "you don't have configured any account yet, the following dialog is shown. "
1331 #~ "<placeholder-1/>"
1332 #~ msgstr ""
1333 #~ "Když spustíte <application>Empathy</application> úplně poprvé a nemáte "
1334 #~ "nastaveny žádné účty, objeví se následující okno. <placeholder-1/>"
1335
1336 #~ msgid ""
1337 #~ "From here, you can configure and create your accounts. See <xref linkend="
1338 #~ "\"empathy-accounts\"/> for more information."
1339 #~ msgstr ""
1340 #~ "Zde je možné vytvářet a měnit nastavení účtů. Více informací popisuje "
1341 #~ "<xref linkend=\"empathy-accounts\"/>."
1342
1343 #~ msgid ""
1344 #~ "The <ulink type=\"http\" url=\"http://www.ekiga.net/user/reg/index.php?"
1345 #~ "phplib_Session=c1d85267756241f8190e5fc21b029a62\">Ekiga</ulink> service."
1346 #~ msgstr ""
1347 #~ "Služba <ulink type=\"http\" url=\"http://www.ekiga.net/user/reg/\">Ekiga</"
1348 #~ "ulink>."
1349
1350 #~ msgid ""
1351 #~ "You can use one of the following services if you already have a <emphasis "
1352 #~ "role=\"strong\">Jabber</emphasis> account:"
1353 #~ msgstr ""
1354 #~ "Pokud již máte účet služby <emphasis role=\"strong\">Jabber</emphasis>, "
1355 #~ "můžete využít následující služby:"
1356
1357 #~ msgid ""
1358 #~ "Fill the required fields with your <emphasis>user name</emphasis> and "
1359 #~ "<emphasis>password</emphasis>."
1360 #~ msgstr ""
1361 #~ "Vyplňte do povinných položek své <emphasis>uživatelské jméno</emphasis> a "
1362 #~ "<emphasis>heslo</emphasis>."
1363
1364 #~ msgid "To create an account, proceed as follow: <placeholder-1/>"
1365 #~ msgstr "Pokud chcete účet vytvořit, proveďte následující: <placeholder-1/>"
1366
1367 #~ msgid "Contacts"
1368 #~ msgstr "Kontakty"
1369
1370 #~ msgid "Modifying a Contact"
1371 #~ msgstr "Úprava kontaktu"